Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw Versie 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012. Versie 2014"

Transcriptie

1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 Versie 2014

2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Eigen bijdrage en eigen aandeel 6 Hoofdstuk 2 Hulp bij het huishouden 7 Hoofdstuk 3 Woonvoorzieningen 10 Hoofdstuk 4 Vervoersvoorzieningen Het zich lokaal en regionaal verplaatsen per vervoermiddel 11 Hoofdstuk 5 Verplaatsen in en rond de woning 12 Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 13 Toelichting op het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 14 Hoofdstuk 1 Eigen bijdrage en eigen aandeel 15 Hoofdstuk 2 Hulp bij het huishouden 16 Hoofdstuk 3 Woonvoorzieningen 18 Hoofdstuk 4 Vervoersvoorzieningen Het zich lokaal en regionaal verplaatsen per vervoermiddel 20 Hoofdstuk 5 Verplaatsen in en rond de woning 21 Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Bijlage 1: Aanbieders en tarieven Hulp bij het huishouden (ZIN) 2014 Bijlage 2: Wet Basistarieven Wmo 2

3 Inleiding De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 (hierna: Verordening) is op 1 november 2012 in de gemeenteraad van Maasgouw vastgesteld. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 (hierna: Besluit) is bedoeld om alle bijbehorende bedragen in op te nemen. Het voordeel van het opnemen van bedragen in het besluit is dat bij wijziging van de bedragen, bijvoorbeeld omdat er door de toepassing van een prijsindex een bijstelling plaatsvindt of door voortschrijdend inzicht, de verordening niet gewijzigd hoeft te worden. Het besluit wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en kan aanzienlijk sneller plaatsvinden dan de aanpassing van de Verordening. Bij het vormgeven van het besluit is als basis uitgegaan van het VNG modelbesluit. Dit modelbesluit is vervolgens lokaal ingekleurd en aangepast op basis van de nieuwe beleidsinzichten zoals de kanteling alsmede op basis van nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Naast de Wmo, het Besluit maatschappelijke ondersteuning (AMvB), de gemeentelijke Verordening, het gemeentelijk Besluit, zijn er ook nog de gemeentelijke beleidsregels. In de beleidsregels worden, als sluitstuk van de regelgeving rondom de Wmo-voorzieningen, de beleids- en uitvoeringsregels met betrekking tot de Wmo-voorzieningen beschreven. 3

4 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel Artikel 1.1. Eigen bijdrage en eigen aandeel hulp bij het huishouden 1. Bij de verstrekking van de voorziening hulp bij het huishouden is een eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten verschuldigd. 2. Bij de berekening van de maximale eigen bijdrage of het maximale eigen aandeel in natura wordt uitgegaan van het daadwerkelijk ontvangen aantal uren zorg per 4 weken maal een uurtarief voor categorie 1 en categorie 2 (bijlage 1). A. Hoogte eigen bijdrage, ongehuwd, jonger dan 65 jaar. Het bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 jaar dienen te betalen, bedraagt 19,00 per vier weken bij een inkomen tot ,00. Indien het inkomen meer bedraagt, wordt het bedrag van 19,00 verhoogd met 1/13 deel van 15% van het verschil tussen het inkomen en ,00. B. Hoogte eigen bijdrage, ongehuwd, ouder dan 65 jaar. Het bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder dienen te betalen, bedraagt 19,00 per vier weken bij een inkomen tot ,00. Indien het inkomen meer bedraagt, wordt het bedrag van 19,00 verhoogd met 1/13 deel van 15% van het verschil tussen het inkomen en ,00. C. Hoogte eigen bijdrage, gehuwd, (een van) beide partners jonger dan 65 jaar. Het bedrag dat gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar, dienen te betalen bedraagt 27,20 per vier weken bij een gezamenlijk inkomen van ,00. Indien het gezamenlijke inkomen meer bedraagt, wordt het bedrag van 27,20 verhoogd met 1/13 deel van 15% van het verschil tussen het gezamenlijke inkomen en ,00. D. Hoogte eigen bijdrage, gehuwd, beide partners ouder dan 65 jaar. Het bedrag dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn dienen te betalen bedraagt 27,20 per vier weken bij een gezamenlijk inkomen van ,00. Indien het gezamenlijke inkomen meer bedraagt, wordt het bedrag van 27,20 verhoogd met 1/13 deel van 15% van het verschil tussen het gezamenlijke inkomen en ,00. Artikel 1.2. Eigen bijdrage en eigen aandeel bij overige individuele voorzieningen 1. Bij de verstrekking van een individuele voorziening, anders dan hulp bij het huishouden, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is een eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten verschuldigd. 2. De eigen bijdrage of het eigen aandeel voor de individuele voorzieningen, anders dan hulp bij het huishouden, wordt voor 39 periodes van 4 weken opgelegd. 3. De berekening van de maximale eigen bijdrage of het maximale eigen aandeel is afhankelijk van de gezinssamenstelling, de leeftijd van de aanvrager en van de kostprijs van de voorziening. 4. Het bedrag dat per periode aan eigen bijdrage of eigen aandeel wordt opgelegd is het maximale bedrag conform artikel 4.1 van het besluit maatschappelijke ondersteuning: A. Hoogte eigen bijdrage, ongehuwd, jonger dan 65 jaar. Het bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 jaar dienen te betalen, bedraagt 19,00 per vier weken bij een inkomen tot ,00. Indien het inkomen meer bedraagt, wordt het bedrag van 19,00 verhoogd met 1/13 deel van 15% van het verschil tussen het inkomen en ,00. B. Hoogte eigen bijdrage, ongehuwd, ouder dan 65 jaar. Het bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder dienen te betalen, bedraagt 19,00 per vier weken bij een inkomen tot ,00. Indien het inkomen meer bedraagt, wordt het bedrag van 19,00 verhoogd met 1/13 deel van 15% van het verschil tussen het inkomen en ,00. C. Hoogte eigen bijdrage, gehuwd, (een van) beide partners jonger dan 65 jaar. Het bedrag dat gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar, dienen te betalen bedraagt 27,20 per vier weken bij een gezamenlijk inkomen van ,00. Indien het gezamenlijke inkomen meer bedraagt, wordt het bedrag van 27,20 verhoogd met 1/13 deel van 15% van het verschil tussen het gezamenlijke inkomen en ,00. 4

5 D. Hoogte eigen bijdrage, gehuwd, beide partners ouder dan 65 jaar. Het bedrag dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn dienen te betalen bedraagt 27,20 per vier weken bij een gezamenlijk inkomen van ,00. Indien het gezamenlijke inkomen meer bedraagt, wordt het bedrag van 27,20 verhoogd met 1/13 deel van 15% van het verschil tussen het gezamenlijke inkomen en ,00. * Bedragen in de artikelen 1.1 en 1.2 worden jaarlijks geïndexeerd. 5

6 Hoofdstuk 2. Hulp bij het huishouden Artikel 2.1. Hoogte bruto persoonsgebonden budget De verlening van een bruto persoonsgebonden budget vindt ten aanzien van hulp in de huishouding plaats op grond van hele of halve uren. Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld per uur of half uur en er wordt per kwartaal een voorschot verstrekt. De verschillende vormen en hoogte van het bruto persoonsgebonden budget: 1. Het bruto persoonsgebonden budget bedraagt voor hulp bij huishoudelijke werkzaamheden (I) 14,77 per uur en bedraagt voor hulp bij organisatie van het huishouden (II) 18,81 per uur; 2. Het bruto persoonsgebonden budget met serviceverlening bedraagt 15,20 per uur voor hulp bij huishoudelijke werkzaamheden (I) en hulp bij organisatie van het huishouden (II) waarvan de administratieve ondersteuning geboden door een serviceverleningsbureau maximaal 5% van het budget bedraagt; 3. Het bruto persoonsgebonden budget Organisatie bedraagt het tarief gelijk aan het laagste zorg in natura tarief zoals vastgelegd in de raamovereenkomsten in het kader van de aanbesteding hulp bij het huishouden en wordt alleen verstrekt onder overlegging van bewijsstukken van inkoop van hulp bij het huishouden bij een thuiszorgorganisatie; 4. Ten aanzien van cliënten, die vóór 1 januari 2010 gebruik maken van een alfahulp via de zorgaanbieder en ook voor de periode na 1 januari 2010 kiezen voor deze alfahulp, en tevens gebruik maken van de servicefunctie van de zorgaanbieder, wordt als overgangsmaatregel de hoogte van het persoonsgebonden budget vastgesteld op 12,20 per uur. 6

7 Hoofdstuk 3. Woonvoorzieningen Artikel 3.1. De verhuiskostenvergoeding In plaats van een woningaanpassing kan een verhuiskostenvergoeding als genoemd in artikel 10 sub 4 van de Verordening worden toegekend tot een maximaal bedrag ad 2.000,00 met dien verstande dat het toe te kennen bedrag nooit meer bedraagt dan de hoogte van de kosten van de woningaanpassing. Artikel 3.2. Het Pgb voor (niet-) bouwkundige of (niet-) woontechnische woonvoorzieningen of uitraaskamer 1. Het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (incl. onderhoudskosten) wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde kostenopstelling of offerte (conform programma van eisen) of de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college gehanteerde prijslijsten voor woningaanpassingen. Bij aanpassingen boven bestaat de verplichting om minimaal twee offertes te vragen. 2. Indien wordt uitgegaan van een offerte, dan is de hoogte van het persoonsgebonden budget maximaal het bedrag dat zou gelden op grond van de standaard prijslijsten woningaanpassingen, voorzover de betreffende woonvoorziening voorkomt op deze standaard prijslijst. 3. Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de woning waarin de voorziening dient te worden aangebracht, wordt de vergoeding of het persoonsgebonden budget als bedoeld in lid 1 van dit artikel, conform artikel 7 lid 2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning, betaald aan de eigenaar van de woning. 4. Indien de woonvoorziening als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de verordening bestaat uit een woningsanering wordt bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding rekening gehouden met eventueel achterstallig onderhoud alsook met de ouderdom van de te vervangen roerende en onroerende zaken. Artikel 3.3. Kosten onderhoud, keuring en reparatie 1. De kosten van onderhoud en keuring als bedoeld in hoofdstuk 1, resultaat 2 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 komen in aanmerking voor vergoeding indien deze betrekking hebben op: a. stoelliften; b. rolstoel- of staplateauliften; c. woonhuisliften; d. hefplateauliften; e. balansliften; f. de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel; g. electromechanische openings- en sluitingsmechanismen van deuren; h. toiletten voorzien van een onderspoel- en föhninrichting. 7

8 2. De hoogte van de te verstrekken vergoeding in de kosten van keuring is gelijk aan de kosten zoals vermeld in de geaccepteerde offerte. 3. De hoogte van de te verstrekken vergoeding in de kosten van onderhoud als bedoeld in in hoofdstuk 1, resultaat 2 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten van de eenvoudige serviceoverkomst. Bij onderhoud van liften geldt een maximum van hierna genoemde bedragen: Onderhoud liften Frequentie Kosten excl. Btw norm 2014 Stoellift 1 x per jaar 181,42 Rolstoel-plateaulift 1 x per jaar 181,42 Staplateaulift 1 x per jaar 181,42 Woonhuislift 2 x per jaar 259,35 Hefplateaulift 2 x per jaar 181,42 Balansliften 1 x per jaar 181,42 Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven: - 50% voor installaties geplaatst buiten de woning; - 50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen; - 50% voor installaties, uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus en/of afrijdbeveiliging resp. elektrisch wegklapbare raildelen. 4. De hoogte van een te verlenen vergoeding in de kosten van reparatie als bedoeld in hoofdstuk 1, resultaat 2 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 is gelijk aan het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde kostenopstelling. Artikel 3.4. Kosten tijdelijke huisvesting De hoogte van een door burgemeester en wethouders te verlenen vergoeding in de kosten van tijdelijke huisvesting is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 sub a van de Wet op de huurtoeslag. De periode waarvoor een vergoeding wordt verstrekt bedraagt maximaal zes maanden. Verlenging van deze termijn met drie maanden is mogelijk. Artikel 3.5. Kosten huurderving De hoogte van een door burgemeester en wethouders te verlenen vergoeding in de kosten van huurderving is gelijk aan de hoogte van de kale huur van de woonruimte, met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 sub a van de wet op de Huurtoeslag. Betaling vindt plaats aan de eigenaar van de woning. Vergoeding vindt slechts plaats indien het een woning betreft die voor meer dan 6.850,00 is aangepast. De periode waarvoor een vergoeding wordt verstrekt bedraagt maximaal zes maanden. Onder voorwaarden is verlenging van deze termijn met drie maanden mogelijk. 8

9 Artikel 3.6. Afschrijvingsschema 1. De hoogte van het terug te betalen bedrag bij een vervreemding van de woning binnen een tijdvak van 10 jaar wordt gebaseerd op een lineair afschrijvingsschema van 10 jaar. 2. De meerwaarde van de woning wordt gesteld op een bedrag gelijk aan de verstrekte vergoeding voor de woonvoorziening. 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de woning wordt verkocht aan de gehandicapte v voor wie de aanpassingen zijn aangebracht of een andere gehandicapte aan wie op grond van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning een vergelijkbare voorziening zou zijn toegekend. 4. Ter uitvoering van het eerste lid is de eigenaar van de woning verplicht om binnen een maand na het passeren van de akte burgemeester en wethouders hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 9

10 Hoofdstuk 4. Vervoersvoorzieningen; het zich lokaal en regionaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 4.1. Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.4 en 4.5 van dit besluit, vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de (koop)prijs van de goedkoopst compenserende voorziening. Dit is inclusief kosten van onderhoud, zoals die door het college aan de leverancier betaald zouden worden op basis van het opgestelde programma van eisen en zonder de korting zoals die in het contract is afgesproken. Artikel 4.2. Kosten reparatie De hoogte van een vast te stellen persoonsgebonden budget voor de kosten van reparatie van een individuele vervoersvoorziening als in bedoeld in hoofdstuk 1, resultaat 7, in de toelichting op de vormen van vervoersvoorzieningen van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012, is gelijk aan de door het college geaccepteerde offerte. Artikel 4.3. Aanschaf en gebruik ander verplaatsingsmiddel Het bedrag dat verstrekt wordt voor aanschaf of gebruik van een ander verplaatsingsmiddel als bedoeld in hoofdstuk 1, resultaat 7, in de toelichting op de vormen van vervoersvoorzieningen van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012, wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde kostenopstelling, minus het eventueel van toepassing zijnde deel van de kosten dat als algemeen gebruikelijk geldt. Artikel 4.4 Financiële tegemoetkomingen vervoersvoorzieningen De vast te stellen tegemoetkoming voor een vervoersvoorziening als bedoeld in hoofdstuk 1, resultaat 7, in de toelichting op de vormen van vervoersvoorzieningen van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012, is een forfaitaire financiële tegemoetkoming. Voor de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de individuele vervoersbehoefte, tot maximaal het aangegeven normbedrag: a. voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een eigen auto geldt een kilometervergoeding tot maximaal 1.155,43 (norm 2014) per jaar. b. voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een taxi geldt een taxikostenvergoeding tot maximaal 1.155,43 (norm 2014) per jaar. c. voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een rolstoeltaxi geldt een taxikostenvergoeding tot maximaal 1.734,29 (norm 2014) per jaar. d. Voor een tegemoetkoming in de kosten van medisch noodzakelijke begeleiding geldt een vergoeding tot maximaal 577,72 (norm 2014) per jaar. De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de matrix, zoals vermeld onder resultaat 7: lokaal verplaatsen per vervoermiddel in de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Maasgouw Artikel 4.5. Overige kosten De financiële tegemoetkoming die verstrekt wordt voor de kosten van aanpassing van een eigen auto is gelijk aan de door het college geaccepteerde offerte. De aanvrager is verplicht minimaal twee offertes te overleggen. Artikel 4.6. Bovenregionale vervoersbehoefte 1. Indien zich een uitzonderingssituatie voordoet als omschreven in artikel 15 lid 2 van de Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 wordt, op declaratiebasis, een bedrag verstrekt dat gelijk is aan de werkelijke kosten. Daarbij geldt het vervoer met Valys als een voorliggende voorziening. 2. Het persoonsgebonden budget dat voor de vervoersvoorziening als bedoeld in dit artikel wordt verleend, wordt per kwartaal, na ontvangst van de declaratie, vastgesteld en betaald. 10

11 Hoofdstuk 5. Verplaatsen in en rond de woning Artikel 5.1. Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de (koop)prijs van de goedkoopst compenserende voorziening. Dit is inclusief kosten van onderhoud, zoals die door het college aan de leverancier betaald zouden worden op basis van het opgestelde programma van eisen en zonder de korting zoals die in het contract is afgesproken. Artikel 5.2. Kosten reparatie De hoogte van een vast te stellen persoonsgebonden budget in de kosten van reparatie van een individuele rolstoelvoorziening is gelijk aan het factuurbedrag. 11

12 Hoofdstuk 6. Slotbepalingen Artikel 6.1. Evaluatie en indexering Dit besluit wordt jaarlijks geëvalueerd en geïndexeerd. Indien deze evaluatie/indexering daartoe aanleiding geeft, wordt het besluit aangepast. Artikel 6.2. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw Artikel 6.3. Inwerkingtreding Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 wordt gepubliceerd en geldt vanaf 18 december

13 Toelichting op het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 Versie

14 Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1. Eigen bijdragen en eigen aandeel 1.1. Eigen bijdrage en eigen aandeel hulp bij het huishouden In dit artikel wordt geregeld hoe de eigen bijdrage of het eigen aandeel hulp bij het huishouden in natura tot stand komt. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de berekende maximale periodebijdrage en van het werkelijke aantal uren zorg dat per vier weken in natura is ontvangen. Het CAK vermenigvuldigt het aantal ontvangen uren zorg met het uurtarief voor zorg zonder verblijf. Het zo verkregen bedrag wordt officieel het aandeel in de zorgkosten genoemd. Valt het aandeel in de zorgkosten lager uit dan de maximale periodebijdrage, dan wordt enkel dit aandeel in rekening gebracht. Valt het aandeel in de zorgkosten hoger uit dan de maximale periodebijdrage, dan dient slechts de maximale periodebijdrage betaald te worden. Maakt men gebruik van een persoonsgebonden budget, dan geldt de maximale eigen bijdrage niet, maar zijn A,B,C, en D van toepassing. Hoofdstuk IV van de Algemene Maatregel van Bestuur (landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning) handelt over eigen bijdragen en het eigen aandeel bij financiële tegemoetkomingen. In artikel 4.1 van het Besluit wordt onder a, b, c en d aangegeven welke bedragen de minister als maximum laat gelden voor welke groepen. Lid 2 van artikel 4.1 geeft aan dat de gemeenteraad kan bepalen dat de genoemde bedragen in gelijke mate gewijzigd worden. Wat onder in gelijke mate wordt begrepen, staat verwoord in het Besluit op pagina 21. Ook het percentage van 15% kan door burgemeester en wethouders naar beneden gewijzigd worden.onder A,B,C en D worden de bedragen genoemd die van toepassing zijn binnen de gemeente Maasgouw Eigen bijdrage en eigen aandeel bij overige individuele voorzieningen Volgens dit artikel (en volgens artikel 22 van de verordening) wordt bij alle individuele Wmo voorzieningen, voor zover het geen rolstoel betreft, een eigen bijdrage/ eigen aandeel opgelegd. In dit artikel wordt geregeld hoe de eigen bijdrage of het eigen aandeel tot stand komt. De berekende eigen bijdrage hangt af van de gezinssamenstelling en de leeftijd van de aanvrager en van de kostprijs van de voorziening. De totale eigen bijdrage/eigen aandeel die voor de individuele voorzieningen, anders dan hulp bij het huishouden, wordt opgelegd wordt berekend door de maximale periodebijdrage te vermenigvuldigen met 39 (Er wordt immers gedurende 39 perioden van 4 weken eigen bijdrage opgelegd). Indien de totale eigen bijdrage/eigen aandeel hoger uitvalt dan de kostprijs van de voorziening, wordt het periodebedrag vastgesteld op de kostprijs van de voorziening gedeeld door 39 perioden. Bij een persoonsgebonden budget (PGB) is de kostprijs gelijk aan de hoogte van het PGB. Bij de, via een leverancier, in bruikleen verstrekte voorzieningen wordt de kostprijs bepaald door de totale huurprijs per maand te vermenigvuldigen met 36 (36 maanden komt overeen met 39 perioden van 4 weken). Bij voorzieningen die in natura in eigendom worden verstrekt is de kostprijs gelijk aan de aanschafprijs. Voorzieningen die de gemeente heeft aangeschafd en vervolgens in bruikleen verstrekt, hebben als kostprijs de aanschafprijs van de voorziening. Tenslotte is het mogelijk dat een voorziening via een leverancier in bruikleen wordt verstrekt waarbij bepaalde opties door de gemeente gekocht worden. De totale kostprijs is in dat geval de huurprijs per maand vermenigvuldigd met 36 plus de aanschafprijs van de opties. Hoofdstuk IV van de Algemene Maatregel van Bestuur (landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning) handelt over eigen bijdragen en het eigen aandeel bij financiële tegemoetkomingen. In artikel 4.1 van het Besluit wordt onder a, b, c en d aangegeven welke bedragen de minister als maximum laat gelden voor welke groepen. Lid 2 van artikel 4.1 geeft aan dat de gemeenteraad kan bepalen dat de genoemde bedragen in gelijke mate gewijzigd worden. Wat onder in gelijke mate wordt begrepen, staat verwoord in het Besluit op pagina 21. Ook het percentage van 15% kan door burgemeester en wethouders naar beneden gewijzigd worden.onder A,B,C en D worden de bedragen genoemd die van toepassing zijn binnen de gemeente Maasgouw. 14

15 Hoofdstuk 2. Hulp bij het huishouden 2.1. Hoogte bruto persoonsgebonden budget In dit artikel wordt aangegeven hoe het persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden wordt vastgesteld. 15

16 Hoofdstuk 3. Woonvoorzieningen 3.1. De verhuiskostenvergoeding Om het primaat van de verhuizing te bevorderen is de vergoeding voor verhuiskosten vastgesteld tot een reëel bedrag van 2.000,-, met dien verstande dat het toe te kennen bedrag nooit meer kan bedragen dan de kosten van de gevraagde woningaanpassing. Doordat de Wmo-verordening het mogelijk maakt om géén vergoeding toe te kennen indien sprake is van een algemeen gebruikelijke en/of niet noodzakelijke verhuizing is de hoogte van de (forfaitaire) vergoeding tevens afhankelijk gemaakt van de daadwerkelijke kosten Het persoonsgebonden budget voor (niet-) bouwkundige of (niet-) woontechnische woonvoorzieningen of uitraaskamer De verstrekking van het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen is op onderdelen anders geregeld dan bijvoorbeeld bij hulp bij het huishouden. Bij de woonvoorzieningen gaat het om respectievelijk de bouwkundige, de niet-bouwkundige voorzieningen (bijv. woningsanering i.v.m. cara, badzitjes, badliften etc.) en de uitraaskamer. Omdat de klant die bewust kiest voor een persoonsgebonden budget veelal ook maximale keuzevrijheid wil, wordt de hoogte vastgesteld op basis van een kostenopstelling door Argonaut en/of een offerte. Een andere mogelijkheid zijn de door het college gehanteerde prijslijsten voor woningaanpassingen, die worden gebruikt bij woonvoorzieningen. Op basis van deze prijslijsten gelden vaste bedragen voor een aantal (kleine) en meestal standaard woningaanpassingen. In lid 2 is bepaald dat, indien wordt uitgegaan van een offerte, de hoogte van het persoonsgebonden budget maximaal gelijk is aan het bedrag dat zou gelden op grond van de standaardprijslijst woningaanpassingen, voorzover de betreffende woonvoorziening voorkomt op deze standaardprijslijst. Dit is alleszins redelijk omdat dit bedrag ook door burgemeester en wethouders aan de leverancier betaald zou worden. In lid 3 wordt invulling gegeven aan het imperatief gestelde in artikel 7 lid 2 Wmo. Op grond hiervan moet een Pgb of een financiële tegemoetkoming verleend worden aan de eigenaar van de woning. Dit artikel hangt nauw samen met artikel 7:255 Burgerlijk Wetboek betreffende de doorberekening van het deel van de kosten van de woningaanpassing waarvoor geen financiële tegemoetkoming is verleend, door de verhuurder in de huur [ ]. In lid 4 wordt een specifieke bepaling gewijd aan de niet bouwkundige woonvoorziening woonsanering. Allereerst geldt dat het opheffen van allergene factoren of andere problemen die hun oorzaak vinden in de aard van de in of aan de woonruimte gebruikte materialen niet onder de werking van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning valt. Woningsanering zal in de meeste gevallen betrekking hebben op voorzieningen die algemeen gebruikelijk zijn. Alleen in die gevallen dat artikelen nog niet zijn afgeschreven en het medisch gezien dringend noodzakelijk is dat deze direct vervangen worden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten een financiële tegemoetkoming te verlenen. Dit wordt in lid 3 geregeld. Indien overigens een artikel is afgeschreven (veelal na circa 8 jaar, zie hiervoor het Handboek Wmo) wordt geen financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget meer verleend. Men wordt dan geacht te hebben gereserveerd om het artikel te kunnen vervangen Kosten onderhoud, keuring en reparatie. Dit artikel bepaalt de hoogte van het persoonsgebonden budget en/of de financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie van woonvoorzieningen. De bedragen zijn gebaseerd op tarieven die door het Nederlands Liftinstituut worden gehanteerd. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. De vergoeding die wordt betaald kan in de vorm van een financiële tegemoetkoming maar ook in de vorm van een persoonsgebonden budget plaatsvinden. Indien een persoonsgebonden budget is aangevraagd zal allereerst, indien het onderhoud en keuring betreft, de ingediende offerte beoordeeld moeten worden. Vervolgens vindt vaststelling plaats. 16

17 3.4. Kosten tijdelijke huisvesting Het verstrekken van een Pgb bij deze voorzieningen is in beginsel mogelijk. Gezien de definitie van het begrip persoonsgebonden budget zal het echter voor de hand liggen dat betaling van een bedrag in de vorm van een financiële tegemoetkoming zal plaatsvinden. Dit zal gebeuren op basis van de bij de aanvraag ingediende bewijsstukken. In artikel 3.4 wordt de hoogte van het bedrag bepaald indien de aanvrager zich als gevolg van een woningaanpassing tijdelijk elders moet huisvesten. De maximale vergoeding is gelijk aan de maximum huurgrens van de Wet op de Huurtoeslag Kosten huurderving In artikel 3.5 wordt de hoogte van het bedrag bepaald indien de woningeigenaar geen huuropbrengsten heeft vanwege het, op verzoek van het college, wachten op een huurder voor wie, gezien de beperkingen, de aangepaste woning adequaat is. Vereist is dat de woning voor meer dan 6.850,- is aangepast. De hoogte van het door het college te vergoeden bedrag is afhankelijk van de kale huur van de woonruimte. Er is bewust geen maximale vergoeding opgenomen (zoals bijvoorbeeld het maximumbedrag genoemd in artikel 13 eerste lid onder a van de Wet op de Huurtoeslag, omdat in dit artikel geen relatie wordt gelegd met het inkomen van een bewoner. Huurtoeslag is n.l. afhankelijk van het inkomen van de bewoner, bij een leegstaande woning is daarvan geen sprake Afschrijvingsschema Dit artikel heeft een tweeledige functie. In de eerste plaats is het bedoeld om te voorkomen dat bij verkoop van de woning de waardestijging die het gevolg is van een dure woningaanpassing volledig ten goede komt aan de woningeigenaar. In de tweede plaats voorkomt het kapitaalvernietiging. Indien de aanvrager zonder gegronde reden binnen tien jaar verhuist, dan kan dit leiden tot kapitaalvernietiging. Het is niet meer dan redelijk om de gehandicapte hier (gedeeltelijk) voor aan te spreken. Uit oogpunt van doelmatigheid wordt de meerwaarde gelijkgesteld aan de kosten van de aanpassing. Concreet wordt de woningeigenaar bij verkoop verplicht de aanpassingskosten, verminderd met de afschrijving, terug te betalen aan de gemeente. Daarbij geldt een lineaire afschrijving over een termijn van 10 jaar, zodat het terug te betalen bedrag jaarlijks met 10 procent daalt. 17

18 Hoofdstuk 4. Vervoersvoorzieningen; het zich lokaal en regionaal verplaatsen per vervoermiddel Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen In dit artikel wordt de wijze geregeld waarop de hoogte van een vast te stellen persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening wordt bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de prijs die burgemeester en wethouders dienen te betalen voor een nieuwe voorziening in natura bij de leverancier aan wie de opdracht tot verstrekking van vervoersvoorzieningen is gegund. Dit is de prijs zonder de korting zoals die in het contract is afgesproken. De hoogte van het aldus bepaalde persoonsgebonden budget is inclusief de kosten van onderhoud. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan burgemeester en wethouders vindt in ieder geval plaats na aanschaf van de voorziening Kosten reparatie De hoogte van een door burgemeester en wethouders, op individuele gronden, vast te stellen persoonsgebonden budget voor de kosten van reparatie van een individuele vervoersvoorziening is gelijk aan de kosten zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte Aanschaf en gebruik ander verplaatsingsmiddel Dit artikel betreft de regeling van het Pgb/de financiële tegemoetkoming dat verleend wordt voor aanschaf van een ander verplaatsingsmiddel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan driewielfietsen of tandems. Krachtens dit artikel worden slechts de meerkosten ten opzichte van algemeen gebruikelijke voorzieningen vergoed. Het Pgb/de financiële tegemoetkoming die verleend wordt is dan ook gelijk aan de door het college geaccepteerde kostenopstelling minus de kosten die algemeen gebruikelijk gelden. De kostenopstelling komt tot stand door uit te gaan van de prijs die het college dient te betalen voor een nieuwe voorziening in natura bij de leverancier aan wie de opdracht tot verstrekking van vervoersvoorzieningen is gegund, dan wel door het opvragen van een offerte (bijvoorbeeld bij een tandem). De criteria om in aanmerking te kunnen komen voor de aanschaf of het gebruik van een ander verplaatsingsmiddel, alsmede de hoogte van de kosten die bij bepaalde voorzieningen als algemeen gebruikelijk gelden zijn terug te vinden in het Verstrekkingenboek Financiële tegemoetkomingen vervoersvoorzieningen Hier is de (forfaitaire) maximale tegemoetkoming vermeld die voor respectievelijk gebruik van een eigen auto, taxi, rolstoeltaxi en medisch noodzakelijke begeleiding geldt. Bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de individuele vervoersbehoefte, een eventueel gedeelde vervoersbehoefte en het bezit van een ander verplaatsingsmiddel. De bedragen worden jaarlijks verhoogd conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek Overige kosten In dit artikel is geregeld dat de financiële tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de eigen auto wordt bepaald op basis van de door burgemeester en wethouders geaccepteerde offerte. De voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een tegemoetkoming zijn uitgewerkt in het verstrekkingenboek Bovenregionale vervoersbehoefte In artikel 15 lid 2 van de Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 wordt de uitzonderingssituatie weergegeven waarbij de vervoersbehoefte ter opheffing van dreigende vereenzaming uitsluitend bestaat uit bovenregionale contacten. De redactie is een weergave van de jurisprudentie van de CRvB met betrekking tot de reikwijdte van vervoersvoorzieningen. Het vervoersysteem Valys geldt daarbij als een voorliggende voorziening. 18

19 Deze voorziening komt in het kort op het volgende neer: Voor vervoer met Valys is een pas nodig. Transvision B.V. geeft deze passen en daarmee verkrijgt de gehandicapte een standaard persoonsgebonden kilometerbudget (pkb). De gehandicapte komt in aanmerking voor de Valys-pas indien hij beschikt over: een bewijs van de gemeente dat hij recht heeft op Wmo-vervoer; een bewijs van de gemeente dat hij recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel; een gehandicaptenparkeerkaart van zijn gemeente; of een OV-begeleiderskaart van de Nederlandse Spoorwegen. 19

20 Hoofdstuk 5. Verplaatsen in en rond de woning Persoonsgebonden budget voor een rolstoel In lid 1 wordt de wijze geregeld waarop de hoogte van een te verlenen persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de prijs die de gemeente dient te betalen voor een nieuwe voorziening in natura bij de leverancier aan wie de opdracht tot verstrekking van vervoersvoorzieningen is gegund op basis van een aanbesteding. Dit is het bedrag zonder korting zoals die in het contract is afgesproken. De hoogte van het aldus bepaalde Pgb is inclusief de kosten van onderhoud. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan burgemeester en wethouders vindt in ieder geval plaats na aanschaf van de rolstoel Kosten reparatie. De hoogte van een door burgemeester en wethouders vast te stellen persoonsgebonden budget in de kosten van reparatie van een individuele rolstoelvoorziening wordt bepaald op de werkelijke kosten. 20

21 Hoofdstuk 6. Slotbepalingen Toelichting niet noodzakelijk. 21

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Maasgouw

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Maasgouw Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Maasgouw 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Maasgouw 2015 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 FINANCIËLE REGELS VANAF 15 JULI 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 4 Artikel 2. Hulp bij

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 INHOUDSOPGAVE BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE...1 Artikel 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 1 Paragraaf 1 - Algemene regels Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Verordening voorzieningen Wmo

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 29 mei 2008, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR600017_1 14 januari 2016 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005 Behoudens advies van de commissie WOWZ B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005 Onderwerp Wvg Financieel Besluit 2006 BESLUITEN 1. Het Financieel Besluit 2006, behorend bij de uitvoering van de Wet voorzieningen

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk *0010100120132774* KNDK/2013/2774 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk 29-10-2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76689 18 december 01 Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Besluit nadere regels Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen

Besluit nadere regels Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen Besluit nadere regels Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie