Zeeburgerpad 58 te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeeburgerpad 58 te Amsterdam"

Transcriptie

1 Projectinformatie Zeeburgerpad 58 te Amsterdam Een bedrijfsruimte op de begane grond bestaande uit twee ruimtes, per unit circa 135 m 2, derhalve tezamen circa 270 m 2. Tevens een zelfstandige bovenwoning van circa 120 m 2 met dakterras aan voor- en achtergevel. De bedrijfsruimtes zijn ieder voorzien van een eigen overheaddeur en zijn afzonderlijk te gebruiken. De afwerking van zowel bedrijfsruimtes als bovenwoning is eenvoudig. Het pand is aan de voorzijde en achterzijde gelegen aan een gracht; aan de voorzijde het lozingskanaal en aan de achterzijde de Nieuwevaart. Het object is niet gesplitst in appartementsrechten, maar kan wel volgens geldende regelgeving gesplitst worden. Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

2 Adres Zeeburgerpad 58, 1019 AC Amsterdam Oppervlakte Circa 135 m2 per unit Circa 270m2 totaal Bedrijfsruimte (begane grond) Oppervlakte Bovenwoning Circa 120m2, 5 kamers, open keuken, dakterras en balkon Een plattegrondtekening wordt als bijlage aan deze brochure gehecht Kadastrale informatie Gemeente Amsterdam A, Sectie A, nummer 7082, groot 3 are 17 centiare Erfpacht Het huidige tijdvak loopt tot 15 mei Van Toepassing zijn de Algemene Bepalingen 1966 van de Gemeente Amsterdam. De erfpacht is voor het lopende tijdvak afgekocht. Zakelijke lasten (2013) Zekerheidsstelling Milieu Oplevering Opleveringsniveau Onroerende zaak belasting eigenaar 423,64 (begane grond) Onroerende zaak belasting eigenaar 205,87 (bovenwoning) Rioolrecht: 149,41 per verdieping 10% waarborgsom c.q. bankgarantie dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopakte bij de notaris aanwezig te zijn. Volgens verkregen informatie van de dienst Milieu en Bouwtoezicht, d.d. 28 mei 2014, is bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de Gemeente Amsterdam geen negatieve informatie bekend met betrekking tot verontreiniging. In overleg Iedere unit van de bedrijfsruimte op de begane grond heeft een eigen overheaddeur. Tevens is in de bedrijfsruimte een eenvoudige toiletruimte en een eenvoudige pantry aanwezig. De elektrische installatie is eenvoudig en vormt een ongesplitst geheel met de installatie van de bovenwoning. Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

3 Bouwjaar omstreeks 1984 De vloerbelasting is circa kg./m 2. De vrije hoogte van de bedrijfsruimte is circa 3 meter. De bedrijfsruimtes zijn onverwarmd. De bovenwoning heeft een eigen entree en trappenhuis aan de voorgevel van het pand. De afwerking is eenvoudig en heeft een gedateerd afwerking. Verwarming geschiedt middel hete lucht verwarming. De kozijnen zijn van kunststof met dubbele beglazing. Parkeren Vraagprijs Bestemming Bereikbaarheid Bijzonderheden Voldoende betaalde mogelijkheden op de openbare weg hele pand ,- kosten koper Van toepassing is bestemmingsplan Cruquius, van toepassing is bestemming 'Bedrijf-2' en 'bedrijfswoning': Voor zover de gronden binnen de bestemming 'Bedrijf - 2' mogen worden gebruikt voor bedrijven, zijn slechts de volgende categorieën bedrijven toegestaan: bedrijven zijn uitsluitend toegestaan voor zover deze in de van deze regels deel uitmakende Staat van bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein vallen in milieucategorie 1, 2 en 3. Prachtig gelegen aan de rand van de binnenstad van Amsterdam en nabij het Oostelijk havengebied. Uitstekend bereikbaar met het openbaarvervoer. Vanzelfsprekend is deze locatie ook prima bereikbaar met eigen vervoer. Via de Piet Heintunnel (S114) of via de Zuiderzeeweg is de ringweg A10 binnen enkele minuten bereikbaar. Koper aanvaardt het gekochte bij levering uitdrukkelijk in de staat waarin het zich alsdan bevindt met alle eventuele kenbare gebreken, aanvaardt hij de feitelijke omstandigheden met betrekking tot de constructie, de gebruikte materialen, waaronder eventueel asbest, de aanwezigheid van olietanks, eventuele bodemverontreiniging, de toestand van de technische installaties en dergelijke. Bij aanvaarding van het verkochte verklaart koper ter zake van vorenbedoelde staat geen vorderingen te kunnen doen gelden op verkoper Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

4 alsmede verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden betreffende (eventuele) gebreken van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijk rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/ of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van eigendomsoverdracht. Koper aanvaardt hiervan kennis te hebben genomen. De koop zal verder geschieden onder normale bepalingen en condities als genoemd in de Koopakte van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Ring Amsterdam. Voorbehoud Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door FrisoXpert echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding. Directie-makelaar Collega-makelaar Bijlagen FrisoXpert Tel: O & G Bedrijfsmakelaars Tel: plattegrondtekening; vooradvies Milieudienst Amsterdam. Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

5 Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

6 Pantry bedrijfsruimte Toilet bedrijfsruimte Binnenzijde Bedrijfsunit aan linkerzijde van het pand Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

7 Binnenzijde Bedrijfsunit aan rechterzijde van het pand Uitzicht vanuit voorzijde bovenwoning Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

8 Zitdeel woonkamer eetdeel woonkamer Dakterras achterzijde Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

9 Open keuken badkamer hoofdslaapkamer logeerkamer Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

10 Ontwikkelingsgeschiedenis Het Oostelijk Havengebied bestaat grotendeels uit - tussen 1874 en 1927 aangelegde schiereilanden in het IJ, dat toen al was afgesloten van de Zuiderzee. De belangrijkste gebruikerswaren de grote rederijen met hun lijndiensten op o.a. Indonesië, Suriname en de Verenigde Staten. Na de tweede wereldoorlog zijn de meeste lijndiensten komen te vervallen en kwam het container- en bulktransport in de plaats. Het Oostelijk Havengebied verloor daardoor zijn functie. Pas in de jaren 80 heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten het Oostelijk Havengebied een woonbestemming te geven. Deze is in de afgelopen 15 jaar gerealiseerd. Geleidelijk was ook het gebruik van Cruquiusindustriegebied en Zeeburgerpad veranderd van een havengebied naar een industriegebied zonder veel gebruik van het water en de oever. Daarnaast zijn jaar geleden ook aan de zuidzijde (Zeeburgerdijk-Oost) woningen gebouwd. In latere jaren volgen bebouwing van het Zeeburgereiland en nog meer woningbouw op IJburg. Grote verscheidenheid bedrijven Het gebied wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bedrijvigheid: brandbeveiliging, betoncentrale, stadsdeelwerf, recycling, metaalconstructie etc. Productie in werkplaatsen en opslag van materialen, deels op en terrein zijn kenmerkend. Op het Zeeburgerpad zit enige detailhandel. Orinoco 16, 1186 HW AMSTELVEEN

11

12

13

14

15 Bezoekadres Ebbehout 31 Zaandam Postbus EE Zaandam Telefoon bodeminformatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Vooradvies historische informatie Amsterdam Aanvraag Naam aanvrager FRISOXPERT T.a.v. dhr. F. van der Meulen Klantnummer Faxnummer Aantal pagina s 1 Behandelnummer DMB 2014 Datum afgifte vooradvies 28 mei 2014 Behandeld door dhr. L. Melis Telefoon Locatie Locatie ZEEBURGERPAD AC Amsterdam Bodemonderzoek Bodemonderzoek Ja Info bij J. Roosingh Valt onder historisch onderzoek uit 2012 Zeeburgerpad doss. AM zie verder voor Opmerking omgeving. Ondergrondse tanks Ondergrondse tanks bekend Nee Info bij Opmerking Bovengrondse tanks Bovengrondse tanks bekend Nee Info bij Opmerking Op locatie/omgeving hebben bedrijfsactiviteiten plaats gevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. o.a. op 57 afvalverwerking, koel- en vriesmeubelfabiek, machine-apparatenfabiek, op 59-60, o.a. metaalwarenfabiek, metaalconstructie, machine-apparatenfabriek, matrassenmakerij. Verder o.a. op 54 autoreparatie. ie verder Kosten Er zijn kosten verbonden aan de werkzaamheden ten behoeve van dit vooradvies. De bedragen worden jaarllijks vastgesteld. Voorbehoud Dit vooradvies is niet uitputtend en geeft geen garantie dat er zich op de betreffende locatie geen ondergrondse tank of geen bodemverontreiniging bevindt. Slechts een bodemonderzoek kan uitsluitsel geven over de verontreinigingssituatie. Voor aanvullende informatie: Voor een uitgebreider raadpleging van historische informatie kunt u dossiers inzien. Het beschikbaar stellen van dossiers vergt tien werkdagen en hieraan zijn kosten verbonden. Bezoekadres: Ebbehout 31, Zaandam

16 Uw Business to Business partner voor vastgoed: advies makelaardij taxaties

17 FrisoXpert kan u op diverse vlakken vastgoeddiensten verlenen: Vastgoedonderzoek & -advies Zit u met een vraag op het gebied van vastgoed, vastgoed gerelateerde contracten of planologische vragen voor zowel bestaand, als voor nieuw te realiseren vastgoed, zowel binnenstedelijk als voor het buitengebied en voor zowel bestaande of voor nieuw te sluiten contracten? FrisoXpert biedt u een goed advies waarin, naast de rapportage van de bevindingen, ook een op de vraagstelling van de klant toegesneden maatwerkadvies wordt gegeven. Waarderen & taxeren Taxeren is een vak apart: Het juiste waardebegrip gebruiken en daarmee kennis hebben van de juiste waarde, is cruciaal voor de keuzes die moeten worden gemaakt door iedereen die met vastgoed te maken heeft. Naast een stuk cijfermatige onderbouwing komt ook een portie marktkennis die niet in cijfers te vatten is. Om de kwaliteit van de taxatie te borgen, is FrisoXpert aangesloten bij Stichting Vastgoedcert, in de deskundigenkamers Bedrijfsmatig Vastgoed en Wonen/MKB. Taxaties worden uiteraard uitgevoerd volgens de gebruikelijke standaarden. Acquisitie en makelaardij Of het nu gaat om een gebruiker die op zoek is naar een pand om te kopen of te huren voor eigen gebruik, om een eigenaar met verkoopplannen of om een belegger die op zoek is naar een vastgoedbelegging. FrisoXpert helpt met de acquisitie naar de klant of het vastgoed en met het bemiddelingsproces dat leidt tot een transactie; of het nu gaat om bedrijfsmatig vastgoed zoals kantoren, bedrijfsruimten of winkels, (verhuurde) woningcomplexen, andere beleggingsobjecten of om maatschappelijk vastgoed. Vastgoed-, asset- en portfoliomanagement Bezit verwerven is een vak, maar bezit (be)houden is een heel ander vak. Goed management is essentieel voor waardebehoud en mogelijk zelfs waardeverbetering. Dat geldt ook voor vastgoed. Goed vastgoedmanagement is daarom belangrijk en verdient zeker net zoveel aandacht als het acquisitieproces zelf. Doordat FrisoXpert ook actief is op andere vastgoedgebieden, zoals aan- en verkoop en taxeren, en bovendien zowel gebruikers als eigenaren vertegenwoordigt, overziet FrisoXpert alle aspecten en belangen die relevant zijn bij goed vastgoed-, asset- en portfoliomanagement.

18 Missie FrisoXpert Door het vergaren en uitdragen van kennis over vastgoed, alsook een actieve rol in de hele levenscyclus van vastgoed, dragen wij bij aan beter en aantrekkelijker vastgoed om in te wonen, werken, recreëren en ieder ander gebruik ten dienste van de mens en in harmonie met de leefomgeving. FrisoXpert, uw business to business partner in vastgoed. Als je iets pretendeert, moet je dat ook waarmaken! FrisoXpert is zich zeer bewust van de kennis en kwaliteiten die aanwezig zijn, maar ook van de vele aspecten van vastgoed waarin FrisoXpert geen specialist is. Om toch invulling te kunnen geven aan het volwaardig partnerschap met de opdrachtgever, beschikt FrisoXpert over een netwerk van vastgoedspecialisten en andere toeleveranciers voor de vastgoedbranche. Zaken doen met FrisoXpert betekent ook gebruik kunnen maken van het netwerk van FrisoXpert. Integraal advies en dienstverlening zijn daarmee gewaarborgd. FrisoXpert is aangesloten bij het netwerk van vastgoedspecialisten waarin vrijwel alle disciplines van het vastgoed zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is Friso van der Meulen verbonden als columnist aan dé website voor (vastgoed)vermogenbeleggers van Reed Elsevier Hier worden regelmatig columns gepubliceerd over actuele zaken in het vastgoed of over vastgoed in relatie tot het actuele nieuws. Een must voor een ieder die goed geïnformeerd wil blijven! De database met publicaties is ook te raadplegen via de eigen website /nieuws.

19 Orinoco HW Amstelveen The Netherlands T +31(0) F +31(0) M +31(0) E W Voor een vrijblijvend advies, voor het aanvragen van een offerte of voor deskundige hulp op maat kunt u ons gerust bellen of mailen.

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Koopsom 245.000,= kosten koper Hendrik Jacobszstraat 10 Amsterdam [T] 020-800 23 83 www.mooijekindvleut.nl amsterdam@mooijekindvleut.nl Leuk, ruim driekamer appartement

Nadere informatie

Zinkwerf 21-23 te Den Haag

Zinkwerf 21-23 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Zinkwerf 21-23 te Den Haag Te koop bedrijfs- en kantoorruimte van ca. 840 m² Pagina 1 van 12 Algemene informatie Te koop Zinkwerf 21-23 te Den Haag Algemeen Op het bedrijventerrein

Nadere informatie

UTRECHT. www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64. Jungfrau 55. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht

UTRECHT. www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64. Jungfrau 55. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Jungfrau 55 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Den Uylsingel 183 3066 TC Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Den Uylsingel 183 3066 TC Rotterdam Vrijblijvende object informatie TE KOOP Den Uylsingel 183 3066 TC Rotterdam Vrijblijvende object informatie TE KOOP Den Uylsingel 183 3066 TC Rotterdam Vraagprijs : 170.000,-k.k. Omschrijving : Mooi gelegen

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Pagelaan 24 3525 GW Utrecht 85.000,- k.k. circa 49 m² circa 147

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Dirck van Zuylenstraat 17 3511 RE Utrecht 179.000,- k.k. circa

Nadere informatie

Aalscholversingel 544 VELP GLD

Aalscholversingel 544 VELP GLD Aalscholversingel 544 VELP GLD Vraagprijs: 125.000,- kosten koper Woninginformatie Aalscholversingel 544 te VELP GLD Indeling SCHERPE VANAFPRIJS! Biedingen vanaf 125.000,- worden door verkoper serieus

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

Mook, Groesbeekseweg 80. Inhoud Ca. 350 M³ Woonoppervlakte Ca. 60 M² Perceelgrootte 2.098 M²

Mook, Groesbeekseweg 80. Inhoud Ca. 350 M³ Woonoppervlakte Ca. 60 M² Perceelgrootte 2.098 M² Mook, Groesbeekseweg 80 Inhoud Ca. 350 M³ Woonoppervlakte Ca. 60 M² Perceelgrootte 2.098 M² Vraagprijs 127.500,-- k.k. Alert Makelaardij T: 0485 52 31 30 I: www.alertmakelaardij.nl Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed Proefstraat 148 en 150, 4800 AA Breda Opgesteld op datum: 01-01-2013 door: Taxateur A. Algemene gegevens 3 A.1 Opdrachtgever 3 A.2 Taxateur 3 B. Doel van

Nadere informatie

Inhoud Ca. 445 m³ Woonoppervlakte Ca. 135 m² Perceelgrootte 1.210 m² Bouwjaar 1930. Bedrijfsruimte I 120 m² Bedrijfsruimte II 180 m² Totaal 300 m²

Inhoud Ca. 445 m³ Woonoppervlakte Ca. 135 m² Perceelgrootte 1.210 m² Bouwjaar 1930. Bedrijfsruimte I 120 m² Bedrijfsruimte II 180 m² Totaal 300 m² Plasmolen, Rijksweg 146 Leuke vrijstaande jaren dertig-woning gelegen aan doorgaande weg in Plasmolen. Het pand is gelegen nabij natuur- en recreatiegebied met bos en water. Inhoud Ca. 445 m³ Woonoppervlakte

Nadere informatie

Plasmolen, Rijksweg 146. Inhoud Ca. 445 M³ Woonoppervlakte Ca. 135 M² Perceelgrootte 1.210 M² Bouwjaar 1930

Plasmolen, Rijksweg 146. Inhoud Ca. 445 M³ Woonoppervlakte Ca. 135 M² Perceelgrootte 1.210 M² Bouwjaar 1930 Plasmolen, Rijksweg 146 Inhoud Ca. 445 M³ Woonoppervlakte Ca. 135 M² Perceelgrootte 1.210 M² Bouwjaar 1930 Bedrijfsruimte I 120 M² Bedrijfsruimte II 180 M² Totaal 300 M² Vraagprijs 390.000,-- k.k. Alert

Nadere informatie

UTRECHT. Valeriaanweg 21. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63

UTRECHT. Valeriaanweg 21. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Valeriaanweg 21 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

ELZENLAAN 15 te MARUM

ELZENLAAN 15 te MARUM te WILT U DE WENS IN VERVULLING LATEN GAAN OM VERRASSEND RUIM TE WONEN IN EEN AANZIENLIJK UITGEBOUWD HUIS MET EEN GROTE WOONKAMER/ WOONKEUKEN (53 M²) EN EEN RUIM PERCEEL (572 M²)? Aan de rustige Elzenlaan

Nadere informatie

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede Huizingalaan 29 319.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum van

Nadere informatie

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 110.000, k.k. Amsterdamstraat 1517, 2032 PM Haarlem Telefoon: 023 525 00 90, email: info@hugtenburg.nl Kantoor Haarlem Tesselschadeplein 41 Hugtenburg

Nadere informatie

TE KOOP BOREELPLEIN 16 DEVENTER. Koopsom: 217.500,- k.k. Adfinis makelaardij hypotheek verzekeringen

TE KOOP BOREELPLEIN 16 DEVENTER. Koopsom: 217.500,- k.k. Adfinis makelaardij hypotheek verzekeringen TE KOOP BOREELPLEIN 16 DEVENTER Koopsom: 217.500,- k.k. Adfinis makelaardij hypotheek verzekeringen Keizerstraat 29 7411 HD Deventer Tel. (0570) 64 22 99 www.adfinis.nl ADFINIS MAKELAARS Wij stellen ons

Nadere informatie

Koffiesalon & Lunchroom Coffee & Joy Verwulft 11 2011GJ Haarlem Code: HB 2146

Koffiesalon & Lunchroom Coffee & Joy Verwulft 11 2011GJ Haarlem Code: HB 2146 Koffiesalon & Lunchroom Coffee & Joy Verwulft 11 2011GJ Haarlem Code: HB 2146 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Internet: Graafsebaan 111 5248 NL Rosmalen www.klaassenbv.nl Kantoor Amsterdam Horecawerf TT

Nadere informatie

Sloterweg 81 01-02 Badhoevedorp

Sloterweg 81 01-02 Badhoevedorp Sloterweg 81 01-02 Badhoevedorp * 4-kamerappartement * Fantastisch uitzicht * Fraai aangelegde tuin * 2 eigen parkeerplaatsen ERA Ketel Makelaardij Badhoevedorp 020-449 69 79 ERA-makelaars hebben als missie

Nadere informatie

Te Huur. Tevens is deelverhuur mogelijk vanaf 400 m² tot 2.400 m².

Te Huur. Tevens is deelverhuur mogelijk vanaf 400 m² tot 2.400 m². Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Kantoorruimte Marsweg 47 te Zwolle Object Een markant bedrijfsgebouw, gelegen aan de doorgaande weg op het industrieterrein de Marslanden op een uitstekende zichtlocatie.

Nadere informatie

WEIDEBLOEMENWEG 39 te RODEN

WEIDEBLOEMENWEG 39 te RODEN te Op een fraai hoekperceel gesitueerde royale helft van dubbel woonhuis met aangebouwde garage. Door de goede ligging profiteert deze woning optimaal van de bezonning. De zon draait van s ochtends vroeg

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Wierdestraat 33 te Amsterdam

Wierdestraat 33 te Amsterdam Wierdestraat 33 te Amsterdam Vraagprijs 205.000 kosten koper Eengezinswoning gelegen in woonwijk De Punt in Amsterdam- Osdorp. De Punt is een ruim opgezette, groene en kindvriendelijke woonwijk met winkels

Nadere informatie

Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III. 210.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III

Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III. 210.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III 210.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor

Nadere informatie

M. Vaumontlaan 48 Heemstede. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 125.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

M. Vaumontlaan 48 Heemstede. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 125.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Heemstede 125.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt het onroerend

Nadere informatie

!"# $ % && ' ( ) * & +! " #, &- + +.& /000/. +

!# $ % && ' ( ) * & +!  #, &- + +.& /000/. + '()*&+!"#!"#$%&&,&-+.& /000/.+ -)*&+ Makelaar met drie unieke garanties Garantiemakelaars is uniek. Want als enige makelaar in Nederland geeft Garantiemakelaars garantie op de dienstverlening. Wij zeggen

Nadere informatie

C.P. Zuurbier. Molenvaart 254. Adres. 1764AX Breezand. Postcode. Mobiel. c.p.zuurbier@zuurbiermakelaardij.nl. Email. Te koop. Schagen.

C.P. Zuurbier. Molenvaart 254. Adres. 1764AX Breezand. Postcode. Mobiel. c.p.zuurbier@zuurbiermakelaardij.nl. Email. Te koop. Schagen. C.P. Zuurbier Te koop Adres Postcode Mobiel Email Molenvaart 254 1764AX Breezand 06 53393945 c.p.zuurbier@zuurbiermakelaardij.nl Schagen Snevert 1-a Omschrijving Zeer landelijk gelegen en toch dicht bij

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

BIGGEKERKE (GR. VALKENISSE) DE RUISER

BIGGEKERKE (GR. VALKENISSE) DE RUISER 09-21 Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens(brochure), kunnen geen rechten worden ontleend. BIGGEKERKE (GR. VALKENISSE) DE RUISER 2 DICHTBIJ DE DUINEN LIGT in HET KLEINSCHALIGE VAKANTIEPARKJE DE

Nadere informatie