9 maart Ziggo gaat naar de beurs. Brochure voor particuliere beleggers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 maart 2012. Ziggo gaat naar de beurs. Brochure voor particuliere beleggers"

Transcriptie

1 9 maart 2012 Ziggo gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers

2 Belangrijke informatie Dit document bevat een korte beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen zoals beschreven in het Engelstalige prospectus van Ziggo N.V. ( Ziggo of de Vennootschap ) dat algemeen verkrijgbaar is gesteld op 9 maart 2012 ( Prospectus ). Dit document is geen samenvatting van het Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) en is niet beoordeeld of goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten. Het is naar zijn aard niet volledig. Dit document wordt namens Ziggo verspreid en Ziggo is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die in dit document zijn opgenomen. Ziggo verklaart dat de informatie in dit document in overeenstemming is met de werkelijkheid op de datum van dit document. Ziggo wijst er echter op dat in dit document slechts een beperkt beeld van haar activiteiten en haar dochter maatschap pijen wordt geschetst. Dit document vormt op zichzelf geen geschikte basis voor het nemen van een beslissing om te beleggen in de gewone aandelen van Ziggo ( Aandelen ). Bij het nemen van een beslissing om in te schrijven op de Aandelen dient een potentiële belegger zich uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het Prospectus en niet op de informatie in dit document. Dit document is gebaseerd op, en dient te worden gelezen in samenhang met, de meer gedetailleerde informatie en de jaarcijfers (inclusief de toelichting daarop) zoals opgenomen in het Prospectus. De tekst van het Prospectus prevaleert boven de tekst van dit document. Wanneer in dit document wordt verwezen naar Ziggo worden Ziggo en haar dochtermaatschappijen na uitvoering van de juridische herstructurering zoals uiteengezet in het Prospectus bedoeld, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Certain Relationships and Related Party Transactions Selling Shareholders Restructuring van het Prospectus. Dit document is uitsluitend bestemd voor de Nederlandse markt. Dit document mag niet buiten Nederland worden verspreid en vormt geen aanbod of uitnodiging om de Aandelen te kopen, in het bijzonder niet in de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië. De in dit document genoemde Aandelen mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan of ten behoeve van personen in de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in Regulation S volgens de U.S. Securities Act 1933, als gewijzigd ( Securities Act )), tenzij deze zijn geregistreerd ingevolge de Securities Act of zijn vrijgesteld van registratie ingevolge enige uitzonderingsbepaling daarop. De aanbieders van de Aandelen hebben geen van de Aandelen als zodanig geregistreerd en zijn niet van plan een openbaar aanbod tot de koop van de Aandelen te doen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Prospectus en de Nederlandstalige samenvatting van het Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wft. Het Prospectus en de Nederlandstalige samenvatting zijn verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van Ziggo (www.ziggo.com) en kunnen kosteloos in gedrukte vorm worden opgevraagd bij ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) per of schriftelijk (ABN AMRO BANK N.V., t.a.v. Listing Agency Services (HQ7050), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam). Het Prospectus is, voor Nederlandse ingezetenen, tevens verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com). Risico s Beleggen in aandelen brengt risico s met zich mee. Resultaten van de onderneming waarin u belegt, kunnen immers tegenvallen, ook die van de Vennootschap. De mogelijkheid bestaat dat u weinig of zelfs geen dividend ontvangt. Daarnaast kan de koers van de Aandelen dalen. Potentiële beleggers dienen dan ook, voordat zij tot inschrijving overgaan, het Prospectus nauwkeurig te bestuderen. In het bijzonder dienen zij kennis te nemen van de beschrijving van de risico s die verbonden zijn aan een eventuele belegging in de Aandelen zoals opgenomen in het hoofdstuk Risk Factors van het Prospectus. Alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot het beleggen in de Aandelen wordt een potentiële belegger geadviseerd een professionele financieel adviseur te raadplegen. De risico s die zich kunnen voordoen en de risico s waar de branche waarin de Vennootschap opereert mee te maken kan krijgen, houden onder andere verband met: (i) de economische omgeving en concurrentie in de bedrijfstak van de Vennootschap; (ii) de strategie en activiteiten van de Vennootschap; (iii) de wet- en regelgeving (waaronder regulering met betrekking tot aanmerkelijke marktmacht in de markten waarin de Vennootschap opereert); (iv) het financiële profiel van de Vennootschap (waaronder de aanmerkelijke hoeveelheid vreemd vermogen); en (v) de aanbieding van de Aandelen (waaronder de mogelijkheid dat er zich geen actieve markt ontwikkelt voor de Aandelen en/of dat de handelsprijs fluctueert). Potentiële beleggers worden er verder nadrukkelijk op gewezen dat de beursgang van de Vennootschap onder bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden. In een dergelijk geval worden alle inschrijvingen genegeerd, alle toewijzingen van de Aandelen worden geacht niet te zijn gedaan, alle ontvangen betalingen voor de Aandelen worden geretourneerd zonder vergoeding van rente of andere kosten en Euronext Amsterdam N.V. kan verrichte transacties ongeldig verklaren. Dit document bevat verwachtingen voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en verwachtingen met betrekking tot externe ontwikkelingen. Deze verwachtingen houden aannames, risico s en onzekerheden in welke na de datum van dit document kunnen veranderen. De waarde van uw belegging in de Aandelen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

3 Ziggo gaat naar de beurs Inhoud Over Ziggo 2 Kerncijfers 3 Organisatie en bestuur 4 Strategie 6 Ziggo s netwerk 8 Ziggo s producten 10 Belangrijkste aanbiedingsvoorwaarden 12 Tijdschema 16 Let op! U dient uw eventuele beslissing om te beleggen in de Aandelen uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het Prospectus en niet enkel op basis van de informatie die is opgenomen in deze brochure. Het Prospectus is verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van Ziggo (www.ziggo.com) en kan kosteloos in gedrukte vorm worden opgevraagd bij ABN AMRO per of schriftelijk (ABN AMRO BANK N.V., t.a.v. Listing Agency Services (HQ7050), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam). Het Prospectus is, voor Nederlandse ingezetenen, tevens verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com). Voor verdere informatie in verband met de verkrijgbaarstelling van het Prospectus verwijzen wij naar de binnenpagina van het omslag van deze brochure.

4 2 Over Ziggo Ziggo is een toonaangevende aanbieder van entertainment, informatie en communicatie via televisie-, breedband interneten telefoniediensten in Nederland. Ziggo bedient in totaal circa 3 miljoen huishoudens, heeft circa 1,7 miljoen breedband internetklanten, circa 2,2 miljoen klanten met digitale televisie en ruim 1,3 miljoen telefonieklanten. Ook levert Ziggo diensten aan de zakelijke markt. Ziggo beschikt over een technisch geavanceerd netwerk dat, mede dankzij investeringen van meer dan 1 miljard in de afgelopen jaren, ruim kan voldoen aan de vraag naar capaciteit en snelheid, ook met het oog op verwachte toekomstige ontwikkelingen in haar dienstverlening. Ziggo biedt haar klanten uiteenlopende producten en diensten zoals HD televisie, interactieve televisie (Video-on-Demand), analoge televisie, (digitale) radio, telefonie en hogesnelheid breedband internet. Met de introductie van EuroDocsis 3.0 zijn de internetsnelheden aanzienlijk verhoogd en kan Ziggo aan alle aangesloten huishoudens downloadsnelheden leveren van 120 Mbps. Door dit geavanceerde netwerk, een zeer concurrerend aanbod van diensten en de focus op klantbeleving heeft Ziggo de afgelopen jaren een sterke groei van omzet en resultaten laten zien. Mede door het succes van de Alles-in-1 bundels heeft Ziggo een leidende positie verworven in het aanbieden van triple play diensten (televisie-, breedband internet- en telefoniediensten van één enkele aanbieder in een pakket) en in breedband internetdiensten binnen het verzorgingsgebied. Bovendien heeft Ziggo een leidende positie in de snel groeiende markt van digitale betaaltelevisie verworven. Deze successen hebben geleid tot een aanzienlijke groei van de financiële resultaten, gemeten in omzet en EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen), en, mede dankzij een effectief investeringsprogramma, tot een aanzienlijke groei van de operationele vrije kasstroom. Nederland, waar Ziggo al haar activiteiten ontplooit, biedt aantrekkelijke exploitatiemogelijkheden voor media- en entertainmentdiensten vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, grote kabelpenetratie en relatief hoge welvaart. Ongeveer 98% van alle huishoudens in Nederland is aangesloten op een kabelnetwerk en ongeveer 72% van deze huishoudens neemt diensten af van een kabelexploitant. Beide percentages behoren tot de hoogste in Europa. De hoge bevolkingsdichtheid en hoge kabelpenetratie maken een efficiënt gebruik van het netwerk mogelijk. Ziggo heeft een sterke uitgangspositie van waaruit zij de komende jaren verder kan profiteren van de verwachte groeimogelijkheden in de Nederlandse telecommunicatie markt. Deze groeimogelijkheden worden vooral verwacht van een verdere groei van het aantal klanten met een Alles-in-1 bundel en een toenemende vraag naar hogesnelheid breedband internet en digitale betaaltelevisie en een groei van het aantal zakelijke klanten. Tevens zet Ziggo in op de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals TV Overal en convergentie-diensten (vast/mobiel).

5 Ziggo gaat naar de beurs Kerncijfers 3 ( in miljoenen, tenzij anders aangegeven) Voor het jaar t/m 31 december Omzet* 1.284, , ,2 EBITDA** 648,2 775,1 834,6 Integratiekosten* 47,1 8,2 Adjusted EBITDA** 695,4 783,3 834,6 Investeringen in (im)materiële vaste activa* 209,5 175,2 242,9 Operationele vrije kasstroom** 485,9 608,1 591,7 * Accountantscontrole toegepast. ** Geen accountantscontrole toegepast. Voor een verklaring van de gebruikte termen en definities van de in deze tabel opgenomen begrippen verwijzen wij naar het Prospectus en de Nederlandstalige samenvatting van het Prospectus die te vinden zijn op Ziggo marktaandeel in Nederland (1) Per 31 december Per 30 september Totaal televisie 40,3% 39,0% 39,2% 37,9% Digitale televisie 32,9% 33,4% 33,2% 35,2% Breedband internet 24,1% 25,0% 24,7% 26,0% Telefonie 16,7% 19,5% 18,8% 21,9% (1) Bron: Telecompaper. Ziggo marktaandeel in verzorgingsgebied (2) Per 31 december Per 30 september Totaal televisie 73,0% 70,3% 70,9% 67,8% Digitale televisie 57,0% 58,0% 57,7% 59,4% Breedband internet 43,7% 45,2% 44,7% 46,6% Telefonie 30,3% 35,3% 34,0% 39,3% (2) Bron: Ziggo. Voor een verklaring van de gebruikte termen en definities van de in deze tabel opgenomen begrippen verwijzen wij naar het Prospectus dat te vinden is op

6 4 Organisatie en bestuur Ziggo wordt bestuurd door een directie die onder toezicht staat van een raad van commissarissen. De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Vennootschap en de strategie. De raad van commissarissen houdt toezicht op de uitvoering door de directie. De directie bestaat uit de volgende leden: Bernard Dijkhuizen Chief Executive Officer Bernard Dijkhuizen trad in februari 2007 aan als CEO van Ziggo nadat hij eerst CEO van Essent Kabelcom is geweest. Vóór oktober 2002 was Bernard directeur van Libertel Network (nu Vodafone Nederland). Hij is tevens lid geweest van de raad van bestuur van Libertel, waar hij verantwoordelijk was voor marketing, strategy en business development. Aan het begin van zijn carrière werkte Bernard bij Fokker in de productie, engineering en commercie. Begin jaren negentig was hij lid van de raad van bestuur van Fokker Aircraft, waar hij verantwoordelijk was voor marketing, sales en services. Daarna werd hij CEO van Aircraft Services bij Stork en van 1998 tot 2000 was hij managing director van Philips Projects. Bert Groenewegen Chief Financial Officer Bert Groenewegen trad op 1 maart 2010 aan als CFO van Ziggo. Daarvoor was Bert bestuursvoorzitter van PCM nadat hij daar eerst CFO was geweest. Van 1993 tot 2004 was hij CFO van Exact Software en werkte hij onder andere bij General Atlantic Partners en Arthur Andersen. Marcel Nijhoff Chief Commercial Officer Marcel Nijhoff werd in februari 2007 CCO van Ziggo, nadat hij van 2003 tot 2007 CEO was bij Multikabel. Van 1999 tot 2001 werkte Marcel als directeur van PrimaCom Region Mitte. In de jaren negentig was hij vice-president marketing bij A2000, destijds de kabelexploitant voor Amsterdam en omstreken (nu UPC). In voorgaande functies deed Marcel veel ervaring op in de media- en communicatiesector. Paul Hendriks Chief Technology Officer Paul Hendriks werd CTO van Ziggo in Tussen 1992 en 2007 was hij werkzaam bij verschillende divisies van KPN waaronder Design & Development, Operations South-East en Business Lines (telefonie en breedband internet). Vlak voor zijn vertrek vervulde hij de rol van consultant, projectmanager en architect voor diverse herstructureringsplannen en innovaties.

7 Ziggo gaat naar de beurs 5 De raad van commissarissen bestaat uit de volgende leden: Andrew Sukawaty David Barker Caspar Berendsen Paul Best Voorzitter Joseph Schull Dirk-Jan van den Berg Anne Willem Kist Rob Ruijter (nog te benoemen) Twee leden van de raad van commissarissen, te weten David Barker en Caspar Berendsen, zijn aangewezen door de (indirect) grootaandeelhouder Cinven en twee andere leden, te weten Paul Best en Joseph Schull, zijn aangewezen door de (indirect) grootaandeelhouder Warburg Pincus. Aandeelhouders Fondsen beheerd door Cinven en Warburg Pincus houden op dit moment (indirect) het grootste deel van het aandelen kapitaal van de Vennootschap, waarbij het overige deel van het aandelenkapitaal van de Vennootschap (indirect) gehouden wordt door een aantal co-investeerders, die zijn verbonden aan Cinven en Warburg Pincus, en (huidige en voormalige) leden van de directie en de raad van commissarissen en enkele andere natuurlijke personen (waaronder werk nemers) zoals vermeld in het hoofdstuk Selling Shareholders van het Prospectus (alle verkopende aandeelhouders tezamen, de Verkopende Aandeelhouders ). Ook direct na de beursgang zal het grootste deel van het aandelenkapitaal van de Vennoot schap gehouden worden door de Verkopende Aandeelhouders.

8 6 Strategie Verhogen van klanttevredenheid door het verbeteren van alle aspecten van de klantbeleving Ziggo heeft veel geïnvesteerd in contact met haar klanten om de klantenservice op alle klantcontactpunten te verbeteren en daarmee het klantenbehoud te vergroten. Hieronder vallen behalve telefonisch contact ook contacten met de Ziggo-monteurs, contacten via de online portal en eventueel via social media. Op basis van de maandelijkse klant onder zoeken streeft Ziggo ernaar de relatie met haar klanten te verbeteren om de klanttevredenheid verder te verhogen en klantverloop te verlagen. Verhogen van het marktaandeel Ziggo wil de voordelen van haar netwerk optimaal benutten om de marktaandelen van haar producten verder uit te bouwen. Een belangrijk speerpunt hierbij is het vergroten van de afname van meerdere diensten door één klant (waaronder Alles-in-1 bundels) waarmee ook de gemiddelde omzet per klant verhoogd kan worden. Groei door innovatie Ziggo blijft innoveren om de groeimogelijkheden optimaal te benutten en haar leidende positie in de Nederlandse markt te verstevigen. Deze groeimogelijkheden liggen met name in een verdere uitbreiding van Ziggo s brede, kwalitatief hoogstaande televisieaanbod door middel van extra digitale kanalen en interactieve televisie, zoals Video-on-Demand en Catch-Up TV. Sinds 9 februari 2012 biedt Ziggo, als eerste in Nederland via de oprichting van een joint venture met HBO, Home Box Office (HBO ) premium kanalen aan haar klanten aan. Ziggo bouwt verder aan haar 'multi-screen' aanpak om 'TV Overal' diensten aan te kunnen bieden op meerdere apparaten, zoals computers, tablets en smartphones. Ziggo biedt al de Ziggo TV App. Groei van de business-to-business activiteiten Dankzij het technisch geavanceerde netwerk kan Ziggo hogesnelheid breedband internet en telefonie aanbieden aan zakelijke klanten zonder hiervoor grote investeringen te hoeven doen, omdat deze klanten veelal reeds zijn aangesloten op dit netwerk. Ziggo kan dit doen tegen concurrerende tarieven. De business-to-business activiteiten zijn in 2010 opnieuw gepositioneerd en richten zich met name op de markt voor kleine bedrijven (6-50 werknemers) en thuiskantoren (1-5 werknemers) die reeds op het netwerk zijn aangesloten.

9 Ziggo gaat naar de beurs 7 Genereren van aandeelhouderswaarde door focus op groei, dividend en verlaging van de schuldpositie Ziggo beoogt de voordelen van haar toonaangevende netwerk en haar unieke productportfolio voor zowel consumenten als kleine bedrijven te benutten om in te spelen op de groeimogelijkheden in de markt. De schaalbare kostenbasis en het efficiënte netwerk stellen Ziggo in staat een hoge operationele vrije kasstroom te genereren, wat kan resulteren in een aantrekkelijke combinatie van rendement op geïnvesteerd kapitaal, onder andere in de vorm van dividend en verlaging van de schuldpositie. Ziggo bedient circa 3 miljoen huishoudens en bedrijven, 1,7 miljoen breedband internetklanten, 2,2 miljoen afnemers van digitale televisie en 1,3 miljoen telefonieabonnees.

10 8 Ziggo s netwerk

11 Ziggo gaat naar de beurs 9 Het technisch geavanceerde netwerk stelt Ziggo in staat een hogere kwaliteit televisie en hogere snelheid breedband internet te leveren dan andere aanbieders in Ziggo s verzorgingsgebied. Ziggo beschikt over het meest geavanceerde netwerk in haar verzorgingsgebied en één van de krachtigste van Europa. Het HFC (Hybrid Fiber Coax) netwerk is volledig retouren EuroDocsis 3.0 geschikt en heeft een spectrumbandbreedtecapaciteit van 862 MHz. De gemiddelde afstand van glasvezel tot aan het huis of bedrijf bedraagt minder dan 300 meter. Op dit moment kan Ziggo aan alle aangesloten huishoudens downloadsnelheden leveren van 120 Mbps, en de EuroDocsis 3.0 modems ondersteunen snelheden tot 400 Mbps. Op dit moment kan Ziggo in ongeveer 87% van haar verzorgingsgebied een hogere snelheid leveren dan haar concurrenten. Ons netwerk strekt zich uit over ruim de helft van Nederland. Ziggo s verzorgingsgebied

12 10 Ziggo s producten Televisie Per 31 december 2011 heeft Ziggo ongeveer 3 miljoen klanten voor televisieabonnementen, waarmee Ziggo een geschat marktaandeel heeft van 67,8% in haar verzorgingsgebied (per 30 september 2011). Het standaard televisiepakket omvat ruim 60 digitale televisiekanalen (inclusief 12 HD kanalen), meer dan 60 radiozenders en 25 analoge televisiekanalen. Ongeveer 2,2 miljoen klanten van Ziggo maken gebruik van digitale televisie, ongeveer 73,7% van het totale aantal televisieklanten. Alle standaardtelevisie klanten van Ziggo ontvangen het standaard televisiepakket met zowel digitale als analoge zenders. Om te kunnen kijken naar digitale televisie dient een klant de beschikking te hebben over een digitale ontvanger of CI+ module met een geactiveerde smartcard. Het brede digitale televisie aanbod bestaat uit een groot aantal hoogwaardige zenders, premium televisiepakketten (bijvoorbeeld sport en films) en Video-on-Demand-diensten. Internet Ziggo heeft circa 1,7 miljoen klanten die breedband internet afnemen, wat een geschat marktaandeel van 46,6% vertegenwoordigt in haar verzorgingsgebied. Met de implementatie van EuroDocsis 3.0 en in combinatie met de huidige EuroDocsis 3.0 modems, zijn de internetsnelheden die Ziggo aan haar klanten kan bieden aanzienlijk gestegen, namelijk nu tot 120 Mbps en in de toekomst tot 400 Mbps. Telefonie Ruim 1,3 miljoen klanten maken gebruik van de telefoniediensten van Ziggo, waarmee Ziggo een geschat marktaandeel van 39,3% in haar verzorgingsgebied heeft bereikt. Ziggo biedt drie verschillende telefoniepakketten aan die passen bij verschillende soorten belgedrag. Alle telefoonabonnees bellen gratis naar andere telefoonabonnees van Ziggo. Alles-in-1 bundels Met de Alles-in-1 bundel biedt Ziggo haar klanten het gemak om televisie-, breedband interneten telefoniediensten in één bundel af te nemen. Momenteel heeft Ziggo bijna 1,3 miljoen abonnees voor haar Alles-in-1 bundel, 43,2% van haar standaardtelevisie klanten.

13 Ziggo gaat naar de beurs 11 Zakelijke bundels Haar geavanceerde netwerk stelt Ziggo in staat om ook aan de zakelijke markt hogesnelheid breedband internetdiensten en vaste telefonie aan te bieden, tegen concurrerendere prijzen. Ziggo richt zich met de producten Office Basis en Internet Plus vooral op thuiskantoren en kleine bedrijven. Voor de zakelijke markt biedt Ziggo producten en diensten als telefonie, internet en elektronische betalingsmogelijkheden.

14 12 Belangrijkste aanbiedingsvoorwaarden Beursgang De Verkopende Aandeelhouders zullen een deel van hun Aandelen verkopen. Na de beursgang zal ongeveer 17,5% van de dan uitstaande Aandelen publiekelijk verhandelbaar zijn via NYSE Euronext in Amsterdam welk percentage veranderd kan worden zoals hierna beschreven. De Verkopende Aandeelhouders zullen direct na de beursgang nog steeds de meerderheid van de Aandelen bezitten. De Vennoot schap en de Verkopende Aandeelhouders zijn gebonden aan een lock-up periode van 180 dagen en leden van de directie en de raad van commissarissen en enkele andere natuurlijke personen (waaronder enkele leden van het senior management) zijn gebonden aan een lock-up periode van 365 dagen na de betalingsen leveringsdatum, die naar verwachting maandag 26 maart 2012 zal zijn. Gedurende de lock-up periode kunnen dergelijke personen de Aandelen in principe niet verkopen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Plan of Distribution Lock-up Arrangements van het Prospectus. J.P. Morgan Securities Ltd. en Morgan Stanley & Co. International plc. coördineren samen de voorgenomen beursgang. ABN AMRO en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ("Rabobank") coördineren samen de plaatsing van de Aandelen bij particuliere beleggers in Nederland. Inschrijving op de Aandelen U kunt inschrijven voor het kopen van de Aandelen, via uw financiële tussenpersoon, vanaf 9.00 uur op vrijdag 9 maart 2012 tot uur op dinsdag 20 maart Dit tijdschema kan worden ingekort of verlengd. Een verlenging zal tenminste drie uur voor het einde van de oorspronkelijke aanbiedingsperiode worden aangekondigd door middel van een persbericht dat op de website van Ziggo wordt gepubliceerd. Een verlenging bedraagt ten minste één volledige werkdag. Een inkorting zal tenminste drie uur voor het voorgenomen einde van de ingekorte aanbiedings periode worden aangekondigd door middel van de publicatie van een persbericht op de website van Ziggo. De aanbiedings periode bedraagt in ieder geval zes werkdagen. In het Prospectus is een bandbreedte opgenomen met een minimum- en een maximumprijs voor de Aandelen. De in het Prospectus genoemde bandbreedte is slechts een indicatie van de bandbreedte van de uiteindelijke prijs. Tijdens de aanbiedingsperiode kan deze bandbreedte veranderd worden en/of het totale aantal aangeboden Aandelen vermeerderd of verminderd worden. Een dergelijke verandering zal bekend worden gemaakt door middel van de publicatie van een persbericht op de website van Ziggo. De uiteindelijke prijs per Aandeel kan hoger zijn dan de maximumprijs van de in het Prospectus opgenomen bandbreedte. Elke verhoging van de bovenkant van de bandbreedte van de prijs of de vaststelling van een prijs boven de bandbreedte op de laatste dag van de aanbiedings periode zal tot gevolg hebben dat de aanbiedings periode met tenminste twee werkdagen wordt verlengd. Elke verhoging van de bovenkant van de bandbreedte van de prijs op de dag voorafgaand aan de laatste dag van de aanbiedingsperiode zal tot gevolg hebben dat de aanbiedingsperiode met tenminste één werkdag wordt verlengd. Onderworpen aan de voorwaarden met betrekking tot intrekking of wijziging, zoals gesteld door uw financiële tussenpersoon, kunt u uw inschrijving nog intrekken of wijzigen tot het einde van de aanbiedingsperiode (eventueel zoals verlengd of ingekort zoals hierboven beschreven). De uiteindelijke prijs per Aandeel zal na afloop van de aanbiedingsperiode, naar verwachting op dinsdag 20 maart 2012, bekend worden gemaakt middels een bij de AFM gedeponeerde pricing statement, dat algemeen verkrijgbaar wordt gesteld op de website van Ziggo (www.ziggo.com) en op de website van Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com) en door middel van een persbericht dat gepubliceerd wordt op de website van Ziggo.

15 Ziggo gaat naar de beurs 13 Er geldt geen minimum aantal Aandelen waarop u kunt inschrijven. Of u de Aandelen waarop u heeft ingeschreven ook krijgt toegewezen, hangt onder andere af van de totale vraag naar de Aandelen en het totale aantal beschikbare Aandelen. Zoals hierna beschreven, geldt er een voorkeurstoewijzing voor particuliere beleggers. Inschrijving op de Aandelen door particuliere beleggers kan uitsluitend worden gedaan op basis van een bestens order. Onderworpen aan de voorwaarden met betrekking tot de inschrijving, intrekking en wijziging, zoals gesteld door uw financiële tussenpersoon, kunt u inschrijven, of uw inschrijving intrekken of wijzigen, tot het einde van de aanbiedingsperiode (eventueel verlengd of ingekort, zoals hierboven beschreven). Na het einde van de aanbiedings periode bent u verplicht de aan u toegewezen Aandelen te kopen tegen de vastgestelde prijs en daarvoor te betalen, óók als de vastgestelde prijs hoger is dan de maximumprijs van de in het Prospectus opgenomen bandbreedte. Indien u Aandelen wilt kopen of uw inschrijving wilt intrekken of wijzigen, dient u uw financiële tussenpersoon de opdracht daartoe te geven. Financiële tussenpersonen kunnen voor het inschrijven, of intrekken of wijzigen van uw inschrijving, kosten in rekening brengen. ABN AMRO en Rabobank hebben zich gecommitteerd voor het inschrijven, of intrekken of wijzigen van uw inschrijving, geen kosten in rekening te brengen. Voor de betaling van de Aandelen machtigt u de financiële instelling waar u inschrijft. De financiële instelling zal het verschuldigde bedrag van uw rekening afschrijven op de betalings- en leveringsdatum, naar verwachting drie werk dagen na de eerste voorlopige handelsdag. De verwachte betalings- en leveringsdatum is maandag 26 maart Zie voor meer informatie het hoofdstuk The Offering van het Prospectus. De financiële instellingen betrokken bij de beursgang ontvangen een vergoeding van de Verkopende Aandeelhouders in verband met de beursgang. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Plan of Distribution Underwriting Arrangements van het Prospectus. Ziggo wil haar klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie, communicatie en entertainment in een continu veranderende wereld.

16 14 Voorkeurstoewijzing voor particuliere beleggers in Nederland Ziggo vindt het belangrijk dat particuliere beleggers aan bod komen bij de beursgang. Daarom genieten particuliere beleggers in Nederland een voorkeursbehandeling bij de toewijzing van de bij de beursgang aangeboden Aandelen. Aan iedere daarvoor in aanmerking komende particuliere belegger in Nederland worden in beginsel de eerste 300 (of minder) Aandelen toegewezen waarop de belegger heeft ingeschreven. Als het totale aantal Aandelen dat aan particuliere beleggers wordt toegewezen onder deze voorkeurstoewijzing meer dan 15% van het totale aantal aangeboden Aandelen bedraagt, kan de voorkeurstoewijzing plaatsvinden naar evenredigheid van de eerste 300 (of minder) Aandelen waarop de particuliere belegger heeft ingeschreven. Als gevolg daarvan kan het voorkomen dat niet alle daarvoor in aanmerking komende particuliere beleggers alle eerste 300 (of minder) Aandelen waarop zij hebben ingeschreven, krijgen toegewezen. Het exacte aantal Aandelen dat wordt toegewezen aan de daarvoor in aanmerking komende particuliere beleggers zal worden vastgesteld na afloop van de aanbiedingsperiode. Onder particuliere beleggers die in aanmerking komen voor de voorkeurstoewijzing worden verstaan natuurlijke personen woonachtig in Nederland, maar ook investerings vennootschappen met statutaire zetel in Nederland, die zijn opgericht met als enig doel het vermogensbeheer en/of de pensioen planning van een specifiek natuurlijk persoon. Zie voor meer informatie het hoofdstuk The Offering Preferential Retail Allocation van het Prospectus.

17 Ziggo gaat naar de beurs 15

18 16 Tijdschema Hieronder treft u het verwachte tijdschema aan. Eventuele wijzigingen in het tijdschema zullen middels een persbericht, dat gepubliceerd wordt op de website van Ziggo, bekend worden gemaakt. Gebeurtenis Nederlandse tijd en datum Start inschrijving 9.00 uur op 9 maart 2012 Sluiting inschrijving uur op 20 maart 2012 Vaststelling prijs per Aandeel en totale aantal aangeboden Aandelen 20 maart 2012 Toewijzing Aandelen en start van voorlopige handel in de Aandelen 21 maart 2012 Betaling en levering Aandelen en start van de officiële handel in de Aandelen 26 maart 2012

19

20

9 maart 2012. Ziggo N.V. Nederlandse samenvatting van het Prospectus. Beursgang

9 maart 2012. Ziggo N.V. Nederlandse samenvatting van het Prospectus. Beursgang 9 maart 2012 Ziggo N.V. Nederlandse samenvatting van het Prospectus Beursgang Feiten & cijfers per 31 december 2011 Kaart van Nederland Homes passed 4,2 miljoen Standaard TV abonnees 3,0 miljoen Digitale

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. A platform for growth

Jaarverslag 2009. A platform for growth Jaarverslag 2009 A platform for growth Inhoudsopgave Ziggo in het kort 3 Kerncijfers 4 Bedrijfsprofiel 5 Inleiding 6 Bericht van de Voorzitter 8 Bericht van de CEO 9 Televisieproducten & -diensten 11 Internetproducten

Nadere informatie

GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers. Eye care, We care more

GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers. Eye care, We care more GrandVision gaat naar de beurs Brochure voor particuliere beleggers Eye care, We care more Belangrijke informatie Deze brochure ( dit document ) bevat een korte beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 Convocatie Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 2 Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. Convocatie voor

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Persbericht 16 april 2015

Persbericht 16 april 2015 Dit is een gezamenlijk persbericht van Andlinger & Company CVBA ( Andlinger ), Valsen Invest B.V. (de "Bieder ) en Crown Van Gelder N.V. ( Crown Van Gelder of de Vennootschap ), ingevolge artikel 5:25i

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind december 2016

Triple play vergelijking Consumind december 2016 Triple play vergelijking Consumind december 2016 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

5 voor 7 claimemissie van 96.569.057 nieuwe gewone aandelen tegen uitgifteprijs van EUR 2,58 per nieuw gewoon aandeel

5 voor 7 claimemissie van 96.569.057 nieuwe gewone aandelen tegen uitgifteprijs van EUR 2,58 per nieuw gewoon aandeel Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.937 Datum 31 mei 2010 Aantal bladen 6 Dit persbericht dient niet

Nadere informatie

Avantium haalt 103 miljoen op in succesvolle IPO Eerste handelsdag woensdag 15 maart 2017

Avantium haalt 103 miljoen op in succesvolle IPO Eerste handelsdag woensdag 15 maart 2017 NIET BESTEMD VOOR DIRECTE OF INDIRECTE PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF VRIJGAVE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF IN IEDERE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD ZOU

Nadere informatie

Persbericht 31 maart 2015

Persbericht 31 maart 2015 Dit is een gezamenlijk persbericht van Andlinger & Company CVBA ( Andlinger ), Valsen Invest B.V. (de "Bieder ) en Crown Van Gelder N.V. ( Crown Van Gelder of de Vennootschap ), ingevolge artikel 16 lid

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND Gereglementeerde informatie Voorwetenschap RESULTATEN VAN DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

BAVA PRESENTATIE 10 december 2013

BAVA PRESENTATIE 10 december 2013 BAVA PRESENTATIE 10 december 2013 Management Koos Hendriks CEO, oprichter Wim Moerman CFO Eigenaar wintersportwinkels Eigenaar Duijvestein Wintersport Oprichter en CEO SnowWorld 1974-1979 1980-2001 1996-heden

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSPERIODE VOOR BEURSGANG ABN AMRO VANDAAG VAN START, EERSTE HANDELSDAG NAAR VERWACHTING OP 20 NOVEMBER 2015

INSCHRIJVINGSPERIODE VOOR BEURSGANG ABN AMRO VANDAAG VAN START, EERSTE HANDELSDAG NAAR VERWACHTING OP 20 NOVEMBER 2015 Voor onmiddellijke publicatie INSCHRIJVINGSPERIODE VOOR BEURSGANG ABN AMRO VANDAAG VAN START, EERSTE HANDELSDAG NAAR VERWACHTING OP 20 NOVEMBER 2015 Publicatie van prospectus, inclusief indicatieve prijsbandbreedte

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden als je

Nadere informatie

Tender offer voor maximaal 50 miljoen in contanten

Tender offer voor maximaal 50 miljoen in contanten Tender offer voor maximaal 50 miljoen in contanten Vastned verstrekt deze Frequently Asked Questions (FAQ) om u van dienst te zijn. De FAQ lichten bepaalde belangrijke informatie uit het persbericht toe,

Nadere informatie

Beleg in Icecat. De wereldwijde uitgever van online productinformatie. Beleg in Icecat De wereldwijde uitgever van online productinformatie

Beleg in Icecat. De wereldwijde uitgever van online productinformatie. Beleg in Icecat De wereldwijde uitgever van online productinformatie Beleg in Icecat De wereldwijde uitgever van online productinformatie Belangrijke Informatie Deze presentatie is niet bedoeld voor inwoners van de VS, Canada, Australië en Japan Deze presentatie geeft slechts

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo B.V. Extra voorwaarden van Ziggo B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 06-2-1504044-2663 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Sint-Baafs-Vijve, België (3 juli 2017) Balta Group NV ( Balta of de Vennootschap ) kondigt vandaag het einde van

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen 3. Toelichting op het

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen

Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen persbericht Gouda, 4 juli 2013 Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen Claimemissie belangrijke volgende stap in financiële herstructurering van Royal

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend P E R S B E R I C H T Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend Delft (Nederland), 23 september 2008 Via uitoefening van inschrijfrechten is ingeschreven op 320.904 nieuwe gewone

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T NIET VOOR VERSPREIDING, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, HETZIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK, NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN P E R S B E R I C H T Samas kondigt details aan van aandelenuitgifte

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging.

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging. Eindelijk. Glasvezel. Glasvezel is goed voor u, maar ook voor de verenigingen bij u in de buurt. Want elk nieuw afgesloten glasvezelabonnement levert ze 10 euro op. In deze brochure vindt u de inschrijfformulieren

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Per 4 september 2013 Slimme pakketten, lage prijzen Flexibiliteit en transparantie Meer ondernemers op het Digital Network van UPC Training helpt vooral wanneer mensen

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 Mechelen, België, 20 april 2015 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"),

Nadere informatie

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V.

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. 1709045 voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit Deze Extra Voorwaarden gelden als je vanaf

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V.

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Corio N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("Corio"), als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het Financieel

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan DIT PERSBERICHT IS ENKEL VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN VORMT GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING TOT ENIG BOD OM EFFECTEN TE KOPEN. DIT PERSBERICHT BEVAT NIET ALLE INFORMATIE DIE WEZENLIJK IS

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie