Robin s moeder vertelt...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robin s moeder vertelt..."

Transcriptie

1 Stelselwijziging jeugd Jeugd-lvb Robin s moeder vertelt... Is Robin uit logeren? Oh, gelukkig! Arthur vindt het soms helemaal niet erg dat zijn broer een paar dagen weg is. Zo is het eindelijk rustig in huis en krijgt hij zelf wat meer aandacht van Daniel en Iris, zijn ouders. Robin (negen jaar) is autistisch en verstandelijk beperkt. Hij zit op een speciaal kinderdagcentrum en verblijft regelmatig in een logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. Een gehandicapt kind erbij, daar houd je geen rekening mee als je aan kinderen begint, zegt Iris. Ik ervaar het wel als zwaar, Robin heeft gewoon ontzettend veel zorg nodig. De situatie Vrij snel na Robins geboorte valt het zijn ouders op dat de baby weinig contact maakt. Ze melden dit tijdens de eerste routinecontrole op het consultatiebureau. De kinderarts ziet genoeg aanleiding om Robins ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden. Als enkele maanden later blijkt dat zijn spraak zich langzamer ontwikkelt dan bij de meeste baby s, rijst het vermoeden van een ontwikkelingsachterstand. Bij zijn vier jaar oudere broer Max is een aan autisme verwante stoornis geconstateerd. Hij vindt sociaal contact lastig en heeft moeite 1

2 Stelselwijziging Jeugd De gedachte dat de zorg voor hem en óm hem nooit meer op zal houden, dat vind ik er nog het zwaarst aan. met leren. Veel van Robins gedrag lijkt op dat van Max wellicht is er met hem iets vergelijkbaars aan de hand. Alleen lijken de symptomen bij Robin nog sterker aanwezig dan bij zijn broer. Als peuter neemt Robins ontwikkelingsachterstand toe. Zijn woordenschat blijft beperkt, hij speelt niet of nauwelijks met andere kinderen, maakt geen oogcontact, is erg onrustig en fladdert voortdurend met zijn handen. Op aanraden van het consultatiebureau gaat hij naar een dagcentrum voor peuters met een ontwikkelingsachterstand. Gespecialiseerde pedagogisch medewerkers kunnen daar extra aandacht besteden aan zijn sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Op driejarige leeftijd wordt hij onderzocht in een kliniek voor jeugdpsychiatrie. Volgens de psychiater is de diagnose helder: Robin is klassiek autist, de zwaarste variant van alle stoornissen in het autismespectrum. Daarnaast heeft hij een verstandelijke beperking, wat maakt dat hij in zijn ontwikkeling steeds verder bij zijn leeftijdsgenoten zal achterlopen. Op aanraden van de psychiater gaat Robin Risperidon gebruiken, een medicijn dat zijn onrust wat wegneemt en de scherpe kantjes van zijn gedrag haalt. Zijn ouders beseffen dat Robin de komende jaren veel zorg nodig zal hebben. Hoe lang die zorg nodig zal zijn, en de mate waarin, is vooralsnog onduidelijk. Misschien wel zijn hele leven lang, zegt Iris. Dat vind ik er nog het zwaarst aan, de gedachte dat de zorg voor hem en óm hem nooit meer op zal houden. Indicatie Vanaf zijn vijfde is Robin leerplichtig en moet hij naar school. Op het peuterdagcentrum is men het er over eens dat dit voor hem geen haalbare kaart is. Zijn moeder: Een reguliere basisschool is uitgesloten, dat niveau kan hij gewoon niet aan. Een ZML-school, voor zeer moeilijk lerende kinderen, dat zou op termijn eventueel wel kunnen. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Daniel en Iris overleggen met het naburige kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. De manager van dit centrum geeft ook leiding aan het peuterdagcentrum en veel van de therapeuten worden op beide centra ingezet. Ze kenden Robin dus al, dat scheelt toch, die korte lijntjes. We waren het er snel over eens dat het voor hem de beste keuze was. Om voor plaatsing in aanmerking te komen moet de aanvraag voor AWBZ-zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) worden uitgebreid. Die aanvraag was destijds al gedaan voor het peuterdagcentrum, maar omdat Robin in plaats van enkele dagen de hele week in het centrum zal verblijven is uitbreiding noodzakelijk. De procedure wordt in gang gezet door de orthopedagoog van het kinderdagcentrum. Die stuurt een flink dossier mee: IQ-testen, het onderzoeksrapport van de psychiater, de evaluatie van het peuterdagcentrum. Daniel: Eigenlijk alle documenten die kunnen aantonen dat Robin hier het meest op zijn plek is. De aanvraag wordt positief beoordeeld. Het kinderdagcentrum vraagt vrijstelling van de leerplicht aan bij de gemeente een formaliteit en vanaf zijn vijfde verjaardag is Robin er van harte welkom. Kinderdagcentrum Op het kinderdagcentrum komt Robin terecht in een groep met zes andere kinderen, die allemaal in meer of mindere mate behoefte aan structuur hebben. De kinderen zijn tot s middags half vier op het centrum en worden dan met taxibusjes naar huis gebracht. De begeleiders krijgen ondersteuning van een groot aantal vrijwilligers en van een team bestaande uit gedragsdeskundigen, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopediste, een muziektherapeut en een bewegingsagoog. Normaal gesproken is er één begeleider op drie à vier kinderen, maar omdat er ook een meisje is dat één-op-één begeleiding nodig heeft, zijn er in Robins groep vrijwel altijd drie begeleiders aanwezig. Tussen de ouders en de begeleiders is niet veel persoonlijk contact. Wel is er een dagelijkse overdracht via een door Robin zelf meegenomen schrift, waar zowel zijn ouders als zijn begeleiders hun bevindingen in schrijven. Veiligheid en voorspelbaarheid zijn voor de kinderen erg belangrijk. De begeleiders werken daarom met vaste structuren: vrijwel elke dag verloopt hetzelfde en als er veranderingen zijn in het dagprogramma, dan worden die ver van tevoren duidelijk aangegeven. Omdat Robin erg visueel ingesteld is, werken de begeleiders met pictogrammen. Robin heeft in het centrum een eigen pictobord, waarop met behulp van pictogrammen het dagschema wordt aangegeven. Iris: Dat werkt heel goed voor hem. Ziet hij een appel, dan betekent dat: we gaan straks fruit eten. Bij een puzzelstuk weet hij: we gaan nu puzzelen. Dat geeft hem echt houvast. Alle activiteiten worden afgebakend met begin- en eindliedjes. Omdat de kinderen moeite hebben met klokkijken, wordt er gewerkt met een timetimer, een instrument waarop met een rood vlak aangegeven wordt 2 Jeugd-lvb

3 hoe lang een bepaalde activiteit nog duurt. Is het rode vlak weg, dan is het tijd voor de volgende activiteit. Het zijn allemaal manieren om de voorspelbaarheid te vergroten en het onverwachte zoveel mogelijk uit te sluiten. Dat is voor Robin ook echt wel nodig, vindt Iris. Als dingen onduidelijk zijn, dan heb je best een lastige aan hem. Hij kan dan de hele tijd door vragen blijven stellen. Mag ik op de ipad, mag Robin op de ipad? Twee of drie keer is dat prima, maar bij de twintigste keer gaat het toch op je zenuwen werken. Als hij echt in de war is, gaat hij huilen, schreeuwen, met spullen gooien, of soms zelfs op de grond liggen. Het is gedrag dat je bij een gezond tweejarig kind zou verwachten, maar dat is dan ook waar zijn sociaal-emotionele vermogens nu ongeveer liggen. Verstandelijk is hij iets verder. Hij is nu negen jaar en heeft het niveau van een vier-of vijfjarige. Toch zien zijn begeleiders zeker groei. Ze proberen Robin cognitief zo veel mogelijk uit te dagen en zijn zelfstandigheid te bevorderen. Daniel: Van de begeleiding krijgen we terug dat hij dingen erg snel oppikt, dat is natuurlijk heel leuk om te horen. Het enige lastige dat bij hem altijd speelt is het sociale aspect. Ze proberen hem weerbaarder en vaardiger te maken in het contact. Ook daarin maakt hij de laatste tijd kleine stapjes. Zo valt het de begeleiders op dat Robin de laatste tijd steeds vaker probeert een beetje ondeugend te zijn, hij doet dingen die niet mogen en kijkt vervolgens wat voor reactie dat oproept. Een volgende stap is wellicht dat hij beter leert om te gaan met de boosheid die zijn nieuwe gedrag bij andere kinderen en de begeleiders oproept. Iris: Het lijkt erop alsof het plafond van zijn ontwikkeling nog lang niet bereikt is. Waar de grens ligt is moeilijk te zeggen, het kan nog alle kanten op. Burn-out Daniel en Iris hebben allebei een baan en naast Robin zijn er ook nog Max en Arthur die zorg en aandacht verdienen. De drie kinderen zijn meestal rond vier uur s middags thuis en dat betekent dat tenminste één van beide ouders er moet zijn. Dat is echt heavy, vindt Daniel. De kinderen gaan heel leuk met elkaar om, maar het is vaak ook stoeien en vechten. Het maakt veel verschil of Robin wel of niet thuis is, hij vraagt zoveel extra aandacht. Dat komt vooral doordat hij in de stress raakt als er onvoorspelbare dingen gebeuren. Als ik een pak melk vergeten ben en ik moet weer even terug naar de supermarkt, dan kan hij totaal in paniek zijn. Situaties moeten steeds visueel voorbereid worden. De herhaling en het verwerken daarvan, dat vraagt enorm veel tijd en is erg zwaar. Rond Robins zesde verjaardag beginnen zijn ouders ernstige vermoeidheidsverschijnselen te krijgen. Zowel mentaal als fysiek zitten ze er flink door heen. Bij beiden wordt een burn-out geconstateerd. Iris: Dat kwam toch wel door Robin. Niet alleen door de zorg voor hem, maar ook door onze zorgen óm hem. We vroegen ons voortdurend af: hoe moet het straks, in de toekomst? We hebben alles bij elkaar wel een jaar niet gewerkt, we zijn er echt even uit geweest. Omdat de situatie thuis onhoudbaar wordt, gaat Robin een tijdje naar een crisisopvang. Ondertussen denken Daniel en Iris na over een meer structurele oplossing, want zo gaat het niet langer. Ondersteuning thuis Op aanraden van het kinderdagcentrum melden ze zich aan bij een organisatie die gespecialiseerd is in de ondersteuning van mensen met een beperking. De organisatie kijkt naar wat Robin nodig heeft om goed te kunnen functioneren en naar wat de ouders daarbij aan ondersteuning kunnen gebruiken. Daniel en Iris kunnen er terecht met vragen over Robins opvoeding en ontwikkeling en voor advies over regelgeving, geldzaken en een eventuele toekomstige school of woonvorm. Daniel: Ze werken niet specifiek met Robin, maar kijken eerder vanaf de zijlijn me. In onze situatie hebben ze naar mogelijkheden gezocht om ons wat te ontlasten. Heel praktisch: is het een idee dat Robin door iemand meegenomen wordt naar het zwembad of de speeltuin? Gewoon zodat wij op adem kunnen komen en even niet hoeven te zorgen. En ze adviseerden bijvoorbeeld om ook thuis met van die pictogrammen te gaan werken, zodat Robin beter begrijpt wat we bedoelen. Logeren In overleg met het kinderdagcentrum wordt gezocht naar een plek waar Robin op regelmatige basis kan logeren. Het centrum maakt onderdeel uit van een grote regionale organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Die organisatie heeft een groot aantal woon plekken waar kinderen met een verstandelijke beperking gedurende kortere of langere tijd kunnen wonen. In eerste instantie wordt gekozen voor een huis waar Robin in weekenden, midweken of schoolvakanties terecht kan. Dat huis is echter alleen open als er voldoende kinderen zijn. Daniel: Dat was voor ons erg lastig. Soms kregen ze het niet rond en dan hadden we Robin opeens toch weer drie weken thuis. Als je allebei een baan hebt, is dat haast niet te doen. Het lijkt erop alsof het plafond van zijn ontwikkeling nog lang niet bereikt is. 3

4 Gelukkig komt er snel een andere optie in beeld, een huis met een vaste groep van acht verstandelijk beperkte kinderen, waar ook ruimte is voor een logé. Wat helemaal mooi uitkomt, is dat het begeleidende team er deskundig is op het gebied van autisme. In eerste instantie gaat Robin er om de week een paar dagen logeren meestal doordeweeks, maar soms ook in het weekend. Net als op het kinderdagverblijf is het programma er bijzonder gestructureerd, iets waar alle kinderen op de groep veel baat bij hebben. Het bleek een heel goede keuze, zowel voor Robin als voor ons. Hij heeft daar de vaste structuur die wij hem niet altijd kunnen bieden. Er wordt echt heel goed voor hem gezorgd. Hij heeft ook altijd zin om er naar toe te gaan, gaat er ontspannen heen en komt ontspannen weer terug. En wij hebben het blijkbaar nodig, gewoon om ons weer even op te laden. We kunnen nu ook wat meer voor Max en Arthur zorgen, die hebben toch best onder de situatie te lijden gehad. Arthur was toch vaak degene die zei: Is Robin uit logeren? Oh gelukkig!. Dat vond ik nooit leuk om te horen, maar het was voor hem natuurlijk wel de realiteit. Dan was er eindelijk rust in huis en kreeg hij zelf wat meer aandacht. Daniel: Toch schaam je je er wel eens voor. We hebben zo veel zorg, is dat nou wel nodig? Maar als Robin thuis is en het is weer eens even heftig, dan denk je toch: ja, het is echt nodig. De nieuwe situatie bevalt zo goed dat Daniel en Iris, in samenspraak met het kinderdagcentrum, willen onderzoeken of het mogelijk is dat Robin permanent in het logeerhuis verblijft en om de week een weekend thuis is. Natuurlijk gaan we dan wel elke week bij hem langs. Maar zijn thuisbasis is dan in principe daar, we merken toch dat dat voor ons allemaal het beste is. Ik ben gewoon heel bang om terug te vallen in waar we geweest zijn. De toekomst Voor Daniel en Iris is het afwachten of het huis een permanente plek voor Robin heeft. De komende tijd zou het voor het gezin een geweldige ontlasting zijn. De verdere toekomst is onzeker. Veel zal afhangen van Robins ontwikkeling. Als hij zo doorgaat als in de afgelopen periode, dan kan hij over een paar jaar wellicht naar een ZML-school. En vandaaruit, met de nodige training en begeleiding, misschien zelfs zelfstandig wonen. Iris: Op het kinderdagcentrum zien ze het hem wel doen, zeggen ze. Zo niet, dan blijft hij in elk geval tot zijn 18e daar. En daarna zien we wel weer verder. Hoe dan ook, tot aan onze dood is Robin een zorg. En wie doet het als wij er straks niet meer zijn? Dat vind ik wel heel zwaar, die gedachte. Eva, persoonlijk begeleider kinderdagcentrum Op het kinderdagcentrum heeft Robin een vaste persoonlijk begeleider: Eva. Naast Robin heeft zij nog twee andere kinderen onder haar hoede. Ze verzorgt, observeert en ondersteunt de kinderen en is, samen met een team van gespecialiseerde therapeuten, verantwoordelijk voor hun behandeling. We organiseren individuele en groepsactiviteiten om de kinderen cognitief, sociaal en emotioneel uit te dagen. Uiteindelijk gaat het er vooral om hen zo veel mogelijk te stimuleren. Geen autist hetzelfde Autisme is een verzamelnaam, zegt Eva. De klassieke autist is de autist die we allemaal het beste kennen. Het is een beetje de hoofdpersoon uit Forrest Gump, iemand met veel dwangmatige handelingen, bijvoorbeeld dat alle deuren altijd dicht moeten zijn. Eigenlijk is ieder mens in zekere mate dwangmatig, alleen is het bij de klassieke autist zwaar overdreven en dus vinden we dat gedrag apart. Natuurlijk is geen autist hetzelfde. Maar ik zie wel dat het helpt als je autistische kinderen met dezelfde structuurbehoefte in een klein groepje bij elkaar zet. Robin heeft daar echt veel baat bij. In ons kinderdagcentrum kunnen we die structuur bieden; thuis hebben zijn ouders te maken met twee broertjes die ook aandacht willen. Dat is vaak lastig, omdat Robin in het contact met andere kinderen erg dwingend kan zijn. Doelen evalueren Eenmaal per jaar wordt de begeleiding van Robin geëvalueerd in een zogenaamd persoonlijk plan bespreking. Dan worden de doelen voor het komende jaar besproken en 4 Jeugd-lvb

5 Als ouders zo n verslag lezen, lijkt het vaak heel heftig. Mijn kind kan echt helemaal niks, denk je dan als vader of moeder. Maar als je je indicatie misloopt, dan ben je verder van huis. het schrijven van een indicatieaanvraag is dat best gevaarlijk, want zo loop je toch het risico dat die afgewezen wordt. Uiteindelijk kun je alles het beste zo precies mogelijk opschrijven. Als er gevraagd wordt kan het kind zelfstandig eten? dan ben je geneigd om ja te zeggen, omdat Robin best zijn vork in een boterhammetje kan prikken. Maar het antwoord is toch echt nee, want je moet hem altijd helpen bij het smeren en bij het kiezen van zijn beleg. Je moet dus goed kijken en opschrijven: wat kan het kind nu zelf en waarin heeft het ondersteuning nodig? Als ouders zo n verslag lezen, lijkt het vaak heel heftig. Mijn kind kan echt helemaal niks, denk je dan als vader of moeder. Maar als je je indicatie misloopt, dan ben je verder van huis. vastgelegd wie wat daarin gaat doen. We willen weten wat er op de verschillende plekken in het gezin, op het kinderdagcentrum en in het logeerhuis bereikt is en wat het perspectief voor de komende periode is. De ouders zijn bij die bespreking aanwezig, vanuit het kinderdagcentrum zijn onze orthopedagoog, psychiater en ikzelf erbij en vanuit het logeerhuis ook nog eens hun orthopedagoog en hun psychiater. Naast het jaarlijkse persoonlijk plan is er om de twee jaar een interdisciplinair persoonlijk plan, waarin behalve al deze mensen ook de therapeuten aansluiten die met Robin werken. Dat kan bijvoorbeeld een muziektherapeut zijn, een ergotherapeut of een logopedist afhankelijk van waar Robin die periode behoefte aan gehad heeft. Het grote voordeel is dat we al die therapeuten hier in huis hebben. Ze hebben gewoon een kantoortje in ons gebouw. De kinderen die therapie hebben worden er naar toe gebracht en kunnen daarna weer gelijk naar de groep. Robin heeft nu even geen individuele therapie, maar als dat wel het geval is, dan zitten we tijdens zo n IPP soms wel met een man of tien in de vergaderruimte. Uiteraard zijn er soms ook besprekingen tussendoor, bijvoorbeeld met de psychiater, over zijn medicatie. Die medicatie zorgt bij Robin echt voor stabieler gedrag, daar heeft hij veel baat bij. En het mooie aan Robin is dat hij vrijwel nooit vergeet om het in te nemen, dat hoort nou eenmaal bij zijn behoefte aan structuur. Indicatie in gevaar bij te positieve formulering In het verleden was het bij het schrijven van de verslagen beleid om bepaalde dingen zo positief mogelijk te formuleren, zodat het voor ouders niet te confronterend was om te lezen. We wilden als organisatie uitgaan van wat kinderen nog wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Maar bij Woonplaats van invloed op plaatsing? Qua vervoer zit er vanuit de overheid een grote verandering voor ons aan te komen. Vrijwel alle kinderen die hier komen, worden vervoerd met taxibusjes. Straks wordt het wellicht zo dat alleen gezinnen die binnen een straal van tien kilometer van het kinderdagcentrum wonen hun vervoer nog volledig vergoed krijgen. Woon je verder, dan moet je een eigen bijdrage gaan betalen. En er is ook sprake van dat je kind alleen maar hier geplaatst kan worden als je in de regio woont. Dat wordt allemaal nog best spannend. Wat als je wel binnen die straal van tien kilometer woont, maar net buiten de regio? Stel dat er geen vergelijkbaar kinderdagcentrum in de buurt is, wat dan? Je kunt mensen toch moeilijk dwingen te verhuizen als ze hun kind hier geplaatst willen hebben. Als organisatie hebben we bezwaar tegen de nieuwe regels aangetekend, maar vooralsnog is dat afgewezen. De politiek in Den Haag moet hier nu over beslissen. Ik ben erg benieuwd hoe het afloopt. Gemeente helpen bij beoordelen indicatie Ik kan me wel voorstellen, dat het voordelig is dat de lijnen straks wat korter zijn als de gemeente verantwoordelijk wordt. Er zijn dan vaste mensen die je altijd kunt benaderen en waarvan je weet dat ze de regio goed kennen. De eerste tijd is er natuurlijk ook het nadeel dat die mensen het werkveld niet goed kennen, ze hebben nog weinig idee van hoe ze dit moeten gaan invullen. Ik zie een potentieel gevaar dat ze, juist omdat ze weinig ervaring hebben, eerst veel te gemakkelijk gaan indiceren, waardoor ze snel door het geld heen zijn en de kinderen die het echt nodig hebben straks niet meer geplaatst kunnen worden. We moeten de gemeente daar echt bij helpen. Mijn voornaamste tip aan die mensen is uiteraard: kom bij ons langs! Ga eens kijken om wat voor kinderen het gaat, dan kun je die verantwoordelijkheid straks veel beter aan. 5

Robin s moeder vertelt...

Robin s moeder vertelt... JStelselwijziging Jeugd Jeugd met een beperking Robin s moeder vertelt... broer een paar dagen weg is. Is Robin uit logeren? Oh, gelukkig! Arthur vindt het soms helemaal niet erg dat zijn Zo is het eindelijk

Nadere informatie

Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Zeer moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind

Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Zeer moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Zeer moeilijk lerend Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind Inhoudsopgave Wat betekent het dat uw kind zeer moeilijk lerend

Nadere informatie

MEE Utrecht Ondersteuning bij leven met een beperking. Zeer moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind

MEE Utrecht Ondersteuning bij leven met een beperking. Zeer moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind MEE Utrecht Ondersteuning bij leven met een beperking Zeer moeilijk lerend Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind Zeer moeilijk lerend Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Diagnostisch centrum

Diagnostisch centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Als uw kind zich anders ontwikkelt De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als uw kind een ontwikkelingsachterstand of beperking heeft

Nadere informatie

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Hulp bij opvoeden en opgroeien Hulp bij opvoeden en opgroeien Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind met een (verstandelijke) beperking? Of heb je zelf een beperking en vragen over de opvoeding van je kind? Estinea biedt ondersteuning

Nadere informatie

Symfonie. Kinderdagcentrum van de Gemiva-SVG Groep

Symfonie. Kinderdagcentrum van de Gemiva-SVG Groep Symfonie Kinderdagcentrum van de Gemiva-SVG Groep Inleiding In 1991 is de Gemiva-SVG Groep in Oud-Beijerland een kinderdagcentrum gestart voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN Inhoud: - Zorgeloos op uitje -Wat is autisme? - Wat houd een uitje precies in? - 15 TIPS om uw uitje tot een succes te maken Marinka

Nadere informatie

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care Welkom bij het expertisecentrum! Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? U bent welkom bij een

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Peuters: lief maar ook wel eens lastig

Peuters: lief maar ook wel eens lastig Peuters: lief maar ook wel eens lastig Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Vraag 3 Bekijk scène 1, scène 2 en scène 3 nogmaals en lees de tekst De ontdekking.

Vraag 3 Bekijk scène 1, scène 2 en scène 3 nogmaals en lees de tekst De ontdekking. Feedbackvragen Casus Doortje Vraag 1 Lees de tekst De ontdekking en bekijk scène 2 en scène 3 nogmaals. Beantwoord daarna de vraag. Nemen de moeder en vader van Doortje voldoende afstand tot Doortje? a.

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: AWBZ-zorg en gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht Als een kind leerplicht is, is onderwijs in beginsel voorliggend op de inzet van begeleiding of behandeling

Nadere informatie

Het leven van Max en z,n mama *week 11*

Het leven van Max en z,n mama *week 11* Het leven van Max en z,n mama *week 11* Op naar de drie maanden toe, want Max is nu 11 weken oud. Daarna nog een maand van aftellen, dan zitten de vier maanden erop die Daan heeft geleefd. Hopelijk wordt

Nadere informatie

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 %

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 % Cliëntgroep 1 Cliëntgroep 1 4 % 16, 11, 4 % 16, 11, 31, 34, 31, 34, 1 16, 1 16, 9, 9, Somatische aandoening (65+) Mevrouw Jansen is 81 en heeft vorig jaar een hersenbloeding gehad. Ze is hierdoor aan de

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Perspectief voor ieder kind Mijn baby maakt nog steeds geen oogcontact, is dat normaal? Kan mijn dochter naar een

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0 [2]

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0 [2] Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0 [2] Voorwoord Voor je ligt het e-book: Praktisch en Positief Opvoeden met structuur van de PEPmethode. Op basis

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5 Kijken wat

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

Een onrustige baby (huilbaby)

Een onrustige baby (huilbaby) Een onrustige baby (huilbaby) Uw kind is aangemeld voor de polikliniek kindergeneeskunde van HMC Bronovo omdat het onrustig is, veel huilt en mogelijk minder goed drinkt. We spreken in dit geval van een

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking Promens Care Het beste voor uw kind Als ouder of vertegenwoordiger wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich thuis voelt, vriendjes

Nadere informatie

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren 0 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus 0011 00 ea Den Haag www.rijksoverheid.nl Maand 0 B-0000 0 tips

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

Emotionele rollercoaster, de geboorte Ziekenhuis opname

Emotionele rollercoaster, de geboorte Ziekenhuis opname Emotionele rollercoaster, de geboorte Ziekenhuis opname En toen werd ik weer opgenomen in het ziekenhuis, nooit verwacht dat het allemaal zo anders zou gaan als gehoopt. Niet wetend hoelang ik in het ziekenhuis

Nadere informatie

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving.

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Het was supergezellig. Ik kon met iedereen goed opschieten en we hebben allemaal leuke dingen gedaan, vertelt Dilano

Nadere informatie

Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen

Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen Wanneer u autisme heeft, ondervindt u problemen in het contact met anderen. Het kan zijn dat u geen contact maakt of juist veel aandacht vraagt. U kunt zich moeilijk

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris in hartje Amsterdam is onderdeel van de Joriskring en biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep Kinderopvang Irene Een bijzonder kind verdient speciale aandacht Kinderopvang Irene is een dagcentrum voor kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedragsproblemen.

Nadere informatie

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving.

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Het was supergezellig. Ik kon met iedereen goed opschieten en we hebben allemaal leuke dingen gedaan, vertelt Dilano

Nadere informatie

Leerplaatsomschrijving

Leerplaatsomschrijving Leerplaatsomschrijving Locatie/werkplek: De Campinglaan Onderdeel van KDC de Kleine Beer Adres: Postcode en woonplaats Vastgesteld: Campinglaan 1 a 9727 KH Groningen mei-2016 De Kleine Beer Kinderen/jongeren

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Willemijntje. Orthopedagogisch kinderdagcentrum

Informatie voor cliënten. Willemijntje. Orthopedagogisch kinderdagcentrum Informatie voor cliënten Willemijntje Orthopedagogisch kinderdagcentrum Wat is Willemijntje? Willemijntje is een orthopedagogisch dagcentrum (OPD) voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar bij wie

Nadere informatie

www.verzetsmuseum.org Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam

www.verzetsmuseum.org Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam www.verzetsmuseum.org Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam mede mogelijk gemaakt door Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede gefinancieerd met steun van het europees fonds

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND Leeftijd 0 tot 4 jaar Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Toch is er heel wat voor nodig voordat uw kind goed praat. Soms gaat het niet zo vlot met

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Soms gaat het leren praten niet zo vlot. Eén op de vijf kinderen op de basisschool start

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Praten leer je niet vanzelf

Praten leer je niet vanzelf jeugdgezondheidszorg Praten leer je niet vanzelf... hier ben ik www.icare.nl Over de spraak-taalontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker De pedagogisch medewerker Informatie voor ouders/verzorgers F0916-1250 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Er zijn leuke en fijne momenten in de opvoeding, maar ook moeilijke en zware momenten. Deze moeilijke momenten hebben soms te maken met een bepaalde fase

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coördinatiestoornis bij kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coördinatiestoornis bij kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coördinatiestoornis bij kinderen en jongeren Developmental Coordination Disorder (DCD) Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Onderwijs en ondersteuning op de basisschool. passend onderwijs voor ieder kind.

Onderwijs en ondersteuning op de basisschool. passend onderwijs voor ieder kind. Onderwijs en ondersteuning op de basisschool passend onderwijs voor ieder kind. ...passend onderwijs voor ieder kind. SPPOH 2 Inhoud 1. De basisschool: onderwijs en ondersteuning 3 4. Overleg met ouders

Nadere informatie

Opname op de Kinderafdeling in verband met overmatig huilen

Opname op de Kinderafdeling in verband met overmatig huilen Opname op de Kinderafdeling in verband met overmatig huilen Informatie voor ouders Afdeling Kindergeneeskunde Opname op de kinderafdeling Uw baby zal worden opgenomen op de Kinderafdeling, zodat uw baby

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

- mijn kind 74% - partner 4% - mijn vader/moeder 1% - cliënt die door mij geholpen wordt 12% - anders 9%

- mijn kind 74% - partner 4% - mijn vader/moeder 1% - cliënt die door mij geholpen wordt 12% - anders 9% Kortdurend verblijf Memo aanscherping kortdurend verblijf 3 juni 2011 Kortdurend verblijf is het tijdelijk logeren in een instelling, bijvoorbeeld een logeerhuis, zorghotel, verpleeg- of verzorgingshuis.

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren Na haar beroerte wilden we niet dat mijn

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht 1. Welke associaties heeft u bij het begrip Autisme? Contactgestoord, nemen geen initiatief. Beperkt in het sociaal wenselijk gedrag, grotere behoefte aan

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking ASVZ Touwbaan 1 Postbus 121 3360 AC Sliedrecht t 0184 491200 info@asvz.nl www.asvz.nl ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking anders denken anders voelen anders doen Psychotherapie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindelijk vrij,..tips voor een ontspannen vakantie met het hele gezin. by Jolanda Heusinkveld

Eindelijk vrij,..tips voor een ontspannen vakantie met het hele gezin. by Jolanda Heusinkveld Eindelijk vrij,..tips voor een ontspannen vakantie met het hele gezin. by Jolanda Heusinkveld Mijn naam is Jolanda Heusinkveld, moeder van 2 lieve gevoelige én ondeugende kinderen. Al zo'n 17 jaar coach

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. Het foetaal alcohol syndroom. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu. Het foetaal alcohol syndroom. www.kinderneurologie.eu Het foetaal alcohol syndroom Wat is het foetaal alcohol syndroom? Het foetaal alcohol syndroom is een combinatie van aangeboren afwijkingen bij een baby die veroorzaakt zijn door alcohol gebruik van de

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Ondersteuning van kind en gezin ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Voorpagina: Deborah Corpeleijn: Door de ondersteuning ervaar ik

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG VISIE OP PROBLEEMGEDRAG INLEIDING Bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kunnen zorgprofessionals en anderen terecht voor expertise over ernstig en aanhoudend probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag

Nadere informatie

Een kindje kan je ook beter maken

Een kindje kan je ook beter maken pagina 1 van 6 (/) donderdag 13 oktober 2016 - Binnenland Jens en Xena vormen met hun baby Ella en hun hond Bailey een mooi gezin. Jimmy Kets ZIJ GROEIDE NIET IN EEN GEZIN OP, HIJ HEEFT EEN BEPERKING Een

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Alle ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Ouders vragen

Nadere informatie

Aanmelding zij-instroom

Aanmelding zij-instroom Uw kind aanmelden op de Parkschool Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze school. Dit formulier is bedoeld voor leerlingen, die hiervoor al op een andere school hebben gezeten. Het

Nadere informatie

Meer over ambulante zorg

Meer over ambulante zorg Meer over ambulante zorg Ambulante zorg U heeft contact met een medewerker van de ambulante zorg van Maashorst. Wat doet deze medewerker precies en wat kan hij voor u betekenen? Wat is ambulante zorg?

Nadere informatie

Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving.

Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving. Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Emma woont sinds kort bij een woongroep van Pluryn. Onderwijs krijgt zij in het gebouw van haar woongroep. Zij ontdekt

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Angststoornissen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over angst

Angststoornissen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over angst ggz voor doven & slechthorenden Angststoornissen Als angst en paniek invloed hebben op het dagelijks leven Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over angst Herkent u dit? Iedereen

Nadere informatie

Zoek je een leuk woonhuis? Welkom bij De Zijlen!

Zoek je een leuk woonhuis? Welkom bij De Zijlen! Zoek je een leuk woonhuis? Welkom bij De Zijlen! Ben je op zoek naar een leuke woonplek met begeleiding? Zoek je vooral een vertrouwde plek voor jouw zoon of dochter? Waar jouw kind zichzelf kan zijn en

Nadere informatie

Er even tussenuit? Logeren bij Pluryn

Er even tussenuit? Logeren bij Pluryn Er even tussenuit? Logeren bij Pluryn Voor mensen met een handicap Logeren bij pluryn Voor gezinnen met een of meer kinderen met een handicap kan het fijn zijn om de dagelijkse zorg even uit handen te

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 20 maart 2012 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Behandeling. Onderstaand de volledige uitspraak

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 20 maart 2012 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Behandeling. Onderstaand de volledige uitspraak Onderwerp: Samenvatting: Vervolgindicatiestelling voor behandeling Driejarig jongetje met het syndroom van Down krijgt van het CIZ geen vervolgindicatie voor behandeling omdat de geldigheidsduur van de

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Onbekende ziekte in top-3 doodsoorzaken bij kinderen in Nederland

Onbekende ziekte in top-3 doodsoorzaken bij kinderen in Nederland PERSBERICHT Onbekende ziekte in top-3 doodsoorzaken bij kinderen in Nederland Metakids trekt aan de bel over hoge kindersterfte door metabole ziekten Amsterdam, 31 januari 2017 Metabole ziekten zijn een

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 De regeling vervoerskosten geldt voor scholen voor basisonderwijs,

Nadere informatie