Intensiveringsvormen: kosten en mogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intensiveringsvormen: kosten en mogelijkheden"

Transcriptie

1 Intensiveringsvormen: kosten en mogelijkheden Alle rechten voorbehouden. Overname uit dit rapport is alleen toegestaan met bronvermelding.

2 Adviseurs Geeresteinselaan 57 Postbus EB Woudenberg Telefoon (033) Fax (033) Amsterdam, Drachten, Eindhoven, Rijswijk, Woudenberg Intensiveringsvormen: kosten en mogelijkheden datum 4 november /www.intensiefruimtegebruik.nl/intensiveringsvormen adviseurs Inbo Adviseurs Ruimte & Vastgoed status definitief copyright INBO BV

3 Inhoud 1 Inleiding Bestaand en nieuw Uitbreiding op bestaande kavel Stapelen bestaand gebouw Stapelen - nieuwbouw Geschakeld bouwen Ondergronds bouwen Parkeren op het dak Verhogen Draagkracht constructie vergroten voor toekomstige uitbreiding Ruimte in tijd beter benutten Gezamenlijke voorzieningen/ opslag / parkeren / ruimte Bronnen Bijlage - uitgangspunten berekeningen /www.intensiefruimtegebruik.nl 1/15

4 1 Inleiding In de volgende paragrafen behandelen wij verschillende intensiveringsopties, waarbij wij per variant aangegeven wat de mogelijke ruimtebesparing, de en de perceptie van ondernemers zijn. De kostenberekeningen zijn gebaseerd op de studie De kostencomponent van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen (Inbo 2002) en berekeningen uitgevoerd voor de ruimteverkenner (2002) 1. De perceptie van ondernemers over de intensiveringsopties is afkomstig uit de studies Zorgvuldig ruimtegebruik en de ondernemer (BCI 2002) en interviews met ondernemers, onder andere in het kader van de ruimteverkenner. 2 Bestaand en nieuw In de onderstaande tabel is aangegeven welke opties aan de orde komen. Per optie zijn de mogelijkheden voor bestaande en nieuwe locaties aangegeven. Tabel 1 intensiveringsopties en mogelijkheden voor bestaande en nieuwe locaties bestaand nieuw uitbreiding op bestaande kavel X stapelen X X geschakeld bouwen X ondergronds bouwen X parkeren op het dak X verhogen X X draagkracht constructie vergroten X ruimte in tijd beter benutten X verzamelgebouwen X gezamenlijke voorzieningen, opslag, etc. X 1 Meer hierover leest u op onze site U kunt de ruimteverkenner bestellen bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant, zie hiervoor 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 2/15

5 3 Uitbreiding op bestaande kavel Het realiseren van extra bedrijfsruimte op het onbebouwde deel van de kavel of - indien mogelijk - op een aangrenzende kavel is de meest toegepaste vorm van bedrijfsuitbreiding. De kosten zijn vergelijkbaar met de nieuwbouwkosten van bedrijfsruimte. Er zijn door de aansluiting op het bestaande gebouw (fundering en het aanpassen/integreren van installaties). De worden gecompenseerd door lagere gevelkosten. In tabel 2 is een raming gegeven van de nieuwbouwkosten per bedrijfsruimtetype. tabel 2 bouwkosten per m 2 bvo (excl. grond en terreininrichting) uitgaande van een 1-laagse ruimte van m 2 (prijspeil 2003) type bedrijfsruimte minimaal maximaal productie/opslag showroom kantoor transport (vrije hoogte 7 meter) 690 Bron: berekening Inbo, 2003 perceptie van de ondernemers Ondernemers zeggen over uitbreiding op de bestaande kavel vaak het volgende: - goede manier om ruimtetekort mee op te lossen; - gemakkelijk toe te passen; - te weinig ruimte op kavel; - beperkingen vanuit bestemmingsplan (maximaal bebouwingspercentage); - beperkt flexibiliteit voor de toekomst. Indien fysiek en bestemmingsplantechnisch mogelijk, is uitbreiding op de huidige kavel de meest vanzelfsprekende intensiveringsoptie. De kosten zijn vergelijkbaar met de nieuwbouwkosten van bedrijfsruimte. 4 Stapelen bestaand gebouw Bij stapelen wordt een extra laag op het bestaande bedrijfspand gerealiseerd. Voor veel bedrijfsactiviteiten, zoals kantoorwerkzaamheden, maar ook productie en opslag, is dit een reële optie. Een belangrijk nadeel is dat bij verbouwing van het eigen pand de bedrijfsvoering tijdelijk wordt verstoord. Hiervan is geen sprake als een bestaand pand wordt verbouwd op een andere locatie dan de eigen. 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 3/15

6 Bij een bestaand bedrijfspand zijn er, afhankelijk van het gebouwtype en constructie, de volgende opties: 1. Het bestaande dak heeft al een betonvloer en de constructie is sterk genoeg voor stapelen. Bij een eigen pand is de inschatting dat het productieproces hinder ondervindt gedurende de helft van de duur van het bouwproces. Wanneer het niet gaat om uw eigen gebouw maar om een bestaand pand op een andere locatie, ondervindt het productieproces natuurlijk geen hinder. 2. Het bestaande dak is van staalplaat en dient te worden omgezet in een betonvloer. Voorwaarde is dat de gebouwconstructie sterk genoeg is voor het dragen van een extra bouwlaag. Bij een eigen pand is er gedurende het grootste deel van het bouwproces hinder (niet wanneer het gaat om een bestaand pand op een andere locatie). 3. Het bouwen van een extra laag kan ook plaatsvinden door een ombouw om het bestaande pand heen te bouwen. De nieuwe constructie draagt de extra laag dan zelfstandig. Het ombouwen is alleen mogelijk wanneer de overspanning van het gebouw niet groter is dan 15 meter. Bij een eigen pand wordt bij deze optie het productieproces zo min mogelijk verstoord. 4. Wanneer de bovenstaande opties niet mogelijk zijn, is een laatste variant sloop en nieuwbouw. De van stapelen worden in ieder geval veroorzaakt door extra brandveiligheidsmaatregelen en eventueel de aanleg van liften. Per variant en afhankelijk van het bestaande gebouw en de constructie, zijn er grote verschillen in de en per optie. Gezien de grote variatie in mogelijkheden en kosten is het niet mogelijk een indicatie te geven van de. In het algemeen kan worden gesteld dat van boven (optie 1) naar beneden (optie 4) de kosten toenemen. perceptie van ondernemers Ondernemers zeggen over stapelen bij een bestaand bedrijfsgebouw vaak het volgende: - beperkingen vanuit bestemmingsplan (maximale bouwhoogte); - verstoring van het productieproces; - stapelen is duurder; - werken in een meerlaags bedrijfspand kost tijd, in verband met transport van goederen en personen; - stapelen kan niet in verband met machines en/of interne logistiek; - klanten in een showroom blijven op de begane grond, ze bezoeken de tweede verdieping niet. De mogelijkheden voor stapelen bij een bestaand bedrijfsgebouw zijn sterk afhankelijk van de gebouwconstructie en het type dakvloer. In de meeste situaties is sprake van een te lichte gebouwconstructie en dakvloer, waardoor ombouw om het bestaande gebouw of sloop en nieuwbouw als mogelijkheden resteren. 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 4/15

7 5 Stapelen - nieuwbouw Het stapelen van bedrijfsruimte bij nieuwe panden kan veel ruimtebesparing opleveren, uiteraard vooral wanneer het grote panden zijn. Bij kleine hallen (< m 2 ) is de ruimtewinst echter beperkter. Vooral bij kantoorruimten, productie en showrooms bestaan mogelijkheden voor gestapeld bouwen. Voor pure opslag- en distributieruimte geldt dat het veelal beter is de inpandige gebouwhoogte te verhogen (zie optie verhogen). Meerkosten zijn er onder meer vanwege de noodzakelijke zwaardere constructie. Door de besparing op de grondkosten is stapelen uitgaande van een grondprijs van 125 per m 2 kavel altijd goedkoper dan 1-laags bouwen. In tabel 3 zijn de bouwkosten voor drie type standaardhallen (productie) op een rij gezet. Naarmate de hal groter wordt, nemen de kosten per m 2 af, waarmee stapelen interessanter wordt. Het kostenvoordeel neemt toe bij een hogere grondprijs is. tabel 3 Kosten per m 2 bvo (prijspeil 2003) voor gestapeld bouwen productiehal omvang kavel (m 2 ) bouwkosten per m 2 bvo (excl. grond- en inrichtingskosten) investeringskosten per m 2, bvo, incl. grondkosten ( 125/m 2 ) en terreininrichting hal m 2 1 laag lagen hal m 2 1 laag lagen Bron: berekening Inbo, 2003 Daarnaast zijn de van een kantoor- en showroomruimte berekend. De resultaten hiervan staan in de onderstaande tabellen (4 en 5). Ook hier is te zien dat het stapelen van kantoorruimte en showrooms door de besparing op grondkosten een interessante optie voor ondernemers is. 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 5/15

8 tabel 4 Kosten per m 2 bvo (prijspeil 2003) voor gestapeld bouwen kantoorruimte omvang kavel (m 2 ) bouwkosten per m 2 bvo (excl. grond- en inrichtingskosten) investeringskosten per m 2, bvo, incl. grondkosten ( 125/m 2 ) en terreininrichting kantoor m 2 1 laag lagen lagen kantoor m 2 1 laag lagen lagen Bron: berekening Inbo, 2003 tabel 5 Kosten per m 2 bvo (prijspeil 2003) voor gestapeld bouwen showroom omvang kavel (m 2 ) bouwkosten per m 2 bvo (excl. grond- en inrichtingskosten) investeringskosten per m 2, bvo, incl. grondkosten ( 125/m 2 ) en terreininrichting showroom m 2 1 laag lagen showroom m 2 1 laag lagen Bron: berekening Inbo, 2003 perceptie van ondernemers Bij stapelen in een nieuwbouwsituatie gelden dezelfde bezwaren van ondernemers als bij stapelen in een bestaande situatie, met uitzondering van het bezwaar dat het bedrijfsproces tijdelijk wordt verstoord. Stapelen bij nieuwbouw is voor ondernemers financieel interessant door de besparing op grondkosten. Het stapelen kan plaatsvinden bij kantoorruimte, productie en showrooms. Het kostenvoordeel van stapelen neemt toe bij een grotere bedrijfsruimte en een hogere grondprijs. 6 Geschakeld bouwen Het schakelen van gebouwen kan ruimtewinst opleveren, al is deze meestal kleiner dan bij andere intensiveringsopties. Bij schakelen moet rekening worden gehouden met brandweer- en verzekeringsvoorschriften. Wanneer bijvoorbeeld het aangrenzende bedrijf brandgevaarlijke grondstoffen gebruikt, dient het gebouw aan extra brandveiligheidseisen te voldoen. 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 6/15

9 Meerkosten voor het schakelen van bedrijfsruimten zijn beperkt. Kosten ontstaan door maatregelen voor brandveiligheid en geluidsoverlast. Deze kosten worden echter veelal gecompenseerd door besparingen op de gevelkosten en grondkosten, waardoor schakelen van bedrijfsruimten in veel gevallen kostenneutraal kan gebeuren. perceptie van ondernemers Ondernemers zeggen over schakelen vaak het volgende: - gaat ten koste van identiteit; - te weinig flexibiliteit ten aanzien van toekomstige uitbreidingen; - niet wenselijk/mogelijk in verband met (brand)veiligheid; - schakelen veroorzaakt parkeerproblemen en andere overlast; - bemoeilijkt laden en lossen. Schakelen levert voor de ondernemer ruimtewinst op, terwijl er gemiddeld genomen geen extra kosten aan zijn verbonden. Voor ondernemers die een nieuw pand en kavel wensen, is dit een interessante intensiveringsoptie. 7 Ondergronds bouwen Mogelijkheden voor ondergronds bouwen bestaan onder meer uit het realiseren van een ondergrondse parkeergarage. Omdat minder parkeerplaatsen op maaiveld worden gerealiseerd, wordt ruimte bespaard. Ondergronds realiseren van bedrijfsruimte is moeilijker, vanwege eisen aan de ventilatie en daglichttoetreding. Opslag van goederen kan soms wel ondergronds plaatsvinden. Dit is sterk afhankelijk van de eisen die worden gesteld aan de klimatologische omstandigheden van het product. Over het algemeen wordt er tot circa 4 meter diep gebouwd. In Nederland is door de bodemgesteldheid ondergronds bouwen mogelijk tot een diepte van circa minus 7 meter onder maaiveld. Dieper bouwen vraagt speciale uitvoeringstechnieken (o.a. toepassen onderwaterbeton, retourbemaling). Slechts in uitzonderlijke gevallen is dieper bouwen een optie, bijvoorbeeld bij de aanleg van een atoombunker. Tegenover de voordelen van de te behalen ruimtewinst staan de hoge kosten die gepaard gaan met het ondergronds bouwen. De van ondergronds bouwen zijn vaak hoog (50-100%) en zijn sterk afhankelijk van de (bodem)situatie ter plaatse. Vooral bij kleine bedrijfspanden lopen de voor het ondergronds bouwen flink op. In tabel 2.4 staan de kosten weergegeven. Voor een ondergrondse parkeergarage (type stallingsgarage) liggen de gemiddeld genomen iets lager dan in deze tabel weergegeven, vanwege de minder hoge eisen die worden 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 7/15

10 gesteld aan de installaties (voor ventilatie e.d.). Bij een parkeergarage dient deels op de kavel ruimte te worden gereserveerd voor de hellingbaan, waardoor de ruimtewinst ten opzichte van ondergrondse opslagruimte geringer is. Bij een grondprijs van 125/m 2 is ondergronds bouwen altijd duurder. Bij kleinere hallen kunnen alleen door hoge grondkosten (> 200/m 2 ) te berekenen de investeringskosten gedeeltelijk worden gecompenseerd door een besparing op de aankoop van grond. tabel 6 Kosten per m 2 bvo (prijspeil 2003) voor ondergronds bouwen bij productiehal omvang kavel (m 2 ) bouwkosten per m 2 bvo (excl. grond- en inrichtingskosten) investeringskosten per m 2, bvo, incl. grondkosten ( 125/m 2 ) en terreininrichting hal m 2 1 laag lagen hal m 2 1 laag lagen Bron: berekening Inbo, 2003 perceptie van ondernemers Ondernemers zeggen over ondergronds bouwen vaak het volgende: - ondergronds bouwen is duur; - bij bestaande panden is onderkelderen niet mogelijk; - onderkelderen is alleen voor parkeren; - werken in een pand met een ondergrondse ruimte kost tijd, in verband met transport van goederen en personen; - onderkelderen kan niet in verband met interne logistiek en transportbanden. Ondergronds bouwen is mogelijk voor parkeren of opslag. Bij kleine bedrijfshallen zijn de kosten over het algemeen hoog. Bij grotere bedrijfshallen en hogere grondprijzen wordt ondergronds bouwen wel financieel aantrekkelijker. 8 Parkeren op het dak Net als bij een ondergrondse parkeergarage kan ruimtewinst worden behaald door parkeerplaatsen te realiseren op het dak van de bedrijfshal. Belangrijke factor bij parkeren op het dak is de (on)mogelijkheid van het aanleggen van een hellingbaan. Bij kleine bedrijfshallen (1.000 m 2 of kleiner) is deze optie niet mogelijk door de geringe ruimte voor de hellingbaan en de te steile hellingshoek. 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 8/15

11 Een andere mogelijkheid met name interessant bij kleinere hallen is de aanleg van een autolift. Bij een meerlaagse showroom is hier vaak al sprake van. Financieel is het dan interessant om de autolift naar het dak door te trekken. Parkeren op het dak is, net als ondergronds parkeren, een dure optie. Meerkosten zijn vooral gelegen in de dakconstructie, die hiervoor zwaarder moet worden uitgevoerd, en de aanleg van de hellingbaan. In tabel 7 staat het kostenoverzicht. Hierbij is uitgegaan van parkeren op het dak door middel van een hellingsbaan. Bij een bedrijfshal van m 2 is parkeren op het dak een stuk duurder dan het conventioneel bouwen van een bedrijfshal en parkeren op maaiveld. Hoge grondprijzen kunnen deze maar in beperkte mate compenseren, aangezien de ruimtewinst minder groot is dan bij meerlaags bouwen. tabel 7 Kosten per m 2 bvo (prijspeil 2003) voor parkeren op het dak bij productiehal m 2 omvang kavel (m 2 ) bouwkosten per m 2 bvo (excl. grond- en inrichtingskosten) investeringskosten per m 2, bvo, incl. grondkosten ( 125/m 2 ) en terreininrichting hal m 2 1 laag laag + parkeren dak Bron: berekening Inbo, 2003 De kosten van een autolift bedragen bij een 1-laagse hal circa (indicatieve bouwkosten inclusief bijkomende kosten, bron: Inbo 2003). Er dient dan wel sprake te zijn van bedrijfshal met een zwaardere constructie en betonnen dakvloer; dot zorgt ook voor bijkomende kosten. perceptie van ondernemers Ondernemers zeggen over parkeren op het dak vaak het volgende: - parkeren op het dak is duur; - parkeren op het dak is lastig. Parkeren op het dak door de aanleg van een hellingbaan is alleen mogelijk bij grotere bedrijfshallen. Parkeren op het dak door middel van een hellingbaan is altijd duurder dan conventioneel bouwen met parkeren op maaiveld. Bij kleine hallen kan parkeren op het dak plaatsvinden door middel van autolift. 9 Verhogen Door technische innovaties in de interne logistiek kunnen opslagruimten tegenwoordig 20 meter of hoger zijn. Het verhogen houdt in dat de verdiepingshoogte hoger wordt: een gebouw krijgt meer volume. 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 9/15

12 Het verhogen van een bestaande bedrijfsruimte is bijna alleen mogelijk door sloop en nieuwbouw. Dat komt omdat de bestaande constructie vrijwel altijd te licht is om de verhoogde bedrijfsruimte te dragen. Wanneer een bedrijfsruimte wordt verhoogd dienen nieuwe zwaardere kolommen te worden geplaatst. Vaak is het alleen mogelijk de begane grond vloer en de fundering her te gebruiken. In het uitzonderlijke geval dat een bestaand gebouw - zonder sloop en nieuwbouw - kan worden verhoogd, zijn de aanzienlijk. Dat komt omdat het productieproces bijna altijd elders moet worden voortgezet. Dit zorgt voor extra verhuiskosten en kosten voor tijdelijk huisvesting. Hiervan is geen sprake als het gaat om een bestaand pand op een andere locatie dan de eigen. Het verhogen van de bedrijfsruimte bij nieuwbouw is geheel afhankelijk van de eisen die worden gesteld aan de nieuwbouw. Een inschatting van de bouwkosten is daarom niet te maken. perceptie van ondernemers Ondernemers zeggen over verhogen vaak het volgende: - verhogen is tegenwoordig in veel branches nodig en goed mogelijk; - niet hoger gaan dan noodzakelijk. Het verhogen van een bestaande bedrijfsruimte is in de meeste gevallen alleen mogelijk door sloop en nieuwbouw. Bij nieuwbouw zijn de van verhogen sterk afhankelijk van de eisen aan het gebouw, waardoor geen inschatting van mogelijk is. 10 Draagkracht constructie vergroten voor toekomstige uitbreiding Door bij de nieuwbouw al in de constructie (zwaardere kolommen, fundering en dakvloer) rekening te houden met de mogelijkheid voor een extra bouwlaag, kan op termijn de bedrijfsruimte in de hoogte worden uitgebreid (zie stapelen). In dit geval doet de ondernemer een voorinvestering waarvan hij in de toekomst profijt heeft. Met name bij showroom- en kantoorruimte is dit een interessante optie. De voor het vergroten van de draagkracht zijn circa 10 tot 15% van de totale bouwkosten (indicatief en afhankelijk van gebouwtype en constructie). Besparingen 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 10/15

13 worden behaald doordat de ondernemer minder grond hoeft aan te kopen als strategische ruimtereserve (voor uitbreiding in de toekomst). perceptie ondernemers Ondernemers denken niet vanzelfsprekend aan deze optie. Vervolgens gaat het erom of de ondernemer stapelen een optie vindt voor de toekomstige uitbreiding van hun bedrijf. Door de geringe en de flexibiliteit in de toekomst is het versterken van de bestaande constructie een interessante optie voor ondernemers. 11 Ruimte in tijd beter benutten Door de beschikbare bedrijfsruimte beter te benutten in de tijd kan de ruimtebehoefte worden teruggebracht. De meest voorkomende manier is het verlengen van de bedrijfstijden door het draaien van ploegendiensten. Hierbij ontstaat bij de wisseling van wacht wel een parkeerpiek die leidt tot een extra behoefte aan parkeerplaatsen. De bestaan vooral uit hogere personeelskosten. Vooral bij kleine bedrijven ontstaan vaak (organisatorische) problemen bij het draaien van ploegendiensten. Bij bedrijven met kapitaalsintensieve productieprocessen komt het werken in ploegendiensten relatief vaak voor. Naast hogere personeelskosten zijn er eventueel voor extra parkeerplaatsen voor het personeel. Uitgaande van een realisatie op de eigen kavel kost één extra parkeerplaats circa (Inbo 2003) 2. perceptie ondernemers Ondernemers zeggen over deze optie vaak het volgende: - een belemmering zijn de extra personeelskosten; - medewerkers willen vaak niet in ploegendiensten werken; - vooral kleine bedrijven zien praktische problemen bij het invoeren van ploegendiensten. Het gebruik intensiveren gebeurt al veel bij bedrijven met kapitaalintensieve productieprocessen. Veel kleine bedrijven vinden het echter geen interessante optie. 2 Kosten voor aanleg parkeerplaats op eigen terrein (dus geen aankoop nieuwe grond) van 28 m 2, exclusief BTW. 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 11/15

14 12 Gezamenlijke voorzieningen/ opslag / parkeren / ruimte Op terreinniveau kan bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen ruimtewinst worden behaald door een aantal zaken gezamenlijk te organiseren. Daarbij kan worden gedacht aan: voorzieningen; parkeren; opslag; uitbreidingsruimte. Met name de gezamenlijke opslag van goederen stuit op bezwaren van ondernemers uit veiligheidsoverwegingen en toegankelijkheid. Gezamenlijke voorzieningen (catering, vergadering) kunnen voor grotere bedrijven schaalvoordelen opleveren. Voor veel kleine bedrijven levert dit geen schaalvoordelen op en kan het zelfs tot hogere kosten leiden. Gezamenlijk parkeren wordt door veel ondernemers wel als mogelijkheid gezien. Verder kunnen bedrijven samen grond aankopen die bedoeld is voor toekomstige uitbreiding. Tussentijds kan deze grond worden verhuurd aan andere bedrijven (bijvoorbeeld voor opslag of parkeren). 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 12/15

15 Bronnen BCI (2001), zorgvuldig ruimtegebruik en de ondernemer (deel 1) Inbo (2002), de kostencomponent van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen Inbo (2003), de ruimteverkenner: instrument voor intensief ruimtegebruik bij ondernemers (in opdracht van KvK Oost-Brabant) 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 13/15

16 Bijlage - uitgangspunten berekeningen Ruimtegebruik Voor het berekenen van de kavelgrootte zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - bij bedrijfs- en showroomruimte is uitgegaan van één parkeerplaats per 100 m 2 bvo; - bij kantoorruimte is uitgegaan van één parkeerplaats per 50 m 2 bvo; - één parkeerplaats heeft inclusief rijweg een ruimtebehoefte van 28 m 2 ; - rondom het gebouw ( footprint ) is een strook van 2 meter voor groen gereserveerd; - per m 2 bvo wordt uitgegaan van 200 m 2 groen op de kavel; Tabel b.1 ruimtegebruik stapelen bvo footprint parkeren groen groen totaal FSI* extra bedrijfsruimte laags ,57 2-laags ,89 bedrijfsruimte laags ,62 2-laags ,94 kantoor laags ,47 2-laags ,04 3-laags ,13 kantoor laags ,48 2-laags ,69 3-laags ,82 showroom laags ,57 2-laags ,89 showroom laags ,62 2-laags ,94 * De Floor Space Index (FSI) geeft de verhouding aan tussen het totaal aantal vierkante meters bedrijfsoppervlak en het kaveloppervlak 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 14/15

17 Tabel b.2 ruimtegebruik ondergronds bouwen bvo footprint parkeren groen groen totaal FSI extra bedrijfsruimte laags ,57 1-laags + kelder ,89 bedrijfsruimte laags ,62 1-laags + kelder ,94 Tabel b..3 ruimtegebruik parkeren op het dak bvo footprint parkeren groen groen/ hellingbaan* totaal FSI bedrijfsruimte laags ,62 1-laags + parkeren op ,76 dak * de aanleg van een hellingbaan beslaat circa 800 m 2 en komt bij de variant parkeren op het dak in de plaats van het extra groen Kosten en opbrengsten De bouwkosten zijn geraamd op basis van de volgende bouwtechnische uitgangspunten: Bedrijfsruimte (Lichte productie/opslag) 1000 m² m² Showroom 1000 m² m² Kantoor 1000 m² m² Skelet staal skelet staal skelet draagstructuur beton betonvloeren betonvloeren betonvloeren verdiepingshoogte 4.5 m¹ verdiepingshoogte 4.5 m¹ verdiepingshoogte 3.5 m¹ Omhulling beton plint beton plint baksteen / isolatie / prefab beton dubbelwandige stalen gevelbeplating achterzijde dubbelwandige stalen gevelbeplating staal dak staal dak betondak 1 loopdeur per 500 m² voorgevel verdiepingshoge pui 1 overheaddeur per 500 m² De spreiding in minimale en maximale variant wordt veroorzaakt door: open / dicht verhouding 30-70% 1. type fundering: in de minimale variant wordt uitgegaan funderen op staal of korte palen. In de maximale variant wordt uitgegaan van langere palen en eventueel palen onder de begane grondvloer; 2. vormfactoren. De vormfactor geeft de verhouding tussen geveloppervlak en vierkante meter bvo. Bij de minimale variant wordt uitgegaan van een uiterst gunstige vormfactor, waardoor de kosten per m2 dalen. Bij de maximale variant is uitgegaan van een minder gunstige vormfactor. 410/www.intensiefruimtegebruik.nl 15/15

De kostencomponent van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen

De kostencomponent van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen De kostencomponent van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen In opdracht van: Dura Vermeer Vastgoed BV Inbo BV Mainland BV Provincie Gelderland Provincie Zuid-Holland, Project DECOR Stichting Habiforum

Nadere informatie

Kengetallen woningbouw 23 Vrijstaand 24 Geschakeld 36 Gestapeld 48 Verplaatsbaar 64 Uitbreiding 68 Bijgebouwen 76 Kelder onder woning 80

Kengetallen woningbouw 23 Vrijstaand 24 Geschakeld 36 Gestapeld 48 Verplaatsbaar 64 Uitbreiding 68 Bijgebouwen 76 Kelder onder woning 80 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 4 Omgaan met extreme marktfluctuaties 8 Column Ton de Groot 10 Opbouw KengetallenKompas 11 Toelichting op cijfers en condities 13 Investeringskosten 19 Kengetallen woningbouw

Nadere informatie

Kengetallen Woningbouw 23 Vrijstaand 24 Geschakeld 36 Gestapeld 46 Verplaatsbaar 62 Uitbreiding 66 Bijgebouwen 74 Opties bij nieuwbouw 78

Kengetallen Woningbouw 23 Vrijstaand 24 Geschakeld 36 Gestapeld 46 Verplaatsbaar 62 Uitbreiding 66 Bijgebouwen 74 Opties bij nieuwbouw 78 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 4 Column Ton de Groot 8 Vierkante of kubieke meters? 9 Opbouw KengetallenKompas 11 Toelichting op cijfers en condities 13 Investeringskosten 19 Kengetallen Woningbouw 23 Vrijstaand

Nadere informatie

TE KOOP FLEVOSTRAAT 84 PURMEREND

TE KOOP FLEVOSTRAAT 84 PURMEREND TE KOOP FLEVOSTRAAT 84 PURMEREND MULTIFUNCTIONEEL BEDRIJFSPAND BEDRIJVENTERREIN DE KOOG 2 ROYALE OVERHEADDEUREN TOTAAL BEBOUWD CA. 717 M² BVO ROYALE KAVEL VAN 1.990 M² BIJBOUWEN ALS OPTIE OP ACHTERTERREIN!

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2010

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2010 Jaar: 2009 Nummer: 106 Besluit: Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

TE HUUR Krommewetering 31-41. te Utrecht

TE HUUR Krommewetering 31-41. te Utrecht TE HUUR Krommewetering 31-41 te Utrecht Algemeen Een uniek complex dat bestaat uit representatieve kantoorruimte en een grote bedrijfshal. De kantoor-/ showroomruimte is verdeeld over de begane grond,

Nadere informatie

Florijn 23 Deurne TE HUUR. Praktische, nette bedrijfsruimte. Diverse mogelijkheden!!

Florijn 23 Deurne TE HUUR. Praktische, nette bedrijfsruimte. Diverse mogelijkheden!! TE HUUR Op bedrijventerrein t Rijt-west in Deurne bieden wij ca. 1.000 m² hoogwaardige aan. Huursom: Zeer interessant! Tevens te koop, informeer naar de voorwaarden. Luchtfoto Kaveloppervlakte: ca. 2.112

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer,

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, kenmerk : uw kenmerk : Onderwerp datum: 15-09-2011 : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, Naar aanleiding van jou vraag per e-mail van 8 september 2011 stuur ik je hierbij een kosten indicatie voor de

Nadere informatie

TE HUUR. 6 Multifunctionele bedrijfsunits ca. 68 m², Oude Kerkstraat te Made

TE HUUR. 6 Multifunctionele bedrijfsunits ca. 68 m², Oude Kerkstraat te Made TE HUUR 6 Multifunctionele bedrijfsunits ca. 68 m², Oude Kerkstraat te Made Situering De multifunctionele bedrijfsunits zijn gelegen aan de Oude Kerkstraat te Made op bedrijventerrein Stuivezand ten noordwesten

Nadere informatie

TE HUUR VLOTLAAN 39 TE MONSTER VRAAGPRIJS 39,- PER M² EXCLUSIEF B.T.W.

TE HUUR VLOTLAAN 39 TE MONSTER VRAAGPRIJS 39,- PER M² EXCLUSIEF B.T.W. TE HUUR VLOTLAAN 39 TE MONSTER VRAAGPRIJS 39,- PER M² EXCLUSIEF B.T.W. Omschrijving Totale vloeroppervlak ca. 3.195 m² VVO, verdeeld over: Bedrijfshal I (REEDS VERHUURD) Hal 18,00 x 60,00 (b x d) : ca.

Nadere informatie

DONGEN De Slof 30 TE KOOP / TE HUUR. Modern kantoorgebouw met productieruimte aan De Slof 30, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt II in Dongen.

DONGEN De Slof 30 TE KOOP / TE HUUR. Modern kantoorgebouw met productieruimte aan De Slof 30, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt II in Dongen. DONGEN De Slof 30 TE KOOP / TE HUUR Modern kantoorgebouw met productieruimte aan De Slof 30, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt II in Dongen. Oppervlakte kantoorruimte begane grond circa 150 m² Oppervlakte

Nadere informatie

Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 749.500,- k.k. excl. BTW

Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 749.500,- k.k. excl. BTW Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 749.500,- k.k. excl. BTW Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.nl Welkom op de Nijverheidstraat 13 in Edam

Nadere informatie

TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen.

TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen. TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen. Units zijn te koop v.a. 125 m2 v.a. prijs 155.000 V.O.N. Wij zoeken investeerders welke willen deelnemen om dit unieke project

Nadere informatie

Florijn 23 Deurne TE HUUR. Ondernemen met uitstraling!!

Florijn 23 Deurne TE HUUR. Ondernemen met uitstraling!! TE HUUR Op bedrijventerrein t Rijt-west in Deurne bieden wij ca. 1.449 m² hoogwaardige bedrijfsruimte aan. Huursom: 75.000,-/jaar (excl. BTW) Tevens te koop, informeer naar de voorwaarden. Luchtfoto Kaveloppervlakte:

Nadere informatie

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Object Het object beschikt over een representatieve zelfstandige showroom

Nadere informatie

Namens onze opdrachtgever kunnen wij u geheel vrijblijvend het navolgende object te koop aanbieden. Breda, RainbowCenter / commerciële nieuwbouw units

Namens onze opdrachtgever kunnen wij u geheel vrijblijvend het navolgende object te koop aanbieden. Breda, RainbowCenter / commerciële nieuwbouw units PRINSENKADE 3 4811 VB BREDA FAX 076-5142788 TELEFOON 076-5220600 www.vanopstalgroep.nl bedrijfsobjekten.breda@vanopstalgroep.nl datum postmerk Geachte dames en heren, OBJECT NR. SOORT PLAATS AANBIEDING

Nadere informatie

Locatie Rabobank/verfwinkel aan de Kloosterstraat te Grubbenvorst

Locatie Rabobank/verfwinkel aan de Kloosterstraat te Grubbenvorst Gemeente Horst aan de Maas Locatie Rabobank/verfwinkel aan de Kloosterstraat te Grubbenvorst Revisie grondwaardeberekening Metrum, 12 maart 212 Ronald van den IJssel 1/7 Vraagstelling In september 28 heeft

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27. te Utrecht

TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27. te Utrecht TE HUUR/TE KOOP Manitobadreef 25-27 te Utrecht Algemeen Een uniek vrijstaand bedrijfsgebouw dat bestaat uit representatieve kantoor-/showroomruimte en een goed afgewerkte bedrijfs-/productiehal. Het twee-laagse

Nadere informatie

Adres: De Hak 17-18, 5107 RG Dongen

Adres: De Hak 17-18, 5107 RG Dongen Adres: De Hak 17-18, 5107 RG Dongen Vraagprijs 50,00 per vierkante meter per jaar Het object beschikt over een representatieve zelfstandige kantoorruimte en een bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte is door

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Transportstraat ong 4283 JL Giessen (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

PROVINCIEHUIS UTRECHT PARKEREN NA 2010 LOCATIE RIJNSWEERD TE UTRECHT PS2007BEM34 BIJLAGE

PROVINCIEHUIS UTRECHT PARKEREN NA 2010 LOCATIE RIJNSWEERD TE UTRECHT PS2007BEM34 BIJLAGE PROVINCIEHUIS UTRECHT PARKEREN NA 2010 LOCATIE RIJNSWEERD TE UTRECHT PS2007BEM34 BIJLAGE COLOFON Opdrachtgever : projectleiding project NOVA Project : nieuwbouw provinciehuis Utrecht Projectnummer : V0107.01.02

Nadere informatie

*A * Grondprijsbrief Inleiding. 2. Marktontwikkelingen

*A * Grondprijsbrief Inleiding. 2. Marktontwikkelingen Grondprijsbrief 2017 1. Inleiding Bij de begroting 2013 heeft de raad van de gemeente Noordenveld de Kadernota Grondprijzen 2013-2016 en Grondprijsbrief 2013 vastgesteld In de Kadernota is het beleidskader

Nadere informatie

Gemeenteraad 3 november 2011 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2012

Gemeenteraad 3 november 2011 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2012 Jaar: 2011 Nummer: 95 Besluit: Gemeenteraad 3 november 2011 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2012 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2011

Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2011 Jaar: 2010 Nummer: 89 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Adres: Lamsoor 9, 9738 AL Groningen Vraagprijs 595.000,00 kosten koper Huurprijs 23.800,00 per jaar

Adres: Lamsoor 9, 9738 AL Groningen Vraagprijs 595.000,00 kosten koper Huurprijs 23.800,00 per jaar Adres: Lamsoor 9, 9738 AL Groningen Vraagprijs 595.000,00 kosten koper Huurprijs 23.800,00 per jaar Meijer & Drenth Makelaardij Stadshaven 3 9902 DA, APPINGEDAM Tel: 0596 625450 Fax: 0596 628087 E-mail:

Nadere informatie

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden Grondprijsbrief 2015 1. Inleiding Bij de begroting 2013 heeft de raad van de gemeente Noordenveld de Kadernota Grondprijzen 2013-2016 en Grondprijsbrief 2013 vastgesteld In de Kadernota is het beleidskader

Nadere informatie

DONGEN De Slof 10B TE HUUR

DONGEN De Slof 10B TE HUUR DONGEN De Slof 10B TE HUUR Bedrijfsruimte met kantoorruimte aan De Slof 10B, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt II in Dongen. Oppervlakte bedrijfsruimte circa 100m² Oppervlakte kantoorruimte circa

Nadere informatie

Simon Stevinweg 46 Arnhem

Simon Stevinweg 46 Arnhem Simon Stevinweg 46 Arnhem t 0172 44 83 83 f 0172 44 83 82 e info@green.nl i www.green.nl Raoul Wallenbergplein 25a 2404 ND Alphen aan den Rijn Postbus 371 2400 AJ Alphen aan den Rijn Simon Stevinweg 46

Nadere informatie

DONGEN Wilhelminastraat 75B

DONGEN Wilhelminastraat 75B DONGEN Wilhelminastraat 75B TE KOOP Bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte van circa 234 m² met deels verhard buitenterrein aan de Wilhelminastraat 75E, gelegen aan een van de uitvalswegen van Dongen,

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP. 960 m² KANTOORRUIMTE/SHOWROOM MET EVENTUEEL 120 m² BEDRIJFSRUIMTE. Bedrijvenpark Het Spectrum Industrieweg ong.

TE HUUR/TE KOOP. 960 m² KANTOORRUIMTE/SHOWROOM MET EVENTUEEL 120 m² BEDRIJFSRUIMTE. Bedrijvenpark Het Spectrum Industrieweg ong. TE HUUR/TE KOOP 960 m² KANTOORRUIMTE/SHOWROOM MET EVENTUEEL 120 m² BEDRIJFSRUIMTE Bedrijvenpark Het Spectrum Industrieweg ong. te Vught -Vervolg- Vrijblijvende informatie Vught, Kantoor/showroomgebouw

Nadere informatie

TE KOOP. Ampèrestraat 14 & 14 1 4004 KB TIEL. raagprijs 865.000, k.k.

TE KOOP. Ampèrestraat 14 & 14 1 4004 KB TIEL. raagprijs 865.000, k.k. TE KOOP Ampèrestraat 14 & 14 1 4004 KB TIEL Uniek bedrijfspand, gelegen op industriegebied Kellen. Het bedrijfspand is vanaf de A15, via de N835, uitstekend bereikbaar. Binnen 7 minuten bent u op plaats

Nadere informatie

RECORDWEG 2 AMERSFOORT

RECORDWEG 2 AMERSFOORT RECORDWEG 2 AMERSFOORT www.recordweg2.nl Omschrijving Algemeen: De onder architectuur gebouwde kantoor- en bedrijfsruimte met showroom is gelegen op het bedrijvenpark De Hoef. Dit zeer representatieve

Nadere informatie

OBJECTINFORMATIE TE KOOP. Bedrijfscomplex met mogelijkheden. Energieweg 14 18 te Harmelen

OBJECTINFORMATIE TE KOOP. Bedrijfscomplex met mogelijkheden. Energieweg 14 18 te Harmelen OBJECTINFORMATIE TE KOOP Bedrijfscomplex met mogelijkheden Energieweg 14 18 te Harmelen OBJECTINFORMATIE Adres Energieweg 14 18, 3481 MC te Harmelen Harmelen algemeen Harmelen is een dorp in het groene

Nadere informatie

country & urban working

country & urban working country & urban working Kreitenmolenstraat 203 te Udenhout HUURPRIJS 139.000,- per jaar te vermeerderen met 19% BTW w w w. l e l i e v e l d m a k e l a a r d i j. c o m Hoogwaardige kantoorruimte met

Nadere informatie

GIESSEN EXPEDITIESTRAAT 10 VRAAGPRIJS: ,-- K.K.

GIESSEN EXPEDITIESTRAAT 10 VRAAGPRIJS: ,-- K.K. T E K O O P GIESSEN EXPEDITIESTRAAT 10 VRAAGPRIJS: 1.150.000,-- K.K. Pagina 1 Giessen, Expeditiestraat 10 Algemeen: Representatief kantoorpand met 2 bouwlagen, een bedrijfshal en verhard buitenterrein

Nadere informatie

TE KOOP. Representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroom. De Geestakkers 5, Heeze.

TE KOOP. Representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroom. De Geestakkers 5, Heeze. TE KOOP Representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroom De Geestakkers 5, Heeze. Te koop: Een moderne en functionele half-vrijstaande bedrijfsruimte met showroom en kantoor alsmede 9 parkeerplaatsen

Nadere informatie

Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: ,- k.k. excl. BTW Huurprijs: 5.300,- per maand excl.

Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: ,- k.k. excl. BTW Huurprijs: 5.300,- per maand excl. Scala aan ondernemersmogelijkheden Nijverheidstraat 13 Edam Vraagprijs: 646.000,- k.k. excl. BTW Huurprijs: 5.300,- per maand excl. BTW Bezichtiging? Bel 0299-428898 of mail purmerend@vanoverbeek.nl Welkom

Nadere informatie

Brochure Huur Ohmstraat bedrijfsruimte Nijkerk

Brochure Huur Ohmstraat bedrijfsruimte Nijkerk Brochure Huur Ohmstraat bedrijfsruimte Nijkerk pagina 1 van 7 TE HUUR Omschrijving Op industrieterrein "Arkervaart" te Nijkerk, ligt het moderne en multifunctionele bedrijfsverzamelgebouw 'Businesspark

Nadere informatie

DONGEN Wilhelminastraat 75

DONGEN Wilhelminastraat 75 DONGEN Wilhelminastraat 75 TE KOOP Bedrijfsruimte met showroom, magazijnruimte en verhard buitenterrein aan de Wilhelminastraat 75, gelegen aan een van de uitvalswegen van Dongen, nabij het centrum. Oppervlakte

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

TE HUUR: LOGISTIEK CENTRUM

TE HUUR: LOGISTIEK CENTRUM TE HUUR: LOGISTIEK CENTRUM NIEUW TE ONTWIKKELEN DISTRIBUTIECENTRUM MET KANTOORRUIMTE Distributiecentrum / kantoorruimte Nieuw te ontwikkelen distributiecentrum bestaande uit distributieruimte, voldoende

Nadere informatie

TE KOOP. Ariane 40 abc. Bedrijfsruimte met kantoor. Veiling op 24 november MB AMERSFOORT

TE KOOP. Ariane 40 abc. Bedrijfsruimte met kantoor. Veiling op 24 november MB AMERSFOORT TE KOOP Bedrijfsruimte met kantoor Ariane 40 abc 3824 MB AMERSFOORT Veiling op 24 november 2017 Grote Sint Jansstraat 2a 3811 HX Amersfoort www.rebm.nl Bedrijfsruimte nabij A1 Dakreclame mogelijk! Te koop

Nadere informatie

TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP - TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP - TE HUUR INDUSTRIESTRAAT 22 te SITTARD VRAAGPRIJS: EUR 1.950.000,- K.K. HUURPRIJS: EUR 225.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW UITGEBREIDE INFORMATIE

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24

TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24 TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24 LOCATIE De bedrijfsgebouwen maken deel uit van het voormalig Philips complex op bedrijventerrein Landweer te Oss. De Kantsingel vormt een belangrijke

Nadere informatie

TE HUUR: Nobelstraat 5 BU5 te s-gravenzande. Vraagprijs: 825,-- per maand.

TE HUUR: Nobelstraat 5 BU5 te s-gravenzande. Vraagprijs: 825,-- per maand. TE HUUR: Nobelstraat 5 BU5 te s-gravenzande Vraagprijs: 825,-- per maand. Object Totale vloeroppervlak : Nobelstraat 5 BU 5 te s-gravenzande (2693BC) : ca. 142 m² VVO, verdeeld over: - Begane grond : ca.

Nadere informatie

Eindhoven, Steenoven 6F

Eindhoven, Steenoven 6F TE KOOP Europalaan 79A, 5531 BG BLADEL 0497 380103 www.roijmans.nl REPRESENTATIEF BELEGGINGSOBJECT!! Eindhoven, Steenoven 6F MULTIFUNCTIONEEL, DEGELIJK GEBOUWD EN GOED AFGEWERKT BEDRIJFSPAND BESTAANDE

Nadere informatie

Huur of koop bedrijfspand op Kolkweg 80 te Lelystad kosten koper6250 per maand

Huur of koop bedrijfspand op Kolkweg 80 te Lelystad kosten koper6250 per maand Huur of koop bedrijfspand op Kolkweg 80 te Lelystad 875000 kosten koper6250 per maand Aanbiedende partij: VSOGroep makelaars en taxateurs Email: info@vsomakelaars.nl Telefoon: 0321-318318 Website: http://www.vsomakelaars.nl

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN MET KANTOOR /OPSLAGRUIMTE. Industrieweg / Handelstraat 4283 GZ / JK Giessen

BEDRIJFSRUIMTEN MET KANTOOR /OPSLAGRUIMTE. Industrieweg / Handelstraat 4283 GZ / JK Giessen blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Huur of koop kantoorpand op Electronplein 1 te Hoorn 1 kosten koper25 per vierkante meter per jaar

Huur of koop kantoorpand op Electronplein 1 te Hoorn 1 kosten koper25 per vierkante meter per jaar Huur of koop kantoorpand op Electronplein 1 te Hoorn 1 kosten koper25 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64

Nadere informatie

TE KOOP. Sprundel, Lange Hei 14

TE KOOP. Sprundel, Lange Hei 14 TE KOOP Sprundel, Lange Hei 14 Bedrijfsruimte met showroom, kantoorruimte en vrijstaande bedrijfswoning, gelegen op gunstige locatie op bedrijventerrein Nijverhei. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar

Nadere informatie

Te Koop: Nijverheidstraat 4 P te Maassluis. Scherpe Vraagprijs: ,00 K.K.

Te Koop: Nijverheidstraat 4 P te Maassluis. Scherpe Vraagprijs: ,00 K.K. Te Koop: Nijverheidstraat 4 P te Maassluis Scherpe Vraagprijs: 169.000,00 K.K. Object : Nijverheidstraat 4 P Maassluis (3144 CL) Totale vloeroppervlak : ca. 149 m² verdeeld over: - Begane grond : ca. 76

Nadere informatie

Te huur Luxe bedrijfs-/kantoorunits Project StoreParc. Nieuwland Parc 314-315 Alblasserdam

Te huur Luxe bedrijfs-/kantoorunits Project StoreParc. Nieuwland Parc 314-315 Alblasserdam Te huur Luxe bedrijfs-/kantoorunits Project StoreParc Nieuwland Parc 314-315 Alblasserdam Te huur Luxe bedrijfs-/kantoorunits Project StoreParc Nieuwland Parc 314-315 Alblasserdam Betreft : Luxe bedrijfs-/kantoorunits

Nadere informatie

TE HUUR WEBERSTRAAT 70 PURMEREND FRAAI AFGEWERKTE BEDRIJFSUNIT 52 M² BVO BEGANE GROND 52 M² BVO VERDIEPING EIGEN PARKEERPLAATSEN

TE HUUR WEBERSTRAAT 70 PURMEREND FRAAI AFGEWERKTE BEDRIJFSUNIT 52 M² BVO BEGANE GROND 52 M² BVO VERDIEPING EIGEN PARKEERPLAATSEN TE HUUR WEBERSTRAAT 70 PURMEREND FRAAI AFGEWERKTE BEDRIJFSUNIT 52 M² BVO BEGANE GROND 52 M² BVO VERDIEPING EIGEN PARKEERPLAATSEN HUURPRIJS 825,- EXCL. BTW PER MAAND 1 WEBERSTRAAT 70 1446 VV PURMEREND Te

Nadere informatie

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 Ontwerp en samenstelling: Gemeente Gilze en Rijen Ons kenmerk 14int03410 Afdeling Financiºn, Planning & Control/Planeconomie Eric van Mierlo 16 december 2014 Met

Nadere informatie

Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4. Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering)

Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4. Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering) Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4 Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering) Bel voor een afspraak ons kantoor in Amsterdam 020 205 02 23 Adresgegevens / Beschrijving / Locatie

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te huur / Te koop Dukaatstraat ong., 4903 RN Oosterhout

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te huur / Te koop Dukaatstraat ong., 4903 RN Oosterhout Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed Te huur / Te koop Dukaatstraat ong., 493 RN Oosterhout Object Nieuw te bouwen bedrijfsobject, gelegen op zichtlocatie direct aan de Rijksweg A27, langs de

Nadere informatie

TE HUUR. Naaldwijkseweg 88B en 102 te Wateringen. Vraagprijs 1.595,00 PER MAAND EXCLUSIEF BTW

TE HUUR. Naaldwijkseweg 88B en 102 te Wateringen. Vraagprijs 1.595,00 PER MAAND EXCLUSIEF BTW TE HUUR Naaldwijkseweg 88B en 102 te Wateringen Vraagprijs 1.595,00 PER MAAND EXCLUSIEF BTW Omschrijving De ca. 217 m² grote bedrijfsruimte is gelegen op het regionale bedrijventerrein Zwethove in het

Nadere informatie

MAXHUIS HOOGTEHUIS SATURNUSSINGEL ALMERE POORT

MAXHUIS HOOGTEHUIS SATURNUSSINGEL ALMERE POORT MAXHUIS HOOGTEHUIS SATURNUSSINGEL ALMERE POORT Maxhuis Hoogte huis Saturnussingel is een tussenwoning met in de woonkamer een plafond van 4.10 meter hoog, 5,40 meter breed en 10, 11 of 12 meter diep en

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

Lelyweg 4 Bergen op Zoom

Lelyweg 4 Bergen op Zoom Lelyweg 4 Bergen op Zoom Multifunctionele kantoor-/bedrijfsruimte gelegen nabij het industrieterrein Theodorushaven aan de Lelyweg 4 te Bergen op Zoom. Het BVO is in totaal 589 m². Huurprijs: casco afgewerkt

Nadere informatie

TE HUUR - TE KOOP Pannenweg 426, Nederweert

TE HUUR - TE KOOP Pannenweg 426, Nederweert TE HUUR - TE KOOP PROJECTINFORMATIE Ruime moderne bedrijfsruimte, thans ingericht als showroom, met een groot buitenterrein op een uitstekende zichtlocatie op bedrijventerrein Pannenweg in Nederweert.

Nadere informatie

Te huur Showroom met bedrijfsruimte. Metaalhof 55 Rotterdam

Te huur Showroom met bedrijfsruimte. Metaalhof 55 Rotterdam Te huur Showroom met bedrijfsruimte Metaalhof 55 Rotterdam Te huur Showroom met bedrijfsruimte Metaalhof 55 Rotterdam Betreft : In dit object, dat herkenbaar is gelegen langs de Hoofdweg in Rotterdam-

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

*A13.03018* Grondprijsbrief 2014. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden

*A13.03018* Grondprijsbrief 2014. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden Grondprijsbrief 2014 1. Inleiding Bij de begroting 2013 heeft de raad van de gemeente Noordenveld de Kadernota Grondprijzen 2013-2016 en Grondprijsbrief 2013 vastgesteld In de Kadernota is het beleidskader

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE. www.bedrijvenparkopzuid.nl

VERHUURINFORMATIE. www.bedrijvenparkopzuid.nl VERHUURINFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTOMSCHRIJVING 3 2. UNIT 8A 8B 4 3. UNIT 9A 9B 18 5 4. UNIT 19 6 5. VERHUURVOORWAARDEN 7 6. CONTACT 8 DISCLAIMER Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld

Nadere informatie

Kenmerken. Omschrijving. Mispelhoefstraat GK Eindhoven. Contactpersoon ,-

Kenmerken. Omschrijving. Mispelhoefstraat GK Eindhoven. Contactpersoon ,- Mispelhoefstraat 39 5651 GK Eindhoven 3.950.000,- Contactpersoon Maddy Thijs maddy@bossers-fitters.nl 040 250 70 60 Kenmerken Algemeen Bestemming Koopsom 3.950.000,- Hoofdbestemming Status Gereed Beschikbaar

Nadere informatie

Te Koop. Westzanerdijk 265, 265 A - E te Zaandam

Te Koop. Westzanerdijk 265, 265 A - E te Zaandam Te Koop Westzanerdijk 265, 265 A - E te Zaandam Te Koop Westzanerdijk 265, 265 A E te Zaandam Kleinschalig bedrijfscomplex bestaande uit 7 bedrijfsruimten met bijbehorend parkeer en manoeuvreerterrein

Nadere informatie

Te Koop. www.bcdebeemd.nl

Te Koop. www.bcdebeemd.nl Te Koop 32 bedrijfs-, showroom- en kantoorruimten Onder architectuur gebouwd Nabij centrum Arnhem en Velp Parkeren op eigen terrein Uitstekend bereikbaar kijk ook op: www.bcdebeemd.nl Bedrijvencentrum

Nadere informatie

Structureel lagere bouwkosten 6 Ton s Column 8 Bouwkostenindex.nl 9 Nieuwe gegevens KengetallenKompas 2010 10 Toelichting op cijfers en condities 11

Structureel lagere bouwkosten 6 Ton s Column 8 Bouwkostenindex.nl 9 Nieuwe gegevens KengetallenKompas 2010 10 Toelichting op cijfers en condities 11 INHOUDSOPGAVE Structureel lagere bouwkosten 6 Ton s Column 8 Bouwkostenindex.nl 9 Nieuwe gegevens KengetallenKompas 2010 10 Toelichting op cijfers en condities 11 Kengetallen woningbouw 17 Vrijstaand 18

Nadere informatie

Bedrijfshal met kantoorruimte

Bedrijfshal met kantoorruimte Bedrijfshal met kantoorruimte gelegen aan de Tieblokkenlaan 10 te Turnhout groot 0.82.71 ha 1. Algemene beschrijving Te koop staat een zeer ruim bedrijfscomplex bestaande uit productie- en distributieruimten

Nadere informatie

BROCHURE BEDRIJFSGEBOUW GEOGRAAF 15, DUIVEN

BROCHURE BEDRIJFSGEBOUW GEOGRAAF 15, DUIVEN BROCHURE BEDRIJFSGEBOUW GEOGRAAF 15, DUIVEN Deze informatie is met zorg samengesteld, echter het dient te worden vermeld dat deze informatie geheel vrijblijvend is. Aan de juistheid van deze informatie

Nadere informatie

Huurprijs totaal: 5.500,- exclusief BTW per maand

Huurprijs totaal: 5.500,- exclusief BTW per maand Weert, Hoolstraat 7 Vrijstaande bedrijfsruimte (2.759,69 m²) met inpandige kantoren en secundaire ruimten (208,76 m²), parkeerplaatsen, gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein. Huurprijs totaal: 5.500,-

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM

PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen,

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Vraagprijs 365.000,-- K.K. Adres : CALANDSTRAAT 24A

Plaatsnaam : DORDRECHT Vraagprijs 365.000,-- K.K. Adres : CALANDSTRAAT 24A WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Vraagprijs 365.000,-- K.K. Adres : CALANDSTRAAT 24A TYPE AANBOD SOORT AANBOD VLOEROPPERVLAKTE KANTOORRUIMTE

Nadere informatie

Te Huur Hoogvliet - Klompenmakerstraat 71 Bedrijfspand met kantoor

Te Huur Hoogvliet - Klompenmakerstraat 71 Bedrijfspand met kantoor Voor meer info Bezoek onze website Te Huur Hoogvliet - Klompenmakerstraat 71 Bedrijfspand met kantoor Gelegen op bedrijventerrein Gadering Totaal ca. 3.700m² met buitenterrein van ca. 2.263m² Uitstekend

Nadere informatie

TE HUUR-TE KOOP. Opslagruimte of herontwikkeling op maat John F. Kennedylaan 5-7 in Valkenswaard J.F. Kennedylaan 5-7 Valkenswaard

TE HUUR-TE KOOP. Opslagruimte of herontwikkeling op maat John F. Kennedylaan 5-7 in Valkenswaard J.F. Kennedylaan 5-7 Valkenswaard TE HUUR-TE KOOP Opslagruimte of herontwikkeling op maat John F. Kennedylaan 5-7 in Valkenswaard J.F. Kennedylaan 5-7 Valkenswaard Te huur: Opslagruimte met groot verhard buitenterrein of herontwikkeling

Nadere informatie

Praktijkkosten 2013. Praktijkkosten normpraktijk 11,4% 28,6% 60% Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting

Praktijkkosten 2013. Praktijkkosten normpraktijk 11,4% 28,6% 60% Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting Praktijkkosten normpraktijk Praktijkkosten 2013 wat is uw huisvestingsbudget? Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting 20.678 per normpraktijk per jaar (incl. servicekosten) 11,4% 28,6% 60% Personeelskosten

Nadere informatie

TE HUUR SLACHTHUISKADE 22 B TE POELDIJK HUURPRIJS 1.295,- PER MAAND

TE HUUR SLACHTHUISKADE 22 B TE POELDIJK HUURPRIJS 1.295,- PER MAAND TE HUUR SLACHTHUISKADE 22 B TE POELDIJK HUURPRIJS 1.295,- PER MAAND Omschrijving Op een goede zichtlokatie gelegen bedrijfsruimte met kantoor- en showroomruimte. Totale vloeroppervlak ca. 246 m². Deze

Nadere informatie

TE HUUR. Parallelweg 20 Geldrop. HEUVEL VASTGOED Vrijblijvende informatie object Parallelweg 20 Geldrop

TE HUUR. Parallelweg 20 Geldrop. HEUVEL VASTGOED Vrijblijvende informatie object Parallelweg 20 Geldrop TE HUUR Parallelweg 20 Geldrop Te huur: Representatieve winkel-/showroomruimte met een souterrain, magazijn en buitenterrein met een separate opslag-/productieruimte. Gelegen op een prominente locatie

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te huur / Te koop Tijvoortsebaan 8, 5051 HJ Goirle

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te huur / Te koop Tijvoortsebaan 8, 5051 HJ Goirle Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed Te huur / Te koop Tijvoortsebaan 8, 5051 HJ Goirle Object Op bedrijventerrein Tijvoort gelegen hoogwaardig en nieuw gebouwd bedrijvencomplex Forza, bestaande

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR EIJSDEN

TE KOOP / TE HUUR EIJSDEN TE KOOP / TE HUUR EIJSDEN ROYAAL BEDRIJFSPAND MET SHOWROOM ZOERBEEMDEN 31 TE EIJSDEN Op bedrijventerrein Zoerbeemden, centraal gelegen tussen Eijsden en Maastricht, is dit moderne (bouwjaar 2001) en royaal

Nadere informatie

DONGEN Vierbundersweg 15

DONGEN Vierbundersweg 15 DONGEN Vierbundersweg 15 TE HUUR De bedrijfsruimte met kantoor/showroom, magazijnruimte en verhard buitenterrein, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt in Dongen. - Finish oud van circa 1.300 m². - Ververij

Nadere informatie

Amsterdamseweg Amstelveen PROJECTINFORMATIE

Amsterdamseweg Amstelveen PROJECTINFORMATIE Amsterdamseweg 108 110 Amstelveen PROJECTINFORMATIE Amsterdamseweg 108-110 Op schitterende locatie, gelegen aan één van de belangrijkste verkeersaders van Amstelveen en in directe nabijheid van het Stadshart,

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht NOTITIE Rechtbank Maastricht Aan: T.a.v. Gemeente Maastricht Fred Sijben Van: Aeisso Boelman en Iris van Donselaar Datum: 29 september 2015 Onderwerp: Second opinion business case rechtbank Maastricht

Nadere informatie

Huur bedrijfspand op Klokbaai 11 te Zaandam 45 per vierkante meter per jaar

Huur bedrijfspand op Klokbaai 11 te Zaandam 45 per vierkante meter per jaar Huur bedrijfspand op Klokbaai 11 te Zaandam 45 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64 Website: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl

Nadere informatie

circa. 249 m 2 bedrijfsruimte en circa. 100 m 2 kantoorruimte circa. 349 m² kantoor- showroomruimte 5.100,- per maand excl.

circa. 249 m 2 bedrijfsruimte en circa. 100 m 2 kantoorruimte circa. 349 m² kantoor- showroomruimte 5.100,- per maand excl. Zeer representatieve en multifunctioneel bedrijfspand met kantoor- showroomruimte beschikbaar op bedrijventerrein Vaanpark I. Vanwege de directe aansluiting op de A15 (Ridderkerk Rotterdamse Haven) en

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Marie Curieweg 3 te Roermond Prijs op aanvraag

Huur kantoorruimte op Marie Curieweg 3 te Roermond Prijs op aanvraag Huur kantoorruimte op Marie Curieweg 3 te Roermond Prijs op aanvraag Aanbiedende partij: Forelle Eskina B.V. Email: s.crijns@forelle.com Telefoon: 0475-334560 Omschrijving Als eerste huurder de unieke

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 116 MAASDIJK BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 116 MAASDIJK BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 116 MAASDIJK BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND TE HUUR/ TE KOOP BETREFT Op het moderne Bedrijvenpark Honderdland te Maasdijk is gelegen een modern bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

ensebroekerweg 3a kelpen-oler

ensebroekerweg 3a kelpen-oler ensebroekerweg 3a kelpen-oler Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin foto s, een omschrijving,

Nadere informatie

Te Huur: Kantoor- en Bedrijfsruimte. Edisonstraat 34 te s-gravenzande. Vraagprijs: 1.500,-- p/mnd. excl. BTW.

Te Huur: Kantoor- en Bedrijfsruimte. Edisonstraat 34 te s-gravenzande. Vraagprijs: 1.500,-- p/mnd. excl. BTW. Te Huur: Kantoor- en Bedrijfsruimte Edisonstraat 34 te s-gravenzande. Vraagprijs: 1.500,-- p/mnd. excl. BTW. Object Vloeroppervlak : Edisonstraat 34 en 34 a, 2691 GT s-gravenzande : totaal ca. 205 m² verdeeld

Nadere informatie

TE HUUR. Buijs Ballotstraat 51 te s-gravenzande. Vraagprijs 1.400,00 p/mnd. excl. BTW

TE HUUR. Buijs Ballotstraat 51 te s-gravenzande. Vraagprijs 1.400,00 p/mnd. excl. BTW TE HUUR Buijs Ballotstraat 51 te s-gravenzande Vraagprijs 1.400,00 p/mnd. excl. BTW Object Totale vloeroppervlak : Buijs Ballotstraat 51 te s-gravenzande (2693BE) : ca. 215 m² VVO verdeeld over: - Begane

Nadere informatie

Adres: Nijverheidsweg 18-20, 3481 MB Harmelen

Adres: Nijverheidsweg 18-20, 3481 MB Harmelen ONLINE EXECUTIEVEILING Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW. Adres: Nijverheidsweg 18-20, 3481 MB Harmelen Twee bedrijfshallen met woning op het bedrijventerrein De Putkop Datum: 19 september

Nadere informatie

Te huur: Logistiek Centrum Doornhoek 4200 te Veghel

Te huur: Logistiek Centrum Doornhoek 4200 te Veghel Te huur: Logistiek Centrum Doornhoek 4200 te Veghel Nieuw te ontwikkelen distributiecentrum met kantoorruimte Locatie Op industrieterrein De Doornhoek zijn zowel lokale als (inter)nationale bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht Inleiding Deze bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van een complex, maar kan separaat aangekocht worden. Het betreft een grote bedrijfshal van 25,5 meter breed

Nadere informatie