september 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Strijdbaar voorwaarts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "september 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Strijdbaar voorwaarts"

Transcriptie

1 06 september 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Strijdbaar voorwaarts

2 @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensiepersoneel verdient beter Het was deze zomer allesbehalve rustig. Nederland en de rest van de wereld werden opgeschrikt door de vreselijke ramp met de MH17. Die ramp veroorzaakt ongelooflijk veel verdriet bij alle nabestaanden en leidde tot nationale rouw. Bijna iedereen kent wel iemand die getroffen is door deze ramp, en namens de AFMP wil ik iedereen mijn deelneming betuigen en heel veel sterkte toewensen. Grote zorgen Deze ramp bracht tegelijkertijd aan het licht hoe belangrijk een sterk Defensieapparaat is. De bij de ramp betrokken Defensiemedewerkers toonden een tomeloze inzet. Defensie heeft zich daar van zijn beste kant laten zien. Maar de defensieorganisatie als geheel baart mij veel zorgen. Terecht, zo blijkt ook uit de enquête die we dit jaar opnieuw hielden. De enquêteresultaten laten zien dat ook het defensiepersoneel zich grote zorgen maakt, niet alleen over hun inkomen, maar ook over de kwaliteit van de Defensieorganisatie. Het vertrouwen van het personeel in de Defensietop, de minister en de politiek blijft onverminderd laag. Terwijl dat vertrouwen zo noodzakelijk en cruciaal is. Defensiepersoneel verdient beter Daar waar het draagvlak onder de bevolking voor extra investeringen in Defensie hoog is, zo blijkt uit tal van onderzoeken, dient de politiek dat concreet te vertalen in meer geld voor Defensie en zéker meer geld voor het personeel. Er zijn immers genoeg problemen op te lossen: een goed arbeidsvoorwaardenakkoord, de reparatie van de WUL, het AOW gat, de pensioenen, om maar een paar grote problemen te noemen. Defensiebegroting Het lijkt er op of Defensie er met Prinsjesdag geld bij kreeg, maar niets is minder waar. Er is een paar jaar terug 1 miljard structureel euro bezuinigd. Dit jaar wordt er 282 miljoen structureel bezuinigd. Als er dan 50 miljoen bij komt wordt er simpelweg minder bezuinigd. Er staan veel mooie woorden In de Defensiebegroting en Beleidsbrief, maar er gaat géén extra geld naar het Defensiepersoneel. En van mooie woorden kan het personeel niet eten! Manifestatie Voorafgaand aan Prinsjesdag hielden de AFMP, de Marechausseevereniging, De ABVAKABO, de VBM en de BBTV een manifestatie op het Plein in Den Haag. Dit was een kleinschalige manifestatie met zo n 150 kaderleden, de AFMP waardeert het zeer dat zij de spits afbeten. We hebben daarmee een eerste signaal aan de politiek én Minister Hennis afgegeven. Dat er méér geld bij moet voor het personeel wat al 4 jaar op de 0-lijn zit en waarvan de arbeidsvoorwaardenovereenkomst al bijna 600 dagen is verlopen. De minister probeert deze opkomst en de enquête-uitslag te bagatelliseren, dat gaat niet helpen om uw vertrouwen terug te winnen. Als ik werkgever was zou ik de uitkomsten uiterst serieus nemen! Hoe verder? Binnenkort starten de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de 0-lijn is in ieder geval losgelaten. Het mag duidelijk zijn dat er flink geld bij moet, voor 2014 én Veiligheid heeft immers een prijs, het Defensiepersoneel verdient beter. Militairen en burgers hebben recht op goede arbeidsvoorwaarden. En blijft de werkgever halsstarrig en niks bieden? Dan gaan we de leden informeren en raadplegen. Dat doen we het liefst met alle Defensievakbonden. En boeken we geen succes in het overleg? Onze kaderleden zijn de Koekamp nog niet vergeten. Als het zover komt, hoop ik dat de AFMP ook een beroep op u mag doen. Want samen staan we sterk. Maar leest u eerst deze OpLinie maar eens, houdt ook de website de nieuwsbrief én mijn tweets goed in de gaten. Zo blijft u optimaal op de hoogte van alle ontwikkelingen. Chroom-6 We hebben onze handen ook vol aan het Chroom-6 dossier, de giftige verf. Ook daarover was (opnieuw) veel publiciteit deze zomer. We hebben de werkgever dringend verzocht het onderzoek te verbreden. Niet alleen de POMS sites te onderzoeken en de mensen die daar gewerkt hebben, maar een defensiebreed onderzoek te houden. Ik zei het al eerder, de veiligheid en gezondheid van defensiemedewerkers gaat boven alles! Met strijdbare groet, Anne-Marie Snels Voorzitter AFMP 02 september oplinie JULI

3 inhoud Minder bezuinigen blijft bezuinigen 04 De AFMP is uitermate teleurgesteld in de Defensiebegroting. Waar de Minister rept van een trendbreuk, kunnen wij die absoluut niet bespeuren. Eerdere bezuinigingen en reorganisaties worden doorgezet, hierop vindt geen bijstelling plaats. Er is, ondanks alle mooie woorden, volstrekt géén aandacht voor het personeel Manifestatie: defensiepersoneel verdient beter 07 #06 12 september hielden de vakbonden AFMP, VBM, MARVER, ABVAKABO en BBTV in Den Haag de manifestatie Defensiepersoneel verdient beter. Het was een succes, want de media pikten de boodschap dat de arbeidsvoorwaarden zijn verwaarloosd goed op. Vertrouwen niet hersteld 11 85% vindt dat minister Hennis het afgelopen jaar niet is gelukt om het vertrouwen te herstellen. Bijna 60 procent van het Defensiepersoneel (militairen en burgers) heeft geen vertrouwen in de top van Defensie. Dat blijkt uit een enquête gehouden door de vakbonden AFMP en VBM. Advies bij melden van misstand 26 Als je in de lijn melding maakt van een misstand binnen Defensie kun je heel wat over je heen krijgen. Er is dus moed voor nodig, maar ook kennis van de valkuilen. Bij het Adviespunt Klokkenluiders kun je sparren over de vraag of en hoe je een melding moet doen. Het adviespunt werkt samen met de AFMP. 16 Verder in dit nummer 13 POMS-locaties en gezondheid personeel 14 Serie vakbondshart: werver John Knottenbelt 16 Hulp bij problemen met uitstroom of doorstroom 20 Tolkenpardon 21 SHK: veel te vieren 22 Sociaal Juridisch Loket 23 Bankzitter 24 Veteranenberichten 29 Verenigingsnieuws 30 FNV Voordeel 32 Computerhoek 33 Puzzel 34 Servicepagina Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw AFMPlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 2 volle kalendermaanden. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 april. U kunt opzeggen door middel van een brief aan AFMP/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden, of Het volgende verenigingsblad verschijnt op donderdag 6 november Kopij aanleveren is mogelijk tot en met maandag 13 oktober. Salarisbetaaldatum: vrijdag 24 oktober. Cover: Peter Roek oplinie september

4 werk en inkomen Defensiebegroting 2015: Minder bezuinigen blijft bezuinigen De AFMP is uitermate teleurgesteld in de Defensiebegroting. Er is, ondanks alle mooie woorden, volstrekt géén aandacht voor het personeel. Waar de Minister rept van een trendbreuk, kunnen wij die absoluut niet bespeuren. Eerdere bezuinigingen en reorganisaties worden doorgezet, hierop vindt geen bijstelling plaats. 04 oplinie september 2014

5 H et lijkt er op of Defensie er met Prinsjesdag geld bij krijgt, maar niets is minder waar. Een paar jaar terug is 1 miljard euro bezuinigd en in 2014 wordt er 282 miljoen euro bezuinigd. Dat zijn structurele bezuinigingen die gewoon doorgaan. Als er komend jaar 50 miljoen euro bij komt, betekent dat minder bezuinigen, geen geld er bij. Ook in de nabije toekomst blijft het een kwestie van hooguit minder snoeien. De regering belooft dat Defensie er in 2016 een bedrag van 150 miljoen bij krijgt en het jaar daarna 100 miljoen euro. Maar wordt die belofte ook waargemaakt? Er zijn immers ieder jaar opnieuw begrotingsonderhandelingen. En op 15 maart 2017 zijn er opnieuw verkiezingen. Ook dat zal van invloed zijn op de Defensiebegroting. Daarbij vinden veel investeringen pas ná 2015 plaats. Deze zijn vooral gericht op operationele capaciteit. De concrete maatregelen tonen pijnlijk duidelijk aan dat hiermee de brede inzetbaarheid van de krijgsmacht nauwelijks zal toenemen. foto ANP Martijn Beekman Van mooie woorden kun je niet eten In de Defensiebegroting wordt weliswaar ingezet op versterking van de operationele capaciteit, maar er wordt in 2015 géén extra geld vrijgemaakt voor het personeel. Terwijl dat hard nodig is. Het Defensiepersoneel staat al vier jaar op de nullijn en het arbeidsvoorwaardenakkoord is al 565 dagen verlopen. De rechtspositie, de werkgelegenheid, de inkomens en de arbeidsomstandigheden van het Defensiepersoneel zijn door minister Hennis en haar voorgangers jarenlang verwaarloosd. Het oplinie september

6 werk en inkomen De AFMP zag de bui al hangen en zorgde voor een alternatieve troonrede tijdens de manifestatie in Den Haag (zie rechterpagina). Foto: Peter Roek niet naar behoren gewaardeerd wordt. Het voornemen van Defensie om meer Reservisten in te zetten valt bij de AFMP ook in slechte aarde. Reservisten zijn vooral bedoeld voor specialistische functies, niét voor vervanging van regulier werk tegen een slechte beloning. Defensiepersoneel is er in inkomen fors op achteruit gegaan. Minister Hennis zegt keer op keer dat het personeel de spil van de Defensieorganisatie is, en daarmee het kostbaarste bezit. In de Beleidsbrief 2015 geeft zij opnieuw aan dat personeel de meest kritische succesfactor van de krijgsmacht is. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels: Die mooie woorden zijn voor 2015 helaas niet vertaald in concrete maatregelen. En van mooie woorden kun je niet eten. Die waardering moet volgens de AFMP ook expliciet tot uitdrukking komen in de Defensiebegroting. Zowel in de beloning van het Defensiepersoneel, als in het oplossen van tal van andere problemen in de Defensieorganisatie die het personeel direct raken. Deze problemen worden blootgelegd in de enquête die de AFMP samen met de VBM hield onder 3216 (voormalig) Defensiemedewerkers en die de defensievakbonden op 12 september jl. presenteerde (zie ook onze website). Ongewenste uitstroom Omdat de beloning van het Defensiepersoneel fors achterblijft, leidt dat onder meer tot ongewenste uitstroom uit de Defensieorganisatie. Dat heeft ongewenste effecten voor de werkdruk van het zittend personeel. Veel teams zijn niet op sterkte. Bovendien verliest Defensie daarmee haar aantrekkingskracht. De instroom van nieuw personeel laat dan ook te wensen over. Investeer in personeel en vertrouwen! Het defensiepersoneel maakt zich grote zorgen, niet alleen over hun inkomen, Jarenlang loyaliteit van de medewerkers vragen en daar als organisatie en politiek nauwelijks iets tegen over stellen heeft wel zijn prijs en heeft het vertrouwen enorm geschaad. maar ook over de kwaliteit van de Defensieorganisatie. Terwijl dat vertrouwen zo noodzakelijk en cruciaal is. De grondwettelijke taken van Defensie en de omstandigheden waaronder die taken moeten worden uitgevoerd, vragen een krijgsmacht die als het er op aankomt slagvaardig kan optreden. Dit vraagt naast integer leiderschap en goed materieel, personeel dat blind kan vertrouwen op haar leiding. De defensieorganisatie valt of staat met de mensen en hun loyaliteit aan de organisatie, zíj maken de organisatie. Je vraagt aan defensiemedewerkers namelijk iets heel bijzonders; of hij of zij bereid is zo nodig zijn veiligheid (en leven) te riskeren voor de veiligheid (en het leven) van een ander. Vertrouwen en loyaliteit waren altijd een groot goed binnen de defensieorganisatie. Vertrouwen en loyaliteit zijn de belangrijkste basisvoorwaarden om als Defensie goed te kunnen functioneren. Maar jarenlang loyaliteit van de medewerkers vragen en daar als organisatie en politiek nauwelijks iets tegen over stellen heeft wel zijn prijs en heeft het vertrouwen enorm geschaad. Investeren in het herstel van vertrouwen, met specifieke aandacht voor zowel het inkomen, de personeelszorg, opleidingen als het materieel, zijn dus hoogst noodzakelijk. Die aandacht zien wij helaas niet terug in de Defensiebegroting. Bijzondere positie militair Verder maken wij ons grote zorgen over de opmerking dat Defensie meer aan wil sluiten bij het rijksbrede P & O beleid. Het kan én mag niet zo zijn dat de bijzondere positie van de militair Deelnemen aan missies De politiek roept om het hardst dat Nederland mee moet doen aan internationale missies en vredesoperaties (o.a. IS, Afghanistan). Maar door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren wordt dat steeds moeilijker. De politiek is zich er onvoldoende van bewust dat bezuinigen op Defensie altijd tot gevolg heeft dat er navenant minder taken kunnen worden uitgevoerd. Doordat de politiek de ambities voortdurend op een té hoog niveau legt, zonder daarbij de bijbehorende financiële middelen te garanderen, worden tekorten op de exploitatie steeds opnieuw afgewenteld op het personeel. Dat het personeel daar ook een forse prijs voor betaalt blijkt onder meer uit de Patriotmissie in Turkije. Die wordt nu stopgezet, nadat vorig jaar- tegen onze zin in - door Defensie is afgeweken van de regels voor uitzendbescherming. De Defensieleiding erkent nu dat er een té zwaar beroep is gedaan op het personeel en dat dit een van de redenen is om deze missie niet te verlengen. Ook t.a.v. de missie in Mali zijn er (nog steeds) problemen. Waarborg veiligheid en gezondheid! Of Nederland wel of geen bijdrage levert aan internationale missies en vredesoperaties blijft een politieke keuze. Het defensiepersoneel mag echter wél van zowel de politiek als de Defensieleiding verwachten dat de Defensieorganisatie daarvoor voldoende geëquipeerd is. Wat ons betreft dient de veiligheid en gezondheid van Defensiepersoneel bij uitzendingen zo goed mogelijk gewaarborgd te zijn en altijd voorop te staan. 06 oplinie september 2014

7 Dat kan betekenen dat missies later starten dan de politiek wenselijk vindt. Om een internationale rol van betekenis te kunnen spelen zal er méér geïnvesteerd moeten worden in Defensie. Ook veiligheid heeft een prijs Vrede en veiligheid kosten geld. Het Kabinet en de Tweede Kamer zouden de komende jaren structureel honderden miljoenen en op termijn miljarden moeten investeren om Nederland weer echt een internationale rol van betekenis te laten spelen. Nederland investeert immers nu maar 0.87% van het bbp, om aan onze internationale verplichtingen te voldoen is 2% bbp nodig (bron: TK X nr 6). Dat betekent in feite dat het Defensiebudget op termijn verdubbeld moet worden. Minister-President Rutte moet de toezeggingen op de NAVO top in Wales dus ook waar gaan maken en concretiseren. Daar waar het draagvlak onder de bevolking voor extra investeringen in Defensie hoog is, zo blijkt uit tal van onderzoeken, dient de politiek dat concreet te vertalen in meer geld voor Defensie en specifieke vertaling naar het personeel. De roep van CDS Middendorp dat er structureel meer geld naar Defensie moet komt wat ons betreft té laat. De generaal zei tijdens een bijeenkomst van de Atlantische Commissie onlangs t.o. de NOS dat hij denkt dat de groeiende steun voor Defensie van korte duur is. Het actuele laagje support is gewoon dun, aldus Middendorp. Middendorp denkt dat zowel de mensen in de samenleving als in de politiek zich realiseren dat er een verandering moet komen bij Defensie, maar stelt wel dat het ijs dun is. Hij wil dat Nederland niet minder dan de NAVO-norm (2 procent van het bruto nationaal product) gaat uitgeven aan Defensie. Daar sluiten we ons volmondig bij aan. Investeren in personeel en vertrouwen is noodzaak. Veiligheid heeft zijn prijs, het defensiepersoneel verdient beter! Dat moeten politici zich goed realiseren. Defensiepersoneel verdient beter Manifestatie Vrijdag 12 september hielden de vakbonden AFMP, VBM, MARVER, ABVAKABO en BBTV - samen de vertegenwoordigers van driekwart van de Defensiemedewerkers - in Den Haag de manifestatie DEFENSIEPERSONEEL VERDIENT BETER. Doel: de werkgever en de politiek een duidelijk signaal geven dat het afgelopen moet zijn met de jarenlange verwaarlozing van de arbeidsvoorwaarden in deze sector. De manifestatie liep symbolisch vooruit op Prinsjesdag, de dag waarop bekend zou worden dat er jaarlijks minimaal 50 miljoen minder bezuinigd gaat worden. Minister Hennis vertelde dat de tijd van bezuinigingen voorbij zijn, maar dat is natuurlijk lariekoek. Minder bezuinigen blijft bezuinigen, en het personeel blijft wederom in de kou staan. Genoeg reden dus om een sterk signaal af te geven. Dat signaal is noodzakelijk, want er staan zware onderhandelingen voor de deur. In die zin kunnen we de manifestatie op het Plein ronduit succesvol noemen, want onze gezamenlijke boodschap kwam goed over. Diverse media (NOS, BNR Nieuwsradio, EenVandaag e.d.) waren aanwezig en besteedden er aandacht aan, evenals dagbladen als AD, De Telegraaf en Trouw. Overigens had niet alleen dit onderwerp hun warme belangstelling, want op het Plein vond ook de presentatie plaats van de enquête van de AFMP en de VBM naar het vertrouwen van Defensiepersoneel in Defensie (zie het volgende artikel in deze OpLinie, op pagina 11). Om even over twaalf ging de protestmars van de Lange Voorhout naar het Plein van start. De deelnemers werden opgesteld in rijen van twee. Op een militair waardige wijze bewogen de mannen en vrouwen in uniform zich voort, de burgers deden daar niets aan af. Voorop liepen AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels en VBM-voorzitter Jean Debie achter een oplinie september JULI

8 werk en inkomen Er wordt een onevenredig zwaar beroep op u gedaan groot spandoek met daarop de kernachtige samenvatting van hun boodschap: Defensiepersoneel verdient beter. Alternatieve troonrede Eenmaal op het Plein werden de deelnemers door dagvoorzitter Marga Miltenburg uitgenodigd plaats te nemen op de legergroene klapstoeltjes voor het podium. Haar welkomstwoord werd abrupt onderbroken door een opwindend muziekje dat de komst van een bijzondere gast aankondigde. Een imitatie koning Willem-Alexander stapte uit een auto en schreed over een lange rode loper naar het podium. Daar nam hij plaats op een troon en begon een alternatieve Troonrede voor te lezen. Kern van zijn betoog was dat het hem zeer aan het hart ging dat de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel al jarenlang werden verwaarloosd. De afgelopen tien jaar is er 2 miljard euro op Defensie bezuinigd, zijn er arbeidsplaatsen vervallen en meer dan 1000 reorganisaties geweest. Ook nu wordt er nog volop bezuinigd. Dat brengt voor veel Defensiemedewerkers baan- en inkomensonzekerheid met zich mee. Dat heeft er toe geleid dat er onvoldoende personeel beschikbaar is, doordat veel personeel de organisatie heeft verlaten. Teams zijn onderbezet, er wordt een onevenredig zwaar beroep op u gedaan. En niet alleen op u, ook op uw thuisfront. Het wordt tijd voor boter bij de vis, sprak Willem-Alexander. Speciaal voor u. U moet gesteund worden in uw zware taak, materieel én moreel. Geen cent erbij AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels en VBM-voorzitter Jean Debie lieten weten het roerend met Zijne Koninklijke Hoogheid eens te zijn. Snels: Defensiemedewerkers zitten al vier jaar op de nullijn. Al die tijd is er geen cent bijgekomen in hun portemonnee. De prijzen zijn wel gestegen, dus in koopkracht is men er fors op achteruitgegaan. Ook zijn door de bezuinigingen op Defensie allerlei versoberingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering, zoals minder oefeningen. Daardoor krijgt het personeel aan het einde van de maand ook minder geld in zijn portemonnee. En militairen krijgen ook nog eens de gevolgen van allerlei kabinetsmaatregelen over zich heen, zoals stijgende zorgkosten, dalende huizenprijzen, hogere huren, hogere lokale lasten en afbrokkelende pensioenen. Ook werd de WUL-problematiek aangehaald. Het loon van de militairen is hierdoor met 4,7 procent gekort. Defensie compenseerde dat deels, maar de achteruitgang in loon bleef -1,5%. Wij vinden dat dit volledig en structureel moet worden gecompenseerd. De Minister heeft al twee keer een toezegging gedaan om een voorstel aan de vakbonden voor te leggen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Afbrokkelen militair pensioen Anne-Marie Snels maakte zich sterk voor de pensioenen: Pensioen is uitgesteld loon. Er is door dit Kabinet met alle nieuwe pensioenwetgeving fors bezuinigd op de pensioenen. Dat heeft gevolgen voor militairen en burgers. En daarbij wordt de eindloonregeling van militairen heel hard aangepakt. De nieuwe voorstellen van Staatssecretaris 08 oplinie september 2014

9 We zitten in de hoek waar de klappen vallen H Stafofficier Niels vond de manifestatie belangrijk genoeg om een flink eind naar Den Haag af te reizen. Het is sowieso een signaal aan de politiek en de legerleiding dat er eindelijk iets aan het personeel gedaan moet worden. Dat er defensiebreed al teveel is bezuinigd is al in het nieuws geweest, wij willen laten zien dat er niet alleen op materieel gebied is gesneden maar ook in het personeel. De legerleiding roept dat personeel belangrijk is en dat personeel de kracht van de landmacht is. Dat willen we terugzien in waardering. Want als we er moeten zijn voor een missie dan staan we er altijd. Maar nu wij een keer wat vragen, krijgen we niets. We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Daarbij worden we onevenredig gepakt door de WUL. En terwijl de rest van Nederland wel wordt gecompenseerd voor het AOW-gat worden wij dat niet. Langzaam komt nu in Nederland het besef dat we te ver zijn doorgeslagen met bezuinigen op Defensie. Als er nu meer geld naar Defensie gaat, moet dat binnen de organisatie evenredig besteed worden, dus ook aan ons, het personeel. De minister heeft al twee keer een toezegging gedaan om een voorstel voor de WUL aan de vakbonden voor te leggen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. oplinie september

10 werk en inkomen Werklast is te hoog»willem is planner op een militair opleidingsinstituut. Ook hij woont niet echt naast de deur, maar hij heeft redenen genoeg om bij de manifestatie aanwezig te zijn. Omdat het nodig is en omdat ik eerlijk behandeld wil worden. De hele achterban bij ons is unaniem van mening dat de werklast te hoog is en dat het teveel stress oplevert, omdat er teveel is gesneden in de organisatie. Goed, de reorganisaties hebben dan wel wat minpunten naar voren gebracht, maar aan de menselijke kant hebben ze werkelijk niets gedaan. Alleen voor de materiële kant is gezorgd. Klijnsma gaan er verder toe leiden dat pensioenfondsen hogere financiële buffers op moeten bouwen. Als die plannen doorgaan zullen pensioenen jarenlang niet geïndexeerd kunnen worden. Dat is slecht voor de portemonnee van de ouderen van nu, want dat betekent inkomensachteruitgang. Maar dat is óók slecht voor jongeren. Ook hun pensioen wordt niet geïndexeerd waardoor zij later een fors lager pensioen hebben. Wat ons betreft kunnen die plannen dus bij het oud vuil worden gezet. De politiek moet sociale partners de tijd, de ruimte én de middelen geven om tot fatsoenlijke oplossingen te komen. Daarvoor moet óók minister Hennis zich, als werkgever van het Defensiepersoneel, hard maken. Bijzondere positie militair We wezen erop dat het kabinet en minister Hennis op geen enkele wijze rekening houden met de bijzondere positie van de militair, zijn verplicht leeftijdsontslag en het ontstaan van een AOW-gat van twee jaar. Militairen moeten verplicht met 60 jaar met leeftijdsontslag, de UKW. Militairen hebben dan een veel lager inkomen en bouwen na hun UKW nog maar beperkt pensioen op. Dat verplicht leeftijdsontslag komt door de aard van het werk, de bijzondere positie van de militair. Boven 60 jaar wordt het werk fysiek en mentaal haast onmogelijk. De VN-regels zeggen dat je na je 55e niet meer mag deelnemen aan een missie. De regering veronderstelt dat je dan maar gaat werken om je inkomen en je pensioen aan te vullen. Of je op je 60ste nog zo gemakkelijk aan een baan komt? De eerstvolgende keer dat de minister haar gezicht laat zien op het werk zal ik haar vragen of ze nooit meer wil zeggen dat ze waardering of respect voor ons heeft, want dan staat ze gewoon te liegen! Ik kan een goede CAO niet los zien van waardering of respect. Dus als je zulke woorden in de mond neemt en vervolgens er niet naar handelt door een knappe CAO af te sluiten en de WUL te repareren, dan ben je als minister voor mij geen knip voor de neus waard. Citaat uit het rapport Defensiepersoneel verdient beter In juli waren er werklozen, en werkgevers bieden oudere werkzoekenden nauwelijks kansen! Het Ministerie van Financiën legt Defensie voor elke militair die met UKW is een strafheffing op. Dit kost Defensie jaarlijks 160 miljoen euro, oplopend naar 170 miljoen in Dit is voor het kabinet eigenlijk broekzak-vestzak. Deze 160 miljoen moet vrijkomen voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Hiermee kan onder andere het AOW-gat deels worden gecompenseerd. AOW-gat Anne-Marie Snels: Ah ja, het AOW-gat. Omdat militairen verplicht met UKW moeten krijgen ze allemaal te maken met een fors AOW-gat. Het inkomensverlies kan oplopen tot zo n 9500 euro per jaar. De huidige overbruggingsregeling is wat ons betreft volstrekt onvoldoende. De werkgever heeft ruim twee jaar lang geweigerd met ons te praten over een oplossing voor dit probleem. Nu gaan we praten, maar ondertussen gaat de rechtszaak die we hebben aangespannen gewoon door. We houden de druk op de ketel. Serieuze waarschuwing De werkgever, de minister én de politiek moeten deze manifestatie als een serieuze waarschuwing beschouwen. We gaan lastige onderhandelingen in, over o.a. de arbeidsvoorwaarden, pensioenen, het AOW gat en de UKW. Daar moet de werkgever daadwekelijk wat te bieden hebben. Anne-Marie Snels: Zo niet, dan gaan we onze leden informeren en raadplegen. Dat doen we het liefst met álle Defensievakbonden. Maar onze twee centrales organiseren wel ¾ van alle vakbondsleden bij Defensie, dat moet de werkgever én de Minister zich goed realiseren. En boeken we geen succes, dan is deze manifestatie vandaag de opmaat naar verdere acties. Onze achterban is de Koekamp (manifestatieterrein t.o. het Malieveld, 26 mei 2011, 5000 defensiepersoneel en 1200 militairen) nog niet vergeten! 10 september oplinie JULI

11 Geen herstel vertrouwen Meer dan de helft van het Defensiepersoneel (militairen en burgers) heeft geen vertrouwen in de top van Defensie. Een overgrote meerderheid vindt dat minister Hennis het afgelopen jaar niet gelukt is om het vertrouwen te herstellen. Dat blijkt uit een enquête gehouden door de vakbonden AFMP en VBM. De uitslag werd op 12 september gepresenteerd tijdens de manifestatie op het Plein in Den Haag. De enquête is een logisch vervolg op de eerste opiniepeiling van 2013 (zie kader). Deze keer hebben we gemeten in hoeverre het in 2013 alarmerend lage vertrouwen van het defensiepersoneel in Defensie was hersteld. Helaas moeten we concluderen dat dat nauwelijks het geval is. Bijna 60% heeft geen (enkel) vertrouwen in de top van Defensie. In 2013 was dat 65%. Bij degenen die Defensie al hebben verlaten komt het zelfde beeld naar voren. Daarnaast heeft 43,6% van de ondervraagden geen (enkel) vertrouwen in de top van het eigen defensieonderdeel. In 2013 was dat 49%. Wijzen deze cijfers er op dat de Minister en de Defensietop er in zijn geslaagd om het vertrouwen te vergroten? NEE!! Maar liefst 85% vindt dat de minister van Defensie er niet in is geslaagd om hun vertrouwen in de organisatie te vergroten. Een groot deel van de respondenten (65,5%) vindt dat Defensie geen duidelijke visie voor de toekomst van de organisatie heeft. Niet in belang personeel Meer dan 80% geeft in 2014 aan dat Defensie het personeel niet ziet als het belangrijkste kapitaal, ondanks de vele mooie woorden van de Minister. 8 van de 10 geënquêteerden zeggen ook dat Defensie niet in het belang van het personeel handelt. Het percentage dat ontevreden is over Defensie als werkgever is licht gedaald. Tegelijkertijd heeft iets meer dan een derde (34,2%) een neutrale houding op dit punt. Dat was in ,6%. De antwoorden op dezelfde vraag, maar dan specifieker gesteld, lijken in 2014 juist een grotere onvrede te openbaren. Op de stelling Ik ben tevreden over de wijze waarop Defensie als werkgever mij als werknemer behandelt, reageert 59,9% met (geheel) oneens. Geen waardering Driekwart (75,7%) van de actief dienenden vindt dat Defensie hen niet de financiële waardering geeft die hen toekomt. De inzetbaarheid van het materieel en de beschikbaarheid van reserve onderdelen is (sterk) verslechterd volgens een overgrote meerderheid. Ook de ondersteuning door personeelsfunctionarissen heeft ernstig te lijden onder de voortdurende bezuinigingen. Wel woorden, geen daden In de enquête van 2014 is de vraag opgenomen of en in welke mate de Ik ben militair in hart en nieren maar de laatste jaren is mijn liefde voor het bedrijf naar een dieptepunt gezakt. Dat een minister 500 dagen geen beslissingen maakt omtrent het beleid voor haar personeel is in mijn ogen waanzin! Het is niet meer dan fatsoenlijk om de verantwoordelijkheid te nemen, iets waar deze minister duidelijk gebrek aan heeft. Defensie is een zinkend schip aan het worden waarbij de kapitein allang verdwenen is en het personeel moedig probeert te hozen. Met pijn in mijn hart spreek ik deze woorden uit! Vervolg op enquête 2013 H Oktober 2013 heeft de AFMP een enquête gehouden onder meer dan 1000 defensiemedewerk(st)ers, militairen en burgerpersoneel. Deze enquête peilde voornamelijk de meningen en gevoelens van het actief dienend defensiepersoneel over de dat jaar op Prinsjesdag aangekondigde bezuinigingen. De resultaten van deze enquête waren schokkend. De uitkomsten trokken terecht de aandacht binnen Defensie, bij de media en bij de Kamerleden. Uit de resultaten, gepresenteerd in het rapport In het belang van het Defensiepersoneel, loyaliteit kent haar grenzen sprak urgentie: herstel van het vertrouwen vereist inspanning van alle betrokkenen. De Minister en de top van Defensie hebben bij herhaling bezworen hard te werken aan het vergroten van het vertrouwen. Nu, bijna een jaar later, hebben de grootste bonden bij Defensie, AFMP en VBM, een verdiepingsslag gemaakt. Met een nieuwe enquête, deze keer ook opengesteld voor post-actief personeel (militairen en burgers met leeftijdsontslag, dan wel gepensioneerden) hebben de bonden de temperatuur van de organisatie opnieuw gemeten. Aan de enquête deden mensen mee, hiervan zijn meer dan 1500 momenteel werkzaam bij Defensie. oplinie september

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase Marechaussee vereniging maart 02 2013 WUL-dictaat van tafel door defensiebonden Meer grip op ontgroeningen tijdens coördinatiefase rené SCHILPEROORT vicevoorzitter hoofdbestuur Onbehoorlijk en discriminerend

Nadere informatie

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog?

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? 07 november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Alweer doofpotaffaire en gebagatelliseer

Nadere informatie

juni 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Partner uit buitenland? Check de blacklist oplinie

juni 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Partner uit buitenland? Check de blacklist oplinie 04 juni 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Partner uit buitenland? Check de blacklist oplinie 01 @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensiebesluiten: traag als een

Nadere informatie

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller 03 mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensie, never a dull

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014 Marechaussee vereniging juli 03 2014 Verslag 114 e Algemene Vergadering MARVER verzamelt VBGprobleemlanden Minister neemt MARVER-leden niet serieus JULI 2014 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Waarderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE

ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE ProDef PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE februari 2014 nummer 1 BULLETIN INHOUD 2 3 6 7 9 10 11 12 16 4 8 13 14 14 Column duo-voorzitter Terugblik arbeidsvoorwaardenoverleg 2013 AOW-gat procedure voor rechtbank

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 5-2015 Adviesraad overheid wil fors meer geld voor Defensie Reservisten als flexibele schil om krijgsmachtonderdelen Registratie blootstelling aan Chroom-6 nu door

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT:

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI 03 2015 ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MEER MAATWERK NODIG VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? STEL HET ABP IN GEBREKE! TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Aan het lijntje Het was het

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 2 Verslag 6 Pensioenpremies 2010 8 Verslag Symposium werkbezoek NA&A Behoud

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 05 SEPTEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: UITKOMSTEN NPB-enquête levensfasebewust personeelsbeleid ZORGPLICHT

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 3 130% norm UKW 4 Kortetermijnherstelplan van het vervallen ABP 7 Weinig

Nadere informatie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 3-2015 Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie MAANDBLAD VAN DE ACOM

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6. Voorzitter. Paul Koeslag. neemt afscheid. Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5

JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6. Voorzitter. Paul Koeslag. neemt afscheid. Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5 JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6 Voorzitter Paul Koeslag neemt afscheid Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5 Haal het beste uit de zorg met de Beter Af Polis Nu 25% EXTRA

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie