Bekendmakingen 29 juli 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekendmakingen 29 juli 2020"

Transcriptie

1 Bekendmakingen 29 juli 2020 In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunt u niet naar het stadhuis komen om stukken in te zien. Heeft u een vraag over een bekendmaking of wilt u stukken inzien, vult u dan het contactformulier op in! Wij nemen dan contact met u op. In uw mailbox Wilt u de bekendmakingen wekelijks in uw mailbox terugvinden? Abonneer u dan gratis op onze nieuwsbrief via zoekterm: nieuwsbrief. Overheid.nl: gratis en snel op de hoogte Alle algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen en verkeersbesluiten) zijn terug te vinden op overheid.nl. Wilt u automatisch bericht krijgen over zaken die in uw directe omgeving spelen? Vul dan uw postcode in en abonneer u gratis! Bezwaar, beroep en schorsing Wilt u bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een besluit? Ga naar zoekterm: bezwaar tegen besluit. Of download de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid van Liever op papier? Bel dan gratis met telefoonnummer Meer informatie over beroep en schorsing staat op de website Verwijderde fietsen Is uw fiets door de gemeente verwijderd, kijk dan voor meer informatie op zaanstad.nl (zoekterm: verwijderde fietsen) of op Pagina 1 van 13

2 Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning ontvangen Assendelft Dorpsstraat 43 bouwen dakopbouw Assendelft Dorpsstraat 871 bouwen 2 dakkapellen op bestaande berging Assendelft Twiskelaan 10 bouwen erker voorgevel Koog aan de Zaan Stationsplein, Stationsstraat en aanleggen bouwdepot/ketenpark met in Zwarte Bonsemstraat /uitritten Krommenie Eikelaan 59 herstellen fundering Krommenie Kerkplein 1 gedeeltelijk vervangen dakleien en uitvoeren schilderwerkzaamheden (rijksmonument) Westzaan Burg Verstegenstraat 61 verbouwen begane grond woning Westzaan Zeilenmakersstraat 1 bouwen bijgebouw aan woning Wormerveer Hogeweg 1 herindelen van vetzuurtankenpark Gebouw Wormerveer Lindenlaan 9 verbouwen café tot woning Wormerveer Witte Paardweg 28 wijzigen kozijn in de voorgevel 1 e verdieping Wormerveer Zaanweg 80 wijzigen gevel door middel van plaatsen nieuwe entreedeur Botterlaan 38 bouwen dakkapel voorgevel Czarinastraat ter hoogte van vervangen brug nummer Kersenhout 64 bouwen dakkapel voorgevel Loggerstraat 39 bouwen aanbouw aan zijgevel Oostzijde 68 bouwen aanbouw en opbouw met terras Poelenburg 54 C verbouwen restaurant Twiskeweg 43 bouwen dakkapel voorgevel en verbouwen uitbouw Pagina 2 van 13

3 ontvangen Veeringstraat 10 bouwen dakopbouw Westzijde 170 plaatsen van 4 airco units op dakvlak (gemeentelijk monument) Zaandijk Doctor Jan Mulderstraat 41 herstellen fundering Ontvangen aanvragen voor omgevingsvergunningen dienen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te worden gepubliceerd. Bezwaar: u kunt ten aanzien van deze aanvragen nog geen bezwaar maken. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Informatie: afdeling Vergunningen. Vult u het contactformulier op in, dan nemen wij contact met u op. Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure verzonden Assendelft Dorpsstraat 871 bouwen 2 dakkapellen op bestaande berging Krommenie Visserspad 3 A splitsen bedrijfsgebouw in 3 gebouwen ten behoeve van een industriefunctie Krommenie Vlietsend 3 en 5 bouwen 2 dakkapellen voorzijde Krommenie Lijnbaan 95 bouwen dakopbouw Wormerveer Lindenlaan 3 gedeeltelijk herstellen fundering Pagina 3 van 13

4 00812 Caro van Eyckstraat 15 bouwen dakopbouw Hoge Horn 33 plaatsen wegschuifbare balkonbeglazing Koningin Julianaplein 58 wijzigen gevel ZMC gebouw Koningin Julianaplein naast nummer 58 uitvoeren opties (wijziging op vergunning O ) Oostzijde 239 bouwen dakopbouw Oostzijde 247 bouwen dakopbouw Oostzijde 249 bouwen dakopbouw Oostzijde 251 bouwen dakopbouw Oostzijde 255 bouwen dakopbouw Pieter Lieftinckweg 22 A en 22B verbouwen van 2 bedrijfsunits naar 1 bedrijfsunit Schildmeer 15 bouwen pergola Sluispolderweg ter hoogte van nummer 8B-1 aanleggen uitweg/inrit Westzijde 134 verbouwen woning tot 9 appartementen Zeemansstraat 108 tot en met 114 (even) herstellen fundering van 4 woningen Pagina 4 van 13

5 Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA. Zet in uw bezwaarschrift datum, uw naam, adres en handtekening en waarom u bezwaar maakt. verzending is gelijk aan de datum verleend geweigerd. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure verzonden Kersenhout 64 bouwen van een dakkapel op de voorgevel Rembrandtstraat 1 plaatsen erfafscheiding zijkant (legalisatie) Vinkenstraat 3 C bouwen opbouw over 3 bouwlagen ten behoeve van realiseren 5 appartementen Bezwaar/beroep: tegen een verlengingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Pagina 5 van 13

6 Rectificatie In de bekendmaking van 17 juni 2020 is onder het kopje Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure de volgende aanvraag omgevingsvergunning vermeld Aris van Broekweg 4 A Tijdelijke afwijking bestemmingsplan (5 jaar) voor gebruik panden als short stay locatie verzonden Per abuis is de adressering waar de aanvraag betrekking op heeft niet volledig geweest. De publicatie had moeten zijn: Aris van Broekweg 4 A en 8 Tijdelijke afwijking bestemmingsplan (5 jaar) voor gebruik panden als short stay locatie verzonden Verlenging bezwaartermijn: omdat de bezwaartermijn al is verstreken, hebben belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn van 2 weken vanaf 30 juli 2020 alsnog een bezwaarschrift in te dienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA. Zet in uw bezwaarschrift datum, uw naam, adres en handtekening en waarom u bezwaar maakt. Pagina 6 van 13

7 Voorgenomen verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure Bloemgracht 101 afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van realiseren woongebouw Kalverringdijk 42 (bouwnummer 1 en 2) afwijken van bestemmingsplan voor gebruik van gronden als tuin bij de woonbestemming en het dempen van waterlopen en/of waterpartijen Inzage: de ontwerpbesluit/en liggen zes weken, van maandag 3 augustus 2020 tot en met maandag 14 september 2020, ter inzage en zijn in te zien op zoekterm bekendmakingen. Wilt u stukken in papieren vorm inzien, vult u dan het contactformulier op in en vermeld hierin het kopje (soort) en het nummer van het bouwplan. Wij nemen dan contact met u op. Zienswijzen: tegen de ontwerpbesluiten kan een ieder gedurende de inzagetermijn een zienswijze indienen bij B&W. Pagina 7 van 13

8 Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer (art. 8.41) Meldingen van het oprichten of het veranderen van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer Plaats Nummer Inrichting/ adres Omschrijving PostNL Pakketten Benelux B.V. - Fokkemast Sectie: D2773 D2795 D2962 D3326. Aanvoeren van poststukken per as, overslag van poststukken, uitsorteren van poststukken, afvoeren en distribueren van poststukken per as. ontvangen Bezwaar: u kunt ten aanzien van een melding geen bezwaar instellen. Informatie/inzage: deze bekendmaking(en) en (eventuele) stukken kunt u ook terugvinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over (een van de) bovenstaande procedure(s) dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Pagina 8 van 13

9 Verzoek tot stellen maatwerkvoorschriften reguliere voorbereidingsprocedure Plaats Nummer Inrichting/ adres Omschrijving ontvangen Sorteercentrum PostNL voor het aspect geluid Westzaan Fokkemast - ong. Bezwaar: u kunt over dit verzoek maatwerkvoorschriften nog geen bezwaar instellen. Dat is pas mogelijk nadat op het verzoek is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Informatie: bekendmakingen kunt u ook terugvinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over een procedure, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Wij nemen dan contact met u op. Opgelegde maatwerkvoorschriften reguliere voorbereidingsprocedure Plaats Nummer Inrichting/ adres Omschrijving verzonden B. Heistek Oliebollenkraam - Het afzien van een vetafscheider Koog aan de Zaan Verzetstraat - 10 Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering. verzending is gelijk aan de datum verleend of geweigerd. Informatie/inzage: deze bekendmakingen en (eventuele) stukken kunt u ook terugvinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over een procedure, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Wij nemen dan contact met u op.welstand Pagina 9 van 13

10 MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit MOOI Noord-Holland is de onafhankelijke en niet- commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. Deze organisatie vormt uit haar midden voor Zaanstad de onafhankelijke Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad (AWMZ). In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunt u niet naar het stadhuis komen om stukken in te zien. Heeft u een vraag over een bekendmaking of wilt u stukken inzien, vult u dan het contactformulier op in! Wij nemen dan contact met u op. Diverse ontheffingen en vergunningen Verleende objectontheffingen Zaaknummer Omschrijving Van Tot en met Ter hoogte van Plaatsen schaarhoogwerker Westzijde 342b te Mobiel toilet en schaftwagen Kattegat 15 te Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Zaaknummer Locatie beschikking Jaspersstraat 86 te Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Online via bezwaar tegen besluit, of per brief aan B&W Postbus 2000, 1500 GA. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening en motivering. verzending kunt u navragen bij Vergunningen, telefoonnummer Pagina 10 van 13

11 Verwijderd uit openbare ruimte De afd. Straattoezicht van de gemeente Zaanstad heeft uit de openbare ruimte een object verwijderd en overgebracht naar Hoogwout BV, Ambacht 24 F te Oostzaan. Een object dat (na betaling van de wegsleep- en/ of opslagkosten) niet voor de genoemde datum is opgehaald door de eigenaar, wordt diezelfde dag nog vernietigd of verkocht. o Op 16 juli 2020: grijze Volkswagen met kenteken HU-MB-742 van Vurehout, uiterlijke ophaaldatum: 22 oktober 2020 o Op 18 juli 2020: witte Ford met kenteken RUD-AM-611 van Zeemanstraat, uiterlijke ophaaldatum: 22 oktober 2020 o Op 23 juli 2020: boot met blauw zeil van Kapzaag, uiterlijke ophaaldatum: 13 augustus 2020 Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening en motivering. Vragen? Vult u het contactformulier in op dan nemen wij contact met u op, Pagina 11 van 13

12 Besluit uitschrijving basisregistratie Personen Ambtshalve uitschrijvingen Het is voor u belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Als u bent uitgeschreven, kam dat de volgende gevolgen hebben: u kunt geen documenten (reisdocument, rijbewijs) meer aanvragen. Krijgt u huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, dan worden deze stopgezet. Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van uw AOW. Uit onderzoek door de afdeling Klantcontact Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven stonden. Als een inwoner in gebreke blijft met het doen van aangifte van verhuizing, wijzigen wij zelf ( ambtshalve ) de adresgegevens. De onderstaande personen hebben wij daarom uitgeschreven uit de BRP: Naam Geboortedatum Uitgeschreven naar Dossiernummer uitschrijving R. Boogaart Onbekend I.Cenuşă Onbekend A.Cimermanaitė Litouwen A.M. Lupaşcu Onbekend I.P. Logofătu Onbekend B. Bleij Portugal I. Ödemiş Onbekend T. Garg India O.I. Ibov Bulgarije S.C. Moscal Roemenië A.Shrestha Nepal S.A. Hristova Bulgarije M.P. Szpringiel Polen C. Sluijs Onbekend S.A. Assis Mesquita Egypte I.El Gamal Egypte Pagina 12 van 13

13 Naam Geboortedatum Uitgeschreven naar Dossiernummer uitschrijving E.El Gamal Egypte J. Liepa Onbekend F.L.S. Deleyrolle Onbekend I.G.K. Arnhem Onbekend E. Engelen Kaapverdië S.C. Etnel Onbekend R.D. van Glanen Weygel Onbekend Z. Chiddi Onbekend K.J. Palka Onbekend Bezwaar: bent u het niet eens met een besluit? Bezwaar maken kan gedurende 6 weken met ingang van de dag na deze publicatie, Ga naar bezwaar tegen besluit. U kunt dan online reageren. Liever per brief? Schrijf dan naar B&W, Postbus 2000, 1500 GA. Zet in uw brief de datum, uw naam, adres, handtekening, het dossiernummer en waarom u bezwaar maakt. Informatie: telefoonnummer Openbare hoorzittingen Informatie hierover vindt u op zoekterm: openbare hoorzittingen. Bekendgemaakt op 29 juli 2020 Drs. J. Hamming, burgemeester Drs. C. Apeldoorn, gemeentesecretaris Pagina 13 van 13