Deltalinqs wil gelijke speelvelden voor Rotterdamse havenbedrijven creëren. S5 betrekt ideale locatie aan de Waalhaven. Weet wat er leeft.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deltalinqs wil gelijke speelvelden voor Rotterdamse havenbedrijven creëren. S5 betrekt ideale locatie aan de Waalhaven. Weet wat er leeft. www.ooms."

Transcriptie

1 Magazine voor commercieel onroerend goed JAARGANG 16 NR. 2 NAJAAR 2014 Deltalinqs wil gelijke speelvelden voor se havenbedrijven creëren Transport en Logistiek: Altijd in beweging S5 betrekt ideale locatie aan de Waalhaven Nesselande Logistics en Speciaal Transport Groei tegen de crisis in zorgt voor verschillende verhuizingen PARTNER IN DYNAMIS 1

2 Object.indd :04 Inhoud Magazine voor commercieel onroerend goed JAARGANG 16 NR. 2 NAJAAR Bewegen is vooruitgaan. Voorwoord Peter van Nederpelt en Marco Schol Deltalinqs wil gel ke speelvelden voor se havenbedr ven creëren Transport en Logistiek: Alt d in beweging S5 betrekt ideale locatie aan de Waalhaven Nesselande Logistics en Speciaal Transport Groei tegen de crisis in zorgt voor verschillende verhuizingen 4 Deltalinqs wil gelij ke speelvelden voor se havenbedrij ven creëren 6-14 Kantoorpanden e.o Bedrij fspanden e.o. 22 Transport en Logistiek: Altij d in beweging. PARTNER IN DYNAMIS 1 Interview met Ruud Vat, eigenaar VAT Logistics Object is een uitgave van: Ooms Maaskade NJ T: (010) F: (010) Deze uitgave is met grote zorg samengesteld door Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Bepaalde informatie kan achterhaald zijn door het tijdverloop tussen ontwikkeling en uitgave van het blad. Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de gepubliceerde informatie. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele servicekosten. Productie: Business Publishers Rijnmond B.V. Tekst: Yvonne Dombrakis, Cynthia van der Waal-Noordzij Fotografie: Coverfoto: Tom Tomeij Roel Dijkstra, Kimberly Gomes, Mladen Pikulic, Tom Tomeij, Henk van Veen Copyrights Het auteursrecht op de in dit magazine verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. 24 Bedrij fspanden en Winkelpanden e.o. 25 Winkelpanden e.o. 26 S5 betrekt ideale locatie aan de Waalhaven. Interview met Karel Peters, CEO S Kantoorpanden Drechtsteden 31 Kantoorpanden en Bedrij fspanden Drechtsteden Bedrij fspanden Drechtsteden 34 Nesselande Logistics en Speciaal Transport. Groei tegen de crisis in zorgt voor verschillende Verhuizingen 36 Bedrij fspanden en Bouwgrond Drechtsteden 37 Winkelpanden Drechtsteden 38 Bedrij fspanden Drechtsteden Transacties 41 Goed gewaardeerd vastgoed. Column Sytske Kooij man 42 Koninging Maxima opende s icoon De Markthal 43 Adresgegevens Ooms PARTNER IN DYNAMIS 2

3 Peter van Nederpelt (l) en Marco Schol Bewegen is vooruitgaan De sterke positie van de grootste Europese haven is voor veel bedrij ven van strategisch belang. Door de aanleg van Maasvlakte 2 met splinternieuwe havens en kades kunnen de grootste containerschepen terecht. Dat maakt de se haven nog aantrekkelij ker. Dat dit niet onopgemerkt blij ft, blij kt onder meer door de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Canon op Maasvlakte 1. Ook andere buitenlandse logistieke dienst verleners kiezen voor de Maasvlakte als springplank voor Europa. Wie zegt, zegt automatisch de haven. Heel veel delen van de se economie hebben direct of indirect een relatie met de haven. Of het gaat om opslag, logistiek, transport, industrie, off-shore, techniek, chemie of alle mogelij ke soorten zakelij ke dienstverlening, je komt altij d weer bij de haven uit. Peter van Nederpelt MRICS RT en Marco Schol RT 3

4 Deltalinqs wil gelij ke speelvelden voor se havenbedrij ven creëren Ondernemersvereniging Deltalinqs vertegenwoordigt proactief ruim 700 bedrijven in de se haven. Als belangenbehartiger, productontwikkelaar en ketencoördinator voor medewerkers uit 14 verschillende sectoren staan de ogen en oren altijd open om in te zetten op een verdere duurzame economische ontwikkeling van het havengebied, met aandacht voor de transitiekansen die zich voordoen. Voorzitter Steven Lak over onevenredig zware lasten, het realiseren van een aantrekkelijker vestigingsklimaat, prioriteiten voor de komende jaren en het toekomstperspectief van de se haven. Ondernemers willen gelij ke speelvelden bij het bedrij ven van hun business. De lasten in de se haven zij n in vergelij king met concurrerende gebieden echter onevenredig zwaar. Dit draagt niet bij aan een goed vestigingsklimaat. Aan de grote verschillen tussen bij voorbeeld loonkosten wereldwij d kan weinig worden gedaan, maar de Nederlandse overheid zou op andere gebieden veel meer kunnen doen om het interessanter te maken om te investeren. Neem bij voorbeeld reclamebelasting: dat is een belasting die de gemeente heft op reclame-uitingen groter dan één meter die zichtbaar zij n vanaf de openbare weg. Bedoeld om reclames in de stad te beteugelen, maar in de haven wordt deze belasting ook volop geïnd. Terwij l het toch niet onredelij k is om een bedrij fsnaam op een enorme opslagtank een beetje leesbaar te maken? Ook de bouwleges en onroerende zaakbelasting voor havenbedrij ven zij n in mij n ogen te hoog. De verschillen met Antwerpen zij n gigantisch. Op jaarbasis ontvangt die haven zo n 200 miljoen euro meer aan overheidssubsidie dan. Zulke absurditeiten stelt Deltalinqs aan de kaak. En Lak weet nog wel een paar onderwerpen waarbij het onderspit delft. Op zich is het niet verkeerd dat Nederland voorop loopt op het gebied van veiligheid en milieu, maar zorg ervoor dat je niet doorslaat. Je mag best in de kopgroep zitten, maar er niet krampachtig op vooruit willen lopen. De Nederlandse overheid wij kt nu wel heel erg af van wat Europees is afgesproken. Wanneer in voedseltesten worden uitgevoerd op containers met groente en fruit, kost dat 100 euro per test. In Antwerpen gebeurt dat voor diezelfde test voor 35 euro. Om een aantrekkelij ke level playingfield te creëren, kunnen ondernemers ook zelf actie ondernemen. Door efficiënt met elkaar samen te werken, ontstaan er vaak mooie kruisbestuivingen. De krachtenbundeling en eensgezindheid in de Botlek is daar een mooi voorbeeld van. Men durft informatie uit te wisselen voor onder andere milieuefficiency en energie. Deltalinqs juicht dat toe. Wij werken bottom-up om de gezamenlij ke belangen van de aangesloten bedrij ven en verenigingen te behartigen. Om internationale bedrij - ven, ook uit de top van de logistiek, te laten zien dat echt veel te bieden heeft, is Deltalinqs druk bezig met het organiseren van een CEO dag. Samen met het se college van burgemeester en wethouder, het Havenbedrij f en het kabinet moeten bestuurders van grote bedrij ven zicht krij gen op hun kansen in de se haven. De sterke mate van samenwerking en ketenvorming is een echte meerwaarde, net als verschillende publiek-private samenwerkingen die voor enorme kostenbesparingen hebben gezorgd. Sinds in de se PARTNER IN DYNAMIS 4

5 haven de gezamenlij ke brandweer is ingevoerd, zij n de kosten ten opzichte van de oude situatie (bedrij fsbrandweer) gemiddeld met zo n 30 procent gedaald. De kosten worden gedrukt, terwij l de veiligheid omhoog gaat. Dat is een winwin situatie. Vanwege de economische crisis en concurrentie wereldwij d draaien de Europese olieraffinaderij en momenteel niet op de top van hun capaciteit. Ook in de containeroverslag gaat het minder goed. Dat laatste is een korte termij n ontwikkeling, maar niet iets waar ik mij op lange termij n zorgen over maak. De natte bulk is voor de grootste markt. Dat de aantallen tonnen olie dalen, is geen verrassing. Qua chemicaliën is er geen significante afname. Ook de droge bulk is redelij k constant. Mij n zorg zit in het investeringsklimaat voor de toekomst. In een bedrukte markt als deze zou ik al met al graag lagere kosten voor overheidscontroles, extra inzet op distributieactiviteiten en stabiele prij zen op de energiemarkt zien. De toekomst van zie ik met enkele aanpassingen niet somber in. Er is een goede mix van bedrij ven gevestigd en dat maakt je sterk. Hamburg heeft alleen maar logistiek, terwij l wij ook sterk zij n in industrie. Goed arbeidspotentieel opleiden en aantrekken is met het oog op de toekomst heel belangrij k. De bedrij ven hebben de komende vier jaar zo n 8000 nieuwe medewerkers nodig, vooral technisch en logistiek opgeleide mensen. De focus van Deltalinqs ligt op personen die hun vakdiploma weten te behalen via de opleidingslocaties in Brielle, op de RDM en aan de Lloydskade in. Er is onlangs ook een grote campagne met een looptij d van 8 jaar opgezet met de gemeente om basisschoolkinderen al op jonge leeftij d te enthousiasmeren voor werk in het havengebied. De perceptie dat het vies, zwaar werk is, kan zo worden weggenomen. Men weet nog te weinig dat er op verschillende niveaus in de haven een hele flinke boterham kan worden verdiend. Door sfeer te proeven en bij bedrij - ven binnen te kij ken, gaat het voor de jeugd vaak in één keer leven en ontstaat er een realistischer beeld van de werkelij kheid. Sinds enkele jaren werkt het Havenbedrij f ook hard aan het versterken van de beeldkwaliteit van de se haven. In het verlengde daarvan reikt het Havenbedrij f ieder jaar een prij s uit; het Havenbeeld. Deze ging in het verleden al naar bedrij ven met opvallende of toonaangevende gebouwen, zoals het nieuwe gebouw van het Scheepvaart- en Transportcollege aan de Waalhaven Zuidzij de, het kantoorgebouw van containeroverslagbedrij f Euromax en het BP-kantoor in de Europoort. We mogen letterlij k en figuurlij k best een beetje trots zij n op wat er hier is neergezet, maar het kan altij d beter. Excelleren in groei is niet voor niets ons credo. 5

6 KANTOORPANDEN ROTTERDAM E.O. e.o. Het betreffen drie geschakelde kantoorgebouwen op een uitstekende zichtlocatie aan de Woonboulevard CapelleXL. De indelingen van de kantoorunits zijn middels systeemwanden naar eigen wensen vrij in te delen. Telefoon Capelle aan den IJssel RIETBAAN 2-6 Totaal ca. 798 m² kantoorruimte Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 251 m² Er zijn diverse parkeerplaatsen beschikbaar Oplevering: per direct Huurprijs kantoorruimte: 90,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 400,- per plaats per jaar Capelle aan den IJssel CYPRESBAAN 2-20 Het betreffen vier vrijstaande kantoorgebouwen gelegen op een uitstekende zichtlocatie op het bedrijventerrein Hoofdweg, nabij de Woonboulevard CapelleXL. De indelingen van de kantoorunits zijn middels systeemwanden naar eigen wensen vrij in te delen. Totaal ca m² kantoorruimte Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 119 m² Er zijn diverse parkeerplaatsen beschikbaar Oplevering per direct Huurprijs kantoorruimte: 75,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 400,- per plaats per jaar Ridderkerk BRUCKNERSTRAAT 23A Het goed onderhouden pand is gelegen in de wijk Slikkerveer te Ridderkerk, nabij de diverse uitvalswegen. Ook is het object goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Totaal ca. 520 m² multifunctionele ruimte op de begane grond en 1e verdieping In de directe omgeving zijn voldoende gratis openbare parkeerplaatsen Het object is in gebruik geweest als peuterspeelzaal en een tienersoos met vergaderfaciliteiten Oplevering: in overleg Huurprijs : 65,- per m² per jaar Barendrecht ZUIDEINDE 58 Het kantoorgebouw is op een gunstige locatie gelegen en voorzien van uitstekende parkeerfaciliteiten op eigen parkeerterrein voor het gebouw. Daarnaast is het gebouw bijzonder goed bereikbaar. Totaal ca. 472 m² VVO kantoorruimte op de 2e verdieping Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 210 m² Tevens zijn er 8 parkeerplaatsen beschikbaar Bijzonder goede bereikbaarheid: het NS station ligt op 2 minuten lopen en de aansluitingen op de snelwegen A15, A16 en A-29 zijn zeer goed Het object is o.a. voorzien van een lift, toiletten, pantry op de verdieping, zonnescreens, mechanische ventilatie, topkoeling, fietsenstalling Oplevering: in overleg Huurprijs kantoorruimte: 110,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 350,- per plaats per jaar Barendrecht DONK 1 Het object is gelegen op een zichtlocatie op het bedrijventerrein Dierenstein. De bereikbaarheid per auto is door de directe aansluiting op diverse snelwegen zeer goed. Het station met vele bus- en treinverbindingen ligt op minder dan 5 minuten loopafstand. Totaal ca. 608 m² kantoorruimte, gelegen op de 2e verdieping. Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich een parkeerterrein Tevens zijn er 18 parkeerplaatsen beschikbaar, gelegen op voorgelegen parkeerterrein. Het object is o.a. voorzien van een luxe entree met vide en centraal trappenhuis, systeemplafonds met ingebouwde HF-armaturen, zonwerende beglazing, videofoon toegangssysteem, klimaatinstallatie met ventilatie en koeling, personenlift, toiletten en een pantry Oplevering: per direct Huurprijs kantoorruimte: 115,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 350,- per plaats per jaar PARTNER IN DYNAMIS 6

7 KANTOORPANDEN ROTTERDAM E.O. Representatieve kantoorruimte gelegen in een kleinschalige moderne kantoorvilla, gelegen op het moderne en goed onderhouden bedrijvenpark Vijfsluizen. Schiedam JAN VAN GALENSTRAAT 66 Spijkenisse JAN CAMPERTLAAN 8 Units vanaf: Totaal ca. 165 m² kantoorruimte op de 2e verdieping (top etage) Ca. 88 m² kantoorruimte; Tevens zijn er 3 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein Zeer goed bereikbaar zowel met de auto als openbaar vervoer Oplevering: Per direct. Huurprijs: 110,- per m² per jaar In Spijkenisse is parallel aan de Groene Kruisweg een kantoorvilla beschikbaar voor de verhuur. De kantoorvilla is gekenmerkt door zijn zeer aansprekende architectuur. Totaal ca. 810 m² kantoorruimte op de begane grond, 1e en 2e verdieping Tevens zijn er 16 parkeerplaatsen beschikbaar en een private fietsenstalling Oplevering: in overleg Huurprijs kantoorruimte: ,- per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 350,- per plaats per jaar, exclusief BTW. KRALINGSEWEG In Victoria Park Kralingen staan zes zelfstandige kantoorvilla s. De locatie is gelegen naast het Kralingse Bos in een fraaie ambiance, met een uitstekende bereikbaarheid door de ligging direct naast de op- en afrit van de A16 en nabij metro- en busstation Kralingse Zoom. Totaal ca m² kantoorruimte verdeeld over 3 villa s. Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 205 m² Zeer goede parkeernorm van 1:45 Een van de villa s is in zijn geheel beschikbaar voor een single tenant kandidaat Het object is o.a. voorzien van een intercominstallatie en slagboominstallatie, buitenzonwering, fietsenstalling, mechanische ventilatie, topkoeling, centrale verwarming, lift. Oplevering: per direct Huurprijs kantoorruimte: 150,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 1.000,- per plaats per jaar ABEL TASMANSTRAAT 81 Een modern, multifunctioneel kantoorpand gelegen op een top zichtlocatie aan de A15 in het se havengebied. Distripark Eemhaven is één van de modernste bedrijventerreinen in, gelegen nabij de Waalhaven/ Eemhaven. De bereikbaarheid met eigen vervoer en openbaar vervoer (buslijn 69) is uitstekend te noemen. Totaal ca. 196 m² kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping. Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich een parkeerterrein Deelverhuur mogelijk vanaf ca.100 m². Tevens zijn er 6 parkeerplaatsen beschikbaar Het object is o.a. voorzien van een systeemplafond met verlichtingsarmaturen, centrale verwarming, topkoeling, toiletten, kitchenettes en een lift Oplevering: per direct Huurprijs kantoorruimte: 120,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 350,- per plaats per jaar Schiedam GERRIT VERBOONSTRAAT 2-14 Strategisch gelegen kantoorruimte aan de rand van het centrum van Schiedam. Voor de verhuur zijn diverse units beschikbaar: Nr. 2: ca. 140 m² kantoorruimte en ca. 55 m² archiefruimte Nr. 4: ca. 61 m² kantoorruimte en ca. 38 m² magazijnruimte Nr. 8-10: ca. 116 m² kantoorruimte en ca. 68 m² archiefruimte Nr. 14: ca. 225 m² kantoorruimte Betaald parkeren op de openbare weg Het object is o.a. voorzien van een systeemplafond met verlichtingsarmaturen, pantry, toilet, scheidingswanden, vloerbedekking, rookmelders, te openen ramen, kabelgoten, CV-ketel met radiatoren Oplevering: per direct Huurprijs nr. 2: ,- per jaar Huurprijs nr. 4: 8.500,- per jaar Huurprijs nr. 8-10: ,- per jaar Huurprijs nr. 14: ,- per jaar 7

8 KANTOORPANDEN ROTTERDAM E.O. MARINIERSWEG 151 Zelfstandige kantoorruimte gelegen in het beeldbepalende gebouw Het Blauwe Huys. Gesitueerd op een zichtlocatie in het centrum van. Nabij de winkels op de Meent / Pannekoekstraat en het uitgaanscentrum de Oude Haven. Totaal ca. 384 m² kantoorruimte op de 1e verdiepingaan de achterzijde van het gebouw bevindt zich een parkeerterrein Tevens is er ca. 50 m² opslag-/archiefruimte beschikbaar Optionele parkeervoorziening in de parkeergarage Perfecte bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer (Station Blaak op loopafstand) Het object is o.a. voorzien van een fraai afgesloten en gerenoveerde entree, videofoon installatie, lift, toiletten, pantry, stadsverwarming, fietsenstalling, zonneschermen Oplevering: per direct Objectief Grootste cruiseschip ter wereld doet aan Oasis of the Seas, het grootste cruiseschip ter wereld, arriveerde op 30 september in. Met aan boord 6100 passagiers. Het was een drukte van belang rond de Wilhelminapier die dinsdagochtend, want zo n 120 bussen en tientallen taxi s kwamen al die vakantiegangers afhalen. Ook langs de vaarroute was het erg druk. Het schip ging later die ochtend naar Keppel Verolme bij Rozenburg voor een twee weken durende renovatie. Het passagiersschip, waar maximaal 6360 passagiers op kunnen en 2394 bemanningsleden, deed voor de eerste keer aan. Huurprijs kantoorruimte: 125,- per m² per jaar Huurprijs archiefruimte: 70,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 1.500,- per plaats per jaar Kantoorruimte gelegen op een uitstekende locatie in de bedrijfszone Vaanpark, ten westen van de Rijksweg A29. Deze zone is aangewezen als de meest representatieve zone binnen Vaanpark en is opgebouwd uit een reeks van zogenaamde eilandlocaties, die de parkachtige setting van de Carnisserbaan versterken. Het object betreft een kantoorgebouw van 2.101,5 m², als volgt verdeeld: Kelder: 22,8 m² Begane grond: 648,2 m² 1e verdieping: 475,9 m² 2e verdieping: 477,3 m² 3e verdieping: 477,3 m² Op eigen terrein zijn 52 parkeerplaatsen gelegen Het object is o.a. voorzien van een systeemplafond met verlichtingsarmaturen, klimaatinstallatie, toiletten per bouwlaag, pantryvoorzieningen, kabelgoten, lift, hoogwaardige entree, receptie, uitgebreide keuken met restaurantvoorzieningen, Oplevering: in overleg Barendrecht KOPENHAGEN 5 Huurprijs kantoorruimte: Huurprijs parkeerplaatsen (binnen): Huurprijs parkeerplaatsen (buiten): 139,- per m² per jaar 650,- per plaats per jaar 500,- per plaats per jaar PARTNER IN DYNAMIS 8

9 KANTOORPANDEN ROTTERDAM E.O. WESTERSINGEL 12 Representatief kantoorpand gelegen aan de Westersingel, met in de directe nabijheid voorzieningen zoals winkels, trams en metro. Het pand is gelegen in het centrum van, het vernieuwde Centraal Station bevindt zich op een afstand van ca. 800 meter. Het object heeft een verhuurbaar vloeroppervlakte van ca m² kantoorruimte Voor de verhuur is het volledige object beschikbaar. Tevens zijn er 55 private parkeerplaatsen beschikbaar, gelegen op het eigen terrein Recentelijk is het volledige inbouwpakket van het object totaal vernieuwd Zeer goede bereikbaarheid met zowel de auto als het openbaar vervoer Het object is o.a. voorzien van een representatieve centrale entree met receptie, bedrijfskantine voorzien van professionele keuken gelegen, luxe pantry s per verdieping, granieten vloer op de begane grond en vloerbedekking op de verdiepingen, twee separate trappe huizen, lift, luxe afgewerkte toiletgroepen, badkamer, klimaatinstallatie Oplevering: per direct Huurprijs kantoorruimte: 150,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 1.750,- per plaats per jaar G.H. BETZWEG 1 Dit hoogwaardige kantoorgebouw bestaat uit 6 bouwlagen met ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Centraal onder het pand bevindt zich de entree, welke voorzien is van een receptie. In het gebouw zijn 2 liften aanwezig, rondom de lift bevind zich tevens het trappenhuis. Het trappenhuis is zeer licht door het gebruik van veel glas in de buitengevels rondom het trappenhuis. Totaal ca m² kantoorruimte, als volgt verdeeld 1e verdieping: ca. 757 m² 2e verdieping: ca. 958 m² 3e verdieping: ca. 958 m² 4e verdieping: ca. 958 m² 5e verdieping: ca. 958 m² Er zijn 79 parkeerplaatsen op het buitenterrein beschikbaar Het object heeft reclamemogelijkheden welke zichtbaar zijn vanaf de A20 Oplevering: per direct Huurprijs kantoorruimte: 155,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 1.150,- per plaats per jaar 9

10 KANTOORPANDEN ROTTERDAM E.O. Het Groot Handelsgebouw is het grootste kantorenverzamelgebouw van Nederland. Momenteel huisvest dit kantorenverzamelgebouw ca. 160 bedrijven uit allerlei sectoren. De kantoorruimten in het Groot Handelsgebouw voldoen aan de hedendaagse eisen en zijn voorzien van moderne faciliteiten. De kleinst verhuurde ruimten hebben een oppervlakte van 50m², het grootst verhuurde oppervlakte aan één huurder bedraagt m². Zo ziet u, er is heel veel mogelijk binnen het Groot Handelsgebouw Parkeernorm 1:150 Oplevering: per direct STATIONSPLEIN 45 Huurprijs standaard kantoorruimte: vanaf 139,- tot 199,- per m² per jaar Huurprijs archiefruimte: vanaf 64,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: vanaf 1.600,- per plaats per jaar Op The Hague Airport bevindt zich The Hague Airport Business Park. Een first class kantorenpark van een zeer hoogwaardig niveau. Internationale allure, bijzondere faciliteiten en een optimale bereikbaarheid maken van het The Hague Airport Business Park een unieke plek om zowel nationaal als internationaal zaken te doen. Kantoorgebouw Cornerstone is recht tegenover de luchthaven gelegen met aan de ene zijde schitterend uitzicht op de landings- en vertrekbanen en aan de andere zijde schitterend uitzicht op de skyline van. Totaal 5.342,8 m² V.V.O. kantoorruimte is beschikbaar voor de verhuur, als volgt verdeeld: Begane grond: 0,0 m² 1e verdieping: VERHUURD 2e verdieping: 969,6 m² 3e verdieping: 1.049,1 m² 4e verdieping: 1.049,1 m² 5e verdieping: 608,3 m² 6e verdieping: 608,3 m² 7e verdieping: 608,3 m² 8e verdieping: 450,1 m² Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage, parkeernorm 1:35 Oplevering: in overleg ROTTERDAM AIRPORTPLEIN 1 Huurprijs kantoorruimte: 175,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 1.750,- per plaats per jaar PARTNER IN DYNAMIS 10

11 KANTOORPANDEN ROTTERDAM E.O. WESTBLAAK Representatieve en tevens aantrekkelijk geprijsde kantoorruimte gelegen in het centrum van, tussen de Westersingel en de Coolsingel. Alle centrumvoorzieningen, waaronder winkel- en horecagelegenheden, zijn in de directe omgeving gelegen. Voor de verhuur is momenteel ca m² kantoorruimte beschikbaar, als volgt verdeeld: 2e verdieping: ca m² 6e verdieping: ca m² 6e verdieping: ca. 925 m² 7e verdieping: ca m² 10e verdieping: ca. 345 m² Deelverhuur vanaf ca. 345 m² Het gebouw heeft een zeer ruimte parkeernorm voor een kantoorgebouw op een dergelijke centrumlocatie Het Thornico Building fungeert als groene long in het midden van de stad Oplevering: in overleg. Huurprijs varieert van 95,- tot 140,- per m² per jaar VARESEWEG 85 De Vareseweg is gelegen aan de rand van het moderne bedrijvenpark Noord- West. Uitstekend bereikbaar met de auto vanaf Rijksweg A-13 (-Den Haag) alsmede vanaf Rijksweg A-20 (Utrecht-). Tevens zijn er goede verbindingen met het openbaar vervoer. De aanwezigheid van het vliegveld Airport in de directe omgeving is ook een pre. Het object is in totaal m², als volgt verdeeld: Begane grond: 1.790,8 m² commerciële ruimte 1e verdieping: 1.413,5 m² kantoorruimte 2e verdieping: 660,3 m² kantoorruimte 3e verdieping: 318,6 m² kantoorruimte 4e verdieping: 318,6 m² kantoorruimte 30 parkeerplaatsen op het afgesloten parkeerdek en 12 parkeerplaatsen aan de voorzijde Oplevering: in overleg Huurprijs kantoorruimte: 115,- per m² per jaar Huurprijs bedrijfsruimte: 65,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 450,- per plaats per jaar 11

12 KANTOORPANDEN ROTTERDAM E.O. 1E VERDIEPING VERHUURD Goed gesitueerde en multifunctionele kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein Vijfsluizen te Schiedam, gelegen te Schiedam-West naast de Beneluxtunnel. Totaal ca. 593 m² V.V.O. kantoorruimte, momenteel is ca. 259 m² V.V.O. beschikbaar: Begane grond (unit A): ca. 81 m² V.V.O. Begane grond (unit B): ca. 178 m² V.V.O. 1e verdieping (unit C): ca. 161 m² V.V.O. VERHUURD 1e verdieping (unit D): ca. 173 m² V.V.O. VERHUURD Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 81 m² Tevens zijn er 6 parkeerplaatsen beschikbaar Flexibele huurtermijnen zijn bespreekbaar Uitstekende bereikbaarheid vanaf de snelweg A4 Metrohalte Vijfsluizen bevindt zich op loopafstand Het object is o.a. voorzien van een representatieve entree, systeemplafond met verlichtingsarmaturen, toiletgroep en een pantry Oplevering: per direct Schiedam DANIËL PICHOTSTRAAT Huurprijs kantoorruimte: 115,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 400,- per plaats per jaar TOPUNITS In het complex Branderspoort zijn nog enkele multifunctionele kantoor-/praktijkunits beschikbaar. Deze ruimtes liggen op steenworp afstand van het stadscentrum van Schiedam en vlakbij metrostation Parkweg. Het moderne complex ligt aan een straat met doorgaand verkeer en veel passanten te voet. Aan de overzijde bevinden zich diverse winkels aan de Parkweg. De bereikbaarheid en voorzieningen zijn dan ook uitstekend, binnen 5 minuten bent u met de auto op de A20. Parkeren kan veelal voor de deur (betaald). Eventueel zijn er parkeerplaatsen te huur in de naastgelegen parkeergarage. Oplevering: in overleg. Schiedam BRANDERSPOORT Adres Metrage Huurprijs Koopsom Noordmolenstraat 1 Ca. 86 m² 80,- per m² ,- Spinhuispad Ca. 616 m² 70,- per m² ,- Spinhuispad 55 Ca. 203 m² 80,- per m² ,- Noordmolenstraat 3 / Groenweegje 138 Ca. 111 m² 99,- per m² ,- PARTNER IN DYNAMIS 12

13 KANTOORPANDEN ROTTERDAM E.O. Heinenoord REEDIJK Nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein op een van de beste locaties in de Hoeksche Waard. Naast het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Hoeksche Waard, bestaat de mogelijkheid om op eigen grond, een kantoorgebouw te realiseren Kantoor A: Gebruik Metrage / Stuks Koopsom Kantoorruimte Ca m² Parkeerplaatsen 24 stuks Totaal ,- Kantoor B: Gebruik Metrage / Stuks Koopsom Kantoorruimte Ca m² Parkeerplaatsen 24 stuks Totaal ,- Kantoor C: Gebruik Metrage / Stuks Koopsom Kantoorruimte Ca m² Parkeerplaatsen 24 stuks Totaal ,- Koop uitsluitend bouwkavels Kavel A: Metrage / Stuks Koopsom Ca m² ,- Kavel B: Metrage / Stuks Koopsom Ca m² ,- Kavel C: Metrage / Stuks Koopsom Ca m² ,- Voorzieningen De kantoorvilla s zijn vrij indeelbaar, elke bouwlaag kan eventueel gesplitst worden in units. Met eventuele aanvullende wensen kan rekening gehouden worden. Huur Huur van geheel kantoorobject is eveneens bespreekbaar. Huurprijs kantoorruimte: 160,- á 170,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: 475,- per parkeerplaats per jaar 13

14 KANTOORPANDEN ROTTERDAM E.O. WILHELMINAKADE 135 Het gebouw De is gerealiseerd op een bijzondere locatie, direct aan Rivier de Maas op de Wilheminapier te. Het gebouw bestaat uit hoogwaardige kantoren, luxe appartementen, viersterren designhotel, winkels, horeca, fitness en culturele functies. In totaal omvat het gebouw ca m² b.v.o. verdeeld over 3 torens. De beschikbare kantoorruimte bevindt zich in de Oost toren. De is gelegen op de Kop van Zuid, naast de Erasmusbrug als een zogeheten landmark is het gebouw zichtbaar vanuit een groot gedeelte van de stad. Het uizicht vanuit de kantoorruimte reikt zelfs verder dan de stad en de haven. Totaal ca m² kantoorruimte op de 26e verdieping Het behoort tot de mogelijkheden om de ruimte splitsen in twee delen van ca. 710 m² en ca. 450 m² Tevens is het gebouw van voldoende parkeergelegenheid voorzien, door een inpandige parkeergarage. De Wilhelminakade is goed bereikbaar met auto, boot en openbaar vervoer Het object is o.a. voorzien van een representatieve imposante entreehal, verwarming en koeling middels luchtbehandelingsinstallaties, warmte isolerende beglazing, liftengroepen, pantryaansluiting, luxe sanitaire groepen Een turn-key oplevering behoort in overleg tot de mogelijkheden. Oplevering: per direct Huurprijs: 220,- per m 2 per jaar PARTNER IN DYNAMIS 14

15 BEDRIJFSPANDEN ROTTERDAM E.O. Barendrecht BUSINESS BOULEVARD Een zeer representatief nieuwbouw bedrijven verzamelcentrum, voorzien van eigen parkeergelegenheid, op een uitstekend bereikbare locatie op Bedrijvenpark Vaanpark I te Barendrecht. Brugge 1 Ca. 223 m 2 kantoorruimte 5 parkeerplaatsen Londen 4 Ca. 322 m 2 kantoorruimte 6 parkeerplaatsen Huurprijs Brugge 1: ,- per jaar Londen 4: ,- per jaar Londen 8: ,- per jaar Londen 20: ,- per jaar Londen 8 Ca. 249 m 2 bedrijfsruimte Ca. 121 m 2 kantoorruimte 1 parkeerplaats Londen 20 Ca. 248 m 2 bedrijfsruimte Ca. 100 m 2 kantoorruimte 1 parkeerplaats Oplevering: per direct Bergschenhoek WEG EN BOS 5J Functionele bedrijfsruimte gelegen op het bedrijfsterrein Weg en Bos. Ca. 90 m 2 bedrijfsruimte Ca. 80 m 2 kantoorruimte 2 parkeerplaatsen Huurprijs: 1.250,- per maand Gunstig gesitueerd distributiecentrum met koelcellen gelegen op het bedrijventerrein Gebroken Meeldijk. Ca. 350 m 2 kantoorruimte/kantine begane grond Ca. 350 m 2 kantoorruimte op de verdieping Ca m 2 expeditieruimte (gekoeld) Ca m 2 koelcellen Ca m 2 emballagehal Capelle aan den IJssel MOLENBAAN EN ESSEBAAN Multifunctionele bedrijfsruimte met parkeerplaatsen gelegen op een representatief bedrijventerrein in het Hoofdweggebied. De units aan de Molenbaan en Essebaan zijn te koppelen. Molenbaan Ca m 2 bedrijfsruimte Ca. 213 m 2 kantoorruimte Essebaan Ca m 2 bedrijfsruimte Ca. 35 m 2 kantoorruimte 4 loading docks Huurprijs: Molenbaan ,- per jaar Essebaan ,- per jaar Barendrecht Barendrecht KOOPLIEDENWEG 3 PESETASTRAAT 74 Koopsom: ,- k.k. Zeer representatief bedrijfspand gelegen op een goede locatie aan de Pesetastraat in Barendrecht. Het bedrijventerrein Cornelisland is gelegen tegenover meubelboulevard Reijerwaard, direct aan de A15. Ca. 230 m² bedrijfsruimte Ca. 70 m² kantoorruimte Ca. 65 m² entresol 2 parkeerplaatsen Koopsom ,- k.k. 15

Via G7 onder de aandacht van de hele provincie. Het nieuwe gezicht van Den Helder. Nieuwe jachthaven en Kopgebouw in Amsterdam april 2014 editie 60

Via G7 onder de aandacht van de hele provincie. Het nieuwe gezicht van Den Helder. Nieuwe jachthaven en Kopgebouw in Amsterdam april 2014 editie 60 ASSENDELFT Via G7 onder de aandacht van de hele provincie Het nieuwe gezicht van Den Helder Nieuwe jachthaven en Kopgebouw in Amsterdam april 2014 editie 60 Colofon Uitgave: Van Soelen Communicatie bv

Nadere informatie

Business Update. Hét magazine voor zakelijk vastgoed! Brouwersparc - Ridderkerk Kijk voor meer informatie op pag. 26. Kantoorruimte Dordrecht

Business Update. Hét magazine voor zakelijk vastgoed! Brouwersparc - Ridderkerk Kijk voor meer informatie op pag. 26. Kantoorruimte Dordrecht uitgave 1 e kwartaal 2009 Business Update Kantoorruimte Dordrecht Brouwersparc - Ridderkerk Kijk voor meer informatie op pag. 26 Laan van Barcelona pag. 14 Winkelruimte Gorinchem Westwagenstraat 26 pag.

Nadere informatie

G7 Bedrijfsmakelaars al 12,5 jaar vakkundig en betrokken

G7 Bedrijfsmakelaars al 12,5 jaar vakkundig en betrokken G7 Bedrijfsmakelaars al 12,5 jaar vakkundig en betrokken WOV, een vereniging met een eigenzinnige touch Nieuw Den Helder is een enorme upgrade voor de stad Wit Wognum BV, van deurkruk tot een kantoorpand

Nadere informatie

Bas de Regt: advocaat als adviseur. Een puzzel van markt en overheid. Jamboni: kleinschalige koopunits in Amsterdam-West.

Bas de Regt: advocaat als adviseur. Een puzzel van markt en overheid. Jamboni: kleinschalige koopunits in Amsterdam-West. Bas de Regt: advocaat als adviseur Een puzzel van markt en overheid Jamboni: kleinschalige koopunits in Amsterdam-West juni 2011 editie 52 Colofon Uw makelaars Uitgave: Van Soelen Media bv in samen werking

Nadere informatie

in bedrijf Tussen ICT en gebruiker Het MCA is van iedereen maart 2010 14 e jaargang nr. 1 Bedrijfsmakelaars sinds 1960 Jakko Bregman gaat de boer op

in bedrijf Tussen ICT en gebruiker Het MCA is van iedereen maart 2010 14 e jaargang nr. 1 Bedrijfsmakelaars sinds 1960 Jakko Bregman gaat de boer op maart 2010 14 e jaargang nr. 1 Bedrijfsmakelaars sinds 1960 in bedrijf Tussen ICT en gebruiker Herke Dekker wil klant ontzorgen Het MCA is van iedereen Bestuursvoorzitter spreekt Jakko Bregman gaat de

Nadere informatie

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

aanbusiness Een goede voorbereiding 100 jaar mkb in Nederland is essentieel! 100 jaar samen met het mkb in Nederland thema Internationaal zaken doen

aanbusiness Een goede voorbereiding 100 jaar mkb in Nederland is essentieel! 100 jaar samen met het mkb in Nederland thema Internationaal zaken doen aanbusiness jaargang 18, editie 136-2014 thema Internationaal zaken doen Een goede voorbereiding 100 jaar mkb in Nederland is essentieel! Samen 100. Met onze klanten, door de samenwerking tussen onze 18

Nadere informatie

Restaurant Buitenzorg Nu, anno straks, met een vleugje toen. Forum: FoodValley. Special: Zakenautotestdag. Coverstory:

Restaurant Buitenzorg Nu, anno straks, met een vleugje toen. Forum: FoodValley. Special: Zakenautotestdag. Coverstory: Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen vallei regionaal zakenmagazine Jaargang

Nadere informatie

Financieel gezien was 2013 eigenlijk een vreemd jaar

Financieel gezien was 2013 eigenlijk een vreemd jaar Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 6 e jaargang december 2013 editie 07 Thema: Financieel terugblik en vooruitblik Univé Hollands Noorden: Financieel gezien

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

MAGAZIne 2 2012 AANKOOP VERKOOP TAXATIES HUUR

MAGAZIne 2 2012 AANKOOP VERKOOP TAXATIES HUUR MAGAZIne 2 2012 AANKOOP VERKOOP TAXATIES HUUR Het Greveling-magazine met het ruime woningaanbod bij u in de buurt. Nieuwe kersttrends bij Intratuin Rhoon nieuwe uitdagingen voor Party- en Cateringservice

Nadere informatie

Deventer: op weg naar duurzaamheid

Deventer: op weg naar duurzaamheid Deventer: op weg naar duurzaamheid FEBR./MRT. 2014 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te ondernemen is geld nodig, zo simpel is dat. Maar wat nu als uw klanten te laat betalen. Welke invloed

Nadere informatie

Mikt op studenten en oude kantoorvilla s

Mikt op studenten en oude kantoorvilla s ONDERNEMEND NETWERKEN - NR.05 - DECEMBER 2014 VASTGOED: Woningbouw thema 2015 Vastgoedrapportage Twente We hebben de moeilijkste jaren achter de rug FC Twente FOLKERT BAKX Mikt op studenten en oude kantoorvilla

Nadere informatie

ONDERNEMEND ALEXANDER JAARGANG 5 NR. 4 DECEMBER 2008 oa. Inhoudsopgave P 08 P 09 P 14

ONDERNEMEND ALEXANDER JAARGANG 5 NR. 4 DECEMBER 2008 oa. Inhoudsopgave P 08 P 09 P 14 ONDERNEMEND ALEXANDER JAARGANG 5 NR. 4 DECEMBER 2008 oa KORT NIEUWS COLUMN ONDERSTEUNING TOEKOMST EVENEMENT ADVERTORIAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN NIEUWS VAN KVK NIEUWKOMER HUISVESTING ECONOMIE

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Hét platform dat informeert, inspireert, verbindt en zakendoet!

Hét platform dat informeert, inspireert, verbindt en zakendoet! Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 6 e jaargang februari 2014 editie 01 Thema: Energie & Duurzaamheid Westfriese Zaken: Hét platform dat informeert, inspireert,

Nadere informatie

Gezien de hausse aan opdrachten moesten ze sinds afgelopen november negen extra medewerkers aannemen. Het hoogtechnologische werktuigbouwkundige

Gezien de hausse aan opdrachten moesten ze sinds afgelopen november negen extra medewerkers aannemen. Het hoogtechnologische werktuigbouwkundige Business Magazine NOORDWEST VELUWE 15 e jaargang nr 2 februari 2012 ondernemend voor ondernemer s Bed in bedrijf IN DIT NUMMER Fotografie: Henk Merjenburgh Henny van de Pol en Paul Pool zijn gezichtsbepalend

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Jmondiaan. Sponsoring verbindt mensen. Waarom je als ondernemer kunt sponsoren: www.ijmondiaan.nl. OVVN sluit zich aan bij HOV IJmond

Jmondiaan. Sponsoring verbindt mensen. Waarom je als ondernemer kunt sponsoren: www.ijmondiaan.nl. OVVN sluit zich aan bij HOV IJmond Jmondiaan www.ijmondiaan.nl jaargang 10, editie 2-2014 Waarom je als ondernemer kunt sponsoren: Sponsoring verbindt mensen OVVN sluit zich aan bij HOV IJmond Dit was het juiste moment om dat te doen' Aannemer

Nadere informatie

want... er is groei! Het congres van morgen Haarlemmermeers Ondernemerscongres & Oktoberfest Programma donderdag 17 oktober 2013

want... er is groei! Het congres van morgen Haarlemmermeers Ondernemerscongres & Oktoberfest Programma donderdag 17 oktober 2013 want... er is groei! Het congres van morgen Haarlemmermeers Ondernemerscongres & Oktoberfest Teksten en fotografie Bertine Schroder Thema van het congres: er is groei. Want ook in mindere tijden valt groei

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis ZOMER 2013 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Care for Companies: Vertel ons uw meest lastige casussen Lodder-SKH:

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg NR. 3 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Langer maar ook anders doorwerken Paksoft Automatisering: preventief IT-beheer De Swaans Groep gaat voor de snelste weg Trivalent wil mensen in beweging krijgen

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad drs. Sonja Smit drs.

Nadere informatie

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 7-2013 Rabobank Vroeger was alles anders... Opel Eef en Huub Aflevering van 10 Opel Corsa s Toen en nu Businessclub

Nadere informatie

het ONDERNEMERS veel te bieden Alphen aan den Rijn heeft ondernemers WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 HET GROENE HART

het ONDERNEMERS veel te bieden Alphen aan den Rijn heeft ondernemers WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 HET GROENE HART NR. 3 2010 het ONDERNEMERS HET GROENE HART B E L A N G Alphen aan den Rijn heeft ondernemers veel te bieden Flexibel, jong en fris Kantoorvilla s La Compagnie : Entree naar betere zaken YourBuoy is dé

Nadere informatie

Coverstory De nieuwe Agnietenhof Waar ontspannen en zakendoen elkaar ontmoeten. Nationaal Roland Kahn op weg naar 1 miljard

Coverstory De nieuwe Agnietenhof Waar ontspannen en zakendoen elkaar ontmoeten. Nationaal Roland Kahn op weg naar 1 miljard rivierenland regionaal zakenmagazine Jaargang 30 nummer 5 november 2014 Omslagen:Stramien 1-4 08-03-2011 15:04 Pagina 2 Coverstory De nieuwe Agnietenhof Waar ontspannen en zakendoen elkaar ontmoeten Rivierenland

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele T H E M A BUSINESS NATIONAAL In een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers steeds meer voor het uitzoeken waar ze willen werken. Bedrijfshuisvesting is daarom zowel een belangrijke arbeidsvoorwaarde als

Nadere informatie