DienstenCentrum Re-integratie. Verlaten van Defensie en Re-integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DienstenCentrum Re-integratie. Verlaten van Defensie en Re-integratie"

Transcriptie

1 DienstenCentrum Re-integratie Verlaten van Defensie en Re-integratie

2 Verlaten van Defensie en Re-integratie Op basis van het herzien Re-integratiebeleid Defensie heeft het DienstenCentrum Re-integratie (DCR) samen met u verder invulling gegeven aan uw re-integratie. Los van het feit of er sprake is van een succesvolle interne dan wel externe re-integratie is besloten om over te gaan tot ontslag. Deze folder geeft voor alle burgers (B) en militairen (M) die met ontslag gaan op hoofdlijnen informatie over zaken die bij en/of na ontslag eventueel geregeld moeten worden. Tevens beschrijft deze folder wat u van het DCR mag verwachten indien uw re-integratie ook na ontslag nog wordt gecontinueerd. in bepaalde gevallen een werkloosheidsuitkering aanvragen bij het UWV. Tevens dient u zichzelf in te schrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf. Een indicatie van uw bruto WW inkomen kunt u o.a. berekenen via de website (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend). Meer informatie over de WW via de website - WIA (WGA of IVA) -uitkering (B+M) Wanneer u door het UVW bent gekeurd en u bent meer dan 35% arbeids-ongeschikt (vastgesteld door het UWV) dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een WIA uitkering (meer info via Periode voor ontslag Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat er door het DienstenCentrum Human Resources (DC HR) automatisch een afrekening wordt gemaakt van eventuele andere zaken zoals tijdsparen, verlof, eindejaarsuitkeringen etc. Mocht deze afrekening niet overeenkomen met Peoplesoft dan kunt u contact zoeken met uw Re-integratiebegeleider (RB). Aanvragen uitkering(en) (B+M) U kunt na ontslag mogelijk recht hebben op één of meerdere uitkeringen. - Werkloosheidsuitkering (WW) Wanneer u ontslagen wordt i.v.m. einde aanstelling, dienstongeschiktheid en u bent minder dan 35% arbeidsongeschikt dan kunt u - AMAR 120 / 62 BARD (B+M) Wanneer u ontslagen wordt op grond van einde aanstelling en u bent tevens ziek (minder dan 18 maanden en/ of binnen 1 maand na ontslag ziek geworden) dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een AMAR120-uitkering of 62 BARD-uitkering. Meer info via Naast deze uitkering dient u ook een WW-uitkering aan te vragen en u ziek te melden bij het UWV WERKbedrijf. - Bovenwettelijke uitkering(en) (B+M) Defensie heeft als werkgever naast de wettelijke uitkeringen ook een aantal bovenwettelijke uitkeringen zoals een verhoogd en/of aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en het militair invaliditeitspensioen. Meer informatie is te vinden op www. abp.nl en

3 Voor het aanvragen van (bovenwettelijke) uitkering(en) Spaarloonregeling (B+M) van de regeling zoals die geldt van het eigen kan door het bevoegd gezag, indien er sprake is van bent u als (ex)werknemer zelf verantwoordelijk! Bij dienstverlating eindigt de deelname aan de defensieonderdeel. dienstongeschiktheid besloten worden tot een spaarloonregeling Defensie. U kunt uw omzetting van de ontslag-grond. Indien van Financiële voorzieningen spaarloonregeling niet meenemen naar uw nieuwe werkgever. Wel kunt u het DC HR - Verhuizing bij dienstverlating (B+M) Medewerkers die een eigen huishouding toepassing kan dit in bepaalde gevallen leiden tot een verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen en Uitbetalen verlof (B+M) verzoeken om voor uw dienstverlating het resterende deel van het spaarloonbedrag van dat voeren en tijdens plaatsing in het buitenland de dienst verlaten, hebben onder voorwaarden eventuele andere voor-zieningen en/of overige zorg. Indien u op datum ontslag nog een tegoed aan vakantie-uren heeft kunt u dit onder voorwaar- kalenderjaar in te houden op uw salaris. Dat kan éénmalig, maar ook verdeeld over de resterende aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing naar Nederland. Hierbij - Zorgverzekering militairen (M) den uit laten betalen. Uw RB kan u hierbij maanden tot datum ontslag. kan formulier Verzoek tegemoetkoming Na ontslag zijn ex-militairen niet meer verzekerd ondersteunen. Hiervoor kunt u het formulier U kunt het formulier Deelname- wijzigings- en verhuiskosten militairen/burgers buiten bij de Stichting Ziektekosten Verzekering Aanvraag uitbetalen niet genoten verlofuren bij beëindigingformulier spaarloonregeling (Dfe Nederland (Dfe 098/098a) gebruikt worden. Krijgsmacht (SZVK). Ex-militairen kunnen in ontslag/overlijden gebruiken ( Dfe 301). Dienstreizen (B+M) Indien u op datum ontslag nog niet alle 062) inleveren bij uw RB. Waardeoverdracht opgebouwde pensioenaanspraken (B+M) - Pas postactief (B+M) / veteranenpas (M) Na ontslag kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een post-actievenpas of een ieder geval via Univé / Zorgzaam zichzelf opnieuw verzekeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering. dienstreizen, inclusief evt. bewijsstukken heeft gedeclareerd dient u dit spoedig te doen bij uw Indien u een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever aangaat die een andere pensioenverze- veteranenpas. Met het formulier Aanvraagformulier pas postactief voor ex- Re-integratie na ontslag RB. U kunt hierbij het formulier Interservice keraar heeft kunt u uw opgebouwde pensioen- medewerkers (Dfe 069) of formulier reisdeclaratie Nederland gebruiken ( Dfe 055 ) of aanspraken overdragen aan de nieuwe pensioen- Aanvraag veteranenpas, draaginsigne en Indien u nog geen baan heeft zal de re-integratie na indien mogelijk via selfservice Peopesoft (DIDO). verzekeraar. Via kunt u meer handboek veteraan (Dfe 036) kunt u dit ontslag worden gecontinueerd door u en uw RB. informatie vinden. aanvragen. Defensie is eigen risicodrager wat inhoudt dat Proportionele diensttijdgratificatie (B+M) Onder voorwaarden kunt u mogelijk aanspraak BBT- aanstelling-/ verlengingspremie (M) - Herinneringsspeld en/of medaille (B+M) Defensie gedurende de WW- of WIA/WGA-periode ( tot maximaal 10 jaar) medeverantwoordelijk is voor maken op een proportionele diensttijdgratifica- Bij dienstverlating heeft u mogelijk nog recht op In bepaalde gevallen wordt bij eervol ontslag uw re-integratie. tie, indien u: uitbetaling van uw BBT- premie (alleen een herinneringsspeld met bijhorende - Binnen 2.5 jaar na ontslag aanspraak zou militairen), volledig en/of naar rato. Uw RB kan u oorkonde en/of medaille uitgereikt. De Uitgangspunt van het Defensie re-integratiebe- hebben op een diensttijdgratificatie voor 12.5 hierbij mogelijk ondersteunen. voorwaarden om hier in aanmerking voor te leid na ontslag is om samen met de RB uw jaar trouwe dienst of komen kunnen per defensieonderdeel re-integratie extern zo succesvol mogelijk te laten - Binnen 5 jaar na ontslag aanspraak zou hebben op een diensttijdgratificatie voor: Faciliteiten verschillen. U kunt hiervoor het formulier Dfe 182 / Dfe 095 t/m Dfe 095c gebruiken. verlopen. - Passende externe functie - Militairen: 25 of 35 jaar trouwe dienst - Burgermedewerkers: 25, 40 of 50 jaar trouwe dienst. Passend afscheid (B+M) Elke medewerker heeft recht op een passend Overig Een passende functie is: het samenstel van werkzaamheden, zoals opgetekend in een functiebeschrijving, die voor de krachten en Door uw RB zal worden bezien of u hier recht op heeft. afscheid. Indien u dit wenst kunt u uw oude commandant verzoeken dit te regelen. Het Omzetting ontslaggrond (M) bekwaamheden van de werknemer zijn berekend, tenzij aanvaarding om redenen van vaststellen van de vorm en de aanspraak op een Indien u na ontslag alsnog een uitslag genees- lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet kan eenmalige tegemoetkoming geschiedt op basis kundig onderzoek art 105 AMAR ontvangen heeft, worden gevergd.

4 Begeleidende externe re-integratievoorzieningen - Studiefaciliteiten U kunt op verzoek, te bepalen door het DCR en Om uw re-integratie naar een passende externe in overleg met het externe re-integratiebedrijf, functie te vergemakkelijken kunnen de volgende in het genot worden gesteld van faciliteiten externe re-integratievoorzieningen worden gericht op het volgen van een beroepsgerichte ingezet. cursus of opleiding. - Stimuleringspremie externe re-integratie - Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Om uw externe re-integratie te ondersteunen Deze voorziening is uitsluitend bestemd voor wordt een budget beschik-baar gesteld van ex-defensiepersoneel met een dienstverban euro bruto. De kosten verbonden aan de inzet van externe re-integratie-instrumenten en bemiddeling, worden op dit beschikbare budget in mindering gebracht. daandoening, dat een eigen bedrijf wil starten. Onder bepaalde voorwaarden kan hier beroep op worden gedaan. Tot slot: Amsterdam Hoofdkantoor Assen Noord Indien u zelf een betaalde baan buiten Defensie vindt voor minimaal zes maanden, kan het niet benutte deel van dit budget bruto, als stimulerings-premie aan u worden Voor aanvullende informatie over het Defensie re-integratiebeleid en het DCR kunt u terecht op defensie personele diensten/ri/index.aspx Den Haag West uitbetaald. Raadpleeg uw RB voor meer informatie hierover. - Inkomenscompensatie Wanneer u wordt herplaatst op een passende In contact met DCR: Voor vragen en/of opmerkingen kunt u het DCR bereiken op en/of en naar Ede/Schaarsbergen Oost burgerfunctie intern of extern Defensie op een lager niveau heeft u recht op een inkomenscompensatie. Gedurende vijf jaar wordt 70 procent van het verschil met het laatstverdiende inkomen door Defensie gecompenseerd. De herplaatsing van de dienstongeschikte Breda Zuid militair met functioneel gezien geringe inzetbaarheidbeperkingen ten gevolge van (bijzonder) dienst-verband dan wel de arbeidsverzuimende burgermedewerker als gevolg van een bedrijfsongeval geschiedt zonder inkomensverlies.

5 Uitgave: Ministerie van Defensie DienstenCentrum Re-integratie

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag?

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Voor militairen is dat de bevelhebber van het krijgsmachtdeel waartoe zij behoren en voor burgerambtenaren is dit afhankelijk van waar zij werkzaam zijn/waren. Bij

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

van verplichte deelname

van verplichte deelname Pensioenreglement 214-12 WIA-Arbeidsongeschiktheidspensioen op basis van verplichte deelname Wegwijzer Pensioenregeling en uitvoering 1 Pensioenregeling 1.1 Uitvoering van de pensioenregeling 1.2 Karakter

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie