Emilie Dequeker Guy Verbrugghe Frederik Librecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emilie Dequeker Guy Verbrugghe Frederik Librecht"

Transcriptie

1 Welkom 22 mei 2014 Absenteïsmebeleid b Emilie Dequeker Guy Verbrugghe Frederik Librecht

2 HR Research Heidi Verlinden 2

3 ABSENTEÏSME IN 2013 VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN MAAKT RE-INTEGRATIEBELEID NOODZAKELIJK NIET ALLEEN IN DE PRIVÉSECTOR, MAAR OOK IN DE PUBLIEKE SECTOR HIER ALVAST HET BESLUIT RE-INTEGRATIEBELEID STEEDS MEER NOODZAKELIJK DOOR VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN 3

4 HIER ALVAST HET BESLUIT RE-INTEGRATIEBELEID STEEDS MEER NOODZAKELIJK DOOR VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN 4

5 DEZE STUDIE JAARLIJKS SINDS 2001 DATABANK SOCIAAL SECRETARIAAT SECUREX WERKGEVERS EN WERKNEMERS BELGISCHE PRIVÉSECTOR VERDELING IN STEEKPROEF = VERDELING IN ARBEIDSMARKT GESLACHT - LEEFTIJD - STATUUT OMVANG VAN DE ONDERNEMING - REGIO * De regionale verdeling werd voor elke provincie gecorrigeerd door een specifieke wegingsfactor TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE STEEG VERDER NAAR 6,26% 5

6 AANTAL ZIEKTEMELDINGEN PER WERKNEMER DAALDE NAAR 1,10 PERCENTAGE AFWEZIGEN STEEG NAAR 53% 6

7 LANGE ZIEKTEPERCENTAGE STEEG MET 12% STATUS QUO KORT EN MIDDELLANG VERKLARINGEN VOOR EXPONENTIËLE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN MEER OUDERE WERKNEMERS DUBBEL ZOVEEL 50-PLUSSERS IN 2013 DAN IN PLUSSERS IN ,6X MEER AFWEZIGHEIDSDAGEN (>1J) DAN JONGEREN LANGERE LOOPBAAN ARBEIDERS = LANGERE FYSIEKE BELASTING MEER (ERVAREN) VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT CHRONISCHE WERKSTRESS 1 OP 4 WERKNEMERS LIJDT ONDER SPANNINGSKLACHTEN SPANNINGSKLACHTEN VEROORZAKEN 24% VAN DE AFWEZIGHEIDSDAGEN IN 2005 EN 37% VAN DE AFWEZIGHEIDSDAGEN IN

8 VERKLARINGEN VOOR EXPONENTIËLE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN MEER OUDERE WERKNEMERS DUBBEL ZOVEEL 50-PLUSSERS IN 2013 DAN IN PLUSSERS IN ,6X MEER AFWEZIGHEIDSDAGEN (>1J) DAN JONGEREN Te verwachten evolutie maakt actie noodzakelijk LANGERE LOOPBAAN ARBEIDERS = LANGERE FYSIEKE BELASTING MEER (ERVAREN) VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT CHRONISCHE WERKSTRESS 1 OP 4 WERKNEMERS LIJDT ONDER SPANNINGSKLACHTEN We hebben de oorzaak zelf in handen SPANNINGSKLACHTEN VEROORZAKEN 24% VAN DE AFWEZIGHEIDSDAGEN IN 2005 EN 37% VAN DE AFWEZIGHEIDSDAGEN IN 2013 PROFIEL VAN UW MEDEWERKER MET HOOG RISICO OP LANGDURIGE AFWEZIGHEDEN 4/5de 8

9 RISICO OP LANGDURIG ABSENTEÏSME: VROUW EN DEELTIJDS WERK RISICO OP LANGDURIG ABSENTEÏSME: HOGE LEEFTIJD EN HOGE ANCIËNNITEIT 9

10 RISICO OP LANGDURIG ABSENTEÏSME: ARBEIDER EN/OF HOGE LEEFTIJD ARBEIDERS ZIEK DOOR TE LANG IN DEZELFDE JOB AANTAL AFWEZIGHEIDSDAGEN PER 55-PLUSSER IN 2011 VOLGENS STATUUT EN ANCIËNNITEIT 10

11 VEEL LANGDURIG ABSENTEÏSME IN SECTOREN MET KNELPUNTBEROEPEN Het ziekteverzuim bij Federale Ambtenaren in 2012 (Medex) 11

12 PRIVÉSECTOR VERSUS PUBLIEKE SECTOR Privé 2012 Privé totaal (+500wns bedienden) FOD Totale ziekte% Ziekte% 0-1 maand 2,14% 2,37% 2,47% Ziekte% > 1 maand 3,81% 3,63% 4,46% Vlaamse overheid 5,95% 6,00% 6,93% 6,26% % afwezigen 52% 54% 68% Frequentie 1,12 1,23 1,93 Gemiddelde duur/afw. Afwezigheden 1 dag 13,16 11,72 8,27 9,2 22,91% 38% PRIVÉSECTOR VERSUS PUBLIEKE SECTOR Privé 2012 Privé totaal (+500wns bedienden) FOD Totale ziekte% Ziekte% 0-1 maand 2,14% 2,37% 2,47% Ziekte% > 1 maand 3,81% 3,63% 4,46% Vlaamse overheid 5,95% 6,00% 6,93% 6,26% % afwezigen 52% 54% 68% Frequentie 1,12 1,23 1,93 Gemiddelde duur/afw. Afwezigheden 1 dag 13,16 11,72 8,27 9,2 22,91% 38% 12

13 % WERKNEMERS VOLGENS FREQUENTIE GROOT AANTAL FREQUENTE AFWEZIGEN FREQUENTIE GEEN EENDUIDIGE EVOLUTIE - WEL HOOG 13

14 TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE STIJGEND? NIET EENDUIDIG ZIEKTEPERCENTAGE >1 MAAND STERK STIJGEND IN PRIVÉ ÉN BIJ FOD! 14

15 HIER ALVAST HET BESLUIT RE-INTEGRATIEBELEID STEEDS MEER NOODZAKELIJK DOOR VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN WHAT? Re-integratie 15

16 WAT IS RE-INTEGRATIE? MAATWERK OPNIEUW OP ELKAAR AFSTEMMEN VAN MEDEWERKER EN ORGANISATIE BIJ ABSENTEÏSME LANGE,MAAR OOK FREQUENTE EN KORTE PERIODES VAN AFWEZIGHEID DOOR ZIEKTE OF ONGEVAL BEGELEIDING VOOR, TIJDENS EN NA WERKHERVATTING DOEL = BLIJVEN WERKEN OF OPNIEUW KUNNEN WERKEN IN DEZELFDE OF IN EEN ANDERE FUNCTIE WHY? Re-integratie 16

17 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN 80% VAN DE WERKNEMERS HEEFT NOOD AAN BEGELEIDING LANGER AFWEZIG = MEER NOOD AAN BEGELEIDING 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG 50% KEERT TERUG NA 3-6 MAANDEN 20% NA 12 MAANDEN 10% NA 24 MAANDEN 17

18 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG RE-INTEGRATIEBELEID BEVORDERT GENEZINGSPROCES ZINVOLLE TAKEN EN CONTACT = HERSTELBEVORDEREND LANGDURIGE RUST = AF TE RADEN BIJ RUGKLACHTEN KLACHTEN AANPAKKEN IN WERKCONTEXT 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG RE-INTEGRATIEBELEID BEVORDERT GENEZINGSPROCES LANG AFWEZIG -> ZELDEN NOG OORSPRONKELIJK PROBLEEM SOCIALE EN PSYCHOLOGISCHE RANDFACTOREN 18

19 LANG AFWEZIG -> ZELDEN NOG OORSPRONKELIJK PROBLEEM 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG RE-INTEGRATIEBELEID BEVORDERT GENEZINGSPROCES LANG AFWEZIG -> ZELDEN NOG OORSPRONKELIJK PROBLEEM RE-INTEGRATIEBELEID LOONT 6/10 LANGDURIG AFWEZIGEN IN REÏNTEGRATIEPROCES NEMEN WERK TERUG OP BESPARING EURO VOOR ARBEIDER & EURO VOOR BEDIENDE 19

20 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG RE-INTEGRATIEBELEID BEVORDERT GENEZINGSPROCES LANG AFWEZIG -> ZELDEN NOG OORSPRONKELIJK PROBLEEM RE-INTEGRATIEBELEID LOONT NOG EVEN HET BESLUIT Re-integratiebeleid steeds meer noodzakelijk door versnelde stijging lange afwezigheden 20

21 DOWNLOAD ONZE WHITEPAPERS VOOR MEER CIJFERS EN ADVIES BEDANKT LATER NOG EVALUATIE BIJ VERLATEN WEBINAR 21

22 Project Aanwezigh heidsbeleid Ten Huize van OCMW Gent 22 mei

23 Mieke Hullebroeck Departementshoofd Personeel & Organisatie Ten huize van OCMW Gent - mei Voorwoord Project Aanwezigheidsbeleid OCMW Gent in samenwerking met SECUREX tevens partner in de uitvoering van medische controles Ten huize van OCMW Gent - mei

24 Filmpje Project aanwezigheidsbeleid OCMW Gent Ten huize van OCMW Gent - mei Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei

25 Projectplan Aanwezigheidsbeleid Ten huize van OCMW Gent - mei Projectplanning - Opmaak & validatie projectplan - Visiebepaling as is & to be - Opmaak visietekst - Opmaak communicatieplan - Interne HR projectleider Stuurgroep: - alle OCMW-departementen vertegenwoordigd + vakorganisaties + HR - Validatie managementteam en OCMW bestuur 50 25

26 Cijfermatige analyse - nulmeting - Voorbereiding meeting & opladen gegevens - Interne verwerking - Rapportering - Bespreking rapport stuurgroep Analyse van de verzuimcijfers - Eenduidige communicatie - Goede vergelijkingsbasis - Monitoring en evaluatie project Ten huize van OCMW Gent - mei Analyse verzuimcijfers - nulmeting Analyse historische data Globaal beeld van het verzuim en zijn evolutie Verdeling van de werknemers volgens hun frequentie van verzuim Verdeling van de ziektemeldingen volgens de duur van de afwezigheid Ziekteverzuim i volgens startdag td en duur Topdagen voor ziekteverzuim Relatie met arbeidsongevallen Ten huize van OCMW Gent - mei

27 Structuur van het rapport - nulmeting Gebonden aan de organisatie of persoonsgebonden? Gewicht en type verzuim volgens: Kostenplaats Provincie Geslacht Weddeschaal Leeftijd Anciënniteit Statuut Contract Werkregime Familiale situatie Aantal kinderen Leeftijd jongste kind Gemiddelde leeftijd kinderen Ten huize van OCMW Gent - mei Evolutie van ziekteverzuim Stijging of daling met 10% Ten huize van OCMW Gent - mei

28 Verdeling van de OCMW-werknemers volgens hun ziektefrequentie Ten huize van OCMW Gent - mei Verdeling van de afwezigheden volgens startdag en lengte Periode = Jaar 2009 Verzuimreden = Ziekte 56 28

29 Topdagen voor ziektemeldingen Periode = Jaar 2009 Ten huize van OCMW Gent - mei Gewicht en type verzuim OCMW entiteiten Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) 58 29

30 Gewicht en type verzuim volgens geslacht Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) Ten huize van OCMW Gent - mei Gewicht en type verzuim weddenschaal Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) 60 30

31 Gewicht en type verzuim volgens leeftijd Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) 61 Gewicht en type verzuim volgens statuut Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) 62 31

32 Externe Benchmark Referentiegroepen privé- sector voor OCMW Gent - Administratieve functiegroep Selectie: bedienden uit organisaties met 1000 wn s of + - Medische functiegroep Selectie: werknemers uit organisaties in PC 330 met 50 wn s of + - Technische functiegroep Selectie: arbeiders uit organisaties met 1000 wn s of + Ten huize van OCMW Gent - mei Gewicht en type verzuim/ functiegroep Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte 64 32

33 Gewicht en type verzuim/ functiegroep Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte 65 Ten huize van OCMW Gent - mei Kwantitatieve analyse van het verzuim Conclusies Op basis van benchmark en nulmeting: Focus op kort (frequent) verzuim Focus op % aandeel verzuimers Ten huize van OCMW Gent - mei

34 Personeelsmagazine DMAX

35 Kwalitatieve analyse - Diepte-interviews i t i - Focusgroepen Verzuimoorzaken in kaart brengen - Beter inzicht in alle oorzaken van verzuim (volgens medische, technische en gedragsmatige invalshoek) - Draagvlak en betrokkenheid van de werknemers verhogen Ten huize van OCMW Gent - mei Samenstelling focusgroepen & diepte-interviews 5 focusgroepen - Op basis van kwantitatieve analyse - Vertegenwoordiger(s) niet omwille van verzuimgedrag van persoon zelf - Alle niveaus en alle departementen 5 diepte-interviews met sleutelfiguren Ten huize van OCMW Gent - mei

36 Bevraagde thema s focusgroep Arbeids inhoud Good practices Arbeids organisatie Wat werkt? Wat werkt niet? Arbeids verhoudingen Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Huidig absenteïsmeaanpak 71 Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten t project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei

37 Verzuim = Elke afwezigheid van een OCMW werknemer wegens ziekte of privé-ongeval (geen arbeidsongeval) Beïnvloed door: 1) Noodzaak 2) Behoefte 3) Gelegenheid Ten huize van OCMW Gent - mei Visie op aanwezigheidsbeleid Verzuim = niet vrijblijvend = gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever Waarom aan de slag gaan met verzuim? Planning en organisatie van het werk Betrokken en gemotiveerd personeel Optimalisatie financiële middelen Ten huize van OCMW Gent - mei

38 Visie op aanwezigheidsbeleid Rechtvaardig, transparant en mensgericht verzuimbeleid NIET: zieke of arbeidsongeschikte werknemers het signaal geven dat ziek zijn of afwezig zijn niet kan WEL: werknemer en werkgever elke afwezigheid wegens ziekte of privé ongeval trachten te voorkomen of beperken Ten huize van OCMW Gent - mei Visie op aanwezigheidsbeleid Benadering: 3 invalshoeken 1) Medisch 2) Belasting/belastbaarheid 3) Motivatie en gedrag Opvallend of abnormaal verzuim Inzetbaarheidsmodel Securex = extra aandacht en acties koppelen = 3 keer of meer afwezig in 12 maanden wegens ziekte of privé-ongeval Ten huize van OCMW Gent - mei

39 Doelstelling Aanwezigheidsbeleid Op organisatieniveau - Duidelijk en transparant t beleid - Optimalisatie van de inzetbaarheid van onze werknemers - Daling van een aantal gedefinieerde verzuimindicatoren Concrete meetbare doelstelling: Op niveau van de verschillende functiegroepen tegen het einde van het project een verzuimfrequentie en een aandeel verzuimers conform de referentiewaarden Ten huize van OCMW Gent - mei Visie op aanwezigheidsbeleid Voor de individuele OCMW medewerker: - Bewaken/versterken k van de betrokkenheid van de werknemer met de job en de werkomgeving - Beïnvloeden van het verzuimgedrag: de werknemer ertoe brengen dat hij/zij steeds de juiste keuze maakt met betrekking tot verzuim en ook zelf de verantwoordelijkheid neemt om aanwezig te kunnen zijn Ten huize van OCMW Gent - mei

40 Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten t project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei Aanpassing verzuimprocedure - Verzuimprocedure: - Afspraken rond ziektemelding - Contact leidinggevende voor, tijdens en na de ziekte - Principes ivm het voeren van aanwezigheidsgesprekken - Medische controles afstemmen op het nieuw beleid - Doel verzuimprocedure: - Concrete afspraken en richtlijnen voor verhogen verzuimdrempel en verlagen terugkeerdrempel - Consequente en transparante aanpak op alle niveaus 80 40

41 Personeelsmagazine DMAX Ten huize van OCMW Gent - mei Sensibiliseren en opleiding aanwezigheidsgesprekken - Pilootsessie - Opleiding 160 leidinggevenden Doel training: - Bewustwording rol leidinggevende, motivatie en betrokkenheid in verzuimproces - Vaardigheden versterken om gedragsverandering g g te bewerkstelligen bij werknemers Ten huize van OCMW Gent - mei

42 Start beleid: toolkit medewerker en leidinggevende 83 Start beleid: opvolging per kwartaal Periode= III / II / 2010 Verzuimreden= Ziekte Ten huize van OCMW Gent - mei

43 Opvolging evolutie OCMW ziekte + arbeidsongevallen Periode= III / II / 2010 Ten huize van OCMW Gent - mei Opvolging ziektefrequentie 23/5/14 Medewerkers met 0, 1 of 2 afwezigheden 2009 versus % >< 89.1% Aandeel veelverzuimers is gedaald 86 43

44 OCMW Nieuwsflits Ten huize van OCMW Gent - mei Ontwikkelen actieplan - Opmaak actieplan per afdeling aan de hand van workshops op maat - Eigen specifieke aandachtspunten & verbetervoorstellen - Uitkristalliseren gezamenlijke thema s over alle afdelingen heen Ten huize van OCMW Gent - mei

45 Affichecampagne Ten huize van OCMW Gent - mei Cartoons Ten huize van OCMW Gent - mei

46 Consolidatie en evaluatie - Continue evaluatie en bijsturing - Consolidatie Ten huize van OCMW Gent - mei Communicatie Ten huize van OCMW Gent - mei

47 Opvolging via verzuimdashboard Verzuimparameters per kwartaal en per glijdend jaar voor ziekte (én arbeidsongeval): - Verzuimpercentage - aandeel verzuimers - Frequentie verzuim - Gemiddelde duur per afwezigheid - Gemiddelde duur per werknemers - Extra analyses Interne benchmark op basis van clusters van diensten Ten huize van OCMW Gent - mei Dashboard aanwezigheidsbeleid 47

48 Dashboard Aanwezigheidsbeleid 23/5/14 Ten huize van OCMW Gent - mei Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei

49 Evolutie verzuim % Start 2011: 5,65 % Administratief i ti 3,65 % Technisch 9,25 % Verzorgend 7,27 % 2014 Q1: 5,58 % (tendens stijgend) Administratief 2,81% (tendens dalend) Technisch 10,33% (tendens stijgend) Verzorgend 8,29 % (tendens stijgend) Ten huize van OCMW Gent - mei Evolutie verzuimfrequentie Start 2011: 1,56 keer Administratief i ti 1,31 keer Technisch 2,39 keer Verzorgend 1,49 keer 2014 Q1: 1,45 keer (tendens dalend) Administratief 1,24 keer (tendens dalend) Technisch 2,13 keer (tendens dalend) Verzorgend 1,45 keer (tendens dalend) Ten huize van OCMW Gent - mei

50 Evolutie aandeel verzuimers Start 2011: 73% Administratief i ti 67% Technisch 82% Verzorgend 70% 2014 Q1: 69% (tendens stabiel) Administratief 63% (tendens dalend) Technisch 78% (tendens stabiel) Verzorgend 67% (tendens stabiel) Ten huize van OCMW Gent - mei Enkele opmerkelijke cijfers Verzuimpercentage: Verzuim neemt toe met de leeftijd behalve Q jarigen: 3,21% > 6,04% (+ hoogste verzuimfrequentie) Perceptie vast benoemd personeel Q1 - Contractueel: 5,32% > 5,94% (stijgende tendens) - Statutair: 5,71% > 5,09% (dalende tendens)

51 Enkele opmerkelijke cijfers % verzuimdagen kortverzuim vs langverzuim: Q1 - Kort verzuim: 31% > 48% - lang verzuim: 69% > 52% Verzuimtopdagen 101 Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei

52 De Standaard - maart 2014 Ten huize van OCMW Gent - mei Toekomstige uitdagingen Van project naar duurzaam beleid Blijven inzetten op het voeren van aanwezigheidsgesprekken Opleiding voor nieuwe leidinggevenden Intervisiemomenten leidinggevenden Acties op maat op de agenda plaatsen Sociaal medisch team Benchmark ontwikkelen (Stad Gent, Vlaamse Overheid, )

53 Bedankt voor jullie aandacht Kelly Kuylen Siegfried Debruyne Ten huize van OCMW Gent - mei Workshops absenteïsmebeleid Sofie Lameire &Eva Praet 53

54 Workshops Securex zes traps raket Symptomatische. acties V I S I E B E P A L I N G Sensibilisatie DIR, CBS HR, SOC Sensibilisatie HR Sensibilisatie HOC BOC Sensibilisatie personeel Audit verzuimcijfers Audit oorzaken verzuim Curatieve acties Preventieve acties Concreet actieplan Analyse verzuimbeheer + uitwerking procedure & toolkit P R O C E S B E G E L E I D I N G Sensibilisatie & opleiding verzuimgesprekken Permanente monitoring & evaluatie 54

55 Health & Safety Onze aanpak Health & Safety Medische Controledienst Aanwezigheidsbeleid Gezondheidsbeleid Re-integratie traject Training & Opleiding Welzijnswijzer Participatieve welzijnsscreening Download White Papers HR Consulting Welzijn & HR HR advies van A tot Z Recrutering, Selectie g Assessment & Career Learning & Development HR Surveys HR Projects & Strategy Outplacement 55

Welkom 22 mei 2014 7/06/2014. b Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be. Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.

Welkom 22 mei 2014 7/06/2014. b Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be. Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex. Welkom 22 mei 2014 Absenteïsmebeleid b Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479 90 32 91 frederik.librecht@securex.be

Nadere informatie

Vision de l absentéisme

Vision de l absentéisme Vision de l absentéisme Securex in Europa 1.600 medewerkers/specialisten in België, Frankrijk en Luxemburg 29 contactpunten voor klanten waarvan 26 in België 2 in Frankrijk 1 in Luxemburg Omzetcijfer van

Nadere informatie

Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door?

Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door? Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door? 5 december 2013 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht

Nadere informatie

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw Inhoud Geïntegreerde,gedragsmatige aanpak van verzuim Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw 2 Totale kost ziekteverzuim in 2008

Nadere informatie

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt Absenteïsme beleid Inhoud 1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt 2. Maatregelen bij absenteïsme 3. Kosten van ziekteverzuim 4. Ziekteverzuim volgens de kenmerken van de werkgever 5. Ziekteverzuim

Nadere informatie

Leve de verzuimcultuur?

Leve de verzuimcultuur? Leve de verzuimcultuur? (2005). Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Het aandeel werknemers dat zich niet heeft ziek gemeld, is in 2005 met 4%

Nadere informatie

Ziekteverzuim met succes aanpakken

Ziekteverzuim met succes aanpakken Ziekteverzuim met succes aanpakken Media Werknemer langer actief op de arbeidsmarkt Gezond, gemotiveerd en productief Vergrijzing en chronische stress oorzaken van langdurig absenteisme Ongeziene stijging

Nadere informatie

Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen

Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen Brussel,. - Recent onderzoek door Securex, internationale speler in HR-dienstverlening, toont aan dat het ziekteverzuimpercentage van Belgische

Nadere informatie

Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME

Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME Mensura s oplossingen om het verzuim in uw bedrijf aan te pakken 3 Inhoud 01 Absenteïsme Een geschikte remedie voor elke diagnose Multicausaal Meten is weten

Nadere informatie

WELKOM Ten Huize van UZ Gent

WELKOM Ten Huize van UZ Gent Absenteïsme WELKOM Ten Huize van UZ Gent 15 DECEMBER 2015 HEALTH & SAFETY Proces van uitval en werkhervatting Asbenteïsme HEALTH & SAFETY 3 Onze visie missie Duurzame Inzetbaarheid Asbenteïsme HEALTH &

Nadere informatie

EEN VINGER AAN DE POLS IN SOCIAAL HUIS OOSTENDE

EEN VINGER AAN DE POLS IN SOCIAAL HUIS OOSTENDE EEN VINGER AAN DE POLS IN SOCIAAL HUIS OOSTENDE Corinne De Jonghe Directeur Personeel & Organisatie Saskia Pincket Deskundige Personeelsbeleid Inhoud 1. Voorstelling Sociaal Huis Oostende (SHO) 2. Traject

Nadere informatie

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid De onzichtbare medewerker Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim Agenda Inzicht krijgen in ziekteverzuim Soorten ziekteverzuim Cijfergegevens Verzuimbeleid Preventieve aanpak (macro) Verzuimbeleid (micro)

Nadere informatie

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist Visietekst aanwezigheidsbeleid Gemeente Knokke-Heist «Als jij er bent, wint iedereen!» Deze visietekst werd opgesteld door een stuurgroep bestaande uit: Kristof Schotsmans, diensthoofd personeelszaken

Nadere informatie

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Benchmark België 2010 Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur Tips voor een leeftijdsbewust verzuimbeleid Inhoud

Nadere informatie

Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers. Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum

Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers. Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum www.prevent.be Investing in Human Capital 1. Inleiding verzuim 2. Hoe aanpakken theoretisch kader 3. Aan

Nadere informatie

Absenteïsme. Actueel? Agenda. Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014

Absenteïsme. Actueel? Agenda. Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014 Absenteïsme Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014 Frank Vander Sijpe Director HR Research Securex Actueel? 2 Agenda Wie is Securex Juridisch kader Absenteïsme? Medische controle Actualiteit Cases

Nadere informatie

Preventie van arbeidsverzuim

Preventie van arbeidsverzuim Preventie van arbeidsverzuim Inspiratiesessie HRwijs, Hasselt 17 september 2015 Hanno van Eldik Preventieadviseur psychosociale aspecten Inhoud 1. Wat is arbeidsverzuim? 2. Hoe vaak komt het voor? 3. Hoe

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

Ziektemelding Wat is de praktijk in 670 Belgische bedrijven? Dr Katelijne Roland Coördinator return to work en arbeidsgeneesheer

Ziektemelding Wat is de praktijk in 670 Belgische bedrijven? Dr Katelijne Roland Coördinator return to work en arbeidsgeneesheer Ziektemelding Wat is de praktijk in 670 Belgische bedrijven? Dr Katelijne Roland Coördinator return to work en arbeidsgeneesheer Ziektemelding Wat is de praktijk in 670 Belgische bedrijven? Good practices

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

Hoge werkbelasting, demotivatie, pesterijen en ongezonde leefstijl doen ziekteverzuim drastisch toenemen

Hoge werkbelasting, demotivatie, pesterijen en ongezonde leefstijl doen ziekteverzuim drastisch toenemen Hoge werkbelasting, demotivatie, pesterijen en ongezonde leefstijl doen ziekteverzuim drastisch toenemen Brussel, Recent onderzoek 1 door Securex, internationale speler op gebied van HR-dienstverlening,

Nadere informatie

Absenteïsme Duurzaam absenteïsmebeleid motiveert medewerkers. Health & Safety

Absenteïsme Duurzaam absenteïsmebeleid motiveert medewerkers. Health & Safety Absenteïsme Absenteïsme Duurzaam absenteïsmebeleid motiveert medewerkers Health & Safety -2- Absenteïsme DUURZAAM ABSENTEÏSMEBELEID MOTIVEERT MEDEWERKERS Absenteïsme is voor niemand goed Niet voor uw bedrijf:

Nadere informatie

Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers. Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012

Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers. Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012 Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012 Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe aanpakken? 3. Aan de slag 4. Wettelijke ondersteuningsmaatregelen 5. Tot slot www.prevent.be

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013

Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013 1 Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013 Hadewych Bamps Ria Bourdeaud hui Werkbaar werk realiseren in zorginstellingen

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN Ziekteverzuim 2012 April 2013 Dit rapport geeft een overzicht van de afwezigheden wegens ziekte en arbeidsongevallen in 2012. De gegevens hebben betrekking op alle niet-onderwijzende personeelsleden die

Nadere informatie

De aanpak van stress, een onderdeel van een breed aanwezigheidsbeleid

De aanpak van stress, een onderdeel van een breed aanwezigheidsbeleid De aanpak van stress, een onderdeel van een breed aanwezigheidsbeleid Hannes Anaf, beleidsmedewerker Organisatieontwikkeling, Departement Bestuurszaken, Vlaamse overheid Stresspreventie als onderdeel van

Nadere informatie

Aanwezigheids- en gezondheidsbeleid UZ GENT

Aanwezigheids- en gezondheidsbeleid UZ GENT Aanwezigheids- en gezondheidsbeleid UZ GENT Valerie Vinck Departementshoofd Personeel en Organisatie 2015 Universitair Ziekenhuis Gent Proactief en geïntegreerd aanwezigheidsen gezondheidsbeleid Visie

Nadere informatie

Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent. Het topje van de ijsberg VERZUIM IS EEN IJSBERGFENOMEEN

Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent. Het topje van de ijsberg VERZUIM IS EEN IJSBERGFENOMEEN Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent Het topje van de ijsberg Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy VERZUIM IS EEN IJSBERGFENOMEEN Verzuimcijfers

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Noodzakelijke elementen mbt de aanpak

Noodzakelijke elementen mbt de aanpak DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Morgen aan de slag Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Noodzakelijke elementen mbt de aanpak Verzuimbeleid X

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

WHITE PAPER. Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Powered by

WHITE PAPER. Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Powered by WHITE PAPER Het absenteïsme in België 2005 Powered by Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid I. INHOUDSOPGAVE I. INHOUDSOPGAVE... 1 II. VOORWOORD... 3 III. INLEIDING... 6 A. WAT

Nadere informatie

Absenteïsme in 2013. Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-integratiebeleid noodzakelijk

Absenteïsme in 2013. Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-integratiebeleid noodzakelijk whitepapermaart 2014 Absenteïsme in 2013 Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-integratiebeleid noodzakelijk Steeds meer werknemers blijven langer ziek door vergrijzing en stress 5 argumenten

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Als jij er bent, wint iedereen! Het vernieuwde aanwezigheidsbeleid

Als jij er bent, wint iedereen! Het vernieuwde aanwezigheidsbeleid Als jij er bent, wint iedereen! Het vernieuwde aanwezigheidsbeleid Aanleiding Vermoeden van hoge afwezigheidscijfers - op basis van eigen cijfers Bestuur wilde juist zicht krijgen op de afwezigheden: Beleidsdoelstelling:

Nadere informatie

Workshop Duurzame Inzetbaarheid

Workshop Duurzame Inzetbaarheid Workshop Duurzame Inzetbaarheid INZETTEN OP INZETBAARHEID WELZIJNSWIJZER DIRK VAN DE WALLE, SENIOR CONSULTANT, PREVENTIEADVISEUR, INGENIEUR NIVEAU 1 SECUREX HEALTH & SAFETY AGENDA WAT? WAAROM? WIE? HOE?

Nadere informatie

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent!

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Draag Zorg vooruw Zorg oktober2011 Bert Laurier & Peter Beeusaert Consultants SD worx Leadership & Strategy Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Programma: Vandaag: introductie op verzuim Algemeen

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Vaardigheidstraining voor leidinggevenden

Vaardigheidstraining voor leidinggevenden Vaardigheidstraining voor leidinggevenden Jouw rol in het aanwezigheidsbeleid Zorgzaam Uniform Als jij er bent, wint iedereen! Objectief Preventief 2 1 Waarom melden mensen zich ziek? 3 Proces van uitval

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Absenteïsme in 2013. Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-integratiebeleid noodzakelijk

Absenteïsme in 2013. Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-integratiebeleid noodzakelijk whitepapermaart 2014 Absenteïsme in 2013 Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-integratiebeleid noodzakelijk Steeds meer werknemers blijven langer ziek door vergrijzing en stress 5 argumenten

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

OR & Gezondheid. Inzetten op leefstijl, wie durft? bloomıng

OR & Gezondheid. Inzetten op leefstijl, wie durft? bloomıng OR & Gezondheid Inzetten op leefstijl, wie durft? Aandoeningen bij werkenden in Nederland Fysieke aandoeningen Hart- en vaat Luchtwegen Chronische pijn 30% 16% Psychische aandoeningen Angststoornissen

Nadere informatie

Predictors of mental health-related sickness absence in Belgium: a sickness absence register study

Predictors of mental health-related sickness absence in Belgium: a sickness absence register study Predictors of mental health-related sickness absence in Belgium: a sickness absence register study A. De Rijk Universitair Hoofddocent, Departement Sociale Geneeskunde, Faculty of Health, Medicine & Life

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be

Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be Preventie en Interim Contact pers NL: Hendrik De Lange hdl@p i.be of 0477 23 97 83 Contact pers FR: Anne Godin: ag@p i.be of 0475 91 63 49 Centrale Preventiedienst

Nadere informatie

Ziekteverzuim anno 2002

Ziekteverzuim anno 2002 Ziekteverzuim anno 2002 Evolutie en regionale verschillen Vorig jaar voerde SD WORX, een van de grotere sociale secretariaten in ons land, voor de eerste maal een onderzoek uit naar ziekteverzuim bij een

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Loopbaanmanagement en ziekte: onverwachte partners? Reïntegratietrajecten bij het Agentschap Jongerenwelzijn

Loopbaanmanagement en ziekte: onverwachte partners? Reïntegratietrajecten bij het Agentschap Jongerenwelzijn Loopbaanmanagement en ziekte: onverwachte partners? Reïntegratietrajecten bij het Agentschap Jongerenwelzijn P 2 (Gemotiveerd) blijven werken als opvoeder/leerkracht in belastend beroep? Moeilijke werkcontext:

Nadere informatie

Langdurige ongeschiktheid. De faciliterende rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Langdurige ongeschiktheid. De faciliterende rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Langdurige ongeschiktheid De faciliterende rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Nadine Gilis FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid nadine.gilis@werk.belgie.be

Nadere informatie

VERZUIMBELEID MIVAS 9 FEBRUARI 2017

VERZUIMBELEID MIVAS 9 FEBRUARI 2017 VERZUIMBELEID MIVAS 9 FEBRUARI 2017 1 MIVAS Maatwerkbedrijf in regio Lier met +/- 700 werknemers specialisatie in verpakking 3 eigen vestigingen enclavewerk op verschillende locaties strijkatelier sociaal

Nadere informatie

GODEWINA MYLLE Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Medewerkster Kennis Informatie en Research

GODEWINA MYLLE Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Medewerkster Kennis Informatie en Research GODEWINA MYLLE Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Medewerkster Kennis Informatie en Research Deel 1: Het ETZ project 1. Inleiding: waarom een ETZ project? 2. Deelnemers? 3. Methode? 4. Resultaten? Deel

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Welzijn en verzuim :

Welzijn en verzuim : Netwerken Lokale besturen November 2011 Welzijn en verzuim : Formuleren en implementeren van een doeltreffend verzuimbeleid Bart Nouwen Copyright 2010 USG People. This report nor any part of it may be

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V.

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V. Verzuimaanpak Koninklijke Burger Groep B.V. 1 Inleiding 365 goesting heeft een onderscheidende aanpak voor verzuim. Wij garanderen een haalbaar verzuimtarget, gebaseerd op berekende prognoses. Onze aanpak

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

1. Context: Stressgerelateerde ziekten in opmars.

1. Context: Stressgerelateerde ziekten in opmars. Federaal welzijns- en anti-burnout beleid vijf bouwstenen. Beleidscel Ambtenarenzaken 1. Context: Stressgerelateerde ziekten in opmars. Het ziekteverzuim binnen de federale overheid in 2015 bedroeg 5,90%.

Nadere informatie

Wachtdagen en ziekteverzuim

Wachtdagen en ziekteverzuim Wachtdagen en ziekteverzuim 1 Inhoud presentatie Onderzoeksvraag Uitvoering onderzoek Betrouwbaarheid van de gegevens Uitkomsten Hoofdvraag Neveneffect (verlof) Controlevariabelen Stijgers/dalers Conclusie

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak In de beperking toont zich eerst de ware meester (Goethe) Inhoud BURN OUT: DEFINITIE NIEUWIGHEDEN IN DE WETGEVING 3 PREVENTIEVE AANPAK 4 AZERTIE: INTEGRALE AANPAK

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Een benchmarkstudie naar de relatie met jobtevredenheid, verzuim en verloopintenties Een jaar geleden, op 1 juli 2002, is de Wet op Welzijn op het Werk

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: september 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Middelenbeleid in een onderneming

Middelenbeleid in een onderneming Team psychosociaal welzijn Middelenbeleid in een onderneming Deel 1: Motieven (Waarom?) Inhoud Deel 2: Wat kun je er aan doen? (Wat?) Deel 3: Ontwikkeling beleid (Hoe?) 1 Deel 1: Waarom moet uw organisatie

Nadere informatie

De kwaliteit van de arbeid in de industrie in Vlaanderen 25 oktober 2016 Werkbaar werk

De kwaliteit van de arbeid in de industrie in Vlaanderen 25 oktober 2016 Werkbaar werk 1 1 De kwaliteit van de arbeid in de industrie in Vlaanderen 25 oktober 2016 Werkbaar werk: werknemers meting 2013 2 Bestuur Stia personeel 3 3 Vanwaar komt de WBM & waarom? WBM = werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door ziekte of ongeval Hanne Kenis Preventiedeskundige ergonomie en return to work expert, Mensura Vragen Wat is de kans dat de werknemer terugkeert

Nadere informatie

Welzijn zoekt personeel (M/V)

Welzijn zoekt personeel (M/V) Welzijn zoekt personeel (M/V) Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector en vergelijkt deze met de tewerkstellingskenmerken van een ruime Vlaamse steekproef

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB HRM Algemeen Fout! Ongeldige bes tandsnaam. Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. mmwjan/2017.07722 Onderwerp Analyse ziekteverzuim; aanpak inhuur naar vast. Agendapuntnr. 3.5 AB-vergadering

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen

Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen Wie ben ik Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen Integrale aanpak Wie staat waar? Gezondheidsmatrix Obv 1000 FTE Vitaal 110% 15% Gezond 100% 20% Potential at risk 90% 30% At risk 80%

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Sanctionering van werklozen : effecten op hun volgende arbeidsmarktpositie. Joost Bollens Vicky Heylen HIVA-K.U.Leuven

Sanctionering van werklozen : effecten op hun volgende arbeidsmarktpositie. Joost Bollens Vicky Heylen HIVA-K.U.Leuven Sanctionering van werklozen : effecten op hun volgende arbeidsmarktpositie Joost Bollens Vicky Heylen HIVA-K.U.Leuven Oorsprong onderzoeksopdracht Invoering activering zoekgedrag gaat gepaard met uitdoven

Nadere informatie

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013 Care for You Viviane De Boey 25/2/2013 2008 gestart met brainstormen over aanwezigheidsbeleid/ absenteïsme: Belangrijke items na het brainstormen : Ondersteuning van de werknemer / zorg dragen voor/ geen

Nadere informatie

werkbaar werk uitvoerend bediende

werkbaar werk uitvoerend bediende werkbaar werk uitvoerend bediende juli 2009 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale

Nadere informatie

Mentale begeleiding leidt naar ability to perform. Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014

Mentale begeleiding leidt naar ability to perform. Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014 Mentale begeleiding leidt naar ability to perform Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014 Kennismaking met het Zorgbedrijf ZORGBEDRIJF ANTWERPEN ONZE 4 SCHAKELS Verandering Verandering Van OCMW naar Zorgbedrijf

Nadere informatie

whitepaperapril 2013 Absenteïsme in 2012 Indicator met stijgend belang Evolutie in de Belgische privésector Mogelijke invloed van een eenheidsstatuut

whitepaperapril 2013 Absenteïsme in 2012 Indicator met stijgend belang Evolutie in de Belgische privésector Mogelijke invloed van een eenheidsstatuut whitepaperapril 2013 Absenteïsme in 2012 Indicator met stijgend belang Evolutie in de Belgische privésector Mogelijke invloed van een eenheidsstatuut Aanwezigheidsbeleid voor alle medewerkers Inhoud I.

Nadere informatie

Verzuimbenchmark Brancherapport 2016

Verzuimbenchmark Brancherapport 2016 lerend netwerk Verzuimbenchmark Brancherapport 2016 Respons: 52 Branches: Afval & Milieu, Water, Energie PLb, Energie NWb Introductie Verzuimbenchmark 2016 De Verzuimbenchmark is een jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer 1 Inhoud 1. Het wettelijke kader van de arbeidsgeneesheer 2. Huidige gang van zaken 3. Knelpunten en moeilijkheden 4. Besluit 2 1.

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Rob Gründemann Lector Hogeschool Utrecht Suzanne Jungjohann HR directeur Delta Lloyd Opzet presentatie

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

FIT en GEZOND op het WERK

FIT en GEZOND op het WERK FIT en GEZOND op het WERK Katrien Bruyninx Prevent Lummen 18 september 2013 Prevent Prevent-Factory A solutions provider Tailor made support of companies and organisations Prevent-Academy Training centre

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep Personeelsgegevens 2015 De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers voor de periode van 1 januari tot 30 september 2015. Wanneer een status wordt gegeven zijn dit cijfers

Nadere informatie

Mijn medewerker is afwezig. Wat nu?

Mijn medewerker is afwezig. Wat nu? Mijn medewerker is afwezig. Wat nu? Absenteïsme in uw onderneming: 50 vragen en antwoorden Grafische vormgeving: die Keure Graphic Design, Brugge D/2012/0147/319 ISBN 978 90 4861 630 5 NUR 807 2012 die

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

VERRASSENDE WENDINGEN BIJ HET VERZUIM VAN GEMEENTEN

VERRASSENDE WENDINGEN BIJ HET VERZUIM VAN GEMEENTEN VERRASSENDE WENDINGEN BIJ HET VERZUIM VAN GEMEENTEN Achter de verzuimcijfers van de Nederlandse gemeenten zijn verrassende wendingen ontdekt. 1. Het verzuim is het afgelopen jaar enigszins gedaald van

Nadere informatie

Behoeftendetectietool. Disability Management op maat van de organisatie

Behoeftendetectietool. Disability Management op maat van de organisatie Behoeftendetectietool Disability Management op maat van de organisatie 1 SYSTEMATISCHE AANPAK? 1. Wordt er relevant cijfermateriaal verzameld? Veel voorkomende gezondheidsproblemen in het bedrijf Verzuimcijfers

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN DUURZAME INZETBAARHEID DI-SWA

BEDRIJFSSCAN DUURZAME INZETBAARHEID DI-SWA Organisatie of instelling: Afdeling: Datum: Functie: Aantal werknemers: Inhoud 1. Waarom aandacht voor duurzame inzetbaarheid?... 2 2. Organisatie en strategie... 3 3. Leidinggevenden en duurzame inzetbaarheid...

Nadere informatie

werkbaar werk geschoolde arbeider / technicus

werkbaar werk geschoolde arbeider / technicus werkbaar werk geschoolde arbeider / technicus juli 2009 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie