Hernieuwbare energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hernieuwbare energie"

Transcriptie

1 Hernieuwbare Energie Hernieuwbare energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energiebronnen uitgeput raken. De productie van duurzame energie heeft in vergelijking met conventionele bronnen veel minder invloed op het milieu, doordat er veel minder CO 2 bij vrijkomt. De bekendste hernieuwbare energiebronnen zijn: energie van de wind, zon, aarde en biomassa. trias energetica Stap 1 Stap 2 Stap 3 Beperk de energievraag goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen, warmteterugwinning Gebruik hernieuwbare energiebronnen bodemwarmte, zonneenergie, wind, biomassa, waterkracht Gebruik eindige energiebronnen efficiënt hoog rendement Planbureau voor de Leefomgeving _ Centraal Bureau voor de Statistiek _

2 Energie van de wind Wind belangrijke bron: in 2009 was rond 5% van de electriciteit afkomstig uit ongeveer 2000 windturbines. Deze windturbines hebben een gezamenlijk vermogen van MW en leveren gemiddeld 5,2 miljard kwh per jaar. Dat is net zoveel als het verbruik van ruim 1,5 miljoen huishoudens oftewel 20 procent van alle Nederlandse huishoudens. Wind in Nederland: Deskundigen schatten dat er over m/s 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 de hele wereld totaal 1200TW aan windenergie aanwezig is, waarvan meer dan genoeg kan worden gewonnen om te voldoen aan de wereldwijde energiebehoefte, geschat op 16TW gemiddelde windsnelheden Tiphoogte o 90 meter Ashoogte Gondel Rotorblad 105 meter Mast of toren 3MW Windturbine Hoeveel energie de wind bevat hangt af van hoe hard het waait. De snelheid van de wind beïnvloedt de energie in wind. Aan de kust van Noord Holland waait het gemiddeld 2 keer zo hard als in het binnenland. Dit betekent dat er 8 keer zoveel windenergie beschikbaar is aan de kust van Noord Holland dan in het binnenland. Daarom is het voordeliger om windturbines aan de kust te plaatsen. De snelheid van de wind is niet alleen afhankelijk van luchtdrukverschillen. Lokale eigenschappen hebben hier ook invloed op. Zo geldt overal dat het harder waait op grotere hoogte. Maar ook topografische eigenschappen en bebouwing hebben invloed op de windsnelheid. uitstekende energiebalans snelle installatie betrouwbaar hoog rendement van windparken wind is variabel wisselwerking tussen tekort en overschot, opslag energie verstoren het landschap zijn geluidsoverlast vogels sterven jaarlijks in de wieken van de windturbines Agentschap NL _ _ Nederlandse Wind Energie Associatie _ Noordzee Loket _

3 Energie van de zon zonneenergie levert kleine bijdrage: in 2009 was rond 1% van het totale verbruik van hernieuw bare energie afkomstig van zonneenergie. Voor zonneenergie is een driedeling gemaakt: enerzijds de omzetting van zonnestraling in elektriciteit (zonnestroom of fotovoltaïsche zonneenergie), anderzijds de omzetting van zonnestraling in warmte (zonnewarmte of thermische zonneenergie) en passieve zonneenergie. Zon in Nederland: Over de hele wereld genomen levert de zon TW. Tegen een wereldwijde energiebehoefte van 16 TW is dit immens < veel. De energie kan door technische beperkingen tot heden maar voor een klein deel worden gewonnen > 1070 gemiddelde zonuren / jaar Instralingsdiagram In Nederland schijnt de zon voldoende om zonneboilers en zonnepanelen te laten werken. De opbrengst aan zonnestroom in Nederland is slechts een factor 2 lager dan in ZuidEuropa en Noordafrika. In Nederland is 30 m 2 aan zonnecelsystemen toereikend voor de elektriciteitsbehoefte van een gemiddeld huishouden (in Spanje 15m 2 ). Stroom opwekken met zonlicht gebeurt met blauwe zonnepanelen op het dak. Water opwarmen met zonnewarmte, gaat met een zonneboiler en zwarte zonnecollectoren, die eveneens op een dak liggen. Een eenvoudige manier om zonlicht te gebruiken voor verwarming is het gebruik van passieve zonneenergie. Bijvoorbeeld door het maken van een serre of extra raam op het zuiden. weinig onderhoud snelle en veilige installatie betrouwbaar overal is voldoende licht en zonnestralen relatief duur goede ligging nodig voor rendement productie met milieuvervuilende producten lange terugverdientijd financieel alleen aantrekkelijk met subsidies Holland Solar _ Zonnepanelen Informatiepunt _

4 Energie van de aarde energie van de aarde een bron met toekomst: Energie van de aarde levert nu ongeveer 2% van alle hernieuwbare energie in Onder geothermie, aardwarmte of bodemwarmte wordt vaak in brede zin verstaan het benutten van de hernieuwbare energie van de aarde. Mogelijke technieken zijn het ontrekken van warmte door bodemwarmtewisselaar, opslag van energie in de ondergrond en het benutten van geothermie. Bodemtemperatuur in Nederland: De buitenste 6000 meter van de aardkorst bevat een hoeveelheid ligging van de meest geschikte eenheden voor winning ivm bodemgesteldheid o C o C o C o C thermische energie die omgerekend meer dan vijftigduizend keer groter is dan de energie van alle aardolie en gasvoorraden in de wereld o C o C o C o C Temperatuurverdeling op 2000 meter diepte 12 o C 150 meter 3 o C per 100 m 1 ca. 75 o C 2000 meter Temperatuurverloop tot 2000 m 1 diepte Zonlicht verwarmt de bodem en het bodemwater. Door circulatie van het bodemwater wordt de warmte in door de bodem verspreidt. Tot een diepte van 150 m 1 is de temp ongeveer 12 C. De warmte in de bodem en in het bodemwater heten beide bodemwarmte. Ondiepe winning en opslag van warm of koud water geschiedt tot een diepte van 150 meter. De Temperatuur op 2000m 1 diepte is in Nederland gemiddeld 80 C. Deze warmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verwarmen van huizen. Diepe winning van geothermaal water vereist niet alleen een hoge temperatuur. Er moeten ook aquifers met een relatief hoge doorlaatbaarheid beschikbaar zijn. Daarvoor komen bijvoorbeeld de de Triaszandstenen in ZuidHolland in aanmerking. hoog rendement weinig grondbeslag geen variaties door externe factoren hele dag en hele jaar beschikbaar hoge investeringskosten lange afschrijvingstermijnen technische risico s extra aandacht voor uitvoering niet overal beschikbaar Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslagsystemen _ Stichting Platform Geothermie _ Ministerie van VROM _

5 Energie van biomassa Bioenergie niet altijd duurzaam: in 2009 was ruim 50% van de groene energie afkomstig uit biomassa. Wind, water en zonnekracht zijn de bekendste bronnen van hernieuwbare energie in Europa, maar ruim 70 procent van de groene energie in de EU komt uit een ander bron: biomassa. Via verbranding, vergisting en vergassing wordt energie uit biomassa gewonnen. Beoordeling duurzaamheid gangbare biomassastromen Positief Positief mits Nee, tenzij Negatief Resten uit FSC Reststromen uit de Jatrophaolie Eetbare oliën houtindustrie suikerindustrie Rietsuiker (palm, soja, koolzaad) Bermgras GFT Algen op land Tarwe Snoei en dunningshout Zoutwaterlandbouw RWZIslib Mais Afvalhout (A en B) Stro Diermeel Olifantsgras Agrarische resten Oud papier / karton Hennep Plant.olieschroot Suikerbiet Populier Resten voedings Mist Wilg middelenindustrie Riet Afvalfrituurvet Positief Positief mits Nee, tenzij Gebruik van deze biomassa is akkoord. Controle op duurzaamheid achteraf. Gebruik van deze biomassa is akkoord mits het genoemde aandachtspunt vóóraf gecontroleerd wordt. Overige aspecten kunnen achteraf op duurzaamheid gecontroleerd worden. Duurzaamheid van deze biomassa is (zeer) twijfelachtig. Geen stimuleringsbeleid voor gebruik van deze biomassa, tenzij vooraf de duurzaamheid bewezen kan worden. Negatief Deze biomassa voldoet niet aan de duurzaamheidscriteria. Geen stimuleringsbeleid voor gebruik van deze biomassa. Concreet betekent dit geen SDEsubsidie en niet meetellen in de biobrandstoffenverplichting. Stimuleringsbeleid dient zich op een andere biomassasoort of andere opties te richten. De duurzaamheid van bioenergie is lastig te meten. Het hele proces dat leidt tot energie uit biomassa moet bekeken worden. Mee te wegen zijn: de herkomst van de biomassa, de verwerkingswijze, de energiekosten en de milieubelasting die ontstaan door voorbewerking, transport en restafval. In het nieuwe certificaat NTA 8080 wordt daarnaast extra aandacht besteden aan onderwerpen zoals landgebruik, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden bij de plantages. Het debat draait dus niet zozeer om de vraag of alle energie uit biomassa duurzaam is, maar welke vorm van energie uit biomassa duurzaam is, en onder welke voorwaarden. Elke soort biomassa heeft specifieke eigenschappen, eigen voor en nadelen, én onzekerheden. goedkoop gebruik van afvalstoffen CO 2 neutraal makkelijk in te passen in de bestaande energievoorziening en technologieën ontbossing food vs. fuel fijnstof komt vrij bij verbranding draag niet bij aan CO 2 reductie kweken van biomassa voor de energieproductie vereist een grote grondoppervlakte Stichting Natuur en Milieu _ Natuur en Milieufederaties _ Webportal duurzame biomassa voor energie _

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Het CQteam is een adviestak van HVC en verleent primair de aandeelhoudende gemeenten van HVC advies op het gebied van duurzame energie. September 2010 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Alles over groene energie in uw buurt.

Alles over groene energie in uw buurt. De familie Decraene over hun houtpelletketel De familie Vander Steene over hun zonnecellen De familie Ooms over hun zonneboiler Alles over groene energie in uw buurt. De familie Karatzis over hun warmtepomp

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van Duurzame energie in uw woning Antwoorden op uw vragen SenterNovem is een agentschap van Inleiding Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame

Nadere informatie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Dit hoofdstuk sluit aan bij kerndoel 49. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014

Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014 Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014 1 Antwoorden op veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 3 1.1 Waarom bieden woningcorporaties zonnepanelen

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015

Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015 Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015 1 Antwoorden op veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 3 1.1 Waarom bieden woningcorporaties zonnepanelen aan?...

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

Energie voor de Toekomst

Energie voor de Toekomst Energie voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Hoe werkt een turbine? Pagina 5 Kolenenergie pagina 7 Kernenergie pagina 9 STEG Centrales pagina 13 Zonne-energie pagina

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Woningen energieneutraal renoveren: hoe doe je dat? Leer hoe bestaande woningen energieneutraal te renoveren zijn. Met als belangrijkste ingrediënten: terugdringen van de energiebehoefte

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE GLOBALISERINGSREEKS

DUURZAME ENERGIE GLOBALISERINGSREEKS DUURZAME ENERGIE GLOBALISERINGSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn over internationale samenwerking

Nadere informatie

Het ideé fixe van zonnecellen en windmolens

Het ideé fixe van zonnecellen en windmolens Het ideé fixe van zonnecellen en windmolens L.J.Giling emeritus-hoogleraar zonnecel- en materiaalgroep Radboud Universiteit Nijmegen Wanneer iemand gevraagd wordt hoe hij denkt dat de opwarming van de

Nadere informatie

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen Werk aan de toekomst met bio-energie Antwoorden op uw vragen Inleiding Stel, u bent projectontwikkelaar en u wilt een bedrijventerrein aanleggen of een nieuw kantoor bouwen. Niet onwaarschijnlijk dat u

Nadere informatie

DELTA en kernenergie

DELTA en kernenergie DELTA en kernenergie Kernenergie is nodig om elektriciteit betaalbaar te houden en het broeikaseffect terug te dringen. Door toepassing van kernenergie zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst over voldoende

Nadere informatie

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten!

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Over energie, exergie, WKO, Warmtepomp en Hybride Systemen Colt International www.coltinfo.nl Postbus 29 5430 AA Cuijk Tel: 0485 399 999 info@coltinfo.nl Duurzame

Nadere informatie

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS ^ * Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS * Heldergroen gas Een visie op de duurzaamheid van groen gas Inhoud Waarom deze visie? 5 Samenvatting 6 1. Wat is groen gas? 9 1.1 Groen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Dossier energiegewassen

Dossier energiegewassen Dossier energiegewassen Europa wil energiegewassen Onze Vlaamse boeren ook? Uitgave maart 2007 Wervel vzw Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw www.wervel.be INHOUDSTAFEL 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020. Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie

Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020. Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020 Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie Colofon Opdrachtgever Jeroen Nollet ING Lease Nederland Auteurs Gerben Hieminga en

Nadere informatie

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Is er genoeg wind voor ons allemaal? Grote krantenkoppen vandaag. Een energiemaatschappij in Rotterdam zegt: Er is genoeg wind voor ons allemaal. Maar is dat wel zo? Zit er in die wind wel genoeg energie

Nadere informatie

PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2010

PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2010 PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2010 Methodiek voor het berekenen en registreren van de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen Agentschap NL Mei, 2010 Opgesteld door Simone te Buck Bregje

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020. Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE

Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020. Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE Rapportage in opdracht van SenterNovem EINDVERSIE Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020 Auteurs: Ir. Jaap Koppejan, Procede Biomass BV Dr. Ir. Wolter Elbersen, WUR-AFSG

Nadere informatie

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Visie Energie 2050 Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan. Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke

Nadere informatie