JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

2 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2015 Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus AV Valkenburg Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

3 Inhoud Voorwoord voorzitter dhr. Kerckhoffs blz. 3 Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen blz. 5 Van collectie naar connectie blz. 7 o Digitale collectie blz. 7 o Fysieke collectie blz.13 Vestigingen blz.16 De Bibliotheek op School blz.17 Laaggeletterdheid blz.19 Organisatie, personeel en vrijwilligers blz.20 Pr en communicatie blz.22 Activiteitenoverzicht o Berg en Terblijt blz.23 o Eijsden blz.25 o Margraten blz.27 o Vaals blz.30 o Valkenburg blz.33 Bijlagen: statistieken 2 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

4 Voorwoord Evenals voorgaande jaren doet de Stichting Heuvellandbibliotheken schriftelijk verslag van de relevante activiteiten en ontwikkelingen, die in 2014 kenmerkend waren voor het beleid en het werk in en voor de zes bibliotheken in de drie gemeenten die tot haar werkgebied behoren. Met dit verslag legt ze ook verantwoording af over het gevoerde beleid. De Stichting kijkt terug op een enerverend jaar, dat sterk in het teken stond van verandering en vernieuwing. Een jaar ook waarin we zijn blijven werken aan het leveren van een goede bibliotheekdienstverlening. In dit jaarverslag is te lezen hoe hard is gewerkt aan zowel organisatorische als inhoudelijke vernieuwingen. Organisatorisch heeft in 2014 de aansturing van de bibliotheekorganisatie een verandering ondergaan, door de aanstelling van een nieuwe directeur en een nieuw managementteam. Tevens zijn de krijtlijnen uitgezet voor een veel kleinere toekomstige bibliotheekorganisatie. Inhoudelijk is verder invulling gegeven aan de vijf bibliotheekfuncties, dit mede in het licht van de Wet op het stelsel Openbare Bibliotheken die vanaf 1 januari 2015 deze functies wettelijk verankert. Het jaarverslag biedt tevens inzicht in de mate waarin we onze doelen hebben gerealiseerd. Het jaar 2014 zal ook herinnerd worden als het jaar waarin de volle omvang van alle bezuinigingen door de diverse overheden duidelijk is geworden. Met een totaalbedrag van euro per jaar minder aan subsidies, is er sprake van een zeer grote bezuiniging met zeer ingrijpende gevolgen voor het toekomstig functioneren van de Heuvellandbibliotheken. De Stichting stelt zich daarbij op het standpunt dat de toekomst niet iets is wat ons overkomt, het is immers iets dat we gezamenlijk moeten maken. Vanuit die gedachte gaan we de dialoog aan met onze subsidiegevers, met onze leden en onze maatschappelijke stakeholders, om gezamenlijk die toekomst van de bibliotheek in te vullen en samen te bepalen wat de bibliotheek ons waard is en wat de bibliotheek wel of niet dient te doen. Daarbij zal Heuvellandbibliotheken zich laten leiden door de positieve uitgangspunten die passen bij het bibliotheekwerk, welke recent ook een wettelijke verankering hebben gekregen. Passend bij de genoemde dialoog nodigen we elke lezer van dit jaarverslag uit om ons te blijven benaderen met vragen, opmerkingen of klachten (ook over dit jaarverslag). Zonder signalen van betrokkenen om ons heen, kan Heuvellandbibliotheken haar werk aanzienlijk minder goed doen. Tot slot willen we allen die betrokken zijn bij de Heuvellandbibliotheken danken voor de inzet die ze het afgelopen jaar hebben getoond om bij te dragen aan de ambities en de doelen van onze bibliotheek. Bestuur en managementteam zijn met name personeel en vrijwilligers daarvoor bijzonder erkentelijk. Léon Kerckhoffs, Voorzitter Raad van Bestuur Heuvellandbibliotheken. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

5 Bestuur Het bestuur van de Stichting Heuvellandbibliotheken was per 31 december 2014 als volgt samengesteld: De heer L. Kerckhoffs: voorzitter Mevrouw A. Wijnen: vicevoorzitter Mevrouw O. Braken: secretaris De heer G.J.J. Walraven: penningmeester Mevrouw E. van der Veldt : bestuurslid De heer L. Kerckhoffs, voorzitter van het bestuur, gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (april 2014) Vergaderingen Het bestuur kwam in het verslagjaar tien keer in reguliere vergadering bijeen. De vergaderingen werden tevens bijgewoond door de waarnemend directeur (tot juni 2014) mevrouw M. Schouten en/of het lid van het managementteam mevrouw M. Goes. Vanaf juni 2014 was mevrouw C. Klompen aanwezig als directeur. Daarnaast kwamen enkele leden van het dagelijks bestuur regelmatig bijeen voor intern overleg en overleg met externen. De volgende onderwerpen werden tijdens deze vergaderingen behandeld: -de jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 de begroting 2015 de financiële kwartaalrapportages de bedrijfsvoering van de bibliotheken het vrijwilligersbeleid de kerncijfers het werkplan Cubiss activiteiten en lokale verankering landelijke en regionale ontwikkelingen in de branche - huisvesting en opening nieuw servicepunt Gronsveld - invulling directiefunctie Siob rapport Bibliotheek van de toekomst en de aanpak van de visieontwikkelingontwikkeling digitale bibliotheek - meerjarenbeleidsplan - maatregelen i.v.m. bezuinigingen - voorbereiding van de reorganisatie. 4 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

6 Landelijke, regionale en lokale bibliotheek ontwikkelingen Landelijke bibliotheek ontwikkelingen De Wet op het Stelsel Openbare Bibliotheken is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en gaat in vanaf januari Consequenties daarvan zijn: Standaardisering van de landelijke bibliotheekpas, waarbij de tarieven worden gelijk getrokken. Voor de leden van de Heuvellandbibliotheken zullen de tarieven aanzienlijk hoger uitvallen. Heuvellandbibliotheken heeft al een aantal jaren de tarieven niet verhoogd. De ontwikkeling van de Nationale Bibliotheek Catalogus. Dit betekent dat onze bibliotheekklant toegang heeft gekregen tot de Collectie Nederland. Meer dan boeken en andere media zijn ontsloten en beschikbaar. Uitlenen van E-books op landelijke schaal. De leden krijgen als uitbreiding op het abonnement ook toegang tot een ruim aanbod aan E-books. Animo van de klant hiervoor begint te komen. De ICT en administratieve aanpassingen die dit vergt, zijn grotendeels doorgevoerd. Regionale bibliotheekontwikkelingen De samenwerking tussen Heuvellandbibliotheken en Centre Céramique krijgt concrete vormen, namelijk: De directietaken van Heuvellandbibliotheken worden op detacheringsbasis ingevuld door het hoofd van de bibliotheek van Centre Céramique. Centre Céramique verricht de collectievorming voor de Heuvellandbibliotheken. Dit wordt op factuurbasis gedaan. Er wordt onderzocht of er meerdere functies en taken uitwisselbaar zijn tussen de twee organisaties. Er vindt actief kennisdeling en kennisuitwisseling plaats tussen personeelsleden. De regionale samenwerking met de Heuvellandgemeenten Gulpen-Wittem en Meerssen komt niet van de grond. De provincie onderneemt op dit moment geen actie. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

7 Lokale bibliotheekontwikkelingen Met de gemeenten is gesproken over de inhoudelijke speerpunten van de bibliotheek, namelijk: De ontwikkeling van de Bibliotheek op School in de drie Heuvellandgemeenten (Vaals, Eijsden-Margraten en Valkenburg) Een meer efficiënte en op de klantvraag afgestemde dienstverlening ontwikkelen. Onderdeel daarvan zijn de zelfbediening en een dienstverleningsconcept op maat. Verdere digitalisering van de bibliotheek. Daarnaast is er uitvoerig gesproken over de mate van de bezuinigingen in relatie met de betekenis daarvan voor de inwoners van de Heuvellandgemeenten en de impact die dit heeft op de bibliotheekorganisatie. 6 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

8 Van Collectie naar Connectie Heuvellandbibliotheken werkt vanuit de 5 functies die ook in de nieuwe Bibliotheekwet terugkomen. 1. Lezen is de basis 2. Stimulerende leeromgeving 3. Toegang tot informatie 4. Dynamische ontmoetingsplek 5. Link met de lokale gemeenschap Deze functies krijgen op verschillen manieren vorm. Aan de ene kant is er de 24/7 (digitale) bibliotheek. Aan de andere kant is er een fysieke component in de vorm van 5 vestigingen en 8 servicepunten. Daarnaast wordt er inhoudelijk vorm gegeven aan deze functies. De digitale collectie De digitale Bibliotheek is 24/7 beschikbaar voor alle burgers (ook voor nietleden). De digitale dienstverlening heeft in het verslagjaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Via onze website die sinds eind 2012 aangesloten is op de landelijke digitale infrastructuur, hebben wij de digitale dienstverlening behoorlijk uitgebreid. We zijn online sterk aanwezig om tegemoet te komen aan de wensen van zoveel mogelijk klanten. Het aantal bezoekers en het gebruik van onze website is in 2014 gestegen met meer dan 15% Website gebruikers >15,2% sessies >13,96% gebruikers website sessies website Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

9 Wi-Fi Het voorbije jaar stond in het teken van doorontwikkeling en, in sommige gevallen, lancering van landelijke diensten. Steeds meer bezoekers van de bibliotheek maken met hun eigen laptop, smart Phone of tablet dankbaar gebruik van het gratis WIFI-netwerk dat de bibliotheek in haar vestigingen aanbiedt. E-books Wat betreft de digitale dienstverlening heeft de bibliotheek in 2014 een grote slag gemaakt in het aanbieden van E-books. Via het landelijke E-bookplatform zijn duizenden rechten- dragende titels beschikbaar gekomen voor bibliotheekleden. De E-bookcollectie heeft een ruime keuze in verschillende genres, zoals thrillers, romans, jeugdboeken, maar ook non-fictie boeken zijn als E-book te leen. In 2014 is het aanbod van (actuele) titels in de digitale bibliotheek flink gegroeid tot titels. In 2015 zal het aanbod nog verder toenemen. Met het groeiende aanbod E-books leveren we een belangrijk aandeel in de digitale collectie en kunnen we het illegale aanbod E-books tegenwicht bieden. 8 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

10 Het lenen van E-books is een extra service voor leden van de bibliotheek. Leden kunnen zich met hun pas online registreren en een webaccount aanmaken. De E- books zijn op alle apparaten te lezen: laptop, tablet, e-reader en smartphone. In diverse vestigingen van de Heuvellandbibliotheken vinden er E-book- en tabletspreekuren plaats om de klanten te informeren over de E-books en hoe deze over te brengen op de diverse apparaten. Ook wordt uitleg gegeven over het maken van een webaccount. Cijfers 31 Jan 2014: landelijk hebben leden een webaccount aangemaakt voor E-books. Het aantal uitgeleende E-books via de bibliotheken was eind 2014: Gebruik Heuvellandbibliotheken: Webaccounts: 174. Geleende E-books: 1373 Digitaal aanbod: apps, widgets, online cursussen App Bibliotheek Wise Via de app Bibliotheek Wise kunnen leden via smartphone, tablet of computer materialen zoeken, verlengen en reserveren. App De luisterbieb De LuisterBieb-app is een app. om digitale luisterboeken te beluisteren. Er zijn luisterboeken voor volwassenen en kinderen, van thrillers tot luistercolleges op universitair niveau. In 2014 is verder Luisteren voor je lijst gestart: leerlingen kunnen via de LuisterBieb-app boeken voor hun literatuurlijst beluisteren. Widget Welk Boek Met Welk Boek kunnen klanten op een unieke manier een leuk nieuw boek uitzoeken. Men kan zoeken op trefwoorden zoals 'vrolijk', 'onvoorspelbaar' en 'ongewoon', maar ook op kenmerken van het personage en het plot of op de plaats waar het verhaal zich afspeelt. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

11 Widget Info voor werkstuk of spreekbeurt Hierin is informatie te vinden voor werkstukken en/of spreekbeurten. Ingedeeld op basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2. Widget digitale prentenboeken De digitale prentenboeken komen uit de Schooltv Beeldbank en zijn direct (zonder inlog) binnen de bibliotheekomgeving te bekijken. De prentenboeken zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 8 jaar en bij elk prentenboek staat het niveau aangegeven (basisschool groep 1-2, basisschool groep 3-4, etc.). Ook staat er een link bij naar het fysieke (prenten)boek, zodat dit direct kan worden geleend als kind en ouder de smaak te pakken hebben gekregen. Wise: Mijn menu Mijn menu in de Wise catalogus geeft een duidelijk overzicht van het bibliotheeklidmaatschap en de geleende titels. Vanuit huis is het gemakkelijk om online in de catalogus te zoeken, media te reserveren en te verlengen. Online cursussen De bibliotheek/hema Academie is een online cursuspakket voor bibliotheekleden. Er worden 4 pakketten aangeboden: Cursus ICT (met o.a. Word/Excel, Powerpoint, Ipad). Cursus Sociale Vaardigheden / Sociale Media (Instagram, Timemanagement en Omgaan met pesten en seksuele intimidatie). Cursus Media en Vrije Tijd (wijn proeven, digitale fotografie, DJ worden). Cursus Voorlezen. De cursus voorlezen is een onderdeel van CPNBcampagne Vaders Voor Lezen. Aanwinsten- en inleverattendering Klanten kunnen zich gratis abonneren op de aanwinsten en inleverattendering. Zij krijgen dan maandelijks per een overzicht van de nieuwste media en een attenderingsbericht wanneer de inleverdatum bijna verstreken is. 10 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

12 Voorleessoftware Met de ReadSpeaker kan de website worden voorgelezen. Hiermee kunnen de bezoekers die moeite hebben met lezen beter worden bereikt. Met behulp van deze software stellen wij hen in staat om teksten luisterend te lezen en zodoende beter te begrijpen Overzicht overige digitale content per 1 januari Krantenbank De Krantenbank is in de bibliotheek raadpleegbaar via de Aquabrowser. De Krantenbank omvat teksten uit het archief van de volgende titels: de Volkskrant (archief vanaf ); NRC Handelsblad (archief vanaf ); Trouw (archief vanaf ); Het Parool (archief vanaf );Algemeen Dagblad (archief vanaf ); Het Financiële Dagblad (archief vanaf ). LiteRom en de Uittrekselbank De databanken LiteRom en Uittrekselbank zijn in de bibliotheek te raadplegen. LiteRom biedt een compleet overzicht van auteurs, artikelen en recensies m.b.t. Nederlandse en buitenlandse literatuur. De Uittrekselbank bevat uittreksels van Nederlandstalige en buitenlandse literatuur. OCLC PICA Publiekwijzer (met o.a. PiCarta, WSF 13 onder 1 knop, Nederlandse Centrale Catalogus, Online Contents en Online Contents NL) wordt sinds 2012 ingekocht als gevolg van een collectief datacontract tussen OCLC en BNL. Oefenen.nl Laaggeletterden en laagopgeleiden kunnen hun basisvaardigheden verbeteren via oefenen.nl. Oefenen.nl is het startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op deze oefenportal oefenen mensen op een informele manier met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld. Oefenen.nl is belangrijk om laaggeletterdheid te bestrijden en voor het verbeteren van digitale vaardigheden (mediawijsheid) Bekende programma s die via Oefenen.nl aangeboden worden zijn: Klik en Tik, Taalklas.nl en Lees & Schrijf. Slimme Nieuwslezer De Slimme Nieuwslezer is een sprekende digitale krant, met een unieke zoekmachine die dagelijks actuele berichten selecteert uit diverse media. Aan deze voor laaggeletterden geschikte berichten worden opdrachten gekoppeld, waarmee de laaggeletterde lezer meteen leeskilometers maakt. De voortgang Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

13 van de gebruikers wordt gemeten aan de hand van de groei van de woordenschat, het aantal gemaakte opdrachten en gelezen teksten. Winkler Prins Online De Winkler Prins Online is een digitale encyclopedie die op drie niveaus beschikbaar is. Van Dale Lexicografie De woordenboeken van Van Dale (Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans) zijn in de bibliotheek via de Aquabrowser gratis ter inzage beschikbaar. Literatuurplein en Leesplein Een digitaal kennis- en ontmoetingsplein voor literatuur en lezen. De rubrieken van beide websites kunnen via widgets worden getoond op de websites van bibliotheken. Consumentenbond Besloten informatie (consumententests) op de site van de Consumentenbond met dagelijkse updates - is in de bibliotheek via de Aquabrowser toegankelijk. E-Muziek E-Muziek: muziek thuis te beluisteren door leden van bibliotheken. Deze pilot is gestart in het voorjaar van 2013 en loopt door in Hiermee kunnen bibliotheken na inlog ongeveer 25% van de catalogus van de CDR streaming thuis beluisteren. Muziekweb Op deze website kunnen bezoekers en klanten de hele catalogus van de CDR doorzoeken en van alle tracks een fragment beluisteren. Bereslim Bereslimme Boeken zijn interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor kinderen van 2 tot 7 jaar. De interactieve boeken zijn landelijk ingekocht voor het gebruik in bibliotheken en voor bibliotheekleden. 12 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

14 Winkler Prins voor de jeugd Binnen de onderwerpen van de Informatie voor werkstuk & spreekbeurt worden links naar onderwerpen uit de Junior en/of Studie Winkler Prins getoond. Deze links zijn ook vanuit huis beschikbaar. Luistercolleges Omvat 50 korte luistercolleges, vooral gericht op groep 7/8 van het basisonderwijs. De luistercolleges zijn opgenomen bij toepasselijke onderwerpen binnen de informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Interactieve animaties Omvat 100 interactieve animaties voor groep 5 PO t/m klas 2 VO. De interactieve animaties zijn ook opgenomen bij toepasselijke onderwerpen binnen de informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Bibliotheek.nl en de Nationale Bibliotheek Catalogus Bibliotheek.nl is de digitale portal van de openbare bibliotheken in Nederland. Hier vindt men informatie over literatuur, achtergronden, lezen en leren. Ook voor het aanvragen van boeken of het opzoeken van een bibliotheekvestiging kan men hier terecht. Via deze portal hebben gebruikers van de openbare bibliotheken in Nederland toegang tot het verzamelde bezit van de Nederlandse bibliotheken, zowel openbare als wetenschappelijke. Dit alles vormt een enorm reservoir van documenten waaruit geput kan worden. Via interbibliothecair leenverkeer wordt het opvragen van documenten geregeld. Fysieke collectie De bibliotheek is de natuurlijke autoriteit waar het gaat om het ontsluiten en toegang bieden tot collecties zowel fysiek als digitaal. De fysieke schatkamers van de Heuvellandbibliotheken herbergen een actuele collectie die aantrekkelijk en inspirerend wordt gepresenteerd. De collecties worden geheel afgestemd op de behoefte van de klant en de lokale omgeving. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

15 Collectie jeugdleesboeken jeugdstudieboeken collectie servicepunten Nederlandse romans studieboeken cd's ebooksticks cd-roms Tijdschriften(losse nrs.) dvd/video luisterboeken overige Collectie aantal In verband met de digitalisering zal de collectie de komende jaren verder in omvang afnemen. Onze collectie is daarom uiteraard niet uitputtend. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om materialen te reserveren bij andere bibliotheken. Op deze manier komt de totale collectie van alle Nederlandse bibliotheken beschikbaar. Vanuit onze collectie maken we de verbinding naar kennis van mensen en naar activiteiten die plaatsvinden in onze gemeenten. We sluiten waar mogelijk aan bij culturele -, onderwijs -en welzijnsinstellingen. We streven naar eenheid in het bibliotheeklandschap in de regio en stemmen naar mogelijk af. We beschikken daarbij niet alleen over de eigen collectie, maar werken ook samen met andere openbare bibliotheken in de regio. Vanuit onze collecties en kennis vergroten we ons bereik op de volgende specifieke doelgroepen met een doorlopende leeslijn van prentenboek tot Young Adult (van 0-18 jaar), met extra aandacht voor: baby s (Boekstart) peuters (Voorlezen) kinderen 4-12 jaar (de Bibliotheek Op School) jeugd jaar (Young Adults collectie) 14 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

16 Uitleningen jeugdleesboeken jeugdstudieboeken servicepunten Ned. romans studieboeken cd's ebooksticks cd-roms tijdschriften dvd/video luisterboeken overige uitleningen Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

17 Vestigingen Heuvellandbibliotheken heeft in 3 gemeenten 5 vestigingen en 8 servicepunten. Berg en Terblijt: 9,5 openingsuren Eijsden: 24 openingsuren Margraten: 21 openingsuren Vaals: 22 openingsuren Valkenburg: 26 openingsuren Aantal leden van alle vestigingen jeugd t/m jeugd13 t/m servicepunten jongeren 18 t/m volwassenen 21 t/m senioren(65+) instellingen overige TOTAAL leden bezoekers Aantal bezoekers Hoofdvestigingen servicepunten Totaal Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

18 De Bibliotheek op School De Bibliotheek Op School (dbos) is een landelijk leesbevorderingsconcept voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan leesontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Het bibliotheekwerk verandert de komende jaren. Een belangrijke verandering is de bijdrage die de bibliotheek gaat leveren aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. De bibliotheek introduceert daarbij een nieuwe educatieve aanpak: de Bibliotheek op School. Met deze aanpak kan iedere basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren. De cijfers: Van de basisschoolleerlingen verlaat 25% de school met een taalachterstand van 2,5 jaar. Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar. Voor de Heuvellandbibliotheken is de komende jaren het ontwikkelen van Bibliotheek op School een van de speerpunten. Heuvellandbibliotheken heeft de ambitie om met zoveel mogelijk scholen in haar werkgebied het Bibliotheek op Schoolconcept op te zetten. In 2014 zijn diverse voorbereidingen getroffen om de samenwerkingspartners te informeren. Er zijn presentaties geweest voor gemeentebesturen, schoolbesturen en directies van de basisscholen. Er is voldoende draagvlak gebleken en de Heuvellandbibliotheken gaat in 2015 verder met de implementatie van de Bibliotheek op School in haar gemeenten. De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

19 (reeds in alle Heuvellandbibliotheekvestigingen geïmplementeerd) vormt het begin van deze beleidslijn en de Bibliotheek op School is het vervolg. Daarmee richt de bibliotheek zich op de doelgroep 0-12 jaar. Mediawijsheid. In de Bibliotheek op School is een prominente rol weggelegd voor het mediawijs maken van leerlingen. Binnen het brede thema van mediawijsheid ligt de focus binnen de Bibliotheek op School op informatievaardigheden voor de bovenbouw. Dit is een eerste stap en daar is voor gekozen, omdat de bibliotheken hierin een natuurlijke partner zijn voor het onderwijs. De uitbreiding van het leesplan met een mediaplan geeft daarnaast handvatten om een doorgaande beleidslijn uit te zetten op de belangrijke thema s van mediawijsheid voor een school. Binnen deze beleidslijn is veel aandacht voor de rol en deskundigheid van leesconsulenten en mediacoaches, leerkrachten en ouders en er is ruimte voor het opnemen van goede eigen producten van de bibliotheek. 18 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

20 Laaggeletterdheid Huidige situatie Heuvellandbibliotheken Alle vestigingen beschikken over een aantal materialen die geschikt zijn voor laaggeletterden. Deze collectie is minimaal en daardoor niet goed herkenbaar. Medewerkers van de Heuvellandbibliotheken zijn de afgelopen jaren regelmatig naar bijeenkomsten geweest over laaggeletterdheid. Het ging dan vooral over het herkennen van laaggeletterden, mogelijkheden om mensen door te verwijzen, en kennis over geschikte materialen. In het werkgebied van de Heuvellandbibliotheken is geen ROC gevestigd. In Maastricht is een ROC maar daar is tot op heden geen contact mee geweest. Er zijn tot nu toe geen activiteiten georganiseerd die specifiek gericht waren op laaggeletterden. In de vestiging van Vaals is contact met welzijnsinstelling Traject waarbij er plannen zijn om gezamenlijk een internetspreekuur te organiseren waarbij de bibliotheek voornamelijk faciliteert en de medewerkers van Traject mensen helpen bij het aanvragen van bv. DigiD en het aanvragen van toeslagen. Het spreekuur zal zich vooral richten op digibeten. Het afgelopen jaar is bij de verschillende gemeenten een presentatie gegeven over ontwikkelingen in het bibliotheekwerk waarbij laaggeletterdheid nadrukkelijk aan de orde is geweest. Hierbij viel op dat gemeenten niet op de hoogte waren van het hoge percentage laaggeletterden. Samenwerking Mogelijke lokale partners: - Traject - ROC Leeuwenborg - UWV - Sociale werkplaats (Vixia, MTB) - Basisscholen, KDV en peuterspeelzalen - Consultatiebureau - GGD In 2014 was er regelmatig contact met Traject, basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het consultatiebureau. Bij deze contacten staat laaggeletterdheid niet op de agenda. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

21 Organisatie, personeel en vrijwilligers Directievoering De directievoering wordt vanaf medio 2014 voor 1 dag ingevuld door Carin Klompen, zij is gedetacheerd vanuit Centre Céramique. Samen met de twee coördinatoren (Martine Goes en Machteld Schouten) vormen zij het management team met een totaal van 53 uur per week. Zij dragen gezamenlijk zorg voor de volgende taken: directievoering - aansturing en ondersteuning frontoffices - deskundigheidsbevordering - collectioneren gedrukte materialen en audiovisuele materialen - interbibliothecair leenverkeer - pr en communicatie - beheer website, digitale nieuwsbrief - beheer automatisering: kantoor, catalogus en uitleen (deels extern ondergebracht) - beheer G!ds-databank - secretariaat - centrale inkoop van kantoormaterialen en pr-materialen - vertegenwoordiging stichting - boekhouding (deels extern ondergebracht) - salarisadministratie (extern) - personeelsadministratie (extern) Personeel Op het personele vlak hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden t.o.v. de voorgaande jaren, namelijk: Aanstelling van 2 coördinatoren (voor 45 uur per week). Aanstelling van 1 directeur op detacheringbasis (voor 8 uur per week). Medewerkers worden meer ingezet op plekken waar dat nodig is (mens volgt werk). Voorbereiding op de reorganisatie die door de grootschalige bezuinigingen wordt ingezet in 2015 (wegvallen van de loonkostensubsidie van de Provincie (30 % in 2015 en 100% in 2016) én de gemeentelijke bezuinigingen. Het uitgebreider inzetten van vrijwilligers en de aansturing daarvan. De totale personele omvang is met 4 medewerkers gereduceerd van 18 naar 14 medewerkers. Dit is een teruggang van 9,5 FTE naar 7,9 FTE. Vrijwilligers In alle vestigingen zijn vrijwilligers actief bij het ondersteunen van de bibliotheekmedewerkers. Het aantal uren dat zij werkzaam zijn en de taken die zij uitvoeren variëren per vestiging. De meeste vrijwilligers zijn gemiddeld 4 uur per week actief in de bibliotheek. 20 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

22 Taken van de vrijwilligers: Boekendienst aan huis: de vrijwilligers bezorgen materialen bij mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om naar de bibliotheek te komen. De ondersteuning en uitvoering van activiteiten. Opruimen van materialen in de vestigingen. Helpen bij het aantrekkelijk presenteren van de collectie. Door de verdere automatisering van het uitleenproces kan het publiek zelf materiaal lenen en inleveren. Vrijwilligers kunnen hierbij assisteren en vervullen steeds vaker de rol van gastheer of gastvrouw. Vrijwilligers van de Heuvellandbibliotheken In 2014 is het vrijwilligersbeleid bijgesteld en een profiel van de vrijwilliger opgesteld. Bij de werving van vrijwilligers wordt samengewerkt met de vrijwilligerscentrale en Traject in de verschillende gemeenten. Zij leggen de eerste contacten met eventuele vrijwilligers en verwijzen geschikte kandidaten door. De vrijwilligerscentrales in Valkenburg en Vaals hebben in samenwerking met de bibliotheek van Valkenburg een informatiebijeenkomst georganiseerd voor organisaties die veel met vrijwilligers werken. In 2014 is de scholings- en ontwikkelingsbehoefte bij de vrijwilligers geïnventariseerd. Dit zal in 2015 resulteren in een aantal scholingsbijeenkomsten voor de vrijwilligers op het gebied van praktische bibliotheekzaken en digitale diensten. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

23 PR en communicatie De bibliotheekwebsite speelt een belangrijke rol als toegangspoort naar digitale informatie en diensten. Meer dan keer werd onze website bezocht. Alles wat men maar wil weten over de Heuvellandbibliotheken is te vinden op de site: van verschillende vormen van lidmaatschappen tot leuke activiteiten en van catalogi tot openingstijden van de verschillende vestigingen. In de catalogus kan op ieder moment gezocht worden in de collectie en van daaruit worden gereserveerd. Via Mijn menu kunnen bibliotheekleden 24 uur per dag bekijken wat zij geleend hebben en eventueel het geleende materiaal verlengen. Elke maand worden 3000 digitale nieuwsbrieven verstuurd. Leden (maar ook niet-leden ) kunnen zich hiervoor aanmelden via onze website. In onze maandelijkse digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en allerlei activiteiten die plaatsvinden in de Heuvellandbibliotheken. Uiteraard worden klanten niet alleen digitaal op de hoogte gehouden. Brochures en flyers met nieuws en activiteiten worden regelmatig verspreid. Ook zijn er regelmatig contacten met de lokale pers. Met ons nieuwe logo, geheel in de landelijke huisstijl, creëren we eenheid en zijn we overal herkenbaar. Voordeelmetjebiebpas Klanten kunnen met hun bibliotheekpas gebruik maken van veel aanbiedingen op het gebied van kunst, cultuur, educatie en natuur in heel Nederland. Op de website staan allerlei leuke acties en voordelen, speciaal voor bibliotheekleden, op diverse plaatsen in Nederland. In Limburg krijgen bibliotheekleden bijvoorbeeld korting op entree van Het Mergelrijk (grotten Valkenburg), de steenkolenmijn, diverse musea o.a. museum Vaals, Mondo Verde. 22 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

24 Activiteitenoverzicht 2014 Berg en Terblijt De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: de gemeente. Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partners: CJG en gehandicaptenplatform;steunpunt Mantelzorg; Wereldwinkel; Land van Valkenburg; Seniorenraad. Gratis gebruik van pc s. De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie. Partners: basisscholen en peuterspeelzalen. Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Partners: consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten. Activiteiten in het kader van Boekstart: workshops Muziek op schoot en Babygebaren. Partner: consultatiebureau. Deelnemers: 14 De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Exposities georganiseerd van Jef Boosten, Marianne Hurkens, Jos stevens, Peter Werres, Marij van Aken en Jef Kieboom. Partner: Kunstkring H. Jonas Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

25 Expositie Sjef Kieboom De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Lees club georganiseerd en gefaciliteerd. Deelnemers: 14 Kikkerweek georganiseerd. Partner: basisschool Nationale voorleesdagen: voorlezen op peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Partners: kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Deelnemers: 20 Kinderboekenweek: workshop hiphop. Partner: Kumulus Deelnemers:10 Literaire recensies. Partner: Markant De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven en peuterspeelzaal. Deelnemers: Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

26 Eijsden De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: gemeente. Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partner: CJG organiseren van een spreekuur op het terrein van internet, en sociale media voor volwassenen en in het bijzonder voor jeugd. Vier keer per jaar. Partner: Vrouwenapenstaartje. Deelnemers: gemiddeld 4. Lezing WO I. Partner: St. Eijsdens verleden. Deelnemers: 46 Lezing E-books. Deelnemers: 5 Informatie avond IVN. Vier keer per jaar. Partner: IVN. Deelnemers: 15 De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: Ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie. Partners: basisscholen en peuterspeelzalen. Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Partners: consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten, Kumulus. Activiteiten in het kader van Boekstart: Muziek op schoot en Babygebaren. Partner: consultatiebureau. Deelnemers: 14 en 12 Makkelijk Lezen Plein Maatschappelijke stages. Partner: middelbaar onderwijs Lezing tuinontwerp dag. Partner: Guy Wolfs. Deelnemers: 8 Ipad- en E-bookinstructie Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

27 De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Gedichten in Eijsdens dialect. Partner: Eijsdens verleden. Deelnemers: 20 Tentoonstelling Lucien Rompelberg. De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Ondersteunen servicepunt Gronsveld. Partner basisscholen. Opening servicepunt met voorlezen Jacques Vriens. Partner: basisschool. Deelnemers: 180 Lezing Paul v.d. Steen over zijn boek Schampschot. Deelnemers: 4 Bibliotheek aan huis t.b.v. immobiele ouderen en gehandicapten Voorlezen 1 keer per maand. Partner: J. Akse. Deelnemers: gemiddeld 8. Nationale Voorleesdagen. Partners: peuterspeelzalen en kinderdagverblijf. Workshop Hiphop in de Kinderboekenweek. Partner: Brede School. Deelnemers: 10 Jacques Vriens opening servicepunt Gronsveld De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven, peuterspeelzaal en consultatie bureau. Deelnemers: 20 Boekenverkoop Bewoners Gronsveld worden vervoerd naar vestiging Eijsden. Partner: gemeente en Rode Kruis. Deelnemers: 5 26 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

28 Margraten De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: gemeente. Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partners: CJG, Envida, Traject. Werkplek ZZP-ers, gebruik van Wi-Fi, gratis gebruik van pc in internetruimte. De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: Ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek (klassikaal lenen) en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie. Leesbevorderingsactiviteit en mediawijsheid in verschillende groepen. Partners: basisscholen in gemeente Eijsden, Margraten Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Makkelijk Lezen Plein Activiteiten in het kader van Boekstart: workshops Muziek op schoot en Babygebaren. Partners: Kumulus en Stichting zing, speel en gebaar. Deelnemers: 12 Expositie: knutselen en zo. Deelnemers: 10 Workshop: opvoeden door Joyce Akse. Deelnemers: 18 De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur: In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Partners: bibliotheek Gulpen, Centre Céramique, Heemkundevereniging. Exposities georganiseerd van Anneke Schiepers-Brouwers; Marianne Hurkens; Marleen Huijnen, Marjan Vleugels-Essers. Partners: lokale amateur kunstenaars. gitaaroptredens leerlingen Patrick Schappert. Partner: Schappert musicservice. Deelnemers: 30 Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

29 Muziekoptreden Muziekoptreden De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur: Ondersteunen van een servicepunt in de basisscholen. Verhuizing en opening servicepunt St. Geertruid. Partners: basisschool Cadier en Keer, Mheer, Noorbeek, Sint Geertruid, Eckelrade. Presentatie kinderboek Marjan Vleugels. Deelnemers: 18. Voorleesuur maandelijks. Tweemaandelijks inclusief knutselen. Deelnemers: 21. Service: bibliotheek aan huis t.b.v. immobiele ouderen en gehandicapten. Kinderboekenweek: hip Hop Workshop. Partner: de brede school. Deelnemers: 11 Voorlezen peuters tijdens de Voorleesdagen. Partners: peuterspeelzaal BimBam, Humpie Dumpie kinderdagopvang. Deelnemers: 60. Projectcollecties voor peuters. Partner: oos Heukske 28 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

30 De wethouder leest voor De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven en peuterspeelzaal en consultatiebureau. Deelnemers: 15 Stembureau op 19 maart en 22 mei. Partner: gemeente. 500 bezoekers per keer. Opening MFA; stand studio Philippi, illustrator Ineke Goes, workshop babygebaren. Partners: studio Philippi, Ineke Goes, Zing, speel en gebaar. Bezoekers: 2000 Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

31 Vaals De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: gemeente Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partners: CJG en gehandicaptenplatform Werkplek ZZP-ers, gebruik van Wi-Fi, gratis gebruik van pc in internetruimte Lezing stoomtram Maastricht-Vaals. Partner Heemkundekring. Deelnemers: 50 Info over mediawijsheid met diverse groepen basisonderwijs. Partners: basisscholen en Traject. Deelnemers: 68. De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek (klassikaal lenen) en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie (mediawijsheid). Partners: basisscholen en peuterspeelzalen. Onderhouden collectie en ondersteunen vrijwilligers Servicepunt Vijlen. Partner: op de Top Vijlen. Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Partners: consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten Makkelijk Lezen Plein Activiteiten in het kader van Boekstart: workshops Muziek op schoot en Babygebaren. Partner: consultatiebureau. Deelnemers: 14 en Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

32 Informatie avond ouders groep 3. Partner: basisschool. Deelnemers: 27. Maatschappelijke stages voortgezet onderwijs, stagiaires uit Gulpen, Aken en Heerlen. Partner: voortgezet onderwijs. Inloopochtend consultatiebureau Vaals. Partner: consultatiebureau. Rondleiding cursisten Duits- Nederlandse studie. Partner: mevr. Lemmer. Deelnemers: 20. De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Partners: lokale instellingen, kunstkring Vaals. Tentoonstelling georganiseerd van John Beckers. De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Litarischer Sommer/grensoverschrijdend cultuurfestival. Lezing Sabina Kray. Partner: Goethe instituut. Deelnemers: 25. Service bibliotheek aan huis t.b.v. immobiele ouderen. Partner: gehandicaptenplatform. Nationale voorleesdagen voor peuters en groepen 1 t/m 3 met Evelien van Dort. Partner: SKV. Deelnemers: 242. Nationale voorleeswedstrijd. Lokale ronde met 9 deelnemers. Halve finale met 11 deelnemers. Partners: SKV/scholen; Stichting Nationale Voorleeswedstrijd. Deelnemers 120/85. Aanmoediging voorleeswedstrijd Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

33 Kinderboekenweek: workshop Hiphop. Partner: Kumulus. Deelnemers: 6 Leesactiviteit Blind Date groep 8 scholen gemeente Vaals. Deelnemers: 60. Boekenmarkt scholen. Partners: scholen en kinderboekenwinkel te Maastricht. Voorlezen op de bank op zaterdagochtend. Partner: Math Brauers. Deelnemers: 11 Maand van de Spiritualiteit: lezing Marie Claire v.d. Bruggen. Auteursbezoeken groepen 1 t/m 8 en peuters. Marijke van Mil, Benny Lindelauf, Gerard van Hemert en Mark Jansen. Deelnemers SKV: 65; deelnemers BS groep 4,5 en 6: 180; deelnemers BS groep 4 en 5: 120; deelnemers basisschool groep 6,7 en 8: 180. Boekenweek Nederland Leest. Partner: leesclub. De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven en peuterspeelzaal. Deelnemers: 20 Koffie ochtend gehandicaptenplatform 2 keer per jaar. Partner: gehandicaptenplatform. Deelnemers: 6. Informatieochtend jonge ouders in het kader van VVE 6 keer per jaar. Partners: peuterspeelzaal en VVE. Gemiddeld 8 deelnemers. Inloopochtend bibliotheek aan huis ; aangepast lezen; daisy- rom; E- books. Twee keer per jaar. Partner: gehandicaptenplatform. Deelnemers: 5. Boekenverkoop 2 keer per jaar. Bijeenkomst Seniorenraad. Deelnemers: 8 32 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

34 Valkenburg De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: gemeente Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partner: CJG informatiepunt vrijwilligerscentrale. Partner: vrijwilligerscentrale Lezing vrijwilligers en instellingen/organisaties. Deelnemers: 25. Informatiepunt Aangepast Lezen: partner: stichting aangepast lezen. Werkplek ZZP-ers, gebruik van Wi-Fi en gratis gebruik van pc s. Lezing WO I en bevrijding. Partner: Cultuurcafe d n Dwingel. Deelnemers: 30. Lezing Alzheimerstichting. Partner: alzheimerstichting. Deelnemers: 6. Thema bijeenkomst Mee. Partner: Mee. Deelnemers: 8. Lezing oudermishandeling. Partner Via Valkenburg. Deelnemers: 4. Lezing over afscheid nemen in een hospice. Partner Via Valkenburg. Deelnemers: 12. Lezing CJG over opvoeding. Partner: CJG Heuvelland. Deelnemers: 14 De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: Ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie. Partners: basisscholen en peuterspeelzalen. Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Partners: consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten Activiteiten in het kader van Boekstart: workshops Muziek op schoot en Babygebaren. Partner: consultatiebureau. Deelnemers: 30 Faciliteren Gilde, Mee, Via Valkenburg bij diverse activiteiten, beeldarchief. De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Tentoonstellingen en lezingen. Ruimte beschikbaar gesteld voor overleg lokale instellingen. Partners: Kunstkring, MSF, SVD, Dwingel, Wereldwinkel Lezing Arjen van Prooijen. Partner: d n Dwingel. Deelnemers: 21. Expositie de heer Hosman. Partner: schildergroep Broekhem. Expositie talentvol blik. Partner: talentvol blik. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

35 Talentvol Blik De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Nationale voorleesdagen: voorlezen op peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Partners: kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Nationale voorleesdagen: voorlezen burgemeester. Deelnemers:40. Voorlezen Burgemeester 34 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

36 Herinneringskoffers. Partners: stichting mantelzorg en verzorgingshuizen. Kinderboekenweek: workshop hiphop. Partner: Kumulus Deelnemers: 20. Literaire club. Partner: het Gilde. Deelnemers: 14 Boekenweek: tentoonstelling Nederland Leest literaire recensies. Partner Markant Literaire avond met Rosita Steenbeek. Deelnemers: 50 Voorleeswedstrijd: basisscholen uitreiking Elly Blom poëzieprijs. Partner: Dwingel. Deelnemers: 35 Lezing Lizet Duijvendak: onvergetelijke boeken. Partner: Dwingel. Deelnemers: 25. Service Bibliotheek aan huis t.b.v. immobiele ouderen en gehandicapten. Partner: algemene hulpdienst. Oorlogsgeheimenwedstrijd De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven en peuterspeelzaal. Deelnemers: 30. Boekenverkoop Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

37 LEDEN 2014 Berg en Terblijt Eijsden* Margraten Vaals Valkenburg Totaal Leden jeugd t/m 12** jeugd13 t/m servicepunten*** jongeren 18 t/m volw 21 t/m senioren(65+) instellingen overige**** TOTAAL BEZOEKERS Hoofdvestigingen servicepunten Totaal *Vestiging Gronsveld is in juli 2014 gesloten en in september 2014 gestart als servicepunt voor de basisschoolleerlingen van Gronsveld cijfers Gronsveld zijn geteld bij hoofdvestiging Eijsden 2014 Cijfers Gronsveld zijn geteld bij Eijsden (als servicepunt) **Vanaf 2014 indeling t/m 12 i.p.v. t/m 13 ***Uitsplitsing leden servicepunten Margraten: Mheer 131 Cadier 265 Noorbeek 81 St. Geertruid 87 Eckelrade 32 Eijsden Gronsveld 204 Vaals Vijlen 101 Valkenburg 2 scholen 187 Totaal ****Overige: personeel,speciale passen, gastlenerspassen, zoek en boek Margraten: bezoekersaantallen in maart 2014 hoog i.v.m. opening bibliotheek en gemeenteraadsverkiezingen. Totaal extra 2094 bezoekers

38 2014 Berg en Terblijt ** Eijsden Margraten Vaals Valkenburg Totaal uitleen jeugdleesboeken jeugdstudieboeken servicepunten* ned. romans studieboeken cd's ebooksticks cd-roms tijdschriften dvd/video luisterboeken overige UITLEEN *Uitsplitsing uitleen servicepunten Margraten: Mheer Cadier Noorbeek St. Geertruid Eckelrade 529 Eijsden Gronsveld** Vaals Vijlen Valkenburg 2 scholen Totaal **Inclusief Gronsveld: 6 maanden uitleencijfers als openbare bibliotheek en 4 maanden als servicepunt van Eijsden

39 2014 Berg en Terblijt Eijsden Margraten Vaals Valkenburg *Achtergrond Totaal Bezit jeugdleesboeken jeugdstudieboeken servicepunten** ned. romans studieboeken cd's ebooksticks cd-roms tijdschriften dvd/video luisterboeken overige BEZIT *de bezitscijfers van de achtergrondcollectie waren in het jaarverslag 2013 niet opgenomen. Deze worden nu wel meegeteld. **Uitsplitsing bezit servicepunten Margraten: Mheer Cadier Noorbeek 786 St. Geertruid Eckelrade 735 Eijsden Gronsveld Vaals Vijlen Valkenburg 2 scholen 920 Totaal

40 Gemeente inw leden media uitleen Eijsden Margraten Vaals Valkenburg a.d.geul totaal gemiddeld 14,3 2,0 13,9 5,4 37,4 Vergelijkende cijfers en kengetallen Kengetallen 2014 percentage lid media per inw media per lid uitleen per inw. uitleen per lid Eijsden Margraten 14,0 1,7 12,4 5,5 39,5 Vaals 14,1 1,9 13,7 4,9 35,0 Valkenburg a.d.geul 14,9 2,3 15,7 5,6 37,7 De achtergrondcollectie is niet opgenomen in bovenstaande overzichten. Deze collectie bestaat uit banden Totale collectie is eigenlijk

41

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Inleiding. Lezen en literatuur. Dienstverlening

Inleiding. Lezen en literatuur. Dienstverlening Jaarverslag 2014 Inleiding Bibliotheek Gulpen-Wittem verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeente Gulpen-Wittem. De visie en missie die in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 zijn verwoord, zijn richtinggevend.

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen 1. Feiten en cijfers A. Openstelling De openingsuren van de Bibliotheek zijn in 2014 gelijk gebleven: 32 uur per week, waarvan 8 uur (25%

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

voor kennis en emotie Jaarverslag 2012

voor kennis en emotie Jaarverslag 2012 voor kennis en emotie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 juni 2013 Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus 809 6300 AV Valkenburg Stichting Heuvellandbibliotheken:

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN 1. Inleiding Heuvellandbibliotheken is een basisbibliotheek met 6 vestigingen. In de gemeente Eijsden- Margraten (3 vestingen), Valkenburg (2 vestigingen)

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe 1. Fundament voor een toekomstbestendige Bibliotheek Een terugblik op 2014 In 2014 zijn we gestart met de verwezenlijking van onze toekomstvisie die begin 2014 werd onderschreven

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave Prijzen per gemeente 2017 - versie 23-6-2016 Cuijk Boxmeer Grave Hubert Gennep Sint Anthonis totaal Aantal inwoners per 1-1-2015 118.520 24.654 28.337 12.841 10.845 17.075 11.615 13.153 Uniforme diensten

Nadere informatie

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken Bijlage 1: Kerncijfers Stichting Heuvelland Bibliotheken en Bibliotheek Gulpen-Wittem Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken bibliotheek inwoners leden media uitleen

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen EEN KIND DAT 15 MINUTEN PER DAG LEEST, LEERT DUIZEND NIEUWE WOORDEN PER JAAR! 1 Wat kan de Bibliotheek betekenen voor kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Verslag Aanvalsplan laaggeletterdheid. Gemeente Maasdriel

Verslag Aanvalsplan laaggeletterdheid. Gemeente Maasdriel Verslag 2010-2011 Aanvalsplan laaggeletterdheid Gemeente Maasdriel 1 Inleiding In de vergadering van 25 mei 2010 heeft uw raad het aanvalsplan laaggeletterdheid gemeente Maasdriel 2010-2012 vastgesteld.

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed CULTUUR: partner in een lokaal netwerk (westers en niet-westers, aansluitend bij de lokale situatie) Activiteit Personeel Collectie Gebouw en toegankelijkheid BASISTAKEN Netwerk Presenteren en uitlenen

Nadere informatie

Meer halen uit lezen. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs

Meer halen uit lezen. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs Meer halen uit lezen met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs Goed lezen = goed leren... Wie een kwartier per dag leest, leert in een jaar duizend nieuwe woorden. Hoe meer een kind leest, hoe

Nadere informatie

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen en inzien_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:37 lenen & inzien Bibliotheek Den Haag heeft veel te bieden, maar u zult vooral plezier

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2012 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. De Bibliotheek is overal! Ontdek de wereld met een bezoekje aan onze catalogus. Of het nu thuis is, op

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Digitale prentenboeken. voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Digitale prentenboeken. voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Digitale prentenboeken voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Prentenboeken komen tot leven Digitale peuter- en prentenboeken voor op de computer en apps voor smartphone of tablet: er komen er steeds meer,

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

De Bibliotheek in Heeze-Leende: Van Kostenpost tot Parel. Lokaal een centrale rol

De Bibliotheek in Heeze-Leende: Van Kostenpost tot Parel. Lokaal een centrale rol De Bibliotheek in Heeze-Leende: Van Kostenpost tot Parel Lokaal een centrale rol Informatieavond Bibliotheek 2 Welkom Ben Pollmann, voorzitter bestuur Stichting Bibliotheek Heeze-Leende De bibliotheek

Nadere informatie

WELKOM. bij Bibliotheken Zuidoost Frysl n. Appelscha Beetsterzwaag Gorredijk Haulerwijk Noordwolde Oosterwolde Ureterp Wolvega.

WELKOM. bij Bibliotheken Zuidoost Frysl n. Appelscha Beetsterzwaag Gorredijk Haulerwijk Noordwolde Oosterwolde Ureterp Wolvega. WELKOM bij Bibliotheken Zuidoost Frysl n Appelscha Beetsterzwaag Gorredijk Haulerwijk Noordwolde Oosterwolde Ureterp Wolvega Zuidoost Fryslân WELKOM IN DE BIEB Welkom in de bibliotheken in Zuidoost Friesland.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag

Inhoudsopgave. Jaarverslag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 De Bibliotheek als Schatkamer 5 De Bibliotheek als Werkplaats voor jeugd 6 De Bibliotheek als Werkplaats voor volwassenen 7 Organisatie Jaarverslag 2015 2 Voorwoord

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne Jaarverslag 2011 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

Bibliotheek de Meierij totaal 3. Boxtel in cijfers 4. Haaren in cijfers 6. Schijndel in cijfers 7. Sint-Michielsgestel in cijfers 8

Bibliotheek de Meierij totaal 3. Boxtel in cijfers 4. Haaren in cijfers 6. Schijndel in cijfers 7. Sint-Michielsgestel in cijfers 8 in cijfers 2013 1 Inhoud pagina Bibliotheek de Meierij totaal 3 Boxtel in cijfers 4 Haaren in cijfers 6 Schijndel in cijfers 7 Sint-Michielsgestel in cijfers 8 Sint-Oedenrode in cijfers 10 Vught in cijfers

Nadere informatie

Digitale prentenboeken en apps. voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Digitale prentenboeken en apps. voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Digitale prentenboeken en apps voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! PRENTENBOEKEN KOMEN TOT LEVEN Digitale peuter- en prentenboeken voor op de computer en apps voor smartphone of tablet: ze zijn er ook

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Meer halen uit lezen. intro. menu. contact. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs

Meer halen uit lezen. intro. menu. contact. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs Meer halen uit lezen met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs intro menu contact Intro Goed lezen = goed leren... Wie een kwartier per dag leest, leert in een jaar duizend nieuwe woorden. Hoe

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS VRAGENLIJST: DEFINITIEF PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS AMSTERDAM, OKTOBER 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: activiteiten en samenwerkingspartners

Nadere informatie

Leden Bibliotheek lezen steeds meer e- books

Leden Bibliotheek lezen steeds meer e- books Leden Bibliotheek lezen steeds meer e- books 19 augustus 2016 14:33 In Nijkerk en Hoevelaken zijn er 910 leden van de bibliotheek die een account hebben aangemaakt om e-books van de Bibliotheek te kunnen

Nadere informatie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie Vragenlijst BiebPanel meting 2 2016 Collectie & informatiefunctie Welkom bij dit onderzoek van BiebPanel! In het tweede onderzoek van 2016 staat de collectie van uw bibliotheek centraal. Daarnaast willen

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Venray Horst a/d Maas. BiblioNu

Jaarverslag 2014. Venray Horst a/d Maas. BiblioNu Jaarverslag 214 Venray Horst a/d Maas BiblioNu De Bibliotheek is er voor iedereen 3 Missie en visie Missie BiblioNu wil voor alle inwoners van Horst aan de Maas en Venray het centrum zijn voor de vijf

Nadere informatie

De Bibliotheek, BoekStart en digitale media 2-4 jaar

De Bibliotheek, BoekStart en digitale media 2-4 jaar De Bibliotheek, BoekStart en digitale media 2-4 jaar Inleiding Jonge kinderen komen steeds vroeger in aanraking met verschillende digitale media. Ook komen er voor jonge kinderen steeds meer digitale prentenboeken

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Inleiding. Dienstverlening. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten in Bibliotheek Gulpen-Wittem in 2015.

Inleiding. Dienstverlening. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten in Bibliotheek Gulpen-Wittem in 2015. Jaarverslag 2015 Inleiding In de loop van 2015 werd de bibliotheek geconfronteerd met de plannen van het gemeentebestuur van Gulpen-Wittem en het LVO/Sophianum om de ruimte van de bibliotheek voor andere

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Het gebruik van e-books van de bibliotheek Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Campagne 2016 Van 14 januari tot en met 22 februari hebben de Nederlandse bibliotheken campagne gevoerd voor e-books.

Nadere informatie

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN SCHOOLJAAR 2009 2010 Aanbod Voorschools 2009-2010 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Bibliotheekabonnement 4 2. Introductiebezoek 5 3. Lezingen

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2016-2017 Met als speerpunten: Literatuureducatie Ouderbetrokkenheid 1 Asten Deurne Helmond Someren Voorwoord Rode Draad: Lezen is

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie