Verkort financieel verslag Rabobank Assen-Beilen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Assen-Beilen"

Transcriptie

1 Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Assen-Beilen

2 Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen. Aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum oprichting: 24 januari 1902 Raad van commissarissen F.H.M. Boermans, voorzitter drs. B. van der Weide O. Koops mr. H.P. Veen G.J. Seubring-Mulder Ledenraad Voor de namen van de Ledenraadsleden verwijzen wij naar Directie en Bestuur ing. A. van der Spek MBA, directievoorzitter drs. M.A. Wiersma J. de Roos MBA Ondernemingsraad J.A. Gritter, voorzitter S.J. Wiersma J. Blanke K. Botter-Beemsterboer M. Kloeze-Mulder R.J. van Rhee M.E. van der Wal Colofon Het verkort financieel jaarverslag 2009 is een uitgave van Rabobank Assen-Beilen. Correspondentieadres: Postbus 11, 9400 AA Assen Telefoon (0592) Internet Vestigingen Assen, Neptunusplein 2 Beilen, Ettenstraat 1 Rolde, Hoofdstraat 3 Smilde, Veenhoopsweg 20-3 Redactie: Afdeling communicatie Fotografie: Jenne Klasens (cover), Guido Raanhuis, Rabobank Assen-Beilen Druk: Koninklijke Van Gorcum BV Assen Ambitie van Rabobank Assen-Beilen: Wij zijn een bank die er voor haar klanten en haar omgeving toe doet. 2 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

3 Bankieren tijdens storm De coöperatie maakt het verschil Ook in 2009 bleef het stormen. De toon voor het afgelopen jaar is in 2008 gezet door de kredietcrisis overgaande in een economische crisis. Omzetten daalden, de woningmarkt stagneerde en de werkloosheid begon op te lopen. Binnen deze storm heeft Rabobank Assen-Beilen toch haar positie weten te behouden. De coöperatie maakt het verschil Het degelijke beleid van de coöperatieve Rabobank in de afgelopen honderd jaar bleek in 2009 een sterk fundament. Geen staatssteun, maar gewoon op eigen kracht de klanten blijven bedienen. Geen druk vanuit aandeelhouderswaarde, maar ons wel laten leiden door een optimale klantwaarde. In onze regio zagen zowel onze trouwe klanten als onze nieuwe klanten Rabobank Assen-Beilen als de sterke bank waarop men kon en kan vertrouwen. Met onze coöperatieve achtergrond maakten en maken we in de ogen van velen het verschil: dichtbij, betrokken en betrouwbaar. De kracht van de coöperatie zit erin dat de bank van nature een lokale en regionale oriëntatie heeft. Directie en medewerkers zijn betrokken bij deze regio. Zij kennen de cultuur en zijn goed op de hoogte van het reilen en zeilen in de omgeving. Vanuit deze kennis en ervaring kan de bank dan ook optimaal inspelen op de nabije ontwikkelingen. Het directieteam van Rabobank Assen-Beilen vlnr Minne Wiersma, Jan de Roos en Arie van der Spek De medewerkers versterken het verschil Bij de coöperatieve Rabobank zitten de beslissers niet op grote afstand in een hoofdvestiging. Nee, ook bij Rabobank Assen-Beilen zitten de beslissers lokaal. Eigen lokale medewerkers doen de klantzaken, leveren een maatwerkadvies en nemen besluiten. Ook als het gaat om grote complexe zaken als financieringen, sparen, beleggen en verzekeren. En dat geldt zowel voor de particuliere als de zakelijke klanten. De lokale directie staat aan het roer. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid voor een optimale klantbediening maar ook voor de bedrijfsvoering van de bank als onderneming. De lokale autonomie en zelfstandigheid heeft de coöperatieve Rabobank Assen-Beilen geen windeieren gelegd. Bestaande en nieuwe klanten hebben er toe bijgedragen dat de bank ook in 2009 verder is gegroeid. Voor velen had de bank een sterke aantrekkingskracht. De echte lokale en regionale oriëntatie van de bank enerzijds en sterke binding met de landelijke Rabobank anderzijds lagen daaraan ten grondslag. Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

4 Economie zoekt weg naar herstel; bank helpt haar klanten De Nederlandse economie gleed aan het einde van 2008 weg in een diepe recessie. Wij hadden zwaar te lijden onder de sterke terugval van de wereldhandel. Het volume van de Nederlandse economie nam in 2009 met ongeveer 4% af. In 2010 verwachten wij een magere economische groei van 1%. Er staat ons een moeizaam en onzeker herstel te wachten. Door de reële krimp in de economie in 2009 van 4% is het niveau van onze welvaart, uitgedrukt als de omvang van de Nederlandse economie, teruggevallen naar het niveau van eind Naar verwachting duurt het nog tot 2014 voor wij terug zijn op het welvaartsniveau van eind De investeringen, ook in de regio rond Assen, namen met circa 15% af. Naast de ondernemers zagen de consumenten de toekomst aan het eind van 2009 met iets meer vertrouwen tegemoet. Goed nieuws daarbij was de lage inflatie van gemiddeld 1%. Het herstel dat in de tweede helft van 2009 is ingezet krijgt in 2010 een vervolg, maar dat zal niet krachtig zijn. De consumentenbestedingen en de investeringsactiviteit van het bedrijfsleven zullen de komende jaren mogelijk dalen. De werkloosheid bereikt in 2010 het hoogtepunt. Desalniettemin kan 2010 gezien worden als een jaar van stabilisatie. Marktaandelen stijgen verder Dat klanten onze dienstverlening waarderen, juist in barre tijden als 2009, zien we ook terug in onze marktaandelen. Zo had Rabobank Assen-Beilen aan het einde van het kalenderjaar 22% marktaandeel particuliere hypotheken. In 2008 was dat 18%. Anderzijds is de omvang van de groei enorm gedaald. Zo verstrekten we in 2008 nog 119 miljoen aan hypotheken en in 2009 slechts 71 miljoen. Dit heeft uiteraard alles te maken met de forse terugval in het aantal verkochte woningen in de regio. In de spaarmarkt is het marktaandeel echter sterk gestegen. De onrust bij andere banken bracht met zich mee dat de Rabobank vele nieuwe spaarklanten mocht verwelkomen. Maar ook grote instellingen en bedrijven brachten in 2009 meer gelden onder bij Rabobank Assen-Beilen. Private Banking groeit verder De bediening van klanten met grote spaarsaldi en beleggingsportefeuilles wordt Private Banking genoemd. De wijze waarop de Rabobank deze dienstverlening uitoefent wordt alom gewaardeerd. Reeds meerdere jaren staat de bank in de top 3 van de best presterende banken. Private Banking klanten waarderen onze lokale aanwezigheid; ook hier geldt: dichtbij de klant. In 2009 zag Rabobank Assen-Beilen haar positie in dit marktsegment verder stijgen. Vooral het feit dat onze klanten bediend worden door lokale adviseurs en beleggingsspecialisten ligt hieraan ten grondslag. Als private bank doen wij zaken met beide benen op de grond. Dit leidt, ook in onzekere tijden, tot financiële rust. Wij zien dit terug in de tevredenheid bij onze klanten. Arie Dik en Karin Paping, accountmanagers Private Banking 4 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

5 Ondernemers doen zaken via telefoon en Steeds meer zakelijke klanten maakten in 2009 gebruik van de virtuele kanalen van Rabobank Assen-Beilen. Ook hier geldt dat de bank dichtbij is en blijft. Bij gebruikmaking van telefoon of zitten onze eigen medewerkers aan 'de andere kant'. Groei in financieringen in de Drentse agrarische markt Toch sterke groei zakelijke financieringen Medewerkers van de Rabobank kregen in 2009 regelmatig het verwijt dat de banken volledig op de rem zouden staan bij bedrijfsfinancieringen. Voor de Rabobank ging en gaat deze vlieger niet op. In het verlengde van het landelijke beleid heeft de directie van Rabobank Assen-Beilen vastgehouden aan het bestaande financieringsbeleid. Kern daarvan is dat wij ook in moeilijke tijden de spelregels niet gaan wijzigen en ondernemingen met een lange termijn perspectief door een crisis heen helpen. De goede naam van de bank heeft er in 2009 zelfs toe geleid dat er een sterke groei van de zakelijke financieringen heeft plaatsgevonden van circa 12% bij zowel bestaande als nieuwe bedrijfsklanten in de sector Midden- en Kleinbedrijf. De bank heeft inmiddels een Virtueel Centrum in Assen waar circa 20 medewerkers de zakelijke of de particuliere klanten van dienst zijn. Het gaat daarbij zowel om het verlenen van informatie of het geven van advies, als ook om de verkoop van bankproducten. Het Virtueel Centrum is zo ingericht dat er altijd direct een persoonlijk contact is. Als een van de eerste Rabobanken is begin 2010 gestart met een experiment om via webcam te communiceren. Voor meer informatie hierover: zie Rabobank Assen-Beilen verzorgt mede voor vier andere Rabobanken in Drenthe de klantbediening in de agrarische markt. Met het Food & Agri Team Drenthe, bestaande uit ruim 30 medewerkers, heeft de bank daarmee een sterke positie ingenomen in de hele provincie Drenthe. Ondanks dat er in 2009 sprake was van een teleurstellende prijsvorming in enkele agrarische sectoren (waaronder de melkveehouderijsector), wat op haar beurt een flink lager investeringsvolume met zich meebracht, was er toch nog sprake van een groei in financieringen van 3% in de agrarische markt in Drenthe. Het team van zakelijke accountmanagers van Rabobank Assen-Beilen Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

6 Medewerkers zijn er voor de klant De ambitie van Rabobank Assen-Beilen is dat zij er voor haar klanten en haar omgeving toe doet. Dat kan alleen maar gerealiseerd worden met deskundige medewerkers die de juiste producten aan de klanten verkopen. Medewerkers en leidinggevenden zijn dan ook de sleutel voor succes. Het personeelsbestand van de bank bestond per 31 december 2009 uit * 4 directeuren * 13 leidinggevenden * 167 medewerkers Het aantal fulltime medewerkers bedroeg eind (fte). Eind 2008 was dit 166 (fte). De gevolgen van de crisis, en daarmee de daling van bijvoorbeeld de omzet aan hypotheken, is aanleiding geweest de tijdelijk contracten van medewerkers niet te verlengen. Personeelsbeleid De uitvoering van het personeelsbeleid is primair een verantwoordelijkheid van directie en leidinggevenden. De bank heeft een eigen professioneel HR-team dat de leidinggevenden ondersteunt bij personele vraagstukken. De Ondernemingsraad bestaat uit 7 leden. Vanwege diverse reorganisaties met personele gevolgen heeft de directie de Ondernemingsraad meerdere keren om advies gevraagd. Periodiek is de Ondernemingsraad op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen binnen Rabobank Assen-Beilen. Betrokken medewerkers Medewerkers zijn ook op andere wijze betrokken bij hun bank. Er is bijvoorbeeld deelgenomen aan de vrijwilligersdag MADD, Make A Difference Day (in 2010 kreeg MADD een vervolg als NL.Doet!). Daarbij zijn, onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Drenthe, in Rolde de handen uit de mouwen gestoken met het snoeien van de jeneverbes. De personeelsvereniging heeft in 2009 een actief jaar gehad. Bij meerdere activiteiten zijn de medewerkers vermaakt. De directie ondersteunt deze activiteiten door een jaarlijkse financiële bijdrage. Veranderingen De snelheid van veranderingen in de markt brengt met zich mee dat er doorlopend hierop ingespeeld moest en moet worden. Intern heeft dat ook in 2009 geleid tot (kleine) reorganisaties. Dit heeft betrekking gehad op het organogram, op inhoud van functies en op de omvang van het personeelsbestand. Deze veranderingen zullen ook in de komende jaren blijven plaatsvinden. Medewerkerstevredenheid Ondanks de onzekere tijden was in 2009 de tevredenheid onder de medewerkers goed. Het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek liet dan ook gunstige ontwikkelingen zien. Medewerkers zijn tevreden over de beloning en arbeidsvoorwaarden. Men heeft aangegeven erg bevlogen te zijn. De waardering voor de stijl van leidinggeven is in 2009 behoorlijk gestegen en ligt hoger dan bij andere Rabobanken. Het ziekteverzuim bedroeg in ,48%. Dit is lager dan het gemiddelde van alle Rabobanken (3,82%). Ieder jaar zijn er weer de nodige jubilea. In 2009 was Geert Bos maar liefst 40 jaar werkzaam bij de Rabobank. En na 35 jaar bij de Rabobank ging onder andere Henk Mulder met pensioen. Personeel van Rabobank Assen-Beilen actief tijdens vrijwilligersdag MADD, met Landschapsbeheer in Rolde 6 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

