VRIJWILLIG VOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT AANKOOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJWILLIG VOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT AANKOOP"

Transcriptie

1 VRIJWILLIG VOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT AANKOOP IN CONTANTEN EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD Door SUMI NV een dochtervennootschap van MACINTOSH RETAIL GROUP N.V. op alle aandelen en aandelenopties uitgegeven door BRANTANO NV De Bieder wordt geadviseerd door Degroof Corporate Finance NV Loketinstelling Bank Degroof NV 5 december 2007

2

3 Vrijwillig Voorwaardelijk Openbaar Bod tot Aankoop in contanten eventueel gevolgd door een Openbaar Uitkoopbod door SUMI NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Rijksweg 376, 3630 Maasmechelen, R.P.R. nummer (Tongeren) een dochtervennootschap van Macintosh Retail Group N.V. Naamloze vennootschap naar Nederlands recht Parkweg 20, 6212XN Maastricht, Nederland. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Zuid-Limburg onder nummer op alle aandelen en aandelenopties van Brantano NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een maatschappelijk kapitaal van ,12 Kwadelapstraat 2, 9320 Erembodegem-Aalst, België. R.P.R. nummer (Dendermonde) Voor elk Aandeel wordt 55,00 in contanten aangeboden. Voor elke Aandelenoptie 2004 wordt 17,30 in contanten aangeboden. Voor elke Aandelenoptie 2005 wordt 15,70 in contanten aangeboden. Het Bod loopt van 10 december 2007 tot 21 december 2007 inbegrepen. Indien de deelneming van de Bieder in Brantano bij de afsluiting van het Bod of de eventuele heropening ervan, 95% of meer van de Aandelen zou bereiken en indien de Bieder, door de aanvaarding van het Bod, Aandelen heeft verworven die ten minste 90% vertegenwoordigen van de door het Bod bestreken Aandelen, behoudt de Bieder zich het recht voor om over te gaan tot een Uitkoopbod tegen dezelfde voorwaarden als het Bod. Dit Uitkoopbod zal betrekking hebben op de Aandelen (niet op de Aandelenopties 2004 en Aandelenopties 2005; zie paragraaf 4.2.1(b)). Het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn beschikbaar bij de Loketinstelling. De Aanvaardingsformulieren kunnen worden ingediend bij de financiële instelling van de Effectenhouder (die deze formulieren aan de Loketinstelling zal bezorgen) alsmede rechtstreeks bij de Loketinstelling indien hij daar een rekening heeft. De Aanvaardingsformulieren betreffende Aandelen op naam kunnen uitsluitend worden ingediend bij de Loketinstelling. De Aanvaardingsformulieren betreffende fysieke Aandelen aan toonder kunnen worden ingediend bij de financiële instelling van de Effectenhouder (die deze formulieren aan de Loketinstelling zal bezorgen) alsmede rechtstreeks bij de Loketinstelling. 5 december 2007

4

5 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS De onderhavige samenvatting bevat belangrijke gegevens uit het Prospectus met betrekking tot het Bod (eventueel gevolgd door een Uitkoopbod) door de Bieder op de Effecten uitgegeven door Brantano. Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om al dan niet in te gaan op het Bod dient gebaseerd te zijn op de volledige bestudering van het Prospectus. Niemand kan louter op basis van de samenvatting of de vertaling ervan burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, behalve als de inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen. Voor de definities in deze samenvatting wordt naar het Prospectus verwezen. SUMI NV, de Bieder, maakt deel uit van de Macintosh-groep, een grootschalige non-food retailer, gespecialiseerd in de distributie van consumentenproducten in de Benelux en omringende landen. De groep heeft ongeveer medewerkers, verspreid over circa 990 winkels in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Macintosh, de moedervennootschap van de Bieder, baat onder meer de schoenenwinkelketens Scapino, Dolcis, Manfield, Invito en PRO sport, de telecomretailer BelCompany, de fietsen- en autoaccessoirewinkel Halfords en de woningdecoratiewinkels van Kwantum en GP Décors uit. Brantano NV, de doelvennootschap, exploiteert 125 schoenenwinkels in België, vier in Luxemburg, 147 in het Verenigd Koninkrijk en 11 franchisewinkels in het Midden-Oosten. In België is Brantano marktleider in schoenen, en in het Verenigd Koninkrijk is het de grootste periferieke schoenenspeciaalzaak. De overname van Brantano past in de strategie van Macintosh, enerzijds gericht op de groei van bestaande winkelketens en anderzijds op overname van substantiële, structureel winstgevende ondernemingen, bij voorkeur in de sectoren schoenen en woningdecoratie. De huidige activiteiten van Macintosh in de schoenensector en die van Brantano vullen elkaar aan en versterken elkaar. Een overname van Brantano leidt tot een aanzienlijke versterking van de positie van Macintosh als internationale schoenenretailer hetgeen op middellange termijn zal leiden tot inkoop- en concurrentievoordelen, mede door gebruik te maken van de wederzijdse kennis op schoenengebied en de rechtstreekse inkoopfaciliteiten waarover Macintosh en Brantano beschikken in het Verre Oosten. De Bieder biedt per Aandeel 55,00 in contanten aan, wat een premie inhoudt van 29,4% op de slotkoers van vrijdag 26 oktober 2007 ( 42,50), en van 29,8% op de gemiddelde slotkoers van het Aandeel in de afgelopen drie maanden. Voor de Aandelenopties 2004 (uitoefenprijs: 42,45) wordt een prijs geboden van 17,30 per Aandelenoptie 2004 en voor de Aandelenopties 2005 (uitoefenprijs: 46,99) een prijs van 15,70 per Aandelenoptie 2005, rekening houdend met de looptijd van de opties. De totale overnameprijs voor de Effecten (inclusief eigen Aandelen van Brantano) bedraagt De Aanvaardingsperiode loopt van 10 december 2007 tot 21 december 2007 inbegrepen. Macintosh heeft een overeenkomst gesloten met de grootaandeelhouders van Brantano (Mitiska NV, Sobradis NV en Brafin Stichting-Administratiekantoor), die gezamenlijk 56,6% van de Aandelen vertegenwoordigen, krachtens hetwelk zij zich respectievelijk hebben verbonden de , en Aandelen waarvan zij eigenaar zijn (alsook alle Aandelen die zij bijkomend zouden verwerven tussen de datum van het akkoord en het verstrijken van de Aanvaardingsperiode) in te brengen in het Bod voor de gemelde biedprijs van 55,00, en deze niet te vervreemden aan enige derde. Krachtens de overeenkomst is het Mitiska NV, Sobradis NV en Brafin Stichting- Administratiekantoor niet toegelaten om hun Aandelen in te brengen in een openbaar tegenbod of hoger bod van een derde, en dienen zij deze Aandelen in te brengen in het Bod. In de Overeenkomst doen Mitiska NV, Sobradis NV en Brafin Stichting-Administratiekantoor ook afstand van hun recht, vervat in artikel 25, 1 van het Overnamebesluit, om hun aanvaarding steeds in te trekken tijdens de Aanvaardingsperiode. i

6 De kennisgeving van het Bod, die krachtens artikel 7 van het Overnamebesluit werd bekendgemaakt op 8 november 2007, onderwerpt het Bod aan drie voorwaarden: (i) het Bod dient te zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V. op 15 november 2007; (ii) ten minste 85% van het uitstaande aandelenkapitaal van Brantano moet in het Bod worden ingebracht; en (iii) de Belgische mededingingsautoriteit moet haar goedkeuring geven. De eerste voorwaarde werd vervuld op 15 november 2007 en de derde voorwaarde op 22 november 2007 zodat enkel de tweede voorwaarde gehandhaafd blijft. Macintosh behoudt zich evenwel expliciet het recht voor om het Bod te handhaven en de aangeboden Aandelen toch te aanvaarden als aan de tweede voorwaarde niet wordt voldaan. Macintosh is voornemens om, indien de voorwaarden daarvoor zijn vervuld, een Uitkoopbod te doen om de niet ingebrachte Aandelen (niet de Aandelenopties 2004 en de Aandelenopties 2005) te verwerven. In geval van een succesvol Bod zal de Bieder de prijs op of rond 9 januari 2008 betalen. De publicatie van de resultaten van het Bod gebeurt op of rond 2 januari 2008 in de financiële pers. Dezelfde termijnen van tien werkdagen na de publicatie van de resultaten en vijf werkdagen na het verstrijken van de Aanvaardingsperiode gelden in het geval van een eventuele heropening van het Bod en in het geval van een Uitkoopbod. In België worden de kosten met betrekking tot het Bod betaald door de Bieder. De Effectenhouders dienen evenwel alle kosten te betalen die desgevallend door financiële tussenpersonen andere dan de Loketinstelling worden gevorderd. ii

7 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN Definities Informatie opgenomen in het Prospectus Goedkeuring van het Prospectus door de CBFA Verantwoordelijken voor het Prospectus Beperkingen Beschikbaarheid en taal Toekomstgerichte verklaringen Financiële adviseur Juridische adviseur DE BIEDER Voorstelling van de Bieder Profiel Identiteit van de Bieder Doel van de vennootschap Raad van bestuur Commissaris Maatschappelijk kapitaal Voorstelling van Macintosh Raad van bestuur Raad van commissarissen Accountant Kapitaal Groepsstructuur Werkzaamheden Werkzaamheden - algemeen Werkzaamheden in België Recente ontwikkeling Financiële informatie De Effecten in bezit van de Bieder Eén bieder BRANTANO Voorstelling van de doelvennootschap Identiteit Profiel Geschiedenis...18 iii

8 3.1.4 Doel van de vennootschap Raad van bestuur Auditcomité Remuneratiecomité Strategisch comité Executive Committee Brantano Governance Charter Commissaris Aandeelhouderskring Maatschappelijk kapitaal Gedetailleerde staat Historiek van het kapitaal Beslissingen omtrent het kapitaal Aandelenoptieplannen Eigen aandelen Koers van de aandelen Groepsstructuur Werkzaamheden Recente ontwikkeling Samenwerkingsverbanden Financiële informatie HET BOD Achtergrond van het Bod Overeenkomst met bepaalde aandeelhouders van Brantano Verbintenis van Brantano Kenmerken van het Bod Inhoud van het Bod en Effecten waarop het Bod betrekking heeft Prijzen van het Bod Rechtvaardiging van de Biedprijs voor de Aandelen Rechtvaardiging van de Biedprijs voor de opties Voorwaarden van het Bod Categorieën van effecten Aantal te verwerven Effecten Recht tot overname van effecten door de bieder Doelstellingen van de Bieder en Macintosh Doelstellingen van Macintosh Voornemens van Macintosh inzake de voortzetting van de activiteiten van Brantano en/of het doorvoeren van herstructureringen...49 iv

9 4.3.3 Voordelen van het Bod voor de betrokken vennootschappen en hun aandeelhouders Regelmatigheid van het Bod Beslissing tot het brengen van een Bod Vermelding welke toelatingen eventueel vereist zijn om het Bod te kunnen uitbrengen Aanvaarding van het Bod en betaling Aanvaardingsperiode en eventuele verlenging of heropening van de Aanvaardingsperiode Aanvaardingen Bekendmaking van de resultaten van het Bod Beslissing van de Bieder om Effecten te verwerven Gunstiger tegenbod Betalingsmodaliteiten taksen en kosten Andere aspecten van het Bod Adviezen Financieringsvoorwaarden van het Bod Toepasselijk recht Akkoorden met een wezenlijke impact op het Bod FISCALE BEHANDELING VAN HET BOD Meerwaarden en minderwaarden naar aanleiding van de overdracht van de Aandelen Belgische natuurlijke personen Belgische vennootschappen Belgische rechtspersonen Meerwaarden en minderwaarden in geval van overdracht van de Aandelenopties 2004 en Aandelenopties 2005 die bij toekenning werden belast overeenkomstig de Wet van 26 maart 1999 in het kader van het Bod Overdracht van Belaste Aandelenopties 2004 en Aandelenopties Uitoefening van Belaste Aandelenopties 2004 en Aandelenopties Meerwaarden en minderwaarden in geval van overdracht van de Aandelenopties 2004 en Aandelenopties 2005 die niet werden belast overeenkomstig de Wet van 26 maart 1999 in het kader van het Bod Overdracht van Niet-Belaste Aandelenopties 2004 en Aandelenopties Uitoefening van Niet-Belaste Aandelenopties 2004 en Aandelenopties Taks op beursverrichtingen...60 v

10 vi

11 BIJLAGEN BIJLAGE 1: AANVAARDINGSFORMULIEREN VOOR DE AANDELEN EN DE AANDELENOPTIES BIJLAGE 2: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN MACINTOSH RETAIL GROUP N.V. OP 31 DECEMBER 2006 BIJLAGE 3: HALFJAARLIJKSE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN VAN MACINTOSH RETAIL GROUP N.V. OP 30 JUNI 2007 BIJLAGE 4: ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN SUMI NV OP 31 DECEMBER 2006 BIJLAGE 5: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN BRANTANO NV OP 31 DECEMBER 2006 BIJLAGE 6: BIJLAGE 7: HALFJAARLIJKSE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN VAN BRANTANO NV OP 30 JUNI 2007 HALFJAARLIJKS PERSBERICHT VAN BRANTANO BIJLAGE 8: ACTIVITEITENVERSLAG VAN BRANTANO VOOR HET DERDE KWARTAAL VAN 2007 BIJLAGE 9: MEMORIE VAN ANTWOORD VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BRANTANO NV vii

12 viii

13 1. ALGEMEEN 1.1 Definities Aandelen : de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van Brantano vertegenwoordigen en genoteerd zijn op Euronext Brussels, met ISIN code BE Aandelenoptie 2004 : een aankoopoptie, uitgegeven door Brantano aan leden van haar Executive Committee (zie paragraaf 3.1.9) krachtens een aandelenoptieplan gecreëerd op 16 december 2004, op bestaande Aandelen. Er bestaan thans Aandelenopties Aandelenoptie 2005 : een aankoopoptie, uitgegeven door Brantano aan leden van haar Executive Committee (zie paragraaf 3.1.9) krachtens een aandelenoptieplan gecreëerd op 13 december 2005, op bestaande Aandelen. Er bestaan thans Aandelenopties Aanvaardingsformulier : de formulieren in Bijlage 1 waarmee de Effectenhouders het Bod kunnen aanvaarden. Aanvaardingsperiode : de periode tijdens dewelke de Effectenhouders het Bod kunnen aanvaarden. Deze periode zal starten op 10 december 2007 en eindigen op 21 december Bieder of SUMI NV : SUMI NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 376, R.P.R. nummer (Tongeren). Biedprijs : heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in paragraaf Bod : het voorwaardelijk vrijwillig bod tot aankoop van de Effecten, uitgebracht door de Bieder, volgens de modaliteiten vastgelegd in dit Prospectus, alsook de eventuele heropening van het Bod. Brafin : Brafin SAK, een stichting administratiekantoor naar Nederlands recht met vestigingsadres te 2171TZ Sassenheim, Oosthoutlaan 4 en met KvK-nummer Brantano : Brantano NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Kwadelapstraat 2, 9320 Erembodegem-Aalst, België, R.P.R. nummer (Dendermonde). CBFA : de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Effecten : Aandelen, Aandelenopties 2004 en/of Aandelenopties Effectenhouder : een houder van Aandelen, Aandelenopties 2004 en/of Aandelenopties IFRS : International Financial Reporting Standards zoals uitgegeven door de International Accounting Standards Board en goedgekeurd door de Europese Unie. Loketinstelling : Bank Degroof NV, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44. 1

14 Macintosh : Macintosh Retail Group N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel en hoofdkantoor te Parkweg 20, 6212XN Maastricht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Zuid-Limburg onder nummer Mitiska : Mitiska NV, een vennootschap waarvan de aandelen zijn genoteerd op Euronext Brussels, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, en met ondernemingsnummer Optiebiedprijs : heeft de betekenis die aan dit begrip wordt gegeven in paragraaf Overnamebesluit : overnamebiedingen. het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare Overnamewet : de Wet van 1 April 2007 op de openbare overnamebiedingen. Prospectus : dit document en zijn bijlagen, die er integraal deel van uitmaken. Rabobank : Antwerpen. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., bijkantoor Sobradis : Sobradis NV, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Serskampsteenweg 52 en met ondernemingsnummer Uitkoopbod : het openbaar uitkoopbod dat overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het Overnamebesluit en 513 van het Wetboek van vennootschappen door de Bieder zal worden uitgebracht op de Aandelen (niet op de Aandelenopties 2004 en Aandelenopties 2005) aan dezelfde voorwaarden als het Bod, indien de Bieder, ingevolge het Bod of de heropening ervan, 95% of meer van de Aandelen bezit en indien de Bieder, door de aanvaarding van het Bod, Aandelen heeft verworven die ten minste 90% vertegenwoordigen van de door het Bod bestreken Aandelen. In dit Prospectus verwijzen alle bedragen uitgedrukt in euro, en EUR naar de eenheidsmunt van de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Economische en Monetaire Unie. 1.2 Informatie opgenomen in het Prospectus Effectenhouders mogen zich enkel baseren op de informatie vervat in dit Prospectus. De Bieder heeft niemand gemachtigd om aan Effectenhouders andere informatie te verstrekken. Dit Prospectus mag enkel worden verspreid op plaatsen waar het wettelijk toegelaten is om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Het is mogelijk dat de informatie in dit Prospectus enkel op de datum van dit Prospectus accuraat is. In België zal elke met de informatie in het Prospectus verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van het Bod en zich voordoet of wordt vastgesteld tussen 4 december 2007 en de definitieve afsluiting van de Aanvaardingsperiode, worden vermeld in een aanvulling op het Prospectus krachtens artikel 17 van de Overnamewet. Bij het nemen van een beslissing dienen Effectenhouders zich te baseren op hun eigen analyse van de voorwaarden van het Bod, met inbegrip van de eraan verbonden voordelen 2

15 en risico s. Elke samenvatting of beschrijving in het Prospectus van wettelijke bepalingen, vennootschapshandelingen, herstructureringen of contractuele verhoudingen, wordt louter ter informatie gegeven en dient niet te worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies betreffende de interpretatie of de afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen. In geval van twijfel over de inhoud of de betekenis van de informatie opgenomen in het Prospectus, dienen Effectenhouders een erkende of professionele raadgever, gespecialiseerd in het verstrekken van advies over de aankoop en verkoop van financiële instrumenten, te raadplegen. 1.3 Goedkeuring van het Prospectus door de CBFA Dit Prospectus is goedgekeurd door de CBFA op 4 december 2007, overeenkomstig artikel 19 3 van de Overnamewet. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het Bod en het eventuele Uitkoopbod, noch van de toestand van de persoon die het verwezenlijkt. De kennisgeving, bedoeld in artikel 5 van het Overnamebesluit, werd bekend gemaakt op 8 november Met uitzondering van de CBFA heeft geen enkele autoriteit van enig ander rechtsgebied het Prospectus, het Bod en het eventuele Uitkoopbod goedgekeurd. Het Bod wordt alleen in België gebracht, en er werden en er zullen geen stappen worden ondernomen om, in rechtsgebieden buiten België, goedkeuring te bekomen om het Prospectus te verdelen. 1.4 Verantwoordelijken voor het Prospectus SUMI NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 376, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, is verantwoordelijk voor de in dit Prospectus vervatte informatie, met uitzondering van de memorie van antwoord opgesteld krachtens artikel 22 van de Overnamewet (toegevoegd aan dit Prospectus als Bijlage 9). De in dit Prospectus vervatte informatie met betrekking tot Brantano en de met haar verbonden vennootschappen is verzameld via publiek beschikbare informatie en bepaalde vertrouwelijke informatie die Brantano in het kader van voorafgaand informeel overleg aan de Bieder heeft meegedeeld maar die volgens Brantano geen voorkennis uitmaakt die moet worden bekendgemaakt op grond van artikel 10 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Onder voorbehoud van het voorgaande bevestigt de raad van bestuur van SUMI NV dat, voor zover haar bekend, de gegevens in het Prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen. De raad van bestuur van SUMI NV bestaat heden uit Frank Karel De Moor (zie paragrafen en 2.2.1) en Marcel Jan Hubert Ramaekers (zie paragraaf 2.1.4). 1.5 Beperkingen Het is verboden dit Prospectus geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te verspreiden en de inhoud ervan bekend te maken of de informatie eruit te gebruiken voor enig ander doel dan het overwegen om het Bod te aanvaarden, tenzij deze informatie ergens anders reeds publiek beschikbaar is. Iedere Effectenhouder gaat akkoord met wat voorafgaat en hierna volgt, door de loutere inontvangstneming van dit Prospectus. Dit Prospectus is geen aanbod tot aankoop of verkoop of verzoek door wie dan ook in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet toegelaten is of aan enig persoon 3

16 aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Nergens buiten België zijn er stappen ondernomen (noch zullen er stappen worden ondernomen) om een openbaar aanbod mogelijk te maken in enig rechtsgebied waarin daarvoor stappen zouden zijn vereist. Noch dit Prospectus, noch enige aankondiging of andere informatie mag openbaar verspreid worden in een rechtsgebied buiten België waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot een aanbod tot aankoop of verkoop, en in het bijzonder mogen deze niet worden verspreid in Nederland (voor zover dit gericht is tot Effectenhouders in Nederland en derhalve onverminderd het ter informatie beschikbaar stellen van het Prospectus op de website van Macintosh, de moederonderneming van de Bieder zoals bepaald in paragraaf 1.6), de Verenigde Staten, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een overtreding inhouden van de financiële wetgeving of regelgeving in Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Japan of het Verenigd Koninkrijk of van de financiële regelgeving in andere rechtsgebieden. De Bieder wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor een overtreding van deze beperkingen door om het even welke persoon. 1.6 Beschikbaarheid en taal Het Prospectus zal kosteloos beschikbaar worden gesteld voor het publiek in de vorm van een drukwerk aan de loketten van Bank Degroof NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, België. Tevens is er een elektronische versie van het Prospectus beschikbaar op de website van de Loketinstelling (www.degroof.be) en, louter ter informatie, op de website van Macintosh, de moedervennootschap van de Bieder (www.macintosh.nl). Het Prospectus is opgesteld in het Nederlands en het Frans. De Nederlandstalige versie van het Prospectus is de enige die bewijskracht heeft in het kader van het Bod en het Uitkoopbod. Bij interpretatieverschillen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie, zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben. De Bieder heeft de overeenstemming van de Nederlandse en Franse taalversies nagekeken en is hier verantwoordelijk voor. De tekst van het Prospectus dat beschikbaar is op het internet vormt geen bod in de rechtsgebieden waar een dergelijk bod onwettig is. De reproductie van de elektronische versie op een andere website of op enige andere plaats, alsook de reproductie in gedrukte vorm met het oog op de verspreiding ervan is uitdrukkelijk verboden. 1.7 Toekomstgerichte verklaringen Dit Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen met de volgende woorden: geloven, anticiperen, verwachten, voornemen, plannen, nastreven, schatten, kunnen, zullen, voortzetten en vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen, hoewel zij redelijke inschattingen zijn, gaan gepaard met gekende en ongekende risico s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen van Brantano of Macintosh, hun dochtervennootschappen en/of verbonden entiteiten of de resultaten van de sector, aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen die uitgedrukt worden of vervat zijn in de genoemde toekomstgerichte verklaringen. Gezien deze onzekerheden wordt Effectenhouders aanbevolen om niet zonder meer voort te gaan op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op de datum van het Prospectus. De Bieder wijst uitdrukkelijk iedere verplichting af om de toekomstgerichte verklaringen in dit Prospectus bij te werken wanneer de verwachtingen in 4

17 dat verband of de feiten, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen berusten, veranderen, tenzij dergelijke aanpassing vereist is overeenkomstig artikel 17 van de Overnamewet. 1.8 Financiële adviseur Degroof Corporate Finance NV, een dochtervennootschap van Bank Degroof NV, heeft de Bieder geadviseerd over bepaalde financiële aangelegenheden in verband met het Bod. Deze diensten werden uitsluitend verleend aan de Bieder en geen enkele derde partij kan zich hierop beroepen. Degroof Corporate Finance NV zal geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de informatie vervat in dit Prospectus, en niets vervat in dit Prospectus is, of kan beschouwd worden als een advies, een belofte of een verklaring door Degroof Corporate Finance NV. 1.9 Juridische adviseur Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP heeft de Bieder geadviseerd over bepaalde juridische aangelegenheden in verband met het Bod. 5

18 6

19 2. DE BIEDER 2.1 Voorstelling van de Bieder Profiel SUMI NV, de Bieder, maakt deel uit van de Macintosh-groep, een grootschalige non-food retailer, gespecialiseerd in de distributie van consumentenproducten in de Benelux en omringende landen. De groep heeft ongeveer medewerkers, verspreid over circa 990 winkels in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Macintosh, de moedervennootschap van de Bieder, baat onder meer de schoenenwinkelketens Scapino, Dolcis, Manfield, Invito en PRO sport, de telecomretailer BelCompany, de fietsen- en autoaccessoirewinkel Halfords en de woningdecoratiewinkels van Kwantum en GP Décors uit Identiteit van de Bieder SUMI NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 376. Zij werd opgericht op 21 december 1999 voor onbepaalde duur, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder R.P.R. nummer (Tongeren) SUMI NV heeft momenteel drie dochtervennootschappen: Maasven S.à r.l. (Luxemburg), Perla NV en Macintosh Intragroup Services NV. SUMI NV is een rechtstreekse dochtervennootschap van Macintosh International B.V. en is een tussenholding voor een aantal (Belgische) activiteiten van Macintosh. Macintosh International B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel en hoofdkantoor te Parkweg 20, 6212XN Maastricht, Nederland. Macintosh International B.V. werd opgericht op 30 juni 1992 voor onbepaalde duur, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Zuid-Limburg onder nummer Macintosh International B.V. is op haar beurt een dochtervennootschap van Macintosh Retail Group N.V., de topvennootschap van de groep waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam. Macintosh is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht (nummer NV 61429) met maatschappelijke zetel en hoofdkantoor te Parkweg 20, 6212XN Maastricht, Nederland. De vennootschap werd opgericht op 24 maart 1949 voor 7

20 onbepaalde duur, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Zuid-Limburg onder nummer Doel van de vennootschap Het maatschappelijk doel van de Bieder wordt in artikel 3 van zijn statuten als volgt omschreven: Het oprichten, verwerven, exploiteren, vervreemden en financieren van, het deelnemen in en het voeren van het bestuur over vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als daarbuiten, in het bijzonder zodanige welke werkzaam zijn op het terrein van de vervaardiging, het transport, de bewerking en verwerking van en de handel, waaronder begrepen kleinhandel, in duurzame consumptiegoederen, grond- en hulpstoffen daaronder begrepen en in het bijzonder zodanige vennootschappen die tot doel hebben het verrichten van diensten ten behoeve van derden en het lenen en uitlenen van gelden en het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen, effecten, liquiditeiten en andere vermogenswaarden, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen. De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken Raad van bestuur Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, is de raad van bestuur van de Bieder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, voor termijnen van maximaal zes jaar, en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De raad van bestuur van de Bieder mag, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, waarover de raad van bestuur toezicht houdt. Er werd tot op heden geen directiecomité opgericht. De raad van bestuur van SUMI NV bestaat heden uit Frank Karel De Moor en Marcel Jan Hubert Ramaekers. Frank Karel De Moor is Chief Executive Officer van Macintosh (zie paragraaf 2.1.1); Marcel Jan Hubert Ramaekers is actief als manager in de Macintosh groep en neemt, naast bestuurslid van de Bieder, tevens de functie waar van algemeen directeur van Macintosh Intragroup Services NV, een dochtervennootschap van de Bieder. 8

KRACHTENS ART. 8 VAN HET BELGISCH KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OVERNAMEBIEDINGEN.

KRACHTENS ART. 8 VAN HET BELGISCH KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OVERNAMEBIEDINGEN. PERSBERICHT KRACHTENS ART. 8 VAN HET BELGISCH KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OVERNAMEBIEDINGEN. MACINTOSH RETAIL GROUP IS VOORNEMENS OM EEN VRIJWILLIG OPENBAAR BOD UIT TE BRENGEN OP SCHOENENRETAILER

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht

Nadere informatie

OVERNAME BRANTANO DOOR MACINTOSH RETAIL GROUP NV

OVERNAME BRANTANO DOOR MACINTOSH RETAIL GROUP NV OVERNAME BRANTANO DOOR MACINTOSH RETAIL GROUP NV Persbijeenkomst d.d. 29 oktober 2007-1- Inleiding Standpunt van de referentieaandeelhouders Beschrijving van het overnamebod The Macintosh Retail Group

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2006. Stijging nettowinst met 65% Pers- en Analistenbijeenkomst d.d. 31.08.2006-1-

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2006. Stijging nettowinst met 65% Pers- en Analistenbijeenkomst d.d. 31.08.2006-1- MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2006 Stijging nettowinst met 65% Pers- en Analistenbijeenkomst d.d. 31.08.2006-1- H1 2006 in het kort Autonome groei en rendementsverhoging: Omzet vergelijkbare

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004 Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst Pers- en Analistenbijeenkomst, d.d. 02.09.2004-1- Profiel Drie retail sectoren: Living, Fashion, Automotive

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV JAARCIJFERS 2008. Goed resultaat in 2e halfjaar

MACINTOSH RETAIL GROUP NV JAARCIJFERS 2008. Goed resultaat in 2e halfjaar MACINTOSH RETAIL GROUP NV JAARCIJFERS 2008 Goed resultaat in 2e halfjaar 19 maart 2009 -2- Frank De Moor (CEO) Highlights 2008 Ontwikkelingen per sector / winkelformules Theo Strijbos (CFO) Resultatenrekening

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

DERDE AANVULLING AAN HET PROSPECTUS VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD

DERDE AANVULLING AAN HET PROSPECTUS VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD DERDE AANVULLING AAN HET PROSPECTUS VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD door ELEX NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 14 MEI 2014: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel R.P.R. 0403.227.515 Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2009 2,9 mln hogere nettowinst Analisten- en Persconferentie d.d. 27 augustus 2009 Frank De Moor (CEO) Highlights H1 2009 Ontwikkelingen per sector/winkelformules

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap )

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap ) VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011 (15:00 uur) Ten laatste op 22 april 2011 per aangetekende brief met ontvangstmelding te verzenden aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie