Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service"

Transcriptie

1 Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési és üzemeltetési utasítás NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften PL Instrukcja montażu i obsługi E Instrucciones de instalación y funcionamiento CZ Návod k montáži a obsluze I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации P Manual de instalação e funcionamento LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας SLO Navodila za vgradnjo in obratovanje Ed.04 / Wilo

2

3 D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione P Manual de instalação e funcionamento GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας S Monterings- och skötselanvisning DK Monterings- og driftsvejledning H Beépítési és üzemeltetési utasítás PL Instrukcja montażu i obsługi CZ Návod k montáži a obsluze RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija SLO Navodila za vgradnjo in obratovanje

4 Overzicht 1 Overzicht Inbouw- en bedieningsvoorschriften Motorkop draaien of afnemen blz. 46 Aansluitingen blz. 42 Ventielen blz. 44 Storingen blz. 50 Het menu blz. 44 Typecodering blz. 42 Actuele tijd instellen blz. 47 Tijdschakelfunctie instellen blz. 47 Continubedrijf instellen blz. 49 Temperatuurregeling instellen blz. 48 Thermal disinfection on off Thermische desinfectie aan- resp. uitschakelen. blz. 48 Aansluiten blz. 46 Basisweergave (menu verlaten) blz. 45 De rode knop blz. 44 Instellingen blz. 47 Elektrische aansluiting blz. 46 Veiligheid blz. 41 Werking blz. 43 Installatie blz /2010

5 Veiligheid 2 Veiligheid Over deze handleiding Deze handleiding voor de installatie volledig doorlezen. Het niet opvolgen van deze handleiding kan leiden tot zware verwondingen of schade aan het apparaat. Na de installatie moet deze handleiding aan de eindgebruiker worden doorgegeven. De handleiding in de directe omgeving van de pomp bewaren. Deze dient als referentie bij latere problemen. Voor schade die ontstaat door het niet opvolgen van deze handleiding kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Waarschuwing Belangrijke aanwijzingen betreffende de veiligheid zijn als volgt gemarkeerd: Gevaar: Duidt op levensgevaar door elektrische stroom. Waarschuwing: Wijst op mogelijk levensgevaar of gevaar voor verwonding. Voorzichtig: Wijst op mogelijk gevaar voor de pomp of andere objecten. Aanwijzing: Vestigt de aandacht op tips en informatie. Kwalificatie Voorschriften Ombouw, reserve-onderdelen Transport De installatie van de pomp mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd. De elektrische aansluiting mag alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd. Bij de installatie moeten de volgende voorschriften in de meest actuele uitgave worden aangehouden: Ongevallenpreventievoorschriften DVGW werkblad W551 (in Duitsland) VDE 0370/deel 1 Andere lokale voorschriften (bijv. IEC, VDE, etc.) De pomp mag technisch niet worden veranderd of gemodificeerd. Alleen originele reserve-onderdelen gebruiken. Na ontvangst van de pomp alle toebehoren uitpakken en controleren. Transportschade direct melden. De pomp uitsluitend in de originele verpakking verzenden. Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 TT 41

6 Technische gegevens Elektrische spanning Bij het omgaan met elektrische spanning bestaat elektrocutiegevaar, daarom: voor het begin van de werkzaamheden aan de pomp de spanning uitschakelen en beveiligen tegen onbedoeld herinschakelen. Voedingskabel niet knikken, inklemmen of in aanraking laten komen met warmtebronnen. De pomp is conform beschermingsklasse IP 42 beschermd tegen druipwater. De pomp beschermen tegen spuitwater en niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. 3 Technische gegevens 3.1 Typecodering Star-Z Model: standaard drinkwater-circulatiepomp, natloper 15 Nom. doorlaat DN van de aansluitleiding (mm) TT Timer, thermostaat Press Met Viega perskoppeling Star-Z 15 TT Star-Z 15 TTPress 3.2 Aansluitingen Schroefkoppeling: 20 (R1) Viega perskoppeling 15 mm 3.3 Specificaties Star-Z 15 TT Star-Z 15 TTPress Netspanning 1 ~ 230 V / 50 Hz Beschermingsklasse IP 42 Nom. doorlaat van de aansluitleidingen R1 15 mm Inbouwlengte 140 mm 164 mm Max. toegestane bedrijfsdruk 10 bar Toegestane temperatuurbereik van het transportmedium 20 C C, Kortstondig tot max. 2 uur 70 C Andere specificaties, zie typeplaat of de Wilo-catalogus Leveringsomvang 1 Pomp, bedrijfsklaar met 1,8 m kabel en Schukonetstekker 1 2 Warmte-isolatiebekleding 3 2 vlakke pakkingen 4 Inbouw- en gebruiksaanwijzing (niet getoond) 42 06/2010

7 Werking 4 Werking 4.1 Toepassing De pomp is bedoeld voor het transport van drink- of bedrijfswater in een circulatiesysteem. 4.2 Functies Tijdschakelfunctie Temperatuurregeling Met de tijdschakelfunctie kunnen maximaal 3 in- en uitschakeltijden worden geprogrammeerd. Fabrieksinstelling: 24 uurs continubedrijf. Met de temperatuurregeling wordt de watertemperatuur in de retour op een ingestelde temperatuur gehouden. Daarvoor wordt de pomp automatisch in- en uitgeschakeld. Door deze functie wordt vanaf een ingestelde temperatuur hoger dan 55 C, het gevaar van bacterievorming in het circulatiesysteem verminderd (DVGW-voorschriften). kalkaanslag verminderd. het stroomverbruik gereduceerd. Fabrieksinstelling: Temperatuurregeling uitgeschakeld. Aanwijzing: Tijdschakelfunctie en temperatuurregeling kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. De tijdsturing heeft voorrang. Wanneer beide functies zijn geactiveerd, volgt gedurende de uitschakeltijd geen temperatuurregeling. Thermische desinfectie Bij een thermische desinfectie warmt de ketel periodiek op tot ca. 70 C. Bij een ingeschakelde thermische desinfectie herkent de pomp dit aan de hand van een temperatuurverhoging tot boven 68 C. Deze loopt dan, onafhankelijk van de tijdschakelfunctie, gedurende 2 uur in continubedrijf en schakelt aansluitend weer af. Aanwijzing: Na het activeren van de thermische desinfectie start een leerfase. Daarbij schakelt de pomp iedere 20 minuten gedurende 10 minuten in. Wanneer een temperatuurverhoging plaatsvindt dan wordt dat tijdstip opgeslagen en de pomp gaat verder tot de volgende temperatuurverhoging. Het tijdsinterval tussen deze beide temperatuurverhogingen wordt als frequentie voor de thermische desinfectie opgeslagen. Veranderingen van de tijden worden automatisch herkend. Fabrieksinstelling: Thermische desinfectie uitgeschakeld. Beveiliging bij spanningsonderbreking Bij een spanningsonderbreking blijven de instellingen van de pomp maximaal gedurende 3 uur behouden. Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 TT 43

8 Werking 4 2 Dit is na de eerste installatie pas na een bedrijfstijd van 24 uur gewaarborgd. Ventielen De pomp is aan de perszijde voorzien van een terugslagventiel (1) en aan de zuigzijde van een afsluiter (2). 3 Voor het vervangen van de motorkop (3) is het voldoende, de afsluiter via de draaisleuf (4) te sluiten. De motorkop kan dan eenvoudig worden afgeschroefd blz Blokkeerbeveiliging Wanneer de pomp via de tijdschakelfunctie is uitgeschakeld, schakelt de pomp zelfstandig iedere 60 minuten gedurende 10 seconden in. Deze automatische functie kan niet worden inof uitgeschakeld. 4.3 Het menu De rode knop Met de rode knop worden alle instellingen in het menu uitgevoerd: Indrukken > 5 seconden Oproepen van het menu. Kort indrukken Kiezen van menupunten en bevestigen van ingevoerde parameters. Draaien Kiezen van menupunten en instellen van parameters. Symbolen De volgende symbolen worden in menu's getoond: Menuklok Instellen van de actuele tijd Menutijdschakelklok Instellen van de parameters. - Instellen van de 3 mogelijke inschakeltijden. - Instellen van de 3 mogelijke uitschakeltijden /2010

9 Installatie - Tijdschakelfunctie uitgeschakeld. - Tijdschakelfunctie ingeschakeld. Menu-temperatuurregeling Instellen van de parameters. - In-/uitschakelen van de thermische desinfectie. Basisweergave (menu verlaten) In de basisweergave worden weergegeven: - afwisselend de tijd en de ingestelde temperatuur van de temperatuurregeling. - Thermische desinfectie aan (verschijnt niet bij uitgeschakelde thermische desinfectie) 11: C Inbouwlocatie 5 Installatie Gevaar: Voor het begin van de werkzaamheden moet worden gewaarborgd dat de pomp gescheiden is van de voedingsspanning. 5.1 Mechanische installatie Inbouw in een tegen weersinvloeden beschermde, vorst- en stofvrije en goed geventileerde ruimte. Goed toegankelijke inbouwplaats kiezen. A B Voorzichtig: Vervuiling kan het goed functioneren van de pomp verhinderen. Leidingsysteem voor het inbouwen goed doorspoelen. Aanwijzing: Afsluiter en terugslagventiel zijn voorgemonteerd. Andere afsluiters zijn niet nodig. 1. Inbouwplaats zodanig voorbereiden, dat de pomp vrij van mechanische spanningen kan worden gemonteerd. 2. Kies een correcte inbouwpositie, alleen zoals in (fig. A) getoond. De pijl op de achterzijde van het huis geeft de doorstroomrichting aan. Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 TT 45

10 Installatie Motorkop draaien of afnemen 3. Wartelmoer losmaken, indien nodig geheel afschroeven. Voorzichtig: Behuizing en pakking niet beschadigen. Beschadigde pakking vervangen. 4. Motorkop zodanig verdraaien, dat de kabelwartel naar beneden is gericht. Voorzichtig: Bij een verkeerde positionering van de kabelwartel kan water de pomp binnendringen en de motor of de elektronica beschadigen. 5. Wartelmoer weer aandraaien. Afsluiter openen 6. Sleuf (1) met een schroevendraaier zodanig verdraaien, dat deze parallel aan de doorstroomrichting staat. Aanwijzing: Voor het sluiten de sleuf dwars op de doorstroomrichting plaatsen Warmte-isolatiebekleding aanbrengen. Aansluiten 8. Buissysteem aansluiten. Voorzichtig: Bij de uitvoeringen met afsluit- en terugslagklep zijn deze al met een aandraaimoment van 15 Nm (handvast) afdichtend voorgemonteerd. Een te hoog aandraaimoment bij het vastschroeven beschadigd de koppeling en de O-ring. Bij inbouw de klep met een steeksleutel vasthouden tegen verdraaien! Bij de versie TTPress uitsluitend Viega-persbekken gebruiken. Andere persbekken zullen de pomp beschadigen. 5.2 Elektrische aansluiting Gevaar: Werkzaamheden aan de elektrische aansluitingen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd. Voor het aansluiten waarborgen dat de aansluitkabel spanningsloos is /2010

11 Instellingen Aanwijzing: Om te zorgen dat de pompfuncties volledig kunnen worden gebruikt, heeft de pomp een permanente voedingsspanning nodig. De pomp niet op de ketelbesturing aansluiten. De pomp is bedrijfsklaar uitgevoerd met kabel en Schuko-netstekker. Wanneer de aansluitkabel moet worden vervangen, moet als volgt te werk worden gegaan: 1. Een vaste aansluitkabel met 5-8 mm buitendiameter met connector of een over alle polen schakelende schakelaar (met min. 3 mm contactopening) installeren. 2. Klemmenkast openen. 3. Aansluitkabel door de kabelwartel leiden en de isolatie over ca. 5 mm verwijderen. 4. De aders op de kabelklemmen bevestigen. L fase, N nulleider, aarde 5. Kabelwartel vastdraaien. 6. Klemkast sluiten. 7. Parameters instellen blz Vullen en ontluchten 1. Installatie vullen. 2. De pomp ontlucht automatisch. Kortstondig drooglopen beschadigt de pomp niet. 6 Instellingen 6.1 Actuele tijd instellen Tijd kiezen (knippert). + 12: :45 3. Uren instellen Minuten instellen Basisweergave kiezen Tijdschakelfunctie instellen Aanwijzing: Er is geen automatische zomer-/wintertijdomschakeling. Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 TT 47

12 Instellingen Tijdschakelfunctie kiezen + (knippert). 3. Kiezen (knippert) Uren voor de eerste inschakeltijd instellen. -- : -- Betekent: Schakeltijd uitgeschakeld. 5. Minuten voor de eerste inschakeltijd instellen. 6. Uren voor de eerste uitschakeltijd instellen. 7. Minuten voor de eerste uitschakeltijd instellen. + AA 2 Waarschuwt voor een niet DVGW-conforme instelling en verschijnt, wanneer de uitschakeltijd groter dan 8 uur. 8. Stappen 4 t/m 7 voor de in- en uitschakeltijden 2 en 3 herhalen. 9. Basisweergave kiezen Temperatuurregeling instellen Temperatuurregeling kiezen (knippert). + 65?8C O8 AA 1 3. Temperatuur instellen. Instelbereik C. Betekent, temperatuurregeling + uitgeschakeld. De pomp draait onafhankelijk van de retourtemperatuur door. Waarschuwt voor een niet DVGW-conforme instelling en verschijnt, wanneer de temperatuur kleiner is dan 55 C. 4. Thermische desinfectie aan- resp. + uitschakelen /2010

13 Onderhoud 5. Basisweergave kiezen Continubedrijf instellen Tijdschakelfunctie kiezen (knippert). 3. Kiezen (knippert), om de tijdschakelfunctie uit te schakelen. 4. Temperatuurregeling kiezen (knippert) O8 5. Kiezen, om de temperatuurregeling uit te schakelen. 6. off kiezen (knippert), om de + thermische desinfectie uit te schakelen. 7. Basisweergave kiezen. + 7 Onderhoud Reinigen De pomp uitwendig met een licht vochtige doek zonder reinigingsmiddelen schoonmaken. Voorzichtig: Het display nooit met agressieve vloeistoffen reinigen; dit kan krassen of ondoorzichtig worden. Motorkop vervangen Waarschuwing: Bij demontage van de motorkop kan heet medium onder hoge druk uittreden. Pomp eerst laten afkoelen. Voor uitbouw van de motorkop eerst de afsluiters sluiten. Vervangen van de motorkop blz Reserve-onderdelen Servicemotor bij de dealer bestellen. Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 TT 49

14 Storingen 9 Storingen Storingen, Oorzaken Oplossing aanwijzingen 00:00 Geen tijd ingesteld. Tijd instellen. Stroomuitval langer dan 3 uur. Tijd instellen, evt. beveiligde voeding uitvoeren. E 36 Elektronicafout, module defect. Motorkop door een vaktechnicus laten vervangen blz. 46. E 38 Temperatuursensor defect. Motorkop door een vaktechnicus laten vervangen blz. 46. AA 1 Niet DVGW-conforme instelling Temperatuur hoger dan 55 C instellen. van de temperatuurregeling. AA 2 Niet DVGW-conforme uitschakeltijdlen. Uitschakeltijd korter dan 8 uur instel- Geen aanwijzing. Elektrische voeding onderbroken. Elektrische voeding weer herstellen. Extra displaysymbolen worden getoond. Frequentie-invloeden bij gebruik in een industriele omgeving, of in de buurt van radiozendinstallaties. Deze storing heeft geen invloed op de werking van de pomp. Pomp start niet. Pomp maakt lawaai. Onderbreking in de spanningstoevoer, kortsluiting of de zekeringen zijn defect. Tijdschakelfunctie is automatisch afgeschakeld. Motor is geblokkeerd, bijv. door afzettingen uit de watercirculatie. Motor loopt aan, bijv. door afzettingen uit de watercirculatie. Droogloop, te weinig water. Voedingsspanning laten controleren door een elektrotechnicus. Instelling van de tijdschakelfunctie controleren blz. 47. Pomp door een vaktechnicus laten uitbouwen blz. 46. Gangbaarheid van de waaier herstellen door verdraaien en uitspoelen van de vervuiling. Afsluiters controleren, deze moeten volledig zijn geopend. Aanwijzing: Wanneer de storing niet kan worden opgelost, contact opnemen met uw dealer /2010

15

16 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE (gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B, according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice III B) Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Star-Z 15 TT Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension 2004/108/EG 2006/95/EG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN Applied harmonized standards, in particular: EN Normes harmonisées, notamment: EN Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Document: Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Germany

17 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior S CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. H EK-megfelel ségi nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z oldalt PL Deklaracja Zgodno ci WE Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci, e dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami: dyrektyw dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE dyrektyw niskonapi ciow 2006/95/WE stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior N EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side CZ Prohlášení o shod ES Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES Sm rnice pro nízké nap tí 2006/95/ES použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana RUS, : 2004/108/EG 2006/95/EG, :.

18 GR : E -2004/108/E E 2006/95/E, : RO EC-Declara ie de conformitate Prin prezenta declar m c acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile: Compatibilitatea electromagnetic directiva 2004/108/EG Directiva privind tensiunea joas 2006/95/EG standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent LV EC - atbilst bas deklar cija Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihaz n teslim edildi i ekliyle a a daki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Alçak gerilim yönetmeli i 2006/95/EG k smen kullan lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa EST EÜ vastavusdeklaratsioon Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk LT EB atitikties deklaracija Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB Zemsprieguma direkt va 2006/95/EK Žemos tampos direktyv 2006/95/EB piem roti harmoniz ti standarti, ti tai skait : pritaikytus ik t vieningus i standartus, t o b tent: t skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje SK ES vyhlásenie o zhode Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Nízkonapä ové zariadenia - smernica 2006/95/ES používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu BG E -, : E 2004/108/E 2006/95/E :. SLO ES izjava o skladnosti Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran M Dikjarazzjoni ta konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin: Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Vulta baxx - Direttiva 2006/95/KE kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel Nortkirchenstraße Dortmund Germany

19 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T pun.matherplatt.co.in Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali - Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T salmson.fr Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T wilo.com.mk Moldova 2012 Chisinau T wilo.md Tajikistan Dushanbe T wilo.tj Uzbekistan Tashkent T Armenia Yerevan T Georgia 0179 Tbilisi T Mexico Mexico T wilo.com.mx Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T November 2009

20 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Ost Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Süd-West Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Nord-Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Süd-Ost Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F G6 Mitte Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 0,14 /Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo So von 7 18 Uhr. In Notfällen täglich auch von 18 7 Uhr. Kundendienst- Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service- Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Pumpen Österreich GmbH Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochter gesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam Die Adressen finden Sie unter Stand Januar 2010

A0382IVZ.fm. BAS 260 Swift. Handleiding...3 Manual de uso...14 Manual de operação... 26 115 172 2055/ 1006-1.1

A0382IVZ.fm. BAS 260 Swift. Handleiding...3 Manual de uso...14 Manual de operação... 26 115 172 2055/ 1006-1.1 A0382IVZ.fm BAS 260 Swift Handleiding.........................3 Manual de uso......................14 Manual de operação................ 26 115 172 2055/ 1006-1.1 D DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären

Nadere informatie

Animo WKT 10/25L. Animo GEBRUIKSAANWIJZING. Animo

Animo WKT 10/25L. Animo GEBRUIKSAANWIJZING. Animo GEBRUIKSAANWIJZING NL Dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG, 92/31/EEG en de laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG This appliance is in accordanc with the EMC-Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 IMNL-FANK-TL21 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

ac-aandrijvingen verkorte handleiding

ac-aandrijvingen verkorte handleiding vacon 10 ac-aandrijvingen verkorte handleiding 1 vacon veiligheid Deze verkorte handleiding bevat de benodigde stappen om de Vacon 10-frequentieregelaar eenvoudig te installeren en in te stellen. Voordat

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing D 10 series Wireless DECT headset system Gebruiksaanwijzing Inhoud Inhoud Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 2 Omvang levering... 4 Basisstations met componenten... 4 Headset met componenten... 4

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247607 1/2014-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

ELEKTRISCHE BOILER 5/10 Liter Close-Up / Close-In MONTAGE HANDLEIDING GARANTIE KAART GARANTIE 2 JAAR CLOSE-IN CLOSE-UP. 10L wersja z dnia 22-X-2010

ELEKTRISCHE BOILER 5/10 Liter Close-Up / Close-In MONTAGE HANDLEIDING GARANTIE KAART GARANTIE 2 JAAR CLOSE-IN CLOSE-UP. 10L wersja z dnia 22-X-2010 P.P.U.H. Installatie ELEKTRISCHE BOILER /0 Liter Close-Up / Close-In Stempel/handtekening dealer: Datum aanschaf Artikelnummer: Type boiler: GARANTIE 2 JAAR Handtekening... Reparatie datum:... MONTAGE

Nadere informatie

2116i/2132i. Temperature/Process indicator. and alarm unit

2116i/2132i. Temperature/Process indicator. and alarm unit 2116i/2132i Temperature/Process indicator and alarm unit SPA SWE NED Instrucciones de Instalación y Operación Installations och operatörsinstruktion Installatie en bedieningsinstructies This booklet includes:

Nadere informatie

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 Brine/water-warmtepomp ELTRON Gebruiks- en montageaanwijzing

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 Brine/water-warmtepomp ELTRON Gebruiks- en montageaanwijzing WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 Brine/water-warmtepomp ELTRON Gebruiks- en montageaanwijzing Inhoudsopgave 1. Gebruiksaanwijzing voor de gebruiker en de installateur 2 1.1 Blik op het toestel 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 470 Weersafhankelijke thermostaat NL, BEnl Impressum Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calormatic 470 Doelgroep: Taal: Gebruiker

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

LP-10/10BP/20BP/30BP/60BP/100BP

LP-10/10BP/20BP/30BP/60BP/100BP R.O. SYSTEMEN LP-10/10BP/20BP/30BP/60BP/100BP HANDLEIDING 25-06-2015 versie 2.8 Contronics Engineering B.V., Ambachtsweg 8, 5492 NJ Sint-Oedenrode, Nederland, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Cobra 40-10 Uitgave 10/2013 Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Inhoudsopgave 1 OVER DEZE HANDLEIDING 5 1.1 Voorwoord 5 1.2 Waarschuwingen, aanwijzingen

Nadere informatie

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST Pneumatische membraanpompen 89.0380 Rev. Z Voor het verplaatsen van vloeistoffen. Alleen voor professioneel gebruik. Maximale vloeistofwerkdruk: 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) Maximale

Nadere informatie