Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant"

Transcriptie

1 Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Moveoo Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker januari 2012

2 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang Moveoo, 1. Inleiding Achtergrondkenmerken respondenten De omstandigheden in de voorziening Het contact met de medewerkers van de voorziening Passende opvang en hulp vanuit de voorziening Kinderen Resultaat van de hulp vanuit de voorziening en van andere instanties Het cijfer Wat wil men veranderen? Samenvatting alle aandachtspunten...16

3 2 1. Inleiding In opdracht van Moveoo is door Bureau De Bok de cliënttevredenheid onderzocht onder de cliënten (niet-ambulant). Het onderzoek heeft plaatsgevonden op verschillende locaties van Moveoo: Roermond: 28 november 2011 Haelen: 28 november 2011 Horn: 29 november 2011 Sittard Engelenkampstraat: 29 november 2011 Sittard Veestraat: 29 november 2011 Geleen: 29 november 2011 Venlo: 30 november 2011 Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-index Opvang Ervaringen met de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang (versie 2.0) (Bestemd voor personen die hulp krijgen van de maatschappelijke opvang, vrouwen- of zwerfjongerenopvang). Deze lijst is door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) gevalideerd. Het onderzoek is gehouden door middel van een bijeenkomst, waarbij de cliënten de vragenlijsten zelf konden invullen. Cliënten werden door de organisatie voorgelicht en uitgenodigd voor de bijeenkomst. Twee onderzoekers van Bureau De Bok waren aanwezig voor het verspreiden van de vragenlijsten, het coördineren van het onderzoek en om indien nodig te helpen met invullen en het beantwoorden van vragen. Ook medewerkers van de organisatie en leden van de Cliëntenraad waren aanwezig voor de coördinatie. Cliënten mochten niet geholpen worden door een medewerker van de organisatie. Eventueel konden cliënten die wel wilden meedoen, maar niet aanwezig konden zijn bij de bijeenkomst, de vragenlijst achteraf invullen en naar Bureau De Bok opsturen. Cliënten ontvingen na het invullen van een vragenlijst 5 euro van de organisatie. Uiteindelijk is door 91 cliënten een voldoende valide vragenlijst ingevuld. Het responsaantal per locatie is: Roermond: 12 (93 %) Haelen: 21 (88 %) Horn: 15 (89 %) Sittard Engelenkampstraat: 6 (75 %) Sittard Veestraat: 10 (84 %) Geleen: 12 (75 %) Venlo: 15 (66 %) Op het moment van het onderzoek waren er in totaal 115 cliënten die hulp van Moveoo kregen. Cliënten die door uiteenlopende omstandigheden niet in staat waren deel te nemen (ziekte etc.) zijn hierbij niet meegerekend. De respons is hiermee 80%. Vanuit de meting kunnen aandachtspunten worden geformuleerd als de scores daartoe aanleiding geven. De volgende criteria worden daarbij gehanteerd: - Als de scores soms en/of nooit (of ander negatief geformuleerd antwoord) samen meer dan 10% zijn. - Als de score nee (of ander negatief geformuleerd antwoord) meer dan 10% is. Deze scores zijn gearceerd in de tabellen. Vanuit een gemarkeerde score kan dan een aandachtspunt geformuleerd worden. Als dit aan de orde is wil dat niet zeggen dat er sprake is van iets fouts. Een aandachtspunt duidt op de mogelijkheid iets beter te doen. Het is aan de instelling hoe hiermee omgegaan wordt. De opzet van deze rapportage is als volgt: begonnen wordt met een aantal achtergrondkenmerken van de geïnterviewde cliënten. Vervolgens wordt per hoofdstuk (onderwerp uit de vragenlijst) de uitkomst gegeven. De uitkomsten worden op vraagniveau gegeven. Boven de tabel is de betreffende vraag te vinden (als er meerdere antwoordcategorieën mogelijk waren, wordt dit vermeld). In de tabel worden achtereenvolgens gegeven: de frequentie van het antwoord (het aantal), het percentage, het valide percentage en het cumulatieve percentage (de percentages opgeteld).

4 3 Het valide percentage is gelijk aan het percentage, behalve als er missende waarden zijn. Dit is het geval als een respondent een vraag niet heeft kunnen of willen beantwoorden. Dan is het valide percentage het percentage van het aantal valide (dus ingevulde) antwoorden. Dit percentage wordt dan aangehouden voor het vaststellen van een aandachtspunt. Het aantal missende waarden wordt altijd vermeld. Afgesloten wordt met een overzicht van alle aandachtspunten per onderwerp. Verwerking van de gegeven antwoorden in deze rapportage is anoniem: cliënten kunnen niet herkend worden aan de antwoorden die zij gegeven hebben.

5 4 2. Achtergrondkenmerken respondenten Van de 91 cliënten in het onderzoek zijn er 15 vrouw (17%) en 75 man (82%). Van 1 cliënt is het geslacht onbekend (1%). De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden is 44 jaar. De verdeling van de cliënten naar (hoogst voltooide) opleiding is: Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Frequentie Valide Valide Geen opleiding (lager onderwijs: 15 16,5 16,5 16,5 niet afgemaakt) Lager onderwijs 18 19,8 19,8 36,3 (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs) Lager of voorbereidend 26 28,6 28,6 64,8 beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) Middelbaar algemeen 8 8,8 8,8 73,6 voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VBMO-t) Middelbaar algemeen 11 12,1 12,1 85,7 voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VBMO-t) Hoger algemeen en 7 7,7 7,7 93,4 voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, HBS en MMS) Hoger beroepsonderwijs (HBO, 4 4,4 4,4 97,8 HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 2 2,2 2,2 100,0 100,0 Naar de ervaren lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënten is ook gevraagd: Hoe zou u over het algemeen uw lichamelijke gezondheid noemen? Frequentie Valide Valide Uitstekend 12 13,2 13,2 13,2 Zeer goed 5 5,5 5,5 18,7 Goed 37 40,7 40,7 59,3 Matig 31 34,1 34,1 93,4 Slecht 6 6,6 6,6 100,0 100,0

6 5 Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? Frequentie Valide Valide Uitstekend 5 5,5 5,6 5,6 Zeer goed 4 4,4 4,4 10,0 Goed 40 44,0 44,4 54,4 Matig 34 37,4 37,8 92,2 Slecht 7 7,7 7,8 100,0 Tot slot is gevraagd waar men de maand voor het onderzoek overnachtte (meerdere antwoorden mogelijk): 7. Waar overnachtte u afgelopen maand? - Op straat: 1 persoon (1%); - In de nachtopvang/passantenverblijf: 51 personen (56%); - Bij familie, vrienden of kennissen (tijdelijk): 4 personen (4%) - Bij familie, vrienden of kennissen (voor langere tijd): 1 persoon (1%); - Op een andere plek, bijvoorbeeld een eigen zelfstandige woonruimte: 39 personen (43%).

7 6 3. De omstandigheden in de voorziening 11. Heeft u privacy in de voorziening? Frequentie Valide Valide nooit 3 3,3 3,3 3,3 soms 17 18,7 18,7 22,0 meestal 40 44,0 44,0 65,9 altijd 31 34,1 34,1 100,0 100,0 12. Is de sfeer prettig? Frequentie Valide Valide nooit 2 2,2 2,2 2,2 soms 48 52,7 53,9 56,2 meestal 29 31,9 32,6 88,8 altijd 10 11,0 11,2 100,0 13. Zijn de huisregels duidelijk? Frequentie Valide Valide nooit 1 1,1 1,1 1,1 soms 23 25,3 25,3 26,4 meestal 33 36,3 36,3 62,6 altijd 34 37,4 37,4 100,0 100,0 14. Is het schoon in de voorziening? Frequentie Valide Valide nooit 4 4,4 4,5 4,5 soms 18 19,8 20,2 24,7 meestal 31 34,1 34,8 59,6 altijd 36 39,6 40,4 100,0 15. Is het eten goed dat u in de voorziening krijgt? Frequentie Valide Valide nooit 10 11,0 11,1 11,1 soms 41 45,1 45,6 56,7 meestal 25 27,5 27,8 84,4 altijd 11 12,1 12,2 96,7 niet van toepassing 3 3,3 3,3 100,0

8 7 16. Bent u veilig in de voorziening? Frequentie Valide Valide nooit 2 2,2 2,2 2,2 soms 9 9,9 9,9 12,1 meestal 33 36,3 36,3 48,4 altijd 47 51,6 51,6 100,0 100,0 17. Soms zijn er vervelende situaties in de voorziening. Doordat iemand bijvoorbeeld overlast veroorzaakt. Doen de medewerkers er iets aan als er zoiets gebeurt? Frequentie Valide Valide nooit 7 7,7 7,7 7,7 soms 29 31,9 31,9 39,6 meestal 34 37,4 37,4 76,9 altijd 18 19,8 19,8 96,7 niet van toepassing 3 3,3 3,3 100,0 100,0 18. Soms zijn er gevaarlijke situaties in of rondom de voorziening. Doordat iemand bijvoorbeeld bedreigend of agressief is. Doen de medewerkers er iets aan als er zoiets gebeurt? Frequentie Valide Valide nooit 11 12,1 12,1 12,1 soms 16 17,6 17,6 29,7 meestal 32 35,2 35,2 64,8 altijd 25 27,5 27,5 92,3 niet van toepassing 7 7,7 7,7 100,0 100,0 Aandachtspunten omstandigheden in de voorziening: - Heb aandacht voor de mate van privacy die de cliënten ervaren in de voorziening(en) - Let op de onderlinge omgang tussen cliënten: niet iedereen geeft aan de sfeer prettig te vinden. - Zorg dat de huisregels in de voorziening(en) duidelijker worden voor de cliënten. - Heb aandacht voor de manier waarop er schoongemaakt wordt in de voorziening(en). - Let erop dat het eten in de voorziening(en) aansluit bij de cliënten: inventariseer eventueel wensen. - Let op (het gevoel van) veiligheid van de cliënten: niet iedereen geeft aan veilig te zijn. - Heb aandacht voor de mate waarin en manier waarop medewerkers ingrijpen bij vervelende situaties. - Heb aandacht voor de mate waarin en manier waarop medewerkers ingrijpen bij gevaarlijke situaties in en/of rondom de voorziening(en).

9 8 4. Het contact met de medewerkers van de voorziening 19. Is de medewerker beleefd tegen u? Frequentie Valide Valide soms 8 8,8 9,0 9,0 meestal 37 40,7 41,6 50,6 altijd 44 48,4 49,4 100,0 20. Luistert de medewerker aandachtig naar u? Frequentie Valide Valide nooit 1 1,1 1,1 1,1 soms 13 14,3 14,3 15,4 meestal 37 40,7 40,7 56,0 altijd 40 44,0 44,0 100,0 100,0 21. Heeft de medewerker genoeg tijd voor u? Frequentie Valide Valide soms 27 29,7 29,7 29,7 meestal 35 38,5 38,5 68,1 altijd 29 31,9 31,9 100,0 100,0 22. Neemt de medewerker u serieus? Frequentie Valide Valide nooit 1 1,1 1,1 1,1 soms 17 18,7 18,9 20,0 meestal 35 38,5 38,9 58,9 altijd 37 40,7 41,1 100,0 Aandachtspunten contact met de medewerkers van de voorziening: - Laat zien naar de cliënten te luisteren. - Laat zien dat er genoeg tijd is voor de cliënten. - Laat zien dat de cliënten serieus genomen worden.

10 9 5. Passende opvang en hulp vanuit de voorziening 23. Kunt u in de voorziening zelf beslissingen nemen over uw leven? Frequentie Valide Valide nooit 1 1,1 1,1 1,1 soms 15 16,5 16,7 17,8 meestal 45 49,5 50,0 67,8 altijd 29 31,9 32,2 100,0 24. Houdt de voorziening rekening met wat u wilt? Frequentie Valide Valide nooit 3 3,3 3,4 3,4 soms 21 23,1 23,6 27,0 meestal 40 44,0 44,9 71,9 altijd 25 27,5 28,1 100,0 25. Krijgt u hulp zo veel als u nodig heeft? Frequentie Valide Valide nooit 2 2,2 2,2 2,2 soms 26 28,6 29,2 31,5 meestal 34 37,4 38,2 69,7 altijd 27 29,7 30,3 100,0 26. Krijgt u hulp zo snel als u nodig heeft? Frequentie Valide Valide nooit 6 6,6 6,7 6,7 soms 26 28,6 29,2 36,0 meestal 38 41,8 42,7 78,7 altijd 19 20,9 21,3 100,0 27. Kunt u medewerkers bereiken als u hulp nodig heeft? Frequentie Valide Valide nooit 2 2,2 2,2 2,2 soms 20 22,0 22,2 24,4 meestal 45 49,5 50,0 74,4 altijd 23 25,3 25,6 100,0

11 Krijgt u advies bij uw veiligheid? Frequentie Valide Valide nooit 9 9,9 10,0 10,0 soms 25 27,5 27,8 37,8 meestal 29 31,9 32,2 70,0 altijd 27 29,7 30,0 100,0 29. Zijn er afspraken met u gemaakt over uw begeleiding? Frequentie Valide Valide ja 88 96,7 96,7 96,7 nee 3 3,3 3,3 100,0 100,0 30. Bespreken medewerkers met u of de opvang en hulp nog steeds bij u past? Frequentie Valide Valide nooit 4 4,4 4,4 4,4 soms 28 30,8 30,8 35,2 meestal 31 34,1 34,1 69,2 altijd 28 30,8 30,8 100,0 100,0 31. Krijgt u de informatie die u nodig heeft? Frequentie Valide Valide nooit 1 1,1 1,1 1,1 soms 27 29,7 29,7 30,8 meestal 34 37,4 37,4 68,1 altijd 29 31,9 31,9 100,0 100,0 32. Krijgt u op het juiste moment informatie? Frequentie Valide Valide nooit 4 4,4 4,4 4,4 soms 31 34,1 34,1 38,5 meestal 36 39,6 39,6 78,0 altijd 20 22,0 22,0 100,0 100,0 33. Leggen medewerkers u dingen op een begrijpelijke manier uit? Frequentie Valide Valide nooit 3 3,3 3,3 3,3 soms 14 15,4 15,6 18,9 meestal 38 41,8 42,2 61,1 altijd 35 38,5 38,9 100,0

12 Weet u wat u kunt doen als u een klacht heeft over de voorziening of een medewerker? Frequentie Valide Valide ja 59 64,8 66,3 66,3 nee 30 33,0 33,7 100,0 35. Is alle hulp die u krijgt op elkaar afgestemd? Frequentie Valide Valide nooit 6 6,6 6,7 6,7 soms 23 25,3 25,6 32,2 meestal 37 40,7 41,1 73,3 altijd 24 26,4 26,7 100,0 Aandachtspunten passende opvang en hulp vanuit de voorziening: - Heb aandacht voor de mate waarin cliënten zelf beslissingen kunnen nemen. - Laat zien dat er bij de hulp ruimte is voor eventuele eigen wensen van de cliënt. - Heb aandacht voor de hoeveelheid hulp: niet alle cliënten geven aan dat zij genoeg hulp krijgen/hebben gekregen. - Heb aandacht voor de snelheid waarmee hulp geboden wordt: niet alle cliënten geven aan dat zij snel genoeg hulp krijgen/hebben gekregen. - Zorg ervoor dat medewerkers goed te bereiken zijn: maak duidelijk waar en wanneer dit kan. - Heb aandacht voor hulp bij de veiligheid van de cliënten: zorg voor passend advies. - Zorg dat medewerkers aandacht hebben voor de evaluatie van de hulp met de cliënten en eventuele inventarisatie van wensen. - Zorg of laat zien dat cliënten informatie krijgen over de begeleiding. - Heb aandacht voor de momenten waarop informatie verstrekt wordt. - Heb aandacht voor de manier waarop medewerkers zaken uitleggen aan de cliënten: niet iedereen geeft aan dit begrijpelijk te vinden. - Zorg dat cliënten weten wat ze moeten doen en/of bij wie ze terecht kunnen als zij een klacht hebben. - Heb aandacht voor onderlinge afstemming van de hulp (tussen medewerkers, verschillende voorzieningen etc.).

13 12 6. Kinderen 36. Heeft u kinderen? En zo ja, zijn uw kinderen samen met u in deze voorziening? Frequentie Valide Valide nee, ik heb geen kinderen 54 59,3 61,4 61,4 ja, maar mijn kinderen zijn niet 33 36,3 37,5 98,9 samen met mij in deze voorziening ja, al mijn kinderen zijn samen met mij in deze voorziening 1 1,1 1,1 100,0 Totaal 88 96,7 100,0 Missend 3 3,3 Vraag 37 t/m 41 (opvang en hulp voor aanwezige kinderen) waren van toepassing op de situatie van één van de cliënten. Omwille van de anonimiteit worden deze resultaten niet weergegeven. 7. Resultaat van de hulp vanuit de voorziening en van andere instanties 42. Gaat het door de hulp beter met u? Frequentie Valide Valide nooit 1 1,1 1,1 1,1 soms 30 33,0 33,7 34,8 meestal 36 39,6 40,4 75,3 altijd 22 24,2 24,7 100,0 43. Kunt u door de hulp beter de dingen doen die u belangrijk vindt? Frequentie Valide Valide nooit 3 3,3 3,4 3,4 soms 26 28,6 29,2 32,6 meestal 37 40,7 41,6 74,2 altijd 23 25,3 25,8 100,0 44. Kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en situaties, waar u eerder problemen mee had? Frequentie Valide Valide nooit 5 5,5 5,6 5,6 soms 27 29,7 30,0 35,6 meestal 38 41,8 42,2 77,8 altijd 20 22,0 22,2 100,0

14 Kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over uw leven? Frequentie Valide Valide nooit 4 4,4 4,5 4,5 soms 26 28,6 29,2 33,7 meestal 35 38,5 39,3 73,0 altijd 24 26,4 27,0 100,0 46. Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst? Frequentie Valide Valide nooit 7 7,7 8,0 8,0 soms 24 26,4 27,3 35,2 meestal 33 36,3 37,5 72,7 altijd 24 26,4 27,3 100,0 Totaal 88 96,7 100,0 Missend 3 3,3 47. Krijgt u hulp van andere instanties? Frequentie Valide Valide ja 61 67,0 67,8 67,8 nee 29 31,9 32,2 100,0 Aandachtspunten resultaat van de hulp vanuit deze organisatie en van andere instanties: - Zorg voor regelmatige evaluatie van het effect van de hulp. Dit blijkt uit de volgende zaken: o Heb er aandacht voor dat het met niet iedereen beter gaat door de hulp vanuit de organisatie. o Niet iedereen geeft aan beter belangrijke dingen te kunnen doen. o Niet iedereen geeft aan dat situaties die eerder problemen gaven, nu beter onder controle zijn. o Let erop dat niet iedereen beter belangrijke beslissingen over zijn/haar leven kan nemen. o Niet iedereen heeft meer hoop voor de toekomst door de gegeven hulp.

15 14 8. Het cijfer Het gemiddelde cijfer dat de cliënten geven aan de voorzieningen is: 7, Welk cijfer geeft u deze voorziening? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. Frequentie Valide Valide 1 1 1,1 1,1 1, ,1 1,1 2, ,1 1,1 3, ,3 3,3 6, ,0 11,0 17, ,3 14,3 31, ,6 28,6 60, ,1 23,1 83, ,3 3,3 86, ,2 13,2 100,0 100,0 9. Wat wil men veranderen? Hoe kan de opvang en hulp vanuit de voorziening verbeterd worden? 1. Af en toe te weinig personeel. 2. Afspraken die gemaakt zijn nakomen. 3. Agressieve personen weren. 4. Als er dingen beloofd worden ook nakomen en het kan beter. Er is te weinig personeel. Waardoor er een tekort aan beveiliging is! 5. Begeleiding kan beter, leren begrijpen! 6. Begeleiding meer aanwezig op de groep en de sfeer kan beter. 7. Beter communiceren onder elkaar bij de leiding. Als ze je wat willen aanbieden moeten ze wel weten waar ze het over hebben. 8. Beter eten. 9. Beter met cliënten omgaan, opletten en adviseren. Regels en structuur aanhouden, iedereen gelijk behandelen. Begeleiding geen privé met werk mixen. Informatie sneller en beter geven. Langere en betere spreekuren. Beter bereikbaar zijn. 10. Beter omgaan met de privégegevens, dan denk ik met name aan de samenwerking met uitkeringsinstanties, zoals bewindvoorziening, UWV en sociale dienst etc. 11. Schoner zijn. 12. Betere lijnen met vervolgtrajecten realiseren en onafgebroken zorg. 13. De begeleiders zijn soms niet professioneel. De regels moeten voor iedereen hetzelfde zijn. Niet aan de ene toegeven en aan de andere verbieden. De begeleiders moeten ingrijpen als een bewoner vervelende opmerkingen maakt tegen een andere bewoner. 14. Door beter te luisteren naar de ander. Het is er vaak luidruchtig. 15. Door beter te luisteren naar patiënten. 16. Door de bezuinigingen kunnen de voorzieningen niet de zorg bieden die sommige mensen nodig hebben. Dus een voorziening heeft dit volgens mij niet in de hand. 17. Door geen zelfgemaakte regels die niet landelijk zijn te maken. Bespreken met bewoners. 18. Door het eten te verbeteren en sommige medewerkers te ontslaan. 19. Door meer op te letten en vragen hoe het met patiënten gaat! 20. Duidelijker communiceren, meer inspraak, professionelere aanpak, wettelijke regels vaak niet bekend bij Moveeo of genegeerd door Moveeo. 21. Er moet een onafhankelijke organisatie zijn, die bindende uitspraken kan doen over het beleid van de voorziening. Hier kun je als cliënt beslissingen of twistpunten met de voorziening voorleggen. De voorziening heeft nu teveel macht.

16 15 Vervolg 22. Geen idee. Het werkt voor diegenen die hulp nodig hebben. Ik wil graag in een drugsvrije omgeving wonen. Mijn werk helpt mij meer dan de hulp die ik hier krijg. Bezig zijn is belangrijk voor mij. 23. Het eten kan verbeterd worden. 24. Het eten moet beter, beter internet. 25. Het is mij niet bekend bij wie je onafhankelijk een klacht kunt indienen. Wil graag een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 26. Ik denk dat er niet teveel te verbeteren valt, behalve meer personeel in dienst. 27. Ik vind dat de begeleiding iets meer op de groep aanwezig moet zijn, want dan weten ze ook wat zich allemaal afspeelt in de groep, maar ik vind wel dat er sinds de fusie meerdere mogelijkheden zijn met de hulp en vraag van de mensen in dit verblijf en de doorstroom beter is. 28. Ik vind dat de begeleiding teveel op kantoor zit. En daar hebben ze het heel gezellig met elkaar. Ze leggen dingen niet uit. 29. Ik vind het goed zo. 30. Ik zit hier 4 maanden en heb geen hulp gekregen met huisvesting en met het sociale probleem krijg ik ook geen begeleiding. Eten is slecht. De begeleiding zit niet op één lijn. 31. Ik zou het niet weten 32. In het algemeen bijv. regelzaken kunnen sneller. Er is teveel miscommunicatie binnen de begeleiding, waardoor alles veel te traag gaat. 33. Leiding moet op één lijn liggen, als de leiding dat namelijk niet doet, hoe kunnen ze dan ooit van de cliënt verwachten dat die zich aan de regels houden. 34. Meer activiteiten voor de bewoners en ook aanpassen aan de jongeren. 35. Meer begeleiding. 36. Meer ervaren begeleiding (ze zijn vaak jong). Als iemand een besmettelijke ziekte heeft door bloed, bij bloed aan de vinger, niet afwassen, daar wordt niet op gelet. 37. Meer individueel gericht en werk naar de wensen van cliënt, ongeacht of de begeleidster het ermee eens is. Het gaat om mijn wensen en niet om die van de begeleiding. 38. Meer informeel contact is mijn inziens meer begrip wederzijds. Apart medewerker voor het computergebeuren, dus met de begeleiders, zodat die meer tijd hebben voor ons. 39. Meer medewerkers op de werkvloer en beter eten. 40. Meer netheid (poetsen) en orde. Geen stagiaire beslissingen laten nemen. 41. Minder bewoners, kleinere groepen, kwalificatie begeleiding kan soms beter. 42. Misschien wat meer begeleiding, dat zou beter zijn. 43. Op het gebied van financiën zou er budgettraining moeten zijn om mensen te leren met hun schulden om te kunnen gaan. Er moet geluisterd worden naar de hulpvraag van cliënt en niet voor de cliënt bepalen hoe het moet in zijn of haar leven. 44. Scherpere regels bij grove overtreding. 45. Soms meer begrip. 46. Soms wordt er verkeerd gecommuniceerd onder elkaar, miscommunicatie. Ik zou het liefst zelf koken. 47. Te weinig personeel. 48. Tevreden. 49. Tijdig komen voor (leiding) gesprekken uit henzelf en bellen, ik ben zelf niet zo'n prater. Eigen regels hanteren, niet met twee maten meten. 50. Vaste aantal regels, verlichting buiten, televisiezender aanbod, sneller internet, betere maaltijden, meer structuur, recreatieruimte indelen. 51. Werkdruk verminderen, intelligentieniveau van de begeleiding mag veel beter. Uniformiteit in wetten en regels. Scheiding van cliënten in categorieën: - reclassering - drugsgerelateerd en overigen. 52. Ze kunnen beter belonen dan straffen 53. Ze zijn goed.

17 Samenvatting alle aandachtspunten Omstandigheden in de voorziening: - Heb aandacht voor de mate van privacy die de cliënten ervaren in de voorziening(en) - Let op de onderlinge omgang tussen cliënten: niet iedereen geeft aan de sfeer prettig te vinden. - Zorg dat de huisregels in de voorziening(en) duidelijker worden voor de cliënten. - Heb aandacht voor de manier waarop er schoongemaakt wordt in de voorziening(en). - Let erop dat het eten in de voorziening(en) aansluit bij de cliënten: inventariseer eventueel wensen. - Let op (het gevoel van) veiligheid van de cliënten: niet iedereen geeft aan veilig te zijn. - Heb aandacht voor de mate waarin en manier waarop medewerkers ingrijpen bij vervelende situaties. - Heb aandacht voor de mate waarin en manier waarop medewerkers ingrijpen bij gevaarlijke situaties in en/of rondom de voorziening(en). Contact met de medewerkers van de voorziening: - Laat zien naar de cliënten te luisteren. - Laat zien dat er genoeg tijd is voor de cliënten. - Laat zien dat de cliënten serieus genomen worden. Passende opvang en hulp vanuit de voorziening: - Heb aandacht voor de mate waarin cliënten zelf beslissingen kunnen nemen. - Laat zien dat er bij de hulp ruimte is voor eventuele eigen wensen van de cliënt. - Heb aandacht voor de hoeveelheid hulp: niet alle cliënten geven aan dat zij genoeg hulp krijgen/hebben gekregen. - Heb aandacht voor de snelheid waarmee hulp geboden wordt: niet alle cliënten geven aan dat zij snel genoeg hulp krijgen/hebben gekregen. - Zorg ervoor dat medewerkers goed te bereiken zijn: maak duidelijk waar en wanneer dit kan. - Heb aandacht voor hulp bij de veiligheid van de cliënten: zorg voor passend advies. - Zorg dat medewerkers aandacht hebben voor de evaluatie van de hulp met de cliënten en eventuele inventarisatie van wensen. - Zorg of laat zien dat cliënten informatie krijgen over de begeleiding. - Heb aandacht voor de momenten waarop informatie verstrekt wordt. - Heb aandacht voor de manier waarop medewerkers zaken uitleggen aan de cliënten: niet iedereen geeft aan dit begrijpelijk te vinden. - Zorg dat cliënten weten wat ze moeten doen en/of bij wie ze terecht kunnen als zij een klacht hebben. - Heb aandacht voor onderlinge afstemming van de hulp (tussen medewerkers, verschillende voorzieningen etc.). Resultaat van de hulp vanuit deze organisatie en van andere instanties: - Zorg voor regelmatige evaluatie van het effect van de hulp. Dit blijkt uit de volgende zaken: o Heb er aandacht voor dat het met niet iedereen beter gaat door de hulp vanuit de organisatie. o Niet iedereen geeft aan beter belangrijke dingen te kunnen doen. o Niet iedereen geeft aan dat situaties die eerder problemen gaven, nu beter onder controle zijn. o Let erop dat niet iedereen beter belangrijke beslissingen over zijn/haar leven kan nemen. o Niet iedereen heeft meer hoop voor de toekomst door de gegeven hulp.

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding)

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek De Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde scores

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie Geachte lezer, Introductie Uw logopedie praktijk heeft u uitgenodigd voor deelname aan een patiëntervaring onderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ontvangen logopedische zorg en heeft

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Grou Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Cederhof Kapelle Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (G) Versie

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding 1 Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland 1.Inleiding In opdracht van de Raad van Bestuur van de De Schutse te Sint Annaland is door Bureau De Bok de cliënttevredenheid onderzocht

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack Thuiszorg Noord Uithuizermeeden. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack Thuiszorg Noord Uithuizermeeden. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek t Gerack Thuiszorg Noord Uithuizermeeden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als werknemer heeft met de arbodienst en de bedrijfsarts/arboarts van uw bedrijf. Deelname aan het vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 9319521594 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor personen van 18 ar en ouder die hemodialyseren in het dialysecentrum %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Bijlage Voorbeeld uitnodigingsbrief met bijlagen voor deelnemers aan een groepsbijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een CQI meetinstrument

Bijlage Voorbeeld uitnodigingsbrief met bijlagen voor deelnemers aan een groepsbijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een CQI meetinstrument Bijlage Voorbeeld uitnodigingsbrief met bijlagen voor deelnemers aan een groepsbijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een CQI meetinstrument Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: BIJ 01.02 Eigenaar:

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor interviews met bewoners maart 2007 (versie 2.0)

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack Hunsingoheerd Uithuizen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. t Gerack Hunsingoheerd Uithuizen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek t Gerack Hunsingoheerd Uithuizen Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Ervaringen met de zorg voor chronische huidaandoeningen Herziene versie 1 mei 2013 Bestemd voor volwassenen die zijn/worden behandeld voor een chronische huidaandoening

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners maart 2007 (versie

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ouders/verzorgers (jonger dan 18 jaar)

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ouders/verzorgers (jonger dan 18 jaar) CQ-index Gehandicaptenzorg Ouders/ verzorgers (van kinderen jonger dan 18 jaar) Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ouders/verzorgers (jonger dan 18 jaar) Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ouders_jeugd.indd

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Vragenlijst over uw gezondheid en werk

Vragenlijst over uw gezondheid en werk Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ. Toelichting Lees dit alstublieft eerst! Voor wie is deze vragenlijst? Deze vragenlijst is voor u. U bent deelnemer

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (K) Versie

Nadere informatie

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen?

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? De Stouwe Verpleging en Verzorging Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden: smaak 3,3

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorg Dichtbij Totaal + Senior Assist Care. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorg Dichtbij Totaal + Senior Assist Care. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorg Dichtbij Totaal + Senior Assist Care Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WIZ Re-integratie en Coaching

WIZ Re-integratie en Coaching RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling

Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling Instructie Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie