Uitwerkingen bij examen 2019 I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingen bij examen 2019 I"

Transcriptie

1 Uitwerkingen bij examen 019 I Uit het examen M&O 019-I zijn de opdrachten 1, en 5 opgenomen. De andere opdrachten horen niet meer tot de stof voor het examen bedrijfseconomie in 00. Opgave 1 1p 1 Daphne. (Zij geeft het recht van hypotheek aan de bank.) p De twee manieren: - De bank heeft het huis als onderpand (zekerheid). - Daphne gebruikt voor de aankoop ook eigen geld, waardoor de lening lager is en de kans groter is dat de lening terugbetaald wordt. 1p 3 Totale interestuitgaven 0 annuïteit afgesloten lening , ,0 3p 4 bedragen 1 euro jaar lening op 1 januari interestuitgaven aflossing belastingvoordeel als gevolg van hypotheekrenteaftrek netto hypotheekuitgaven , , , , , , , , lening op 1 januari , ,49 interestuitgaven 0, , , ,36 aflossing , , ,36 belastingvoordeel als gevolg van hypotheekrenteaftrek nettohypotheekuitgaven 5.954, ,15 0, , , , , ,39 ThiemeMeulenhoff 1

2 Opgave p 5 p 6 Verschillende voordelen: - Manuel koopt de producten goedkoper in, omdat KoKo Nederland korting kan bedingen bij haar leveranciers (vanwege grotere ingekochte hoeveelheden). KoKo Nederland berekent deze korting onder andere door aan Manuel. - Manuel heeft meer zekerheid over de kwaliteit van de ingekochte producten. KoKo Nederland bewaakt deze kwaliteit, omdat dit bedrijf niet wil dat het imago van de keten wordt aangetast. - Manuel bespaart tijd omdat KoKo Nederland de inkopen regelt. De jaarlijkse franchisevergoeding behoort tot de constante kosten, omdat deze kosten niet toe- of afnemen als de omzet van Manuel toe- of afneemt. De extra vergoeding behoort tot de variabele kosten, omdat deze kosten toenemen als de omzet hoger wordt dan p 7 Totale omzet 018: stuks per week 50 weken 3, Omzet van zzp ers: 740 stuks per week 50 weken 3, Omzet van reguliere bezoekers: p 8 resultatenrekening KoKo Rotterdam (gedeeltelijk ingevuld; getallen 1) omzet inkoopwaarde van de omzet basisvergoeding van het franchisecontract (eventueel) extra vergoeding van het franchisecontract 0 overige bedrijfskosten totale bedrijfskosten nettowinst berekeningen: nettowinst nettowinst in procenten van de % 8% omzet p 9 Aantal bezoeken van zzp ers per week in 018 gekocht aantal producten per week 740 aantal producten per bezoek 370 (informatiebron ) Aantal bezoeken van zzp ers per week in ,60 59 ThiemeMeulenhoff

3 p 10 50% zzp ers: 0,50 59 (,5 uur ) halve uren per week 5% zzp ers: 0,5 59 (3,5 uur ) halve uren per week 5% zzp ers: 0,5 59 (4,5 uur ) halve uren per week + Verwachte omzet uit bezoekerstarief zzp ers: per week Verwachte omzet uit bezoekerstarief zzp ers 019: 50 weken p 11 1p 1 Omzet producten zzp ers bezoeken,5 product,40 50 weken omzet (getallen 1) KoKo Rotterdam omzet producten reguliere bezoekers (zie vraag 7) zzp ers (zie vraag 7) (zie vraag 11) Totaal omzet bezoekerstarief zzp ers (zie vraag 10) totaal p 13 4p 14 Afschrijvingskosten aanschafwaarde restwaarde levensduur ,75 5 jaar Kosten financiering: 0, , Extra kosten over 019 als gevolg van investering en financiering: resultatenbegroting KoKo Nederland over 019 (getallen 1) omzet (vraag 1) inkoopwaarde van de verkochte producten basisvergoeding van het franchisecontract (eventueel) extra vergoeding van het franchisecontract kosten inrichting en (vraag 13) verbouwing overige bedrijfskosten totale kosten nettowinst ThiemeMeulenhoff 3

4 berekeningen (bedragen in euro): inkoopwaarde van de verkochte producten 0, eventueel extra vergoeding van het franchisecontract 0,10 ( ) nettowinst in procenten van de omzet % 4,8% Conclusie: het plan voldoet aan de gestelde eis wat betreft de gewenste nettowinst (4,8% > 0%). Opgave 5 Opmerking: in onderstaande uitwerkingen zijn de bedragen zonder weergegeven. p Current ratio vlottende activa kort vreemd vermogen , p 3 Verschillende bezwaren: - Het is een momentopname (even later kan de current ratio weer anders zijn). - De uitkomst kan gemanipuleerd worden door windowdressing. - Het laat niet zien of er mogelijk debiteuren zijn die niet kunnen of willen betalen. - Het laat niet de momenten zien waarop ontvangsten en uitgaven plaatsvinden. Let erop dat De Wit Transport geen voorraden heeft. Dus het al dan niet goed verkoopbaar zijn van de voorraden is een fout antwoord. p 4 Solvabiliteit eigen vermogen vreemd vermogen 100% % 100% 36,% 1.48 * Het resultaat (de winst) vóór belasting behoort ook tot het eigen vermogen. 1p 5 Verstrekkers van nieuw vreemd vermogen zijn minder zeker dat ze hun lening terugkrijgen en zullen daarom minder gauw geld uitlenen. Verstrekkers van nieuw vreemd vermogen lenen alleen tegen minder gunstige voorwaarden. ThiemeMeulenhoff 4

5 3p 6 Rentabiliteit totale vermogen resultaat vóór belasting + interestkosten gemiddeld totaal vermogen 100% , % 6% Toelichtingen: - Resultaat vóór (vennootschaps)belasting: zie balans per 31 december Interestkosten vreemd vermogen. Volgens informatiebron 7 zijn deze voor De Wit Transport 4% van het vreemd vermogen. Omdat de balansposten halverwege het jaar veranderen, wordt 4% berekend over het gemiddeld vreemd vermogen in Gemiddeld vreemd vermogen vreemd vermogen 1 jan.+ vreemd vermogen 31 dec. ( ) + (1.48 (vraag 4)) Interestkosten vreemd vermogen 0, ,3 3p 7 beter (36,% > 30%) kengetal beter of slechter dan branchegemiddelde liquiditeit: current ratio beter (, > 1,8) solvabiliteit: eigen vermogen vreemd vermogen rentabiliteit eigen vermogen slechter (11,8% < 13,%) interest vreemd vermogen slechter (4% > 3,8%) rentabiliteit van het totale vermogen slechter (6% < 7,1%) Conclusie: Thierry zal De Wit Transport niet overnemen want minder dan vier kengetallen scoren beter dan het branchegemiddelde. ThiemeMeulenhoff 5