7 In 2009 waren er diverse activiteiten met ledenraad en leden. Linksonder Frans Boermans, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Leden: het hart van de coöperatie Actieve Ledenraad Actieve leden (36) uit de regio Assen-Rolde-Beilen-Smilde vormen met elkaar de Ledenraad van de bank. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de bank. Zo benoemt de Ledenraad de commissarissen en stelt zij de jaarrekening vast. In 2009 hebben zij namens ruim klanten, waarvan circa leden, hun steentje bijgedragen. De ledenraad is drie keer bijeen geweest. Bespreekpunten, met directie en Raad van Commissarissen, waren onder andere de gevolgen van de crisis, beleid en het vaststellen van de Jaarrekening Op 30 juni 2009 heeft de Ledenraad de Jaarrekening 2008 vastgesteld en decharge verleend voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht. Bij de winstbestemming heeft de Ledenraad besloten om ,-- in het eigen Rabofonds te storten. Het grootste gedeelte van de winst is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Ledenbijeenkomsten Om alle leden kennis te laten nemen van het reilen en zeilen van de bank zijn er in november ledenbijeenkomsten gehouden in Beilen en in Assen. Logischerwijs stond in 2009 de economische crisis centraal. In totaal hebben 400 leden twee debatten gevolgd aan de zogenaamde oranje tafel. Klanten discussieerden over de crisis en over de wijze waarop de Rabobank daarin acteert. Tijdens de ledenbijeenkomsten heeft de Ledenraad verantwoording afgelegd over haar functioneren. Tevens werden enkele nieuwe leden in de Ledenraad gekozen. Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

8 Toezicht door de Raad van Commissarissen Bij een coöperatieve bank is het noodzakelijk dat er goed toezicht wordt gehouden op de beleidsuitvoering van de directie. Dit is een taak voor de Raad van Commissarissen, waarin 5 commissarissen zitting hebben. Allen zijn geselecteerd op hun professionele kwaliteiten als toezichthouder. In 2009 is Frans Boermans, als opvolger van Mia Hatzmann, gekozen als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. De gewijzigde marktomstandigheden hadden een strak toezicht door de Raad van Commissarissen tot gevolg. De Raad van Commissarissen is in 2009 negen keer bijeen geweest. Aan de hand van interne rapportages heeft zij haar toezichthoudende rol goed kunnen uitoefenen. De Audit Rabobank Groep (= accountantsdienst) van Rabobank Nederland heeft gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. Regelmatig zijn in het blad ledenaanbiedingen gedaan zoals korting op een fietscontrole bij een lokaal tweewielercentrum, korting op entreekaarten voor het Drents Museum en het gratis kunnen deelnemen aan de toerversie van de Vuelta 09. Coöperatief Dividend Rabobank Assen-Beilen heeft in 2009 bijdragen verstrekt uit haar eigen winstuitkeringsfonds. In vier lokale ledencommissies zijn de nodige aanvragen voor financiële ondersteuning van maatschappelijke, sociale en culturele projecten behandeld. Elders in dit verslag treft u enkele voorbeelden aan van gehonoreerde projecten. In 2009 is circa ,-- aan projecten toegekend. Ledenactiviteiten In oktober 2009 werd samen met andere Rabobanken in Groningen en Drenthe de Rabobank Museumdag georganiseerd. Leden konden gratis een dag cultuur opsnuiven in 20 lokale musea. Dichterbij Het eigen ledenblad Dichterbij is in 2009 driemaal uitgebracht. In de wintereditie zijn interessante artikelen geplaatst over vrouwen met pit zoals Gerda Seubring (baan in het onderwijs, meedraaien in het eigen bedrijf en lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Assen-Beilen), Corinne Talsma (manager Private Banking Rabobank Assen-Beilen) en Inge Steenblik (mede-eigenaar van een melkveebedrijf). In de andere edities was er aandacht voor de Vuelta, de Ledenraad van Rabobank Assen-Beilen, en de grote klusactie die werd georganiseerd in Rabobank draagt de ruitersport een warm hart toe 8 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

9 Breed scala aan sponsoring Al jaren is Rabobank Assen-Beilen een van de grootste sponsors in de regio. Desalniettemin is er sprake van een strak sponsorbeleid. Landelijke speerpunten zijn: sport, kunst en cultuur. Binnen de sport ligt het accent op wielrennen, paardensport en hockey. Temeer daar de bank ook let op de kosten is er kritisch naar sponsoraanvragen gekeken. Centraal in 2009 stond het fantastische wielerevenement Vuelta. Mede door de inspanningen van Rabobank Assen-Beilen is het gelukt dat de Rabobank een van de twee hoofdsponsors was. De bank heeft, zowel met financiële ondersteuning als met menskracht, een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van deze topwedstrijd. Voor 2010 staat de invoering van het Dividend online gepland. Hiermee kunnen leden rechtstreeks, laagdrempelig en efficiënt hun stem uitbrengen op diverse Winstuitkeringsfonds-aanvragen, via de website van Rabobank Assen-Beilen. Het Winstuitkeringsfonds van Rabobank Assen-Beilen kan helpen bij éénmalige maatschappelijke, culturele of educatieve projecten. De aanvragen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op de website van Rabobank Assen-Beilen. Aanvragen kunnen worden ingediend per formulier. Twee maal per jaar wordt door lokale commissies bepaald welke aanvragen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Winstuitkeringsfonds. Maar ook heel veel kleine evenementen kwamen aan bod. In Assen was er sponsorgeld beschikbaar voor het Axis-festival en de overzichtstentoonstelling van Eddy Roos in het Dents Museum. Verder sponsorde Rabobank Assen-Beilen in Smilde o.a. de Smildeger kampioenschappen, de Polledag-Muziekdag en de Stichting Kunst en Cultuur-vierdaagse. Ook was er geld beschikbaar voor de Roldermarkt, de Rabo Wielerronde van Beilen, het Sportgala Midden Drenthe en het Concours Indoor Hartje Drenthe, georganiseerd door De Springruiters. Winstuitkeringfonds Naast reguliere sponsoring heeft de bank nog de beschikking over een eigen Winstuitkeringsfonds. Vanuit de winst wordt er jaarlijks een bedrag in het eigen Winstuitkeringsfonds. Een deel hiervan komt ten goede aan de Rabobank Foundation. Het lokale Winstuitkeringsfonds verleende in 2009 financiële bijdragen aan 28 lokale projecten. Voorbeelden hiervan zijn: Stichting Hospice Het Alteveer in Assen, een tehuis dat onderdak biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven, heeft voor de inrichting van een extra gastenkamer een bijdrage uit het Winstuitkeringsfonds gekregen voor het aanschaffen van meubilair, verlichting en o.a. een televisie. Vanuit het Winstuitkeringsfonds Smilde heeft Stichting Hertenkamp een bijdrage gekregen voor de aanschaf van een informatiebord, een aantal zitbanken en twee speeltoestellen. Ook werd er een bijdrage gegeven voor de aanschaf van brancards en oefenpoppen voor het Rode Kruis Rolde en de EHBO Rolde, vanuit het Winstuitkeringsfonds Rolde. De gezamenlijke Drentse Rabobanken waren hoofdsponsor van de Vuelta '09. Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

10 Financieel resultaat 2009 Gegeven de moeilijke omstandigheden zijn directie en Raad van Commissarissen tevreden over het behaalde resultaat. Toen begin 2009 bleek dat de crisis niet aan de Rabobank voorbij zou gaan, is er vooral gestuurd op lagere kosten. Dit heeft succesvol uitgepakt. De kosten waren in 2009 beduidend lager dan in Het uiteindelijke (netto) resultaat is 54% lager dan in Gezien de verslechterde marktomstandigheden is dit een positief resultaat. Ontwikkelingen De totale kredietverlening aan klanten is in 2009 met 4,5% toegenomen. Het belangrijkste deel komt voort uit de zakelijke markt. De stagnerende woningmarkt heeft er voor gezorgd dat in de particuliere markt daarentegen de omzet aan hypotheken sterk terugviel. Aan de andere kant van de balans zien we een sterke groei van de toevertrouwde middelen. Dit zijn de spaarmiddelen van de klanten van de bank. Deze groei is enerzijds een toestroom van spaarmiddelen van nieuwe klanten en anderzijds van klanten die hun beleggingen ten dele weer omgezet hebben in spaargelden. Met zowel de kredieten als de spaargelden heeft Rabobank Assen-Beilen in 2009 een sterkere positie in de regio ingenomen. In de winst- en verliesrekening zien we dat de rentewinst sterk is afgenomen. Dit heeft alles te maken met de extreme ontwikkelingen op de kapitaalmarkt in Met name de enorme daling van de euriborrente is daarbij van grote betekenis geweest. De lagere provisie-opbrengsten hebben betrekking op minder beleggingstransacties en het kleiner aantal hypotheken (afsluitprovisie). De neerwaartse resultaatontwikkeling aan het begin van 2009 leidde tot een sterke sturing op de personeelskosten. Geen vervanging bij uitstroom van medewerkers en geen verlenging van tijdelijke contracten stonden daarbij centraal. Het heeft uiteindelijk geleid tot een forse reductie van het personeelsbestand. In 2009 werd de vestiging Rolde verbouwd en heropend. 10 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

11 Verkorte jaarrekening 2009 van de Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen Aan de ledenraad, Bijgaand leggen wij u voor de verkorte jaarrekening 2009 van de Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen, voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen. De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2009, welke voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen ter inzage ligt ten kantore van de bank. De directie Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

12 Balans per 31 december 2009 (na winstbestemming) (Bedragen in duizenden euro's) Activa Geldmiddelen Vorderingen op Rabobank Groep Kredieten aan cliënten Deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Totaal activa Passiva Schulden aan Rabobank Groep Toevertrouwde middelen Overige passiva Algemene reserve Totaal passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

13 Winst-en-verliesrekening over 2009 (Bedragen in duizenden euro's) Baten Rentebaten Rentelasten Rente Provisies Opbrengsten uit deelnemingen Overige baten 0 7 Totaal baten Lasten Personeelskosten Coöperatie- en beheerskosten Afschrijvingskosten Totaal lasten Bedrijfsresultaat vóór toevoeging aan voorziening kredietrisico's Toevoeging aan voorziening kredietrisico's Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst Als volgt verdeeld: Toevoeging aan Algemene Reserve Toevoeging aan Winstuitkeringsfonds Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

14 ACCOUNTANTSVERKLARING Aan: de raad van commissarissen en de directie van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. ACCOUNTANTSVERKLARING Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening op pagina 11 tot en met 14 van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. te Assen over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. te Assen. Bij die jaarrekening is op 20 mei 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De leiding van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. te Assen en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 20 mei 2010 goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Utrecht, 14 juni 2010 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. P.J.A.J. Nijssen RA Advies raad van commissarissen Aan de ledenraad, Voor u ligt de verkorte jaarrekening Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2009, welke wij ter voldoening aan het bepaalde in de statuten hebben onderzocht. Mede op grond van de bij de jaarrekening 2009 door Ernst & Young Accountants LLP afgegeven accountantsverklaring, stellen wij u voor om de jaarrekening vast te stellen en de bestuurders te dechargeren. De raad van commissarissen 14 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

15 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

16 16 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork Verkort financieel verslag 2010 Rabobank Westerbork Ook in 2010 een evenwichtig resultaat Meer spaargeld en meer financieringen Rabobank Westerbork heeft ook in 2010 een goed resultaat behaald. De nettowinst

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 X Rabobank De Langstraat Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 RAAD VAN COMMISSARISSEN prof. mr. R.C.J. Galle, voorzitter drs. A.J.M. van Delft drs.

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom Verkort financieel verslag 2009 Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom 2 Terugblik 2009 In dit jaar bereikte de kredietcrisis voor ons en voor andere banken haar hoogtepunt.

Nadere informatie

Rabobank Apeldoorn en Omgeving

Rabobank Apeldoorn en Omgeving Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Apeldoorn en Omgeving Voorwoord door directie Klanten houden vertrouwen in Rabobank. Onder de slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere

Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Almere Directieverslag Klanten kiezen voor zekerheid en vertrouwen Consumenten kiezen in moeilijke tijden voor zekerheid en vertrouwen, zo bleek in 2008. Bestaande klanten

Nadere informatie

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Focus op mens en resultaat. Guul Smeets, directievoorzitter In 2009 zijn we erin geslaagd om onder slechte economische omstandigheden,

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Velsen en Omstreken

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Velsen en Omstreken Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Velsen en Omstreken Klanten houden vertrouwen in Rabobank Velsen en Omstreken Rabobank. Een bank met ideeën. Onder slechte economische omstandigheden en in een

Nadere informatie

Rabobank Peel Noord. Verkort financieel verslag 2009

Rabobank Peel Noord. Verkort financieel verslag 2009 Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Peel Noord Klanten houden vertrouwen in Rabobank Klanttevredenheid onverminderd hoog Onder slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis

Nadere informatie

Rabobank. Assen-Beilen. Jaarrekening 2008. Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen Code 3028

Rabobank. Assen-Beilen. Jaarrekening 2008. Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen Code 3028 Rabobank Assen-Beilen Jaarrekening 2008 Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen Code 3028 RAAD VAN COMMISSARISSEN F.H.M. Boermans, voorzitter M.T. Hatzmann (voorzitter tot 2 juni 2009)

Nadere informatie

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Feiten en cijfers 2013 Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Chéry Wortelboer, directievoorzitter 2013 een bewogen jaar voor zowel klanten als Rabobank Wij hebben een bewogen 2013 achter de rug. Dit voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 X Rabobank Betuwe Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 RAAD VAN COMMISSARISSEN RABOBANK WEST BETUWE ir. G.N. Kok, voorzitter drs. G.G.H. Coumans

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Merwestroom

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Merwestroom Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Merwestroom Voorwoord Een solide nieuwe bank Fusie per 1 februari 2010 2009 was het jaar dat Nederland hard geraakt werd door een recessie. De economie kromp met

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken.

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken. Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Amersfoort en omstreken. Werken aan vertrouwen in de economie. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair vertrouwen was niet

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rabobank Breda Een aandeel in elkaar

Rabobank Breda Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2015 Rabobank Breda Een aandeel in elkaar Online, telefonisch of fysiek op een van onze kantoren: onze adviseurs zijn altijd dichtbij. Eén Rabobank: sterker en dichtbij Al meer dan 115

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Rabobank Enschede-Haaksbergen

Rabobank Enschede-Haaksbergen Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Enschede-Haaksbergen Klanten houden vertrouwen in Rabobank Klanttevredenheid onverminderd hoog Ondanks slechte economische omstandigheden en de forse financiële

Nadere informatie

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel De invloed en zeggenschap van leden vormt de kern van de coöperatieve Rabobank. De maatschappij verandert

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Verkort Financieel Verslag 2011

Verkort Financieel Verslag 2011 Verkort Financieel Verslag 2011 Rabobank Utrecht en Omstreken Directie over 2011 Raad van Commissarissen over 2011 Directieverslag over 2011: een onzeker economisch perspectief, een beter financieel resultaat

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Rabobank Haarlem en Omstreken

Rabobank Haarlem en Omstreken Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Haarlem en Omstreken Vertrouwen in Rabobank blijft Het idee van samenwerken is onze visie op de toekomst Onder slechte economische omstandigheden en in een forse

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Rabobank Altena Een aandeel in elkaar De groeivooruitzichten voor 2015 zijn positief, maar nog steeds bescheiden. Voorzichtig herstel van de economie De groei trekt aan en de consumptieve

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Rabobank Emmen-Coevorden Een aandeel in elkaar

Rabobank Emmen-Coevorden Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2015 Rabobank Emmen-Coevorden Een aandeel in elkaar Eén Rabobank: sterker en dichterbij Al meer dan 115 jaar is de Rabobank een solide coöperatieve bank, stevig aanwezig in de samenleving.

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008 Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken U.A. gevestigd te Purmerend

Verkort financieel verslag 2008 Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken U.A. gevestigd te Purmerend X Rabobank Waterland en Omstreken Verkort financieel verslag 2008 Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken U.A. gevestigd te Purmerend Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken U.A. gevestigd te

Nadere informatie

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Voorzichtig herstel Uitvoer belangrijkste groeimotor De Nederlandse economie herstelt in 2014 voorzichtig. De uitvoer vormt de belangrijkste

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2014. Rabobank West Betuwe

Feiten en cijfers 2014. Rabobank West Betuwe Feiten en cijfers 2014 Rabobank West Betuwe De ontwikkeling van de Nederlandse economie Voorzichtig herstel in 2014, versnelling in 2015 De Nederlandse economie heeft in 2014 een voorzichtig herstel laten

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Rabobank Lopikerwaard

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Rabobank Lopikerwaard Welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Vertrouwen op onze basis Agenda Aanwijzing secretaris Vaststellen van de notulen Aanwijzing van twee leden voor het mede vaststellen van de notulen Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel verslag 2009

Financieel verslag 2009 Rabobank Graafschap-Midden Financieel verslag 2009 Versie, datum, 10 juni 2010 Project Coöperatieve Rabobank Graafschap-Midden U.A., gevestigd te Doetinchem Ingeschreven bij de K.v.K. te Arnhem onder nr.

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008

Verkort jaarverslag 2008 Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Stad en Midden Groningen Een bewogen jaar 2008, in het teken van fusie en kredietcrisis Voor Rabobank Stad en Midden Groningen stond het jaar 2008 in het teken van de

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 JAARREKENING 1 Balans per 30 juni 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Directieverslag behorend bij de jaarrekening 2008 Rabobank Veghel-Erp Terugblik op 2008 2008 was het jaar dat de boeken in gaat als een historisch jaar. De subprime

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

preview Feiten en cijfers 2013 Rabobank Merwestroom Samen sterker

preview Feiten en cijfers 2013 Rabobank Merwestroom Samen sterker Feiten en cijfers 2013 Rabobank Merwestroom Samen sterker 2013: kantelpunt voor de economie De Nederlandse economie is vorig jaar eerder en met sterkere groeicijfers uit de recessie gekomen, dan gedacht.

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Breda

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Breda Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Breda Klanten houden vertrouwen in Rabobank Breda Hectisch en onvoorspelbaar jaar Onder slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis is

Nadere informatie

Hallo, ik ben Doekoe en ik leid je door dit verkort financieel verslag. m Et. Doe K Oe

Hallo, ik ben Doekoe en ik leid je door dit verkort financieel verslag. m Et. Doe K Oe EEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 154126643386 9 10265438000 10265438000 93452678867 10265438000 10265438021 934526788 10265438000 9345267853 102654380 10265438006 9345267886 154126643223343 Hallo, ik ben

Nadere informatie

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 Resultaat 4 Financiële positie 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Rabobank Gouwestreek

Verkort jaarverslag Rabobank Gouwestreek Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Gouwestreek 2008 Vertrouwen in de toekomst 2008 was het jaar na de fusie. Een dynamisch en turbulent jaar, zowel voor Rabobank Gouwestreek als voor de wereld om ons heen.

Nadere informatie

Financieel verslag 2010. Coöperatieve Rabobank Dommel en Aa U.A. gevestigd te Sint-Michielsgestel

Financieel verslag 2010. Coöperatieve Rabobank Dommel en Aa U.A. gevestigd te Sint-Michielsgestel Financieel verslag 2010 Coöperatieve Rabobank Dommel en Aa U.A. gevestigd te Sint-Michielsgestel Ontwikkelingen in 2010 De economie in 2010 liet een voorzichtig herstel zien en het vertrouwen in en tussen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Vertrouwen in de toekomst De coöperatie maakt het verschil. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair

Nadere informatie

Verkort financieel verslag Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Verkort financieel verslag Rabobank Eindhoven-Veldhoven Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Eindhoven-Veldhoven Klanten houden vertrouwen in Rabobank Klanttevredenheid stabiel hoog en financiële resultaat goed. Onder slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting omgaan met pesten. Klipper KN BARENDRECHT. Jaarrekening 2012

Stichting omgaan met pesten. Klipper KN BARENDRECHT. Jaarrekening 2012 Stichting omgaan met pesten Klipper 125 2991KN BARENDRECHT Jaarrekening 2012 Stichting omgaan met pesten Klipper 125 2991KN BARENDRECHT Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel rapport 1.1

Nadere informatie

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS STICHTING PRINS HENDRIKFONDS JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 Inleiding 2 Ontwikkelingen boekjaar 3 Bespreking van de vermogenspositie 4 Ondertekening JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Een introductie Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Postadres Rabobank Dommel en Aa Postbus 210 5270 AE Sint-Michielsgestel Particulieren (0411) 660 660 particulieren@dommel-en-aa.rabobank.nl

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS DEN HAAG

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS DEN HAAG STICHTING PRINS HENDRIKFONDS DEN HAAG FINANCIEEL VERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 Inleiding / 1 2 Ontwikkelingen boekjaar / 1 3 Bespreking van de vermogenspositie / 1 4 Ondertekening / 2 JAARREKENING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie