Extra controle op bedrijfskosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra controle op bedrijfskosten"

Transcriptie

1 tipsenadvies-eenmanszaak.nl In dit nummer... Veertiendaagse belastingadviezen voor eenmanszaak en Vof 4 jaargang - nummer 8 25 februari 2014 Belastingdienst Extra controle op bedrijfskosten... 1 Btw Webshop en buitenlandse klan - ten, aan de btw gedacht?... 2 Aansprakelijkheid Depotstelsel komt er nu echt!... 3 Vof en maatschap Veiliger betalingsverkeer met fiscus, ook in Belastingen Betalingsregeling met de fiscus?... 5 Belastingcontrole Opletten bij inhuren zzp er... 6 Successieplanning Belastingbesparing door goed gekozen rentepercentage... 7 Fiscale aftrek Urencriterium 2014 onderbouwen... 8 Bijtelling auto Goede kilometerregistratie BELASTINGDIENST Nieuw beleid 2014 Extra controle op bedrijfskosten De Belastingdienst heeft onder ondernemers een steek proef gehouden inzake in aftrek gebrachte bedrijfs kosten. Waarom krijgt dat zoveel aandacht? Steekproef. Eind vorig jaar maakte de Belastingdienst bekend dat er een steekproef was gehouden inzake in aftrek gebrachte bedrijfskosten. Bij 360 ondernemers werd voor in totaal 1,3 miljoen aan privé-uitgaven opgespoord en gecorrigeerd. Dit resultaat is tijdens de intermediairdagen bekendgemaakt met de mededeling dat dit aanleiding vormt om extra controles in te stellen, gericht op afgetrokken bedrijfskosten. Keuken en saunabezoek. Als meest schokkende voorbeelden noemde de Belastingdienst een privékeuken en een saunabezoek, beide op kosten van de zaak. Uiteraard is dit niet zoals het hoort. Van een echt (omvangrijke) fraude lijkt echter geen sprake. Bangmakerij? Het aankondigen van controleacties is een beproefde strategie van de Belastingdienst. In de hoop dat potentiële belastingontduikers schrik aangejaagd wordt, zodat zij spontaan hun gedrag verbeteren. In dit geval vragen wij ons af of dit nu wel het juiste middel is. Controle terecht? Ten onrechte wordt nu de schijn gewekt dat veel ondernemers het niet zo nauw nemen met hun fiscale verplichtingen. Bij 86% van de ondernemers werd in de steekproef zelfs niets gecorrigeerd. Enkele negatieve uitschieters daargelaten, blijkt dat onder nemers keurig de privé-uitgaven buiten de bedrijfsboekhouding houden. Houd zaken gescheiden. Laat u dus niet onnodig bang maken. Daar waar u zakelijke redenen heeft om uitgaven te doen, boekt u ze gewoon als bedrijfskosten. Tip. Noteer op de bonnetjes waarom u die kosten maakte: Ritje naar mogelijke klant Pietersen, ondernemersnetwerk, bezoek aan kansrijk project,... Zorg dus dat uw accountant weet wat uw zakelijke motief voor de kostenpost was. Hij zal de kosten onder bedrijfskosten boeken. Wel is het wettelijk zo dat van bepaalde soorten kosten, zoals representatie en voeding en drank, een deel niet aftrekbaar is. Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-eenmanszaak.nl Het waarom. Als u als ondernemer kunt toelichten waarom u de uitgaven deed en met welk zakelijk doel, is er niets aan de hand. U bent ingedekt tegen extra controles op bedrijfs kosten als u notities van het zakelijk doel bij die uitgaven maakt waarvan de zakelijkheid mogelijk betwijfeld wordt.

2 BTW - BUITENLAND Actueel Webshop en buitenlandse klanten, aan de btw gedacht? Steeds meer bedrijven verkopen in 2014 ook via hun website. Al dan niet in de vorm van een gelikte webshop. Levert u ook aan buitenlandse afnemers? Proficiat, welkom in de btw-doolhof! Laat ons u de weg wijzen... Mevrouw Reinders verkoopt met haar webwinkel exclusieve producten (21% btw) aan particulieren in de hele Europese Unie. In 2012 is haar omzet als volgt verdeeld: Nederland Duitsland Slovenië ,- excl. btw ,- excl. btw ,- excl. btw Italië 5.000,- excl. btw Afstandsverkopen Buitenlandse klant zonder btw-aangifte. Verkopen via een webwinkel zijn afstandsverkopen. Mevrouw Reinders heeft er wellicht niet bij stilgestaan. Als een product verkocht en geleverd wordt aan een klant in een ander EU-land en die klant doet geen btw-aangifte, dan is de btw van het land van de klant van toepassing. Niet de Nederlandse btw! Let op. Dit artikel geldt niet voor diensten. Drempelbedragen Per land. Gelukkig speelt de buitenlandse btw pas als de verkopen naar een ander EU-land behoorlijk wat te betekenen hebben. Er geldt een drempelbedrag per land. Tip. Een volledig overzicht vindt u op: (zoek op: drempelbedragen afstandsverkopen ). Hieronder ziet u de drempelbedragen van de landen waarmee mevrouw Reinders zakendoet. Duitsland Slovenië Italië ,- excl. btw ,- excl. btw ,- excl. btw Verkopen onder het drempelbedrag. Mevrouw Reinders blijft in 2012 onder het drempelbedrag van Slovenië en Italië. Dit betekent dat mevrouw Reinders over de leveringen in Slovenië en Italië gewoon Nederlandse btw factureert. Verkopen hoger dan het drempelbedrag. De verkopen in Duitsland overschrijden het drempelbedrag voor Duitsland. Wat zijn de gevolgen? 1. Duitse btw. Mevrouw Reinders moet het Duitse btw-tarief factureren zodra ze het drempelbedrag overschrijdt. Mevrouw Reinders levert in april 2012 aan een Duitse particulier waardoor ze boven de ,- komt. Zij moet over deze en alle volgende Duitse leveringen het Duitse btw-tarief factureren. 2. Registreren in Duitsland. Mevrouw Reinders moet zich daarnaast in Duitsland laten registeren als btw-ondernemer en ze moet btw-aangifte doen. 3. Volgend jaar. Mevrouw Reinders moet in 2013 ook het Duitse btw-tarief hanteren. Blijft mevrouw Reinders in 2013 onder het drempelbedrag, dan mag ze vanaf 2014 weer Nederlandse btw in rekening brengen. Bijhouden. Levert u behoorlijk vaak aan buitenlandse klanten, dan ontkomt u er niet aan om als webwinkel een administratie bij te houden waaruit blijkt welke omzet bij welk land hoort. Kiezen voor buitenlandse btw Simpel. Mevrouw Reinders is niet verplicht om met drempelbedragen te werken. Zij kan een verzoek indienen om meteen buitenlandse btw toe te passen. Tip. Dat is uiteraard aantrekkelijk als het desbetreffende land een lager tarief heeft. Het heeft als voordeel dat niet in de loop van het jaar van btw-land veranderd hoeft te worden. Nadeel is de aangifteplicht in dat EU-land. En uw administratie wordt complexer met die buitenlandse btw. Verkoopt en levert u producten aan klanten in andere EU-landen? Als die klanten geen btw-aangifte doen, krijgt ú te maken met buitenlandse btw. Het kan eenvoudiger en commercieel aantrekkelijk (in geval van een lager btw-tarief) zijn om een verzoek in te dienen het drempelbedrag niet te hoeven toepassen

3 AANSPRAKELIJKHEID Nieuwe wetgeving Depotstelsel komt er nu echt! Sinds kort is bekend dat met ingang van 1 juli 2014 het zogenaamde depotstelsel wordt ingevoerd. Dit stelsel vervangt de huidige g-rekeningen. Wat betekent dit voor uw onderneming? Aansprakelijkheid voorkomen Inlenersaansprakelijkheid. Het huidige ge - bruik van een g-rekening, en straks van het depotstelsel, heeft als doel om aansprakelijkheid voor de afdracht van btw en loonheffingen te voorkomen. Als hoofdregel geldt dat de uitlener verantwoordelijk is voor het betalen van de arbeidskrachten en dus ook voor het inhouden van de loonheffing, alsmede voor het afdragen van de (eventueel) verschuldigde btw. Voldoet de uitlener echter niet aan zijn verplichtingen, dan zal de fiscus op basis van de inlenersaansprakelijkheid aankloppen bij de inlener. Ketenaansprakelijkheid. Ditzelfde geldt voor werken van stoffelijke aard. Huurt een aannemer een onderaannemer in om een werk (gedeeltelijk) uit te voeren, dan kan de aannemer aansprakelijk worden gesteld voor de niet-afgedragen loonheffing. De btw wordt in dergelijke gevallen sowieso al verlegd naar de afnemer. G-rekening Geblokkeerde rekening. Tot op heden kunnen bedrijven hun risico op aansprakelijkstelling beperken door een deel van de factuur op de g-rekening van de uitlener of onderaannemer te storten. De g-rekening is een speciale geblokkeerde rekening waarmee de uitlener of onderaannemer alleen de Belastingdienst kan betalen. Tip. Als u er dus voor zorgt dat u voldoende overmaakt op deze rekening, dan kunt u niet op een later moment aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gebleven btw of loonheffing. Wat is dan voldoende? In principe bent u vrij om te storten wat u wilt. Echter, de Belastingdienst heeft wel een richtlijn. Volledige vrijwaring is bereikbaar als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: het uitzendbureau is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid en voldoet aan de NEN of norm; de inlener stort 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) op de g-rekening van het uitzendbureau. Als de btw is verlegd, kan worden volstaan met een storting van 20%; de administratie van en de betaling door de inlener moet voldoen aan enkele aanvullende eisen, zoals identificatie van de uitzendkracht, een goede omschrijving, etc. Voor overige gevallen wordt voor de loonheffing vaak 33% aangehouden. Voor de btw is uiteraard een vast percentage van 21% voldoende. Depotstelsel Omzetting. Met ingang van 1 juli 2014 zal het gebruik van de g-rekening worden omgezet naar het depotstelsel. Onderaannemers en uitleners kunnen een depot aanhouden op een vrijwaringsrekening bij de Belastingdienst. Het in het depot gestorte bedrag kan enkel worden gebruikt om de Belastingdienst mee te betalen. De reden voor deze omzetting is dat veel ondernemingen er nu al voor kiezen bedragen rechtstreeks naar de fiscus over te maken. Gefaseerd. De omzetting vindt niet ineens plaats. Tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 worden de g-rekeningen gefaseerd vervangen door het depotstelsel. De Belastingdienst stuurt u een bericht voorafgaande aan het moment dat uw g-rekening wordt omgezet naar het depotstelsel. In plaats van een geblokkeerde rekening bij de bank komt er een vrijwaringsdepot bij de Belastingdienst. Het omzetten van uw g-rekening zal gefaseerd plaatsvinden in de periode 1 juli 2014 tot 1 juli U ontvangt bericht op het moment dat u aan de beurt bent. Tot dat moment kunt u uw g-rekening blijven gebruiken

4 vof en maatschap Nieuwe werkwijze Veiliger betalingsverkeer met fiscus, ook in 2014 Vanaf 1 december 2013 mag u voor het betalingsverkeer met de fiscus nog maar één rekeningnummer gebruiken. Hoe werkt dat dan bij samenwerkingsverban - den, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Eén bankrekeningnummer. In het Belastingplan 2014 is opgenomen dat u vanaf 1 december 2013 voortaan één bankrekeningnummer moet gebruiken voor de (uit)betaling van toeslagen, inkomstenbelasting en omzetbelasting. Fraude voorkomen. Het doel van deze wijziging is het voorkomen van misbruik van identiteitsgegevens én dat een ander dan de rechthebbende onterecht een toeslag, een voorschot of een andere teruggaaf ontvangt op zijn bankrekening. Als extra middel tegen fraude wil de fiscus deze toeslagen, voorschotten en andere teruggaven voortaan alleen nog via DigiD afhandelen. Hoe werkt dat bij een eenmanszaak? Eenmanszaak. Bij de eenmanszaak is er juridisch geen onderscheid tussen het vermogen in de zaak en het privévermogen van de ondernemer. Daar levert het gebruiken van één rekeningnummer voor al het betalingsverkeer met de fiscus dan ook weinig problemen op. Inkomstenbelasting. Het is de ondernemer zelf die de inkomstenbelasting over zijn winst moet betalen. Loonbelasting. Als er personeel in dienst is, is de ondernemer de werkgever en inhoudingsplichtige en dus ook degene die verantwoordelijk is voor de loonbelasting en de premies. Btw. Voor de btw geldt hetzelfde: het is de ondernemer die btw moet betalen en die eventueel recht heeft op een teruggave. Hoe werkt dat bij een Vof/maatschap? Fiscaal transparant. Bij een vennootschap onder firma (Vof) of een maatschap ligt het allemaal een stuk lastiger. De inkomstenbelasting kent geen Vof s (of maatschappen), het zijn de afzonderlijke vennoten die voor hun aandeel in de winst van de Vof met de inkomstenbelasting te maken krijgen. Men zegt wel dat de maatschap en de Vof voor de inkomstenbelasting fiscaal transparant zijn. Loonbelasting. Voor de loonheffingen ligt het verhaal weer heel anders. Daar geldt namelijk niet de vennoot als werkgever en inhoudingsplichtige, maar de Vof (of de maatschap). Dit betekent dat de Vof de loonheffingen moet afdragen. Btw. En ook voor de btw geldt dat niet de afzonderlijke vennoten als belastingplichtigen worden gezien, maar de Vof. Niet transparant. Het is dus duidelijk dat er voor de loonheffingen en voor de btw geen sprake is van fiscale transparantie. Eén gezamenlijke bankrekening Zakelijke rekening. Het idee van één rekening voor alle betalingsverkeer met de fiscus gaat bij de Vof en de maatschap dus niet werken. Om het in de boekhouding goed te laten verlopen, is het van belang dat de loonheffing en de btw van een zakelijke rekening worden betaald die op naam van de maatschap of de Vof staat. Dit gaat immers de zaak en dus alle maten/vennoten aan. Eigen rekening. Daarnaast moet iedere vennoot nog over een rekening beschikken die hij gebruikt voor het betalen van de inkomstenbelasting over de winst. Op deze rekening kan de vennoot in kwestie ook de voor hem bestemde toeslagen ontvangen. De Vof en de maatschap zijn voor de loonbelasting en de btw zelfstandig belastingplichtig. Betaal deze belastingen van een (zakelijke) bankrekening ten name van de Vof/maatschap. De inkomstenbelasting en de toeslagen moeten via de bankrekeningen van de vennoten zelf lopen

5 BELASTINGEN Betalingsregeling met de fiscus? Stel, uw onderneming heeft liquiditeitsproblemen, maar u moet wel behoorlijke bedragen aan belasting betalen. In de praktijk blijkt dat de fiscus in veel gevallen wel bereid is mee te werken aan een betalingsregeling. Hoe pakt u dat aan? Verzoek bij ontvanger indienen Spelregels. Als u de verschuldigde belasting niet tijdig kunt voldoen, kunt u bij de Belastingdienst (de ontvanger) een verzoek om uitstel van betaling indienen. Er geldt wel een aantal spelregels. Zo zal de ontvanger als voorwaarde stellen dat u nieuwe betalingsverplichtingen bij de Belastingdienst tijdig nakomt. Verder zal de ontvanger normaal gesproken verlangen dat er zekerheid wordt gesteld. Hierbij kunt u onder andere denken aan een recht van hypotheek, een pandrecht of een bankgarantie. Maximaal 12 maanden. In beginsel zal de ontvanger voor maximaal 12 maanden uitstel verlenen. Langere periode. In bijzondere omstandigheden kan de ontvanger desgevraagd voor een langere periode uitstel verlenen of zonder dat er (voor het volledige bedrag) zekerheid is gesteld. Voorwaarde hiervoor is wel dat u aan de hand van een door een derde-deskundige (zoals de accountant) opgestelde verklaring het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat: het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn; die betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost; en er sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Formulier. U kunt uitstel van betaling vragen met het formulier: Verzoek betalingsregeling. Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies-eenmanszaak.nl Let op. Houd er wel rekening mee dat de ontvanger de op het genoemde formulier vermelde gegevens zal willen ontvangen voor de beoordeling van uw verzoek. Meedenken. Uit de praktijk blijkt dat de ontvanger in veel gevallen genegen is om mee te werken aan een passende oplossing. Neem bij betalingsmoeilijkheden dan ook tijdig contact op met de ontvanger en maak uw betalingsproblemen bespreekbaar! Kort uitstel, minder dan ,- Maximaal 4 maanden. Als u maximaal een aantal maanden uitstel nodig heeft, dan kunt u op verzoek ook een kort uitstel van betaling krijgen. Dit uitstel bedraagt maximaal 4 maanden. U komt voor kort uitstel in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet: de totale openstaande schuld bedraagt minder dan ,-; er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend; er staat geen vergrijpboete open; voor dezelfde belastingaanslag of voor andere aanslagen is er geen uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen óf in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag verleend; het verzoek betreft niet een voorlopige aanslag die in meerdere termijnen betaald mag worden; er is geen sprake van aangifteverzuim. Het formulier: Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie kunt u down loaden van: (TE D ). Zonder nader onderzoek. Kort uitstel zal normaal gesproken zonder nader onderzoek door de ontvanger worden verleend als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Zodra u ziet aankomen dat u de belasting niet op tijd kunt betalen, is het raadzaam contact met de ontvanger op te nemen. Deze is wel bereid mee te werken aan een passende oplos sing. Bij een totale schuld van max ,- is er bovendien een soepele regeling voor kort uitstel (tot 4 maanden)

6 BELASTINGCONTROLE Opletten bij inhuren zzp er Nu aan de orde Veel collega s huren momenteel zzp ers in als flexibele schil. U kunt een zzp er immers gemakkelijk inschakelen als u deze nodig heeft, zónder dat uw bedrijf aan hem vastzit. Naar een goede zzp er heeft u geen omkijken. Of toch wel? Is uw zzp er wel ondernemer? Extra controle fiscus. Maar hoe weet u nu of de door u ingehuurde zzp er een goede is? De Belastingdienst heeft onlangs bekendgemaakt dat hij kritisch gaat onderzoeken of er bij zzp ers en andere opdrachtnemers sprake is van schijnondernemerschap. Let op. Het is verstandig om goed in de gaten te houden of de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is, want als dat wel zo is, is uw bedrijf wél verplicht om loonheffingen in te houden. Dienstbetrekking? Het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking is lastig. De volgende vragen moeten met Nee worden beantwoord, waarbij de laatste vraag vaak de meeste problemen geeft. 1. Is de opdrachtnemer verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten? 2. Bent u als opdrachtgever verplicht tot betaling van loon (bijvoorbeeld ook bij ziekte)? 3. Staat de opdrachtnemer in een gezags verhouding tot u als opdrachtgever? Geldige Verklaring arbeidsrelatie VAR. Zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft in te houden, kan ook dit jaar nog worden verkregen als u over een geldige VAR (Verklaring arbeidsrelatie) beschikt van de opdrachtnemer. Let op. Een VAR-loon of een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) bieden u geen zekerheid. U zult dan nog steeds zelf moeten controleren of de opdrachtnemer bij u in dienst is of niet. Wél zekerheid. Een VAR-wuo (winst uit onderneming) of een VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder) bieden u wel de zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft in te houden. U bent dan zelfs niet aansprakelijk als later blijkt dat de opdrachtnemer toch bij u in dienstbetrekking was, mits u voldoet aan de volgende vier voorwaarden: 1. de omschrijving van het werk in de VAR komt overeen met het werk dat is uitgevoerd; 2. het werk is binnen de geldigheidsduur van de VAR uitgevoerd; 3. u heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld; 4. u bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs van de opdrachtnemer in uw administratie. Echtheid controleren. Als u twijfelt aan de echtheid van de VAR, kunt u de echtheid telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR: (088) VAR De geldigheidsduur van een VAR is gelijk aan een kalenderjaar. Zorg er dus voor dat u een kopie van de VAR van uw huidige opdrachtnemers voor 2014 in uw administratie heeft. Let op. Een VAR beschermt u als u aannemer bent niet tegen ketenaansprakelijkheid voor loonheffingen die uw onderaannemers niet betalen. Het beschermt u ook niet tegen inlenersaansprake lijkheid voor niet-betaalde btw en loonheffingen als u personeel inleent van opdrachtnemers die deze belastingen niet afdragen. Van kunt u down loaden de checklist: Wel of geen ondernemer en het model: Brief Verklaring arbeidsrelatie (TE D ). De Belastingdienst gaat strenger controleren op schijnondernemerschap. Let er bij het inhuren van een zzp er goed op of hij een geldige VAR-wuo of VAR-dga heeft. Bewaar altijd een kopie van deze VAR in uw administratie

7 SUCCESSIEPLANNING Privé goed geregeld Belastingbesparing door goed gekozen rentepercentage Het komt geregeld voor dat bij overlijden van een van de ouders, de langstlevende ouder alles erft. Er ontstaat dan een schuld aan de kinderen. Voor de erfbelasting is van belang wat de waarde van deze overbedelingsschuld is. Overbedeling langstlevende Schuld aan de kinderen. Als iemand die ge huwd is overlijdt, is de wettelijke hoofdregel dat de partner alle goederen krijgt. Als er kinderen zijn, wordt de langstlevende dan overbedeeld. Om dat recht te trekken, krijgt de langstlevende een schuld wegens overbedeling aan de kinderen, die in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. Ook in veel testamenten komt een soortgelijke regeling voor. Waarde overbedelingsschuld Voor de erfbelasting is van belang wat de waarde van de overbedelingsschuld is. Die waarde hangt af van de hoogte van de rente die over de schuld vergoed moet worden. Deze rente wordt overigens niet daadwerkelijk betaald, maar wordt bij de schuld geteld. Let op. Een hogere rente dan 6% samengesteld wordt fiscaal niet aanvaard. Bij overlijden langstlevende. Bij het overlijden van de langstlevende komt de (opgerente) schuld in mindering op de nalatenschap. Met name als de langstlevende nog lang leeft, zal die schuld door de rente fors zijn gestegen. Dat leidt dan tot besparing van erfbelasting. Goede renteafspraken maken Het staat de langstlevende en de kinderen vrij om zelf afspraken te maken over de hoogte van het rentepercentage. Zelfs als in een testament al een regeling is getroffen. Let op. Dit moet gebeuren voordat de aangifte erfbelasting ingediend moet worden. Normaal gesproken moet de aangifte worden ingediend binnen acht maanden na overlijden. Rente minder dan 6%. De erfbelasting kent een regeling die inhoudt dat als een rente wordt vergoed van minder dan 6%, de waarde van de schuld lager is dan het nominale bedrag. Let op. Het gaat hierbij om 6% samengestelde interest. Dit wil zeggen dat ook rente vergoed moet worden over de reeds bijgeschreven rente. Tabellen. Wordt een lagere rente vergoed, dan moet er een berekening gemaakt worden. Naarmate de langstlevende ouder jonger is, zal het waardedrukkend effect hoger zijn. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een door de wetgever voorgeschreven forfaitaire tabel. De tabel: Waardering levenslang vruchtgebruik (TE D ) kunt u downloaden van: Hoge rente. Wordt er een hoge rente afgesproken, dan zullen de kinderen bij het eerste overlijden waarschijnlijk relatief veel erfbelasting verschuldigd zijn. Maar dat nadeel kan opwegen tegen de verwachte besparing bij het tweede overlijden. Lage rente. Een lage rente kan daarentegen aantrekkelijk zijn om de erfbelasting bij het eerste overlijden te beperken. Bijvoorbeeld omdat er weinig liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belasting mee te voldoen, maar ook als de verwachting is dat de langst levende nog maar een beperkte tijd onder ons zal zijn. De rekentool: Waardering overbedelingsschuld (TE D ) vindt u op: nl/download Na het eerste overlijden kunnen er door de langstlevende ouder en de kinderen afspraken worden gemaakt over de rentevergoeding. Zelfs in afwijking van het testa ment. Gebruik onze rekentool om beter te bepalen wat fiscaal gezien wijsheid is

8 Colofon Hoofdredacteur: Laurence J.W.M. Winter Eindredacteur: mr. Chantal M.R. Hemelsoet Aan deze uitgave werkten mee: mr. Wim P.C. van Amelsfoort belastingadviseur drs. Bert W.A. Bongers zelfstandig belastingadviseur mr. Léone Bource adviseur loonheffing ing. Frank A.M. Ebus RPA registerpensioenadviseur mr. Diana B.A. van Hout universitair docent drs. Willem H. van Kasteren belastingadviseur mr. Toine G. van Laarhoven belastingadviseur mr. Koen Meusen FB belastingadviseur mr. Bernadette M.J. Roos-van Diemen FB belastingadviseur mr. Karel J.M. Schretlen notaris/estate planner mr. Carola W. van Vilsteren-Maters btw-specialist Checklists, modellen, rekentools,... tipsenadvies-eenmanszaak.nl/download Dit is een uitgave van: Schootense Dreef 31 Postbus AT HELMOND Abonnementen: Tel.: Fax: Uw adviesbrief online: tipsenadvies-eenmanszaak.nl is een wettelijk geregistreerd merk. FISCALE AFTREK Urencriterium 2014 onderbouwen AOW. Als ondernemer wilt u natuurlijk graag aanspraak maken op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Fiscaal moet u dan wel voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u op jaarbasis minimaal uur dient te besteden aan uw onderneming. Kan daar door de fiscus aan getwijfeld worden, dan kunt u die uren beter bijhouden. Tip. U mag ook uw indirecte uren meetellen, waaronder de tijd die u besteedt aan acquisitie, administratie, brainstormen over een nieuw idee, e.d. Rekentool Wij hebben voor u een rekentool ontwikkeld waarmee u eenvoudig kunt bijhouden hoeveel uur u aan uw onderneming besteedt. Deze registratie kan dienen als onderbouwing naar de fiscus. U kunt de rekentool: Uw urenregistratie digitaal en fiscaal in orde downloaden van: (TE D ). Gebruik onze rekentool om de aan uw onderneming bestede uren uit 2014 te administreren. Zodoende kunt u goed onderbouwd aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek. BIJTELLING AUTO Goede kilometerregistratie 2014 Geen bijtelling. Wanneer u uw auto van de zaak alleen gebruikt voor zakelijke ritten, dan wilt u natuurlijk geen bijtelling voor het privégebruik betalen. Om deze fiscale bijtelling te ontlopen, dient u wel aan te tonen dat u de auto daadwerkelijk voor niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé heeft gebruikt. Dit kunt u doen door het voeren van een kilometeradministratie. Tip. Soms rijdt u tijdens een zakelijke rit nog even langs een privéafspraak. Bijvoorbeeld om de kinderen op te halen of om een kleine boodschap te doen. Dit maakt niet direct de gehele rit privé. Enkel de extra omrijdkilometers hoeft u als privékilometers op te nemen in uw administratie. Rekentool Wij hebben voor u een rekentool ontwikkeld aan de hand waarvan u uw ritten kunt administreren. Bovendien kunt u hiermee precies bijhouden hoeveel privékilometers u reeds heeft gemaakt. U kunt de rekentool: Digitale rittenregistratie 2014 downloaden van: tipsenadvies-eenmanszaak.nl/download (TE D ). Goed om te weten Goed om te weten Onze rekentool Digitale rittenregistratie 2014 helpt u uw ritten in 2014 op de juiste wijze te administreren. Deze tool voldoet aan de fiscale eisen voor als u de bijtelling voor uw auto van de zaak wilt voorkomen. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

9 6 maanden voor slechts 29,- 6 maanden lang, iedere 14 dagen een nummer van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof Een opbergmap Toegang tot de website van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof Veertiendaagse belastingadviezen voor eenmanszaak en Vof ik krijg normale prijs ik betaal 81,- 29,- excl. 6% btw Inclusief Inclusief Ik krijg nu als welkomstgeschenk het gratis adviespakket: 1. Het nieuwe actuadossier: Uw btw-aangifte, -aftrek en -teruggaaf in De nieuwe editie van het boek: Haalbare belastingvoordelen voor ondernemers 3. Alle nummers van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof van de afgelopen 6 maanden Gratis Gratis Gratis ik ga in op dit voordeelaanbod en abonneer mij voor 6 maanden op Tips & Advies Belastingtips JA, Eenmanszaak & Vof. Ik controleer hieronder mijn naam en adres en vul mijn gegevens aan. Garantie Stop wanneer u wilt! U mag het abonnement op ieder moment stopzetten. Het resterende abonnementsgeld betalen we u direct terug. Er geldt geen opzegtermijn. mr. René van Doeselaar uitgever Fax dit formulier naar: of uw gegevens en de actiecode naar: Naam: Klantnummer: Als u uw klantnummer invult, hoeft u uw gegevens niet opnieuw in te vullen. Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Datum: / / Handtekening: M/V Noodzakelijk voor toegang tot de website van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof Verbetert u, indien nodig, uw gegevens, zodat ze correct in ons abonneebestand worden opgenomen. Indicator voldoet volledig aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Aangemeld bij het CBP onder nr De persoonlijke gegevens die u aan Indicator BV verstrekt, mogen uitsluitend worden gebruikt door de vennootschappen die behoren tot het concern Editions Lefebvre Sarrut. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Naar uw adres kunnen wij ook nieuws en informatie over onze producten zenden. U kunt zich voor deze berichten afmelden via: Uw actiecode: TE14.07CE INDICATOR Schootense Dreef 31 Postbus AT Helmond Tel.: Fax: of

10 6 maan den v oor sle chts 29,- inclusief gratis adviesp akket Veertiendaagse belastingadviezen voor eenmanszaak en Vof De redactie van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof stelde speciaal voor u als welkomstgeschenk dit GRATIS adviespakket samen: 1 NIEUW actuadossier Uw btw-aangifte, -aftrek en -teruggaaf in 2014 Pak de voordelen en zorg dat de btw voor u géén kostenpost wordt Dit nieuwe dossier helpt u met het doen van een correcte btw-aangifte. zorgt voor een maximale btw-aftrek. voorkomt dat u (fikse) boetes moet betalen. wijst u op de meest voorkomende fouten en valkuilen. NIEUW 1. U krijgt een antwoord op vragen zoals: Wanneer ben ik eigenlijk btw verschuldigd en wanneer niet? Hoe doe ik mijn btw-aangifte veilig? Enz. 2. U krijgt tips uit de praktijk en alle actualiteiten. 3. GRATIS U krijgt een volledig overzicht van het Belastingplan 2014: Het vervallen van de integratieheffing, de acceptgiro en de periodieke uitnodiging. De strafrechtelijke vervolging bij het opzettelijk niet betalen van btw. Enz. Eindelijk maximale btw-aftrek! Btw afdragen akkoord, maar zeker niet te veel! WAARDE 83,- 2 NIEUWe editie Haalbare belastingvoordelen voor ondernemers Als u niets doet, betaalt u maximaal belasting. Zoals u weet, voorziet de wet echter in allerlei faciliteiten en aftrekposten specifiek voor de ondernemer. In dit boek vindt u tips en adviezen hoe u er zo slim mogelijk van kunt profiteren. In deze nieuwe editie komt o.a. aan bod: Inkomensfaciliteiten zoals de startersaftrek, de FOR, de investeringsaftrek, nieuwe editie Extra leuke en interessante aftrekposten zoals zakenrelaties (thuis) ontvangen en de catering, relatiegeschenken en sponsoring, de motor van de zaak en autokosten in het buitenland, werkkleding, Voordelen inzake bijv. oudedagsvoorzieningen, lijfrenten, arbeidsongeschiktheidverzekeringen, e.d. GRATIS WAARDE 101, pagina s Inclusief een groot aantal praktische modellen op de cd-rom, bijv. model urenregistratie, rittenstaat, Zie geen belastingbesparing over het hoofd en benut deze schatkist met belastingvoordelen. Gratis alle nummers van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof van de afgelopen 6 maanden Fax: of

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Huizen, november 2013 1 Introductie Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

Keten- en inlenersaansprakelijkheid Keten- en inlenersaansprakelijkheid Loopt u ook risico? Anke Broeders Hannah Dias anke.broeders@bdo.nl hannah.dias@bdo.nl Adviesgroep Loon- & Premieheffing Wanneer keten- en/of inlenersaansprakelijkheid?

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS

FISCALE EINDEJAARSTIPS FISCALE EINDEJAARSTIPS BIJHOUDEN ONDERNEMINGSUREN (ZEER BELANGRIJK) Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek), moeten in 2009 minimaal 1225 uren besteed zijn aan werkzaamheden

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

Dit artikel wordt u aangeboden door HR Rendement

Dit artikel wordt u aangeboden door HR Rendement N I E U W S E N A D V I E S O V E R P E R S O N E E L S Z A K E N Dit artikel wordt u aangeboden door HR Rendement HR Rendement is hét nieuws- en adviesmagazine voor human resources professionals bij (middel)grote,

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV Zonnig BTW-nieuws Omzetbelasting op zonnepanelen Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de

Nadere informatie

Inhoud. De flexibele schil. Belastingdienst WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. De Flexibele Schil

Inhoud. De flexibele schil. Belastingdienst WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. De Flexibele Schil 2016 WHITEPAPER De Flexibele Schil De flexibele schil Inhoud De Flexibele Schil p. 1 ZZP-ers en modelovereenkomst Belastingdienst p. 1-3 Aansprakelijkheid en wijziging wet minimumloon p. 3-4 De flexibele

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteiten inschakelen van derden Registratie niet-ingezetenen Wet basisregistratie personen (sinds 6 januari 2014) Sofi-nummer is vervallen. Iedereen

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Hoe scoort uw uitzendbureau

Hoe scoort uw uitzendbureau Checklist werken met uitzendbureaus Hoe scoort uw uitzendbureau Het uitzendbureau dat u beoordeelt, heeft veel zaken uit de checklist op orde. Dat is een indicatie dat het uitzendbureau eerlijk en volgens

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs TIPS EINDEJAAR 2017 accountants & belastingadviseurs WWW.EUREGIOHR.NL TIP 1 NIEUWE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2018 Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 67

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper 15.03.16 Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Whitepaper In dit whitepaper: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014

Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014 Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014 In 2014 geldt een verlaagd box 2-tarief voor voordelen uit aanmerkelijk belang tot een maximaal bedrag van 250.000. Bij de parlementaire behandeling

Nadere informatie

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid 15-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel Belastingdienst Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en omzetbelasting niet af aan de

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

wat is het en wat kun je ermee?

wat is het en wat kun je ermee? wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003, nr.

Nadere informatie

Inrichting administratie Urenregistratie Kilometerregistratie Omzet vanuit je agenda Bewaarplicht

Inrichting administratie Urenregistratie Kilometerregistratie Omzet vanuit je agenda Bewaarplicht Inleiding INTRODUCTIE: Hoi lezer, Gefeliciteerd, je hebt je ingeschreven voor mijn E-book. Dit houdt in dat jij van plan bent een onderneming te starten of al gestart bent. Misschien heb je zelfs al een

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

Hoe te factureren aan I Stichting WoonGoed 2-Duizend

Hoe te factureren aan I Stichting WoonGoed 2-Duizend WoonGoed 2-Duizend Postbus 4789 5953 ZK Reuver Dhr. Peter Beeks: 06 54 95 05 73 Fax Privé: 462 91 37 Monique Houben: (0475) 418 418 Fax:(0475) 476 77 66 Dhr. J. Hochstenbach Hoe te factureren aan I Stichting

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005)

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Begripsomschrijving 2 Verplichtingen van de Opdrachtnemer/Onderaannemer/Uitlener. 2 Betaling 3 Ontbinding 5 De hieronder volgende voorwaarden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Gebruikelijkloonregeling

Gebruikelijkloonregeling Gebruikelijkloonregeling Bekijk uw situatie opnieuw Met ingang van 2015 is de gebruikelijkloonregeling voor de directeurgrootaandeelhouder (dga) veranderd. Het is aan te raden om te toetsen of u de gebruikelijkloonregeling

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdrachtgever Bedrijfsnaam: m v / voor-/ achternaam: Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats:

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014 STARTERSPLEIN ROZ Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters 6 november 2014 Programma Ondernemen en belastingzaken Administratie en factureren Ondernemen en btw / aangifte doen Ondernemen

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Hypotheekadviseur: LET OP: gebruik dit formulier alleen wanneer u als hypotheekadviseur zelf

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie