Register verwerkingen persoonsgegevens Werkversie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Register verwerkingen persoonsgegevens Werkversie"

Transcriptie

1 I D Veantwoo elijke Oanisati e oneeel Koes Naam vewekin Doel vewekin Betokk Geevs Ontvanes Rechtmatie onsla Bewaatemijn Soot Applicatie Veweke Het behe van iitale hantekin Uitvoein Wet Bijzonee Opname Psychiatische Ziekhuis (Wet BOPZ) Melinaministatie leefomevin Financiële aministatie Aanspakelijkstellin Achief Toeanontzein emetelijke ebouw Maatschappelijke onesteunin Maatschappelijke onesteunin Maatschappelijke onesteunin Maatschappelijke onesteunin Bezwaeistatie belastin Het behe van iitale hantekin t behoev van onetekin van biev, beschikkin, etc. Aministatieve afhanelin van e onvijwillie opname in het kae van e Wet BOPZ Afhanel van melin opbae uimte vootansbewakin Betal invoe bewak van e innin Vehal van schae ie aanebacht is in opbae uimt behanel van aanspakelijkstellin Achive van ocumt op on van e Achiefwet Reiste welke peson e toean tot e emetelijk pan is ontze vookom at betokke toch binnkomt Bepal zonoi vestekk van e passe bijae aan zelfezaamhei paticipatie Bepal zonoi vestekk van e passe bijae aan zelfezaamhei paticipatie Bepal zonoi vestekk van e passe bijae aan zelfezaamhei paticipatie Bepal zonoi vestekk van e passe bijae aan zelfezaamhei paticipatie Reistatie temijnbewakin bezwaaschift Beheees Mioffice Dee ie e onvijwillie opname moet oneaan Diecte familie Meles Debiteu / ceiteu Geupee vieles Alle peson wis eevs vookom in e achiefbeschei van e emete Utechtse Heuvelu Dee ie e toean is ontze Peson ie zich mel met e hulpvaa Contactpeson nams pesoon ie zich heeft emel voo hulp Mantelzoes anee peson in het sociale netwek van e mele Zoaanbiees leveancies Bezwaa Naam, paaaf hantekin NAW eevs, BSN, bevinin psychiate NAW van iecte familie, (via Khonaa) NAW, tel.n., mailaes, aa van e melin, locatie, afhanelin NAW, IBANn., ebiteu- /ceiteun. Factuu, BTW.n, KvKn., aanmanin Contacteevs NAW, , telefoon, omschijvin schae evtueel bewijsmateiaal De eevs ie eel uitmak van e achiefbeschei Naw eevs evtueel foto NAW-eevs, postcoe, telefoonnumme, banknumme, aes BSN, Geslachtsaanuiin, ebooteatum, nationaliteit Gezinssamstellin, naam patne Woonsituatie Aa van e vaa Aanleiin Financiële situatie Deelname sociaal vekee Veslavin Activiteit aelijks lev Geevs beteffe e ezonhei Stafechtelijke eevs Geevs beteffe onechtmati of hinelijk ea i.v.m. e opele vebo n.a.v. at ea NAW-eevs, telefoonnumme, aes, elatie tot e mele NAW, telefoonn., Relatie tot e mele is bijae aan e zelfezaamhei van e mele NAW, telefoonn., aes, banknumme NAW, telefoonnumme, aes, eistatiumme Inhou bezwaa Int behee Wettelijk vetewooie van e in bewain estele pesoon Betokk GGZ instellin, GGD Utecht Paket, Melin aan naa e behanele afelin Uitvoe aannemes Deuwaaes Cuato Accountant Makelaa Vezekeinsmaatschappij Afelin, na 0 jaa opbaa naa RHC (Reionaal, Histoisch Ctum: steekachief) Meewekes in ist van emete Utechtse Heuvelu ext ie oo e emete Utechtse Heuvelu zijn inehuu ie e functioneel bij betokk zijn Ctaal aministatiekantoo Gecontacteee zoaanbiees anee leveancies Wonincopoaties Sociale vezekeinsbank Gecontacteee sociaal / meisch aviseu Eotheapeut Wijkvepleekuni Toezichthou ambtaa Ketpatnes in het eval e hulpvaa bee is an het wekteein van e WMO 05 Vecozo, GGK Anee emetes in sommie situaties (bijv beschem won) Ctaal aministatiekantoo Gecontacteee zoaanbiees anee leveancies Wonincopoaties Sociale vezekeinsbank Gecontacteee sociaal / meisch aviseu Eotheapeut Wijkvepleekuni Toezichthou ambtaa Ketpatnes in het eval e hulpvaa bee is an het wekteein van e WMO 05 Vecozo, GGK Anee emetes in sommie situaties (bijv beschem won) Ctaal aministatiekantoo Gecontacteee zoaanbiees anee leveancies Wonincopoaties Sociale vezekeinsbank Gecontacteee sociaal / meisch aviseu Eotheapeut Wijkvepleekuni Toezichthou ambtaa Ketpatnes in het eval e hulpvaa bee is an het wekteein van e WMO 05 Vecozo, GGK Anee emetes in sommie situaties (bijv beschem won) Ctaal aministatiekantoo Gecontacteee zoaanbiees anee leveancies Wonincopoaties Sociale vezekeinsbank Gecontacteee sociaal / meisch aviseu Eotheapeut Wijkvepleekuni Toezichthou ambtaa Ketpatnes in het eval e hulpvaa bee is an het wekteein van e WMO 05 Vecozo, GGK Anee emetes in sommie situaties (bijv beschem won) Rechtbank Geechtshof Hoe Raa Vetewooies van bezwaa Int behee BOPZ Gemetewet, Milieuwetevin Besluit beotin veantwooin (BBV), boek 6 Wevekeeswetevin Achiefwet Abo-wetevin WMO 05 WMO 05 WMO 05 WMO 05 AWR AWB Up to ate ehou, vols GBA iect uit AD bij uitist. Minimale bewaatemijn van 5 jaa na ontsla uit e psychiatische instellin o..v. e Achiefwet 5 jaa naat het emele pobleem is opelost 7 jaa 5 jaa Pesoonseevs wo vewije zoa zij hun belan voo e achiefbestemmin hebb velo Bewaatemijn is 6 maan na bezoek, tzij lane noozakelijk is uit oopunt van beveiliin of op on van e wettelijk vooschift Hulpvelin is 5 jaa oveie eevs wo na afonin ossie oveea aan het achief, vietiin confom achiefwet Hulpvelin is 5 jaa oveie eevs wo na afonin ossie oveea aan het achief, vietiin confom achiefwet Hulpvelin is 5 jaa oveie eevs wo na afonin ossie oveea aan het achief, vietiin confom achiefwet Hulpvelin is 5 jaa oveie eevs wo na afonin ossie oveea aan het achief, vietiin confom achiefwet Maximaal jaa na onheoepelijk besluit op bezwaa Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee GeValley/Sm atdocumts Ge Valley Hekomst eevs Meewekes BOPZ-online Khonaa Psychiate, OvJ Bueklacht BeheeVisie Meles CiVision Cosa Cosa Cosa PInkRoccae, Factu van leveancies Afkomsti uit voolie pocess Betokk BOA's Inte meewekes Oanisatie, uit e voolie pocess Cosa Ei onezoek WmoNe Cosa SAP WmoNe Cosa SAP WmoNe Cosa SAP WmoNe Cosa SAP ZoNe,, Stichtin Sociale Dopsteams Utechtse Heuvelu ZoNe,, Stichtin Sociale Dopsteams Utechtse Heuvelu ZoNe,, Stichtin Sociale Dopsteams Utechtse Heuvelu ZoNe,, Stichtin Sociale Dopsteams Utechtse Heuvelu Hulpvaes Hulpvaes Hulpvaes Hulpvaes Cosa Bezwaamakes Risicoklasse

2 9 Koes Gemetelijke inciteistatie veunnin - ontheffin Documtaie infomatievooziin Reistatie behanelin van aessie Behanel van aanva in het kae van e Reistatie van e ontvanst, behanelin afoin van ocumt, zowel papie, als elektonisch Meeweke ie aessie onevint Aanvaes Afzes eaessee Klant Naam, afelin, team, functie NAW aesso ini bek Aa van e melin, bijv vom (vebaal of lichamelijk) st van e aessie, locatie situatieeevs Evtuele schae Naam afhanelaa Naam etuie, telefoonnn. Maateel actie NAW, tel.n., ebooteatum, KvK-eevs, oanisatie ie wot vetewooi, veunnin- of ontheffinsoot, locatie atum waaop e activiteit plaatsvint, BSN NAW, eslacht, ebooteatum, eistatiumme, BSN(inwones), KvK-numme Onewep Datum ontvanst stan van zak behanelin Pesoonseevs in escane ocumt Vetouwelijk ja/nee Gemetesecetais Diectie Leiineve (Teamleie) Afhanelaa Beijfsats Beveilie Veiliheiseio Utecht Behee onehou opbae uimte Belanhebb,, ivese Thema's (afelin) Inte: behanelaas; aaplees (iffetiatie naa vetouwelijkhei in elatie tot functie) Abo-wetevin Achiefwet Zolan noozakelijk is voo het oel Maximaal jaa (zie at., li 6 VWbp Afhankelijk van het type ocumt te bepal welke vietiinstemijn elt of at e bewaaplicht elt (ubbele vewijein - iitaal/papie) Geautomatisee Geautomatisee Wo Meeweke Cosa Cosa Zaakeicht eiste: I-contolle, Squit XO PInkRoccae,, Split- Vision,Roxit Inkome post Buituimt e Omevin Koes Koes Koes Koes Omevin Documtaie infomatievooziin Behanel van vezoek om achief stukk uit het (semi)-statisch achief van e emete Ontheffin blauwe zone Nummebesluit Koninklijke Onescheiin Koninklijke Onescheiin Koninklijke Onescheiin Makelaassuite Cameabewakin Stahuis & Cultuuhuis Intanet Utechtse Heuvelu Veteanlijst SIM-kaatbestan Reistatie uitelee mobiele evices, zoals telefoon laptop Ovelepatneslijst Reistatie van e ontvanst, behanelin afoin van ocumt, zowel papie, als elektonisch Behanel van e aanvaa om achiefstukk in te zi vanuit het (semi-)statisch achief Vel ontheffin om in e blauwe zone te mo pake lane an e temijn waaop epakee ma wo vols e beboin. Het toekn/intekk van (huis)nummes Behanel van voostell tot toeknin van e Koninklijke Onescheiin Behanel van voostell tot toeknin van e Koninklijke Onescheiin Behanel van voostell tot toeknin van e Koninklijke Onescheiin Distibutiekanaal maazijn van ivese basiseevs voo veschille vewekin Pevtie in het kae van veilihei ovelast Vezamel objectief bewijsmateiaal E iitaal sociaal netwek waa je makkelijk in contact komt met je collea s, om infomatie te ev knis te el Uitnoi van vetean voo veteana Reistatie van simkaathoues Vebuik op simkaat vast te le Reiste wie e beschikkin hebb ove mobiele evices ie eiom zijn van e emete. Wettelijke vooovele ex at Bo (Besluit uimtelijke oin) Behanelaa Naam behanel meeweke Autoisatie Afelinshoof (appellijst) Achiefwet Aanvaes NAW, , inhou van het evaae stuk n.v.t. Achiefwet Aanvaes / Houes Aanvaes Waboveunnin bouw, emachtie van aanvae, eiaa/ebuike pan, pojectontwikkelaas anee belanhebb Decoanus Voostelle Onesteune elaties vijwillie Inwones, ou-inwones, Niet-natuulijke peson (beijv) E iee ie oo e camea wot eeistee Meewekes in ist van emete Utechtse Heuvelu ext ie oo e emete Utechtse Heuvelu zijn inehuu, toeelat exte kom op e afeschem eeelte NAW, tel.n., aes, ktekbewijs, KVKnumme, vijwainsbewijs (komt in Cosa) = iitaal NAW aanvaes zaakeevs NAW-eevs, bsn, an., ebooteatum, buelijke staat, beooelinseevs Uitteksels uit Staf- eiste, Avies Vootansmonitoin, esultaat poceue NAW-eevs, telefoonn., , elatie t.o.v. e kaniaat NAW, functie, elatie t.o.v. e kaniaat Pesoonseevs Geevs beijv HR Beel van e betokke Datum tijstip Locatie Kteks Naam, foto, wek- , telefoonnumme, mobiel telefoonnumme, huis telefoonnumme, aes pive, ebooteatum, functie, vestiin, kamumme, pesoonlijke samvattin, knis comptties, afelin, evain, opleiin (zelf in te vull oo peson) Veteaan NAW, kijsmachtnumme via Vetean Instituut n.v.t. Collee Wethoues, meewekes Dopteams, meewekes in ist of wekzaam voo van emete Utechtse Heuvelu Collee Wethoues, meewekes Dopteams, meewekes in ist of wekzaam voo van emete Utechtse Heuvelu Exte patij op basis van e wettelijke veplichtin Exte patij ie elevt zijn of veel belan hebb bij het plan. Hanhaves Commissie voo staatnaamevin huisnummebesluit CvK Povincie Utecht CvK Povincie Utecht CvK Povincie Utecht Binnemetelijke afnemes inevole Reelin Autoisatiebesluit MinBzk Meewekes in ist van emete Utechtse Heuvelu ext ie oo e emete Utechtse Heuvelu zijn inehuu uitoie ext WVW, WVR, emetelijke beleiseels, BA Wet basiseistatie aess ebouw Wetevin op het ebie van e Oe van e Neelanse Leeuw e Oe van Oanje- Nassau, Militaie Willems Oe e.a. onescheiin Wetevin op het ebie van e Oe van e Neelanse Leeuw e Oe van Oanje- Nassau, Militaie Willems Oe e.a. onescheiin Wetevin op het ebie van e Oe van e Neelanse Leeuw e Oe van Oanje- Nassau, Militaie Willems Oe e.a. onescheiin Int behee Int behee beveiliin Int behee Veteanwet- besluit Gemetelijk belei Naam meeweke, afelin, vebuikseevs Diect leiinev, RID Int behee beveiliin Naam, mobiele telefoonnumme, imeinumme, numme onel. Naam contactpesoon, , tel.n. Naam aes van het beijf/instantie, team Sevices Secetaiaat, team e lijn Toelichtin op uimtelijke plann bevat nam ovelepatnes Int behee Wo, Bo Afhankelijk van het type ocumt te bepal welke vietiinstemijn elt of at e bewaaplicht elt (ubbele vewijein - iitaal/papie) Binn jaa is e bief we jaa na het vevallv an e hanelin Confom Achiefwet Na e uiteikin aan e kaniaat (ossie wot vieti maa alle het besluit wot bewaa in het kabinetsachief) Na e uiteikin aan e kaniaat (ossie wot vieti maa alle het besluit wot bewaa in het kabinetsachief) Na e uiteikin aan e kaniaat (ossie wot vieti maa alle het besluit wot bewaa in het kabinetsachief) Maanelijkse opschonin Beel wo max na 4 wek ewist. Incit wo lane bewaa. Zolan als noozakelijk voo e afhanelin Geevs wo vewije bij uitisttein Geevs wo vieti na ebuik Geevs wo vewije bij uitisttein Het beteft e ynamische lijst van actueel uitelee evices Lijst wot eactualisee op eelmatie basis Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Cosa Zaakeicht eiste: I-contolle, Squit XO PInkRoccae,, Split- Vision,Roxit Inkome post Cosa Vezoekes Cosa, IZRM, FlexiWeb, GlobeSpotte,, PinkRoccae, CycloMeia Betokke Cosa, Neuon, Vicea Betokk DAISY DAISY DAISY DDS, Makelaassuite Vooaes anee infomatiebonn Teukoppelin van Kapittel van CvK ZH Vooaes anee infomatiebonn Teukoppelin van Kapittel van CvK ZH Vooaes anee infomatiebonn Teukoppelin van Kapittel van CvK ZH PInkRoccae DV-ec Camea Embace Embace Meewekes RID Veteaninstituut Doon Meewekes P&O Betokke Wo Intet Biev

3 Gemetea a Giffie Buituimt e Koes Koes Omevin Reistatie Kineopvan peutespeelzal Gellinaministatie aantstellin (inclusief hypotheek ei meeweke) Ovezicht BHV-es Ovezicht contacteevs aasle Ontheffin aleme WVW Jubileaovezicht: 50, 60, 65, 70, 75 no lanjaie huwelijk 00, 00+ jai Afspaksysteem Klachteelin Planschae Diitale telefoonctale Leelinvevoe Leelinvevoe Leelinvevoe. Publicatie van kineopvanvooziin ie volo aan e wettelijke veeist. Behanel van aanva om te wo ineschev wijziin oo te voe in het lanelijk eiste Kineopvan Peutespeelzal Bijhou vestekte lin aan instellin, meewekes, aantstellin Reistatie van BHV-es t.b.v. calamiteit. Bijhou wannee ieman op cusus/tainin moet Beijfsvoein iffie Mailin aasstukk Publicatie op website Mailin Vel van ontheffin voo het ebuik van we pa met e anee bestemmin Felicitaties van buemeeste via bief of pesoonlijk bezoek Mak van afspak oo klant van e emete Utechtse Heuvelu Reiste contole afhanelin klacht Behanel planschaevezoek naeelcompsatie Communicatie moelijk mak oo miel van telefonie mobiele atavekee Collectieve of iniviuele vooziin voo het vevoe van leelin Collectieve of iniviuele vooziin voo het vevoe van leelin Collectieve of iniviuele vooziin voo het vevoe van leelin Houe kinectum of astouebueau, Gastoue Contactpeson, peson meewekees van instellin paticulie ie lin hebb Meewekes in ist van emete Utechtse Heuvelu. Raasle Buele Aanvaes / Houes Peson ie aan jubilea citeia volo Dee ie e afspaak wil mak Klaes Aanvaes planschae vezoekes om naeelcompsatie Gebuikes telefonische hulpmiel Oues, voo, vezoes van leelin Leelin Wevin & Selectie Sollicitaties Sollicitant Koes Tijelijk huisvebo Uithuisplaatsin bij huiselijk ewel Omevin Reiste Uitvaatvezoes Toean ebouw via toeanpas, sleutels Klappes buelijke stan (via moule BS) Reiste huwelijksossies Reisocumt Bei alaminstallaties emetelijke ebouw (Gemetekantoo, Cultuuhuis Gemetewef) Anteieue oveekomst Vezamel van eevs van uitvaatvezoes t.b.v. itificatie bij iitale aanifte ovelij Facilite meewekes ebuikes, behee contole op ebuik van faciliteit Inex op eistes van e buelijke stan Vezamel van eevs ivm melin vooom huwelijk /of huwelijk (patneschap) Afifte eisocumt (inclusief RAAS) Beveiliin ebouw Kostvehaal oomiel van het aanaan van anteieue oveekomst, lokatie eis NAW, telefoon, echtsvom, KvK-n, , website, aantal kinplaats Kopie veklain omtt ea eli ititeitsbewijs met BSN Kopie VOG echtspesoon / natuulijk pesoon (astoue meebewones), peson vanaf 8 jaa op opvanaes Kwalificatiestukk bemielinsmeew. Avies GGD Besluit motivatie Naam, telefoonn contactpesoon NAW-eevs, , salo, achtestallihei Naam meeweke, ebooteatum, afelin, telefoonn., veoein, EHBO, BHV, cetificaatns. NAW, tel.n., , eb atum, politieke kleu, atum inan aasli, Factievoozitte j/n, Bankekinnummes NAW, telefoonn., aes, ktek, locatie waavoo e ontheffin moet el NAW, telefoonn., ebooteatum, buelijke staat, huwelijk Achtaam, ebooteatum, aes telefoonnumme, atum afspaak Naam, aes, woonplaats, tel.n., Aa klacht Data Besluit: eon of oneon NAW-eevs, telefoonnumme, banknumme (ini e veoein wot toeek), kopie eiomsbewijs, ititeitsbewijsn., inhou schae Vwb naeelcompsatie: financiële beijfseevs Ministe van Onewijs, Cultuu Wetschapp (Lanelijke eiste Kineopvan Peutespeelzal) GGD eio Utecht E iee ie het eiste kineopvan aapleet voo e opbae eevs Accountant Bank Opleiinsinstituut P&O De ie knisnem van intanet Publicatie website Hanhaves Buitist, hulpist CvK Povincie Utecht kabinet van ZM e Konin HM e Koninin Bloemist Wet Kineopvan kwaliteitseis peutespeelzal Besluit eistatie Kineopvan Abeisomstanihewet, at 3, li,e 5 Int behee WVW, WVR, GVVP, BA Lokale publiekechtelijke taak Int behanelaa Int behee jaa Afelin op wie e klacht betekkin heeft De meeweke op wie e klacht betekkin heeft Nationale Ombusman Financiën Avise bueau Dee belanhebbe Aleme Wet Bestuusecht Klachteelin emete Utechtse Heuvelu Afelin 6 Wet uimtelijke oin Naeelcompsatie ebasee op AWB juisputie Foto, Naam, telefoonn., , vebuikeevs tbv betal factu factuucontole Int behee beveiliin NAW, telefoonnumme, bankn., , Meische eevs, BSN BSN, NAW, telefoon, , onsla: Meische-sociale eevs, afstan school/huis (mee/mine an 6km).Contactpesoon van e school Vevoee (alle NAW, ebooteatum, evtueel meische eevs-ini noi) Vevoee NAW, telefoonnumme, Veantwooelijke van leelin Uithuiseplaatste Peson ineschev op het incitaes (achteblijves) Meewekes uitvaatonemin Meewekes in ist van emete Utechtse Heuvelu; ebuikes van emetelijke ebouw Peson ie in e van e eistes van e buelijke stan zijn opom (eboote, huwelijk, ovelij) Aanstaane patnes, etui Aanvaes Meewekes in ist van emete Utechtse Heuvelu van emetelijk ebouw, Vezoeke/initiatiefneme, oneiaa NAW, CV (euploa), oveie pesoonseevs, wekevain NAW Zaakinhouelijke eevs Stafechtelijke eevs Geevs ove onechtmati of hinelijk ea BSN Achteblijves: NAW, BSN elatie tov e plee BSN, NAW, eboote, tel. N, aes, KVK v oanisatie Naam pashoue, numme pas, numme (hoof)sleutel, toeanscoes, ebuik faciliteit, afelin Int Veili Thuis Paket Reclassein Int behanelaa Naam, aktumme, echtsfeit -- BSN, NAW eevs, eboote, huwelijks, kine, oueeevs NAW, ebooteatum plaats, Bsn Biometie: elaatscan vineafuk Pasfoto lte, hantekin Geslachtsaanuiin, eslachtsnaam echt. Nationaliteit, veblijfsstatus, Documtnumme Autoiteit afifte, inhouin, vemissin Bij kine e ezasvehouin eevs van e oues Naam meeweke functie Bevoehei beveiliinscoe NAW, eslacht, ebooteatum, tel.n., , exploitatiebijae, ititeitsbewijsnumme, kaestale eevs, bankaantie, buelijke staat huwelijkse voowaa Bij echtspesoon exta: KvK-n., naam bestuue, statut Int Babs, bepekte set (NAW akte eevs) Voo pesonalisein naa "Ititeit ist" (opspoin stafbae feit) Rechtbank Anee emet ivm vemissin MinBzk voo paspootsinalein Melkames SMC Siems, Schippe Secuity (beveiliinssysteem), Ajax-Chubb Vael, Unica Novisec Thema Omevin, thema Koes Financiën Veoin Leelinvevoe Veoin Leelinvevoe Veoin Leelinvevoe Wet tijelijk huisvebo, Wet Electonische Buelijkestan Int behee Besluit Buelijke Stan (BBS) Paspootwet, PUN Int behee beveiliin Wo Maximaal jaa na afonin 7 jaa na afonin Na beëiniin tak BHV of istveban Up to ate behou Maximaal jaa (zie at., li 6 VWbp, Onbepekt in e lijstje Peioiek eactualisee aan e Maximaal jaa, confom at. 39 Vijstellinsbesluit. Zolan als voo het oel noozakelijk is, aana achief Geevs wo vewije bij uitisttein Maximaal jaa, confom at, li 5, Vijstellinsbesluit. Maximaal jaa, confom at, li 5, Vijstellinsbesluit. Maximaal jaa, confom at, li 5, Vijstellinsbesluit. Uitelijk 4 wek naat e sollicitatie poceue is beeini Khonaa systeem past wettelijk temijn toe van 5 jaa 0 jaa in ovelijseiste aana 50 jaa vols e Achiefwet Onmielijk na beëiniin istveban wo eevs vewije of evtueel bij veanein van functie, ook voo Onbepekt o..v. het Besluit Buelijke Stan Zolan betokke als BABS is aanestel Maximaal 6 jaa (zie at. 4, li 5 VWbp) Na beëiniin van istveban of funtiewijziin Achiefwet, na afonin Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Cosa, LRKP Cosa Cosa, op e afezone netwek schijf (N) Ctic, PInkRoccae, (Cosa)- Kineopvanct a Gastouebueaus, Gastoues Betokke Meeweke Betokk, Wo Betokke /Wo G-Plan JCC Afspekes Klaes Cosa Micosoft Office Mitel Rinmaste Cosa Cosa Cosa, Micosoft IEN Aanvaes, kaaste Meewekes P&O, Ctic Aanvae, Ctic Aanvae, Ctic Aanvae HR-Office HR-Office Betokk Huisveboonline IBuezak I-Potect Auoa Khonaa PInkRoccae Key-Pocesso Veili Thuis Betokke Meewekes & ebuikes IBuezak PInkRoccae BS-pocess ibuezak (backup via papie) ibuezak/iz RM RAAS In functieomschijv in Wo Cosa PInkRoccae PInkRoccae Betokke Betokke Betokke Vezoekes/initiatie fnemes Kaaste Ei meewekes, oneiaa, Kame van 3

4 Reiste stembueaule Reistatie natualisatievezoek Nalatschapsonezoek Vestekkin eevs Onezoek veblijfplaats inwones Vewekin van ijbewijsaanva, wijziin ontzein Aesonezoek (lanelijke aanpak) Oanise bemsin van e stembueaus Avise van Ministe van Justitie i.v.m. natualisatie c.a. Vestekk van afstammelin van e ovelee t.b.v. nalatschap, contole van eevs van ovelee Vestekk van eevs uit e t.b.v. eechtelijke poceues /of wettelijk uit te voe tak. Actueel hou Vewekin van ijbewijsaanva, wijziin ontzein helei aanvaafomulie Het contole vebete van e kwaliteit van aeseevs in e Basiseistatie peson Stembueaule Aanvaes met evtuele kine Notais eevs ovelee afstammelin betokke (ee wis eevs vestekt wo), Avocaat, notais, ee. In onezoek estel, meles Aanvae Peson ie in e zijn ineschev op het onezochte aes NAW, tel.n. (zakelijk & pivé), mail, functie (li of voozitte), histoie, ambtaa/aasli, IBAN BSN, NAW eevs, veblijfseevs, natualisatieeevs Volleie nam, eb. atum -plaats, ovelijsatum, familieelatie, huwelijkseevs, kine, huii aes, naam notais Afhankelijk van vezoek. Kan zijn: Volleie nam, eb. atum -plaats, ovelijsatum, familieelatie, huwelijkseevs, kine, huii aes. -eevs, inclusief e aanuiin in onezoek, onezoeksossie BSN, NAW, ebooteatum- plaats, eslachtsnaam echt., ijbewijseevs, ijontzein, meische bepekin BSN, NAW, ebooteatum -plaats, contacteevs, eevs omtt veblijf, eevs omtt ebuik van oveheisvooziin, eevs omtt (familie)elaties, onezoeksbevinin, eevs beteffe as of etniciteit, stafechtelijke eevs Financiën () Stembueaule Financiën IND Voo opties: Kopschef JDD BVV ivm veblijfstitelcontole Kieswet atikel J7 Rijkswet op het Neelanschap Bij opzein of ovelij wo e eevs uit het bestan vewije Achiefwet Geautomatisee Geautomatisee Notais Wbp 0 jaa IZRM, Cosa Avocaat, notais, ee. Wbp 0 jaa IZRM, Cosa Inte exte patij ie inlichtin ove e betokke kunn veschaff afnemes CBR, Rw Instanties met wie eevs uitewissel moet wo in het kae van aesonezoek Oveheisoanisaties eautoisee voo het ontvan van eevs uit e Basiseistatie peson ontvan eevs van e pesoonslijst van nieuw ineschev of van e ewijzie eevs van ees in e ineschev peson Wet Rijbewijswetevin Wet jaa jaa na uiteikin ijbewijs Bewaatemijn Geautomatisee analoo bewain van e aanvaafomul ie Geautomatisee ISS IZRM Wo IZRM, ibuezak IZRM, RDW Pocua Betokke PInkRoccae Betokke PInkRoccae, PInkRoccae, PInkRoccae, BOA PInkRoccae Stichtin ICTU vestekkin), pesoonskaat in Cosa, pesoonskaat in Cosa Teumelin in ext Post etou Deuwaaes Nieuwe bewones Vehuue Betokke Aanvaes onezoek teumeles 8 Aesonezoek (lanelijke aanpak) Het contole vebete van e kwaliteit van aeseevs in e Basiseistatie peson Peson ie wo aanetoff op het onezochte aes BSN, NAW, ebooteatum -plaats, contacteevs, eevs omtt veblijf, eevs omtt ebuik van oveheisvooziin, eevs omtt elaties, onezoeksbevinin, eevs beteffe as of etniciteit, stafechtelijke eevs Instanties met wie eevs uitewissel moet wo in het kae van aesonezoek Oveheisoanisaties eautoisee voo het ontvan van eevs uit e Basiseistatie peson ontvan eevs van e pesoonslijst van nieuw ineschev of van e ewijzie eevs van ees in e ineschev peson Wet Bewaatemijn Geautomatisee Stichtin ICTU vestekkin) Aanvaes onezoek teumeles 8 Aesonezoek (lanelijke aanpak) Het contole vebete van e kwaliteit van aeseevs in e Basiseistatie peson Peson ie in elatie staan tot e peson ie zijn ineshev of ie zijn aanetoff op het onezochte aes BSN, NAW, ebooteatum -plaats, contacteevs, eevs omtt veblijf, eevs omtt ebuik van oveheisvooziin, eevs omtt elaties, onezoeksbevinin, eevs beteffe as of etniciteit, stafechtelijke eevs Instanties met wie eevs uitewissel moet wo in het kae van aesonezoek Oveheisoanisaties eautoisee voo het ontvan van eevs uit e Basiseistatie peson ontvan eevs van e pesoonslijst van nieuw ineschev of van e ewijzie eevs van ees in e ineschev peson Wet Bewaatemijn Geautomatisee Stichtin ICTU vestekkin) Aanvaes onezoek teumeles 83 Aesonezoek (lanelijke aanpak) Het contole vebete van e kwaliteit van aeseevs in e Basiseistatie peson Peson ie infomatie vestekk ove e peson ie zijn ineshev of ie zijn aanetoff op het onezochte aes BSN, NAW, contacteevs, eevs omtt veblijf, e vestekte infomatie Instanties met wie eevs uitewissel moet wo in het kae van aesonezoek Oveheisoanisaties eautoisee voo het ontvan van eevs uit e Basiseistatie peson ontvan eevs van e pesoonslijst van nieuw ineschev of van e ewijzie eevs van ees in e ineschev peson Wet Bewaatemijn Geautomatisee Stichtin ICTU vestekkin) Aanvaes onezoek teumeles 84 Aesonezoek (lanelijke aanpak) Het contole vebete van e kwaliteit van aeseevs in e Basiseistatie peson Onezoekes / hanhaves Pesonalia, veichtin Instanties met wie eevs uitewissel moet wo in het kae van aesonezoek Oveheisoanisaties eautoisee voo het ontvan van eevs uit e Basiseistatie peson ontvan eevs van e pesoonslijst van nieuw ineschev of van e ewijzie eevs van ees in e ineschev peson Wet Bewaatemijn Geautomatisee Stichtin ICTU vestekkin) Aanvaes onezoek teumeles Aesonezoek (lanelijke aanpak) Heffin- invoeinsaministatie Aministatie kwijtschelin Waaebepalin eevsbehee Het contole vebete van e kwaliteit van aeseevs in e Basiseistatie peson Heff van ectale belastin invoe van belastinel wansomm Bestuulijke pevtieve aanpak van e eoaniseee misaa Reistatie behanelin vezoek om kwijtschelin emetelijke belastin Waaein Onoee Zak Contactpeson bij anee ist oanisaties Belastinplichti Aanvaes Eia /ebuikes onoee zak Pesonalia, contactevs NAW, ebooteatum, banknumme N's: A-n, BSN, Sofin. AKR-n., Gonsla heffin / invoein Geevs ove het object van belastin (waae OZ), afval, iool, hon, eclame, aanslan., soot belastin, aansla, veschulie kost. NAW, BSN, sofin, ebooteatum, aanslanummes, inkoms- vemoseevs: banksali, Autoeevs: ktek, mek, type waae Huu- zotoesla, eevs, zovezekein, betalinsveplichtin, hypotheek NAW A-n, Sofin., BSN Objecteevs, makteevs, inhou, oppevlakte, type onoe zaak (wonin, niet wonin) Datum belanhebb Kaastale eevs KvK Instanties met wie eevs uitewissel moet wo in het kae van aesonezoek Oveheisoanisaties eautoisee voo het ontvan van eevs uit e Basiseistatie peson ontvan eevs van e pesoonslijst van nieuw ineschev of van e ewijzie eevs van ees in e ineschev peson Reionaal infomatie expetise ctum RBD Wateschap Bue via WOZ-potaal Inlichtinbueau Cannock Chase Inlichtinbueau Vetewooie belastinplichtie RBD Wateschap CBS Ext aviesbueau Onafhankelijk taxateu bij bezwaa Bues taxatievesla Wet Gemetewet, Gemetelijke belastinveoin, Wet WOZ, AWB, AWR, etc Invoeinswet 990 Kostwet invoein Rijksbelastin WWB c.a. Invoeinswet 990 uitvoeinseelin Kwijtschelinsbesluit Leiaa invoein 008 Wet WOZ Bewaatemijn Maximaal 0 jaa (zie at. 3, li 5 VWbp) Voo wat beteft invoein: 7 jaa Maximaal 5 jaa, ebasee op Invoeinswet Maximaal 0 jaa (zie at. 3, li 5 VWbp) Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee KeyBelastine n KeyBelastine n KeyBelastine n Stichtin ICTU vestekkin) Ctic Ctic Taxatiebueau, Ctic Kaaste Hanelseiste Betokke Betokke Inlichtinbueau Kaaste Aanvaes onezoek teumeles 4

5 89 90 Ctale ebuikesaministatie ActiveDiectoy (AD) Topesk Ctale complete aministatie van meewekeeevs met netwektoeanecht Reistatie van (systeem)stoin, poblem ha-/sofwae, aanva autoisaties oo Seviceesk, uitlebehee, hawaebehee, zaalesevein Peson in ist van of wekzaam t behoeve van e emete Utechtse Heuvelu Colleele Peson in ist van of wekzaam t behoeve van e emete Utechtse Heuvelu Colleele Ext Naameevs, functie, telefoonn. vast mobiel, aes, thema team, autoisaties Naameevs, functie, wekplek, telefoonn. Vast mobiel, aes, afelin team, kostsoot Alle betokk functionais Int beheees voo uitvoe seviceist Int behee Int behee Bij uitisttein meewekes wo e eevs vewije account wot esce op no te achive stukk Bij uitisttein meewekes wo e eevs vewije (zou moet ebeu) Geautomatisee Geautomatisee Active Diectoy RID meewekes manaemt PO TOPesk RID Betokke 9 Jeuhulp Hulp bie aan kine/jone hun oues bij opoei opvoepoblem bij vijwillie hulpvaa ini noozakelijk toelei naa ewon intevties Jeuie one e 8 jaa (kele evall vele jeuhulp voo 8plus) met e vezoek om hulp op on van e Jeuwet NAW, BSN, eslacht, ebooteatum, aes, tel.n., ezaselaties, ezinssamstellin, hulpvaa beschijvin van e situatie, sinal van e ie betekkin hebb op e situatie van e jeuie het ezin, inhou hulpaanbo, naam/tel.n./ casebehanelaa /of hulpvele, eevs beteffe e ezonhei, stafechtelijke eevs Gecontacteee pofessionals in e jeuhulp / ecetificeee peson instellin jeuhulp Raa voo e kinebeschemin Anee zoinstellin ie e ol spel bij het oploss van het ezinspobleem Ane in het eval e hulpvaa bee is an het wekteein van e Jeuwet voo e complexe jeuhulpvaastukk Veili thuis Onewijsinstellin voo- voeschoolse instellin Huisats, jeuats meisch specialist SVB Justitiepatnes Leeplichtambtaa atikel. Jeuwet Hulpvelin is 5 jaa oveie eevs wo na afonin ossie oveea aan het achief, vietiin confom achiefwet Geautomatisee WmoNe Cosa ZoNe,, Stichtin Sociale Dopsteams Utechtse Heuvelu Hulpvaes 9 Jeuhulp Hulp bie aan kine/jone hun oues bij opoei opvoepoblem bij vijwillie hulpvaa ini noozakelijk toelei naa ewon intevties Oues van e jeuie met e hulpvaa NAW, BSN, eslacht, , tel.n., eevs beteffe e buelijke staat/patneschap, ezinssituatie, ezasvehouin jes jeuie, sociaal-economische omstanihe ezin, eevs beteffe e ezonhei, stafechtelijke eevs Gecontacteee pofessionals in e jeuhulp / ecetificeee peson instellin jeuhulp Raa voo e kinebeschemin Anee zoinstellin ie e ol spel bij het oploss van het ezinspobleem Ane in het eval e hulpvaa bee is an het wekteein van e Jeuwet voo e complexe jeuhulpvaastukk Veili thuis Onewijsinstellin voo- voeschoolse instellin Huisats, jeuats meisch specialist SVB Justitiepatnes Leeplichtambtaa atikel. Jeuwet Hulpvelin is 5 jaa oveie eevs wo na afonin ossie oveea aan het achief, vietiin confom achiefwet Geautomatisee WmoNe Cosa ZoNe,, Stichtin Sociale Dopsteams Utechtse Heuvelu Hulpvaes Koes Koes Funame nt Funame nt Funame nt Jeuhulp Moule scann ID Bestuulijke Infomatie Justitiabel Vezlijst pesbeicht Velo evon voowep Pesoneelsmanaemtinfo matiesysteem (PIMS), oneeel pesoneelsaministatie Salaisaministatie Uitkein bij ontsla Dossie kopie ID-bewijz Ovezicht nevfuncties colleele Hulp bie aan kine/jone hun oues bij opoei opvoepoblem bij vijwillie hulpvaa ini noozakelijk toelei naa ewon intevties Veelijk van ID-ocumt met e betokke Beooel of ovelast aat onstaan i.h.k.v. hanhavin opbae oe veilihei het nem van pevtieve maateel Vez van pesbeicht naa lokale, eionale lanelijke meia Afhanel aanift van evon velo voowep Uitvoein van alle pesonele aanelehe van betokk EN vezuimeistatie Beek, vastle betal van salaiss, veoein, etc. anee aaaan elieee betalin Beek, vastle betal van uitkein I.v.m. beëiniin van istveban aaaan elieee betalin Uitvoein wet ID-plicht oo salaisaministatie Opbaa mak nevfuncties -Peson in het infomele sociale netwek van e jeuie is oues -Peson in het pofessionele netwek van e jeuie is oues Betokke (ee ie veelek wot) Justitiabele met achteon op basis waavan het vemoe van het onstaan van ovelast/maatschappelijke onust ihkv hanhavin opbae oe bestaat Jounalist van e meia Aanmeles velo / evon voowep, echtmatie eia Peson in ist van e emete Utechtse Heuvelu Raasle,, ambta van e buelijke stan, Peson in ist van e emete Utechtse Heuvelu Raasle,, ambta van e buelijke stan, Pesoneelsle oupesoneelsle Wethoues ie aanspaak kunn mak op e uitkein i.v.m. beëiniin istveban. Peson in ist van of wekzaam t behoeve van e emete Utechtse Heuvelu Raasle Buele Naam, tel.n., aes, ol in het systeem van het ezin (bijv. buuman of oom) Itificee kmek op het ID-ocumt BSN, naam, ebooteatum, inhouelijke eevs in appot lanelijke ehei, beooelinseevs tezake ontstaan ovelast voo opbae oe veilihei, atum ontsla uit pittie Naam, aes, telefoonn., postaes NAW-eevs, telefoonnumme, aes Datum, plaats aes, cateoie waae evon voowep, wie bewaat het voowep, wel/niet vestekk eevs vine, eevs bewaae (voomalie) functieeevs Ziektevezuim Jubilea abeisvele, naam patne, functiiveau, isbetekkin of aanstellin (vollei), Itificatiecoe: numme paspoot of veblijfsveunnin Betalinseevs (betaalwijze, ekinnumme, afacht sociale vooz.), Betalinseevs (betaalwijze, ekinnumme, afacht sociale vooz.) Kopie ID-bewijs (niet voo inhuu wel check via fomulie Pesonalia) Gecontacteee pofessionals in e jeuhulp / ecetificeee peson instellin jeuhulp Raa voo e kinebeschemin Anee zoinstellin ie e ol spel bij het oploss van het ezinspobleem Ane in het eval e hulpvaa bee is an het wekteein van e Jeuwet voo e complexe jeuhulpvaastukk Veili thuis Onewijsinstellin voo- voeschoolse instellin Huisats, jeuats meisch specialist SVB Justitiepatnes Leeplichtambtaa Maechaussee (bij twijfel) Zakelijke contact van e emete ivm afstemmin uitnoiin waa ook e bestuue van e emete bij betokk is. Rechtmatie eiaa Iee voo e in elatie tot het oel eautoiseee eevs: Leiinev, ABP, UWV, Belastinist, Abo-unie, meewekes, Tappes (fiets eistatie voo meewekes), NS Businesskaat atikel. Jeuwet Wet Wet op itificatieplicht Gemetewet Wet Besluit justitiële eevs ca. 8a Wbp, Boek 5 CAO Hulpvelin is 5 jaa oveie eevs wo na afonin ossie oveea aan het achief, vietiin confom achiefwet Diect na e vestekkin wo e eevs vewije Maximaal 9 maan na ontvanst vieti Up to ate ehou Waae kleine an 450 an 3 maan Hoe an 450 jaa bewa 7 jaa confom selectielijst bewaatemijn VNG UWV, RBD, ABP, CENTRIC CAO Achiefwet UWV, RBD, ABP, CENTRIC, RAET CAO Maximaal jaa, confom at. 8, li 5 Vijstellinsbesluit. Enkel confom e Achiefwet Wet op e Loonbelastin Achiefwet Naam, politieke kleu, nevfunctie Binn e oanisatie via intet opbaa bek Zolan het oel het noozakelijk maakt Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee WmoNe Cosa ORIBI (Stan - alone) Outlook Outlook contactlijst ZoNe,, Stichtin Sociale Dopsteams Utechtse Heuvelu Hulpvaes Gescan ocumt Ministe van Justitie Betokke 0 PefectView PefectView Bue + YouPP + YouPP + YouPP Seve (N) afeschem Ctic Betokk Ctic Betokk Ctic Betokk Meeweke SIM SIMoep Betokk 0 5

6 Gemetea a Gemetea a Giffie Giffie Omevin Koes Omevin Omevin Website emete Utechtse Heuvelu Website emete Utechtse Heuvelu Website emete Utechtse Heuvelu Website emete Distvelinskanaal (efomulie eevsmaazijn) Website emete Distvelinskanaal (efomulie eevsmaazijn) Ovezicht nevfuncties aasle Publice van Raasstukk op e website Aanweziheisveunnin Kansspelautomat Ontheffin stookvebo Leestanwetveunnin BIBOB Maktveunnin Stanplaatsveunnin Evemtveunnin (kemis) Loteijveunnin Dank hoecaveunnin Exploitatieveunnin Omevinsveunnin Toezicht hanhavin van veunnin illeale activiteit Publice van infomatie Publice van infomatie Publice van infomatie Het vel van ist via e emetelijke website Het vel van ist via e emetelijke website Opbaa mak nevfuncties Het publice van aasvoostell, aastukk, inekom stukk tbv veaein Behanel aanva veunnin aanwezihei automaat in hoeca Behanel aanva Ontheffin om te mo stok Het behanel van aanva om leestanwetveunnin, heff van lees eschilafhanelin Beooel inteiteit van vezoekes om subsiie of veunnin op on van e Aleme Plaatselijke Veoin beteffe inichtin of beijf, e Dank- hoecawet of e Wet Aleme bepalin omevinsecht Bestuulijke pevtieve aanpak van e eoaniseee misaa Behanel aanva voo veunnin in het kae van e uitvoein maktveoin Behanel van stanplaatsveunnin Het behanel van e aanvaa voo e evemtveunnnin (kemis) Behanel aanva loteijveunnin Behanel van aanva om veunnin ontheffin i.h.k.v. e ank hoecawet Behanel aanva inzake opbae inichtin Het behanel van aanva van omevinsveunnin, heff van lees eschilafhanelin Opspo hanhav van het omevinsecht Bestuues ( of buemeeste) Raasle Meewekes emete Utechtse Heuvelu Peson ie via Heuvelu.nl e pouct of ist aanva Naam, foto, functie, potefeuille, nevfuncties, , tel.n, oveie pesoonlijke infomatie, eclaaties Naam, foto, functie, , tel.n., ol, politieke oepein, woonaes, oveie pesoonlijke infomatie E iee ie e website van e emete aapleet. E iee ie e website van e emete aapleet. Functie naam E iee ie e website van e emete aapleet. BSN, NAW, pouct- isteevs Behanel meewekes Behanel meewekes Naam, ebuikesnaam, aes, echt Behanel meewekes Raasle Buele Meewekes, inwones, betokk (biefschijves, etc.) Onemes, exploitant speelautomat van e esbeteffe inichtin Aanvaes ontheffin Aanvae leestanwetveunnin emachtie van aanvae Aanvaes van veunnin DHW, Exploitatieveunnin, hoeca, Seksinichtin Speelautomathall, vechtspotala, WABO/bouw Relaties van e aanvaes in e beeste zin es woos Maktonemes, waaone meelopes Stanplaatshoues Aanvae van e veunnin Contactpeson van veiin stichtin Onemes, beheees beijfsleies van e esbeteffe inichtin paneia Bibob-elaties Veunninaanvaes Aanvae emachti van aanvaes, bezwaamakes, omwon anee belanhebb Eia Bewones Gebuikes Contactpeson van beijv, anee belanhebb/vezoekes Naam, politieke kleu, nevfunctie, aes, telefoonnummes (ie e aasle zelf vijev), aes, foto Naam, mailaes, telefoonnumme (ambtaa), anoniem (natuulijke peson) omschijvin vaa/situatie NAW, telef.n.,kvk-n., , soot aantal speelautomat, NAW eiaa automat, exploitati. van eiaa, BSN, kopie ID-bewijs NAW, telefoonnumme, locatie waa ontheffin voo elt, soot vuu waavoo ontheffin kan wo vele, atum van plaatsvin Binn e oanisatie via website Utechtse Heuvelu opbaa bek, VNG Website bezoekes Hanhaves Reionaal infomatie expetisectum, ivese afelin van e emete Veiliheiseio Utecht Hanhavin Uitvoein publiekechtelijke tak Uitvoein publiekechtelijke tak Wet op e kansspel Wet Milieubehee NAW aanvaes zaakeevs, BSN Leestanswet NAW, ebooteatum, BSN, KvK-eevs, tel.n., cuato, opeisbae schul, financiein, object, vezekein, veunninhistoie Stafechtelijke eevs, Jusititiële ocumtatie, Belastineevs, Pofiel elatie afkomsti van ist Justis, conclusie van onezoek lanelijke bueau Bibob, Justitiële eevs buitlan (via RIEC) NAW, tel.n., , banche, KvK-eevs, BSN, kopy IDbewijs NAW, tel.n., , banche, KvK-eevs, BSN, kopy IDbewijs Naam oanisato, naam contactpesoon, eevs ie betekkin hebb op het oanise inicht van het evemtteein(kemis), huuoveekomst of toestemmin van pivate patij NAW, tel.n., , kvk.n., oel loteij, peioe waain e loteij wot ehou, vewachte opbst, aantal lot, balans mbt loteij NAW, tel.n., ebooteata, , Oppevlakte anee inhouelijke eevs Geevs Kame van Koophanel Stafechtelijke eevs Veklain sociale hyie Abeiscontact, wektij Bibob-eevs (zie Bibob-poces), financiele eevs NAW, tel.n., ebooteata, , Geevs Kame van Koophanel Stafechtelijke eevs Bibob-eevs,BSN NAW, tel.n., , bsn, inschijfaes, zaakeevs, KvKeevs (eheknin voo beijv), kaastale eevs NAW, telefoonnumme, , KvK-eevs, Kaaste Aa van het ovetein / illeale activiteit Hanel in afwijkin van wet of veunnin, BSN Bueau BIBOB Reionaal infomatie expetisectum (e eevs van lanelijk bueau), maktmeeste, maktmeeste, toezicht & hanhavin, politie, VRU, ODRU, ivese emetelijke afelin, opbae publicatie, Hanhaves Koninklijke Hoeca Neelan, Reionaal infomatie expetisectum Reionaal infomatie expetisectum Vetewooie aanvae Aanvae Bezwaamake Dee ie inzae kijt Uitvoein/Hanhavin Omevinsist eio Utecht Aviesoan (povincie, Wateschap, buuemet) Leiinbeheees Veiliheiseio Utecht Kaaste, anee belanhebb, BAG Betokke Ketpatnes ; Justitie Rechtbank Deuwaaes Vezoeke om hanhavin Inte behanelaas I&M-inspectie Opbae inzae RIEC Financiën voo invoe wansom ODRU ivm bestuulijk stafbeschikkin milieu Wet Bibob Maktveoin Wet op e kansspel Dank Hoecawet WABO aanvewante wetevin Gemetewet, leesveoin WABO aanvewante wetevin Woninwet WRO Wet Milieubehee Etc.op omevinsebie,, DHW anee bijzonee wett Zolan in het kae van e opbaamakin via e website noozakelijk Zolan in het iskae van e opbaamakin via e website noozakelijk Zolan in het iskae van e opbaamakin via e website noozakelijk is Zolan als noozakelijk is in het kae van e taakuitvoein Zolan als noozakelijk is in het kae van e taakuitvoein Bij nieuwe vekiezin of bij tusstijse wisselin, up to ate ehou jaa (inezon), aasvoostel (3 jaa) Maximaal jaa (zie at., li 6 VWbp Maximaal jaa (zie at., li 6 VWbp) Maximaal jaa (zie at., li 6 VWbp Maximaal jaa (zie at., li 6 VWbp) Maximaal jaa (zie at., li 6 VWbp Maximaal jaa (zie at., li 6 VWbp Achiefwet Maximaal jaa Maximaal jaa Maximaal jaa Confom Achiefwet Confom Achiefwet Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee SIM SIMoep Betokk SIM SIMoep Betokk SIM SIMoep Betokk SIM SIMoep Aanvae SIM SIMoep Aanvae SIM SIMoep Betokk 0 SIM SIMoep Betokk, aasinfomatiebie v Squit XO Roxit Aanvaes ODRU (omevinsist Aanvaes Cosa, Squit XO, Roxit Aanvae Cosa, Squit XO, Roxit Betokke Bueau BIBOB RIEC Belastinist RW, Justitie Anee emet anee leveancies van infomatie al naa elan e eechtihei om te vestekk Cosa, Squit XO, Roxit Aanvaes Cosa, Squit XO, Roxit Aanvaes Cosa, Squit XO, Roxit Aanvaes Cosa, Squit XO, Roxit Aanvaes Cosa, Squit XO, Roxit Aanvaes Cosa, Squit XO, Roxit Aanvaes Cosa, PoVAS, Squit XO Cosa, PoVAS, Squit XO,PInkRocca e, Roxit,PInkRocca e, Roxit Anee belanhebb Hanhaves Meles vezoekes 0 6

7 Koes RSD Omevin Omevin Buituimt e Omevin Koes Koes Omevin alle Vootanseistatie bezwaa aleme kame Inbuein Vootansmonitoin bezwaapoceues Infome van bues met betekkin tot e inbueinsplicht Facilite van inbueinsvooziin Hanhav inbueinsplicht Inie bezwaaschift Huisvestin statushoues Huisvest van statushoues Statushoues Gemetelijk vastoe eiomm eistatie Tijeistatie / Velof Vekoop/aankoop van on ebouw/vesti van zakelijke echt/incl snipo Contacteiste Topesk Beaafplaatsaministatie/ Uitvoein Wet op e Lijkbezoin Gehanicaptpakeekaat Gemetelijke onescheiin Leeplicht vookom vootiji schoolvelat Leeplicht vookom vootiji schoolvelat Leeplicht vookom vootiji schoolvelat Vootanseistatie bezwaa (behalve uitbestee tak zoals sociale zak WOZ) Oneilijk ebuik emeteon Opleiinsaministatie int/ext Reistatie van emetelijke vastoe eiomm e oveekomst ie aaop ust. Monito van poces on vewevin, behee vekoop Reistatie velof spaau Uveantwooin Vekoop/aankoop van on ebouw Ovezicht contact contacteia om contact te kunn bewak, o.m. vootan contactuu Reiste wie welke veaeuimtes, istauto's, istfiets, businesskaat NS, heeft eesevee. Reiste stoin. Reiste meewekes in ist uit ist. Reistatie aministatie van e emetelijke beaafplaats / Uitvoein Wet op e Lijkbezoin. Behanel aanvaa om e ehanicaptpakeeplaats Waae nams het bestuu van e pesoon met maatschappelijke veist met e eemeaille Uitvoein leeplichtwet RMC-wet Uitvoein leeplichtwet RMC-wet Uitvoein leeplichtwet RMC-wet Vootansmonitoin bezwaapoceues Hanhav illeaal ebuik emeteon Reistatie van e aanva voo inte opleiin Peson ie op on van e Wet inbuein inbueinsplichti zijn anwel waavan onezocht moet wo of e inbueinsplicht bestaat Eia / Gebuikes Kopes / vekopes / huues van onoee zak, zakelijke eechti Peson in ist van of wekzaam t behoeve van e emete Utechtse Heuvelu Geai/Eia van on ebouw Contactpeson van leveancies, buethoues, contacteia. Meewekes in ist van emete Utechtse Heuvelu exte ebuikes van het Cultuuhuis het emetekantoo. Rechthebb, belanhebb ovele / Uitvoein Wet op e Lijkbezoin. Aanvaes Kaniaat Leeplichti Oues, voo, vezoes leeplichti Niet-leeplichti ie e leeftij van 3 jaa no niet hebb beeikt zone statkwalificatie Inie bezwaaschift Gebuikes Meewekes in ist van emete Utechtse Heuvelu Naam, aes, woonplaats, tel.n., , eslacht Onewep Vootansata Besluit: eon of oneon of knelijk niet ontvankelijk Inhou bezwaaschift inclusief meische eevs BSN, NAW, ebooteatum Veblijfsstatus (kopie veblijfsveunnin) Taalvooziin Dabestein Gezins- e/o sociale omstanihe Meische eevs Resultat BSN, V-n., NAW, ebooteatum, nationaliteit, ezinssituatie, buelijke staat, veblijfsstatus, woninaanbo, meische eevs (ivm huisvestin), taal, eliie NAW, post- factuuaes, tel.n., notaiseevs objecteevs / oveekomst, ititeitskaatnumme, kaastale eevs, KVKnumme Naam Nomu pe week (spaa)velofu Naam afelin wekzaam kostplaats Coe wekzaamhe (waaone vezuim) Naam accoeu NAW, eslacht, ebooteatum, tel.n., , betaal, vekoopbea, ititeitsn., kaastale eevs, bankaantie financiein, buelijke staat huwelijkse voowaa Bij echtspesoon exta: KvK-n., naam bestuue, statut NAW, tel.n., functie, aes, eevs leveancies, zoals in contact vemel staat, aanbesteinsocumt Naam, aa van e esevein, aa van e stoin, atum in ist of atum uit ist. Rechthebb/belanhebbe: NAW-eevs, elatie tot ovelee, telefoonn., , bsn, KVK numme Ovelee: naam, voonam, ebooteplaats -atum, atum plaats ovelij, atum beav, afnumme, eistatiumme NAW, BSN, ebooteatum, tel.n., aes, ktek auto, wel/niet beschikk ove ei P-uimte, aanwezihei van ehanicaptkaat eliheisatum NAW, ebooteatum, e, BSN, Stafechtelijke eevs NAW, telefoonnumme., emaiaes, bijzonehe, ebooteatum, eslacht, aministatiumme, BSN Nationaliteit, ebooteplaats, In- afschijvin e Schoolveloop, vezuim vijstellinsbeoep School, onewijssoot -niveau, ossie waain appotaeeevs, Meische infomatie BSN, NAW, ebooteatum, eslacht, telefoonnumme, aes Nationaliteit, ebootelan, ebooteemete NAW, telefoonnumme., emaiaes, bijzonehe, ebooteatum, eslacht, aministatiumme, BSN Nationaliteit, ebooteplaats, In- afschijvin e Schoolveloop, vezuim vijstellinsbeoep School, onewijssoot -niveau, ossie waain appotaeeevs, Meische infomatie Naam, aes, woonplaats, tel.n., Onewep Vootansata Besluit: eon of oneon of knelijk niet ontvankelijk Inhou bezwaaschift inclusief meische eevs ook in vesla NAW, tel.n., locatie, kaastale eevs aa van het ebuik, KVK Veunninhoue anee bezwaamakes Afelin op wis wekzaamhe het bezwaa betekkin heeft Secetais behanel le vaste commissie voo bezwaa De ie e hoozittin bijwon DUO Anee emet IND ROC Keuinsats COA Vluchtelinwek Vehuue Achief Koes & Omevin Leiinev, Accoeus, PSA Achief Koes & Omevin Accountant Aleme Wet Bestuusecht Veoin bezwaaschift emete Utechtse Heuvelu Relevante wetevin Wet Inbuein Huisvestinswet at., li 3 juncto eionale huisvestinsveoin Taakstellin statushoues COA-ichtlijn Int behee, Boek 7 Buelijk Wetboek Maximaal jaa, confom at. 39 Vijstellinsbesluit. Confom atikel 0 Wbp Maximaal 3 jaa na afonin van het ossie, aana achief Zolan als noozakelijk is voo het oel Bewaatemijn ebasee op at 7 VWbp, zolan betokk in ist is. Maximaal jaa na afhanelin van e oveekomst, aana achiefwet Zolan het contact loopt. Tot e jaa naat het contact is velop (moelijk 7 jaa, ebasee op uitspak belastinist), team Sevices Secetaiaat RID. Int behee Achiefwet Financi + Opbaa (kel naam ovelee, plaats van beav afnumme) Beafisoneme Buitist n.v.t. Maatschappelijk wek, GGD, Vewijsinex, RvK,, Opbaa Ministeie, Jeuzo, (Zoaviesteams in ext), SVB, Onafh. Psycholoo, Wijkat, Onewijsinstellin, Anee emet, opsteams RMC voo niet leeplichti Maatschappelijk wek, GGD, Vewijsinex, RvK,, Opbaa Ministeie, Jeuzo, (Zoaviesteams in ext), SVB, Onafh. Psycholoo, Wijkat, Onewijsinstellin, Anee emet, opsteams RMC voo niet leeplichti Maatschappelijk wek, GGD, Vewijsinex, RvK,, Opbaa Ministeie, Jeuzo, (Zoaviesteams in ext), SVB, Onafh. Psycholoo, Wijkat, Onewijsinstellin, Anee emet, opsteams RMC voo niet leeplichti Afelin op wis wekzaamhe het bezwaa betekkin heeft Secetais behanel le vaste commissie voo bezwaa ee belanhebb Omevin Deuwaae Rechtbank Wet op e Lijkbezoin Veoin aleme beaafplaats 05 Veoin Lijkbezoinsecht van vie jaa Lanelijke Reelin ehanicaptpakeeplaat s Utechtse Heuvelu Veoin emetelijke onescheiin emete Utechtse Heuvelu Leeplichtwet RMCeelin Leeplichtwet RMCeelin Leeplichtwet RMCeelin Aleme Wet Bestuusecht Reelemt bezwaaschift emete Utechtse Heuvelu Relevante wetevin 5, Eiomsecht Naam, te vol opleiin, kost Cususleie, pesoneelszak Int behee 7 jaa Tot ovelij kaathoue of eee bij onelihei kaat of bij vehuizin buit emete Utechtse Heuvelu Zolan als e kaniaat in lev is (ossie wot vieti maa alle het besluit wot bewaa in het kabinetsachief) 9 jaa 9 jaa jaa Confom Achiefwet Maximaal jaa (zie at. 40, li 5 VWbp) na afsluit ossie, aana achief jaa na afonin van e opleiin Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Bueau inbuein (Uitbestee), Wo, TVS, Cosa TIM Entepise Wo Cosa Reionale Sociale ist (RSD emeschappeli jke eelin)??? Aova Bezwaamakes Veunninhoue s RR Betokke COA Kaaste, betokke zelf, KVK Meewekes & PIMS Kaaste, betokke zelf, KVK TOPesk TOPesk Contactpatnes TOPesk TOPesk Betokke Tobit- Uitvaatsuite Cosa, IZRM,, Wo Tobit, PinkRoccae, Beafisone mes Cosa Betokke Wo Cosa Cosa Cosa Wo Cosa, Outlook Wo Cosa, MetaObjects, MetaObjects, MetaObjects Vooaes anee infomatiebonn Leeplichtambta Schol, DUO Leeplichtambta Schol, DUO Leeplichtambta Schol, DUO Bezwaamakes Vezoekes Tipeves Inte melin Kaaste Betokk zelf 7

8 Gemetea a / Collee van / Gemetea a Koes Koes Giffie Omevin Omevin Inte contolebestan Subsiies Buitewone ambta van e buelijke stan Teukeebeeleiin exeetinee Geo-eistatie viewe Pesoneelsmanaemtin fomatiesysteem (PIMS), aleme infomatie In CORSA wo pivéeevs van zowel meewekes (om ebuik te kunn mak van Cosa) als e vezamel, het aat om aess anee pivacyevoelie info. Reistatie eluisopname opbae bijekomst met e emeteaa Gehanicaptpakeeplaat s Vestekk van states- /blijveslin Uitvoein van inte contoles confom het Onezoeksplan Int Contole op e oo Utechtse Heuvelu uitevoee beijfspocess veantwooin voo accountants Behanel van vezoek om subsiie op ebie van spot, cultuu, zo/welzijn Reistatie voltekkin huwelijk te eiste patneschapp Onesteun van exeetinee bij teukee naa abei maatschappij Op eoafische wijze ontsluit van infomatie ie ebuikes noi hebb in het kae van e uitvoein van echtelijke tak Opbae veslalein van opbae bijekomst van e emeteaa, uitkomstlijst (wie aanwezi) Behanel aanvaa om e ehanicaptpakeeplaats Het vestekk van ellin tbv states blijves (sio) Peson wis eevs vookom in e pocess van Sociaal Domein, wmo, salaiss, jeuwet, veunnin (wabo), inkoop & aanbestein, subsiies, onexploitatie belastin Aanvaes van subsiie nams e echtspesoon (bestuusli), natuulijke peson Buitewone ambta van e buelijke stan Ex-eetinee Eia / ebuikes pecel Alle cateoieën als oem in e eelvewekin van PIMS E iee ie aanwezi is bij e opbae bijekomst van aasveaein Aanvaes Aanvaes Itificee eevs e eevs ie in e pocess van e veschille afelin vookom NAW echtspesoon bankn. Contactpesoon: NAW, tel.n, , functie Aa subsiie, BSN (ini e echtspesoon). KvK eevs (echtspesoon). Deze eevs zijn noi voo e beooelin van e aanva i.v.m. het uitbetal van subsiies. Deze eevs hoev niet op fomulie afeukt te wo. Dit wot meeom in het ZGW. Naam, voolettes, aes, aes, tel.n., foto NAW-eevs, telefoonnumme, BSN Schul huisvestin, uitkeinseevs Oveie eevs elevant voo e nazo NAW, ebooteplaats -atum, BRK-n., soot zakelijk echt, BSN NAW, ebooteatum -plaats, Bsn, telefoonn., buelijke staat, ice coe Accountant E iee ie knisneemt van e subsiiebeschikkin Website, : Behee & Rappotae Naam foto zijn beschikbaa op e website voo aanstaane huwelijkspatnes, Veiliheishuis Patnes in het sociaal omein in het eval e hulpvaa bee is an het wekteein van e Paticipatiewet Coöinato nazo ivm avisein ove afstemmin met WMO-consult Die afelin ie e oo e GISviewe ontslot eevs noi hebb voo e uitvoein van hun publiekechtelijke tak Alle ontvanes als oem in e eelvewekin van PIMS PV epsionee PV NAW, eluismateiaal, omschijvin vaa/situatie E iee ie knisneemt van e eluisopnames. NAW, BSN, ebooteatum, tel.n., aes, ktek auto, wel/niet beschikk ove ei P-uimte, aanwezihei van ehanicaptkaat eliheisatum NAW, keiettoets, financiele eevs, oveie ossieeevs Buitist SVN (Stichtin sociale volkshuisvestiin Neelan), opsteams, sioplatfom Gemetewet 3a AO/IC Subsiieveoin beleiseels Besluit Justitiële Geevs Convant nazo eetinee Divese wetevin publiekechtelijke tak CAO Lanelijke Reelin ehanicaptpakeeplaat s Utechtse Heuvelu Veoin stateslin 07 emete UH, Veoin blijveslin 07 emete UH jaa Maximaal jaa, confom at., li 5 Vijstellinsbesluit.7 jaa confom selectielijst bewaatemijn VNG Zolan betokke als BABS is aanestel Confom Achiefwet Is afhankelijk van e bonbestan (zie o.a. BRK) Zie one eelvewekin van PIMS Jounalistieke oelein Tot ovelij kaathoue of eee bij onelihei kaat of bij vehuizin buit emete Utechtse Heuvelu 7 jaa na afonin Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee Geautomatisee eautomatisee Wo (eevs kom uit e oveie applicaties) Wo Exel Cosa, SmatDocs, E- mail(conceptbehanelaauitepintopesla: e cyptie afspak) Wo ibuezak Wo Neuon Stoomlijn / C- Sam PInkRoccae, Uit e ossies applicaties ie in e contole zijn betokk Aanvae PInkRoccae BABS bij sollicitatie Vicea / Cotec Nicolette Bakke van Diitaal Notule Ministeie van Justitie Basiseistatie Kaaste / Hanelseiste(H R)/Basiseistatie aess ebouw (BAG)/ Wet onoe zaakbelastin (WOZ) Meeweke Opname 0 Cosa Betokke, Wo Betokke 8