Samenvatting: Heeft marketing nog toekomst?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting: Heeft marketing nog toekomst?"

Transcriptie

1 Samenvatting: Heeft marketing nog toekomst? Oriëntatie tijdens de Customer Buying Journey in 2020 februari 2014 Het gehele rapport is te downloaden via

2 Samenvatting Oriëntatie Rapport Shopping2020 Voor u ligt de samenvatting van het eindrapport van de Expertgroep Orientation uit het Shopping2020 initiatief. Het rapport is het resultaat van zeven maanden onderzoeksactiviteiten die de expertgroep heeft ondernomen tussen juni en december 2013 om het oriëntatiedeel van de Customer Buying Journey onder de loep te nemen. Het rapport is tot stand gekomen onder leiding van sponsor Lectric Groep en voorzitter Deloitte. Achtergrond Als onderdeel van het landelijke onderzoeksprogramma van Shopping2020 heeft de expert groep voor Oriëntatie zicht gericht op het beschrijven van de Oriënterende Shopper en zijn omgeving in 2020 en het uitwerken van aanbevelingen aan organisaties om zich hierop voor te bereiden. Oriëntatie bij Shoppen Oriëntatie wordt gezien als de start van de Customer Buying Journey. Oriëntatie bestaat uit een voortdurend proces van informatie verzamelen om in de behoefte van de klant te voorzien. De manier waarop consumenten shoppen is aan verandering onderhevig. De consument oriënteert, selecteert en koopt op het zelfde moment en oriënteert na of zelfs tijdens deze stappen opnieuw. Dit proces gebeurt zowel online als offline (fysieke winkel). Belangrijk in dit proces is een cross- channel visie waarin de klant en niet de organisatie centraal staat. De klant wordt gevolgd en getraceerd terwijl hij of zij van het ene naar het andere kanaal schakelt. Luisteren naar de klant en contact met hem of haar maken op het juiste moment, met de juiste content en via het juiste kanaal is een de uitdaging. Maar als het goed gebeurt, is het veel effectiever dan tegelijkertijd dezelfde boodschap via al uw kanalen, naar alle klanten te sturen. Structuur van het rapport De expert groep heeft zich in de afgelopen maanden verdiept in best practices van organisaties in de oriëntatiefase en het bestuderen van trends en heeft dit uitgewerkt in een toekomst visie. In het rapport is dit beschreven in een Visie hoofdstuk waar de belangrijkste dimensies worden beschreven voor Oriëntatie bij Shopping in Dit wordt verder uitgewerkt in 3 hoofdstukken gericht op de Consu- mens, Consument Data en Consumer Touch. De verzamelde kennis en visie is door de groep getoetst in interviews. Hieruit is een aanbeveling ontstaan gericht op het toekomst- vast maken van marketing binnen organisaties (Impact op Marketing).

3 Visie voor 2020 Als we vooruit kijken naar een dag in 2020 (zie rapport) dan ontstaat het beeld van het naadloze samenspel tussen consument, technologie en de interactie met organisaties. In dit toekomst beeld zijn een viertal dimensies die bepalend zijn voor Oriëntatie bij Shoppen: Technologie: Het is de verwachting dat in 2020 techniek in staat is om menselijk gedrag en gevoelens te interpreteren en er naar te handelen. Om deze reden is deze techniek geïntegreerd in alle kanalen die worden gebruikt door de consument. Doordat techniek overal is (merkbaar en onmerkbaar) kunnen er grote hoeveelheden informatie over een individu worden verzameld. Technologie is dermate intelligent dat het niet alleen de data van consumenten kan vergaren en terug kan leiden tot individuen, maar ook in real- time de consument tijdens haar oriëntatie proces op de juiste momenten assisteert met relevante aanbevelingen. Deze technologie is transparant, non- intrusive en aanwezig in zowel de digitale als de fysieke wereld. Personalisatie op gebied van product en beleving: Consumenten worden steeds meer betrokken in het ontwikkelen van producten en services. Deze komen in 2020 meer en meer tot stand op basis van individuele data die wordt verzameld door organisaties. Producten en diensten zijn volledig afgestemd en toegespitst op de individuele behoeften en kenmerken van de consument. Op het gebied van individuele producten is printen in 3D hierbij een grote enabler. Daarbij bieden organisaties in 2020 meer en meer een unieke beleving over kanalen heen, of het nu gaat om online of op de fysieke locatie. De uitstraling naar de klant is gelijk over alle kanalen. De klant beleeft een bezoek aan een online of offline winkel op een consistente manier, waarbij de ondersteunende media en assortimenten over de kanalen in elkaar overvloeien. Het kanaal zelf wordt daarbij meer en meer onderdeel van de totale beleving. Privacy met betrekking tot regulering en vertrouwen: De regulering is in 2020 nog strikter geworden, maar juist door de consument meer controle te geven: het is makkelijker om toegang te verlenen, dan wel te ontzeggen tot persoonlijke data, waarbij er veel specifieker gekozen kan worden wat er gedeeld wordt en met wie. Regulering van de privacy is middels standaarden geregeld. Iedereen is in staat op gemakkelijke en begrijpelijke manier zijn privacy instellingen per bedrijf te reguleren. Deze instelling bevat ook een tijd gerelateerde parameter (tijdelijke opt- ins). Daarbij is de consument bereid om meer persoonlijke data te delen. Gegevens over gezondheid, bezittingen en gedrag worden gedeeld op voorwaarden dat de consument hier gemak voor terug krijgt in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijk relevante aanbiedingen en betere dienstverlening. De consument zal richting 2020 steeds beter in staat zijn om zijn vertrouwen aan organisaties te geven, maar ook weer weg te nemen! Organisaties die het vertrouwen krijgen worden door consumenten opgenomen in de vriendenkring (inner circle) en zullen daardoor ook meer inzicht hebben in persoonlijk informatie van de consument. Dit zullen per consument slechts enkele merken zijn. Data en informatie: Gedreven door sensoren en wearables is het voor bedrijven eenvoudig om informatie over consumenten te vergaren, zowel online als offline ( in store analytics ). Doordat er zo veel sensoren zijn, is het voor de consument eenvoudiger om aan informatie te komen, veelal zal de informatie beschikbaar zijn op het moment dat de consument er behoefte aan heeft, zonder er expliciet naar te zoeken. Informatie is in allerlei vormen en bronnen digitaal beschikbaar in een dusdanige vorm dat er door technologie real- time beslissingen kunnen worden genomen op basis van deze data.

4 Hoofdonderwerpen Wat bepaalt Oriëntatie in Shoppen in 2020? Dit wordt uitgewerkt in 3 hoofdonderwerpen: Consu- mens, Consument Data en Consumer Touch. Consu-mens Als we kijken naar Shoppen in 2020 dan is het vanzelfsprekend dat daarbij het gedrag van de (toekomstige) consument een belangrijk onderdeel is: de Consu- mens. Machtige Consument: In 2020 heeft de consument zichzelf centraal gezet en is zich zeer bewust van de waarde van zijn eigen data. Data differentiatie is een begrip; persoonlijk, oriëntatie gedrag, financieel en koopgedrag zijn slechts enkele voorbeelden. De consument bepaalt welke data hij beschikbaar stelt en aan wie. De consument wordt gedreven door de waarde van eigen data en zal dit toepassen als onderhandelingsmiddel. Door technologie en data is het mogelijk om de juiste boodschap te communiceren naar specifieke klantsegmenten in de juiste fase maar ook om uit te sluiten van marketing gericht op de oriëntatie fase. Door toestemming te krijgen van consumenten kunnen bedrijven veel geld besparen, relevanter communiceren en voorkomen dat brand goodwill wordt verspeeld. De macht ligt bij de consument, merken moeten snel en proactief kunnen opereren. Loyale Consument: Als de consument 'een relatie aangaat' met een merk door dit merk inzichten te verlenen in de consument data, dan verwacht hij op het juiste moment informatie of een aanbod te ontvangen van het merk. Als merk moet je continu boven verwachting blijven presteren en verdienen dat je het vertrouwen van de consument krijgt. Consumenten oriënteren zich continu zowel bewust als onbewust en verwachten directe beloning. Waarde toevoegen in het leven van deze consument is het uitgangspunt van het merk. Sociale Consument: De oriëntatie van de consument wordt meer beïnvloed door de meningen van zijn sociale kring dan door de communicatie van het merk. Zolang een merk waarde weet toe te voegen voor de consument zal hij loyaal blijven aan het merk of zelfs optreden als ambassadeur. De loyale consumenten bindt het merk aan zich door vertrouwen. Zowel de consument als het merk heeft digitaal het gevoel in control te zijn, iets dat voor beiden een ultieme win- win situatie creëert. Concluderend verwacht de consument dat er individueel wordt ingespeeld op zijn behoefte en zal er een sterke nadruk op technologie liggen in de vorm van personalisering en performance marketing. Consument Data Met de technologische ontwikkelen en de manier waarop deze de consument connected maakt, zal er in de toekomst alleen nog maar meer data beschikbaar zijn voor organisaties. Consument Transparantie: Het oriëntatie pad van de (individuele) consument langs de fysieke en digitale kanalen is van oudsher moeilijk om te volgen. De nieuwe technologische ontwikkelingen maken het steeds beter mogelijk om de grillige oriëntatie weg van een consument te volgen. Zelfs tot op het detail van de individuele consument. Privacy & Control: Hoewel de consument in 2020 nog altijd gevoelig is voor het gebruik van persoonlijk data, zal het veel meer gaan over de mate van controle over het gebruik van persoonlijke gegevens. De verwachting is dat in 2020 privacy en het mogen gebruiken van consument data, geen probleem zal zijn voor merken en bedrijven die het vertrouwen hebben van de consument. Inzicht in de Consument: De toename van aantal verbonden devices van een consument, de sociale platformen en de openheid in het kunnen koppelen van data zorgen voor een grote kans op inzicht in de consument. Het zal voor organisaties een grote uitdaging zijn om deze grote hoeveelheid data te interpreteren en deze inzichten naar betere en meer specifieke dienstverlening te vertalen.

5 Concluderend kunnen we stellen dat de beschikbaarheid en de inzet van data richting 2020 alleen meer van groter belang wordt voor organisaties. De verwachting is dat de consument vele male eerder klaar is voor het gebruik (laten) maken van data dan dat overheden (regulering) en bedrijven dat zullen zijn. Consumer Touch De Consumer Touch gaat enerzijds over de kanalen voor communicatie en transacties (data, producten) tussen organisaties (bedrijven, retailers) en consumenten, anderzijds over hoe bedrijven de consument kunnen raken op het juiste moment met de juiste boodschap. Kanalen zijn de touch points van contact en interactie tussen merk en consument. Snelheid in Technologie: In 2020 zien we steeds meer een automated samenleving waarin oriëntatieprocessen transparant en voorspelbaar en vaak onmerkbaar zijn door de beschikbare data en technologieën (Sensoren, Wearables) die consumenten gebruiken en dragen. Kanalen versmelten en bieden de consument een breed, groeiend scala aan touch points: fysiek (winkels) en digitaal (virtual assistent). No Channel : Kanalen werken samen (van omni- channel naar no- channel) om met elkaar de oriëntatieprocessen te vereenvoudigen. Kanalen leiden zo direct naar specifieke oplossingen. De Consumer Touch is letterlijk een aanrakingspunt waar alles bij elkaar komt: behoeften en voorkeuren van consumenten enerzijds en informatie en oplossingen (producten en diensten) van organisaties en retailers anderzijds. De consument wordt feitelijk zelf een kanaal (social shopping). Consumenten gebruiken kanalen dwars door elkaar heen voor oriëntatie. Merken spelen daarop in door in elk kanaal extreme service en (merk)beleving te bieden, realtime, gedifferentieerd op het consumentenprofiel, plaats, moment en actuele behoefte. En merken moeten in elk kanaal vasthouden aan hun merkwaarden en communicatie. Touch points versterken de branding en klantloyaliteit. In 2020 is het onderscheid tussen kanalen, consumer touch points, grotendeels verdwenen. Dit komt mede door de verregaande digitalisering en automatisering rondom de consument. De devices en van consumenten communiceren met elkaar en meten hoe de consument er voor staat. Steeds meer processen zijn automated en vinden virtueel plaats, waarbij mobiele devices een belangrijke rol spelen. Consumentengedrag en voorkeuren liggen grotendeels vast in goed beschikbare data. Consumenten zijn nog steeds grillig, maar door technologie en dataverrijking zijn de stappen in oriëntatieprocessen transparant en steeds beter voorspelbaar. Impact op Marketing Gezien de verwachte ontwikkelingen richting 2020 is het de vraag of de marketing afdelingen van nu klaar zijn voor de toekomst, qua bekwaamheden en organisatie, om de (oriënterende) consument goed te bereiken. In dit hoofdstuk geven wij enkele aanbevelingen die mogelijk kunnen bijdragen aan het voorbereiden van marketing organisaties voor Deze aanbevelingen komen onder andere voort uit een verscheidenheid aan interviews, zowel met personen die zelf in een marketing organisatie werken, als met personen in een dienstverlenende rol aan marketing organisaties van andere bedrijven. Bekwaamheden: De trend op marketing afdelingen is dat de hoeveelheid aan competenties sterk is gestegen. Dit is gekoppeld aan de opkomst van nieuwe media. Richting de toekomst zal de marketing afdeling zich focussen op het ontwikkelen bekwaamheden als Data gedreven (analyse en ontwikkelen actionable insights op basis van veel data), Delen & Samenwerken (geen silo s Digital Marketing, Social Marketing, Customer Care en ecommmerce), en Authentiek & Transparant (adem brand purpose als story teller om toe te treden tot inner circle van consument). Marketing Organisatie: De marketing organisatie zal in staat moeten zijn om snel te leren en van richting te kunnen veranderen. Hiertoe is het belangrijk om marketing te organiseren in kleine en

6 multidisciplinaire teams (digital, analytisch, content, sociaal). Zorg voor flexibiliteit in de marketing team samenstellingen, zodat deze uitgebreid dan wel verkleind kunnen worden afhankelijk van de noodzakelijke werkzaamheden rondom een thema op een bepaald moment (project of scrum aanpak). Experimenteer, analyseer & leer van verschillende activiteiten en zorg dat het budget in passende tijdslijnen is gealloceerd (niet per jaar maar bijv. per thema of gebeurtenis). Marketing Technologie: Technologie speelt ook voor marketing een steeds belangrijkere rol. Het is daarom essentieel dat marketing zicht richt op beter gebruik van technologie om inzicht en kennis van consument te vergroten. Daarbij zal marketing technologie moeten omarmen en er ownership over moeten nemen om efficiënt te blijven. Dit betekent niet alleen mogelijke verschuivingen van IT budget naar marketing, maar ook het moeten hebben van de juiste competenties binnen marketing om technologie op de juiste manier te kunnen inzetten en gebruik te laten evolueren met de tijd. Meten van succes: Het gebruik van digitale middelen in de marketing activiteiten van tegenwoordig, heeft het al mogelijk gemaakt om de effecten van marketing beter te meten. Naast de veel gebruikte Net Promotor Score (NPS), zullen additionele KPIs (key performance indicators) gehanteerd moeten gaan worden om marketing echt meetbaar te maken. KPIs op het gebied van loyalty (engagement scores), tevredenheid en klantbeleving zullen onderdeel moeten zijn van marketing succes rapportages. KPIs zijn zeker belangrijk om succes te meten. Echter, geheel in lijn met het groter wordende belang van data analytics, zullen voorspellende indicatoren eveneens steeds belangrijker worden. Van Key Performance Indicators (KPIs) naar Key Performance Predictors (KPPs). Met dank aan Expertgroep: - David Veldt (Lectric Group) - Tjibbe Renkema (Carat) - Mirelle Bos (Sanoma Media), - Thedor Bruil (ATAG) - Martijn Linse (Deloitte) - Semora Mangnoesing (Zanox) - Inge Demoed (Thuiswinkel.org) - Jimmy Fock (Interbest) - Rik Veldhuizen (Deloitte) - Sylvie Vermeend (Wehkamp.nl) - Niels Stol (Deloitte) - Jimte Jepma (Noppies) - Michelle Hendricx (Van Haren Schoenen ) - Sjoerd Addink (Deloitte) - Jesse le Grand (Zanox) - PJ Verhoef (Adobe) - Veronika Snijders (Nyenrode) - Machiel Tiddens (Bol.com) - Enrico Verhulst (Comscore) - Rolf Nienhuis (D- reizen) - Danny Oomen (GfK) - Fleur Lamers (Deloitte) - Cees van Schadewijk (Totaal Markt) - Maarten Hazeu (Nyenrode) - Gerard Challa (Museumwebshops) - Thomas Veltman (Deloitte) - Victor Hoong (Deloitte) Interviews: - Gert- Jan Delcliseur (Search Result) - Michiel van Riemsdijk (Yourzine) - Joris Merks (Google) - Danny Oomen (GfK) - Mark Stadhouders (Samsung Electronics) - Sylvie Vermeend (Wehkamp.nl) - Machiel Tiddens (Bol.com) - Reinoud Boersma (ING Insurance) - Enrico Verhulst (ComScore) - Michelle Hendricx (Van Haren) Gastheren van expertgroep bijeenkomsten: - Lectric Group, Den Bosch - Deloitte, Utrecht - Facebook, Amsterdam - Nyenrode University, Breukelen

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET Rapportage expertgroep Omni-channel Organisatie Januari 2014 Shopping 2020 It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that

Nadere informatie

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Inhoud Voorwoord 5 Hoe wordt de financiële wereld slimmer dan de technologie? 6 Onze visie:

Nadere informatie

Vijf trends onlosmakelijk verbonden

Vijf trends onlosmakelijk verbonden Inleiding Selfservice, omnichannel, mobile, social en big data Vijf trends met nu al een overweldigende impact op de samenl eving. En dat terwijl deze trends eigenlijk nog in de kinderschoenen staan. Live-chat

Nadere informatie

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Creëer een unieke Customer Experience met Predictive Analytics. Inhoud Inleiding... pag. 3 Ontwikkelingen en tips... pag. 4 Tips voor het bepalen

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

BUSINESS IS E-BUSINESS

BUSINESS IS E-BUSINESS business is e-business BUSINESS IS E-BUSINESS Bas Brand, strategy director internetpeople pagina 1 van 32 business is e-business {INLEIDING} In 2014 heeft de mobiele telefoon de PC ingehaald als het meest

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

THE FUTURE OF TRAVEL

THE FUTURE OF TRAVEL presenteert THE FUTURE OF TRAVEL Rapportage van onderzoek onder stakeholders en reisconsumenten in Nederland Mei 2015 Copyright 2015 Blauw Research & Webloyalty Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis Joris Merks Schizofrene marketing pag 7 Jos Veldwijk Gouden tijden voor B2B marketeers Frank van Delft Klantinzicht grootste uitdaging pag 4 pag 6 Carrièrekrant voor professionals in marketing, communicatie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers

Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers Mei 2014 Fase 1 Aangemeerd Inhoudsopgave Inleiding Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers 1 Fase 1: Aangemeerd. Je voelt aan je water dat

Nadere informatie

Dé online trends van 2010. www.nextweblog.nl

Dé online trends van 2010. www.nextweblog.nl www.nextweblog.nl Vooraf Verder met internet! Online doet er toe als nooit tevoren. Maar welke kant gaan we op? En waar krijgen we binnenkort mee te maken? Tijdens het jaarlijkse congres Trendsfactory

Nadere informatie

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 1 / Juni 13 E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY E-COMMERCE DE ONTWIKKELING VAN

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad?

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad? Special bij Advocatenblad 19 september 2008 Door Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Standaard software voor de advocatuur in kaart gebracht Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie

7. Van bricks tot clicks in de mix: navigatie-strategie als basis voor multi-channelmanagement

7. Van bricks tot clicks in de mix: navigatie-strategie als basis voor multi-channelmanagement 7. Van bricks tot clicks in de mix: navigatie-strategie als basis voor multi-channelmanagement GERRITA VAN DER VEEN en ROBERT VAN OSSENBRUGGEN SAMENVATTING Veel bedrijven stemmen hun communicatie en interactie

Nadere informatie