Emilie Dequeker Guy Verbrugghe Frederik Librecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emilie Dequeker Guy Verbrugghe Frederik Librecht"

Transcriptie

1 Welkom 22 mei 2014 Absenteïsmebeleid b Emilie Dequeker Guy Verbrugghe Frederik Librecht

2 HR Research Heidi Verlinden 2

3 ABSENTEÏSME IN 2013 VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN MAAKT RE-INTEGRATIEBELEID NOODZAKELIJK NIET ALLEEN IN DE PRIVÉSECTOR, MAAR OOK IN DE PUBLIEKE SECTOR HIER ALVAST HET BESLUIT RE-INTEGRATIEBELEID STEEDS MEER NOODZAKELIJK DOOR VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN 3

4 HIER ALVAST HET BESLUIT RE-INTEGRATIEBELEID STEEDS MEER NOODZAKELIJK DOOR VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN 4

5 DEZE STUDIE JAARLIJKS SINDS 2001 DATABANK SOCIAAL SECRETARIAAT SECUREX WERKGEVERS EN WERKNEMERS BELGISCHE PRIVÉSECTOR VERDELING IN STEEKPROEF = VERDELING IN ARBEIDSMARKT GESLACHT - LEEFTIJD - STATUUT OMVANG VAN DE ONDERNEMING - REGIO * De regionale verdeling werd voor elke provincie gecorrigeerd door een specifieke wegingsfactor TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE STEEG VERDER NAAR 6,26% 5

6 AANTAL ZIEKTEMELDINGEN PER WERKNEMER DAALDE NAAR 1,10 PERCENTAGE AFWEZIGEN STEEG NAAR 53% 6

7 LANGE ZIEKTEPERCENTAGE STEEG MET 12% STATUS QUO KORT EN MIDDELLANG VERKLARINGEN VOOR EXPONENTIËLE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN MEER OUDERE WERKNEMERS DUBBEL ZOVEEL 50-PLUSSERS IN 2013 DAN IN PLUSSERS IN ,6X MEER AFWEZIGHEIDSDAGEN (>1J) DAN JONGEREN LANGERE LOOPBAAN ARBEIDERS = LANGERE FYSIEKE BELASTING MEER (ERVAREN) VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT CHRONISCHE WERKSTRESS 1 OP 4 WERKNEMERS LIJDT ONDER SPANNINGSKLACHTEN SPANNINGSKLACHTEN VEROORZAKEN 24% VAN DE AFWEZIGHEIDSDAGEN IN 2005 EN 37% VAN DE AFWEZIGHEIDSDAGEN IN

8 VERKLARINGEN VOOR EXPONENTIËLE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN MEER OUDERE WERKNEMERS DUBBEL ZOVEEL 50-PLUSSERS IN 2013 DAN IN PLUSSERS IN ,6X MEER AFWEZIGHEIDSDAGEN (>1J) DAN JONGEREN Te verwachten evolutie maakt actie noodzakelijk LANGERE LOOPBAAN ARBEIDERS = LANGERE FYSIEKE BELASTING MEER (ERVAREN) VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT CHRONISCHE WERKSTRESS 1 OP 4 WERKNEMERS LIJDT ONDER SPANNINGSKLACHTEN We hebben de oorzaak zelf in handen SPANNINGSKLACHTEN VEROORZAKEN 24% VAN DE AFWEZIGHEIDSDAGEN IN 2005 EN 37% VAN DE AFWEZIGHEIDSDAGEN IN 2013 PROFIEL VAN UW MEDEWERKER MET HOOG RISICO OP LANGDURIGE AFWEZIGHEDEN 4/5de 8

9 RISICO OP LANGDURIG ABSENTEÏSME: VROUW EN DEELTIJDS WERK RISICO OP LANGDURIG ABSENTEÏSME: HOGE LEEFTIJD EN HOGE ANCIËNNITEIT 9

10 RISICO OP LANGDURIG ABSENTEÏSME: ARBEIDER EN/OF HOGE LEEFTIJD ARBEIDERS ZIEK DOOR TE LANG IN DEZELFDE JOB AANTAL AFWEZIGHEIDSDAGEN PER 55-PLUSSER IN 2011 VOLGENS STATUUT EN ANCIËNNITEIT 10

11 VEEL LANGDURIG ABSENTEÏSME IN SECTOREN MET KNELPUNTBEROEPEN Het ziekteverzuim bij Federale Ambtenaren in 2012 (Medex) 11

12 PRIVÉSECTOR VERSUS PUBLIEKE SECTOR Privé 2012 Privé totaal (+500wns bedienden) FOD Totale ziekte% Ziekte% 0-1 maand 2,14% 2,37% 2,47% Ziekte% > 1 maand 3,81% 3,63% 4,46% Vlaamse overheid 5,95% 6,00% 6,93% 6,26% % afwezigen 52% 54% 68% Frequentie 1,12 1,23 1,93 Gemiddelde duur/afw. Afwezigheden 1 dag 13,16 11,72 8,27 9,2 22,91% 38% PRIVÉSECTOR VERSUS PUBLIEKE SECTOR Privé 2012 Privé totaal (+500wns bedienden) FOD Totale ziekte% Ziekte% 0-1 maand 2,14% 2,37% 2,47% Ziekte% > 1 maand 3,81% 3,63% 4,46% Vlaamse overheid 5,95% 6,00% 6,93% 6,26% % afwezigen 52% 54% 68% Frequentie 1,12 1,23 1,93 Gemiddelde duur/afw. Afwezigheden 1 dag 13,16 11,72 8,27 9,2 22,91% 38% 12

13 % WERKNEMERS VOLGENS FREQUENTIE GROOT AANTAL FREQUENTE AFWEZIGEN FREQUENTIE GEEN EENDUIDIGE EVOLUTIE - WEL HOOG 13

14 TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE STIJGEND? NIET EENDUIDIG ZIEKTEPERCENTAGE >1 MAAND STERK STIJGEND IN PRIVÉ ÉN BIJ FOD! 14

15 HIER ALVAST HET BESLUIT RE-INTEGRATIEBELEID STEEDS MEER NOODZAKELIJK DOOR VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN WHAT? Re-integratie 15

16 WAT IS RE-INTEGRATIE? MAATWERK OPNIEUW OP ELKAAR AFSTEMMEN VAN MEDEWERKER EN ORGANISATIE BIJ ABSENTEÏSME LANGE,MAAR OOK FREQUENTE EN KORTE PERIODES VAN AFWEZIGHEID DOOR ZIEKTE OF ONGEVAL BEGELEIDING VOOR, TIJDENS EN NA WERKHERVATTING DOEL = BLIJVEN WERKEN OF OPNIEUW KUNNEN WERKEN IN DEZELFDE OF IN EEN ANDERE FUNCTIE WHY? Re-integratie 16

17 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN 80% VAN DE WERKNEMERS HEEFT NOOD AAN BEGELEIDING LANGER AFWEZIG = MEER NOOD AAN BEGELEIDING 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG 50% KEERT TERUG NA 3-6 MAANDEN 20% NA 12 MAANDEN 10% NA 24 MAANDEN 17

18 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG RE-INTEGRATIEBELEID BEVORDERT GENEZINGSPROCES ZINVOLLE TAKEN EN CONTACT = HERSTELBEVORDEREND LANGDURIGE RUST = AF TE RADEN BIJ RUGKLACHTEN KLACHTEN AANPAKKEN IN WERKCONTEXT 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG RE-INTEGRATIEBELEID BEVORDERT GENEZINGSPROCES LANG AFWEZIG -> ZELDEN NOG OORSPRONKELIJK PROBLEEM SOCIALE EN PSYCHOLOGISCHE RANDFACTOREN 18

19 LANG AFWEZIG -> ZELDEN NOG OORSPRONKELIJK PROBLEEM 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG RE-INTEGRATIEBELEID BEVORDERT GENEZINGSPROCES LANG AFWEZIG -> ZELDEN NOG OORSPRONKELIJK PROBLEEM RE-INTEGRATIEBELEID LOONT 6/10 LANGDURIG AFWEZIGEN IN REÏNTEGRATIEPROCES NEMEN WERK TERUG OP BESPARING EURO VOOR ARBEIDER & EURO VOOR BEDIENDE 19

20 5 ARGUMENTEN VOOR RE-INTEGRATIE NOOD AAN BEGELEIDING OM WERK TE HERVATTEN LANGDURIG AFWEZIGEN KEREN ZELDEN SPONTAAN TERUG RE-INTEGRATIEBELEID BEVORDERT GENEZINGSPROCES LANG AFWEZIG -> ZELDEN NOG OORSPRONKELIJK PROBLEEM RE-INTEGRATIEBELEID LOONT NOG EVEN HET BESLUIT Re-integratiebeleid steeds meer noodzakelijk door versnelde stijging lange afwezigheden 20

21 DOWNLOAD ONZE WHITEPAPERS VOOR MEER CIJFERS EN ADVIES BEDANKT LATER NOG EVALUATIE BIJ VERLATEN WEBINAR 21

22 Project Aanwezigh heidsbeleid Ten Huize van OCMW Gent 22 mei

23 Mieke Hullebroeck Departementshoofd Personeel & Organisatie Ten huize van OCMW Gent - mei Voorwoord Project Aanwezigheidsbeleid OCMW Gent in samenwerking met SECUREX tevens partner in de uitvoering van medische controles Ten huize van OCMW Gent - mei

24 Filmpje Project aanwezigheidsbeleid OCMW Gent Ten huize van OCMW Gent - mei Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei

25 Projectplan Aanwezigheidsbeleid Ten huize van OCMW Gent - mei Projectplanning - Opmaak & validatie projectplan - Visiebepaling as is & to be - Opmaak visietekst - Opmaak communicatieplan - Interne HR projectleider Stuurgroep: - alle OCMW-departementen vertegenwoordigd + vakorganisaties + HR - Validatie managementteam en OCMW bestuur 50 25

26 Cijfermatige analyse - nulmeting - Voorbereiding meeting & opladen gegevens - Interne verwerking - Rapportering - Bespreking rapport stuurgroep Analyse van de verzuimcijfers - Eenduidige communicatie - Goede vergelijkingsbasis - Monitoring en evaluatie project Ten huize van OCMW Gent - mei Analyse verzuimcijfers - nulmeting Analyse historische data Globaal beeld van het verzuim en zijn evolutie Verdeling van de werknemers volgens hun frequentie van verzuim Verdeling van de ziektemeldingen volgens de duur van de afwezigheid Ziekteverzuim i volgens startdag td en duur Topdagen voor ziekteverzuim Relatie met arbeidsongevallen Ten huize van OCMW Gent - mei

27 Structuur van het rapport - nulmeting Gebonden aan de organisatie of persoonsgebonden? Gewicht en type verzuim volgens: Kostenplaats Provincie Geslacht Weddeschaal Leeftijd Anciënniteit Statuut Contract Werkregime Familiale situatie Aantal kinderen Leeftijd jongste kind Gemiddelde leeftijd kinderen Ten huize van OCMW Gent - mei Evolutie van ziekteverzuim Stijging of daling met 10% Ten huize van OCMW Gent - mei

28 Verdeling van de OCMW-werknemers volgens hun ziektefrequentie Ten huize van OCMW Gent - mei Verdeling van de afwezigheden volgens startdag en lengte Periode = Jaar 2009 Verzuimreden = Ziekte 56 28

29 Topdagen voor ziektemeldingen Periode = Jaar 2009 Ten huize van OCMW Gent - mei Gewicht en type verzuim OCMW entiteiten Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) 58 29

30 Gewicht en type verzuim volgens geslacht Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) Ten huize van OCMW Gent - mei Gewicht en type verzuim weddenschaal Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) 60 30

31 Gewicht en type verzuim volgens leeftijd Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) 61 Gewicht en type verzuim volgens statuut Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte aandeel werknemers tov totaal (globaal OCMW Gent) 62 31

32 Externe Benchmark Referentiegroepen privé- sector voor OCMW Gent - Administratieve functiegroep Selectie: bedienden uit organisaties met 1000 wn s of + - Medische functiegroep Selectie: werknemers uit organisaties in PC 330 met 50 wn s of + - Technische functiegroep Selectie: arbeiders uit organisaties met 1000 wn s of + Ten huize van OCMW Gent - mei Gewicht en type verzuim/ functiegroep Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte 64 32

33 Gewicht en type verzuim/ functiegroep Periode = I / IV / 2009 Verzuimreden = Ziekte 65 Ten huize van OCMW Gent - mei Kwantitatieve analyse van het verzuim Conclusies Op basis van benchmark en nulmeting: Focus op kort (frequent) verzuim Focus op % aandeel verzuimers Ten huize van OCMW Gent - mei

34 Personeelsmagazine DMAX

35 Kwalitatieve analyse - Diepte-interviews i t i - Focusgroepen Verzuimoorzaken in kaart brengen - Beter inzicht in alle oorzaken van verzuim (volgens medische, technische en gedragsmatige invalshoek) - Draagvlak en betrokkenheid van de werknemers verhogen Ten huize van OCMW Gent - mei Samenstelling focusgroepen & diepte-interviews 5 focusgroepen - Op basis van kwantitatieve analyse - Vertegenwoordiger(s) niet omwille van verzuimgedrag van persoon zelf - Alle niveaus en alle departementen 5 diepte-interviews met sleutelfiguren Ten huize van OCMW Gent - mei

36 Bevraagde thema s focusgroep Arbeids inhoud Good practices Arbeids organisatie Wat werkt? Wat werkt niet? Arbeids verhoudingen Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Huidig absenteïsmeaanpak 71 Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten t project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei

37 Verzuim = Elke afwezigheid van een OCMW werknemer wegens ziekte of privé-ongeval (geen arbeidsongeval) Beïnvloed door: 1) Noodzaak 2) Behoefte 3) Gelegenheid Ten huize van OCMW Gent - mei Visie op aanwezigheidsbeleid Verzuim = niet vrijblijvend = gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever Waarom aan de slag gaan met verzuim? Planning en organisatie van het werk Betrokken en gemotiveerd personeel Optimalisatie financiële middelen Ten huize van OCMW Gent - mei

38 Visie op aanwezigheidsbeleid Rechtvaardig, transparant en mensgericht verzuimbeleid NIET: zieke of arbeidsongeschikte werknemers het signaal geven dat ziek zijn of afwezig zijn niet kan WEL: werknemer en werkgever elke afwezigheid wegens ziekte of privé ongeval trachten te voorkomen of beperken Ten huize van OCMW Gent - mei Visie op aanwezigheidsbeleid Benadering: 3 invalshoeken 1) Medisch 2) Belasting/belastbaarheid 3) Motivatie en gedrag Opvallend of abnormaal verzuim Inzetbaarheidsmodel Securex = extra aandacht en acties koppelen = 3 keer of meer afwezig in 12 maanden wegens ziekte of privé-ongeval Ten huize van OCMW Gent - mei

39 Doelstelling Aanwezigheidsbeleid Op organisatieniveau - Duidelijk en transparant t beleid - Optimalisatie van de inzetbaarheid van onze werknemers - Daling van een aantal gedefinieerde verzuimindicatoren Concrete meetbare doelstelling: Op niveau van de verschillende functiegroepen tegen het einde van het project een verzuimfrequentie en een aandeel verzuimers conform de referentiewaarden Ten huize van OCMW Gent - mei Visie op aanwezigheidsbeleid Voor de individuele OCMW medewerker: - Bewaken/versterken k van de betrokkenheid van de werknemer met de job en de werkomgeving - Beïnvloeden van het verzuimgedrag: de werknemer ertoe brengen dat hij/zij steeds de juiste keuze maakt met betrekking tot verzuim en ook zelf de verantwoordelijkheid neemt om aanwezig te kunnen zijn Ten huize van OCMW Gent - mei

40 Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten t project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei Aanpassing verzuimprocedure - Verzuimprocedure: - Afspraken rond ziektemelding - Contact leidinggevende voor, tijdens en na de ziekte - Principes ivm het voeren van aanwezigheidsgesprekken - Medische controles afstemmen op het nieuw beleid - Doel verzuimprocedure: - Concrete afspraken en richtlijnen voor verhogen verzuimdrempel en verlagen terugkeerdrempel - Consequente en transparante aanpak op alle niveaus 80 40

41 Personeelsmagazine DMAX Ten huize van OCMW Gent - mei Sensibiliseren en opleiding aanwezigheidsgesprekken - Pilootsessie - Opleiding 160 leidinggevenden Doel training: - Bewustwording rol leidinggevende, motivatie en betrokkenheid in verzuimproces - Vaardigheden versterken om gedragsverandering g g te bewerkstelligen bij werknemers Ten huize van OCMW Gent - mei

42 Start beleid: toolkit medewerker en leidinggevende 83 Start beleid: opvolging per kwartaal Periode= III / II / 2010 Verzuimreden= Ziekte Ten huize van OCMW Gent - mei

43 Opvolging evolutie OCMW ziekte + arbeidsongevallen Periode= III / II / 2010 Ten huize van OCMW Gent - mei Opvolging ziektefrequentie 23/5/14 Medewerkers met 0, 1 of 2 afwezigheden 2009 versus % >< 89.1% Aandeel veelverzuimers is gedaald 86 43

44 OCMW Nieuwsflits Ten huize van OCMW Gent - mei Ontwikkelen actieplan - Opmaak actieplan per afdeling aan de hand van workshops op maat - Eigen specifieke aandachtspunten & verbetervoorstellen - Uitkristalliseren gezamenlijke thema s over alle afdelingen heen Ten huize van OCMW Gent - mei

45 Affichecampagne Ten huize van OCMW Gent - mei Cartoons Ten huize van OCMW Gent - mei

46 Consolidatie en evaluatie - Continue evaluatie en bijsturing - Consolidatie Ten huize van OCMW Gent - mei Communicatie Ten huize van OCMW Gent - mei

47 Opvolging via verzuimdashboard Verzuimparameters per kwartaal en per glijdend jaar voor ziekte (én arbeidsongeval): - Verzuimpercentage - aandeel verzuimers - Frequentie verzuim - Gemiddelde duur per afwezigheid - Gemiddelde duur per werknemers - Extra analyses Interne benchmark op basis van clusters van diensten Ten huize van OCMW Gent - mei Dashboard aanwezigheidsbeleid 47

48 Dashboard Aanwezigheidsbeleid 23/5/14 Ten huize van OCMW Gent - mei Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei

49 Evolutie verzuim % Start 2011: 5,65 % Administratief i ti 3,65 % Technisch 9,25 % Verzorgend 7,27 % 2014 Q1: 5,58 % (tendens stijgend) Administratief 2,81% (tendens dalend) Technisch 10,33% (tendens stijgend) Verzorgend 8,29 % (tendens stijgend) Ten huize van OCMW Gent - mei Evolutie verzuimfrequentie Start 2011: 1,56 keer Administratief i ti 1,31 keer Technisch 2,39 keer Verzorgend 1,49 keer 2014 Q1: 1,45 keer (tendens dalend) Administratief 1,24 keer (tendens dalend) Technisch 2,13 keer (tendens dalend) Verzorgend 1,45 keer (tendens dalend) Ten huize van OCMW Gent - mei

50 Evolutie aandeel verzuimers Start 2011: 73% Administratief i ti 67% Technisch 82% Verzorgend 70% 2014 Q1: 69% (tendens stabiel) Administratief 63% (tendens dalend) Technisch 78% (tendens stabiel) Verzorgend 67% (tendens stabiel) Ten huize van OCMW Gent - mei Enkele opmerkelijke cijfers Verzuimpercentage: Verzuim neemt toe met de leeftijd behalve Q jarigen: 3,21% > 6,04% (+ hoogste verzuimfrequentie) Perceptie vast benoemd personeel Q1 - Contractueel: 5,32% > 5,94% (stijgende tendens) - Statutair: 5,71% > 5,09% (dalende tendens)

51 Enkele opmerkelijke cijfers % verzuimdagen kortverzuim vs langverzuim: Q1 - Kort verzuim: 31% > 48% - lang verzuim: 69% > 52% Verzuimtopdagen 101 Projectplan en aanpak Visie op verzuim Aanpassing procedure bij ziekte Resultaten project Toekomstige uitdagingen Ten huize van OCMW Gent - mei

52 De Standaard - maart 2014 Ten huize van OCMW Gent - mei Toekomstige uitdagingen Van project naar duurzaam beleid Blijven inzetten op het voeren van aanwezigheidsgesprekken Opleiding voor nieuwe leidinggevenden Intervisiemomenten leidinggevenden Acties op maat op de agenda plaatsen Sociaal medisch team Benchmark ontwikkelen (Stad Gent, Vlaamse Overheid, )

53 Bedankt voor jullie aandacht Kelly Kuylen Siegfried Debruyne Ten huize van OCMW Gent - mei Workshops absenteïsmebeleid Sofie Lameire &Eva Praet 53

54 Workshops Securex zes traps raket Symptomatische. acties V I S I E B E P A L I N G Sensibilisatie DIR, CBS HR, SOC Sensibilisatie HR Sensibilisatie HOC BOC Sensibilisatie personeel Audit verzuimcijfers Audit oorzaken verzuim Curatieve acties Preventieve acties Concreet actieplan Analyse verzuimbeheer + uitwerking procedure & toolkit P R O C E S B E G E L E I D I N G Sensibilisatie & opleiding verzuimgesprekken Permanente monitoring & evaluatie 54

55 Health & Safety Onze aanpak Health & Safety Medische Controledienst Aanwezigheidsbeleid Gezondheidsbeleid Re-integratie traject Training & Opleiding Welzijnswijzer Participatieve welzijnsscreening Download White Papers HR Consulting Welzijn & HR HR advies van A tot Z Recrutering, Selectie g Assessment & Career Learning & Development HR Surveys HR Projects & Strategy Outplacement 55

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Benchmark België 2010 Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur Tips voor een leeftijdsbewust verzuimbeleid Inhoud

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Retentiemanagement in KMO s

Retentiemanagement in KMO s whitepaperfebruari 2011 Retentiemanagement in KMO s Waarom retentiemanagement zo belangrijk is binnen KMO s Hoe bindt u werknemers aan een KMO? Belang van effectief leiderschap binnen het retentiebeleid

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie?

Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie? Team Psychosociaal Welzijn Burn-out Hoe gaan we om met onze energie? 2 Burn-out 3 Burn-out 1. Cijfers? 2. Redenen om hier mee om te gaan 3. Inzicht in het fenomeen stress/burn-out 4. Oorzaken van stress/burn-out

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Herstructurering. Aandacht schenken aan welzijn tijdens herstructurering en organisatieverandering

Herstructurering. Aandacht schenken aan welzijn tijdens herstructurering en organisatieverandering WG Herstructurering Aandacht schenken aan welzijn tijdens herstructurering en organisatieverandering Veranderingen horen bij het leven Veranderingen horen bij het leven. Ook de bedrijfswereld is onderhevig

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid.

React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. React-Project: Reactivatie van patiënten met risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. Nicolas Makay, Universiteit Antwerpen Promotor: Prof. Dirk Avonts, MD, PhD Co-promotor: Dr. Jo Bernagie Master of

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Finaal eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2013. De praktijk van outplacement in kaart gebracht. IDEA Consult in opdracht van Federgon. Outplacement krijgt een steeds

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief N 200-31 / 03 / 2014 sociaal-economische nieuwsbrief NUMMER 200 - Maart 2014 vergrijzing op de arbeidsmarkt Twee halve studiedagen 3 Nood aan een globale aanpak 4 Voeding: inzetbaarheid tijdens de volledige

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 van baan naar loopbaan Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: arbeidsmarktmonitor voor personeel in

Nadere informatie