SYMPOSIUM Opnieuw aan het werk na een hartaandoening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYMPOSIUM Opnieuw aan het werk na een hartaandoening"

Transcriptie

1 SYMPOSIUM Opnieuw aan het werk na een hartaandoening

2 Welkomstwoord Door Eric Willems

3 Programma Welkomstwoord Eric Willems, verpleegkundig directeur AZ Turnhout Begeleiding naar werk op basis van de Recovery visie Luc Henau, Algemeen Directeur GTB De moeilijke weg naar werk voor personen met een hartaandoening Paul Bols, vzw Hartziekte De plaats van de cardiale revalidatie naar werkhervatting toe dr. Karen Debie, cardioloog/revalidatiearts AZ Turnhout Toelichting van de methodiek en het samenwerkingsmodel Han Willemsens, Griet Peeters, trajectbegeleiders GTB Hart voor Werk op de werkvloer: Praktijkgetuigenis Sarah Van de Velde, Heinz Voorstelling van de resultaten en producten Stefan Helsen, SPK vzw Receptie

4 De Recovery Visie Begeleiding naar werk op basis van de Recovery visie + de samenwerking met de Mutualiteiten Luc Henau, Algemeen Directeur

5 Als werk herstelt Symposium Hart voor Werk, 29 november 13 Luc Henau

6 Used to be people

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Zoek het verschil hart voor werk hard voor werk Maak het verschil

19

20

21

22 De man kijkt in de spiegel ik zie een grote man van pijn en zijn gehard met lief en leed getart die vecht tegen zijn tranen want binnenin bonkt onderverminderd hard het eeuwig jongenshart (Bram Vermeulen)

23 gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding vzw maatschappelijke zetel Minnemeers Gent provinciale afdelingen Antwerpen Copernicuslaan Antwerpen Limburg Europalaan 74 bus Genk Oost-Vlaanderen Minnemeers Gent West-Vlaanderen Stationsdreef Roeselare Vlaams-Brabant en Brussel Diestsepoort 6/ Leuven

24 Probleemstelling De moeilijke weg naar werk voor personen met een hartaandoening LET S MAKE IT HAPPEN! Paul Bols, vzw Hartziekte

25 Januari 2007 Het begin of het einde? Van werknemer tot patiënt Psychologisch effect Omgaan met een verworven beperking Een nieuwe start bekijk het positief!

26 Omgaan met een verworven beperking Van werknemer tot patiënt Zo jong, dat kan niet! Dokter, ga ik dood? Revalidatie geeft vertrouwen! Sociaal vangnet Partner beleeft hetzelfde Psychologisch effect 3 x per week naar spoed Ik overleef dit toch niet Verlies van inkomsten, wat nu? Ik voel me nutteloos Te veel tijd om te denken Omgeving begrijpt me niet

27 Een nieuwe start bekijk het positief! Omgaan met een verworven beperking Angst op herval overwinnen Leer uw lichaam kennen Teleurgesteld in het huidige systeem Een nieuwe start bekijk het positief! Niet bij de pakken blijven zitten Mogelijkheden bekijken Werken werkt!

28 Actie! Oprichting vzw Hartziekte Druk bezochte website Veel vragen van lotgenoten over werk Leemten in de bestaande dienstverlening Iets willen veranderen Zoektocht naar partners Zoektocht naar middelen ESF-project gestart op 1/1/2011 Huidige situatie

29 (Samen) werken werkt! De samenwerking van heel het netwerk rond een patiënt is van groot belang bij het al dan niet slagen van de werkhervatting van de medewerkers met een verworven beperking.

30 Een hart voor Werk KRACHT KOMT NIET VOORT UIT FYSIEKE VERMOGENS, MAAR UIT EEN ONTEMBARE WIL!

31 De plaats van cardiale revalidatie naar werkhervatting toe Dr Karen Debie Hartrevalidatie Cardiologisch centrum AZ Turnhout

32 Cardiac rehabilitation = sum of activities required to ensure cardiac patients the best possible physical, mental, and social conditions so that they may, by their own efforts, regain a normal place in the community and lead an active, productive life WHO Expert Committee, 1964

33 Wie? Post-CABG Post-PCI Hartfalen Post-MI Post-klepchirurgie Post-correctie congenital disease => Level 1 recommendation (AHA and ESC)

34 Wie valt meestal uit de boot? Vrouwen Lagere socio-economische klasse Ouderen Etnische minderheden

35 Cumulative incidence of death by number of cardiac rehabilitation sessions attended. Kwan G, and Balady G J Circulation 2012;125:e369-e373 Copyright American Heart Association

36 Effecten van cardiale revalidatie Improvement in Exercise Tolerance Improvement in Symptoms Improvement in Blood Lipid Levels Reduction of Cigarette Smoking Improvement in Psychosocial Well-being and Stress Reduction Reduction in Mortality Safety

37 Hart-revalidatie= multidisciplinair Tabacoloog Rookstop-begeleiding Dietist Voedingsadvies gewichtscontrole Medisch Aanpassen therapie Oplossen van medische problemen Patiënt Psycholoog Aanpak van psychische problemen Verpleegkundige Kinesist Dagelijkse opvolging van patient Sociale dienst Werksituatie thuissituatie

38 Revalidatie protokol Combinatie van aerobe oefeningen en weerstandsoefeningen Aerobe Continu 60 à 70% HF max Interval 3 à 4 min 90 à 95% van HF max 3x per week gedurende 1h sessie 45 sessies, geldig gedurende 6 maanden

39 Arbeidsgeschiktheid Wettelijke factoren: bv. vrachtwagenchauffeur met ICD (http://www.wegcode.be/secties/kb/kb /662-bijlage6#2) Medische factoren: belasting van bepaald fysiek zwaar werk bv stratenlegger met zwaar hartinfarct

40 Ergospirometrie Bepalen van max inspanningscapaciteit -> uitgedrukt in Watt (=vermogen) Bepalen van VO2 max waarde -> idee over uithoudingsvermogen MET= metabole equivalent 1 MET= resting energy expenditure bij rustig zitten 1 MET= 3,5ml/kg/min

41 Activity level METs/h activity Activity Very light 1,3 staan 1,5 Lezen, telefoneren 1,8 Zitten in klas, notities nemen, studeren light 2,0 Traag wandelen (1,6 à 3,2km/h) muziek spelen, licht burea-werk, licht handwerk Light plus 2,5 Trap afdalen, koken, licht huishoudelijk werk, winkelen, kinderwagen voortduwen, hond uitlaten 2,5-3 Wandelen aan 3,3 à 4,5km/h, rustig dansen, bowlen, vissen, golf 3,0 Auto herstellen, dozen verhuizen, patienten zorg, rijden van zware tractor, bus of vrachtwagen, auto wassen, fruit plukken

42 Activity level METs/h activity Moderately vigorous Moderately vigorous plus activity 3,5 Brisk walking, gewichtheffen, aquagym, golf, kano en kayak leisurely 4 Very brisk walking, rustig fietsen (<16km/h), onkruid uitdoen, schilderen, behangen, matig zwaar landbouw werk 4,5 Rustig zwemmen, golf met dragen van eigen clubs 5 Very brisk walking, dubbel tennis, snel dansen, zwaar tuinieren, gras afrijden (hand), tapijt leggen, goten kuisen Vigorous 6 Traag joggen, ijs-of rolschaatsen, gebruik van zwaar gereedschap, rijden van zware machines, boswerk 6-7 Hiking 6-8 Roeien, kano, kayak, dansen 6-10 Fietsen 16 à 25,6km/h, zwemmen

43 Evaluation of the Patient Clinical Evaluation Functional Cardiac Classification Class I can perform 7 mets or greater Class II can perform 5 mets or greater but not 7 mets Class III can perform 2 mets or greater but not 5 mets Class IV cannot perform 2 mets or greater Functional Exercise Stress Test Recommendations are made based on the maximum work load performance. > 7 mets can return to work to most jobs in the USA > 5, but < 7 mets can return to sedentary job and household chores 3 4 mets not suitable to return to employment (Flores and Zohman, 1998)

44 Evaluation of the Job Physical Task Performed Regular work or steady activity not to exceed endurance limits Peak activity not to exceed prescribed maximum intensity Duration of each task Environmental Conditions at Areas of Work Temperature and humidity Hot and humid environment can increase the energy cost of work two to three times Air pollution High altitude Motivation and emotional attitude of patients Transportation to and from work Household chores after work

45 Matching the Patient and the Job Matching the cardiac functional class and/or result of stress test to the requirement of the job Simulated job monitoring Monitoring the actual tasks at the job site Other Conditions Emotional Disorders Alcoholism Financial compensation (security gain) Retirement age Legal aspect Strenuous job requirements Patient motivation

46 Samenwerkingsmodel Gezondheidszorg & GTB/VDAB Door Han Willemsens & Griet Peeters Trajectbegeleiders GTB

47 Twee ESF projecten 1. Historiek Hart voor Werk Samenwerking met hartrevalidatiecentrum Bruggen Bouwen: Samenwerking met VDAB/GTB met NGGZ Kempen ikv art 107

48 2. Samenwerkingsmodel Doel: Samenwerking uitbouwen met het oog op professionele re-integratie van personen in begeleiding in de gezondheidszorg

49 Voorwaarden: Empowering van de klant Inpasbaar in reguliere werking Afstemming van adviezen van begeleiders Regulier waar kan, gespecialiseerd waar nodig

50 Succesfactoren: - Snelle interventie - Betrokkenheid van alle actoren uit het netwerk rond de klant/cliënt - Jobbehoud: gepaste terugkeer naar werk als het primaire doel - Communicatie om laagdrempeligheid en uitwisseling expertise te bevorderen - Vrijwilligheid

51 Hoe langer inactief hoe minder kans op professionele reintegratie Recoveryvisie: Een positief toekomstbeeld en hebben van werk bevordert herstel Case: Snelle interventie Vanaf start van de behandeling is thema werk onderwerp van gesprek Juiste timing belangrijk!

52 Betrokkenheid van alle actoren - Multidisciplinair + persoonlijk netwerk van cliënt/klant - Neuzen in dezelfde richting

53 Jobbehoud Zoeken naar de match -Terug naar eigen job -Terug naar eigen werkgever met aanpassingen aan job -Terug naar eigen werkgever ander job -Andere werkgever

54 Communicatie!Communicatie is cruciaal! Veel communicatiemiddelen te gebruiken voor: - Elkaar te leren kennen - Samenwerking - Expertisedeling - Laagdrempelige instap - Voorkomen van frustratie

55 Vrijwilligheid - Ziek zijn en werken kan niet verplicht worden. -Een gemotiveerde cliënt is er twee waard.

56 3. GTB trajectmodel Aanmelding trajectbepaling trajectbegeleiding Afsluiten van traject

57 . 4. Draaiboek Doel: Binnen elk team duidelijk afspreken wie wat opneemt. Praktische afspraken: De samenwerking wordt per organisatie op maat aangepast zodat dit voor beide teams inpasbaar is in hun eigen werking.

58 5. Competentieprofiel Doel - Doorgave van beschikbare info: zowel faciliterende factoren als belemmerende factoren (enkel wat van belang is ikv begeleiding naar tewerkstelling) - Samen met cliënt/klant nadenken over zichzelf en het zetten naar werk - Voorbereiding van cliënt/klant op gesprek

59 6. Kennismakingsgesprek Trio gesprek! Cliënt/klant staat centraal! Vertrekken vanuit kansen en mogelijkheden Afstemmen van verwachtingen

60 7. Samenwerken tijdens traject klant Begeleider zorg Trajectbegeleider gespecialiseerde partners Naargelang de nood van de klant zal de rol en het zwaartepunt van de begeleiding verschuiven van casemanagerzorg naar casemanager werk of omgekeerd.

61 Resultaten Hart voor Werk Aantal bereikte klanten 75 Enkel informatief gesprek 13 Opgestart in traject 62

62 Resultaten Hart voor Werk Opgestart in traject 62 Na traject terug aan het werk 41 Na traject niet meer terug aan werk: -Pensioen -Vrijwilligerswerk -Andere medische problemen Nog bezig in traject 8

63 Terug aan het werk Gedeeltelijke werkhervatting 16 Gestart met ander uurrooster 7 Gestart met andere taak bij eigen werkgever Gebruik gemaakt van tewerkstellingsondersteunende maatregelen (VOP, ) 7 1

64 Terug aan het werk Totaal aangesproken mensen: 75 Effectieve begeleidingen: 62 Bediendes: 18, arbeiders: 44 Mannen: 51, vrouwen: 11 Geslaagd (opnieuw aan het werk): 41 Niet geslaagd/alternatief: 13 Nog lopende begeleidingen: 8 Leeftijden: jaar: jaar: jaar 37

65 Sector Opsplitsing per sector Per sector voeding verkoop veiligheid tuinbouw transport productie overheid onderwijs Reeks1 onderhoud metaal horeca gezondheid distributie/logistiek chemie bouw Aantal begeleide personen

66 Risicofactoren op werkvloer Fysieke risico s Zwaar lichamelijk werk Extreme temperaturen Lawaai Trillingen Chemische gevaren/schadelijke stoffen Zittend werk Psychosociale risico s Werkstress Werkdruk Balans inspanning/beloning Ploegenarbeid Lang werken Relatie met leidinggevenden/collega s Andere stressoren:

67 Algemene ervaringen Afstemming artsen Creatief denken omtrent hertewerkstelling Checklist mogelijke aanpassingen Objectieve blik 50-ers die nog nooit in aanraking kwamen met lange periode van arbeidsongeschiktheid Grote bereidheid bij werkgevers

68 Hart voor werk op de werkvloer Praktijkgetuigenis Sarah Van de Velde HR Manager

69 Doel Welzijnsbeleid FOCUS OP MENSEN ALS MOTOR VAN DE ORGANISATIE Mensen meekrijgen op ALLE niveaus

70 Waarom? Voedingsmiddelenbedrijf met visie op welzijn Cfr. 6 welzijnspeilers Focus op duurzame tewerkstelling Fitheid en energie van medewerkers Omgaan met druk (werk & privé)

71 CULTUUR B e w e g i n g & E r g o n o m i e G e z o n d h i e d V e i l i g h e i d S t r e s s M o t i v a t i e B a l a n s PSYCHO- SOCIAAL FYSIEK WELZIJN

72 Slogan Heinz - Welzijn gezond binnen Heinz goed voelen binnen Heinz passen binnen Heinz-cultuur.

73 Verzuimbeleid ZIEK is ZIEK Verzuim is een KEUZE

74 Visie Ziekte overkomt je, verzuim gaat over keuzes! Verzuim is onderhevig aan een klacht of ziekte MAAR Verzuim is onderhevig aan keuzes! benadering vanuit een individuele én organisatorische gedragsbeïnvloeding Verzuim : meer oorzaken, resultante keuzeproces en beïnvloedbaar

75 Verzuim is een keuze Mensen hebben klachten 70%: één of meerdere lichamelijke of psychische klachten Volledig gezond zijn is dus een uitzondering. Keuzeproces Werken of ziek melden? Grootste invloed = sociale omgeving, NIET de ernst vd klacht

76 Verzuim is een keuze Sociale omgeving 1. Familie 2. Lekennetwerk = iedereen die gevraagd of ongevraagd advies geeft hoe om te gaan met klacht (vrienden, tv en ook internet) 3. Collega s en leidinggevende (werkomgeving): verzuimgedrag van collega s, hoe fijn is het op het werk?, hoe makkelijk is het om te verzuimen?, wordt medewerker erop aangesproken?...

77 Integraal Verzuimmanagement 1. Is de visie op verzuim helder? => een eenduidige wijze om met verzuim om te gaan Checklist : Staat er op papier hoe wij als organisatie met verzuim omgaan? Is gedefinieerd wat wij normaal gedrag vinden als het gaat om verzuim? Is 95% van onze medewerkers op de hoogte van onze visie? Houden onze medewerkers zich aan de afspraken die volgen uit onze visie?

78 Integraal Verzuimmanagement 2. Targets Verzuim = meetbaar verzuimpercentage,-frequentie en duur Targets = houvast, maatstaf Targets zijn eenvoudig te checken: ze zijn er of ze zijn er niet Belangrijk = aanspreken op gedrag / targets

79 Integraal Verzuimmanagement 3. Randvoorwaarden Leidinggevende staat centraal : verzuimbegeleiding en re-integratie MAAR een leidinggevende kan dit niet alleen! (Uiteenzetting schema zie verderop)

80 Re-integratie bij langdurige ziekte Dag 1 Binnen 2 dagen Week 4 Week 8 Week 26 Week 52 Ziekmelding bij leidinggevende. medisch attest van arbeidsongeschiktheid bezorgen van afwezigheid wegens ziekte. Uitnodiging voor gesprek met bedrijfsarts. Medewerker en leidinggevende bespreken terugkoppeling bedrijfsarts en re-integratie aanpak. Bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op, waarin een advies staat over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting. Beschreven wordt of er al dan niet aangepast werk mogelijk is. Diverse medische maatregelen worden besproken in overleg tussen medewerker en arts om zo goed mogelijk het werk (gedeeltelijk) te kunnen hervatten. Medewerker en werkgever (leidinggevende en HR) stellen op hun beurt, een plan van aanpak op. Hierin worden de tussenstappen beschreven en afspraken vastgelegd m.b.t. herstel, re-integratie en werkhervatting. Dit Plan van aanpak wordt vervolgens iedere 4 weken geëvalueerd. Medewerker en werkgever (leidinggevende en HR) evalueren het verloop van de re-integratie in het eerste half jaar en bepalen de vervolg-stappen. Medewerker valt op invaliditeit.

81 "Verzuim omlaag! De succesfactoren op een rij: Verder kijken dan alleen het verzuim Eenduidige visie Realistische verzuimtargets (verzuim% en -frequentie) Effectieve stuurinformatie (cijfers) Aansturing vanuit de lijn Afstemming met de bedrijfsarts Training leidinggevenden Communicatie Stuurgroep

82

83 Voorstelling van de resultaten en producten Stefan Helsen Projectmanager

84 Waarom is het project een succes? Cases: +40 succesvolle reïntegraties Continuering van de dienstverlening binnen GTB Nieuw samenwerkingsmodel GTB & gezondheidssector Overtuigende kostenbatenanalyse Tevreden reacties vanuit bedrijven Tevreden reacties vanuit de doelgroep Nieuwe inzichten voor het revalidatiecentrum

85 Voordelen van Hart voor Werk a) Voor de persoon met een hartprobleem a) Economisch b) Psychosociaal (isolement, depressie, verlies status..) c) Fysiek nut: patiënten aan het werk herstellen beter b) Voor de werkgever a) Investering in belangrijkste kapitaal (ervaring/knowhow) b) Ziekteverzuim + kosten dalen c) Verbetering productiviteit, algemeen welzijn d) Vermindering werkdruk op collega s c) Voor de samenleving/riziv a) Kostenbatenanalyse: Baten re-integratie overtreffen directe kosten (hogere belastingsinkomsten/besparingen op uitkeringen) b) Toename werkgelegenheid

86 Voorbeeld product: MET-schaal

87 Publicatie voor werkgevers

88 Opleidingspakket voor trajectbegeleiders Opleiding binnen GTB is reeds gestart Positieve reacties

89 Case:Vrachtwagenchauffeurs Professionele chauffeurs zijn oververtegenwoordigd binnen de cases Chauffeurs hebben een verhoogd risico op hartproblemen Truckchauffeurs worden blootgesteld aan veel werkgerelateerde risico s,

90

91 Praktisch Receptie Evaluatieformulier

92 Dankwoord

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid.

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. Nicolas Makay, Universiteit Antwerpen Promotor: Prof. Dirk Avonts, MD, PhD Co-promotor: Dr. Jo Bernagie Master of

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Wijzer met Welder (WmW) Contact NJi Contact NCJ Contact RIVM-CGL Gert van den Berg Trudy Dunnink Projectgroep Erkenningen g.vandenberg@nji.nl tdunnink@ncj.nl centrumgezondleven@rivm.nl

Nadere informatie

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS 3TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Communicatie en interactie Nood aan een geloofwaardige leider Opvolging en analyse

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Masterthesis Arbeid- & Organisatiepsychologie

Masterthesis Arbeid- & Organisatiepsychologie Masterthesis Arbeid- & Organisatiepsychologie Re-integratie bij langdurig zieke werknemers: hangen sekse en andere werknemerskenmerken samen met de duur van het re-integratietraject en de aard van de ingezette

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Werken met WAD Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Consensustraject begeleid door het Kwaliteitsbureau NVAB: Noks Nauta André

Nadere informatie

Winnock brengt uw medewerkers in beweging!

Winnock brengt uw medewerkers in beweging! Winnock brengt uw medewerkers in beweging! Informatie voor de werkgever Heeft u medewerkers die: Verminderd functioneren door langdurige gezondheidsklachten of overgewicht? Frequent (kort) verzuimen? Langdurig

Nadere informatie

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie