Duurzame energie. Nacht van de Nacht Duurzaam wonen in de Zuidpolder Opening KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Prijsvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame energie. Nacht van de Nacht Duurzaam wonen in de Zuidpolder Opening KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Prijsvraag"

Transcriptie

1 Duurzame energie Nacht van de Nacht Duurzaam wonen in de Zuidpolder Opening KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Prijsvraag Gemeente Eemnes

2

3 Duurzaam energiegebruik Duurzaam energiegebruik helpt klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat zijn duurzame energiebronnen en wat is duurzame energie? Duurzame energie heet zo omdat bij het opwekken van elektriciteit door duurzame bronnen zoals zonlicht of windkracht geen CO 2 vrijkomt. Klimaatbeleidsplan De gemeente Eemnes heeft in 2011 het Klimaatbeleidsplan Eemnes vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente een bijdrage gaat leveren om klimaatverandering tegen te gaan. Dit is voor ons allemaal van belang. U kunt daar bij helpen! Wat kunt u zelf doen? Energie (lees: elektriciteit en gas) besparen is nog steeds de effectiefste manier om het vrijkomen van CO 2 te verminderen en klimaatverandering tegen gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het isoleren van uw woning en door korter te douchen. Of gewoon door de verwarming vaker lager te zetten en uw lampen te vervangen door spaarlampen. U kunt ook zelf energie opwekken met zonnepanelen. Al deze maatregelen besparen op uw gas- en elektriciteitsverbruik en dat is weer een besparing in uw portemonnee. Wat doet de gemeente? De gemeente heeft onder andere alle gemeentelijke gebouwen voorzien van een energielabel. Aan de hand van het energielabel wordt gekeken welke energiebesparende maatregelen toegepast kunnen worden om de gebouwen te verduurzamen. Bij nieuwe of verbouwde gemeentelijke gebouwen zoals Dansstudio Eemnes, KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes zijn in de (ver)bouw allerlei energiebesparende maatregelen toegepast. Daarnaast organiseert de gemeente regelmatig duurzaamheidsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt advies gegeven over energiebesparende maatregelen en brengt de gemeente ondernemers op het gebied van duurzame middelen en inwoners met elkaar in contact. Ook kan de gemeente u helpen met het financieren van energiebesparende maatregelen voor uw woning. Dit doet de gemeente door het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Dit is een lening waarbij tegen een laag tarief geld geleend kan worden om te investeren in duurzame energie. Het volledige klimaatbeleidsplan vindt u op //////////////////////// zonlicht of windkracht kunnen niet opraken

4 Energieverbruik huishoudens Eemnes daalt //////////////////////// De afgelopen jaren is het gasverbruik in Eemnes flink gedaald. Ondanks een kleine groei van het aantal huishoudens daalde het totale verbruik tussen 2008 en 2013 met ruim 12%, tot m 3. Ook het elektraverbruik door huishoudens nam af, met 6% naar kwh. Dankzij dit lagere verbruik nam de totale CO 2 uitstoot door huishoudens af van kg in 2008 naar kg in 2013 (- 10%). Ondanks de dalende trend nog steeds een indrukwekkende hoeveelheid. Het verbruik kan nog verder naar beneden! Met name door energiebesparende maatregelen te nemen en door meer gebruik te maken van duurzame energie. Ook het gemiddelde verbruik door ondernemers ging omlaag in vergelijking met In dat jaar zorgden 1298 bedrijfspanden gezamenlijk voor kg CO 2 uitstoot. In 2013 komt het totaal door 1346 bedrijfspanden op kg. Omgerekend per bedrijfspand een daling van 4,8%. Onderstaande tabellen geven een overzicht van het energieverbruik van huishoudens in Eemnes over de afgelopen jaren. Gasverbruik huishoudens Eemnes in m 3 Jaar Aantal aansluitingen Totaal verbruik Gemiddeld p. aansluiting Elektraverbruik huishoudens Eemnes in kwh Jaar Aantal aansluitingen Totaal verbruik Gemiddeld p. aansluiting

5 Gemiddelde CO 2 uitstoot per huishouden Eemnes in kg

6 Duurzame energie, ook interessant voor ondernemers Dat duurzame energie ook interessant kan zijn voor ondernemers blijkt wel uit het verhaal van Ton Rigter, eigenaar van pensionstal De Paardenstek in Eemnes. Zo n drie jaar geleden bedekte hij 264 m 2 dak van zijn pensionstal met zonnepanelen. Gemiddeld wekt hij ongeveer KWh per jaar op. Hiermee voorziet Rigter volledig in zijn energiebehoefte. De kosten van deze investering zijn na ongeveer vijftien jaar terugverdiend. In mijn geval al na acht jaar vanwege de subsidie die ik heb gekregen, aldus Ton Rigter. Hij legt uit hoe één en ander tot stand kwam. Subsidie door provincie Utrecht Zes jaar geleden ging Rigter samen met een aantal agrarische ondernemers, LTO (Landen Tuinbouworganisatie Nederland) en de plaatselijke Agrarische Klankbordgroep Ondernemers Eemnes (AKOE), met elkaar in gesprek over nieuwe impulsen voor agrarische bedrijven. Zij ontwikkelden een plan om energie via zonnepanelen op te wekken om zo zichzelf te voorzien in hun energiebehoefte. Een reëel project dat rendabel kan zijn met behulp van subsidie. Die steun kwam in 2009 van de provincie Utrecht. Vijftig procent van de investering werd gesubsidieerd door de provincie en de andere helft investeerden de ondernemers zelf. Uitvoering De volgende stap was de uitvoering. Eerst werden offertes en informatie opgevraagd. Uiteindelijk is gekozen voor de Zonne-energie Specialist uit Naarden, die de zonne panelen in 2010 installeerde. Dat was drie jaar geleden. Intussen heeft de techniek niet stilgestaan. De kinderziektes zijn er uit en de consument kan tegenwoordig kiezen uit heel wat opties. De heer Rigter adviseert om goede afspraken met de energieleverancier te maken over het terugleveren van de energie die je opwekt. Bijvoorbeeld met een elektriciteitsmeter die terugdraait. Zorg er ook voor dat je advies kan inwinnen bij een deskundig adviseur. Voordelen Dat de zonnepanelen voordelen met zich meebrengen, was voor Rigter een vereiste. Duurzaam is goed, maar moet niet ten koste gaan van alles. Als ondernemer moet het natuurlijk wel rendabel zijn. Zo brengt het plaatsen van zonnepanelen fiscale voordelen met zich mee omdat je als ondernemer de energie-investering van je winst mag aftrekken. Daar komt bij dat je geen energiekosten hebt wanneer je al je energie zelf opwekt. Daarnaast is het goed voor het imago van het bedrijf en draag je bij aan een schoner milieu. Daar doen we het natuurlijk ook voor. Voordelen zonnepanelen: l Fiscaal voordeel l Geen of lage energiekosten l Positieve bijdrage bedrijfsimago l Schoner milieu

7 //////////////////////// Duurzaam is goed, maar moet niet ten koste gaan van alles

8

9 Duurzame energielessen //////////////////////// Onder het mom van Jong geleerd is oud gedaan kregen leerlingen uit groep 7 en 8 van de Eemnesser basisscholen les in duurzame energie. Doel van de lessen is om kinderen bewust te maken van energieverbruik, te laten zien hoe efficiënt met energie kan worden omgegaan en hoe met nieuwe technieken duurzame energie kan worden opgewekt. Hoe kan ik warmte binnen houden? Zelf energie leveren? Windenergie gebruiken? Zonnewarmte gebruiken? Letten op stroomslurpers en sluipverbruikers? Aan de hand van verschillende proefjes kregen de kinderen hier antwoord op. voor de toekomst van onze kinderen is het van belang duurzame energiebronnen te benutten Bram Wondergem wethouder

10 Duurzaam bouwen //////////////////////// Een mooi huis met een lage energierekening Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning. En wie nu al energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de nabije toekomst gaan gelden. Tot slot zorgt een duurzame manier van bouwen ervoor dat de woning zijn waarde langer behoudt. Duurzame woningen in de Zuidpolder De gemeente Eemnes realiseert ten zuiden van Eemnes, tussen de A27 en de Wakkerendijk een nieuwe wijk; Zuidpolder. Op 30 oktober aanstaande start de verkoop van de eerste 60 woningen in de Zuidpolder in Eemnes. Er komen rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen, in totaal 44 woningen en zestien appartementen. Ook zijn er vijf kavels te koop waarop u een eigen huis kunt (laten) bouwen. Het eerste deelplan dat in de Zuidpolder wordt gerealiseerd, is De nieuwe Oogst Eemnes. Zoals de naam al laat raden wordt het een veelzijdig gebied met verschillende woningen en afwisselende architectuurstijlen die aansluiten bij het dorpse karakter van Eemnes. Op deze unieke plek worden kwalitatief goede en duurzame woningen gerealiseerd. Energiezuinig De woningen in de Zuidpolder worden energie zuinig. Hiermee lopen we vooruit op de standaardeis voor nieuwbouwwoningen in Nederland. De woningen zijn goed geïsoleerd. Omdat het belangrijk is dat de zon zoveel mogelijk het huis binnen valt zijn de woningen in Zuidpolder Noord-Zuid georienteerd. Door aan de Zuidkant veel glas toe te passen kan de zon optimaal naar binnen komen. Een Noord-Zuid ligging is eveneens een groot voordeel bij de toepassing van zonnepanelen of zonneboiler. Een intelligent ventilatiesysteem zorgt voor een prettig binnenklimaat en voorkomt dat er onnodig warmte verloren gaat. Afhankelijk van de wensen van bewoners wordt per fase naar aantrekkelijke alternatieve duurzaamheidsmaatregelen gekeken. Wat is duurzaam bouwen?: Duurzaam bouwen betekent dat woningen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om: l gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners; l een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; l voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken; l de woning zo te ontwerpen dat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft.

11 Woningen Zuidpolder hebben lage EPC Nieuwe gebouwen moeten wettelijk aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC wordt steeds strenger om ons voor te bereiden op bijna energieneutraal bouwen vanaf eind Sinds 2011 moet de EPC voor nieuwe woningen 0,6 of minder zijn. De EPC voor nieuwe woningen in de Zuidpolder is 0,4. Dit ligt dus onder de wettelijke verplichte eisen.

12 Wist u dat? //////////////////////// drie huishoudens in de gemeente Eemnes een duurzaamheidslening hebben acht huishoudens in de gemeente Eemnes gebruik hebben gemaakt van de Landelijke Subsidie Zonnepanelen de gemeente Eemnes groene energie inkoopt en dat De Hilt en Kringloopcentrum Eemnes dat ook doen een kraan die water druppelt, vijf liter water per dag verspilt als we in Nederland één procent meer fietsen en daarvoor de auto laten staan, we acht miljoen liter brandstof per jaar zouden besparen het verschil tussen een douche en een bad zit in het verbruik van water. Een douche verbruikt in vijf min 55 Liter water en een bad daarentegen 110 Liter door het uitzetten van de verwarming in ruimtes die je niet gebruikt, je maar liefst acht procent bespaart op je energierekening! een vliegretourtje Amsterdam - New York kost evenveel energie (per passagier) als zes maanden verwarming van een gemiddelde Nederlandse woning een kilometer fietsen van de fietser 100 kilojoule energie vergt. Een kilometer lopen 230 kj. Een kilometer met de auto in de stad vraagt kj energie - en op de snelweg kj een koe per jaar 360 kubieke meter biogas naar buiten windt

13 Samen Energie besparen //////////////////////// Op 17 oktober 2013 is de website gelanceerd. Op deze website kunnen inwoners uit Eemnes en Gooi en Vechtstreek terecht voor het op vragen van advies, een offerte of bouwplan bij bedrijven en installateurs in de eigen gemeente of regio. De site geeft ook contact informatie en voorbeelden van initiatieven en collectieve aanpak van huiseigenaren zelf, met een hele wijk of straat. Klimaatverandering, de stijgende vraag naar energie en het opraken van fossiele brandstoffen zorgen ervoor dat energieen klimaatbeleid hoog op de landelijke politieke- en maatschappelijke agenda staan. Voor een effectieve, toekomstgerichte aanpak zijn gezamenlijke inspanningen op lokaal niveau hard nodig. Vooral in bestaande woningen zijn veel mogelijkheden voor energiebesparing. Dit maakt dat gemeenten en huiseigenaren in de regio een gezamenlijk doel hebben, dat zich leent voor collectieve aanpak. Nu investeren in duurzame woningverbetering en passende maat regelen, betekent zichtbaar resultaat en merkbare besparing, op zowel de korte als de lange termijn. De website is een initiatief van de gemeente Eemnes en negen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, Regio Gooi en Vechtstreek en diverse partners om gezamenlijk energie te besparen. Centraal staat regionale samenwerking en doelgerichte en praktische informatievoorziening en uitwisseling. Collectieve aanpak maakt woningverbetering financieel aantrekkelijk. Duurzame maatregelen leveren daarbij besparingen op die huiseigenaren direct of op iets langere termijn terugzien in de portemonnee. Belangrijk is het om eigenaren goed inzicht en directe toegang te geven tot subsidieregelingen en vergunningen. Uitvoerende bedrijven kunnen behulpzaam zijn bij informatieverstrekking en het aanvragen hiervan, bij gemeenten of provincie.

14 Energie besparen in uw eigen woning? Maak gebruik van de duurzaamheidslening //////////////////////// Hebt u een eigen huis en wilt u energie besparen? De gemeente Eemnes helpt u duurzaam te (ver)bouwen. Het is financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing met een duurzaamheidslening tegen een rente die maximaal drie procent lager ligt dan de marktrente. U kunt de lening bijvoorbeeld gebruiken voor isolatie, een zonneboiler of een energiezuinig verwarmingssysteem. Duurzaamheidsfonds Hiervoor is een regeling opgesteld om leningen met een lage rente te verstrekken uit een revolverend fonds. Dit duurzaamheidsfonds bevat euro. Het wordt steeds aangevuld met de rente op al verstrekte leningen en de aflossingen. Op deze manier kunnen steeds weer nieuwe leningen worden verstrekt. Waarom lenen? Een verbouwing kost veel geld. Vaak sluiten woningeigenaren leningen af tegen een hoge rente. Of ze vragen een extra hypotheek aan. De gemeente wil graag dat u duurzaam (ver)bouwt en zorgt er daarom voor dat u daarvoor goedkoop en betrouwbaar kunt lenen. Voorwaarden In de verordening duurzaamheidslening staat wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een lening. Op dit moment stelt de gemeente de volgende voorwaarden: U bent eigenaar van een bestaande woning in Eemnes gebouwd voor 1995 (hierop is een aantal uitzonderingen en deze kunt u terug vinden op de website van de gemeente Eemnes). U gebruikt de lening voor energiebesparende maatregelen. U kunt minimaal 2.500,- lenen en maximaal ,-. De maximale looptijd van de lening is 15 jaar en u start gelijk met aflossen. Kijk op de website van de gemeente voor de actuele voorwaarden en de complete regeling. Aanvragen U kunt de lening aanvragen door het aanvraagformulier duurzaamheidslening in te vullen en op te sturen naar de gemeente Eemnes. Voor meer informatie over duurzaamheidsmaatregelen kunt u contact opnemen met de BEL Combinatie, mevrouw F. van der Zandt, telefoon

15 Investeren met uw buren Het kan handig zijn om samen met uw buren, het blok waar u woont, of de hele straat te kijken naar energiebesparende middelen. Als een groot deel van de woningen in uw straat een dak heeft dat gericht is op het zuiden, kunt u ervoor kiezen om gezamenlijk te investeren in zonnepanelen. Of u besluit om over te stappen op zonneboilers, of bijvoorbeeld om gevelisolatie toe te passen. Door het gezamenlijk te doen kunt u inkoopvoordeel behalen en met de aannemer een scherpe prijs afspreken. Het energieloket van de gemeente Eemnes kan u informeren over de mogelijkheden. Energieloket in BEL-kantoor: Tips en advies voor energiebesparing In het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes kunt u terecht voor vragen over energiebesparing in uw woning. De gemeente helpt bewoners energiebewust te zijn en adviseert hoe ze hun huis energiezuiniger kunnen maken. Ook kan de gemeente u vertellen welke subsidies hiervoor zijn. Hiervoor heeft Eemnes samen met Blaricum en Laren een energieloket. Daar krijgt u antwoord op vragen als: Wat kan ik doen in mijn huis om de energierekening omlaag te brengen? Wat kosten de door mij gewenste energiebesparende maatregelen ongeveer? Kom ik in aanmerking voor een subsidie om duurzame energie op te wekken? En bij wie kan ik terecht voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen? U kunt op afspraak terecht bij het energieloket. Neem contact op met de gemeente op telefoonnummer

16

17 Doe op zaterdag 26 oktober het licht uit en kom naar de Nacht van de Nacht! Wil je weten wat er in een uilenbal zit? Ooit al eens in het donker een ritje op een pony willen maken? Deze en nog veel meer activiteiten kun je doen tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 26 oktober Kinderboerderij Het Spookbos organiseert samen met de drie BELgemeenten een leerzame, spannende, creatieve, griezelige en vooral heel leuke dag voor iedereen. Programma Vanaf tot uur zijn er allerlei kinderactiviteiten zoals uilenballen uitpluizen, knutselen, schminken en (nachtelijk) pony rijden. De Gooische Muziekschool voert om uur, uur en uur de musical Ratzooi op. Er wordt voorgelezen uit Diego Zonnesteek. Tot uur is er een duurzame markt. En tussen en uur kun je meedoen met de nachtdierenspeurtocht. Bij de stand van Puur Smaeck kan tegen een vergoeding worden aangeschoven voor hapjes en drankjes. Waar? Het Spookbos is te vinden aan de Goyergracht-zuid 3a, 3755 MX Eemnes, tel: De entree is gratis. Meer informatie De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door de Natuur- en Milieufederaties. Doel van de Nacht van de Nacht is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Op vindt u meer informatie over de Nacht van de Nacht en over de activiteiten die worden georganiseerd. Tip: Trek warme kleren aan en neem je zaklamp mee!

18 Energielabel gemeentelijke gebouwen //////////////////////// Alle gemeentelijke gebouwen die groter zijn dan 150 m2 hebben een energie label gekregen. Het gaat om de bibliotheek, vier schoolgebouwen, multifunctioneel centrum De Hilt, KringloopCentrum Eemnes samen met Wereldwinkel Laren/Eemnes, Kindcentrum Eemnes en Dansstudio Eemnes. Dansstudio Eemnes A Kindcentrum Eemnes A Clusterschool A De Hilt B Bibliotheek C Noorderlicht school D Hobbitstee school D Hinkstapsprong school E KringloopCentrum Eemnes/ Wereldwinkel Laren/Eemnes * *wordt tijdens de opening bekend gemaakt Het energielabel geeft aan hoe het gebouw scoort op het gebied van de bouwkundige schil en over de toegepaste installaties in het pand. Het zegt echter niets over het gas- en energieverbruik van het pand. KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Een van de meest duurzame gemeentelijke gebouwen in Eemnes staat aan de Zuidersingel 4/6. Het pas verbouwde gebouw huisvest het KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes. De gemeente Eemnes koos bewust om dit gebouw duurzaam te verbouwen. Energiebesparende maat regelen Het gebouw is voorzien van energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, semi transparante zonnepanelen tussen twee glaselementen in de gevel, nieuwe dakisolatie, energiezuinige verlichting (TL-5), HR++ glas en een nieuwe HR-107 CV-ketels. Alle nieuwe gebouwdelen zijn goed geïsoleerd. Ook krijgt het gebouw een energiedisplay waarop het opgewekte vermogen van de zonnepanelen staat aangeven. Ondanks de verdubbeling van het gebouw, wordt met de toepassing van deze energiebesparende maatregelen per saldo minder CO 2 uitgestoten. Winkels Wereldwinkel Laren/Eemnes is nieuw aan de Zuidersingel. In deze winkel kunt u terecht voor allerlei fairtrade cadeautjes. Kringloopcentrum Eemnes zat al aan de Zuidersingel, maar kwam ruimte te kort. De totale winkeloppervlakte voor Kringloop- Centrum Eemnes is verdubbeld naar maar liefst 1309 m 2. Wereldwinkel Laren/Eemnes heeft een winkeloppervlakte van 102 m 2. Kom zaterdag 2 november naar de Zuidersingel 4/6! Bent u ook nieuwsgierig naar Kringloopcentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/ Eemnes? Kom dan zaterdag 2 november aanstaande naar de Zuider singel 4/6. Burgemeester Roland van Benthem opent om uur op bijzondere wijze de winkels. Op zaterdag 2 november zijn Kringloopcentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/ Eemnes van tot uur geopend. Openingsactie Om de opening te vieren, is het op 2 november feest aan de Zuidersingel 4/6. Bij besteding van 5 bij Wereldwinkel Laren/Eemnes ontvangt u tussen 2 en 9 november een fairtrade cadeautje. Bij KringloopCentrum Eemnes krijgt u op 2 november 5 korting op uw aankopen. Dus knip de tegoedbonnen in deze brochure uit en kom naar de Wereldwinkel Laren/ Eemnes en KringloopCentrum Eemnes. Roadshow Doe meer met afval Waarom zou ik mijn afval scheiden? Wat gebeurt er met dat gescheiden afval? Het

19 antwoord op deze vragen en meer krijgt u zaterdag 2 november aanstaande wanneer u de Afvalroadshow van de campagne Doe meer met afval in Eemnes bezoekt. Op 2 november staat de wagen van tot uur op het terrein van de gemeentewerf, Zuidersingel 2. Met deze Afvalroadshow vraagt de gemeente op een speelse manier extra aandacht voor het scheiden van afval. Veel inwoners van Eemnes doen dit al goed, maar het kan natuurlijk altijd beter. Het scheiden van afval levert grondstoffen op voor nieuwe producten, is goed voor het milieu en voor onze portemonnee, want zo blijft de afvalstoffenheffing laag. Mini-kliko winnen? De promotiewagen van de Afvalroadshow heeft een interactieve wand waardoor u op een verrassende manier meer leert over het scheiden en recyclen van afval. Ook zijn er, voor zowel volwassenen als kinderen allerlei spelletjes en quizzen te doen. Kinderen kunnen hiermee zelfs een mini-kliko winnen (op=op). In de wagen kunt u ook de campagnefilm Doe meer met afval bekijken en al uw vragen over afval stellen aan onze gastheren en vrouwen. Bij besteding van minimaal 5,= in de nieuwe Wereldwinkel in Eemnes, ontvangt u een leuk fairtrade-cadeautje *! * actie is geldig van t/m Speciale openingsactie! Perenboom Design Prijsvraag Energiebesparen In het kader van de duurzame energie heeft de gemeente een prijsvraag uitgezet. Hier kunt u een leuke prijs mee winnen. Beantwoord de volgende vraag: Hoeveel energie wekken de zonnepanelen op het dak en in de gevel van KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes op in de periode 1 november tot en met 31 december 2013? De oplossing kan tot uiterlijk 3 januari 2014 worden gestuurd naar Gemeente Eemnes, Zuidersingel 1 te Eemnes of per naar Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar getrokken. Prijsuitreiking Tijdens de nieuwjaarsreceptie, op dinsdag 7 janauari 2014, wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Hij/zij ontvangt daarvan persoonlijk bericht en wordt uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen.

20 Colofon Teksten gemeente Eemnes / BEL Combinatie Foto s Studio Kastermans, Naomi Marcin, Mark van Herpen, internet Vormgeving Studio Kwadraat Druk Drukkerij De la Montagne Productiewijze CO 2 neutraal, FSC gecertificeerd papier Uitgave oktober 2013 Gemeente Eemnes

Duurzaam Eemnes. dat doen we samen. Gemeente Eemnes

Duurzaam Eemnes. dat doen we samen. Gemeente Eemnes Duurzaam Eemnes dat doen we samen Gemeente Eemnes Duurzaamheid ////////////////////// Duurzaamheid is een hot item. Maar wat betekent dat precies? Hoe kunt u daar een bijdrage aan leveren en hoe kunt u

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

ENERGIEKRANT DUURZAME 3 BEWUST CADEAUBON. WE WILLEN MET DE HELE WIjK EEN 10 VOOR ENERGIE SCOREN! SUBSIDIE VOOR BESPARENDE MAATREGELEN

ENERGIEKRANT DUURZAME 3 BEWUST CADEAUBON. WE WILLEN MET DE HELE WIjK EEN 10 VOOR ENERGIE SCOREN! SUBSIDIE VOOR BESPARENDE MAATREGELEN ENERGIEKRANT WE WILLEN MET DE HELE WIjK EEN 10 VOOR ENERGIE SCOREN! 10 voor Energie is een initiatief van de aangesloten gemeenten van Milieu & Afval Regio Breda. INWONERS AAN HET WOORD 10 voor Energie!

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een huis kopen? Een slim moment om aan energie te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken.

Nadere informatie

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september.

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september. Energiekrant Deze uitgave wordt u aangeboden door de gemeente Rheden september 2011 In deze krant: Isoleren; Juist nu! Uw woning isoleren levert vaak meer op dan u denkt. Maar wat is isoleren precies en

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken!

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Als jongste gemeente van Nederland zijn we al goed bezig als het om duurzaamheid gaat! De

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE BANK STIMULERINGSFONDS NIEUWBOUW EEMNES

TOEKOMST VAN DE BANK STIMULERINGSFONDS NIEUWBOUW EEMNES Dichterbij SOEST BAARN EEMNES MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK SOEST BAARN EEMNES VOORJAAR 2014 Wind mee voor zonneenergie»8 TOEKOMST VAN DE BANK STIMULERINGSFONDS NIEUWBOUW EEMNES Fusieproces in volle

Nadere informatie

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 Klimaatkrant GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 NATUURLIJK DEEN DUURZAAM ONDER- NEMEN IS KEUZES MAKEN. PAGINA 12 Klimaatkrant

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

CO2-uitstoot en de opwarming

CO2-uitstoot en de opwarming TIP 1 Bespaar een paar honderd Euro Weet u dat een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar ongeveer 2.200,- uitgeeft aan gas, elektriciteit en water. En dat op dit bedrag met weinig moeite enkele honderden

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

BESPAARMAGAZINE. Het nieuwe energielabel. Zonnepanelen. Ons gasverbruik is enorm gedaald. MAAK UW WONING ENERGIEZUINIGER!

BESPAARMAGAZINE. Het nieuwe energielabel. Zonnepanelen. Ons gasverbruik is enorm gedaald. MAAK UW WONING ENERGIEZUINIGER! BESPAARMAGAZINE MAAK UW WONING ENERGIEZUINIGER! Zonnepanelen Zet zonlicht om in stroom en bespaar zo op uw energierekening. Creëer uw eigen schone energiecentrale met zonnepanelen. Ons gasverbruik is enorm

Nadere informatie

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS EnergyStyle Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD

Nadere informatie

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 In het Handvest voor de Aarde staat: De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale

Nadere informatie

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars!

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars! D November 2012 De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. BEWAAR EXEMPLAAR PAGINA 9 EN 10 PAGINA 13 PAGINA 17 PAGINA 19 Warm wonen dankzij de woningcorporaties Plastic bomen?

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van Duurzame energie in uw woning Antwoorden op uw vragen SenterNovem is een agentschap van Inleiding Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame

Nadere informatie

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE?

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE? In een vlak land waar de wind vrij spel heeft is de vraag waar we nieuwe energie kunnen vinden eenvoudig te beantwoorden. Vooral langs de Noordzeekust en in de noordelijke provincies staat er meestal TenneT,

Nadere informatie

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment

Nadere informatie

Eerste hulp bij energie besparen!

Eerste hulp bij energie besparen! Eerste hulp bij energie besparen! Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) wordt steeds belangrijker: zowel voor ondernemers als voor hun klanten, blijkt uit onderzoek van MVO Nederland. Een van de

Nadere informatie