ONTMOETING Nieuwsbrief van de Afdeling Barendrecht/Heerjansdam 11e jaargang nr. 9 mei 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTMOETING Nieuwsbrief van de Afdeling Barendrecht/Heerjansdam 11e jaargang nr. 9 mei 2020"

Transcriptie

1 ONTMOETING Nieuwsbrief van de Afdeling Barendrecht/Heerjansdam 11e jaargang nr. 9 mei 2020

2 Natuur en schepping De lente lonkt, de aarde pronkt Stil volg ik al haar kleuren Ik ruik de eerste geuren Van een vernieuwd begin De eerste takken worden groen En daar, in t kleine bosplantsoen Waar t eerst nog grauw en grijzig was Tjilpt nu tussen het jonge gras Een kleine lentebode Zacht stijgt haar hemel ode Tot aan de Horizon En ik, ik voel me vrij, want k weet Dat Hij, die alles heeft gemaakt Die mij zo teer heeft aangeraakt Volbrengt wat Hij begon Dichter: Jolanda Vlastuin-van Deelen 2

3 Door het corona virus voelen we ons genoodzaakt de middag van 12 mei niet door te laten gaan. Het is betreurenswaardig dat het seizoen zo moet eindigen. Wij kijken er naar uit om u allemaal weer in de Ontmoeting te zien op 8 september Het bestuur wenst u veel sterkte toe voor de komende tijd. 3

4 VAN DE VOORZITTER. Deze week zouden we met een groep uit Barendrecht op vakantie zijn in Ermelo. Die week zou helemaal in het thema van 75 jaar bevrijding staan. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Sommige mensen vergelijken deze tijd met de tweede wereldoorlog. Iedere vergelijking gaat natuurlijk mank, maar ik kan mij wel voorstellen als je partner er niet meer is of in een verpleeghuis zit, dat dit dan een hele moeilijke tijd is om door te komen. En dat dan de gevoelens van oorlog bij je opkomen. Je bent zo afhankelijk van anderen en wanneer komt er weer meer bewegingsvrijheid? We hebben al diverse oproepen gedaan om mensen, die eenzaam zijn uit te dagen naar ons te reageren, zodat wij iets kunnen ondernemen, maar het blijft stil aan de telefoon. Maar nogmaals, mocht u alleen maar behoefte hebben om eens een stem te horen, wij als bestuur zullen graag met u in gesprek gaan. En onze agenda s zijn ook leeg, dus we hebben er ook tijd voor. Maar, allen die de oorlog niet hebben mee gemaakt, weten nu ook eens wat het is om opgesloten te zijn in je eigen huis. Dan ga je op een andere manier over de vrede nadenken. En dat bracht mij bij lied 1014 uit het liedboek: Geef vrede door van hand tot hand. Dit lied is geschreven door Fred Kaan ( ). Geboren in Nederland en zijn jeugdjaren waren bepalend voor zijn latere werk als predikant en schrijver van liederen. Zijn ouders waren in de oorlog actief in het verzet en dat bracht hem tot een pacifistische overtuiging. In 1952 ging hij in Engeland studeren en werd vervolgens predikant in de Congregational Church. 4

5 Hij had bijzondere aandacht voor mensenrechten en oecumene. Het onderstaande lied schreef hij in 1987: Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand met liefde, onze redding: wees vriendelijk in woord en daad bewogen om Gods schepping. Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen; kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen. De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven: als woorden stokken, spreekt de hand: in vriendschap, steun en zegen. Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans: een schat om uit te delen. Ik wens u een vredelievende maand mei. Hartelijke groet, Jaap van der Kooij 5

6 Ja, u leest het goed: Geertrui is geridderd. Door het coronavirus kon dit echter niet feestelijk in het Kruispunt gebeuren, maar op vrijdag 24 april is zij door burgemeester Van Belzen om uur gebeld om haar hiermee te feliciteren. Wat zij niet wist is dat ondertussen er van alles werd voorbereid op het plein bij de Oude Haven. Wij hebben Geertrui vanuit de PCOB, de Dorpskerk en het Oranjecomité voorgedragen. Zij zou immers ook dit jaar voor de 40 ste keer de Oranjemarkt organiseren en dat wat zij er allemaal nog bij doet voor onze vereniging, maar ook voor de snuffelmarkt en de Dorpskerk. Meer dan verdiend. En wat ze allemaal niet doet voor de bewoners aan de Oude Haven. We hebben haar op 24 april bloemen, een oorkonde en een taart overhandigd en vanuit de kerk hadden ze dit grote doek opgehangen. Namens u allen hebben wij Geertrui gefeliciteerd! 6

7 En zoals de foto s laten zien: het was een heel groot feest. Aan het eind van het jaar, na de coronacrisis, zal zij de versierselen krijgen en komt er natuurlijk nog een feestje aan. NOGMAALS VAN HARTE GEFELICITEERD GEERTRUI EN ZEER VERDIEND! Jaap van der Kooij 7

8 LIEF EN LEED. Ook en juist in deze tijd willen we lief en leed met elkaar delen. Als nieuwe leden hebben zich aangemeld dhr. Joop Lakerveld en mevr. Ria Jacobs, zij wonen aan de Van Hobokenhaven, we heten ze van harte welkom in onze bond. Begin maart heeft de heer v. Loenen uit Heerjansdam een nieuwe heup gekregen, hij revalideert thuis. Op 14 maart is mevrouw Kooijman-Hordijk van de Windsingel overleden. Ook overleden is mevr. Jacoba de Reus-Bravenboer, na een val moest zij worden opgenomen met een scheurtje in haar heup en is op 18 maart in het verpleeghuis overleden. Op 11 april is de heer Martien Edelman overleden, hij woonde samen met zijn vrouw aan de Zuidersingel. Zijn laatste levensdagen verbleef hij in de Elf Ranken. We wensen iedereen alle goeds en het besef dat God in alles bij ons is. Een hartelijke groet van Ada Kiel-Bode. 8

9 DINSDAGMIDDAG 14 APRIL. De middag waarop we normaal gesproken bijeenkomen voor een gezellige en vaak leerzame middag. Vandaag dus niet. We leven in een sociale lockdown en mogen dus niet, zoals we gewend zijn, vrij en blij met elkaar omgaan. En dat alles door een virus dat de hele wereld op zijn kop heeft gezet. We leven in een vreemde wereld, maar ook, als ik voor mezelf mag spreken, in een bijzondere en waardevolle wereld. Er is stilte en daardoor horen we de vogels ineens weer zingen in de stad. We ademen schonere lucht in omdat er veel minder verkeer is. Omdat we nergens heen hoeven en met een lege agenda leven hebben we, ondanks dat we elkaar niet mogen opzoeken, meer tijd voor elkaar. Er is dat telefoontje, een kaartje, er is medeleven met mensen die we niet kennen. We hebben waardering voor mensen die zo hard werken en zich helemaal inzetten voor de zieken die geveld zijn door dat virus en nu heel ziek zijn en in het ziekenhuis op de intensive care liggen. Waardering voor de mensen die zorgen voor hen die in verzorgingshuizen wonen en geen bezoek mogen ontvangen omdat ze kwetsbaar zijn voor het virus. En al die andere mensen die zorgen dat we toch zo goed als maar mogelijk is door kunnen gaan met ons leven. Al is het dan op een heel andere manier dan we gewoon zijn. Ondanks dat we elkaar niet zien voelen we ineens dat we met elkaar zijn en bij elkaar horen. En dan buiten daar is er toch de lente. Uitbundige kleuren van bloemen en de bloesem van de bomen die staan te pronken. 9

10 We hebben Pasen gevierd, niet samen, maar wel met elkaar verbonden door ons geloof in de God die Zijn zoon naar de aarde zond om voor onze zonden te sterven. Jezus die opstond uit de dood. Die ons daardoor uitzicht gaf op een nieuw leven na de dood waar geen ziekte meer zal zijn. Ieder voorjaar zien we in de pracht van de natuur die uitbarst in kleuren, geuren en vogelgezang en die zich niets aantrekt van een virus of wat mensen elkaar ook allemaal aan kunnen doen een glimp van het nieuwe leven dat ons beloofd is. Ik hoop dat u allemaal zo goed als mogelijk is deze vreemde tijd doorkomt en dat we elkaar in het nieuwe seizoen weer mogen ontmoeten. Leny Vigelius AFSCHEID EN OPVOLGING. Het laatste gedeelte van het drieluik dat gaat over drie prominente PCOB leden die stoppen met het werk dat zij voor de PCOB jarenlang hebben gedaan en degenen die dit werk overnemen. Paul van der Stoel heeft aangegeven te willen stoppen met het stukje Lief en Leed en het bezoeken van nieuwe leden. In zijn dagelijks werk had Paul ook veel ervaring opgedaan als bestuurder. In de kerk bekleedde hij vele functies: hij was bijvoorbeeld de eerste jeugdouderling, zonder dat er een werkplan was. Maar ook voorzitter van de kerkenraad, lid van de commissie van beheer. Totaal wel gedurende 25 jaar. Paul is ongeveer 15 jaar lid van de PCOB. Hij begon als 2 e voorzitter en werd na 2 jaar al 10

11 1 e voorzitter totdat hij Jaap vroeg dat van hem over te nemen. De laatste jaren heeft Paul steeds een gedeelte van de Ontmoeting gevuld met de stukjes Lief en Leed. Hij kent veel mensen en hoort ook veel in de kerk of leest berichten in het Klankbord. Hij gaat ook altijd op bezoek bij alle nieuwe leden. Zo is het begin van het lidmaatschap voor nieuwe leden dank zij hem heel persoonlijk geworden. Paul ontzettend bedankt voor het vele werk dat je zoveel jaren voor de PCOB hebt gedaan. We hopen je nog veel te zien op de contactmiddagen. Ada Kiel gaat met ingang van het nieuwe seizoen het werk van Paul overnemen. Hieronder de kennismaking met Ada. Ada is geboren in Schiedam. Ze was 10 jaar toen het gezin verhuisde naar Sas van Gent in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf haar 17 e heeft ze verschillende verpleegkundige opleidingen gedaan A, B en Z. Ze werkte in Terneuzen en Eindhoven. Hier leerde ze haar man Rinus kennen die helaas afgelopen december overleed. Ada heeft drie dochters en zeven kleinkinderen. Een groot deel van haar leven heeft ze in de zorg gewerkt. Toen de jongste dochter zes jaar werd, is ze gaan werken met mensen die een beperking hebben. Daarna werd ze nachthoofd. Ada en haar man lieten een huis bouwen in Zeeuws- Vlaanderen. Ze waren heel betrokken bij de kerk. Ada zat onder meer in de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant. Het leven in Zeeuws-Vlaanderen veranderde, de urbanisatie deed zijn intrede. Zondagavond liepen de dorpen leeg en alles veranderde. 12 jaar geleden zijn ze naar Portland-Rhoon verhuisd. Het mooie, nieuwe appartementengebouw in Portland vlakbij alle voorzieningen sprak haar erg aan. Ada vond 11

12 het leuk om dingen te organiseren in het gebouw voor de mensen die daar ook wonen. Reisjes naar Giethoorn of winkelen in een andere stad. Met Oudjaar oliebollen en appelflappen bakken en met kerst mensen uitnodigen. Ook vindt ze het leuk om te breien en naaien voor Roemenië. Terloops kreeg ze de Ontmoeting in handen en ging naar een contactmiddag van de PCOB. Ada en haar man zijn ook nog samen mee geweest op PCOB reisjes naar Tiel, Elburg en het textiel museum. Dit jaar gaat Ada ook mee op vakantie naar Ermelo. Ze is blij met de PCOB en wil graag iets terug doen. Wij wensen Ada een fijne tijd toe met haar vrijwilligers werk voor de PCOB. Janny Brummelink ONZE ZIEKEN EN MENSEN DIE OPGENOMEN ZIJN IN EEN ZIEKENHUIS OF VERPLEEGHUIS. Wanneer u hoort dat er een medelid opgenomen is in een ziekenhuis of ziek thuis is, wilt u dit dan doorgeven aan: Ada Kiel-Bode of per mail: voor Barendrecht: Truus van Zwol of per mail: voor Heerjansdam: Corrie Lagendijk of per mail: 12

13 PENSIOENVRAGEN U las het misschien al in Trouw: naast zorgen over gezondheid, zorg en eenzaamheid leven er bij veel senioren ook vragen over hun financiële situatie. Met name de berichten vanuit pensioenfondsen over de kelderende beurskoersen maken mensen soms onzeker. Daarom zet KBO-PCOB hieronder drie veel gestelde vragen op een rij. 1. Wordt mijn pensioen nu verlaagd? Nee, in 2020 gaat uw pensioen niet (verder) omlaag. Aan de hoogte van uw huidige pensioenuitkering verandert dit jaar niets. 2. Hoe zit het met de pensioenen in 2021? Of uw pensioen in 2021 omlaag gaat, valt nog niet te zeggen. Dat wordt pas aan het einde van het jaar duidelijk. Wel weten we al dat de coronacrisis een grote invloed heeft op de aandelenmarkten. De pensioenfondsen beleggen veel in aandelen en zij zien nu hun dekkingsgraad dalen. Mogelijk herstellen zij zich op tijd, maar misschien gebeurt dat ook niet. In dat laatste geval zal KBO-PCOB opnieuw met minister Koolmees om tafel gaan om te bespreken hoe korten voorkomen kan worden. Dat hebben we eind 2019 ook gedaan en niet tevergeefs. Wij willen niet dat gepensioneerden in koopkracht nog verder achterop raken. Wat betekent de coronacrisis voor het pensioenakkoord? De onderzoeken en gesprekken rondom het pensioenakkoord lopen op afstand door. Ook KBO-PCOB is daar, als lid van de klankbordgroep jongeren en ouderen, bij betrokken. Onze inzet daarbij is onveranderd: een toekomstbestendig, solidair stelsel dat gepensioneerden weer perspectief op indexatie biedt. 13

14 PASSIESPELEN UITGESTELD NAAR 2021 Ook de organisatie van de Passiespelen is genoodzaakt de voorstellingen uit te stellen naar Het bestuur van De Passiespelen doet zijn uiterste best om alle betrokkenen en vooral ook de kopers van kaarten te informeren over verdere afwikkeling en over nieuwe data in Er wordt gekeken of reeds gekochte kaarten kunnen worden omgezet in vouchers. Afdelingen die een groepsarrangement geboekt hebben zullen bericht krijgen van de organisatie van de Passiespelen. Voor de laatste informatie verwijzen wij naar 14

15 15

16 VEEL DANK VOOR DISTRIBUTIE APRIL- EN MEINUMMER KBO-PCOB Het Magazine van KBO- PCOB valt tien keer per jaar bij alle leden op de deurmat. Dat lijkt altijd een vanzelfsprekendheid, maar is dat zeker niet. Het unieke distributiesysteem draait geheel op de inzet en medewerking van vrijwilligers: rayonbezorgers, afleveradressen en afdelingsbezorgers. Iedere keer weer zorgen de vrijwilligers er met hun grote inzet en verantwoordelijkheidsgevoel voor dat het blad vlak na verschijning beschikbaar is voor alle leden. Veel leden hebben er hun waardering voor uitgesproken dat het magazine ook juist deze keer weer in de bus lag. In deze tijd van het coronavirus is niets meer vanzelfsprekend. Daarom is het ook zo bijzonder dat het april- en meinummer van het magazine alle leden heeft bereikt. Ondanks de beperkende maatregelen vanwege corona. Maar het is Daniël en zijn team weer gelukt. Proficiat! 16

17 DE BARENDRECHTGROEP Met een groep van 36 gasten zouden wij in de week van 2 9 mei naar Dennenheul om daar van een heerlijke vakantieweek te genieten. Echter, door het uitbreken van het coronavirus kan deze week niet doorgaan. Gelukkig heeft het vakantiebureau voor ons een alternatieve week doorgegeven van november. We zitten dan midden in de herfst. Inmiddels hebben we de opgegeven gasten gevraagd of zij deze week mee zouden willen i.p.v. de mei week. Van de 36 gasten gaan er nu 23 gasten mee. Dat betekent dat we nog wel wat plaatsen over hebben. Misschien zegt u: o, dan worden de dagen korter en vind ik het vreselijk om thuis te moeten zijn: U BENT VAN HARTE WELKOM. We zullen minder buiten kunnen doen in november, maar juist dan kan het ook erg gezellig zijn binnen. En als het niet te koud is kan er toch gewandeld en gewinkeld worden. Net als andere weken: EEN WEEK OM NOOIT TE VERGETEN. Een telefoontje naar Jaap van der Kooij is voldoende. Hij zal samen met zijn vrouw u komen bezoeken om u meer informatie te geven. En u komt er makkelijk want een touringcar haalt u op en brengt u ook weer thuis. Hier de gegevens van Jaap: tel of of per 17

18 ACTIVITEITENCOMMISSIE. Zoals iedereen wel begrepen zal hebben is het geplande uitje op 15 april j.l., de vaartocht over de Kagerplassen met ook een bustocht langs de bloeiende bollenvelden, in verband met de coronacrisis dus helaas niet doorgegaan. Wij nemen aan dat inmiddels iedereen die al betaald had zijn geld heeft terugontvangen. Wat betreft het idee voor een uitje op 18 juni a.s., een bezoek aan de Tweede Kamer, kunnen wij nu nog niet overzien of het wel kan doorgaan. Daarover zullen we later verdere informatie verstrekken. Een eventueel vervangend reisje dient ruim van te voren besproken en vastgelegd te worden. Daar is de tijd nu nog niet rijp voor. Waarschijnlijk is er vóór de zomervakantie geen reisje meer. We hopen en verwachten dat er weer betere tijden zullen aanbreken. VAN DE REDACTIE COMMISSIE. Het volgende nummer van Ontmoeting zal op 1 juni 2020 verschijnen. Kopij graag uiterlijk zaterdag 23 mei 2020 inleveren op het adres: Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Gert Lems POSTADRES. Postadres: -adres: Website: PCOB afdeling Barendrecht / Heerjansdam Van Hobokenhaven 39, 2993 HH Barendrecht. : - naar afdelingen Aanklikken: Barendrecht-Heerjansdam 18

19 WERKGROEPEN Blad Ontmoeting, ledenadministratie, belasting service: Gert Lems redactie Riet Roos corrector Ontmoeting Leny Vigelius verslagen contactmiddagen Daniël Dik Kees v.d. Sijs Rob Schenk Bram Vos Rob Schenk Maarten Verzijden hoofd bezorging bezorging ledenadministratie belasting aangifte belasting aangifte belasting aangifte Lief en leed, nieuwe leden, ziekenbezoeksters, jubilea, verjaardagen, ouderenadviseur: Ada Kiel nieuwe leden, lief en leed Truus van Zwol ziekenbezoek Marjorie Bosselaar ziekenbezoek Francine Kokkelink ziekenbezoek Corrie Lagendijk ziekenbezoek Lien v.d. Heiden ziekenbezoek Dora Mabelis Mieke Jansons Adri Veenstra Piet Oggel jubilea verjaardagen verjaardagen VOA Reisjes, activiteiten, pianisten: Corrie de Pee reisjes Piet Oggel reisjes Marel Vlietstra activiteiten Gerrit van Rietschoten programma coördinator Betsie Fousert Jan v.d. Meer Ger van Eersel pianiste pianist pianist 19

20 Dagelijks Bestuur PCOB Barendrecht/Heerjansdam Voorzitter Jaap van der Kooij, : Secretaris Janny Brummelink-Bleijenberg : Penningmeester Geertrui de Boom, Ledenadministratie Rob Schenk, Redactie Gert Lems, KBO-PCOB Magazine Daniël Dik, Belangenbehartiging Ouderen adviseur Piet Oggel, Belastingservice Bram Vos, Activiteiten en busreisjes Corrie de Pee, Ziekenbezoek Truus van Zwol, Carnisse / Smitshoek Heerjansdam Corrie Lagendijk-Schop : Werkgroepen Zie elders in dit blad Bankrelatie IBAN: NL 28 RABO t.n.v. PCOB te Utrecht Website: - naar afdelingen Aanklikken: Barendrecht-Heerjansdam 20