waarom MoLest? uitzondering op de regel betrouwbaar 28 Verzekerd!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "waarom MoLest? uitzondering op de regel betrouwbaar 28 Verzekerd!"

Transcriptie

1 Na de ramp...

2 ACHTERGROND Bijna driehonderd slachtoffers. 298 levens in één klap weggevaagd. Na de schok en het ongeloof over het neerhalen van vlucht MH17 moesten ook veel Nederlandse verzekeraars hun rampendraaiboek uit de kast trekken. Natuurlijk is een verzekering niet het eerste waar je aan denkt bij zo n tragedie, maar uit ervaring weten we hoe belangrijk het is om snel duidelijkheid te geven. Ongeloof. Verbijstering. Boosheid. Verdriet. De hele wereld ging door een achtbaan van emoties, toen op 17 juli het vliegtuig van Malaysian Airlines werd neergehaald. Toen duidelijk werd hoeveel Nederlanders bij de ramp betrokken waren, kwamen veel partijen in actie: het kabinet, ministeries, hulpverleningsorganisaties en, noodgedwongen, ook verzekeraars. Een verzekering is niet het eerste waar je aan denkt bij een drama van deze omvang, maar in het verleden denk aan Tripoli en de vuurwerkramp in Enschede hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om snel duidelijkheid te geven, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. Het klinkt wrang, maar naast het verdriet hebben nabestaanden ook te maken met heel praktische consequenties. Denk aan broers, zussen of ouders van de slachtoffers, die op vakantie waren en zo snel mogelijk terug naar Nederland wilden: betaalt en regelt de reisverzekeraar dat? Andere belangrijke vragen komen pas later: hoe moet het verder met de hypotheek of een levensverzekering waar ouders of kinderen een beroep op willen doen? Voor al die situaties gold dat we zo snel mogelijk helder wilden hebben hoe we er als branche mee omgaan. fotografie: Amrit Hoeba-- Passagierslijst Op de avond van de ramp berichtten de grote nieuwsstations al dat de ramp zeer waarschijnlijk was veroorzaakt door een luchtdoelraket. Weurding: Dat zou betekenen dat er sprake is van (groot) molest of terrorisme. Beide zijn in het algemeen uitgesloten op de verzekeringsdekking (zie ook het kader op pagina 28), maar in overleg met onze leden is besloten dat verzekeraars er in deze situatie voor de particuliere risico s geen beroep op doen. Bij dit soort gebeurtenissen moeten verzekeraars doen waarvoor ze zijn opgericht: zekerheid bieden als mensen in de kou komen te staan. Gelukkig was dat voor iedere verzekeraar een vol- nummer 3, oktober 2014 VERZEKERD! 27

3 Waarom molest? Burgeroorlogen, opstanden, gewapende conflicten, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij: zo wordt groot molest omschreven. Molest is vaak uitgesloten, omdat het risico zo onvoorspelbaar is en de schade dusdanig kan cumuleren, dat een verzekeraar er simpelweg niet garant voor kan staan. Naast groot molest is er ook klein molest (eveneens uitgesloten), zoals sabotage, werkstakingen, rellen en terrorisme. De historie van het al dan niet verzekeren van molest gaat eigenlijk terug naar het ontstaan van het particuliere verzekeringswezen zelf. Pas in de Eerste Wereldoorlog grijpt de overheid in, als in 1915 de Oorlogsmolestverzekeringswet van kracht wordt. Molest wordt dan gedekt en de staat treedt op als herverzekeraar, om te voorkomen dat de economie stilvalt. De wet vervalt alweer in 1920, maar wordt weer actueel als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. In 1939 wordt een Zee- en Luchtvaartverzekeringswet aangenomen. Transportverzekeraars mogen het risico dekken en de staat geeft aanvullende dekking. Voor alle overige verzekeringen zijn (schade)verzekeraars terughoudend met het dekken van molest en dat blijft sinds de Tweede Wereldoorlog zo. In 1993 wordt dekking van groot molest zelfs bij wet verboden: in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf staat dat schadeverzekeraars geen schaden mogen verzekeren die zijn veroorzaakt door groot molest. Als op 11 september 2001 twee vliegtuigen de Twin Towers in New York doorboren, komt klein molest ter discussie te staan. Voor terrorisme wordt op 15 augustus 2003 een aparte pool (de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden) in het leven geroepen, waarin verzekeraars, herverzekeraars en de overheid samen garant staan voor een dekking tot één miljard euro. Groot molest blijft een terugkerend issue, zoals bij de rellen in Haren in 2012, waarbij verzekeraars besluiten er geen beroep op te doen. Uiteindelijk wordt de Wet op het financieel toezicht aangepast. In artikel 3:38 staat nu dat schadeverzekeraars schaden door groot molest niet mogen dekken als die zich in Nederland voordoen. In zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen is het in het buitenland wél toegestaan risico s van molest te verzekeren in de algemeen gebruikelijke molestclausules, zolang De Nederlandsche Bank daar geen bezwaar tegen heeft. Voor levensverzekeringen bestaat in het algemeen geen molestuitsluiting. Wel kan in een oorlogssituatie worden overgegaan tot beperking van de uitkering. Uitzondering op de regel Op het verbod om molest te dekken, bestaat binnen Nederland een uitzondering. Zo heeft OOM Verzekeringen zich gespecialiseerd in het molestrisico. Het verzekeren van oorlogen is alleen toegestaan aan maatschappijen die op onderlinge basis (zonder winstoogmerk) werken; wij doen dat al sinds de Tweede Wereldoorlog, aldus algemeen directeur Marga Purvis. De molestverzekering van OOM wordt aanvullend op een opstalverzekering gesloten. De verzekering wordt het meest afgesloten door bedrijven die zakendoen met risicovolle landen, zoals banken, hotels en ambassades in Nederland. Daarnaast is molest een vast onderdeel van onze internationale ziektekostenverzekering. Zo voorkomen we dat verzekerden die in risicogebieden met molest te maken krijgen, tussen wal en schip vallen, aldus Purvis. 28 VERZEKERD! nummer 3, oktober 2014 strekt logisch standpunt. Overwegingen die meespeelden, waren vooral dat we snel duidelijkheid wilden bieden. En hoewel er nog weinig duidelijk was over de toedracht van de ramp, concludeerden we dat deze niet de kern van de molestbepalingen raakt (namelijk: de continuïteit van de verzekeringsbranche waarborgen). Door dat branchebrede standpunt, dat later in andere landen werd gevolgd, konden verzekeraars in actie komen. De coördinerend alarmcentrale Eurocross Assistance, die namens reisverzekeraars hulpverlening biedt, coördineerde de terugvluchten naar Nederland van nabestaanden (zie ook het artikel op pagina 30). Levens- en schadeverzekeraars hadden nog wel te maken met een aantal dilemma s. Normaal gesproken kan een levensverzekeraar pas uitkeren als er een getekende overlijdensverklaring is. Die kon in dit geval natuurlijk nog niet worden afgegeven, aldus Weurding. Veel verzekeraars wisten aanvankelijk niet of er verzekerden van hen in het vliegtuig zaten. Daarom hebben we het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd of wij een verrijkte passagierslijst (met namen en adressen) konden ontvangen uiteraard onder de voorwaarde dat verzekeraars daar uiterst zorgvuldig mee zouden omgaan en ze enkel en alleen zouden gebruiken om de hulp aan nabestaanden te versnellen. Betrouwbaar Buitenlandse Zaken ging akkoord en het Verbond adviseerde zijn leden de passagierslijst als overlijdensverklaring te beschouwen. Volgens Liesbeth Pecht, coördinator calamiteiten bij a.s.r., heeft dat het in gang zetten van een zorgvuldige hulpverlening enorm vergemakkelijkt. Van Tripoli herinner ik me dat zo n lijst er niet was en we op allerlei andere manieren aan passagiersgegevens moesten zien te komen. Dat kostte veel tijd en bovendien wisten we niet hoe betrouwbaar de gegevens waren. Dat laatste is ontzettend belangrijk, zeker als je door verschillende vertegenwoordigers van één slachtoffer wordt benaderd. Je wilt te allen tijde voorkomen dat je gegevens met een verkeerde persoon of partij uitwisselt.

4 Premie van tientallen miljoenen De tragische ramp met de MH17 roept de vraag op hoe grote luchtvaartmaatschappijen zijn verzekerd. Ze hebben immers met kostbare mensenlevens te maken en vliegen met peperduur materiaal. Hoe zit dat? Nationale-Nederlanden beaamt dat. Bij dit soort calamiteiten moet je heel zorgvuldig te werk gaan en heb je vaak met veel papierwerk en dus lange procedures te maken. Het was goed om nu zo snel te kunnen handelen, aldus Jack Ruben, kenniscoördinator Strategie & Klantbeleving van de Leven-divisie. Terughoudend Een aantal verzekeraars besloot, na overleg met Slachtofferhulp Nederland, in bepaalde situaties op een gepaste manier contact te zoeken met nabestaanden; zowel a.s.r. als Nationale-Nederlanden deed dat niet. Pecht: We hebben kort na de ramp ons calamiteitenteam bij elkaar geroepen, uitgezocht wie bij ons verzekerd was en vier mensen achter de telefoon gezet die de hele dag beschikbaar waren voor vragen. We zijn mensen niet actief gaan benaderen. Je moet nabestaanden eerst de gelegenheid geven om te rouwen. Hoe het verder moet met de hypotheek of de autoverzekering, is volstrekt onbelangrijk. Als mensen eraan toe zijn om dat soort zaken te regelen, melden ze zich vanzelf en dan hebben wij alvast nagedacht over een mogelijke oplossing. Nationale-Nederlanden volgde eenzelfde lijn. Ruben: Normaal gesproken hoor je pas van een overlijden als nabestaanden contact opnemen; nu hadden we voorinformatie. Dat zorgde voor een dilemma, want wat moet je met die informatie doen? We hebben daar bij het Verbond met andere verzekeraars over gesproken. Al snel besloten we niet voor een actieve benadering te kiezen, maar wel te zorgen dat áls nabestaanden zouden bellen, ze meteen de juiste persoon aan de lijn zouden krijgen en niet eerst hun hele verhaal hoefden te doen. Les voor de toekomst Achter de schermen werd nog een aantal procesmatige zaken in gang gezet. Wij hebben meteen de automatische incasso s gestopt; je wilt natuurlijk niet dat nabestaanden een aanmaningsbrief ontvangen of, nog erger, dat polissen worden geroyeerd wegens wanbetaling, aldus Pecht. Luchtvaartmaatschappijen hebben allerlei verzekeringen. De belangrijkste bieden dekking tegen materiële schade aan het vliegtuig (Hull) en aansprakelijkheid (Liability), vertelt Hugo Kidston van Allianz Global Corporate & Specialty. In de verzekeringswereld worden ze samen vaak een all risk-verzekering genoemd, omdat ze als een gecombineerde polis worden afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen schade van passagiers, maar ook die van derden. Bijvoorbeeld wanneer een vliegtuig neerstort en er ook slachtoffers op de grond zijn of gebouwen worden verwoest. Daarnaast hebben luchtvaartmaatschappijen een verzekering tegen materiële schade aan het toestel die het gevolg is van oorlog of terrorisme (Hull war). De schade bij een ramp met een vliegtuig kan zo groot zijn, dat vrijwel geen enkele verzekeraar het risico helemaal alleen kan dragen. Bij het verzekeren van een luchtvaartmaatschappij zijn daarom meerdere verzekeraars betrokken die elk een deel van het risico dragen. Kidston: Dat gebeurt op basis van co-assurantie. Eén verzekeraar is de leidende partij is en de andere volgen. Er kunnen tot wel twintig volgende verzekeraars zijn. Allianz was de leidende verzekeraar voor de all risk-verzekering van Maylasia Airlines. Dekking tegen oorlog (Hull war) had de maatschappij lopen bij de Britse verzekeraar Atrium, die deel uitmaakt van de verzekeringsmarkt Lloyd s. Ook bij die polis zijn meerdere verzekeraars betrokken. De materiële schade lijkt vooralsnog gedekt bij Atrium. De verzekeraar maakte kort na de ramp bekend uit te keren als het toestel inderdaad is neergeschoten. Alleen al de Boeing 777 van Malaysia Airlines zou verzekerd zijn voor zo n honderd miljoen dollar (ruim zeventig miljoen euro). De premies die grote luchtvaartmaatschappijen betalen, lopen in de tientallen miljoenen euro s per jaar. Elk jaar worden premies opnieuw vastgesteld op basis van de activiteiten van de maatschappij, legt Kidston uit. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vloot en de vliegroutes en het aantal passagiers dat op een vlucht mee kan. Na een forse stijging van de premies in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001, zijn deze de laatste jaren gedaald. Aan die dalende trend komt nu waarschijnlijk een einde; mede door de ramp met MH17. Vooral de premies voor verzekeringen die dekking tegen oorlogsrisico bieden, kunnen flink stijgen. nummer 3, oktober 2014 VERZEKERD! 29

5 Een emotionele achtbaan Janna Kriek weet nog precies waar ze was toen ze het telefoontje kreeg. Ik was op een barbecue en werd gebeld door een collega. De melding was rond vijf uur s middags via een nieuwssite bij onze alarmcentrale binnengekomen en we hadden al snel door dat het groot zou zijn. Kriek, calamiteitencoördinator bij Eurocross Assistance, had die avond dienst. Ze spoedde zich naar het kantoor in Leiden en haar eerste actie was om de andere alarmcentrales te informeren. Dat is niet meer dan een korte mededeling geweest, zodat de alarmcentrales wisten dat wij ermee aan de slag zouden gaan. Eurocross is dit jaar de coördinerend alarmcentrale en dat houdt in dat zij van 1 april dit jaar tot 1 april volgend jaar de hulpverlening aan Nederlandse reizigers bij calamiteiten in het buitenland coördineert. Na de melding aan de andere vier centrales gaat Kriek het calamiteitenoverleg in. Een intern overleg, met een stuk of acht personen dat volgens haar rustig en goed verliep. Iedereen schoot meteen in de werkmodus en het protocol trad in werking. Dit zogenoemde calamiteitenprotocol treedt in werking als er bij een calamiteit in het buitenland acht of meer Nederlanders zijn betrokken. Het komt er in de praktijk op neer dat de coördinerend alarmcentrale bij een calamiteit zo snel mogelijk informatie moet verzamelen. Een van de eerste acties van Kriek is dat ze een groep hulpverleners apart zet. De eerste avond kregen we zo n 250 telefoontjes van familie, vrienden, buren en kennissen waarin we vooral een luisterend oor moesten bieden. Luisterend oor De uitzonderlijke situatie van de ramp met de MH17 wordt het calamiteitenteam al snel duidelijk. Vanzelfsprekend hebben wij meteen het overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken gestart, die van het begin af aan de lead had. Het ministerie heeft nog diezelfde avond een apart telefoonnummer bekendgemaakt. Onze rol als alarmcentrale was daardoor anders dan anders, maar de verhalen aan de telefoon waren voor ons wel herkenbaar. Mensen wilden hun verhaal kwijt. In de eerste dagen kan Eurocross niet veel meer doen dan een luisterend oor bieden en informatie verzamelen. Daarnaast is voor ongeveer 65 nabestaanden de terugreis geregeld. Het overgrote deel van de nabestaanden die in het buitenland waren, wilde zo snel mogelijk naar huis. De een liet zijn caravan staan in Frankrijk, terwijl een ander vanuit Kuala Lumpur terug wilde. Zowel in de eerste dagen als daarna, als de lijst met slachtoffers bekend wordt gemaakt, is Eurocross met verschillende vragen bezig. Mensen vroegen zich allemaal af waar ze terecht konden voor meer informatie of hoe ze zo snel mogelijk terug naar Nederland konden. De ontreddering in ons land is groot. Nog steeds. Op een site van nabestaanden valt te lezen dat deze tragedie in alles anders is dan welke dan ook. Kriek kan zich daar wel in vinden. Iedereen kent wel iemand die getroffen is. Dat maakt deze calamiteit zo uitzonderlijk. Onze hulpverleners zijn gewend om hulp te verlenen en een luisterend oor te bieden. Dat kunnen ze ook, maar dit was een emotionele achtbaan. fotografie: ivar pel Toch kon a.s.r. niet alles ondervangen. Toen een van de slachtoffers die bij ons was verzekerd, werd geïdentificeerd, is de normale wettelijke procedure in gang gezet. Dat betekent dat er een officiële overlijdensverklaring wordt afgegeven, die automatisch in de Gemeentelijke Basisadministratie wordt geregistreerd. In ons pensioensysteem krijgen wij daar vervolgens een melding van, en wordt er een brief naar de partner gestuurd dat is ook in dit geval gebeurd, terwijl de partner zelf ook in het vliegtuig zat. Gelukkig is het goed uitgesproken met de nabestaanden, maar dit voorval heeft me wel weer doen inzien hoeveel processen in onze branche volautomatisch verlopen en hoe voorzichtig we daarmee moeten zijn. Voor ons is dit een les voor de toekomst. Molest Los van de praktische dilemma s kwam branche - breed het begrip molest weer ter discussie te staan. Te gek voor woorden dat we bij dit soort zaken in eerste instantie in een Pavlov-reactie schieten: is het terreur? Is het molest?, reageert Freek Wansink, vicevoorzitter van het Verbond en bestuurslid van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). We moeten niet in definities denken, maar ons afvragen wat we beogen te verzekeren en wat niet. Molest is ooit in het leven geroepen voor rampen die zó groot zijn, dat verzekeraars er zelf aan onderdoor zouden gaan als ze moeten uitkeren. Zolang een bedrijfstak niet omvalt, moet je er in mijn ogen gewoon staan als verzekeraar. Dit najaar gaan verzekeraars een discussie voeren over de molest-definitie. Wansink: De ramp met de MH17 is niet de directe aanleiding, maar bevestigt ons in de opvatting dat de huidige definitie van molest niet meer van deze tijd is. Als je ziet wat er momenteel in de Gazastrook en Irak gebeurt, waar complete steden worden gebombardeerd, dan kun je je voorstellen dat dat de dekking van verzekeraars te boven gaat. In Nederland hebben we echter vooral te maken met incidenten die volgens de letter wellicht onder molest of terreur zouden kunnen vallen, maar waarbij de continuïteit van de bedrijfstak niet in het geding komt en verzekeraars besluiten toch uit te keren. Neem de rellen in Haren of de beschietingen in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Wansink vindt dan ook dat goed moet worden gekeken naar molest in relatie tot terreur. Een gewapend conflict valt onder molest, maar zodra de dader er iets ideologisch bij roept, is het ineens terrorisme. Het is raar dat de afzender bepaalt of het om terreur of molest gaat; een nabestaande heeft daar geen enkele boodschap aan. < 30 VERZEKERD! nummer 3, oktober 2014

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-161) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141 Voorwaarden Schadepolis Algemeen Uw rechten & plichten Nummer: AV-01-141 Wat wilt u weten? over de Algemene rechten & plichten Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan. Schadepolis Algemeen 3 1. Wie

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-171) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket Algemene voorwaarden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Algemeen 1. Wie is de verzekeringnemer?...3 2. Bij wie heeft u de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? over uw Schadeverzekering Zakelijk?

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen ZAV15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel

Nadere informatie

Voorwaarden ZBA-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden ZBA-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Bestelauto - Pakket Pechhulp Nederland Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden ZBA-BV-07-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Pechhulp en vervangend vervoer Nederland - Verzekerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons Algemene voorwaarden Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27682 17.01 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV18

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV18 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV18 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten Algemeen 5 1. Wie is de verzekeringnemer?

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (Model ZPA-BV-07-151) Personenauto - Pakket Pechhulp Nederland Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Pechhulp en vervangend vervoer

Nadere informatie

Schadeverzekering Zakelijk Algemeen

Schadeverzekering Zakelijk Algemeen Schadeverzekering Zakelijk Algemeen Voorwaarden ZAV18 Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden ZPA-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden ZPA-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Personenauto - Pakket Pechhulp Buitenland Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden ZPA-BV-08-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Pechhulp en vervangend vervoer buitenland -

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (Model ZBA-BV-08-151) Bestelauto - Pakket Pechhulp Buitenland Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Pechhulp en vervangend vervoer

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (EKO-RV-09-161) Extra kosten Milieuschade op het risicoadres Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (BDG-RV-07-151) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wat is verzekerd? 2 2 Welke schade en kosten zijn verzekerd?

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (AVB-BV-01-181) Aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag).

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag). ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden autoverzekering 2014 pechhulp Deze voorwaarden beschrijven de pechhulpverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering biedt hulpverlening bij pech met uw auto. U

Nadere informatie

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag).

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag). ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden autoverzekering 2014 ongevallen inzittenden Deze voorwaarden beschrijven de ongevallen inzittendenverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een bedrag

Nadere informatie

Voorwaarden BSC-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden BSC-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Omzet - Bederf gekoelde voorraad Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden BSC-RV-08-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wat is verzekerd?...2 2. Welke gebeurtenissen

Nadere informatie

Ticketgarantieverzekering

Ticketgarantieverzekering 60 23 50 N 5 14 18 E Klaske Woolthuis Communicatiemanager Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten onze 3 Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze. Het is belangrijk

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering pechhulp

Voorwaarden autoverzekering pechhulp Voorwaarden autoverzekering pechhulp ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de pechhulpverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering biedt hulpverlening bij pech met uw auto.

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (ZAW-RV-01-151) Aanhangwagen WA Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 Verzekerd 3 1 Wie is

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (Model INV-RV-08-151) Inventaris - Geld Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wat is verzekerd? 2 2 Welke schade

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering ongevallen inzittenden

Voorwaarden autoverzekering ongevallen inzittenden Voorwaarden autoverzekering ongevallen inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de ongevallen inzittendenverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een bedrag

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen Pauzemonument in Utrecht Hulp voor achterblijvers van vermiste personen In deze folder vindt u praktische tips en leest u wat u kunt regelen als achterblijver van een vermiste. Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Voorwaarden AVB-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden AVB-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden AVB-BV-01-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wie zijn de verzekerden?...2 2. Welke

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (ZAW-RV-09-151) Aanhangwagen - Opbouw eigen gebrek Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Opbouw eigen gebrek 3 Verzekerd 3 1

Nadere informatie

Voorwaarden ZAW-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden ZAW-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Aanhangwagen - Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden ZAW-RV-01-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wie is de verzekerde?...2

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering ongevallen inzittenden

Voorwaarden autoverzekering ongevallen inzittenden Voorwaarden autoverzekering ongevallen inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de ongevallen inzittendenverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een bedrag

Nadere informatie

Voorwaarden INV-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden INV-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inventaris - Geld Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden INV-RV-08-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wat is verzekerd?...2 2. Welke schade is verzekerd?...2

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (AVB-RV-09-151) Aansprakelijkheid - Gestalde objecten Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Productwijzer Pechhulpverzekering

Productwijzer Pechhulpverzekering Pechhulpverzekering Productwijzer Pechhulpverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pechhulpverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (ZAW-RV-11-151) Aanhangwagen - Opbouw schade aan eigen zaken Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Opbouw schade aan eigen zaken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Voorwaarden VRO2015-ALG 1 Leeswijzer Checklist... 3 Voorwaarden die voor iedereen gelden... 4 Waarvoor bent u verzekerd?... 4 Welke voorwaarden gelden voor deze

Nadere informatie

Verzekeringen exclusief voor huurders. Het Triada Zekerplan

Verzekeringen exclusief voor huurders. Het Triada Zekerplan Verzekeringen exclusief voor huurders Een verzekering waarbij u zich thuis voelt speciaal voor huurders Speciaal voor u als huurder van Triada ontwikkelde Veldhuis Adviesgroep het Triada Zekerplan, een

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de schadeverzekering inzittenden van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Voorwaarden AVB-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden AVB-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Aansprakelijkheid - Gehuurde of gebruikte zaken Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden AVB-RV-07-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wie zijn de verzekerden?...2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1. Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius

Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1. Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1 Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Pensioen

De voorwaarden Generali Pensioen De voorwaarden Generali Pensioen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Pensioen. In deze voorwaarden leest u meer informatie over de wijze waarop u uw pensioen

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt

wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt { Ik} wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt I K B E P A A L A L L E S Z E L F I K B E P A A L A L L E S Z E L F Inhoud Ik weet precies waar ik aan toe ben 4 10 belangrijke aandachtspunten: 1. Ik heb

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Pensioen

De voorwaarden Generali Pensioen De voorwaarden Generali Pensioen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Pensioen. In deze voorwaarden leest u meer informatie over de wijze waarop u uw pensioen

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Ongevallenverzekering Collectief Voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen www.interpolis.nl 7899 032006 Philip de Bruin, Bloemenzaak Belle Fleur Een mooi gebaar voor werknemers Ongeveer acht

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

De zin en onzin van reisverzekeringen

De zin en onzin van reisverzekeringen De zin en onzin van reisverzekeringen Gepubliceerd: 19 mei 2017 15:16 Voor een deel van Nederland is de zomervakantie weer begonnen. Bij het boeken van een hotel en vliegtickets, dringt die ene vraag zich

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (AVB-RV-10-151) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Welke schade is verzekerd? 2

Nadere informatie

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Algemene voorwaarden Levensverzekeringen Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Indeling van deze algemene voorwaarden Deel 1 Deel 2 Hier

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Toelichting. c. Wijziging van het Besluit zorgverzekering met het oog op de dekking van terrorismeschade

Toelichting. c. Wijziging van het Besluit zorgverzekering met het oog op de dekking van terrorismeschade Artikel 1.11 (van het concept Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet) Het Besluit zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2.3 van het Besluit zorgverzekering komt te luiden: Artikel 2.3 1.

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

VOORWAARDEN GENERALI PENSIOEN. Verzekerd van alle aandacht.

VOORWAARDEN GENERALI PENSIOEN. Verzekerd van alle aandacht. VOORWAARDEN GENERALI PENSIOEN Verzekerd van alle aandacht. WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN Deze voorwaarden horen bij uw Generali Pensioen. In deze voorwaarden leest u meer informatie over

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden BSC-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden BSC-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Omzet - Eigen gebrek Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden BSC-RV-06-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wat is verzekerd?...2 2. Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?...2

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 2015 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

Protocol Grootschalige incidenten

Protocol Grootschalige incidenten Protocol Grootschalige incidenten Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Inleiding Grootschalige calamiteiten krijgen meer en steeds sneller aandacht van media en publiek. Dergelijke grootschalige

Nadere informatie

studentenverzekering

studentenverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden studentenverzekering 2014 aansprakelijkheid Deze voorwaarden beschrijven je aansprakelijkheidsverzekering van je studentenverzekering. Deze verzekering vangt financiële

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering. Altijd goed verzekerd erop uit

Doorlopende reisverzekering. Altijd goed verzekerd erop uit Doorlopende reisverzekering Altijd goed verzekerd erop uit 2 Uw reisverzekering goed geregeld Wel eens vergeten een reisverzekering af te sluiten voordat u wegging? Met een Doorlopende reisverzekering

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt IK BEPAAL ALLES ZELF

wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt IK BEPAAL ALLES ZELF IK BEPAAL ALLES ZELF Inhoud Ik weet precies waar ik aan toe ben 4 10 belangrijke aandachtspunten: 1. Ik heb een Onderlingehulp-adviseur

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie