1. Interplay: De huidige wetenschap bespreken. Wat weten we eigenlijk, en wat niet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Interplay: De huidige wetenschap bespreken. Wat weten we eigenlijk, en wat niet."

Transcriptie

1 Module Korte beschrijving Leerdoelen Werkvorm Worldview De voordelen ervaren van spirituele activiteiten als yoga en meditatie. Het contact met de natuur verdiepen en verrijken. Creativiteit ontwikkelen. Aan veranderingen willen werken. Dagelijks verslag maken. 1. Holistic worldview 2. Reconnecting with nature 3. Transformation of Consciousness Bewust worden hoe jouw cultuur, je opvoeding en je persoonlijke ervaringen jouw visie op de wereld beïnvloeden. Gevoel en visie van oneness overbrengen. Diep verbinden met de natuur. Een innerlijk contact ontwikkelen met de natuur. Dromen laten ontwaken In contact komen met de diepere missie en doelen Introduceren van nieuwe inzichten met betrekking tot holistische wereldbeelden. Een brug weten te bouwen tussen holistische zienswijze en reguliere zienswijze. Een eigen manier ontwikkelen om tot diep bewustzijn te komen. Intense natuurbeleving ontwikkelen. De relatie begrijpen tussen de intense natuurbeleving en iedere discussie over duurzaamheid. Acties ontwikkelen om de natuur te waarderen en herstellen. Bewust worden dat we allen een individu zijn en tevens verbonden met alles wat leeft op aarde en in het universum. De diepere doelen en passie in je eigen leven onderzoeken. 1. Interplay: De huidige wetenschap bespreken. Wat weten we eigenlijk, en wat niet. 1. Natuur wandeling 2. Mindfullness 3. Excursie voedselbos 4. Deep ecology 1. Lezing 2. Video van Pacha Mama foundation 3. Drie luik sociaal betrokken spiritualiteit

2 4. Personal Health and Planetary Health Als we de aarde gezonder maken, dan werken we tevens aan onze eigen gezondheid. Gezondheid is niet alleen het vermijden van ziekte. Gezondheid hangt samen met de manieren waarop je leeft werkt en woont. Een holistische kijk op jezelf ontwikkelen. De relatie kunnen zien tussen herstel van de natuur en de gezondheid van mensen (en dus ook jezelf) De wijsheid van traditionele holistische geneeskunst onderkennen en dit weten te balanceren met moderne westerse geneeskunst. 1. Lezing 2. Praktische oefeningen 3. Zelfreflectie 5. Socially Engaged Spirituality Spiritualiteit zonder verandering op sociaal vlak is lam en sociale veranderingen zonder spiritualiteit is blind. Relatie leggen tussen je eigen spirituele pad en innerlijke groei en de gezamenlijke transformatie. Creative samenwerking faciliteren tussen spirituele groepen en/of je eigen spiritualiteit en groepen die veranderingen willen bewerkstelligen. 1. Open space; ontwikkelen duurzaamheids-educatie of transitie activiteiten. 2. Speeddaten met ecovillages en andere transitie organisaties.

3 Module Korte beschrijving Leerdoelen Werkvorm Social Creeer een gezamenlijke visie voor een collectief project. Versterk je eigen leiderschapskwaliteiten. Maak besluiten die iedereen kan accepteren en ondersteunen. Zie conflicten en verscheidenheid als een uitnodiging voor groei. Creëer vieringen en intense rituelen met elkaar. 6. Building community &Embracing Diversity 7. Communication Skills, conflict facilitation and decision making Sterke gemeenschappen groeien vanuit sterke individuen. In een gemeenschap is een sociale structuur nodig en verschillende technieken om te verzekeren dat iedereen op eigen unieke wijze kan bijdragen aan de visie en missie. Er zijn meerdere manieren om besluiten te nemen binnen een groep. Belangrijk daarin is dat iedere deelnemer daarin gezien en gehoord wordt, en dat er zonder geweld omgegaan wordt met conflicten. Tap in de kracht voor sociale verandering wat in een ecodorp of eco gemeenschap besloten ligt. Ontwikkel vaardigheden om een gezamenlijk een ecodorp te ontwikkelen en om deze samen met anderen op te zetten, inclusief besluitvormings- vaardigheden en conflicthantering. Omarm verscheidenheid. Verschillende manieren van besluitvorming onderzoeken. Mee doen aan een besluitvormingsproces. Een besluitvormings proces faciliteren. Op basis van principes van geweldloze communicatie een conflict kunnen bespreken. 1. Clantime; delen en analyseren van onze observaties over wat er gaande is in de groep. 2. Excursies naar andere ecodorpen. 3. Geschiedenis en organisatie van Olst uitleggen. 4. Vragen stellen aan ecodorp pioniers. 1. Werken met sharings Iedere deelnemer krijgt de kans een sharing en/of check in- en outs te faciliteren. 2. Organiseren van activiteiten tijdens een ecovillagebezoek volgens sociocratische structuur. 3. De taken binnen de EDEzelf organiseren en daarmee communicatie vaardigheden oefenen.

4 8. Leaderschip and empowerment In veel organisaties groeit autoriteit niet natuurlijk in samenspraak met talenten en individuele wijsheid. Het wordt meestal bepaald door rangen en privileges. Hoe breek je door deze grenzen heen? Het verschil begrijpen tussen onderdrukte kracht en creatieve kracht. Leren hoe je jezelf en anderen kunt versterken. Het integreren van nieuwe leiderschapskwaliteiten. 1. Visualiseer verschillende rangen binnen de groep. Bijvoorbeeld in een rij gaan staan op leeftijd. 2. Oefen verschillende leiderschapkwaliteiten. 3. Wissel succesverhalen uit met elkaar. 9. Art, Ritual, social transformation Kunst is niet alleen voor artiesten. Het is een manier om schoonheid en plezier toe te voegen aan alles wat we doen. Vieringen in een gemeenschap zorgen voor sociale binding. Ontdek kunst als een medium voor persoonlijke groei, heling, en transformatie. Ontwerp en organiseer een (gemeenschappelijke) viering. Maak een individueel kunstobject en een gezamenlijk kunstobject. 1. Interplay 2. Een feest samen organiseren 3. Samen liederen/verhalen uitwisselen en zingen 10. Education, personal networks and activism Ieder van ons kan er voor kiezen deel uit te maken van de oplossing in plaats van deel uit te maken van het probleem. In het werken voor een duurzame toekomst kunnen we profiteren van ondersteuning van (internationale) netwerken. Vergaar het inzicht hoe generaties elkaar beïnvloeden en in contact staan met elkaar. Ervaar de verbondenheid met elkaar en met de aarde. Hoe ga je om met ruimte voor jezelf/privé en ruimte voor het publiek? Hoe ga je om met educatie, netwerken, uitwisselen, etc? 1. In subgroepjes ontwerp je een lokale economie met producten uit de oorspronkelijke woonplaats van iedere deelnemer. 2. Uitwisselen van ervaring met mensen die (lang) in een ecodorp hebben geleefd. 3. Bezoek ecodorpen.

5 Module Korte beschrijving Leerdoelen Werkvorm Economie Herken dominante patronen en activeer zaken waarmee je een verandering kunt beïnvloeden. Ontwerp elementen voor een gevarieerde veerkrachtige lokale economie. Ontwerp en gebruik valuta systemen passend bij lokale contexten. Verbind persoonlijke activiteiten aan een verdienmodel. Identificeer sociaal verantwoordelijke lokale legale structuren en financiële strategieën. 11. Shifting the global economy to sustainability 12. Right livelhood Veel producten zijn gemaakt uit verschillende bronnen over de hele wereld en worden over de hele wereld verhandeld. Dat heeft veel nadelige consequenties voor. Hoe verander je de markt van globaal naar duurzaam en lokaal? Maakt welvaart gelukkiger? Welke duurzame keuzes maak je zelf in het levensonderhoud? Hoe verhoudt dit zich tot het welzijn van de aarde? Begrijpen hoe de globale economie valuta werkt. De consequenties van de globale economie voor mensen en ecoystemen begrijpen. De ontwikkeling van de huidige (globale) economie begrijpen. Veranderingen die gemaakt kunnen worden om de economie duurzamer te maken. Verbinden van eigen waardes met economische keuzes in het levensonderhoud. Een diepe verbinding maken met onze levensdoelen in relatie met de gezondheid en het welzijn van de aarde. 1. Een ecologische footprint uitwerken 2. Een biografie maken van de oorspronkelijke bronnen van een product. 3. Uitwerken van hetzelfde product hoe het zou kunnen worden gemaakt, als je binnen de ecologische footprint zou blijven. 4. Duurzame route door Deventer volgen. 1. Een lijst maken met tien dingen die de kwaliteit van leven en welzijn vergroot. 2. Lezing over alternatieve manieren van leven in een gemeenschap, dorp of stad.

6 13. Local Economies Ecodorpen gebruiken vaak een mix van vrijwillige diensten en betaalde diensten en goederen. Veel diensten en goederen worden betaald volgens bepaalde ruilsystemen. Des te meer zelfvoorzienend een ecodorp is, des te onafhankelijker het kan zijn. Begrijpen van concepten van sociale bedrijven. Voorbeelden geven van (zelfvoorzienende) activiteiten van duurzame (ecodorp)bedrijven. Verkennen van de verschillende ondernemingsvormen en financieringsmodellen binnen een ecodorp. Ideeën opdoen voor ecodorp ondernemingen. 1. De groep verdelen in inwoners van het platteland, inwoners vanuit de provincie en inwoners vanuit de steden. 2. Analyseren welke goederen nodig zijn vanuit het platteland, provincie en de stad. En welke goederen afgezet kunnen worden vanuit het ecodorp naar deze drie groepen. 3. De stroom goederen en diensten van een bestaand ecodorp analyseren. 14. Community Banks and Currencies Ecodorpen zijn vaak deels gefinancieerd met hulp van geld van dorpsleden en hun kennissen/familie. Begrijpen wat geld is en hoe het werkt. Bestuderen van voorbeelden van ecodorpen hoe deze lokale economieën hebben ontwikkeld. 1. LETS game 2. Hand s on sessie om een eigen valuta systeem te ontwikkelen. 3. Fundraising methodes oefenen. 15. Legal and Financial Issues Op welke manier heeft het ecodorp wettelijk de gemeenschappelijke eigendommen en ondernemingen geregeld? Hoe gaat het ecodorp om met inkomsten en uitgaven? Kennis ontwikkelen en vertrouwd raken in de verschillende wetten, juridische en financiële opties voor ecodorpen en ecodorp ondernemingen. Oefenen met haalbaarheidstudies en ondernemingsplannen. 1. Deelnemers brengen hun eigen projecten in, in kleinere groepen, en bespreken de financiële en juridische aspecten van het project. 2. Lezing over de financiële en juridische structuur van Sieben Linden. 3. Een financieel overzicht opnemen in uitwerking stage opdracht.

7 Module Korte beschrijving Leerdoelen Werkvorm Ecological Maak een ontwerp waarbij de wereldvisie, sociale, ecologische en economische systemen zijn geïntegreerd. Ontwerp een lokaal voedselproductie systeem of CSA. Ontwerp duurzame systemen voor energie, water en mobiliteit. Meet en ontwerp voor neutrale ecologische foodprints. Herbouw of herstel natuur en ecologische gebouwen, zowel in de stad als platteland. 16. Green building & retrofitting Hoe kun je duurzaam bouwen en/of constructies realiseren? Denk aan plaats, plek, natuurlijke aspecten van zo n plek als klimaat en bodem, ontwerpen voor comfort, ontwerp naar budget, vormen van huizen, functies binnen huizen, gezondheid, duurzame systemen voor energie, water etc. Evalueer op objectieve wijze de problemen inherent aan de moderne bouw en constructie technieken. Vertrouwd raken met alternatieve duurzame bouw en constructie technieken. Bewust worden van de keuze aan duurzame regionale materialen. Onderzoek opties om niet duurzame ontwerpen verduurzamen. Herstellen en opnieuw bewoonbaar maken vervallen gebouwen. 1. Maak een plan voor een ecodorp, ecogebouw of ecoproject. 2. Maak een plan voor de groenstrook van aardehuizen Olst. 3. Help mee bij de bouw van een duurzaam gebouw, zoals strobalen bouw. 4. Bekijk recycle systemen en onderzoek mogelijkheden voor beter recyclen.

8 17. Local foods; nutrient cycles Wat zijn de echte kosten van voedselproductie? Zelfvoorzienend en ecologisch voedsel verbouwen. Bewust worden van de voordelen van kweken en distribueren en consumeren van lokaal geproduceerd voedsel. Ontwerp een voedselproductie schema voor een ecodorp. Probeer en ervaar verschillende manieren uit van ecologische voedselproductie en opslag. 1. Ontwerp een voedselproductie systeem binnen de groenstrook in Olst. 2. Verwerk een compostsysteem in het ontwerp van groenstrook in Olst. 3. Werk met mulchen in de groenstrook in Olst. 4. Verwerk eetbare planten in ontwerp groenstrook in Olst 5. Maak een kippentractor of een ander systeem voor ziekte- en plagenbestrijding. 6. Ontwerp een rotatie systeem voor planten. 7. Verwerk kruiden in een smoothie en jam. 18. Water, energy and infrastructure Welke toegepaste technieken zijn er op het gebied van duurzame energie, water en mobiliteit, wegen, infrastructuur en communicatie. Hoe ga je om met afvalwater? Hoe kun je huishoudelijk afvalwater recyclen? De waterkringloop begrijpen. De energiebehoefte voor mensen en individuele huishoudens evalueren. De mogelijkheden van hernieuwbare energie leren kennen. Mogelijkheden voor duurzame mobiliteit onderzoeken. Duurzame technologische oplossingen voor water, energie en mobiliteit voor woningen kunnen beschrijven. 1. Bekijk tijdens een excursie een zonnepaneel/werking van de zonnecellen. 2. Bekijk tijdens een excursie ontwerpen van een regenwateropvang systeem, een grijs- en zwartwater systeem, een moeras, kikkerpoel of zwemwater. 3. Meet de ecologische voetprint van het watergebruik.

9 19. Restoring Nature, Urban rgeneration and rebuilding after disasters Met meer dan 50 procent van alle inwoners op aarde die momenteel in de stad leven, moeten we duurzame oplossingen creëren voor steden. Transitie Towns is een beweging die zich inzet tegen de gevolgen van Piekolie en klimaat veranderingen. Praktische toepassingen kennen om natuur te herstellen en in balans te brengen. Ontwerp vanuit principes voor duurzame en veerkrachtige ontwerpen. Succesvol managen van schaarse bronnen en materialen Maak kennis met activiteiten vanuit Transitie Towns. (lezing en speeddaten) 9. 2.Onderzoek voor jezelf mogelijkheden om mee te doen aan Transitie Town activiteiten of bedenk activiteiten die jezelf daarin zou kunnen ontwikkelen. (open space) 20. Whole sytems Approach to Design Wat maakt een ecodorp nu een ecodorp? In het ontwerp bekijk je de volgende facetten; Historie van andere ecodorpen, observatie van de plek/plaats, ontwerpeisen, hoe ga je het ontwerp presenteren/communiceren met anderen/, infrastructuren, ecologische systemen en aspecten,, sociale aspecten, economische aspecten, spirituele aspecten, projectmanagement, het maken van een plan. Presenteer een uitgebreid holistisch ontwerp, waarin een synergie is gerealiseerd tussen spiritueel, sociaal, economisch en ecologische aspecten binnen het ontwerp. Laat binnen het ontwerp zien hoe je zorgt voor de huidige en toekomstige bewoners. Leg de technische systemen uit binnen het ontwerp. Leg uit hoe je samen met je teamgenoten gewerkt hebt aan het ontwerp. Vertel daarbij welke communicatietechnieken en ontwerpmethodes je hebt gebruikt. 10. Maak een ontwerp voor de groenstrook van aardehuizen Olst. Verwerk daarbij de volgende onderdelen; 11. Analyse van de plek, gebruikerswensen, overlay methode waarbij verschillende lagen worden uitgediept voor het ontwerp, schetsen maken voor het ontwerp voor deelfuncties binnen het ontwerp, alle deelfuncties samenvoegen tot 1 ontwerp.

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg

Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg Motivatieprofiel van Robert Groeneweg DEFINITIEF RAPPORT 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. INLEIDING... 3 3. CONCLUSIES... 4 4. ADVIES... 5 5. MOTIVATIEPROFIEL - SAMENGEVAT... 6 6. MOTIVATIEPROFIEL

Nadere informatie

Verslag Symposium 12 april 2012

Verslag Symposium 12 april 2012 Verslag Symposium 12 april 2012 Herman Wijffels Herman Wijffels hield een inspirerend verhaal over de veranderende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende economie. Onze huidige systeem is

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Wonen Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Deelnemers: Ariane Lelieveld; Dirk Dekker; Emil Talen; Erika Jacobs Lord;

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

Centrum voor de Kunsten HOORN

Centrum voor de Kunsten HOORN Centrum voor de Kunsten HOORN CONTRASTEN VERNIEUWEN augustus 2013 C-ROOTS, AMSTERDAM Hoorn vooraf Een nieuw Centrum voor de Kunsten in Hoorn met een regionale aantrekkingskracht. Wat in staat is als richtinggevend

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Op-stap nei duorsumens

Op-stap nei duorsumens CONCEPTVERSIE Op-stap nei duorsumens Titel beleidsnota Titel Titel beleidsnota onder titel beleidsnota (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) Bijlagenboek Bijlagenboek: Op-stap nei

Nadere informatie