De beste ganzen gebieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beste ganzen gebieden"

Transcriptie

1 De beste ganzen gebieden Tegenwoordig overwinteren er zo n 1,5 miljoen ganzen in Nederland. Ze zijn te vinden in grote groepen soms wel meer dan tienduizend bij elkaar- in noord, west en zuidwest Nederland. Daar waar uitgestrekte... Tegenwoordig overwinteren er zo n 1,5 miljoen ganzen in Nederland. Ze zijn te vinden in grote groepen soms wel meer dan tienduizend bij elkaar- in noord, west en zuidwest Nederland. Daar waar uitgestrekte graslandgebieden grenzen aan water voelen ganzen zicht het meeste thuis. Het is daarom niet verwonderlijk dat Fryslân ganzenprovincie nummer één is in Nederland, met bijna één miljoen wilde ganzen! De ongekende concentraties ganzen rond Anjum en Oostmahorn, in Zuidwest Fryslân en langs de Friese waddenkust zijn elke winter weer goed voor een schouwspel dat zijn weerga in Nederland niet kent. Maar ook elders, bijvoorbeeld in Zeeland en Zuid-Holland, langs de grote rivieren en langs de waddenzeekust van Groningen, kunnen we grote concentraties ganzen aantreffen. De beste ganzengebieden op een rij: Ganzenopvanggebieden de Guozzekrite en Kollumer Grien Waar: in de gemeente Dongeradeel in noordoost Fryslan, rond de dorpen Anjum en Oostmahorn, aan de oostkant van het Lauwersmeer Provincie: Fryslan Grootte: ha Kolgans Dwerggans 50 Grauwe gans Brandgans Korte beschrijving: Dit oudste ganzenopvangebied in Nederland bestaat uit uitgestrekte graslanden tegen de flank van het Lauwersmeer, in Noordoost-Fryslan. De agrarische natuurvereniging De Guozzekrite heeft de ganzen omarmd en waarborgt de rust in het gebied. Ook heeft ze een aantal informatiepanelen geplaatst. Rust en ruimte zijn hier de steekwoorden. Het gebied wordt doorsneden door enkele grotere wegen en een netwerk van zeer smalle, rustige landweggetjes. Er is voldoende gelegenheid langs de weg te stoppen om de ganzen vanuit de auto van dichtbij gade te slaan. Overal op de graslanden kunnen vanaf eind september tot in april groepen Kolganzen en Brandganzen woden gezien. Extra attractie vormen de Dwergganzen die in oktober en maart het gebied rond Tibma aandoen. Naast ganzen vallen de grote aantallen Goudplevieren en Smienten op. Bovendien is het een zeer goed weidevogelgebied. In het centrum van het gebied ligt de markante eendekooi, beheerd door Natuurmonumenten. De dorpjes in en rond het gebied Anjum, Oostmahorn, Tibma, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Paessens en Moddergat, zijn pittoresk en fraai behouden en zeker een bezoek waard. Bandpolder Waar: Ten westen van Lauwersoog, ingeklemd tussen waddenzeedijk en de N340 (Dokkum Lauwersoog) Provincie: Fryslan Grootte: 200 hectare Brandgans Rotgans 250 Korte beschrijving: Dit driehoekigge gebied tussen waddenzeedijk en de N340 is een eldorado voor vogels. Vooral in oktober treffen we er zeer grote groepen Brandganzen aan, en ook Rotganzen zijn er regelmatig te bekijken. Bij hoog water zit het gebied tjokvol steltlopers die van de achter de zeedijk gelegen wadplaten worden verdreven. Vele soorten eenden zijn te zien in en rond de brede watergangen en in het voorjaar huizen er veel weidevogels. Let op de baltsende Kemphanen! Lepelaars zijn zeer regelmatige gasten in het gebied, en vrijwel altijd zit er een aantal exemplaren met kleurringen tussen waar zouden ze vandaan komen? Ganzenopvanggebied Wunseradiel Zuid Waar: Langs de Friese IJsselmeerkust tussen de afsluitdijk, Bolsward en Workum Provincie: Fryslan Grootte: hectare

2 Kleine rietgans Kolgans Grauwe gans Brandgans Korte beschrijving: Dit uitgestrekte open graslandgebied strekt zich langs de IJsselmeerkust uit vanaf de afsluitdijk naar het zuiden. ook de buitendijks gelegen Workumerwaard, ook wel Polder Geele Strand genoemd, maakt er deel van uit. Ganzen zijn hier zeer talrijk, met name Kol- en Brandganzen. Verken het gebied via de smalle, bochtige wegen met de auto of op de fiets. Naast de ganzen ziet u er grote groepen Kievitten en Goudplevieren, en in het voorjaar trekken de Kemphanen hier in grote getale door. Bovendien is het een van de beste broedgebieden van de Grutto. Naast de vogels bieden de dorpjes Workum, Makkum, Piaam, en Ferwoude fraaie oude huisjes en leuke winkeltjes. Ganzenopvanggebied De Zuidwesthoek Waar: Tussen Bolsward en Staveren Provincie: Fryslan Grootte: hectare Kleine Rietgans Kolgans Grauwe Gans Brandgans Korte beschrijving: Oudegaaster Brekken, Fluessen en Morra: namen van meren die herinneren aan de Elfstedentocht. Maar de Zuidwesthoek is ook ganzengebied. Dit is het gebied om de Kleine Rietgans te zien. Ze zijn hier al vanaf eind september te bewonderen. Wist u dat de Oudegaaster Brekken een van de belangrijkse slaapplaatsen is voor Kleine Riet- (en andere) ganzen? Op grond daarvan is dit meer aangewezen als speciale beschermingszone onder de Europese Vogelrichtlijn. In december trekken de Kleine Rietganzen verder, richting Vlaanderen, maar in de loop van januari zijn er opnieuw grote aantallen Kleine Rietganzen te zien. Kolganzen en Brandganzen zijn er altijd volop in dit grote gebied. Heeg, Gaastmeer en Oudega zijn zomers belangrijke zeilsportcentra, maar ook 's winters kunt u hier heerlijk uitblazen achter een kop warme chocolademelk. Ganzenopvanggebied Bosk en Griede Waar: Tussen Staveren en Lemmer Provincie: Fryslan Grootte: hectare Kleine Rietgans Kolgans Grauwe Gans Brandgans Korte beschrijving: Verspreid in Gaasterland liggen graslanden waar we veel ganzen tegenkomen. Verder is Gaasterland een vreemde eend in de Friese bijt: lichtglooiend, oude bossen, en natuurlijk de befaamde kliffen bij Oudemirdum geven het landschap een heel eigen, bijzonder karakter. Schiermonnikoog Waar: Meest oostelijke bewoonde waddeneiland Provincie: Fryslan Grootte: polder 300 ha, kwelder circa hectare Brandgans Rotgans Korte beschrijving: Behoeft Schiermonnikoog het mooiste plekje van Nederland in nog een beschrijving? Een van de attracties tijdens het winterhalfjaar zijn de enorme groepen Brand- en Rotganzen in de polder. De hele polder is al jaren ganzenopvangebied en de vogels zijn volledig gewend aan mensen. U kunt lopend en fietsend uitstekend van de dieren genieten. Opvallend is het grote aantal Brandganzen met kleurringen, afkomstig van de Zweedse populatie. Omdat de Brandganzen hier zo tam zijn zijn de ringen soms met het blote oog af te lezen! In het voorjaar vinden we de ganzen ook op de begraasde kwelders aan de oostkant van de polder. Zeker niet missen: Het massaal opvliegen van de vogels in de avondschemering wanneer ze besluiten naar de slaapplaats op de kwelder te gaan. Het plotseling aanzwellende geluid uit de duizenden ganzenkeeltjes en de grote zwerm vogels die afsteekt tegen de ondergaande zon is beslist bijzonder!

3 Lauwersmeer Waar: Op de grens van Groningen en Fryslan, tussen Zoutkamp en Lauwersoog Provincie: Groningen Grootte: 400 hectare (ganzenopvanggebied) Grauwe Gans Brandgans Korte beschrijving: Uitgestrekte rietmoerassen, plassen, slikjes, graslanden: de Lauwersmeer is een veelzijdig en dynamisch gebied. Vroeger had de zee vrij spel in dit gebied. Het was een open verbinding met de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen werd in 1969 de afsluitdijk gebouwd. De natuur ontwikkelde zich nadien van een zout kweldergebied tot een wijds zoetwatergebied met rietvelden, bossen en grote wateroppervlakken. Een prachtig natuurgebied om in te wandelen, fietsen, varen, zwemmen en natuurlijk te genieten van de vele vogels. In het Nationaal Park Lauwersmeer streeft naar optimale natuurbescherming én naar zoveel mogelijk natuurgenieten. Op veel plaatsen zijn uitzichtpunten en vogelkijkvoorzieningen gemaakt. U kunt er bijvoorbeeld goed verstopt achter een scherm of in een hut vogels in hun gewone doen en laten observeren. Foeragerende lepelaars bij het Jaap Deensgat? Zwevende kiekendieven boven de Kollumerwaard, Grazende Brandganzen bij het Oude Robbengat of vechtende (baltsende) kemphanen in de Ezumakeeg. Dollard kwelders en polders Waar: Tegen de Duitse grens in het oosten van Groningen Provincie: Groningen Grootte: hectare binnendijks hectare buitendijks Grauwe Gans (najaar) Brandgans (voorjaar) Korte beschrijving: In dit meest noord-oostelijk gelegen deel van Nederland waan je je soms aan het einde van de wereld. Telkens wanneer je een oude slaperdijk passeert via een van de vele coupures, ligt er weer een nieuwe polder met wijdse, lege akkers achter. In de verte is het Nieuwe Staten Zijl, het gemaal op de grens met Duitsland, de enige hogere bebouwing. Achter de zeedijk gaat echter een heel andere wereld schuil: De Dollard, het laatste grote zoutwater estuarium in noord Nederland. Het westelijk deel van de uitgestrekte kwelders wordt begraasd en bestaat uit kort gras, het oostelijk deel is onbegraasd en wordt gedomineerd door hoger opgaande begroeing en riet. In het najaar zien we er vooral Grauwe Ganzen, maar aan het einde van de winter en gedurende het voorjaar is de Brandgans de alles-dominerende soort. Tot wel vijftigduizend Brandganzen kun je hier op een mooie ochtend zien. Kolganzen kunnen echter ook heel talrijk zijn. De Dollard wordt vooral gebruikt als slaapplaats, vanwaar de vogels uitwaaieren over de kwelders en richting het over de grens gelegen Rheiderland. Deze spectaculaire ochtendtrek is goed te aanschouwen vanuit vogelkijkhut de Kiekkaaste, die hoog boven het riet uittorent. Niet missen: combineer een ochtendbezoek aan de Dollard met een tripje naar het Rheiderland in Duitsland, geniet van de dorpjes langs de oevers van de Ems met hun stoere namen: Pogum, Hatzum, Petkum, Midlum en Critzum. Ganzen ten overvloedde! Ganzenopvanggebieden Zuiderzeepolder, Mandjeswaard, Kampereiland, Barsbekerbinnenpolder, Zwarte Water Waar: Oevers van de IIssel en het Ketelmeer in de kop van Overijssel, rond Kampen en IJsselmuiden Provincie: Overijssel Grootte: hectare Rietgans 740 Kolgans Grauwe Gans Nijlgans 290 Korte beschrijving: Op een steenworp afstand van Zwolle en Kampen liggen prachtige ganzengebieden langs de oevers van de IJssel, het Zwarte meer en het Ketelmeer. Hier liggen nog schitterende natte graslanden, doorsneden met talloze sloten met een hoge waterstand. Naast ganzengebied is dit ook soortenrijk weidevogelgrasland, iets waar we helaas steeds minder van hebben in Nederland.

4 Oostvaardersplassen Waar: Zuidelijk Flevoland, tussen Almere en Lelystad. Provincie: Flevoland Grootte: hectare Kolgans Grauwe Gans Brandgans Korte beschrijving: De Oostvaardersplassen vormen een natuurgebied van zo'n 6000 ha (= 60 km², een gebied van 6 bij 10 km) tussen Almere en Lelystad in de provincie Flevoland. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moerasgebied en overwinteringsgebied voor vogels, o.a. ganzen. het is een van de riujkste en meest spectaculeire vogelgebieden die ons land rijk is. Zo broedde hier in 2006 voor het allereerst in Nederland de Zeearend. Het gebied is ruwweg in twee gedeelten te onderscheiden: een nat en een droog gedeelte. Het gebied is beperkt toegankelijk voor bezoekers, maar de vele vogelkijkhutten en uitzichtpunten bieden goede mogelijkheden het gebied en de vele vogels te bekijken. Ganzenopvanggebieden Polder Zeevang en Waterland Waar: Aan de IJsselmeerkust Bij Edam en Monnikendam Provincie: Noord-Holland Grootte: Kolgans Grauwe Gans Brandgans Korte beschrijving: Waterland is het landelijk gebied ten noorden van Amsterdam. Het ligt tussen de Zaan en het IJsselmeer en maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland. Het Waterlandse landschap is gemaakt door boeren. Hier vindt u droogmakerijen, uitgestrekte weilanden, wuivende rietkragen, weidevogels en veel water. Waterland heeft een typisch Hollands karakter met open weilanden en veel sloten. Waterland is een mekka voor weidevogels en overwinterende zwanen, ganzen en Smienten. In waterland zijn veel Grauwe ganzen voorzien van groene halsbanden, dus legio mogelijkheden voor Goosetrack! het veenweidegebied Zeevang ligt ten noorden van Waterland en is van bijzonder belang voor smienten die rusten op brede vaarten en ondergelopen percelen en foerageren in de centrale delen van de polders in het midden en zuidwesten van het gebied en ten oosten van de provinciale weg. Verder komen in het gebied kleine zwaan, kolgans, grauwe gans, goudplevier, wulp en grutto voor. Ganzenopvanggebied Het Oudeland van Strijen Waar: Strijen Provincie: Zuid-Holland Grootte: hectare Kolgans Dwerggans 40 Brandgans Korte beschrijving: Kleine graslandpercelen en smalle kronkelweggetjes kenmerken dit restantje oud Nederlands agrarisch landschap van vóór de grote ruilverkavelingen. Kolganzen en Brandganzen domineren in dit gebied. Van november tot en met februari treffen we er ook Dwerganzen aan. Let op: een klein aantal draagt nog gekleurde ringen. Grote kans dat u een van die vogels al eerder zag bij Anjum! Korendijkse en Beninger Slikken, Westerse en Oosterse Laagjes Waar: De noordoevers van het Haringvliet in de Hoekse Waard en op Voorne, tussen Numansdorp en de A59 Provincie: Zuid-Holland Grootte: 1000 hectare Grauwe Gans 4.000

5 Brandgans Kolgans Korte beschrijving: Met de afsluiting van het Haringvliet in 1970 verdween het getij uit deze buitendijkse slikken. Hiermee veranderde de vegetatie. Voorheen was hier een riet- en biezencultuur, nu zijn de slikken begroeid met gras, bomen, struweel en ruigtekruiden. De terreinen worden extensief beheerd met grote grazers. In de winter worden de buitendijkse graslanden langs de oevers van het Harngvliet vooral bevolkt door Brandganzen en Kolganzen. In het zomerhalfjaar vinden we er veel Grauwe Ganzen. Probeer de Zeearend te on tdekken die bijna altijd hier te vinden is. Niet missen: de in paniek opvliegende ganzen als de Zeearend besluit een rondje te gaan vliegen. Met heel veel geluk ziet u hoe deze fantastische roofvogel een gans weet te bemachtigen. Ook dat is natuur! Ganzenopvanggebieden Krimpenerwaard en Alblasserwaard Waar: Aan weerszijden van de Lek tussen Krimpen a/d IJssel en Gouda Provincie: Zuid-Holland Grootte: hectare Kolgans Brandgans Korte beschrijving: Pittoreske molens Ganzenopvanggebied Het verdronken land van Saeftinghe Waar: In het oosten van Zeeuws-Vlaanderen aan de oever van de Westerschelde op de grens met Belgie. Provincie: Zeeland Grootte: hectare Grauwe Gans Korte beschrijving: Wat de Dollard is voor Groningen is het verdronken land van Saeftinghe voor Zeeland. Binnendijks uitgestrekte akkerlanden, buitendijks een zee van riet, gras en slikken. Het Verdronken land van Saeftinghe is het belangrijkste overwinteringsgebied voor de Grauwe Gans in Nederland. De laatste jaren worden er in de maanden november en december gemiddeld geteld. Buitendijks zijn de ganzen moeilijk te zien, binnendijks zijn ze op de akkers goed te benaderen. Naast ganzen huist het Verdronken land van Saeftinghe ook grote aantallen Smienten en andere eenden, en zijn er vaak veel lepelaars te zien. In Emmadorp staat een bezoekerscentrum van waaruit excursies worden georganiseerd.

Brandganzen in de Workumerwaard

Brandganzen in de Workumerwaard Brandganzen in de Workumerwaard foto Sieds Waarnemingen: GEBIED: Zuidwest Friesland DATUM: 22-11-2014 TIJD: WEER: hele dag Eerst bewolkt met wat regen, later lichter met zon; eerst vrij strakke ZO-wind,

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel is een natuurgebied op de linkerscheldeoever tegen de scheldedijk. Aan de grens met Nederland sluit het

Nadere informatie

Datum: Vrijdag 5 april Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie. Gidsen: Taco & Pim

Datum: Vrijdag 5 april Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie. Gidsen: Taco & Pim Datum: Vrijdag 5 april 2019 Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie Gidsen: Taco & Pim Op deze fraaie vrijdagochtend waren de gidsen Taco & Pim in de gelukkige omstandigheid om een groep uit Ede

Nadere informatie

Interessante vogelkijk locaties

Interessante vogelkijk locaties Interessante vogelkijk locaties Hieronder staan enkele interessante gebieden in de kop van Noord-Holland om vogels te kijken. Zie ook nummeraanduiding op kaart. Verder is de locatie aangegeven met atlasblok

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

We zagen in de 30 getelde gebieden vogels verdeeld over 87 soorten. De meest getelde was zoals gewoonlijk de smient met exemplaren.

We zagen in de 30 getelde gebieden vogels verdeeld over 87 soorten. De meest getelde was zoals gewoonlijk de smient met exemplaren. Moordrecht 9 februari 2013 Normaal beschrijf ik het weer in het telweekeinde en soms net ervoor, deze keer iets verder terugkijken. Vanaf onze telling in december 2012 tot de midwintertelling in januari

Nadere informatie

Ganzen, Gasten Met Lasten! Voor de een schitterend, voor de andere een ware plaag

Ganzen, Gasten Met Lasten! Voor de een schitterend, voor de andere een ware plaag Ganzen, Gasten Met Lasten! Voor de een schitterend, voor de andere een ware plaag Grauwe ganzen Kolganzen Rietganzen Toendra Rietgans Taigarietgans Kleine Rietgans Kleine Zwaan Smient Brandgans Exoten

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Status: Site code: Beschermd natuurmonument: Beheerder: Provincie: Gemeente: Oppervlakte:

Nadere informatie

Datum: Woensdag 26 juni Excursie: Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Datum: Woensdag 26 juni Excursie: Oostvaardersplassen. Gids: Pim Datum: Woensdag 26 juni 2019 Excursie: Oostvaardersplassen Gids: Pim Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik de deelnemers aan een excursie in de Oostvaardersplassen langs de Knardijk te Lelystad. Het was

Nadere informatie

Datum: Zaterdag 6 januari Gebied: Oostvaardersplassen Flevoland. Deelnemers: Cees, Raymon, Isabel & Michiel. Gids: Pim

Datum: Zaterdag 6 januari Gebied: Oostvaardersplassen Flevoland. Deelnemers: Cees, Raymon, Isabel & Michiel. Gids: Pim Datum: Zaterdag 6 januari 2018 Gebied: Oostvaardersplassen Flevoland. Deelnemers: Cees, Raymon, Isabel & Michiel. Gids: Pim Om 9.00 gingen we van start met de ochtendexcursie in de Oostvaardersplassen.

Nadere informatie

Weidevogels en watervogels

Weidevogels en watervogels Dia 1 Zorg dat het geluid aan staat! en watervogels Deze powerpoint begint met het lied van Syb van de Ploeg over onze nationale vogel: de grutto. Gewoon afspelen en dan vragen wat de kinderen gezien en

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten BIJLAGE 5 Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten Hollands Diep Habitattypen SVI Landelijk Opp.vl. Kwal. H6430B Ruigten en zomen (harig - = = wilgenroosje)

Nadere informatie

Plotseling was er grote paniek onder de aanwezige vogels, een fraaie Slechtvalk gaf act de presence.

Plotseling was er grote paniek onder de aanwezige vogels, een fraaie Slechtvalk gaf act de presence. Datum: Donderdag 27 september 2018 Excursie: Oostvaardersplassen middag Gids: Pim Om 13.00 uur ontmoette ik Jennie en Margreet langs de Knardijk ter hoogte van het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen.

Nadere informatie

Excursie Dümmersee en kraanvogels, 25 oktober 2014

Excursie Dümmersee en kraanvogels, 25 oktober 2014 Excursie Dümmersee en kraanvogels, 25 oktober 2014 Het is nog donker als op zaterdag 25 oktober de deelnemers voor de excursie naar de Dümmersee en de kraanvogels zich verzamelen op het kerkplein aan de

Nadere informatie

MIGRATIE, vogeltrek in een breed kader. College 3 Trek van ganzen en kraanvogels

MIGRATIE, vogeltrek in een breed kader. College 3 Trek van ganzen en kraanvogels MIGRATIE, vogeltrek in een breed kader College 3 Trek van ganzen en kraanvogels Programma 1. Migratie, inleiding en oriëntatie 2. Trek van kustvogels 3. Trek van ganzen en kraanvogels 4. Trek van roofvogels

Nadere informatie

IJsselmeer 7 dagen. individuele fietsreis vanaf 515 Rondje IJsselmeer met de Afsluitdijk

IJsselmeer 7 dagen. individuele fietsreis vanaf 515 Rondje IJsselmeer met de Afsluitdijk IJsselmeer 7 dagen individuele fietsreis vanaf 515 Rondje IJsselmeer met de Afsluitdijk Nederlands meest bijzondere en populaire fietstocht is de 400 km tellende tour rond het IJsselmeer, een rondje "Hollands

Nadere informatie

Project Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland nieuwsbrief 2018/19 nr.3

Project Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland nieuwsbrief 2018/19 nr.3 Project Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland nieuwsbrief 2018/19 nr.3 Beste tellers, Nijmegen, 1-2-2019 In deze nieuwsbrief de eerste resultaten van de 53 e Midwintertelling en een vooruitblik

Nadere informatie

De opvallendste waarnemingen uit de. Dollard zijn de hoge. kokmeeuwen (1602). Van deze 3 soorten. zijn dit de hoogste Januari-waarden

De opvallendste waarnemingen uit de. Dollard zijn de hoge. kokmeeuwen (1602). Van deze 3 soorten. zijn dit de hoogste Januari-waarden Kusttellingen Telling januari 1990 de Noordkust slechts 2 januariwaarnemingen bekend, van resp. 5 en 2 kanoeten. Zie verder tabel 3. Jan van t Hoff De opvallendste waarnemingen uit de Dollard zijn de hoge

Nadere informatie

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen Notitie Contactpersoon Benjamin Flierman Datum 29 oktober 2010 Effectbepaling ganzengebied Oosteinde 56-58 en Westeinde 76 te Nieuwleusen 1.1 Inleiding In het kader van de Rood voor Rood-regeling worden

Nadere informatie

De Donk (Alblasserwaard)

De Donk (Alblasserwaard) 11 De Donk (Alblasserwaard) 12 De Donk (Alblasserwaard) GPS: N 51 53.631 - E 4 47.222 De Donk is een afgelegen plek in de Alblasserwaard, een van de oudste polders in Nederland. De Alblasserwaard is omsloten

Nadere informatie

IJsselmeer sportief, 6 dagen

IJsselmeer sportief, 6 dagen IJsselmeer sportief, 6 dagen individuele fietsreis vanaf 485 Rondje om het IJsselmeer Nederlands meest bijzondere en populaire fietstocht is de 400 km tellende tour rond het IJsselmeer. Eén van de mooiste

Nadere informatie

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12 NR. 03 / 2014 fiets routes afstanden tussen 25 en 55 km Makkelijk fietsen via knooppunten FIETS LANGS EN DOOR 12 Nationale Parken 12 NATIONALE PARKEN fietsroutes Mooie natuur Fietsen in Weerribben-Wieden,

Nadere informatie

Datum: 13 april Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch. Gids: Pim

Datum: 13 april Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch. Gids: Pim Datum: 13 april 2019 Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch Gids: Pim Rond de klok van 13.00 uur ontmoette ik Wil en zes andere deelnemers uit de regio Den Haag. Door omstandigheden zat Wil in een

Nadere informatie

Datum: 13 april Excursie: Ochtendexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Datum: 13 april Excursie: Ochtendexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Datum: 13 april 2019 Excursie: Ochtendexcursie Oostvaardersplassen Gids: Pim Om 8.00 uur ontmoette ik de deelnemers aan de ochtendexcursie in de Oostvaardersplassen, oude bekenden uit Bennekom die eerder

Nadere informatie

Onderzoek steltlopers op slaapplaatsen in Noord-Holland Eerste resultaten

Onderzoek steltlopers op slaapplaatsen in Noord-Holland Eerste resultaten Onderzoek steltlopers op slaapplaatsen in Noord-Holland Eerste resultaten Het Kenniscentrum Weidevogels 1 heeft in 2008 het initiatief genomen in Noord-Holland het gehele weidevogelseizoen onderzoek te

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen

Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen Aan het Inspraakpunt Natura 2000 t.a.v. gebied 79 (Lepelaarplassen) Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen Almere, 15 februari

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen

Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en Moerassen Status: Vogelrichtlijn Site code: NL9802054 Beschermd natuurmonument: Oostvaardersplassen

Nadere informatie

Ganzen in de Bommelerwaard. Brandganzen nabij Brakel

Ganzen in de Bommelerwaard. Brandganzen nabij Brakel Ganzen in de Bommelerwaard Brandganzen nabij Brakel Inventarisatierapport Natuurwacht Bommelerwaard Maart 2012 Ganzen in de Bommelerwaard Inleiding Nederland is een favoriete bestemming voor de wilde ganzen

Nadere informatie

GRUTTOPARADIJS WESTWOUDERPOLDER

GRUTTOPARADIJS WESTWOUDERPOLDER Wandelnetwerk Noord-Holland GRUTTOPARADIJS WESTWOUDERPOLDER Grutto met De Woude als decor. Er zijn dit jaar al minstens vijf meldingen van gruttonesten met vijf eieren en vrijwilliger Ton Loos vond in

Nadere informatie

Negentien windmolens van rond 1740

Negentien windmolens van rond 1740 Wandelroute Kinderdijk Lengte: 11 en 20 kilometer Landschap: veenweidegebied, soms zacht en drassig Routebeschrijving: zie pagina 70 Markering: geen Plattegrond: beschikbaar (zie: www.klikprintenwandel.nl)

Nadere informatie

Datum: Zondag 11 november Gebied: Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Datum: Zondag 11 november Gebied: Oostvaardersplassen. Gids: Pim Datum: Zondag 11 november 2018 Gebied: Oostvaardersplassen Gids: Pim In de auto onderweg naar de Knardijk te Lelystad viel de regen nog met bakken naar beneden. Echter Buienradar liet duidelijk zien dat

Nadere informatie

beeldverslag excursie Zuidlaardermeergebied VWG-Eelde-Paterswolde

beeldverslag excursie Zuidlaardermeergebied VWG-Eelde-Paterswolde beeldverslag excursie Zuidlaardermeergebied VWG-Eelde-Paterswolde 25 februari 2017 samenstelling: Sieds Rienks Waarnemingen: GEBIED: Onner- en Oostpolder, Hunzedal Organisatie/leiding/verslag: Sieds Rienks

Nadere informatie

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Sovon-rapport 2013/47 Vogels in Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter

Nadere informatie

^^^^^<^3^ der Wal 'htinsen bij Bolt. Nederlandse Vissersbond De heer D.J.T. Berends Postbus AB EMMELOORD. Geachte heer Berends,

^^^^^<^3^ der Wal 'htinsen bij Bolt. Nederlandse Vissersbond De heer D.J.T. Berends Postbus AB EMMELOORD. Geachte heer Berends, PROVI N^IE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Nederlandse Vissersbond De heer D.J.T. Berends Postbus 64 8300 AB EMMELOORD Telefoon (0320)-255265 Fox (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website

Nadere informatie

Bezoekerscentrum Lauwersmeer Globale verhaallijn (concept)

Bezoekerscentrum Lauwersmeer Globale verhaallijn (concept) Bezoekerscentrum Lauwersmeer Globale verhaallijn (concept) Interviews: welke verhalen mogen absoluut niet ontbreken? van dynamisch getijdengebied naar zoetwatermeer achter een zeedijk nieuwe, jonge natuur

Nadere informatie

GANZEN. Last en lust

GANZEN. Last en lust GANZEN op mijn LAND Last en lust Bezoekers uit het hoge noorden De oogst is binnen, het voer ligt in de kuil en de koeien staan op stal. De winter biedt de gelegenheid plannen te maken voor het volgende

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Achter de Schotbalken. Een evaluatie

Achter de Schotbalken. Een evaluatie Achter de Schotbalken Een evaluatie Sinds 2010 is de regeling van de toegang tot het gebied achter de schotbalken opnieuw onder de loep genomen. In het verleden was er een ontheffing nodig die was aan

Nadere informatie

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren.

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren. Meander Samenvatting groep 6 Thema 1 Water Samenvatting De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde.

Nadere informatie

De ramp in 1953 waarbij grote stukken van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- Holland overstroomden.

De ramp in 1953 waarbij grote stukken van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- Holland overstroomden. Meander Samenvatting groep 6 Thema 1 Water Samenvatting De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde.

Nadere informatie

Datum: Zondag 30 juni Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie. Gids: Pim

Datum: Zondag 30 juni Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie. Gids: Pim Datum: Zondag 30 juni 2019 Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie Gids: Pim Gids Pim was vanmorgen in de gelukkige omstandigheid om op pad te gaan met vijf vrouwen uit Amersfoort. We wandelden eerst

Nadere informatie

Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland

Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland (Begrenzingen Programma Beheer) 6.080 ha begrensd waarvan: - 2.121 ha in de Zeevang - 2.497 ha in Waterland-oost - 1.462 ha in de Vechtstreek Gedeputeerde

Nadere informatie

Datum: Zondag 3 maart Excursie: De Brabantse Biesbosch ochtendexcursie. Gids: Pim

Datum: Zondag 3 maart Excursie: De Brabantse Biesbosch ochtendexcursie. Gids: Pim Datum: Zondag 3 maart 2019 Excursie: De Brabantse Biesbosch ochtendexcursie Gids: Pim Vanmorgen mocht ik een dame en heer uit het Gelderse Bennekom rondleiden in het prachtige vogelgebied: De Brabantse

Nadere informatie

Datum: Vrijdag 14 juni Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Datum: Vrijdag 14 juni Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Datum: Vrijdag 14 juni 2019 Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen Gids: Pim De regen trok rond het middaguur weg en het klaarde niet alleen op, het leek opeens een zomerse middag. Gids Pim mocht

Nadere informatie

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen.

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Gids: Pim Julsing In de ochtend viel de regen nog met bakken uit de lucht, maar toen ik om 11.45 uur Celine en haar vader ontmoette klaarde

Nadere informatie

! " #! " "$ % &'%&()#" & )+&, %!, )* -$)* $, . )*/ ))) & )2 &, " & ") * '34( '5+(! "'!2%( && % &5" )+ & "&" "$& "&& ) * % " " 5" & "$)* & )!

!  #!  $ % &'%&()# & )+&, %!, )* -$)* $, . )*/ ))) & )2 &,  & ) * '34( '5+(! '!2%( && % &5 )+ & & $& && ) * %   5 & $)* & )! ! #! $ % '%(# '$(* +, %!, * -$* $,. */ 0,-1* $ 2, * '34( '5+(! '!2%( % 5 + $ * % 5 * $*! 62 7*$ 8 97$ : ; * < = ; 5345+!2%* 5 %!, * $ % 7 $ 5'!2>( '!>(* < $ 1 # *$! * / $

Nadere informatie

Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten buiten het Natura 2000 gebied. Verspreidingsinformatie ten behoeve van externe werking

Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten buiten het Natura 2000 gebied. Verspreidingsinformatie ten behoeve van externe werking Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten buiten het Natura 2000 Verspreidingsinformatie ten behoeve van externe werking 2 Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten buiten het Natura 2000 Verspreidingsinformatie ten behoeve

Nadere informatie

Deel 4H: Deelonderzoek Vogels & vliegveiligheid

Deel 4H: Deelonderzoek Vogels & vliegveiligheid Deel 4H: Deelonderzoek Vogels & vliegveiligheid Analyse vogels & vliegveiligheid vliegveld Lelystad Bijdrage in het MER 2014 R.R. Smits R. Lensink Analyse vogels & vliegveiligheid vliegveld Lelystad Bijdrage

Nadere informatie

Vervolgens reden we via de Torenvalkweg naar de Oostvaardersplassen. We besloten van start te gaan met een wandeling over het Oostvaardersveld.

Vervolgens reden we via de Torenvalkweg naar de Oostvaardersplassen. We besloten van start te gaan met een wandeling over het Oostvaardersveld. Avondexcursie Oostvaardersplassen Datum: 19 mei 2018 Gids: Pim Rond half zes haalde ik Hans en drie, naar later bleek, enthousiaste dames op van het station van Lelystad. Ik kon het niet laten even een

Nadere informatie

beeldverslag excursie Groninger noordkust VWG-Eelde-Paterswolde 28 januari 2017 samenstelling: Sieds Rienks

beeldverslag excursie Groninger noordkust VWG-Eelde-Paterswolde 28 januari 2017 samenstelling: Sieds Rienks beeldverslag excursie Groninger noordkust VWG-Eelde-Paterswolde 28 januari 2017 samenstelling: Sieds Rienks Waarnemingen: GEBIED: Groninger noordkust DATUM: 28 januari 2017 Organisatie/leiding/verslag:

Nadere informatie

Actief in de natuur bij Paesens-Moddergat

Actief in de natuur bij Paesens-Moddergat Stichting presenteert: Actief in de natuur bij gratis NEEM MEE! Natuurgids Werelderfgoed de Waddenzee Paesens en Moddergat horen samen met buurdorp Wierum tot de weinige vissersdorpen die direct aan de

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr.

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2015 BESLUIT PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. 1201683; gelezen het oordeel van

Nadere informatie

Bepalen van populatieniveaus van enkele doortrekkende en overwinterende watervogels ten behoeve van S-IHD Schorren en polders van de Benedenschelde

Bepalen van populatieniveaus van enkele doortrekkende en overwinterende watervogels ten behoeve van S-IHD Schorren en polders van de Benedenschelde Bepalen van populatieniveaus van enkele doortrekkende en overwinterende watervogels ten behoeve van S-IHD Schorren en polders van de Benedenschelde Nummer: INBO.A.2013.7 Datum advisering: 19 februari 2013

Nadere informatie

Dirk Symens Herman Jacobs

Dirk Symens Herman Jacobs Dirk Symens Herman Jacobs INHOUD De regio De soorten De cijfers De terugmeldingen De conclusies De regio 1 2 3 4 5 6 7 8 Wouwse Plantage (Hopmeer) Nieuwmoer-Wuustwezel (Wezelse Hei) Bleeke Heide (Chaam)

Nadere informatie

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 13 en 14 oktober 2007.

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 13 en 14 oktober 2007. Beste wintervogeltellers en telsters. Moordrecht 1 november 2007 Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 13 en 14 oktober 2007. telgegevens In de Waardvogel van september 2007 staat een artikel van

Nadere informatie

Resultaten telling slaapplaats grutto en andere vogelsoorten 't Broek, Waardenburg

Resultaten telling slaapplaats grutto en andere vogelsoorten 't Broek, Waardenburg NOTITIE Bosch & Van Rijn A. Schipper Groenmarkstraat 56 3521 AV Utrecht DATUM: 8 mei 2017 ONS KENMERK: 17.02976/RogVe UW KENMERK: gunning per email dd 6 februari 2017 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: CONTROLE:

Nadere informatie

Het bos, of wat daar van over was, was rijk aan vele vogelsoorten, maar de winterkoning en de gekraagde roodstaart spanden wel de kroon.

Het bos, of wat daar van over was, was rijk aan vele vogelsoorten, maar de winterkoning en de gekraagde roodstaart spanden wel de kroon. Ochtendexcursie Oostvaardersplassen: 26 mei 2017 Gids: Pim Julsing Om 8.00 uur ontmoette ik langs de Knardijk een, zo zou later blijken, vriendelijk stel uit Amsterdam. We besloten eerst de route te lopen

Nadere informatie

ZEEUWS GESCHIEDENIS. Sindsdien vormt het gebied een eldorado voor talloze, vaak unieke, planten en dieren.

ZEEUWS GESCHIEDENIS. Sindsdien vormt het gebied een eldorado voor talloze, vaak unieke, planten en dieren. Meeneemfolder GESCHIEDENIS ZEEUWS Het Verdronken Land van Saeftinghe is de grootste brakwaterwildernis van Europa. Het is een uitgestrekt, ruig natuurgebied op de rand van land en water. Het bestaat uit

Nadere informatie

Leerpad Holle Wegen Halen. Opdrachten. Holle_Wegen_OPDRACHT.indd 1 20/04/10 14:04

Leerpad Holle Wegen Halen. Opdrachten. Holle_Wegen_OPDRACHT.indd 1 20/04/10 14:04 Leerpad Holle Wegen Halen Opdrachten 1 Holle_Wegen_OPDRACHT.indd 1 20/04/10 14:04 OPDRACHT 1 Temperatuur in de holle weg Bovenaan de Kluis ligt het driesterrenplekje. Neem hier de thermometer uit het koffertje.

Nadere informatie

Veenweiden Krimpenerwaard: wat gaat er gebeuren?

Veenweiden Krimpenerwaard: wat gaat er gebeuren? Veenweiden Krimpenerwaard: wat gaat er gebeuren? april 2018 2 1 De toekomst van de Krimpenerwaard De Krimpenerwaard is een bijzondere plek. Dat willen we graag zo houden en versterken. Gemeente en hoogheemraadschap

Nadere informatie

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen.

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen. Beschrijving kwelderherstelmaatregelen 1 1.1 Inleiding Aan de noordkust van Groningen heeft Groningen Seaports, mede ten behoeve van RWE, circa 24 ha. kwelders aangekocht. Door aankoop van de kwelders

Nadere informatie

Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht. Op de kaart hierboven zie je het hele gebied.

Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht. Op de kaart hierboven zie je het hele gebied. Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht In deze les en tijdens de excursie gaat het over het gebied de Hooge Boezem achter Haastrecht en het gebied eromheen. In de omgeving van Haastrecht en

Nadere informatie

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD OPDRACHT In het kader van de vijfde Nacht van de Nacht op 24 oktober 2009, is een onderzoek uitgevoerd naar wat het donkerste gebied van Nederland en ook wat het donkerste gebied van elke provincie is.

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2006:AU9821

ECLI:NL:RVS:2006:AU9821 ECLI:NL:RVS:2006:AU9821 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-01-2006 Datum publicatie 18-01-2006 Zaaknummer 200504332/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING OP HOOFDLIJNEN PLANMER WINDENERGIE GOEREE-OVERFLAKKEE. Provincie Zuid-Holland. Eindconcept. 7013039 1 november 2013

PASSENDE BEOORDELING OP HOOFDLIJNEN PLANMER WINDENERGIE GOEREE-OVERFLAKKEE. Provincie Zuid-Holland. Eindconcept. 7013039 1 november 2013 7013039 1 november 2013 PASSENDE BEOORDELING OP HOOFDLIJNEN PLANMER WINDENERGIE GOEREE-OVERFLAKKEE Provincie Zuid-Holland Eindconcept Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550

Nadere informatie

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt.

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt. Meander Samenvatting groep 5 Thema 3 Waterland Samenvatting Langs de kust Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel. Heel vroeger woonden mensen dicht bij zee op terpen. Langs de kust beschermen

Nadere informatie

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens Sophiapolder Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden Foto Ruden Riemens Bijzondere natuur Onze grote rivieren hebben iets wat bijna nergens in Europa voorkomt: een zoet getijdengebied.

Nadere informatie

Verslag grondploeg 2014

Verslag grondploeg 2014 Verslag grondploeg 2014 Op 3 en 4 november 2014 vond de jaarlijkse najaarstelling van de grote grazers in de Oostvaardersplassen plaats. Hiervoor gebruikte SBB wederom een helikopter, zoals bepaald in

Nadere informatie

TOELICHTING WEIDEVOGEL- LEEFGEBIEDEN

TOELICHTING WEIDEVOGEL- LEEFGEBIEDEN TOELICHTING WEIDEVOGEL- LEEFGEBIEDEN Foto: Onno Steendam Landschap Noord-Holland Toelichting Weidevogelleefgebieden Over wie gaat het? Weidevogels zijn vogels die in uitgestrekte en kruidige graslanden

Nadere informatie

Op deze ongelooflijk mooie oktoberdag, het leek wel hartje augustus, mocht ik op pad met een zeer vriendelijk echtpaar uit het Zeeuwse Middelburg.

Op deze ongelooflijk mooie oktoberdag, het leek wel hartje augustus, mocht ik op pad met een zeer vriendelijk echtpaar uit het Zeeuwse Middelburg. Datum: Woensdag 10 oktober 2018 Gebied: Oostvaardersplassen Gids: Pim Op deze ongelooflijk mooie oktoberdag, het leek wel hartje augustus, mocht ik op pad met een zeer vriendelijk echtpaar uit het Zeeuwse

Nadere informatie

EemlandE. Weidevogelland

EemlandE. Weidevogelland EemlandE Weidevogelland Completering Natuurgebied 2001 1 Samen het verschil maken Robuust Uitgifte Gronden NM u Onder voorwaarden u Aan lokale agrariërs u Deelname agrarisch natuurbeheer op bedrijf u Op

Nadere informatie

Ruimte voor vogels Samenvatting van het beheerplan Leekstermeergebied. Concept

Ruimte voor vogels Samenvatting van het beheerplan Leekstermeergebied. Concept Ruimte voor vogels Samenvatting van het beheerplan Leekstermeergebied Concept a Ruimte voor vogels Samenvatting van het beheerplan Leekstermeergebied Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de provincie

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

V A A R R O U T E FRIESLAND

V A A R R O U T E FRIESLAND VAARROUTE FRIESLAND INTRODUCTIE Ahoy kapitein, Welkom in Fryslân. Voor je ligt een vaarroute die jou al het mooie van deze provicie laat zien. Laat je inspireren en geniet van de vaart. Addio! - Barqo

Nadere informatie

5.1 De kaart van Nederland

5.1 De kaart van Nederland LB 0-5. De kaart van Nederland Wat betekent dit bord, denk je? Welke zin hoort bij welk woord? Trek lijnen. Een schaalstok...... geeft de vier windrichtingen op de kaart aan. Een legenda...... geeft aan

Nadere informatie

Fietsroute De Onlanden

Fietsroute De Onlanden Fietsroute De Onlanden 30 km fietsen Vlakbij de stad Groningen ligt De Onlanden, natuur en waterberging in een. Ga op de fiets door de beekdalen van het Eelderdiep en Peizerdiep. Hoor 's zomers de veldleeuwerik

Nadere informatie

Vogelcursus 2017 Zwemmers en waders. IVN Barneveld André en Marco van Reenen

Vogelcursus 2017 Zwemmers en waders. IVN Barneveld André en Marco van Reenen Vogelcursus 2017 Zwemmers en waders IVN Barneveld André en Marco van Reenen Opzet cursus 3-luik van leren, quizzen en excursies Zelf je tijd indelen Excursies met goede kansen op de behandelde soorten

Nadere informatie

DAG 1: Start reis en vertrek van Tokio naar Jigokudani

DAG 1: Start reis en vertrek van Tokio naar Jigokudani 1 Ontdek de wonderen van het landschap en het wilde leven van Japan! Het winterperspectief in het land van de rijzende zon zorgt voor een prachtige fotoreis. Berglandschappen en ijzige kusten zorgen voor

Nadere informatie

inhoud 1. Vogels op reis 3 2. Vogeltrek 4 3. Zomervogels 4. Wintergasten 5. Standvogels 6. Deeltrekkers 7. Op reis

inhoud 1. Vogels op reis 3 2. Vogeltrek 4 3. Zomervogels 4. Wintergasten 5. Standvogels 6. Deeltrekkers 7. Op reis Vogels op reis inhoud 1. Vogels op reis 3 2. Vogeltrek 4 3. Zomervogels 5 4. Wintergasten 6 5. Standvogels 7 6. Deeltrekkers 8 7. Op reis 9 8. Het ontstaan van de trek 12 9. De goede richting 13 10. Een

Nadere informatie

Voortoets Spuimonding West

Voortoets Spuimonding West Voortoets Spuimonding West Toetsing van de voorgenomen inrichtingsplannen langs het Haringvliet aan de Natuurbeschermingswet Definitief Deltanatuur Projectsecretariaat Postbus 800 3000 AV ROTTERDAM Grontmij

Nadere informatie

Ganzen in een veranderende wereld

Ganzen in een veranderende wereld Ganzen in een veranderende wereld Door J. Philippona In gedachten gaan we vele eeuwen terug toen Nederland en het grootste deel van Europa bestond uit nog natuurlijke landschappen. Er waren toen hoogopgaande

Nadere informatie

Informatie: Waddeneilanden

Informatie: Waddeneilanden Informatie: Waddeneilanden Texel Van de Nederlandse Waddeneilanden is Texel het grootste eiland met veruit de meeste bezoekers. Bewoners van de andere eilanden zeggen vaak dat Texel geen echt eiland is,

Nadere informatie

Datum: Zondag 16 juni Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie. Gids: Pim

Datum: Zondag 16 juni Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie. Gids: Pim Datum: Zondag 16 juni 2019 Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie Gids: Pim Om 13.00 uur ontmoette ik Conchita, haar zus, twee dochters en nicht langs de Knardijk te Lelystad. Mijn vrouw had geadviseerd

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN GANZEN IN NEDERLAND Nederland is met zijn laaggelegen graslanden, veel water en zachte winters een ideaal gebied voor vele ganzensoorten. Veel ganzen die Nederland aandoen zijn afkomstig uit het hoge noorden;

Nadere informatie

Weidevogel fietsroute De Wieden

Weidevogel fietsroute De Wieden Weidevogel fietsroute De Wieden 33.9 km fietsen Buitelende kieviten en jubelende wulpen; dat is voorjaar in De Wieden. Fiets langs de mooiste weidevogelgebieden, waar alle weidevogels nog voorkomen. De

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00490427 ODH-2017-00083146 1 9 SEP. 2017 Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen(@odtn.nl

Nadere informatie

Notitie Weidevogels Noord-Holland, 20 mei 2010

Notitie Weidevogels Noord-Holland, 20 mei 2010 Notitie Weidevogels Noord-Holland, 20 mei 2010 Kees (C.) J.G. Scharringa, 19 mei 2010 Inleiding De notitie geeft beknopte informatie over de verspreiding, aantallen en trends van weidevogels in Noord-Holland

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

Op Stap in het Binnenveld. Willem van Raamsdonk & Christa Heijting

Op Stap in het Binnenveld. Willem van Raamsdonk & Christa Heijting Op Stap in het Binnenveld Willem van Raamsdonk & Christa Heijting Bennekom februari 2011 Hoogtekaart van het Binnenveld en omstreken. Het Binnenveld is een laag gelegen gebied tussen de Veluwe en de Utrechtse

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. In de regionale ganzenwerkgroepen zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

PROVINCIAAL BLAD. In de regionale ganzenwerkgroepen zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3157 17 juni 2015 Ganzenbeleidskader Zuid-Holland 1. Aanleiding De populatie ganzen in Zuid-Holland is de laatste decennia sterk toegenomen.

Nadere informatie

Figuur: herkomst van geringde zwanen en ganzen die in de Krimpenerwaard zijn afgelezen.

Figuur: herkomst van geringde zwanen en ganzen die in de Krimpenerwaard zijn afgelezen. RINGMELDINGEN ZWANEN EN GANZEN Figuur: herkomst van geringde zwanen en ganzen die in de Krimpenerwaard zijn afgelezen. Overzicht van ringaflezingen van zwanen en ganzen in de Krimpenerwaard Soort Kleur

Nadere informatie

Groep 7/8. 0 Hoofstuk. Groep 7/8

Groep 7/8. 0 Hoofstuk. Groep 7/8 0 Hoofstuk 1. Globe of kaart 2. Over tekens en kleuren 3. Schaal: Van groot naar klein 4. Over richtingen 5. Kaarten in soorten 6. De wegenkaart 7. Maak je eigen weerkaart 1 Globe of kaart 1. Hieronder

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00490425 ODH-2017-00081885 2 8 AUG. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID

4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID De Afsluitdijk met het terpenlandschap en merengebied en de Wadden- en IJsselmeerkust biedt ultieme mogelijkheden voor recreatieve routes. Fietsen en wandelen langs en over

Nadere informatie

trokken regelmatig in groepen van tien tot twintig exemplaren korte afstand op voorbij. Er is hier ook een redelijke kans op Geelsnavelduikers,

trokken regelmatig in groepen van tien tot twintig exemplaren korte afstand op voorbij. Er is hier ook een redelijke kans op Geelsnavelduikers, Vogelen in Estland Op een bolderplaats troffen we diverse korhanen aan die de strijd met elkaar aanbonden. Chris van Rijswijk Van 13 tot en met 19 mei 2008 heb ik een vogelreis gemaakt door Estland. Samen

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie