Re-integratie van personen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratie van personen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte"

Transcriptie

1 Rob Stevens Re-integratie van personen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte Bijlage bij Vakbeweging nr juni 2009 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X

2 Ongeveer 15% van de Vlamingen tussen 15 en 64 jaar personen dus heeft een handicap of langdurige gezondheidsproblemen. Voor elke 14 werknemers in Vlaanderen is er één persoon met een functiebeperking aan de slag. Alain, Patsy en Hugo vertellen hun moedige verhaal over hoe zij met hun ziekte of handicap toch aan de slag zijn en willen blijven. Op onze werkvloeren vinden we heel wat mensen terug met een arbeidshandicap of een functiebeperking. Het gaat om mensen met allerlei mogelijke beperkingen of gezondheidsproblemen die hun kansen op de arbeidsmarkt tijdelijk of voor altijd verminderd zien. De problemen kunnen zich op allerlei manieren uiten: fysiek, mentaal, sensorieel, Het gaat om mensen met rugklachten, reuma, artritis, psychische problemen, mentale achterstand, gehoorgestoorden, blinden, rolstoelgebruikers, 29% van deze mensen is bovendien ouder dan 50 jaar. En opvallend: in 1/3 van de gevallen is de oorzaak van de functiebeperking arbeidsgebonden! Rol werknemersafgevaardigden Als werknemersvertegenwoordiger kan je een belangrijke rol spelen in de (re)-integratie op de werkvloer van deze personen en kan je er mee voor zorgen dat deze mensen niet definitief hoeven uit te stromen. Via het comité of de ondernemingsraad kan je volgende initiatieven nemen: Comité PB aandacht hebben voor preventie op verschillende momenten door middel van risicoanalyses, stressbeleid (cao nr. 72), acties nemen i.v.m. ergonomie, de toegankelijkheid van de werkplaats en de arbeidspost, aangepaste werkkledij, -gereedschap, -taken, op de agenda zetten om zo een vlotte terugkeer mogelijk te maken; hulp voorzien bij de aangifte van een arbeidsongeval en bespreking om dit in de toekomst te vermijden; stimuleren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. OR opvolgen uitstroom en langdurig verzuim via sociale balans, EFI, cao nr. 9; alternatieven voor ontslag op de agenda zetten; arbeidsreglement aanpassen inzake arbeidsorganisatie, arbeidstijden, mobiliteit, procedure ziektemelding tot terugkeer, ; stimuleren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Geactualiseerd Rob Stevens Het Vlaams actieplan 2004 om mensen met een arbeidshandicap beter toe te leiden naar werk, was aan herziening toe. Voor de komende twee jaar tekende de Vlaamse regering, na advies van de sociale partners, een aantal beleidspistes uit die we hierna toelichten. Als ACV hopen we dat dit actieplan de positie van arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt zal verbeteren. Om een beter zicht te krijgen op de groep personen met een arbeidshandicap belooft de Vlaamse regering werk te maken van een betere monitoring. Aan de agenda staat ook de ontwikkeling van een 2

3 Discriminatie van mensen met een handicap op de werkvloer We spreken van discriminatie van mensen met een handicap op de werkvloer als: zij omwille van hun handicap ongunstig behandeld worden bij de aanwerving of uitstroom of geen doorgroeikansen krijgen. Het gaat om discriminatie die niet kan goedgepraat worden omwille van de aard of de context van de job. Zo kan iemand met zware epilepsie bijvoorbeeld wel geweigerd worden als buschauffeur omwille van de veiligheid; zij omwille van wat op het eerste zicht een neutrale maatregel lijkt benadeeld worden. Als een onderneming een verbod op dieren uitvaardigt in de kantoren, dan kan dit mensen benadelen die gebruik maken van assistentiehonden; redelijke aanpassingen ontbreken. Als iemand in een rolstoel niet aan de slag kan in een kantoor omdat de directie weigert om de bureaus toegankelijk te maken voor mensen met een rolstoel, dan is dit discriminatie. Het gaat immers om aanpassingen die niet overmatig veel inspanningen vragen of waarvoor ondersteuningsmaatregelen bestaan. Welke middelen heb je om discriminatie van mensen met een handicap aan te klagen? Anti-discriminatiewet van 25 februari 2003: deze wet stelt duidelijk dat discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap verboden is en bestraft zal worden. Deze wet geldt specifi ek voor arbeidsbetrekkingen, maar is ook van toepassing op het onderwijs, en voorziet in bescherming tegen ontslag voor werknemers die klacht indienen. Anti-pestwet van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: als de pesterijen verband houden met de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap dan kan de klager ondersteuning krijgen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Cao s: cao nr. 38 bepaalt dat de aanwervende werkgever de sollicitanten niet op een discriminerende wijze mag behandelen. De werkgever moet tijdens de procedure alle sollicitanten gelijk behandelen. Cao nr. 95 bepaalt dat het beginsel van gelijke behandeling in alle fasen van de arbeidsrelatie moet worden bevorderd en dat de sociale partners de naleving zullen afdwingen. Noch cao nr. 38, noch cao nr. 95 voorzien evenwel sancties bij overtreding. actieplan arbeidsgehandicapten ( ) hulpinstrument voor gepersonaliseerd advies tijdens de trajectbegeleiding. Dit om inactiviteitvallen voor personen met een arbeidshandicap te vermijden. En ten derde zal uitvoering worden gegeven aan het principeakkoord van het eenheidsdecreet inzake tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met nood aan ondersteuning op de werkvloer. Het actieplan stelt verder een nieuwe of verdiepende aanpak voor op drie actiedomeinen: actiedomein 1: een stimulerend beleid naar bedrijven en organisaties beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, door de ontwikkeling van instrumenten om bedrijven, organisaties en besturen te stimuleren om meer integratiemogelijkheden te creëren voor personen met een arbeidshandicap; verder ontwikkelen van disability management op de werkvloer. Door aangepast werk te zoeken voor werknemers met langdurige gezondheidsproblemen of na een ongeval kan men vermijden dat deze groep in compensatiesystemen terecht komt. Hier hebben wij als vakbond ook een rol te spelen; zorgen voor een intensieve en effectieve samenwerking van de gespecialiseerde dienstverlening (GOB, GTB) binnen de VDAB, de intermediaire netwerken en de diversiteitsconsulenten van de vakbonden. verhogen van de basiskennis van de VDAB-consulenten inzake arbeidshandicap. actiedomein 2: meer ondersteuning op de werkplek instrumenten ontwikkelen om in tijden van crisis de wankele positie van personen met een arbeidshandicap gaaf te houden en uitstroom te voorkomen; verder uitbouwen van supported employment, werkplekondersteunende initiatieven in samenhang met het personeels- en competentiebeleid van een onderneming met de inzet van specialisten ter ondersteuning. actiedomein 3: loopbaandienstverlening voor personen met een arbeidshandicap verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening voor personen met een arbeidshandicap. Het gaat hier vooral over inclusieve maatregelen waar ook andere kansengroepen onder vallen. RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI

4 Rob Stevens Alain Regnaut: Ik ben blij aan de slag te zijn, ook al mis ik de creativiteit en uitdaging van het leven van een chef-kok. Mijn werk zorgt voor structuur en sociale contacten in mijn leven. Ik wil gewoon aan de slag blijven. Aan het woord is Alain Regnaut, een Franse kok. Zo n 15 jaar geleden zakte Alain naar België af omdat zijn geboortestreek in die tijd weinig tewerkstellingskansen bood. Alain kon al snel aan de slag in de Brusselse horeca. Gedurende jaren werkte hij in verschillende restaurants, van Brussel tot de Antwerpse regio, om uiteindelijk zes jaar geleden in Turnhout te verzeilen. Het was een tijd van hard werken. Werkweken van 70 tot 90 uur vormden geen uitzondering. Maar, voegt Alain er aan toe: Hard werken is nodig wil je echt iets bereiken als kok. Twee jaar geleden sloeg echter alles om. Alain werd ziek en het verdict was niet mals: multiple sclerose of MS. Een ziekte die er voor zorgt dat Alain snel last heeft van vermoeidheid en zeer gevoelig is voor stress en warmte. Daarenboven tast de MS zijn kortetermijngeheugen aan. Een ziekte als MS weegt ook psychologisch zwaar door omdat je moet leren omgaan met het feit dat het steeds slechter zal gaan. Na een ziekteperiode van acht maanden wou Alain absoluut terug aan de slag, omdat stilzitten niks voor mij is. Een moeilijke zoektocht begon, want stressbestendigheid, uithoudingsvermogen en een goed geheugen zijn uiteraard troeven in het koksberoep. Gelukkig ontmoette Alain Chris Stroybants, de eigenaar van onder meer Brasserie Het Stadspark in Turnhout. Alain speelde van in het begin open kaart over zijn ziekte en wat hij nog kon. Chris Stroybants zag de meerwaarde van iemand als Alain in de keuken echter snel in en gaf Alain een kans. Sinds iets meer dan een jaar staat hij in de voorbereiding aan de koude kant. Ook de ontvangst van de leveranciers en het stockbeheer zijn taken voor Alain. In deze taken komen zijn uitstekende productkennis, zijn oog voor kwaliteit en precisie uitermate tot hun recht. En voor Alain zijn de taken haalbaar omdat hij minder onder stress staat en de warmte niet moet trotseren. Alain heeft met zijn werkgever ook een haalbare werkweek kunnen afspreken: drie dagen werken, één dag rust. Naast de afspraken die Alain zelf op de werkvloer kon maken, loopt er een aanvraagprocedure voor een VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie). Deze premie zal een deel van Alains loonkost betalen zodat de werkgever het rendementsverlies kan compenseren. Om alles voor het dossier rond te krijgen kreeg Alain onder meer hulp en ondersteuning van de MS-liga, de Christelijke Mutualiteiten en ook van het ACV. Voor Alain is het belangrijk om positief te blijven, om vooruit te kijken, al is het niet simpel om elke dag met goede moed aan te vangen. Ik mis de creativiteit en de uitdaging van het leven van een chef-kok. Maar ik ben toch vooral blij dat ik nog aan de slag ben en ben mijn werkgever daarvoor erg dankbaar. Mijn werk zorgt voor structuur en sociale contacten in mijn leven. 4 RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI 2009

5 Ik wil zo vlug mogelijk weer aan het werk. klinkt Patsy Lefever, orderpicker bij Volvo Parts in Gent. In de eerste plaats omdat ik mijn collega s en de sfeer binnen ons team mis, maar ook om fi nanciële redenen. Vandaag lijd ik een nettoverlies van 500 euro per maand. Na 9 jaar dienst kreeg Patsy tijdens een routinecontrole te horen dat ze borstkanker had. Een operatie, chemotherapie en stralingen hielden haar uiteindelijk een jaar lang aan de kant. Gewoon opereren en dan weer snel aan het werk dacht ik, maar zo n vaart liep het niet! lacht Patsy. Ik besefte pas goed wat er aan de hand was toen specialisten mij vertelden dat ik 9 à 12 maanden zou nodig hebben om te revalideren. Dat was pas écht schrikken Meteen na de diagnose klopte Patsy aan bij de medische dienst op het werk. Naast de nodige administratieve ondersteuning vond ze er vooral ook een luisterend oor en werd ze er gerustgesteld. Er ging van alles door me heen, maar vooral de schrik om mijn job te verliezen speelde me toen parten. Het nieuws dat mijn job niet op de helling kwam te staan, was dan ook een grote opluchting. Tijdens haar revalidatie probeerde Patsy op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen bij Volvo Parts. Niet alleen door vriendschappelijke contacten met collega s of meer formele bezoekjes aan de sociale dienst van het bedrijf. Ook de delegees van het ACV vergaten Patsy niet. Ik stel het zeer op prijs dat collega s tijd maken voor een babbel en ik laat ook zelf op tijd en stond eens van me horen. Momenteel is Patsy haar terugkeer naar de werkvloer volop aan het plannen, samen met de vakbond, de sociale dienst en haar behandelende arts. Door mijn operatie heb ik nu minder kracht in mijn linkerarm. Daarom spraken we in onderling overleg af dat ik tijdelijk drie maanden deeltijds ga werken en dat ik zo weinig mogelijk mijn linkerarm moet belasten. Ik keer wel terug in mijn oude functie als orderpicker, in ploegenstelsel (vroege en late). Oorspronkelijk was de idee dat ik tijdelijk aan de slag zou gaan aan de inpaktafels. Dat is werk waar je minder moet trekken en sleuren. Maar die jobs zijn voorbehouden aan zwangere vrouwen. Ik kom dan ook niet in aanmerking. Ik hoop alleszins dat ik snel de draad terug kan oppikken, want ik wil heel graag blijven werken bij Volvo Parts. Rob Stevens Patsy Lefever: Het nieuws dat mijn job niet op de helling kwam te staan was een grote opluchting. RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI

6 "Ik hecht veel belang aan de contacten met mijn collega s. Hugo Platteau, drukker van beroep en militant van het ACV, communiceert in het dagelijkse leven hoofdzakelijk via VGT (Vlaamse Gebarentaal). Hugo werd immers doof geboren. Na zijn studies ging hij aan de slag in een privébedrijf waar niemand echt aandacht had voor zijn handicap. Ook zonder speciale maatregelen of aanpassingen haalde hij hetzelfde rendement als zijn horende collega s, maar doordat zijn handicap er werd doodgezwegen verloor Hugo beetje bij beetje zijn arbeidsvreugde. Hugo: Mijn handicap laat zich vooral voelen op communicatief vlak en dat maakt het voor mij moeilijk om deel te nemen aan gesprekken of discussies op de werkvloer of in de refter. Ik kon mijn werk dan wel perfect uitvoeren, contact met mijn collega s zat er bij mijn vorige werkgever niet in. Op den duur raakte ik er totaal geïsoleerd en dat vreet aan een mens. Na veel wikken en wegen waagde Hugo na zes jaar de overstap naar Ryhove vzw, een beschutte werkplaats in Gent. Naast een betere verloning is het grote verschil met zijn vorige werkgever dat er bij Ryhove vzw wel een beleid wordt gevoerd op maat van alle werknemers. Zo is er voor dove werknemers onder meer een fl itssysteem uitgewerkt dat belsignalen bij pauzes of brandalarm aanvult, zijn er tolken op het bedrijf en kennen meerdere collega s gebarentaal. Vooral de ondersteuning door die tolken zijn voor mij een grote stap vooruit. Ik hecht immers veel belang aan de contacten met mijn collega s. En ook mijn syndicale taken kan ik nu makkelijker uitvoeren doordat ik zelf mijn werkgever kan aanspreken wanneer ik dat nodig vind. Dankzij de tussenkomst van de VDAB kan Hugo vandaag op het werk rekenen op gratis ondersteuning van professionele tolken. Deze maatregel kadert in een ruimer pakket van maatregelen die mensen met een arbeidshandicap of langdurige gezondheidsproblemen sinds oktober 2008 ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Zo kunnen zij voortaan zelf makkelijker een beroep doen op een aantal gespecialiseerde begeleidingsdiensten van de VDAB. Er werd ook een pakket aan bijzondere tewerkstellings- en ondersteunende maatregelen (BTOM s) uitgewerkt dat werkgevers moet stimuleren om het talent en de werkwilligheid van mensen met een handicap te valoriseren. Werkgevers en werknemers kunnen daarbij voortaan rekenen op een verhoogde loonkostsubsidie (ook voor uitzendkrachten!), tussenkomsten voor tolken voor doven en slechthorenden, tegemoetkomingen op het vlak van mobiliteit en aangepast arbeidsgereedschap, subsidies voor aanpassingen van de werkplek, Hugo Platteau: De ondersteuning door tolken is voor mij een grote stap vooruit. Rob Stevens 6 RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI 2009

7 TIPS Ga na of je een beroep kan doen op de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Dit is een loonkostsubsidie voor werknemers met een handicap tewerkgesteld in de privésector, het onderwijs, provincie/ gemeente/ocmw, uitzendkrachten en zelfstandigen. Meer info en aanvragen via Heb oog voor de vaardigheden en mogelijkheden van de werknemer in plaats van de beperkingen. Zorg voor taken die bij deze vaardigheden aansluiten. Maak vooraf haalbare afspraken. TIPS Heb aandacht voor (tijdelijk) aangepast werk/functies indien nodig. Zorg voor een procedure bij langdurige afwezigheid: administratieve ondersteuning, contact houden, zekerheid geven over jobbehoud, tijdige planning van de terugkomst met alle betrokkenen, Na langdurige afwezigheid is het soms nodig om geleidelijk het werk op te nemen via progressieve tewerkstelling. Je hervat het werk dan deeltijds maar blijft het ziekte- of invaliditeitsstatuut behouden. Belang van contact met de collega's en de werkvloer tijdens de periode van afwezigheid. Syndicale aandacht voor ergonomische aanpassingen = meer werkbaar werk voor iedereen. TIPS Ga na of je een beroep kan doen op de bijzondere tewerkstellingsen ondersteunende maatregelen van de VDAB. Meer info via www. vdab.be/arbeidshandicap/ Aandacht voor communicatie op de werkvloer: - informeer collega s hoe ze kunnen omgaan met een collega met een handicap; - zorg dat de communicatie voor iedereen toegankelijk is. Zorg voor een diversiteitsbeleid dat rekening houdt met alle werknemers. Rob Stevens Rob Stevens Rob Stevens RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI

8 Rob Stevens Waar en bij wie kan je terecht voor hulp? Vanaf 1 oktober 2008 kunnen personen met een handicap of hun werkgevers terecht bij de VDAB voor een aantal bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen: terugbetaling doventolken voor extra ondersteuning op de werkvloer of bij een sollicitatie; een tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer voor werknemers met een arbeidshandicap die zich wegens die handicap moeilijk kunnen verplaatsen; de VDAB betaalt de bijkomende kosten voor arbeidsgereedschap en -kledij die een werknemer vanwege zijn handicap moet dragen. De persoon met een arbeidshandicap wordt eigenaar van het gereedschap en de kledij, zodat hij die nog bij een andere werkgever kan gebruiken; de werkgever kan een beroep doen op subsidies voor aanpassingen van de werkplek; de Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP): dit is een loonkostsubsidie die de bestaande systemen cao nr. 26 en VIP vervangt. Meer informatie vind je op be/personenmeteenhandicap/ Je kunt ook bij het ACV terecht voor ondersteuning. De ACV-diversiteitsconsulenten staan klaar om je te helpen bij al je vragen over het thema diversiteit. Wil je meer informatie of ben je op zoek naar ondersteuning bij het vermijden van een uitstroom van mensen die langdurig ziek zijn of een handicap hebben, neem dan contact op met je diversiteitsconsulent. Voor contactgegevens Stefaan Peirsman zie Coördinator van het project diver siteit is Stefaan Peirsman tel. 02/ De ACV-bijblijfconsulenten ondersteunen werkzoekenden in hun zoektocht naar werk of opleidingen. Ze richten zich vooral op kansengroepen zoals allochtonen, ouderen en personen met een arbeidshandicap. Wil je meer informatie of ben je op zoek naar tewerkstellingsondersteunende Caroline Vangutschoven maatregelen voor werkzoekenden met een handicap, neem dan contact op met de bijblijfconsulent in jouw buurt. Voor contactgegevens zie Coördinator van het project bijblijven is Caroline Vangutschoven tel. 02/ De teksten in dit dossier zijn van Marieke Vanbeselaere, Dries Delissen-Jacobs, Joke Laenen, Stefaan Peirsman, Emmanuel Wieme en Caroline Vangutschoven - Eindredactie: Patrick Van Looveren - Fotograaf: Rob Stevens 8 RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI 2009

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010)

Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010) Brussel, 18 maart 2009 031809_Actieplan_Arbeidsgehandicapten Advies Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010) De commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

www.vdab.be 0800.30.700

www.vdab.be 0800.30.700 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP 0800 30 700 1 OKTOBER 2008 OP WEG NAAR WERK MET BIJZONDERE ONDERSTEUNING. Situering Aanleiding: hervorming Vlaamse overheid (BBB) Overheveling van bevoegdheden

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars BTOM s & MMPP Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars CASE CASE: Kelly 3 Kelly is een vrouw van 24. Ze heeft in het BUSO de richting logistiek assistent gevolgd. Haar ABO heeft ze niet gedaan, ze was zwanger

Nadere informatie

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Even voorstellen Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding Verbonden aan Universiteit Gent Eén van

Nadere informatie

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Voorstelling De Werklijn Samenwerking met Actiris Samenwerking met GTB Bijzondere Tewerkstellings-Ondersteunende Maatregelen (BTOM) Voorkomende

Nadere informatie

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Katrien Bruyninx, ACT-Desiron Marthe Verjans, Prevent Regenboogcongres, zondag 11 oktober 2009 Even voorstellen Instituut voor preventie

Nadere informatie

Arbeid en handicap. Greet van Gool

Arbeid en handicap. Greet van Gool Arbeid en handicap Greet van Gool Inhoud van de toelichting Inleiding: Recht op werk voor iedereen Arbeid en gevolgen op uitkeringen Instrumenten Inleiding Recht op werk voor iedereen Uitgangspunten :

Nadere informatie

De specialist en zijn/ haar team Het bedrijf met de werkgever, directe chef, collega,

De specialist en zijn/ haar team Het bedrijf met de werkgever, directe chef, collega, Pagina 4 Terugkeer naar werk voor mensen met een reumatische aandoening DEEL IV: Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: wie is betrokken? Decuman Saskia, dienst voor uitkeringen, RIZIV In het 4de en laatste

Nadere informatie

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG)

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) INHOUD 1 Omschrijving 2 Tegemoetkoming in de kosten voor arbeidsgereedschap

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen

West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen 2 Van VAPH naar VDAB: sinds 01-10-2008 Overheveling bevoegdheid

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4.

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4. WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE KAART OF FINANCIËLE KATER? Sociale en fiscale maatregelen Sofie Verbruggen Sociaal Assistente LAC UZ Leuven INHOUDSTAFEL 1. Belang van informeren 2. Soorten statuten 3. Maatregelen

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

1 Doelgroep arbeidshandicap. BTOM: Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen. Inhoud. BW.10.002 - Bijlage 2

1 Doelgroep arbeidshandicap. BTOM: Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen. Inhoud. BW.10.002 - Bijlage 2 BTOM: Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen nhoud 1 Doelgroep persoon met arbeidshandicap 2 Procedure BTOM 3 Soorten BTOM 4 Stappen BTOM BuSO-schoolverlater 1 Doelgroep arbeidshandicap

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's

Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's Inhoud Werking GA Interne loopbaanbegeleiding? Externe loopbaanbegeleiding? Inzicht Psychomotorisch

Nadere informatie

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Discriminatie en psychosociale risico s op het werk Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk, met

Nadere informatie

Vrouwen, durf kleur bekennen!

Vrouwen, durf kleur bekennen! Vrouwen, durf kleur bekennen! Sociale verkiezingen 9 > 22 mei 2016 Vrouwen, durf durf leur kleur bekennen! Afgevaardigde worden jouw in jouw onderneming, en een kans! kans! ehartig Behartig als vrouw als

Nadere informatie

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment.

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. De VDAB je hele loopbaan lang. Je hele loopbaan bij één en dezelfde werkgever? Dat is verleden tijd. Vandaag verander je tijdens je loopbaan

Nadere informatie

Secundaire en tertiaire aspecten van een welzijnsbeleid : Wat en Wie?

Secundaire en tertiaire aspecten van een welzijnsbeleid : Wat en Wie? Secundaire en tertiaire aspecten van een welzijnsbeleid : Wat en Wie? Huget Désiron Eur.ergonome ergotherapeute Drs. Arbeid & Gezondheid ACT Désiron bvba Even voorstellen Arbeids Consulting Team Sinds

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1) Psychische stoornissen en musculoskeletale

Nadere informatie

Rit 9: Regionale ondersteunende maatregelen arbeidshandicap

Rit 9: Regionale ondersteunende maatregelen arbeidshandicap Er bestaan heel wat ondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidshandicap. Sommige hiervan zijn van toepassing als iemand de arbeidsmarkt betreedt. Andere kunnen eerder gebruikt worden bij een

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSBELEID WESTLANDIA. 9 februari 2017 Jan Lernout Manager Personeel & Dienst Sociale Begeleiding. Toelichting Project

AANWEZIGHEIDSBELEID WESTLANDIA. 9 februari 2017 Jan Lernout Manager Personeel & Dienst Sociale Begeleiding. Toelichting Project AANWEZIGHEIDSBELEID WESTLANDIA 9 februari 2017 Jan Lernout Manager Personeel & Dienst Sociale Begeleiding Toelichting Project 2014-2015 1 Westlandia in een notedop Maatwerkbedrijf Beschutte Werkplaats

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Rugrevalidatieprogramma van het Fonds voor de Beroepsziekten

Rugrevalidatieprogramma van het Fonds voor de Beroepsziekten Rugrevalidatieprogramma van het Fonds voor de Beroepsziekten Ondersteuning van een case op de werkvloer door de ergonoom Hanne Kenis Ergonoom, Mensura Inhoud rugrevalidatieprogramma www.fmp-fbz.fgov.be

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

Noodzakelijke elementen mbt de aanpak

Noodzakelijke elementen mbt de aanpak DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Het juiste gesprek Bert Laurier, Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Noodzakelijke elementen mbt de aanpak Verzuimbeleid X Leiderschap

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN RESIDENTIËLE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN RESIDENTIËLE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN RESIDENTIËLE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP AANMELDING verpleegkundige Gaat gesprek met de klant aan over werk. Samen zoeken ze het antwoord op onderstaande

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Trajectboekje voor de klant

Trajectboekje voor de klant !"#$%&'# 2015 Trajectboekje voor de klant Back@work Partners: Medefinanciering door: Back@work maakt deel uit van het ESF- project Fysieke Arbeidsbeperking In Activering (FABIA) Trajectboekje Back@work

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

Nadere informatie

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door ziekte of ongeval Hanne Kenis Preventiedeskundige ergonomie en return to work expert, Mensura Vragen Wat is de kans dat de werknemer terugkeert

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk Medefinanciering door Doelen Vertrouwd raken met verschillende spelers die je kunnen ondersteunen bij je zoektocht naar werk Weten bij welke speler je terecht kan met welke vragen en voor welke ondersteuning

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen.

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen. Thuishulp vzw Sector: Gezinszorg + kinderzorg Aantal werknemers: 4500 werknemers Contact: Liesbeth Stevens Senior stafmedewerker Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel 02/515 06 16 lies.stevens@socmut.be Thuishulp

Nadere informatie

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent 1. Onderzoeksopzet 2. Resultaten 3. Conclusie 4. Aanbevelingen www.prevent.be Investing

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talenticap - mei 2017

Nieuwsbrief Talenticap - mei 2017 Nieuwsbrief Talenticap - mei 2017 Beste lezer, Het merendeel van u ontving in het verleden de digitale nieuwsbrief Hazo-zine. Deze wordt nu vervangen door Talenticap-magazine. Begin dit jaar zijn we immers

Nadere informatie

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR U heeft een handicap. Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waar kan u als persoon met een handicap

Nadere informatie

Werken met een 'verborgen' arbeidshandicap

Werken met een 'verborgen' arbeidshandicap Rob Stevens Werken met een 'verborgen' arbeidshandicap Bijlage bij Vakbeweging nr. 729 25 november 2010 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel

Nadere informatie

5 Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen VDAB: BTOM

5 Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen VDAB: BTOM Dossier steunpunt handicap & arbeid: Een werknemer met een amputatie Met dit document willen we een aanzet geven om de effectieve tewerkstelling van personen met een amputatie te verhogen. Vergeet echter

Nadere informatie

Van de berg en de. muis. Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid

Van de berg en de. muis. Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid Van de berg en de muis Over de berg en de muis * Enkele vragen om te starten * Wie ben ik? * Feiten en cijfers * (centrale) uitgangspunten * Denken over handicap * Wetgeving en discriminatie * De manier

Nadere informatie

Waar je ook naartoe wil met je loopbaan...

Waar je ook naartoe wil met je loopbaan... Waar je ook naartoe wil met je loopbaan... de VDAB effent het pad. versie 2010 De VDAB je hele loopbaan lang De tijd dat je na school bij dezelfde werkgever bleef tot je pensioen, behoort voorgoed tot

Nadere informatie

Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers. Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012

Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers. Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012 Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012 Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe aanpakken? 3. Aan de slag 4. Wettelijke ondersteuningsmaatregelen 5. Tot slot www.prevent.be

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

RAPPORT SURVEY CHRONISCHE AANDOENING EN WERKGELEGENHEID

RAPPORT SURVEY CHRONISCHE AANDOENING EN WERKGELEGENHEID Context RAPPORT SURVEY CHRONISCHE AANDOENING EN WERKGELEGENHEID Het is niet evident om met een chronische aandoening aan de slag te gaan of te blijven. Nochtans is werken voor personen met een chronische

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Agenda Luik 1: Jobkanaal Luik 2: Tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Hun kwaliteiten doen u versteld staan! Advies aan werkgevers

Hun kwaliteiten doen u versteld staan! Advies aan werkgevers Hun kwaliteiten doen u versteld staan! Advies aan werkgevers Wat tewerkstelling betreft moet iedereen over dezelfde mogelijkheden kunnen beschikken. Om dat doel te bereiken is voor elk van ons een rol

Nadere informatie

Bedrijfsarts en behandelende arts integreren voor integratie : een vermoei(en)de casus. Dr. K. Van Hoof Bedrijfsarts Agfa-Gevaert N.V.

Bedrijfsarts en behandelende arts integreren voor integratie : een vermoei(en)de casus. Dr. K. Van Hoof Bedrijfsarts Agfa-Gevaert N.V. Bedrijfsarts en behandelende arts integreren voor integratie : een vermoei(en)de casus Dr. K. Van Hoof Bedrijfsarts Agfa-Gevaert N.V. 02/12/2016 Inhoud 1.Een vermoei(en)de casus 2.Reintegratie : Actoren

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

3.1. JKVG. 3.2. De Kievelden Recup. 3.3. Volvo Cars Ghent. 4.1. Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen. 4.2.

3.1. JKVG. 3.2. De Kievelden Recup. 3.3. Volvo Cars Ghent. 4.1. Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen. 4.2. HANDLEIDING DVD INHOUDSTAFEL 1.VOORWOORD 2.INLEI D I N G 3. D E E L N E M E N D E O R G A N I S A T I E S 3.1. JKVG 3.2. De Kievelden Recup 3.3. Volvo Cars Ghent 4. G E K O Z E N T H E M A S 4.1. Bijzondere

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers. Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum

Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers. Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum www.prevent.be Investing in Human Capital 1. Inleiding verzuim 2. Hoe aanpakken theoretisch kader 3. Aan

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten.

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Individuele Beroepsopleiding (IBO)

Individuele Beroepsopleiding (IBO) Individuele Beroepsopleiding (IBO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Opleiding op de werkvloer contract na afloop Opleidingsprogramma: in samenspraak met VDAB

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie