Bank Wereld. Mogelijkheden voor zzp ers en flexwerkers op de woningmarkt. De ontmoeting met Stan Vermeulen (Joolz) en Maarten Rosenberg (Rabobank)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bank Wereld. Mogelijkheden voor zzp ers en flexwerkers op de woningmarkt. De ontmoeting met Stan Vermeulen (Joolz) en Maarten Rosenberg (Rabobank)"

Transcriptie

1 nummer 2 Juni 2015 Bank Wereld Mogelijkheden voor zzp ers en flexwerkers op de woningmarkt De ontmoeting met Stan Vermeulen (Joolz) en Maarten Rosenberg (Rabobank) Joris Luyendijk in dialoog met bankiers

2 Eén universum Een reputatie is een kwetsbaar bezit. Vorig jaar zagen wij in onderzoek van TNS NIPO een opvallende verschuiving op de vraag hoe het publiek aankijkt tegen banken; van negatief naar neutraal. Dat was winst ten opzichte van de jaren daarvoor. Maar die winst leek de afgelopen maanden te verdampen met de discussie over beloningen bij enkele banken. De emotie in de samenleving over banken zit nog altijd diep. Je ziet het onder andere aan de volle zalen van de Verleiders, de steun voor het burgerinitiatief over geldschepping en de verkoopcijfers van het boek Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk. Ook politici laten zich niet onbetuigd. Minister Dijsselbloem sprak over een graat in zijn keel en de minister-president Rutte zei toedeledokie. Jesse Klaver zag twee totaal verschillende universa. Zijn we terug bij af? Dat geloof ik niet. Openbare debatten over geldschepping en het boek van Joris Luyendijk waar bankiers actief aan deelnamen, laten zien dat de sector niet berust in een gepolariseerde werkelijkheid. We treden naar buiten, zoeken de discussie op en zijn bereid naar anderen te luisteren en onze argumenten te wisselen. Gelukkig zijn er signalen dat langzaam maar zeker het besef doordringt dat in de bankensector de afgelopen jaren op tal van fronten versterking en vernieuwing heeft plaatsgevonden. Of het nu gaat om kapitaalbuffers, het dienen van het klantbelang of cultuur en gedrag. Zijn we er dan? Geenszins, er moet nog veel gebeuren. We moeten bereid zijn ons beleid ook als we daarmee niet de populariteitsprijs verdienen in het debat toe te lichten. En zo nodig aan te passen als we ervan overtuigd raken dat we het beter anders kunnen doen. Dat vraagt van beide kanten in het debat een open houding en de bereidheid op elkaars argumenten in te gaan. Dat is ook noodzakelijk. Want als de afgelopen jaren één ding duidelijk hebben gemaakt, is dat banken en samenleving in hetzelfde schuitje zitten; één universum. Laten we daar met elkaar duurzaam een succes van maken! Ieder kwartaal een ander lid in beeld: hoofdkantoor Rabobank Utrecht. Column Chris Buijink Voorzitter Nederlandse Vereniging van Colofon Redactieadres: Gustav Mahlerplein MS Amsterdam Postbus 7400, 1007JK Amsterdam Eindredactie: Bart van Leeuwen en Sofia van de Ven Redactie: Ivo Bolluijt, Dominique d Haens, Floris Mreijen, Hubert Schokker, Willem de Vocht, Simon Zwagemakers Fotografie: Edwin van Amstel, Marcel Molle, Hermien Lam, Annemarie Otten, Gertjan Welgemoed Vormgeving: Gijs Sierman, Amsterdam Productie: Yardmen, Amsterdam 2

3 Inhoud 2 Chris Buijink Column 4 Luyendijk, de banken en het systeem Dialoog 6 Flexibel werken en wonen Uitgelicht 8 Stan Vermeulen van Joolz en Maarten Rosenberg van Rabobank Amsterdam De ontmoeting 12 Raad van Kinderen Project 13 Michael van Straalen: Bankierseed maakt dilemma zichtbaar Gastcolumn 14 Alexander Rinnooy Kan (D66 Eerste Kamer) Interview 16 Diederick Koolmees SNS Bank Bankmedewerker 17 Nieuws uit Brussel en Den Haag Politiek nieuws 18 Kort Korte nieuwsberichten 19 Getipt door Leonique van Houwelingen (BNY Mellon) Culturele tip 20 Bank in contact 3

4 4 Dialoog Roel Janssen Journalist De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert dialoogbijeenkomsten met bankiers en de samenleving. Met o.a. de dialoogbijeenkomsten wil de NVB de verbinding leggen tussen bank en samenleving. Op 2 juni jl. vond zo n dialoogbijeenkomst plaats met Chris Buijink, voorzitter NVB, Joris Luyendijk, auteur van bestseller Dit kan niet waar zijn, en Roel Janssen, journalist met veel ervaring als financieel-economisch redacteur. De drie sprekers hebben voorafgaand aan het debat hun visie gedeeld op de bankensector en waar deze nu staat. Hieronder vindt u de rede van Roel Janssen. Luyendijk, de banken en het systeem De bestseller Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk doet me denken aan de titel van de beroemde antropologische studie (1928) van Margaret Mead: Coming of Age in Samoa. Antropoloog Luyendijk heeft zijn eigen Coming of Age in the City geschreven. Dit is zowel de kracht als de zwakte van het boek. De kracht zit in de bestudering van de financiële sector als een exotische stam. Zoals bij elke samenleving is er sprake van sociale structuren. Macht, hiërarchie, belangenconflicten, rituelen, cultuur, streven tot zelfbehoud en heel marxistisch toegang tot en controle over de productiemiddelen spelen een rol. Luyendijk maakt impliciet een belangrijke antropologische observatie: het geldwezen en de banken zijn sociale instituties. De zwakte van deze aanpak zit in de conclusie dat het systeem de oorzaak is van de ontsporingen van de financiële sector. Om een ander aan te halen, de Franse structuralistische antropoloog Claude Levy Strauss: Wat vormt het systeem? De kaste van de hogepriesters belast met geldschepping? De uitruil van geschenken in de vorm van kredietverlening? De rite van vernietiging van waardevolle spullen zoals bij de Noord-Amerikaanse Potlatch-indianen? De geheimzinnige stam van de zakenbankiers? De ongrijpbare gemeenschap van shadow banking met haar derivaten? Het systeem, zegt Luyendijk, dat zijn niet de individuele bankiers. Want die blijken in de praktijk best aardige mensen met interessant werk. Luyendijk heeft het over de stuurloosheid van het systeem hij maakt een vergelijking met de lege cockpit van een vliegtuig. Een systeem dat too big to manage is. Luyendijk beschrijft dat hij tijdens zijn veldwerk in Londen erachter kwam hoe ernstig de crisis in 2008 was geweest. Nu kun je de media of de economen veel verwijten, maar niet de onderbelichting van de crisis. Terwijl die plaatsvond verschenen er voortreffelijke artikelen in kranten en tijdschriften ook in Nederland. In de periode daarna verschenen stapels boeken. Het heeft iets van selectieve verontwaardiging om zeven jaar later te schrijven: kijk eens wat ik nou heb ontdekt! Luyendijk stelt vast dat een crisis opnieuw kan gebeuren, en dan nog ernstiger kan uitpakken. Dit lijkt op de apocalyptische visioenen van de evangelist Johannes. Je kunt het namelijk ook omdraaien: de ineenstorting van het systeem is in 2008 afgewend. Is dit een geruststelling? Nee, want dit zegt niets over de toekomst. 4

5 5 Volgens de gangbare literatuur werken de effecten van een financiële crisis zeven tot twaalf jaar door. Na de grote paniek volgde de grote recessie. Er is in die periode wel iets gedaan aan regulering, toezicht en zwaardere kapitaaleisen die aan banken gesteld worden. Zijn die maatregelen voldoende? Ook dat weten we niet. Je kunt altijd beweren: er is onvoldoende veranderd. Maar er is wél geleerd hoe je een crisis moet aanpakken. Al zal elke volgende crisis weer anders zijn dan die van Luyendijk signaleert een aantal structurele factoren die de kwetsbaarheid van de financiële sector vergroten. Terecht stelt hij dat je die moet aanpakken. Zelfs de NVB zal het daarmee wel eens zijn. Ik wil vier punten toevoegen aan de lijst van Luyendijk. 1. De cultuur. Het sociaal-darwinisme van the winner takes all, de mentaliteit van de business school, extreme werktijden en prestatieeisen, de cultuur van een total institution die zich isoleert van de buitenwereld. Dit speelt niet alleen bij banken, ook bij consultants en advocatenkantoren. 2. De olifant in de kamer. De schuldenberg waaronder overheden, bedrijven en individuen gebukt gaan. In het geval van Nederland: de hypotheekschulden. De huizenmarkt zit herstel van de economische groei in de weg en veroorzaakte in Nederland een hardnekkiger recessie dan in andere Europese landen. Je hebt hierbij te maken met een schoolvoorbeeld van de theorie van Hyman Minsky: de combinatie van de menselijke natuur en het financiële stelsel leidt cyclisch tot instabiliteit. Je weet niet wanneer en je weet niet hoe heftig een crisis toeslaat, maar het Minsky-moment is onafwendbaar. 3. De relatie tussen het financiële systeem en het economische systeem. Het bankenstelsel is geen hedendaagse alchemie die onuitputtelijke rijkdom schept, maar eerder de achilleshiel van het kapitalistische systeem. Sinds een aantal jaren is sprake van de gunstige driehoek van lage inflatie, stabiele wisselkoersen en economische globalisering. Het heeft geleid tot lage rente, oplopende schulden en reusachtige kapitaalstromen. Dit staat bekend als de savings glut. Tegelijkertijd ontwikkelden banken zich internationaal en met steeds grotere leverage, derivaten en financiële constructies. Er was sprake van een explosie van de balans van banken. Ofwel: banking glut. Over de auteur Roel Janssen is tot eind 2010 financieeleconomisch redacteur van NRC Handelsblad geweest. Daarvoor heeft hij ruim 25 jaar gewerkt als journalist bij NRC Handelsblad, onder meer als financieel-economisch redacteur en commentator. Tegenwoordig is hij als freelancer werkzaam voor journalistieke websites zoals Follow The Money en The Daily Post. Hij is lid van de Centrale Plancommissie (CPC) van het Centraal Planbureau (CPB), senior advisor van het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en lid van de advisory board van OMFIF, een financiële nieuwsbrief en denktank in Londen. Zo gingen westerse economieën van the great moderation en the great exuberance naar the great collapse. Het was een schoolvoorbeeld van The good, the bad and the ugly. 4. Prisoner s dilemma. Het rationele gedrag van de één (land, bank, bankier) kan leiden tot een ramp voor iedereen. Elke speler handelt in zijn eigen belang, maar allemaal samen als groep zijn ze slechter af. De reddingsoperaties door overheden van de financiële sector in 2008 kun je beschouwen als de doorbreking van het prisoner s dilemma. Daarvoor hebben we met z n allen een hoge prijs betaald. Ten eerste omdat de redding van de banken veel kostte maar nog meer omdat er zeven magere economische jaren op zijn gevolgd. Kan het anders? Kun je het prisoner s dilemma en het Minsky-moment vermijden? Dat kan door samenwerking van partijen, door bij beslissingen niet alleen het eigen belang maar ook het maatschappelijke belang te laten meewegen. De vraag is of de NVB met zijn bankierseed en of Luyendijk met Dit kan niet waar zijn dat kunnen bereiken. Ik denk het niet. Daar heb je overheden en centrale banken voor nodig die durven ingrijpen en luidkeels ho stop en zo doen we het niet roepen voordat het te laat is. En niet, zoals in 2008, pas als het kalf verdronken is. 5

6 6 Uitgelicht Er is een belangrijke verandering gaande op de arbeidsmarkt. De groep werknemers met een vast arbeidscontract wordt steeds kleiner, de groep zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) en werknemers met een tijdelijk of flexibel contract (flexwerkers) wordt steeds groter. Deze trend is van invloed op de woning- en hypotheekmarkt. Tatiana Muusze-Rietdijk Adviseur Consumentenzaken Flexibelwerken en wonen Waar de hypotheekaanvraag voor klanten met een vaste baan relatief standaard is, komt er voor flexwerkers en zeker ook voor zzp ers veel meer bij kijken. Veel zzp ers en flexwerkers denken dat het lastig is om een hypotheek te krijgen. Toch is dat niet altijd het geval; banken denken graag mee. Veel vragen over een hypotheek Banken hebben een belangrijke functie bij het verstrekken van hypotheken en voelen zich verantwoordelijk om adequaat te reageren op belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsen woningmarkt. Om die reden heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de website ontwikkeld. Ruim 30% van de werkenden werkt op flexibele basis. Veel mensen zitten met de vraag of ze wel in aanmerking komen voor een hypotheek. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit informatiepunt is het belang om stil te staan bij de positie van zzp ers en flexwerkers met de wens om een woning te kopen, zegt Tatiana Muusze-Rietdijk, adviseur Consumentenzaken bij de NVB. Flexibelwerkenenwonen.nl Door middel van de website kunnen banken de groeiende groep zzp ers en flexwerkers informeren over hypotheekverstrekking. Muusze-Rietdijk geeft daarbij aan dat zzp ers en flexwerkers via de website beter inzicht krijgen in de voorbereidingen die je kunt treffen om een hypotheekaanvraag te doen. Via een checklist helpen we mensen om zich optimaal voor te bereiden. Vaak blijkt tijdens een adviesgesprek dat een gedegen voorbereiding ontbreekt en mensen zelf geen helder beeld hebben van hun persoonlijke financiële situatie en toekomstperspectief. Terwijl deze informatie vaak wel essentieel is voor het verkrijgen van een eventuele hypotheek. De website zet de belangrijkste onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde komen op een rij. Bent u flexwerker of zzp'er? En heeft u onlangs een hypotheekgesprek met uw bank gehad? Deel uw ervaring met ons via 1 Breng uw situatie in kaart 2 Verdiep u in de weten regelgeving 3 Verzamel de juiste documenten en gegevens 6

7 Flexwerker en zzp er Inmiddels werkt ruim 30% van de werkenden op flexibele basis Een flexwerker is iemand met een flexibel arbeidscontract, zoals een arbeidscontract voor bepaalde duur, een nulurencontract of oproepcontract. Meestal is zo n contract voor korte tijd. Een flexwerker heeft dus geen vaste baan, maar werkt vaak achtereenvolgend voor verschillende werkgevers. Ook mensen die voor een uitzendbureau werken, zijn flexwerkers. Een zzp er werkt zonder arbeidscontract voor verschillende opdrachtgevers. Zzp ers staan vaak als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en regelen alles zelf, van acquisitie tot boekhouding. Aart van der Gaag Voorzitter Algemene Bond Uitzendondernemingen Denis Maessen Voorzitter PZO-ZZP Johan Marrink Namens Stichting ZZP Nederland Wij hopen op een toekomst waarin banken zich meer gaan verdiepen in de individuele situatie van de (flexibel) werkende. Daarbij zijn niet alleen het soort contract, het verleden en de huidige werkgever van belang, maar juist ook de mogelijkheden die hij of zij heeft in de toekomst. Hoeveel kans heeft deze werkende om aan het werk te blijven en zijn of haar maandlasten te kunnen blijven betalen? Dat betekent niet dat zomaar iedereen een hypotheek kan krijgen, maar wel dat flexwerkers en zzp ers niet bij voorbaat uitgesloten worden van een hypotheek en maar ieder op z n eigen merites wordt beoordeeld. Zzp ers en hypotheken, het is nog altijd geen vanzelfsprekende combinatie. En dat terwijl de groep zzp ers alleen maar groeit. Een hypotheekaanvraag van een zzp er is nog altijd lastig. Banken geven aan dat er toch meer mogelijk is. In dit kader wordt het zeer gewaardeerd dat op de website zelfstandige professionals meer informatie krijgen over de wijze waarop ze een hypotheekaanvraag kunnen indienen. Vooral de mogelijkheid om hun ervaringen met een hypotheekaanvraag te delen lijkt PZO-ZZP van grote waarde met het oog op het broodnodige vergroten van de toegankelijkheid van de hypotheekmarkt voor zelfstandigen en flexwerkers. Zzp ers en een hypotheek, het lijkt geen gelukkige combinatie. Vaak worden wij bij Stichting ZZP Nederland gebeld door aangeslotenen die ons zeggen dat ze met geen mogelijkheid een hypotheek kunnen krijgen. Dat er vaak door wet- en regelgeving geen mogelijkheden zijn, weten zzp ers niet en dan is de bank vaak de boeman. Flexibelwerkenenwonen.nl legt alle belangrijke onderdelen voor het verkrijgen van een hypotheek goed uit. Hierdoor kunnen zzp ers beter beslagen ten ijs komen als ze een hypotheek willen krijgen. Hoe meer duidelijkheid hoe beter, vandaar dat Stichting ZZP Nederland een initiatief als flexibelwerkenenwonen.nl van harte toejuicht. 4 Zet cijfers op een rijtje 5 Onderbouw uw hypotheekaanvraag 6 Ga naar

8 Kinderwagenmerk Joolz in korte tijd volwassen 8

9 De ontmoeting Simon Zwagemakers Adviseur Zakelijke Dienstverlening Thomas Olivier Conciso In Amsterdam groeit de creatieve industrie snel. Een voorbeeld van zo'n ondernemer is Joolz. De luxe kinderwagens van het Nederlandse Joolz werden in een paar jaar razend populair. Het bedrijf is al in 25 landen actief. Rabobank Amsterdam ondersteunt Joolz in binnen- en buitenland. De ontmoeting met Stan Vermeulen en Maarten Rosenberg Kredietbehoefte groeit in hoofdstad Maarten Rosenberg, directeur bedrijven van Rabobank Amsterdam, ziet dat de kredietbehoefte in Amsterdam en omgeving het afgelopen halfjaar aantrekt. Een deel van die vraag is afkomstig van bedrijven die herfinanciering nodig hebben. Maar Rosenberg ziet ook veel nieuwe bedrijven. In Amsterdam groeit de creatieve industrie snel; die bestaat onder andere uit gaming, mode en design. Het zijn uiteenlopende bedrijven, maar ze zijn stuk voor stuk online actief en groeien hard. Door de opkomst van de creatieve industrie is de kredietvraag anders dan tien jaar geleden, zegt Rosenberg. Voor veel van die bedrijven is het een uitdaging om goed hoog opgeleid personeel te vinden. Ze hebben vaak financiering nodig om ontwikkelingskosten maar ook salarissen in de opstartfase te kunnen betalen. Zet maar eens twintig softwareontwikkelaars bij elkaar; dat kost veel geld. Dat vraagt ook van ons om goed te kijken naar de financieringsmogelijkheden. Het is een nieuwe tak van sport, anders dan het financieren van een pand en machines." In het kantoor van Joolz in hartje Amsterdam hangen tientallen beugels in alle denkbare kleuren aan de wand. De kinderwagens uit de Tailor collectie zijn grotendeels te personaliseren, zegt algemeen directeur Stan Vermeulen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Joolz Tailor door keuzes in de kleur wielen, type stoffen en in de afwerking van de duw- en veiligheidsbeugels verkrijgbaar zijn in 120 combinaties. We zijn er anderhalf jaar geleden mee begonnen en het is een groot succes. Sinds begin dit jaar kunnen ouders ook de naam van hun kind op de beugel laten zetten. Een kinderwagen moet functioneel én mooi zijn. Met dat idee begon Joolz-oprichter Emile Kuenen met het ontwikkelen van een kinderwagen in het topsegment. Hij had toen al het merk Firstwheels op de markt gebracht. Vermeulen raakte betrokken vanuit het producten merkontwikkelingbedrijf dat hij destijds had. Hij hielp om het merk Joolz te ontwikkelen en in de markt te zetten. Vermeulen: Kinderwagens in het topsegment waren in opkomst. Om ons heen gaven ouders er ineens veel geld aan uit. Vanaf het moment dat het idee voor de ergonomische luxe kinderwagen ontstond, ging het snel met Joolz. In 2007 werden de eerste kinderwagens gelanceerd. De afgelopen jaren steeg de omzet met dertig tot veertig procent per jaar. We zijn uit ons kantoor gegroeid, zegt Vermeulen terwijl we de trappen van het gehuurde herenhuis oplopen. Joolz is inmiddels actief in 25 landen. Vermeulen werd in 2008 aandeelhouder en is sinds 2011 algemeen directeur van het bedrijf. Oude fabriek Een verhuizing staat op stapel. Onlangs kocht Joolz een nieuw pand in Amsterdam Noord. Dat werd gefinancierd met hulp van huisbankier Rabobank Amsterdam. Vermeulen: Het is een oude fabriek die naar onze wensen wordt ingericht. Er is ruimte voor het kantoor en ontwerpers kunnen er met prototypes aan de slag. En er komt een Very Important Pregnant People café. Aanstaande ouders kunnen de kinderwagens daar uitproberen, maar ook meedenken over verbeteringen en we zullen met partners evenementen organiseren die aansluiten op de vraag en wensen van zwangere vrouwen en jonge ouders. Op het eerste gezicht lijkt de aankoop van zo n groot pand ver verwijderd van de kernactiviteit van Joolz, zegt Maarten Rosenberg, directeur bedrijven bij Rabobank Amsterdam. Rosenberg: Een pand kopen en op de balans zetten is vanuit risicoperspectief natuurlijk iets anders dan een bedrijfspand huren, maar in dit geval is het pand een middel om te kunnen innoveren en het merk Joolz te laden. En ondernemers die blijven innoveren kunnen zich onderscheiden. Positive design Vermeulen licht toe: Op de nieuwe locatie bieden we plek aan studenten en jonge ontwerpers om ons te helpen bij het verbeteren en vernieuwen van onze producten. En co-creatie (klanten betrekken) doet Joolz door bijeenkomsten te organiseren met (aanstaande) ouders. Vermeulen: We willen optimaal gebruik maken van het collectieve brein. Er is veel meer kennis dan wij intern kunnen opbouwen. Als we die kennis slim inzetten stijgt onze innovatiekracht en -snelheid. Het past allemaal binnen de Positive Designfilosofie van Joolz. Onder die noemer wil het bedrijf met ontwerpen bijdragen aan een gezonde en duurzame manier van leven. Vermeulen: Bij elk ontwerp staat de gebruiker centraal. We willen het welzijn van ouders en kinderen bevorderen. Dat zit ook in kleine dingen. Onze verpakkingen krijgen bijvoorbeeld een tweede leven, doordat je er kartonnen speelgoed van kan maken: een vogelhuisje, olifant of fotolijstje. 9

10 Stan Vermeulen Stan Vermeulen is sinds 2011 algemeen directeur van Joolz. Daarnaast is hij medeoprichter van Dutch Doctors, een start-up in de gezondheidszorg. Vermeulen was (mede)oprichter van diverse bedrijven, waaronder een product- en merkbureau. Daarvoor werkte hij onder andere bij televisieproducent Endemol. Gestapelde financiering Rabobank Amsterdam is sinds 2013 de bankier van het snelgroeiende bedrijf. Joolz wilde destijds een van de oorspronkelijke aandeelhouders uitkopen (managementbuy-out) en werkkapitaal vrijmaken om de verwachte groei te kunnen financieren. Vermeulen: We hebben een adviseur in de arm genomen en die is met onze vraag langs een aantal banken gegaan. Rabobank kwam direct met een voorstel dat aansloot bij onze wensen. We wilden bijvoorbeeld niet teveel financieren met schuld. Op dat moment was het voor Rabobank de uitdaging om op basis van de informatie van de adviseur een inschatting te maken van de wensen van Joolz, vertelt Rosenberg. We moesten in korte tijd een kundig team samenstellen, dat een goed beeld heeft van het type onderneming en de uitdaging waar zij voor staat. Het was een voordeel dat Joolz een heldere groeistrategie heeft. De oplossing werd een gestapelde vorm van financiering. De Lage Landen (onderdeel van Rabobank) verstrekte een debiteuren- en voorraadfinanciering om werkkapitaal vrij te maken. Want een bedrijf dat snel groeit, moet genoeg voorraad kunnen aanleggen, wachten op betalingen en tegelijkertijd blijven investeren. Van Rabobank Amsterdam kreeg Joolz bancaire financiering. De aandeelhouders onder wie Vermeulen brachten ook kapitaal in. 10

11 Maarten Rosenberg Maarten Rosenberg is directeur bedrijven bij Rabobank Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer Chief Financial & Risk Officer (CFRO) bij Rabobank Amsterdam. Voor zijn overstap naar Rabobank Amsterdam werkte hij achttien jaar voor verschillende afdelingen van Rabobank International. Goede klik Natuurlijk draaide de keus voor Rabobank niet alleen om het geld, zegt Vermeulen. We hadden gelijk een goede klik met het team van Rabobank. Dat maakte het nemen van de beslissing een stuk gemakkelijker. Ook Rabobank zag een kans. Rosenberg: Het is een mooi product. Ik heb zelf ook drie kinderen en ik dacht meteen goh, hoe deed ik dat destijds?. Bovendien is er een gezonde ambitie om verder te groeien en Positive Design is een uniek concept. Joolz wil de kinderwagens volgend jaar in de Verenigde Staten lanceren. Ook daarbij ondersteunt Rabobank het bedrijf. Vermeulen vloog onlangs met oprichter en zakenpartner Kuenen naar de VS voor gesprekken. Het was fijn dat Rabobank Amsterdam al contact had gelegd met het filiaal in New York. Mede daardoor hebben we een aantal goede besprekingen gehad. Ze zetten hun netwerk in om ons te helpen. Zo bracht Rabobank New York ons in contact met een goede advocaat. Het is altijd mooi als we klanten dankzij ons netwerk kunnen ondersteunen in het buitenland, zegt Rosenberg. Het typische strakke Nederlandse ontwerp (ook wel bekend als Dutch Design) is volgens Rosenberg een van de redenen waarom Joolz ook populair is over de grens. We zien dat Dutch Design het erg goed doet in het buitenland. Joolz heeft de lat hoog gelegd. We willen de wereld op een betekenisvolle manier veroveren, zegt Vermeulen. Dat betekent volgens hem winst maken met oog voor de omgeving. Dus plant Joolz voor elke verkochte kinderwagen die op de website wordt geregistreerd een boom in het Geboortebos in Colombia en komen er zonnepanelen op het dak van de nieuwe locatie. Vermeulen: En we willen Positive Design de komende jaren internationaal op de kaart zetten. [KADER] MAARTEN ROSENBERG Maarten Rosenberg is directeur bedrijven bij Rabobank Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer Chief Financial & Risk Officer (CFRO) bij Rabobank Amsterdam. Voor zijn overstap naar Rabobank Amsterdam werkte hij achttien jaar voor verschillende afdelingen van Rabobank International. 11

12 Project Arthur Reitsma Teamleider Consumentenzaken & specialist financiële educatie Raad van kinderen De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is een driejarige samenwerking aangegaan met de Raad van Kinderen (RVK). De RVK is een initiatief van Unicef Nederland en de Missing Chapter Foundation, waarbij kinderen met hun frisse blik besluitvormers van organisaties op een nieuwe manier laten kijken naar bestaande dilemma s, met als doel het bedrijf meer toekomstbestendig te maken. Zij adviseren de NVB en het bestuur de komende drie jaar onder andere over de maatschappelijke rol van banken, nu en in de toekomst. Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink past de samenwerking uitstekend in het Toekomstgericht Bankieren dat banken nastreven: Hierdoor krijgt de generatie van morgen een stem in de vernieuwing van de sector. Gedurende dit traject bedenkt de NVB jaarlijks een nieuw dilemma, dat de RVK tijdens het schooljaar onderzoekt en waarover ze uiteindelijk de NVB adviseert. De RVK bestaat dit jaar uit groep 8-leerlingen van Instituut Schreuder uit Amsterdam. Zij kregen als dilemma mee: Wat kunnen banken doen zodat mensen zich veilig voelen met geld? Nadat ze dit lastige dilemma hebben ontvangen is de Raad een grondig onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek verzamelden zij op verschillende manieren informatie. Dit deden zij onder meer door tijdens het Jubileumcongres van de NVB op 2 december 2014 het gesprek aan te gaan met bankbestuurders Leonique van Houwelingen (BNY Mellon), Rien Nagel (Rabobank), Tanja Nagel (Theodoor Gilissen) en Chris Vogelzang (ABN AMRO). Dit deden zij onder leiding van Prinses Laurentien, oprichter en directeur van de Missing Chapter Foundation. Na dit congres volgden bedrijfsbezoeken bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht en een lokaal bankfiliaal van ING in Amsterdam. Zij hebben hier de dagelijkse praktijk meegemaakt en de mogelijkheid gekregen om volop vragen te stellen. Met al deze informatie zijn ze aan de slag gegaan om tot een advies te komen. Na dit intensieve traject hebben zij eind mei hun bevindingen tijdens een dialoogsessie aan de bankbestuurders en directie van de NVB gepresenteerd. De RVK onderschreef het belang van open, transparante communicatie en kwam daarbij met verrassende suggesties. De bestuurders en directie van de NVB buigen zich momenteel over de haalbaarheid van de voorstellen. Voor het einde van het schooljaar zullen zij tijdens een bezoek aan de school de RVK een terugkoppeling geven. Het traject van de RVK, bestaande uit bovenstaande bezoeken en onderzoek, is vastgelegd op film. Nieuwsgierig geworden? Deze film zal in het najaar verspreid worden onder onze leden en te zien zijn op het Ledennet. Bent u lid van de NVB en heeft u nog geen toegang tot het kennis- en informatieplatform? Vraag dan een inlog aan via https://ledennet. nvb.nl. 12

13 Minister-president Mark Rutte en NVBvoorzitter Chris Buijink Werkdiner MP Bestuursvoorzitters Wiebe Draijer, Rabobank (links) en Gerrit Zalm, ABN AMRO (rechts) Minister-president Mark Rutte was op 15 juni j.l. te gast bij het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het was een informeel werkdiner waarbij onder andere de ontwikkeling van banken, de relatie met de samenleving, het herstel van economie en Europa ter sprake kwamen. NVB-voorzitter Chris Buijink sprak na afloop van een goede en open discussie. Gastcolumn Michaël van Straalen Voorzitter MKB-Nederland Bankierseed maakt dilemma zichtbaar Voor de klant lijkt de nieuwe, naar bankmedewerkers uitgebreide bankierseed iets te brengen waarop hij al jaren hoopt: zijn belang wordt centraal gesteld! En als klap op de vuurpijl is er ook tuchtrecht ingevoerd als stok achter de deur. Ik ken wel klanten die die stok zouden willen grijpen. Er zijn namelijk nogal wat ondernemers die vinden dat hun belang al een hele poos niet centraal staat bij de bank. Ondernemers die in de afgelopen jaren met eenzijdige keuzes zijn geconfronteerd die meer richting dictaat gingen dan geduid kunnen worden als het resultaat van een afweging waar zij hun belang nog in konden herkennen. Ondernemers die flink hebben geleden, en daarbij vinden dat juist de bank letterlijk en figuurlijk geen centje pijn heeft geleden. Voor die ondernemers is geen stok lang en dik genoeg. Een dilemma tekent zich af. Een bankmedewerker moet volgens de afgelegde eed immers ook een evenwichtige afweging maken tussen de belangen van álle partijen, zijn eigen bank incluis. Hoe doe je dat, alle belangen afwegen en daarbij de klant centraal stellen? Die belangen, zo hebben de afgelopen jaren laten zien, lopen vaak ver uiteen. En kún je wel kiezen, of móet je eigenlijk wel kiezen? Zou het zo kunnen zijn dat je bij je beoordeling gewoon blijft doen wat je altijd al deed? Kun je schuilen onder de paraplu van het belang van alle partijen? Ik vraag me serieus af hoe dat in de praktijk zal uitpakken. Neem bijvoorbeeld een afdeling Bijzonder Beheer. Ga als medewerker van die afdeling een ondernemer die zelf nog volop kansen voor zijn bedrijf ziet maar eens uitleggen dat zijn belang weliswaar centraal staat, maar dat zijn krediet niettemin wordt opgezegd. En zo de stekker uit zijn bedrijf wordt getrokken. De eed is naar ik hoop een oprechte poging om bankieren transparanter te maken en keuzes te kunnen uitleggen zonder de vlucht naar regels of directieven. Zo bezien is die een verademing. Want laten we eerlijk zijn: helder en open communiceren, uitleggen waarom een ondernemer wel of geen krediet krijgt, fouten erkennen dat zijn nu niet direct punten waarop de banken de afgelopen jaren hebben uitgeblonken. Maar daar ligt wel een kans en ook een schone taak. De economie krabbelt overeind, ondernemers gaan weer meer investeren. Vertrouwen in de bank als nog altijd de belangrijke financieringsbron hoewel alternatieven gelukkig ook steeds beter beschikbaar komen is daarbij essentieel. Ik hoop oprecht dat de bankierseed daaraan een bijdrage zal leveren. 13

14 14 Interview met Alexander Rinnooy Kan D66 Eerste Kamer 14

15 Interview Dominique d'haens Adviseur Public Affairs Den Haag Curriculum vitae Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan Directeur Econometrisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1983 tot 1986 Rector magnificus, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1986 tot 1989 Voorzitter VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemingen), van 1 januari 1991 tot 1 januari 1995 Voorzitter VNO-NCW, van 1 januari 1995 tot juni 1996 Lid Raad van Bestuur N.V. ING Groep, van 1 september 1996 tot 1 augustus 2006 Voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), van 1 augustus 2006 tot 1 september 2012 U bent onlangs verkozen tot senator in de Eerste Kamer voor D66. Waar gaat u zich de komende vier jaar voor inzetten? Voor een goede en kritische invulling van de kwaliteitsborging die de Eerste Kamer moet verzorgen. D66 is op termijn niet overtuigd van de noodzaak van het instituut, maar onderkent de betekenis van de politieke rol die de Eerste Kamer in het verlengde van het primaat van de Tweede Kamer vooralsnog kan en moet spelen. Ik werk daar graag aan mee. De laatste jaren wordt er veel gesproken over de rol en verhouding die de Eerste Kamer heeft ten opzichte van de Tweede Kamer. Ziet u nog een toekomst voor de Eerste Kamer? Zolang bijvoorbeeld de Nederlandse rechter niet aan de Grondwet kan toetsen, kan de Eerste Kamer een zinnige en in de praktijk wenselijke bijdrage leveren aan de zorgvuldigheid en de consistentie van onze wetgeving. Als voormalig lid van de RvB van ING en tot voor kort voorzitter van RvC bij DNB bent u altijd nauw betrokken geweest bij de bancaire sector. Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor de bancaire sector de komende jaren? Het herwinnen van maatschappelijk vertrouwen lijkt mij de belangrijkste opgave. De onmisbaarheid van de financiële sector als gangmaker van een moderne economie is onomstreden, maar de ongelukkige beeldvorming rond de sector, mede veroorzaakt door vlagen van tekortschietend inlevingsvermogen, heeft flinke schade aangericht die nog niet is verholpen. Het ingezette brede Europese hervormingsproces, met daarbinnen een belangrijke rol voor de toezichthouders, is kansrijk en moet met kracht worden voortgezet. U heeft onlangs bij de Economic Board Utrecht een masterclass De duurzame toekomst van de financiële sector gegeven. Hoe kan volgens u die duurzame toekomst worden bereikt? De financiële sector moet natuurlijk in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld geven in duurzame bedrijfsuitoefening. Daarnaast moet zij haar activiteiten als kredietverlener en belegger toetsen aan relevante duurzaamheidscriteria. En ten slotte moet zij klanten maximaal de gelegenheid bieden om hun eigen financiële afwegingen te baseren op financiële analyses die mede recht doen aan duurzaamheidseffecten en de daarmee geassocieerde risico s. Alles wijst erop dat klanten en samenleving die rol zeer waarderen. De toneelgroep De verleiders heeft in uw tijd bij DNB het toneelstuk Door de bank genomen opgevoerd, waarna u vervolgens de discussie bent aangegaan met de spelers. Hoe beoordeelt u het (burger)initiatief van deze acteurs? De levendige discussie met de acteurs, waaraan naast mij ook door Klaas Knot werd deelgenomen, en het door hen geïnitieerde burgerinitiatief concentreerden zich op de geldscheppende rol van banken, waarvoor naar mijn gevoel geen gemakkelijk alternatief aanwezig is. Maar de ontmoeting illustreerde ook de betrokkenheid van een breed publiek bij wat zich in de sector afspeelt. De sector kan op die belangstelling niet anders dan in openheid en toegankelijkheid reageren. Tot slot, welke boodschap en welk advies heeft u voor de bancaire sector? De financiële sector beschikt over een ruim mandaat om haar maatschappelijk essentiële rol te vervullen. Aan de invulling en uitvoering van die rol worden in Nederland buitengewoon hoge maatschappelijke eisen gesteld. Ik hoop en verwacht niet anders dan dat de sector van de moeilijke jaren die achter ons liggen zal leren hoe een passend vervolg gegeven kan worden aan een roemrijke Nederlandse traditie. 15

16 Bankmedewerker Sofia van de Ven Communicatieadviseur Diederick Koolmees In deze rubriek stellen we u een medewerker van een bank voor. Hij of zij vertelt over het vak. Deze keer stellen we u voor aan Diederick Koolmees, Manager Regulatory Reporting bij SNS Bank N.V. Hieronder vallen de merken SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. Hoe ziet uw gemiddelde werkdag eruit? Sinds oktober 2014 werk ik als manager van de afdeling Regulatory Reporting bij SNS Bank N.V. Ik stuur drie teams aan van circa vijftien medewerkers die maandelijks werken aan de verschillende rapportages over kapitaal, statistiek en liquiditeit voor de toezichthouder. Ik houd ervan om vroeg te beginnen en ben daarom vaak rond 08:00 uur op kantoor. Om 09:00 uur zijn meestal alle teamleden aanwezig en sluit ik aan bij één van de dagstartmeetings. Tijdens deze vergaderingen bespreken de deelteams hoe we het werk verdelen en welke issues er zijn. Daarna volgt meestal een stuurgroep over een project gericht op het invullen van nieuwe rapportage-eisen. Vervolgens komt regelmatig een teamlid langs waarvan ik de rapportage bekijk en valideer. In de middag heb ik regelmatig contact met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB), onze toezichthouders. Daarnaast heb ik natuurlijk overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken en met collega s over bijvoorbeeld interpretatie van wet- en regelgeving. Als ik geluk heb dan heb ik aan het einde van de dag de tijd om dit te doen, maar meestal gebeurt dit thuis in alle rust. Op woensdag proberen we met een aantal collega s tijdens de lunchpauze een rondje hard te lopen. Dat geeft een goede teambuilding en zorgt voor de broodnodige beweging. Wat kan moeilijk zijn aan uw baan? Wat ik als een mooie uitdaging zie is om te blijven verbeteren. Ik vraag van mezelf en van mijn teamleden om kritisch te blijven naar het werk en de uitvoering. De werkdruk kan hoog zijn, maar juist dan is het belangrijk dat je je blijft afvragen of het niet anders en/of beter kan. De vraag die je mij vaak hoort stellen bij oplevering is: Wat heb je veranderd?. Elkaar blijven helpen en soms verder kijken dan je eigen werk draagt hier ook aan bij. Heeft u de bankierseed al afgelegd en wat vindt u ervan? De bankierseed is voor mij een prima uiting van ambitie, maar belangrijker is ook dat iedereen zicht ernaar gedraagt. Ik voel me mede verantwoordelijk om de negatieve perceptie die men heeft over bankiers te veranderen. Daar wil ik van binnenuit aan bijdragen. Wat is uw levensmotto? Neem soms even afstand van de dagelijkse dingen, relativeer. Dat is de beste manier om verandering teweeg te brengen. Hoe bent u bij de bank terechtgekomen? Na mijn studie Bedrijfseconomie en Nederlands Recht ben ik al vrij snel aan de slag gegaan als consultant bij Deloitte. De combinatie van economie en recht heeft altijd goed voor mij gewerkt omdat ik het leuk vind om juridische vraagstukken te vertalen naar een werkbare oplossing voor de praktijk. De bancaire sector heeft mij altijd aangesproken in verband met de grote verandertrajecten op het gebied van finance, risk en compliance. De positie van manager Regulatory Reporting spreekt mij aan omdat ik het na circa tien jaar advisering belangrijk vind om de handschoen ook eens zelf op te pakken. Wat vindt u leuk aan uw baan? SNS Bank spreekt mij aan als uitdager van de grootbanken : bankieren moet weer normaal worden. Binnen de bank heerst een open en informele sfeer waarin doelgericht en pragmatisch wordt samengewerkt. Het dynamische aspect van mijn rol vind ik het leukste. Ik denk dat zestig procent van het werk vast staat en tijdens de overige veertig procent ben ik bezig met het opvolgen van continue verandering. Sinds 4 november 2014 staan zeven Nederlandse banken onder Europees toezicht. Dit brengt veel nieuwe eisen en werkzaamheden met zich mee. Daarnaast is het werken met mensen uitdagend. Mijn rol is om mijn teamleden in staat te stellen om maximaal te presteren, en als dat lukt ben ik trots op het resultaat. 16

17 Politiek nieuws Martijn Vliegenthart Adviseur Public Affairs Brussel Dominique d'haens Adviseur Public Affairs Den Haag Nieuws uit Brussel en Den Haag Meer Brusselse aandacht voor implementatie van internationale afspraken Het internationale Bazel Comité van bankentoezichthouders heeft onlangs twee voorstellen ter consultatie voorgelegd om kapitaalsposities van banken onderling beter te kunnen vergelijken. De NVB heeft haar zorgen geuit bij de Commissie over de economische gevolgen voor met name consumenten en het MKB wanneer de voorstellen in de huidige vorm zouden worden doorgevoerd. Het is inmiddels een bekende zorg bij Commissaris Hill van Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie. Hij zal de komende jaren meer aandacht schenken aan de implementatie en (her)kalibratie van internationale afspraken. Het is voor de Commissie niet langer vanzelfsprekend dat internationale standaarden worden geïmplementeerd. Bij de Commissie leeft de wens meer aandacht te besteden aan proportionaliteit en beter aan te sluiten bij Europese specifieke omstandigheden. Ook als dat een oordeel van materially non compliant uit Bazel zal opleveren. Voor de implementatie van Bazel-afspraken, in Amerika vaak geldend voor slechts grootbanken en in Europa voor alle 8000 banken, overweegt Hill verlichting voor kleine(re) Europese banken bij bijvoorbeeld CRD IV. De aankomende N3 juli tot en met 31 augustus In juni vonden nog enkele belangrijke debatten plaats over de bancaire sector. Zo vond 8 juni jl. het notaoverleg over duurzaam bankieren plaats. Ter voorbereiding op dit overleg heeft de NVB een informatiepaper 1 gestuurd naar de Tweede Kamer waarin is aangegeven dat banken individueel en collectief, antwoorden proberen te bieden op de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, grondstofschaarste en mensenrechtenproblematiek. Verder is er in de Tweede Kamer gesproken over de bevindingen van het Financieel Stabiliteitscomité dat pleit voor een verdere verlaging van het maximale bedrag dat consumenten mogen lenen ten opzichte van de waarde van de woning, ook wel Loan to Value-ratio (LTV) genoemd. De NVB heeft na de publicatie van het onderzoek al gereageerd 2 op het onderzoek en aangegeven dat een wettelijke verdere verlaging onverstandig is. Het wettelijk verlagen van de LTV naar 90% zorgt ervoor dat een gemiddelde starter de aankoop van een eerste huis naar verwachting met ongeveer vijf tot zeven jaar zal moeten uitstellen. implementatie van de Bazelse leverage ratio zal een test case worden voor de nieuwe benadering uit Brussel. Ook in het Europees Parlement is er een groeiende belangstelling voor internationale standaardsetters als het Bazel Comité. De ECON-commissie gaat een initiatiefrapport opstellen naar de rol van internationale standaardsetters. Zij wil weten wie verantwoordelijk is voor de besluiten en hoe de transparantie van de werkwijze van deze instellingen verbeterd kan worden. Ook wil ze antwoorden hebben op de vraag hoe Europa haar belangen verdedigt in deze internationale fora en of meer coördinatie tussen lidstaten noodzakelijk is. Nieuwe Eerste Kamer Dinsdag 26 mei vonden de verkiezingen plaats voor de Eerste Kamer. De regeringscoalitie van VVD en PvdA heeft in totaal 21 zetels behaald en heeft daarmee geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ook samen met de constructieve partijen D66, ChristenUnie en SGP heeft de coalitie geen meerderheid, waardoor het kabinet met meerdere partijen zal moeten onderhandelen om steun te krijgen in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer is begonnen aan haar laatste weken voor het zomerreces, dat duurt van 1 Paper Stand van zaken duurzaam bankieren 2 Paper Hypotheken: Verdere inperking leencapaciteit onnodig en onverstandig Bank Bank Wereld

18 KortKortKortKortKortKortKortKortKortKortKortKortKo Tuchtrecht voor bankmedewerkers is van start Op 1 april 2015 is het tuchtrecht voor bankmedewerkers van start gegaan. Hiertoe leggen de medewerkers de bankierseed af. Dit gebeurt in de komende maanden door middel van een betekenisvolle ceremonie. Tijdens deze bijeenkomst in groepen van 25 tot 40 mensen zal de bankmedewerker ten overstaan van zijn/haar collega s en een leidinggevende de eed afleggen. De medewerker ondertekent een formulier waarmee hij/zij aangeeft zich aan de gedragsregels te houden. Tegelijkertijd ondertekent de medewerker een verklaring in het kader van het tuchtrecht. Nieuwe bankmedewerkers moeten binnen drie maanden de bankierseed hebben afgelegd. De NVB is ervan overtuigd dat de invoering van de bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verder herstel van vertrouwen in de bankensector Het tuchtrecht wordt uitgevoerd door de Stichting Tuchtrecht Banken. Deze stichting wordt in haar werkzaamheden ondersteund door stichting DSI, die reeds vijftien jaar ervaring heeft met de uitvoering van tuchtrecht in de financiële sector. De bestuursleden van de Stichting Tuchtrecht Banken zijn Toon Huydecoper (voorzitter), Nicolet Jager (penningmeester) en Dirk Schoenmaker (secretaris). De Stichting Tuchtrecht Banken zal op kwartaalbasis informatie verstrekken over het aantal binnengekomen meldingen. Meer informatie is te vinden op de website Banken nemen FNVpetitie topsalarissen in ontvangst FNV-voorzitter Ton Heerts heeft op 20 april jl. een petitie aangeboden aan voorzitter Chris Buijink van de NVB over het beperken van topsalarissen. FNV Finance presenteerde de uitkomst van een onderzoek van Motivaction naar de meningen van het publiek hierover. Banken zijn na de crisis gered door de belastingbetaler en daar moeten zij zich steeds van bewust zijn. Veel mensen ervaren de gevolgen van de crisis nog dagelijks. Tegelijkertijd zijn banken in verandering: de digitale transformatie, met gevolgen voor klanten en ook voor werknemers. De uitslag van de enquête is zeer kritisch en dat verbaast mij niet, zeker gezien de discussie van de afgelopen weken. Banken moeten aanspreekbaar zijn, óók op hun beloningsbeleid. Over het beloningsbeleid moeten de banken het debat voeren met alle stakeholders, ook met de eigen medewerkers, aldus Chris Buijink. Lees voor zijn uitgebreide reactie het nieuwsbericht op Top financiering MKB Eind september zal door de NVB in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en MKB-Nederland/VNO-NCW een top worden georganiseerd over de financiering van het MKB. Het MKB is de motor van de economie en gebrek aan passende financiering mag geen groeibreker zijn. Doel van de top is om aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk een beter beeld te krijgen hoe de toekomstige financiering van het MKB er uit kan zien. Alle partijen die bij de financiering van het MKB betrokken zijn zullen worden uitgenodigd: van aanbieders tot overheid en van ondernemersorganisaties tot intermediairs. 18

19 toneel website app blog boek dvd film toneel website app blog boek dvd film fotoboek kunst muziek toneel website app blog boek dvd film fotoboek kunst muziek toneel website app blog boek dvd film fotoboek kunst muziek toneel website app blog boek dvd film fotoboek kunst muziek toneel website app blog boek dvd film fotoboek kunst muziek toneel website app blog boek dvd film fotoboek kunst muziek toneel website Culturele tip Leonique van Houwelingen Bank of New York Mellon Isabel Allende: Het huis met de Geesten en Het Negende Schrift van Maya Khaled Hosseini: Duizend Schitterende Zonnen Frans Lanting: Eye to Eye Ik heb vele interesses. Ik houd enorm van lezen (ik kom er helaas te weinig aan toe), ik ga graag naar het theater en dan met name cabaret en toneelvoorstellingen en ik luister veel naar muziek. En daar ben ik niet erg kieskeurig in; ik kan genieten van een klassiek muziekstuk, maar ook zeer van populaire muziek. En dan is het gelijk vrij lastig om één onderwerp te kiezen. Maar ik zal me beperken tot boeken, me realiserende dat ik het dan nog steeds lastig vind een keuze te maken. Maar mijn favoriete schrijvers zijn Isabel Allende en Khaled Hosseini. Van Isabel Allende vind ik Het huis met de Geesten en het meer recente Het Negende Schrift van Maya de mooiste boeken. Isabel schrijft veelal over krachtige, kleurrijke, bijzondere vrouwen en ze schrijft meeslepend, met gevoel voor humor en met een spiritueel tintje. Van Khaled Hosseini is Duizend Schitterende Zonnen mijn absolute favoriet. Dit boek heeft diepe indruk op me gemaakt. In dit boek word je meegenomen door twee vrouwen, Mariam en Laila, in hoe zij Afghanistan over een tijdsbestek van ongeveer 30 jaar beleven. Het verhaal gaat over cultuur, geloof, onderdrukking, liefde en uiteindelijk ook verlossing. Dit is een boek dat ik in één ruk heb uitgelezen.ik werd volledig meegesleept in alle emoties, waarbij vooral de beklemming van de onderdrukking het meest is blijven hangen. Het heeft me wederom doen realiseren hoe bevoorrecht ik ben om in een vrij land als Nederland te mogen leven. Enorm knap geschreven. Tot slot nog een tip voor een prachtig fotoboek, en dat is Eye to Eye van Frans Lanting. We vergeten door ons hectische bestaan wel eens hoe prachtig de natuur is en welke geweldig mooie dieren erin leven. Het geduld en de precisie waarmee Frans Lanting foto s van zo dichtbij heeft weten te maken en hoe hij expressie van dieren heeft kunnen vastleggen is zeer indrukwekkend. Het is niet voor niets dat hij internationaal zo veel bekendheid heeft gekregen. Ik heb het fotoboek cadeau gedaan aan mijn man, maar stiekem was dit een cadeau voor mijzelf 19

20 Bank in contact Trending onderwerpen tussen bank en klant in 2015 op Twitter Volg de Nederlandse Vereniging van Banken op Bankierseed leeft! Vanaf 1 april 2015 zijn de circa bankmedewerkers in Nederland begonnen met het afleggen van de bankierseed. Hieronder enkele tweets van bankmedewerkers over deze gebeurtenis. Klanten en banken kunnen het over het algemeen goed met elkaar vinden online. Wanneer je het sentiment meet van het klantcontact, is deze over het algemeen neutraal tot positief.

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal nummer 4 december 2013 Bank Wereld Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal Ongewenste prikkels versus klantbelang Verandering hangt in de lucht

Nadere informatie

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2012 Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN nummer 2 * juni 2015 Financieel advies en inzicht voor gevorderden * jaargang 10 FONDS NL Financiële doelen en de obstakels onderweg GIMME AN E GIMME M A T Ivar Roeleven praat met filmregisseur Rita Horst

Nadere informatie

OMNI Q1 13. De zwartepiet gaat naar de pensioenfondsen. JAAP JANISSEN Voorzitter deelnemersraad PME

OMNI Q1 13. De zwartepiet gaat naar de pensioenfondsen. JAAP JANISSEN Voorzitter deelnemersraad PME OMNI Q1 13 Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer De zwartepiet gaat naar de pensioenfondsen JAAP JANISSEN Voorzitter deelnemersraad PME PENSIOENDROOM Omni & cetera COLOFON

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING

FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Een nieuwe Werk en Zwangerschap app van de FNV P03 Inkomens dalen fors: klaar met loonmatiging P04 FNV KIEM MAGAZINE Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Alex Brenninkmeijer. Waar staat u voor? De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6. De zin en onzin van managementtaal.

Alex Brenninkmeijer. Waar staat u voor? De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6. De zin en onzin van managementtaal. UITGAVE #6 JUNI 2015 De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6 De zin en onzin van managementtaal pagina 12 Alex Brenninkmeijer Waar staat u voor? Alex Brenninkmeijer 1993 Geeft les als

Nadere informatie

Identiteitsfraude is van alle tijden

Identiteitsfraude is van alle tijden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 1 februari 2015 zie ook: www.nvm.nl Positieve stemming op nieuwjaarsreceptie NVM 2 Nieuw energielabel kwestie van wennen 3 Speerpunten

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie