Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport"

Transcriptie

1 Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport t.b.v. het Luchthavenbesluit Colofon Opdrachtgever : Provincie Noord-Brabant Bestemd voor : de heer J.H.M. Wassenberg Auteur(s) : ir. W.B. Haverdings Controle door : ing. P. Frankena Datum : 10 januari 2013 Kenmerk : pnb rap Opgesteld door : Advanced Decision Systems Airinfra BV Adres : Bagijnhof 80 Plaats : 2611 AR Delft Telefoon : +31 (0) Telefax : +31 (0) Web : KvK nummer : Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Adecs Airinfra BV is het niet toegestaan deze uitgave of delen ervan te vermenigvuldigen of op enige wijze openbaar te maken.

2 Afkortingen en symbolen AAL Above Aerodrome Level AMSL Above Mean Sea Level AIP Aeronautical Information Publication db(a) A-gewogen decibel ft feet/voet (1 ft = 0,3048 m) HH Handhavingspunt L den MLA MTOW PR RBML RP Level day-evening-night Microlight aircraft Maximum take-off weight, maximaal startgewicht Plaatsgebonden risico Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens Rekenpunt Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari 2013

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Berekeningsmethode en invoer Berekeningsmethode geluid Berekeningsmethode externe veiligheid Invoergegevens Vlootsamenstelling Baangebruik Routestructuur Geluids- en prestatiegegevens Meteotoeslag Categorieverdeling Etmaalverdeling Routeverdeling Spreiding Resultaten Referenties Bijlage A Invoertabellen Bijlage B Routestructuren Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari 2013

4 1 Inleiding Als gevolg van de invoering van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) is de Aanwijzing van luchthaven Kempen Airport vervangen door de Omzettingsregeling luchthaven Kempen Airport. Tegelijkertijd is de bevoegdheid ten aanzien van de landzijdige aspecten van deze luchthaven van het Rijk overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. De Omzettingsregeling zal voor 1 november 2014 moeten worden vervangen door een luchthavenbesluit of luchthavenregeling welke Provinciale Staten moet vaststellen. In dit rapport zijn twee scenario s berekend. Het eerste scenario bevat hetzelfde aantal vliegtuigbewegingen en dezelfde vlootsamenstelling als de originele invoerset (uit 1995) die voor de omzetting is gehanteerd, echter daarbij aangevuld met bewegingen met Microlights. Tevens is de ligging van vliegroutes voor het kleine verkeer aan de zuidkant van de luchthaven aangepast. Het tweede scenario is qua ligging van vliegroutes identiek aan het eerste scenario, er is in dit scenario echter een actualisatie van vlootsamenstelling en etmaalverdeling toegepast dat gebaseerd is op het huidige gebruik van de luchthaven. Dit tweede scenario is met name bedoeld om het beleid van de provincie Noord-Brabant te toetsen, aangezien dit beleid geen wijziging van de geluidssituatie nastreeft. De provincie Noord-Brabant heeft Adecs Airinfra gevraagd geluids- en externeveiligheidsberekeningen uit te voeren voor beide scenario s. Dit rapport dient ter vastlegging van de invoergegevens voor de berekening van het geluid in L den en van het plaatsgebonden risico van deze scenario s. De volgende resultaten zijn opgenomen in dit rapport: De waarden in L den in de handhavingspunten; De geluidscontouren van 48 db(a) L den en 56 db(a) L den; De plaatsgebondenrisicocontouren van 10-5 met meteotoeslag en 10-6 zonder meteotoeslag. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

5 2 Berekeningsmethode en invoer 2.1 Berekeningsmethode geluid De berekening van het geluid is uitgevoerd met de L den-tool (versie update 9, berekeningsmodule: 3.0 build ), het rekenprogramma dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en Adecs Airinfra ontwikkeld is. Dit model is een gevalideerde implementatie van het Voorschrift voor de berekening van de L den-geluidbelasting in db(a) voor overige burgerluchthavens (ref.1). 2.2 Berekeningsmethode externe veiligheid De berekening van de externe veiligheid is uitgevoerd met GEVERS (versie 1.3.0), het rekenprogramma dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkeld is. Dit model is een gevalideerde implementatie van het Voorschrift voor de berekening en bepaling van de 10-5 en 10-6 plaatsgebondenrisicocontouren en het totaal risicogewicht voor overige burgerluchthavens (ref.2). 2.3 Invoergegevens De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de invoergegevens die zijn beschreven in onderstaande paragrafen. Deze invoergegevens zijn grotendeels overgenomen vanuit de Aanwijzing en Omzettingsregeling. Onderstaand is aangegeven welke wijzigingen er voor elk scenario, ten opzichte van de omzetting, is aangebracht. Scenario 1: Aanpassing van een deel van de routes voor het kleine verkeer; Het meenemen van microlight aircraft (MLA) in de berekeningen. Scenario 2: Aanpassing van een deel van de routes voor het kleine verkeer; Het meenemen van microlight aircraft (MLA) in de berekeningen. Actualisatie van de indeling in geluidscategorieën van klein verkeer en helikopters; Actualisatie van verdeling over het etmaal van helikopters. De tabellen waarnaar wordt verwezen, zijn opgenomen in Bijlage A. De invoergegevens zijn bepaald op honderdsten nauwkeurig. Hierdoor kunnen er kleine afwijkingen ontstaan tussen het weergegeven totaal aantal bewegingen en de som van alle losse bewegingen Vlootsamenstelling De vlootsamenstelling waar de berekeningen van uitgaan, bestaat uit vliegtuigbewegingen met klein verkeer, 800 vliegtuigbewegingen met groot verkeer, helikopterbewegingen en bewegingen met microlight aircraft. De vliegtuigen hebben een MTOW (maximum take-off weight) tussen de 150 kg en kg. De vliegtuigen zijn ingedeeld in geluidscategorieën (tabel 5 en tabel 6). Voor externe veiligheid zijn de vliegtuigen in categorieën ingedeeld op basis van hun MTOW (tabel 10). De helikopters zijn eveneens ingedeeld in geluidscategorieën (tabel 7) en voor Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

6 externe veiligheid is elke helikopter apart gedefinieerd (tabel 11). In tabel 3 is een overzicht gegeven van het aantal bewegingen per segment Baangebruik Luchthaven Kempen Airport beschikt over één verharde start- en landingsbaan in de richting met een lengte van meter en één onverharde start- en landingsbaan parallel aan de verharde baan met een lengte van 600 meter. De baankoppen en vliegrichtingen van de verharde baan worden aangeduid met 03 (richting 030 ) en 21 (richting 210 ), conform de aanduiding in de Aeronautical Information Publication (AIP, ref. 4). Voor de koppen van de onverharde baan wordt 03R (rechterbaan voor de vlieger) en 21L (linkerbaan) gehanteerd. In tabel 4 is een overzicht gegeven van de verdeling van het vliegverkeer over de banen. De coördinaten van de in de berekening meegenomen start- en landingsdrempels zijn gegeven in tabel 2. Bij beide baankoppen is sprake van een naar binnen verschoven landingsdrempel: voor baan 03 is deze 50 meter en voor baan 21 is deze 135 meter Routestructuur De in de berekeningen gehanteerde vliegroutes zijn in de figuren in Bijlage B weergegeven per verkeerstype. De routes voor het kleine verkeer op baan 03/21 komen grotendeels overeen met de routes uit de bijlage van de Aanwijzing. De belangrijke wijziging is de ligging van het circuitgedeelte aan de zuidkant. Dit heeft effect op de routes die in figuur 9 en figuur 10 zijn aangeduid met nummers 0116, 0117, 0118, 0141, 0142, 0143 en het circuit voor klein verkeer (figuur 14). Nieuw in de berekeningen is het MLA-verkeer dat gebruikmaakt van de onverharde grasbaan. Deze routestructuur (van baan 03R/21L) is in figuur 12 en figuur 13 gegeven. In figuur 14 zijn de circuitroutes voor het kleine en het grote verkeer weergegeven. De routes van het grote verkeer, inclusief helikopters, zijn in figuur 15 en figuur 16 getoond. Deze zijn onveranderd ten opzichte van de omzettingsberekeningen. Het rekenmodel voor externe veiligheid kan niet omgaan met routes voor helikopters, maar vereist dat de starts en landingen worden gemodelleerd door een start/landingspunt en een in/uitvliegsector. In deze berekening is daarom gekozen voor twee punten aan de koppen van de baan met de sectoren in het verlengde van de baan. Dit is weergegeven in figuur Geluids- en prestatiegegevens De gehanteerde geluidsgegevens komen uit de Appendices van de voorschriften voor de berekening van de geluidsbelasting, versie 13 (ref. 2). De gehanteerde hoogteprofielen zijn te onderscheiden in een algemeen hoogteprofiel en enkele afwijkende profielen afhankelijk van het soort verkeer. De hoogteprofielen zijn enkel van toepassing op de geluidsberekening; het plaatsgebonden risico is onafhankelijk van de gevlogen hoogte. De standaard hoogteprofielen voor start, landing en circuit voor het kleine verkeer zijn hierna gedefinieerd. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

7 Standaard hoogteprofiel start: Na de startrol wordt een stijgvlucht uitgevoerd tot een hoogte van 700 ft AAL. Na het bereiken van deze hoogte wordt een gedeelte van het circuit gevolgd. Na het verlaten van het circuit wordt buiten het circuitgebied geklommen tot een hoogte van ft AAL (1.400 ft AAL voor reclameverkeer) waarna deze hoogte gehandhaafd blijft. Standaard hoogteprofiel landing: Vanaf de initiële aanvlieghoogte van ft AAL (1.400 ft AAL voor reclameverkeer) wordt, voor het binnenvliegen van het circuitgebied, gedaald naar de circuithoogte van 700 ft AAL. Na het bereiken van deze hoogte wordt een deel van het circuit gevolgd, totdat de eindnadering wordt ingezet. Standaard hoogteprofiel circuit: Na de startrol wordt een stijgvlucht uitgevoerd tot een hoogte van 700 ft AAL. Deze hoogte blijft gehandhaafd totdat de eindnadering wordt ingezet. De afwijkende hoogteprofielen zijn hierna gedefinieerd. Uitgaande vluchten baan 21 Direct climb Na de startrol wordt direct een stijgvlucht uitgevoerd tot een hoogte van ft AAL, waarna deze hoogte gehandhaafd blijft. Inkomende vluchten baan 03 en 21 direct approach Vanaf de initiële aanvlieghoogte van ft AAL wordt de eindnadering direct ingezet. Uitgaande vluchten baan 03R en 21L MLA-verkeer Na de startrol wordt direct een stijgvlucht uitgevoerd tot een hoogte van 300 ft AAL, waarna deze hoogte gehandhaafd blijft. Nadat de Zuid-Willemsvaart gepasseerd is, is het toegestaan om te stijgen tot 814 ft AMSL. Inkomende vluchten baan 03R en 21L MLA-verkeer Vanaf de initiële aanvlieghoogte van 300 ft AAL wordt de eindnadering direct ingezet. Hoogteprofiel circuit baan 03R en 21L MLA-verkeer: Na de startrol wordt een stijgvlucht uitgevoerd tot een hoogte van 300 ft AAL. Deze hoogte blijft gehandhaafd totdat de eindnadering wordt ingezet. Voor het helikopter- en groot verkeer zijn procedures gebruikt uit de Appendices (ref. 3). Voor de landingen op 03 (Circling) is in de meest recente Appendices (versie 13, ref 3) een nieuwe procedure (5102) opgenomen. Landingen op 03 komen aanvliegen in de richting 21 en buigen op 1 NM voor de baankop af. Daarna volgen deze op 500 ft het circuit en maken een landing in richting 03. Tabel 20 geeft weer welke vliegprocedures er gehanteerd zijn. Voor al het verkeer wordt uitgegaan van afstandsklasse 0. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

8 2.3.5 Meteotoeslag Door wisselende meteorologische omstandigheden is het mogelijk dat in een bepaald jaar wordt afgeweken van het verwachte baangebruik. Om hiermee rekening te houden wordt er conform de Regeling burgerluchthavens (ref. 1, 2) gerekend met een meteotoeslag voor de L den-contouren en de PR-contour van Deze toeslag bedraagt 20%, waarbij de exacte verdeling over de banen wordt vermeld in tabel Categorieverdeling In tabel 5 en tabel 6 is het overzicht gegeven van de verdeling van de vliegtuigen over de gehanteerde geluidscategorieën voor respectievelijk scenario 1 en scenario 2. De verdeling in tabel 6 is gebaseerd op de actuele verdeling van het kleine verkeer zoals volgt uit de gerapporteerde bewegingen over de jaren 2008 en Tabel 7 bevat het overzicht van de verdeling van de helikopters over de gehanteerde geluidscategorieën voor beide scenario s. Tabel 10 en tabel 11 geven de categorieverdeling weer zoals deze bij de berekening van de externe veiligheid is gehanteerd Etmaalverdeling De etmaalverdeling per segment is gespecificeerd in tabel 8 voor scenario 1 en in tabel 9 voor scenario 2. Deze verdeling bepaalt de gemiddelde L den-straffactor die gehanteerd wordt in de berekening. In scenario 2 is alleen de verdeling over het etmaal van het helikopterverkeer aangepast ten opzichte van de Omzettingsregeling Routeverdeling In tabel 12 tot en met tabel 17 is het overzicht gegeven van de verdeling van het vliegverkeer over de vliegroutes. De tabellen bevatten de verdelingen voor de verschillende segmenten van verkeer Spreiding Er is in de berekening van het geluid, zowel voor het kleine als grote verkeer analoog aan de Omzettingsregeling, niet gerekend met spreiding rondom de nominale routestructuur. Voor externe veiligheid is de spreiding intern in het rekenmodel verwerkt. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

9 3 Resultaten In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de geluids- en externeveiligheidsberekening opgenomen. Er is door de provincie Noord-Brabant gekozen om - naast de handhavingspunten - op twee extra rekenpunten te rekenen. De ligging van de handhavingspunten en de extra rekenpunten zijn in figuur 1 op een geografische achtergrondkaart gepresenteerd. Figuur 1 De grens van het luchthavengebied, de ligging van de handhavingspunten (HH) en de twee extra rekenpunten (RP). Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

10 Geluid In tabel 1 zijn de L den-waarden in de handhavingspunten opgenomen voor zowel de omzettingsregeling, scenario 1 als scenario 2. De L den-waarden in deze extra rekenpunten zijn ook te vinden in tabel 1. Tabel 1 Ligging en grenswaarden in de handhavingspunten en extra rekenpunten. Coördinaten L den-waarde in db(a) Rekenpunt Omzettingsregeling X Y Scenario 1 Scenario 2 HH ,3 62,6 59,1 HH ,8 62,2 58,3 HH 03R ,2 43,2 HH 21L ,4 42,4 RP ,9 45,2 42,2 RP ,9 47,4 43,2 De wijzigingen van scenario 1 ten opzichte van de Omzettingsregeling zijn zeer beperkt, alleen de wijziging van de ligging van enkele vliegroutes van het kleine verkeer en het toevoegen van het microlight aircraft verkeer. De toevoeging van dit microlight aircraft verkeer heeft echter geen invloed op de waarde van de handhavingspunten van baan 03-21, omdat dit verkeer alleen plaatsvindt op baan 03R-21L en dit in de geluidsberekeningen geheel gescheiden van elkaar berekend wordt. De veranderde ligging van de vliegroutes van het kleine verkeer zijn dusdanig ver van de luchthaven afgelegen dat dit geen verandering in de L den-waarde van de handhavingspunten kan veroorzaken. Zoals echter uit tabel 1 blijkt, neemt de waarde in de handhavingspunten voor scenario 1 wel toe. Deze toename blijkt veroorzaakt te worden door (wettelijk) aangepaste vliegprocedures en geluidstabellen in Appendices versie 13 die per 1 juli 2012 in werking is getreden. De aanpassing op het gebied van helikopters (met name geluidscategorie 010) is significant. Omdat in de Appendices het aantal geluidscategorieën voor helikopters ook is uitgebreid (categorie 015 en 016 zijn toegevoegd) is tevens de indeling van helikopters in deze geluidscategorieën hierop aangepast. Helikopters die eerst in categorie 010 ingedeeld waren, maar eigenlijk te stil waren voor deze categorie, zijn verplaatst naar de nieuwe categorieën. Tevens is toen in de Appendices een correctie in de gegevens van categorie 010 toegepast, zodat deze beter overeenkomt met de helikopters die in deze geluidscategorie overgebleven zijn. Doordat echter de invoerset voor Kempen Airport alleen specificeert welke geluidscategorieën er gebruikt worden en niet welke helikoptertypen dit zijn, is er in de huidige berekeningen vastgehouden aan deze geluidscategorieën. Daardoor is er echter sprake van een toename van ca. 0,3 db(a) in de handhavingspunten HH03 en HH21 voor scenario 1 ten opzichte van de Omzettingsregeling. De toename in de rekenpunten RP1 en RP2 wordt tevens voor ca. 0,3 db(a) veroorzaakt door de Appendices verandering voor de helikopters. Voor rekenpunt RP2 wordt daarnaast de toename voornamelijk veroorzaakt door de verschuiving van de vliegroutes voor het kleine verkeer, aangezien de vliegroute veel dichterbij het rekenpunt komt te liggen. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

11 In figuur 2 zijn de L den-contouren van 48, 56 en 70 db(a) weergegeven voor scenario 1. Daarbij is in figuur 3 de vergelijking van deze contouren gemaakt met de contouren uit de Omzettingsregeling. In deze figuur is in het zuiden het verschil te zien dat met name veroorzaakt wordt door de aangepaste vliegroutes, de verschillen in het noorden en circuitgebied zijn de verschillen die veroorzaakt worden door de veranderingen in geluidsproductie van de helikopters. De resulterende waarden van scenario 2 tonen aan dat bij hetzelfde aantal vliegtuigbewegingen als uit de Omzetting, maar bij geactualiseerde verdelingen over geluidscategorieën en etmaal, er een afname van het berekende geluid is in de gekozen rekenpunten. In figuur 4 zijn de L den-contouren van 48, 56 en 70 db(a) weergegeven voor scenario 2. Tevens is in figuur 5 het verschil aangegeven tussen scenario 2 en de Omzettingsregeling. Dat scenario 2 met de geactualiseerde verdelingen over geluidscategorieën en etmaal veel minder geluid produceert, is in deze figuur duidelijk te zien. Hierdoor is ook het effect van de verschuiving van de vliegroutes zeer beperkt waarneembaar. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

12 Figuur 2 De 48, 56 en 70 db(a) L den-contouren voor scenario 1. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

13 Figuur 3 De 48, 56 en 70 db(a) L den-contouren voor scenario 1 (doorgetrokken) vergeleken met de contouren van de Omzetting (gestippeld). Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

14 Figuur 4 De 48, 56 en 70 db(a) L den-contouren voor scenario 2. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

15 Figuur 5 De 48, 56 en 70 db(a) L den-contouren voor scenario 2 (doorgetrokken) vergeleken met de contouren van de Omzetting (gestippeld). Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

16 Externe veiligheid De externe veiligheid van beide scenario s is berekend en in twee figuren gepresenteerd. Figuur 6 toont de 10-5 PR-contour (inclusief meteotoeslag) en de 10-6 PR-contour (exclusief meteotoeslag) voor scenario 1. Figuur 7 toont eveneens de 10-5 PR-contour (inclusief meteotoeslag) en de 10-6 PRcontour (exclusief meteotoeslag) maar nu voor scenario 2. Omdat er geen externe veiligheidscontouren vanuit de Omzettingsregeling zijn, kon hiermee geen vergelijking worden gemaakt. Het verschil tussen beide scenario s is op het gebied van externe veiligheid beperkt te noemen. Beide scenario s bevatten hetzelfde aantal vliegtuigbewegingen en vliegroutes, echter doordat in scenario 2 meer gebruikgemaakt wordt van lichtere vliegtuigen is het externe veiligheidsrisico van dit scenario iets lager dan in scenario 1. Indien PR-contouren gebruikt worden voor het bepalen van de grenzen van een beperkingengebied kunnen deze contouren gestileerd worden op basis van hoofdstuk 6 van Bijlage 2 van de Regeling burgerluchthavens (ref 2). Volledigheidshalve wordt gemeld dat er in de presentatie van de resultaten van beide scenario s geen stilering is toegepast. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

17 Figuur 6 De externeveiligheidscontouren (zonder stilering) voor scenario 1. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

18 Figuur 7 De externeveiligheidscontouren (zonder stilering) voor scenario 2. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

19 4 Referenties 1. Voorschrift voor de berekening van de L den-geluidsbelasting in db(a) voor overige burgerluchthavens, Regeling burgerluchthavens, Stcrt nr , 27 juni Voorschrift voor de berekening en bepaling van de 10-5 en 10-6 plaatsgebondenrisicocontouren en het totaal risicogewicht voor overige burgerluchthavens, Regeling burgerluchthavens, Stcrt nr , 27 juni R. de Jong en G.J.T. Heppe, Appendices van de voorschriften voor de berekening van de geluidsbelasting. Versie 13.0 NLR CR L, mei Aeronautical Information Publication (AIP), Aerodrome EHBD-WEERT/Budel, augustus Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

20 Bijlage A Invoertabellen Tabel 2 Coördinaten (Rijksdriehoek) in meters van startpunten en landingsdrempels. Baan Startpunten Landingsdrempels X coördinaat (m) Y coördinaat (m) X coördinaat (m) Y coördinaat (m) R L Helikopterspot Noord Helikopterspot Zuid Tabel 3 Overzicht van het aantal bewegingen per segment en per vluchtsoort (beide scenario s). Soort verkeer Segment Starts en landingen Circuits Totaal Overland Klein verkeer Reclameverkeer Lescircuit Reclamecircuit Groot verkeer Alle Helikopters Alle MLA Alle Totaal Tabel 4 Baangebruik (beide scenario s). Soort verkeer Segment Baan Richting Baangebruik zonder meteotoeslag% Baangebruik met meteotoeslag% Klein, groot, % 50% Alle helikopters % 70% MLA Alle 03R- 03R 40% 50% 21L 21L 60% 70% Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

21 Tabel 5 Verdeling (afgerond) over geluidscategorieën vastevleugelvliegtuigen (door afronding lijken niet alle segmenten tot 100% op te tellen) voor scenario 1. Geluids- Representatief Segment cate- gorie Vliegtuigtype Overland verkeer Reclame verkeer Les circuit Reclame circuit MLA Groot verkeer 001 Cessna 310R 12,11% 0% 3,62% 0% 0% 0% 002 Cessna 182P 12,11% 0% 7,25% 0% 0% 0% 003 Cessna 172M 46,05% 30% 39,13% 30% 0% 0% 004 Piper 28 0% 0% 0% 0% 0% 0% 005 Cessna 150M 29,73% 70% 50% 70% 0% 0% 006 Grob G-115 0% 0% 0% 0% 0% 0% 007 Cessna 152 0% 0% 0% 0% 0% 0% 008 Diamond DA-20 0% 0% 0% 0% 100% 0% 070 Cessna Citation 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tabel 6 Verdeling (afgerond) over geluidscategorieën vastevleugelvliegtuigen (door afronding lijken niet alle segmenten tot 100% op te tellen) voor scenario 2. Geluids- Representatief Segment cate- gorie Vliegtuigtype Overland verkeer Reclame verkeer Les circuit Reclame circuit MLA Groot verkeer 001 Cessna 310R 1% 0% 0,3% 0% 0% 0% 002 Cessna 182P 4% 0% 2% 0% 0% 0% 003 Cessna 172M 22% 8% 13% 8% 0% 0% 004 Piper 28 3% 1% 2% 1% 0% 0% 005 Cessna 150M 30% 40% 36% 40% 0% 0% 006 Grob G-115 4% 5% 5% 5% 0% 0% 007 Cessna 152 9% 11% 10% 11% 0% 0% 008 Diamond DA-20 26% 34% 31% 34% 100% 0% 070 Cessna Citation 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tabel 7 Verdeling over geluidscategorieën helikopters. Geluidscategorie Representatief type Aandeel Scenario 1 Aandeel Scenario MBB BO ,91 % 45,0 % 011 Robinson R-22 0,00 % 45,0 % 012 Sikorsky S-76B 9,09 % 10,0 % 014 Sikorsky S-61 0,00 % 0,0 % Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

22 Tabel 8 Etmaalverdeling voor scenario 1. Avond Nacht Dag Gemiddelde Soort 19u-23u 23u-7u Segment 7u-19u L den - verkeer (straffactor (straffactor (straffactor=1) straffactor =3,16) =10) Klein Overland & reclame 90% 9% 1% 1,2844 (Les/reclame) Circuit 100% 0% 0% 1,000 Groot verkeer Alle 75% 15% 10% 2,224 Helikopters Overland 75% 15% 10% 2,224 Circuit 85% 15% 0% 1,324 MLA Alle 95% 5% 0% 1,108 Tabel 9 Etmaalverdeling voor scenario 2. Avond Nacht Dag Gemiddelde Soort 19u-23u 23u-7u Segment 7u-19u L den - verkeer (straffactor (straffactor (straffactor=1) straffactor =3,16) =10) Klein Overland & reclame 90% 9% 1% 1,2844 (Les/reclame) Circuit 100% 0% 0% 1,000 Groot verkeer Alle 75% 15% 10% 2,224 Helikopters Alle 89% 8% 3% 1,4428 MLA Alle 95% 5% 0% 1,108 Tabel 10 Indeling vliegtuigcategorieën op basis van MTOW, ten behoeve van externeveiligheidsberekening (beide scenario s). Aantal bewegingen (excl. meteotoeslag) Vliegtuigcategorie MTOW (kg) Scenario 1 Scenario 2 DV20_L1500_UG 730 (*) C152_L1500_UG C172_L1500_UG C182_L1500_UG C310_L5700_UG C500_BJ_UG TOTAAL (*) Er is voor de externe veiligheid geen officiële indeling van MLA verkeer. Desalniettemin is het MLA verkeer ingedeeld op basis van het representatieve vliegtuigtype qua geluid, hierdoor is het MTOW een overschatting van het daadwerkelijke MTOW. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

23 Tabel 11 Indeling helikopters, ten behoeve van externeveiligheidsberekening (beide scenario s). Helikoptertype Soort MTOW (kg) Aantal bewegingen Bölkow MBB BO-105 (B105) Multiple engine turbine Robinson R-22 (R22) Single engine piston Sikorsky S-76B (S76) Multiple engine turbine Totaal Tabel 12 Routeverdeling per categorie, klein verkeer overland (beide scenario s). Start Routenummer Landing Baa n Routenaam Geluidscategorie Zuidoost ,5% 38,1% 41,0% 41,01% 40% Noordoost ,5% 38,0% 28,1% 28,09% 20% Noordwest ,0% 23,9% 30,9% 30,90% 40% Oost ,5% 27,5% 40% 40% 38,2% Zuidoost ,7% 50,7% 40% 40% 38,2% West 141 7,3% 7,3% 20% 20% 23,6% Zuidwest direct climb ,5% 14,5% 0% 0% 0% Direct approach ,2% 70,6% 0% 0% 0% Zuidoost 117 0% 0% 43,8% 43,8% 43,91% Noordoost ,8% 29,4% 45,0% 45,0% 40,55% Noord 116 0% 0% 11,2% 11,2% 15,54% Zuidoost % 20% 43,8% 43,8% 46,06% Noordoost 128 0% 0% 46,6% 46,6% 44,67% Noord 126 0% 0% 9,6% 9,6% 9,27% Direct approach % 80% 0% 0% 0% Tabel 13 Routeverdeling per categorie, klein verkeer reclame (beide scenario s). Start Landing Baa n Routenaam Routenummer Geluidscategorie Zuidoost ,99% 41,01% 40% Noordoost ,85% 27,82% 20% Noordwest ,16% 31,18% 40% Oost ,99% 39,97% 38,1% Zuidoost ,99% 39,97% 38,1% West ,01% 20,07% 23,8% Zuidwest direct climb 144 0% 0% 0% Direct approach 113 0% 0% 0% Zuidoost ,3% 43,41% 43,6% Noordoost ,05% 45,08% 40,7% Noord ,65% 11,51% 15,7% Zuidoost ,33% 43,34% 46,2% Noordoost ,66% 46,59% 44,7% Noord ,01% 10,07% 9,1% Direct approach 125 0% 0% 0% Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

24 Tabel 14 Routeverdeling per categorie, klein verkeer les- en reclamecircuit (beide scenario s). Soort Baan Routenaam Routenummer Alle geluidscategorieën 03 Circuit % Circuit 21 Circuit % Tabel 15 Routeverdeling per baan voor het segment groot verkeer (beide scenario s). Soort Baan Routenaam Geluidscategorie Noordoost 100% Start Noordoost 50% 21 Oost 50% Landing 03 Circling 100% 21 Straight-in 100% Tabel 16 Routeverdeling per baan voor het segment helikopters (beide scenario s). Soort Baan Routenaam Alle geluidscategorieën Start 03 Noordoost 75% Oost 25% 21 Noordoost 75% Oost 25% Landing 03 Circling 100% 21 Straight-in 100% Tabel 17 Routeverdeling per categorie, microlight aircraft (MLA) (beide scenario s). Soort Baan Routenaam Routenummer Geluidscategorie 008 Start 03R Start % 21L Start % Landing 03R Landing % 21L Landing % Circuit 03R Circuit % 21L Circuit % Tabel 18 Verdeling over de helikoptersectoren zonder meteotoeslag ten behoeve van externe veiligheid (beide scenario s). Sector Start Landingen Noord 40% 60% Zuid 60% 40% Tabel 19 Verkeer distributie over de helikoptersectoren met meteotoeslag ten behoeve van externe veiligheid (beide scenario s). Sector Start Landingen Noord 50% 70% Zuid 70% 50% Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

25 Tabel 20 Gehanteerde vliegprocedures (beide scenario s). Profiel Omschrijving Segment 000 Standaard start 03 NO, ZO, NW naar 700 ft / 1000 ft Klein verkeer: overland 001 Standaard start 21 O, ZO, W naar 700 ft / 1000 ft Klein verkeer: overland 002 Reclame start 03 NO, ZO, NW naar 700 ft / 1400 ft Klein verkeer: reclame 003 Reclame start 21 O, ZO, W naar 700 ft / 1400 ft Klein verkeer: reclame 004 Direct-climb 21 ZW naar 1000 ft Klein verkeer: overland 100 Standaard nadering 03 NO, ZO, N1 van 1000 / 700 ft Klein verkeer: overland 101 Standaard nadering 21 ZO van 1000 / 700 ft Klein verkeer: overland 102 Reclame nadering 03 NO, ZO, N1 van 1400 / 700 ft Klein verkeer: reclame 103 Reclame nadering 21 NO, ZO, N1 van 1400 / 700 ft Klein verkeer: reclame 104 Straight-in nadering 03/21 vanaf 1000 ft Klein verkeer: overland 200 Standaard circuit op 700 ft Klein verkeer: les en reclame 0000 Standaard start naar ft Helikopter categorie 010, Standaard start naar ft Helikopter categorie Nadering vanaf ft Helikopter categorie 010, 011 en Circling nadering vanaf ft Helikopter categorie 010 en Standaard ICAO-A start tot 3000 ft Groot verkeer: categorie graden nadering vanaf ft Groot verkeer: categorie Circling nadering vanaf ft Groot verkeer: categorie 070 Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

26 Bijlage B Routestructuren In onderstaande figuren zijn de routes weergegeven die zijn gehanteerd voor de berekeningen van beide scenario s. Deze routes modelleren de gemiddelde grondpaden van de vliegtuigen en helikopters. Het kleine verkeer op luchthaven Kempen Airport vliegt onder zichtcondities en hiervoor zijn geen aankomst- en vertrekroutes voorgeschreven. Wel zal het verkeer gebruikmaken van het circuitgebied aan de zuidkant. Voor het pad van de starts en landingen zijn de getoonde routes aangenomen voor de berekeningen. Figuur 8 Routestructuur starts klein verkeer baan 03. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

27 Figuur 9 Routestructuur starts klein verkeer baan 21. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

28 Figuur 10 Routestructuur landingen klein verkeer baan 03. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

29 Figuur 11 Routestructuur landingen klein verkeer baan 21. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

30 Figuur 12 Routestructuur MLA-verkeer baan 03R. Figuur 13 Routestructuur MLA-verkeer baan 21L. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

31 Figuur 14 Routestructuur circuit voor klein en groot/helikopter verkeer op baan 03/21. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

32 Figuur 15 Routestructuur starts groot verkeer en helikopters voor baan 03 en 21. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

33 Figuur 16 Routestructuur landingen groot verkeer en helikopters voor baan 03 en 21. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

34 Figuur 17 Helikopterspots en helikoptersectoren ten behoeve van berekening externe veiligheid. Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport (pnb rap), 10 januari

Technische bijlage. Notitie Aanvulling MER luchthavenbesluit Twente (adt140617.bijlage), 19 juni 2014 1

Technische bijlage. Notitie Aanvulling MER luchthavenbesluit Twente (adt140617.bijlage), 19 juni 2014 1 Technische bijlage Onderwerp : Aanvulling MER luchthavenbesluit Twente Kenmerk : adt140617.bijlage Opgesteld door : ir. I. Achterberg Datum : 19 juni 2014 In deze bijlage worden de invoergegevens weergegeven

Nadere informatie

Berekeningsrapport externe veiligheid

Berekeningsrapport externe veiligheid Berekeningsrapport externe veiligheid Helihaven Coolen Colofon Opdrachtgever : Provincie Limburg Bestemd voor : De heer B. Kleijnen Auteur(s) : P.A. Heslinga BEng Controle door : ir. W.B. Haverdings Datum

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Helihaven Coolen

Akoestisch onderzoek. Helihaven Coolen Akoestisch onderzoek Helihaven Coolen Colofon Opdrachtgever : Provincie Limburg Bestemd voor : de heer B. Kleijnen Auteur(s) : P.A. Heslinga BEng Controle door : ir. W.B. Haverdings Datum : 4 oktober 2016

Nadere informatie

Milieueffecten Kempen Airport

Milieueffecten Kempen Airport Milieueffecten Kempen Airport m.e.r.-beoordelingsnotitie Colofon Opdrachtgever : Provincie Noord-Brabant Bestemd voor : dhr. J.H.M. Wassenberg Auteur(s) : ir. W.B. Haverdings Controle door : ing. P. Frankena

Nadere informatie

Ke-berekening t.b.v. Luchthavenbesluit MAA 2016

Ke-berekening t.b.v. Luchthavenbesluit MAA 2016 Ke-berekening t.b.v. Luchthavenbesluit MAA 2016 215 Directie adecs airinfra Bagijnhof 80 2611 AR Delft T015-2150040 infooadecs-airinfra.nl www.adecs-airinfra.nl Ke-berekening t.b.v. Luchthavenbesluit MAA

Nadere informatie

5. Aanvulling aanvraag luchthavenbesluit Twente Brief ADT dd 4 februari 2014, kenmerk 1400090, Reactie op ontvangstbevestiging aanvraag

5. Aanvulling aanvraag luchthavenbesluit Twente Brief ADT dd 4 februari 2014, kenmerk 1400090, Reactie op ontvangstbevestiging aanvraag 5. Aanvulling aanvraag luchthavenbesluit Twente Brief ADT dd 4 februari 2014, kenmerk 1400090, Reactie op ontvangstbevestiging aanvraag luchthavenbesluit Twente van de Staatssecretaris Bijlagen: o Bijlage

Nadere informatie

Geluidbelasting Oen Helder Airport Uitbreiding naar en vliegbewegingen groot verkeer

Geluidbelasting Oen Helder Airport Uitbreiding naar en vliegbewegingen groot verkeer Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR NLR NLR-CR-2012-219 Geluidbelasting Oen Helder Airport Uitbreiding naar 27.000 en 30.000 vliegbewegingen groot verkeer E.G.

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2010

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2010 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR NLR-CR-2011-210 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2010 R. de Jong Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nadere informatie

Actualisatie berekeningen geluid en externe veiligheid

Actualisatie berekeningen geluid en externe veiligheid Actualisatie berekeningen geluid en externe veiligheid Maastricht Aachen Airport Actualisatie berekeningen geluid en externe veiligheid Maastricht Aachen Airport Colofon Opdrachtgever : Ministerie van

Nadere informatie

Gevolgen RBML: helikopters en geluid

Gevolgen RBML: helikopters en geluid 15 februari 2012 NSG presentatie door ir W.B. Haverdings Gevolgen RBML: helikopters en geluid Inleiding! Vraagstelling: Welke gevolgen heeft invoering Wet RBML op het gebied van helikopters en het geluid

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland gelezen de voordracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Eindhoven voor het jaar 2012

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Eindhoven voor het jaar 2012 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Eindhoven voor het jaar 2012 Opdrachtgever Ministerie van Defensie CLSK NLR-CR-2013-011 - maart 2013 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht- en

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg. Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011

Commissie Regionaal Overleg. Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011 Luchthaven Teuge Commissie Regionaal Overleg Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011 Inleiding Algemeen Luchthavenbesluit Geluid Veiligheid Stappenschema luchthavenbesluit Samenvatting Luchthavens

Nadere informatie

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio Schiphol en omgeving Regionale beelden Inleiding Deze factsheet heeft als doel om u te informeren over de wijziging in de ligging van vertrekroutes van de Zwanenburgbaan. De factsheet gaat daarbij in op

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Slootdorp. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet op de voordracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2013

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2013 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2013 Opdrachtgever Ministerie van Defensie CLSK NLR-CR-2014-055 februari 2014 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht-

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5661 31 maart 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 28 maart 2011, nr. IENM/BSK-2011/39447,

Nadere informatie

Berekeningsrapportage Kempen Airport 2015

Berekeningsrapportage Kempen Airport 2015 Berekeningsrapportage Kempen Airport 2015 Versie 3.11 Project Informatie Project: EHBD_FGB12MND_MRT15_FEBR16 Projecttype: Enforcement Lden rapporteren en update: 3.3.46.047 Update 47 Berekeningsmodule:

Nadere informatie

Lden geluidsberekeningen luchthavens provincie Overijssel

Lden geluidsberekeningen luchthavens provincie Overijssel Lden geluidsberekeningen luctavens provincie Overijssel 2 Uitgave provincie Overijssel kenmerk 2011/ 0094232 Datum 12 mei 2011 Auteur W. Currie-Kaminska Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat

Nadere informatie

Beoordeling van uitgangspunten luchthavenbesluit Seppe

Beoordeling van uitgangspunten luchthavenbesluit Seppe NLR-CR-2015-457 eindconcept september 2016 Beoordeling van uitgangspunten luchthavenbesluit Seppe Controle van invoer en grenswaarden OPDRACHTGEVER: Provincie Noord-Brabant NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Nadere informatie

Deel 4B: Deelonderzoek Externe Veiligheid

Deel 4B: Deelonderzoek Externe Veiligheid Deel 4B: Deelonderzoek Externe Veiligheid Deelonderzoek externe veiligheid MER Lelystad Airport 2014 Colofon Opdrachtgever : Lelystad Airport Bestemd voor : de heer H. Lagerweij Auteur(s) : ir. A. van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20766 23 december 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen

Nadere informatie

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid 10.171.01 Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria

Nadere informatie

Baanverlenging Groningen Airport Eelde. Rapportage: Geluid, emissies en luchtkwaliteit

Baanverlenging Groningen Airport Eelde. Rapportage: Geluid, emissies en luchtkwaliteit Baanverlenging Groningen Airport Eelde Rapportage: Geluid, emissies en luchtkwaliteit BAANVERLENGING GRONINGEN AIRPORT EELDE Rapportage: Geluid, emissies en luchtkwaliteit Periode: 25-215 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2015

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2015 NLR-CR-2016-041 April 2016 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2015 OPDRACHTGEVER: Ministerie van Defensie CLSK NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Foto: A.B. Dolderman

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant

Toelichting behorende bij de Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Bijlage bij statenvoorstel inzake de Verordening Luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten 4 juni 2013 Auteur Toelichting behorende bij de Verordening

Nadere informatie

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Mei 2006 06.171.05 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport 01-06-2006 06.171.05 pag. 0/15 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Rapport

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland; 2 Regels voor het luchthavenluchtverkeer. Besluiten vast te stellen: 1 Algemeen. 3 Milieugebruiksruimte

Provinciale Staten van Noord-Holland; 2 Regels voor het luchthavenluchtverkeer. Besluiten vast te stellen: 1 Algemeen. 3 Milieugebruiksruimte Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2014

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2014 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2014 Opdrachtgever Ministerie van Defensie CLSK NLR-CR-2015-081 April 2015 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht- en

Nadere informatie

Uitleg RBML: Lden en EV (casus LHB Hoogeveen)

Uitleg RBML: Lden en EV (casus LHB Hoogeveen) 4 oktober 2012 Presentatie door: Wilbert Haverdings, sr. Consultant Presentatie Commissie Regionaal Overleg Teuge Uitleg RBML: Lden en EV (casus LHB Hoogeveen) Kennismaking Adecs Airinfra BV, een onafhankelijk

Nadere informatie

December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik

December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik 09.488.01 December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe

Nadere informatie

Bijlage 1 b en 1 c. Notitie Beperkingengebied geluid en externe veiligheid en notitie Piekgeluidbelastingen

Bijlage 1 b en 1 c. Notitie Beperkingengebied geluid en externe veiligheid en notitie Piekgeluidbelastingen Bijlage 1 b en 1 c Notitie Beperkingengebied geluid en externe veiligheid en notitie Piekgeluidbelastingen Lievense4j 50 infra water milieu Notitie Project: Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Griffier van de Staten

Griffier van de Staten Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel RMW-053 Statenvoorstel mer-beoordeling vliegveld Midden- Zeeland Betreft vergadering Cie REW 31 augustus 2012 Te verzenden aan PS 28 september

Nadere informatie

Deelonderzoek externe veiligheid

Deelonderzoek externe veiligheid Deelonderzoek externe veiligheid MER Luchthavenbesluit Twente Colofon Opdrachtgever : Area Development Twente Bestemd voor : mr. drs. J.H.K.C. Soer Auteur(s) : ir. I. Achterberg Controle door : ing. P.

Nadere informatie

Gebruiksplan 2014. Maastricht Aachen Airport. 1 November 2013-31 Oktober 2014

Gebruiksplan 2014. Maastricht Aachen Airport. 1 November 2013-31 Oktober 2014 Gebruiksplan 2014 Maastricht Aachen Airport 1 November 2013-31 Oktober 2014 1 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en status van het gebruiksplan... 3 1.3 Opzet van het gebruiksplan... 3 1.4 Betrouwbaarheid...

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Evaluatie route 1b. Henk Veerbeek 20 februari 2017

Evaluatie route 1b. Henk Veerbeek 20 februari 2017 Evaluatie route 1b Henk Veerbeek 20 februari 2017 Evaluatie route 1B - inhoud van de presentatie Resultaten van nader onderzoek naar: o Evaluatie vliegroute 1B Werkelijke vliegbanen binnenbocht en minder

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Woonkern Vliegbeweging % tijd Oldenzaal Nadering 24 (richting zuidwesten) Start 06 (richting noordoosten)

Woonkern Vliegbeweging % tijd Oldenzaal Nadering 24 (richting zuidwesten) Start 06 (richting noordoosten) NOTITIE Onderwerp : Onderzoek luchtvaarteffecten rondom luchthaven Twente Kenmerk : vtm090601/wh/kd Opgesteld door : ing P. Frankena, ir. W.B. Haverdings & ir. I. Achterberg Datum : 11 juni 2009 Inleiding

Nadere informatie

november Geluidbelasting bij een verlengd nachtregime

november Geluidbelasting bij een verlengd nachtregime november 2004 04.171.10 Geluidbelasting bij een verlengd nachtregime Geluidbelasting bij een verlengd nachtregime Rapport Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Luchtvaart Postbus 90771

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2013

Evaluatie Gebruiksprognose 2013 Evaluatie Gebruiksprognose 2013 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2013_1.0 Versie: 1.0 Datum: 29 april 2014 Luchthaven Schiphol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling MLA Beverwijk. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet op de voordracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van <<(datum) (nummer)>>

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van <<(datum) (nummer)>> Ontwerp-Luchthavenbesluit Texel Provinciale Staten van Noord-Holland Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Overwegende dat artikel XIII van de Wet van 18 december 2008,

Nadere informatie

luchthaven Midden-Zeeland/Zeeland Airport

luchthaven Midden-Zeeland/Zeeland Airport Aanwijzingsbesluit luchthaven Midden-Zeeland/Zeeland Airport tekst sedert 21 april 2004 luchthaven Midden-Zeeland De luchthaven Midden-Zeeland is op 13 mei 1970 officieel geopend. De exploitatie van het

Nadere informatie

Berekeningen piekniveaus steekproef nachtnaderingen Polderbaan

Berekeningen piekniveaus steekproef nachtnaderingen Polderbaan Berekeningen piekniveaus steekproef nachtnaderingen Polderbaan 1. Inleiding De Omgevingsdienst IJmond heeft gemeten piekniveaus verzameld (bron: Platvorm Vlieghinder Regio Castricum) voor een steekproef

Nadere informatie

Budel (EHBD) Approach & Departure informatie

Budel (EHBD) Approach & Departure informatie Budel (EHBD) Approach & Departure informatie Kempen Airport organiseert een Fly-In om alle piloten GRATIS kennis te laten maken met Kempen Airport. De Fly-In zal plaatsvinden op 10 september 2011 van 10.00

Nadere informatie

MER beoordeling. Luchthavenbesluit luchthaven Budel

MER beoordeling. Luchthavenbesluit luchthaven Budel MER beoordeling Luchthavenbesluit luchthaven Budel BESLUIT Provinciale Staten van Noord Brabant Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Onderwerp Beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 februari 2013, tot vaststelling van de Luchthavenregeling MLA Middenmeer.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 februari 2013, tot vaststelling van de Luchthavenregeling MLA Middenmeer. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 februari 2013, tot vaststelling van de Luchthavenregeling MLA Middenmeer. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet op de voordracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel voor het jaar 2016

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel voor het jaar 2016 NLR-CR-2017-056 Maart 2017 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel voor het jaar 2016 OPDRACHTGEVER: Ministerie van Defensie CLSK NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Nederlands Lucht-

Nadere informatie

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2.

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2. Toekomstige vliegroutes De nu geplande uitbreiding van Lelystad Airport is mogelijk geworden doordat in 2004 een Planologische Kernbeslissing van kracht werd. Hierin zijn mogelijke aan- en uitvliegroutes

Nadere informatie

Grondzijdige effecten Lelystad scenario s. Jeroen Timmers 28 maart 2012

Grondzijdige effecten Lelystad scenario s. Jeroen Timmers 28 maart 2012 Grondzijdige effecten Lelystad scenario s Jeroen Timmers 28 maart 2012 Overzicht geluidscontouren Alpha (LVNL/To70) Delta (NLR) Bravo (NLR) 20.000 geen contouren beschikbaar Invoerset 2010 Invoerset 2010

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling houdende regels voor burgerluchthavens (Regeling burgerluchthavens)

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling houdende regels voor burgerluchthavens (Regeling burgerluchthavens) STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 16154 30 oktober 2009 Regeling houdende regels voor burgerluchthavens (Regeling burgerluchthavens) 27 oktober 2009 Nr.

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL8-26 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3e kwartaal 28 November 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014

Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 Deel 5: Kaarten Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 Deel 5: Kaartbijlage Colofon Opdrachtgever : Luchthaven Lelystad N.V. Bestemd voor : D. Hoekstra, H. Lagerweij Auteur(s) : ir. M.J.F. Repko, ir.

Nadere informatie

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Eindhoven voor het jaar 2016

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Eindhoven voor het jaar 2016 NLR-CR-2017-053 april 2017 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Eindhoven voor het jaar 2016 OPDRACHTGEVER: Ministerie van Defensie CLSK NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Nederlands Lucht-

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14093 11 juli 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 juli 2012, nr. IENM/BSK-2012/109658,

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Zweefvliegveld Castricum.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Zweefvliegveld Castricum. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Zweefvliegveld Castricum. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet op de voordracht

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /SP/PF/443, 23 november Niets uit

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2014 Datum 9 januari 2015 Pagina 4 van 20 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2013 Datum 24 december 2013 Pagina 2 van 14 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Wettelijk kader 7 1.2 Handhavingssystematiek 7 2 Gegevensverstrekking

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit. luchthaven Hoogeveen. tekst sedert 22 augustus 2003

Aanwijzingsbesluit. luchthaven Hoogeveen. tekst sedert 22 augustus 2003 Aanwijzingsbesluit luchthaven tekst sedert 22 augustus 2003 luchthaven De luchthaven is in 1964 gesticht door de gemeente om de infrastructuur van de regio te verbeteren. Mede op initiatief van het bedrijf

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel voor het jaar 2015

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel voor het jaar 2015 NLR-CR-2016-042 Februari 2016 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel voor het jaar 2015 OPDRACHTGEVER: Ministerie van Defensie CLSK NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Nederlands Lucht-

Nadere informatie

Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport Maastricht Aachen Airport Advies over het m.e.r.-beoordelingsrapport 5 september 2016 / projectnummer: 3122 1. Advies over de vormvrije m.e.r.-beoordeling Aanleiding De luchthaven Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35008 31 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 10 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/287792,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Luchthavenregeling luchthaven Lopikerweg West in Cabauw, gemeente Lopik

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Luchthavenregeling luchthaven Lopikerweg West in Cabauw, gemeente Lopik PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 768 9 februari 2016 Herdruk Luchthavenregeling luchthaven Lopikerweg West in Cabauw, gemeente Lopik Dit betreft een herdruk van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2015-8501.html

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse risicoberekening Buisleiding t.b.v. bestemmingsplan bedrijventerrein Airpark Fabriekstraat

Kwantitatieve Risicoanalyse risicoberekening Buisleiding t.b.v. bestemmingsplan bedrijventerrein Airpark Fabriekstraat Kwantitatieve Risicoanalyse risicoberekening Buisleiding t.b.v. bestemmingsplan bedrijventerrein Airpark Fabriekstraat Door: Storlu d.d. 12 oktober 2012 Samenvatting Door de SRE Milieudienst is een risicoberekening

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico rond de luchthaven Eindhoven door militair en civiel vliegverkeer

Externe veiligheidsrisico rond de luchthaven Eindhoven door militair en civiel vliegverkeer Externe veiligheidsrisico rond de luchthaven Eindhoven door militair en civiel vliegverkeer MER luchthaven Eindhoven 2012 Opdrachtgever Ministerie van Defensie NLR-CR-2013-005 - Mei 2013 NLR Dedicated

Nadere informatie

MILIEUEFFECTRAPPORT ZONEAANPASSING 2008 DEELRAPPORT EXTERNE VEILIGHEID

MILIEUEFFECTRAPPORT ZONEAANPASSING 2008 DEELRAPPORT EXTERNE VEILIGHEID MILIEUEFFECTRAPPORT ZONEAANPASSING 2008 DEELRAPPORT EXTERNE VEILIGHEID Milieu Effect Rapport Zoneaanpassing Rotterdam Airport 2008 Deelstudie Externe Veiligheid Y.S. Cheung, J.J.A.M. van Veen en R. de

Nadere informatie

Baanverlenging Groningen Airport Eelde. Rapportage: Geluid, emissies en luchtkwaliteit

Baanverlenging Groningen Airport Eelde. Rapportage: Geluid, emissies en luchtkwaliteit Baanverlenging Groningen Airport Eelde Rapportage: Geluid, emissies en luchtkwaliteit BAANVERLENGING GRONINGEN AIRPORT EELDE Rapportage: Geluid, emissies en luchtkwaliteit Periode: 25-215 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport CMLR /2012 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2012 Bombardier CRJ00 Datum : 1-0-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie : DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2016

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2016 NLR-CR-2017-055 maart 2017 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2016 OPDRACHTGEVER: Ministerie van Defensie CLSK NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Foto: Ministerie

Nadere informatie

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2014

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2014 Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2014 Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu NLR-CR-2013-306 - Augustus 2013 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum RECTIFICATIE Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland gelezen de voordracht

Nadere informatie

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013 Luchthaven Twente Luchtzijdige Bereikbaarheid Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal 28 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Bestaande situatie 3. Ontwerp vliegprocedures & route 4. Vervolg 2 3 Aanleiding

Nadere informatie

TENNET R380 KV AANVULLENDE ANALYSE BOTSINGSRISICO

TENNET R380 KV AANVULLENDE ANALYSE BOTSINGSRISICO TENNET R380 KV AANVULLENDE ANALYSE BOTSINGSRISICO Inleiding In 2010 heeft het NLR een onderzoek uitgevoerd in opdracht van TenneT TSO om de veiligheidssituatie voor het vliegverkeer rond luchthaven Schiphol

Nadere informatie

Bijlage 1 BEOORDELING AANVRAAG LUCHTHAVENREGELING PER LOCATIE. 1. Helihaven Isala klinieken te Zwolle

Bijlage 1 BEOORDELING AANVRAAG LUCHTHAVENREGELING PER LOCATIE. 1. Helihaven Isala klinieken te Zwolle Bijlage 1 BEOORDELING AANVRAAG LUCHTHAVENREGELING PER LOCATIE 1. Helihaven Isala klinieken te Zwolle : Deze luchthavenregeling betreft de bestaande luchthaven van de Stichting Isala Klinieken voor starts

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS15.027 Datum 16 april 2015, Hoofddorp Advies Omgevingsraad inzake vervroegen nachtprocedures

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Datum 6 december 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Maart 2015 14.171.20 Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Rapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directoraat-Generaal Bereikbaarheid Postbus

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VOORLOPIG GEBRUIKSPLAN 2015

BIJLAGE 1 VOORLOPIG GEBRUIKSPLAN 2015 BIJLAGE 1 VOORLOPIG GEBRUIKSPLAN 2015 Voorlopig Gebruiksplan Eindhoven Airport 2015 VOORLOPIG GEBRUIKSPLAN 2015-1 - Voorlopig Gebruiksplan Eindhoven Airport 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina

Nadere informatie

Addendum 2: Advies Alderstafel optimalisaties

Addendum 2: Advies Alderstafel optimalisaties Addendum 2: Advies Alderstafel optimalisaties Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 Addendum bij deel 3: Het routeoptimalisatieproces Colofon Opdrachtgever : Luchthaven Lelystad N.V. Bestemd voor

Nadere informatie

Actualisatie berekeningen voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid

Actualisatie berekeningen voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid Actualisatie berekeningen voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid Baanverlenging Groningen Airport Eelde Colofon Opdrachtgever : Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bestemd voor : dr. R.L.A.

Nadere informatie

Toelichting. Inleiding

Toelichting. Inleiding Toelichting Inleiding Op 18 december 2008 is de Wet luchtvaart zodanig gewijzigd dat er een nieuw stelsel van besluiten ontstond ten behoeve van luchthavens. Deze wetswijziging, bekend onder de naam Regelgeving

Nadere informatie

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Inleiding In het gebruiksjaar 2011 (november 2010 tot en met oktober 2011) zijn 42.654 vliegtuigen van de in totaal 426.901 vliegtuigbewegingen gestart of geland op de

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 11-35 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 211 November 211 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2015

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2015 Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2015 Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu NLR-CR-2014-342 Oktober 2014 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nadere informatie

'Schiphol 2003' Samenvatting

'Schiphol 2003' Samenvatting Milieueffectrapport 'Schiphol 2003' Samenvatting Ministerie van Verkeer en Waterstaat Luchtvaart Milieueffectrapport 'Schiphol 2003' Samenvatting Inhoudsopgave Aanleiding 5 Doel en opbouw van het MER

Nadere informatie

VVM-congres, 15 september MER Sneak Preview. Ed Gordijn

VVM-congres, 15 september MER Sneak Preview. Ed Gordijn VVM-congres, 15 september 2016 MER Sneak Preview Ed Gordijn 2 MER-project MER-proces Afronden en uitbreiden Stand van zaken MER-onderzoek is afgerond Rapportage beschikbaar Op verzoek van IenM presenteren

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland 2014 Luchtverkeersleiding Nederland - 2014/SP/PF/4678, 7 februari 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico door vliegverkeer rond de militaire luchthaven Volkel

Externe veiligheidsrisico door vliegverkeer rond de militaire luchthaven Volkel Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR NLR-CR-2012-081 Externe veiligheidsrisico door vliegverkeer rond de militaire luchthaven Volkel MER luchthaven Volkel 2012

Nadere informatie

MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn

MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn Bijlage C. Onderbouwing milieueffectrapport hinderbeperkende maatregelen Schiphol voor de korte termijn, To70, juni 2009. 09.271.02 Juni 2009 Onderbouwing

Nadere informatie

Luchthaven Hilversum Beleid

Luchthaven Hilversum Beleid Luchthaven Hilversum Beleid Nederland kent naast Schiphol een groot aantal andere luchthavens. Voor deze luchthavens is nieuw beleid ontwikkeld, dit is uitgewerkt in De Regelgeving burgerluchthavens en

Nadere informatie