Op weg naar een re-integratiebeleid voor mensen met langdurige gezondheidsproblemen bij de Vlaamse overheid 21 juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar een re-integratiebeleid voor mensen met langdurige gezondheidsproblemen bij de Vlaamse overheid 21 juni 2011"

Transcriptie

1 Op weg naar een re-integratiebeleid voor mensen met langdurige gezondheidsproblemen bij de Vlaamse overheid 21 juni 2011

2 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling Cijfers Langdurige gezondheidsproblemen en arbeidsmarktexclusie? Langdurig afwezige werknemers bij de Vlaamse Overheid Ziekteverzuimcijfers Momentopname 01/12/ Follow up Stelsel van deeltijdse ziekte? Cijfers rond personeelsleden van wie het contingent van 666 dagen ziekte overschreden is Medex Organisatiekosten De praktijk op de werkvloer De grijze zone tussen arbeidsongeschikt en geschikt Ontwikkeling in de instrumenten Oplossingen Wettelijke bepalingen en ondersteunende instrumenten Een re-integratieleidraad Verwachtingen Doelen en uitgangspunten Stappenplan re-integratie bij ziekte Stap 1: De situatie verkennen Stap 2: Opmaak Plan van Aanpak Stap 3: Uitvoering Plan van Aanpak en werkhervatting Stap 4 : Opvolgen re-integratie Schematisch Re-integratie bij aanwezigheid op het werk De re-integratieadviseur Deze aanpak in cijfers Een aantal specifieke situaties Arbeidsconflicten Disfunctioneren werkdruk Beleidsaanbevelingen en opvolging Bijlage Praktijkvoorbeeld De situatie verkennen Opmaak plan van aanpak Uitvoering plan van aanpak Opvolgen re-integratie Wie nam welke rol op? Een case op entiteitsniveau Bijlage Voorbeeldbrief na een maand ziekte Bijlage Voorbeeld Plan van aanpak bij een re-integratietraject Wettelijke bepalingen/instrumenten Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

3 Jozef is wegenwachter. Door een weekendongeval wordt hij verlamd aan de benen. Na een langdurige revalidatie wil hij terug aan de slag. Mia heeft hartproblemen. Zij klaagt al enkele dagen van grote vermoeidheid. Na een emotionele teamvergadering meldt zij zich s anderendaags ziek. Haar dokter schrijft telkens 14 dagen ziekte voor. Sophie is buschauffeur. Na een kankerbehandeling wil zij terug aan de slag. Jules is een toegewijd medewerker. Hij neemt veel hooi op zijn vork. De laatste tijd is hij prikkelbaar. Op een maandag meldt hij zich ziek. Zijn vrouw vertelt de leidinggevende dat hij een burn-out heeft en verwijt de werkgever dat het zo ver is kunnen komen. Na veel conflicten op het werk wordt Anne ziek. Er wordt bij Anne Autisme Spectrum Stoornis vastgesteld. Met deze nieuwe informatie wil zij terug aan het werk. Enkele collega s lachen hiermee en vinden dit een goed gevonden excuus. Na een mislukte operatie wordt Rik quasi blind. De oogarts geeft als advies mee: werken met een aangepaste computer en thuiswerk. Marleen en een aantal jongeren vrouwelijke collega s zijn regelmatig schietschijf voor seksueel getinte opmerking van hun leidinggevende. Marleen mijdt contact met haar leidinggevende waardoor ook de professionele samenwerking problematisch wordt. Verschillende jongere collega s zoeken ander werk. Marleen haakt af en meldt zich ziek. Leo is slechthorend. Zijn gehoor verslechtert en vergaderingen en overleg worden vermoeiend en er ontstaan misverstanden. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

4 Inleiding Ziekteafwezigheid brengt hoge materiële en immateriële kosten met zich mee, zowel voor de medewerker zelf, maar ook voor de organisatie en de maatschappij. Onderzoek wijst uit dat de kansen op re-integratie dalen met de duur van de afwezigheid. De Vlaamse overheid wil een actief beleid voeren om medewerkers met langdurige gezondheidsproblemen alle kansen te geven om (terug) te re-integreren op de werkvloer. De Vlaamse overheid kan hiervoor over een aantal bouwstenen beschikken, zowel instrumenten als actoren: de welzijnswetgeving, het VPS, het gelijke kansen en diversiteitsbeleid, het leeftijdsbewust personeelsbeleid, Deze nota bevat een voorstel met verbeterpunten zodat de kans op succesvolle re-integratie maximaliseert met de bestaande instrumenten. Samengevat gaat het over: Oplijsting van de geldende wettelijke bepalingen en ondersteunende instrumenten Ondersteuning voor de leidinggevenden en de werknemers door de inschakeling van een re-integratieadviseur mogelijk te maken Stroomlijning van de aanpak Beleidsvoorstellen voor een beperkte uitbouw van een verbeterd instrumentarium Inzetten op Jobbehoud en re-integratie levert een meerwaarde op drie niveaus: Macro: Beperking uitstroom geeft gunstige invloed op de werkzaamheidsgraad van de beroepsbevolking Meso: Structurele inbedding van een re-integratiebeleid op organisatieniveau betekent verlaging van kosten én behoud van ervaren personeel Micro: Volledig loon, versterking van de emotionele en economische gezondheid van de betrokken gezinnen Overal waar in deze tekst de hij-vorm wordt gebruikt, wordt gedoeld op zowel mannelijke als vrouwelijke personen. Deze tekst is in hoofdzaak gebaseerd op ervaringen in de ministeries en de entiteiten onder het VPS. De cijfers zijn deze uit Vlimpers, verwijzing naar reglementaire bepalingen zijn deze van het VPS, de welzijnswetgeving toegepast is het toepassingsgebied van de Afdeling Preventie en Bescherming (APB). Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

5 1 Probleemstelling 1.1 Cijfers Langdurige gezondheidsproblemen en arbeidsmarktexclusie? Langdurige gezondheidsproblemen worden benoemd als hoofdoorzaken van werkloosheid en uitsluiting uit de arbeidsmarkt. Het zijn autonome factoren die de kans op arbeidsparticipatie verkleinen. Het blijkt dat hoe langer een werknemer afwezig blijft van het werk ten gevolge van langdurige gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans wordt dat deze het werk bij de eigen werkgever ooit nog gaat hervatten 1 : - De waarschijnlijkheid dat werknemers na een afwezigheid van drie tot zes maanden het werk bij de eigen werkgever weer hervatten is minder dan 50% - De waarschijnlijkheid dat werknemers na een afwezigheid van meer dan een jaar het werk bij de eigen werkgever weer hervatten daalt tot 20% - Slechts een kleine 10% van de werknemers keert terug naar eigen werkgever na 2 jaar afwezigheid Het exclusieproces van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen uit de arbeidsmarkt verloopt erg complex. Het proces wordt beïnvloed door individuele kenmerken, kenmerken van de organisatie en het overheidsbeleid. Het proces van exclusie kan voorkomen worden door een systematische en doelgerichte aanpak op de werkplek, die de re-integratie van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen vergemakkelijkt door gecoördineerde inspanningen, rekening houdend met individuele noden en het wettelijk kader. Wanneer acties op het vlak van re-integratie het best opgestart worden, blijkt uit de arbeidsongeschiktheidsuitstroomcurve 2. Binnen de groep van arbeidsongeschikte werknemers kan volgens een continue tijdslijn een opdeling gemaakt worden in een acute fase (1 maand), subacute fase (1-4 maanden) en chronische fase (meer dan 4 maanden). - Acute fase (tijdsas: 0-1 maand): de curve daalt snel: 60% van de arbeidsongeschikte werknemers kan binnen de maand na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid het werk hervatten 1 European Foundation for Improving of Living and Working Conditions, Illness, disability and social inclusion, Beschikbaar op: 2 Enhancing work resumption of patients on sub-acute sickness absence- Intervening in information asymmetry among medical stakeholders involved in disability management in Belgium Katrien Mortelmans, Leuven University Press, 2006, 183p. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

6 - Subacute fase (tijdsas: 1-4 maanden): de curve daalt verder doch minder uitgesproken - Chronische fase (tijdsas: 4-12 maanden): de curve vlakt af, na 4 maanden arbeidsongeschiktheid wordt de kans om het werk te hervatten erg klein Deze figuur toont dat ingrijpen in de acute fase niet efficiënt is: de meerderheid van de arbeidsongeschikte werknemers in de acute fase van arbeidsongeschiktheid kunnen zonder ondersteuning het werk terug hervatten. Ingrijpen in de chronische fase is evenmin efficiënt: de ondersteuning komt hier te laat, ondanks extra inspanningen en re-integratiestrategieën blijft de werkhervattingskans van deze groep klein. Deze stelling wordt ondersteund vanuit de internationale literatuur over re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Uitgeteste re-integratie strategieën bewijzen dat ingrijpen in de subacute fase het meest zinvol is. Afbeelding 1: Sickness absence benefit outflow curve (n=185722) De arbeidsongeschiktheidsuitstroomcurve is de percentuele reductie van arbeidsongeschikte werknemers (leeftijd jaar) in Vlaanderen die in een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van de Christelijke Mutualiteiten.!!! Actie ondernemen tussen de één tot vier maanden afwezigheid geeft de beste resultaten voor terugkeer naar het werk Langdurig afwezige werknemers bij de Vlaamse Overheid Werknemers die langdurig afwezig zijn van het werk wegens ziekte of ongeval zijn een kwetsbare groep: hun kans op werkhervatting daalt drastisch met de tijd. Om zicht te krijgen op deze groep van werknemers binnen de Vlaamse Overheid worden verschillende bronnen geanalyseerd. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

7 Ziekteverzuimcijfers Momentopname 01/12/2009 De scope van de volgende cijfers zijn de entiteiten die van Vlimpers gebruik maken: de ministeries en enkele andere entiteiten. De noemer bedraagt personeelsleden. Op datum van 01/12/2009 waren er in totaal 908 personeelsleden voltijds afwezig wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval. Dit is 6,18% van het aantal personeelsleden op dat moment. (Bij vergelijking met cijfers uit de private sector is het nodig om in rekening te brengen dat bij de private sector veel langdurig afwezigen wegens ziekte niet zullen meegeteld worden terwijl dit wel het geval is in de overheid). De verdeling van de afwezigen volgens statuut & leeftijdscategorie is als volgt: Tabel 1: Voltijds afwezige werknemers wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval op 01/12/2009 volgens leeftijd Leeftijd n % jaar , jaar , jaar , jaar , jaar 84 9,23 Totaal Tabel 2: Voltijds afwezige werknemers wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval op 01/12/2009 volgens statuut Geconcludeerd kan worden: Statuut n % Contractueel ,92 Statutair ,08 - Ongeveer 6 op 10 van de afwezige werknemers is 45 jaar of ouder - Ongeveer 7 op 10 van de afwezige werknemers is statutair Om zicht te krijgen op de afwezigheidsduur van deze werknemers op 01/12/2009 en de groep van langdurig afwezige werknemers te belichten, is deze groep opgedeeld volgens de verschillende lengtes van afwezigheidsperiodes. 3 Aangeleverd door het team Rapportering, Departement Bestuurszaken, Afdeling Beleid. 4 De cijfers doen enkel uitspraak over de entiteiten die op het moment waarover de cijfers gaan onder het personeelssysteem Vlimpers vallen. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

8 Tabel 3: Voltijds afwezige werknemers wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval op 01/12/2009 volgens duur van afwezigheid Duur van afwezigheid n % 0-3 maanden , maanden , maanden 86 9,47 Langer dan 12 maanden 74 8,15 Totaal Tabel 4: % verdeling voltijds afwezige werknemers wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval op 01/12/2009 volgens duur van afwezigheid volgens leeftijd % 0-3 maanden 3-6 maanden 6-12 maanden Langer dan 12 maanden jaar 88,95 7,18 3,31 0, jaar 70,70 19,11 7,01 3, jaar 63,09 17,17 11,16 8, jaar 53,75 20,95 12,25 13, jaar 54,76 13,10 14,29 17,86 Totaal 66,19 16,19 9,47 8,15 Tabel 5: % verdeling voltijds afwezige werknemers wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval op 01/12/2009 volgens duur van afwezigheid volgens statuut % 0-3 maanden 3-6 maanden 6-12 maanden Langer dan 12 maanden Contractueel 69,55 13,99 6,58 9,88 Statutair 64,96 16,99 10,53 7,52 Totaal 66,19 16,19 9,47 8,15 Geconcludeerd kan worden: - Bijna 7 op 10 van de afwezige werknemers is tussen 0 en 3 maanden thuis - Ongeveer 1 op 10 van de afwezige werknemers is tussen 6 en 12 maanden thuis - Bijna 1 op 10 van de afwezige werknemers is langer dan 1 jaar thuis - De groep van kortdurend afwezige werknemers binnen een specifieke leeftijdscategorie wordt kleiner naarmate de leeftijd stijgt: o Binnen de groep van afwezige werknemers jonger dan 34 jaar is bijna 9 op 10 tussen de 0 en 3 maanden thuis o Binnen de groep van afwezige werknemers tussen 35 en 44 jaar is ongeveer 7 op 10 tussen de 0 en 3 maanden thuis Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

9 o Binnen de groep van afwezige werknemers tussen 45 en 54 jaar is ongeveer 6 op 10 tussen de 0 en 3 maanden thuis o Binnen de groep van afwezige werknemers tussen 55 en 59 jaar is meer dan 5 op 10 tussen de 0 en 3 maanden thuis o Binnen de groep van afwezige werknemers tussen 60 en 64 jaar is meer dan 6 op 10 tussen de 0 en 3 maanden thuis Follow up Er wordt een groep mensen gedefinieerd die op een bepaald moment voltijds ziek waren ( ). Van deze groep wordt de evolutie doorheen de daaropvolgende periode geanalyseerd. De bedoeling is een beeld te krijgen van hoeveel mensen er langdurig ziek blijven eens ze ziek worden. Ononderbroken ziek wil zeggen dat een aansluitende periode van voltijdse ziekte of verschillende periodes van voltijdse ziekte die maximum 2 kalenderweken uit elkaar liggen (cf. herval van ziekte). Tabel 6: Evolutie van afwezigheid van de werknemers die voltijds afwezig waren wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval op 03/12/2007 n % Afwezig op 3/12/ ,00 Afwezig na + 3 maanden ,57 Afwezig na + 6 maanden ,55 Afwezig na + 9 maanden ,15 Afwezig na + 12 maanden ,06 Afwezig na + 15 maanden 92 11,06 Afwezig na + 18 maanden 69 8,29 Afwezig na + 21 maanden 62 7,45 Afwezig na + 24 maanden 51 6,13 Afwezig na + 27 maanden 41 4,93!!! 270 Personeelsleden = 2% van het personeelsbestand of 1/3 van de ziekteafwezigen is mogelijke doelgroep voor een aktief beleid omtrent re-integratie Stelsel van deeltijdse ziekte? Op 1/12/09 zijn er 49 personeelsleden progressief aan het hervatten en bevinden zich dus in het stelsel van deeltijdse ziekte (= zitten in een afwezigheidsperiode met absentiecode VZM/VZD). In deze groep zijn er 41 personen statutair/stagiair benoemd en 8 personen contractueel aangeworven. Nagegaan is ook hoe lang de afwezigheidsperiode duurde voorafgaand aan de progressieve hervattting: Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

10 - 35 personen hervatten deeltijds na een periode van 1-3 maanden afwezigheid - 7 personen hervatten deeltijds na een periode van 4-6 maanden afwezigheid - 4 personen hervatten deeltijds na een periode van 7-9 maanden afwezigheid - 2 personen hervatten deeltijds na een periode van maanden afwezigheid - 1 persoon hervatte deeltijds na een periode meer dan 1 jaar afwezigheid Cijfers rond personeelsleden van wie het contingent van 666 dagen ziekte overschreden is Een andere vraag die gesteld kan worden is Hoe evolueert het aantal mensen die hun contingent overschrijden doorheen de jaren?. De bedoeling is om een zicht te krijgen op het aantal statutaire werknemers dat hun contingent van 666 ziekteverlofdagen overschrijden en op wat er nadien met deze werknemers gebeurt. Hiervoor is allereerst vanaf 2005 gekeken hoeveel mensen in een bepaald jaar hun 666ste ziektedag opnemen. Tabel 7: Aantal werknemers die 666 ste ziektedag opnemen volgens jaar # PL die hun contingent overschrijden Totaal # PL n (statutairen) op 31/12/xx Ook is bekeken wat de toestand is in februari 2010 van de mensen die in 2009 het contingent van 666 dagen overschreden hebben. Het blijkt dat van de 77 personeelsleden die in 2009 hun contingent overschreden, zijn er: - 31 actief - 29 gepensioneerd - 1 overleden - 16 met verlof Cijfers over het aantal werknemers die in 2009 voorgedragen zijn aan de pensioencommissie zijn ook opgevraagd: In 2009 werden 35 personeelsleden voorgedragen aan de pensioencommissie. Van die 35 zijn er 16 definitief op pensioen gesteld wegens ziekte. In totaal 19 hebben tot op 1 april 2010 geen uitspraak ontvangen. Tot slot is bekeken hoe groot de kans is dat, eens je contingent op is, je voorgedragen wordt bij de pensioencommissie. M.a.w. hoeveel van de mensen die hun contingent in 2009 overschreden, zijn voorgedragen bij de pensioencommissie? Uit de resultaten blijkt dat van de 77 mensen die in 2009 hun contingent overschreden, er 35 voorgedragen zijn bij de pensioencommissie. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

11 Hiervan werden er 16 vervroegd effectief op pensioen gesteld. In totaal werden er dat jaar wel 29 vervroegd gepensioneerd (13 contingent opgebruikt voor 2009) Medex Uit een recente studie van het Rekenhof 5 blijkt dat in 2008 het aantal pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid gemiddeld 12,46% uitmaakt van de totale rustpensioenen die voor dat jaar werden toegekend 6. De financiële last van deze pensioenen ten opzichte van het bedrag van de totale rustpensioenen die in 2008 werden toegekend, beloopt gemiddeld 9,35%. De rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid vertegenwoordigen gemiddeld 14% van de totale pensioenen die jaarlijks worden toegekend in de periode van Sinds 2004 kan een neerwaartse tendens worden vastgesteld van het percentage pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid ten opzichte van de totale rustpensioenen. De financiële last volgt logischerwijze hetzelfde profiel. Gemiddeld bedraagt deze 11% voor de zes jaren. De algemene gemiddelde leeftijd die werd vastgesteld is 51 jaar en 7 dagen. Tabel 8: Pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid Evolutie van het aantal en van de last Jaar Aantal % van het totaal Bedrag in % van het totaal miljoen ,2 32,9 13, ,4 40,1 9, ,9 33,1 12, ,2 32,7 10, ,3 30,7 10, ,5 28,0 9,4 Bron: PDOS Binnen de Vlaamse Gemeenschap exclusief Onderwijs vertegenwoordigden in 2008 de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid 10,97% van het totaal aantal pensioenen die in de loop van dat jaar werden geopend en een relatieve last van 8,35%. Voor de periode belopen de gemiddelden respectievelijk 11,59% en 8,62%. Binnen het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigden in 2008 de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid 12,46% van het totaal aantal pensioenen die in de loop van dat jaar werden geopend en een relatieve last van 9,35%. Voor de periode belopen de gemiddelden respectievelijk 13,99% en 10,62%. 5 Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2009, Beschikbaar op: 6 Al de verschillende overheidswerkgevers, niet enkel Vlaamse Gemeenschap. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

12 Tabel 9: Pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid geopend in 2008 bij de Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap, excl. onderwijs Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Aantal pens. ongeschiktheid % tov andere pens. in sector Gem % Bedrag vd pens. wegens ongeschiktheid in % tov andere pens. in sector Gem % ,97% 11,59% ,35% 8,62% 468 9,38% 10,53% Totaal ,46% 13,99% ,52% 8,34% 9,35% 10,62% Organisatiekosten Hierboven schetsten we de afwezigheid van personeelkrachten tengevolge van ziekte. Men kan hierbij ook het financiële aspect in beeld brengen. De financiële kost voor de organisatie situeert zich voornamelijk op volgende terreinen: Uitbetaald loon zonder dat hier prestaties tegenover staan: voor contractuelen één maand en voor statutairen 666 dagen Loon van mensen die afwezige personeelsleden vervangen Aanvullende organisatiekosten: vervangende werving, opleiding, Een aantal kerncijfers voor het jaar 2009 geven de grootte van het probleem aan. Bron: eigen berekening op basis van cijfergegevens afdeling beleid. We gaan uit van een gemiddelde loonkost per maand van 3.851; voor contactuelen van en voor statutairen van Voor contractuelen werd na de maand gewaarborgd loon nog het vakantiegeld en eindejaarspremie in rekening gebracht. Aantal afwezigen december 2009: 908 Indicatieve kost van afwezigheid wegens ziekte maand 3-6 maand 6-12 maand "+12 maand totaal N kost N kost N kost N kost N kost contractu statutair totaal Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

13 De gemiddelde kost voor een personeelslid afwezig wegens ziekteverlof bedraagt in 2009: ; voor een contractueel personeelslid: en voor een statutair personeelslid: Deze cijfers zijn een onderschatting gezien de berekening gebeurde op gemiddelde loonkosten en er geen rekening is gehouden met een oververtegenwoordiging van oudere werknemers. De grote verschillen tussen contractuelen en statutairen zitten in: voor contractuele bedienden is het gewaarborgd loon beperkt tot max. één maand, de financiële loopbaan, verschilt tussen beide statuten, ook de leeftijdspiramide per statuut kan een effect hebben,. 1.2 De praktijk op de werkvloer Naast veel goede praktijken signaleren zowel werknemers als leidinggevenden dat zich vaak drempels voordoen in de (her)tewerkstelling van mensen met gezondheidsproblemen: Onduidelijkheid omtrent de duur van afwezigheid maakt aanpak op werkvloer moeilijker voor collega s en leidinggevenden Niet weten wat er te wachten staat, remmen voor zowel werkgever als werknemer de terugkeer af Afwezigheden die een (gedeeltelijke) oorzaak in het werk hebben, maken terugkeer moeilijk of onmogelijk Onduidelijkheid omtrent de arbeidsmogelijkheden van de werknemer maakt voorbereiding van de terugkeer en een goede aanpak ervan moeilijker Gebrek aan kennis: werknemers en leidinggevenden weten vaak niet hoe de regelgeving in elkaar zit bij (langdurige) afwezigheid wegens gezondheidsproblemen, waar aan te kloppen voor wat en welke ondersteunende maatregelen er in het algemeen en in hun specifieke situatie ter beschikking staan Zelfs met de nodige kennis blijft er een grote complexiteit aan wettelijke bepalingen en instrumenten voor de terugkeer waarmee men moet rekening houden Geen tijd maken voor de aanpak van een goede terugkeer, hypothekeert de slaagkansen van re-integratie Weinig gespecifieerd advies voor aangepast werk vanuit arbeidsgeneeskunde maken het moeilijk deze toe te passen. Soms zijn de aanpassingen ook binnen de eigen werksetting moeilijk of onmogelijk uit te voeren. Onderpresteren gerelateerd aan gezondheidsproblemen niet bespreken en waar mogelijk aanpakken, frustreert zowel de leidinggevende als de werknemer en de collega s Oplossingen zoeken voor aangepast werk, vraagt een gecoördineerde aanpak met kennis omtrent arbeidsbeperkingen, jobmatching en ondersteunende maatregelen. Deze is er onvoldoende. Deze instrumenten reeds toepassen in de eigen entiteit verhoogt de slaagkansen Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

14 Niet alleen de werknemers en leidinggevenden maar ook diensten die met het welzijn van de werknemers bezig zijn, lopen tegen deze knelpunten aan. Het is dan ook het kenniskruispunt individueel welzijn 7 dat initiatief nam tot het opzetten van een project dat de re-integratie van mensen met langdurige gezondheidsproblemen moet ondersteunen. 1.3 De grijze zone tussen arbeidsongeschikt en geschikt Tussen arbeidsongeschiktheid en arbeidsgeschiktheid doet zich een tussenfase en drempels of ondersteunende mechanismen voor: Men kan aan het werk zijn terwijl men niet volledig arbeidsgeschikt is Men kan thuis zijn zonder volledig arbeidsongeschikt te zijn Het werk en de werkomstandigheden kunnen ziekmakend zijn Er zijn factoren die mensen sneller doen thuis blijven of net aan het werk houden Er zijn mechanismen die mensen afremmen of ondersteunen om het werk te hervatten Schematisch kunnen we de weg van geschikt naar ongeschikt en terug alsvolgt weergeven: A. Op het werk preventieve aanpak Zonder gezondheidsrisico s Met gezondheidsrisico s Met gezondheidsproblemen en volledig arbeidsgeschikt B. Op het werk re-integratie Met gezondheidsproblemen en gedeeltelijk arbeidsgeschikt C. Thuis: re-integratie Met gezondheidsproblemen en gedeeltelijk arbeidsgeschikt: wanneer en hoe kan ik de stap terug zetten? = Werknemers die na het doormaken van de medische fase (D) in hun herstel zo ver gevorderd zijn dat de gedeeltelijk herwonnen arbeidscapaciteiten kunnen worden ingezet ten behoeve van een terugkeer naar de arbeidsmarkt. 7 KKIW: overleg Ago, Jobpunt, Emancipatiezaken, sociale dienst, Gdpb Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

15 D. Thuis: ziek Met gezondheidsproblemen en (tijdelijk of definitief) volledig arbeidsongeschikt De situaties die we beter willen aanpakken zijn de situaties B en C. Situatie A kadert helemaal in het preventiebeleid. D situeert zich volledig in de privé-situatie: ziek is ziek. Iedereen die ziek thuis zit, begint als D en wordt hopelijk terug C., B. A. In deze visie hanteren we als definitie voor Re-integratie volgende omschrijving: het opnieuw afstemmen van persoon en organisatie naar aanleiding van gezondheidsproblemen, wat behoud van het werk of terugkeer naar het werk mogelijk maakt. 1.4 Ontwikkeling in de instrumenten Sinds enkele jaren is een trend gestart om de stelsels van inkomensverzekering bij gezondheidsproblemen uit te breiden met een aanpak tot re-integratie in het arbeidsproces: De wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling (B.St. 1 september 2006): De wet bevat een volledig hoofdstuk bepalingen inzake beroepsherinschakeling ten voordele van personen die in de sociale stelsels van de arbeidsongevallen, de beroepsziekten of de ziekte-uitkeringen getroffen worden door een arbeidshandicap. In een notendop zouden er in de verschillende sociale stelsels mogelijkheden komen voor tussenkomst in beroepsherscholing en professionele re-integratie en zouden een aantal financiële knelpunten (verlies extra sociale voordelen, risico op verminderde uitkering bij mislukking werkhervatting, risicoverlies inkomen bij beëindiging beroepsopleiding ) weggewerkt worden. Het Koninklijk besluit van 30 maart 2009 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Hoofdstuk III, Afdeling 4, van de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling (B.St. van 2 juni 2009) en het Koninklijk besluit tot wijziging, wat de beroepsherscholing betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B. St. van 2 juni 2009): Deze wetgeving maakt werkhervattingsonderzoeken voorafgaand en bij werkhervatting mogelijk. Op basis van deze onderzoeken kan de arbeidsgeneesheer eventuele maatregelen inzake aanpassing van werkpost of van arbeidsomstandigheden formuleren. In het onderzoek bij de werkhervatting doet hij bovendien een uitspraak over de arbeids(on)geschiktheid. Een protocol tussen de mutualiteiten en de VDAB omtrent de herinschakeling van mensen in de ziekteverzekering (dus beperkt tot contractuelen): trajectbegeleiding en herscholing. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

16 Verzekeringsmaatschappijen (niet enkel bij arbeidsongevallen maar ook privaatrechterlijk) die inzetten op een aanpak tot re-integratie. Preventieprogramma lage rugpijn van het Fonds voor de Beroepsziekten: Binnen dit kader biedt het FBZ een multidisciplinair preventieprogramma voor lage rugpijn aan, bestemd voor werknemers met rugbelastend werk en die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van lage rugpijn. (Echter niet van toepassing voor de Vlaamse overheid). Door de installatie van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) komen meer werkgevers en werknemers in aanmerking voor een loonsubsidie bij de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. (Besluit van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap).voor de Vlaamse overheid is een variant van toepassing: de Rendementsondersteuning. Ook voor de Vlaamse overheid als werkgever is het relevant om zich te inspireren op deze ontwikkelingen. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

17 2 Oplossingen De re-integratie van mensen met langdurige gezondheidsproblemen is soms een hele uitdaging. Daarom stelt dit project een vier sporen aanpak voor: 1. Oplijsting van de geldende wettelijke bepalingen en ondersteunende instrumenten (In ontwikkeling - inhoudsopgave in bijlage hoofdstuk 8) 2. Stroomlijning van de aanpak: een re-integratieleidraad geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid 3. Ondersteuning voor de leidinggevenden en de werknemers door de inschakeling van een re-integratieadviseur mogelijk te maken 4. Beleidsvoorstellen voor de uitbouw van een verbeterd instrumentarium 2.1 Wettelijke bepalingen en ondersteunende instrumenten De wetgever heeft verschillende maatregelen vastgelegd met betrekking tot reintegratie van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen en/of functionele beperkingen. Welke maatregelen van toepassing zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst moet er bij uitval gekeken worden naar de oorzaak van arbeidsongeschiktheid: Is dit ziekte of privé-ongeval? Een arbeidsongeval? Een beroepsziekte? Afhankelijk van het compensatiesysteem waarin een werknemer zich bevindt, zijn er een aantal re-integratiemogelijkheden. Ook zijn er verschillen tussen contractuelen en statutairen. Daarbij komt nog wetgeving op federaal en regionaal niveau, ongeacht de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. In de oplijsting van de wettelijke bepalingen en ondersteunende instrumenten vertrekken we van volgende realiteiten: Het Vlaams Personeelsstatuut De situatie in de ministeries enerzijds en erbuiten anderzijds Het onderscheid contractuelen en statutairen Werknemers met en zonder een erkende arbeidshandicap. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

18 2.2 Een re-integratieleidraad Verwachtingen Deze re-integratieleidraad is bedoeld voor : - De leidinggevenden - P&O ers, MOD-functionarissen - Personeelsleden - Alle partners betrokken die betrokken zijn bij de re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden. De leidraad wil handvaten aanreiken om de vereisten vanuit het werk en het kunnen van de persoon op elkaar af te stemmen. De voorliggende leidraad beoogt geen spoorboekje te zijn met slaafs te volgen regeltjes maar wil eerder richtingaangevend zijn om langdurige afwezigheid en terugkeer hanteerbaar te maken. We schetsen enkele basisregels en een tijdspad en verwijzen naar actoren waarmee kan samengewerkt worden. De leidraad richt zich met name op het bevorderen van re-integratie van werknemers die (dreigend) langdurig uitvallen omwille van langdurige gezondheidsproblemen.let wel, voorkomen van ziekteverzuim (bovenstaande situatie A) is van groot belang. Alle entiteiten maken momenteel werk van een globaal preventieplan in het kader van welzijn op het werk. De definitie van re-integratie: het opnieuw afstemmen van persoon en organisatie naar aanleiding van gezondheidsproblemen, wat behoud van het werk of terugkeer naar het werk mogelijk maakt. Deze re-integratie kan plaatsvinden in dezelfde functie of in een andere functie binnen dezelfde entiteit / beleidsdomein dan wel in een andere entiteit of beleidsdomein. De leidraad gaat ook uit van de bereidheid en de wil van de werkgever en de werknemer om de arbeidsrelatie voort te zetten. In geval van een verstoorde relatie zal eerst die relatie aandacht behoeven, eventueel met bemiddeling. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op situaties waarbij sprake is van een arbeidsconflict en disfunctioneren. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

19 2.2.2 Doelen en uitgangspunten De Vlaamse overheid wil: Verlaging van de drempel voor de re-integratie van mensen met langdurige gezondheidsproblemen Verlaging van het aantal werknemers dat afwezig blijft van het werk terwijl er gedeeltelijke arbeidscapaciteiten herwonnen zijn Verlaging van het aantal mensen dat vroegtijdig wordt gepensioneerd Een duurzaam en leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren dat inspeelt op een toenemend aantal arbeidsbeperkingen met stijgende leeftijd Snelle en accurate actie en hertewerkstelling Hiervoor is nodig: Het herstellen van het fysiek en psycho-sociaal welbevinden van het arbeidsongeschikt personeelslid Het bieden van duidelijkheid omtrent de verschillende stappen die de reintegratie mogelijk maken Het bieden van inzicht aan alle betrokkenen omtrent acties en afspraken in het kader van re-integratie Het verbeteren van de afstemming van de acties van alle betrokkenen bij het re-integratietraject Het toewijzen van een regiefunctie die naast het opvolgen van het personeelslid ook de actoren van het re-integratietraject op elkaar afstemt. We noemen deze regiefunctie de re-integratieadviseur Uitgangspunten: Uitgaan van arbeidsgeschiktheid: Het re-integratiebeleid van de Vlaamse overheid stelt de mogelijkheden (i.p.v. de beperkingen) van de medewerker centraal. De belangrijkste vraag is wat de medewerker wél in plaats van niet kan. Het is belangrijk om te zoeken naar net die functies waar de aanwezige capaciteiten gevraagd worden. Om tot een goede match te komen, is het belangrijk enerzijds een goed zicht te hebben op de capaciteiten van de werknemer en anderzijds op de vereisten van de functie. Door de vereisten in kaart te brengen, kan nagegaan worden welke capaciteiten aanwezig moeten zijn om de job te kunnen uitoefenen. Snelle actie: Van zodra langdurige afwezigheid dreigt (na 4 weken) start het proces om het personeelslid en alle betrokken partijen afspraken te laten maken over de mogelijkheden voor re-integratie. De medewerker wordt op de hoogte gebracht van de betrokken partijen waarbij hij terecht kan voor het welslagen van zijn re-integratie. Ook als de werknemer nog aan het werk is en er problemen opduiken van medische aard die het werk bemoeilijken, wordt werk gemaakt van re-integratie. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

20 Waar de aanpassingen geadviseerd door de arbeidsgeneesheer niet eenvoudig kunnen toegepast worden, start het re-integratietraject. Een resultaatgerichte aanpak: De Vlaamse overheid stelt alles in het werk om het personeelslid uiteindelijk in de eigen functie te laten terugkeren. Indien het personeelslid de eigen functie niet meer kan uitoefenen, wordt gekeken wat de andere arbeidsmogelijkheden zijn binnen de entiteit (al dan niet met aanpassingen / tijdelijk aangepast werk). Indien blijkt dat dit niet kan, kan na akkoord van de arbeidsgeneesheer of Medex het systeem van herplaatsing omwille van medische redenen ingeschakeld worden. Een organisatiebrede verantwoordelijkheid: Om re-integratie te kunnen laten slagen, moeten verschillende partijen effectief samenwerken om de arbeidsongeschikte medewerker weer naar het werk terug te laten keren. Deze samenwerking wordt bevorderd door het voorzien van een professional met regiefunctie: de re-integratieadviseur (RA). Deze wordt gepositioneerd in de preventiedienst. Hierdoor is er een korte weg naar de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur psychosociaal welzijn, preventieadviseurs arbeidsveiligheid en ergonomie. Eigen verantwoordelijkheid van het personeelslid: Re-integratie is een proces waarin het personeelslid zelf een belangrijke rol heeft om terugkeer naar het werk te bevorderen. De medewerker wordt in dit verband uitgenodigd om: - Indien mogelijk en gewenst informatie te verstrekken over zijn situatie - Er binnen de organisatie (via de geëigende kanalen) over te spreken als het over werkgerelateerde ziekte gaat / om zijn situatie bespreekbaar te maken - Mee te denken over en mee te werken aan mogelijke oplossingen Belangrijke rol voor de leidinggevende: Begeleiding van langdurig zieken valt onder de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende. De leidinggevende blijft verantwoordelijk voor begeleiding van de re-integratie, totdat een nieuwe, duurzame situatie bereikt is. Hij kan bijgestaan worden door de reintegratieadviseur. Heldere communicatie en verantwoordelijkheden in het traject: Op elk moment in het re-integratietraject is de direct leidinggevende/ of gedelegeerd naar de reintegratieadviseur actief als contactpersoon voor de medewerker. De voortgang van het proces wordt bewaakt door de personeelsfunctionaris van de MOD. Re-integratie blijft maatwerk: In deze leidraad wordt de algemene procedure weergegeven voor het omgaan met personeelsleden afwezig wegens ziekte binnen de Vlaamse overheid. Re-integratie staat of valt met de inzet van alle partijen om creatieve maatwerkoplossingen uit te werken. Conceptnota Re-integratie versie 21 juni

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Even voorstellen Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding Verbonden aan Universiteit Gent Eén van

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1) Psychische stoornissen en musculoskeletale

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers PERSBERICHT DOOR KRIS PEETERS VICEPREMIER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, CONSUMENTEN EN BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID MAGGIE DE BLOCK Woensdag 23 november

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

WERKHERVATTIG NA LANGDURIGE AFWEZIGHEID INFORMATIEBROCHURES VOOR WERKGEVERS & WERKNEMERS. 9 februari 2017

WERKHERVATTIG NA LANGDURIGE AFWEZIGHEID INFORMATIEBROCHURES VOOR WERKGEVERS & WERKNEMERS. 9 februari 2017 WERKHERVATTIG NA LANGDURIGE AFWEZIGHEID INFORMATIEBROCHURES VOOR WERKGEVERS & WERKNEMERS 9 februari 2017 1 INHOUD Wat mag u verwachten? Re-integratie waarom? Brochure voor werknemers Brochure voor werkgevers

Nadere informatie

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever Re-integratie Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid Brochure werkgever Back on track Brochure Doel CPS heeft de vraag gekregen om voor één van uw medewerkers een traject op te starten of u wil zelf

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Behoeftendetectietool. Disability Management op maat van de organisatie

Behoeftendetectietool. Disability Management op maat van de organisatie Behoeftendetectietool Disability Management op maat van de organisatie 1 SYSTEMATISCHE AANPAK? 1. Wordt er relevant cijfermateriaal verzameld? Veel voorkomende gezondheidsproblemen in het bedrijf Verzuimcijfers

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

TETRALERT ARBEIDSRECHT PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE OF VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMWILLE VAN OVERMACHT

TETRALERT ARBEIDSRECHT PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE OF VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMWILLE VAN OVERMACHT TETRALERT ARBEIDSRECHT PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE OF VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMWILLE VAN OVERMACHT I. INLEIDING De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna genoemd

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Rugrevalidatieprogramma van het Fonds voor de Beroepsziekten

Rugrevalidatieprogramma van het Fonds voor de Beroepsziekten Rugrevalidatieprogramma van het Fonds voor de Beroepsziekten Ondersteuning van een case op de werkvloer door de ergonoom Hanne Kenis Ergonoom, Mensura Inhoud rugrevalidatieprogramma www.fmp-fbz.fgov.be

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

De specialist en zijn/ haar team Het bedrijf met de werkgever, directe chef, collega,

De specialist en zijn/ haar team Het bedrijf met de werkgever, directe chef, collega, Pagina 4 Terugkeer naar werk voor mensen met een reumatische aandoening DEEL IV: Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: wie is betrokken? Decuman Saskia, dienst voor uitkeringen, RIZIV In het 4de en laatste

Nadere informatie

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Katrien Bruyninx, ACT-Desiron Marthe Verjans, Prevent Regenboogcongres, zondag 11 oktober 2009 Even voorstellen Instituut voor preventie

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Stap voor stap in uw onderneming

Stap voor stap in uw onderneming Stap voor stap in uw onderneming Dr. Geert Premer (2017) Een re-integratietraject, wat is dat dan? Hoe langer een werknemer arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker hij het heeft om terug aan de slag te gaan.

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers. Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012

Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers. Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012 Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012 Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe aanpakken? 3. Aan de slag 4. Wettelijke ondersteuningsmaatregelen 5. Tot slot www.prevent.be

Nadere informatie

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door ziekte of ongeval Hanne Kenis Preventiedeskundige ergonomie en return to work expert, Mensura Vragen Wat is de kans dat de werknemer terugkeert

Nadere informatie

nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Arbeidsongevallen

nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Arbeidsongevallen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Langdurige ongeschiktheid. De faciliterende rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Langdurige ongeschiktheid. De faciliterende rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Langdurige ongeschiktheid De faciliterende rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Nadine Gilis FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid nadine.gilis@werk.belgie.be

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming 02.01.2017 Juridische dienst Algemeen Met ingang van 01.12.2016 zijn er twee nieuwe regelingen in voege getreden om langdurig zieken te begeleiden

Nadere informatie

Stellingen m.b.t. actoren in een re- integratietraject

Stellingen m.b.t. actoren in een re- integratietraject Stellingen m.b.t. actoren in een re- integratietraject Doel - Het verhogen van de kennis rond wie allemaal betrokken is of kan zijn bij een reintregratietraject - Meer duidelijkheid bieden m.b.t. de rol

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Re-integratie. Dr. Valérie Vervliet. Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken Confucius

Re-integratie. Dr. Valérie Vervliet. Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken Confucius Re-integratie Dr. Valérie Vervliet Adviseur beleidscel Werk minister Kris Peeters Postdoctoraal navorser Universiteit Antwerpen Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken Confucius 1

Nadere informatie

FAQ Re-Integratie. Versie 7: /6

FAQ Re-Integratie. Versie 7: /6 FAQ Re-Integratie Versie 7: 14-02-2017 1/6 FAQ Re-Integratie Start re-integratietraject 1. Wie nodigt de werknemer uit voor een re-integratieonderzoek? a. Indien de vraag voor het re-integratietraject

Nadere informatie

LANGDURIG ZIEK, WAT NU?

LANGDURIG ZIEK, WAT NU? LANGDURIG ZIEK, WAT NU? Ben je een tijdje afwezig wegens ziekte dan zit je misschien met een aantal vragen. Met deze brochure willen we je kort informeren over de ziekteregeling, maar ook over hulpmiddelen

Nadere informatie

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen 1. Beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid Met de wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid van 20 december 2016 (BS 30 december

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen SAMENVATTING Griet Smaers Het aantal langdurige arbeidsongeschikte zelfstandigen

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Context In de sociale zekerheid zien we dat de uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen sterk stijgen. Als de zaken verder evolueren zoals ze nu

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE RAPPORT D ACTIVITÉ

RE-INTEGRATIE RAPPORT D ACTIVITÉ BROCHURE RE-INTEGRATIE RAPPORT D ACTIVITÉ INHOUD Inleiding 4 1 Re-integratie op organisatieniveau 8 2 Re-integratie op individueel niveau 18 2.1 Maatregelen volgens de oorzaak van afwezigheid...19 A. Ziekte

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers Congres Navorming Provinciaal Veiligheidsinstituut 9 februari 2017 Ziek zijn is als een hoop stenen op je pad. Bouw je een muur om je heen of wordt het een

Nadere informatie

Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers. Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum

Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers. Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum www.prevent.be Investing in Human Capital 1. Inleiding verzuim 2. Hoe aanpakken theoretisch kader 3. Aan

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER HET RE-INTEGRATIETRAJECT

ALLES WAT U MOET WETEN OVER HET RE-INTEGRATIETRAJECT ALLES WAT U MOET WETEN OVER HET RE-INTEGRATIETRAJECT Waarom re-integratie noodzakelijk is 4 De drie stappen van het re-integratietraject 6 STAP 1: Opstart STAP 2: Re-integratiebeoordeling door PAAG 1.

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID Inleiding KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID HEVERLEE, MAART 2013 In 2011 bedroeg de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Vlaanderen 71,8 %. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van personen

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist Visietekst aanwezigheidsbeleid Gemeente Knokke-Heist «Als jij er bent, wint iedereen!» Deze visietekst werd opgesteld door een stuurgroep bestaande uit: Kristof Schotsmans, diensthoofd personeelszaken

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent 1. Onderzoeksopzet 2. Resultaten 3. Conclusie 4. Aanbevelingen www.prevent.be Investing

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

KBC Re-integratiebeleid

KBC Re-integratiebeleid KBC Re-integratiebeleid Seminarie VBO 27 maart 2017 Dr. Bart Curvers Directeur Preventiedienst Definitie van re-integratie 5 Klik om een voettekst te maken Vernieuwd absenteïsme- en re-integratiebeleid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Welzijn & gezondheid verzekeringen Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Verzekeringen: types Verplichte ziekteverzekering (mutualiteit) Arbeidsongevallenverzekering (werkgever, SSWB art.

Nadere informatie

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen actie om het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013 Care for You Viviane De Boey 25/2/2013 2008 gestart met brainstormen over aanwezigheidsbeleid/ absenteïsme: Belangrijke items na het brainstormen : Ondersteuning van de werknemer / zorg dragen voor/ geen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn

Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn Laetitia Legrain, attaché Fonds voor de beroepsziekten Brussel, 22 oktober 2007 Inhoudsopgave Voorstelling van de opdrachten van het FBZ Evolutie

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer 1 Inhoud 1. Het wettelijke kader van de arbeidsgeneesheer 2. Huidige gang van zaken 3. Knelpunten en moeilijkheden 4. Besluit 2 1.

Nadere informatie

Flexiteam Kind en Gezin. Duurzaam inzetten op talenten

Flexiteam Kind en Gezin. Duurzaam inzetten op talenten Flexiteam Kind en Gezin Duurzaam inzetten op talenten Kind en Gezin Agentschap Vlaamse overheid (Wallonië: ONE) Coördineert in Vlaanderen en Brussel de preventieve gezinsondersteuning (tot 3 jaar), kinderopvang

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4.

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4. WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE KAART OF FINANCIËLE KATER? Sociale en fiscale maatregelen Sofie Verbruggen Sociaal Assistente LAC UZ Leuven INHOUDSTAFEL 1. Belang van informeren 2. Soorten statuten 3. Maatregelen

Nadere informatie

GODEWINA MYLLE Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Medewerkster Kennis Informatie en Research

GODEWINA MYLLE Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Medewerkster Kennis Informatie en Research GODEWINA MYLLE Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Medewerkster Kennis Informatie en Research Deel 1: Het ETZ project 1. Inleiding: waarom een ETZ project? 2. Deelnemers? 3. Methode? 4. Resultaten? Deel

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 128 van 20 juni 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Return to work policy. Progressieve werkhervatting

Return to work policy. Progressieve werkhervatting Progressieve werkhervatting Progressieve werkhervatting Wettelijk kader deeltijdse werkhervatting p. 3 Statistieken p. 4 Kritische succesfactoren p. 16 Conclusies p. 17 2 Progressieve werkhervatting: Wettelijk

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN Ziekteverzuim 2012 April 2013 Dit rapport geeft een overzicht van de afwezigheden wegens ziekte en arbeidsongevallen in 2012. De gegevens hebben betrekking op alle niet-onderwijzende personeelsleden die

Nadere informatie