OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Kunt u zomaar afscheid nemen van een slechte klant? Veel bedrijven besteden 80% van hun tijd aan hun bedrijf en 20% van hun tijd aan de klanten. Afscheid nemen van die 20% kan dus voordelig zijn. Helaas gaat het dan vaak om wanbetalers. Hoe gaat u daar correct mee om? Voorkom dat klanten steeds te laat betalen: Zorg dat uw algemene voorwaarden op orde zijn, vooral voor wat betreft de betalingstermijn en de gevolgen van te laat betalen. Zorg dat uw klanten de voorwaarden ook echt krijgen voordat u gaat leveren en arbeid gaat verrichten. Alleen maar afdrukken op de factuur is te laat. Check de kredietwaardigheid van uw klanten, bijv. bij een (online) kredietinformatiebureau. Stuur meteen een factuur en controleer of de levering in orde was. Zet de betalingstermijn op de factuur en stuur een herinnering als de betaling te laat is. Lever pas als alle andere facturen betaald zijn. Houd vast aan betaling en zit uw wanbetalende klant op de huid. Een klant die niet betaalt, is immers een klant die u liever niet wilt hebben. Eigendomsvoorbehoud: Het is zeer effectief om in de algemene voorwaarden of in de koopovereenkomst op te nemen dat de geleverde spullen van u blijven totdat de rekening is betaald. Neem in de algemene voorwaarden op dat wanneer u de spullen terug kunt halen. Bijvoorbeeld als de betalingstermijn is verstreken of nadat u een aanmaning heeft verstuurd. Een snel afscheid: Natuurlijk is iedere klant er één en wilt u hem graag behouden. Als u actief vasthoudt aan het eigendomsvoorbehoud en u de spullen ook daadwerkelijk terughaalt, kan dit leiden tot een snel einde aan de relatie. Soms is dat echter wat u wilt, dus zorg ervoor dat u uw spullen kunt herkennen.

2 Opschorten met leveren: Als er sprake is van doorlopende leveringen, kunt u in uw betalingsvoorwaarden opnemen dat u een levering op een later moment doet (opschorten). Als uw klant dan niet of niet op tijd betaalt, kunt u de levering vasthouden totdat hij betaald heeft. 1 Ontbinden: Als laatste kunt u de overeenkomst ontbinden. Deze wordt dan teruggedraaid en u kunt uw spullen terughalen. Voorwaarde daarvoor is wel dat u uw klant officieel in gebreke heeft gesteld. U moet daarbij duidelijk aangeven wat de reden is dat u hem in gebreke stelt. Als hij niet betaalt, is dat simpel: de reden dat u hem in gebreke stelt is dan dat hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Vastleggen: Neem in de algemene voorwaarden op dat u de overeenkomst zult ontbinden als er niet betaald wordt. Dat maakt uw positie sterker en uw klant weet waar hij aan toe is. Alles in verhouding: Een ontbinding van de overeenkomst moet wel redelijk zijn en in verhouding staan tot het bedrag dat niet betaald wordt. Zo zal een kleine betalingsachterstand die nog niet zo lang openstaat, niet snel de reden kunnen zijn voor een ontbinding van de overeenkomst. Maar als u kunt aantonen dat uw klant al enkele keren heeft aangemaand tot betaling, is dat voldoende reden om de overeenkomst te ontbinden. Nieuwe wetgeving: vakantiedagen beperkt houdbaar Binnenkort zal de vakantiewetgeving op een aantal punten wijzigen. Er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer dat regelt dat werknemers die langdurig ziek zijn straks recht hebben op evenveel vakantiedagen als hun niet-zieke collega s. Daarnaast wordt de geldigheid van wettelijke vakantiedagen teruggebracht van vijf jaar naar 1,5 jaar. Dit houdt in dat werknemers hun vakantiedagen binnen 1,5 jaar moeten opnemen om te voorkomen dat ze vervallen. Reden hiervoor is dat te lang uitstellen van vakantie de gezondheid van de werknemers in gevaar kan brengen. Elke onderneming zal een gescheiden administratie moeten gaan bijhouden voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De werknemer kan dan zelf aangeven uit welk vakantiepotje hij wil putten. Waarschijnlijk wordt de nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012 ingevoerd.

3 Vermeld het juiste betalingskenmerk bij belastingbetaling Denkt u eraan om bij betaling van uw belastingen het juiste betalingskenmerk te vermelden? De belastingdienst heeft aangegeven dat dit vaak misgaat. In die gevallen is het moeilijk om te bepalen welke aangifte wordt betaald. Dit kan overbodige correspondentie tot gevolg hebben. U vindt het juiste betalingskenmerk op de herinneringsbrief voor het doen van aangifte en op de daaraan gehechte acceptgirokaart. Spaarloonregeling komt te vervallen Bij een spaarloonregeling spaart uw werknemer een bepaald deel van zijn brutoloon (maximaal 613 per jaar), waarover hij of zij dan geen belasting hoeft te betalen. Vanaf 2012 is dat niet meer mogelijk. Oppassen met goedkope AOV s Verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid (AOV s) zijn duur. Verzekeraars brengen daarom AOV s op de markt die goedkoop zijn, maar een wel erg magere dekking kennen. Deze budget-aov s bevatten bijvoorbeeld medische uitsluitingen, beperkingen in uitkeringsduur en hoogte en flinke startdrempels. Volgens de AFM zijn de verzekeringen vaak zo uitgekleed dat deze niet nuttig meer zijn. Dit leidt onherroepelijk tot teleurstellingen bij ondernemers die er gebruik van willen maken. Eenpassende AOV hangt af van heel veel factoren. Zo worden in veel polissen psychische ziekten uitgesloten. Dat is heel vervelend als de ondernemers in de ICT werkzaam zijn, want juist daar zijn psychische problemen de oorzaak van veel uitval. Vaak zijn er ook startdrempel, de ondernemer moet wel genoeg geld achter de hand hebben om de eerste tijd zonder inkomen door te komen. Soms eindigt de verzekering na een paar jaar. Maar hoe zeker is het dat de ondernemer daarna weer voor zijn eigen inkomen kan zorgen? Kan gemakkelijk weer naar ander werk worden geswitcht of is de zaak te verkopen? Vragen, vragen, vragen. Een ondernemer kan dan ook niet zonder een goed individueel advies. Maar volgens het AFM is het met deze hulp slecht gesteld. Verzekeraars stellen aan adviseurs geen extra kwaliteitseisen, terwijl de ingewikkelde materie dit wel zou vereisen. Ook de brochures van de verzekeraars maken vaak onvoldoende duidelijk wat de risico s van beperkte verzekering zijn. Dus ga niet over één nacht ijs bij het afsluiten van een AOV.

4 Een boekhouder kan niet snel reageren als je hem niet op de hoogte houdt Betrek je boekhouder bij je zaak. Een boekhouder kan niet snel reageren als je hem tussentijds niet op de hoogte houdt. Ook ZZP-ers hebben vaak een boekhouder, wat verstandig is, omdat de boekhouding goed moet gebeuren. Doe je het zelf en maak je fouten, dan krijg je problemen met de Belastingdienst. Dat gaat tijd en mogelijk ook geld kosten. Ook als ZZP-er moet je een gesprek aangaan met je boekhouder, zodat je begrijpt waar hij mee bezig is. Vaak beschikken administratiekantoren over specialisten op het gebied van pensioenen en dergelijke, wat natuurlijk ook een prettige bijkomstigheid is. Dus als je je administratie uitbesteed aan een boekhouder heeft dat veel voordelen, maar zorg er wel voor dat je veranderingen op tijd door geeft aan de boekhouder, zodat hij je een goed advies kan geven! Mailadressen doormailen naar Wij willen u per mail nu ook op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen rondom het ondernemerschap, naast de gebruikelijke nieuwsbrief die u ieder kwartaal per post van ons krijgt. Als u uw mailadres nog niet bij ons hebt achtergelaten of als u een nieuw mailadres krijgt, geef deze dan door via INKOMSTENBELASTING Zelfstandigenaftrek in 2012 vast bedrag Alle zelfstandig ondernemers hebben in 2012 een vaste basisaftrek van Het systeem van schijven van de verschillende bedragen van de zelfstandigenaftrek verdwijnt. Hierdoor wordt het maken van meer winst niet meer afgestraft, omdat de zelfstandigenaftrek niet kleiner wordt als u meer winst maakt. Bovendien weet u van tevoren waar u aan toe bent. 3

5 110 minder aftrek De nieuwe aftrek zal weinig tot geen effect hebben als u momenteel in de vierde schijf zit en dus tussen de en winst maakt. De aftrek is daar nu namelijk Als deze schijf en de bijbehorende aftrek gecorrigeerd zouden worden voor inflatie, zou u bij winst tussen en kunnen rekenen op een aftrek van Zit u daar in 2012 boven, dan gaat u er dus op vooruit. Zit u daaronder, dan zult u minder kunnen aftrekken, maar vanwege de algemene heffingskorting en arbeidskorting hoeft u er niet perse op achteruit te gaan. Als u geen andere bron van inkomsten heeft en geen partner die belasting betaalt, hoeft u bij winst tot nog steeds geen belasting te betalen. Voorwaarden aan zelfstandigenaftrek Om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er moet sprake zijn van ondernemerschap. U moet daarnaast minimaal uren besteden aan uw onderneming. Dit is het zogenoemde urencriterium. Wijziging van de IB-tarieven In 2012 bedraagt het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf 1,95%. Dat is een verhoging van 0,10 procentpunt ten opzichte van Het tarief in de eerste schijf wordt daarmee ook verhoogd, van 33% naar 33,1%. De tarieven van de overige schijven blijven onveranderd. Ook de premie volksverzekeringen blijft gelijk. Wel wordt de lengte van de schijven aangepast. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven 2011 en Tarief eerste schijf 33,00% 33,10% waarvan inkomstenbelasting 1,85% 1,95% waarvan volksverzekeringen 31,15% 31,15% Tarief tweede schijf 41,95% 41,95% waarvan inkomstenbelasting 10,80% 10,80% waarvan volksverzekeringen 31,15% 31,15% Tarief derde schijf 42,00% 42,00% waarvan inkomstenbelasting 42,00 % 42,00% Tarief vierde schijf 52,00% 52.00%

6 Winst uit onderneming Als je wilt dat de Belastingdienst je inkomsten kenmerkt als winst uit onderneming, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen: Je hebt minimaal drie opdrachtgevers. Er is geen gezagsverhouding tussen jou en je opdrachtgever. Als je vrij bent in de manier waarop je de opdracht uitvoert (bijvoorbeeld wat betreft de indeling van je werkuren), pleit dit voor je ondernemerschap. Je presenteert je als ondernemer, bijvoorbeeld door een website, visitekaartje, eigen briefpapier. Overigens zijn dit vuistregels. De Belastingdienst kan coulant zijn als de situatie er om vraagt. Van een starter bijvoorbeeld, kan niet altijd worden verwacht dat deze in het eerste jaar drie opdrachtgevers heeft. Als deze starter wel goed scoort op de overige voorwaarden, kan dit zwaarwegend genoeg zijn. Maar het veiligst is natuurlijk om te zorgen dat je wel drie opdrachtgevers per jaar hebt. Het heeft veel voordelen wanneer de Belastingdienst je inkomsten beschouwt als winst uit onderneming. Het is een eerste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een aantal fiscale aftrekposten. De startersaftrek en de zelfstandigenaftrek zorgen er bijvoorbeeld voor dat je belastbaar inkomen wordt verlaagd, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Let op: de tweede voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze fiscale aftrekposten is het urencriterium. ZZP-er: moet minimaal 3 opdrachtgevers per jaar hebben! Dit wordt de laatste tijd goed in de gaten gehouden/gecontroleerd door de belastingdienst. Overige werkzaamheden Er zijn ook veel freelancers die een parttime baan naast hun freelance activiteiten hebben. Van hen en van freelancers die aan weinig of geen van bovenstaande voorwaarden voldoen (drie opdrachtgevers, geen gezagsverhouding, presentatie), beschouwt de Belastingdienst de inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden. Het nadeel is dat zij fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek mislopen. Het voordeel is dat zij niet alle risico s dragen van de volbloed ondernemer, er is immers nog de zekerheid van een baan ernaast. Als je inkomsten worden beschouwd als resultaat uit overige werkzaamheden en je vraagt een VAR aan, dan zal de Belastingdienst waarschijnlijk een Verklaring Arbeidsrelatie-Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-ROW) verstrekken. Je hebt dan zelf de keuze of je onder het winstbelastingsysteem wilt vallen (je betaalt dan inkomstenbelasting) of onder het loonbelastingsysteem. Hier moet je met je opdrachtgever afspraken over maken. Kies je namelijk voor het loonbelastingsysteem, dan zal je opdrachtgever werkgeverspremies moeten afdragen.

7 VAR- verklaring De VAR-verklaring voor ZZP-ers is nogal een administratieve rompslomp. Ieder jaar een VAR-verklaring aanvragen slaat natuurlijk nergens op. De belastingdienst ziet dat inmiddels ook in. Dus wordt de VAR voortaan automatisch verlengd. Verlenging loopt alleen geautomatiseerd als je al 3 jaar achtereen een VAR-verklaring hebt gekregen, er in deze 3 jaar geen wijzigingen zijn geweest en de ZZP-er steeds dezelfde soort VAR heeft ontvangen (de VAR houder is verplicht om wijzigingen door te geven) Controleer VAR-verklaring De Belastingdienst maakt het controleren van VAR-verklaringen een stuk eenvoudiger. Ondernemers kunnen de echtheid van deze verklaringen voortaan telefonisch checken. Hebt u een ZZP er ingehuurd die beschikt over een VAR-verklaring? Dan kunt u bij de Belastingdienst controleren of de verklaring echt is. Gecontroleerd wordt of de combinatie BSN- VAR klopt. Als de combinatie niet klopt, wordt een onderzoek ingesteld. Voor de controle kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Landelijk Coördinatiepunt VAR via Wilt u ons aub een kopie van uw nieuwe VAR-verklaring toesturen indien u deze ontvangen heeft. Als u de VAR nog niet heeft ontvangen, geef dit dan aan ons door zodat wij dit voor u nog kunnen regelen. BV Voor BV geen akte meer nodig Ondernemers die een besloten vennootschap oprichten, hebben daar straks geen notariële akte meer voor nodig. Dat scheelt de gemiddelde ondernemer Wetsvoorstel: Het vorige kabinet maakte het al gemakkelijker een BV op te zetten. Ondernemers kunnen zelf kiezen welk bedrag ze bij de oprichting inbrengen. Het minimum van geldt dan niet meer. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Door de beide maatregelen nemen de administratieve kosten bij het oprichten van een BV met 90% af. Voor een ondernemer kan het handig zijn een eenmanszaak om te zetten in een besloten vennootschap omdat hij dan zijn eigen vermogen beter kan afschermen van zijn bedrijf. 5

8 Struikelblok: MKB-Nederland is er blij mee. Voor veel mensen die een onderneming beginnen zijn de administratieve lasten een struikelblok. Bovendien is de verplichte storting van slechts een formaliteit. Dat geld kan een dag na de storting weer worden opgenomen. OMZETBELASTING Vraag buitenlandse btw tijdig terug Als een ondernemer btw in een ander EU-land heeft betaald, kan hij deze terugvragen via de Nederlandse fiscus. Voor de btw die in 2010 in het buitenland is betaald, heeft hij nog tot en met 30 september 2011 de tijd deze terug te vragen. Voor die tijd moeten echter de benodigde inlogcodes worden aangevraagd. Sinds 1 januari 2010 is het mogelijk de buitenlandse btw die in een ander EU-land is betaald, via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst terug te vragen. Het verzoek wordt vervolgens doorgestuurd naar de Belastingdienst in het EUland waar de btw wordt teruggevraagd. Het is wel van belang dat het verzoek binnen is vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover de ondernemer de btw terugvraagt. Dat betekent dus dat voor btw die is betaald in 2010 uiterlijk 30 september 2011 moet zijn gemeld. Voor de aanvraag moet de ondernemer (of zijn adviseur) beschikken over speciale inloggegevens. Het is zaak deze zo spoedig mogelijk aan te vragen op de website van de Belastingdienst, aangezien de fiscus aangeeft dat de inloggegevens binnen vier weken na aanvraag worden toegestuurd. Het gaat hier overigens om andere inloggegevens dan die voor het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. Overigens is bij eerdere teruggaafverzoeken in 2009 en 2010 soms vertraging opgetreden. Als het langer dan 15 dagen duurde voordat de Belastingdienst het verzoek doorstuurde naar het land van teruggaaf, komt de ondernemer mogelijk in aanmerking voor een rentevergoeding: de zogenoemde coulancerente. Deze rente is 2,5% op jaarbasis. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door: -De periode van vertraging ná 15 dagen; -De hoogte van de teruggaaf Ondernemers die in aanmerking komen voor vergoeding van coulancerente hebben hierover een brief van de Belastingdienst ontvangen.

9 Nieuwe btw-regels privégebruik zakelijke auto per juli 2011 De regels voor de btw en de auto zijn op 1 juli 2011 gewijzigd. Dit heeft consequenties voor de manier waarop u btw moet berekenen, als u een zakelijke auto ook privé rijdt. Hebt u een zakelijke personenauto of bestelauto? Dan bent u verplicht over het werkelijke privégebruik btw te betalen. Vast percentage: Houdt u liever geen kilometeradministratie bij? Dan mag u voor de btw-heffing voor het privégebruik een vast bedrag nemen van de autocatalogusprijs, inclusief btw en BPM. Dit percentage is 2,7%. DEZE NIEUWSBRIEF IS MET ZORG SAMENGESTELD. HIERVOOR HEBBEN WIJ DIVERSE VAKBLADEN GEBRUIKT EN INLICHTINGEN VAN DE BELASTINGDIENST. VOOR EVENTUELE ONVOLKOMENHEDEN KUNNEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN.

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden In deze uitgave o.a.: Voorkom risico door onderaannemers Regels rondom vakantiewerk Nederland past zelfstandigenaftrek niet goed toe Geen grens aan sociale zekerheden Voorkom risico door onderaannemers

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

TAK NIEUWSBRIEF. Tarief derde schijf 42,00% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 42,00% 42,00% Lengte derde schijf 22.271 22.649

TAK NIEUWSBRIEF. Tarief derde schijf 42,00% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 42,00% 42,00% Lengte derde schijf 22.271 22.649 DECEMBER 2008 TAK NIEUWSBRIEF INKOMSTENBELASTING Oude en nieuwe belasting- en premietarieven 2008 2009 Tarief eerste schijf 33,60% 33,50% - waarvan inkomstenbelasting 2,45% 2,35% - waarvan volksverzekeringen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies?

Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies? SEPTEMBER 2011 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Verhoging borgstelling voor mkb

Verhoging borgstelling voor mkb Geachte Lezers, Verhoging borgstelling voor mkb Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander

Nadere informatie

Adviezen voor startende ondernemers

Adviezen voor startende ondernemers Adviezen voor startende ondernemers Vincent van Koersveld Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige 3-2-2009 Start onderneming 9.0.doc 2 Vooropmerking Inhoud Bijgaande syllabus heeft geen pretentie om

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie