Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen!"

Transcriptie

1 Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds Minder traditioneel expertisewerk Verzekeraars weer in de plus Goede boterham voor intermediair 96e jaargang 16 maart 2006 nr. 6 Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Freek Wansink, Generali... we zijn klein en dat gaan we uitbuiten Goud win je nooit alleen!

2

3 colofon hoofdredactioneel hoofdredactie Jan Aikens en Eckhardt Dulfer redacteuren Rienk Andriessen, Alex Klein, Wouter van Kooten (eindred.), Elly Gravendeel (red.ass.) redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel marketing Claudia Simoons (adverteerders), Marjolein Spronk (abonnees) abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,50 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Losse nummers 5,90 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,25 excl. btw. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Erik Meester, Marieke van der Veer, tel , fax , Media order: Toos Schurink, tel , fax , sluitingsdatum: dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Finedesign concept en ontwerpbureau Bno, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Schandalig Al eens op bezoek geweest bij de website van het College Deskundigheid financiële dienstverlening? Zo niet, dan kunt u zich die moeite besparen, want enige inhoudelijke informatie zult u er niet vinden. Tenzij u om de een of andere reden nieuwsgierig bent naar het adres van de SOPO, de stichting die ministeriële projecten op tijdelijke basis ondersteunt. Maar daarmee houdt de voorlichting helemaal op. Hiervoor past maar één kwalificatie: schandalig. Doelstelling van de Wfd: het opvijzelen van de kwaliteit van de bedrijfstak, vooral in de vorm van het vermeerderen van deskundigheid. Gevolg van de procedure rondom de wet: volledige stilstand op het gebied van kennisvermeerdering en grote stagnatie van de permanente educatie. En dat alles niet gedurende een redelijke overgangstermijn, maar al jarenlang. Natuurlijk maken dit getalm en getreuzel het niet onmogelijk om bepaalde cursussen etc. te volgen. En ook snijdt de tegenwerping dat de eindtermen een goede basis vormen om de aanwezige kennis te ijken, wel enig hout. Maar deze gevolgtrekkingen staan wel heel ver af van de realiteit. Die is, dat het intermediair alle zeilen moet bijzetten om de veranderingen die op hem afkwamen en nog blijven komen bij te kunnen benen. We hebben het niet alleen over het bekende rijtje levensloop, Wia, basisziektekosten, nieuw verzekeringsrecht, nieuwe Pensioenwet, Wfd. Er is een onafzienbare hoeveelheid werk te verrichten om de bedrijfsvoering aan te passen aan de eisen van de komende tijd: inspelen op de verkrapping van de levenmarkt en de marges en anticiperen op een beloningsstructuur die hoe dan ook op dramatische wijze gaat veranderen. Van marktpartijen die zoveel verplichte nummers hebben af te werken om in de pas van de regelgeving te blijven lopen en om hun onderneming overeind te houden, kan moeilijk verwacht worden dat zij daarbovenop het werk dat anderen laten liggen ook nog voor hun rekening nemen. We moeten concluderen dat de Wfd waar het de kennisvereisten betreft de intermediairs ongehoord lang in het onzekere laat. Dat is des te triester omdat het gaat om een beroepsgroep die actief is op basis van slechts een vergunningaanvraag en maar moet afwachten hoe straks op die aanvraag wordt beslist. En erger nog: die lijdzaam moet toezien dat de spelregels in de periode tussen aanvraag en beslissing nog worden gewijzigd. De enige zekerheid op dit moment is, dat we weten wat we niet weten: We weten al ruim twee jaar niet hoe de eindtermen vertaald worden in toetstermen en ook niet hoe de uiteindelijke transponeringstabel eruit gaat zien. Gedurende ruim twee jaar weten we niet hoe we de aanvullende kennis van Beleggen A kunnen opdoen en sinds een maand weten we ook niet meer van wie die kennis wanneer gevraagd zal worden. Het traject van permanente educatie moet nog helemaal worden uitgezet. Intussen gaat de politiek vrolijk door met zich te laten leiden door de waan van de dag, lees: het vertalen van onvrede van consumentenrubrieken in regelgeving. Daardoor weten we niet welke transparantieregels er straks op ons bord liggen en in welk tempo een volgend kabinet snijdt in de hypotheekproductie. We geven toe dat sommige ontwikkelingen hun tijd nodig hebben en dat ook intermediairs met die wetenschap hebben te leven. Maar dat is iets anders dan door slordigheid en onverschilligheid de bedrijfstak in grotere onzekerheid te laten dan nodig is. Een andere reden kunnen wij althans niet verzinnen voor het feit dat deze zaken kennelijk heel laag op de agenda blijven bungelen. Het is goed om vast te leggen dat de branche voor de hieruit voortvloeiende gevolgen geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Het adres waar een dergelijke verklaring naartoe gestuurd kan worden, vindt u op Jan Aikens nummer 6-16 maart

4

5 inhoud Eensgezinde kijk op toekomst intermediair Meestal staan ze tegenover elkaar. Opvallend was nu de eensgezindheid. Onder leiding van Jurjen Oosterbaan kwamen Niels Mourits, Arno Dolders, Theodor Kockelkoren en Rob Goedhart tot dezelfde conclusie: Intermediairs die denken dat het hun tijd wel zal duren, zullen al heel snel van een koude kermis thuiskomen. Goud win je nooit alleen! De tranen van Marianne Timmer op Medals Plaza in Turijn waren de mooiste tranen van de Olympische winterspelen, aldus minister-president Balkenende in zijn welkomstspeech voor de Olympische sporters. Ik ben het helemaal met hem eens, stelt Jan Driessen, directeur communicatie van Aegon, in zijn column. VB-gesprek met Freek Wansink Wij zijn klein en dat gaan we uitbuiten. Een nieuwe baas, een nieuwe koers. Geen wilde plannen maar een heldere strategie, naar nieuwe markten. In dit gesprek gaat Het VB in op de nieuwe koers van het middelgrote Generali: We willen voor het intermediair een niche speler zijn die zich als specialist richt op de ondernemersmarkt. Communiceer helder over productkosten Hebben de aanbieder van een financieel product en de adviseur de koper voldoende geïnformeerd over de kosten die verbonden waren aan het product? In een procedure die voor de rechtbank in Utrecht heeft gespeeld, wordt deze vraag door de kantonrechter ontkennend beantwoord. Helder communiceren kan veel geld besparen. Verzekeraars weer dik in de plus Verzekeringsconcerns als Fortis, Aegon en Delta Lloyd presenteren hun jaarresultaten. Dankzij de gunstige financiële markten in 2005 en door stringent beleid vertonen de cijfers weer allure. Jean-Paul Votron (Fortis) is Fier, Don Shepard (Aegon) is Buitengewoon tevreden en Niek Hoek (Delta Lloyd) vond 2005 Fenomenaal. Wordt vervolgd De snelheid waarmee het intermediair hypotheekoffertes ontvangt, nemen niet alle adviseurs in dank af. Aanbieders kunnen ook te snel zijn, zo blijkt uit het stripverhaal van de Directbank in dit nummer van Het VB. Zoals het in een goede strip gebruikelijk is kent ook dit verhaal een wordt vervolgd. Die vindt u elders in dit blad. Rubrieken Hoofdredactioneel 3 Nieuws 6 Onder meer: - VEH Maladivenreclame misleidend Hypotheken 12 Onder meer: Nieuwe inkoopstrategie GeldXpert Wfd 16 - Eensgezinde kijk op toekomst intermediair Intermediair 19 - Conjunctuuronderzoek NVA Zorg 29 Onder meer: - Champagne en de zure druiven in de zorg - Kinderen niet gratis meeverzekerd Met name(n) 31 Onder meer: - Marcel Evertsen van Reaal naar NN MV&D! 32 - Marketing voor dummies Patrick van Hees Jurisprudentie 34 Feiten & Cijfers 37 Onder meer: - AEGON - Delta Lloyd - Fortis Producten 43 Verzekerend buitenland 46 Dat is ook waar 48 Barbier 50 nummer 6-16 maart

6 nieuws Conclusie Rendez Vous d Expertise Traditionele expertisewerk daalt structureel, maar nieuwe werkterreinen dienen zich aan Als gevolg van de breed toegenomen aandacht in de samenleving voor preventie en veiligheid daalt op alle fronten het aantal schades structureel. Hierdoor vertoont bij expertisebureaus ook het aantal opdrachten tot schadevaststelling en -regeling een geleidelijke, doch gestage neerwaartse lijn. Daar staat tegenover dat nieuwe werkterreinen zich aandienen, zoals risiocobeoordeling en toedrachtsonderzoek, zo kwam naar voren tijdens het andermaal druk bezochte Rendez Vous d Expertise, dat op 9 maart jl. voor het eerst in de historie werd gehouden in de Amsterdamse RAI. Hoewel ironisch genoeg een enorme schade aan een hoogspanningskabel voor een enorme verkeerschaos rond de RAI zorgde en de afslag op de A-10 zelfs urenlang was afgesloten, kon voorzitter Gerard Böttcher van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) met slechts een kwartiertje vertraging zijn welkomstwoord uitspreken ten overstaan van meer dan duizend gasten uit de expertise- en verzekeringsbranche. Hij stond daarbij onder meer stil bij het bijzondere jaar dat zijn organisatie achter de rug heeft, niet in de laatste plaats door de fusie met Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE). Behalve met de versterking van de interne organisatie en internationale betrekkingen is het NIVRE in 2005 vooral actief geweest met de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Zo zagen drie nieuwe branchegroepen het levenslicht: bouwkundige opname, risicodeskundigen en toedrachtsonderzoek en wordt er gewerkt aan de opzet van diverse nieuwe opleidingen. Mede hierdoor groeide het aantal in het NIVRE- Register ingeschreven experts met 234 tot Daarnaast telt het register nog 82 niet meer in het vak actieve senioren. Werkgelegenheid Minder positief was Böttcher over de werkgelegenheid bij de onafhankelijke expertisebureaus, die in 2005 met 15% is teruggelopen. Wij verwachten dat deze tendens zich ook in 2006 zal voortzetten, tenzij wij erin slagen onze deskundigheid op andere terreinen in te zetten. Met het oog daarop zei hij dat de de tijd is aangebroken dat de expertisebranche meer van zich laat horen. We zijn gewend om voor onze opdrachtgevers krachtig en voortvarend op te treden richting schadeherstellers en claimanten, maar wanneer het erop aankomt ons vak en daarmee onszelf voor het voetlicht te brengen, laten we ons van een andere kant zien. We zijn veel te volgend en te berustend, aldus de NIVRE-voorzitter,volgens wie hierin één van de oorzaken ligt waarom er bij opdrachtgevers te weinig aandacht is voor het belang van een goede schaderegeling en daarmee voor de expertisebranche. Daarom moeten we meer voorop lopen, bijvoorbeeld door naar opdrachtgevers met initiatieven te komen die ertoe doen en kunnen bijdragen aan schadelastbeheersing en verbetering van de dienstverlening aan verzekerden. Daarin ligt een enorme uitdaging. Hoewel hij primair de hand in eigen boezem stak, liet hij ook een kritische noot horen aan het adres van verzekeraars en andere opdrachtgevers. Het meer en meer uitschakelen van professionele experts bij de behandeling van schadeclaims druist lijnrecht in tegen het belang van schadelastbeheersing en het op een behoorlijke wijze waarmaken van het verzekeringsproduct, aldus Böttcher. Daarom moeten wij juist ín het belang van onze opdrachtgevers niet klakkeloos met hen meegaan als het op een scherpe inkoop van expertisediensten aankomt, maar onze grenzen stellen. Kostenbesparingen moeten komen uit de administratieve en organisatorische kant van het het expertiseproces en niet uit de kwaliteit van de expertise. Structureel minder schades Kick van der Pol (Eureko) signaleerde twee belangrijke trends voor het expertisekorps. Enerzijds neemt het aantal schades al jaren af, terwijl daarnaast uit oogpunt van zowel serviceverbetering als kostenverlaging er meer schadevergoeding in natura zal plaatsvinden. Dat leidt tot minder expertise-opdrachten, aldus Van der Pol, die aangaf dat experts ook toegevoegde waarde kunnen bieden op het gebied van preventie, risicobeoordeling en schaderegeling in natura, bijvoorbeeld door kwaliteitscontroles op schadeherstellers uit te voeren. Daarnaast kunnen experts ook hun kennis te gelde maken bij fraude- en toedrachtsonderzoek. Ook de tweede gastspreker, ir. Edwin Velzel (DeltaPlan Aanpak Fraude), zei in fraude- en ander toedrachtsonderzoek een belangrijke rol weggelegd te zien voor schade-experts, vooral in de bestrijding van de vele first offenders, die bij meer dan de helft (56%) van alle frauduleuze claims betrokken zijn. In aanvulling op eerdere publicaties onder meer in Het VB nr 4 zei hij te verwachten dat het geschatte fraudebedrag dat ermee gemoeid is alleen voor schadeverzekeringen al geraamd op bijna één miljard euro - minimaal met hetzelfde bedrag moet worden vermeerderd voor leven- en zorgverzekeringen, waarnaar dit jaar onderzoek zal worden gedaan. Daarnaast komt hopelijk de informatie van politie en openbaar ministerie, bijvoorbeeld brand- en andere schades ook beschikbaar voor derden. De Verbondslobby heeft ertoe geleid dat er nu een Wetsontwerp Politiegegevens bij de Tweede Kamer ligt, dat op 1 januari 2007 van kracht zal worden. Ook zou het mooi zijn wanneer de succesvolle pilot met het OM inzake frauduleuze reisclaims een permanent karakter zou krijgen. Gerard Böttcher 6

7 nieuws VEH Maladivenreclame misleidend De klacht van NBVA tegen de Malediven-commercial van de Vereniging Eigen Huis (VEH) is door het College van Beroep van de Stichting Reclame Code op essentiële onderdelen toegewezen. VEH mag niet langer op deze wijze reclame maken. In eerste instantie had de Reclame Code Commissie de klacht van de NBVA nog afgewezen. Nu haalt in beroep de NBVA alsnog haar gelijk. De reclame is misleidend in de vergelijking met andere hypotheekbemiddelaars en ook de claim van VEH dat zij uniek is in het zonder winstoogmerk werken met retourprovisie wordt door het College als onjuist en dus misleidend betiteld. VEH heeft volgens het College niet aannemelijk kunnen maken dat andere hypotheekadviseurs de provisie in het algemeen grotendeels voor zichzelf houden. Daarnaast wekt VEH onterecht de indruk dat aan een hypotheekadvies van VEH nauwelijks kosten verbonden zijn. De uitspraak heeft tot gevolg dat de radiocommercial niet meer mag worden uitgezonden en dat de bestreden zinsnede Da s uniek van de website van VEH moet worden verwijderd. De NBVA is met name blij dat erkend wordt dat sprake is van misleidende vergelijkende reclame. NBVA-secretaris Wilbert Schellens: VEH deed onze klacht af als een poging van de NBVA alles bij het oude te houden. Dat is echter niet het geval. Niet VEH maar de NBVA heeft maatregelen uitgewerkt tegen provisiegedreven advisering. De klacht richtte zich dan ook niet tegen het VEH-product, maar tegen de campagne van VEH die de consument op het verkeerde been zet. Wfd, MiFID en Beleggingsmodules: bestuurders moeten deskundig zijn Het ministerie van Financiën heeft aangekondigd zeer binnenkort de verplichte deskundigheidsmodule Beleggen B geheel uit de Wfd te schrappen. Beleggen A blijft alleen verplicht voor bemiddelaars en adviseurs die actief zijn op het vakgebied levensverzekeringen. Wij meldden dit reeds in het vorige VB. Dit bericht heeft geleid tot veel verwarring en ook tot misverstanden. Het gaat hier niet om een beleidswijziging van de wetgever. Zo blijven de kwaliteitskenmerken van de wet recht overeind, ook die van deskundigheid. De algemene eis dat een adviseur deskundig moet zijn, verandert niet. Evenmin wijzigt de regel dat een bestuurder ervoor verantwoordelijk is dat zijn medewerkers die rechtstreeks contact hebben met de klanten over voldoende deskundigheid beschikken. Wat wel verandert, is de manier waarop deze regels in diverse wetten worden vastgelegd. De Europese Richtlijn MiFID, de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, legt vast welke eisen gesteld worden aan beleggingsdiensten, waaronder ook beleggingsadvies moet worden verstaan. In de nationale wetgeving mag niet van deze richtlijn worden afgeweken. Den Haag mag de Europese regels uiteraard niet afzwakken, maar ook niet zwaarder maken. Zij moeten één op één worden overgenomen. Aan deze stringente voorwaarden voldoet de omschrijving van beide beleggingsmodules in het Besluit financiële dienstverlening niet. Vandaar de keus van het ministerie om de beide beleggingsmodules vrijwel geheel als verplichte leerstof te schrappen. Concreet betekent dit, dat de eindtermen voor Beleggen B geheel uit de regelgeving verdwijnen. Die voor Beleggen A blijven alleen gehandhaafd voor levensverzekeringen. Gevolgen voor de praktijk De nieuwe wet die gebaseerd zal zijn op MiFID zal voorschrijven dat de bestuurder zelf deskundig is voor de beleggingsdiensten die zijn bedrijf aanbiedt. Dat is een totaal ander uitgangspunt dan de Wfd kent. De Wfd stelt geen vakinhoudelijke deskundigheidseisen aan de bestuurder. Deskundigheid wordt verlangd van feitelijk leidinggevenden en klantmedewerkers. NVA-directeur en indertijd voorzitter van de Commissie Deskundigheidseisen Niels Mourits spreekt in dit verband van een stap terug. In de Wfd was sprake van een realistische rolverdeling. De bestuurder wordt geacht over ondernemersvaardigheden te beschikken. De mensen die rechtstreeks contact hebben met de consumenten dienen deskundig te zijn. De MiFID schrijft voor dat de bestuurder die deskundigheid heeft en die moet ervoor zorgen dat de kennis ook bij zijn medewerkers aanwezig is. Formeel mag de Wfd niet meer eisen dat klantmedewerkers hun deskundigheid kunnen aantonen aan de hand van een diploma, gebaseerd op de eindtermen van de beleggingsmodules. De toezichthouder daarentegen zal wel van de financiële dienstverlener verlangen dat hij aantoont deze kennis te bezitten, zo bevestigde ons AFM-directeur Theodor Kockelkoren desgevraagd. Daarvoor gelden dan nu open normen. De financiële dienstverlener kan zelf uitmaken op welke wijze hij die deskundigheid aantoont. Dat kan bijvoorbeeld door waar te maken dat zijn organisatie zodanig is ingericht en dat hij gebruik maakt van vaste protocollen die een adequaat advies waarborgen. Dat is een lastige weg. De vraag is immers, of de toezichthouder en de intermediair daaraan dezelfde uitleg geven. Daarom adviseert het ministerie de eindtermen als leidraad te nemen bij het waarborgen van de deskundigheid van medewerkers en gebruik te maken van het cursusaanbod dat hiervoor op de markt beschikbaar is. Ook de AFM vindt dat een goede aanbeveling: Wij zullen uiteraard snel geneigd te zijn te accepteren dat het dan met de deskundigheid wel goed zit. Een optelsom van de nieuwe MiFID-wet en de Wfd leert, dat de wezenlijke verandering zal zijn, dat naast feitelijk leidinggevenden en klantmedewerkers ook de bestuurders over aantoonbare kennis van beleggen moeten beschikken. Brunel I & B verdubbelt omzet De omzet van Brunel was in miljoen euro (+25%), de nettowinst 15,9 miljoen. De omzet van Brunel Nederland steeg met 24% tot 92 miljoen De marge steeg met 32% tot 31 miljoen. Brunel Engineering groeide aanzienlijk, Brunel ICT herstelde zich volledig van het verliesjaar 2004 en Brunel Insurance & Banking kende een bijna verdubbeling van omzet en resultaat. Directeur Jeroen Ekkel van Insurance & Banking: Een klein zinnetje in een uitgebreid persbericht. Toch schuilt achter dat ene zinnetje een jaar van hard werken van het hele I&B team. En dan is het heel plezierig te weten dat dit tot succes leidt. nummer 6-16 maart

8 nieuws Consultatie adviesmatch en beloningstransparantie van start gegaan De bepalingen over beloningstransparantie en de zogenaamde adviesmatch (de verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie) is opgenomen in het concept-besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Dit concept-bgfo bevat een uitwerking van diverse bepalingen in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het Bgfo komt in de plaats van het Besluit financiële dienstverlening (Bfd), het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 en het Besluit toezicht effectenverkeer Daarnaast worden in het Bgfo enkele bepalingen uit de Wet financiële dienstverlening, de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en de nadere regelingen van de Autoriteit Financiële Markten opgenomen. Bestaande regelgeving is zoveel mogelijk ongewijzigd overgenomen. In een aantal bepalingen zijn aanpassingen aangebracht ter vermindering van administratieve lasten, harmonisering van verschillende regelingen, de correcte implementatie van Europese richtlijnen, herstel van fouten en het aanpassen van bestaande verplichtingen aan de elektronische mogelijkheden voor informatieverstrekking. Daarnaast bevat het concept-bgfo nieuwe verplichtingen. Onder meer in de vorm van bepalingen over beloningstransparantie en de verhouding tussen afsluit- en doorlopende provisie. Hiermee wordt een uitwerking gegeven aan de bij brief aan de Tweede Kamer van 11 juli 2005 aangekondigde maatregelen, bedoeld om beloningsgedreven kleuring van advies te verminderen. De consultatieperiode voor het concept-bgfo, dat te vinden is op de website van het ministerie van Financiën loopt tot en met 21 april Bron: SER ziet niets in variabele AOW-leeftijd Het moet zeker mogelijk zijn om door te werken na het bereiken van de AOW-leeftijd, als een werknemer en zijn werkgever dit beiden willen. Daarvoor bestaan geen wettelijke belemmeringen. Met deze formulering wijst de SER de mogelijkheid van een flexibilisering van de AOW-leeftijd per saldo af. Dat staat in een ontwerpadvies dat de SER morgen (vrijdag 17 maart) zal vaststellen. Het is een reactie op een adviesaanvraag van staatssecretaris Van Hoof van SZW over het wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar. Het ontwerpadvies bevat ook een reactie op een verzoek van de Tweede Kamer over een onderzoek naar de voor- en nadelen van flexibilisering van de pensioenleeftijd. Het ontwerpadvies is opgesteld door een SER-commissie onder voorzitterschap van prof.dr K.P. Goudswaard. Het beleid moet volgens het ontwerpadvies in de eerste plaats zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen voor doorwerken tót 65 jaar. Het ontwerpadvies pleit voor handhaving van de mogelijkheid van ontslag bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten. De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) biedt daartoe ruimte. Doorwerken na 65 jaar moet uiteraard mogelijk zijn als een werknemer en zijn werkgever dit beiden willen. Volgens de SER zijn er geen wettelijke belemmeringen die dat verhinderen. Het ontwerpadvies stelt dat de huidige verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte van de werkne- mer gedurende twee jaar, voor 65-plussers niet wenselijk of noodzakelijk is. Een verkenning is gewenst om te bezien of een verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte van één jaar een passende is. De SER onderbouwt het negatieve advies door erop te wijzen dat een lagere AOW-leeftijd ertoe kan leiden dat de bestaanszekerheid van mensen met alleen een AOW-inkomen in het gedrang komt. Dit staat haaks op de opvatting dat de AOW geldt als minimuminkomensvoorziening. Ook kan dit leiden tot aanvullend beroep op de bijstand. Een lagere AOW-leeftijd verhoudt zich bovendien slecht met een beleid gericht op het bevorderen van de arbeidsdeelname van oudere werknemers. Wat een hogere AOW-leeftijd betreft, stelt het ontwerpadvies vast dat mensen nu reeds met behoud van een AOW-uitkering kunnen doorwerken. Daarnaast wijst het ontwerpadvies erop dat een keuzemogelijkheid voor een lagere of hogere AOW-leeftijd gepaard gaat met meer uitvoerings- en administratiekosten. Ten slotte zijn er nu reeds volop mogelijkheden voor flexibilisering van de ingangsdatum van het aanvullend pensioen. Het ontwerpadvies beveelt aan om in pensioenregelingen waarin dit nog niet is gebeurd, alsnog voor 65- plussers de mogelijkheden te creëren voor deeltijdpensioen, uitstel van de ingangsdatum van het aanvullend pensioen en voortzetting van de pensioenopbouw. Delta Lloyd E-pensioen gekoppeld aan EBlinC Delta Lloyd heeft een koppeling tot stand gebracht tussen haar E- pensioenapplicatie en het extranet van EBlinC, een initiatief van Surplus pensioenadvies en financiële planning. Een werknemer die een mutatie doorgeeft via het extranet van EBlinC wordt daardoor direct doorgelinkt naar E-pensioen van Delta Lloyd. Deze applicatie geeft hem inzicht in zijn pensioenopbouw, inkomenssituatie en arbeidsvoorwaarden. De waarde van de polis en ook de kosten zijn in E-pensioen gespecificeerd. EBlinC is een personeelsinformatiesysteem waarmee MKB-relaties van assurantieadviseurs verlof en verzuim kunnen registreren. Het systeem is zowel voor adviseurs als werkgevers toegankelijk. AFM komt intermediair te hulp Het VB heeft meer dan eens onder de kop Zo eenvoudig is verzekeren nu ook weer niet de branche opgeroepen tot een brede adviesreclamecampagne. De bedrijfstak blijkt echter te verkokerd om dit idee over te nemen. De brancheverenigingen beperken zich tot het behartigen van de belangen van hun leden en intermediairverzekeraars vinden dat op de weg liggen van het intermediair zelf. Nu komt uit onverwachte hoek, zij het onbedoeld, steun voor een dergelijke campagne en wel van de AFM. De toezichthouder wil de consument helpen in het testen van diens kennis op het gebied van financiële producten. We zijn een soort quizje aan het ontwikkelen, vertelde AFM-directeur Theodor Kockelkoren, waarmee de consument online kan kijken of hij zelf in staat is een product te kiezen, of dat hij daarvoor advies nodig heeft. De AFM zal beginnen met eenvoudiger producten en als de proef slaagt, dat uitbreiden met complexere. Ik voorspel dat vooral in het levensegment het grootste deel van de consumenten tot de slotsom zal komen dat zij een adviseur nodig hebben. 8

9 nieuws Gemeenten onduidelijk over grafkosten De grafkostenstructuur die verschillende gemeenten hanteren zijn zeer onduidelijk en ondoorzichtig. Het gevolg is dat de tarieven die gemeenten in rekening brengen sterk verschillen. Daarnaast bestaan er per gemeente grote procentuele verschillen bij de jaarlijkse verhoging van grafkosten. Beide zaken zijn aan de burger niet uit te leggen; zij zijn hier de dupe van, aldus DELA, die pleit dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat een begrafenis voor iedereen mogelijk moet zijn. Daarbij dienen gemeenten duidelijker onderscheid te maken tussen algemene en eigen graven en dit helder te communiceren aan burgers. Algemene graven moeten volgens DELA kostendekkend zijn, voorzien van een heldere, enkelvoudige tariefstructuur, waarbij de verhogingen het niveau van de jaarlijkse prijsinflatie volgen. Uiteraard moet de gemeente er dan ook voor zorgen dat er voldoende algemene graven beschikbaar zijn. Voor eigen graven is marktwerking een goed principe. Daarnaast dient de politiek helder en transparant te zijn en de vraag te beantwoorden wat mag een graf kosten. Voor die prijs moeten gemeenten de werkzaamheden verrichten. Woordvoerder Martin Kersbergen van DELA: Helaas is de situatie in werkelijkheid nu anders. Gemeenten mogen niet méér dan de kosten in rekening brengen, maar de definitie van het begrip kostendekkend is volstrekt onduidelijk en wordt door gemeenten verschillend toegepast. De totaalkosten hangen van zoveel factoren af: is het een algemeen of eigen graf, op een openbare of kerkelijke begraafplaats, de looptijd, hoe is de ligging, de extra service, het onderhoud, zitten alle kosten erin of komen er nog kosten bij, zoals overhead-, kapitaal en historische lasten? Al die zaken moeten worden meegenomen en geanalyseerd. Doe je dat niet, dan verstrek je als overheid het publiek feitelijk verkeerde informatie. Op basis van de gemeentelijke facturen van ruim uitgevoerde uitvaarten per jaar heeft DELA de stijging van de gemeentelijke graftarieven in de afgelopen vijf jaar berekend: in 2001 ruim 7%, in %, in 2003 zo n 8%, in 2004 bijna 6% en in 2005 ruim 6%. De totale verhoging over de afgelopen vijf jaar bij elkaar: circa 35%. De grote verhogingen ziet DELA bij de gemeentelijke begraafplaatsen. De kosten van parochiële en particuliere begraafplaatsen stijgen veel minder hard. DELA is van mening dat de tariefomschrijving de lading moet dekken. Grafdelven, bijvoorbeeld, is het openen en dichten van een graf. Kersbergen: In Naarden kost dat ruim euro. Als dat kostendekkend is, dan valt er op het gebied van kostenbeheersing en efficiency nog wat te doen. De politiek moet helder en transparant zijn bij het bepalen van de kosten van een graf. Voor die prijs moeten gemeenten de werkzaamheden verrichten. De praktijk wijst uit dat het kan. In Dordrecht kost een algemeen graf 683 euro en begraafplaats De Essenhof werkt daarmee al jaren kostendekkend. Als het in Dordrecht kan, kan het elders ook. Samenwerking VVAA en ABS Autoherstel VVAA, de financiële dienstverlener voor de medische sector, is een driejarige samenwerking aangegaan met ABS Autoherstel. VVAA heeft ruim leden en circa verzekerde auto s in haar portefeuille, veelal met een all-risk verzekering. De nieuwe samenwerking met ABS Autoherstel houdt in dat VVAA haar relaties met een all-risk autoverzekering adviseert om een schade aan de auto te laten herstellen bij één van de vestigingen van ABS Autoherstel. De verzekerde ontvangt dan voor de duur van de schadereparatie gratis een gelijkwaardige leenauto. Ook hoeft men niet het geldende eigen risico te betalen (tot 135 euro). DIN biedt alle Wfd-opleidingen gratis aan Dutch Insurance Network biedt met ingang van 3 april a.s. alle Wfdopleidingen en PE-trajecten, onder voorwaarden, gratis aan. Tevens worden met ingang van deze datum alle opleidingen voor members van DIN fors in prijs verlaagd. Indien de leden binnen een termijn van een jaar na aanvang van de cursus bepaalde omzetten onderbrengen bij de DIN-businesspartners (verzekeraars, geldverstrekkers, beleggingsinstellingen), krijgen zij het cursusgeld gerestitueerd. Bij aanvang van de cursus betaalt de DIN-member de sterk verlaagde prijs voor een cursus. Voorbeeld: De opleiding Erkend Hypotheekadviseur wordt met ingang van 3 april in prijs verlaagd van 995 naar 695 (excl. btw). Indien via de HypotheekDesk in een periode van 12 maanden na aanvang van de cursus minimaal 1 miljoen euro aan omzet gerealiseerd wordt, wordt vervolgens deze 695 gerestitueerd. Oproep aan AFM: Publiceer sancties Laat dit geluid alsjeblieft aan de politiek horen, maar ik moet daar wel aan toevoegen dat sommige van uw vakgenoten het hier niet mee eens zijn. Deze reactie kwam uit de mond van AFM-directeur Theodor Kockelkoren op een even massale als unieke oproep tijdens een bijeenkomst van de Assurantieclubs Regio Noord West. De ongeveer honderd aanwezige intermediairs waren unaniem van mening dat de toezichthouder mogelijke strengere sancties tegen adviseurs en bemiddelaars moet gaan publiceren. Branchevertegenwoordigers hebben zich tegen een dergelijke publicatiebevoegdheid tot nu toe sterk verzet. De toezichthouder is wettelijk gebonden om dergelijke zaken anoniem te houden. De algemene opvatting is, dat een aantal publicaties hoe gering ook ten opzichte van de totale markt tot imagobeschadiging van de bedrijfstak zal leiden. De Noord-Hollandse intermediairs kijken hier anders tegen aan. Laat maar zien dat het kaf van het koren gescheiden wordt, dat zal het vertrouwen in de branche alleen maar doen toenemen. Fortis ASR biedt korting op verzekering natuurvriendelijke auto s Op de verzekering van auto s die op biobrandstof rijden en voor hybride auto s biedt Fortis ASR een premiekorting van 10%. De korting geldt voor zowel particuliere auto s als bedrijfswagens. Het kabinet stimuleert het gebruik van milieuvriendelijker auto s door onder meer oliemaatschappijen vanaf 2007 te verplichten 2% van hun brandstoffen als biobrandstof aan te bieden. Fortis ASR wil zich aansluiten bij dergelijke acties voor een beter milieu. Vandaar dat zij de verzekering voor hybride auto s als de Toyota Prius en auto s die op biobrandstof rijden tegen een scherpere prijs aanbiedt. Voor meer informatie kan het intermediair terecht op Fortis ASR Cockpit. nummer 6-16 maart

10 nieuws Randstad levert banken verkoopkracht De banken plegen een inhaalslag in de adviesmarkt. Er is een revival van de retail gaande. Goed commercieel personeel is daarbij onontbeerlijk. Randstad Commercieel Bankpersoneel helpt de banken daarbij. De uitzendreus richtte speciaal voor dit doel de Sales and Finance School op. Inmiddels zijn er bijna tweeduizend specialisten beschikbaar. Paul van Diepstraten (links) en Stefan Kuijken De banken hebben de afgelopen jaren razendsnel marktaandeel verloren aan de intermediairs en de hypotheekketens. En ondanks de forse uitbreiding van de internetactiviteiten bleek dit niet het meest geschikte distributiekanaal voor de complexere producten en diensten van de banken, stelt Paul van Diepstraten (directeur Randstad Finance) en daarom richten ze zich nu weer op goed advies aan de klant. Want de waarde van de klant wordt eenvoudig verhoogd door fysiek contact, is de gedachte. Het kantorennetwerk wordt dus weer belangrijk. De kantoren worden omgebouwd tot advieswinkels met klantvriendelijke openingstijden. En daarom is er weer adviserend en commercieel onderlegd personeel nodig. Daarbij worden de banken nu geholpen door de divisies Commercieel bankpersoneel van Randstad. Dat zich sinds medio vorig jaar met extra focus op deze markt richt. Van Diepstraten legt uit dat het om twee functieniveaus gaat: Stefan Kuijken (productmanager) heeft als specialisatie commercieel bankpersoneel in de bij de bank bekende functiegroepen drie tot en met zes, de commerciële functies in de front- en midbackoffice. Denk aan hosts, servicemedewerkers, verkoopadviseurs particulier en MKB. Deze mensen bedienen de klant die bijvoorbeeld met vragen over een bankpasje komen. Dan proberen ze meteen de verzekeringen te bespreken. Deze mensen moeten dus communicatief, maar ook commercieel sterk zijn. Dit betreft circa 80% van de functies die wij invullen. De overige 20% van de functies, daar houd ik mij mee bezig, ligt op functieniveau 7 tot 10, de HBO- of hoger opgeleide met minimaal één, liefst twee jaar commerciële werkervaring. Het gaat om functies als pensioen-, hypotheek- en financieel adviseurs, om teamleiders, om private banking. Vooral commercieel De potentiële kandidaten worden onder andere geselecteerd via de intercedenten in 31 units door heel Nederland. Kuijken wil verder niet precies zeggen hoe: Dat is ons kunstje, maar hij maakt duidelijk dat het vooral om commerciële mensen gaat: Wij zoeken gericht, bijvoorbeeld naar mensen afkomstig uit de wit- of bruingoedsector. Verkopers die inhoudelijk weten waar het om gaat bij een bepaald product. Via onze vestigingen monitoren onze intercedenten deze mensen en als ze geschikt zijn doen we ze een voorstel. Zijn ze geïnteresseerd, dan volgt een speciaal voor de bankwereld ontwikkelde assessments-test, waarbij we erg op de commerciële kwaliteiten testen. Ook mensen met ervaring in de sector komen in aanmerking, maar die zijn erg schaars. Ook zij doorlopen het zware traject van werving en selectie. Omdat de bank de slag naar verkoopkracht wil maken, vervolgt Kuijken, kijken wij vooral wat iemand als persoon in zijn commerciële mars heeft, en wat wij eraan moeten toevoegen zodat hij binnen de bank kan werken. Commerciële mensen zijn schaars, wij traceren ze en wij laten ons programma op hen los. Van Diepstraten: Daarnaast onderzoekt de assessments-test ook leervermogen, want die is in dit traject zeer belangrijk, kan iemand snel kennis tot zich nemen? Opleidingen vormen de belangrijke volgende stap in het proces. Daarvoor is er de Randstad Sales en Finance School. Kuijken: Hier doorlopen de kandidaten drie modules. Allereerst is er de Basisopleiding Financiële Dienstverlening (Bfd). Randstad maakt daarbij gebruik van de e-learningsmodule van Kluwer. Deze opleiding duurt zestig uur en heeft als doel de medewerker te certificeren in de eerst stap binnen de Wfd. Na deze module gaan de medewerkers bij de bank aan de slag. Sell is de volgende module, een eendaagse workshop, die zich richt op effectief klantcontact en op de eerste stappen in de verkoop. Een intensieve training die zich vooral op de persoon zelf richt, hoe staat hij in het verkoopproces. De workshop wordt afgesloten met een persoonlijk actieplan, dat de intercedent met de medewerker en de opdrachtgever bij de bank doorneemt en vertaalt naar actie in de praktijk. De laatste stap is Sell plus, een workshop die nog dieper gaat en ook vooral op de klant gericht is. Hoe dien ik beide belangen van klant en bank en hoe kom ik tot resultaat, de verkoop. Van Diepstraten: Voor de medewerkers in de functiegroepen 7+ is het opleidingstraject met een traject van vier weken intensiever en uitgebreider, ze moeten alle opleidingen volgen om SEH-gecertificeerd te kunnen worden. Na die vier weken volgt een assessment, zijn ze echt geschikt? Op welk niveau zit men? Dat testen we middels een aantal praktijkcases. Ook krijgen ze een studieadvies, want we verwachten van hen dat ze binnen twee maanden de SEH-certificering afronden. Het accent ligt nu nog op hypotheken, vanwege de vraag, maar op termijn worden ook alle andere modules aan de Sales en Finance School toegevoegd. Intermediair Biedt Randstad met deze resultaatgerichte verkopers ook een oplossing voor het intermediair dat vaak kampt met een gebrek aan goed commercieel personeel? Van Diepstraten: We merken dat er door de ontwikkelingen ook uit de intermediaire wereld belangstelling ontstaat. Ik zie daar wel een stroomversnelling. Het is maar de vraag of de puur op verkoop gerichte medewerker wel wenselijk is voor het intermediair, gezien de aard van de vaak persoonlijke relatie die de meeste intermediairs met hun klanten hebben. De lange termijnrelatie speelt immers een belangrijke rol. Wat dat betreft levert Randstad shorttrackers terwijl het intermediair vooral behoefte heeft aan allrounders. Rienk Andriessen 10

11 HOE ZIT HET MET MIJN PAUZE?! Als u de concurrentie te snel af wilt zijn, hebt u geen tijd te verliezen. Daar helpen we u graag bij. Met een hypotheekofferte binnen enkele minuten en razendsnelle acceptatie door uw persoonlijke team van acceptanten. Meer weten? Bel of mail DIREKTBANK HYPOTHEKEN. DIREKT VOOR ELKAAR.

12 hypotheken Hypotheekfaciliteit DAK verder uitgebreid Vanaf februari kunnen de leden van DAK ook zaken doen met Direktbank via DAK Hypotheken. Deze zevende businesspartner heeft een volmacht afgegeven. Door de vergaande automatisering van Direktbank zijn snelheid en gemak volgens DAK absolute toegevoegde waardes binnen de hypotheekfaciliteit. De leden kunnen hun klanten tot 1 mei een introductiekorting aanbieden van 0,1% op alle rentevaste looptijden De leden kunnen sinds februari ook hypotheekaanvragen indienen voor Reaal Hypotheken & Verzekeringen. Reaal is daarmee de eerste verzekeraar die toetreedt als volwaardige businesspartner van de Dak Hypotheekfaciliteit. Door middel van een volmacht op hypotheekgebied biedt Reaal een breed scala aan producten. Reaal is de achtste partij waarmee DAK Hypotheken het arrangement heeft uitgebreid. Later dit jaar zal waarschijnlijk nog een aantal partijen aanschuiven. DAK Hypotheken en GMAC Hypotheken hebben sinds februari de samenwerking geïntensiveerd met het DAK Garant Pakket. Bij elke GMAC Hypotheek wordt gratis het DAK Garant Pakket aangeboden. Het pakket bestaat uit een bouwtechnische keuring, een garantieverzekering en een rechtsbijstandsverzekering. Het complete pakket vertegenwoordigt een waarde van _ 499. Bij een oversluiting wordt alleen een speciale woon-rechtsbijstandsverzekering aangeboden, met een waarde van _ 75. Het tarief blijft gelijk en de adviseur levert geen provisie in. Het DAK Garant Pakket is gedurende een jaar exclusief te sluiten door de leden van DAK. Het DAK Garant Pakket is mede ontwikkeld in samenwerking met Ocean Groepsverzekeringen en DAS Rechtsbijstand. Taxatie digitaal in back office Reaal Een samenwerking tussen REAAL Verzekeringen en 5punt20 leidt ertoe dat alle processen van taxatieopdracht tot en met het verwerken van de taxatierapporten in de backoffice van REAAL volledig digitaal verlopen. Op deze wijze is het voor REAAL mogelijk de digitale taxatie direct te verwerken in het Hypothekenadministratiesysteem. De verantwoordelijkheid van de eindcontrole van het taxatierapport ligt bij 5punt20 op basis van een door de organistatie zelf ontwikkeld controlemodel. Dit bestaat onder meer uit een datacontrole en een cijfermatige controle. Na goedkeuring van het digitale taxatierapport wordt het beveiligd als PDF aan het intermediair aangeboden en aan REAAL in XML en TIFF ter beschikking gesteld. GeldXpert vernieuwt inkoopstrategie Met ingang van 2006 heeft GeldXpert haar inkoopstrategie voor haar franchisekantoren fundamenteel gewijzigd. Een gesegmenteerde benadering van klanten staat centraal in plaats van bonusafspraken en service level agreements. Resultaat van deze nieuwe aanpak is een kwalitatief beter advies voor de klant. Bovendien is deze aanpak in overeenstemming met de Wfd. Zo begint het persbericht van GeldXpert. Een tekst die meteen aan het denken zet. Zouden ze eerst alleen maar op bonussen hebben gelet? Zou het advies eerst kwalitatief slecht zijn geweest? Dat lijkt mee te vallen, hoewel toch wel duidelijk wordt dat bonus- en marketingafspraken hebben meegewerkt. Maar, bij wie niet? En dan is nog de vraag: in hoeverre? Van Zalm s perverse prikkels zal geen sprake zijn geweest. Het inkoopbeleid werd gekenmerkt door beduidend meer criteria dan de bonus. Die andere criteria waren: marktdekkend aanbod, service level agreements en bestaande portefeuilles. Directeur Jetze Huisman: GeldXpert heeft echter als missie een onafhankelijke All-Finance franchiseketen te zijn, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Kwaliteit op gebied van bedrijfsvoering richting franchisenemers, maar ook in haar advisering naar klanten toe. Als vanzelfsprekend stelt GeldXpert de klant en een integer advies dan ook centraal. Het inkoopbeleid bleek daar echter niet op aan te sluiten. Om die aansluiting wel te krijgen heeft GeldXpert gekozen voor een gesegmenteerde benadering en heeft zij een aantal segmenten geformuleerd, die de wensen en behoeften van de verschillende klantgroepen afdekt. Deze segmenten zijn NHG, Starters, Nieuwbouw, DGA, Verhuurd Onroerend Goed, Huizen-in-het- Buitenland, Empty Nest, Senioren, Vermogende Particulieren en Moeilijk Financierbaar. Per segment heeft GeldXpert acht tot tien criteria opgesteld waaraan een geldverstrekker moet voldoen of waarvan de geldverstrekker meent dat hij daarin significant beter presteert dan de benchmark. Zo ontstaan per segment drie tot vier outperformers waarmee de GeldXpert adviseur zich kan onderscheiden en bovendien een goed advies kan opstellen in het kader van de Wfd. Deze gesegmenteerde aanpak, ook wel verkaveling genoemd, leidt er volgens GeldXpert toe dat ook typische niet-intermediairbedrijven (zoals grootbanken) hun weg vinden binnen de GeldXpert-formule. Huisman: De gesegmenteerde inkoopstrategie leidt niet tot verschraling van het aanbod, maar juist tot een objectieve, klantgerichte, efficiënte en professionele selectie binnen het advies. Een kortzichtige prijsstrategie is op deze wijze niet meer de hoogst geprioriteerde beweegreden. En dat is heel wat waard in het huidige tijdsgewricht. Aegon-hypotheken nu ook via Afin Aegon-hypotheken zijn sinds kort ook te adviseren vanuit het hypotheekplanningspakket AfinHyp (Infa). Het gaat nu om de 30-jaars rentevast hypotheek. In een volgende release zullen de Aegon SpaarHypotheek en de Aegon OverlijdensRisicoVerzekering worden opgenomen. Met deze hypotheekadviessoftware kunnen advsieurs hypotheekconstructies uitwerken, vergelijken en adviseren. De adviezen worden in een grafische rapportage in de eigen huisstijl van het intermediair opgemaakt. De rentes worden via online updates dagelijks bijgewerkt. HDN zorgt voor verzending van de offerteaanvraag. Vandaag is de website in gebruik genomen, waarmee de HypotheekCompany de consument meer invloed op het adviestraject wil bieden. Daarom biedt zij de klant de gelegenheid zelf de hoogte van de te betalen afsluitkosten te bepalen. Via een online veilingsysteem kan de consument op de eigen afsluitkosten bieden. Degene die bij de deadline het hoogste bod heeft uitgebracht zal dat percentage daadwerkelijk aan afsluitkosten moeten voldoen. Volgens de hypotheekadviseur kan dit al snel een korting van honderden euro s opleveren. Iedereen die een bod uitbrengt, ontvangt daarnaast een digitale waardecheque, die recht geeft op 50% korting op de taxatiekosten. 12

13 DE VRAAG WIE DRAAGT ER ZORG VOOR UW CLIENTEN? UW OPLOSSING WestlandUtrecht biedt u maatwerk in hypotheken én effecten. Zo kunnen de beleggingsexperts van Westland- Utrecht Effectenbank uw klanten periodiek effectenadvies bieden of hun het beheer van hun effecten uit handen nemen. Deze service bieden we ook in combinatie met de Vermogens Advies Hypotheek en met de Vermogens Beheer Hypotheek. En dat is voor u een hele zorg minder. Typisch WestlandUtrecht: altijd op zoek naar een betere oplossing. U ook? Kijk op Dit is een advertentie van WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. en WestlandUtrecht Effectenbank N.V., geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

14 hypotheken Niksertussen.nl komt ertussen De onafhankelijke woningsite Niksertussen.nl, waar zonder tussenkomst van een makelaar een woning gekocht, verkocht of verhuurd kan worden, zet een opmerkelijke stap. De website die alleen dient als forum voor aanbieders en zoekers treedt nu zelf op als koper. De komende zeven weken maken mensen die hun huis aanbieden of zoeken op de site kans op de aankoop van hun huis door Niksertussen.nl zelf. Dit gebeurt op basis van een officiële trekking door een notaris. Daarnaast maakt men gedurende deze zeven weken ook kans op onder andere een jaar lang gratis hypotheek NBG Finance. Niksertussen.nl zegt de strijd aan te gaan met de monopolisten als Funda.nl en de NVM. Initiatiefnemer John Coffeng: Monopolies zijn nu eenmaal niet meer van deze tijd. Ook Funda kan dus geen alleenrecht op deze markt claimen. Via de site worden inmiddels bijna woningen te koop of te huur aangeboden. De site heeft unieke bezoekers per maand en wil een alternatief beiden op de naar eigen zeggen door Funda.nl gedomineerde markt voor online woningadvertenties. Op Funda.nl kan alleen een woning worden aangeboden via een makelaar die lid is van de NVM. Een makelaar rekent al snel een courtage van 1,5 tot 2% en doet daar weinig voor. Dat kost de consument duizenden euro s. Door de woning zélf aan te bieden op Niksertussen.nl is een makelaar niet meer nodig. De site biedt de aanbieder ook tips voor het verkopen of verhuren van de eigen woning. Zo krijgt men advies over de koop en verkoop, woningwaarde, verkoop- en huurcontracten, notarissen, hypotheek, taxatie en bouwkeuring. Online waardebepaling woning voor intermediair Intersoftware en het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken (NBWO) hebben een overeenkomst gesloten om het intermediair te voorzien van een softwaremodule waarmee eenvoudig de geschatte waarde van een woning kan worden bepaald. Het NBWO heeft een model ontwikkeld dat op basis van diverse kenmerken een indicatieve waarde van een woning kan berekenen. Intersoftware heeft vervolgens een module ontwikkeld die aansluiting zoekt met dit model en de onderliggende informatiedatabases. Het hypotheekadviespakket Hypobox is vanaf februari met deze module uitgebreid. Binnen een hypotheekadvies kan de geschatte waarde van de eigen woning bepaald worden zodat Eigen Woning Reserve, overwaarde en dergelijke in het advies kunnen worden betrokken. Het intermediair kan deze module tevens op zijn eigen website inzetten als extra service voor de consument. De intermediair betaalt een maandelijks bedrag voor onbeperkte waardebepaling. Het NBWO stelt de waarde van een in Nederland gelegen particuliere woning volledig modelmatig te kunnen bepalen. De modelmatig bepaalde waarde kan zowel de actuele vrije verkoopwaarde en actuele executiewaarde betreffen als een waarde uit het verleden. NBWO biedt haar services alleen business-to-business aan en niet aan de eindconsument. Daarmee richt zij zich primair op partijen die actief zijn binnen de hypotheekmarkt: hypothecaire geldverstrekkers, het intermediair en wonen-portals. Prima jaar voor Optima Ondanks grote investeringen - in het afgelopen jaar is er op automatisering- en marketinggebied een grote slag geslagen - heeft Optima het jaar met prima resultaten afgesloten. Ten opzichte van 2004 groeide het bedrijf met meer dan 17%. Het jaar werd afgesloten met meer dan 530 miljoen aan hypotheekproductie. De totale omzet kwam in 2005 uit op euro Helma van Wanrooij (2004: euro). Voor 2006 verwacht Optima een omzet van ruim 14.7 miljoen. De juiste balans tussen de drie verkoopkanalen, de loondienstorganisatie, de franchiseformule en de inkoopformule is volgens Optima gevonden. De omzetbijdrage van de verschillende distributiekanalen is meer in proportie en draagt bij aan een stabiele omzet. Deze ontwikkeling zal zich in 2006 voortzetten. Hoewel Optima nog stevig in ontwikkeling is, en er nog veel moet gebeuren, kunnen we op 2005 terugkijken als een prima jaar, zowel cijfermatig als in verbreding van de fundamenten van Optima. Op deze wijze zien we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet, aldus directeur Helma van Wanrooij. Obvion introduceert de Basis hypotheek Obvion wil met de Basis hypotheek het afsluiten van een hypotheek terugbrengen tot de essentie: goedkoop en eenvoudig de financiering van een huis regelen. De Basis hypotheek kent minder faciliteiten en wordt daarom tegen een extra lage rente aangeboden. Bij een rentevastperiode van twee jaar betalen consumenten 0,4% minder rente dan voor een hypotheek die wel alle faciliteiten biedt. Voor de overige rentevastperioden is het rentetarief 0,2% goedkoper. Als de rentevastperiode voorbij is, ontvangt de klant bij verlenging opnieuw het rentetarief zoals dat dan ook geldt voor nieuwe Basis hypotheken. Voor het vaststellen van het rentetarief zijn twee meetmomenten bepalend: de rente op ontvangstdatum van de aanvraag en de rente op de passeerdatum. De laagste rente geldt. Offertes zijn maximaal vier maanden geldig. Obvion brengt geen extra kosten in rekening voor het in termijnen uitbetalen van de hypotheek aan consumenten die een nieuwbouwwoning hebben gekocht. Klanten hebben bovendien de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de notaris extra geld op te nemen uit de Basis hypotheek, door bij passeren een hoger bedrag in te schrijven. 14

15 Het voordeel van een wereldspeler voor u en uw klanten. De Hybride Hypotheek van AXA. Een hypotheek voor alle Nederlanders. AXA behoort tot de grootste financiële dienstverleners ter wereld. Zo n medewerkers zijn in 40 landen actief voor meer dan 50 miljoen klanten. Bovendien is AXA, met een belegd vermogen van meer dan miljard euro, één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Net als voorgaande jaren zijn onze beleggingsfondsen ook dit jaar weer genomineerd voor de FD Morningstar Awards. Een bewijs dat onze beleggingsperformances tot de top behoren. De expertise van AXA is ook voor u en uw klanten beschikbaar. Neem nou de WoonVrij Hybride Hypotheek die al uw klanten maximale vrijheid biedt. Voor bijvoorbeeld alle denkbare combinaties tussen sparen en beleggen binnen de verzekering. En om gratis te wisselen tussen sparen en beleggen. Met bovendien de zekerheid van het Hypotheek Rente Depot en twee garantiedepots. Kortom, de WoonVrij Hybride Hypotheek biedt uw klant optimale vrijheid en zekerheid. Raadpleeg voor meer informatie uw accountmanager bij AXA.

16 wfd Eensgezinde kijk op de toekomst van intermediaire bedrijfstak Beloningstransparantie is straks een feit en eist herziening van de bedrijfsstructuur Een verzekeraar, een intermediairvoorman, een toezichthouder en een consumentenvertegenwoordiger bereiden los van elkaar een presentatie voor over de toekomst van de intermediaire bedrijfstak. In plaats van te komen met vier verschillende (koker)visies vertellen zij in grote lijnen hetzelfde verhaal. Dat betekent dat de toekomstige contouren zich steeds duidelijker gaan aftekenen: de levenmarkt en de marges verkrappen; het publiceren van het provisiebedrag is niet tegen te houden en de beloningsstructuur verandert dramatisch. Het goede nieuws is, dat begrippen als integraal advies en totaalklant sterker herleven dan ooit. De Assurantieclubs Regio Noord West, bestaande uit De Kennemer Assurantieclub, de Assurantieclub Kop van Noord-Holland en de Assurantieclub Zaanstreek, schreven eind vorige week geschiedenis met hun bijeenkomst waarin de nabije toekomst van de intermediaire bedrijfstak centraal stond. Natuurlijk zijn er al vele pogingen ondernomen om vooruit te kijken, maar zelden sloten de visies van verzekeraars, intermediairs en consumenten zo naadloos op elkaar aan Jurjen Oosterbaan Martinius als afgelopen donderdagavond in Akersloot. Als alle partijen met dezelfde voorspellingen komen, dan moet de toekomst er wel zo uit gaan zien, als die vanavond is geschetst, was dan ook de conclusie van discussieleider mr Jurjen Oosterbaan Martinius. Waarbij dan natuurlijk meteen de vraag opdoemt, hoe rooskleurig die zal zijn. Het antwoord daarop luidt omveranderd: de partijen die bereid zijn keuzes te maken en tijdig in te spelen op de voor de deur staande veranderingen zullen verzekerd blijven van een goede boterham. Intermediairs daarentegen die menen dat het hun tijd wel zal duren, zullen al heel snel van een koude kermis thuiskomen. Levenmarkt verkrapt Waar helemaal geen toekomstmuziek meer in zit, is de lijfrente. Met die stelling verrichtte drs Arno Dolders, algemeen directeur van Legal & General, de aftrap van de bijeenkomst. De levenmarkt wordt krapper, waarschuwde hij. Dat komt in de eerste plaats doordat levensloop de lijfrente geheel zal laten verdwijnen. En dat betekent veel meer dan de inwisseling van het ene product door een ander. Er bestaat een groot verschil in beloning en de distributie wordt veel wijder, doordat ook de banken zich vol overgave op de levensloopregeling storten. Met de verwerking van de laatste direct ingaande lijfrente komt een einde aan de geldstroom binnen dat segment, voorspelde Dolders, die erop wees dat in de levenmarkt nog slechts 3,5 miljard euro aan nieuw kapitaal kon worden gegeneerd. En daarvan zal nog eens één miljard verdwijnen. Intermediairs moeten nieuwe keuzes maken, was zijn advies en zij doen er verstandig aan daarbij ook niet te veel te blijven leunen op de inkomsten uit hypotheekverzekeringen. Op termijn zal er hoe dan ook gesleuteld worden aan de hypotheekrenteaftrek. De vraag is niet of dat gebeurt, maar in welke vorm. De verkiezingsuitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen kan daarvoor een signaal zijn. We stevenen mogelijk af op een kabinet met een meer linkse signatuur en dat zal directe consequenties hebben voor de hypotheekrenteaftrek. Zelfs als we ervan uitgaan dat alle bestaande contracten volledig gerespecteerd worden, dan nog betekent dit, dat 20% van de huidige markt verdwijnt. Die terugval zal niet meteen al in 2007 of 2008 merkbaar zijn, maar wel middellange termijn. Concreet betekent dit, zo hield Dolders het aanwezige intermediair voor, dat je goed moet inventariseren of je huidige doelgroep er ook straks nog is en dat je nu al de vraag moet stellen of je voldoende gespecialiseerd bent in de producten die wel overeind blijven. Marge verkrapt Ook het sterk levende spookbeeld van de verkrappende marges bleef niet onbesproken. Dolders vatte het probleem in één zin samen: Alle marktpartijen gaan minder verdienen, tenzij we allemaal slimmer gaan werken. Niet in het minst komen de marges onder druk door transparantie van de beloning. Binnenkort praat het parlement over het voorstel van Zalm over de disclosure. Ik voorspel u dat de Tweede Kamer het een heel goed idee zal vinden, met uitzondering van de ingangsdatum. De politiek zal 1 oktober 2009 te laat vinden en wellicht komt het voorstel om dat te vervroegen naar 1 januari Hoe dan ook, u moet zichzelf wel indringend de vraag stellen wat het betekent als in de offerte uw beloning gespecificeerd staat. Hoe gaat uw klant daarop reageren? Arno Dolders voorziet dat deze vorm van beloningstransparantie het einde betekent van de hegemonie van de provisiestructuur. Het declaratiesysteem gaat op de helling en het is nu niet te vroeg om dat diepgaand in studie te nemen. Het wekt geen verwondering dat deze boodschap niet met onverdeeld enthousiasme werd ontvangen. Nog steeds verzet een grote meerderheid van het intermediair zich tegen het openbaren van de hoogte van de beloning. Maar dat is een verloren strijd. Het heeft geen enkele zin om je energie daarin te steken. Linksom of rechtsom, die transparantie komt er, reageerde AFM-directeur Theodor Kockelkoren en hij werd daarin bijgevallen door Niels Mourits, die als algemeen directeur van de NVA het woord voerde. De druk op de marges zal ernstig voelbaar zijn, zodra die transparantie er in Arno Dolders volle hevigheid is. Alleen over het moment waarop het zover is, bleken de meningen verdeeld. Maar dat dit zwaard zal vallen, staat voor alle sprekers vast. Rob Goedhart veegde de vloer aan met het bekende argument dat ook de wit- en bruin- 16

17 wfd goedhandelaren hun marges niet bekendmaken. Het is maar hoe u uw functie ziet. Vergelijkt u uw positie met die van een autohandelaar, dan hebt u gelijk. Maar ziet u zichzelf als adviseur, dan niet. In dat geval levert u een dienst en zo n dienst is uiteraard niet gratis. Dat zal iedereen begrijpen. Er zijn heel veel manieren denkbaar waarop je je kunt laten belonen, gaf Dolders aan. Daarbij zal de pijn niet zitten in het feit dat je een deel vooruitbetaald krijgt. De pijn zit veel meer in het systeem dat de verzekerde meebetaalt voor de buurman die zich wel heeft laten adviseren, maar uiteindelijk geen post heeft afgesloten. Dat wordt straks niet meer door de consument geaccepteerd. Dat betekent dan wel, dat mensen die krap bij kas zitten straks geen advies meer kunnen betalen, was een reactie uit de zaal. Dolders kon het niet ontkennen. Voor de ondernemer betekent dit inderdaad dat hij een onderscheid moet gaan maken tussen wel en niet advieswaardige klanten. Fijnmazigheid verkrapt Ook beleidsmedewerker van de Consumentenbond Rob Goedhart voorspelde dat aan de fijnmazigheid van de distributie getornd wordt door dit soort maatregelen. Maar internet was al bezig die fijnmazigheid weg te halen. Ik hoop alleen niet dat door dit medium net zoveel intermediairkantoren sluiten als reisbureaus. Dat hoeft ook niet naar zijn mening. Kijk, consumenten willen graag een reis boeken en ze zijn graag bereid daar zelf moeite voor te doen. Maar die consument wil helemaal geen verzekering. Hij wil geen hypotheek of een lijfrente. Wat hij wil, is een huis, spullen Rob Goedhart waarvoor hij het geld niet op de bank heeft staan en hij wil geen financiële ellende, maar wel een plezierige oude dag. Om die wensen in te vullen heeft hij financiële producten nodig, maar hij zou niet weten welke. Daarvoor heeft hij een adviseur nodig die dat consumentendoel kan invullen. Daarbij speelt vertrouwen de hoofdrol. De marktpartij die de betrouwbaarste informatie levert, kan een goede toekomst tegemoet zien. Nieuw leven voor totaalklant Het is niet de productenverkoper die eenvoudig zal overleven, maar, in de woorden van Goedhart, de regisseur van de financiële huishouding, de financiële coach. Waarmee het aloude begrip totaalklant van stal gehaald wordt. En dat is opmerkelijk in een tijd waarin internet centraal staat. Door dit fenomeen zijn consumenten geneigd gefragmenteerder te kiezen en lijkt de totaalcliënt verder weg dan ooit. Dat is het geval wanneer het gaat om schadeproducten, aldus Niels Mourits, maar zeker niet op het terrein van vermogensbeheer, inkomen en leven. Op die gebieden heeft de consument wel degelijk behoefte aan een integraal advies. Dat ligt toch ook voor de hand. Ik heb ook één huisarts, één advocaat en één notaris, viel Jurjen Oosterbaan Niels Mourits Martinius hem bij. De zaal bleek niet overtuigd: Dit is een wensgedachte die we al twintig jaar koesteren en intussen zien we dat de klant steeds impulsiever wordt. Hij vliegt van de één naar de ander. Een beetje klantentrouw bestaat er niet meer. Mourits was het met die zienswijze volstrekt oneens. Ik zie een heel ander klantbeeld. Ik zie wel de totaalklanten bij mijn leden, die jaren bij hun intermediair blijven. Logisch ook, het gaat om contracten met een lange levensduur die periodiek onder de loep genomen moeten worden. Wfd helpt De Wfd geeft u hiervoor een zetje in de rug, meende Theodor Kockelkoren. Door naleving van deze wet maakt u min of meer vanzelf de draai van productgericht naar klantgericht werken. Op die wijze zal de AFM ook naar uw bedrijfsvoering kijken. Hij doelde onder meer op het feit dat een bemiddelaar niet een product kan adviseren, voordat hij de wensen en mogelijkheden van de consument duidelijk in beeld heeft gebracht. Ook voor uw onderneming is het van belang om niet de nadruk op de verkoop van producten te leggen. In dat geval immers zult u de margeverkrapping voelen. U verkoopt nachtrust aan uw klant; u verkoopt vertrouwen en dat is geld waard. Al is het alleen, omdat de meeste consumenten goed aanvoelen dat zij deze materie zelf niet beheersen. Het wordt steeds duidelijker dat u de declaratiewereld binnenstapt. Dat kost moeite, maar uiteindelijk zal u die weg toch moeten kiezen. Twee soorten transparantie Door aan te haken op de beloningsdiscussie raakte Kockelkoren aan het onderwerp dat de gemoederen toch het meest bezighoudt: de transparantie. Het leeuwendeel van de adviseurs wil daar domweg niet aan, ook al moet objectief vastgesteld worden dat het hier gaat om een bij voorbaat verloren achterhoedegevecht. Des te prijzenswaardiger was het optreden van intermediairvoorman Niels Mourits, die niet bang was de boodschap nog eens realistisch uit te dragen. Ook al wordt het niet via regelgeving afgedwongen, dan zal de consument zelf duidelijkheid eisen, was de teneur van zijn verhaal. De consument verkrijgt kennis via Theodor Kockelkoren internet en hij wordt dus steeds lastiger. Het systeem, zoals dat in de loop der tijden gegroeid is, valt niet meer uit te leggen. Wij weten allemaal welke werkzaamheden wij verrichten waar geen enkele vergoeding tegenover staat. Wij weten dat we de royale vergoeding voor een C-polis aanwenden voor gratis serviceverlening bij een AVP-schade. Wij weten dat maar een percentage van onze adviezen geconverteerd wordt in gesloten posten. Maar dat is niet uit te leggen aan de klant die via ons een post sluit en onze beloning relateert aan de tijd die wij in die post gestoken hebben. Het kan niet anders, dan dat levenpolissen straks een prijs krijgen af fabriek, vermeerderd met onze beloning. Dat zal leiden tot een mengvorm van beloning. Provisie zal plaatsmaken voor een andere vorm van beloning door de aanbieder en totaalklanten zullen bereid zijn voor het advies op declaratiebasis te betalen. U wordt méér ondernemer dan tussenpersoon. Het voordeel daarvan is, dat u veel onafhankelijker van de aanbieders komt te staan. Omdat de klant gaat meebetalen, is er sprake van productontkoppeling en dat werkt in uw voordeel. Jan Aikens nummer 6-16 maart

18 column door Jan Driessen Directeur Communicatie AEGON Nederland Goud win je nooit alleen! De tranen van Marianne Timmer op Medals Plaza in Turijn waren de mooiste tranen van de Olympische winterspelen, aldus minister president Balkenende in zijn welkomstspeech voor de Olympische sporters. Ik ben het helemaal met hem eens. Ik stond op dat koude plein en zag grote tranen op een bleek gezichtje en realiseerde me hoeveel inspanning, opoffering, training, vechtlust en motivatie nodig zijn geweest om hier weer te staan als topsporter. En datzelfde gold voor Ireen Wüst en Bob de Jong. Vier jaar lang hebben zij zich met een heel team van begeleiders, trainers, coaches, masseurs, ouders, sponsors, etc. voorbereid op dit glorieuze moment. Hoeveel kunnen we in onze verzekeringswereld leren van deze sporters en hun manier van voorbereiding? Want ook in de verzekeringswereld gaat het om veel meer dan alleen dat laatste adviesof verkoopgesprek. Ook wij zullen in deze tijd van mondige en goed geïnformeerde klanten echt meer ons best moeten doen om uiteindelijk goud voor onze klant te halen. De lessen van Hilversum. AEGON heeft als hoofdsponsor van de KNSB gedurende de winterspelen zo n honderd toprelaties met hun partner uitgenodigd in Turijn. Als voorbereiding op die spelen hebben we al die intermediairs bijeengebracht in een tv-studio in Hilversum. Daar hebben we samen ademloos geluisterd naar oud-topsporters als wielrenster Leontien van Moorsel en bokser Arnold Vanderleyde, die door Mart Smeets zeer deskundig aan de tand werden gevoeld. Om het beter te doen dan je concurrent moet je gewoon harder werken. Zo bleek dat Vanderleyde de basisbeweging van het boksen dagelijks twee uur oefende. Iedere dag de basics optimaliseren, zelfs toen hij aan de absolute top stond ging hij daar consequent mee door. En Van Moorsel bleek in de winter dagelijks zes uur lang op de hometrainer te zitten en wilde alleen maar met de mannen meetrainen. Les 1: de basis moet goed zijn. Vertaald naar onze branche: de producten en performance moeten gewoon van topniveau zijn. Voor Van Moorsel bleek verder heel belangrijk dat er een stabiele thuisbasis is. Dat er mensen om je heen staan die je vertrouwt. Vanderleyde voegde daaraan toe dat dat met name geldt in tijden van tegenslag. Dan moeten de mensen met wie je samenwerkt om dat succes te behalen wel in je blijven geloven. Les 2: zonder loyaliteit en vertrouwen kom je er niet. Vertaald naar onze branche betekent het dat we elkaar gewoon beter moeten leren kennen; de mensen bij het intermediair en de mensen bij de verzekeraar. Herkenning, betrokkenheid en regelkracht blijken dan uiterst cruciaal. En tot slot bleek dat om uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen, je gewoon harder moet lopen dan je concurrent. Je moet er net iets harder tegenaan gaan. Je moet net iets langer of effectiever werken dan de ander. En dat geldt in onze branche natuurlijk net zo. De lessen van Turijn. In Turijn heeft AEGON vervolgens vier business-sessies georganiseerd op Medals Plaza. Daar is intensief gesproken over hoe de lessen van Hilversum heel concreet vertaald kunnen worden in een Olympisch actieplan. Goede sessies met veel praktische ideeën. De uitkomsten van die sessies gaan we nu bundelen in een boek, dat de basis zal vormen voor een meer intensieve samenwerking op weg naar Olympisch goud: voor onze klanten, onze intermediairs én voor AEGON. En zo krijgt AEGON veel meer terug van het schaatsen dan alleen de sport. Volgend jaar is AEGON dertig jaar hoofdsponsor van het Nederlandse schaatsen. Net voor de Olympische winterspelen heeft AEGON opnieuw een vierjarig contract gesloten met de KNSB. En daarmee is AEGON het enige bedrijf in Nederland dat zo lang en zo trouw één sport sponsort. Langetermijndenken hoort bij een verzekeraar. Wij gaan ook met onze tussenpersonen en klanten langdurige relaties aan. En doen dat in voor- en tegenspoed, zoals we dat ook bij de KNSB doen. Saamhorigheid Vanzelfsprekend denken we na over hoe we de sponsoractiviteiten kunnen vertalen naar onze reclamecampagnes. Hoe we de enorme populariteit van de schaatssport kunnen benutten voor onze eigen exposure. En hoe we met en dankzij de schaatsevenementen de samenwerking met onze relaties verder kunnen versterken. Enerzijds leggen we dus, samen met de bond, een stevig fundament voor toptalenten. Voor topprestaties is immers ook een topvoorbereiding nodig. Dat doen we al dertig jaar en we zijn van plan dat nog tot in lengte der jaren te blijven doen. Schaatsen past bij AEGON en vice versa. Anderzijds mag je er ook de vruchten van plukken. Zolang dat niet ten koste gaat van de sporter en van het professionele klantadvies door het intermediair. Het belang van beide partijen wordt dan optimaal ingevuld. Wij faciliteren door sponsoring het succes van onze schaatsers zoals onze producten en dienstverlening het succes van onze klanten en het intermediair bepalen. En soms, zoals in Turijn, komt dat nog goed samen ook. 18

19 intermediair NVA-conjunctuuronderzoek: Meer business, meer klanten door internet Dat de klant een grote voorkeur heeft voor het gebruik van internet is bekend. En dat het intermediair hierop moet inspelen is ook geen nieuws. Wat wel nieuws is, is dat nu ook uit onderzoek van de NVA blijkt, dat de NVA-kantoren die het internet al gebruiken als distributiemedium, beduidend betere toekomstverwachtingen hebben dan de collega s die dit niet doen. Zo blijkt uit het NVA-conjunctuuronderzoek dat inmiddels voor de derde keer gehouden is. Het onderzoek werd begin dit jaar uitgevoerd door MWM2 (Meer Weten van Mensen & Markten) via het internet. Hiervoor zijn 745 NVA-kantoren benaderd (de hoofdvestigingen), waarvan er uiteindelijk 118 (16%) aan het onderzoek hebben meegedaan. Doordat het onderzoek samenviel met het aanvragen van de vergunningen in het kader van de Wfd, is de response lager dan normaal (circa 30%). Volgens Fred de Jong van de NVA is het onderzoek toch representatief te noemen voor alle leden van de NVA: De kantoren zijn qua grootte en qua portefeuillesamenstelling representatief voor het gehele ledenbestand. Bovendien herkennen wij de trends uit het onderzoek volledig. Met het conjunctuuronderzoek wil de NVA meer inzicht krijgen in de bedrijfsvoeringsactiviteiten van haar leden. De vragen hebben betrekking op zaken als: type verzekering, financiële resultaten, werknemers, ontwikkeling in de jaren 2004 tot 2006, marketing, verschil in omzet en personeelssterkte. Dit jaar werden er de belangrijke onderwerpen als internet en uiteraard de levensloopregeling en het nieuwe zorgstelsel aan toegevoegd. In dit artikel gaan we dieper in op de uitkomsten Wfd-aanvraag De NVA-kantoren hebben bij de AFM een vergunning aangevraagd voor schade- en levensverzekeringen. Voor schade is dit 99% en voor leven 98% van de ondervraagde kantoren. Opvallend veel kantoren, negen op de tien, hebben ook een vergunning aangevraagd voor de module hypothecair krediet, ook consumptief krediet scoort met 73% hoog. Twee op de drie kantoren vroeg ook een vergunning aan voor de module Beleggen A (66%), bij de module beleggen B is dit slechts 9%. Nog eens 30% vroeg ook de Volmachtmodule aan. Deze laatste twee aanvragen werden hoofdzakelijk door de grotere kantoren gedaan. Financiële resultaten Van oudsher herbergt de NVA zeer grote kantoren, maar ook de kleinere kantoren. De omvang van de NVA-kantoren verschilt daardoor sterk. Kijken we naar de jaaromzet van de kantoren (assurantiebemiddeling en overige financiële dienstverlening) dan blijkt dat een derde van de kantoren een omzet heeft van minder dan euro. Bij 18% ligt de omzet tussen de en euro en bij een kwart ligt de omzet tussen de 7 ton en de 1,5 miljoen euro. Bij een vijfde (21%) ligt de omzet hoger dan 1,5 miljoen euro. De omzet komt grotendeels uit schadeverzekeringen (56%), gevolgd door leven (17%) en hypotheken (12%). Slechts een klein percentage (5%) wordt behaald uit pensioen- en zorgverzekeringen. Bancaire en overige dienstverlening is goed voor 3 respectievelijk 2 procent. Uit het onderzoek blijk verder dat bij 73% van de kantoren nu al een verschuiving optreedt van afsluitprovisie naar doorlopende provisie. De meeste groei werd in geboekt in schadeverzekeringen. De premie groeide met 10,4% en de provisie-inkomsten met 10,5%. De premie-inkomsten uit leven stegen met 2,9% terwijl de provisie steeg met 2,1%. Het provisie-inkomen uit hypotheken steeg beduidend meer met 7,3%. In de overige dienstverlening werd 4,1% meer verdiend. Conform de markt blijft leven dus achter. Toch zijn de NVAleden optimistisch. Men verwacht dit jaar een groei van de inkomsten uit leven van 6,8%. Uit schade verwacht men 9,9% meer te verdienen. Overigens verwacht 84% van de ondernemers dat de kantoorkosten ook verder zullen stijgen. Overnames Er zit veel beweging in de markt van portefeuilles. Zo blijkt één op de zes kantoren vorig jaar een portefeuille te hebben overgenomen. Bij 84% van die kantoren ging het om de overname van één portefeuille. Bij de overige kantoren (16%) ging het om twee of meer portefeuilles. De gekochte portefeuilles zijn in het algemeen niet erg groot. Bij 52% van de overgenomen portefeuilles gaat het om een portefeuille met een jaarlijkse provisieomzet van maximaal euro. Bij 20% ligt dit inkomen tussen de en euro, bij 10% tussen en euro. Toch is een op de zes portefeuilles (16%) goed voor meer dan euro. nummer 6-16 maart

20 intermediair Werknemers De meeste NVA-kantoren (57%) zijn niet al te groot, met minder dan 7 voltijdsmedewerkers (fte s). Bij een kwart van de kantoren werken tussen de 7 en 15 fte s. Bij 18% ligt dit aantal hoger. Bijna een op de drie kantoren verwacht een stijging van het aantal vacatures, 62% denkt dat dit gelijk blijft. Volgens 69% van de kantoren blijft ook de wijze van belonen gelijk (verhouding variabel/vast), 19% denkt dat er meer op basis van vaste beloning zal gaan en 12% denkt juist aan een meer variabele beloning. Ontwikkeling van het bedrijf Aan de ondernemers is gevraagd welke ontwikkelingen zich hebben voltrokken in en hen is gevaagd wat zij verwachten voor de periode Naast de eerder genoemde stijgingen van de premie-inkomsten uit leven en schade, verwachten de kantoren ook een positieve verandering van het bedrijfsresultaat. De stijging in 2005 was overigens 11,1%. Ook verwacht men een stijging van de kantoorkosten met 5%. Het aantal polissen zal naar verwachting ook verder stijgen. Dit was vorig jaar al 7,9% en voor dit jaar verwacht men een stijging van 8,1%. Het aantal klanten steeg vorig jaar met 7,8% en voor dit jaar verwachten de kantoren gemiddeld nagenoeg eenzelfde groei. Vooral ten aanzien van het aantal medewerkers verwacht men een flinke groei: +11,3%. In 2005 was dit nog een bescheiden groei van 4,3%. Internet en omzet Negen op de tien van de leden heeft een eigen website. Maar is dit alleen een digitaal uithangbord of kan de klant hier ook transacties plegen? Bij een op de drie kantoren is het inmiddels mogelijk ook een verzekering via de website te sluiten. Leidt het gebruik van internet ook tot betere bedrijfsresultaten? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden volgens de onderzoekers, maar het antwoord lijkt toch positief te zijn. Dat zit zo: een verband tussen internet en omzet is eigenlijk alleen aangetroffen bij schadeverzekeringen. Niet verwonderlijk, omdat vooral deze verzekeringen zich eenvoudig via internet laten verkopen. Onderzocht is het effect van internet op schade- en levensverzekeringen en het aantal klanten. Uit het onderzoek blijkt dat de kantoren waar de klant direct op internet een schadeverzekering kan sluiten, een significant grotere omzet uit schade verwachten dan kantoren die deze mogelijkheid niet bieden. Ook verwachten zij een significant grotere aanwas van nieuwe klanten. De internet -kantoren verwachten een groei in het klantenbestand van 11% en een groei van de schadeomzet met 13%. Bij de traditionele kantoren is dit 6% (klanten) respectievelijk 8%. Het zijn vooral de grotere kantoren die sowieso een groei van omzet en klanten verwachten, en juist deze kantoren bieden vaker de mogelijkheid om via internet verzekeringen te sluiten. Bij de kantoren die de mogelijkheid bieden om via internet te sluiten, wordt inmiddels 4% via dit medium gesloten. Van de kantoren die deze mogelijkheid nog niet beidt, zegt 57% dit wel te willen realiseren in Wat dat betreft biedt het NVA-portal uitkomst. Effecten van het nieuwe zorgstelsel en de levensloopregeling De verwachtingen over het toekomstige aantal zorgverzekerden is positief: meer dan de helft verwacht een toename van het aantal zorgverzekerden in de portefeuille. Een derde verwacht dat dit gelijk zal blijven, de rest verwacht een daling. De verhouding collectief/particulier zal 38/62 zijn, zo is de indruk. Daarnaast is het aandeel van de basisverzekering in de portefeuille 51% en van de aanvullende verzekeringen 49%. Waar het de inkomsten betreft is men minder positief: 49% verwacht minder inkomen uit zorg. Slechts 31% verwacht juist meer inkomsten. Marketing Van het bevestigen van de NVA-gevelplaat tot en met het weggeven van een pennetje met NVA-logo. De leden van de NVA zijn druk met allerlei vormen van marketing. De meest voorkomende vorm is het versturen van een mailing. Liefst 67% van de leden heeft dit gedaan. Ook werken veel kantoren met brochures (64%) en met advertenties (64%). Ook het relatiegeschenk blijft populair, 54% van de kantoren zet deze in. Bijna de helft verzorgt ook nieuwsbrieven voor relaties, 47% doet dit met papieren versies en 31% met een digitaal exemplaar. Ook geeft 30% van de kantoren aan dat zij aan direct-marketingacties doet. Dat de nieuwsbrief een populair marketinginstrument is blijkt uit het feit dat bijna de helft van alle kantoren (46%) dit nog niet doet, maar dat wel van plan is te gaan doen. Een op de vijf kantoren zegt in de toekomst mailings te gaan verzenden of direct-marketingacties te plannen. Ondanks alle mogelijkheden van het internet en het NVAplatform zegt toch nog 14% het versturen van een papieren nieuwsbrief in de planning op te nemen. Brochures, advertenties en relatiegeschenken worden het minst in de planning betrokken. Bijna de helft (45%) verwacht dat de levensloopregeling vooral wordt gebruikt voor het prepensioen. Een op de tien denkt dat de regeling wordt gebruikt ter verbetering van of het sparen voor het ouderdomspensioen. Volgens 4% wordt de regeling echt als verlofregeling aangewend. De rest (41%) verwacht een gecombineerd gebruik. Overigens verwachten de NVA-leden een gemiddelde inleg van 4,9% van het bruto jaarloon. De leden zien voor zichzelf vooral een adviserende rol weggelegd (80%), slechts 20% verwacht de regeling ook echt te verkopen. De meeste leden (75%) denken dat de werknemer eigenlijk vooral zal kiezen voor de spaarloonregeling. Ketenintegratie Bijna de helft van de ondervraagde kantoren (45%) maakt gebruik van de GIM-koppeling, 22% gaat dat dit jaar doen en een derde kijkt de kat nog even uit de boom. Nog altijd 1% van de leden heeft geen idee wat ze willen/zullen doen. Rienk Andriessen 20

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

kunnen veel van elkaar leren

kunnen veel van elkaar leren Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Programma VB-Branchedag 2006 Levensloop zit in de lift Grotere schepen, grotere risico s Joop van Berkum (Unirobe/Meeùs)...Unirobe en Meeùs 96e

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Veel optimisme over 2006 Niet aanmelden? Dan illegaal! Meer tijd inruimen voor advies 96e jaargang 19 januari 2006 nr. 1/2 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Uitneembaar katern: Thema s van de VB-Branchedag 2006 Beleggingsverzekeringen onder vuur Zorg moet weer intermediaire markt worden 96e jaargang

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Elke dag boos wakker Onrechtvaardig onderscheid tussen verzekeraars met en zonder intermediair Het succes achter AXA s UNIM-AOV 96e jaargang 22

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Intermediair ruziet met verzekeraars Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen 96e jaargang

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Hypotheken & Kredieten

Hypotheken & Kredieten www.vbnet.nl/samenwerkingsgids interactief 96e jaargang 12 oktober 2006 nr. 19a Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Samenwerkingsgids 2006 Schadeverzekering in Volmacht Schade

Nadere informatie

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn Het Verzekeringsblad 97e jaargang 1 maart 2007 nr. 5 Alfred Oosenbrug reageert Hoe ver reikt de zorgplicht? Een wandeling met Karel Pauw mr A.W. Kist (AFM) over één jaar toezicht: Het speelkwartier is

Nadere informatie

Beknibbel niet op verzekeringslimieten

Beknibbel niet op verzekeringslimieten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19 De Goudse zet in op pensioen VB Branchedag met voorzitters AFM, NVA en NBVA EU kritiek op beloningsstructuur Ron Verhulsdonck (ACE European Group

Nadere informatie

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma 99e jaargang 10 september 2009 nr. 17 EB-registers in de clinch Leidraad is pseudo-wetgeving ASR weer zichzelf Herman Bruggink (WitteWoning Makelaars): Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar 99e jaargang 27 augustus 2009 nr. 16 Wie wil Robein? Trammelant in vergelijkersland Gaan we nog wat verdienen? Jan Hennekam (Unigarant): In schadeafhandeling maken we ons product echt waar Het doel is

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012 17 101e jaargang 24 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Zorgconsument is vooral premiejager Accountants mikken op adviesmarkt Wie gaat de Transactie Taks betalen?

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

Service Provider. Maatwerk in Service Providing. Samenwerkingsgids 2007 (030) 634 40 55. 19a

Service Provider. Maatwerk in Service Providing. Samenwerkingsgids 2007 (030) 634 40 55. 19a 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19a Samenwerkingsgids 2007 i nter @ ctief www.vbnet.nl/samenwerkingsgids Backoffice Volmacht Backoffice Provinciaal Midoffice & Telefonie Hypotheken & Leven Postenbank

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs Het Verzekeringsblad 97e jaargang 15 maart 2007 nr. 6 Verwarring bij aanmelden KiFiD Klant wil keuze bij hypotheek Guido Witpen en Hans Wilkes (NIA) Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs www.vbnet.nl

Nadere informatie

Houd de cowboys buiten de deur

Houd de cowboys buiten de deur Het Verzekeringsblad 98e jaargang 28 augustus 2008 nr. 16 Over professoren Kartelvorming zorgverzekeraars EXTRA: Themakatern Feiten & Cijfers Jan van Baars (AAHG): Houd de cowboys buiten de deur www.vbnet.nl

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special 08 special 101e jaargang 9 juni 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional De adviseur wordt uitgerookt, maar er is hoop Anticiperen op het weer voorkomt schade Intermediair als

Nadere informatie