Een beeldhorloge voor Mansah Van afhankelijkheid naar een vrouw die alles zelf kan onthouden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een beeldhorloge voor Mansah Van afhankelijkheid naar een vrouw die alles zelf kan onthouden."

Transcriptie

1 Een beeldhorloge voor Mansah Van afhankelijkheid naar een vrouw die alles zelf kan onthouden. Sanne van der Hagen: Laat duizend vensters opengaan. Arjan van der Weijde: Online ondersteuning is het tegenovergestelde van zorg op afstand. Jan Alblas: Op allerlei terreinen moet Pameijer belangrijke vernieuwingsslagen maken.

2 voorwoord 3 De wereld om door Linda Boot, bestuurder Pameijer je heen verandert. Een poosje terug was ik op bezoek bij de directeur van Het GOED, een landelijke keten van kringloopwinkels in ons land. Pameijer gaat een mooie samenwerking aan met Het GOED in Hoogvliet, en volgens ons liggen er meer mogelijkheden in Rotterdam, vandaar. Wat me met name opviel is hoe zij een mooie maatschappelijk zinvolle missie en visie prima weten te koppelen aan commercieel denken en doen en geld verdienen. Het een liep naadloos in het ander over en de directeur vertelde even bevlogen over de inrichting van zijn winkels en de manier waarop hij klanten probeerde tot koop te brengen, als over de duurzame doelen die hij met hergebruik van spullen nastreefde. En hij vertelde enthousiast over hoeveel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hij aan een uiterst zinvolle baan kon helpen. Hij zag kansen, analyseerde ze rationeel, legde ze langs de meetlat van zijn economische en ideologische doelen en besliste dan wat te doen. Daar kunnen we wat van leren, dacht ik. We zitten niet te wachten op marktwerking, althans zeker niet op sommige bijeffecten ervan, maar zolang marktwerking eruit bestaat dat je weer eens kritisch kijkt naar je toegevoegde waarde en naar wat je aan diensten levert en of de maatschappij daar op zit te wachten, of het de samenleving verder brengt, dan is dat natuurlijk wel nuttig. Je ziet dan ook vanzelf dat als de wereld om je heen verandert, dat je zelf ook moet veranderen. Dat je in voortdurende afstemming moet zijn met je omgeving, je cliënten en je opdrachtgevers. En dat als je niet vernieuwt, dat je dan stilstaat en uiteindelijk je bestaansrecht verliest. Omdat een ander het beter, sneller, goedkoper enzovoort doet. Pameijer is een nieuwsgierige organisatie, en altijd op zoek naar wat er om ons heen gebeurt. We willen weten wat er anders kan, en wat wij ermee kunnen. Andere methoden, technologische vernieuwingen, we willen ermee aan de slag. Die nieuwsgierigheid is misschien wel onze belangrijkste competentie de komende periode. «

3 4 inhoud inhoud 5 inhoud in het pak van de ondernemer. De organisatie heeft sinds 1926 al heel wat moderniseringsslagen gemaakt en begeeft zich graag op nieuwe paden.» met ervaringen in wat vinden zij? Het Dilemma van Theo BLOM Theo Blom, voorzitter van de Centrale Verwantenraad GZ van Pameijer, ziet in de Wmo weinig lichtpunten voor de klant In gesprek met kromdijk & kalkman Pieter Kromdijk en Ger Kalkman gaan met ons in gesprek over de veranderingen binnen de zorg. Het portret van Marian Er was veel geduld en doorzettingsvermogen voor nodig. Maar nu heeft Marian haar eigen zaak! 20 een verademing voor mansah Sinds Mansah een beeldhorloge gebruikt is ze gegroeid van een afhankelijke vrouw naar iemand die alles zelf kan onthouden. EN VERDER: 3 voorwoord 18 uit de uitagenda 19 column 30 actueel 38 lifestyle 39 actueel 48 recensies 50 colofon 40 mijn Pameijer connect. Dankzij het nieuwe computerprogramma Mijn Pameijer Connect kunnen de deelnemers op afstand snel contact leggen met de begeleiding.» met Pameijer en technologie» met dit is de toekomst

4 6 in het pak van de ondernemer in Het pak van de on Dernemer Vernieuwen zit Pameijer aardig in het bloed. De organisatie heeft sinds 1926 al heel wat moder niseringsslagen gemaakt en begeeft zich graag op nieuwe paden als die in het belang van mensen met een beperking zijn. Op belangrijke terreinen, zoals die van inclusie en empowerment, horen we daarom ook bij de koplopers in de sector. Maar goede dienstverlening bieden is nog wat anders dan die ook goed weten te verkopen. En juist dat laatste wordt nu van ons gevraagd. Concurrentie, marktwerking, aan besteden dat zijn weliswaar geen begrippen waar het hart van een dienstverlener sneller van gaat kloppen, maar we kunnen en willen er beslist niet omheen. Om te blijven doen waar we goed in zijn, het ondersteunen van kwetsbare mensen in de samenleving, hijsen we onszelf in het nieuwe pak van de ondernemer. In feite moeten we het hele bouwwerk van Pameijer weer tegen het licht houden. Jan Alblas

5 8 in het pak van de ondernemer in het pak van de ondernemer 9 gevolgen Wmo Mensen met een lichtere beperking (zorgvraag) kunnen vanaf 1 januari 2014 geen beroep meer doen op de AWBZ. Als je dan geen verblijfsindicatie hebt, ben je voor dagbesteding, vervoer of woonondersteuning aangewezen op de gemeente. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat de gemeente daar verant woordelijk voor wordt en een budget voor krijgt. In de praktijk besteedt de gemeente de uitvoering van die ondersteuning uit aan organisaties die over de benodigde deskundigheid beschikken. De toewijzing wordt vaak via een aanbesteding bepaald: de gemeente vraagt geïnteresseerde partijen om voorstellen in te dienen en maakt daar dan een keuze uit. Prijs en kwaliteit zijn natuurlijk de belangrijkste aandachtspunten. Dit betekent dat zorgaanbieders concurrerende ondernemers moeten worden. Wat vraagt de de markt? Hoe kun je daar het beste op inspelen? Hoewel Pameijer zeker ook zal moeten kijken aan welke nieuwe producten de gemeenten behoefte hebben, is onze huidige dienstver lening een prima basis. We hebben een rijke ervaring en deskundigheid in het ondersteunen van kwetsbare mensen in de samenleving en kunnen ook in Deliana en Jolanda het kader van de Wmo veel voor hen betekenen. Maar leren hoe we onze dienstverlening zo goed mogelijk verkopen en laten aansluiten bij de vraag van de (deel)gemeente dat is een ander verhaal. vroeg bij zijn Voor zorgaanbieders gaat de nieuwe financiering pas echt in op 1 januari 2014, zegt directeur Jan Alblas, maar het is absoluut zaak om er vroeg bij te zijn. Momenteel zijn gemeenten al druk in de weer met aanbestedingen op welzijnsgebied. Onder de noemer welzijn nieuwe stijl worden allerlei projecten opgezet waar ook elementen in zitten die aan de zorg zijn gerelateerd. Elementen als zelfredzaamheid en sociale cohesie in de wijk bijvoorbeeld. Dat sluit nauw aan op onze visie en onze dienstverlening. Bovendien is het strategisch van belang om nu al mee te doen. De infrastructuur voor de Wmo wordt op dit moment door de gemeenten gebouwd, ook voor de AWBZdoelgroep al, en daar moeten en willen wij bij betrokken zijn. Veel (deel)gemeenten vragen ook nadrukkelijk om een samenwerking tussen zorg en welzijn. In de praktijk spitst de deelname van Pameijer zich toe op krachtenbundeling in een nieuwe stichting, waarvan de partijen al gezamenlijk inschrijven op aanbestedingen. Die stichting, Koers & Co, is een samenwerkingsverband van vier grote partijen: Stichting Humanitas, DOCK, FlexusJeugdplein en Pameijer. Jan Alblas: Het aangaan van zo n coalitie heeft belangrijke voordelen. Door samen te werken haal je de schotten tussen de verschillende doelgroepen ouderen, jongeren, mensen met een lichte beperking en andere kwetsbare burgers bijvoorbeeld voor een groot deel weg. En als coalitie heb je natuurlijk meer te bieden dan apart, goede samenwerking levert ook synergie op, een resultaat dat meer is dan alleen de som der delen. Overigens is het wel zo dat Pameijer steeds per gebied bekijkt hoe we het beste te werk kunnen gaan. We willen graag verbinding houden met lokale partners en kleinere organisaties. Die hebben evengoed waardevolle expertise in huis en kunnen soms ook net het verschil maken. leren en ontwikkelen Bij de eerste aanbestedingen in IJsselmonde, Capelle aan den IJssel en Centrum heeft Koers & Co achter het net gevist, deze zijn gegund aan andere partijen. Maar er wordt in hoog tempo geleerd. Het tweede ingediende voorstel scoorde al aanzienlijk hoger dan het eerste en de meest recente aanbesteding, in Hoogvliet, is gewonnen. De ervaringen die met de coalitie worden Op allerlei terreinen moeten we belangrijke vernieuwingsslagen maken. Jan Alblas opgedaan, zijn natuurlijk erg nuttig voor alle partijen. Kijkend naar Pameijer is ook duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Het aanbesteden heeft zo n andere dynamiek, dat doe je er niet zomaar even bij, constateert Jan Alblas. Pameijer moet nu leren om snel en flexibel op een concurrerende markt te opereren. Daar komt van alles bij kijken. Je moet zorgen dat je organisatie daar goed op is ingericht, dat je prijs aantrekkelijk is, dat je je plannen goed kunt presenteren en dat je concreet kunt beschrijven welke resultaten er behaald zullen worden Op allerlei terreinen moeten we belangrijke vernieuwingsslagen maken. Pameijer gaat commercieel Een aanzet tot noodzakelijke vernieuwingen vinden we bijvoorbeeld in het voorstel Pameijer gaat commercieel, dat in het kader van een cursus Wmo en ondernemerschap is geschreven door Peggy Hamelinck, Deliana van Deelen en Jolanda Sirre. De twee laatstgenoemden zijn ondertussen ook al werkzaam als Wmo manager binnen de organisatie. Hun taak houdt vooral in dat ze alle aanbestedingen waar Pameijer op inschrijft begeleiden. Samen met betrokken managers en medewerkers, maar bijvoorbeeld ook met facilitaire afdelingen als Planning & Control, buigen ze zich over de inhoud van offertes. Daarbij functioneren Deliana (voor Noord) en Jolanda (voor Zuid) tegelijk als schakel in de samenwerking met andere partijen in het gebied.

6 10 in het pak van de ondernemer In Pameijer gaat commercieel wordt, in vrij algemene termen, gewezen op wenselijke veranderingen in de structuur en de cultuur van de organisatie. Met een concreet voorbeeld lichten Jolanda en Deliana toe waar we dan aan kunnen denken. Deliana: Belangrijk is bijvoorbeeld dat je een cultuur krijgt waarin mensen hun kennis en vaardigheden zoveel mogelijk delen. Daar heb je als medewerker ruimte voor nodig in plaats van een strak keurslijf aan regels. Heel leerzaam vonden wij een werkconferentie die we hebben georganiseerd rond kinderen en jongeren. De dienstverlening aan deze groepen maakt naar buiten toe een versnipperde indruk, het is lastig om een De oplossingen waren echt van hoge kwaliteit. Jolanda Sirre samenhangend beeld te presenteren van wat Pameijer op dit terrein te bieden heeft. En ook intern is er merkbaar behoefte aan meer afstemming. We hebben daarom een brede werkconferentie georganiseerd om met elkaar eens goed te praten over de Wmo en de kansen en knelpunten die zich daarbij voordoen. Aan de hand van casussen rond complexe gezinsproblemen bespraken deelnemers hoe je die het beste gezamenlijk kon aanpakken, en ook wat je eventueel tegenhield om de handen ineen te slaan. De oplossingen waren echt van hoge kwaliteit, vertelt Jolanda Sirre. Dat bevestigt alleen maar hoe belangrijk het is om met elkaar mee te denken en snel over interne schotten heen te stappen. Het is natuurlijk ook helemaal in lijn met het Wmo-denken, die kant moeten we op als we het hebben over flexibel en resultaatgericht werken. Onze nieuwe klanten, de gemeenten, vragen daar nadrukkelijk om. Deliana en Jolanda

7 12 in het pak van de ondernemer in het pak van de ondernemer 13 Als je intern korte slagen kunt maken, kun je ook naar buiten toe slagvaardig zijn. We moeten sowieso goed leren om door de bril van anderen naar onze dienstverlening te kijken. Op ingewikkelde verhalen zitten gemeenten niet te wachten, we moeten kort en krachtig kunnen aangeven wat wij hen precies te bieden hebben. Organisatorische aanpassingen Dat Pameijer ook niet ontkomt aan een aantal organisatorische vernieuwingen lijdt geen twijfel. Jolanda en Deliana zijn daar deels bij betrokken. Momenteel wordt al gewerkt aan het opzetten van een goed aanbesteding straject binnen Pameijer, oftewel het verder ontwikkelen van een verkooporganisatie. Hiervoor is een externe deskundige ingeschakeld Eveline van Dusseldorp, van organisatieadviesbureau Turner en de beide Wmo-managers denken hierin mee. Maar het gaat uiteindelijk om een groter plaatje. Jan Alblas: In feite moeten we het hele bouwwerk van Pameijer weer tegen het licht houden. Ons huidig model is al weer een jaar of vijf, zes oud en we moeten kijken in hoeverre dat nog aansluit op de nieuwe omstandigheden. Niet dat we de regiostructuur op de schop willen nemen, maar een aantal belangrijke aanpassingen is wel nodig. Een verkooporganisatie is daar één van. Dat betekent tegelijk dat we ook kijken of de portefeuilles van de directie niet herschikt moeten worden. Zoals ik al zei is aanbesteden niet iets wat je er wel eventjes bij doet, dat is heel intensief werk en moet goed belegd worden binnen Pameijer. Een ander belangrijk aandachtspunt is productinnovatie. De vraag naar nieuwe producten, bijvoorbeeld op het gebied van dagbesteding, is er al en die zal alleen maar groter worden als gemeenten straks ook iets voor onze doelgroep gaan orga niseren. Alles bij elkaar is zonneklaar dat we aan de bak moeten en scherp vooruit moeten kijken. Met welke scenario s krijgen we mogelijk te maken? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden. De ontwikkelingen gaan erg snel, de urgentie is er. «wat vinden zij? Caroline Kolenbrander Caroline Kolenbrander is regiodirecteur Rotterdam van DOCK, één van onze partners in de coalitie Koers & Co. De welzijnsorganisatie heeft al langer ervaring met het aanbesteden. De tijd van subsidierelaties en zekere contracten ligt al een aantal jaren achter ons. Het vinden van nieuwe opdrachten en opdrachtgevers is voor DOCK dagelijkse realiteit en daar zijn we nu ook behoorlijk bedreven in. Bij aanbestedingen waar we apart op hebben ingeschreven, hadden we tot dusver meer succes dan met Koers & Co. Na drie gestrande pogingen hebben we met Koers & Co onlangs wel Hoogvliet gegund gekregen. Met diverse partijen samen een offerte maken, is toch best een lastig proces. Het kost veel tijd en dat ging eerst ook wat ten koste van de kwaliteit. Maar het is een mooi leerproces en we hebben elkaar nu gevonden in het samenwerken. Samen komen we tegemoet aan de gemengde vragen van opdrachtgevers en stappen we over de grenzen van ons eigen dienstverleningsproces heen. Het bundelen en delen van deskundigheid biedt een goede basis voor de toekomst. Peggy Hamelinck Manager Peggy Hamelinck heeft samen met Deliana van Deelen en Jolanda Sirre de cursus Wmo en ondernemerschap gevolgd. Zij is ook medeauteur van de nota Pameijer gaat commer cieel. Peggy heeft onder andere drie ambulante teams onder haar hoede en is zich maar al te bewust van de veranderingen die op stapel staan. De invoering van de Wmo is voor ons al een tijdje hét thema natuurlijk. Per soonlijk zie ik het als welkome uitdaging, ik heb zelf ook wel een zakelijke, praktische instelling. Commercie en goede dienst verlening hoeven elkaar beslist niet te bijten. Zakelijk is in mijn ogen bijvoorbeeld ook synoniem met een servicegerichte, profes sionele benadering van de cliënt. Zo n benadering draagt ertoe bij dat mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Het belangrijkste is dat we met elkaar, als hele orga nisatie de omslag maken. Niet alleen het management, maar evengoed de medewerkers op de werkvloer. Commercieel denken, netwerken hoe kunnen we teams daar goed in ondersteunen en bij betrekken? Edwin van der Terp De facilitaire afdeling Planning & Control is nauw betrokken bij het opstellen van alle offertes. Eerste aanspreekpunt bij P&C is Edwin van der Terp, strategisch beleidsadviseur. We merken dat managers die bij ons aankloppen toch vooral op de zorginhoud zijn gericht. Aan enthousiasme geen gebrek, maar de bedrijfsvoering is nog vaak wat onderbelicht. Als ze willen weten hoeveel hun mooie plannen kosten, overvallen we ze dan ook direct met allerlei lastige tegenvragen. Welk type personeel wil je inzett en? Ga je alleen overdag werken, of ook in het weekend of s avonds? Heb je een pand nodig? Al dergelijke details zijn natuurlijk mede bepalend voor je kostprijs en daar kun je niet nauwkeurig genoeg in zijn. Het lastige is wel dat het nog een behoorlijk onontgonnen terrein is, we hebben weinig ervaringscijfers die we kunnen gebruiken. Maar aan de andere kant, dat maakt het natuurlijk ook weer leuk en uitdagend voor ons. Kom maar op met alle plannen! Eveline van Dusseldorp Om de verkooporganisatie (ook) goed toe te rusten op de Wmo maakt Pameijer tijdelijk gebruik van de diensten van Eveline van Dusseldorp. Zij werkt bij organisatieadviesbureau Turner en is gespecialiseerd in commerciële processen en strategieën. Voor het bepalen van een strategie zijn een aantal basisvragen natuurlijk essentieel. Op welke markt ga je je begeven? Wie zijn je opdrachtgevers? Hoe ziet je verhaal eruit? Wat zijn de precieze behoeften van je cliënten? Aan de ene kant is het zaak om krachtig te zijn in je keuzen en je uitstraling en heel duidelijk te maken aan de buitenwereld wie je bent. Aan de andere kant is het belangrijk om je naar opdrachtgevers op te stellen als partner en de kracht van je deskundigheid in te zetten om een brug te slaan tussen opdrachtgever en cliënt. Op deze manier ontwikkel je loyaliteit en betrokkenheid bij je opdrachtgever. Dat betekent dat Pameijer naar buiten moet met al haar deskundigheid en haar ondernemersgeest! De opgave is nu vooral om alle krachten goed te bundelen en richting te geven.

8 14 het portret Marian van Zweeden is sinds 15 juni officieel ZZP-er, Zelfstandige Zonder Personeel. Ze is zowel kapster als pedicure en heeft in haar eigen huis twee kamers smaakvol ingericht met alle benodigde uitrusting. De wanden hangen vol met ingelijste diploma s. Marian runt haar zaak vooralsnog met goedkeuring en ondersteuning vanuit het UWV, ze heeft meerdere beperkingen en redt het niet altijd zonder zorg of uitkering. het portret 15 Marian van Zweeden Ze is spastisch aan de linkerkant, was een paar keer opgenomen in de psychiatrie en twee jaar geleden bleek tot haar schrik ook nog dat ze een lichte verstandelijke handicap heeft. Maar het eerste wat je aan Marian opvalt is haar tomeloze energie. Vol trots praat ze over haar opleidingen en haar werk, over haar klanten, over alle plannen die ze ook nog heeft. Haar geheim? Ik heb onwijs veel geduld en doorzettingsvermogen, zegt ze er zelf over. Het bewijs zie je overal in haar woning. De kapperij was mijn eerste liefde, vertelt Marian, daar ben ik in 2000 mee begonnen. Het knippen zelf gaat mij heel goed af, maar de opleiding was niet gemakkelijk. Ik heb altijd al moeite met leren gehad, het duurt lang voordat ik iets onthoud en mijn opleiding aan de kappersacademie heeft ook een jaar extra gekost omdat mijn eerste man destijds overleed. Maar ik geef niet op. Door veel op te schrijven en te herhalen, lukt het mij allemaal toch. Toen ik aan de slag wilde, liep ik wel tegen allerlei zaken aan. Bij kapsalons hielden ze bijvoorbeeld altijd de boot af en een eigen zaak beginnen bleek erg lastig. Ik heb via Bureau Begeleid Werken nog twee jaar als kapster gewerkt bij Zorg & Welzijn, maar toen kon ik het niet langer aan om met ernstig zieke mensen te werken. Op advies van anderen ben ik daarom ook pedicure gaan doen. Eerst had ik daar niet zoveel zin in, maar ik ben het steeds leuker gaan vinden. Ik ben een echt mensenmens, de omgang met anderen, de gezelligheid, is voor mij heel belangrijk in het werk. Marian is ondertussen wel steeds blijven knippen, ze komt regelmatig langs op een aantal activeringscentra (sociale psychiatrie) van Pameijer. Daar heeft ze erg veel plezier in. Maar de wens om een eigen zaak te beginnen is altijd blijven kriebelen. Een paar jaar geleden heb ik dat voor het eerst aangekaart bij het UWV, toen is het om verschillende redenen

9 16 het portret 17 Ik ga er in ieder geval helemaal voor, met wilskracht kun je ook heel ver komen weet ik uit eigen ervaring maar al te goed. nog spaak gelopen. Maar toen ik op mezelf kwam te staan Marian is onlangs gescheiden, redactie heb ik alles op alles gezet om het toch voor elkaar te krijgen. Ik heb bij het UWV moeten praten als brugman om toestemming te krijgen, maar met een nieuwe begeleider is het gelukt. Er komt natuurlijk ontzettend veel bij kijken, met name op het gebied van boekhouding. Daar krijg ik gelukkig ondersteuning bij. Omdat ik een uitkering heb, word ik er zelf niet veel wijzer van hoor. Ik mag elke maand maar 200 euro zelf houden, waarvan ik dan ook nog eens allerlei bijkomende kosten zelf moet betalen. Maar geld is niet het belang rijkste. Eigen baas zijn is super. Sinds een aantal maanden ontvangt Marian nu dus ook klanten thuis. De ene week is het drukker dan de andere, maar de zaak loopt al behoorlijk goed. Ik heb ondertussen ruim 90 mensen in de computer staan, waarvan denk ik een stuk of dertig vaste klant zijn. Mensen komen op allerlei manieren aan mijn adres. Ik heb veel flyers verspreid die liggen onder andere bij de apotheek, bij de huisarts, bij Pameijer en andere zorginstellingen en ik had natuurlijk al een eigen netwerkje. Maar ik heb bijvoorbeeld ook klanten gekregen toen ik meedeed aan de voetenweek van Provoet. Aan zo n gratis voetencheck hou je weer een paar nieuwe klanten over, die ook weer mensen kennen, en zo rolt het balletje verder. Soms weet ik niet wat me overkomt. En gelukkig krijg ik erg veel leuke en tevreden reacties. Iemand die zegt dat ze mij voor altijd als kapster wil houden bijvoorbeeld. Hoewel de financiële afwikkeling van haar scheiding wat onzekerheid voor de zaak met zich meebrengt, ziet Marian de toekomst duidelijk met veel (ondernemings)zin tegemoet. Ik wil nog een heleboel. Als kapster moet je sowieso bijblijven, maar nieuwe dingen leren, zoals de theorie van het haarverven, lijkt me ook erg leuk. Voor de pedicure ben ik ook nog met van alles bezig. Omdat de eisen daarvoor verzwaard zijn, moet ik bijvoorbeeld wel een opleiding medisch pedicure volgen. Anders mag ik mensen met aandoeningen als reuma of diabetes niet meer behandelen. Verder wil ik ook graag manicure gaan doen. Dit kost natuurlijk allemaal nogal wat, maar daar laat ik me niet door weerhouden. Het mooiste zou zijn als ik zelf zoveel ga verdienen dat ik het UWV niet meer nodig heb. Ik weet van mezelf dat ik talent voor het werk heb, het is alleen een beetje afwachten of mijn lijf het ook aankan. Ik ga er in ieder geval helemaal voor, met wilskracht kun je ook heel ver komen weet ik uit eigen ervaring maar al te goed. «

10 18 agenda column 19 uit de uitagenda Vanuit Pameijer worden regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd die toegankelijk zijn voor het grote publiek. Dat kan iets cultureels zijn, of bijvoorbeeld een open dag of een gezamenlijke activiteit. Het ontmoeten en slechten van grenzen staat daarbij voorop en tegelijk kunnen bezoekers met eigen ogen zien waartoe mensen met een beperking allemaal in staat zijn. We hebben besloten om voortaan een kleine greep uit geplande activiteiten in Partners op te nemen. Uiteraard ontvangen wij van medewerkers en cliënten graag aankondigingen van zulke gebeurtenissen. Voorwaarde is wel dat ze voor publiek toeganke - lijk zijn, Partners richt zich ook voor een belangrijk deel op de omgeving. Puur interne aangelegenheden willen we voortaan zoveel mogelijk via interne (online) kanalen communiceren. tot 3 januari 2013 Geschonden, Getroffen Atelier Herenplaats Om de twee jaar nodigt Galerie Atelier Herenplaats een gastcurator uit om een expositie samen te stel len. Dit jaar is Hugo Borst, de veelzijdige schrijver en chro ni queur van de Rotterdamse samenleving, gastcurator. Hij laat werk zien van de jonge Rotterdammer Bob Verheyden (1924), die zich tijdens de tweede wereldoorlog ontwikkelde tot kunstenaar maar helaas een maand voor de bevrijding stierf. Van hem worden na 65 jaar prachtige studietekeningen geëxposeerd, samen met werken van twee jonge Rotterdamse kunstenaars van Atelier Herenplaats, Wendell Kherwen McIntosh en Marco Barbier, door wier werk Hugo Borst getroffen werd. voor meer informatie: december t/m 13 januari In de rooie molen Theater Maatwerk Theater Maatwerk maakt al meer dan twintig jaar theatervoorstellingen met acteurs met een verstandelijke beperking. Naast binnenvoorstellingen worden ook uitbundige straatvoorstellingen gemaakt. Daar mee reist het theater door heel Europa. In december en januari wordt in het eigen theater een nieuwe productie gespeeld, In de rooie molen. Wie wil weten wat zich allemaal achter de schermen van de nachtclub afspeelt, kan zich vanaf 12 december laten verrassen. Op de website van Theater Maatwerk is altijd een actueel overzicht van het programma te vinden. voor meer informatie: Laat duizend vensters opengaan. Hoewel heel veel mensen hun uiterste best doen het leven van Henri een man met een meervoudig verstandelijke beperking zo leuk mogelijk te maken, blijft hij toch in grote mate afhankelijk van de mensen om hen heen. En hij heeft maar een beperkt sociaal netwerk. Eigenlijk alleen zijn zus en zwager. En tijd investeren om zijn leven leuker te maken, die is er wel, maar beperkt Sinds kort heeft Henri een eigen touchscreencomputer. Met een speciaal programma kan hij zelf foto s kijken en muziek luisteren. Via Facebook krijgt hij ook de foto s van zijn zus te zien. Hij kan nu op een moment waar hij zelf voor kiest, in een omgeving die hij kent, kiezen wat hij wil gaan doen. Hij heeft ineens mogelijkheden gekregen om zelfstandig zijn vrije tijd in te vullen. Henri leeft er duidelijk van op. De zus van Henri maakt nu dagelijks een deel uit van zijn leven, zonder dat dat een enorme investering is, de foto s op Facebook plaatst ze toch al. En ook de bezoekjes aan Henri zijn een stuk leuker: ineens hebben ze meer om elkaar te laten zien, iets om samen te delen. Henri is nu minder afhankelijk en kan zonder zijn stoel te verlaten ook buiten zijn woning gaan om dingen te beleven. Dit is een simpel voorbeeld hoe sociale media een bijdrage kunnen leveren aan kwaliteit van bestaan. Ook voor mensen met een licht verstandelijke of psychiatrische beperking kunnen sociale media een bijdrage leveren aan kwaliteit van bestaan. En ik heb de afgelopen maanden gemerkt dat veel begeleiders binnen Pameijer hier al aardig mee op dreef zijn. Er zijn talloze voorbeelden en mooie ervaringen. Deel ze met elkaar! Iedereen werkt hard, krijgt zijn werk soms moeilijk gedaan binnen de uren die er voor staan en door verhalen met elkaar te delen weet je weer waar het om gaat, waar je het voor doet. door Sanne van der Hagen Sanne van der Hagen heeft in 2012 zeven trainingen sociale media & ict-toepassingen gegeven binnen Pameijer. Sanne is werkzaam voor Noxqs Zorginnovatie (spreek uit: No excuse) mediawijsheid

11 20 beeldverhaal beeldverhaal 21 Mansah Kalyaan is een enthousiaste jonge vrouw die vanaf april 2011 werkzaam is op activeringscentrum de Passage. Begin dit jaar kwam de vraag wie er behoefte zou hebben aan een beeldhorloge. De begeleiders dachten meteen aan Mansah. een v era dem i ng voor mansah Mansah heeft moeite met het tijdsbesef en was voor een heleboel dagelijkse hande lingen afhankelijk van het geheugen van de begeleiding en haar ouders. Dit leverde veel spanning op, want wanneer is het nu de juiste tijd om je pillen in te nemen als je niet kan klokkijken? Sinds Mansah een beeldhorloge gebruikt is ze gegroeid van een afhankelijke vrouw naar iemand die alles zelf kan onthouden.

12 22 beeldverhaal beeldverhaal 23 Mansah was dolblij toen haar werd voorgesteld een beeldhorloge te gaan gebruiken. Het beeldhorloge is een klein beeldscherm om de pols dat je via een helder pictogram of tekstje herinnert aan de activiteiten die op je agenda staan. Heel handig voor mensen die minder gevoel voor tijd hebben en wel wat ondersteuning kunnen gebruiken om hun dag te structureren.

13 24 beeldverhaal 25 Het beeldhorloge is een verademing voor Mansah. In een korte periode is ze enorm gegroeid van een afhankelijke vrouw naar iemand die nu alles zelf kan onthouden. Ze is erg trots op het horloge en maakt er elke dag gebruik van, zowel op werk als thuis.

14 26 beeldverhaal beeldverhaal 27 De dagelijkse strijd die haar ouders moesten voeren, zodat Mansah haar tanden ging poetsten, was in één dag veranderd. Mansah haar beeldhorloge gaat nu af en ze doet wat er in staat. Haar ouders zijn opgelucht dat zij Mansah daar niet meer op hoeven aan te spreken. «

15 HET DILEMMA VAN het dilemma van 29 Theo Blom, voorzitter van de Centrale Verwantenraad GZ van Pameijer, ziet in de Wmo weinig lichtpunten voor de klant. De Wmo is toch in de eerste plaats een ordinaire bezuinigingsoperatie, waarbij het maar de vraag is in hoeverre gemeenten toegerust zijn om hun nieuwe taken goed uit te voeren. Hebben ze voldoende kennis in huis om te beoordelen wat er precies nodig is en bij wie ze dat het beste kunnen krijgen? Is er een goed gemeentelijk bestek? Er dreigt ook een hoop nieuwe bureaucratie, allemaal extra werk waar de klant vaak niet beter van wordt. Al die registratie en verantwoording met een beetje humor kun je ook zeggen: meten is zweten. En er dreigt ook rechtsongelijkheid. De ene gemeente biedt meer of andere ondersteuningsmogelijkheden dan de andere, het hangt er maar van af waar je woont dus. Theo BLOM Maar Pameijer kan er zich natuurlijk niet aan onttrekken en moet zeer alert zijn. Anders kunnen ze over drie jaar de tent wel sluiten. Teveel op kwaliteit inzetten is helaas niet wijs, dat is wel een duivels dilemma. Je zult een goede balans tussen prijs en kwaliteit moeten vinden. Hetzelfde geldt voor een aantal inhoudelijke keuzes. Het is niet ondenkbaar dat je door de gemeenten wel gedwongen wordt om bijvoorbeeld voorzieningen voor meerdere doelgroepen tegelijk te treffen. Misschien is daar ook wel iets voor te zeggen, maar je verliest dan wel je eigen beleidsvrijheid. Zo zijn er allerlei lastige keuzes te maken. Mijn belangrijkste advies zou in ieder geval zijn: schoenmaker blijf bij je leest. Je kunt altijd met andere partijen samenwerken, maar jezelf in hele nieuwe bochten wringen lijkt me niet slim. «

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN

SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN CLIËNTEN GAAN SURVIVALLEN IN DE ARDENNEN in dit artikel: > rinkelend belletje > weekend Ardennen > stuk sterker geworden > iedereen geweldig bijgedragen Al een aantal jaren worden

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Ertoe Doen. Vania werkt in het restaurant. Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer. Uitgave 7 augustus 2014

Ertoe Doen. Vania werkt in het restaurant. Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer. Uitgave 7 augustus 2014 Uitgave 7 augustus 2014 Ertoe Doen Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer Vania werkt in het restaurant > Veranderingen in de zorg > Wandelen tijdens de Nijmeegse 4daagse > Maak je eigen zomercocktail

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze BOUWSTEEN 5 Eigen Keuze 2 Inhoud Introductie bouwsteen 5: Eigen Keuze 3 ANDERS denken 4 Waar kies je voor? Wist je dat? 5 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 13 Nieuwe

Nadere informatie

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING december 27 Jaarverslag 2015 TALENT ZOEKT SAMENWERKING Inhoud... 2 Voorwoord... 2 Doelstelling... 2 Missie... 2 Visie... 2 Projecten... 3 Financiën... 5 Bijlage 1... 5 Bijlage 2... 5 1 Voorwoord De politiek

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Het Netwerk Boek. Zakelijk Netwerken. Wie Wat Waar Waarom Hoe. Social Media Personal Branding Tips

Het Netwerk Boek. Zakelijk Netwerken. Wie Wat Waar Waarom Hoe. Social Media Personal Branding Tips Het Netwerk Boek Netwerk Boek Rob B. Tol Wie Wat Waar Waarom Hoe Zakelijk Netwerken Social Media Personal Branding Tips Success Stories Interviews Do s & Don ts Cases Voorbeelden Oefeningen Tests 3 Inhoud

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa

Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa Opbouw Generalistisch werken wat is het? Generalistisch werken lukt het? Generalistisch werken wat is het verschil? Generalistisch

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

eenvoudig eenvoudig en duidelijk Thema samenwerken Patricia knipt Stiena Schilderen met Vincent REINAERDE

eenvoudig eenvoudig en duidelijk Thema samenwerken Patricia knipt Stiena Schilderen met Vincent REINAERDE eenvoudig eenvoudig en duidelijk Thema samenwerken Patricia knipt Stiena REINAERDE Schilderen met Vincent inhoud voorjaar 2014 3 Een sterk stel Yvonne (rechts) met Nancy Het buurtteam in Leidsche Rijn

Nadere informatie

Ben ik een ondernemer?

Ben ik een ondernemer? Ben ik een ondernemer? Dit artikel gaat over ondernemerschap. Met behulp van de vragenlijst kun je de mate van ondernemerschap in jezelf, jouw ondernemersgehalte, typeren. Als je hierop hoog scoort (en

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Elke dag beter Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 November 2014 elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Inhoud Inleiding 3 1 Wat is goede gehandicaptenzorg? 4 2

Nadere informatie

MEER SERVICE DANKZIJ MEDEWERKERS MET EEN BEPERKING

MEER SERVICE DANKZIJ MEDEWERKERS MET EEN BEPERKING MEER SERVICE DANKZIJ MEDEWERKERS MET EEN BEPERKING INTERVIEW MET DODO COSSEE VAN REUMA EN REVALIDATIE ROTTERDAM in dit artikel: > met elkaar > meer service > leerproces > gewoon beginnen Bij het centrum

Nadere informatie

DigiContact. in één klik jouw ondersteuning

DigiContact. in één klik jouw ondersteuning DigiContact in één klik jouw ondersteuning Welkom bij DigiContact Ondersteuning van vandaag DigiContact is de ondersteuning van deze tijd. Speciaal voor mensen die zelfstandig wonen en werken, maar soms

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

GGZ AWBZ WMO DAE. Dagbesteding Arbeid Educatie

GGZ AWBZ WMO DAE. Dagbesteding Arbeid Educatie GGZ AWBZ WMO DAE Dagbesteding Arbeid Educatie Joop Elke middag ben ik bij het DAC Oosterhout en werk mee aan een arbeidsproject. Ik doe dingen die ik eng vind maar omdat ik weet dat ik daarvoor kan terugvallen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps 4 een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps Cliënten moeten zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorgprofessionals. Jan Alblas, directeur Pameijer een zelfstandiger leven dankzij het gebruik

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie