Extra controle op bedrijfskosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra controle op bedrijfskosten"

Transcriptie

1 tipsenadvies-eenmanszaak.nl In dit nummer... Veertiendaagse belastingadviezen voor eenmanszaak en Vof 4 jaargang - nummer 8 25 februari 2014 Belastingdienst Extra controle op bedrijfskosten... 1 Btw Webshop en buitenlandse klan - ten, aan de btw gedacht?... 2 Aansprakelijkheid Depotstelsel komt er nu echt!... 3 Vof en maatschap Veiliger betalingsverkeer met fiscus, ook in Belastingen Betalingsregeling met de fiscus?... 5 Belastingcontrole Opletten bij inhuren zzp er... 6 Successieplanning Belastingbesparing door goed gekozen rentepercentage... 7 Fiscale aftrek Urencriterium 2014 onderbouwen... 8 Bijtelling auto Goede kilometerregistratie BELASTINGDIENST Nieuw beleid 2014 Extra controle op bedrijfskosten De Belastingdienst heeft onder ondernemers een steek proef gehouden inzake in aftrek gebrachte bedrijfs kosten. Waarom krijgt dat zoveel aandacht? Steekproef. Eind vorig jaar maakte de Belastingdienst bekend dat er een steekproef was gehouden inzake in aftrek gebrachte bedrijfskosten. Bij 360 ondernemers werd voor in totaal 1,3 miljoen aan privé-uitgaven opgespoord en gecorrigeerd. Dit resultaat is tijdens de intermediairdagen bekendgemaakt met de mededeling dat dit aanleiding vormt om extra controles in te stellen, gericht op afgetrokken bedrijfskosten. Keuken en saunabezoek. Als meest schokkende voorbeelden noemde de Belastingdienst een privékeuken en een saunabezoek, beide op kosten van de zaak. Uiteraard is dit niet zoals het hoort. Van een echt (omvangrijke) fraude lijkt echter geen sprake. Bangmakerij? Het aankondigen van controleacties is een beproefde strategie van de Belastingdienst. In de hoop dat potentiële belastingontduikers schrik aangejaagd wordt, zodat zij spontaan hun gedrag verbeteren. In dit geval vragen wij ons af of dit nu wel het juiste middel is. Controle terecht? Ten onrechte wordt nu de schijn gewekt dat veel ondernemers het niet zo nauw nemen met hun fiscale verplichtingen. Bij 86% van de ondernemers werd in de steekproef zelfs niets gecorrigeerd. Enkele negatieve uitschieters daargelaten, blijkt dat onder nemers keurig de privé-uitgaven buiten de bedrijfsboekhouding houden. Houd zaken gescheiden. Laat u dus niet onnodig bang maken. Daar waar u zakelijke redenen heeft om uitgaven te doen, boekt u ze gewoon als bedrijfskosten. Tip. Noteer op de bonnetjes waarom u die kosten maakte: Ritje naar mogelijke klant Pietersen, ondernemersnetwerk, bezoek aan kansrijk project,... Zorg dus dat uw accountant weet wat uw zakelijke motief voor de kostenpost was. Hij zal de kosten onder bedrijfskosten boeken. Wel is het wettelijk zo dat van bepaalde soorten kosten, zoals representatie en voeding en drank, een deel niet aftrekbaar is. Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-eenmanszaak.nl Het waarom. Als u als ondernemer kunt toelichten waarom u de uitgaven deed en met welk zakelijk doel, is er niets aan de hand. U bent ingedekt tegen extra controles op bedrijfs kosten als u notities van het zakelijk doel bij die uitgaven maakt waarvan de zakelijkheid mogelijk betwijfeld wordt.

2 BTW - BUITENLAND Actueel Webshop en buitenlandse klanten, aan de btw gedacht? Steeds meer bedrijven verkopen in 2014 ook via hun website. Al dan niet in de vorm van een gelikte webshop. Levert u ook aan buitenlandse afnemers? Proficiat, welkom in de btw-doolhof! Laat ons u de weg wijzen... Mevrouw Reinders verkoopt met haar webwinkel exclusieve producten (21% btw) aan particulieren in de hele Europese Unie. In 2012 is haar omzet als volgt verdeeld: Nederland Duitsland Slovenië ,- excl. btw ,- excl. btw ,- excl. btw Italië 5.000,- excl. btw Afstandsverkopen Buitenlandse klant zonder btw-aangifte. Verkopen via een webwinkel zijn afstandsverkopen. Mevrouw Reinders heeft er wellicht niet bij stilgestaan. Als een product verkocht en geleverd wordt aan een klant in een ander EU-land en die klant doet geen btw-aangifte, dan is de btw van het land van de klant van toepassing. Niet de Nederlandse btw! Let op. Dit artikel geldt niet voor diensten. Drempelbedragen Per land. Gelukkig speelt de buitenlandse btw pas als de verkopen naar een ander EU-land behoorlijk wat te betekenen hebben. Er geldt een drempelbedrag per land. Tip. Een volledig overzicht vindt u op: (zoek op: drempelbedragen afstandsverkopen ). Hieronder ziet u de drempelbedragen van de landen waarmee mevrouw Reinders zakendoet. Duitsland Slovenië Italië ,- excl. btw ,- excl. btw ,- excl. btw Verkopen onder het drempelbedrag. Mevrouw Reinders blijft in 2012 onder het drempelbedrag van Slovenië en Italië. Dit betekent dat mevrouw Reinders over de leveringen in Slovenië en Italië gewoon Nederlandse btw factureert. Verkopen hoger dan het drempelbedrag. De verkopen in Duitsland overschrijden het drempelbedrag voor Duitsland. Wat zijn de gevolgen? 1. Duitse btw. Mevrouw Reinders moet het Duitse btw-tarief factureren zodra ze het drempelbedrag overschrijdt. Mevrouw Reinders levert in april 2012 aan een Duitse particulier waardoor ze boven de ,- komt. Zij moet over deze en alle volgende Duitse leveringen het Duitse btw-tarief factureren. 2. Registreren in Duitsland. Mevrouw Reinders moet zich daarnaast in Duitsland laten registeren als btw-ondernemer en ze moet btw-aangifte doen. 3. Volgend jaar. Mevrouw Reinders moet in 2013 ook het Duitse btw-tarief hanteren. Blijft mevrouw Reinders in 2013 onder het drempelbedrag, dan mag ze vanaf 2014 weer Nederlandse btw in rekening brengen. Bijhouden. Levert u behoorlijk vaak aan buitenlandse klanten, dan ontkomt u er niet aan om als webwinkel een administratie bij te houden waaruit blijkt welke omzet bij welk land hoort. Kiezen voor buitenlandse btw Simpel. Mevrouw Reinders is niet verplicht om met drempelbedragen te werken. Zij kan een verzoek indienen om meteen buitenlandse btw toe te passen. Tip. Dat is uiteraard aantrekkelijk als het desbetreffende land een lager tarief heeft. Het heeft als voordeel dat niet in de loop van het jaar van btw-land veranderd hoeft te worden. Nadeel is de aangifteplicht in dat EU-land. En uw administratie wordt complexer met die buitenlandse btw. Verkoopt en levert u producten aan klanten in andere EU-landen? Als die klanten geen btw-aangifte doen, krijgt ú te maken met buitenlandse btw. Het kan eenvoudiger en commercieel aantrekkelijk (in geval van een lager btw-tarief) zijn om een verzoek in te dienen het drempelbedrag niet te hoeven toepassen

3 AANSPRAKELIJKHEID Nieuwe wetgeving Depotstelsel komt er nu echt! Sinds kort is bekend dat met ingang van 1 juli 2014 het zogenaamde depotstelsel wordt ingevoerd. Dit stelsel vervangt de huidige g-rekeningen. Wat betekent dit voor uw onderneming? Aansprakelijkheid voorkomen Inlenersaansprakelijkheid. Het huidige ge - bruik van een g-rekening, en straks van het depotstelsel, heeft als doel om aansprakelijkheid voor de afdracht van btw en loonheffingen te voorkomen. Als hoofdregel geldt dat de uitlener verantwoordelijk is voor het betalen van de arbeidskrachten en dus ook voor het inhouden van de loonheffing, alsmede voor het afdragen van de (eventueel) verschuldigde btw. Voldoet de uitlener echter niet aan zijn verplichtingen, dan zal de fiscus op basis van de inlenersaansprakelijkheid aankloppen bij de inlener. Ketenaansprakelijkheid. Ditzelfde geldt voor werken van stoffelijke aard. Huurt een aannemer een onderaannemer in om een werk (gedeeltelijk) uit te voeren, dan kan de aannemer aansprakelijk worden gesteld voor de niet-afgedragen loonheffing. De btw wordt in dergelijke gevallen sowieso al verlegd naar de afnemer. G-rekening Geblokkeerde rekening. Tot op heden kunnen bedrijven hun risico op aansprakelijkstelling beperken door een deel van de factuur op de g-rekening van de uitlener of onderaannemer te storten. De g-rekening is een speciale geblokkeerde rekening waarmee de uitlener of onderaannemer alleen de Belastingdienst kan betalen. Tip. Als u er dus voor zorgt dat u voldoende overmaakt op deze rekening, dan kunt u niet op een later moment aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gebleven btw of loonheffing. Wat is dan voldoende? In principe bent u vrij om te storten wat u wilt. Echter, de Belastingdienst heeft wel een richtlijn. Volledige vrijwaring is bereikbaar als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: het uitzendbureau is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid en voldoet aan de NEN of norm; de inlener stort 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) op de g-rekening van het uitzendbureau. Als de btw is verlegd, kan worden volstaan met een storting van 20%; de administratie van en de betaling door de inlener moet voldoen aan enkele aanvullende eisen, zoals identificatie van de uitzendkracht, een goede omschrijving, etc. Voor overige gevallen wordt voor de loonheffing vaak 33% aangehouden. Voor de btw is uiteraard een vast percentage van 21% voldoende. Depotstelsel Omzetting. Met ingang van 1 juli 2014 zal het gebruik van de g-rekening worden omgezet naar het depotstelsel. Onderaannemers en uitleners kunnen een depot aanhouden op een vrijwaringsrekening bij de Belastingdienst. Het in het depot gestorte bedrag kan enkel worden gebruikt om de Belastingdienst mee te betalen. De reden voor deze omzetting is dat veel ondernemingen er nu al voor kiezen bedragen rechtstreeks naar de fiscus over te maken. Gefaseerd. De omzetting vindt niet ineens plaats. Tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 worden de g-rekeningen gefaseerd vervangen door het depotstelsel. De Belastingdienst stuurt u een bericht voorafgaande aan het moment dat uw g-rekening wordt omgezet naar het depotstelsel. In plaats van een geblokkeerde rekening bij de bank komt er een vrijwaringsdepot bij de Belastingdienst. Het omzetten van uw g-rekening zal gefaseerd plaatsvinden in de periode 1 juli 2014 tot 1 juli U ontvangt bericht op het moment dat u aan de beurt bent. Tot dat moment kunt u uw g-rekening blijven gebruiken

