Verkort financieel verslag Rabobank Assen-Beilen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Assen-Beilen"

Transcriptie

1 Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Assen-Beilen

2 Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen. Aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum oprichting: 24 januari 1902 Raad van commissarissen F.H.M. Boermans, voorzitter drs. B. van der Weide O. Koops mr. H.P. Veen G.J. Seubring-Mulder Ledenraad Voor de namen van de Ledenraadsleden verwijzen wij naar Directie en Bestuur ing. A. van der Spek MBA, directievoorzitter drs. M.A. Wiersma J. de Roos MBA Ondernemingsraad J.A. Gritter, voorzitter S.J. Wiersma J. Blanke K. Botter-Beemsterboer M. Kloeze-Mulder R.J. van Rhee M.E. van der Wal Colofon Het verkort financieel jaarverslag 2009 is een uitgave van Rabobank Assen-Beilen. Correspondentieadres: Postbus 11, 9400 AA Assen Telefoon (0592) Internet Vestigingen Assen, Neptunusplein 2 Beilen, Ettenstraat 1 Rolde, Hoofdstraat 3 Smilde, Veenhoopsweg 20-3 Redactie: Afdeling communicatie Fotografie: Jenne Klasens (cover), Guido Raanhuis, Rabobank Assen-Beilen Druk: Koninklijke Van Gorcum BV Assen Ambitie van Rabobank Assen-Beilen: Wij zijn een bank die er voor haar klanten en haar omgeving toe doet. 2 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

3 Bankieren tijdens storm De coöperatie maakt het verschil Ook in 2009 bleef het stormen. De toon voor het afgelopen jaar is in 2008 gezet door de kredietcrisis overgaande in een economische crisis. Omzetten daalden, de woningmarkt stagneerde en de werkloosheid begon op te lopen. Binnen deze storm heeft Rabobank Assen-Beilen toch haar positie weten te behouden. De coöperatie maakt het verschil Het degelijke beleid van de coöperatieve Rabobank in de afgelopen honderd jaar bleek in 2009 een sterk fundament. Geen staatssteun, maar gewoon op eigen kracht de klanten blijven bedienen. Geen druk vanuit aandeelhouderswaarde, maar ons wel laten leiden door een optimale klantwaarde. In onze regio zagen zowel onze trouwe klanten als onze nieuwe klanten Rabobank Assen-Beilen als de sterke bank waarop men kon en kan vertrouwen. Met onze coöperatieve achtergrond maakten en maken we in de ogen van velen het verschil: dichtbij, betrokken en betrouwbaar. De kracht van de coöperatie zit erin dat de bank van nature een lokale en regionale oriëntatie heeft. Directie en medewerkers zijn betrokken bij deze regio. Zij kennen de cultuur en zijn goed op de hoogte van het reilen en zeilen in de omgeving. Vanuit deze kennis en ervaring kan de bank dan ook optimaal inspelen op de nabije ontwikkelingen. Het directieteam van Rabobank Assen-Beilen vlnr Minne Wiersma, Jan de Roos en Arie van der Spek De medewerkers versterken het verschil Bij de coöperatieve Rabobank zitten de beslissers niet op grote afstand in een hoofdvestiging. Nee, ook bij Rabobank Assen-Beilen zitten de beslissers lokaal. Eigen lokale medewerkers doen de klantzaken, leveren een maatwerkadvies en nemen besluiten. Ook als het gaat om grote complexe zaken als financieringen, sparen, beleggen en verzekeren. En dat geldt zowel voor de particuliere als de zakelijke klanten. De lokale directie staat aan het roer. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid voor een optimale klantbediening maar ook voor de bedrijfsvoering van de bank als onderneming. De lokale autonomie en zelfstandigheid heeft de coöperatieve Rabobank Assen-Beilen geen windeieren gelegd. Bestaande en nieuwe klanten hebben er toe bijgedragen dat de bank ook in 2009 verder is gegroeid. Voor velen had de bank een sterke aantrekkingskracht. De echte lokale en regionale oriëntatie van de bank enerzijds en sterke binding met de landelijke Rabobank anderzijds lagen daaraan ten grondslag. Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

4 Economie zoekt weg naar herstel; bank helpt haar klanten De Nederlandse economie gleed aan het einde van 2008 weg in een diepe recessie. Wij hadden zwaar te lijden onder de sterke terugval van de wereldhandel. Het volume van de Nederlandse economie nam in 2009 met ongeveer 4% af. In 2010 verwachten wij een magere economische groei van 1%. Er staat ons een moeizaam en onzeker herstel te wachten. Door de reële krimp in de economie in 2009 van 4% is het niveau van onze welvaart, uitgedrukt als de omvang van de Nederlandse economie, teruggevallen naar het niveau van eind Naar verwachting duurt het nog tot 2014 voor wij terug zijn op het welvaartsniveau van eind De investeringen, ook in de regio rond Assen, namen met circa 15% af. Naast de ondernemers zagen de consumenten de toekomst aan het eind van 2009 met iets meer vertrouwen tegemoet. Goed nieuws daarbij was de lage inflatie van gemiddeld 1%. Het herstel dat in de tweede helft van 2009 is ingezet krijgt in 2010 een vervolg, maar dat zal niet krachtig zijn. De consumentenbestedingen en de investeringsactiviteit van het bedrijfsleven zullen de komende jaren mogelijk dalen. De werkloosheid bereikt in 2010 het hoogtepunt. Desalniettemin kan 2010 gezien worden als een jaar van stabilisatie. Marktaandelen stijgen verder Dat klanten onze dienstverlening waarderen, juist in barre tijden als 2009, zien we ook terug in onze marktaandelen. Zo had Rabobank Assen-Beilen aan het einde van het kalenderjaar 22% marktaandeel particuliere hypotheken. In 2008 was dat 18%. Anderzijds is de omvang van de groei enorm gedaald. Zo verstrekten we in 2008 nog 119 miljoen aan hypotheken en in 2009 slechts 71 miljoen. Dit heeft uiteraard alles te maken met de forse terugval in het aantal verkochte woningen in de regio. In de spaarmarkt is het marktaandeel echter sterk gestegen. De onrust bij andere banken bracht met zich mee dat de Rabobank vele nieuwe spaarklanten mocht verwelkomen. Maar ook grote instellingen en bedrijven brachten in 2009 meer gelden onder bij Rabobank Assen-Beilen. Private Banking groeit verder De bediening van klanten met grote spaarsaldi en beleggingsportefeuilles wordt Private Banking genoemd. De wijze waarop de Rabobank deze dienstverlening uitoefent wordt alom gewaardeerd. Reeds meerdere jaren staat de bank in de top 3 van de best presterende banken. Private Banking klanten waarderen onze lokale aanwezigheid; ook hier geldt: dichtbij de klant. In 2009 zag Rabobank Assen-Beilen haar positie in dit marktsegment verder stijgen. Vooral het feit dat onze klanten bediend worden door lokale adviseurs en beleggingsspecialisten ligt hieraan ten grondslag. Als private bank doen wij zaken met beide benen op de grond. Dit leidt, ook in onzekere tijden, tot financiële rust. Wij zien dit terug in de tevredenheid bij onze klanten. Arie Dik en Karin Paping, accountmanagers Private Banking 4 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

5 Ondernemers doen zaken via telefoon en Steeds meer zakelijke klanten maakten in 2009 gebruik van de virtuele kanalen van Rabobank Assen-Beilen. Ook hier geldt dat de bank dichtbij is en blijft. Bij gebruikmaking van telefoon of zitten onze eigen medewerkers aan 'de andere kant'. Groei in financieringen in de Drentse agrarische markt Toch sterke groei zakelijke financieringen Medewerkers van de Rabobank kregen in 2009 regelmatig het verwijt dat de banken volledig op de rem zouden staan bij bedrijfsfinancieringen. Voor de Rabobank ging en gaat deze vlieger niet op. In het verlengde van het landelijke beleid heeft de directie van Rabobank Assen-Beilen vastgehouden aan het bestaande financieringsbeleid. Kern daarvan is dat wij ook in moeilijke tijden de spelregels niet gaan wijzigen en ondernemingen met een lange termijn perspectief door een crisis heen helpen. De goede naam van de bank heeft er in 2009 zelfs toe geleid dat er een sterke groei van de zakelijke financieringen heeft plaatsgevonden van circa 12% bij zowel bestaande als nieuwe bedrijfsklanten in de sector Midden- en Kleinbedrijf. De bank heeft inmiddels een Virtueel Centrum in Assen waar circa 20 medewerkers de zakelijke of de particuliere klanten van dienst zijn. Het gaat daarbij zowel om het verlenen van informatie of het geven van advies, als ook om de verkoop van bankproducten. Het Virtueel Centrum is zo ingericht dat er altijd direct een persoonlijk contact is. Als een van de eerste Rabobanken is begin 2010 gestart met een experiment om via webcam te communiceren. Voor meer informatie hierover: zie Rabobank Assen-Beilen verzorgt mede voor vier andere Rabobanken in Drenthe de klantbediening in de agrarische markt. Met het Food & Agri Team Drenthe, bestaande uit ruim 30 medewerkers, heeft de bank daarmee een sterke positie ingenomen in de hele provincie Drenthe. Ondanks dat er in 2009 sprake was van een teleurstellende prijsvorming in enkele agrarische sectoren (waaronder de melkveehouderijsector), wat op haar beurt een flink lager investeringsvolume met zich meebracht, was er toch nog sprake van een groei in financieringen van 3% in de agrarische markt in Drenthe. Het team van zakelijke accountmanagers van Rabobank Assen-Beilen Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

6 Medewerkers zijn er voor de klant De ambitie van Rabobank Assen-Beilen is dat zij er voor haar klanten en haar omgeving toe doet. Dat kan alleen maar gerealiseerd worden met deskundige medewerkers die de juiste producten aan de klanten verkopen. Medewerkers en leidinggevenden zijn dan ook de sleutel voor succes. Het personeelsbestand van de bank bestond per 31 december 2009 uit * 4 directeuren * 13 leidinggevenden * 167 medewerkers Het aantal fulltime medewerkers bedroeg eind (fte). Eind 2008 was dit 166 (fte). De gevolgen van de crisis, en daarmee de daling van bijvoorbeeld de omzet aan hypotheken, is aanleiding geweest de tijdelijk contracten van medewerkers niet te verlengen. Personeelsbeleid De uitvoering van het personeelsbeleid is primair een verantwoordelijkheid van directie en leidinggevenden. De bank heeft een eigen professioneel HR-team dat de leidinggevenden ondersteunt bij personele vraagstukken. De Ondernemingsraad bestaat uit 7 leden. Vanwege diverse reorganisaties met personele gevolgen heeft de directie de Ondernemingsraad meerdere keren om advies gevraagd. Periodiek is de Ondernemingsraad op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen binnen Rabobank Assen-Beilen. Betrokken medewerkers Medewerkers zijn ook op andere wijze betrokken bij hun bank. Er is bijvoorbeeld deelgenomen aan de vrijwilligersdag MADD, Make A Difference Day (in 2010 kreeg MADD een vervolg als NL.Doet!). Daarbij zijn, onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Drenthe, in Rolde de handen uit de mouwen gestoken met het snoeien van de jeneverbes. De personeelsvereniging heeft in 2009 een actief jaar gehad. Bij meerdere activiteiten zijn de medewerkers vermaakt. De directie ondersteunt deze activiteiten door een jaarlijkse financiële bijdrage. Veranderingen De snelheid van veranderingen in de markt brengt met zich mee dat er doorlopend hierop ingespeeld moest en moet worden. Intern heeft dat ook in 2009 geleid tot (kleine) reorganisaties. Dit heeft betrekking gehad op het organogram, op inhoud van functies en op de omvang van het personeelsbestand. Deze veranderingen zullen ook in de komende jaren blijven plaatsvinden. Medewerkerstevredenheid Ondanks de onzekere tijden was in 2009 de tevredenheid onder de medewerkers goed. Het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek liet dan ook gunstige ontwikkelingen zien. Medewerkers zijn tevreden over de beloning en arbeidsvoorwaarden. Men heeft aangegeven erg bevlogen te zijn. De waardering voor de stijl van leidinggeven is in 2009 behoorlijk gestegen en ligt hoger dan bij andere Rabobanken. Het ziekteverzuim bedroeg in ,48%. Dit is lager dan het gemiddelde van alle Rabobanken (3,82%). Ieder jaar zijn er weer de nodige jubilea. In 2009 was Geert Bos maar liefst 40 jaar werkzaam bij de Rabobank. En na 35 jaar bij de Rabobank ging onder andere Henk Mulder met pensioen. Personeel van Rabobank Assen-Beilen actief tijdens vrijwilligersdag MADD, met Landschapsbeheer in Rolde 6 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

7 In 2009 waren er diverse activiteiten met ledenraad en leden. Linksonder Frans Boermans, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Leden: het hart van de coöperatie Actieve Ledenraad Actieve leden (36) uit de regio Assen-Rolde-Beilen-Smilde vormen met elkaar de Ledenraad van de bank. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de bank. Zo benoemt de Ledenraad de commissarissen en stelt zij de jaarrekening vast. In 2009 hebben zij namens ruim klanten, waarvan circa leden, hun steentje bijgedragen. De ledenraad is drie keer bijeen geweest. Bespreekpunten, met directie en Raad van Commissarissen, waren onder andere de gevolgen van de crisis, beleid en het vaststellen van de Jaarrekening Op 30 juni 2009 heeft de Ledenraad de Jaarrekening 2008 vastgesteld en decharge verleend voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht. Bij de winstbestemming heeft de Ledenraad besloten om ,-- in het eigen Rabofonds te storten. Het grootste gedeelte van de winst is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Ledenbijeenkomsten Om alle leden kennis te laten nemen van het reilen en zeilen van de bank zijn er in november ledenbijeenkomsten gehouden in Beilen en in Assen. Logischerwijs stond in 2009 de economische crisis centraal. In totaal hebben 400 leden twee debatten gevolgd aan de zogenaamde oranje tafel. Klanten discussieerden over de crisis en over de wijze waarop de Rabobank daarin acteert. Tijdens de ledenbijeenkomsten heeft de Ledenraad verantwoording afgelegd over haar functioneren. Tevens werden enkele nieuwe leden in de Ledenraad gekozen. Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

8 Toezicht door de Raad van Commissarissen Bij een coöperatieve bank is het noodzakelijk dat er goed toezicht wordt gehouden op de beleidsuitvoering van de directie. Dit is een taak voor de Raad van Commissarissen, waarin 5 commissarissen zitting hebben. Allen zijn geselecteerd op hun professionele kwaliteiten als toezichthouder. In 2009 is Frans Boermans, als opvolger van Mia Hatzmann, gekozen als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. De gewijzigde marktomstandigheden hadden een strak toezicht door de Raad van Commissarissen tot gevolg. De Raad van Commissarissen is in 2009 negen keer bijeen geweest. Aan de hand van interne rapportages heeft zij haar toezichthoudende rol goed kunnen uitoefenen. De Audit Rabobank Groep (= accountantsdienst) van Rabobank Nederland heeft gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. Regelmatig zijn in het blad ledenaanbiedingen gedaan zoals korting op een fietscontrole bij een lokaal tweewielercentrum, korting op entreekaarten voor het Drents Museum en het gratis kunnen deelnemen aan de toerversie van de Vuelta 09. Coöperatief Dividend Rabobank Assen-Beilen heeft in 2009 bijdragen verstrekt uit haar eigen winstuitkeringsfonds. In vier lokale ledencommissies zijn de nodige aanvragen voor financiële ondersteuning van maatschappelijke, sociale en culturele projecten behandeld. Elders in dit verslag treft u enkele voorbeelden aan van gehonoreerde projecten. In 2009 is circa ,-- aan projecten toegekend. Ledenactiviteiten In oktober 2009 werd samen met andere Rabobanken in Groningen en Drenthe de Rabobank Museumdag georganiseerd. Leden konden gratis een dag cultuur opsnuiven in 20 lokale musea. Dichterbij Het eigen ledenblad Dichterbij is in 2009 driemaal uitgebracht. In de wintereditie zijn interessante artikelen geplaatst over vrouwen met pit zoals Gerda Seubring (baan in het onderwijs, meedraaien in het eigen bedrijf en lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Assen-Beilen), Corinne Talsma (manager Private Banking Rabobank Assen-Beilen) en Inge Steenblik (mede-eigenaar van een melkveebedrijf). In de andere edities was er aandacht voor de Vuelta, de Ledenraad van Rabobank Assen-Beilen, en de grote klusactie die werd georganiseerd in Rabobank draagt de ruitersport een warm hart toe 8 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

9 Breed scala aan sponsoring Al jaren is Rabobank Assen-Beilen een van de grootste sponsors in de regio. Desalniettemin is er sprake van een strak sponsorbeleid. Landelijke speerpunten zijn: sport, kunst en cultuur. Binnen de sport ligt het accent op wielrennen, paardensport en hockey. Temeer daar de bank ook let op de kosten is er kritisch naar sponsoraanvragen gekeken. Centraal in 2009 stond het fantastische wielerevenement Vuelta. Mede door de inspanningen van Rabobank Assen-Beilen is het gelukt dat de Rabobank een van de twee hoofdsponsors was. De bank heeft, zowel met financiële ondersteuning als met menskracht, een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van deze topwedstrijd. Voor 2010 staat de invoering van het Dividend online gepland. Hiermee kunnen leden rechtstreeks, laagdrempelig en efficiënt hun stem uitbrengen op diverse Winstuitkeringsfonds-aanvragen, via de website van Rabobank Assen-Beilen. Het Winstuitkeringsfonds van Rabobank Assen-Beilen kan helpen bij éénmalige maatschappelijke, culturele of educatieve projecten. De aanvragen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op de website van Rabobank Assen-Beilen. Aanvragen kunnen worden ingediend per formulier. Twee maal per jaar wordt door lokale commissies bepaald welke aanvragen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Winstuitkeringsfonds. Maar ook heel veel kleine evenementen kwamen aan bod. In Assen was er sponsorgeld beschikbaar voor het Axis-festival en de overzichtstentoonstelling van Eddy Roos in het Dents Museum. Verder sponsorde Rabobank Assen-Beilen in Smilde o.a. de Smildeger kampioenschappen, de Polledag-Muziekdag en de Stichting Kunst en Cultuur-vierdaagse. Ook was er geld beschikbaar voor de Roldermarkt, de Rabo Wielerronde van Beilen, het Sportgala Midden Drenthe en het Concours Indoor Hartje Drenthe, georganiseerd door De Springruiters. Winstuitkeringfonds Naast reguliere sponsoring heeft de bank nog de beschikking over een eigen Winstuitkeringsfonds. Vanuit de winst wordt er jaarlijks een bedrag in het eigen Winstuitkeringsfonds. Een deel hiervan komt ten goede aan de Rabobank Foundation. Het lokale Winstuitkeringsfonds verleende in 2009 financiële bijdragen aan 28 lokale projecten. Voorbeelden hiervan zijn: Stichting Hospice Het Alteveer in Assen, een tehuis dat onderdak biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven, heeft voor de inrichting van een extra gastenkamer een bijdrage uit het Winstuitkeringsfonds gekregen voor het aanschaffen van meubilair, verlichting en o.a. een televisie. Vanuit het Winstuitkeringsfonds Smilde heeft Stichting Hertenkamp een bijdrage gekregen voor de aanschaf van een informatiebord, een aantal zitbanken en twee speeltoestellen. Ook werd er een bijdrage gegeven voor de aanschaf van brancards en oefenpoppen voor het Rode Kruis Rolde en de EHBO Rolde, vanuit het Winstuitkeringsfonds Rolde. De gezamenlijke Drentse Rabobanken waren hoofdsponsor van de Vuelta '09. Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

10 Financieel resultaat 2009 Gegeven de moeilijke omstandigheden zijn directie en Raad van Commissarissen tevreden over het behaalde resultaat. Toen begin 2009 bleek dat de crisis niet aan de Rabobank voorbij zou gaan, is er vooral gestuurd op lagere kosten. Dit heeft succesvol uitgepakt. De kosten waren in 2009 beduidend lager dan in Het uiteindelijke (netto) resultaat is 54% lager dan in Gezien de verslechterde marktomstandigheden is dit een positief resultaat. Ontwikkelingen De totale kredietverlening aan klanten is in 2009 met 4,5% toegenomen. Het belangrijkste deel komt voort uit de zakelijke markt. De stagnerende woningmarkt heeft er voor gezorgd dat in de particuliere markt daarentegen de omzet aan hypotheken sterk terugviel. Aan de andere kant van de balans zien we een sterke groei van de toevertrouwde middelen. Dit zijn de spaarmiddelen van de klanten van de bank. Deze groei is enerzijds een toestroom van spaarmiddelen van nieuwe klanten en anderzijds van klanten die hun beleggingen ten dele weer omgezet hebben in spaargelden. Met zowel de kredieten als de spaargelden heeft Rabobank Assen-Beilen in 2009 een sterkere positie in de regio ingenomen. In de winst- en verliesrekening zien we dat de rentewinst sterk is afgenomen. Dit heeft alles te maken met de extreme ontwikkelingen op de kapitaalmarkt in Met name de enorme daling van de euriborrente is daarbij van grote betekenis geweest. De lagere provisie-opbrengsten hebben betrekking op minder beleggingstransacties en het kleiner aantal hypotheken (afsluitprovisie). De neerwaartse resultaatontwikkeling aan het begin van 2009 leidde tot een sterke sturing op de personeelskosten. Geen vervanging bij uitstroom van medewerkers en geen verlenging van tijdelijke contracten stonden daarbij centraal. Het heeft uiteindelijk geleid tot een forse reductie van het personeelsbestand. In 2009 werd de vestiging Rolde verbouwd en heropend. 10 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

11 Verkorte jaarrekening 2009 van de Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen Aan de ledenraad, Bijgaand leggen wij u voor de verkorte jaarrekening 2009 van de Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen, voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen. De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2009, welke voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen ter inzage ligt ten kantore van de bank. De directie Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

12 Balans per 31 december 2009 (na winstbestemming) (Bedragen in duizenden euro's) Activa Geldmiddelen Vorderingen op Rabobank Groep Kredieten aan cliënten Deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Totaal activa Passiva Schulden aan Rabobank Groep Toevertrouwde middelen Overige passiva Algemene reserve Totaal passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

13 Winst-en-verliesrekening over 2009 (Bedragen in duizenden euro's) Baten Rentebaten Rentelasten Rente Provisies Opbrengsten uit deelnemingen Overige baten 0 7 Totaal baten Lasten Personeelskosten Coöperatie- en beheerskosten Afschrijvingskosten Totaal lasten Bedrijfsresultaat vóór toevoeging aan voorziening kredietrisico's Toevoeging aan voorziening kredietrisico's Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst Als volgt verdeeld: Toevoeging aan Algemene Reserve Toevoeging aan Winstuitkeringsfonds Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

14 ACCOUNTANTSVERKLARING Aan: de raad van commissarissen en de directie van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. ACCOUNTANTSVERKLARING Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening op pagina 11 tot en met 14 van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. te Assen over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. te Assen. Bij die jaarrekening is op 20 mei 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De leiding van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. te Assen en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 20 mei 2010 goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Utrecht, 14 juni 2010 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. P.J.A.J. Nijssen RA Advies raad van commissarissen Aan de ledenraad, Voor u ligt de verkorte jaarrekening Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2009, welke wij ter voldoening aan het bepaalde in de statuten hebben onderzocht. Mede op grond van de bij de jaarrekening 2009 door Ernst & Young Accountants LLP afgegeven accountantsverklaring, stellen wij u voor om de jaarrekening vast te stellen en de bestuurders te dechargeren. De raad van commissarissen 14 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

15 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag

16 16 Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2008

TlB Jaarverslag 2008 TlB Jaarverslag 2008 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2006 2005 2004 Financieel Eigen vermogen 204 200 124 120 102 Aantal certificaathouders 11.797 12.084 9.039 9.271 8.231 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2005

Rabobank Groep Jaarverslag 2005 Rabobank Groep Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 10 jaar 3 Profiel Rabobank Groep 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 10 Verslag raad van commissarissen Rabobank

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep Jaarverslag 2009 Rabobank Groep Jaarverslag 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving 11 Financiële ontwikkelingen 17 Binnenlands

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, gevestigd te s-hertogenbosch, gehouden op woensdag 13 mei 2015 te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer De Swaan,

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie