Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam

2

3 Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Martijn Epskamp en Wim van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 25 juni 2008 In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

4 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: Prijs: Adres: Goudsesingel 78, 3011 KD Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax: (010) Website: 2

5 INHOUD Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 Doel, opzet en uitvoering van het onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen Onderzoeksopzet en -uitvoering Onderzoeksresultaten 13 3 De creatieve sector van Rotterdam Aantal bedrijfsvestigingen en werkzame personen Ontwikkeling van het aantal vestigingen Ontwikkeling van de werkgelegenheid Ontwikkelingen werkgelegenheid en vestigingen vergeleken Werkgelegenheid en aantal vestigingen in de komende jaren Vestiginglocaties van creatieve bedrijven in Rotterdam Aantal creatieve ondernemingen in bedrijfsverzamelgebouwen Huurprijzen van bedrijfshuisvesting 21 4 De vraag naar bedrijfshuisvesting Aantal ondernemers met een bedrijfshuisvestingvraag Profiel van de vragers Redenen voor het zoeken naar andere bedrijfruimte in Rotterdam Wensen op het gebied van bedrijfsruimte Huren en kopen Vergunningen en overlast 33 5 Conclusies Het gebruik van bedrijfsruimten De vraag naar bedrijfshuisvesting Huurprijzen 36 Bijlagen 37 3

6 4

7 Samenvatting Doel van het onderzoek In opdracht van de programmamanager Creatieve Economie van OBR heeft het COS onderzocht hoeveel creatieve ondernemers op zoek zijn naar bedrijfshuisvesting in Rotterdam en wat hun bedrijfshuisvestingswensen zijn. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de vraag zijn onderzocht. Bij kwantiteit gaat het om het aantal bedrijfsruimten waaraan behoefte is, c.q. het aantal ondernemers dat bedrijfsruimte zoekt. Bij kwaliteit gaat het om de kenmerken van bedrijfsruimten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de omvang, de prijs en de locatie van bedrijfsruimten. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds de vraag naar individuele bedrijfshuisvesting en anderzijds de vraag naar huisvesting in bedrijfsverzamelgebouwen. Verder is een schatting gemaakt van de ontwikkeling van de vraag naar bedrijfshuisvesting in de komende jaren. Voor het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 1. Wat is de kwantitatieve en kwalitatieve vraag van creatieve ondernemers naar bedrijfshuisvesting? 2. Hoe is deze vraag verdeeld tussen bedrijfsverzamelgebouwen en individuele huisvesting? 3. Hoe zal de vraag zich naar verwachting de komende jaren ontwikkelen? Het onderzoek sluit aan bij de TNO-definitie van de creatieve sector. Onderzoeksopzet Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is, op basis van bestaand onderzoek en het Bedrijven Register Zuid-Holland (BRZ), onderzoek gedaan naar de Rotterdamse creatieve sector en ontwikkeling van de sector in de periode Op basis hiervan is geschat hoe de vraag naar bedrijfshuisvesting zich de komende jaren zal ontwikkelen. In de tweede onderzoekfase zijn bij OBR, de Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam (SKAR) en bedrijfsverzamelgebouwen wachtlijsten opgevraagd van creatieve ondernemers met een bedrijfshuisvestingsvraag. Samen geven deze wachtlijsten een beeld van het aantal creatieve ondernemers dat in Rotterdam bedrijfshuisvesting zoekt. Onder de ondernemers op de wachtlijsten is een enquête uitgevoerd, om inzicht te verkrijgen in hun wensen omtrent bedrijfshuisvesting. Het gebruik van bedrijfsruimten Op 1 januari 2007 bestond de Rotterdamse creatieve sector uit bedrijfsvestigingen. Hierbij ging het om 343 vestigingen in de subsector Kunsten, 463 vestigingen in de subsector Media- en Entertainment en 947 vestigingen in de subsector Creatieve Zakelijke Dienstverlening. In de periode nam het aantal vestigingen per saldo met gemiddeld 36 per jaar toe (9 vestigingen in de Kunsten, 11 vestigingen in de Media- en Entertainment en 16 vestigingen in de Zakelijke Dienstverlening). Op basis van het bovenstaande is de schatting dat de creatieve sector van Rotterdam op dit moment (2008) circa bedrijfsruimten in gebruik heeft en dat dit gebruik met circa 36 bedrijfsruimten per jaar zal toenemen. Van de bedrijfsruimten die door creatieve ondernemers worden gebruikt, is minstens 5 procent gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen. 5

8 Het aantal werkzame personen per bedrijfsvestiging is over het algemeen klein. Bij circa driekwart van de vestigingen gaat het om maximaal twee personen 1. Op basis hiervan mag worden aangenomen, dat de meeste bedrijfsruimten die de sector in gebruik heeft, kleine ruimten zijn. De vraag naar bedrijfshuisvesting In totaal staan in Rotterdam minstens 616 personen op wachtlijsten voor creatieve ondernemers die bedrijfshuisvesting zoeken. Een deel van deze personen zoekt geen bedrijfshuisvesting meer, of is niet meer (als ondernemer) werkzaam in de creatieve sector. In het onderzoek zijn 168 creatieve ondernemers met een bedrijfshuisvestingsvraag geënquêteerd. Naar verwachting ligt het exacte aantal creatieve ondernemers dat (andere) bedrijfshuisvesting zoekt hoger dan 168, maar zeker niet vele malen hoger. Meer dan 250 lijkt onwaarschijnlijk. Circa de helft van deze ondernemers heeft al bedrijfsruimte in de stad, maar is om verschillende redenen naar een andere of een extra ruimte op zoek. De 168 geënquêteerde ondernemers zoeken gemiddeld 101 vierkante meter aan bedrijfsruimte. Naar schatting wordt er dus, in totaal, naar tot vierkante meter bedrijfsruimte gezocht. De meeste ondernemers zoeken ruimten kleiner dan 100 vierkante meter en veel ondernemers zoeken ruimten kleiner dan 60 vierkante meter. Een klein aantal ondernemers zoekt veel grotere ruimten. De ondernemers met een bedrijfshuisvestingsvraag zijn redelijk verdeeld over de drie subsectoren. Ondernemers uit de subsector Kunsten zoeken meestal een atelier of werkplaats. Ondernemers uit de Creatieve Zakelijke Dienstverlening zoeken voor het overgrote deel ateliers/werkplaatsen of kantoorruimten. Binnen de Media- en Entertainment is relatief meer vraag naar grote bedrijfsruimten dan binnen de andere twee subsectoren. De openstaande vraag naar bedrijfshuisvesting richt zich voornamelijk op het Stadscentrum en de deelgemeenten Noord, Delfshaven en Kralingen-Crooswijk. Veel ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfshuisvesting willen hun bedrijf in ieder geval niet vestigen in de deelgemeenten ten zuiden van de Maas of in Prins Alexander. Ongeveer de helft van de creatieve ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfshuisvesting wil zich graag in een pand met andere ondernemers vestigen. In de meeste gevallen gaat de voorkeur daarbij uit naar een pand met andere creatieve ondernemers. Slechts een zeer klein deel van de ondernemers wil niet met andere bedrijven in één pand. Circa de helft van de ondernemers die bedrijfshuisvesting zoeken acht eigen voorzieningen (eigen toilet, eigen voordeur, etc) gewenst of noodzakelijk. Voor een ruime meerderheid van de ondernemers met een openstaande vraag is tijdelijke bedrijfsruimte een optie. Bedrijfsruimten op een etage zonder lift zijn voor de meeste creatieve ondernemers met een bedrijfshuisvestingsvraag ongeschikt. Ongeveer tweederde van de ondernemers die bedrijfsruimte zoeken, acht het noodzakelijk dat de bedrijfsruimte goed bereikbaar is met de auto. Ook bereikbaarheid met het openbaar vervoer is voor de meeste ondernemers noodzakelijk. 1 Personen die minder dan twaalf uur per week werken zijn niet meegerekend. Het gaat hierbij om een relatief klein aantal personen (in totaal circa 350 bovenop de ruim personen die meer dan twaalf uur per week werken). 6

9 Huurprijzen De meeste ondernemers die bedrijfshuisvesting zoeken willen alleen huren, niet kopen. De huurprijzen van bedrijfshuisvesting variëren sterk. In ieder geval worden door creatieve bedrijven in Rotterdam huurprijzen betaald van 45 euro per vierkante meter per jaar, maar ook bedragen van 120 euro. In de enquête is aan de respondenten die (eventueel) willen huren gevraagd hoeveel huur zij maximaal willen betalen voor een bedrijfsruimte die aan hun wensen voldoet. Dit leidt tot de volgende resultaten. Creatieve ondernemers die op zoek zijn naar een bedrijfsruimte van 120 vierkante meter of meer, willen gemiddeld maximaal 958 euro huur per maand betalen. Voor ruimten van 70 tot en met 119 vierkante meter ligt het gemiddelde op 445 euro. Het gemiddelde voor ruimten van 40 tot en met 69 vierkante meter is 336 euro. Voor ruimten kleiner dan 40 vierkante meter is het gemiddelde 272 euro. Omgerekend naar prijs per vierkante meter per jaar, willen de respondenten gemiddeld maximaal 67 euro betalen. 24 procent is bereid om meer dan 100 euro per vierkante meter per jaar te betalen. 7

10 8

11 1 Inleiding Eén van de beleidsdoelstellingen van de gemeente Rotterdam is het stimuleren van de creatieve economie. Uitgangspunt hierbij is dat creatieve bedrijven een bijdrage leveren aan de lokale werkgelegenheid en aan het imago van de stad. Verondersteld wordt dat de uitstraling die creatieve bedrijven aan Rotterdam geven, zowel andere typen bedrijvigheid als een kansrijk segment van de beroepsbevolking aantrekt. In het kader van het stimuleringsbeleid wil de gemeente het aantal arbeidsplaatsen binnen de creatieve economie vergroten. Dit wil zij onder andere bereiken door hulp te bieden aan creatieve ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfshuisvesting. Door creatieve ondernemers te faciliteren op het gebied van bedrijfshuisvesting, zullen ze zich gemakkelijker in Rotterdam kunnen vestigen en dat leidt tot meer creatieve ondernemers in de stad, zo is de gedachte. De gemeente zet verschillende middelen in om creatieve ondernemers aan bedrijfshuisvesting te helpen. Eén daarvan is het verstrekken van een aanvullende subsidie aan de Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam (SKAR) ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor creatief ondernemers. Ook het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) heeft mensen in dienst die creatieve ondernemers actief aan bedrijfsruimte helpen. Daarnaast is OBR betrokken bij een aantal bedrijfsverzamelgebouwen voor creatieve ondernemers, waaronder de Creative Factory en de Schiecentrale. Zowel bij de SKAR als bij verschillende bedrijfsverzamelgebouwen staan creatieve ondernemers op wachtlijsten. Dit betekent dat slechts voor een deel van de creatieve ondernemers die zich aanmelden op korte termijn een werkplek beschikbaar is. OBR veronderstelt op basis hiervan dat er in de stad als geheel een tekort is aan (geschikte) bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers. Er zijn echter geen cijfers die bevestigen dat dit inderdaad het geval is. De programmamanager Creatieve Economie van OBR wil meer inzicht in het (veronderstelde) tekort aan bedrijfshuisvesting voor creatieve ondernemers in Rotterdam. Zij heeft het COS daarom opdracht gegeven om te onderzoeken hoeveel creatieve ondernemers op zoek zijn naar bedrijfshuisvesting in de stad en wat hun bedrijfshuisvestingswensen zijn. Dit rapport doet verslag van het onderzoek. 9

12 10

13 2 Doel, opzet en uitvoering van het onderzoek 2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de vraag van creatieve ondernemers naar bedrijfshuisvesting in Rotterdam. Het onderzoek dient zowel inzicht te bieden in de kwantiteit als in de kwaliteit van de vraag. Bij kwantiteit gaat het om het aantal bedrijfsruimten waaraan behoefte is, c.q. het aantal ondernemers dat bedrijfsruimte zoekt. Bij kwaliteit gaat het om de kenmerken van bedrijfsruimten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de omvang, de prijs en de locatie van bedrijfsruimten. Op basis van inzicht in zowel kwantiteit als kwaliteit dient te worden bepaald hoe groot de vraag is naar bedrijfsruimten met specifieke kenmerken. Het onderzoek dient ook specifiek inzicht te bieden in enerzijds de vraag naar individuele bedrijfshuisvesting en anderzijds de vraag naar huisvesting in bedrijfsverzamelgebouwen. Verondersteld is dat sommige ondernemers het liefst met andere ondernemers in een pand zitten, bijvoorbeeld omdat dit kruisbestuiving faciliteert, terwijl anderen de voorkeur geven aan een eigen pand. Ten slotte dient het onderzoek een schatting op te leveren van de ontwikkeling van de vraag naar bedrijfshuisvesting in de komende jaren. Op basis van de doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 1. Wat is de kwantitatieve en kwalitatieve vraag van creatieve ondernemers naar bedrijfshuisvesting? 2. Hoe is deze vraag verdeeld tussen bedrijfsverzamelgebouwen en individuele huisvesting? 3. Hoe zal de vraag zich naar verwachting de komende jaren ontwikkelen? Creatieve ondernemers Binnen Rotterdam wordt aangesloten bij de TNO-definitie van de creatieve sector. Deze definitie is zeer breed. Volgens de definitie zijn bijvoorbeeld architecten en kunstschilders, maar ook uitgevers en reclamebureaus creatieve ondernemers. Bijlage 1 bevat een overzicht van de typen ondernemers die TNO tot de creatieve sector rekent. In het onderzoek is de definitie van TNO als uitgangspunt genomen. 2.2 Onderzoeksopzet en -uitvoering In de onderzoeksopzet zijn twee fasen onderscheiden: 1. Analyse van de geëffectueerde vraag naar bedrijfshuisvesting 2. Analyse van de vraag in de markt 1. Analyse geëffectueerde vraag De geëffectueerde vraag naar bedrijfshuisvesting betreft de creatieve ondernemers die reeds bedrijfshuisvesting in Rotterdam hebben gevonden. Deze ondernemers zijn om drie redenen in kaart gebracht: Door na te gaan waar in Rotterdam creatieve ondernemers gevestigd zijn, wordt inzicht verkregen in de omvang en kenmerken van het bestaande aanbod aan huisvesting. Via de adressen van ondernemers wordt inzicht verkregen in het aanbod aan individuele huisvesting en het aanbod aan huisvesting in bedrijfsverzamelgebouwen. 11

14 Door na te gaan welke creatieve ondernemers in Rotterdam gevestigd zijn en hoe de populatie van creatieve ondernemers zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, is een schattig te maken van de ontwikkeling van de populatie in de komende jaren. Deze schatting kan worden gebruikt om de ontwikkeling van de vraag naar bedrijfshuisvesting te schatten. Creatieve ondernemers vormen geen homogene groep (zie de TNO-definitie). Het ligt in de verwachting dat de ene groep creatieve ondernemers andere behoeften heeft als het gaat om bedrijfshuisvesting dan de andere groep. Decorbouwers zullen bijvoorbeeld op zoek zijn naar werkplaatsen, terwijl reclamebureaus wellicht kantoorruimte zoeken. Inzicht in de samenstelling van de populatie van creatieve ondernemers en de ontwikkeling van subpopulaties, biedt aanknopingspunten om te bepalen hoe groot de vraag naar specifieke typen huisvesting (zoals werkplaatsen) is en hoe deze vraag zich zal ontwikkelen. De geëffectueerde vraag van creatieve ondernemers is in kaart gebracht aan de hand van het werkgelegenheidsonderzoek van het Bedrijven Register Zuid-Holland (BRZ). Deze enquête wordt jaarlijks uitgevoerd onder alle ondernemers in Zuid-Holland. In de enquête worden ondernemers onder andere gevraagd naar hun vestigingsadres en het aantal personen dat bij hun bedrijf werkzaam is. De respons op de enquête is groot, waardoor deze een goed beeld geeft van het totaal van ondernemingen in de provincie. In het onderzoek is vastgesteld welke ondernemingen in het BRZ in Rotterdam gevestigde creatieve ondernemingen zijn. Van deze ondernemingen is vervolgens het vestigingsadres en het aantal werkzame personen vastgesteld. Ook zijn aan de hand van de codes drie categorieën creatieve ondernemingen onderscheiden, namelijk ondernemingen in de categorieën kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening (zie de TNO-definitie in bijlage 1). Op basis van de werkgelegenheidsonderzoeken van de afgelopen jaren is nagegaan welke mutaties zijn opgetreden in de werkgelegenheid en het aantal vestigingen van creatieve ondernemers. Zo is vastgesteld hoeveel nieuwe ondernemingen zijn opgericht en hoe de werkgelegenheid zich heeft ontwikkeld als gevolg van uitbreiding en inkrimping van bestaande ondernemingen. Door deze ontwikkelingen te extrapoleren is een schatting gemaakt van toekomstige ontwikkelingen in de populatie van creatieve ondernemers en de werkgelegenheid in de creatieve sector, en daarmee van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar bedrijfshuisvesting. Voor alle drie de categorieën creatieve ondernemers zijn apart schattingen gemaakt. 2. Analyse van de vraag in de markt Bij de vraag in de markt gaat het om de vraag naar bedrijfshuisvesting waaraan nog niet is voldaan. Het gaat hierbij dus om de ondernemers die nog op zoek zijn naar bedrijfshuisvesting. De vraag in de markt is onderzocht op basis van: a) een wachtlijst-analyse b) een enquête a) Wachtlijst-analyse Verschillende organisaties in Rotterdam houden wachtlijsten bij van creatieve ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfsruimte. Hierbij gaat het om OBR, de SKAR en een aantal bedrijfsverzamelgebouwen. De wachtlijsten van deze organisaties zijn opgevraagd om inzicht te krijgen in het aantal creatieve ondernemers dat in Rotterdam bedrijfshuisvesting zoekt. Uitgangspunt van het onderzoek was dat de wachtlijsten tezamen een compleet beeld geven van de vraag naar bedrijfshuisvesting binnen de creatieve sector van Rotterdam. De organisa- 12

15 ties die de wachtlijsten bijhouden zijn bekend binnen de sector. Creatieve ondernemers die bedrijfshuisvesting zoeken zullen dus al snel bij deze organisaties aankloppen. In ieder geval mag worden aangenomen dat de wachtlijsten een goed beeld geven van de creatieve ondernemers die niet eenvoudig via particuliere kanalen aan bedrijfshuisvesting kunnen komen. (Voor ondernemers die dat wel kunnen is facilitering door de gemeente niet nodig.) Van de verkregen wachtlijsten is één totaallijst gemaakt. Er is voor gezorgd dat ondernemers die op meerdere wachtlijsten stonden, niet meerdere keren zijn meegeteld. b) Enquête De ondernemers op de totaallijst zijn in een enquête gevraagd naar hun bedrijfshuisvestingswensen. De vragenlijst voor de enquête, opgenomen in bijlage 2, is in samenwerking met de opdrachtgever ontwikkeld. De vragenlijst is op de website van het COS geplaatst. Vervolgens is aan de ondernemers op de lijst een brief of verzonden met het verzoek de vragenlijst op internet in te vullen. Ook via de nieuwsbrief creativitystartshere van het OBR zijn creatieve ondernemers met een bedrijfshuisvestingsvraag opgeroepen de vragenlijst in te vullen. Via een link op de website creativitystartshere.nl kwamen ondernemers rechtstreeks bij de vragenlijst terecht. Ondernemers konden de vragenlijst in de periode 2 tot en met 22 juni invullen. In de tweede week van de enquête is een rappel verzonden aan de ondernemers die per zijn uitgenodigd en die de vragenlijst op dat moment nog niet hadden ingevuld. Ook de ondernemers die een nieuwsbrief hebben ontvangen zijn gerappelleerd. De antwoorden op de enquête zijn geanalyseerd in SPSS. 2.3 Onderzoeksresultaten De onderzoeksresultaten zijn beschreven in hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 3 doet verslag van het onderzoek naar de geëffectueerde vraag, hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de vraag in de markt. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies van het onderzoek. 13

16 14

17 3 De creatieve sector van Rotterdam 3.1 Aantal bedrijfsvestigingen en werkzame personen Volgens het Bedrijven Register Zuid-Holland (BRZ) telde Rotterdam in vestigingen van creatieve bedrijven. Bij deze vestigingen waren in totaal personen werkzaam. In onderstaande tabel zijn de vestigingen uitgesplitst naar aantal werkzame personen. Per categorie vestiging is weergegeven hoeveel personen in 2007 in totaal bij deze vestigingen werkten. Tabel 3.1 Bedrijfsvestigingen in de Rotterdamse creatieve sector in 2007, naar aantal werkzame personen Categorie vestiging aantal vestigingen % Totaal aantal werkzame personen Binnen deze vestigingen % 0 werkzame personen 42 2% 0 0% 1 werkzaam persoon % % 2 werkzame personen % 516 5% 3 t/m 5 werkzame personen % 672 7% 6 t/m 10 werkzame personen 97 6% 731 8% 11 t/m 20 werkzame personen 74 4% % 21 t/m 50 werkzame personen 64 4% % 51 t/m 100 werkzame personen 21 1% % 101 t/m 240 werkzame personen 12 1% % Totaal % % Bron: BRZ Zoals blijkt uit de tabel bestaat de Rotterdamse creatieve sector uit heel veel kleine vestigingen. In ruim de helft van de vestigingen is slechts één persoon werkzaam. Slechts 10 procent van de vestigingen heeft 11 of meer werkzame personen. Deze grotere vestigingen zijn wel verantwoordelijk voor ruim tweederde van de werkgelegenheid. Interpretatie van de BRZ-gegevens BRZ-gegevens hebben altijd betrekking op de eerste dag van het jaar. De gegevens over de creatieve sector in dit rapport zijn exclusief: freelancers personen die een creatief beroep uitoefenen in een bedrijf dat niet tot de creatieve sector behoort personen die minder dan twaalf uur per week werken. In 2007 werkten 345 personen in de creatieve sector minder dan twaalf uur per week. In bovenstaande tabel worden vestigingen met 0 werkzame personen genoemd. Het kan zijn dat deze vestigingen wel werkzame personen hebben, maar die werken dan minder dan twaalf uur per week. 15

18 3.2 Ontwikkeling van het aantal vestigingen Figuur 3.1 geeft het aantal bedrijfsvestigingen in de Rotterdamse creatieve sector in de periode weer. De figuur laat de ontwikkeling zien van het aantal vestigingen in de totale creatieve sector en de ontwikkeling per subsector (zie de TNO-definitie in bijlage 1 voor het onderscheid in subsectoren). Figuur 3.1 Aantal bedrijfsvestigingen in de Rotterdamse creatieve sector, Kunsten Media- en Entertainment Creatieve Zakelijke Dienstverlening Totaal Bron: BRZ Tussen 2000 en 2004 nam het totaal aantal bedrijfsvestigingen in de creatieve sector toe. In de periode was sprake van een lichte daling, waarna het aantal vestigingen weer toenam. Per saldo nam het aantal vestigingen in de periode toe van tot 1.753, een toename van 17 procent (gemiddeld 2,3 procent per jaar). In alle subsectoren was het aantal vestigingen in 2007 groter dan in Het aantal vestiging in de Kunsten nam toe van 279 tot 343 (+23 procent, gemiddeld 3,1 procent per jaar). In de Media- en Entertainment nam het aantal vestigingen toe van 387 tot 463 (+20 procent, gemiddeld 2,7 procent per jaar). In de Creatieve Zakelijke Dienstverlening nam het aantal vestigingen toe van 838 tot 947 (+13 procent, gemiddeld 1,8 procent per jaar). Dat het aantal bedrijfsvestigingen binnen de creatieve sector is toegenomen, komt voornamelijk doordat er meer vestigingen van creatieve bedrijven zijn opgericht dan opgeheven. In de periode zijn per jaar gemiddeld 177 vestigingen opgericht en 125 vestigingen opgeheven. Verder hebben verhuizingen van vestigingen naar en uit de stad invloed gehad op het aantal vestigingen. Bij verhuizingen gaat het echter om veel kleinere aantallen dan bij oprichtingen en opheffingen (gemiddeld circa 45 vertrekkers en circa 14 vestigers per jaar). Ten slotte is de ontwikkeling van het aantal vestigingen in de creatieve sector beïnvloed doordat bedrijven van bedrijfssectie veranderd zijn (hiermee wordt bedoeld, dat een onderneming van sector veranderd, doordat het bedrijf zich op andere diensten of producten gaat richten). Deze veranderingen hebben slechts een zeer beperkt effect op de ontwikkeling van het aantal vestigingen gehad. 16

19 In figuur 3.2 zijn de bedrijfsvestigingen in de periode uitgesplitst naar enerzijds vestigingen met twee of minder werkzame personen en anderzijds vestigingen met drie of meer werkzame personen. Figuur 3.2 Aantal bedrijfsvestigingen in de Rotterdamse creatieve sector, uitgesplitst naar aantal werkzame personen, werkzame personen 3+ werkzame personen Bron: BRZ De figuur laat zien dat de toename van het aantal vestigingen het gevolg is van een toename van het aantal kleine vestigingen (met minder dan twee werkzame personen). Het aantal vestigingen met drie of meer werkzame personen was in 2007 iets kleiner (443) dan in 2000 (452). 17

20 3.3 Ontwikkeling van de werkgelegenheid Figuur 3.3 geeft weer hoe de werkgelegenheid in de creatieve sector van Rotterdam zich tussen 2000 en 2007 ontwikkeld heeft. Naast de ontwikkeling van de totale werkgelegenheid in de sector geeft de figuur ook de werkgelegenheidsontwikkeling in de drie subsectoren weer. Figuur 3.3 Aantal arbeidsplaatsen in de Rotterdamse creatieve sector, Kunsten Media- en Entertainment Creatieve Zakelijke Dienstverlening Totaal Bron: BRZ In de periode groeide de werkgelegenheid in de creatieve sector sterk, tot een omvang van arbeidsplaatsen. Tussen 2002 en 2005 vond een sterke daling plaats. Daarna was weer sprake van groei. Het netto resultaat van deze ontwikkelingen is dat de werkgelegenheid in 2007 (9.537 arbeidsplaatsen) iets groter was dan in 2000 (9.432 arbeidsplaatsen, een groei van 1 procent ten opzichte van het jaar 2000). Tussen 2006 en 2007 groeide de werkgelegenheid binnen de creatieve sector van tot arbeidsplaatsen (3% groei). In de grootste subsector, Creatieve Zakelijke Dienstverlening, was de werkgelegenheid in 2007 (5.009 arbeidsplaatsen) 2 procent groter dan in 2000 (4.933 arbeidsplaatsen). In de subsector Kunsten groeide de werkgelegenheid met 31 procent, van arbeidsplaatsen in 2000 tot arbeidsplaatsen in De werkgelegenheid in de Media- en Entertainment daalde met 14 procent, van arbeidsplaatsen in 2000 tot arbeidsplaatsen in Slechts 1 procent groei in zeven jaar tijd? Een eerder onderzoek over de creatieve sector in Rotterdam concludeert dat de werkgelegenheid in de periode met gemiddeld 8 procent per jaar is gegroeid 2. Uit LISA-gegevens blijkt dat de werkgelegenheid in de periode met in totaal 32,5 procent is gegroeid. Dat de BRZ-analyse veel minder positieve groeicijfers laat zien, komt doordat de werkgelegenheid tussen 2000 en 2007 veel minder sterk is gegroeid dan in de periode Dit geldt ook voor Nederland als geheel. In de periode nam het aantal banen in de Nederlandse creatieve economie met 24,4 procent toe, terwijl de toename tussen 2001 en 2006 slechts 2,9 procent bedroeg. 2 Creatieve industrie in Rotterdam (2005); Manshanden, Rutten, de Bruijn en Koops. Delft: TNO, in opdracht van OBR. 18

21 3.4 Ontwikkelingen werkgelegenheid en vestigingen vergeleken Zoals blijkt uit het voorgaande, is het aantal vestigingen in de creatieve sector in de periode veel meer toegenomen dan het aantal arbeidsplaatsen. Dit komt doordat er per saldo alleen maar kleine vestigingen zijn bijgekomen (en het aantal grotere vestigingen iets is gedaald, zie paragraaf 3.2). In 2002 werkten in een vestiging in de creatieve sector gemiddeld 6,3 personen, in 2007 was dit gemiddelde 5, Werkgelegenheid en aantal vestigingen in de komende jaren In de periode groeide de werkgelegenheid in de creatieve sector met 1 procent. De verwachting is daarom dat de werkgelegenheid bij gelijkblijvende omstandigheden ook de komende jaren zeer licht zal groeien. Tussen 2000 en 2007 is het aantal vestigingen in de Rotterdamse creatieve sector met gemiddeld 36 per jaar toegenomen (9 vestigingen in de Kunsten, 11 in de Media en Entertainment en 16 in de Creatieve Zakelijke Dienstverlening). De verwachting is daarom dat het aantal vestigingen ook de komende jaren zal toenemen. In dat geval zal het aandeel kleine vestigingen binnen de sector nog groter worden. Rotterdam en de andere grote steden Uit LISA-gegevens blijkt, dat de creatieve sector in Rotterdam in 2006 verantwoordelijk was voor 3,2 procent van de werkgelegenheid in de stad. De percentages voor Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn respectievelijk 6,7 procent, 4,6 procent en 3,1 procent. Vergeleken met Amsterdam en Utrecht heeft de creatieve sector in Rotterdam dus een relatief bescheiden aandeel in de werkgelegenheid. Uit het onderzoek Zo werkt Rotterdam dat TNO in 2002 voor OBR en Havenbedrijf Rotterdam uitvoerde, blijkt dat het dominante bedrijvencluster in de regio Amsterdam (financiële en zakelijke dienstverlening) meer vraag uitoefent naar de creatieve industrie dan het dominante bedrijvencluster in Rotterdam (industrie, groothandel en transport) 3. Dit zou kunnen verklaren waarom in Amsterdam de werkgelegenheid in de creatieve sector veel groter is dan in Rotterdam. Andere (aanvullende) verklaringen kunnen zijn, dat in Amsterdam consumenten van kunst en cultuur in overvloed aanwezig zijn en dat de beroepsbevolking gericht is op taal en communicatie Vestiginglocaties van creatieve bedrijven in Rotterdam Van de vestigingen in 2007 was 61 procent gevestigd in het Stadscentrum of in de omliggende deelgemeenten (Delfshaven, Noord, Kralingen-Crooswijk). De creatieve bedrijven in Rotterdam concentreren zich in een beperkt aantal straten. De bedrijfsvestigingen in 2007 waren verspreid over 816 straten. 71 procent van de vestigingen was in dezelfde straat als een of meer andere vestigingen gevestigd. Een derde bevond zich in dezelfde straat als vijf of meer andere vestigingen. 3 Manshanden en Muskens (2002), Zo werkt Rotterdam; een vergelijking van de regionaal-economische structuur van de regio s Rotterdam en Amsterdam. Delft: TNO. 4 Manshanden, W.J.J. en W. Jonkhoff (2005), Creativiteit komt met concentratie, ESB, 15 juli 2005, blz

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 september 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 maart 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Business Barometer. 2 e kwartaal 2006

Business Barometer. 2 e kwartaal 2006 Business Barometer 2 e kwartaal 26 Voor meer informatie: Peter Blasić, tel. 1-42 78 28, e-mail pblasic@rotterdam.kvk.nl. Voor een volledige rapportage: www.kvk.nl/businessbarometer. Samenvatting De Business

Nadere informatie

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 April 2016 Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Sarah Boer Özcan Erdem Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Februari 2017 In opdracht van cluster Stadsontwikkeling- Ruimte en Wonen

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 Samenvatting ZZP er in beeld Er zijn bijna 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland. Zzp ers hebben

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Op verzoek van een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, heeft het CBS berekeningen verricht over de inkomenskenmerken

Nadere informatie

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2006 In opdracht van Stadsregio Rotterdam en Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update)

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Harold Kroeze januari 2007 Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011 Verplaatsingen in, Stadsregio en, 2004-2011 VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2011 drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2013 In opdracht van afdeling

Nadere informatie

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Ed 2013 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2011 van

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Cijfers ten behoeve van de Navigator Werklocaties van de gemeente Rotterdam, peildatum 1 mei 2016 Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE SPAANSE BOOGJES TE ROTTERDAM

VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE SPAANSE BOOGJES TE ROTTERDAM VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE SPAANSE BOOGJES TE ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 www.ooms.com VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 Klik om de stijl te bewerken FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 IN OPDRACHT VAN Conclusr Research B.V. 28 november 2014 drs. Willeke van Baars business unit manager HR onderzoek Conclusr Research

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 11 Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 Kathleen Geertjes Martine de Mooij Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE

FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE Stevens Onroerend Goed BV is actief met het verhuren van kantoorruimte en bedrijfsruimte op flexibele basis. Door de

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Ondernemers aan het woord bereikbaarheid communicatie vacatures ruimte

Ondernemers aan het woord bereikbaarheid communicatie vacatures ruimte Ondernemers aan het woord 2004 bereikbaarheid communicatie vacatures ruimte Inhoudsopgave bladzijde Inleiding 3 Bedrijfsomgeving 4 Vacatures 6 Uitbreidingsplannen 8 Verplaatingsplannen 10 Bijlage 12 Colofon

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Erratum, december 2014 Van Gea Schouten Datum 16 december 2014 Waarom herziene cijfers voor de beweegnorm? Bij het aanmaken van het databestand

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2016

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2016 Mei 2017 Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2016 Onderzoek kinderopvanglocaties Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse oktobertelling onder alle Rotterdamse kinderopvanglocaties (peuterspeelzalen

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Jonge startende ondernemer. en wat nu?

Jonge startende ondernemer. en wat nu? Jonge startende ondernemer en wat nu? Inleiding We zijn op onderzoek uitgegaan op zoek naar jonge startende ondernemers dit hebben we op verschillende manieren gedaan: - we zijn bij bedrijven langs geweest

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

TE HUUR. Katendrechtse Lagedijk 438 te Rotterdam

TE HUUR. Katendrechtse Lagedijk 438 te Rotterdam TE HUUR Katendrechtse Lagedijk 438 te Rotterdam Betreft Multifunctionele bedrijfsruimte met een totale oppervlakte van ca. 472m², nabij de Maastunnel, met een snelle verbindingsroute naar het centrum van

Nadere informatie

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011 Vinodh Lalta, CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek Commerciële afdeling van het CBS Maakt zelf geen statistieken, maar combineert en koppelt bestaande

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118)

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118) Factsheet 23 juli 2013 - FK Ledenonderzoek Flexmigranten 2013 Vrijwel elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 27 januari 2005 In opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Huur bedrijfspand op Overijsselhaven 30 te Nieuwegein 50 per vierkante meter per jaar

Huur bedrijfspand op Overijsselhaven 30 te Nieuwegein 50 per vierkante meter per jaar Huur bedrijfspand op Overijsselhaven 30 te Nieuwegein 50 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Eind 2015 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012

Gezondheidsmonitor 2012 Gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek met wijkcijfers van Rotterdam GGD Rotterdam-Rijnmond Januari 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave Toelichting 3 Respons 4 Tabel 1. Opleiding 5 Tabel 2. Financiële situatie en

Nadere informatie

Achtergrondrapportage

Achtergrondrapportage Achtergrondrapportage behorend bij het essay Stadsstraten herontdekt?! Opzet rapportage Historie stadsstraten Ruimtelijk-economische ontwikkeling stadsstraten Arbeidsplaatsen Bedrijven Ruimtelijk-economische

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Kantoor- en bedrijfsunits Kantoorruimte vanaf ca. 35 m2 tot ca. 200 m2 Kantoor-/bedrijfsruimte vanaf ca 100 m2 tot 400 m2

Kantoor- en bedrijfsunits Kantoorruimte vanaf ca. 35 m2 tot ca. 200 m2 Kantoor-/bedrijfsruimte vanaf ca 100 m2 tot 400 m2 Kantoor- en bedrijfsunits Kantoorruimte vanaf ca. 35 m2 tot ca. 200 m2 Kantoor-/bedrijfsruimte vanaf ca 100 m2 tot 400 m2 TE HUUR Johan van Hasseltweg 2-32 Amsterdam Kuijs Reinder Kakes, (020) 44 000 44

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Betreft Nette kantoor- praktijkruimte gelegen aan de C.P. Tielestraat 27-A te Rotterdam.

Betreft Nette kantoor- praktijkruimte gelegen aan de C.P. Tielestraat 27-A te Rotterdam. TE HUUR C.P. Tielestraat 27-A te Rotterdam Betreft Nette kantoor- praktijkruimte gelegen aan de C.P. Tielestraat 27-A te Rotterdam. Indicatieve oppervlakte en indeling De ruimte heeft een totale oppervlakte

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Januari 2011 Fred

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Huisvesting Zaanstreek

Huisvesting Zaanstreek Sectie titel Huisvesting Zaanstreek Is er animo voor een bedrijfsverzamelgebouw in de metaalsector? Rapportage Amsterdam, september 2012 Kenmerk: 10571 Geschreven voor: Metalektro en Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie