9 maart Ziggo gaat naar de beurs. Brochure voor particuliere beleggers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 maart 2012. Ziggo gaat naar de beurs. Brochure voor particuliere beleggers"

Transcriptie

1 9 maart 2012 Ziggo gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers

2 Belangrijke informatie Dit document bevat een korte beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen zoals beschreven in het Engelstalige prospectus van Ziggo N.V. ( Ziggo of de Vennootschap ) dat algemeen verkrijgbaar is gesteld op 9 maart 2012 ( Prospectus ). Dit document is geen samenvatting van het Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) en is niet beoordeeld of goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten. Het is naar zijn aard niet volledig. Dit document wordt namens Ziggo verspreid en Ziggo is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die in dit document zijn opgenomen. Ziggo verklaart dat de informatie in dit document in overeenstemming is met de werkelijkheid op de datum van dit document. Ziggo wijst er echter op dat in dit document slechts een beperkt beeld van haar activiteiten en haar dochter maatschap pijen wordt geschetst. Dit document vormt op zichzelf geen geschikte basis voor het nemen van een beslissing om te beleggen in de gewone aandelen van Ziggo ( Aandelen ). Bij het nemen van een beslissing om in te schrijven op de Aandelen dient een potentiële belegger zich uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het Prospectus en niet op de informatie in dit document. Dit document is gebaseerd op, en dient te worden gelezen in samenhang met, de meer gedetailleerde informatie en de jaarcijfers (inclusief de toelichting daarop) zoals opgenomen in het Prospectus. De tekst van het Prospectus prevaleert boven de tekst van dit document. Wanneer in dit document wordt verwezen naar Ziggo worden Ziggo en haar dochtermaatschappijen na uitvoering van de juridische herstructurering zoals uiteengezet in het Prospectus bedoeld, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Certain Relationships and Related Party Transactions Selling Shareholders Restructuring van het Prospectus. Dit document is uitsluitend bestemd voor de Nederlandse markt. Dit document mag niet buiten Nederland worden verspreid en vormt geen aanbod of uitnodiging om de Aandelen te kopen, in het bijzonder niet in de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië. De in dit document genoemde Aandelen mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan of ten behoeve van personen in de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in Regulation S volgens de U.S. Securities Act 1933, als gewijzigd ( Securities Act )), tenzij deze zijn geregistreerd ingevolge de Securities Act of zijn vrijgesteld van registratie ingevolge enige uitzonderingsbepaling daarop. De aanbieders van de Aandelen hebben geen van de Aandelen als zodanig geregistreerd en zijn niet van plan een openbaar aanbod tot de koop van de Aandelen te doen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Prospectus en de Nederlandstalige samenvatting van het Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wft. Het Prospectus en de Nederlandstalige samenvatting zijn verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van Ziggo (www.ziggo.com) en kunnen kosteloos in gedrukte vorm worden opgevraagd bij ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) per of schriftelijk (ABN AMRO BANK N.V., t.a.v. Listing Agency Services (HQ7050), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam). Het Prospectus is, voor Nederlandse ingezetenen, tevens verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com). Risico s Beleggen in aandelen brengt risico s met zich mee. Resultaten van de onderneming waarin u belegt, kunnen immers tegenvallen, ook die van de Vennootschap. De mogelijkheid bestaat dat u weinig of zelfs geen dividend ontvangt. Daarnaast kan de koers van de Aandelen dalen. Potentiële beleggers dienen dan ook, voordat zij tot inschrijving overgaan, het Prospectus nauwkeurig te bestuderen. In het bijzonder dienen zij kennis te nemen van de beschrijving van de risico s die verbonden zijn aan een eventuele belegging in de Aandelen zoals opgenomen in het hoofdstuk Risk Factors van het Prospectus. Alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot het beleggen in de Aandelen wordt een potentiële belegger geadviseerd een professionele financieel adviseur te raadplegen. De risico s die zich kunnen voordoen en de risico s waar de branche waarin de Vennootschap opereert mee te maken kan krijgen, houden onder andere verband met: (i) de economische omgeving en concurrentie in de bedrijfstak van de Vennootschap; (ii) de strategie en activiteiten van de Vennootschap; (iii) de wet- en regelgeving (waaronder regulering met betrekking tot aanmerkelijke marktmacht in de markten waarin de Vennootschap opereert); (iv) het financiële profiel van de Vennootschap (waaronder de aanmerkelijke hoeveelheid vreemd vermogen); en (v) de aanbieding van de Aandelen (waaronder de mogelijkheid dat er zich geen actieve markt ontwikkelt voor de Aandelen en/of dat de handelsprijs fluctueert). Potentiële beleggers worden er verder nadrukkelijk op gewezen dat de beursgang van de Vennootschap onder bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden. In een dergelijk geval worden alle inschrijvingen genegeerd, alle toewijzingen van de Aandelen worden geacht niet te zijn gedaan, alle ontvangen betalingen voor de Aandelen worden geretourneerd zonder vergoeding van rente of andere kosten en Euronext Amsterdam N.V. kan verrichte transacties ongeldig verklaren. Dit document bevat verwachtingen voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en verwachtingen met betrekking tot externe ontwikkelingen. Deze verwachtingen houden aannames, risico s en onzekerheden in welke na de datum van dit document kunnen veranderen. De waarde van uw belegging in de Aandelen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

3 Ziggo gaat naar de beurs Inhoud Over Ziggo 2 Kerncijfers 3 Organisatie en bestuur 4 Strategie 6 Ziggo s netwerk 8 Ziggo s producten 10 Belangrijkste aanbiedingsvoorwaarden 12 Tijdschema 16 Let op! U dient uw eventuele beslissing om te beleggen in de Aandelen uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het Prospectus en niet enkel op basis van de informatie die is opgenomen in deze brochure. Het Prospectus is verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van Ziggo (www.ziggo.com) en kan kosteloos in gedrukte vorm worden opgevraagd bij ABN AMRO per of schriftelijk (ABN AMRO BANK N.V., t.a.v. Listing Agency Services (HQ7050), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam). Het Prospectus is, voor Nederlandse ingezetenen, tevens verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com). Voor verdere informatie in verband met de verkrijgbaarstelling van het Prospectus verwijzen wij naar de binnenpagina van het omslag van deze brochure.

4 2 Over Ziggo Ziggo is een toonaangevende aanbieder van entertainment, informatie en communicatie via televisie-, breedband interneten telefoniediensten in Nederland. Ziggo bedient in totaal circa 3 miljoen huishoudens, heeft circa 1,7 miljoen breedband internetklanten, circa 2,2 miljoen klanten met digitale televisie en ruim 1,3 miljoen telefonieklanten. Ook levert Ziggo diensten aan de zakelijke markt. Ziggo beschikt over een technisch geavanceerd netwerk dat, mede dankzij investeringen van meer dan 1 miljard in de afgelopen jaren, ruim kan voldoen aan de vraag naar capaciteit en snelheid, ook met het oog op verwachte toekomstige ontwikkelingen in haar dienstverlening. Ziggo biedt haar klanten uiteenlopende producten en diensten zoals HD televisie, interactieve televisie (Video-on-Demand), analoge televisie, (digitale) radio, telefonie en hogesnelheid breedband internet. Met de introductie van EuroDocsis 3.0 zijn de internetsnelheden aanzienlijk verhoogd en kan Ziggo aan alle aangesloten huishoudens downloadsnelheden leveren van 120 Mbps. Door dit geavanceerde netwerk, een zeer concurrerend aanbod van diensten en de focus op klantbeleving heeft Ziggo de afgelopen jaren een sterke groei van omzet en resultaten laten zien. Mede door het succes van de Alles-in-1 bundels heeft Ziggo een leidende positie verworven in het aanbieden van triple play diensten (televisie-, breedband internet- en telefoniediensten van één enkele aanbieder in een pakket) en in breedband internetdiensten binnen het verzorgingsgebied. Bovendien heeft Ziggo een leidende positie in de snel groeiende markt van digitale betaaltelevisie verworven. Deze successen hebben geleid tot een aanzienlijke groei van de financiële resultaten, gemeten in omzet en EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen), en, mede dankzij een effectief investeringsprogramma, tot een aanzienlijke groei van de operationele vrije kasstroom. Nederland, waar Ziggo al haar activiteiten ontplooit, biedt aantrekkelijke exploitatiemogelijkheden voor media- en entertainmentdiensten vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, grote kabelpenetratie en relatief hoge welvaart. Ongeveer 98% van alle huishoudens in Nederland is aangesloten op een kabelnetwerk en ongeveer 72% van deze huishoudens neemt diensten af van een kabelexploitant. Beide percentages behoren tot de hoogste in Europa. De hoge bevolkingsdichtheid en hoge kabelpenetratie maken een efficiënt gebruik van het netwerk mogelijk. Ziggo heeft een sterke uitgangspositie van waaruit zij de komende jaren verder kan profiteren van de verwachte groeimogelijkheden in de Nederlandse telecommunicatie markt. Deze groeimogelijkheden worden vooral verwacht van een verdere groei van het aantal klanten met een Alles-in-1 bundel en een toenemende vraag naar hogesnelheid breedband internet en digitale betaaltelevisie en een groei van het aantal zakelijke klanten. Tevens zet Ziggo in op de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals TV Overal en convergentie-diensten (vast/mobiel).

5 Ziggo gaat naar de beurs Kerncijfers 3 ( in miljoenen, tenzij anders aangegeven) Voor het jaar t/m 31 december Omzet* 1.284, , ,2 EBITDA** 648,2 775,1 834,6 Integratiekosten* 47,1 8,2 Adjusted EBITDA** 695,4 783,3 834,6 Investeringen in (im)materiële vaste activa* 209,5 175,2 242,9 Operationele vrije kasstroom** 485,9 608,1 591,7 * Accountantscontrole toegepast. ** Geen accountantscontrole toegepast. Voor een verklaring van de gebruikte termen en definities van de in deze tabel opgenomen begrippen verwijzen wij naar het Prospectus en de Nederlandstalige samenvatting van het Prospectus die te vinden zijn op Ziggo marktaandeel in Nederland (1) Per 31 december Per 30 september Totaal televisie 40,3% 39,0% 39,2% 37,9% Digitale televisie 32,9% 33,4% 33,2% 35,2% Breedband internet 24,1% 25,0% 24,7% 26,0% Telefonie 16,7% 19,5% 18,8% 21,9% (1) Bron: Telecompaper. Ziggo marktaandeel in verzorgingsgebied (2) Per 31 december Per 30 september Totaal televisie 73,0% 70,3% 70,9% 67,8% Digitale televisie 57,0% 58,0% 57,7% 59,4% Breedband internet 43,7% 45,2% 44,7% 46,6% Telefonie 30,3% 35,3% 34,0% 39,3% (2) Bron: Ziggo. Voor een verklaring van de gebruikte termen en definities van de in deze tabel opgenomen begrippen verwijzen wij naar het Prospectus dat te vinden is op

6 4 Organisatie en bestuur Ziggo wordt bestuurd door een directie die onder toezicht staat van een raad van commissarissen. De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Vennootschap en de strategie. De raad van commissarissen houdt toezicht op de uitvoering door de directie. De directie bestaat uit de volgende leden: Bernard Dijkhuizen Chief Executive Officer Bernard Dijkhuizen trad in februari 2007 aan als CEO van Ziggo nadat hij eerst CEO van Essent Kabelcom is geweest. Vóór oktober 2002 was Bernard directeur van Libertel Network (nu Vodafone Nederland). Hij is tevens lid geweest van de raad van bestuur van Libertel, waar hij verantwoordelijk was voor marketing, strategy en business development. Aan het begin van zijn carrière werkte Bernard bij Fokker in de productie, engineering en commercie. Begin jaren negentig was hij lid van de raad van bestuur van Fokker Aircraft, waar hij verantwoordelijk was voor marketing, sales en services. Daarna werd hij CEO van Aircraft Services bij Stork en van 1998 tot 2000 was hij managing director van Philips Projects. Bert Groenewegen Chief Financial Officer Bert Groenewegen trad op 1 maart 2010 aan als CFO van Ziggo. Daarvoor was Bert bestuursvoorzitter van PCM nadat hij daar eerst CFO was geweest. Van 1993 tot 2004 was hij CFO van Exact Software en werkte hij onder andere bij General Atlantic Partners en Arthur Andersen. Marcel Nijhoff Chief Commercial Officer Marcel Nijhoff werd in februari 2007 CCO van Ziggo, nadat hij van 2003 tot 2007 CEO was bij Multikabel. Van 1999 tot 2001 werkte Marcel als directeur van PrimaCom Region Mitte. In de jaren negentig was hij vice-president marketing bij A2000, destijds de kabelexploitant voor Amsterdam en omstreken (nu UPC). In voorgaande functies deed Marcel veel ervaring op in de media- en communicatiesector. Paul Hendriks Chief Technology Officer Paul Hendriks werd CTO van Ziggo in Tussen 1992 en 2007 was hij werkzaam bij verschillende divisies van KPN waaronder Design & Development, Operations South-East en Business Lines (telefonie en breedband internet). Vlak voor zijn vertrek vervulde hij de rol van consultant, projectmanager en architect voor diverse herstructureringsplannen en innovaties.

7 Ziggo gaat naar de beurs 5 De raad van commissarissen bestaat uit de volgende leden: Andrew Sukawaty David Barker Caspar Berendsen Paul Best Voorzitter Joseph Schull Dirk-Jan van den Berg Anne Willem Kist Rob Ruijter (nog te benoemen) Twee leden van de raad van commissarissen, te weten David Barker en Caspar Berendsen, zijn aangewezen door de (indirect) grootaandeelhouder Cinven en twee andere leden, te weten Paul Best en Joseph Schull, zijn aangewezen door de (indirect) grootaandeelhouder Warburg Pincus. Aandeelhouders Fondsen beheerd door Cinven en Warburg Pincus houden op dit moment (indirect) het grootste deel van het aandelen kapitaal van de Vennootschap, waarbij het overige deel van het aandelenkapitaal van de Vennootschap (indirect) gehouden wordt door een aantal co-investeerders, die zijn verbonden aan Cinven en Warburg Pincus, en (huidige en voormalige) leden van de directie en de raad van commissarissen en enkele andere natuurlijke personen (waaronder werk nemers) zoals vermeld in het hoofdstuk Selling Shareholders van het Prospectus (alle verkopende aandeelhouders tezamen, de Verkopende Aandeelhouders ). Ook direct na de beursgang zal het grootste deel van het aandelenkapitaal van de Vennoot schap gehouden worden door de Verkopende Aandeelhouders.

8 6 Strategie Verhogen van klanttevredenheid door het verbeteren van alle aspecten van de klantbeleving Ziggo heeft veel geïnvesteerd in contact met haar klanten om de klantenservice op alle klantcontactpunten te verbeteren en daarmee het klantenbehoud te vergroten. Hieronder vallen behalve telefonisch contact ook contacten met de Ziggo-monteurs, contacten via de online portal en eventueel via social media. Op basis van de maandelijkse klant onder zoeken streeft Ziggo ernaar de relatie met haar klanten te verbeteren om de klanttevredenheid verder te verhogen en klantverloop te verlagen. Verhogen van het marktaandeel Ziggo wil de voordelen van haar netwerk optimaal benutten om de marktaandelen van haar producten verder uit te bouwen. Een belangrijk speerpunt hierbij is het vergroten van de afname van meerdere diensten door één klant (waaronder Alles-in-1 bundels) waarmee ook de gemiddelde omzet per klant verhoogd kan worden. Groei door innovatie Ziggo blijft innoveren om de groeimogelijkheden optimaal te benutten en haar leidende positie in de Nederlandse markt te verstevigen. Deze groeimogelijkheden liggen met name in een verdere uitbreiding van Ziggo s brede, kwalitatief hoogstaande televisieaanbod door middel van extra digitale kanalen en interactieve televisie, zoals Video-on-Demand en Catch-Up TV. Sinds 9 februari 2012 biedt Ziggo, als eerste in Nederland via de oprichting van een joint venture met HBO, Home Box Office (HBO ) premium kanalen aan haar klanten aan. Ziggo bouwt verder aan haar 'multi-screen' aanpak om 'TV Overal' diensten aan te kunnen bieden op meerdere apparaten, zoals computers, tablets en smartphones. Ziggo biedt al de Ziggo TV App. Groei van de business-to-business activiteiten Dankzij het technisch geavanceerde netwerk kan Ziggo hogesnelheid breedband internet en telefonie aanbieden aan zakelijke klanten zonder hiervoor grote investeringen te hoeven doen, omdat deze klanten veelal reeds zijn aangesloten op dit netwerk. Ziggo kan dit doen tegen concurrerende tarieven. De business-to-business activiteiten zijn in 2010 opnieuw gepositioneerd en richten zich met name op de markt voor kleine bedrijven (6-50 werknemers) en thuiskantoren (1-5 werknemers) die reeds op het netwerk zijn aangesloten.

9 Ziggo gaat naar de beurs 7 Genereren van aandeelhouderswaarde door focus op groei, dividend en verlaging van de schuldpositie Ziggo beoogt de voordelen van haar toonaangevende netwerk en haar unieke productportfolio voor zowel consumenten als kleine bedrijven te benutten om in te spelen op de groeimogelijkheden in de markt. De schaalbare kostenbasis en het efficiënte netwerk stellen Ziggo in staat een hoge operationele vrije kasstroom te genereren, wat kan resulteren in een aantrekkelijke combinatie van rendement op geïnvesteerd kapitaal, onder andere in de vorm van dividend en verlaging van de schuldpositie. Ziggo bedient circa 3 miljoen huishoudens en bedrijven, 1,7 miljoen breedband internetklanten, 2,2 miljoen afnemers van digitale televisie en 1,3 miljoen telefonieabonnees.

10 8 Ziggo s netwerk

11 Ziggo gaat naar de beurs 9 Het technisch geavanceerde netwerk stelt Ziggo in staat een hogere kwaliteit televisie en hogere snelheid breedband internet te leveren dan andere aanbieders in Ziggo s verzorgingsgebied. Ziggo beschikt over het meest geavanceerde netwerk in haar verzorgingsgebied en één van de krachtigste van Europa. Het HFC (Hybrid Fiber Coax) netwerk is volledig retouren EuroDocsis 3.0 geschikt en heeft een spectrumbandbreedtecapaciteit van 862 MHz. De gemiddelde afstand van glasvezel tot aan het huis of bedrijf bedraagt minder dan 300 meter. Op dit moment kan Ziggo aan alle aangesloten huishoudens downloadsnelheden leveren van 120 Mbps, en de EuroDocsis 3.0 modems ondersteunen snelheden tot 400 Mbps. Op dit moment kan Ziggo in ongeveer 87% van haar verzorgingsgebied een hogere snelheid leveren dan haar concurrenten. Ons netwerk strekt zich uit over ruim de helft van Nederland. Ziggo s verzorgingsgebied

12 10 Ziggo s producten Televisie Per 31 december 2011 heeft Ziggo ongeveer 3 miljoen klanten voor televisieabonnementen, waarmee Ziggo een geschat marktaandeel heeft van 67,8% in haar verzorgingsgebied (per 30 september 2011). Het standaard televisiepakket omvat ruim 60 digitale televisiekanalen (inclusief 12 HD kanalen), meer dan 60 radiozenders en 25 analoge televisiekanalen. Ongeveer 2,2 miljoen klanten van Ziggo maken gebruik van digitale televisie, ongeveer 73,7% van het totale aantal televisieklanten. Alle standaardtelevisie klanten van Ziggo ontvangen het standaard televisiepakket met zowel digitale als analoge zenders. Om te kunnen kijken naar digitale televisie dient een klant de beschikking te hebben over een digitale ontvanger of CI+ module met een geactiveerde smartcard. Het brede digitale televisie aanbod bestaat uit een groot aantal hoogwaardige zenders, premium televisiepakketten (bijvoorbeeld sport en films) en Video-on-Demand-diensten. Internet Ziggo heeft circa 1,7 miljoen klanten die breedband internet afnemen, wat een geschat marktaandeel van 46,6% vertegenwoordigt in haar verzorgingsgebied. Met de implementatie van EuroDocsis 3.0 en in combinatie met de huidige EuroDocsis 3.0 modems, zijn de internetsnelheden die Ziggo aan haar klanten kan bieden aanzienlijk gestegen, namelijk nu tot 120 Mbps en in de toekomst tot 400 Mbps. Telefonie Ruim 1,3 miljoen klanten maken gebruik van de telefoniediensten van Ziggo, waarmee Ziggo een geschat marktaandeel van 39,3% in haar verzorgingsgebied heeft bereikt. Ziggo biedt drie verschillende telefoniepakketten aan die passen bij verschillende soorten belgedrag. Alle telefoonabonnees bellen gratis naar andere telefoonabonnees van Ziggo. Alles-in-1 bundels Met de Alles-in-1 bundel biedt Ziggo haar klanten het gemak om televisie-, breedband interneten telefoniediensten in één bundel af te nemen. Momenteel heeft Ziggo bijna 1,3 miljoen abonnees voor haar Alles-in-1 bundel, 43,2% van haar standaardtelevisie klanten.

13 Ziggo gaat naar de beurs 11 Zakelijke bundels Haar geavanceerde netwerk stelt Ziggo in staat om ook aan de zakelijke markt hogesnelheid breedband internetdiensten en vaste telefonie aan te bieden, tegen concurrerendere prijzen. Ziggo richt zich met de producten Office Basis en Internet Plus vooral op thuiskantoren en kleine bedrijven. Voor de zakelijke markt biedt Ziggo producten en diensten als telefonie, internet en elektronische betalingsmogelijkheden.

14 12 Belangrijkste aanbiedingsvoorwaarden Beursgang De Verkopende Aandeelhouders zullen een deel van hun Aandelen verkopen. Na de beursgang zal ongeveer 17,5% van de dan uitstaande Aandelen publiekelijk verhandelbaar zijn via NYSE Euronext in Amsterdam welk percentage veranderd kan worden zoals hierna beschreven. De Verkopende Aandeelhouders zullen direct na de beursgang nog steeds de meerderheid van de Aandelen bezitten. De Vennoot schap en de Verkopende Aandeelhouders zijn gebonden aan een lock-up periode van 180 dagen en leden van de directie en de raad van commissarissen en enkele andere natuurlijke personen (waaronder enkele leden van het senior management) zijn gebonden aan een lock-up periode van 365 dagen na de betalingsen leveringsdatum, die naar verwachting maandag 26 maart 2012 zal zijn. Gedurende de lock-up periode kunnen dergelijke personen de Aandelen in principe niet verkopen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Plan of Distribution Lock-up Arrangements van het Prospectus. J.P. Morgan Securities Ltd. en Morgan Stanley & Co. International plc. coördineren samen de voorgenomen beursgang. ABN AMRO en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ("Rabobank") coördineren samen de plaatsing van de Aandelen bij particuliere beleggers in Nederland. Inschrijving op de Aandelen U kunt inschrijven voor het kopen van de Aandelen, via uw financiële tussenpersoon, vanaf 9.00 uur op vrijdag 9 maart 2012 tot uur op dinsdag 20 maart Dit tijdschema kan worden ingekort of verlengd. Een verlenging zal tenminste drie uur voor het einde van de oorspronkelijke aanbiedingsperiode worden aangekondigd door middel van een persbericht dat op de website van Ziggo wordt gepubliceerd. Een verlenging bedraagt ten minste één volledige werkdag. Een inkorting zal tenminste drie uur voor het voorgenomen einde van de ingekorte aanbiedings periode worden aangekondigd door middel van de publicatie van een persbericht op de website van Ziggo. De aanbiedings periode bedraagt in ieder geval zes werkdagen. In het Prospectus is een bandbreedte opgenomen met een minimum- en een maximumprijs voor de Aandelen. De in het Prospectus genoemde bandbreedte is slechts een indicatie van de bandbreedte van de uiteindelijke prijs. Tijdens de aanbiedingsperiode kan deze bandbreedte veranderd worden en/of het totale aantal aangeboden Aandelen vermeerderd of verminderd worden. Een dergelijke verandering zal bekend worden gemaakt door middel van de publicatie van een persbericht op de website van Ziggo. De uiteindelijke prijs per Aandeel kan hoger zijn dan de maximumprijs van de in het Prospectus opgenomen bandbreedte. Elke verhoging van de bovenkant van de bandbreedte van de prijs of de vaststelling van een prijs boven de bandbreedte op de laatste dag van de aanbiedings periode zal tot gevolg hebben dat de aanbiedings periode met tenminste twee werkdagen wordt verlengd. Elke verhoging van de bovenkant van de bandbreedte van de prijs op de dag voorafgaand aan de laatste dag van de aanbiedingsperiode zal tot gevolg hebben dat de aanbiedingsperiode met tenminste één werkdag wordt verlengd. Onderworpen aan de voorwaarden met betrekking tot intrekking of wijziging, zoals gesteld door uw financiële tussenpersoon, kunt u uw inschrijving nog intrekken of wijzigen tot het einde van de aanbiedingsperiode (eventueel zoals verlengd of ingekort zoals hierboven beschreven). De uiteindelijke prijs per Aandeel zal na afloop van de aanbiedingsperiode, naar verwachting op dinsdag 20 maart 2012, bekend worden gemaakt middels een bij de AFM gedeponeerde pricing statement, dat algemeen verkrijgbaar wordt gesteld op de website van Ziggo (www.ziggo.com) en op de website van Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com) en door middel van een persbericht dat gepubliceerd wordt op de website van Ziggo.

15 Ziggo gaat naar de beurs 13 Er geldt geen minimum aantal Aandelen waarop u kunt inschrijven. Of u de Aandelen waarop u heeft ingeschreven ook krijgt toegewezen, hangt onder andere af van de totale vraag naar de Aandelen en het totale aantal beschikbare Aandelen. Zoals hierna beschreven, geldt er een voorkeurstoewijzing voor particuliere beleggers. Inschrijving op de Aandelen door particuliere beleggers kan uitsluitend worden gedaan op basis van een bestens order. Onderworpen aan de voorwaarden met betrekking tot de inschrijving, intrekking en wijziging, zoals gesteld door uw financiële tussenpersoon, kunt u inschrijven, of uw inschrijving intrekken of wijzigen, tot het einde van de aanbiedingsperiode (eventueel verlengd of ingekort, zoals hierboven beschreven). Na het einde van de aanbiedings periode bent u verplicht de aan u toegewezen Aandelen te kopen tegen de vastgestelde prijs en daarvoor te betalen, óók als de vastgestelde prijs hoger is dan de maximumprijs van de in het Prospectus opgenomen bandbreedte. Indien u Aandelen wilt kopen of uw inschrijving wilt intrekken of wijzigen, dient u uw financiële tussenpersoon de opdracht daartoe te geven. Financiële tussenpersonen kunnen voor het inschrijven, of intrekken of wijzigen van uw inschrijving, kosten in rekening brengen. ABN AMRO en Rabobank hebben zich gecommitteerd voor het inschrijven, of intrekken of wijzigen van uw inschrijving, geen kosten in rekening te brengen. Voor de betaling van de Aandelen machtigt u de financiële instelling waar u inschrijft. De financiële instelling zal het verschuldigde bedrag van uw rekening afschrijven op de betalings- en leveringsdatum, naar verwachting drie werk dagen na de eerste voorlopige handelsdag. De verwachte betalings- en leveringsdatum is maandag 26 maart Zie voor meer informatie het hoofdstuk The Offering van het Prospectus. De financiële instellingen betrokken bij de beursgang ontvangen een vergoeding van de Verkopende Aandeelhouders in verband met de beursgang. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Plan of Distribution Underwriting Arrangements van het Prospectus. Ziggo wil haar klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie, communicatie en entertainment in een continu veranderende wereld.

16 14 Voorkeurstoewijzing voor particuliere beleggers in Nederland Ziggo vindt het belangrijk dat particuliere beleggers aan bod komen bij de beursgang. Daarom genieten particuliere beleggers in Nederland een voorkeursbehandeling bij de toewijzing van de bij de beursgang aangeboden Aandelen. Aan iedere daarvoor in aanmerking komende particuliere belegger in Nederland worden in beginsel de eerste 300 (of minder) Aandelen toegewezen waarop de belegger heeft ingeschreven. Als het totale aantal Aandelen dat aan particuliere beleggers wordt toegewezen onder deze voorkeurstoewijzing meer dan 15% van het totale aantal aangeboden Aandelen bedraagt, kan de voorkeurstoewijzing plaatsvinden naar evenredigheid van de eerste 300 (of minder) Aandelen waarop de particuliere belegger heeft ingeschreven. Als gevolg daarvan kan het voorkomen dat niet alle daarvoor in aanmerking komende particuliere beleggers alle eerste 300 (of minder) Aandelen waarop zij hebben ingeschreven, krijgen toegewezen. Het exacte aantal Aandelen dat wordt toegewezen aan de daarvoor in aanmerking komende particuliere beleggers zal worden vastgesteld na afloop van de aanbiedingsperiode. Onder particuliere beleggers die in aanmerking komen voor de voorkeurstoewijzing worden verstaan natuurlijke personen woonachtig in Nederland, maar ook investerings vennootschappen met statutaire zetel in Nederland, die zijn opgericht met als enig doel het vermogensbeheer en/of de pensioen planning van een specifiek natuurlijk persoon. Zie voor meer informatie het hoofdstuk The Offering Preferential Retail Allocation van het Prospectus.

17 Ziggo gaat naar de beurs 15

18 16 Tijdschema Hieronder treft u het verwachte tijdschema aan. Eventuele wijzigingen in het tijdschema zullen middels een persbericht, dat gepubliceerd wordt op de website van Ziggo, bekend worden gemaakt. Gebeurtenis Nederlandse tijd en datum Start inschrijving 9.00 uur op 9 maart 2012 Sluiting inschrijving uur op 20 maart 2012 Vaststelling prijs per Aandeel en totale aantal aangeboden Aandelen 20 maart 2012 Toewijzing Aandelen en start van voorlopige handel in de Aandelen 21 maart 2012 Betaling en levering Aandelen en start van de officiële handel in de Aandelen 26 maart 2012

19

20

GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers. Eye care, We care more

GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers. Eye care, We care more GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers Eye care, We care more Belangrijke informatie Deze brochure ( dit document ) bevat een korte beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. A platform for growth

Jaarverslag 2009. A platform for growth Jaarverslag 2009 A platform for growth Inhoudsopgave Ziggo in het kort 3 Kerncijfers 4 Bedrijfsprofiel 5 Inleiding 6 Bericht van de Voorzitter 8 Bericht van de CEO 9 Televisieproducten & -diensten 11 Internetproducten

Nadere informatie

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.)

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) PROSPECTUS SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) Dit Prospectus kwalificeert als een prospectus in de zin van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn

Nadere informatie

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 19 december 2008 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CONTANTEN VAN EUR 0,38 PER AANDEEL 3L Capital Holding B.V. (een besloten

Nadere informatie

Aandeelhouderscirculaire

Aandeelhouderscirculaire Aandeelhouderscirculaire Toelichting claimemissie met betrekking tot punt 6 van de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv te houden op 21 april 2010 om 15.00

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. Joint Global Coordinators

Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. Joint Global Coordinators In het aanbod (het Aanbod ) worden gewone aandelen (de Aandelen ) van Belgacom NV/SA (de Vennootschap ), een Belgische naamloze vennootschap van publiek recht, door ADSB Telecommunications B.V. ( ADSB

Nadere informatie

SIMAL BEHEER B.V. SIMAC TECHNIEK N.V.

SIMAL BEHEER B.V. SIMAC TECHNIEK N.V. Laatste dag van aanmelding is 7 januari 2014 om 17:30 Nederlandse tijd, behoudens verlenging BIEDINGSBERICHT 6 november 2013 OPENBAAR BOD IN CONTANTEN DOOR SIMAL BEHEER B.V. (een besloten vennootschap

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

en ondernemingswaarde

en ondernemingswaarde SERIE Financieel Management De financiële functie Vermogensmarkt en ondernemingswaarde A.W.W. Heezen T. Ammeraal Derde druk Serie Financieel management De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde

Nadere informatie

Prospectus OBLIGATIELENING

Prospectus OBLIGATIELENING Prospectus OBLIGATIELENING Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% obligaties, met een nominale waarde van: 10.000, - per stuk ( Obligaties

Nadere informatie

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 Om beter in te spelen op marktkansen en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde marktsegmenten en daarmee

Nadere informatie

Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang ter waarde van 523 miljoen EUR aan 1

Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang ter waarde van 523 miljoen EUR aan 1 NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

PROSPECTUS CE CREDIT MANAGEMENT III B.V.

PROSPECTUS CE CREDIT MANAGEMENT III B.V. PROSPECTUS CE CREDIT MANAGEMENT III B.V. Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van in beginsel 35.000 en totaal maximaal 50.000 7.00% gesecureerde obligaties, met een

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande Mediq aandelen van Advent

Aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande Mediq aandelen van Advent Dit is een gezamenlijk persbericht van AI Garden B.V. en Mediq N.V. ingevolge Artikel 10 lid 3 en Artikel 18 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (het Bob) in verband met het aanbevolen openbare

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group PROSPECTUS Stichting Administratiekantoor AUV (een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Cuijk, Nederland) Dit Prospectus

Nadere informatie

Persbericht. De Bilt, 15 juni 2010

Persbericht. De Bilt, 15 juni 2010 Grontmij N.V. De Bilt, 15 juni 2010 Persbericht Grontmij en Ginger vormen toonaangevend Europees ingenieursadviesbureau Toevoeging van Frankrijk als nieuwe thuismarkt voor Grontmij met kwalitatief hoge

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie