Bouwsector bereikt de bodem in 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwsector bereikt de bodem in 2013"

Transcriptie

1 Kwartaalbericht Bouw ING Economisch Bureau Bouwsector bereikt de bodem in 213 Ook in 213 zal de bouwproductie nog dalen. De krimp zal naar verwachting echter kleiner zijn dan in. De woningbouw blijft gebukt gaan onder de vastgelopen woningmarkt, de recessie laat de investeringen in bedrijfsgebouwen nog afnemen en overheidsbezuinigingen hebben hun weerslag op de infrasector. Door de enorme vraaguitval van de afgelopen jaren kampt de sector met een flinke overcapaciteit waardoor het aantal faillissementen is opgelopen. Een licht herstel in 214 kan hier ook nog geen einde aan maken. Figuur 1 Ontwikkeling van de capaciteit in de bouw en het aantal faillissementen, oktober Bouw voor ruim een derde verantwoordelijk voor economische krimp De impact van de bouwproductie op de Nederlandse economie is groot. De daling van het BBP in het derde kwartaal van 1,6% (j.o.j.) werd voor ruim een derde (,6%-punt) veroorzaakt door de daling van de bouwproductie. De conjunctuurgevoelige bouw heeft zwaar te lijden onder Tabel 1 Bouwproductie naar deelsectoren, -214 (% j.o.j.) Woningbouw Nieuwbouw -9,5% -3,5% 2,% Verbouw -7,5% -3,% 1,% Onderhoud -3,% 1,% 2,% Aantal woningen gereed Utiliteitsbouw Nieuwbouw -8,5% -2,5% 2,5% Verbouw -7,5% -1,5% 2,% Onderhoud -2,5%,5% 2,% Infrasector Nieuwbouw & verbouw -8,% -3,% 1,% Onderhoud -4,% -2,5% 1,% Totaal bouw -7,3% -2,% 2,% Overcapaciteit Ondercapaciteit _ Faillissementen (rechter as) Bron: Ecowin, CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau de economische krimp. Bedrijven stellen investeringen in bedrijfspanden uit, overheden bezuinigen op infrastructuur en door de vastgelopen huizenmarkt in combinatie met een onzekere consument ligt het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen op een historisch laag niveau. In de maand september daalde de bouwproductie wederom met 1% in vergelijking met een maand eerder. Dit is voor de zesde maal op rij dat de bouwproductie afneemt. Licht herstel bouwproductie in 214 Door de (nog) slechter dan verwachte cijfers voor het gehele derde kwartaal verlagen wij onze raming voor de bouwproductie voor tot een krimp van 7,3%. Ook volgend jaar Bron: Ramingen ING Economisch Bureau

2 leidt dit tot een lagere productie waardoor ING Economisch Bureau voor 213 een krimp verwacht van 2,%. In 214 is er enig herstel te verwachten. Door het dan nog steeds zeer lage productieniveau zal dit voor bouwbedrijven waarschijnlijk nog onvoldoende zijn om een einde te maken aan de overcapaciteit en blijven prijzen onder druk staan. Bijna helft van de bedrijven kampt met te weinig opdrachten Door de slechte economische omstandigheden is de vraaguitval bij bouwbedrijven tot een recordhoogte gestegen. In november gaf 49% van de bedrijven aan dat hun Goed ondernemerschap maakt het verschil! Ook al zal in 213 waarschijnlijk de bodem worden bereikt, het voelt allerminst comfortabel in de bouw. Juist vanuit een verzwakte positie zal het extra lastig zijn om de weg naar boven te vinden, zowel financieel als qua strategie. En ook in deze markt met overcapaciteit komen er nog steeds nieuwe bouwbedrijven bij en verdwijnt de capaciteit van gefailleerde bedrijven vaak niet of slechts ten dele. Dat is dus nog een extra complicerende factor op weg naar herstel. Maar zoals in dit kwartaalbericht weer wordt bewezen zijn er nog steeds succesvol opererende bouwbedrijven. Deze ondernemers bewijzen dat naast een passend concept, goed businessplan, optimale klantgerichtheid en product/marktcombinatie het ondernemerschap zelf vaak doorslaggevend is voor overleven en continuïteit. Maar wat maakt nu dat de ene ondernemer echt beter presteert dan een andere, vergelijkbare, ondernemer? Drie aspecten van goed ondernemerschap wil ik hier noemen. Ten eerste: De zorg voor goede medewerkers die weten wat van hen verwacht wordt en die het voor de onderneming juiste gedrag vertonen; Daarnaast is deze ondernemer inspirerend voor de medewerkers en andere stakeholders. En als laatste: Een ondernemer die in het belang van het bedrijf vasthoudt aan de gekozen focus en strategie, die dat feilloos weet uit te voeren en die nee kan zeggen tegen verleidelijke aanbiedingen die niet passen bij deze focus en strategie. Zeker gemakkelijker gezegd dan gedaan maar er zijn voldoende best practices voorhanden. ING wil graag met u sparren over uw ondernemerschap in vergelijking met anderen. Ik daag u uit deze uitnodiging aan te nemen en wens u veel succes met ondernemen! Jan van der Doelen, ING Nederland Sectormanager Bouw, Onroerend Goed & Leisure belangrijkste belemmering voor het op gang houden van de productie was dat zij een gebrek aan opdrachten hebben. Personeel en onderaannemers zijn voldoende aanwezig. Om in de kosten te snijden geven aannemers aan dat zij de komende maanden het personeelsbestand willen inkrimpen. In de B&U sector wil dan ook 44% van een gedeelte van het personeel af. In de door de recessie minder getroffen infrasector wil een derde van de bedrijven de personeelsbezetting verkleinen. Enorme overcapaciteit bij bouwbedrijven De aanhoudende vraaguitval leidt tot enorme overcapaciteiten bij bouwbedrijven. Figuur 1 geeft de bezetting weer van bouwbedrijven van de afgelopen jaren ten opzichte van het aantal faillissementen. 1 In is er in de bouw een grote overcapaciteit. Aantal faillissementen blijft hoog Overcapaciteit zorgt voor toenemende concurrentie en daardoor prijsdruk waardoor opdrachten noodgedwongen vaak onder de kostprijs worden aangenomen. De lage prijzen en het gedeeltelijk stil staan van het productieapparaat zorgen ervoor dat bij bouwbedrijven de kosten zoals lonen van vaste werknemers en rentekosten van ingenomen grondposities doorlopen maar de inkomsten juist dalen. Hieruit ontstaan verliezen met uiteindelijk een record aantal faillissementen tot gevolg. Zo gingen er de afgelopen maanden gemiddeld bijna 1 bouwbedrijven per maand bankroet. Tijdens de vorige krimpperiode in de bouw in de jaren 22 tot en met 24 steeg het aantal faillissementen veel beperkter. Enerzijds lag dat aan de beperktere productiekrimp van toen, circa 1% in drie jaar. Sinds 29 is er nu echter al circa 2% van de productie afgegaan. Daarnaast was er in de jaren 2 en 21 voor de vorige recessie nog een veel grotere ondercapaciteit dan in (figuur 1). Bedrijven konden hierdoor tijdens de productiekrimp in 22 tot en met 24 weer terugkeren naar hun normale bezettingsgraad terwijl dit in de jaren 29 en volgende direct leidde tot overcapaciteit en het oplopen van kosten. Woningbouw Investeringen in de woningbouw blijven dalen In het derde kwartaal namen de investeringen in woningen met 9,4% af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De vooruitzichten blijven ook in mineur. Door het lage aantal transacties op de woningmarkt is er weinig 1 De bezetting wordt daarbij berekend door de som van het percentage bedrijven dat aangeeft te weinig opdrachten te hebben minus het percentage bedrijven met te weinig personeel en onderaannemers. Als er meer bedrijven zijn met te weinig opdrachten dan is er een situatie van overcapaciteit. Als er meer bedrijven zijn met personeelstekorten en een tekort aan onderaannemers dan is er sprake van ondercapaciteit. Kwartaalbericht Bouw December 2

3 Figuur 2 Prijsontwikkeling bestaande woningen ten opzichte van nieuwbouwwoningen, e kwartaal Bouwbedrijf Waal Index 25= _ Gemiddelde verkoopprijs nieuwbouw koopwoningen _ Bestaande woningen 21 Door innovaties kan de prijs nog zoveel lager Bouwbedrijven zitten in een hartstikke mooie sport, want er is nog zoveel te verbeteren. Begin daarbij bij jezelf. Het ligt nog bomvol met schatten in de bouw zegt de innovatieve bouwer Johan Krijgsman van bouwbedrijf Waal. De prijs in de sector kan nog veel lager door innovatief te werken geeft hij aan. Ook in schrijft bouwbedrijf Waal weer zwarte cijfers. Een mooi resultaat in een sector waar dagelijks bedrijven omvallen. Krijgsman ziet dat veel concurrenten onbewust gemakzuchtig zijn. Zelf zet hij daar een winnaarsmentaliteit tegenover. Daarbij stelt hij zich ook kwetsbaar op. Wij verspillen ook nog steeds bakken met geld in ons bouwproces wat niet toelaatbaar is. Daarbij is Waal de weg ingeslagen om de mens centraal te stellen als gebruiker, opdrachtgever en in de keten. Waal biedt dienstverlening aan met het concept LeefiD, om waarde te creëren in vraaggestuurd ontwikkelen, afzetkanalen organiseren en maximale betaalbare keuzevrijheid voor gebruikers. Bron: CBS en MNW, bewerkt door ING Economisch Bureau doorstroming waardoor ook weinig nieuwbouwwoningen worden verkocht. Dalende prijzen van bestaande woningen zorgen er voor dat ook ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen hun prijzen moeten verlagen om concurrerend te blijven. Daarbij maken de btw-verhoging naar 21% die ook voor nieuwbouwwoningen geldt en de blijvende verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% nieuwbouwwoningen ook relatief duurder. Prijzen nieuwbouwwoningen 2% lager dan in 27 Particulieren die hun bestaande woning voor 24 hebben gekocht hebben nog wel enige overwaarde waardoor zij hun prijs kunnen verlagen en zo toch nog een boekwinst kunnen maken of zij hebben geen urgentie om te verhuizen. Voor projectontwikkelaars geldt dat er wel urgentie is om nieuwbouw te verkopen. De kosten van bouwgrond blijven bijvoorbeeld op de balans drukken zolang de woningen nog niet zijn verkocht en gebouwd. Daarbij tikken voor bouwbedrijven ook de loonkosten van (overtollig) personeel zwaar aan. Door de lagere prijzen van bestaande woningen moeten ook projectontwikkelaars hun nieuwbouwwoningen met flinke kortingen aanbieden om concurrerend te blijven. Ten opzichte van de top eind 27 zijn nieuwbouwwoningen ruim 2% goedkoper geworden en liggen net als bestaande woningen momenteel op het prijsniveau van 24 (figuur 2). Om bij deze lagere prijzen toch nog te kunnen overleven doen aannemers er alles aan om nog efficiënter te werken en faalkosten te beperken. De urgentie is hoog en het perso- Door de Waal-methodiek MaakIQ streeft Waal naar Operational Excellence. Traditionele bouwtekeningen laten vaak zien hoe het moet zijn als het af is maar niet hoe het in elkaar gezet moet worden. Door modulair te bouwen en het standaardiseren van processen ligt er nog een bouwwereld open. Zo kan een grondgebonden woning neergezet worden in 12 weken met nul opleverfouten. Processen moet je stabiliseren, want leren ga je pas als je repeteert zegt Krijgsman. Constant en onophoudelijk is hij bezig te investeren in vernieuwing. Je gaat niet naar de zaak om gezeur aan te horen en de hele dag brandjes te blussen. Je gaat er naartoe om de boel te verbeteren. In zijn onophoudelijke innerlijke drang naar innovatie op innovatie geeft hij ook aan een hoog verloop van personeel te hebben. Het valt niet mee om personeel te vinden dat innovatief is en dat ook voortdurend blijft. Conceptueel kunnen denken en veranderingsgezind zijn, is bij Waal dan ook veel belangrijker dan dat je goed kan bouwen. Krijgsman is niet bang dat de bouwproductie van Waal nog verder daalt. Ook als er nog maar 4. woningen gebouwd worden. Zolang je beter presteert dan andere bedrijven kan je je omzet blijven draaien en ieder jaar met zwarte cijfers afsluiten. In de zomer van dit jaar publiceerde ING Economisch Bureau het rapport Succesvolle bouwbedrijven ook in deze tijd. Ondanks de flinke productiekrimp, waar ook in dit kwartaalbericht noodgedwongen weer veel aandacht aan besteed wordt, zijn er nog steeds bouwbedrijven die wel goed presteren. Om ook deze nog steeds goed draaiende kant van de sector te belichten, besteden we in ieder kwartaalbericht bouw de komende tijd aan één zo n bedrijf aandacht. Kwartaalbericht Bouw December 3

4 Figuur 3 Afgegeven aantal vergunningen en gereedmeldingen nieuwbouwwoningen, september Figuur 4 % Utiliteitsbouwers met te weinig opdrachten als belangrijkste belemmering voor werkzaamheden, 26-6% 12 5% 1 4% 8 3% 6 2% 4 1% 2 12-mnds voortschrijdend gemiddelde _ Vergunningen _ Gereedmeldingen % In de maand september Bron: EIB Bron: Ecowin, bewerkt door ING Economisch Bureau neel en de directie van veel bedrijven zijn hierdoor ook erg gemotiveerd omdat zij doordrongen zijn van het feit dat de eigen baan dan wel het voortbestaan van de onderneming op het spel staat. Kleine opleving woning verkopen eind verwacht In de laatste periode van is een kortstondige opleving te verwachten van de verkoop van nieuwbouwwoningen door de beperking van de hypotheekrenteaftrek in 213. Starters die toch al op korte termijn van plan waren om een woning te kopen, besluiten de aankoop nog in te doen om zo nog onder het oude regime van de hypotheekrenteaftrek te blijven vallen. Hierdoor kunnen zij de gehele hypotheekrente blijven aftrekken van de belasting in plaats van alleen op annuïteitenbasis zoals vanaf 213 voor nieuwe gevallen alleen maar toegestaan is. De opleving van het aantal verkopen zal echter alleen tot een verschuiving naar voren leiden waardoor begin volgend jaar er juist een daling zal zijn. Afgifte aantal vergunningen blijft dalen De afgifte van het aantal vergunningen laat nog geen herstel zien van de woningbouw. Normaliter wordt een vergunning na circa twee jaar omgezet in een afgebouwde woning (figuur 3). Het aantal afgegeven vergunningen is de afgelopen jaren flink gedaald en lag in het tweede kwartaal met bijna 9. vergunningen 3% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder en is gehalveerd ten opzichte van 27. Naar verwachting zal het aantal gereedmeldingen ook nog verder dalen tot 49. in 213. Utiliteitsbouw In de utiliteitsbouw is de krimp in investeringen nog relatief beperkt ten opzichte van de woningmarkt. In het derde kwartaal daalden de investeringen met slechts 2,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De economische neergang zorgt dat bedrijven weinig behoefte hebben om te investeren in nieuwe bedrijfspanden. De bezettingsgraad in de industrie ligt bijvoorbeeld in oktober onder de 78%. De afgelopen 2 jaar is dit alleen voorgekomen in crisisjaar 29. Investeringsplannen zijn hierdoor niet nodig en veel bedrijven hebben hiervoor ook niet de financiële middelen. Het beperkte aantal opdrachten dat hieruit voorkomt zorgt er voor dat meer dan de helft van de utiliteitsbouwers te weinig orders heeft om het personeel aan het werk te houden (figuur 4). Voor 213 verwacht ING Economisch Bureau een verdere daling van de nieuwbouwproductie van de utiliteitsbouw van 2,5%. Afname vergunningen heeft altijd grotere uitschieters De afgifte van vergunningen van bedrijfsgebouwen is in de eerste helft van toegenomen. In volume werd er bijna 5% meer aan vergunningen afgegeven al is de groei wel dalend. De ontwikkeling van de afgifte van het aantal vergunningen laat veel grotere uitslagen zien dan de uiteindelijke investeringen. Zo daalde het volume van de afgegeven vergunningen in 21 met bijna 4% terwijl de investeringen toen met `slechts 13% daalden (figuur 5). Bouwbedrijven lijken de voorraad werk die uiteindelijk voortkomt uit de Kwartaalbericht Bouw December 4

5 Figuur 5 Ontwikkeling investeringen in bedrijfsgebouwen en volume van vergunningen bedrijfsgebouwen (% j.o.j.), Figuur 6 Ontwikkeling vertrouwen Nederlandse infrabedrijven ten opzichte van B&U bedrijven 2- oktober 5% 4% 4 3 Investeringen 5% 4% 3% 2% 2 1 Vergunningen 3% 2% 1% 1% % -1 % -1% -2-1% -2% -3-2% -3% -4-3% -4% -5% '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 _ Vergunningen _ Investeringen Ontwikkeling vergunningen veel conjunctuurgevoeliger dan de daadwerkelijke investeringen % Som van het % van de positieve en negatieve antwoorden -5% '92'93'94'95'96'97'9 ' '1 '2 '3 '4 '5 '56 '7 '8 '9 '1 '11 '12 Bron: CBS en Ecowin _ Infrasector _ B&U Bron: Europese Commissie afgifte van de vergunningen veel meer uit te smeren over de tijd en daarbij uitschieters naar boven en beneden in de benodigde productiecapaciteit te beperken. Infrasector Orderboeken infrabouwers minder goed gevuld In het derde kwartaal krompen de investeringen in infrastructuur met bijna 8% en ook in het tweede kwartaal lag dit volume al veel lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Orderboeken zijn zowel in de grond- en waterbouw als in de wegenbouw beduidend minder gevuld dan een jaar eerder. In januari had de gemiddelde infrabouwer nog een werkvoorraad van bijna 6 maanden. In oktober is dit gedaald tot 5,3 maanden. Aannemers in de grond- weg en waterbouw zijn dan ook een stuk pessimistischer geworden in de loop van maar nog steeds niet zo somber als de B&U sector (figuur 6). ruim 13 miljard resulteren de nieuwste bezuinigingen van 25 miljoen in 2%-punt minder groei voor 214. Welke projecten niet doorgaan is momenteel nog niet duidelijk. Na een flinke daling van de infrasector van circa 8,% in verwacht ING Economisch Bureau een verdere afname in 213 van 3,% voor de nieuwbouw en 2,5% voor de onderhoudssector. Extra bezuinigingen zetten omzet infra bedrijven verder onder druk De extra bezuinigingen uit het aangepaste regeerakkoord van jaarlijks 25 miljoen vanaf 214 zetten de omzetten van wegenbouwers extra onder druk nadat er ook al eerdere bezuinigingen op infrastructuur werden aangekondigd ter grootte van jaarlijks 2 miljoen vanaf 213. Op een totale jaarlijkse productie in de grond- weg- en waterbouw van Kwartaalbericht Bouw December 5

6 Meer weten? Kijk op ING.nl Of bel met Maurice van Sante, Senior econoom (auteur) Jan van der Doelen, Senior sectormanager Bouw en onroerend goed Wilt u nieuwe publicaties per ontvangen? Ga naar ING.nl/kennis Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 6 december.

Ondernemer betaalt hogere btw Detailhandel non-food en bouw het zwaarst getroffen

Ondernemer betaalt hogere btw Detailhandel non-food en bouw het zwaarst getroffen Sectoralert btw ING Economisch Bureau Ondernemer betaalt hogere btw Detailhandel non-food en bouw het zwaarst getroffen De beoogde hogere btw-opbrengst komt in 2012 voor een deel uit de zak van de ondernemer.

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Trends in werkkapitaal Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Nederlandse trend steekt ongunstig af tegen die in de ons omringende landen In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren

Nadere informatie

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel II - Woningcorporaties ING Economisch Bureau Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Scheiden wonen zorg maakt verdere samenwerking met zorginstellingen

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk Trends in werkkapitaal Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk De meeste ondernemers staan ook in 2013 weer voor grote uitdagingen in hun

Nadere informatie

Survival of the fittest

Survival of the fittest Kwartaalbericht Detailhandel ING Economisch Bureau Survival of the fittest Marktomstandigheden vragen uiterste van retail Terugvallende koopkracht doet de detailhandel veel pijn. Zowel dit jaar als volgend

Nadere informatie

Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af

Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af Kwartaalbericht Autoretail ING Economisch Bureau Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af Verbreding van het economisch herstel in Europa (EU-27) zorgt voor een gematigd positieve

Nadere informatie

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1%

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1% Sectorvisie Schoenenbranche ING Economisch Bureau Wie de schoen past Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels De schoenen retail bevindt zich in een periode waarin de druk van alle kanten hoog is.

Nadere informatie

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe ING kwartaalbericht vastgoed ING Economisch Bureau & ING Real Estate Finance Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe Over de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het totale beleggingsvolume ten opzichte

Nadere informatie

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk Groothandel Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk De groothandel kampt al drie jaar met dalende omzetten. Dit was in 2014 vooral te wijten aan (fors) lagere prijzen van olie en agrarische producten.

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst

Mobiel ondernemen heeft de toekomst ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Online schoenenjacht

Online schoenenjacht Schoenenbranche ING Economisch Bureau Online schoenenjacht Aanval op schoenenmarkt geopend Net nu de schoenenbranche de crisis achter zich heeft gelaten en eindelijk weer een opwaartse lijn te pakken heeft,

Nadere informatie

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Na hoge volumes in 2011 moet de personenautomarkt nu ook haar meerdere erkennen in de zwakke

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Crash in autoverkoop

Crash in autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Crash in autoverkoop Fors minder registraties verwacht in 212 Autodealers moeten komend jaar rekening houden met fors lagere verkoopaantallen. Zwakkere

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Accountantskantoren zien hun omzet dit en volgend jaar teruglopen. Door lagere inkomsten uit

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Sectorvisie AGF Groothandel ING Economisch Bureau AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Voor handelaren in aardappels, groente en fruit blijft de prijsdruk

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt.

Nadere informatie

Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet

Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet Sectorvisie Foodservice ING Economisch Bureau Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet Sinds 2011 krimpt de markt voor foodservice groothandels. Voor veel afnemers van foodservice

Nadere informatie

Stilte voor de storm

Stilte voor de storm Kwartaalbericht Autoretail ING Economisch Bureau Stilte voor de storm Autobelastingen en distributie wet geving beïnvloeden toekomstbeeld autodealer Het gaat nog steeds goed met de verkopen in de autobranche.

Nadere informatie

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Een fiscale impuls gaf het zwakke autojaar 2013 toch nog enige schwung. Zakelijke kopers verlekkerden

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie