Deze frequently asked questions (FAQs) zijn opgesteld op basis van vragen van de studentenvertegenwoordigers. De vragen gaan over:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze frequently asked questions (FAQs) zijn opgesteld op basis van vragen van de studentenvertegenwoordigers. De vragen gaan over:"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 Update 3 oktober 2014 De masteropleiding geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) biedt je de mogelijkheid aan om in het kader van de pilot van het zogenaamde dedicated schakeljaar een schakelstage te volgen. Met het met goed gevolg doorlopen van deze stage kun je korting krijgen op de bijpassende medische vervolgopleiding. NB: er zijn ook andere routes die tot korting op een vervolgopleiding kunnen leiden Deze frequently asked questions (FAQs) zijn opgesteld op basis van vragen van de studentenvertegenwoordigers. De vragen gaan over: De inhoud van het schakeljaar... 1 Het tijdpad van de schakelstage... 2 Deelname aan de schakelstage... 3 De selectie voor de schakelstage... 3 De toetsing van de schakelstage... 4 Je opleidingskansen... 5 Korting op de vervolgopleiding... 6 Contact... 6 Aan deze FAQs en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van antwoorden op de FAQs van juli 2014 zijn: De wetenschappelijke stage van 16 weken kan een extra onderdeel worden van het schakeljaar als je deze nog niet in masterjaar 1 hebt gedaan. Toegevoegd: informatie over sollicitatieprocedure en -rondes De inhoud van het schakeljaar 1. Wat is het schakeljaar? Bij het AMC bestaat het schakeljaar uit een schakelstage van 24 weken in masterjaar 3. Eventueel kan voorafgaand in masterjaar 1 of aansluitend aan de schakelstage in masterjaar 3 een wetenschappelijke stage van 16 weken worden gedaan in dezelfde discipline. Het idee achter het schakeljaar is dat schakelstudenten in hun laatste masterjaar al competenties verwerven die tot het eerste jaar van de medisch specialistische vervolgopleiding behoren. Studenten die de schakelstage met goed gevolg doorlopen kunnen daarmee gemakkelijker doorstromen in de vervolgopleiding. Vervolgopleiders zijn daarom nauw betrokken bij de vormgeving van het schakeljaar. Omdat je als schakelstudent al over competenties van een beginnend AIOS beschikt, kan het schakeljaar ook nog eens helpen de vervolgopleiding te verkorten en de opleiding tot medisch specialist dus goedkoper maken (zie ook: 2. Hoe ziet de invulling van de schakelstage eruit? De invulling van de schakelstage is afhankelijk van de discipline waarin je de schakelstage doet. De opleider bepaalt in welke discipline of disciplines je de schakelstage volgt. Dat kan in één discipline zijn (bijv. de schakelstage orthopedie doe je bij orthopedie) of in twee verschillende disciplines (de schakelstage radiotherapie zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een combinatie van de disciplines radiotherapie en oncologische chirurgie). In de combistages moet minstens 12 weken van de schakelstage bestaan uit een voor de semi-artsstage goedgekeurde discipline. De opleiders van de 1

2 vervolgopleidingen bepalen samen met de masteropleiding van het AMC hoe de schakelstage wordt ingericht. 3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar? Binnen het AMC kan de wetenschappelijke stage deel uit maken van het schakeljaar, maar het is geen eis. Disciplines kunnen competenties die zijn verworven tijdens een wetenschappelijke stage voorafgaand aan de coschappen wel laten meewegen bij de selectie van studenten voor een schakelstage. In dat geval kan het al hebben gedaan van de wetenschappelijke stage kans verhogend werken. Studenten die hun wetenschappelijk stage nog moeten doen, kunnen dit in dezelfde discipline als hun schakelstage doen, natuurlijk in overleg met de betreffende vervolgopleider en examinator wetenschappelijke stage. De stages worden achter elkaar gedaan: eerst schakelstage en daarna wetenschappelijke stage. 4. Welke specialismen gaan een schakelstage aanbieden? En op welke plekken? Specialismen die een semi-artsstage aanbieden mogen een schakelstage aanbieden, maar worden daartoe niet gedwongen. Daarnaast kunnen er combinaties zijn van semi-artsdisciplines met niet semiartsdisciplines (zie combistage voorbeeld bij vraag 2). Er worden alleen schakelstages aangeboden in opleidingsziekenhuizen. Of een specialisme op één of meerdere momenten in de komende jaren een schakelstage aanbiedt is op voorhand niet te zeggen. Per jaar zijn er vier sollicitatierondes waarin gesolliciteerd kan worden voor schakelstages in een bepaald kwartaal (zie het schema onder vraag 13). Vanaf de opening van een sollicitatieronde is duidelijk welke specialismen binnen dat betreffende kwartaal schakelstages aanbieden en op welke startdatum. Het tijdpad van de schakelstage 5. Vanaf wanneer zullen de eerste studenten kunnen starten (wat is het tijdpad)? De eerste studenten kunnen vanaf het eerste kwartaal in 2015 starten met de schakelstages. De sollicitatieronde voor de startdata in het eerste kwartaal van 2015 gaat open op 13 oktober Vanaf wanneer kan ik mij aanmelden voor de schakelstage als ik eraan mee wil doen? In een sollicitatieronde kun je als masterstudent, onder voorwaarden, éénmaal mee-solliciteren voor een geadverteerde schakelstage. Je kunt op een schakelstage solliciteren: - als de startdatum van de schakelstage ligt binnen de eerste 12 weken van jouw M3 [de einddatum van jouw Verbredende coschap is de startdatum van jouw M3] én - de definitieve boeking van jouw SAS (door de Onderwijsadministratie) nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt tijdens de sollicitatieronde*. Eenmaal definitief geboekte SAS-plaatsen worden niet opgeheven vanwege schakelstages. Je ontvangt van de Onderwijsadministratie via de Blackboard course master geneeskunde bericht over de eerstvolgende sollicitatieronde. Aanmeldingen die eerder dan de opening van de sollicitatieronde binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Vanaf de opening van de sollicitatieronde heb je ongeveer twee weken de tijd om te solliciteren. Let hierbij goed op de sluitingsdatum voor de sollicitaties. *N.B.: Bij de 2 sollicitatierondes voor schakelstages in 2014 zal de Onderwijsadministratie vanwege de opstartfase van deze pilot nog wél toestaan dat studenten solliciteren terwijl de definitieve boeking van hun SAS eigenlijk gepland staat tijdens de sollicitatieronde. Er wordt in deze gevallen gewacht met het al dan niet boeken van een SAS-plaats totdat de uitslag van de sollicitatieronde bekend is. 2

3 Deelname aan de schakelstage 7. Wie mogen er deelnemen aan de schakelstages? De schakelstage is bedoeld voor masterstudenten die zeker weten in welke discipline zij hun vervolgopleiding willen doen. Studenten in de ongedeelde opleiding (Curius) kunnen niet meedoen. Ook als je als masterstudent je keuzeonderwijs of een verlengde wetenschappelijke stage al hebt gedaan vóór M3, dan kom je niet in aanmerking voor een schakelstage. Let op: het doen van een verlengde wetenschappelijke stage of het volgen van keuzeonderwijs is ook een goede keuze. De extra (academische) competenties die je hiermee verwerft zijn belangrijk en de keuzes die je hebt gemaakt kunnen een pré zijn voor je profilering, bijvoorbeeld bij een sollicitatie voor een vervolgopleiding. Ingangseis voor de daadwerkelijke start van een schakelstage is dezelfde als bij de SAS: je moet alle curriculumonderdelen tot en met het Verbredend coschap met voldoende hebben afgerond. 8. Als ik nog niet weet welke vervolgopleiding ik wil doen, is het dan verstandig om voor de schakelstage te kiezen? Nee. De schakelstage is bedoeld voor studenten die al vroeg in de masteropleiding zeker weten welke vervolgopleiding ze willen doen en zich niet meer hoeven te oriënteren op andere disciplines. Als je nog niet weet welke vervolgopleiding je wilt doen, dan raden we je af om mee te doen met de schakelstage of het schakeljaar. Je kunt dan beter een reguliere semi-artsstage en keuzeonderwijs doen, zodat je op die manier bij meerdere disciplines ervaring opdoet. 9. Hoeveel studenten worden per jaar toegelaten tot de schakelstage? In 2015 proberen AMC en VUmc ieder 10% van de masterstudenten een schakelstage te bieden. In het AMC betekent dit dat er ongeveer 15 schakelstages in 2015 aangeboden worden. Het streven is om vanaf september 2016 maximaal 20% van de masterstudenten een schakelstage aan te bieden. De selectie voor de schakelstage 10. Hoe ziet de sollicitatie- en selectieprocedures voor de schakelstage eruit? De opleiders van de vervolgopleidingen selecteren studenten voor een sollicitatiegesprek op basis van een sollicitatiebrief, curriculum vitae en eventueel de cijferlijsten van de bachelor en masterstages tot het moment van solliciteren. In detail: Je stuurt je sollicitatiebrief, curriculum vitae en eventuele cijferlijsten in één bestand naar en vermeldt in het onderwerp op welke schakelstage je wilt solliciteren. De onderwijsadministratie checkt of je voldoet aan de voorwaarden beschreven bij vraag 6 en 7 en stuurt de binnengekomen sollicitatiebrieven door naar de opleider. Van de opleider hoor je vervolgens of je wel of niet bent geselecteerd voor de gespreksronde. Na de gespreksronde laat de opleider je weten of je bent geselecteerd voor de schakelstage. De opleider laat vervolgens de onderwijsadministratie (via weten dat je de schakelstageplaats aanneemt. De selectie is bindend: als je geselecteerd bent, dan kun je deze plek niet op een later moment afzeggen. Ander startmoment dan semi-artsstage: Het startmoment voor de schakelstage staat al vast. Het kan zijn dat je schakelstage op een later moment start dan de start van je M3, met een maximum van 12 weken. De wachttijd die oploopt, beschouwen we als vrijwillig; je had immers ook met de reguliere semi-artsstage mee kunnen doen. 3

4 Hoe verloopt de procedure als je niet bent geselecteerd? Als je niet bent geselecteerd, dan doe je gewoon mee met de verdeling en boeking van de SASplaatsen. Nog niks gehoord van de opleider? Hoor je twee weken na de deadline niks van de opleider, neem dan contact op met 11. Ik heb al een schakelstageplek aangeboden gekregen, moet ik alsnog solliciteren of hoe gaat dit in zijn werk? Alle studenten die in aanmerking willen komen voor een schakelstage dienen mee te doen met de officiële sollicitatierondes voor de schakelstages. Je kunt geen schakelstageplek vooraf reserveren. Aan eerder gedane toezeggingen van een opleider kunnen geen rechten worden ontleend. 12. Wordt de selectieprocedure van de schakelstage disciplinegebonden, ziekenhuisbreed of opleidingsregiobreed opgezet? Je kunt maar op één schakelstage solliciteren bij één specifieke opleider. De exacte plaats of plaatsen in de schakelstage worden door de opleider bekend gemaakt Wanneer in het opleidingstraject vindt de sollicitatieprocedure voor de schakelstage plaats? En hoe vaak biedt de masteropleiding sollicitaties aan? Onderstaand schema geeft aan wanneer de sollicitatierondes zijn voor de schakelstages die starten in de vier kwartalen van Let op: gedurende de pilot kunnen hier nog wijzigingen in ontstaan. Communicatie over de sollicitatierondes verloopt via Blackboard (course master geneeskunde). Kwartalen (Q1t/m4) in 2015 waarin de startdata van schakelstages vallen Opening sollicitatieronde: Sluitingsdatum sollicitaties: Bekendmaking selectie (uiterlijk): Q1: jan t/m maart 2015 week 42 (13 oktober 2014) Q2: april t/m juni 2015 week 47 (17 november 2014) Q3: juli t/m sept 2015 week 4 (19 januari 2015) Q4: okt t/m dec 2015 week 10 (2 maart 2015) Hoe afhankelijk ben ik van mijn startdatum of er een plek beschikbaar is voor een schakelstage in een specialisme naar keuze? Moet ik op de startdatum van de semi-artsstage starten aan de schakelstage? Wat gebeurt er als een afdeling mij een schakelplek biedt, maar geen ruimte heeft op mijn startdatum? Als we de schakelstage per SAS-startdatum zouden organiseren, dan zou je per startdatum maar weinig keuze hebben in het aantal disciplines. Daarom kiest het AMC er voor om, in samenspraak met de vervolgopleidingen, het aanbod aan schakelstages zo veel mogelijke over het jaar te spreiden en de stages per kwartaal aan te bieden. Zo is er voor iedereen meer keuze. De toetsing van de schakelstage 15. Hoe ziet de toetsing van de schakelstage eruit? 4

5 De schakelstage wordt getoetst met een systeem dat vergelijkbaar is met het toetssysteem van de semiartsstage. Met de formulieren in het schakelstageboekje verzamel je feedback op je functioneren. Je krijgt in een monodisciplinaire stage twee tussenbeoordelingen en in een combistage (zie voorbeeld vraag 2) drie tussenbeoordelingen. Aan het eind van de schakelstage (week 24) vindt de eindbeoordeling plaats, op dezelfde wijze als in de semiartsstage. De opleider zal dan in een zogenaamd testimonium verwoorden hoe je functioneerde. Dit testimonium bestaat uit: 1. Narratieve feedback over je functioneren. 2. Een advies voor de eindbeoordeling (je cijfer) voor de semi-artsstage. 3. Een aanbeveling ten aanzien van je geschiktheid voor een opleidingsplaats in het betreffende specialisme. Na de schakelstage volgt er een eindgesprek met de examinator semi-artsstage. Deze stelt het eindcijfer vast voor de schakelstage. 16. Wat komt er op mijn masterdiploma bijlage te staan? De reguliere onderwijseenheden staan op de bijlage van het masterdiplama, namelijk de semiartsstage, de wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs. 17. Waar moet ik als student extra aan voldoen in vergelijking met de eisen van de SAS? Bij de start van de schakelstage maakt de opleider bekend welke aanvullende eisen hij of zij stelt aan een schakelstudent in vergelijking met een semi-artsstage. Dit extra kan zijn: een groter aantal patiënten onder je hoede nemen of extra activiteiten ondernemen (bijvoorbeeld poli doen, diensten meedraaien met een arts-assistent (NB: een schakelstage student mag niet zelfstandig dienst doen als voorwacht in verband met zijn beperkte bevoegdheid op basis van de wet BIG), SEH, stage op andere afdeling etc.). 18. Als je niet voldoet aan de eindtermen voor de schakelstage kun je dan wel een voldoende behalen voor de semi-artsstage? De beoordeling van de schakelstage is vergelijkbaar met de beoordeling zoals in de semi-artsstage. In principe kijken we naar de eindtermen van de semi-artsstage plus iets extra s. Deze eindtermen worden dan ook beoordeeld. Het kan zijn dat je voldoet aan de eindtermen van de semi-artsstage, maar dat de opleider je niet geschikt acht voor verkorting van de specifieke vervolgopleiding. Je studeert dan wel gewoon af voor de masteropleiding Geneeskunde. 19. Hoe zien de herkansingsregels voor de schakelstage eruit? Een schakelstage kun je niet herkansen. Indien aan het eind van je schakelstage wordt beoordeeld dat je de eindtermen van de SAS niet hebt bereikt, dus een onvoldoende voor je semi-artsstage hebt behaald, zul je de semi-artsstage en mogelijk ook het keuzeonderwijs dienen te herkansen. Je opleidingskansen 20. Ben je na het succesvol doorlopen van de schakelstage verzekerd van een opleidingsplek? Nee. Na je schakelstage heb je geen garantie op een opleidingsplek. Je zal na het succesvol doorlopen van je schakelstage altijd moeten solliciteren naar een opleidingsplaats. 21. Wanneer ik de schakelstage succesvol doorloop, maar toch voor een ander specialisme kies, zijn mijn kansen op toelating daartoe dan verkleind? 5

6 Als je een schakelstage in specialisme A hebt gedaan, maak je nog steeds kans op een opleidingsplaats in specialisme B. Opleiders weten dat studenten steeds eerder in de opleiding keuzes moeten maken en dat studenten dan soms iets kiezen dat minder goed bij hen past. Als je echter op het moment van kiezen voor schakelstage of semi-artsstage niet weet welke discipline je voorkeur heeft, dan raden we je sterk aan niet te kiezen voor een schakelstage, maar voor een reguliere semi-artsstage en keuzeonderwijs, omdat je zo bij meerdere disciplines ervaring kunt opdoen. 22. Worden mijn kansen op een vervolgopleiding verkleind als ik niet toegelaten word tot de schakelstage? Nee, je maakt nog steeds kans op een opleidingsplaats als je geen schakelstage hebt gedaan. Iedereen moet immers na een schakelstage alsnog solliciteren naar een opleidingsplaats. Pas na een tot twee jaar in opleiding bepaalt de opleider van de vervolgopleiding of je in aanmerking komt voor de opleidingskorting. Opleiders kiezen vaak voor een diverse populatie aios-sen, dus met ervaring op basis van een schakelstage, anios-ervaring, onderzoekservaring (bijvoorbeeld verlengde wetenschappelijke stage en/of een promotietraject). 23. Hoe vergroot ik mijn kansen op korting op de vervolgopleiding Er zijn meerdere manieren om je te profileren en je kansen te vergroten op korting in de vervolgopleiding: Masterjaar 3 geheel naar eigen keuze inrichten, dus bijvoorbeeld alle drie de onderdelen in dezelfde discipline, maar in 3 ziekenhuizen, of stages die raakvlakken hebben in 1 ziekenhuis, etc. Verlengde wetenschappelijke stage MD-PhD traject Schakelstage 24. Wat gebeurt er met studenten die hun vervolgopleiding aan een andere faculteit willen volgen dan hun masteropleiding? Is een Amsterdams schakeljaar bruikbaar voor de vervolgopleiding in een andere regio? Je kunt natuurlijk met je masterdiploma geneeskunde elders solliciteren. Het is aan de opleider van de vervolgopleiding om te bepalen of je voor een korting op de vervolgopleiding in aanmerking komt. Korting op de vervolgopleiding 25. Krijg ik korting op mijn vervolgopleiding als ik de schakelstage succesvol heb doorlopen? Je kunt korting krijgen op je vervolgopleiding als je de schakelstage hebt doorlopen. De meeste opleiders willen je die korting niet op voorhand geven. Ze verlenen korting op basis van je vorderingen na één of twee jaar werken als aios. 26. Als ik mijn wetenschappelijke stage, keuzeonderwijs en semi-artsstage in hetzelfde specialisme doe, kan ik dan ook korting krijgen op mijn opleidingsplek? Ja, dat is mogelijk. De opleider bepaalt of je korting krijgt. In de regel besluit een opleider eventuele korting te verlenen op basis van je vorderingen als je één of twee jaar als aios hebt gewerkt. Contact 27. Waar kan ik informatie over het schakeljaar vinden, en waar worden updates gepubliceerd? 6

7 Voor studenten zal vanaf het verschijnen van deze geactualiseerde versie van de FAQs (dd 3 oktober 2014) informatie te vinden zijn op de Blackboard course van de Master Geneeskunde > Masterjaar 3 (masterfase 4). Ook op de website van het AMC, tabblad Onderwijs > Informatiepagina s voor de opleiders in deze OOR is informatie te vinden: Waar kan ik terecht met mijn vragen over de schakelstage? Hiervoor is het volgende adres beschikbaar: 3 oktober

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar?

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar? De masteropleiding geneeskunde van VU medisch centrum (VUmc) biedt je de mogelijkheid aan om in het kader van het zogenaamde dedicated schakeljaar een schakelstage te volgen. Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 De masteropleidingen geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) bieden je de mogelijkheid

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Dedicated Schakeljaar Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Andere faculteiten Erasmus MC, Radboud UMC en LUMC 1 Masterstudenten solliciteren op een schakelplaats. Vrij

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst derdejaars en zij-instroom 8 maart Deze slides en extra slides op student.uva.nl/gnk/az > Studieadviseurs

Voorlichtingsbijeenkomst derdejaars en zij-instroom 8 maart Deze slides en extra slides op student.uva.nl/gnk/az > Studieadviseurs Voorlichtingsbijeenkomst derdejaars en zij-instroom 8 maart 2017 Deze slides en extra slides op student.uva.nl/gnk/az > Studieadviseurs Master geneeskunde Doel bijeenkomst: Informeren en vragen beantwoorden

Nadere informatie

Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar. Inleiding. Doel. Methode. Vragen

Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar. Inleiding. Doel. Methode. Vragen Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar Inleiding Deze inventarisatie zal gaan over de laatste fase van de geneeskundeopleiding, op dit moment geldt dat op de meeste faculteiten in de laatste

Nadere informatie

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Coördinator namens studentenonderwijs: dr. S. Koning, coördinator coschappen. Opleider: Dr. H.J. Bueving, huisarts, Hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde.

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht ZIGMA 2016-2017 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Beste student, Je bent op zoek naar een plek voor een wetenschappelijke

Nadere informatie

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager)

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) NFU-project Dedicated Schakeljaar prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) Programma - Inleiding Prof. dr. Jan Borleffs - Presentatie door duo opleider

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Resultaten van een enquête over diverse aspecten van individualisering in de praktijk Project Individualisering Opleidingsduur Deelproject Toezicht en

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Selectie aan de Poort Louise C. Urlings-Strop Ted A.W. Splinter

Selectie aan de Poort Louise C. Urlings-Strop Ted A.W. Splinter Afscheidssymposium Dato de Gruijter 12 februari 2009 Selectie aan de Poort Louise C. Urlings-Strop Ted A.W. Splinter Opleidingsinstituut Geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam Waarom decentrale selectie? 100%

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde? * Moet ik me herinschrijven als bachelor als ik nog

Nadere informatie

Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur Individualisering opleidingsduur Vanaf 1 januari 2015 is er een vernieuwde vrijstellingsregeling voor de medische vervolgopleidingen. De gehele regeling is na te lezen op de websites van KNMG en RGS. Indien

Nadere informatie

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2 Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Bachelor jaar 2 bredere oriëntatie verdieping kerncurriculum blokonderwijs

Nadere informatie

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar SUMMA jaar 4 (n=40) CRU jaar 6 (n=304) Algemene semi-artsstage (ASAS) 12 wk Onderzoekspraktijk

Nadere informatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2 - Dienstcompensatie Inleiding In de Landelijke richtlijnen voor de regeling van de positie van coassistenten door Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum 2015 Visie CRU + Continuïteit van zorg Continuïteit van supervisie Continuïteit van curriculum Verticale curriculumintegratie Veel kliniek, lange coschappen,

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde

Voorlichting Master geneeskunde Voorlichting Master geneeskunde Programma 8.45-9.10 uur: Welkom en korte uitleg programma Master gnk prof. dr. Harry van Goor, curriculumcoördinator master geneeskunde 9.10-9.30 uur: Verdeling coplaatsen

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland Geachte collega, Naar aanleiding van uw sollicitatie naar een opleidingsplaats interne geneeskunde binnen de OOR Noord-

Nadere informatie

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011.

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Artsen die de tropenopleiding willen volgen, kunnen zich hiervoor het gehele jaar schriftelijk opgeven bij the secretariaat van

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch INTERVIEW VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch Prof. dr. O.R.C. Busch begon in 1998 in het AMC met zijn Fellowship Gastro-Intestinale chirurgie. Sindsdien houdt Prof. Busch zich naast

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Versie: 5.3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Intekenen door student... 4 Variant / Specialisatie... 6 Aanpassen

Nadere informatie

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 A: Eindcijfer School Examen Het gemiddelde cijfer van de examenvakken (op basis van decimale cijfers) 6,5 6,8 1 punt 6,8 en hoger 2 punten B: Schooladvies

Nadere informatie

FAQs instroom Coschappen C2007

FAQs instroom Coschappen C2007 FAQs instroom Coschappen C2007 1. Algemeen Hoe lang duren coschappen? De totale duur van de reguliere coschappen is 77 of 79 weken, inclusief 15 of 17 (bij een 2 de kerstknip) weken vakantie. Coschap weken

Nadere informatie

Handleiding Vervangende opdracht Patiëntenpanel & Mentoraat

Handleiding Vervangende opdracht Patiëntenpanel & Mentoraat Handleiding Vervangende opdracht Patiëntenpanel & Mentoraat Cursusjaar 2017-2018 CRU+ Master jaar 1 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 Opzet... 3 Opdrachten... 4 Opdracht blok rood:

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013-2014

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013-2014 Master OER Geneeskunde 1 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar 2013-2014 Definitieve versie augustus 2013 Master

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

U kunt leraar worden?!

U kunt leraar worden?! Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Bestuursbureau/HRM U kunt leraar worden?! Universiteit Leiden. Universiteit

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

1 Versie januari 2014

1 Versie januari 2014 1 Versie januari 2014 Examencommissie Informatie over de OER 2014 FAQ In dit FAQ-document (Frequently Asked Questions) vind je 26 veelgestelde vragen met antwoorden over de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu?

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Juli 2012 Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Je bent uitgeloot voor de opleiding geneeskunde. Dat betekent dat je nu moet kiezen wat je het komende jaar gaat doen. Kies je voor een andere studie?

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

PROFESSIONELE ONTWIKKELING MET HET OOG OP EEN VERVOLGOPLEIDING

PROFESSIONELE ONTWIKKELING MET HET OOG OP EEN VERVOLGOPLEIDING PROFESSIONELE ONTWIKKELING MET HET OOG OP EEN VERVOLGOPLEIDING een perspectief vanuit opleiders en coassistenten Suylichem JB 1, Abdi A 2, Boonstra L 3, Kuik K 4, van der Krogt C 1, Duijf I 5 1. Leids

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde

Voorlichting Master geneeskunde Voorlichting Master geneeskunde Episodes in master geneeskunde Sandwich structuur: Onderwijs Coschap Onderwijs CKO voor coschap (coschap) CKO na CKO= Centraal Klinisch Onderwijs Inhoud masterfase Reguliere

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master

Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master Versie: 3.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Toelichting gebruikte tekens... 4 Intekenen door student... 5 Variant / Specialisatie... 7 Aanpassen

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Toelichting werkprocedure voor cv, selectiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 5. Toelichting werkprocedure voor cv, selectiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 5 Toelichting werkprocedure voor cv, selectiebrief en selectiegesprek Voor het bereiken van het beste resultaat zijn wij uiteraard sterk afhankelijk van uw informatie. Voor elke selectieprocedure

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakeltraject 7 Van schakeltraject naar Masteropleiding 8 Het totale traject in schema 9 Studeren in deeltijd 10 INLEIDING Het departement Pedagogische

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde R Noord- en ost-nederland Geachte collega, Naar aanleiding van uw sollicitatie naar een opleidingsplaats interne geneeskunde binnen de R Noord- en ost-nederland

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geneeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012

Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geneeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012 Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012 Deze (overgangs)regeling is in eerste instantie bedoeld voor Curius studt die zijn gestart

Nadere informatie

Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM

Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM Studenten die in september 2017willen starten met het schakelprogramma Mental Health dienen vóór 1 april 2017 hun aanmelding

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding.

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding. INFORMATIE OVER RINO PORTAL versie BIG16.09 Voor deelnemers BIG-opleidingen De RINO Groep biedt u als deelnemer aan een van de BIG-opleidingen een online service aan ter ondersteuning van het opleidingsproces.

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel PROTOCOL Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel Inleiding Bij het ontstaan van een vacature leerkracht zal er een sollicitatiecommissie samengesteld worden die onder leiding

Nadere informatie

Begeleiding en beoordeling van coassistenten in de klinische praktijk

Begeleiding en beoordeling van coassistenten in de klinische praktijk Begeleiding en beoordeling van coassistenten in de klinische praktijk S. Morsink 1,2 en D. Latifi 1,2 1. Masterstudent Geneeskunde, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 2. Landelijk Overleg CoAssistenten

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Nadere informatie

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de Vrijstellingen-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Inleiding De sollicitatiecommissie is door het hoofd van het opleidingsinstituut belast met het selecteren en voordragen

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde. 28 februari 2017

Voorlichting Master geneeskunde. 28 februari 2017 Voorlichting Master geneeskunde 28 februari 2017 Dr. I.E. Thunnissen Bachelor coördinator Mevr. M. Kraan Medewerker Onderwijszaken Geneeskunde studie gesplitst in Bachelor en Master Bachelor Master Mag

Nadere informatie

Studiewijzer track Bestuur en beleid

Studiewijzer track Bestuur en beleid Studiewijzer track Bestuur en beleid Opsteller: G.A. Hooijer Datum: 4-3-2017 Versie: 2.2 Aanpassingen: 4-3-2017 competentie veterinair handelen verwijderd uit beoordelingsformulier procedure doorgifte

Nadere informatie

Opleiding tot operatieassistent

Opleiding tot operatieassistent Opleiding tot operatieassistent www.nwz.nl Leren en werken op HBO niveau Inhoud Wat doet een operatieassistent? 3 Waar kun je werken? 3 Is het iets voor jou? 4 De opleiding in Noordwest Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N -

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - Werkdocument 02.10.2002 1. Woord vooraf...2 2. Basiscompetenties...2 3. Karakterisering van de opleiding...2 4. Stage...3 5. Soorten opleidingen...3

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde

Opleiding Geneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Opleiding Geneeskunde Nieuwe richtlijnen Bonuspunten toetsing in het AMCurriculum 2010 Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Afdeling Onderwijs

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

Handboek Keuzeonderwijs

Handboek Keuzeonderwijs Handboek Keuzeonderwijs Voor docenten Bachelor Geneeskunde Studiejaar 2012-13 Drs. M. de Boer namens Team Keuzeonderwijs Geneeskunde AMC-UvA (juni 2012) AMC-UVA, 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene

Nadere informatie

5 havo, op naar een definitieve keuze!

5 havo, op naar een definitieve keuze! 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie