Klas 11, leerjaar 4 havo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klas 11, leerjaar 4 havo"

Transcriptie

1 Schooljaar Klas 11, leerjaar 4 havo Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar , versie september 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen docentkolommen aan kunnen maken, staan alle PTA-onderdelen standaard op "geen herkansing". Biij de vakinleiding wordt bij ieder vak afzonderlijk aangegeven welke PTA-onderdelen herkansbaar zijn. Het aantal mogelijke herkansingen staat vermeld in de herkansingsregeling op de website van de school.

2 Vak:Nederlands Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Spreekvaardigheid (11+12) klas x20 min Nieuw Nederlands havo. Discussie in klas 11, debat in klas 12 Mondeling Herkansing: Schrijfvaardigheid 1 (11+12) klas 11 en min Toets Nee Weegfactor: 0,2 Nieuw Nederlands havo. Betoog in klas 11, beschouwing in klas 12. gemiddelde van klas 11 en 12 telt. Herkansing: Schrijfvaardigheid 2 (11+12) klas 11 en min Praktische opdracht Nee Nieuw Nederlands: spelling, formuleren, woordenschat in theorie en praktijk. Gemiddelde van klas 11 en 12 telt. Herkansing: Leesvaardigheid (11 en 12) klas 11 en en/of 100 mn Toets Nee Weegfactor: 0,3 Nieuw Nederlands havo; theorie en praktijk. gemiddelde van klas 11 en 12 telt. Literatuur 1 (11) klas 11 diverse Praktische opdracht Weegfactor: 0 Literaire begrippen.opdrachten n.a.v. 4 gelezen boeken. Indien handelingsdeel van betreffende leerjaar niet is afgerond, dan volgt geen overgang naar volgende leerjaar. Literatuur 2 (11) klas 11 mondeling Mondeling Literaire begrippen en gelezen boeken.mondeling n.a.v. 8 gelezen boeken. Indien handelingsdeel van betreffende leerjaar niet is afgerond, dan volgt geen overgang naar volgende leerjaar HO Nederlands (11) klas 11 diverse Mondeling Handelingsdeel Weegfactor: 0 periodestof Renaissance. Indien handelingsdeel van betreffende leerjaar niet is afgerond, dan volgt er geen overgang naar het volgende leerjaar. 2

3 Vak:Nederlands Gemiddelde Weegfactor: Herkansing De onderdelen Schrijfvaardigheid 1, Schrijfvaardigheid 2 en Leesvaardigheid zijn herkansbaar. 3

4 Vak:Engels Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Vaardigheidsdossier (11) klas 11 n.v.t. idioom, grammatica en leesteksten van toetsweek 1 en 2 Luistervaardigheid 1 (11) klas min CITO luister-(cd) en kijktoets (DVD) HAVO Luistervaardigheid 2 (11) klas min Wasp/Reporter Spreekvaardigheid 1 (11) klas min wordt nader bekend gemaakt Mondeling Literatuur 1 (11) klas11 45 min open boektoets en literatuurgeschiedenis Literatuur 2 (11) klas min open boektoets en literatuurgeschiedenis Luistervaardigheid 3 (12) klas min CITO luister-(cd) en kijktoets (DVD) HAVO 4

5 Vak:Engels Luistervaardigheid 4 (12) klas min Wasp/Reporter Spreekvaardigheid 2 (12) klas min Wordt nader bekend gemaakt Mondeling Literatuur 3 (12) klas min open boektoets en literatuurgeschiedenis Schrijfvaardigheid 1 (12) klas min zakelijke brief Schrijfvaardigheid 2 (12) klas min essay of brochure Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Literatuur 1, 2 en 3 en Schrijfvaardigheid 1 en 2 zijn herkansbaar 5

6 Vak:Frans Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Herkansing: Vaardighedendossier (11) klas 11 Toets Nee Weegfactor: 0,2 Vaardighedendossier(idioom/grammatica/spelling/ leesvaardigheid/ literatuur , boekverslagen) toetsen gedurende het jaar vanuit methode. Herkansing: Kijk- en luistervaardigheid (11) klas 11 2x50 min Toets Nee gemiddeld cijfer van 2 toetsen; toetsen CITO 2e en 3e trimester. Toetsen worden afgenomen tijdens toetsweek 3 en in de les. Spreek- en gespreksvaardigheid (11) kl. 11 tw 2+3 2x 15 min leraar bepaalt lesstof Mondeling Schrijfvaardigheid (11) kl 11 tw x 50 min Formele en informele brief Literatuurdossier (11) klas 11 tw2 1 x 50 min Literatuurdossieris 1 toets en bestaat uit literatuurmodule ; wordt uitgereikt in de klas en 1 boek (door docent te bepalen) Herkansing: Kijk- en luistervaardigheid (12) klas 12 2x50 min Toets Nee 5 2 toetsen CITO (kerndoelen HAVO). de toetsen worden afgenomen in toetsweek 1 en eind januari Spreek- en gespreksvaardigheid (12) kl 12 tw x20 min Leraar bepaalt lesstof 6

7 Vak:Frans Schrijfvaardigheid (12) klas 12 1x 50 min Nader te bepalen Gemiddelde Weegfactor: Herkansing De onderdelen Luistervaardigheid, Spreekvaardigheid en Schrijfvaardigheid uit klas 11 en Luistervaardigheid en Schrijfvaardigheid klas 12 zijn herkansbaar 7

8 Vak:Duits Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Herkansing: Vaardighedendossier (10) klas 10 Toets Nee Gemiddelde van luisteren, lezen, spreken idioom, grammatica, kennis van land en cultuur, schrijven, literatuur. (moet voldoende zijn). Diverse toetsen Leesvaardigheid (11) klas 11 3x50 min Gemiddelde cijfer van 3 toetsen. Luistervaardigheid 1 (11) klas 11 Gemiddelde cijfer van 4 toetsen. Spreekvaardigheid 1 (11) klas 11 Gemiddelde cijfer van 2 toetsen. Mondeling Schrijfvaardigheid (11) klas 11 2x50 min Gemiddelde cijfer van 2 toetsen. Luistervaardigheid 2 (12) klas 12 Gemiddelde cijfer van 3 toetsen. Spreekvaardigheid 2 (12) klas12 2x 15 min het cijfer is het gemiddelde van twee spreekopdrachten Mondeling 8

9 Dossier (12) klas 12 Herkansing: Toets Nee Vak:Duits Idioom; gemiddelde van de overhoringen; schrijfvaardigheid (2 opdrachten) Literatuurdossier (12) klas 12 Praktische opdracht 1 open boektoets + 1 proefwerk literatuurgeschiedenis Herkansing: Dossier: kennis land en cultuur (11) klas 11 Toets Nee het cijfer is het gemiddelde van twee toetsen. - Idioom: overhoringen, kennis van land en cultuur module Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Leesvaardigheid klas 1, Schrijfvaardigheid klas 11 en Literatuurdossier klas 12 zijn herkansbaar. 9

10 Vak:Aardrijkskunde Inleiding Bij alle onderdelen is het gebruik van een Atlas (54e druk) toegestaan. Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Herkansing: Leerstof klas 10 (11) 100 min Toets Nee Herkansing: Weegfactor: 0,42 Aarde: Endogene en exogene processen (11) klas 11 tw1 100 min Toets Nee 1 BuiteNLand 4 havo: Wereld: Wereldbeeld hfstk 1 par.5 t/m 11 en par 1 t/m 4 Grensregio Mexico-VS Aarde: Klimaat en landschap hfstk 2 par. 5 t/m 11 en par. 1 t/m 4 Middellandse Zeegebied Leefomgeving: Leefomgeving hfstk 3 Stedelijke gebieden par. 1 t/m 8, hfstk 4 Wateroverlast par. 1 t/m 8 BuiteNLand 5 havo, hfstk 2 par. 1 t/m 13 Aarde: Endogene en exogene processen: gevaren in de VS(11) klas 11 tw min BuiteNLand Havo 5: hfstk 2 par. 14 t/m 16 Globalisering (11) klas 11 tw3 100 min 1 BuiteNLand Havo5: Hoofdstuk 1 par. 1 t/m 13 Globalisering: Globalisering in landbouw(11) klas 11 tw2 100 min BuiteNLand Havo 5: Hoofdstuk 1 par. 14 t/m 16 Onderzoek Eigen Regio(11) klas 11 Praktische opdracht Gebieden: Indonesië; verkenning (12) klas 12 tw min BuiteNLand Havo 5: hfstk 3 par. 1 t/m 7 10

11 Vak:Aardrijkskunde Gebieden: Indonesië; actuele vraagstukken (12) klas 12 Weegfactor: 0, min BuiteNLand Havo 5: hfstk 3 par. 8 t/m 12 Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Leerstof klas 10, Aarde: endogene en exogen processen, Aarde: endogen en exogene processen: gevaren in de VS, Globalisering, Globalisering: Globalisering in de landbouw, Gebieden: Indonesie verkenning en Gebieden: Indonesie actuele vraagstukken zijn herkansbaar. 11

12 Vak:Economie Inleiding Een PTA onderdeel kan bestaan uit meerdere toetsen, het gemiddelde van de toetsen per lesbrief wordt op de PTA lijst vermeld. Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Module 1 (11) klas min 5 Module 2 (11) klas min 5 Module 3 (11) klas min 5 HO Economie (11) klas min Weegfactor: 0,03 Keuzemodule 1 Praktische opdracht (11) klas 11 2 Keuzemodule 2 Praktische opdracht Module 4 (12) klas min Weegfactor: 0,2 1 toets Module 5 (12) klas min Weegfactor: 0,2 12

13 Vak:Economie Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Module 1,2,3,4 en 5 zijn herkansbaar 13

14 Vak:Geschiedenis Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Oriëntatiekennis 1 (10) klas 10 Tijdvak 1 t/m 4: Prehistorie, Oudheid, Vroege en Late Middelweeuwen Oriëntatiekennis 2 (10) klas 10 Tijdvak 5 t/m 7: Renaissance, Verlichting en Revoluties Oriëntatiekennis 3 (10) klas 10 Tijdvak 8 t/m 10: Industriële Revolutie, WO I en WOII en de Koude Oorlog. HO Geschiedenis (10) klas min Thema1: Ideologieën HO Geschiedenis (11) klas min Conflict Midden Oosten, Palestina & Israël; thema 2 Oriëntatiekennis 4 (11) klas 11 Thema 4: Wetenschappelijke revoluties Oriëntatiekennis 5 (11) klas 11 8 weken Praktische opdracht werkstuk geschiedenis; thema 3: democratische revoluties 14

15 Vak:Geschiedenis Oriëntatiekennis 6 (11) klas 11 thema 5 : internationale conflicten Oriëntatiekennis 1 (12) klas 12 tw1 180 min 5 Oriëntatiekennis tijdvakken 1 t/m 10 Oriëntatiekennis 2 (12) Klas 12 tw2 180 min 5 Oriëntatiekennis tijdvakken 1 t/m 10 Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Oriëntatiekennis 1,2 en 3 klas 11 en Oriëntatiekennis 1 en 2 klas 12 zijn herkansbaar. 15

16 Vak:Maatschappijleer Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Module 1 (11) klas 11 Weegfactor: 0,5 gemiddelde klas 10: Parlementaire democcratie & pluriforme samenleving Module 2 (11) klas 11 Weegfactor: 0,2 Rechtsstaat Module 3 (11) klas 11 Weegfactor: 0,2 Verzorgingsstaat Stage (11) klas 11 Praktische opdracht verslag van stage in een bedrijf Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Module 1,2 en 3 zijn herkansbaar 16

17 Vak:Biologie Inleiding Op havo biologie in klas 10, 11 en 12 werken we systematisch alle thema's door, zodat de leerlingen goed voorbereid zijn op het examen. Schoolexamens Alle getoetste onderdelen tellen mee voor het schoolexamen. de weegfactor geeft het percentage aan waarvoor het meetelt voor het schoolexamen. Handelingsdelen Van een aantal practica moeten verslagen ingeleverd worden. Dit geldt als handelingsdeel. Toetsen Toets SE 1 (11) klas 11 tw min 5 Nectar H7 Onderzoek doen Nectar H8 Ecosystemen en evenwicht Nectar H1 Gedrag Toets SE 2 (11) klas 11 tw 2 60 min 5 Nectar H3 Cellen Nectar H9 Erfelijkheid Nectar H4 Voortplanting en sexualiteit Toets SE3 (11) klas 11 tw min 5 Nectar H 10 Evolutie Nectar H 13 Gaswisseling en uitscheiding Nectar H 5 Voeding en energie Herkansing: PO Genetische modificatie (11) klas lesweken Praktische opdracht Nee 5 Meningvormende opdracht. Leerlingen zoeken zelf informatie over genetische modificatie van plant, dier of mens a.d.h.v. een opdracht.ze schrijven daarover een verslag. HO biologie k (11) klas 11 Praktische opdracht Nectar H2 Soorten en relaties Nectar H8 Ecosystemen en evenwicht Toets SE4 (12) klas 12 tw1 100 min 5 Nectar H12 Transport Nectar H13 Gaswisseling en uitscheiding Nectar H6 Voeding en vertering Toets SE5 (12) klas 12 tw2 100 min 5 Nectar H11 Gezondheid Nectar H14 Reageren Nectar H2 Soorten en relaties 17

18 Vak:Biologie Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Toetsen SE1,2,3,4 en 5 zijn herkansbaar 18

19 Vak:Natuurkunde Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Toetsing alle stof klas 10 (11) Weegfactor: 0 nvt Vaardigheden, kracht en beweging (H1, H2, H3, H4) H5 en H6 (11) klas 11 tw1 100 min 5 Eigenschappen van stoffen en materialen, functionele materialen, gebruik van electriciteit H7 (11) klas11 50 min Vaardigheden, onderzoeken en ontwerpen PO Onderzoek en ontwerp (11) klas 11 nvt Praktische opdracht Keuzekatern 1 (11) klas 11 tw min Uit de 4 subdomeinen worden er 2 gekozen. Keuzekatern 2 (11) Klas 11 tw min UIt de 4 subdomeinen worden er 2 gekozen H9 (11) Klas min Informatieoverdracht 19

20 Vak:Natuurkunde H8 en H10 (12) klas 12 tw 1 Weegfactor: 0, min Energieomzettingen, aarde en heelal H11 (12) klas 12 tw2 100 min 5 Medische beeldvorming Gemiddelde Weegfactor: Herkansing H 5en6, H7, H9 en keuzekatern1 en 2 uit klas 11 en H 8 en 10 en H 11 uit klas 12 zijn herkansbaar 20

21 Vak:Scheikunde Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Samengestelde toets 1 (11) klas min HO stof, H1 + 2 Samengestelde toets 2 (11) klas min H 3,4 +5 SE toets hfstk 6 (11) klas min H6 Water SE toets hfstk 7 (11) klas min H7 Zuren en basen SE toets hfstk 8 (11) klas min H8 Onderzoek en veiligheid SE toets hfstk 9(11) klas min H9 Energie en reactiesnelheid SE toets hfstk 10(11) klas min H 10 Voeding en gezondheid 21

22 Vak:Scheikunde SE toets hfstk 11 (11) klas min H11 De beste brandstof (redox) Praktisch onderzoek 1: titratie (11) klas min Praktische opdracht Praktisch onderzoek 2 : analyse, colorimetrie, chromatografie (11) klas 11 Praktische opdracht SE toets hfstk 12 (12) klas min H12 Nieuwe materialen SE toets hfstk 13 (12) klas min H13 Evenwichten SE toets hfstk 14 (12) klas min H14 Groene chemie in de industrie Praktisch onderzoek 3 : organische chemie (12) klas 12 Praktische opdracht Praktisch onderzoek 4 : redox evenwichten (12) klas 12 Praktische opdracht 22

23 Vak:Scheikunde Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Samengestelde toets 1 en 2, hfstk 6,7,8,9,10 en 11 uit klas 11 en hstk 12,13 en 14 uit klas 12 zijn herkansbaar 23

24 Vak:Wiskunde A Inleiding Examenjaar Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Module 1( 11) klas min H5 Module 2 (11) klas min 5 H6 en H7 Module 3 (11) klas min 5 H8 en H9 Module 4 (12) klas min Weegfactor: 0,2 H10 en H11 Alle examenstof (12) klas min Weegfactor: 0,2 alle examenstof (inclusief de gemengde opgaven) Praktische opdracht wiskunde (11) klas 11 Weegfactor: 0,2 nvt Praktische Opdracht wiskunde Praktische opdracht Gemiddelde Weegfactor: Herkansing 24

25 Vak:Wiskunde A SO1, 2, 3, 4 en 5 zijn herkansbaar. 25

26 Vak:Wiskunde B Inleiding Examenjaar Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Module 1 ( 11) klas min H5 en H6 Module 2 (11) klas min 5 H7 en H8 Module 3 (11) klas min 5 H9 en H10 Module 4 (12) klas min Weegfactor: 0,2 H 11 en H12 Alle examenstof (12) klas min Weegfactor: 0,2 alle examenstof (inclusief de gemengde opgaven) Praktische opdracht wiskunde (11) klas 11 Weegfactor: 0,2 nvt Praktische Opdracht wiskunde Praktische opdracht Gemiddelde Weegfactor: Herkansing 26

27 Vak:Wiskunde B SO1, 2, 3,4 en 5 zijn herkansbaar. 27

28 Vak:Rekenen Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen. Weegfactor: 1 Herkansing 28

29 Vak:Cult. en kunstz. vorming Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Praktische opdracht beeldend Weegfactor: 0 Praktische opdracht muziek Weegfactor: 0 Periode drama (10) Handelingsdeel Weegfactor: 0 Deelname aan koor en presentatie (10,11) klas 10 en 11 Weegfactor: 0 Domein C. Mondeling Handelingsdeel Kunstdossier (11) klas 11 Handelingsdeel Weegfactor: 0 Verslagen van 6 activiiteiten plus opdrachten waarvan verplicht 1 verslag EWS presentatie. Zie studiewijzer. Deelname periode drama (11) klas 11 Weegfactor: 0 Domein C. Mondeling Handelingsdeel HO Muziekgeschiedenis (12) klas 12 Weegfactor: 0 Domein B,D. Handelingsdeel 29

30 Vak:Cult. en kunstz. vorming HO Kunstgeschiedenis (12) klas 12 Weegfactor: 0 Domein B. Handelingsdeel Gemiddelde Weegfactor: Herkansing HO Muziekgeschiedenis is herkansbaar. 30

31 Vak:Kunst beeldend Inleiding De onderdelen 502, 503 en 505 hebben ook betrekking op het CE. Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen SO1 Praktijkopdracht 1 (11) klas min. Herkansing: Praktische opdracht Nee 5 Verwerken van elementen uit de beeldende kunst binnen een historisch en cultureel kader. Plus schriftelijkverslag SO2 Praktijkopdracht 2 (11) klas min. Praktische opdracht 5 Verwerken van elementen uit de beeldende kunst binnen een historisch en cultureel kader. Plus schriftelijk verslag. SO3 Praktijkopdracht 3 (11) Klas min Praktische opdracht 5 Verwerken van elementen uit de beeldende kunst binnen een historisch en cultureel kader. Plus schriftelijk verslag. SO4 Afsluitende opdracht (12) Klas min Herkansing: Praktische opdracht Nee 5 Zelfstandig opzetten van een tentoonstelling met elementen uit de beeldende kunst met het voorgeschreven onderwerp uit de zgn. septembermededeling. Plus schriftelijk verslag SO1 Cultuur van de kerk (11) Klas 11 Weegfactor: 0, min SO2 Hofcultuur en burgercultuur in de 17e eeuw (11) Klas 11 Weegfactor: 0, min SO3 Cultuur van Romantiek en Realisme (11) Klas 11 Weegfactor: 0, min 31

32 Vak:Kunst beeldend SO4 Cultuur van het moderne 1e helft van de 20e eeuw (12) Klas 12 Weegfactor: 0, min SO5 Massacultuur in de 2e helft van de 20e eeuw (12) Klas 12 Weegfactor: 0, Min Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Cultuur van de kerk, Hofcultuur en burgercultuur in de 17e eeuw, Cultuur van Romantiek en Realisme, Cultuur van het moderne 1e helft 20e eeuw, Massacultuur in de 2e helft van de 20e eeuw zijn herkansbaar. 32

33 Vak:Kunst drama Inleiding De onderdelen 502, 503 en 505 hebben ook betrekking op het CE. Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen SO1 Praktijkopdracht 1 (11) klas min Mondeling Herkansing: Praktische opdracht Nee 5 Verwerken van theatrale elementen binnen een historisch en cultureel kader i.s.m. andere kunstvak disciplines. Plus schriftelijk verslag. SO2 Praktijkopdracht 2 (11) klas min Mondeling Praktische opdracht 5 Verwerken van theatrale elementen binnen een historisch en cultureel kader i.s.m. andere kunstvak disciplines. Plus schriftelijk verslag. SO3 Praktijkopdracht 3 (11) Klas min Mondeling Praktische opdracht 5 Verwerken van elementen uit de beeldende kunst binnen een historisch en cultureel kader. Plus schriftelijk verslag. SO4 Afsluitende opdracht (12) Klas min Mondeling Herkansing: Praktische opdracht Nee 5 HO drama= praktijk en HO Kua vanuit lessen KuaZelfstandig opzetten van een voorstelling met theatrale elementen van het voorgeschreven onderwerp uit de zgn. septembermededeling.plus schriftelijk verslag SO1 Cultuur van de kerk (11) Klas 11 Weegfactor: 0, min SO2 Hofcultuur en burgercultuur in de 17e eeuw (11) Klas 11 Weegfactor: 0, min SO3 Cultuur van Romantiek en Realisme (11) Klas 11 Weegfactor: 0, min 33

34 Vak:Kunst drama SO4 Cultuur van het moderne 1e helft van de 20e eeuw (12) Klas 12 Weegfactor: 0, min SO5 Massacultuur in de 2e helft van de 20e eeuw (12) Klas 12 Weegfactor: 0, Min Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Cultuur van de kerk, Hofcultuur en burgercultuur in de 17e eeuw, Cultuur van Romantiek en Realisme, Cultuur van het moderne 1e helft 20e eeuw, Massacultuur in de 2e helft van de 20e eeuw zijn herkansbaar. 34

35 Vak:Kunst muziek Inleiding De onderdelen 502, 503 en 505 hebben ook betrekking op het CE. Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen SO1 Praktijkopdracht 1 (11) klas min. Herkansing: Praktische opdracht Nee 5 Verwerken van muzikale elementen binnen een historisch en cultureel kader i.s.m. andere kunstvak disciplines. Plus schriftelijk verslag. SO2 Praktijkopdracht 2 (11) klas min. 5 Verwerken van muzikale elementen binnen een historisch en cultureel kader i.s.m. andere kunstvak disciplines. Plus schriftelijk verslag. SO3 Praktijkopdracht 3 (11) Klas min Praktische opdracht 5 Verwerken van muzikale elementen binnen een historisch en cultureel kader i.s.m. andere kunstvak disciplines. Plus schriftelijk verslag. SO4 Afsluitende opdracht (12) Klas min Herkansing: Praktische opdracht Nee 5 HO muziek = praktijk en HO Kua vanuit lessen Kua. Zelfstandig opzetten van een voorstelling met muzikale elementen van het voorgeschreven onderwerp uit de zgn. septembermededeling.plus schriftelijk verslag SO1 Cultuur van de kerk (11) Klas 11 Weegfactor: 0, min SO2 Hofcultuur en burgercultuur in de 17e eeuw (11) Klas 11 Weegfactor: 0, min SO3 Cultuur van Romantiek en Realisme (11) Klas 11 Weegfactor: 0, min 35

36 Vak:Kunst muziek SO4 Cultuur van het moderne 1e helft van de 20e eeuw (12) Klas 12 Weegfactor: 0, min SO5 Massacultuur in de 2e helft van de 20e eeuw (12) Klas 12 Weegfactor: 0, Min Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Cultuur van de kerk, Hofcultuur en burgercultuur in de 17e eeuw, Cultuur van Romantiek en Realisme, Cultuur van het moderne 1e helft 20e eeuw, Massacultuur in de 2e helft van de 20e eeuw zijn herkansbaar. 36

37 Vak:L.O. Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Werkstuk (10) klas 10 Praktische opdracht Weegfactor: 0 korte warming-up (10) klas min Mondeling Handelingsdeel Weegfactor: 0 Voorbereiden (schriftelijk), uitvoeren (praktisch) en het evalueren (mondeling) van een warming-up. Eigen inbreng (11) klas 11 Mondeling Handelingsdeel Weegfactor: 0 Het voorbereiden (schriftelijk), het uitvoeren (praktisch) en het evalueren (mondeling) van een eigen inbreng. Volleybal (11) Klas 11 Mondeling Handelingsdeel Weegfactor: 0 voortgangstoets Salto ao (11) klas 11 Mondeling Handelingsdeel Weegfactor: 0 voortgangstoets Capoeira (11) klas min Mondeling Handelingsdeel Weegfactor: 0 voortgangstoets Mondeling Herkansing: Ervaring in externe situaties (12) klas 12 Handelingsdeel Nee Weegfactor: 0 in klas 12 staat het opdoen van ervaringen in externe situaties centraal. 100 % aanwezigheid is verplicht. Bij minder dan 80 % aanwezigheid volgt een vervangende schriftelijke opdracht die in taakomvang ongeveer gelijk is aan het aantal gemiste uren. 37

38 Vak:L.O. Gemiddelde Weegfactor: Herkansing Korte warming-up,eigen inbreng, volleybal, Salto ao,capoeira en ervaring in externe situaties. 38

Klas 11, leerjaar 4 havo

Klas 11, leerjaar 4 havo Schooljaar 2016-2017 Klas 11, leerjaar 4 havo Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2017-2018. Versie september 2016 Om voor docenten te

Nadere informatie

Klas 11, leerjaar 4 havo

Klas 11, leerjaar 4 havo Schooljaar 2015-2016 Klas 11, leerjaar 4 havo Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie maart 2016 (Erratum Nederlands scheikunde)

Nadere informatie

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten

Nadere informatie

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs examenjaar 2015-2016, versie november 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

Klas 10, leerjaar 4 vwo

Klas 10, leerjaar 4 vwo Schooljaar 2014-2015 Klas 10, leerjaar 4 vwo Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs examenjaar 2016-2017, versie mei 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 B HAVO 5. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 B HAVO 5. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC Schooljaar - 16 B HAVO 5 Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC Vak:Nederlands en tm SE 1 min Mondeling 40 11 boeken + gedichtenbundel + literatuurtheorie tm SE 2 5 havo 1 lesuur Mondeling

Nadere informatie

Klas 12, leerjaar 6 vwo

Klas 12, leerjaar 6 vwo Schooljaar 2015-2016 Klas 12, leerjaar 6 vwo Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Examenjaar 2015-2016 versie mei 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar B HAVO 5. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar B HAVO 5. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC Schooljaar 2016-2017 B HAVO 5 Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC Vak:Nederlands tm SE 1 SE week nov 5h 20 min Mondeling Nee Weegfactor: 40 11 boeken + gedichtenbundel + literatuurtheorie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar B HAVO 4. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar B HAVO 4. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC Programma van toeing en afsluiting Schooljaar 17-18 B HAVO 4 Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC In dit document vind je het Programma van ing en Afsluiting (PTA) voor jouw schooljaar.

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 HAVO Cohort 2014-2016 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 P2 20 minuten per leerling Mondeling Literatuur (Domein A, B en E) 20% Toetsweek 1 H3* Leesdossier

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar BA4. Bertrand Russell College Schooljaar 2016-2017 BA4 Bertrand Russell College Vak:Nederlands en 100 min Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 per 2 70 min Moderne literatuur: poëzie Tijdschrift + schriftelijke toets per

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: HAVO 5 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Schooljaar 2017-2018 5 havo Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Vak:Nederlandse taal en literatuur Wij behouden ons het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in verband met de invoering

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar B VWO 4. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar B VWO 4. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC Programma van toeing en afsluiting Schooljaar 17-18 B VWO 4 Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum BdC In dit document vind je het Programma van ing en Afsluiting (PTA) voor jouw schooljaar. Programma

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Schooljaar 2016-2017 5 havo Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Vak:Nederlandse taal en literatuur Wij behouden ons het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in verband met de invoering

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Z VWO 5. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Z VWO 5. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand Programma van toeing en afsluiting Schooljaar 17-18 Z VWO Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand In dit document vind je het Programma van ing en Afsluiting (PTA) voor jouw schooljaar.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Havo klas 5. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Havo klas 5. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Schooljaar 5-6 Havo klas 5 St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Het programma van toetsing en afsluiting Havo Het PTA (programma van toetsing en afsluiting) vermeldt de voor het examen meetellende

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Vwo klas 12. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Vwo klas 12. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Schooljaar 5-6 Vwo klas 2 St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Het programma van toetsing en afsluiting - VWO Het PTA (programma van toetsing en afsluiting) vermeldt de voor het examen meetellende

Nadere informatie

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 vwo 6e leerjaar in klas 13 Rudolf Steiner College Vak:Nederlands en SE10 betoog/beschouwing

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING E FASE HAVO 04-06 Editie oktober 05 Aanpassingen voor de vakken Duits, Engels, geschiedenis, biologie, KuBv, informatica en de rekentoets VAK Duits, programma aangepast

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR 5 VWO Nederlands 1 S3 90 minuten per leerling Argumentatietoets (Domein A en D) 20 % Voortgangscijfer VC Toetsweek

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Spelling en werkwoordspelling. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Literatuurgeschiedenis. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo Schooljaar 201-2016 4 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Leesvaardigheid toetsweek 1 0 Nieuw Nederlands 4/ havo Cursus leesvaardigheid + syllabus examenbundel 201/2016

Nadere informatie

PTA 21+ opleidingen VAVO RIJNMOND COLLEGE

PTA 21+ opleidingen VAVO RIJNMOND COLLEGE 2 Opleiding: Ma 21+ Vak: aardrijkskunde 1 Wereldwijs mavo 4; Module 4: Water en Wereldwijs mavo 3; Module 2: Bronnen van energie Periode tofomschrijving E In rooster? Herkansbaar? E1 3 2 Wereldwijs mavo

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA4 Bertrand Russell College Studie:BA4 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per

Nadere informatie

Docent: gewiht in % gewicht. cijfer. Stofomschrijving

Docent: gewiht in % gewicht. cijfer. Stofomschrijving Nederlands Klas 10 T1 1, 2, 3 s n.v.t. Ja 10,0 % 1 Stephanie Ruers Het gemiddelde van onderstaande onderdelen - 4 schrijfopdrachten - afsluitende schrijfopdracht periode Middeleeuwen - toets spelling T2

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Z HAVO 4. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Z HAVO 4. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand Programma van toeing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 Z HAVO 4 Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand In dit document vind je het Programma van ing en Afsluiting (PTA) voor jouw schooljaar.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6 Schooljaar 2015-2016 atheneum 6 Vak: Nederlandse taal en literatuur SE klas 5SE klas 5 35 6pta 01 DT01: Leesvaardigheid & Spelling T toetsweek 1 90 min. 10 6pta 02 DT02: Schrijfvaardigheid T toetsweek

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 6002 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vwo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vwo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Schooljaar 2016-2017 6 vwo Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Vak:Nederlandse taal en literatuur Wij behouden ons het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in verband met de invoering van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Z VWO 6. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Z VWO 6. Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand Schooljaar 2016-2017 Z VWO 6 Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand Vak:Nederlands ) tm SE 1 5 vwo 1 lesuur Mondeling Toe Nee parlementair debat SE 2 SE week nov 6v 180 min Weegfactor:

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Schooljaar 2016-2017 4 havo Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Vak:Nederlandse taal en literatuur Leesvaardigheid Tekstbegrip uit op niveau / examenbundel HD HD eindcijfer P4 gedurende jaar 50 minuten

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: VWO 6 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA6 Bertrand Russell College Studie:BA6 Vak: Nederlands Moment: per 2 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 cijfer Moment: per 3 Weegfactor:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING E FASE HAVO 04-06 Editie augustus 05 Aanpassingen voor de vakken Duits, Engels, geschiedenis, biologie, KuBv, informatica VAK Duits, programma aangepast in juni 05

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2016-2017 4 Havo Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Studie: 4 Havo Vak:Nederlandse taal en literatuur Schooljaar 2016-2017 en Tekst en samenvatting TW 4 Gedocumenteerd schrijven TW 2

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Schooljaar 2016-2017 Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2017-2018. Versie september 2016 Om voor docenten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 5 Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 5 Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2015-2016 5 Havo Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Vak:Nederlandse taal en literatuur Afronding na deadline in herkansingsweek: geldt als herkansing. Als de handelingsdelen niet "naar

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar BA6. Bertrand Russell College Schooljaar 2015-2016 BA6 Bertrand Russell College Vak:Nederlands en per 2 100 min Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 per 3 25 min Praktische opdracht Poëzie P502 per 3 25 min Praktische opdracht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands ne311 Spreekvaardigheid: elevator pitch M 5 periode 1 ne312 Woordenschat S 5 periode 1 ne313 Fictie 1 S

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 6 VWO Cohort 2013-2016 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 6 VWO Nederlands 1 S5 90 minuten Moderne letterkunde Poëzie. (Domein A en E) 10% Toetsweek 1 S6 Toets Stijl + spelling

Nadere informatie

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs examenjaar 2015-2016, versie november 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst.

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2013-2014,NEDERLANDS 671 0 Mondelinge taalvaardigheid: Literaire spreekbeurt 1880 - heden 672 2 Schrijfvaardigheid: betoog Op basis van schrijfdossier, op de pc 673 3 Literatuur:

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2016-2017 6 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 6 VWO Nederlands 1 P3 20 min / leerling Mondelingen literatuur (Domein A B en E) 15% Toetsweek 1 LDO7* LDO8* LDO9*

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 6 VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 6 VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2015-2016 6 VWO Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren"of "niet af"zijn, dan dient dit in de herkansingsperiode

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst.

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2013-2014,NEDERLANDS 671 0 Mondelinge taalvaardigheid: Literaire spreekbeurt 1880 - heden 672 2 Schrijfvaardigheid: betoog Op basis van schrijfdossier, op de pc 673 3 Literatuur:

Nadere informatie

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2-216 vmbo-t examenjaar Rudolf Steiner College Vak:Nederlands en SE1 Periode Middeleeuwen einde

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 Afdeling: VWO 6 Goes, 22 september 2017 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Schooljaar 5-6 havo Dalton Lyceum Barendrecht Vak:Nederlandse taal en literatuur dt dt - Schrijfvaardigheid, taalverzorging en leesvaardigheid dt dt - Literatuur: literatuuranalyse dt dt - Schrijfvaardigheid,

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2017-2018 5 HAVO Cohort 2016-2018 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 S6 90 min Spelling, interpunctie en stijl 10% Toetsweek 1 2 P1 15 min Mondeling literatuur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 5 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie Afdeling:

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College Schoolja - 2016 BA5 Bertrand Russell College StudieBA5 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per 2 Weegfactor:

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011 versie oktober 2011 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 5 Duitse taal en literatuur... 6 Economie... 7 Engelse taal en literatuur...

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Cohort 2015-2018 Programma van Toetsing en Afsluiting Orion Lyceum Breda Examenjaar 2018 Leerjaar: 4 VWO Cohort 2015 NEDERLANDSE

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2016-2017 5 HAVO Cohort 2015-2017 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 LDO 7* LDO8* LDO9* Leesdossier Leesdossier Leesdossier September 2016 Oktober 2016 November

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo klas 4. Geert Groote College, Stg voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs NH

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo klas 4. Geert Groote College, Stg voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs NH Schooljaar 26-27 Havo klas 4 Geert Groote College, Stg voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs NH Het programma van toetsing en afsluiting Havo Het PTA (programma van toetsing en afsluiting) vermeldt de

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

PTA 4 HAVO. Schooljaar

PTA 4 HAVO. Schooljaar PTA 4 HAVO Schooljaar 2016-2017 Nederlandse taal en literatuur 401 Spelling en stijlfiguren T 1 1 402 Zakelijk schrijven PO 1 2 403 Literatuurgeschiedenis T 2 2 404 Betoog/ beschouwing PO 1 3 405 Begrijpend

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009 Versie november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aardrijkskunde... 2 Biologie... 3 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 4 Duitse taal en literatuur... 5 Economie... 6

Nadere informatie

Klas 12, leerjaar 6 vwo

Klas 12, leerjaar 6 vwo Schooljaar 2015-2016 Klas 12, leerjaar 6 vwo Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Examenjaar 2015-2016 versie maart 2016 (erratum scheikunde en geschiedenis) Om voor docenten te realiseren

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2017-2018 6 VWO Cohort 2015-2018 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR 6 VWO Nederlands 1 S9 90 min Spelling, interpunctie en stijl Toetsweek 1 2 P2 15 min Mondeling literatuur (LDO

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Havo 5. Fons Vitae Lyceum

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Havo 5. Fons Vitae Lyceum Schooljaar 2015-2016 Havo 5 Fons Vitae Lyceum Vak:Nederlandse ta/li 1 Gedocumenteerd schrijven 5e lj september 180 minuten 2 Samenvatting 5 lj november 90 minuten 5 Spreken 5e lj januari 10 minuten Wijze

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2013-2014. VMBO TL leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2013-2014. VMBO TL leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade 2013-2014 VMBO TL leerjaar 4 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en 4.1 Deeltoets 1 Blok 1 45 min 1 3.1, 3.2, 3.3 Taalschat 4.1 4.2 4.3 Grammatica

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevo

Vestiging: Montessori Lyceum Flevo 010216 VWO 20142017 / aardrijkskunde 4 V4SE1 ED Wereld 1 (H1) S 90 N 10 V4SE3 ED Wereld 1 (H2) + Aarde 1 (H3 + H4) S 90 J 10 V4PO1 ED Onderzoek eigen leefomgeving N 10 5 V5SE1 ED Wereld 2 (H9 + selectie

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting 2016-2017 VAK Aardrijkskunde Periode leerjaar Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking 1 4H 1 1 4H 2 2 4H 3 2 4H 4 3 4H 5 3 4H 6 3 4H 7 1 5H 8 1 5H 9 2

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1 . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum Schooljaar 2017-2018 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en SE Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus Spellen - Cursus Formuleren * toegestane

Nadere informatie

vwo 6e leerjaar in klas 13

vwo 6e leerjaar in klas 13 Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vwo 6e leerjaar in klas 13 Rudolf Steiner College Vak:Nederlands en Mondelinge opdracht

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier aardrijkskunde - HAVO 2013-2015 1 TT TT Domein wereld. Globalisering. Economische,culturele en sociale globalisering H1 P1t/m 9 KD A1,B2,B3 1 SE SE5 Domein wereld. Globalisering. Groot-Brittannie

Nadere informatie