4 vof en maatschap Nieuwe werkwijze Veiliger betalingsverkeer met fiscus, ook in 2014 Vanaf 1 december 2013 mag u voor het betalingsverkeer met de fiscus nog maar één rekeningnummer gebruiken. Hoe werkt dat dan bij samenwerkingsverban - den, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Eén bankrekeningnummer. In het Belastingplan 2014 is opgenomen dat u vanaf 1 december 2013 voortaan één bankrekeningnummer moet gebruiken voor de (uit)betaling van toeslagen, inkomstenbelasting en omzetbelasting. Fraude voorkomen. Het doel van deze wijziging is het voorkomen van misbruik van identiteitsgegevens én dat een ander dan de rechthebbende onterecht een toeslag, een voorschot of een andere teruggaaf ontvangt op zijn bankrekening. Als extra middel tegen fraude wil de fiscus deze toeslagen, voorschotten en andere teruggaven voortaan alleen nog via DigiD afhandelen. Hoe werkt dat bij een eenmanszaak? Eenmanszaak. Bij de eenmanszaak is er juridisch geen onderscheid tussen het vermogen in de zaak en het privévermogen van de ondernemer. Daar levert het gebruiken van één rekeningnummer voor al het betalingsverkeer met de fiscus dan ook weinig problemen op. Inkomstenbelasting. Het is de ondernemer zelf die de inkomstenbelasting over zijn winst moet betalen. Loonbelasting. Als er personeel in dienst is, is de ondernemer de werkgever en inhoudingsplichtige en dus ook degene die verantwoordelijk is voor de loonbelasting en de premies. Btw. Voor de btw geldt hetzelfde: het is de ondernemer die btw moet betalen en die eventueel recht heeft op een teruggave. Hoe werkt dat bij een Vof/maatschap? Fiscaal transparant. Bij een vennootschap onder firma (Vof) of een maatschap ligt het allemaal een stuk lastiger. De inkomstenbelasting kent geen Vof s (of maatschappen), het zijn de afzonderlijke vennoten die voor hun aandeel in de winst van de Vof met de inkomstenbelasting te maken krijgen. Men zegt wel dat de maatschap en de Vof voor de inkomstenbelasting fiscaal transparant zijn. Loonbelasting. Voor de loonheffingen ligt het verhaal weer heel anders. Daar geldt namelijk niet de vennoot als werkgever en inhoudingsplichtige, maar de Vof (of de maatschap). Dit betekent dat de Vof de loonheffingen moet afdragen. Btw. En ook voor de btw geldt dat niet de afzonderlijke vennoten als belastingplichtigen worden gezien, maar de Vof. Niet transparant. Het is dus duidelijk dat er voor de loonheffingen en voor de btw geen sprake is van fiscale transparantie. Eén gezamenlijke bankrekening Zakelijke rekening. Het idee van één rekening voor alle betalingsverkeer met de fiscus gaat bij de Vof en de maatschap dus niet werken. Om het in de boekhouding goed te laten verlopen, is het van belang dat de loonheffing en de btw van een zakelijke rekening worden betaald die op naam van de maatschap of de Vof staat. Dit gaat immers de zaak en dus alle maten/vennoten aan. Eigen rekening. Daarnaast moet iedere vennoot nog over een rekening beschikken die hij gebruikt voor het betalen van de inkomstenbelasting over de winst. Op deze rekening kan de vennoot in kwestie ook de voor hem bestemde toeslagen ontvangen. De Vof en de maatschap zijn voor de loonbelasting en de btw zelfstandig belastingplichtig. Betaal deze belastingen van een (zakelijke) bankrekening ten name van de Vof/maatschap. De inkomstenbelasting en de toeslagen moeten via de bankrekeningen van de vennoten zelf lopen

5 BELASTINGEN Betalingsregeling met de fiscus? Stel, uw onderneming heeft liquiditeitsproblemen, maar u moet wel behoorlijke bedragen aan belasting betalen. In de praktijk blijkt dat de fiscus in veel gevallen wel bereid is mee te werken aan een betalingsregeling. Hoe pakt u dat aan? Verzoek bij ontvanger indienen Spelregels. Als u de verschuldigde belasting niet tijdig kunt voldoen, kunt u bij de Belastingdienst (de ontvanger) een verzoek om uitstel van betaling indienen. Er geldt wel een aantal spelregels. Zo zal de ontvanger als voorwaarde stellen dat u nieuwe betalingsverplichtingen bij de Belastingdienst tijdig nakomt. Verder zal de ontvanger normaal gesproken verlangen dat er zekerheid wordt gesteld. Hierbij kunt u onder andere denken aan een recht van hypotheek, een pandrecht of een bankgarantie. Maximaal 12 maanden. In beginsel zal de ontvanger voor maximaal 12 maanden uitstel verlenen. Langere periode. In bijzondere omstandigheden kan de ontvanger desgevraagd voor een langere periode uitstel verlenen of zonder dat er (voor het volledige bedrag) zekerheid is gesteld. Voorwaarde hiervoor is wel dat u aan de hand van een door een derde-deskundige (zoals de accountant) opgestelde verklaring het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat: het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn; die betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost; en er sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Formulier. U kunt uitstel van betaling vragen met het formulier: Verzoek betalingsregeling. Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies-eenmanszaak.nl Let op. Houd er wel rekening mee dat de ontvanger de op het genoemde formulier vermelde gegevens zal willen ontvangen voor de beoordeling van uw verzoek. Meedenken. Uit de praktijk blijkt dat de ontvanger in veel gevallen genegen is om mee te werken aan een passende oplossing. Neem bij betalingsmoeilijkheden dan ook tijdig contact op met de ontvanger en maak uw betalingsproblemen bespreekbaar! Kort uitstel, minder dan ,- Maximaal 4 maanden. Als u maximaal een aantal maanden uitstel nodig heeft, dan kunt u op verzoek ook een kort uitstel van betaling krijgen. Dit uitstel bedraagt maximaal 4 maanden. U komt voor kort uitstel in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet: de totale openstaande schuld bedraagt minder dan ,-; er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend; er staat geen vergrijpboete open; voor dezelfde belastingaanslag of voor andere aanslagen is er geen uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen óf in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag verleend; het verzoek betreft niet een voorlopige aanslag die in meerdere termijnen betaald mag worden; er is geen sprake van aangifteverzuim. Het formulier: Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie kunt u down loaden van: (TE D ). Zonder nader onderzoek. Kort uitstel zal normaal gesproken zonder nader onderzoek door de ontvanger worden verleend als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Zodra u ziet aankomen dat u de belasting niet op tijd kunt betalen, is het raadzaam contact met de ontvanger op te nemen. Deze is wel bereid mee te werken aan een passende oplos sing. Bij een totale schuld van max ,- is er bovendien een soepele regeling voor kort uitstel (tot 4 maanden)

6 BELASTINGCONTROLE Opletten bij inhuren zzp er Nu aan de orde Veel collega s huren momenteel zzp ers in als flexibele schil. U kunt een zzp er immers gemakkelijk inschakelen als u deze nodig heeft, zónder dat uw bedrijf aan hem vastzit. Naar een goede zzp er heeft u geen omkijken. Of toch wel? Is uw zzp er wel ondernemer? Extra controle fiscus. Maar hoe weet u nu of de door u ingehuurde zzp er een goede is? De Belastingdienst heeft onlangs bekendgemaakt dat hij kritisch gaat onderzoeken of er bij zzp ers en andere opdrachtnemers sprake is van schijnondernemerschap. Let op. Het is verstandig om goed in de gaten te houden of de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is, want als dat wel zo is, is uw bedrijf wél verplicht om loonheffingen in te houden. Dienstbetrekking? Het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking is lastig. De volgende vragen moeten met Nee worden beantwoord, waarbij de laatste vraag vaak de meeste problemen geeft. 1. Is de opdrachtnemer verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten? 2. Bent u als opdrachtgever verplicht tot betaling van loon (bijvoorbeeld ook bij ziekte)? 3. Staat de opdrachtnemer in een gezags verhouding tot u als opdrachtgever? Geldige Verklaring arbeidsrelatie VAR. Zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft in te houden, kan ook dit jaar nog worden verkregen als u over een geldige VAR (Verklaring arbeidsrelatie) beschikt van de opdrachtnemer. Let op. Een VAR-loon of een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) bieden u geen zekerheid. U zult dan nog steeds zelf moeten controleren of de opdrachtnemer bij u in dienst is of niet. Wél zekerheid. Een VAR-wuo (winst uit onderneming) of een VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder) bieden u wel de zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft in te houden. U bent dan zelfs niet aansprakelijk als later blijkt dat de opdrachtnemer toch bij u in dienstbetrekking was, mits u voldoet aan de volgende vier voorwaarden: 1. de omschrijving van het werk in de VAR komt overeen met het werk dat is uitgevoerd; 2. het werk is binnen de geldigheidsduur van de VAR uitgevoerd; 3. u heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld; 4. u bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs van de opdrachtnemer in uw administratie. Echtheid controleren. Als u twijfelt aan de echtheid van de VAR, kunt u de echtheid telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR: (088) VAR De geldigheidsduur van een VAR is gelijk aan een kalenderjaar. Zorg er dus voor dat u een kopie van de VAR van uw huidige opdrachtnemers voor 2014 in uw administratie heeft. Let op. Een VAR beschermt u als u aannemer bent niet tegen ketenaansprakelijkheid voor loonheffingen die uw onderaannemers niet betalen. Het beschermt u ook niet tegen inlenersaansprake lijkheid voor niet-betaalde btw en loonheffingen als u personeel inleent van opdrachtnemers die deze belastingen niet afdragen. Van kunt u down loaden de checklist: Wel of geen ondernemer en het model: Brief Verklaring arbeidsrelatie (TE D ). De Belastingdienst gaat strenger controleren op schijnondernemerschap. Let er bij het inhuren van een zzp er goed op of hij een geldige VAR-wuo of VAR-dga heeft. Bewaar altijd een kopie van deze VAR in uw administratie

7 SUCCESSIEPLANNING Privé goed geregeld Belastingbesparing door goed gekozen rentepercentage Het komt geregeld voor dat bij overlijden van een van de ouders, de langstlevende ouder alles erft. Er ontstaat dan een schuld aan de kinderen. Voor de erfbelasting is van belang wat de waarde van deze overbedelingsschuld is. Overbedeling langstlevende Schuld aan de kinderen. Als iemand die ge huwd is overlijdt, is de wettelijke hoofdregel dat de partner alle goederen krijgt. Als er kinderen zijn, wordt de langstlevende dan overbedeeld. Om dat recht te trekken, krijgt de langstlevende een schuld wegens overbedeling aan de kinderen, die in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. Ook in veel testamenten komt een soortgelijke regeling voor. Waarde overbedelingsschuld Voor de erfbelasting is van belang wat de waarde van de overbedelingsschuld is. Die waarde hangt af van de hoogte van de rente die over de schuld vergoed moet worden. Deze rente wordt overigens niet daadwerkelijk betaald, maar wordt bij de schuld geteld. Let op. Een hogere rente dan 6% samengesteld wordt fiscaal niet aanvaard. Bij overlijden langstlevende. Bij het overlijden van de langstlevende komt de (opgerente) schuld in mindering op de nalatenschap. Met name als de langstlevende nog lang leeft, zal die schuld door de rente fors zijn gestegen. Dat leidt dan tot besparing van erfbelasting. Goede renteafspraken maken Het staat de langstlevende en de kinderen vrij om zelf afspraken te maken over de hoogte van het rentepercentage. Zelfs als in een testament al een regeling is getroffen. Let op. Dit moet gebeuren voordat de aangifte erfbelasting ingediend moet worden. Normaal gesproken moet de aangifte worden ingediend binnen acht maanden na overlijden. Rente minder dan 6%. De erfbelasting kent een regeling die inhoudt dat als een rente wordt vergoed van minder dan 6%, de waarde van de schuld lager is dan het nominale bedrag. Let op. Het gaat hierbij om 6% samengestelde interest. Dit wil zeggen dat ook rente vergoed moet worden over de reeds bijgeschreven rente. Tabellen. Wordt een lagere rente vergoed, dan moet er een berekening gemaakt worden. Naarmate de langstlevende ouder jonger is, zal het waardedrukkend effect hoger zijn. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een door de wetgever voorgeschreven forfaitaire tabel. De tabel: Waardering levenslang vruchtgebruik (TE D ) kunt u downloaden van: Hoge rente. Wordt er een hoge rente afgesproken, dan zullen de kinderen bij het eerste overlijden waarschijnlijk relatief veel erfbelasting verschuldigd zijn. Maar dat nadeel kan opwegen tegen de verwachte besparing bij het tweede overlijden. Lage rente. Een lage rente kan daarentegen aantrekkelijk zijn om de erfbelasting bij het eerste overlijden te beperken. Bijvoorbeeld omdat er weinig liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belasting mee te voldoen, maar ook als de verwachting is dat de langst levende nog maar een beperkte tijd onder ons zal zijn. De rekentool: Waardering overbedelingsschuld (TE D ) vindt u op: nl/download Na het eerste overlijden kunnen er door de langstlevende ouder en de kinderen afspraken worden gemaakt over de rentevergoeding. Zelfs in afwijking van het testa ment. Gebruik onze rekentool om beter te bepalen wat fiscaal gezien wijsheid is

8 Colofon Hoofdredacteur: Laurence J.W.M. Winter Eindredacteur: mr. Chantal M.R. Hemelsoet Aan deze uitgave werkten mee: mr. Wim P.C. van Amelsfoort belastingadviseur drs. Bert W.A. Bongers zelfstandig belastingadviseur mr. Léone Bource adviseur loonheffing ing. Frank A.M. Ebus RPA registerpensioenadviseur mr. Diana B.A. van Hout universitair docent drs. Willem H. van Kasteren belastingadviseur mr. Toine G. van Laarhoven belastingadviseur mr. Koen Meusen FB belastingadviseur mr. Bernadette M.J. Roos-van Diemen FB belastingadviseur mr. Karel J.M. Schretlen notaris/estate planner mr. Carola W. van Vilsteren-Maters btw-specialist Checklists, modellen, rekentools,... tipsenadvies-eenmanszaak.nl/download Dit is een uitgave van: Schootense Dreef 31 Postbus AT HELMOND Abonnementen: Tel.: Fax: Uw adviesbrief online: tipsenadvies-eenmanszaak.nl is een wettelijk geregistreerd merk. FISCALE AFTREK Urencriterium 2014 onderbouwen AOW. Als ondernemer wilt u natuurlijk graag aanspraak maken op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Fiscaal moet u dan wel voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u op jaarbasis minimaal uur dient te besteden aan uw onderneming. Kan daar door de fiscus aan getwijfeld worden, dan kunt u die uren beter bijhouden. Tip. U mag ook uw indirecte uren meetellen, waaronder de tijd die u besteedt aan acquisitie, administratie, brainstormen over een nieuw idee, e.d. Rekentool Wij hebben voor u een rekentool ontwikkeld waarmee u eenvoudig kunt bijhouden hoeveel uur u aan uw onderneming besteedt. Deze registratie kan dienen als onderbouwing naar de fiscus. U kunt de rekentool: Uw urenregistratie digitaal en fiscaal in orde downloaden van: (TE D ). Gebruik onze rekentool om de aan uw onderneming bestede uren uit 2014 te administreren. Zodoende kunt u goed onderbouwd aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek. BIJTELLING AUTO Goede kilometerregistratie 2014 Geen bijtelling. Wanneer u uw auto van de zaak alleen gebruikt voor zakelijke ritten, dan wilt u natuurlijk geen bijtelling voor het privégebruik betalen. Om deze fiscale bijtelling te ontlopen, dient u wel aan te tonen dat u de auto daadwerkelijk voor niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé heeft gebruikt. Dit kunt u doen door het voeren van een kilometeradministratie. Tip. Soms rijdt u tijdens een zakelijke rit nog even langs een privéafspraak. Bijvoorbeeld om de kinderen op te halen of om een kleine boodschap te doen. Dit maakt niet direct de gehele rit privé. Enkel de extra omrijdkilometers hoeft u als privékilometers op te nemen in uw administratie. Rekentool Wij hebben voor u een rekentool ontwikkeld aan de hand waarvan u uw ritten kunt administreren. Bovendien kunt u hiermee precies bijhouden hoeveel privékilometers u reeds heeft gemaakt. U kunt de rekentool: Digitale rittenregistratie 2014 downloaden van: tipsenadvies-eenmanszaak.nl/download (TE D ). Goed om te weten Goed om te weten Onze rekentool Digitale rittenregistratie 2014 helpt u uw ritten in 2014 op de juiste wijze te administreren. Deze tool voldoet aan de fiscale eisen voor als u de bijtelling voor uw auto van de zaak wilt voorkomen. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

9 6 maanden voor slechts 29,- 6 maanden lang, iedere 14 dagen een nummer van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof Een opbergmap Toegang tot de website van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof Veertiendaagse belastingadviezen voor eenmanszaak en Vof ik krijg normale prijs ik betaal 81,- 29,- excl. 6% btw Inclusief Inclusief Ik krijg nu als welkomstgeschenk het gratis adviespakket: 1. Het nieuwe actuadossier: Uw btw-aangifte, -aftrek en -teruggaaf in De nieuwe editie van het boek: Haalbare belastingvoordelen voor ondernemers 3. Alle nummers van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof van de afgelopen 6 maanden Gratis Gratis Gratis ik ga in op dit voordeelaanbod en abonneer mij voor 6 maanden op Tips & Advies Belastingtips JA, Eenmanszaak & Vof. Ik controleer hieronder mijn naam en adres en vul mijn gegevens aan. Garantie Stop wanneer u wilt! U mag het abonnement op ieder moment stopzetten. Het resterende abonnementsgeld betalen we u direct terug. Er geldt geen opzegtermijn. mr. René van Doeselaar uitgever Fax dit formulier naar: of uw gegevens en de actiecode naar: Naam: Klantnummer: Als u uw klantnummer invult, hoeft u uw gegevens niet opnieuw in te vullen. Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Datum: / / Handtekening: M/V Noodzakelijk voor toegang tot de website van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof Verbetert u, indien nodig, uw gegevens, zodat ze correct in ons abonneebestand worden opgenomen. Indicator voldoet volledig aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Aangemeld bij het CBP onder nr De persoonlijke gegevens die u aan Indicator BV verstrekt, mogen uitsluitend worden gebruikt door de vennootschappen die behoren tot het concern Editions Lefebvre Sarrut. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Naar uw adres kunnen wij ook nieuws en informatie over onze producten zenden. U kunt zich voor deze berichten afmelden via: Uw actiecode: TE14.07CE INDICATOR Schootense Dreef 31 Postbus AT Helmond Tel.: Fax: of

10 6 maan den v oor sle chts 29,- inclusief gratis adviesp akket Veertiendaagse belastingadviezen voor eenmanszaak en Vof De redactie van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof stelde speciaal voor u als welkomstgeschenk dit GRATIS adviespakket samen: 1 NIEUW actuadossier Uw btw-aangifte, -aftrek en -teruggaaf in 2014 Pak de voordelen en zorg dat de btw voor u géén kostenpost wordt Dit nieuwe dossier helpt u met het doen van een correcte btw-aangifte. zorgt voor een maximale btw-aftrek. voorkomt dat u (fikse) boetes moet betalen. wijst u op de meest voorkomende fouten en valkuilen. NIEUW 1. U krijgt een antwoord op vragen zoals: Wanneer ben ik eigenlijk btw verschuldigd en wanneer niet? Hoe doe ik mijn btw-aangifte veilig? Enz. 2. U krijgt tips uit de praktijk en alle actualiteiten. 3. GRATIS U krijgt een volledig overzicht van het Belastingplan 2014: Het vervallen van de integratieheffing, de acceptgiro en de periodieke uitnodiging. De strafrechtelijke vervolging bij het opzettelijk niet betalen van btw. Enz. Eindelijk maximale btw-aftrek! Btw afdragen akkoord, maar zeker niet te veel! WAARDE 83,- 2 NIEUWe editie Haalbare belastingvoordelen voor ondernemers Als u niets doet, betaalt u maximaal belasting. Zoals u weet, voorziet de wet echter in allerlei faciliteiten en aftrekposten specifiek voor de ondernemer. In dit boek vindt u tips en adviezen hoe u er zo slim mogelijk van kunt profiteren. In deze nieuwe editie komt o.a. aan bod: Inkomensfaciliteiten zoals de startersaftrek, de FOR, de investeringsaftrek, nieuwe editie Extra leuke en interessante aftrekposten zoals zakenrelaties (thuis) ontvangen en de catering, relatiegeschenken en sponsoring, de motor van de zaak en autokosten in het buitenland, werkkleding, Voordelen inzake bijv. oudedagsvoorzieningen, lijfrenten, arbeidsongeschiktheidverzekeringen, e.d. GRATIS WAARDE 101, pagina s Inclusief een groot aantal praktische modellen op de cd-rom, bijv. model urenregistratie, rittenstaat, Zie geen belastingbesparing over het hoofd en benut deze schatkist met belastingvoordelen. Gratis alle nummers van Tips & Advies Belastingtips Eenmanszaak & Vof van de afgelopen 6 maanden Fax: of

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid bij inlenen personeel 4 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak 5 Lijfrentegift

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Fiscaal leuk naar beurs of congres

Fiscaal leuk naar beurs of congres tipsenadvies-vrijeberoeper.nl Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepsbeoefenaren 1 jaargang - nummer 1 17 mei 2013 In dit nummer... Fiscale winst Fiscaal leuk naar beurs of congres... 1 Auto

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden In deze uitgave o.a.: Voorkom risico door onderaannemers Regels rondom vakantiewerk Nederland past zelfstandigenaftrek niet goed toe Geen grens aan sociale zekerheden Voorkom risico door onderaannemers

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF

DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF Vanaf 2013 een rekening van uw verzekeringsman? Verzekeringsadviseurs gaan hun honorarium apart bij u in rekening brengen. Vanaf 2013 geldt namelijk een provisieverbod bij

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie