Benchmark Conceptueel Bouwen resultaten en ervaringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark Conceptueel Bouwen resultaten en ervaringen"

Transcriptie

1 Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen oktober 2013 Benchmark Conceptueel Bouwen resultaten en ervaringen Inleiding Een duurzame gebouwde omgeving; daar gaan wij in Noord-Holland voor. Ook corporaties hebben hierbij een belangrijke rol. Steeds meer (nieuw)bouwprojecten van corporaties kennen vergaande duurzaamheidsambities. Maar tegelijkertijd blijft het kostenplaatje, zeker in deze tijden van crisis en bezuinigingen, een belangrijk aandachtspunt. De vraag die gemeenten en woningbouwcorporaties hebben, is of conceptueel bouwen hier een oplossing voor kan bieden. Het Servicepunt Duurzame Energie en de Milieudienst Westfriesland namen eind 2012 het initiatief om via een benchmark de kansen en mogelijkheden van conceptueel bouwen voor corporaties in kaart te brengen. Twee corporaties (WelWonen en De Woonschakel) en vier conceptbouwers (BAM Woningbouw, VBK Groep, RoosdomTijhuis en Flex-Home) deden mee aan de benchmark. Er bestaan nogal wat vooroordelen over conceptueel bouwen. Niet flexibel, eenheidsworst, duur et cetera. Met deze benchmark willen de initiatiefnemers deze vooroordelen ontkrachten en laten zien dat conceptueel bouwen juist veel kansen en voordelen kan bieden. Zo zijn duurzame prestaties en kwaliteit door conceptueel bouwen beter te beheersen, wordt gewerkt aan langdurige goede samenwerking tussen de betrokken partijen, is een goede prijs-kwaliteitverhouding wel degelijk mogelijk en kan er ook nog eens snel worden gerealiseerd. In het kader van deze benchmark hebben de vier conceptueel bouwers een voorstel ingeleverd voor twee recente op traditionele wijze aanbestede en ontwikkelde nieuwbouwprojecten. Op deze manier kon een goede vergelijking worden gemaakt tussen conceptueel bouwen versus traditioneel bouwen. De benchmark is gebaseerd op door de inschrijvers aangeleverde gegevens. Het was binnen de kaders van het traject niet mogelijk om alle aangeleverde gegevens aan een objectieve check te onderwerpen. De resultaten uit de benchmark bevestigen de aanname dat conceptueel bouwen veel voordelen en kansen biedt voor corporaties. Via conceptueel bouwen kunnen voor hetzelfde of zelfs minder geld kwalitatief betere woningen worden gerealiseerd. Middels deze notitie delen de initiatiefnemers graag alle resultaten en ervaringen. De referentieprojecten De benchmark heeft als doel inzichtelijk te maken welke prijs/kwaliteitsvoordelen conceptueel bouwen heeft ten opzichte van traditioneel bouwen. De corporaties WelWonen en De Woonschakel hebben voor dit onderzoek informatie beschikbaar gesteld van een recent door hen aanbesteed traditioneel nieuwbouwproject. Hieronder worden beide referentieprojecten puntsgewijs beschreven. Tabel 1 Beschrijving van de twee referentieprojecten Bartigonstraat (Bovenkarspel) Tom Kranenburgstraat (Enkhuizen) Woningcorporatie De Woonschakel Woningcorporatie WelWonen Aantal woningen 20 Aantal woningen 42 Woningtype Tussen- en hoekwoning Woningtype Tussen- en hoekwoning Oppervlakte (b.v.o. in m²) 126 Oppervlakte (b.v.o. in m²) 112 Aantal kamers (incl. woonkamer) 4 Aantal kamers (incl. woonkamer) 5 EPC (gemiddeld) 0,56 EPC (gemiddeld) 0,65 Bouwtijd 34 weken Bouwtijd 52 weken Oplevering 2014 Oplevering 2012 Bijzonderheden Levensloopbestendig Bijzonderheden Met garage en tuinmuur 1 / 13

2 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen Aanpak Het benchmark-traject bestond uit de volgende vier stappen: 1. Kennismaking Tijdens het startoverleg in januari 2013 gaven de woningbouwcorporaties een toelichting op de referentieprojecten en presenteerden de conceptueel bouwers hun concept en werkwijze. Vervolgens zijn verdere afspraken gemaakt over de opzet en aanpak van het benchmark-traject. 2. Uitzetten uitvraag en indienen voorstellen In eerste instantie was het de bedoeling dat de conceptueel bouwers op basis van tekeningen en bestekken van de referentieprojecten hun voorstellen zouden aanleveren. Dit gaf de conceptueel bouwers echter het idee dat zij de referentieprojecten één op één moesten nabouwen, wat ten koste zou gaan van hun concept. Om dit te voorkomen, is op basis van de hiervoor genoemde documenten een programma van eisen voor ieder referentieproject opgesteld (zie bijlage 1). Medio juli 2013 was de deadline voor de conceptueel bouwers om hun voorstellen voor de twee referentieprojecten in te dienen. Hiervoor moest gebruik worden gemaakt van een vast inschrijfformat. 3. Analyseren aanleveren gegevens De aangeleverde gegevens zijn allereerst getoetst op compleetheid en duidelijkheid. Ontbrekende en/of onduidelijke gegevens zijn aangevuld via een aanvullende vragenronde. Hierna zijn de voorstellen in één overzicht bij elkaar gebracht en geanalyseerd. De resultaten zijn (geanonimiseerd) verwerkt in deze notitie en voorzien van conclusies en aanbevelingen. 4. Definitief maken en verspreiden van de resultaten Begin september 2013 zijn de resultaten besproken met de vier conceptueel bouwers en de woningcorporaties. Begin oktober 2013 zijn de resultaten openbaar gemaakt via o.a. een bijeenkomst voor geïnteresseerde gemeenten en woningcorporaties uit Noord-Holland-Noord. Resultaten benchmark Het doel van de benchmark is niet om één winnaar aan te wijzen, maar om (aan de hand van de concrete voorstellen) de sterke en zwakke kanten van conceptueel bouwen te belichten. In de onderstaande paragrafen worden de verschillende aspecten en onderdelen besproken. Aangeleverde gegevens In de benchmark is gewerkt met een uitgebreid inschrijfformulier. Hierdoor waren de gegevens uit de verschillende inschrijvingen goed met elkaar te vergelijken. Alleen op het aspect Milieuprestatieberekening was een vergelijking niet mogelijk, omdat de door de inschrijvers gebruikte grootheden hier verschilden. Op de meeste aspecten zijn verschillen tussen de vier inschrijvingen geconstateerd. In tabel 2 staan de aspecten waarop de inschrijvingen niet van elkaar verschilden. Tabel 2 Overzicht aspecten met nauwelijks onderlinge verschillen tussen de vier inschrijvingen Aspecten Aanvullende producten (witgoed, ledpakket)? Is dit een noodzakelijke voorwaarde? (binnen financiële randvoorwaarden) Welke gevelstijlen zijn binnen de basiswoning mogelijk (beelden/ typologieën)? Ventilatie per vertrek (ja/nee)? Netto verdiepingshoogte (m) Aantal verdiepingen Dakvorm (plat, (a-symm.-)zadel, lessenaar, mansarde, gebogen) Electravoorzieningen conform NEN 1010 (ja/nee)? Ventilatie per vertrek (ja/nee)? Centraal stofzuigersysteem (ja/nee) Uitkomst Nee Ruim aanbod 2,6-2,65 m Alle inschrijvingen gelijk: Bartigon: 1 verdieping Kranenburg: 2 verdiepingen Alle inschrijvingen: zadeldak Nee 2 / 13

3 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen Visuele impressie In tabel 3 zijn de door de conceptueel bouwers beschikbaar gestelde visualisaties van hun inschrijvingen opgenomen. Alleen inschrijver C heeft geen eigen visualisatie aangeleverd, daar zijn de vanuit de corporaties beschikbare visualisaties van de referentieprojecten gebruikt. Navraag bij deze inschrijver bevestigt dat zij in hun voorstel de maatvoering zoals aangeleverd vanuit de tekeningen van de referentieprojecten één op één overnemen. De visualisaties geven een mooi beeld van de architectonische mogelijkheden. Tabel 3 Visualisatie van de vier inschrijvingen Inschrijver A Inschrijver B Inschrijver C Inschrijver D Kranenburg Bartigon Tussentijdse conclusie: een visualisatie geeft een goed beeld van wat een conceptuele bouwer in huis heeft op het gebied van architectuur. Ook wordt hiermee inzicht gegeven de mate waarin de conceptuele bouwer inspeelt op eventuele architectonische wensen van de opdrachtgever. Tussentijdse aanbeveling: bij aanbesteding standaard om een visualisatie van de inschrijving vragen. Overall vergelijking inschrijvingen In deze benchmark is op drie manieren een overall vergelijking van de vier inschrijvingen gemaakt: 1. op basis van een puntensysteem vanuit het inschrijfformulier; 2. op basis van de inschrijfprijs t.o.v. de nacalculatie van het traditioneel gebouwde referentieproject; 3. op basis van een prijsvergelijking per m² bruto vloeroppervlakte (bvo) en referentie-epc van 0,6. Puntensysteem Op het inschrijfformulier stond per aspect aangegeven hoeveel punten maximaal verkregen konden worden voor dat aspect. Ook was duidelijk wat de waardeverdeling was tussen financiële (25%) en kwalitatieve (75%) aspecten. De vergelijking van de vier inschrijvingen op basis van dit puntensysteem geeft een gevarieerd beeld (zie tabel 4), waarbij inschrijving C het beste scoort bij project Bartigon en bij project Kranenburg. Inschrijfprijs Bij de inschrijfprijsvergelijking wordt de inschrijfprijs van de conceptuele bouwers afgetrokken van de gemaakte kosten bij de traditioneel gebouwde referentieprojecten. Het kwaliteitsaspect speelt hier dus geen rol. Vergelijking op inschrijfprijs laat zeer grote verschillen tussen de vier inschrijvingen zien (zie tabel 4). Een verklaring voor deze verschillen kan wellicht gevonden worden in de onderlinge kwaliteitsverschillen (o.a. woningoppervlak). Ook is het mogelijk dat in het kader van de benchmark door enkele partijen zeer scherp is ingeschreven en mogelijk grote verschillen zitten in winstmarges. Op basis van inschrijfprijs scoort inschrijving C het beste bij project Bartigon en inschrijving D het beste bij project Kranenburg. Prijsvergelijking minderkosten bouwkosten per m² bvo (met referentie-epc van 0,6) Aan een woning zitten veel kwaliteitsaspecten. In deze vergelijking hebben wij ons beperkt tot het ruimtelijke en energetische kwaliteitsaspect. De inschrijfprijs voor de woning en berging/garage (excl. tuininrichting en erfafscheiding) van zowel de traditioneel gebouwde referentieprojecten als die van de inschrijvingen vanuit de conceptuele bouwers is gecorrigeerd. Afhankelijk van de in de inschrijving 3 / 13

4 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen aangeboden EPC ten opzichte van de referentie-epc van 0,6 is 175,- bij rijtjeswoningen en 200,- bij hoekwoningen per EPC-punt per woning opgeteld dan wel afgetrokken van het inschrijfgeld. Deze correctie is gebaseerd op de kosten en het effect op de EPC bij pv-systemen. Na deze correctie is het inschrijfgeld gedeeld door het aantal geleverde m² bvo. Hierdoor worden de verschillen in aangeboden oppervlak tussen de inschrijvingen eerlijker gewaardeerd. Op basis van deze vergelijking komt zowel voor het project Bartigon als voor het project Kranenburg inschrijving D het beste uit de bus. Tabel 4 Overall vergelijking tussen de vier inschrijvingen op drie manieren Bartignon Kranenburg Item Nr. 1 Nr.2 Nr. 3 Nr.4 Nr. 1 Nr.2 Nr. 3 Nr.4 Puntentelling Aanbieder C (664) Aanbieder B (565) Aanbieder A (561) Aanbieder D (538) Aanbieder C (626) Aanbieder B (605) Aanbieder D (597) Aanbieder A (560) Inschrijfprijs (verschil) Aanbieder C ( ) Aanbieder A ( ) Aanbieder D ( ) Aanbieder B ( ) Aanbieder D ( ) Aanbieder C ( ) Aanbieder A ( ) Aanbieder B ( ) Minderkosten bouwkosten EPC 0,6 per woning/m 2 BVO (excl. grondkosten, berging, dakkapel, buiteninrichting en BTW) Aanbieder D ( 239 per m 2 ) Aanbieder C ( 228 per m 2 ) Aanbieder A ( 182 per m 2 ) Aanbieder B ( 156 per m 2 ) Aanbieder D ( 393 per m 2 ) Aanbieder C ( 379 per m 2 ) Aanbieder A ( 353 per m 2 ) Aanbieder B ( 313 per m 2 ) Tussentijdse conclusies: - De manier c.q. de aspecten waarop je verschillende inschrijvingen met elkaar vergelijkt/waardeert maakt groot verschil in welke inschrijving als beste uit de vergelijking naar voren komt. - Een correctie op de inschrijvingen op de aspecten EPC en aantal m² bvo leidt tot een betere vergelijking op deze aspecten. Wordt op basis van een puntensysteem een vergelijking gemaakt, dan heeft de puntenwaardering tussen de te beoordelen aspecten de grootste invloed op het eindresultaat. Tussentijdse aanbevelingen: - Voor een eerlijke vergelijking is het aan te bevelen de winstmarge vast te zetten (bijvoorbeeld op 6%) en de inschrijvingen financieel verder uit te werken volgens een vast format. - Het is erg belangrijk de uitvraag goed te specificeren, zodat bij de vergelijking zo min mogelijk onduidelijkheid ontstaat. - De selectie van een conceptueel bouwer is afhankelijk van het Programma van Eisen. Voordat met één partij het project verder wordt uitgewerkt, is het aan te raden op basis van door een aantal conceptueel bouwers aangeleverd vergelijkbaar materiaal een selectie te maken. Kwalitatief onderscheidend vermogen In tabel 5 zijn tussen de kwalitatieve verschillen tussen de vier inschrijvingen vanuit de conceptueel bouwers weergegeven. Groen gearceerde cellen geven de meest gunstige inschrijving op een aspect weer, rood gearceerde cellen de minst gunstige inschrijving op dat aspect. De meeste aspecten spreken voor zich. Een aantal aspecten worden onder de tabel nader toegelicht. 4 / 13

5 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen Tabel 5 Overzicht met kwalitatieve verschillen tussen de vier inschrijvingen Aspecten Inschrijving A Inschrijving B Inschrijving C Inschrijving D 1 Bepaalde oriëntatie dak noodzakelijk? nee ja nee 2 Wat zijn overige duurzame maatregelen, zoals...? - gebruik van FSC - gebruik van betongranulaat - beperken verpakkingsmateriaal en scheiden afval - koudebrugloos - tripple glas - aanpasbaarheid: ontvlechten verschillende bouwdisciplines maakt deze achteraf goed bereikbaar en aanpasbaar. - standaard goed geïsoleerde woningschil, (Rc-waarden 5,5) - tripple beglazing met U-waarde van 1,0. - afhankelijk van het duurzaamheidsconcept aangevuld met een luchtwarmtepomp met voorverwarming, zonneboiler en PV-panelen. koudebrug loos 3 Vloer, plafond en/of wandverwarming (ja/nee) nee ja, vloer ja, vloer Nee PV-cellen 4 Wat zijn de uitgangspunten t.a.v. wintercomfort (type verwarming, kierdichting e.d.)? 20 o C in 2 uur De woning is zeer goed geïsoleerd. De temperatuur van de woonkamer zakt niet lager dan 18 graden. Opwarming zal geschieden binnen 2 uur.? 4 uur opwarmtijd 5 Grondgebruik woning (m 2 )? 6 Inhoud netto in m 3 (NEN 2580)? Bartigon: 81 m 2 Bartigon: 77 m 2 Bartigon: 77 m 2 Bartigon: 69 m 2 Kranenburg: 56 m 2 Kranenburg: 52 m 2 Kranenburg: 49 m 2 Kranenburg: 48 m 2 Bartigon: 331 m 3 Bartigon: 393 m 3 Bartigon: 343 m 3 Bartigon: 388 m 3 Kranenburg: 342 m 3 Kranenburg: 331 m 3 Kranenburg: 284 m 3 Kranenburg: 393 m 3 7 Hoe eenvoudig is het om de woning later nog uit te breiden? Redelijk eenvoudig. Door verlenging van de tunnel kunnen we de woning 1200 tot 2400 mm dieper maken zonder constructieaanpassing van het basis casco. De woning kan ook in sprongen van 300 mm breder worden ontwikkeld. Flexibiliteit nu en later is onze kernkwaliteit. De woning kan zelfs eenvoudig worden omgevormd tot een geheel ander woningtype omdat alle vloeren woningscheidend zijn uitgevoerd en de structuur van de woning hierop is voorbereid. Alle opties zijn mogelijk. Bestaande gevel is in zijn geheel te verplaatsen indien uitbouw gewenst is. Investering is dan ook heel gunstig. Doordat het woonconcept middels prefab wanden wordt gerealiseerd, waarbij de voor en achtergevel niet dragend zijn, kan op een eenvoudige manier de woning geschikt gemaakt worden voor andere doelgroepen. 8 Wat is minimum aantal benodigde geschakelde woningen binnen de financiële kaders? 30 woningen (kleinere aantallen mogelijk) Conform aangeleverde stedenbouwkundige situatie: blokjes van 2, 3 en 4 woningen. Blokje van 4 rijwoningen, 1 tweekap of 1 vrijstaande woning. Seriegrootte maakt voor ons concept niet. Of het nu 1 of 100 woningen zijn, financieel maakt dit geen verschil. 9 Hoe wordt de huurder begeleid voor, tijdens en na de bouw? (woonconsulent, woonconfigurator (beelden?), web, APP, showroom) - woonconsulent - woonconfigurator - web - BIM - showroom - website - bijeenkomsten - advies/consult door architecten - showroom met alle afbouwproducten - BIM, 3 en 4D - woonconsulent - woonconfigurator - showroom - vaste keuzebegeleider/ aanspreekpunt per project. - Kennismakingsgesprek over mogelijkheden en te maken keuzes en advies over best passende oplossing - Gedurende gehele proces begeleider beschikbaar voor vragen en communicatie over voortgang. - Tijdens de bouw één of meerdere kijkersmiddag(en) - In sommige gevallen inloopspreekuur op locatie. - Bij oplevering is zelfde begeleider weer aanwezig. Ad 2) Op het aspect overige duurzame maatregelen valt op dat Inschrijving B ten opzichte van Inschrijving A uitgebreid maatregelen beschrijft, die op dit moment zeker nog niet standaard zijn. Inschrijvingen C en D benoemen maar één maatregel. Ad 5) De woningen van Inschrijving D vragen, bij beide projecten, het minste grondgebruik en hebben de grootste inhoud. Dit extra volume kan alleen in de kap worden gezocht omdat de verdiepingshoogte bij alle inschrijvers nagenoeg gelijk zijn. Ad 7) Over het uitbreiden van de woning richt Inschrijving A zich op het moment van bouwen, terwijl Inschrijvingen B en C laten zien dat bij latere uitbereiding gebruikgemaakt kan worden van de aanwezige structuur. Inschrijving B richt zich hierbij vooral op de installaties en Inschrijving C stelt dat de bestaande gevel in zijn geheel naar voren verplaatst kan worden. 5 / 13

6 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen Ad 8) Inschrijving A heeft het liefst series van minimaal dertig woningen (minder kan ook). Inschrijvingen B en C werken het liefst in blokken en bij Inschrijving D maakt de seriegrootte financieel geen verschil (ook één woning is mogelijk). Tussentijdse conclusies: - Tussen de conceptueel bouwers zitten grote verschillen in mate/manier van conceptueel bouwen. Van vaste technieken en vaste partners tot prijsbepaling via een webtool en prefab fabricage en demontabel bouwen. - Tussen conceptueel bouwers zitten grootte kwalitatieve verschillen. Niet alleen op technisch vlak, maar ook op het gebied van communicatie met de toekomstige bewoner en keuze uit vaste architectonische ontwerpen. Milieutechnisch onderscheidend vermogen (op basis van GPR) Gemeenten werken veelal met het instrument GPR om de milieuprestaties inzichtelijk te maken. In tabel 6 zijn (door de aanbieders zelf aangeleverder) GPR-scores van de vier inschrijvingen op de twee referentieprojecten weergegeven. Wat opvalt is dat vooral het aspect gebruikskwaliteit goed scoort. Gemiddeld scoren alle inschrijvingen een ruime zeven. Inschrijving B scoort zowel voor project Bartigon, als project Kranenburg het sterkste met gemiddeld een 8. Tabel 6 Vergelijking GPR-waarden tussen de vier inschrijvingen Energie Milieu Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde Gemiddeld Inschrijving A Inschrijving B Inschrijving C Inschrijving D Bartigon 7,0 7,0 7,5 8,0 7,2 7,3 Kranenburg 7,1 7,7 7,5 8,0 7,2 7,5 Bartigon 6,9 7,9 7,8 8,8 8,6 8,0 Kranenburg 7,2 8,1 7,8 8,7 8,6 8,1 Bartigon 7,2 7,4 7,9 8,6 7,6 7,7 Kranenburg 7,2 7,4 7,9 8,6 7,6 7,7 Bartigon 7,0 7,1 7,9 8,5 7,2 7,5 Kranenburg 7,0 7,1 7,8 7,3 7,0 7,2 Tussentijdse conclusie: een gemiddelde GPR van 7,5 of meer is goed mogelijk met conceptueel bouwen. Onderscheidend vermogen bouwtijden Uit de vergelijking tussen de bouwtijden van de vier inschrijvingen (tabel 7) valt op dat het bij Inschrijving D voor de bouwtijd niet uitmaakt of er 20 of 42 woningen worden gebouwd. Inschrijving C heeft de snelste bouwtijd bij project Bartigon en inschrijving B heeft de snelste bouwtijd bij het project Kranenburg. De gemiddelde bouwtijd (eerste paal tot oplevering) ligt bij project Bartigon op 19 weken (traditioneel: 34 weken) en bij project Kranenburg op 23 weken (traditioneel: 52 weken). Tabel 7 Vergelijking bouwtijden tussen de vier inschrijvingen Inschrijving A Inschrijving B Inschrijving C Inschrijving D 20 woningen * Uitvoeringstijd (eerste paal tot oplevering) in mnd 22,5 weken 19 weken 12 weken 24 weken * Wat is de bouwtijd na onherroepelijke bouwvergunning (in mnd)? 26 weken 27 weken 33,5 weken 24 weken 42 woningen * Uitvoeringstijd (eerste paal tot oplevering) in mnd 25 weken 19 weken 25 weken 28 weken * Wat is de bouwtijd na onherroepelijke bouwvergunning (in mnd)? 26 weken 27 weken 59,5 weken 24 weken 6 / 13

7 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen Tussentijdse conclusie: de bouwtijden bij conceptuele bouw liggen beduidend lager dan bij traditionele bouw. Dit kan afhankelijk van de projectgrootte gemiddeld vier tot zes maanden bouwtijd schelen. Onderscheidend vermogen op garanties Als we de vier inschrijvingen met elkaar vergelijken op het aspect garanties (tabel 8), zien we dat Inschrijving B zijn nek het meest uitsteekt. Op onderdelen doen ook Inschrijving A en Inschrijving D dat. Tabel 8 Vergelijking verschillen in garantiestelling tussen de vier inschrijvingen Inschrijving A Inschrijving B Inschrijving C Inschrijving D 1 Dakpannen Funderingsconstructie, optrekkend vocht, prefab beton onderdelen, gevelstenen, metselwerkondersteuningselementen, voegwerken, spouwisolatie, isolatiematerialen van daken Afdichting, bitumineuze dakbedekkingen, dakramen, isolerend dubbelglas Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, afdichtingsen aansluitprofielen 5 Buitenkozijnen, buitenramen en buitendeuren Bekleding van dakranden, boeidelen, gootdelen, gootbekleding Voor de aangebrachte kitwerken, wand- en vloertegelwerk Binnen- en buitentimmerwerk, stucadoor- en spuitwerk en schilderwerk 3, 6 op waterdichtheid constructieve onderdelen 10, optrekkend vocht binnen de woning 6, overig fabrieksgarantie dakbedekking 3, waterdichtheid 6, dakramen + dubbelglas 2 waterdichtheid 6 constructieve fouten 6 indien goed onderhouden 6 waterdichtheid 6 Stucadoor- en spuitwerk 6 maanden voor meer dan normale verkleuring. Schilderwerk (schilderwerk 2 ) Kranen, aanrechtblad en sanitair Binnen- en buitenriolering binnenriolering 6, buitenriolering , indien 7A:1645 6, indien 7A:1645 6, indien 7A:1645 6, indien 7A:1645 6, indien 7A:1645 6, indien 7A:1645 6, indien 7A:1645 6, indien 7A:1645 6, indien 7A: (via dakdekker) 6 6 (dakbedekking 10 ) 6 6 (kromtrekken 1 na ingaan garantietermijnen) (op meer dan normale verkleuring 1/2, uitzondering schilderwerk) 1 (kranen 2 ) 6 (binnen) 2 (buiten) 11 Voor het hang- en sluitwerk Tussentijdse conclusie: In principe zijn de meeste garanties wettelijk geregeld. Eventuele verdergaande garantieverstrekking verschilt per inschrijving. Tussentijdse aanbeveling: Conceptueel bouwen kan een verschil maken met traditionele bouw door enerzijds ruime garantieperiodes toe te zeggen en anderzijds de centrale verantwoordelijkheid hiervoor op zich te nemen. Financieel onderscheidend vermogen Financieel zijn er grote verschillen waar te nemen tussen de inschrijvers (zie tabel 9). Inschrijving A geeft de laagste onderhoudskosten aan. Bij Inschrijving D liggen de onderhoudskosten bijna twee keer zo hoog. Het is niet echt duidelijk geworden waarom hier zoveel verschil tussen zit. Wordt er alleen gekeken naar de bouwkosten, dan komen Inschrijving C (voor project Bartigon) en Inschrijving D (voor project Kranenburg) als sterkste uit de bus. Ook op het aspect maximale huurprijs verschillen de inschrijvingen sterk. Inschrijving C komt voor beide projecten als hoogste uit de bus, terwijl bij Inschrijving D de waarden zo n 25% lager liggen. 7 / 13

8 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen Tabel 9 Vergelijking financiële aspecten tussen de vier inschrijvingen Inschrijving A Inschrijving B Inschrijving C Inschrijving D Wat is de gemiddelde onderhoudslast excl. BTW per (planmatig onderhoud) over een periode van 25 (Inclusief keukenvervanging/cv-ketel/badkamer) Bartigon 452,38 571,32 750,00 Kranenburg 417,44 505,48 750, (per voor 20 ) 695 (per voor 20 ) Bouwkosten hele project (alleen woningen en garage/berging) op basis van PvE (excl. BTW) Maximale huurprijs ( 681,- cf. puntentelling, prijspeil 2012) Bartigon Kranenburg Bartigon Kranenburg Tussentijdse aanbeveling: in een volgende benchmark is het verstandig om naar een onderbouwing te vragen van de bouwkosten, onderhoudskosten en bepaling van de maximale huurprijs op basis van een bepaald format. Hierdoor wordt uitgesloten dat de ene partij een inschatting geeft en de andere partij een degelijke onderbouwing heeft uitgevoerd. Tussentijdse conclusie: tussen bouwkosten, onderhoudskosten en maximale huurprijs worden grote verschillen waargenomen. Voor een goede financiële afweging dienen deze drie aspecten samen te worden meegenomen in de beoordeling. Ruimte voor betere EPC zonder extra kosten De benchmark is onder andere opgezet om te onderzoeken of met conceptueel bouwen tegen dezelfde kosten een betere EPC gerealiseerd kan worden. De vier inschrijvingen zijn vergeleken in de mate van ruimte die zij bieden om betere EPC-resultaten tegen dezelfde kosten te realiseren. Hiervoor zijn twee benaderingen gekozen. De eerste benadering is dat het verschil tussen traditionele en conceptuele bouwkosten zijn gedeeld op de kosten voor een EPC-verbetering van één punt. Deze EPC-punten worden dan afgetrokken van de EPC-waarde zoals ingediend. Bij de tweede benadering zijn de kosten bij een EPC van 0,6 per m² b.v.o. als uitgangspunt genomen. Ook hier wordt het verschil tussen conceptueel en traditioneel bouwen berekend en gedeeld op de kosten voor een EPC-verbetering van één punt. Beide benaderingen geven een indicatie omdat de kosten per EPC-punt gebaseerd zijn op de indicatie die Inschrijvers B en D hebben gegeven van woningen met een zeer lage EPC. Bij de tweede benadering speelt ook mee dat het opgegeven b.v.o. is bepaald door alle partijen en de onderlinge nauwkeurigheid kan verschillen. Tabel 10 geeft weer welke ruimte er (volgens bovengenoemde benaderingen) binnen een vast investeringsbedrag is om woningen te bouwen met een betere EPC. De kosten per EPC-punt zijn bij Inschrijvingen B en D gebaseerd op de door hen aangeleverde getallen. Bij Inschrijvingen A en C is het gemiddelde van de andere twee inschrijvingen genomen, omdat zij geen gegevens hiervoor hebben aangeleverd. Tabel 10 Ruimte voor een betere EPC van de vier inschrijvingen (kosten betere EPC per woning t.o.v. traditioneel) Inschrijving A Inschrijving B Inschrijving C Inschrijving D Kosten neutraal laagste EPC Bartigon (0,56) 0,28 0,52-0,36 0,42 Kranenburg (0,65) 0,34 0,51 0,02-0,04 Kosten neutraal laagste EPC gecorrigeerd op BVO Bartigon (0,56) -0,13-0,10-0,32-0,26 Kranenburg (0,65) -0,68-0,63-0,77-0,72 8 / 13

9 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen De eerste rij in tabel 10 laat zien welke EPC gerealiseerd zou kunnen worden wanneer de financiële ruimte (investeringskosten bij traditionele bouw referentieprojecten) wordt benut om de EPC te verlagen. Tegen gelijke kosten is het mogelijk om de EPC 107% tot 160% te verbeteren. Inschrijving B biedt volgens deze benadering de minste ruimte voor een betere EPC, inschrijving C biedt de meeste ruimte. In de tweede rij in tabel 10 is ook rekening gehouden met het bruto vloeroppervlak. Berekening volgens deze benadering laat veel tot zeer veel ruimte voor EPC-verbetering zien. Een EPCverbetering van 153% tot 229% behoort dan tot de mogelijkheden. Alle Inschrijvingen kunnen dan (theoretisch gezien) binnen de financiële ruimte voor beide projecten woningen realiseren die meer energie leveren dan dat aan woning gebonden energie nodig is. Eindconclusies Op basis van deze benchmark kunnen de volgende overall conclusies getrokken worden: Conclusie 1: Conceptueel bouwen is financieel voordeliger Conceptueel bouwen is bij de meer standaard woningen (referentieproject Kranenburg) gemiddeld 11% goedkoper dan traditionele bouw. Bij de meer afwijkende woningen (levensloopbestendig, referentieproject Bartigon) is conceptueel bouwen gemiddeld 7% goedkoper dan traditionele bouw. Wordt er ook rekening gehouden met de grootte van de woning (b.v.o.) en gelijke EPC, dan loopt het voordeel op tot respectievelijk 37% en 20%. Andere kwalitatieve voordelen van conceptueel bouwen t.o.v. traditionele bouw die uit de benchmark naar voren komen zijn: woningen zijn later eenvoudig uit te breiden of op nieuw in te delen; garantie tot 15 ; bouwtijd is vier tot zes maanden korter; kleine bouwvolumes (per blok) mogelijk zonder financiële consequenties; toekomstige bewoner krijgt vooraf een 3D-simulatie van de woning en kan tijdens de bouw de ontwikkelingen via internet volgen. Conclusie 2: Tussen conceptuele bouwers zitten grote verschillen Niet alleen in prijs, maar ook de mate van prefab, demontabel bouwen, onderhoudskosten, aangeboden EPC, bouwtijd, garanties en communicatie met toekomstige bewoners zitten verschillen tussen de conceptuele bouwers. Een aanbesteding volgens het principe conceptueel bouwen dient goed opgezet te worden om deze verschillen zichtbaar te maken, zodat de opdrachtgever voor die conceptueel bouwer kan kiezen die het beste bij zijn situatie en wensen past. Conclusie 3: Aanbesteden volgens conceptuele bouwen vraagt een andere aanpak Conceptuele bouwers hebben in het ontwerp een bepaalde mate van vrijheid nodig om hun concept optimaal in te kunnen passen. Dit betekent dat een uitvraag op basis van een bestek en detailtekeningen veel te ver gaat en dat behoefte is aan een goed meetbaar en duidelijk programma van eisen en wensen. De rol van de opdrachtgever verandert van het actief mee-ontwerpen van een woning naar het helder beschrijven van de eisen en wensen en toetsen of deze bij aanbesteding voldoende wordt meegenomen en bij uitvoering goed wordt uitgevoerd. Conclusie 4: Met conceptueel bouwen kan tegen dezelfde prijs een betere EPC worden gerealiseerd Bij standaard rijtjeswoningen (referentieproject Kranenburg), maar ook bij minder standaard woningen en levensloopbestendige woningen (referentieproject Bartigon) is het, bij een goede aanbesteding, mogelijk om EPC nul-woningen te bouwen voor dezelfde prijs van een traditioneel gebouwde woning met een EPC van 0,6. Wanneer gecorrigeerd wordt op grootte van de woning (b.v.o.), is het zelfs mogelijk om zonder meerkosten (ten opzichte van traditionele bouw) de woning meer energie te laten leveren dan deze voor de woning gebonden energiegebruik zelf nodig heeft. 9 / 13

10 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen Aanbevelingen Uit deze benchmark volgen de volgende aanbevelingen: Aanbeveling 1: De theorie in de praktijk verder toetsen De uitkomsten uit de benchmark vragen om toetsing in de praktijk. Zo kan worden vastgesteld of de in deze benchmark aan de hand van referentieprojecten geschetste voordelen van conceptueel bouwen ook in de praktijk bewaarheid kan worden. Toetsing in de praktijk kan ook de nodige proceservaring opleveren voor een andere manier van ontwerpen en aanbesteden. Aanbevolen wordt om de uitkomsten van verschillende aanbestedingen volgens conceptueel bouwen en traditioneel bouwen lijks met elkaar te vergelijken en op deze manier te toetsen of conceptueel bouwen tot een betere prijs-kwaliteitsverhouding leidt. Aanbeveling 2: Format ontwikkelen voor programma van eisen en inschrijfformulier Conceptueel bouwen vraagt de opdrachtgever om een belangrijk deel van het ontwerp uit handen te geven. Door bij de start van het proces scherpe, meetbare en heldere eisen en wensen te verwoorden, kan ontevredenheid en onduidelijkheid over de aanbieding van de conceptuele bouwer worden voorkomen. Aanbevolen wordt om een standaard format voor een programma van eisen en inschrijfformulier te ontwikkelen. Hiermee wordt voorkomen dat eisen onvoldoende beschreven worden of na aanbesteding niet te toetsen zijn. Standaardisatie kan daarnaast leiden tot besparing op de aanbestedingskosten. Aanbeveling 3: Conceptueel gebouwde producten toetsbaar documenteren Conceptueel bouwen vraagt een andere rol van de opdrachtgever. Om hen daarin te helpen, wordt aanbevolen dat conceptuele bouwers voor de gunning en start van de bouw de opdrachtgever documenten over de te bouwen woningen overhandigen. Op basis van deze documenten kan de opdrachtgever de te realiseren (verwachte) kwaliteit toetsen. Relevante documenten/informatie voor gunning zijn EPC-berekeningen met bijbehorende onderbouwingen, woningplattegronden, gevelaanzichten, bestekdocumenten en visualisaties. Voor oplevering zijn ventilatieberekeningen, leidingnetberekening, installatieschema s en detailtekeningen nodig. Voor meer informatie: Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland, ap Neeleman / Bregje van den Brand / 10 / 13

11 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen BIJLAGE 1 - Programma van Eisen referentieprojecten Ten behoeve van de benchmark is een programma van eisen opgesteld. Aanbiedingen dienen minimaal aan deze eisen te voldoen. Wanneer van deze eisen wordt afgeweken, dient dit te worden aangegeven samen met de meer- of minderkosten. Verder wordt uitgegaan dat de voorstellen uitgaan van het Bouwbesluit en de geldende normen. Programma 1 2 Referentieproject Bartigonstraat Referentieproject Kranenburgstraat Aantal woningen met: met garage 0 13 (deels vrijstaand) met berging 20 (aangebouwd) 29 (vrijstaand) met dakkapel n.v.t. 14 Type woningen: Twee-onder-één-kap 6 0 Tussen-woning 6 26 Hoekwoning Verkaveling Zie document 2 niet afwijken Zie document 1 niet afwijken Minimale bruto afmetingen BGO (m 2 ), excl. berging Beukmaat (m) 7,1 5,4 4 Diepte, excl. erker (m) 10,38 9,04 Goothoogte voor (m) 2,90 5,80 Goothoogte achter (m) 2,90 5,80 Nokvorst (m) 8,25 9,40 Minimale netto afmetingen BVO (m2 NEN 2580) 126 (158) 112 (118) NVO (m2 NEN 2580) 114 (153) 106 (110) Keuken en woonkamer 48,0 35,4 Badkamer 5,8 7,0 5 Slaapkamer 1 15,7 12,7 Slaapkamer 2 12,3 10,1 Slaapkamer 3 9,0 6,3 Slaapkamer 4 0,0 13,3 Zolder/techn.ruimte 3,0 2,4 Berging/garage 8,6 18,4 6 Woninginhoud, excl. berging of garage (m 3 NEN 2580) Toegankelijkheid Handboek toegankelijkheid Handboek toegankelijkheid 8 Gevelopbouw Zie document 3 mag afwijken, Zie document 4 mag afwijken, erker is niet verplicht stucwerk is niet verplicht 9 Lengte heipalen 16,5 m 12 m 10 Installatieconcept Vrij, liever geen WTW Vrij, liever geen WTW 11 EPC Minimaal 0,6 Minimaal 0,65 12 GPR Minimaal een 7 op alle onderdelen Minimaal een 7 op alle onderdelen 13 Onderhoud gevel en dak Onderhoudsarm Baksteen: Toepassingsgebied: klasse B Maatklasse: Klasse II Vorstbestendigheid: Klasse C Dakpan: Sneldek betonpan met gladde structuur 14 Gebruikershandleiding Onderhoudsarm Baksteen: Toepassingsgebied: klasse B Maatklasse: Klasse II Vorstbestendigheid:: Klasse C Dakpan: Sneldek betonpan met gladde structuur 11 / 13

12 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen Afwerkniveau Referentieproject Bartigonstraat Referentieproject Kranenburgstraat 1 Houtwerk (o.a. trap, deuren) en aftimmering, compleet, compleet 2 Stucwerk (plafonds, muren keuken en toilet) Schilderwerk Binnen (kozijnen, deuren, plinten, trap, afgelakt, afgelakt (alleen bomen), aftimmering, etc.) Buiten (kozijnen, deuren, aftimmering etc.), afgelakt, afgelakt Afwerking muren Behang klaar - Behangen, alle niet afgewerkte wanden Nee Plinten (incl. aanbrengen), hard hout, hard hout Installaties (zie document 3) (zie document 6) Ventilatiesysteem Verwarmingsysteem Warm tapwater installatie Belinstallatie (voordeur) Aansluiting wasmachine en/of condensdroger Vaatwasseraansluiting Rookmelders Schakelaars en stopcontacten, conform NPR 5310, conform NPR 5310 CAI-aansluiting Internetaansluiting Nee Nee Toilet Toilet, incl. zitting Fontijn, incl. kraan Closetrolhouder Tegels vloer en wand rondom (half) Keuken (normbedrag excl. BTW) Standaard keuken Mengkraan Tegels aansluiten bij aanrecht Badkamer Wasbak, incl. mengkraan Toilet, incl. zitting Douchestang en douchekop Spiegel, planchet, closetrolhouder en, alleen spiegel en zeephouder planchet Douchemengkraan, thermostatisch Tegels vloer en wand rondom (geheel) Bestrating en regenafvoer (woonrijp maken volgens tekening) op eigen terrein Openbare zij- en achterpaden Nee Bestrating in tuin volgens situatietekening Afwatering dak op riool Afwatering bestrating op riool Drainage onder de woning Nee 10 Erfafscheiding (schutting) Nee 12 / 13

13 Notitie Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen Inclusief Alle bouwtechnische eisen minimaal conform Bouwbesluit; Maaiveld hoogte bouwrijp ca. 450 min Peil, gesloten grondbalans bouwrijp terrein; Grondwater 1 m min. maaiveld; Bouwwegen aanwezig blijvend gehandhaafd voor woonrijp maken; Opgaven GPR, minimaal een 7 op alle GPR onderdelen; Beknopte technische omschrijving, incl. garantietermijnen; Bouwkundige en constructieve uitwerking en omgevingsvergunning; Woonrijp maken eigen terrein woningen; Opgaven voorbereidingstijd en bouwtijd vanaf afgifteonherroepelijke omgevingsvergunning; 10% bank of concerngarantie. Exclusief Leges; Architect en architectuurkosten (alleen voor de referentie inclusief); Aansluitkosten nutsbedrijven en riool (0,5m uit de voorgevel); SWK en klantmanagement. Op al onze diensten en mededelingen is DNR 2011 van toepassing. DNR 2011 is gepubliceerd op onze website onder 13 / 13

Opbouw. Doel. Doel onderzoek Aanpak Uitkomsten Vervolg. Aantonen dat conceptueel bouwen leidt tot een betere prijs-kwaliteitsverhouding

Opbouw. Doel. Doel onderzoek Aanpak Uitkomsten Vervolg. Aantonen dat conceptueel bouwen leidt tot een betere prijs-kwaliteitsverhouding Opbouw Doel onderzoek Aanpak Uitkomsten Vervolg Doel Aantonen dat conceptueel bouwen leidt tot een betere prijs-kwaliteitsverhouding Twee gerealiseerde referentieprojecten Op basis van een PvE 1 Missie

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Trebbe Basiswonen óók voor senioren

Trebbe Basiswonen óók voor senioren Wij ontwikkelen en bouwen voor de klant! De vraag naar woningen voor ouderen neemt de komende jaren sterk toe. In 2019 is de helft van de volwassenen ouder dan 50 jaar. De traditionele verzorgingshuizen

Nadere informatie

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Optimaal Woning Zorgeloos woongenot! OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Een complete eengezinswoning vanaf 175.000 v.o.n. (inclusief grond en exclusief

Nadere informatie

Stel uw eigen woning samen

Stel uw eigen woning samen Brochure 1 2 Variant Woonconcept VARIANT is het woonconcept voor betaalbaar bouwen. Het woonconcept bevat complete en duurzame woningen voor (door)starters, senioren, studenten en migranten. En daar begint

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service Heilijgers WoningConcept PROJECTEN HAALBAAR MAKEN De woningkwaliteit stijgt en de prijzen zijn gedaald. Het is

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Duurzaam hoeft niet duur te zijn

Duurzaam hoeft niet duur te zijn Duurzaam hoeft niet duur te zijn Betaalbaar duurzaam Duurzaam hoeft niet duur te zijn bouwen Conceptueel bouwen. Dé oplossing voor veel nieuwbouwprojecten. Een efficiënt bouwproces, lage faalkosten, hoogwaardige

Nadere informatie

verrassendehuisvesting Vanaf 180.000,- incl. btw Heilijgers WoningConcept Business Line

verrassendehuisvesting Vanaf 180.000,- incl. btw Heilijgers WoningConcept Business Line verrassendehuisvesting Vanaf 180.000,- incl. btw Heilijgers WoningConcept Business Line Heilijgers WoningConcept Business Line RENDERENDE HUURWONINGEN HAALBAAR MAKEN De vraag naar betaalbare huurwoningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. eisen. Dit houdt in dat ze een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid en aanpasbaarheid hebben. De woningen zijn voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk en worden gebouwd onder politiekeurmerk

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Algemene informatie over de woningen

Algemene informatie over de woningen Algemene informatie over de woningen Algemeen Zijn er parkeerplaatsen? Waar zijn de parkeerplaatsen? Kan er een scootmobiel gestald worden en waar kun je die opladen? Zijn er mogelijkheden voor meer-/minder

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Indelingsvarianten grondgebonden woningen

Indelingsvarianten grondgebonden woningen Indelingsvarianten grondgebonden woningen Gevarieerd wonen, voor iedere doelgroep Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Alle soorten grondgebonden woningen Naast de lage prijs en het duurzame

Nadere informatie

Standaard meer- en minderwerklijst:

Standaard meer- en minderwerklijst: Standaard meer- en minderwerklijst: datum: 28/11/2013 datum gewijzigd: KAVEL EN TYPE: NAAM: ADRES: WOONPLAATS: TELEFOON: GSM: E- MAIL: Beslismomenten Keukenopties Sanitairshowroom Tegelshowroom Gevelopties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4 CPO de Woongaard Kavel 3 & 4 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze CPO De Woongaard. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

Nieuwbouw Annastraat - Maria Gorettistraat. 31 Eengezinswoningen

Nieuwbouw Annastraat - Maria Gorettistraat. 31 Eengezinswoningen Nieuwbouw Annastraat - Maria Gorettistraat 31 Eengezinswoningen 1 31 eengezinswoningen te Nulland Inhoudsopgave pagina 1- algemene informatie 3 2- afwerking en techniek 3 Aannemer: BAM b.v. Architect:

Nadere informatie

Te koop. Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging. Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord

Te koop. Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging. Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord Te koop Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord Deze ruime hoekwoning is gebouwd in 1992 en ligt in een rustige straat aan de rand

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo MAKELAARSBOEK 2 Woningen Windmolenweg Boekelo Versie 11 juli 2016 ALGEMENE INFORMATIE ONTWIKKELAAR / BOUWER: Ootmarsumseweg 12 Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo 0546 48 00 00 info@groothuis.nl www.groothuis.nl

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Topgevel (alleen mogelijk bij bnr 2) 2 NVT NVT NVT - het kozijn voorzien van draaikiepbeslag * Extra pv-paneel benodigd

Topgevel (alleen mogelijk bij bnr 2) 2 NVT NVT NVT - het kozijn voorzien van draaikiepbeslag * Extra pv-paneel benodigd Prijslijst Ruwbouwopties Het Raadhof FABER NVT = Niet van Toepassing Als er geen prijs is weergegeven geldt de prijs zoals bij de basiswoning vermeldt Type A 5100 mm Type B 5400 mm Type C 5700 mm Type

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Er is bijzonder veel mogelijk qua maatwerk in plattegronden, uitstraling, afwerking, enzovoorts.

Er is bijzonder veel mogelijk qua maatwerk in plattegronden, uitstraling, afwerking, enzovoorts. VELLER WONEN OP MAAT IN BARNEVELD Maatwerk in Nieuwbouw Zogenaamd levensloop bestendig wonen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Deze referentiewoning dient ter inspiratie 371.000 VON In

Nadere informatie

TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58

TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58 hoeveel- kosten kosten code omschrijving heid eh per eh per eh TOTAALOVERZICHT NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58 *zelf inkopen exclusief btw inclusief btw inclusief btw 1 NIEUWE JONKERSTRAAT 50-52-54-56-58

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de 8 levensloop bestendige woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de 8 levensloop bestendige woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. De woningen hebben een moderne architectuur met een warme kleurstelling. Veel aandacht is besteed aan gemak en functionaliteit. Daarnaast voldoen de huurwoningen aan de modernste eisen. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype A Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Keuzelijst meer- minderwerk opties

Keuzelijst meer- minderwerk opties 160014. Hofwoning, 6,0m1 hoekwoning Synchroon blok 5 Optienr: Omschrijving Prijs incl. BTW Ruwbouw opties 021201 Plaatsen dakraam, Velux type SK08, positie 1 1.225,00 Positie 1 voorkant trapzijde Één dakraam,

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 17 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Blok 1: bnr 202 t/m 206, Blok 2: bnr 207 t/m 213 (beuk breedte 5,1m) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

Woningbouwproject Tiliaans Twee

Woningbouwproject Tiliaans Twee Bouwen In Eigen Beheer, Keeris Architecten en Borrenbergs Bouwbedrijf BV Woningbouwproject Tiliaans Twee Informatiemap Woningbouwproject Tiliaans Twee Tiliaans Twee In het eerste CPO nieuwbouwproject op

Nadere informatie

Trebbe BasisWonen: Bouwen met passie, wonen met plezier!

Trebbe BasisWonen: Bouwen met passie, wonen met plezier! Trebbe BasisWonen: Bouwen met passie, Trebbe BasisWonen: Bouwen met passie, Trebbe bouwt woningen; al meer dan 100 jaar. Maar we gaan verder dan dat! Woningen zijn voor ons geen verzamelbegrip. Wat wij

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype C Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Topgevel 13 F Tulipa 6,0 m. zuid 144 m² 538 m³ 195 m² Afwijkende aangebouwde berging

Topgevel 13 F Tulipa 6,0 m. zuid 144 m² 538 m³ 195 m² Afwijkende aangebouwde berging Prijslijst Het Raadhof Sliedrecht, 20 december 2016 Bouw- Type- Type Beuk- Tuin Oppervlak Inhoud Kavel- Verkoopprijs Bijzonderheden nummer nummer woning maat oriëntatie (m² gbo) (m³ bruto) grootte (m²)

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof 0 Onderzoeksresultaten Drie Merenhof Resultaten ter aanvulling van de scriptie Toelichting op het advies uit de rekentool DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 stadswoningen en 1 appartement Von Clermontplein Bouwblok: H. Bouwblok H, 4 stadswoningen en 1 appartement Von. Clermontplein, pagina

Nieuwbouw 4 stadswoningen en 1 appartement Von Clermontplein Bouwblok: H. Bouwblok H, 4 stadswoningen en 1 appartement Von. Clermontplein, pagina Nieuwbouw 4 stadswoningen en 1 appartement Von Clermontplein Bouwblok: H H Bouwblok H, 4 stadswoningen en 1 appartement Von. Clermontplein, pagina Omschrijving bouwblok H Woningstichting Vaals bouwt 4

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017 Holy Résidence te Vlaardingen januari 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Keuzelijst meer- minderwerk opties

Keuzelijst meer- minderwerk opties 160014. Hofwoning, 6,0m1 puntgevel Synchroon blok 5 Optienr: Omschrijving Prijs incl. BTW Ruwbouw opties 021203 Plaatsen dakraam, Velux type SK08, positie 3 1.225,00 Positie 3 achterkant trapzijde Één

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype B Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

MaxHuis. wonen op maat MAXHUIS ONTWERPT EN BOUWT UW DROOMHUIS VOOR EEN VASTE EN LAGE PRIJS

MaxHuis. wonen op maat MAXHUIS ONTWERPT EN BOUWT UW DROOMHUIS VOOR EEN VASTE EN LAGE PRIJS MaxHuis wonen op maat MAXHUIS ONTWERPT EN BOUWT UW DROOMHUIS VOOR EEN VASTE EN LAGE PRIJS MAXHUIS ONTWERPT EN BOUWT UW DROOMHUIS VOOR EEN VASTE EN LAGE PRIJS Maxhuis biedt hoogwaardige en ruimtelijke woningen

Nadere informatie

Offerte (individueel) meer- en minderwerk

Offerte (individueel) meer- en minderwerk Pagina 12 T 0165-560602 KVK 20095532 Sanitair 07.01 Standaard sanitairopstelling bij onze leverancier 0,00 U kiest voor een standaard sanitairopstelling bij onze leverancier. U dient wel het e.e.a. met

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Variant, het WOONCONCEPT voor ieder(een)

Variant, het WOONCONCEPT voor ieder(een) Brochure 1 2 Variant Woonconcept VARIANT is het woonconcept voor betaalbaar bouwen. Het woonconcept bevat complete en duurzame woningen voor (door)starters, senioren, studenten en migranten. En daar begint

Nadere informatie

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr.

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr. Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 Kavel Soort Kavel VON prijs VON prijs Status nr. (ca. m²) stadsvilla Frits (550 m³) stadsvilla Hub (575 m³) 1 vrijstaand 333 459.000 beschikbaar

Nadere informatie

40 woningen De Wende Afwerking van uw woning

40 woningen De Wende Afwerking van uw woning 40 woningen De Wende Afwerking van uw woning De gebruikte impressies en afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van werkelijke uitvoering en zijn slechts bedoeld om u een indruk te geven. Pagina 1

Nadere informatie

EC Garantwoning. Verantwoord, flexibel en betaalbaar

EC Garantwoning. Verantwoord, flexibel en betaalbaar EC Garantwoning Verantwoord, flexibel en betaalbaar Een Energiezuinige, Comfortabele en betaalbare woning waarin je thuiskomt Voel de heerlijke vloerverwarming onder je voeten op een lome zondagochtend.

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken Voor u ligt het informatieboekje over de nieuwbouw van 5 eengezinswoningen achter de Woonzorgboerderij van RIBW in Andijk. De woningen hebben het volgende adres Piet Kistemakerstraat 21 t/m 29 in Andijk.

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 appartementen Kon. Julianaplein Bouwblok: C. Bouwbouwblok C, 4 appartementen Kon. Julianaplein, pagina

Nieuwbouw 4 appartementen Kon. Julianaplein Bouwblok: C. Bouwbouwblok C, 4 appartementen Kon. Julianaplein, pagina Nieuwbouw 4 appartementen Kon. Julianaplein Bouwblok: C C Bouwbouwblok C, 4 appartementen Kon. Julianaplein, pagina Omschrijving bouwblok C Woningstichting Vaals bouwt in het centrumplan Kon. Julianaplein

Nadere informatie

Bimeco Betaalbaar wonen met een eigen identiteit

Bimeco Betaalbaar wonen met een eigen identiteit Bimeco Betaalbaar wonen met een eigen identiteit Bouwen volgens Facet Bimeco Er is veel vraag naar betaalbare woningen in Nederland. Bimo Bouw B.V. speelt hierop in en heeft hiervoor het woon concept Bimeco

Nadere informatie

Betaalbaar wonen met een eigen identiteit

Betaalbaar wonen met een eigen identiteit Betaalbaar wonen met een eigen identiteit Van Wijnen Midden B.V. Postbus 380 1380 AJ Weesp T 0294-75 08 80 info@vanwijnen.nl www.vanwijnen.nl Bimo Bouw B.V.* Postbus 151 3840 AD Harderwijk T 0341-55 36

Nadere informatie

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Trebbe Hoogwonen: Bouwen met passie, wonen met plezier!

Trebbe Hoogwonen: Bouwen met passie, wonen met plezier! wonen met plezier Postadres Trebbe Groep B.V. Postbus 4 7500 AA Enschede Telefoon 088 259 00 00 Website www.trebbe.nl Social media Twitter: @Trebbe100 Facebook: Trebbe LinkedIn: Bouwen met perspectief

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

Woningbouwproject Tiliaans Twee

Woningbouwproject Tiliaans Twee Bouwen In Eigen Beheer, Keeris Architecten en Borrenbergs Bouwbedrijf BV Woningbouwproject Tiliaans Twee Informatiemap Woningbouwproject Tiliaans Twee Tiliaans Twee In het eerste CPO nieuwbouwproject op

Nadere informatie

VINKEL W1570 MODEL. NOTE: Dit huis is gebouwd naar de wensen van een klant, maar kan uiteraard ook een uitgangspunt zijn voor uw nieuwe woning!

VINKEL W1570 MODEL. NOTE: Dit huis is gebouwd naar de wensen van een klant, maar kan uiteraard ook een uitgangspunt zijn voor uw nieuwe woning! W1570 VINKEL Een comfortabel en ruim woonhuis met: - op de begane grond hal woonkamer keuken bijkeuken toilet werkkamer inpandige schuur ruime trap in de hal naar de overloop - boven verdieping ruime badkamer

Nadere informatie

Keuzelijst meer- minderwerk opties

Keuzelijst meer- minderwerk opties 160014. Singelwoning, 2^1 kap puntgevel Synchroon blok 10 Optienr: Omschrijving Prijs incl. BTW Ruwbouw opties 021203 Plaatsen dakraam, Velux type SK08, positie 3 1.225,00 Positie 3 achterkant trapzijde

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. Voor u ligt het informatieboekje over 4 levensloopbestendige woningen in het nieuwbouwplan Westrand in Wervershoof. De woningen zijn gelegen aan de Matjador 75 t/m 81. De postcode voor deze woningen is

Nadere informatie

Informatiepakket Flexbungalows La Chapelle Bosschenhoofd

Informatiepakket Flexbungalows La Chapelle Bosschenhoofd Informatiepakket Flexbungalows La Chapelle Bosschenhoofd 1. La Chapelle Wonen tussen het groen Aan de rand van Bosschenhoofd, met de groene landerijen van het Pagnevaartbos als achtertuin, wordt onder

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Keuzelijst meer- minderwerk opties

Keuzelijst meer- minderwerk opties 160014. Hofwoning, 6,0 m1 Synchroon blok 14 Optienr: Omschrijving Prijs incl. BTW Ruwbouw opties 021201 Plaatsen dakraam, Velux type SK08, positie 1 1.225,00 Positie 1 voorkant trapzijde Één dakraam, wit

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Prins Hendrikstraat Bunschoten 7 Eengezinswoningen

Prins Hendrikstraat Bunschoten 7 Eengezinswoningen Prins Hendrikstraat Bunschoten 7 Eengezinswoningen Informatie 7 woningen Prins Hendritstraat (complex 629) pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Publicatie Inhoudsopgave... 2 Prins Hendrikstraat... 3 Indeling en

Nadere informatie

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp kave lp a n or KAVELPASPOORTEN gemeente h o Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan Luchtfoto van de locatie Impressie van de locatie eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp

Nadere informatie