Betaaldiensten Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betaaldiensten Zaken"

Transcriptie

1 Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2014 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) 4. Internationale overboekingen 5. Werkdagen 6. Limieten 7. Tarieven 8. Wisselkoersen 9. Rente op betaalrekening 10. Rentedatum 11. Verzending schriftelijke opdrachten 5720

2 Informatieblad Betaaldiensten Zaken In dit Informatieblad leest u meer regels en informatie over onderwerpen uit de: Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (deze bestaan uit de Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden Cliëntrelatie) Voorwaarden Betaaldiensten Zaken. 1. Veiligheid Naast de veiligheidsvoorschriften die staan in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. moet u zich houden aan de volgende veiligheidsvoorschriften. Om veilig gebruik te kunnen maken van de bankdiensten is het van belang dat u zich houdt aan deze veiligheidsvoorschriften. 1A Veiligheid bankkaarten (bankpas, creditcard) en pincodes Algemeen Om onbevoegd gebruik van uw bankkaart te voorkomen, moet u zorgvuldig omgaan met uw bankkaart en pincode. Dit betekent onder andere dat u de bankkaart en de pincode altijd veilig moet bewaren en gebruiken en dat u de bankkaart moet laten blokkeren als dat nodig is. Zorg er ook voor dat u op de hoogte blijft van de actuele informatie van de bank over maatregelen die u moet nemen om fraude te voorkomen. U bent verplicht de door de bank voorgeschreven maatregelen te nemen om onbevoegd gebruik van uw bankkaart tegen te gaan. 2 Gebruik de bankkaart altijd veilig. Veilig gebruiken betekent dat u: de bankkaart nooit uit handen moet geven, ook niet als een ander u wil helpen, behalve wanneer u de bankkaart gebruikt bij een betaalautomaat en er zicht op houdt; en de bankkaart niet uit het oog verliest tot u de bankkaart weer veilig opbergt; en altijd controleert of u uw eigen bankkaart na gebruik terugkrijgt; en de aanwijzingen op de geld- of betaalautomaat over het controleren van de veiligheid van die geld- of betaalautomaat nauwkeurig opvolgt; en onmiddellijk contact opneemt met de bank of het door de bank opgegeven meldpunt als u de bankkaart niet heeft teruggekregen na een betaaltransactie of een opname bij een geldautomaat; en de bankkaart niet gebruikt als u weet of vermoedt dat het gebruik van de bankkaart in een bepaalde situatie onveilig is; en zich niet laat afleiden bij het gebruik van de bankkaart. 3 Controleer de veiligheid van uw bankkaart en het gebruik ervan regelmatig door: minimaal één keer per dag te controleren of u uw eigen bankkaart nog heeft; de met de bankkaart gedane betaaltransacties te controleren zoals bepaald in artikel 19 van de Algemene Bankvoorwaarden. Bankkaarten veilig bewaren, gebruiken en controleren 1 Bewaar de bankkaart altijd veilig. Veilig bewaren betekent dat u: de bankkaart en de portemonnee of de vergelijkbare opbergplaats buiten het zicht van anderen houdt wanneer u ze niet gebruikt; en de bankkaart buiten het zicht van anderen opbergt; en de bankkaart zo opbergt dat anderen er niet ongemerkt bij kunnen; en er goed op let dat u uw bankkaart niet verliest. Waar wordt gesproken over anderen, worden ook uw partner, kinderen, familie, vrienden, huisgenoten en bezoekers bedoeld. Pincode veilig bewaren en gebruiken 4 U moet de pincode altijd veilig bewaren. U bewaart de pincode alleen veilig als u: een pincode kiest die niet makkelijk te raden is; de brief waarmee u de pincode ontvangt zo snel mogelijk vernietigt; de pincode niet opschrijft, maar uit het hoofd leert; of in het geval dat u de pincode echt niet kunt onthouden, ervoor zorgt dat een eventuele aantekening waarmee u de pincode bewaart, door anderen niet ontcijferd kan worden; zo een aantekening niet op of bij uw bankkaart bewaart; de pincode aan niemand bekendmaakt of laat zien, ook niet aan uw partner, kinderen, familie, vrienden, huisgenoten, zaakwaarnemers of medewerkers van de bank. Blad 1 van 6 Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2014

3 5 Gebruik de pincode altijd veilig. Veilig gebruik van de pincode betekent dat u: ervoor zorgt dat anderen de pincode niet kunnen zien als u deze intoetst, bijvoorbeeld bij een betaalof geldautomaat; en bij het intoetsen van de pincode uw vrije hand en lichaam zo veel mogelijk gebruikt voor het afschermen van het toetsenbord; geen hulp aanvaardt van een ander bij het intoetsen van de pincode. 6 Denkt u dat de veiligheid van uw bankkaart niet meer zeker is, dan moet u dit onmiddellijk aan de bank melden. Reden daarvoor heeft u in ieder geval in een van de volgende situaties: u heeft uw bankkaart verloren, u weet niet waar u hem heeft gelaten of uw bankkaart is gestolen; u heeft uw bankkaart niet teruggekregen nadat u een betaaltransactie heeft gedaan; u ziet dat één of meer betaaltransacties met uw bankkaart hebben plaatsgevonden, die niet door u zijn gedaan; u weet of vermoedt dat een ander uw pincode kent of heeft gezien. U kunt de melding doen op één van deze drie manieren: Ga naar één van onze kantoren in Nederland (tijdens kantooruren) Bel ons via telefoonnummer (vanuit Nederland 1 ) of via (vanuit het buitenland) Bel het centrale meldnummer voor bankpassen (vanuit Nederland) of (vanuit het buitenland). De telefonische meldpunten zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend. 1B Veiligheid identificatiecodes en controlecodes Algemeen Net zoals de pincode moet u ook andere persoonlijke identificatiecodes veilig bewaren en gebruiken. Het gaat hier om de codes die u gebruikt bij onder andere Internet Bankieren of Mobiel Bankieren. Bij gebruik van de e.dentifier worden ook controlecodes gebruikt. Dit is de code die u in de e.dentifier moet invoeren of de code die de e.dentifier teruggeeft (de zogenaamde response code). Ook met deze codes moet u zorgvuldig omgaan. U bent verplicht de door de bank voorgeschreven maatregelen te nemen om onbevoegd gebruik van identificatiecodes en controlecodes tegen te gaan. Identificatiecode De voorschriften voor het veilig bewaren en gebruiken van de pincode (zie onder 1A hierboven) gelden ook voor uw andere identificatiecodes. Toegestaan gebruik pincode, andere identificatiecodes en controlecodes U mag uw pincode, identificatiecodes en controlecodes alleen gebruiken waar dat door de bank is toegestaan. Uw pincode mag u alleen intoetsen in: geldautomaten betaalautomaten Chipknip-oplaadautomaten de door de bank verstrekte e.dentifier. Andere identificatiecodes of controlecodes mag u alleen gebruiken bij: Internet Bankieren (inclusief ideal betalingen) via de website van de bank Mobiel Bankieren via de app van de bank telefonisch saldo opvragen via telefoonnummer methodes van communicatie tussen u en de bank waarvoor dit gebruik uitdrukkelijk is overeengekomen. Een voorbeeld hiervan is Access Online. U mag pincodes, identificatiecodes of controlecodes nooit op andere wijze gebruiken dan zoals hierboven is aangegeven. Op websites van anderen dan de bank mag u deze codes niet doorgeven. U mag deze codes nooit bekendmaken aan een ander, ook niet aan medewerkers van de bank. 1C Veiligheid Internet Bankieren Eisen aan uw systeem, software en verbinding Om toegang te hebben tot ABN AMRO Internet Bankieren heeft u verbinding met Internet nodig. En geschikte apparatuur en software om deze verbinding veilig te kunnen gebruiken. Kijk hiervoor op: abnamro.nl/bankieren U moet zorgen voor beveiligingssoftware voor de apparatuur, software en de verbinding. In ieder geval moet u zorgen voor legale en up-to-date besturings- en beveiligingsprogramma s, waaronder een anti-virussoftware en een firewall. Ook moet u de plug-ins die u gebruikt regelmatig updaten. (Plug-ins zijn aanvullingen op computerprogramma s. Voorbeelden hiervan zijn Adobe Reader, Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Java.) Gebruikt u een draadloze verbinding met Internet? Dan moet u ook zorgen dat deze verbinding beveiligd is. Wanneer uw apparatuur is geïnfecteerd met schadelijke software moet u zorgen voor het (laten) opschonen van uw apparatuur zodat deze weer veilig gebruikt kan worden. 1 Dit informatienummer kost 10 cent per minuut, met een starttarief van 4,54 cent, plus uw gebruikelijke belkosten. Blad 2 van 6 Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2014

4 Inloggen bij ABN AMRO Internet Bankieren Om in te loggen bij ABN AMRO Internet Bankieren volgt u de instructies die in de beveiligde omgeving worden gegeven. U controleert dat u in de beveiligde omgeving bent door: het internetadres te controleren. Is dit correct gespeld en begint het internetadres met De s staat voor secured (=beveiligd) te controleren of u het veiligheidsslotje op het scherm ziet staan. Een beveiligde pagina is te herkennen aan de aanwezigheid van het slotje. Door op het slotje te klikken kunt u controleren dat het certificaat is verleend aan ABN AMRO Bank N.V. Vanaf het scherm waarop u inlogt totdat u uitlogt werkt u op de beveiligde webpagina s van ABN AMRO waarop dit slotje te zien is de werkwijze te controleren. ABN AMRO gebruikt altijd dezelfde werkwijze voor het inloggen, het goedkeuren van betalingen, etc. Wijkt deze werkwijze een keer af, stop dan met het doen van uw bankzaken. Probeer het op een andere computer opnieuw of probeer het later nog een keer. Als u dan weer een afwijkende werkwijze ziet, neem dan contact met ons op. De telefonische meldpunten zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend. 2. Incasso Incassosoorten 3 Hieronder ziet u de kenmerken van de verschillende incassosoorten. SEPA-Incasso Algemeen Doorlopend u heeft de machtiging schriftelijk gegeven de machtiging is doorlopend geldig voor meerdere betalingen u mag tot 56 kalenderdagen (8 weken) na afschrijving het bedrag terug laten boeken SEPA-Incasso Algemeen Eenmalig u heeft de machtiging schriftelijk gegeven de machtiging is eenmalig geldig voor een enkele betaling u mag tot 56 kalenderdagen (8 weken) na afschrijving het bedrag terug laten boeken Alleen bij een ideal betaling hoeft u niet eerst in te loggen op Internet Bankieren. Uw goedkeuring van de betaling gaat op dezelfde wijze als bij Internet Bankieren. De hierboven genoemde controles zijn ook van toepassing op de webpagina waarop u de betaling goedkeurt. Denkt u dat de veiligheid van uw Internet Bankieren niet meer zeker is? Als u denkt dat de veiligheid van uw Internet Bankieren niet meer zeker is, dan moet u dit onmiddellijk aan de bank melden. Reden daarvoor heeft u in ieder geval in een van de volgende situaties: u heeft uw codes gebruikt op een manier die niet is toegestaan u ziet dat één of meer betaaltransacties met uw Internet Bankieren hebben plaatsgevonden of klaar staan voor verzending, die niet door u zijn gedaan er verscheen een extra inlogscherm waar u opnieuw uw codes heeft ingevoerd. U kunt de melding doen op één van de volgende manieren: Bel ons via telefoonnummer (vanuit Nederland 2 ) of via (vanuit het buitenland); Ga naar één van onze kantoren in Nederland (tijdens kantooruren); SEPA-Incasso Bedrijven Doorlopend u heeft de machtiging schriftelijk gegeven u heeft de machtiging bij de bank laten registreren voor controle van incasso-transacties* de machtiging is doorlopend geldig voor meerdere betalingen u heeft geen recht tot terugboeken u heeft een weigeringsrecht tot en met de dag waarop de incasso van uw rekening is afgeschreven SEPA-Incasso Bedrijven Eenmalig u heeft de machtiging schriftelijk gegeven u heeft de machtiging bij de bank laten registreren voor controle van incasso-transacties* de machtiging is eenmalig geldig voor een enkele betaling u heeft geen recht tot terugboeken u heeft een weigeringsrecht tot en met de dag waarop de incasso van uw rekening is afgeschreven * De bank controleert bij iedere SEPA-Incasso de volgende gegevens: incassosoort (SEPA-Incasso Bedrijven, eenmalig of doorlopend), IBAN klant, BIC van de bank, incassant ID, kenmerk machtiging. Als u een maximum transactiebedrag voor de incasso heeft opgegeven controleert de bank ook of dit bedrag niet wordt overschreden. 2 Dit informatienummer kost 10 cent per minuut, met een starttarief van 4,54 cent, plus uw gebruikelijke kosten. 3 Alle andere dan de genoemde incassosoorten vervallen op 31 januari 2014 of een andere datum die de bank u laat weten. Informatie over de kenmerken van deze incassosoorten kunt u aan de bank vragen. Blad 3 van 6 Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2014

5 Terugboeking Als u opdracht wilt geven om een incassobedrag te laten terugboeken, dan kunt u dit op één van de volgende manieren doen: via de website abnamro.nl (als u gebruikmaakt van Internet Bankieren) telefonisch via bij een van de kantoren van de bank. In de Voorwaarden Betaaldiensten Zaken kunt u lezen wanneer u een terugboeking kunt laten doen zonder opgave van reden of een terugboeking wegens het ontbreken van een geldige machtiging. Bij een terugboeking zonder opgave van reden boekt de bank het bedrag zo snel mogelijk terug naar uw betaalrekening, in ieder geval binnen 10 werkdagen. Wilt u het bedrag laten terugboeken omdat een geldige machtiging ontbreekt, dan probeert de bank het bedrag binnen 30 kalenderdagen terug te storten. Als u door de onterechte incasso rente op de betaalrekening heeft verloren, vergoedt de bank die aan u. Bericht van terugboeking of weigering door bank De terugboeking kunt u zien in het rekeningafschrift. Is een betaling geweigerd, dan meldt de bank dat via Internet Bankieren of in een brief. Opdracht voor incassoblokkade Wilt u een incasso weigeren, dan kunt u de bank opdracht geven voor een incassoblokkade. De verschillende mogelijkheden voor het blokkeren van incasso s leest u in artikel 10.4 van de Voorwaarden Betaaldiensten. U kunt de opdracht geven: via Internet Bankieren telefonisch via bij een van onze kantoren. 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) Aanlevering en verwerking Indien u salaris- of crediteurenbetalingen als batch aanlevert via Internet Bankieren of Access Online vermeldt de bank standaard alleen het totaalbedrag in het rekeningoverzicht (gecomprimeerd). U kunt hierover afwijkende afspraken maken met de bank. Uitval Bij onvoldoende saldo of indien u niet bevoegd bent een batchbetaling in te sturen weigert de bank de uitvoering hiervan. Ook kan het voorkomen dat individuele opdrachten uit de batch niet verwerkt zijn. U kunt door controle van het rekeningoverzicht vaststellen of dit het geval is. 4. Internationale overboekingen De bank voert internationale overboekingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en in een muntsoort van een EER-land uitsluitend uit op basis van de kostenoptie gedeelde kosten. Dit is ook zo als u een andere kostenoptie in de opdracht vermeldt. U kunt verdere informatie over internationale overboekingen vragen aan de bank. Ook kunt u deze vinden op de website abnamro.nl EER-landen zijn de lidstaten van de Europese Unie en de landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. 5. Werkdagen In de Voorwaarden Betaaldiensten Zaken wordt over werkdagen gesproken. Hieronder vindt u informatie over de dagen die als werkdagen gelden. De bank kan ook op andere dagen dan werkdagen bepaalde werkzaamheden doen. Als werkdagen gelden echter alleen de dagen waarop de bank alle werkzaamheden kan doen voor de uitvoering van een betaaltransactie. Uiteraard moet ook rekening worden gehouden met de werkdagen van de bank van de begunstigde. Betaalopdracht Werkdagen Als verwerking mogelijk is Alle dagen binnen ABN AMRO Bank in Nederland en de opdracht is elektronisch gegeven of telefonisch via het nummer of eerder gegeven voor uitvoering op een toekomstige datum Als u de opdracht schriftelijk geeft of telefonisch via kantoor of in geval van opnames en stortingen Overige opdrachten 6. Limieten Alle dagen behalve zaterdag, zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Dag van de Arbeid, Bevrijdingsdag (vijfjaarlijks), Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag Alle dagen behalve zaterdag, zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Dag van de Arbeid, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag Afhankelijk van de betaaldienst en de manier waarop u de betaalopdracht aanlevert zijn limieten vastgesteld. De limieten die hieronder staan, gelden alleen als u geen andere limieten met de bank heeft afgesproken. 4 Dit informatienummer kost 10 cent per minuut, met een starttarief van 4,54 cent, plus uw gebruikelijke kosten. Blad 4 van 6 Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2014

6 ideal-betaling: per dag Overboeking via Internet Bankieren met gebruik e.dentifier: per overboeking voor betaalopdrachten in het SEPA gebied, per overboeking voor betaalopdrachten buiten het SEPA gebied. Overboeking via Internet Bankieren/Mobiel Bankieren met gebruik identificatiecode naar eigen rekeningen met dezelfde tenaamstelling: per overboeking. naar rekeningen waarnaar u de afgelopen 18 maanden eerder een bedrag heeft overgeboekt: de door u zelf ingestelde daglimiet van maximaal 750 met gebruik e.dentifier na inloggen met identificatiecode per dag Betaling via betaalautomaat binnenland/buitenland: per dag Chipknip laden: 500 Opname bij geldautomaat ABN AMRO of buitenland: 500 per dag Opname bij geldautomaat andere bank binnenland: eenmaal per dag, max. 250 Opname bij kantoor ABN AMRO vanaf indien vooraf besteld 6. U kunt de bank vragen uw limieten te wijzigen voor betalingen via betaalautomaten, laden Chipknip of opnames bij geldautomaten van ABN AMRO of in het buitenland. Voor betalingen via betaalautomaten en geldopnames in het buitenland kunnen lagere limieten gelden. Daar heeft de bank geen invloed op. Het gebruik van de bankpas in het buitenland kan beperkt zijn tot landen in Europa. U kunt altijd bij de bank informeren of uw bankpas geschikt is voor gebruik alleen in Europa of voor wereldwijd gebruik. U kunt dit ook zelf inzien via uw betaalprofiel in Internet Bankieren. Wilt u de gebruiksmogelijkheid Europa veranderen in wereldwijd of andersom? Dit kunt u regelen via Internet Bankieren of de bank vragen dit te doen. Als u de bankpas niet buiten Europa gebruikt raadt de bank u aan te kiezen voor Europagebruik. Zo beschermt u zich beter tegen misbruik van uw bankpas. De mogelijkheid om via Internet Bankieren overboekingen naar het buitenland te doen kan geblokkeerd zijn. U kunt dit zelf inzien en wijzigen via Internet Bankieren. Als u nooit overboekingen naar het buitenland doet raadt de bank aan de mogelijkheid te blokkeren. 7. Tarieven U kunt de tarieven voor zakelijke betalingen vinden op de website abnamro.nl of opvragen bij de bank. 8. Wisselkoersen Moet uw betaling via uw betaalrekening gebeuren in een andere muntsoort dan de euro of wilt u buitenlands papiergeld omwisselen, dan gebruikt de bank daarvoor de wisselkoersen die de bank dagelijks publiceert. Deze kunt u vinden u op abnamro.nl of bij de bank opvragen. Als u buitenlands papiergeld op een rekening in dezelfde muntsoort stort, wisselt de bank het bedrag eerst om in euro s. Betaalt u of neemt u geld op in een andere muntsoort dan de euro via betaal- of geldautomaten in het buitenland? Dan wisselt de bank tegen de basiswisselkoers voor bankpastransacties met een marge. De dagelijkse basiswisselkoersen voor bankpastransacties en de door de bank gehanteerde marges kunt u vinden op abnamro.nl of bij de bank opvragen. 9. Rente op betaalrekening De actuele rentepercentages kunt u vinden op abnamro.nl U kunt de rentepercentages ook bij ons opvragen. 10. Rentedatum De rentedatum is de dag waarop een bijgeschreven of afgeschreven bedrag meetelt voor de renteberekening over het saldo van de rekening. Voor betaaltransacties die staan in de Voorwaarden Betaaldiensten Zaken geldt het volgende. Als deze betaaltransacties plaatsvinden in euro s of een andere muntsoort van een EER-land is de rentedatum gelijk aan de datum waarop de bank het bedrag bijschrijft of afschrijft van uw betaalrekening. Alleen bij inkomende betalingen vanuit het buitenland kan het zo zijn dat het bedrag eerder wordt bijgeschreven dan de rentedatum. De rentedatum is dan gelijk aan de datum waarop de bank het bedrag ontvangt. Ook dit geldt alleen voor betalingen in euro s of een andere muntsoort van een EER-land. EER-landen zijn de lidstaten van de Europese Unie en de landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. 5 De bank kan hogere limieten hanteren. U kunt bij de bank informeren welke limieten voor u gelden. 6 Dit kan niet op al onze kantoren. Kijk op abnamro.nl/apparaten voor een overzicht van de kantoren waar u contant geld kunt bestellen en ophalen. Blad 5 van 6 Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2014

7 9. Verzending schriftelijke opdrachten Als u uw betaalopdracht schriftelijk aan ons geeft moet u deze sturen naar het volgende adres: ABN AMRO Bank N.V. Postbus MA Rotterdam. ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam Handelsregister KvK Amsterdam, nummer Blad 6 van 6 Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2014

8

Informatieblad Betaaldiensten Zaken

Informatieblad Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken In dit Informatieblad leest u meer regels en informatie over onderwerpen uit de: Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (deze bestaan uit de Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Betaaldiensten Zaken

Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2015 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) 4. Internationale overboekingen 5. Werkdagen 6. Limieten 7. Tarieven

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Zaken

Informatieblad Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) 4. Internationale overboekingen 5. Werkdagen 6. Limieten 7. Tarieven 8. Wisselkoersen

Nadere informatie

Betaaldiensten Particulieren

Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Januari 204 Bestaande uit:. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending

Nadere informatie

Betaaldiensten Particulieren

Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Januari 2013 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden 1.3. Toepasselijkheid wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Betaaldiensten Particulieren

Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Januari 2015 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 3247 NL April 2016 Inhoudsopgave bij de Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden?

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave 1. Onderwerp en voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening 2.1. Waarvoor kunnen u

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011 Blad 1 van 6, juli 2011 In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande uit de Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken 72074 Oktober 2016 Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande uit de

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011 Blad 1 van 6, juli 2011 In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande uit de Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017 Informatieblad Moneyou Go 7 november 2017 INHOUD ALGEMEEN Moneyou B.V. heet in deze voorwaarden ook Moneyou; is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden 1.3. Toepasselijkheid wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Private Banking

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Private Banking Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Private Banking In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Januari 2018 Inhoudsopgave Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending schriftelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017 Voorwaarden Betalen Moneyou Go September 2017 Algemeen Moneyou B.V. - heet in deze voorwaarden ook Moneyou; - is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; - biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending schriftelijke

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients 1 Dit informatieblad maakt integraal deel uit van de algemene bankvoorwaarden van de ABN AMRO Bank nv. Bankkaarten veilig bewaren, gebruiken en controleren.

Nadere informatie

Voorwaarden verpakt storten en opnemen via waardetransport

Voorwaarden verpakt storten en opnemen via waardetransport Voorwaarden verpakt storten en opnemen via waardetransport Inhoudsopgave Voorwaarden verpakt storten en opnemen via waardetransport Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Aanlevering

Nadere informatie

zelf Internet Bankieren Wij helpen u graag op weg Juni 2015

zelf Internet Bankieren Wij helpen u graag op weg Juni 2015 zelf Internet Bankieren Wij helpen u graag op weg Juni 2015 2 zelf Internet Bankieren Wij vinden het fijn dat u Internet Bankieren gebruikt en helpen u graag op weg. Daarom leest u in deze handleiding

Nadere informatie

Voorwaarden verpakt storten via sealbagautomaat

Voorwaarden verpakt storten via sealbagautomaat Voorwaarden verpakt storten via sealbagautomaat Inhoudsopgave Voorwaarden verpakt storten via sealbagautomaat Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Deponering 3. Storting 4. Sealbags

Nadere informatie

zelf Internet Bankieren

zelf Internet Bankieren zelf Internet Bankieren Wij helpen u graag op weg 2 zelf Internet Bankieren Wij vinden het fijn dat u Internet Bankieren gebruikt en helpen u graag op weg. Daarom leest u in deze handleiding hoe u bepaalde

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Met ASN Mobiel Bankieren heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. ASN Mobiel Bankieren werkt op mobiele telefoons en tablets

Nadere informatie

handleiding Internet Bankieren Instructieboekje Oktober 2015

handleiding Internet Bankieren Instructieboekje Oktober 2015 handleiding Internet Bankieren Instructieboekje Oktober 2015 September 2015 2 inleiding In deze handleiding helpen wij u graag op weg met Internet Bankieren. U leest hierin hoe u de meest gebruikte functies

Nadere informatie

Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen

Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen Dit zijn de Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Digitaal Incassomachtigen. April 2015

Bijzondere voorwaarden Digitaal Incassomachtigen. April 2015 Bijzondere voorwaarden Digitaal Incassomachtigen April 2015 Algemene bepalingen 1 Uitleg gebruikte woorden Veel van de woorden die wij in deze voorwaarden gebruiken, worden uitgelegd in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Reglement Privérekening

Reglement Privérekening Particulier Betalen Reglement Privérekening Dit reglement is van toepassing vanaf 1 juli 2015. Dit is het Reglement Privérekening van RegioBank. In dit reglement leest u wat u nodig heeft om te betalen

Nadere informatie

Voorwaarden Plus Betalen

Voorwaarden Plus Betalen Particulier Betalen Voorwaarden Plus Betalen Dit zijn de Voorwaarden Plus Betalen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet rood mag

Nadere informatie

Reglement Privérekeningen

Reglement Privérekeningen Reglement Privérekeningen Dit is het Reglement Privérekeningen van de ASN Bank. In dit reglement leest u wat u nodig heeft om te betalen en wat u moet weten over betalen en uw betaalrekening. Dit Reglement

Nadere informatie

Uniforme veiligheidsregels particulieren

Uniforme veiligheidsregels particulieren Uniforme veiligheidsregels particulieren De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft samen met de Consumentenbond regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. Deze veiligheidsregels

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BETAALDIENSTEN PARTICULIEREN

INFORMATIEBLAD BETAALDIENSTEN PARTICULIEREN INFORMATIEBLAD BETAALDIENSTEN PARTICULIEREN 1 Dit informatieblad maakt integraal deel uit van de algemene bankvoorwaarden van de ABN AMRO Bank nv. Bankkaarten veilig bewaren, gebruiken en controleren.

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig?

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig? Internet bankieren Is bankieren via internet veilig? In de eerste plaats is veiligheid uw eigen verantwoordelijkheid: u moet toegangscodes (uw pincode of gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houden, goed

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr d.d. 2 juli 2013 (mr. C.E du Perron, voorzitter en mr. F. Faes als secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr d.d. 2 juli 2013 (mr. C.E du Perron, voorzitter en mr. F. Faes als secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-204 d.d. 2 juli 2013 (mr. C.E du Perron, voorzitter en mr. F. Faes als secretaris) Samenvatting Diefstal bankpas. Consument heeft met een

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Met SNS Mobiel Bankieren Zakelijk hebt u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk werkt

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen Voorwaarden SNS Jeugd Betalen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jeugd Betalen. In dit document lees je informatie over SNS Jeugd Betalen en zie je welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Voorwaarden JongWijs Pakket

Voorwaarden JongWijs Pakket Voorwaarden JongWijs Pakket Dit zijn de Voorwaarden JongWijs Pakket. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor het JongWijs Pakket. Bijvoorbeeld dat u als wettelijk vertegenwoordiger het JongWijs

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jeugdbetalen

Voorwaarden SNS Jeugdbetalen Voorwaarden SNS Jeugdbetalen 8.4241.00.1711 (01-11-2017) Voorwaarden SNS Jeugdbetalen Dit zijn de Voorwaarden SNS Jeugd Betalen. In dit document lees je informatie over SNS Jeugd Betalen en zie je welke

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Particulier betalingsverkeer 2016. Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards

Particulier betalingsverkeer 2016. Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Tarieven en limieten Particulier betalingsverkeer 2016 Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Rabo DirectPakket met Rabo WereldPas extra Rabo WereldPas Rabo BaseCard 1 /RaboCard extra

Nadere informatie

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar

Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken. Ook als u extra hulp nodig heeft. Een aandeel in elkaar Rabobank Utrecht, partner voor bankzaken Ook als u extra hulp nodig heeft Een aandeel in elkaar 1875 RABO_Folder_A5_WEL-schreef.indd 1 01-05-15 13:45 De Rabobank, uw partner bij bankzaken Soms is het lastig

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk

Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk 8.4111.00 (25-07-2017) Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Met SNS Mobiel Bankieren Zakelijk heb je de bank altijd op zak. Je kunt overal je saldo checken

Nadere informatie

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Dit zijn de Voorwaarden Jongerenbetaalrekening. In dit document leest u informatie over deze betaalrekening en ziet u welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-313 d.d. 4 november 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris) Samenvatting De bank heeft een vervangende

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Reglement Privérekening

Reglement Privérekening Particulier Betalen Reglement Privérekening Dit reglement is van toepassing vanaf 21 november 2016. Dit is het Reglement Privérekening van RegioBank. In dit reglement leest u wat u nodig heeft om te betalen

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2014 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,00 per

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2017 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

Voorwaarden SNS EU Betaalrekening

Voorwaarden SNS EU Betaalrekening Voorwaarden SNS EU Betaalrekening 8.4423.00.1612 (01-01-2017) Voorwaarden SNS EU Betaalrekening Dit zijn de Voorwaarden SNS EU Betaalrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren

Voorwaarden Mobiel Bankieren Particulier Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Met Mobiel Bankieren heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren is gratis en werkt op iedere

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Zakelijk

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Zakelijk Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Zakelijk Met ASN Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. ASN Mobiel Bankieren Zakelijk werkt

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Met SNS Mobiel Bankieren heb je de bank in je binnenzak. Je kunt overal je saldo checken en meteen geld overmaken. SNS Mobiel Bankieren werkt op iedere mobiele telefoon

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Juniorrekening

Voorwaarden ASN Juniorrekening Voorwaarden ASN Juniorrekening De ASN Juniorrekening is een betaalrekening waarbij uw kind rente krijgt over het positieve saldo. In deze Voorwaarden ASN Juniorrekening vindt u informatie over de ASN Juniorrekening.

Nadere informatie

Reglement Privérekening

Reglement Privérekening Reglement Privérekening 8.4245.00.1505 (01-07-2015) Dit is het Reglement Privérekening van SNS Bank. In dit reglement lees je wat je nodig hebt om te betalen en wat je moet weten over betalen en je betaalrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Zakelijk

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Zakelijk Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Zakelijk Met ASN Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. ASN Mobiel Bankieren Zakelijk werkt

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren

Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren 8.3990.00 (20-07-2017) Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Met SNS Mobiel Bankieren heb je de bank altijd op zak. Je kunt overal je saldo checken en meteen geld overmaken.

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren

Voorwaarden Mobiel Bankieren Particulier Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Met Mobiel Bankieren heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren is gratis en werkt op iedere

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren

Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren Inhoud 4 De eerste keer Zwitserleven Mobiel Bankieren gebruiken 1. Wat is Zwitserleven Mobiel Bankieren? 2. Wie kan Zwitserleven Mobiel Bankieren gebruiken? 3.

Nadere informatie

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening verstandig omgaan met uw lening Uw lening in het kort Hoe houdt u controle over uw lening? Gebruikmaken van uw lening Opnemen, betalen, overboeken. Uw

Nadere informatie

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank. Bankieren vanuit uw stoel Tel. (0475) 500 500 Dichtbij, betrokken en toonaangevend Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.nl/roermond-echt Dit wilt u Zo werkt het Waar Opmerking Algemene informatie en advies

Nadere informatie

Reglement Privérekeningen

Reglement Privérekeningen Reglement Privérekeningen Dit is het Reglement Privérekeningen van ASN Bank. In dit reglement leest u wat u nodig heeft om te betalen en wat u moet weten over betalen en uw betaalrekening. Dit Reglement

Nadere informatie

Voorwaarden Internet Bankieren

Voorwaarden Internet Bankieren Particulier Betalen Voorwaarden Internet Bankieren Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 juli 2015. Dit zijn de Voorwaarden Internet Bankieren. In dit document krijgt u informatie over Internet

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016

Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016 Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016 1 Rabo Ipayou: Betaal elkaar direct via je 06 De Rabo Ipayou app is een smartphone app waarmee u een betaling kunt doen door gebruik van een Nederlands 06-nummer

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaal rekening(en) en over de betaaldiensten en

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt namelijk zonder

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

geheimen van online zelfverdediging

geheimen van online zelfverdediging geheimen van online zelfverdediging DR. Marc INHOUD Laat je niet belazeren! ➊ Houd uw beveiligingscodes geheim. ➋ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. ➌ Zorg voor een goede beveiliging

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Online Bankieren

Voorwaarden ASN Online Bankieren Voorwaarden ASN Online Bankieren Dit zijn de Voorwaarden ASN Online Bankieren. In dit document leest u informatie over ASN Online Bankieren en ziet u welke afspraken er gelden wanneer u met ASN Online

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaal rekening(en) en over de betaaldiensten en

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2016 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2015 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Mobiel Betalen

Voorwaarden SNS Mobiel Betalen Voorwaarden SNS Mobiel Betalen 8.4457.00 (03-05-2017) Voorwaarden SNS Mobiel Betalen INHOUD PAGINA 1 WAT IS SNS MOBIEL BETALEN? 3 2 WIE KAN SNS MOBIEL BETALEN GEBRUIKEN? 3 3 WAT HEB JE NODIG VOOR SNS MOBIEL

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Bommelerwaard U.A., gevestigd te Zaltbommel, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Bommelerwaard U.A., gevestigd te Zaltbommel, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-139 d.d. 26 maart 2014 (mr. C.E du Perron, voorzitter en mevrouw mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Diefstal bankpas, met als gevolg

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-35 d.d. 4 februari 2013 (mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Diefstal bankpas. Consument heeft

Nadere informatie

Mogelijkheden van de Privérekening

Mogelijkheden van de Privérekening Betalen Meer voor minder Betalen Tegenwoordig heeft iedereen wel een bankrekening. Hoe uw bankrekening eruit ziet, hangt af van uw wensen. Het gaat immers om meer dan alleen een overzicht van ontvangsten,

Nadere informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Stap voor stap bankieren. Een aandeel in elkaar

Stap voor stap bankieren. Een aandeel in elkaar Stap voor stap bankieren Een aandeel in elkaar Belangrijke telefoonnummers +31 (0)88 722 6767 Bent u uw bankpas kwijt en wilt u uw bankpas laten blokkeren? Interhelp (088) 722 6767 Vanuit het buitenland

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4239.00.1701 (01-01-2017) Voorwaarden Zilvervloot Sparen Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK Veilig online SNEL EN MAKKELIJK 2 Veilig online Veilig online Sparen en beleggen waar en wanneer het u uitkomt Gemak, snelheid en op elk gewenst moment inzage in uw rekeningen; online sparen en beleggen

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Tarieven binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso Internet Bankieren/db

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Studentenrekening

Voorwaarden SNS Studentenrekening Voorwaarden SNS Studentenrekening 8.4242.00.1607 (01-08-2016) Dit zijn de Voorwaarden SNS Studentenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Consumentenbeschermende maatregelen incasso. informatie voor incassanten. 13 april 2015 Versie 1.1

Consumentenbeschermende maatregelen incasso. informatie voor incassanten. 13 april 2015 Versie 1.1 Consumentenbeschermende maatregelen incasso informatie voor incassanten 13 april 2015 Versie 1.1 Inleiding Met dit document willen wij u als incassant een overzicht verstrekken van de mogelijkheden die

Nadere informatie