NR. 14 MAART 2012 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING TER VERBETERING VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NR. 14 MAART 2012 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING TER VERBETERING VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR"

Transcriptie

1 NR. 14 MAART 2012 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING TER VERBETERING VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR De staatssecretaris moet man en paard noemen Grashoppers, unieke kavelruil met bedrijfspanden

2 Inhoud WWW. Thijs, Marco en Frits Witte 3 Wie, Waar, Wat 4 Interview 7 De kwestie Bij Henneboe is het gras bij de buren niet groener Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: Staatssecretaris moet man en paard noemen Nieuwe plek voor Nickerson-Zwaan voorbeeld van eind goed, al goed? 10 Reportage 12 Twitterview 13 Jubileum Trainen met veehouder Kees Boekel in het Jisperveld voor de grondruil staat los van economische tijdsgeest Stivas organiseert symposium, want vijftig jaar is niet niks 14 Achtergrond 16 Het wisselgesprek 18 Portret Gesprek bij gemaal legde basis voor unieke kavelruil Gebiedsontwikkelaars in Limburg: overheid moet vooral ook durven loslaten Topfokker Gerard de Graaf vergelijkt melkveehouderij met topsport Kijk voor het volledige verhaal op portrettengalerij 20 Jubileum 22 Focus op de regio 23 Ruilcolumn Stivas-partner Kadaster kijkt over grenzen heen Ruilen voor landbouw wegverbredingen en een nieuwe waterloop Jan Hylkema van de recreatieschappen ziet vooral kansen in de samenhang Wie De broers Thijs, Frits en André Witte hebben op Texel een gemengd bedrijf van 170 hectare. Waar Kavelruil Henneboe is het eerste concrete resultaat van het project Kavelruil Texel Oude Wat Aan de basis van kavelruil Henneboe stond een pootaardappelenteler die 13,5 hectare land dat Thijs (links) en Frits flankeren op de foto Land, dat voortvloeit uit het agrarisch struc- hij al enkele jaren verhuurd, wilde verkopen. 24 Jaarverslag Marco, Thijs oudste zoon, die parttime op het bedrijf werkt en op termijn mogelijk ook firmant tuuronderzoek dat Stivas op het eiland heeft uitgevoerd. Henneboe is uiteindelijk kleiner En passent werd het de katalysator van een kavelruil, die leidde tot grotere en meer Stivas volop in voorbereiding voor volgende doorstart wordt. Pootaardappelen vormen de belangrijkste teelt in het bouwplan. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de melkveehouderij. Eens te meer is kavelruil een prima manier gebleken geworden dan aanvankelijk de bedoeling was. Witte: Probleem is dat veel agrariërs te verknocht zijn aan hun eigen land. Volgens het spreekwoord is het gras bij de buurman cou rante huis- en veldkavels, erfuitbreiding en verbetering van de waterhuishoudkundige situatie. Stivas hoopt dat Henneboe op Texel een voorbeeld functie heeft. Witte ook. Kavel- om de verkaveling te verbeteren, aldus altijd groener. Nou, dus niet! Uiteindelijk zijn ruilen kunnen een einde maken aan de vele Thijs Witte. er zes partijen over gebleven. kleine en oncourante percelen op het eiland. STIVAS MAART

3 INTERVIEW Tweede Kamerlid Esmé Wiegman hekelt kabinetsbeleid Staatssecretaris moet man en paard noemen Spierballenpolitiek, noemt Esmé Wiegman het landbouw- en natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker. Het Tweede Kamerlid van de Christen Unie wil eindelijk eens helderheid over de gevolgen van de nieuwe koers die dit kabinet vaart. Erg optimistisch is ze niet. Uiteindelijk moeten er bij bezuinigingen namelijk ook rekeningen worden gepresenteerd. Waar die komen te liggen en hoe hoog die zijn, is volstrekt onduidelijk. Dat de klap hard aankomt, dat is wel zeker. Daarom moet de staatssecretaris man en paard noemen. Wiegman heeft in de Tweede Kamer al herhaaldelijk de microfoon gepakt om Bleker om toelichting te vragen op zijn harde oneliners. De aandacht van Stivas Magazine werd getrokken toen ze vorig najaar meerdere malen opkwam voor lopende kavelruilen, die stil kwamen te liggen doordat de staatssecretaris alle ontwikkelingen in het buitengebied bevroor. Sowieso een vreemde opstelling, want de dynamiek in het platteland is zo groot, dat die zich niet laat stil leggen, stelt Wiegman. Bleker heeft inmiddels het buitengebied weer toestemming gegeven om te bewegen, maar de zorg van Wiegman is nog lang niet weggenomen. Reden genoeg om haar op te zoeken op het fractiekantoor aan het Binnenhof. De secretaresse verontschuldigd zich dat Wiegman iets is verlaat door stemmingen in de Tweede Kamer. Als even later een luid rinkelende bel klinkt ten teken dat de stemmen zijn geteld druppelen de Kamerleden binnen via de gangen van de oude Tweede Kamer. Onder hen ook Wiegman die haar werkkamer wijst. Wat gelijk opvalt is een spread van dagblad De Stentor met de Koeien, koeien en koeien, die meer dan de helft van een prikbord in beslag neemt. en kwam ik beroepshalve en inhoudelijk met de land- en tuinbouw in contact. De liefde voor de stad Zwolle zit m niet alleen in de bebouwing, maar ook in het fantastische buitengebied, waarin de boeren een belangrijke rol spelen. De integrale gebiedsontwikkeling rond Zwolle spreekt me enorm aan. Tijdens de begrotingsbehandeling trok u een vergelijking tussen de portefeuille landbouw en natuur en het ter beschikking krijgen van een landgoed van een familielid. Wilt u dat nog eens toelichten? Mijn politieke inspiratie haal ik uit de Bijbel. Daarin is rentmeesterschap een belangrijk aspect. We moeten goed zorg dragen voor de aarde, qua beheer. Daar zit ook een duidelijke opdracht in: ga er mee aan de slag! Het is dus geen kwestie van conserveren. Mijn aandacht tijdens de begrotings behandeling ging vooral uit naar de natuur. Daar ligt mijn grootste zorg. Wat gaat dit betekenen voor de leefbaarheid? Hoe zit het met de beleving en bereikbaarheid van natuur? Maar ook: hoe staat dit tegenover de internationale verplichtingen? En dan niet verwijtend wat wil Brussel nu weer van ons? maar ook omdat de regelgeving omtrent de biodiversiteit niet zomaar uit de lucht is gegrepen. Foto: Anne Paul Roukema / inhisimage.nl Het is me veels te eenvoudig om verantwoordelijkheid over kavelruil bij provincie te leggen oppervlakte, maar hechten veel meer aan het idee erachter. Die bezuinigingen zijn niet gratis. Ergens komt de rekening te liggen. Waar is nog onduidelijk. Neem de EHS: die gaan we kleiner maken, want dat zou goedkoper zijn. Maar wetenschappelijk is bewezen dat juist in de grotere wat robuustere gebieden het eenvoudiger is om de biodiversiteit te bewaren. maatschappelijke organisaties uit zichzelf de samenwerking gezocht. Nu gebeurt dat ook nog wel, maar dat is veel meer noodgedwongen. Op zich liggen daar ook zeker nog nieuwe kansen, maar het motief is wel anders. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat uitpakt. Gaat straks iedereen weer voor zijn eigen hachje? Nu weet niemand waar die aan toe is. Iedereen vraagt om extra duidelijkheid, ook de boeren. Wat heeft u met landbouw? Wiegman: Veel. Vanwege mijn politieke werk, maar ook van vroeger uit. Ik kom zelf niet van een boerenbedrijf en ik heb ook niets in die richting gestudeerd, maar ben wel opgegroeid in de Haarlemmermeer. Mijn beste vriendinnetje woonde op een akkerbouwbedrijf en daar speelden we heel veel, zeg maar tussen de aardappelen en de suikerbieten. Later als raadslid in Zwolle had ik ruimtelijke ordening in de portefeuille U heeft dus niet veel vertrouwen in het beleid van Bleker? Het is tekort door de bocht. En ik vraag me dus ook af of het haalbaar is. Het is wat mij betreft niet eens zozeer een kwestie van eens of oneens. We zitten ook niet vast aan de precieze De kritiek luidt dat het beleid van Bleker de natuur en landbouw weer uit elkaar drijft. Deelt u die mening? Er is minder geld, zoveel is wel al duidelijk We moeten nu kijken hoe we het beleid voor het landelijk gebied kunnen temporiseren. Hoe kunnen we veel meer Helaas wel. In de vorige periode hebben de verschillende 4 STIVAS MAART 2012 STIVAS MAART

4 werken aan robuustere natuurgebieden, omdat die vanuit de eigen dynamiek en kracht ook oplossingen aandragen. Wij hangen ook niet zwaar aan de precieze hectares voor de Ecologisch Hoofdstructuur. Daar mag best wat van af, maar ook dan geldt: er is nog teveel onduidelijk om precieze keuzes te maken. Neem alleen al de BBL-gronden. Van wie zijn ze? Welke grondprijs hangt er aan? Er is in korte tijd best veel grond aangekocht. Dat heeft ook prijsopdrijvend gewerkt. Het is lastig om percelen in tijden van crisis voor een lagere prijs terug te leveren. Eind vorig jaar bezocht u Agriboard, wat is uw indruk van het noorden van de provincie? Ik ben enorm verrast door de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Er zijn economisch veel nieuwe activiteiten en het gebied heeft een grote potentie. Zeker omdat via Agriboard ook de samenhang wordt gezocht. Wat dat betreft is Agri porta7een aansprekend voorbeeld van verschillende branches die elkaar versterken met goede duurzame oplossingen. Ook Energy Valley biedt nieuwe kansen, hoewel in die vallei nu ook gebeurt al veel gebeurt. Dat moeten we als overheid ondersteunen. De status Greenport is al een officiële erkenning van dat belang. Ook Seed Valley is daarvan een onderdeel. Ik was onder de indruk van het bezoek aan Enza Zaden, een heel innovatief bedrijf. Zulke ondernemers moeten ook de ruimte krijgen om zich verder te blijven ontwikkelen. Zo n soort wisselwerking moet er ook komen in Biovalley, tussen biologische en gangbaar. Die duurzame impuls zal u vanuit het rentmeesterschap dus ook aanspreken Ik ben er inderdaad een groot voorstander dat de gangbare sector verder gaat op het spoor van duurzaamheid. Daarmee bedoel ik niet: voldoen aan de minimumeisen en dan klaar, maar sectorbreed echt blijven zoeken naar nieuwe methoden. Wel moeten we af van de discussie, of duurzaam hetzelfde of misschien zelfs beter is dan biologisch. Beide segmenten moeten elkaar geen vliegen afvangen. Er is ruimte op de markt voor allebei. Ik zou het mooi vinden als Biovalley daaraan ook een bijdrage kan leveren. Daarvoor is ruimte nodig, die misschien ook met kavelruil kan worden verkregen. Want ruimte is er nog in de Noordkop, net als goede en vruchtbare gronden. Alleen liggen percelen niet altijd op de meest handige plek. Dat is toch een ander verhaal dan in bijvoorbeeld Laag-Holland en de Vechtstreek, waar vooral de link met natuur en recreatie wordt gelegd. Overigens kan kavelruil daarbij ook helpen. Vanwaar die warme aandacht voor kavelruil? Dat komt nog voort uit de politieke periode in Zwolle. Ik ben echt onder de indruk geraakt van de integrale processen, die daar vaak uitmondden in een kavelruil. Het is dus ook geen doel op zich, maar een sterk middel om resultaten te bereiken. Het is goed om in een open gesprek duidelijk te maken welke plannen er leven en welke perspectieven er zijn. Voor de begeleiding van dat proces is een onafhankelijke instantie nodig, zoals dus bijvoorbeeld Stivas. Vrijwillige kavelruil is een zaak van de provincie, stelde Bleker in het vorige Stivas Magazine. Hoe kijkt u daar tegenaan? Het is me te kort door de bocht als de staatssecretaris zegt dat hij daar zelf niet meer over gaat. Zeker in een tijd dat allerlei potjes onder druk staan. Met integrale gebieds ontwikkeling moeten nog zoveel stappen voorwaarts worden gezet. Vrijwillige kavelruil loopt wel degelijk gevaar. Het is me dus veels te eenvoudig om die verantwoordelijkheid door te schuiven naar de provincies, zonder te weten of die er wel middelen voor kunnen reserveren. Dan is het dus een ordinaire bezuiniging. Waarom zouden we de provincies daar niet ook een potje voor geven? Kavelruil is goedkoop, want je hoeft geen nieuwe grond aan te kopen. Maar het is niet eenvoudig. Daar moet wel tijd en energie in worden gestoken. Dat gaat niet vanzelf of voor niets. Wat kan de oppositie daar tegen doen? Blijven vragen naar duidelijkheid: hoe loopt het af met de financiële gevolgen? Pas dan kunnen we open en eerlijk afwegingen maken. Dus niet het probleem over de schutting gooien en afwachten wat er gebeurt. We moeten praktisch omgaan met de ruimtelijke ordening. Ik ben voorstander van tussenvormen. Zorg voor tijdelijke bestemmingen. Het buitengebied op slot gooien is geen optie. Daarnaast moeten we open staan voor andere methoden, bijvoorbeeld door met houtproductie inkomsten te genereren. Nu durft bijna niemand initiatief te nemen, want misschien betekent dat wel dat ze dan financieel helemaal niet meer op de overheid hoeven te rekenen. De staatssecretaris en het CDA doen of ze de discussie open trekken, maar eigenlijk gooien ze de boel in het slot. Neem ook het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Daarvan zijn de gevolgen onhelder. Natuurlijk gaat er veel geld om in GLB, maar het is niet gratis. Voorwaarde is namelijk dat sprake moet zijn van cofinanciering. Het Rijk moet dus ook investeren, maar houdt de hand op knip. Eigenlijk is dat de rode draad in dit kabinetsbeleid. DRIE MENINGEN Nieuwe plek Nickerson-Zwaan voorbeeld van eind goed, al goed? De kwestie Begin 2011 leek Nickerson-Zwaan definitief verloren voor de gemeente Harenkarspel: het zaadveredelingsbedrijf had aan de Moorsmeer een perceel gekocht voor nieuwbouw, maar het nieuwe gemeentebestuur stak daar een stokje voor. Ter plekke moest het landschap open blijven en dus mocht Nickerson-Zwaan er bij nader inzien toch niet bouwen. Waarnemend burgemeester Evert Vermeer slaagde er in de ontstane impasse te doorbreken: hij ging bij alle betrokken partijen langs, wist het wederzijdse vertrouwen te herstellen en schakelde Stivas in om alle (ruil)opties in kaart te brengen. Op vrijdag 27 februari 2012 zetten acht deelnemers hun handtekening onder een veelomvattende ruilovereenkomst die is gebaseerd op het vertrek van veehouder Jan Strijbis naar Drenthe. Met de verkoop van zijn boerderij Geestmerheem is ruimte gecreëerd voor een nieuwe, 10 hectare grote locatie voor Nickerson-Zwaan. Op andere plekken in de gemeente Harenkarspel kreeg de agrarische structuur een flinke impuls. Sleutelwoord: perspectief. Burgemeester Evert Vermeer, Manager Research Operations Ton Endhoven van Nickerson-Zwaan en veehouder Cees Ruijter buigen zich over de vraag of kavelruil Geestmerheem een nieuwe dimensie geeft aan het gezegde eind goed, al goed. De reacties Puzzelstukjes vielen eigenlijk al in vroege voorjaar 2011 in elkaar Nieuwe locatie biedt voordelen ten opzichte van de Moorsmeer Mede dankzij deze kavelruil zit er weer volop groei in ons bedrijf Evert Vermeer Ton Enthoven Cees Ruijter WAARNEMEND BURGEMEESTER MANAGER RESEARCH OPERATIONS VEEHOUDER 6 STIVAS MAART 2012 HARENKARSPEL NICKERSON-ZWAAN STIVAS MAART

5 DRIE MENINGEN Evert Vermeer Zwaan was het vertrouwen in de politiek weg en daar kan ik me wel wat bij Warmenhuizen uitgekomen: een gebied dat in de structuurvisie al was aange- Aan de Moorsmeer kan veehouder Cees Ruijter dusdanig uitbreiden dat de maar sterke, perspectiefvolle bedrijven in de primaire sector, zoals Ruijter en Toen ik op 1 februari 2011 werd voorstellen. Er werd nee gezegd tegen wezen als toekomstig bedrijven terrein. familie er weer lol in heeft en volop De Lepelaar, zijn ook van levensbelang geïnstalleerd als waarnemend burge- de Moorsmeer, zonder dat Nickerson- Onderzoek wees uit dat de grondkwa- nieuwe toekomstplannen aan het maken voor de lokale economie en gemeenschap. meester van Harenkarspel wist ik niet Zwaan nieuw perspectief werd geboden. liteit goed genoeg was voor Nickerson- is. En ook biologisch groenteteeltbedrijf Wat het moment was waarop ik in de wat me overkwam. Hét gesprek van de dag, veelal in een ruzieachtige sfeer, was Nickerson-Zwaan. Lange tijd was de verwachting gewekt dat het zaadveredelingsbedrijf mocht nieuwbouwen Voordeel was dat ik als nieuwe burgemeester niet besmet was. Ik was immers niet betrokken geweest bij de politieke voorgeschiedenis. Ik ben eerst bij Nickerson-Zwaan langs geweest. Naar Zwaan. Toen de maatschap Strijbis van boerderij Geestmerheem ook nog eens aangaf in Drenthe meer toekomstperspectief te zien, ging de bal aan het rollen. Stivas heeft vervolgens de kavel- Tegen Nickerson-Zwaan zei ik: naar de rechter kunnen we altijd nog gaten kreeg dat het toch nog goed zou komen? Toen ik het vertrouwen kreeg van Nickerson-Zwaan. De structuurvisie bleek ruimte te bieden. Strijbis gaf aan in Drenthe verder te willen. Stivas beschikte aan de Moorsmeer. Gaandeweg was het de rechter kunnen we altijd nog, laten ruil Geestmerheem opgetuigd die veel De Lepelaar gaat er flink op vooruit. over de benodigde kennis en ervaring én politieke tij echter gekeerd: het nieuwe we eerst kijken of er andere oplos- verder gaat dan nieuw perspectief voor Dat is het leuke van deze kavelruil: het het noodzakelijke totaaloverzicht. gemeentebestuur wilde op die plek het singen zijn, heb ik gezegd. De gemeente veehouder Strijbis in Drenthe en nieuw behoud van bedrijven als Nickerson- Eigenlijk vielen alle puzzelstukjes in open landschap koesteren. Daar valt heeft eerst intern gezocht naar nieuwe perspectief voor Nickerson-Zwaan en Zwaan en Vezet is belangrijk voor de het vroege voorjaar van 2011 al op hun wat voor te zeggen, maar bij Nickerson- zoeklocaties. Daar is Oudevaart-Zuid in Vezet in Harenkarspel. werkgelegenheid in Harenkarspel, plaats. Ton Enthoven het tij keerde. In navolging van omwonenden en veehouder Cees Ruijter, Vermeer heeft dat voorkomen. Hij won ons vertrouwen en kreeg begin 2011 carte hebben we de omwonenden uitvoerig geïnformeerd. Motto: U hoort ons nau- feelings hebben we niet. Daar komt bij dat de nieuwe locatie voordelen biedt ten Uitbreiding op de huidige locatie was geen optie, begrepen we toen we in 2004 bij de gemeente aanklopten voor een bouwvergunning. Er werd geschermd wilde ook het gemeentebestuur niet langer meewerken. In heel Nederland heeft het open houden van het landschap de laatste jaren veel meer prioriteit De nieuwe locatie biedt voordelen ten opzichte van de Moorsmeer welijks, u ziet ons nauwelijks en u ruikt ons niet. Onze bouwkavel is ongeveer vijf hectare groot, maar we hebben een kavel van tien hectare gekocht. Daarom hebben opzichte van de Moorsmeer. De kavel is niet rechthoekig maar vierkant, wat voor ons veel gunstiger is. De grond is uitstekend, net als de bereikbaarheid. En met woningbouw, reden voor ons om gekregen. Dat dit kon gebeuren nadat de we in onze kassen geen last van schaduw- wie weet hoe lang het had geduurd als we de grond aan een ontwikkelaar te gemeente en Nickerson-Zwaan jaren- blanche om op zoek te gaan naar een werking van onze buren en kunnen we tot aan de Raad van State hadden moeten ver kopen en op zoek te gaan naar een lang samen waren opgetrokken, richting nieuwe plek. Dat is hem gelukt, met dank op de nieuwe locatie jarenlang vooruit. procederen over de Moorsmeer. Als we nieuwe locatie. Dat werd de Moorsmeer. de Moorsmeer, verbaasde ons zeer en aan Stivas en de kavelruil Geestmerheem. Nickerson-Zwaan is een toekomst- eind dit jaar de bouwvergunning binnen Op één handtekening van de verant- gaf ons vertrouwen in de overheid een De gemeente, de provincie iedereen gericht bedrijf. Eind dit jaar hopen we hebben, sluit ik niet uit dat de nieuwbouw woordelijke wethouder na hadden we flinke knauw. We lagen op dat moment werkt nu mee aan de nieuwbouw van de bouwvergunning binnen te hebben. op Oudevaart-Zuid eerder klaar is dan alle vergunningen voor nieuwbouw op op ramkoers, waren bereid om tot aan Nickerson-Zwaan op bedrijventerrein Terugkijken doen we niet. Natuurlijk nieuwbouw aan de Moorsmeer ooit zou die plek rond, inclusief een verklaring de Raad van State te gaan procederen. Oudevaart-Zuid. Bezwaren verwacht verdient een deel van de voorgeschiede- zijn geweest. Inderdaad, dan is het een van geen bezwaar van de provincie, toen De nieuwe burgemeester Evert ik niet. Op een informatiebijeenkomst nis geen schoonheidsprijs, maar hard schoolvoorbeeld van eind goed, al goed. Cees Ruijter melkvee, en kunnen we onze plannen voor een nieuwe stal eindelijk realiseren. Damocles geweest. We konden geen kant op en zagen geen perspectief om Het mes snijdt aan vele kanten. De Lepelaar heeft bijvoorbeeld een half dankzij deze kavelruil weer perspectief heeft. Corina en ik maken weer volop Dankzij kavelruil Geestmerheem kun- We hebben twee potentiële opvolgers: onze toekomstplannen te verwezen- dozijn medewerkers die nu niet meer plannen, samen met Johan en Cees. nen we onze huiskavel vergroten van 12 naar 17 hectare Aan de andere kant van de Moorsmeer krijgen we 30 hectare. Op een deel daarvan wordt luzerne geteeld. In totaal hebben we straks 56 hectare grond. Dat biedt mogelijkheden Cees zit in al in de maatschap, Johan kan er nu op termijn ook bijkomen. Als echte koeienboeren zijn we voortdurend bezig met het fokken van betere koeien. Maar dankzij Johan, die parttime bij een mechanisatiebedrijf werkt, lopen lijken. Dat de situatie in een jaar tijd volledig ten goede is gekeerd, is voor een groot deel te danken aan burgemeester Vermeer. Een week nadat hij was geïnstalleerd, zat hij hier al aan de keukentafel. Volgens mij had hij snel in Er blijft altijd wel wat te wensen over, maar met dit resultaat kunnen we weer jaren vooruit Natuurlijk hebben we er de afgelopen jaren wel eens slecht van geslapen. Hoe loopt het af? Kunnen we hier wel blijven zitten? Er blijft altijd wel wat te wensen over, maar met dit resultaat kunnen we weer jaren vooruit. Mede dankzij de om onze bedrijfsvoering te verduurza- we ook op mechanisatiegebied voorop. de gaten dat stagnatie of verplaatsing vanuit Sint Maarten naar Oudkarspel kavelruil zit er weer volop groei in het men: de afnemer van onze melk, Cono Dat kunnen we blijven doen en daar van ons bedrijf, wat in de gemeenteraad hoeven te rijden. En onze verst afgelegen bedrijf. Belangrijk is ook dat we nog Beemster, ziet veel kansen voor de afzet zag het lange tijd niet naar uit. ook wel eens ter sprake is geweest, pure percelen bevinden zich nu aan de Groen- steeds met iedereen door één deur van duurzaam geproduceerde melk. De nieuwbouwplannen van Nickerson- kapitaalvernietiging zou zijn. Vermeer veldsweg in Oudkarspel, hemelsbreed kunnen. Dat is ook te danken aan de Bovendien kunnen we onze veestapel Zwaan aan de Moorsmeer zijn voor stond aan de basis van de kavelruil, die hooguit twee kilometer hiervandaan. kennis, ervaring en overredingskracht uitbreiden, van 100 naar 150 stuks ons jarenlang een soort Zwaard van uiteindelijk alleen maar winnaars kent. Het belangrijkste is dat ons bedrijf van een onafhankelijke partij als Stivas. 8 STIVAS MAART 2012 STIVAS MAART

6 REPORTAGE Melkveehouder Kees Boekel traint voor Elfstedentocht 9.49 uur Nederland is in de ban van de vorst. De Elfstedenkoorts heeft toegeslagen, want in Friesland zijn de rayonhoofden bij elkaar geweest. De hoop op de zestiende tocht der tochten is springlevend. Ook bij melkveehouder Kees Boekel in Assendelft die met zijn vaste schaatsmaten al enkele dagen in training is. Boekel springt elke ochtend na het melken gelijk onder de douche en hijst zich in zijn schaatspak. Trainen kun je het beste een beetje op tijd doen, want later op de dag wordt het steeds drukker op het ijs uur Boekel kijkt al een tikkeltje ongeduldig op zijn horloge, als hij zijn gelegenheidschauffeur het erf op ziet rijden. Zijn maten zijn even daarvoor richting Jisp afgereisd. Nog geen uur eerder reageerde de melkveehouder allerhartelijkst toen Stivas Magazine zichzelf uitnodigde voor een tochtje op het ijs. Ik ga vandaag sowieso, dus als je opschiet kun je zo aansluiten uur De melkveehouder navigeert langs de kortste route naar café De Lepelaar in Jisp, normaal één van de vaste startplekken van de Bannetocht door het Wormer- en Jisperveld. Voor die officiële toerrit is het nog iets te vroeg, weet Boekel. JISP, DINSDAG 7 FEBRUARI Glijden tussen veenweiden Ik denk dat ze m overmorgen wel kunnen rijden. Punt is dat er altijd zo ontzettend veel volk op afkomt, dat het ijs echt heel sterk moet zijn om m verantwoord uit te kunnen zetten. Nu is het nog rustig en kunnen we lekker doorschaatsen. Van dat laatste zal geen woord gelogen blijken uur Noord-Holland ligt erbij als een plaatje. Boekel geniet vanaf de passagiersstoel zichtbaar van het winterlandschap. Overal zijn de sloten en vaarten dichtgevroren. Op zich is er bij ons ook voldoende water om de boerderij, alleen kun je er nergens door. Bij de ruilverkaveling zijn overal dammen gelegd, zodat je steeds van het ijs moet. Natuurlijk goed voor de agrarische structuur, maar schaatsend is het geen doen. Het is de landbouw bekeken door andere ogen, als het ware door een schaatsbril Boekel is overigens doordrongen van het belang van een goede structuur. Als bestuurder van LTO Noord bracht hij herhaaldelijk leden op het spoor van Stivas om aan vrijwillige kavelruil te doen. Als ze dan bij het samenvoegen van percelen bruggen aanleggen, dan hoeven wij als schaatsers tenminste niet te klunen, grapt Boekel uur We kronkelen nu nog even over asfalt Jisp binnen. Boekel heeft vanaf een boogbruggetje zijn maten al op het ijs zien staan. Het is relatief nog rustig, zeker in ogenschouw genomen dat al het water in en rondom Jisp bevroren is, wat het dorp spontaan tot een topattractie maakt. Zittend op de kade voor De Lepelaar bindt Boekel zijn schaatsen onder. Hoewel de strak blauwe lucht en een stralend zonnetje bijna iets anders doen vermoeden, stelt de veehouder nuchter vast: Ik hoop dat je warm bent gekleed, want het vriest nog pittig uur Na een korte introductie door Boekel ik heb een journalist mee, die een stukje schrijft voor zijn blaadje knikken de mannen en steken een hand toe. Meer hoeven ze niet te weten. Schaatsen willen ze. Wat doen we? Eerst maar eens naar Neck? oppert iemand. Prima! en in slagorde glijden we het door rietkragen omzoomde gebied in. Al snel is duidelijk dat de groep voornamelijk bestaat uit schaatsers met flink wat natuurijskilometers in de benen. Dicht op elkaar en zoveel mogelijk in dezelfde slag, zit de vaart er al vlot in. Boekel reed zelf al vier keer de Elfstedentocht, waarvan een keer op eigen houtje toen die op het laatst werd afgelast. Als we rechtsom een bredere vaart op rijden, komt de wind recht van voren. Nu is het al een kwestie van aanklampen uur In het vorige magazine stelde agrarisch natuurbeheerder Sjaak Hoogendoorn dat het veeweindelandschap het mooiste vanaf het ijs is te bekijken. Hij heeft volkomen gelijk. Het Jisperveld ziet er onder een witte deken uit als een sprookje. De sneeuw heeft er overigens wel voor gezorgd dat de zwarte ijsvloer soms ook matige stukken herbergt met veel ribbels. Die passeren en tegelijkertijd van de omgeving genieten, is lastig, zo blijkt: onderuit! Boekel zet zijn ijzers direct dwars op het ijs en informeert hoe het gaat. Het excuus goed hoor, maar ik wilde trouwens toch even een fotootje maken laat een brede grijns op zijn gezicht verschijnen. Prima, straks in Neck sluiten we wel weer aan bij de rest. Een sneeuwveger komt ons tegemoet en legt de scheuren en ribbels weer bloot uur In Neck staan de schaatsmaten rustig kletsend hun boterhammen en ontbijtkoek weg te kauwen. Onderwerp van gesprek is, hoe kan het anders, de Elfstedentocht. Enkelen zijn uitgeloot. Dat geldt ook voor een dochter en schoonzoon van Boekel. Een andere dochter, zoon en een schoonzoon was het lot wel gunstig gezind. Zelf is de melkveehouder al zo lang lid, dat hij altijd mag deelnemen. Als ie tenminste eindelijk weer eens wordt verreden De uur 10:58 uur 11:23 uur groep raakt alweer wat ongedurig. Spijkerboor lonkt. We hebben wind mee, dus nu gaat het bijna vanzelf. Jaja uur Boekel toont zich een betrokken gastheer op schaatsen en mindert vaart. Het gaat niet alleen bijna vanzelf, maar ook flink hard. Logisch want de mannen zijn in training. Ach, mij gaat het nu niet om de snelheid, maar om de kilometers, Als we weer even stoppen voor een foto, vertelt Boekel ook elke keer nog volop te genieten van het fraaie 10 STIVAS MAART 2012 STIVAS MAART

7 12.05 uur uur polderlandschap. Het is hier moeilijk boeren, maar die kronkelende sloten en bruggetjes zijn een genot voor het oog. Wat dat betreft mag de samenleving de ondernemers best dankbaar zijn. Zij zorgen dat het er zo mooi uitziet en dat gaat niet vanzelf uur Via Spijkerboor buigen we af. Allebei in gedachten verzonken, met alleen het heerlijk krassende geluid van de ijzers. Voor we het weten staan we alweer voor De Lepelaar. We zijn zelfs eerder dan de groep. Ongemerkt hebben we ergens een hoek afgesneden. Dat verrast Boekel ook, hoewel hij er dus veel vaker komt. Zo in het wit lijkt het allemaal toch een beetje op elkaar, allemaal even mooi, verexcuseert hij zich uur De mannen diepen gelijk in cellofaan verpakte brandstof op uit hun jaszakken. Ook Boekel gaat zo nog een rondje. Hij weet niet of hij dit keer tot het laatste blijft. Er wacht ook nog werk op de boerderij. Maar deze dag pakken ze hem niet meer af. Onlangs lieten een dochter en schoonzoon weten toch interesse te hebben in het bedrijf. Een fijn idee. En als Boekel eerlijk is, stiekem ook een mooi vooruitzicht als hij op dit soort zeldzame dagen dan toch wat eenvoudiger weg kan van het bedrijf JUBILEUM Voorbereidingen jubileumsymposium in volle gang Stivas Noord-Holland is druk bezig met de voorbereidingen voor de viering van het 50-jarig jubileum. Onder het motto Stivas verlegt grenzen houdt de stichting donderdag 4 oktober een symposium in Jules in Heerhugowaard. Daarbij wordt uiteraard teruggekeken, maar vooral ook de blik op de toekomst gericht. We maken ons op voor de volgende halve eeuw agrarische structuur verbetering, stelt Siemen Ruiter, voorzitter van LTO Noord Noord- Holland en secretaris/penningsmeester van het dagelijks bestuur van Stivas. VIJFTIG JAAR IS NIET NIKS Een dag later maakt voorzitter Wiebe Wielinga bekend dat de Elfstedentocht niet doorgaat. Kees Boekel rijdt m zaterdag 11 februari alsnog op eigen gelegenheid, samen met schaatsmaat Hilco Schuinder. TWITTERVIEW buitengewoon Makelaar met als specialisme en passie buiten/landelijk wonen in Noord-Holland. Nieuwe Niedorp StivasNH leuk dat je wilt meedoen aan het #Twitterview. Hoe gaat het met de #grondhandel? Zit er nog beweging in? in deze digitale transparante wereld doe ik hier natuurlijk graag aan mee. De #grondhandel blijft levendig, puur agrarisch meer vraag dan aanbod. Dat vraagt dus om creatieve oplossingen. Is vrijwillige kavelruil voor jullie dan een optie? #twitterview Voor jullie wel. Wij makelaars hebben we natuurlijk liever handel. De ene eigenaar denkt natuurlijk altijd dat zijn grond meer waard is dan de ander. Wij schatten dat op waarde. 12 STIVAS MAART 2012 Tweets Wil je ons op twitter volgen? Dit is ons Favorites Following Followers Lists StivasNH kijkend naar die waarde: staat die in deze tijd ook onder druk? zeker niet #twitterview. In lastige economische tijden is ruilen dan toch een uitkomst? #weblijvenhetproberen ruilen is van alle tijden en staat in onze ogen los van de economische tijdsgeest. Da s duidelijke taal #twitterview Iets anders: wat communiceren jullie via Twitter. klaver makelaardij houdt van duidelijke taal! Twitter is voor de eerste informatie, prijsmutaties, nieuw aanbod, leuke weetjes en kopers traceren voor ons prachtige o.g. door actief te zijn op #socialmedia is de organische vindbaarheid op zoekmachines beter. Zo krijgen we meer reacties, ook op panden die te koop komen door geïnteresseerden. Dat is voor ons natuurlijk helemaal top. Klinkt inderdaad goed. #twitterview Tot slot: heb je nog een tip voor Stivas op het gebied van het gebruik van #socialmedia? GeertKlaver Bij ons op de site kunnen activiteiten worden gedeeld binnen het sociale dit voorjaar lanceren we een nieuwe site waar nog veel meer van dit soort functionaliteiten in zitten. Misschien ook iets voor jullie? En last but not least: #twittermetboerenverstand en degenen met inhoud en het eerste nieuws zijn degenen met de meeste volgers. Stivas wil de genodigden tijdens de jubileumviering een gevarieerd programma bieden. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI), accountantskantoor Flynth en Friesland/ Campina hebben hun medewerking toegezegd aan het symposium. Vertegenwoordigers van deze organisaties verzorgen een inleiding en daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het jubileummagazine dat op 4 oktober wordt uitgereikt. We pakken uit met een extra dik nummer van ons vaste kwartaaluitgave, vertelt Stivas-directeur Erwin van den Berg. Dat doen we door terug te blikken op het rijke verleden van onze stichting met aansprekende personen die nauw betrokken zijn of waren met ons werk en roemruchte kavelruilen die hebben plaatsgevonden. Daarnaast maken we een doorkijkje naar de toekomst door middel van achtergrondartikelen waarin we enkele studies naar de verkaveling in Noord-Holland en het financiële nut van vrijwillige kavelruil nader omschrijven. Dubbelslag Volgens Ruiter kan met die studies een prima dubbelslag worden gemaakt. Het past ons niet om in tijden van bezuinigingen onzorgvuldig met onze middelen om te springen. Aan de andere kant willen we ook vieren wat de stichting in vijftig jaar tijd voor elkaar heeft gekregen. Dat is niet niks. Door een directe link te leggen naar de toekomst, kunnen we profiteren van de uitkomsten. Uiteraard zijn we ervan overtuigd dat vrijwillige kavelruil noodzakelijk blijft, ook de komende decennia, maar als we dat ook met cijfers weten te onderbouwen, dan hebben we profijt van die informatie bij onze werkzaamheden de komende jaren. Naast de meer cijfermatige studies, is het de bedoeling om een (ervarings)deskundige op het gebied van een veranderende organisatie in een veranderende omgeving een korte Ook in de toekomst zal er in ons speelveld best nog het nodige ERWIN VAN DEN BERG veranderen. inleiding te laten verzorgen. Van den Berg: Wij hebben daar sinds de verzelfstandiging vijf jaar geleden ook mee te maken en ook in de toekomst zal er in ons speelveld best nog het nodige veranderen. Ook dat is dus een actueel thema. Het symposium wordt afgesloten met een vrolijke noot. Want laten we wel wezen: een jubileum hoor je ook te vieren, stelt Ruiter onomwonden vast. STIVAS MAART

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Innovatief in champignons Thema: midden in de maatschappij April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Omdat winst voor de coöperatie, winst voor de leden is > investeren > kennis > groei > winst

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Zit er energie, dan kan alles

Zit er energie, dan kan alles Zit er energie, dan kan alles Verhalen van de mens achter het netwerk Netwerken is kansen ruiken! Colofon Auteurs Alice Booij en Leonore Noorduyn Foto s Fotobureau Tiernego, Wageningen UR, Communication

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Dromen op het platteland? Doen! 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Jongeren in actie op het platteland 10 Suzan Koop 11 Chris Swaanen 12 Karen Schenk 14 Frank Smits

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek Werkplaats 9 PlattelandsParlement Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met de andere organisatoren van het PlattelandsParlement: de Landelijke Vereniging van

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Jonge telers als gastredacteur

Jonge telers als gastredacteur Maart 2014 2 [ 12 ] Dirk van Geest, Albert Solleveld en Bart van Os Jonge telers als gastredacteur Spotlight Orchidee [ 18 ] [ 30 ] [ 34 ] [ 38 ] Chaotische creatievelingen gezocht! Cao is toe aan moderniseringsslag

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP Alumnivereniging VVA Larenstein FEBRUARI 2013 / NR01 / 4,25 ZZP-ers gezocht Nieuwe bosstandaard De crisis voorbij COLOFON Het VVA-magazine

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie