In de praktijk. Volg de laatste evoluties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de praktijk. Volg de laatste evoluties"

Transcriptie

1 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen mei 2014 Expertise: kredietstrategie op uw maat Sinds de nieuwe financieringswet, moet u krediet-aanvragen nog meer documenteren. Hier leest u wat belangrijk is bij uw aanvraag. Pagina 2 Volg de laatste evoluties Maakt u gebruik van big data? Ziet u dit als een bedreiging of als een opportuniteit? Weet u precies hoe collega s dit actief gebruiken voor hun praktijk? Hoe dan ook: we stellen u de interessante mogelijkheden voor van het gebruik van big data. Verder belichten we onze nieuwe Business deposit rekening, specifiek gericht op vennootschappen. Ten slotte kaderen we de recente financieringswet. Kredietverlening wordt hierdoor ook voor vrije beroepen transparanter, maar de administratieve verplichtingen nemen ook toe. Openheid en dialoog blijven alleszins primeren in onze kredietstrategie. Bank J.Van Breda & C houdt vast aan haar beproefde waarden: een persoonlijke aanpak en een langetermijnvisie. Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Verantwoordelijke vrije beroepen Opinie: big data - ook voor u? Dirk Broeckx, apotheker en trainer-consultant bij het Instituut voor Farmaceutische Bedrijfskunde (IFB), is een grote voorstander van het gebruik van big data in de zorgsector. Hij vertelt wat u er allemaal mee kan verwezenlijken. Pagina 4 Vraag & antwoord: wat is de nieuwe Business deposit rekening? Deze flexibele spaarrekening voor professioneel gebruik verruimt uw rendementsmogelijkheden. Pagina 6 Portret: de 5 waarden van Isabel Rogiers Het geduld, enthousiasme en relativeringsvermogen van spoedarts Isabel Rogiers straalt af op haar collega s en patiënten. Pagina 8

2 e x p e r t i s e Wim Vissers, Verantwoordelijke kredietonderzoek bij Bank J.Van Breda & C Kredietverlening steunt Belgische economie Kredieten Groei Wetgeving Bij Bank J.Van Breda & C is er geen sprake van kredietschaarste. Ook in 2013 groeide onze kredietportefeuille met 6% tot circa 3 miljard euro. De kredietverlening steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte investerings en groeiprojecten mogelijk blijft, zelfs in een moeilijke financieel-economische omgeving. Wim Vissers legt uit wat van belang is bij een kredietaanvraag Dankzij de instroom van deposito s van onze cliënten en ons hoog eigen vermogen van meer dan 10% van ons balanstotaal, kunnen we ook vandaag nieuwe kredieten blijven verlenen. Meer dan 80% van het spaargeld van cliënten wordt bij ons uitstekend gespreid in een portefeuille met kredieten aan opnieuw ondernemers en vrije beroepen. Zo is uw bank niet alleen een veilige haven voor uw spaargeld, maar steunen wij ook uw praktijk of vennootschap en daardoor de groei van de Belgische economie Kredietverlening (links) en deposito's (rechts) groeien bij uw bank in evenwicht (in mio euro). 2 Bank J.Van Breda & C In de praktijk mei

3 Drie parameters voor uw kredietaanvraag Een persoonlijke aanpak staat voorop. Wij baseren onze kredietbeslissingen niet enkel op cijfers, maar op uw hele verhaal, dat we via een gesprek overlopen. We gaan met u in dialoog en vragen u uw kredietaanvraag uitvoerig te documenteren. Drie parameters zijn belangrijk. 1. Professionaliteit Laat ons weten wat uw professionele achtergrond is. Zowel uw opleiding als eerdere (werk)ervaringen en realisaties zijn hier van tel. Schets uitvoerig hoe u uw eigen toekomstige professionele carrière ziet evolueren. 2. Terugbetalingscapaciteit U legt een financieel plan voor, waarmee u aantoont dat u het krediet kan terugbetalen. Dit plan moet toestaan dat u ook voor uzelf voldoende middelen opzijzet. Niet alleen om ervan te leven, maar ook om systematisch te kunnen sparen of beleggen om uw persoonlijk doel op lange termijn te realiseren. 3. Eigen vermogen Voldoende eigen vermogen is belangrijk om eventuele tegenslagen op te vangen bij bv. onverwachte waardeverminderingen van de activa van uw vennootschap of tegenvallende conjunctuur. Een eventueel tekort aan eigen vermogen moet worden opgevangen met aanvullende waarborgen, hoewel deze nooit doorslaggevend zijn voor een krediettoekenning. Onze gespecialiseerde kredietbeheerders onderzoeken uw aanvraag heel grondig. We bezorgen u zo snel mogelijk een voorstel op maat tegen een correcte en transparante kostprijs. "Al onze kredieten steunen de reële Belgische economie." i Meer weten? Spreek erover met uw account manager. Nieuwe wetgeving ook voor vrije beroepen: het belang van transparante dialoog Met het oog op een betere samenwerking tussen kmo s en banken werd eind 2013 een wet gepubliceerd die sinds maart 2014 volledig in werking is. De grote krachtlijnen van deze wet bestaan uit: 1. Beperking van de kost bij vervroegde terugbetaling van nieuwe investeringskredieten tot een miljoen euro. Voor kredieten tot een miljoen euro afgesloten na 10 januari 2014 zal de wederbeleggingsvergoeding maximaal zes maanden contractuele intrest bedragen. De berekening van de wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling van een krediet wijkt bij onze bank al vele jaren af van de gangbare marktpraktijken. Dat komt doordat we nooit willen verdienen aan deze transactie, maar enkel onze reële schade doorrekenen. De winstmarge op het krediet laten we vallen. Let op: ondanks deze correcte berekening kan in het huidig klimaat van lage rentes ook de reële kostprijs hoog zijn om een krediet vervroegd af te betalen. 2. Een wederzijdse informatieplicht: De bank moet de kredietnemer altijd de meest gepaste kredietvorm voor zijn investeringsbehoefte voorstellen. De ondernemer moet voldoende informatie verstrekken zodat de bank de kredietbehoefte en het kredietrisico grondig kan analyseren en vervolgens een optimaal kredietvoorstel kan formuleren. Bij het definitieve kredietaanbod moet de bank een begeleidend gestructureerd document toevoegen met de belangrijkste elementen van het krediet. Zo kan de kredietnemer de voorstellen van verschillende banken vlot vergelijken. Indien de bank een krediet weigert, moet ze dit uitvoerig motiveren. Conclusie: door onze persoonlijke aanpak en transparante communicatie passen we deze principes al vele jaren toe. Als cliënt moet u uw kredietaanvraag in de toekomst nog beter documenteren, maar we staan klaar om u daarbij te helpen. mei 2014 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 3

4 o p i n i e m a k e r Dirk Broeckx, apotheker en trainer-consultant bij het Instituut voor Farmaceutische Bedrijfskunde (IFB) Big data: ook voor de zorgsector Technologie Data Zorg Big data is het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden gegevens uit de praktijk. In de bedrijfswereld is het gebruik al populair. Ook de medische sector zou big data kunnen gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Apotheker Dirk Broeckx praat enthousiast over mogelijke toepassingen. Dirk Broeckx: Om big data te benutten, hebt u een softwareplatform nodig waarop gegevens verzameld worden en competente mensen die ze analyseren. Sectorale samenwerking is dus noodzakelijk: u deelt de kosten en meer gegevens betekent ook meer analysemogelijkheden. Drie nuttige toepassingen in de medische sector DB: Het opslaan en delen van gezondheidsgegevens van individuele patiënten via ehealth zit in de lift. Die uitwisseling is strikt beperkt tot het zorgteam rond de patiënt. Weinig mensen realiseren zich dat er al een 60-tal Belgische ehealth-diensten actief zijn. De overheid wil over drie à vijf jaar van ehealth de norm maken. "Het kleine risico op privacyproblemen weegt niet op tegen de gezondheidswinst." Wanneer we patiëntengegevens anoniem maken en verzamelen om ze te analyseren, spreken we van big data. Ik zie drie mogelijkheden om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 1. Wetenschappelijke doeleinden DB: Wetenschappelijk onderzoek kan veel makkelijker gebeuren wanneer we anonieme patiëntengegevens uit diverse bronnen combineren. Zo kan u bijvoorbeeld therapieën onderling vergelijken en sneller nevenwerkingen opsporen. Andere landen staan al veel verder. Willen we onze leiderspositie op het vlak van klinisch onderzoek behouden, dan moeten we veel meer patiëntengegevens gebruiken. We moeten daarbij duidelijk uitleggen hoe dit veilig kan gebeuren, zodat mensen vertrouwen krijgen en begrijpen hoe belangrijk dit is. 2. Populatiemanagement DB: Door de vergrijzing gaan we handen en geld tekortkomen, dus 4 Bank J.Van Breda & C In de praktijk mei 2014

5 moeten we efficiënter werken. Wanneer zorgverstrekkers lokaal een analyse van populatiegegevens krijgen, kunnen ze de beschikbare middelen efficiënter inzetten voor de meest kwetsbare groepen. De data van de ziekenfondsen zouden hiervoor al meteen een nuttige informatiebron kunnen zijn. Reumatologen gebruiken bijvoorbeeld hun esafe digitaal platform met patiëntengegevens om na te gaan welke patiënten door welke behandeling geholpen zijn en zo hun medicatiegebruik te verfijnen. In België staat populatiemanagement nog in zijn kinderschoenen. De nodige cultuurverandering zal op gang komen, wanneer de lokale netwerken van zorgverstrekkers meer structuur krijgen en de voordelen zichtbaar worden. 3. Benchmarking van individuele prestaties DB: Het is niet de gewoonte in de gezondheidszorg om individuele prestaties te vergelijken. Ons aan elkaar spiegelen is nodig als we de kwaliteit van de zorg systematisch willen verbeteren. Elke sector zal zelf kwaliteitsindicatoren moeten vastleggen op het vlak van infrastructuur, processen en resultaten. Voor die laatste heb je patiëntengegevens nodig. Maar ook hier is een fundamentele cultuurverandering nodig: wie minder goed scoort, moet complexloos kunnen leren van wie betere resultaten boekt. Zo krijgen patiënten overal de best mogelijke zorg. Benchmarken moet je zelf doen. Anders zullen consumentenorganisaties of patiënten het via internet sowieso doen: op beoordelen patiënten nu al hun medicatie. Privacy verzekerd DB: De overheid doet enorme inspanningen om de patiëntengegevens te beschermen en de beveiliging van ehealth zit goed in elkaar. Bovendien zijn zorgverstrekkers voldoende vertegenwoordigd in het beheer. Bij het gebruik van patiëntengegevens garandeert de privacycommissie dat er geen individuele gegevens doorsijpelen. Ik hoor veel vragen over privacy, terwijl we nauwelijks effectieve inbreuken vaststellen. Het beperkte risico op problemen weegt trouwens niet op tegen de gezondheidswinst en het aantal levens dat we kunnen redden. Vooral mentale barrières DB: In de Belgische medische sector zijn big data nog niet ingeburgerd om verschillende redenen: We hebben een cultuur van individuele zorg voor patiënten. Beroepsgeheim en privacy zijn nog vaak een mentale barrière om gegevens te delen. Ziekenfondsen beschikken over alle gegevens van de terugbetaling van elke soort zorg. Maar het fundamentele wantrouwen tussen hen en de zorgverstrekkers lijkt een onoverkomelijke hindernis voor samenwerking. Farmabedrijven zouden big data heel goed kunnen gebruiken, maar de weerstand omwille van hun commerciële doeleinden vormt een obstakel. Nood aan cultuurverandering DB: Ik pleit ervoor dat alle beroepsgroepen geld en mensen vrijmaken om een actieve rol te spelen bij de uitbouw van ehealth en big data. Mensen met praktijkervaring moeten bepalen welke gegevens we nodig hebben en wat we ermee kunnen doen. Diezelfde mensen kunnen in hun eigen sector een cultuurverandering teweegbrengen. De overheid en de media moeten de mogelijkheden van big data uitleggen en het publieke debat openen. Ik ben heel hoopvol dat dit gaat lukken. Het esafe systeem van reumatologen toont aan wat je met big data kan doen wanneer een beroepsgroep zelf de koe bij de horens vat. 3 x meer met big data 1. Wetenschappelijk onderzoek vergemakkelijken. 2. Efficiëntere zorg voor specifieke populaties. 3. Benchmarken van eigen resultaten en leren van elkaar. V o o r u g e l e z e n De tweede helft van de digitale revolutie Digitaal is het nieuwe normaal van Peter Hinssen toont waar we de komende decennia op het vlak van IT naartoe gaan. Voor twintigers is digitaal werken normaal, want ze hebben nooit anders gekend. Schrik voor het onbekende en onwetendheid over wat ons te wachten staat, zijn waarschijnlijk de grootste vijanden voor wie de dertig voorbij is. Hinssen reikt een reeks blauwdrukken aan die inzicht en betekenis geven. Schetsen, schema s en heldere voorbeelden tonen heel begrijpelijk hoe IT ons leven verandert en kan verbeteren. Digitaal is het nieuwe normaal De revolutie is begonnen Peter Hinssen, Lannoo ISBN Win dit boek Stuur voor zaterdag 31 mei een met als onderwerp Het nieuwe normaal naar Vermeld uw voornaam, naam en adres! Een onschuldige hand zal 10 winnaars uitloten. Zij krijgen het boek in de maand juni bezorgd op het adres vermeld in de . Eén deelname per persoon en per adres. mei 2014 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 5

6 v r a a g & a n t w o o r d Hedwig Van Reusel, Specialist betalingsverkeer en deposito s bij Bank J.Van Breda & C Wat is de nieuwe Business deposit rekening? Een spaarboekje voor uw vennootschap De gulden middenweg De Business deposit rekening is ideaal voor wie in tijden van onzekerheid een buffer wil aanleggen. U kan rendement opbouwen en toch uw geld opnemen wanneer u wil. Al is het natuurlijk het voordeligst om uw geld zes maanden op de rekening te laten staan, zodat u geniet van de getrouwheidspremie. De Business deposit rekening valt onder de depositobeschermingsregel. "Een flexibel spaarproduct voor uw professionele liquiditeiten." Wij adviseren deze rekening in combinatie met een zicht- en termijnrekening. Via uw zichtrekening organiseert u uw dagelijkse werking. Op uw Business deposit rekening plaatst u geld dat u minstens zes maanden niet nodig hebt. Geld dat u tot twaalf maanden kan missen, zet u beter op een termijnrekening. Bij een termijnrekening krijgt u doorgaans een hoger tarief, maar uw geld is niet binnen handbereik zoals bij de Business deposit rekening. Op elk moment beschikbaar U kan uw geld op eender welk moment overschrijven naar een andere rekening van Bank J.Van Breda & C. U kan de rekening ook gebruiken als huurwaarborgrekening of koppelen aan uw termijndossier. Aangezien de Business deposit rekening geen zichtrekening is, zijn cashverrichtingen, debet- of creditcheques, betaalkaarten, domiciliëringen en doorlopende opdrachten niet mogelijk. Fiscaliteit De Business deposit rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening: u betaalt vanaf de eerste euro intrest een roerende voorheffing van 25%. Een vennootschap kan de roerende voorheffing wel verrekenen met de vennootschapsbelasting. i Hebt u vragen? Uw account manager staat klaar met advies. Opbrengst Basisrente: jaarlijks uitbetaald op 1 januari. De basisrente kan altijd gewijzigd worden. De huidige basisrentes zijn: 1ste schijf van 0 tot euro: 0,30% 2de schijf van ,01 tot euro: 0,40% 3de schijf vanaf ,01 euro: 0,10% + Getrouwheidspremie: semestrieel uitbetaald op 1 januari en 1 juli. U krijgt een getrouwheidspremie op het bedrag dat u zes kalendermaanden ononderbroken op de rekening laat staan. Het percentage van de premie is gegarandeerd voor zes kalendermaanden vanaf de dag van de storting of het begin van een nieuwe verwervingsperiode. Op 16 april bedroeg deze premie 0,30% op jaarbasis. 6 Bank J.Van Breda & C In de praktijk mei 2014

7 Aandelen van een artsenvennootschap schenken Sinds kort is het mogelijk om de naakte eigendom van een artsenvennootschap weg te schenken aan een niet-arts in het kader van familiale vermogensplanning. De Nationale Raad van de Orde van geneesheren besliste op 14 december 2013 om dit voortaan toe te laten, weliswaar onder strikte voorwaarden. f i s c a l i t e i t De arts moet aan de hand van de statuten aan de Provinciale Raad aantonen dat aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan: de vruchtgebruiker is steeds een arts; de naakte eigenaar is een natuurlijk persoon; elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is ontegensprekelijk verboden; alle lidmaatschapsrechten gelden uitsluitend voor de vruchtgebruiker; de naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten; indien de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker; als bij overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom verkrijgt, moet hij onmiddellijk de aandelen overlaten aan een arts of het doel van de vennootschap wijzigen. Marc Gielis, Belastingconsulent bij Bank J.Van Breda & C eigendom houdt. Ook sommige familiale planningen zijn mogelijk, maar wanneer u de aandelen aan uw kinderen schenkt met voorbehoud van het vruchtgebruik dan verliest u het tarief van 15%. Dus een successieplanning met voorbehoud van vruchtgebruik kan hier wel eens een kostenverhogend effect geven. Waarom zou u schenken met voorbehoud van vruchtgebruik? De fiscaliteit is een terugkerend argument, want u kan de aandelen schenken aan een tarief van 0%. Maar een successieplanning houdt veel meer in dan een fiscale besparing. Velen voelen de successierechten aan als een onrechtvaardige belasting. We merken ook dat de successierechten niet altijd in hun juiste context geplaatst worden. Zonder fiscaal nadelig huwelijkscontract kan een echtpaar tot euro per kind nalaten met een aanvaardbare belastingdruk (< 8%). Ervaring leert dat technieken om deze belastingdruk verder te verminderen vaak meer nadelen dan voordelen inhouden. Opgelet: roerende voorheffing Wie een dividend onttrekt aan zijn vennootschap betaalt nog roerende voorheffing. Deze bedraagt in principe 25% maar het kan ook aan 15%. Een van de voorwaarden hiervoor is dat u de aandelen ononderbroken in volle Mijn conclusie Een schenking van de aandelen van een artsenvennootschap zou de belastingdruk in het kader van successieplanning weliswaar kunnen drukken, maar: de voorwaarden dienen streng gerespecteerd te worden. successieplanning is niet enkel een fiscale materie en bovendien blijkt het vaak niet nodig. Hierbij is het wellicht verstandiger om voorrang te geven aan het behoud van uw vermogen om blijvend te kunnen voorzien in een aanvullend inkomen voor levensonderhoud en latere kosten van verzorging. het zorgt voor het verlies van de verlaagde roerende voorheffing op dividenduitkeringen. i Meer weten? Uw account manager geeft u graag advies. mei 2014 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 7

8 p o r t r e t Isabel Rogiers, spoedarts in het AZ Middelares in Gent De 5 waarden van Isabel Rogiers m i j n activiteit m i j n pa s s i e Naam: Isabel Rogiers ( 1975) Activiteit: Spoedarts Verwezenlijkingen: Tijdens haar huisartsenstage draaide Isabel Rogiers mee op de spoedafdeling, waar ze besefte dat daar haar ware roeping lag. Ondertussen werkt ze al 13 jaar als spoedarts, eerst in Oostende en sinds drie jaar in het AZ Maria Middelares in Gent. "Drukte mag nooit een alibi zijn voor nonchalance." 1. Werksfeer Op de spoeddienst werk je als team. Je moet respect hebben voor iedereen en luisteren naar elkaars mening. Om een spoeddienst aangenaam te maken, moet je zelf actief bijdragen aan de sfeer. Dat probeer ik door goed te communiceren, een babbeltje te slaan en ook op drukke momenten vriendelijk te blijven. 2. Enthousiasme Iedere dag is een nieuwe en we zien wel wat hij brengt. Ik ben altijd positief ten opzichte van patiënten en collega s. Enthousiasme werkt aanstekelijk. 3. Relativeren Dat probeer ik zowel met de goede als de slechte dingen te doen. Als ik iets ergs meemaak, praat ik er thuis over, zodat ik de zaken eens door andermans ogen kan bekijken. Ook spoedartsen onder elkaar zijn altijd heel toegankelijk voor dergelijke gesprekken. Door veel leed te zien, leer ik genieten van de kleine dingen. 4. Rust Elke patiënt heeft een vorm van angst. Het is belangrijk om de tijd te nemen om patiënten gerust te stellen. Drukte mag nooit een alibi zijn voor nonchalance. Ook al heb je 15 patiënten tegelijk, dan nog moet je rust brengen in de chaos. 5. Patiëntencontact Ik pas mijn woordgebruik aan mijn patiënten aan. Zo kunnen ze mijn denkproces volgen en zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk. Je moet aan hetzelfde zeel trekken. Bank J.Van Breda & C NV Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, tel BTW BE , RPR Antwerpen, FSMA A Ver. uitg.: Eindredactie: Bank J.Van Breda & C respecteert uw privacy. Uw gegevens werden opgenomen in ons bestand om u te informeren over onze diensten en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie Bank J.Van Breda & C contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer. 8 Bank J.Van Breda & C In de praktijk mei 2014

Bij de zaak. Volg de laatste evoluties

Bij de zaak. Volg de laatste evoluties Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers mei 2014 Expertise: kredietstrategie op uw maat Sinds de nieuwe wet op de kmo-financiering, moet u kredietaanvragen nog meer documenteren. Hier leest u wat

Nadere informatie

In de praktijk. i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek

In de praktijk. i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2015 Expertise: beleggen in 2015 Wat ook het economische klimaat is, Bank J.Van Breda en C stippelt samen met u een strategie uit om toch voldoende

Nadere informatie

Bij de zaak. Plan uw toekomst vandaag

Bij de zaak. Plan uw toekomst vandaag Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers september 2013 Opinie: Ons pensioenstelsel onder vuur We worden steeds ouder en de vergrijzingskost loopt op. Hoelang kunnen we dit nog blijven betalen? Hoe

Nadere informatie

In de praktijk. U gaat met vakantie? Bekijk onze checklist

In de praktijk. U gaat met vakantie? Bekijk onze checklist In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen juni 2013 Expertise: goede keuzes voor uw successieplanning Beleggings- en overlijdensverzekeringen zijn handige hulpmiddelen om uw successieplanning

Nadere informatie

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel! In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

Bij de zaak. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

Bij de zaak. Vertrouwen in 2014? Wij wel! Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische update.

Nadere informatie

In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013

In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013 Drie hoekstenen voor krediet De kredietportefeuille van uw bank bleef ook tijdens de crisis gestaag groeien, zonder grote terugvallen. Wim

Nadere informatie

Bij de zaak. i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek

Bij de zaak. i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers januari 2015 Expertise: beleggen in 2015 Wat ook het economische klimaat is, Bank J.Van Breda en C stippelt samen met u een strategie uit om toch voldoende

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2015. > Pagina 2. > Ortwin Boone, Verantwoordelijke vrije beroepen. > Pagina 4.

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2015. > Pagina 2. > Ortwin Boone, Verantwoordelijke vrije beroepen. > Pagina 4. In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2015 Expertise: ban cash, win tijd We evolueren naar een casharme samenleving en daar heeft u baat bij: het is niet enkel veiliger, u wint er

Nadere informatie

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen maart 2013 U wordt arts: wat nu? Bij Bank J.Van Breda & C zijn we gespecialiseerd in uw sector en staan we klaar om u zowel professioneel als privé

Nadere informatie

Bij de zaak. Nieuwsbrief enkel voor ondernemers april 2015. > Pagina 2. > Peter Van Dessel, Verantwoordelijke ondernemers. > Pagina 4.

Bij de zaak. Nieuwsbrief enkel voor ondernemers april 2015. > Pagina 2. > Peter Van Dessel, Verantwoordelijke ondernemers. > Pagina 4. Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers april 2015 Expertise: ban cash, win tijd We evolueren naar een casharme samenleving en daar heeft u baat bij: het is niet enkel veiliger, u wint er bovendien

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie