Supply services of personnel including temporary staff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Supply services of personnel including temporary staff"

Transcriptie

1 Supply services of personnel including temporary staff Info Version 4 Url External tender id Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract type Service contract Regulations European Communities, with participation by GATT countries Assignment criteria The most economic tender Publish date 12/14/2013 4:23 AM Change date 12/14/2013 4:23 AM Buyer Company Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, IUC Belastingdienst Address Tiberdreef Zip/city 3561GG Utrecht NETHERLANDS Telephone Version changes Contract award Description Page 1 of 14

2 Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, IUC Belastingdienst, Tiberdreef 12-24, For the attention of: Sharon Takens, Utrecht, 3561 GG, NETHERLANDS. Telephone: (Supplement to the Official Journal of the European Union, , 2013/S ) 2013/S RE: CPV: Supply services of personnel including temporary staff Instead of: Aanbestedingsprocedure : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten (14:00) Aanbestedingsprocedure : Termijn voor ontvangst van inschrijving (14:00) Aanbestedingsprocedure : Datum en tijdstip waarop de inschrijvingen worden geopend (14:30) Aanbestedingsprocedure : Datum aanvang opdracht (00:00) Aanbestedingsprocedure : Datum voltooiing opdracht (00:00) Aanbestedingsprocedure : Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen (00:00) Read: Aanbestedingsprocedure : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten (14:00) Aanbestedingsprocedure : Termijn voor ontvangst van inschrijving (14:00) Aanbestedingsprocedure : Datum en tijdstip waarop de inschrijvingen worden geopend (14:30) Aanbestedingsprocedure : Datum aanvang opdracht (00:00) Aanbestedingsprocedure : Datum voltooiing opdracht (00:00) Aanbestedingsprocedure : Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen (00:00) Page 2 of 14

3 Other additional information Zoals aangekondigd in de Nota van inlichtingen nr. 2 d.d. 1 maart jl. heeft de Belastingdienst met betrekking tot perceel 2 Communicatie (Inhuur Niet-ICT Consultancy) de referentie-eisen gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de inschrijftermijn voor de gehele aanbestedingsprocedure vanaf publicatie van deze rectificatie opnieuw ingaat. Nadere informatie over de rectificatie kunt u terug vinden in het document 'Rectificatie perceel 2 Communicatie' die u kunt downloaden van deze website tenderned.nl. Original text: Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, IUC Belastingdienst, Tiberdreef 12-24, Ter attentie van: Sharon Takens, Utrecht, 3561 GG, NEDERLAND. Telefoon: (Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, , 2013/S ) 2013/S Betreft: CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel In plaats van: Aanbestedingsprocedure : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten (14:00) Aanbestedingsprocedure : Termijn voor ontvangst van inschrijving (14:00) Aanbestedingsprocedure : Datum en tijdstip waarop de inschrijvingen worden geopend (14:30) Aanbestedingsprocedure : Datum aanvang opdracht (00:00) Aanbestedingsprocedure : Datum voltooiing opdracht (00:00) Aanbestedingsprocedure : Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen (00:00) Te lezen: Aanbestedingsprocedure : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten (14:00) Aanbestedingsprocedure : Termijn voor ontvangst van inschrijving (14:00) Page 3 of 14

4 Aanbestedingsprocedure : Datum en tijdstip waarop de inschrijvingen worden geopend (14:30) Aanbestedingsprocedure : Datum aanvang opdracht (00:00) Aanbestedingsprocedure : Datum voltooiing opdracht (00:00) Aanbestedingsprocedure : Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen (00:00) Overige nadere inlichtingen Zoals aangekondigd in de Nota van inlichtingen nr. 2 d.d. 1 maart jl. heeft de Belastingdienst met betrekking tot perceel 2 Communicatie (Inhuur Niet-ICT Consultancy) de referentie-eisen gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de inschrijftermijn voor de gehele aanbestedingsprocedure vanaf publicatie van deze rectificatie opnieuw ingaat. Nadere informatie over de rectificatie kunt u terug vinden in het document 'Rectificatie perceel 2 Communicatie' die u kunt downloaden van deze website tenderned.nl. Assignment Page 4 of 14

5 Section V: Award of contract Contract No: 3 Lot No: 1 In dit perceel kan niet worden overgegaan tot gunning ivm onregelmatige inschrijvingen, Tiberdreef 12, 3561 GG Utrecht, NETHERLANDS Contract No: 2 Lot No: 2 USG Marketing, communications & sales, Landdrostdreef 124, 1314 SK Almere, NETHERLANDS Contract No: 2 Lot No: 2 Yacht BV, Charlotte van Pallandtlaan 12, 2272 TR Voorburg, NETHERLANDS Contract No: 2 Lot No: 2 Conclusion BV, Herculesplein 80, 3584 AA Utrecht, NETHERLANDS Contract No: 1 Lot No: 3 Between Holding BV, Wisselwerking 42, 1112 XR Diemen, NETHERLANDS Contract No: 1 Lot No: 3 Harvey Nash BV, Planetenbaan 25, 3606 AK Maarssen, NETHERLANDS Contract No: 1 Lot No: 3 IT-Staffing Nederland BV, Fultonbaan 6, 3439 NE Nieuwegein, NETHERLANDS Original text: De onderhavige aanbesteding heeft als doel om per nieuwe raamovereenkomsten in te laten gaan waarbij het mogelijk Page 5 of 14

6 is om externe specialisten uitsluitend op basis van inspanningsverplichting op tijdelijke basis te kunnen inzetten. De aanbesteding is opgedeeld in drie percelen, te weten: Perceel 1 Proces- en projectmanagement, Perceel 2 Communicatie en Perceel 3 Broker Niet-ICT. Met deze percelen wordt beoogd om vakspecialisten te kunnen inhuren op het niveau BBRA schaal 11 en hoger. Afdeling V: Gunning van een opdracht Opdracht nr: 3 Perceel nr: 1 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy (INK11-403) Aantal ontvangen inschrijvingen: 9 In dit perceel kan niet worden overgegaan tot gunning ivm onregelmatige inschrijvingen, Tiberdreef 12, 3561 GG Utrecht, NEDERLAND Opdracht nr: 2 Perceel nr: 2 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy Aantal ontvangen inschrijvingen: 8 USG Marketing, communications & sales, Landdrostdreef 124, 1314 SK Almere, NEDERLAND Opdracht nr: 2 Perceel nr: 2 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy Aantal ontvangen inschrijvingen: 8 Yacht BV, Charlotte van Pallandtlaan 12, 2272 TR Voorburg, NEDERLAND Opdracht nr: 2 Perceel nr: 2 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy Page 6 of 14

7 Aantal ontvangen inschrijvingen: 8 Conclusion BV, Herculesplein 80, 3584 AA Utrecht, NEDERLAND Opdracht nr: 1 Perceel nr: 3 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy (INK11-403) Aantal ontvangen inschrijvingen: 6 Between Holding BV, Wisselwerking 42, 1112 XR Diemen, NEDERLAND Opdracht nr: 1 Perceel nr: 3 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy (INK11-403) Aantal ontvangen inschrijvingen: 6 Harvey Nash BV, Planetenbaan 25, 3606 AK Maarssen, NEDERLAND Opdracht nr: 1 Perceel nr: 3 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy (INK11-403) Aantal ontvangen inschrijvingen: 6 IT-Staffing Nederland BV, Fultonbaan 6, 3439 NE Nieuwegein, NEDERLAND Ext. description Page 7 of 14

8 Contract award notice Services 2013/S Directive 2004/18/EC Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s) For the attention of: Telephone: Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, IUC Belastingdienst, Tiberdreef 12 24, Sharon Takens, 3561 GG Utrecht, NETHERLANDS , Internet address(es): General address of the contracting authority: Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV) Description Supply services of personnel including temporary staff. Section V: Award of contract Contract No: 3 Lot No: 1 In dit perceel kan niet worden overgegaan tot gunning ivm onregelmatige inschrijvingen, Tiberdreef 12, 3561 GG Utrecht, NETHERLANDS V.4) Information on value of contract Contract No: 2 Lot No: 2 USG Marketing, communications & sales, Landdrostdreef 124, 1314 SK Almere, NETHERLANDS V.4) Information on value of contract Contract No: 2 Lot No: 2 Yacht BV, Charlotte van Pallandtlaan 12, 2272 TR Voorburg, NETHERLANDS V.4) Information on value of contract Contract No: 2 Page 8 of 14

9 Lot No: 2 Conclusion BV, Herculesplein 80, 3584 AA Utrecht, NETHERLANDS V.4) Information on value of contract Contract No: 1 Lot No: 3 Between Holding BV, Wisselwerking 42, 1112 XR Diemen, NETHERLANDS V.4) Information on value of contract Contract No: 1 Lot No: 3 Harvey Nash BV, Planetenbaan 25, 3606 AK Maarssen, NETHERLANDS V.4) Information on value of contract Contract No: 1 Lot No: 3 IT-Staffing Nederland BV, Fultonbaan 6, 3439 NE Nieuwegein, NETHERLANDS V.4) Information on value of contract Original text: Aankondiging van een gegunde opdracht Diensten 2013/S Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, IUC Belastingdienst, Tiberdreef 12 24, Sharon Takens, 3561 GG Utrecht, NEDERLAND , Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende dienst: I.2) Soort aanbestedende dienst Page 9 of 14

10 Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan I.3) Hoofdactiviteit Algemene overheidsdiensten I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen Afdeling II: Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Aan de opdracht gegeven benaming Inhuur Niet-ICT Consultancy. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 22: Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Nederland. NUTS-code NL II.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen De onderhavige aanbesteding heeft als doel om per nieuwe raamovereenkomsten in te laten gaan waarbij het mogelijk is om externe specialisten uitsluitend op basis van inspanningsverplichting op tijdelijke basis te kunnen inzetten. De aanbesteding is opgedeeld in drie percelen, te weten: Perceel 1 Proces- en projectmanagement, Perceel 2 Communicatie en Perceel 3 Broker Niet-ICT. Met deze percelen wordt beoogd om vakspecialisten te kunnen inhuren op het niveau BBRA schaal 11 en hoger. II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) II.1.6) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten Afdeling IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar Page 10 of 14

11 IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1. Economisch meest voordelige inschrijving Zie het beschrijvend document voor nadere toelichting IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst INK IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2013/S van Afdeling V: Gunning van een opdracht Opdracht nr: 3 Perceel nr: 1 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy (INK11-403) Aantal ontvangen inschrijvingen: 9 In dit perceel kan niet worden overgegaan tot gunning ivm onregelmatige inschrijvingen, Tiberdreef 12, 3561 GG Utrecht, NEDERLAND V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht V.5) Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen Opdracht nr: 2 Perceel nr: 2 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy Aantal ontvangen inschrijvingen: 8 USG Marketing, communications & sales, Landdrostdreef 124, 1314 SK Almere, NEDERLAND Page 11 of 14

12 V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht V.5) Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen Opdracht nr: 2 Perceel nr: 2 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy Aantal ontvangen inschrijvingen: 8 Yacht BV, Charlotte van Pallandtlaan 12, 2272 TR Voorburg, NEDERLAND V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht V.5) Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen Opdracht nr: 2 Perceel nr: 2 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy Aantal ontvangen inschrijvingen: 8 Conclusion BV, Herculesplein 80, 3584 AA Utrecht, NEDERLAND V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht V.5) Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen Opdracht nr: 1 Perceel nr: 3 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy (INK11-403) Aantal ontvangen inschrijvingen: 6 Page 12 of 14

13 Between Holding BV, Wisselwerking 42, 1112 XR Diemen, NEDERLAND V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht V.5) Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen Opdracht nr: 1 Perceel nr: 3 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy (INK11-403) Aantal ontvangen inschrijvingen: 6 Harvey Nash BV, Planetenbaan 25, 3606 AK Maarssen, NEDERLAND V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht V.5) Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen Opdracht nr: 1 Perceel nr: 3 - Titel: Inhuur Niet-ICT Consultancy (INK11-403) Aantal ontvangen inschrijvingen: 6 IT-Staffing Nederland BV, Fultonbaan 6, 3439 NE Nieuwegein, NEDERLAND V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht V.5) Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen VI.2) Nadere inlichtingen: IUC Belastingdienst; VI.3) Beroepsprocedures Page 13 of 14

14 VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie VI.3.2) Instellen van beroep VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging: CPV codes Code Description Supply services of personnel including temporary staff. Page 14 of 14

Recruitment services. Info. Buyer. Description. Publish date 7/4/2012 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/34749361.

Recruitment services. Info. Buyer. Description. Publish date 7/4/2012 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/34749361. Recruitment services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34749361.aspx External tender id 208223-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Simplified

Nadere informatie

Publish date 10/23/2012 4:16 AM. Change date 10/23/2012 4:16 AM

Publish date 10/23/2012 4:16 AM. Change date 10/23/2012 4:16 AM Construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33520197.aspx External tender id 335123-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

Legal services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/9/2013 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38078799.

Legal services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/9/2013 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38078799. Legal services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38078799.aspx External tender id 79113-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a contract

Nadere informatie

Insurance services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text:

Insurance services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Insurance services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39172899.aspx External tender id 10011-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Nadere informatie

Street-lighting maintenance services

Street-lighting maintenance services Street-lighting maintenance services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38425347.aspx External tender id 295138-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Nadere informatie

Road transport services

Road transport services Road transport services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39374887.aspx External tender id 386975-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Construction work for steel bridges

Construction work for steel bridges Construction work for steel bridges Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39450439.aspx External tender id 385986-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Nadere informatie

Publish date 3/23/2013 4:16 AM. Change date 3/23/2013 4:16 AM

Publish date 3/23/2013 4:16 AM. Change date 3/23/2013 4:16 AM Security services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33600138.aspx External tender id 97175-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

Telephone and data transmission services

Telephone and data transmission services Telephone and data transmission services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30970375.aspx External tender id 147690-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Nadere informatie

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31850493.aspx External tender id 39782-2012 Tender type Contract Award Document type Contract

Nadere informatie

Typing, word-processing and desktop publishing services

Typing, word-processing and desktop publishing services Typing, word-processing and desktop publishing services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/27894316.aspx External tender id 49362-2012 Tender type Contract Award Document type Contract

Nadere informatie

Telephone switchboards

Telephone switchboards Telephone switchboards Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32390489.aspx External tender id 186502-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Scientific installations

Scientific installations Scientific installations Info Version 7 Url http://com.mercell.com/permalink/31342675.aspx External tender id 395722-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Cleaning and sanitation services

Cleaning and sanitation services Cleaning and sanitation services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40349532.aspx Ekstern anbuds ID 421544-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30485224.aspx External tender id

Nadere informatie

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39690480.aspx External tender id 360245-2013 Tender type

Nadere informatie

Digital telephone exchanges

Digital telephone exchanges Digital telephone exchanges Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30192393.aspx External tender id 87466-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure

Nadere informatie

Beds for medical use. Info. Buyer. Version changes Contract award. Publish date 5/2/2014 8:20 AM. Version 2

Beds for medical use. Info. Buyer. Version changes Contract award. Publish date 5/2/2014 8:20 AM. Version 2 Beds for medical use Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40262837.aspx External tender id 147575-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Security services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 24.05.2013 04:15. Versjon 1

Security services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 24.05.2013 04:15. Versjon 1 Security services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39169621.aspx Ekstern anbuds ID 168753-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Publish date 10/28/2014 4:09 AM. Change date 10/28/2014 4:09 AM

Publish date 10/28/2014 4:09 AM. Change date 10/28/2014 4:09 AM Facade work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/44652137.aspx External tender id 366119-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Restricted procedure

Nadere informatie

Supply services of personnel including temporary staff

Supply services of personnel including temporary staff Supply services of personnel including temporary staff Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37727483.aspx Ekstern anbuds ID 51418-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use Imaging equipment for medical, dental and veterinary use Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31222999.aspx External tender id 147166-2012 Tender type Contract Award Document type Contract

Nadere informatie

Supply services of personnel including temporary staff

Supply services of personnel including temporary staff Supply services of personnel including temporary staff Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33283966.aspx Ekstern anbuds ID 307196-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Central bank services

Central bank services Central bank services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/27874317.aspx Ekstern anbuds ID 135676-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Catering services. Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Julkaisu pm 26.3.2014 4:40. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/43963710.

Catering services. Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Julkaisu pm 26.3.2014 4:40. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/43963710. Catering services Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/43963710.aspx Ulkoinen hankinta ID 102267-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely Avoin

Nadere informatie

Scaffolding work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 8/9/2013 5:35 AM. Change date 8/9/2013 5:35 AM

Scaffolding work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 8/9/2013 5:35 AM. Change date 8/9/2013 5:35 AM Scaffolding work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37481612.aspx External tender id 269520-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Nadere informatie

Social work and related services

Social work and related services Social work and related services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44240137.aspx Ekstern anbuds ID 122900-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Restoration work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 7. Publish date 14.08.2012 04:10. Change date 14.08.

Restoration work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 7. Publish date 14.08.2012 04:10. Change date 14.08. Restoration work Info Version 7 Url http://com.mercell.com/permalink/29206229.aspx External tender id 258053-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Offenes

Nadere informatie

Mobile telephones. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Mobile telephones. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Mobile telephones Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37643703.aspx Ekstern anbuds ID 385319-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Telecommunications services

Telecommunications services Telecommunications services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37911794.aspx Ekstern anbuds ID 207199-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Education and training services

Education and training services Education and training services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42385761.aspx Ekstern anbuds ID 421775-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Repair and maintenance of plant

Repair and maintenance of plant Repair and maintenance of plant Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36917837.aspx Ekstern anbuds ID 161416-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33006171.aspx Ekstern anbuds ID 135678-2012 Konkurranse

Nadere informatie

Financial and insurance services

Financial and insurance services Financial and insurance services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29970821.aspx Väline hanke ID 62494-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Piiratud

Nadere informatie

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 4. Avaldamise kp 23.11.2012 5:08

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 4. Avaldamise kp 23.11.2012 5:08 Construction work Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/33214676.aspx Väline hanke ID 371226-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Piiratud menetlus

Nadere informatie

Project-management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work Project-management services other than for construction work Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35742582.aspx Väline hanke ID 99208-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu

Nadere informatie

School catering services

School catering services School catering services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35048229.aspx Ekstern anbuds ID 240388-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Endret dato :17

Endret dato :17 Cleaning services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37687394.aspx Ekstern anbuds ID 201808-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Julkaisu pm 1.10.2013 4:24. Muokkauspäivämäärä 1.10.2013 4:24

Julkaisu pm 1.10.2013 4:24. Muokkauspäivämäärä 1.10.2013 4:24 Office furniture Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/39651572.aspx Ulkoinen hankinta ID 328503-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely Avoin

Nadere informatie

Collection agency services

Collection agency services Collection agency services Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/42166845.aspx Ulkoinen hankinta ID 308189-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Nadere informatie

Printed matter and related products

Printed matter and related products Printed matter and related products Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/31138375.aspx Ekstern anbuds ID 240391-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34616382.aspx Ekstern anbuds ID 354376-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Construction work for research buildings

Construction work for research buildings Construction work for research buildings Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37997987.aspx External tender id 352682-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Nadere informatie

Electricity. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 12.12.2012 5:14

Electricity. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 12.12.2012 5:14 Electricity Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35684946.aspx Väline hanke ID 393704-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Nadere informatie

Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38681713.aspx Ekstern anbuds ID 29998-2014 Konkurranse

Nadere informatie

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services Architectural, construction, engineering and inspection services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42060939.aspx Ekstern anbuds ID 85746-2014 Konkurranse type: Tildeling

Nadere informatie

Insurance services. Info. Buyer. Description. Original text: Hernieuwing van de verzekeringspolissen materiele schade en auto. Ext.

Insurance services. Info. Buyer. Description. Original text: Hernieuwing van de verzekeringspolissen materiele schade en auto. Ext. Insurance services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41250250.aspx External tender id 332780-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

Machinery-inspection services

Machinery-inspection services Machinery-inspection services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37796525.aspx Ekstern anbuds ID 164956-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Versjon 3. Dato for offentliggjørelse 14.03.

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Versjon 3. Dato for offentliggjørelse 14.03. Construction work Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32474700.aspx Ekstern anbuds ID 84408-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen

Nadere informatie

Market and economic research; polling and statistics

Market and economic research; polling and statistics Market and economic research; polling and statistics Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/31855494.aspx Väline hanke ID 371692-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine

Nadere informatie

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40173201.aspx Ekstern anbuds ID 232962-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Financial and insurance services

Financial and insurance services Financial and insurance services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36839772.aspx Ekstern anbuds ID 391581-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Printers and plotters

Printers and plotters Printers and plotters Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32000425.aspx Ekstern anbuds ID 200069-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Alarm system and antenna installation work

Alarm system and antenna installation work Alarm system and antenna installation work Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/32719871.aspx Ekstern udbuds ID 5988-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Nadere informatie

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services Architectural, construction, engineering and inspection services Инфо Версия 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36513239.aspx Внешний ID тендера 289027-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип

Nadere informatie

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services Advertising and marketing services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31359301.aspx Ekstern anbuds ID 405573-2011 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services Architectural, construction, engineering and inspection services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37107586.aspx Ekstern anbuds ID 3977-2013 Konkurranse type: Tildeling

Nadere informatie

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Dienst Publiek en Communicatie 53688887 Buitenhof 34, 2513 AH DEN HAAG ( Nederland ) Ter attentie van: DPC Publiceren Email: traffic@minaz.nl

Nadere informatie

Road construction works

Road construction works Road construction works Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32129500.aspx Ekstern anbuds ID 339616-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Packing or wrapping machinery

Packing or wrapping machinery Packing or wrapping machinery Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41383976.aspx External tender id 337950-2013 Tender type Prior Tender Notice Document type Prior Information Notice Procurement

Nadere informatie

Roof maintenance work

Roof maintenance work Roof maintenance work Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39274330.aspx Ekstern anbuds ID 443059-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Publish date 11/25/ :00 AM. Bid due date 1/13/ :00 PM. Document due date 1/13/ :00 PM. Change date 11/25/ :00 AM

Publish date 11/25/ :00 AM. Bid due date 1/13/ :00 PM. Document due date 1/13/ :00 PM. Change date 11/25/ :00 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47888468.aspx External tender id 401142-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

Avaldamise kp 5.07.2014 5:19. Muutmisaeg 5.07.2014 5:19

Avaldamise kp 5.07.2014 5:19. Muutmisaeg 5.07.2014 5:19 Electricity Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/43030616.aspx Väline hanke ID 226589-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Nadere informatie

Printed matter and related products

Printed matter and related products Printed matter and related products Info Versija 2 Nuoroda http://com.mercell.com/permalink/32709302.aspx Išorinis pasiūlimas 265212-2012 Skelbimo tipas Laimėti konkursai Dokumento tipas Sutarties paskyrimas

Nadere informatie

Printers and plotters

Printers and plotters Printers and plotters Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42207835.aspx Väline hanke ID 120456-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Office supplies. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse :14. Versjon 1

Office supplies. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse :14. Versjon 1 Office supplies Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38327516.aspx Ekstern anbuds ID 98879-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Begrenset

Nadere informatie

Natural gas. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 07-08-2013 05:04

Natural gas. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 07-08-2013 05:04 Natural gas Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39192680.aspx Ekstern udbuds ID 264658-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt udbud

Nadere informatie

Architectural, engineering and planning services

Architectural, engineering and planning services Architectural, engineering and planning services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40152243.aspx Väline hanke ID 138970-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine

Nadere informatie

Building construction work

Building construction work Building construction work Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/26882886.aspx Ekstern udbuds ID 193-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Nadere informatie

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40848506.aspx Väline hanke ID 11779-2014 Hanke liik Hanke aruanne

Nadere informatie

Postbus AP Amsterdam NEDERLAND

Postbus AP Amsterdam NEDERLAND Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: E-mail: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Prins Clauslaan 8 Desiree

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 11/12/2013 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening,

Nadere informatie

Surveillance and security systems and devices

Surveillance and security systems and devices Surveillance and security systems and devices Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34829212.aspx Ekstern anbuds ID 44935-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

IT services: consulting, software development, Internet and support

IT services: consulting, software development, Internet and support IT services: consulting, software development, Internet and support Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29770394.aspx Väline hanke ID 233522-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

Nadere informatie

Support services for land transport

Support services for land transport Support services for land transport Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40253615.aspx Ekstern anbuds ID 242699-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Endret dato 19.03.2013 04:13

Endret dato 19.03.2013 04:13 Painting work Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/27610333.aspx Ekstern anbuds ID 90079-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Konkurranse

Nadere informatie

Printers and plotters

Printers and plotters Printers and plotters Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/42760817.aspx External tender id 156982-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Technical inspection services of engineering structures

Technical inspection services of engineering structures Technical inspection services of engineering structures Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/36701609.aspx Ekstern udbuds ID 278539-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Nadere informatie

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43589836.aspx Väline hanke ID 383234-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

Nadere informatie

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259369-2013:text:nl:html Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Construction work. Informācija. Informācija par pircēju. Versijas izmaiņas Contract award. Publicēšanas datums 18.01.2012. 5:11.

Construction work. Informācija. Informācija par pircēju. Versijas izmaiņas Contract award. Publicēšanas datums 18.01.2012. 5:11. Construction work Informācija Versija 2 Iepirkuma adrese http://com.mercell.com/permalink/29010015.aspx Ārējs iepirk. ident. Nr. 15970-2012 Iepirkuma veids Rezultātu paziņojums Dokumenta veids Līguma piešķiršana

Nadere informatie

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/27980821.aspx Ekstern anbuds ID 186793-2012 Konkurranse

Nadere informatie

Agricultural services

Agricultural services Agricultural services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30418102.aspx Väline hanke ID 26538-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Coastal-defence works

Coastal-defence works Coastal-defence works Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/33538920.aspx External tender id 8972-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Competitive

Nadere informatie

I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Belastingdienst, IUC Belastingdienst Nationale identificatie: 12629279 Tiberdreef 12 24, IUC Belastingdienst Utrecht 3561 GG Contactpunt(en):

Nadere informatie

Enterprise resource planning software package

Enterprise resource planning software package Enterprise resource planning software package Info Versija 2 Nuoroda http://com.mercell.com/permalink/34891134.aspx Išorinis pasiūlimas 388000-2012 Skelbimo tipas Laimėti konkursai Dokumento tipas Sutarties

Nadere informatie

IT services: consulting, software development, Internet and support

IT services: consulting, software development, Internet and support IT services: consulting, software development, Internet and support Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/40465350.aspx Внешний ID тендера 267245-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип

Nadere informatie

Publish date 5/2/2012 4:30 AM. Bid due date 6/19/2012 11:00 AM. Document due date 6/19/2012 11:00 AM. Change date 5/2/2012 4:30 AM

Publish date 5/2/2012 4:30 AM. Bid due date 6/19/2012 11:00 AM. Document due date 6/19/2012 11:00 AM. Change date 5/2/2012 4:30 AM Engineering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33036654.aspx External tender id 138705-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

Presents and rewards. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 22-10-2013 04:31. Version 2

Presents and rewards. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 22-10-2013 04:31. Version 2 Presents and rewards Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/39249058.aspx Ekstern udbuds ID 355884-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Zwolle Nationale identificatie: 401747134 Postadres: Grote Kerkplein

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Dienst Justitiële Inrichtingen namens ministerie van Defensie Nationale

Nadere informatie

V.3 NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND V.3 NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND

V.3 NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND V.3 NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Prins Clauslaan 8, 2500 EK Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Desiree

Nadere informatie

Photocopying equipment

Photocopying equipment Photocopying equipment Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31965585.aspx External tender id 49855-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Politie Nationale identificatie: 111668359 Postadres: Ringwade 51 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF Diensten Deze aankondiging valt onder: Richtlijn 2004/18/EG I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting Saxion Nationale identificatie: 522165120 Postadres: M.H. Tromplaan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Zundert Nationale identificatie: 2657027 Postadres: Markt 1

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Zundert Nationale identificatie: 2657027 Postadres: Markt 1 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen

Nadere informatie