nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken"

Transcriptie

1 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken Een onderwijskwalificerend opleidingstraject (OKOT) richt zich tot niet-werkende werkzoekenden die een knelpuntberoep wensen uit te oefenen, maar niet beschikken over het vereiste diploma of competenties. Het is een duurzame tewerkstelling waarin de werkzoekende de nodige competenties voor dat knelpuntberoep kan opbouwen en zo het gevraagde diploma kan behalen. 1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten. Welke OKOT-VDAB-trajecten werden in 2014 en 2015 opgezet? Graag totaalaantal per jaar en opdeling naar provincie. 2. De provinciale arbeidsmarktanalyse geeft ook aan met welke onderwijsinstellingen kan worden samengewerkt. Met welke onderwijsinstellingen en voor welk OKOT-traject werd in 2014 en 2015 een samenwerkingscontract gesloten? 3. Hoeveel bedraagt het jaarlijkse budget dat de VDAB krijgt ten voordele van het opzetten van OKOT-VDAB-trajecten? Graag een overzicht voor 2014 en 2015 apart. 4. Hoeveel niet-werkende werkzoekenden schreven zich in voor een OKOT-traject? Graag totaalaantal voor 2014 en 2015 en opdeling naar: a) leeftijd; b) gender; c) welk knelpuntberoep men wenst uit te oefenen; d) welk OKOT-traject men volgt: TKO, HBO, Welke evolutie onderkent de minister? 5. Hoeveel van de ingeschreven werkzoekenden in 2014 en 2015 behaalden hun diploma? Graag totaalaantal per jaar en opdeling naar: a) leeftijd; b) gender; c) welk diploma men behaald heeft; d) welk OKOT-traject men volgde: TKO, HBO,

2 Welke evolutie onderkent de minister? 6. Hoeveel van de ingeschreven werkzoekenden in 2014 en 2015 slaagden niet in het behalen van hun diploma? Graag totaalaantal per jaar en opdeling naar: a) leeftijd; b) gender; c) welk OKOT-traject men volgde: TKO, HBO, d) de reden van niet slagen (top 5). Welke evolutie onderkent de minister? 7. Hoeveel van zij die geslaagd zijn in 2014 en 2015 stroomden effectief uit naar werk? Graag totaalaantal per jaar en opdeling naar: a) leeftijd; b) gender; c) binnen welk knelpuntberoep men werkt; d) voltijds/deeltijds; e) welk OKOT-traject men volgde: TKO, HBO, Welke evolutie onderkent de minister? Deze vraag werd gesteld aan de ministers Hilde Crevits (235), Philippe Muyters (326).

3 PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT GECOÖRDINEERD ANTWOORD op vraag nr. 326 van 19 februari 2016 van ROBRECHT BOTHUYNE 1. Hieronder vindt u het overzicht van de OKOT-trajecten die opgezet werden in 2014 en 2015 per provincie Vlaan deren Antw erpen Lim bur g Oost- Vlaander en Bru ssel Vlaams- Brabant Opleiding 7de jaar BSO veiligheidsberoepen 3 x x x PBA bouw - 1ste jaar 1 x PBA ontwerp- en productietechnologie 1 x PBA elektromechanica 1 x PBA elektronica-ict 1 x PBA toegepaste informatica 2 x x PBA verpleegkunde 6 x x x x x x PBA kleuteronderwijs 3 x x x PBA lager onderwijs 3 x x x Se-n-se industriële vormgeving 1 x Se-n-se chemische procestechnieken 2 x x Se-n-se productie- en procestechnologie 3 x x x Se-n-se internationaal transport en goederenverzending 1 x Se-n-se tandartsassistent 2 x x Se-n-se apotheekassistent 1 x Se-n-se optiektechnieker 1 x Se-n-se opvoeder leefgroepenwerking 1 x Se-n-se integrale veiligheid 5 x x x x x TKO binnenschrijnwerker 1 x TKO industrieel elektrotechnisch installateur 3 x x x TKO insteller - bediener van werktuigmachines (CNC) 2 x x TKO onderhoudsmecanicien 3 x x x TKO technieker aandrijfsystemen 1 x TKO onderhoudselektricien 1 x TKO procesoperator chemie 1 x TKO PC- en netwerktechnieker 1 x West- Vlaander en

4 TKO kok 2 x x TKO commercieel administratief bediende 2 x x TKO Transport- en Logistiek medewerker 1 x TKO zorgkundige 2 x x TKO opvoeder jeugd- en gehandicaptenzorg 6 x x x x x x HBO elektromechanica 2 x x HBO meertalig secretariaat 2 x x HBO logistiek, transport en mobiliteit 2 x x HBO boekhouden 6 x x x x x x Filiaalhouder retail (nietonderwijskwalificerend pionierproject) 1 x HBO verpleegkunde 6 x x x x x x HBO orthopedagogie 5 x x x x x Totaal opgezette trajecten: Vlaandere n Antwerp en Limburg Oost- Vlaandere n RDB Vlaams- Brabant West- Vlaandere n opleiding 7de jaar BSO veiligheidsberoepen 3 X X X HBO boekhouden 6 X X X X X X HBO bouw en houtconstructie 1 X HBO elektromechanica 2 X X HBO logistiek, transport en mobiliteit 2 X X HBO meertalig secretariaat 1 X HBO orthopedagogie 5 X X X X X HBO winkelmanagement 2 X X HBO verpleegkunde 6 X X X X X X PBA bouw 3 X X X PBA elektromechanica 2 X X PBA elektronica-ict 2 X X PBA kleuteronderwijs 3 X X X PBA lager onderwijs 3 X X X PBA ontwerp- en productietechnologie 2 X X PBA toegepaste informatica 2 X X PBA verpleegkunde 6 X X X X X X Se-n-se apotheekassistent 1 X Se-n-se chemische procestechnieken 2 X X Se-n-se industriële vormgeving 1 X Se-n-se integrale veiligheid 5 X X X X X

5 Se-n-se internationaal transport en goederenverzending 2 X X Se-n-se optiektechnieker 1 X Se-n-se opvoeder leefgroepenwerking 2 X X Se-n-se productie- en procestechnologie 3 X X X Se-n-se tandartsassistent 2 X X TKO binnenschrijnwerker 1 X TKO commercieel administratief bediende 2 X X TKO industrieel elektrotechnisch installateur 3 X X X TKO insteller - bediener van werktuig 2 X X TKO kok 2 X X TKO onderhoudselektricien 2 X X TKO onderhoudsmecanicien 3 X X X TKO Opvoeder jeugd -en gehandicaptenzorg 6 X X X X X X TKO procesoperator chemie 2 X X TKO technieker aandrijfsystemen 1 X TKO Transport- en Logistiek medewerker 1 X TKO zorgkundige 1 X Eindtotaal Een overzicht met welke onderwijsinstellingen samengewerkt wordt voor welke opleiding vindt u in Bijlage VDAB voorziet geen jaarlijks budget voor de OKOT-trajecten. In 2014 werd een bedrag van besteed voor de kosten van inschrijvingsgeld en leermateriaal voor de OKOT-trajecten. In 2015 bedroeg de kost voor inschrijvingsgeld en leermateriaal in functie van de OKOT-trajecten Het aantal gestarte unieke cursisten per opleidingsjaar bedroeg in 2014 over alle opleidingsjaren van alle OKOT-VDAB heen 5.579, in De opdeling naar leeftijd en gender is niet beschikbaar voor de opleidingen op niveau TKO en HBO. a) Opdeling per leeftijd gestarte opleidingsjaren op niveau PBA, Se-n-Se, 7 de jaar BSO Leeftijd

6 Totaal b) Opdeling per gender gestarte opleidingsjaren op niveau PBA, Se-n-Se, 7 de jaar BSO Geslacht Man Vrouw Totaal c) Er zijn geen gegevens beschikbaar over welk knelpuntberoep de cursist wenst uit te oefenen. d) In onderstaande tabel vindt u het aantal gestarte unieke cursisten per opleidingsjaar per type OKOT-VDAB-opleiding en een totaal. Type opleiding de BSO PBA Se-n-Se TKO HBO Totaal e) In de rapportering over de gestarte cursisten in OKOT tussen 2014 en 2015 merken we volgende evoluties: - het aantal cursisten is in 2015 licht gedaald ten opzichte van de verhoudingen tussen de onderwijsniveaus blijven dezelfde (meest trajecten op niveau HBO en PBA, grotendeels door de opleidingen binnen de zorgsector) 5. In 2014 hadden, over alle OKOT-VDAB heen, 1014 trajecten als eindcode van het laatste opleidingsjaar uitgevoerd en geslaagd. In 2015 waren dit 1390 cursisten. Dit zijn cursisten die hun opleiding afgerond hebben in een bepaald jaar. De opleiding is echter in één van de voorafgaande jaren opgestart. De groep cursisten over wie in onderstaande tabellen wordt gerapporteerd is dus niet dezelfde groep als die van het antwoord op vraag 4. Voor HBO orthopedagogie zijn in dit getal om registratietechnische redenen in sommige gevallen ook werkzoekenden gerekend die in hun voorlaatste opleidingsjaar de code uitgevoerd en geslaagd hadden. a) Opdeling per leeftijd Leeftijd / Totaal

7 b) Opdeling volgens gender Geslacht Man Vrouw Totaal c) De cursisten behalen het diploma of certificaat van de opleiding die ze volgden (overzicht zie antwoord 5.d). In het secundair volwassenenonderwijs en 7 BSO verwerven cursisten een diploma van het secundair onderwijs. In de Se-n-Se opleidingen verwerven cursisten een certificaat. In HBO-opleidingen kunnen cursisten een diploma van gegradueerde verwerven. In de PBA-opleidingen kunnen cursisten een Bachelordiploma verwerven. d) Opdeling per opleiding Overzicht 2014 Aantal PBA verpleegkunde 177 PBA kleuteronderwijs 9 PBA lager onderwijs 7 HBO logistiek, transport en mobiliteit 8 HBO boekhouden 9 HBO verpleegkunde 383 HBO orthopedagogie (= laatste of voorlaatste opleidingsjaar uitgevoerd geslaagd) 169 Se-n-se industriële vormgeving 5 Se-n-se chemische procestechnieken 4 Se-n-se productie- en procestechnologie 5 Se-n-se internationaal transport en goederenverzending 17 Se-n-se tandartsassistent 7 Se-n-se apotheekassistent 5 Se-n-se opvoeder leefgroepenwerking 3 Se-n-se integrale veiligheid 12 7de jaar BSO veiligheidsberoepen 6 TKO binnenschrijnwerker 4 TKO industrieel elektrotechnisch installateur 23 TKO insteller - bediener van werktuigmachines (CNC) 1 TKO onderhoudsmecanicien 22 TKO technieker aandrijfsystemen 5 TKO onderhoudselektricien 19 TKO procesoperator chemie 11 TKO PC- en netwerktechnieker 18 TKO kok 5 TKO hotelreceptionist(e) / check-in bediende 1 TKO commercieel administratief bediende 39 TKO Transport- en Logistiek medewerker 1 TKO Opvoeder jeugd -en gehandicaptenzorg 39

8 Totaal 1014 Overzicht 2015 Aantal 7de jaar BSO veiligheidsberoepen 9 HBO Boekhouden 86 HBO Elektromechanica 4 HBO orthopedagogie 193 HBO verpleegkunde 492 HBO Winkelmanagement 2 PBA Bouw 1 PBA kleuteronderwijs 19 PBA lager onderwijs 6 PBA toegepaste informatica 5 PBA verpleegkunde 257 Se-n-se apotheekassistent 7 Se-n-se chemische procestechnieken 4 Se-n-se industriële vormgeving 3 Se-n-se integrale veiligheid 27 Se-n-se internationaal transport en goederenverzending 17 Se-n-se optiektechnieker 1 Se-n-se opvoeder leefgroepenwerking 25 Se-n-se productie- en procestechnologie 6 Se-n-se tandartsassistent 19 TKO binnenschrijnwerker 5 TKO commercieel administratief bediende 42 TKO industrieel elektrotechnisch installateur 26 TKO insteller - bediener van werktuigmachines (CNC) 12 TKO kok 17 TKO onderhoudselektricien 12 TKO onderhoudsmecanicien 18 TKO Opvoeder jeugd -en gehandicaptenzorg 44 TKO PC- en netwerktechnieker 8 TKO procesoperator chemie 7 TKO technieker aandrijfsystemen 4 TKO Transport- en Logistiek medewerker 7 TKO Zorgkundige 5 Eindtotaal In de rapportering over het aantal afgestudeerden merken we dat het aantal behaalde diploma s in 2015 sterk gestegen is ten opzichte van Verklaring hiervoor is: - de sterke stijging in de zorg door de grotere aantallen cursisten - dat richtingen die recent werden opgezet, nu meer afgestudeerden kennen (bv. HBO Boekhouden)

9 6. In 2014 zetten 1476 cursisten hun OKOT-traject niet verder. In 2015 waren dit 1526 cursisten. De einddatum van het opleidingsjaar bepaalt aan welk jaar deze wordt toegewezen. Het opleidingsjaar is in één van de voorafgaande kalenderjaren opgestart. De groep cursisten over wie in onderstaande tabellen wordt gerapporteerd is dus niet dezelfde groep als die van het antwoord op vraag 4. In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van het aantal stopgezette opleidingen, onder a), b) en c) opgedeeld naar respectievelijk leeftijd, gender en type opleiding. Een cursist kan aan verschillende opleidingen hebben deelgenomen en wordt in dat geval meermaals geteld. Deze cijfers zijn: - inclusief de stopzettingen wegens tewerkstelling - inclusief de trajecten met toestand uitgevoerd en resultaat niet geslaagd. - exclusief stopzettingen i.f.v. heroriëntatie binnen het traject. - exclusief stopzettingen van cursisten die op het einde van een opleidingsjaar dat niet het laatste jaar is (vb. 2 de jaar verpleegkunde), geslaagd waren, maar hun traject niet verder zetten. a) Opdeling naar leeftijd Leeftijd Totaal b) Opdeling naar gender Geslacht Man Vrouw Totaal c) Opdeling naar type opleiding Opleiding (telkens alle opleidingsjaren samengeteld) Jaar: 2014 PBA bouw 3 PBA ontwerp- en productietechnologie 1 PBA elektromechanica 3 PBA toegepaste informatica 8 PBA verpleegkunde 213 PBA kleuteronderwijs 26 PBA lager onderwijs 36 HBO elektromechanica 1 HBO meertalig secretariaat 4 HBO logistiek, transport en mobiliteit 1

10 HBO boekhouden 52 Filiaalhouder retail 1 HBO verpleegkunde 812 HBO orthopedagogie 126 Se-n-se chemische procestechnieken 1 Se-n-se productie- en procestechnologie 13 Se-n-se internationaal transport en goederenverzending 7 Se-n-se tandartsassistent 1 Se-n-se apotheekassistent 1 Se-n-se opvoeder leefgroepenwerking 7 Se-n-se integrale veiligheid 5 7de jaar BSO veiligheidsberoepen 1 TKO binnenschrijnwerker 3 TKO industrieel elektrotechnisch installateur 15 TKO insteller - bediener van werktuigmachines (CNC) 4 TKO onderhoudsmecanicien 11 TKO onderhoudselektricien 10 TKO procesoperator chemie 4 TKO PC- en netwerktechnieker 2 TKO kok 27 TKO commercieel administratief bediende 16 TKO Transport- en Logistiek medewerker 2 TKO opvoeder jeugd- en gehandicaptenzorg 58 TKO zorgkundige 1 Totaal 1476 Opleiding (telkens alle opleidingsjaren samengeteld) Jaar: de jaar BSO veiligheidsberoepen 1 HBO Boekhouden 59 HBO bouw en houtconstructie 3 HBO elektromechanica 6 HBO logistiek, transport en mobiliteit 5 HBO meertalig secretariaat 6 HBO Orthopedagogie 140 HBO Verpleegkunde 796 HBO Winkelmanagement 7 PBA Bouw 4 PBA elektromechanica 1 PBA Kleuteronderwijs 59 PBA Lager onderwijs 78 PBA ontwerp- en productietechnologie 3 PBA toegepaste informatica 14 PBA Verpleegkunde 149

11 Se-n-se apotheekassistent 6 Se-n-se chemische procestechnieken 4 Se-n-se industriële vormgeving 2 Se-n-se integrale veiligheid 5 Se-n-se internationaal transport en goederenverzending 1 Se-n-se opvoeder leefgroepenwerking 14 Se-n-se productie- en procestechnologie 1 Se-n-se tandartsassistent 8 TKO binnenschrijnwerker 6 TKO commercieel administratief bediende 10 TKO industrieel elektrotechnisch installateur 6 TKO insteller - bediener van werktuigmachines (CNC) 2 TKO jeugd- en gehandicaptenzorg 70 TKO kok 33 TKO onderhoudselektricien 6 TKO onderhoudsmecanicien 8 TKO PC- en netwerktechnieker 2 TKO procesoperator chemie 5 TKO technieker aandrijfsystemen 1 TKO Transport- en Logistiek medewerker 1 TKO zorgkundige 4 Eindtotaal d) Reden van niet-slagen 2014 (over alle OKOT-VDAB heen) Niet geslaagd op einde van opleidingsjaar 661 Wegens langdurige ziekte 215 Wegens tewerkstelling tijdens opleiding 170 Wegens ongeschiktheid 165 Door de klant (over alle OKOT-VDAB heen) Niet geslaagd op einde van opleidingsjaar 662 Wegens langdurige ziekte 244 Wegens tewerkstelling tijdens opleiding 161 Wegens ongeschiktheid 193 Door de klant 170 We merken een lichte stijging in het aantal stopzettingen. Vooral bij de opleidingen PBA Kleuteronderwijs en PBA Lager onderwijs merken we een stijging. De uitval bij de opleidingen HBO verpleegkunde en PBA verpleegkunde is dan weer licht gedaald. De redenen waarom een traject wordt stopgezet blijven in grote lijnen gelijklopend over de twee jaren. We merken in 2015 wel een stijging bij de stopzettingen wegens ongeschiktheid en stopzettingen door de klant (dit zijn opleidingen die op vraag van de klant worden stopgezet en niet te catalogeren zijn onder een andere code) ten opzichte van 2014.

12 7. Sinds het vierde kwartaal van 2015 werd de uitstroommeting na competentieversterking aangepast. De uitstroomcijfers worden 3 maanden na het afsluiten van het opleidingstraject berekend. De meting is beperkt tot de cijfergegevens van het laatste kwartaal. Volgens de nieuwe meting is de uitstroom naar werk voor %. Voor de cursisten die de opleiding positief beëindigden ( uitgevoerd en geslaagd of stopgezet wegens tewerkstelling ) is de uitstroom naar werk 67.50%, voor de cursisten die niet slaagden of stopten met de opleiding is de uitstroom 34.36%. In 2014 was de uitstroom in totaal 53.7%. Voor de positief beëindigden was dit 66.96% en voor de negatief beëindigden 28.72%. a) opdeling naar leeftijd leeftijd_detail 2015 Aantal afgesloten clusters Uitstroom naar werk na 3 mndn (%) 2014 Aantal afgesloten clusters Uitstroom naar werk na 3 mndn (%) 18 tot en met 19 jaar 3 0,00% 2 0,00% 20 tot en met 24 jaar ,65% ,30% 25 tot en met 29 jaar ,97% ,38% 30 tot en met 34 jaar ,72% ,11% 35 tot en met 39 jaar ,09% ,17% 40 tot en met 44 jaar ,85% ,91% 45 tot en met 49 jaar ,38% ,37% 50 tot en met 54 jaar 57 35,09% 40 52,50% 55 tot en met 59 jaar 4 25,00% 6 66,67% Eindtotaal ,77% ,70% b) opdeling naar gender geslacht 2015 Aantal afgesloten clusters Uitstroom naar werk na 3 mndn (%) 2014 per kwartaal Aantal afgesloten clusters Uitstroom naar werk na 3 mndn (%) Man ,64% ,59% Vrouw ,20% ,86% Eindtotaal ,77% ,70% c) VDAB houdt niet bij in welk beroep iemand werkt na een OKOT-traject. d) VDAB houdt niet bij of iemand voltijds of deeltijds werkt na een OKOT-traject. e) De opdeling naar OKOT-traject vindt u in bijlage 2. Wat de uitstroommeting betreft, merken we in 2015 een lichte stijging ten opzichte van Dit zowel procentueel als in absolute aantallen. De kansen op tewerkstelling na de opleiding zijn ook beduidend hoger voor een cursist die het traject positief afsluit dan voor een cursist die stopt of niet slaagde voor de opleiding.

13 BIJLAGEN 1. Overzicht partners met wie een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten i.k.v. OKOT 2. Uitstroom naar werk na een OKOT-traject, opgedeeld per opleiding voor 2014 en 2015

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) Stand

Nadere informatie

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 331 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkzoekende 50-plussers - Doorstroming 50-plussers

Nadere informatie

OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT)

OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) Infosessie 9 OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) Provinciale netwerkdag Vlaams-Brabant L4-volwassenenonderwijs en Consortium In In vogelvlucht 1. Algemeen over OKOT Wat? Instapvoorwaarden?

Nadere informatie

Platform Levenslang Leren 15 oktober 2014

Platform Levenslang Leren 15 oktober 2014 Platform Levenslang Leren 15 oktober 2014 Agenda: 1. Goedkeuring verslag 28 mei 2014 2. Volwassenenonderwijs in cijfers : Eddy Demeersseman (onder voorbehoud) 3. HBO5 Actuele aanbod ontwikkeld door Howest

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

Met uitzondering van de leertijd en specifiek gericht op de voltijdse dagopleidingen heb ik volgende vragen aan de minister.

Met uitzondering van de leertijd en specifiek gericht op de voltijdse dagopleidingen heb ik volgende vragen aan de minister. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 585 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SYNTRA Vlaanderen - Voltijdse dagopleidingen SYNTRA organiseert

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Onderwijskwalificerende trajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT-VDAB) Competenties én een diploma voor een knelpuntberoep

Onderwijskwalificerende trajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT-VDAB) Competenties én een diploma voor een knelpuntberoep Onderwijskwalificerende trajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT-VDAB) Competenties én een diploma voor een knelpuntberoep A. Basisinformatie OKOT-VDAB 1. Wat? In een onderwijskwalificerend traject

Nadere informatie

2. Hoeveel ondernemingen werden in de eerste negen maanden van 2014 erkend door de RVA? Graag een overzicht per provincie.

2. Hoeveel ondernemingen werden in de eerste negen maanden van 2014 erkend door de RVA? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 44 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken De dienstencheque,

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS In deze lijst kan je zien welke opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft weer welke opleidingen de voorbije jaren vaak gekozen werden door startbaners.

Nadere informatie

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908.

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 247 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Geannuleerde Tussen januari 2013 en december

Nadere informatie

Rapport doorstroming 2007-2008

Rapport doorstroming 2007-2008 Rapport doorstroming 2007-2008 Inhoudstafel 1. Inleiding...4 2. Overzicht doorstroming...5 3. Voltijds onderwijs (TSO, BSO & BuSO)...6 3.1. Doorstroming per gewest 07-08...6 3.2. Evolutie per gewest...6

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs Inleiding Waarom een diploma secundair onderwijs behalen? 2 Waarom een diploma SO behalen? Jezelf ontwikkelen Goede basis voor hoger onderwijs

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS Welke opleidingen worden terugbetaald? In deze lijst kan je zien welke examens en opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie: 1. Het inschrijvingsgeld voor de examens van alle aangeboden

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 450.000 +1,5% 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2000 2010 2020 2030 0,0% -0,6% -0,4% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Infosessie stageproject Topcoaches voor Toptalent van O.T.M. Woensdag 18 september 2013 POM Limburg 1. Opleiding Kennis Arbeidsmarkt (OKA) Hoofddoelstelling: Bijdragen aan

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700 De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader Werkloosheid daalt Evolutie aantal NWWZ in Vlaanderen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 dec '04 jun '05 dec'05 jun '06 dec '06 Werkaanbod

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE Ambachtelijke beroepen Opleidingen

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg

Werkgoesting in de zorg Werkgoesting in de zorg POM-Limburg coördineert Limburgs Zorgplatform VDAB werkt samen : - via arbeidsmarktregie, - projectconsulenten-zorg - uitbreiding Social-profitopleidingen Focus op instroom en opleidingen

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2015

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2015 Meetkundigen Landmeter (m/v) 159 x x Bouwtechnici Technicus studiebureau bouw (m/v) 1635 x x! Calculator bouw (m/v) 1603 x x! Conducteur bouw (m/v) 1079 x x! Werfleider (m/v) 2584 x x Bouwarbeiders ruwbouw

Nadere informatie

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

Nadere informatie

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerlingen met een handicap Speciale onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Screening van de studierichtingen in het studiegebied Maatschappelijke veiligheid in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

Redder, nog steeds een knelpuntberoep?

Redder, nog steeds een knelpuntberoep? Redder, nog steeds een knelpuntberoep? In 2010 werd redder voor de eerste keer erkend als knelpuntberoep. Naar aanleiding daarvan stond het beroep redder meer in de kijker. In 2011 werd er een samenwerking

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK

Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK Opleidingscheques Stand

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet De Buitenschoolse kinderopvanginitiatieven De Bengeltjes en De Petteflet (voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar) zijn op zoek naar veertien

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen Voka aanpak en proefprojecten Ondernemers willen jongeren kansen geven en zetten duaal leren op de politieke agenda

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Screening van de studierichtingen in het studiegebied Fotografie in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

landmeter bij studiebureau, MOW RWO

landmeter bij studiebureau, MOW RWO 1 Licentiaat in de wetenschappelijke organisatie van werk op ISGEA- Bukavu, DRC Bac. Openbare administratie, Rwanda adviseur in de welzijnssector DAR BZ 2 Master in de rechten, Beijing rechter en professor

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg,

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg, Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS Opleiding verpleegkunde In- en uitstroom Zowel het federaal als het Vlaams sociaal akkoord voorzien in de creatie van bijkomende jobs. Een groot aantal

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Opgelet: Enkel de opleidingen uit het VWO die voorkomen op deze lijst komen in aanmerking voor het verhoogde max. van 180u omdat ze voorbereiden op een knelpuntberoep. Voor

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK Hoger onderwijs Kostprijs De materiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand FEBRUARI 2015 BAROMETER Taalgebruik in de Vlaamse Rand Deze nieuwe editie van de barometer gaat in op het onderzoek Taalgebruik in de Vlaamse Rand dat Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Optiek

Studieaanbod binnen het studiegebied Optiek Studieaanbod binnen het studiegebied Optiek Screening van de studierichtingen in het studiegebied Optiek in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van het studiegebied...

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

5.1. HET CERTIFICEREN VAN BEROEPSOPLEIDINGEN EN HET DIPLOMA

5.1. HET CERTIFICEREN VAN BEROEPSOPLEIDINGEN EN HET DIPLOMA 5.1. HET CERTIFICEREN VAN BEROEPSOPLEIDINGEN EN HET DIPLOMA Productidentificatie Type product: Procesbeschrijving voor het certificeren van VDAB-opleidingen vanuit onderwijs. Op http://www.lerenwerkt.org/professionelen/esf-project

Nadere informatie

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben:

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben: Het gemeentebestuur Hooglede zoekt JOBSTUDENTEN voor de dienst buitenschoolse kinderopvang De Boomgaard voor de krokus-, paas-, zomer- herfsten kerstvakantie! DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 ONTVANGEN JOBS Ingenieur 833 3868 4701 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica 1 2 Ingenieur elektromechanica

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

Bij de antwoorden, gelieve een opsplitsing te maken per provincie en tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Bij de antwoorden, gelieve een opsplitsing te maken per provincie en tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 132 van KOEN DANIËLS datum: 8 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Provinciale stakingsacties

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen Nieuwe dagopleiding sinds 01 01 Uniek in Vlaanderen Thomas More Kempen, Geel EM HBO5 luc.moonen@hik.be 1 Dagopleiding ook ism VDAB (OKOT-trajecten) Campus Geel Meer info: luc.moonen@hik.be ELEKTROMECHANICA

Nadere informatie