In de praktijk. Volg de laatste evoluties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de praktijk. Volg de laatste evoluties"

Transcriptie

1 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen mei 2014 Expertise: kredietstrategie op uw maat Sinds de nieuwe financieringswet, moet u krediet-aanvragen nog meer documenteren. Hier leest u wat belangrijk is bij uw aanvraag. Pagina 2 Volg de laatste evoluties Maakt u gebruik van big data? Ziet u dit als een bedreiging of als een opportuniteit? Weet u precies hoe collega s dit actief gebruiken voor hun praktijk? Hoe dan ook: we stellen u de interessante mogelijkheden voor van het gebruik van big data. Verder belichten we onze nieuwe Business deposit rekening, specifiek gericht op vennootschappen. Ten slotte kaderen we de recente financieringswet. Kredietverlening wordt hierdoor ook voor vrije beroepen transparanter, maar de administratieve verplichtingen nemen ook toe. Openheid en dialoog blijven alleszins primeren in onze kredietstrategie. Bank J.Van Breda & C houdt vast aan haar beproefde waarden: een persoonlijke aanpak en een langetermijnvisie. Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Verantwoordelijke vrije beroepen Opinie: big data - ook voor u? Dirk Broeckx, apotheker en trainer-consultant bij het Instituut voor Farmaceutische Bedrijfskunde (IFB), is een grote voorstander van het gebruik van big data in de zorgsector. Hij vertelt wat u er allemaal mee kan verwezenlijken. Pagina 4 Vraag & antwoord: wat is de nieuwe Business deposit rekening? Deze flexibele spaarrekening voor professioneel gebruik verruimt uw rendementsmogelijkheden. Pagina 6 Portret: de 5 waarden van Isabel Rogiers Het geduld, enthousiasme en relativeringsvermogen van spoedarts Isabel Rogiers straalt af op haar collega s en patiënten. Pagina 8

2 e x p e r t i s e Wim Vissers, Verantwoordelijke kredietonderzoek bij Bank J.Van Breda & C Kredietverlening steunt Belgische economie Kredieten Groei Wetgeving Bij Bank J.Van Breda & C is er geen sprake van kredietschaarste. Ook in 2013 groeide onze kredietportefeuille met 6% tot circa 3 miljard euro. De kredietverlening steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte investerings en groeiprojecten mogelijk blijft, zelfs in een moeilijke financieel-economische omgeving. Wim Vissers legt uit wat van belang is bij een kredietaanvraag Dankzij de instroom van deposito s van onze cliënten en ons hoog eigen vermogen van meer dan 10% van ons balanstotaal, kunnen we ook vandaag nieuwe kredieten blijven verlenen. Meer dan 80% van het spaargeld van cliënten wordt bij ons uitstekend gespreid in een portefeuille met kredieten aan opnieuw ondernemers en vrije beroepen. Zo is uw bank niet alleen een veilige haven voor uw spaargeld, maar steunen wij ook uw praktijk of vennootschap en daardoor de groei van de Belgische economie Kredietverlening (links) en deposito's (rechts) groeien bij uw bank in evenwicht (in mio euro). 2 Bank J.Van Breda & C In de praktijk mei

3 Drie parameters voor uw kredietaanvraag Een persoonlijke aanpak staat voorop. Wij baseren onze kredietbeslissingen niet enkel op cijfers, maar op uw hele verhaal, dat we via een gesprek overlopen. We gaan met u in dialoog en vragen u uw kredietaanvraag uitvoerig te documenteren. Drie parameters zijn belangrijk. 1. Professionaliteit Laat ons weten wat uw professionele achtergrond is. Zowel uw opleiding als eerdere (werk)ervaringen en realisaties zijn hier van tel. Schets uitvoerig hoe u uw eigen toekomstige professionele carrière ziet evolueren. 2. Terugbetalingscapaciteit U legt een financieel plan voor, waarmee u aantoont dat u het krediet kan terugbetalen. Dit plan moet toestaan dat u ook voor uzelf voldoende middelen opzijzet. Niet alleen om ervan te leven, maar ook om systematisch te kunnen sparen of beleggen om uw persoonlijk doel op lange termijn te realiseren. 3. Eigen vermogen Voldoende eigen vermogen is belangrijk om eventuele tegenslagen op te vangen bij bv. onverwachte waardeverminderingen van de activa van uw vennootschap of tegenvallende conjunctuur. Een eventueel tekort aan eigen vermogen moet worden opgevangen met aanvullende waarborgen, hoewel deze nooit doorslaggevend zijn voor een krediettoekenning. Onze gespecialiseerde kredietbeheerders onderzoeken uw aanvraag heel grondig. We bezorgen u zo snel mogelijk een voorstel op maat tegen een correcte en transparante kostprijs. "Al onze kredieten steunen de reële Belgische economie." i Meer weten? Spreek erover met uw account manager. Nieuwe wetgeving ook voor vrije beroepen: het belang van transparante dialoog Met het oog op een betere samenwerking tussen kmo s en banken werd eind 2013 een wet gepubliceerd die sinds maart 2014 volledig in werking is. De grote krachtlijnen van deze wet bestaan uit: 1. Beperking van de kost bij vervroegde terugbetaling van nieuwe investeringskredieten tot een miljoen euro. Voor kredieten tot een miljoen euro afgesloten na 10 januari 2014 zal de wederbeleggingsvergoeding maximaal zes maanden contractuele intrest bedragen. De berekening van de wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling van een krediet wijkt bij onze bank al vele jaren af van de gangbare marktpraktijken. Dat komt doordat we nooit willen verdienen aan deze transactie, maar enkel onze reële schade doorrekenen. De winstmarge op het krediet laten we vallen. Let op: ondanks deze correcte berekening kan in het huidig klimaat van lage rentes ook de reële kostprijs hoog zijn om een krediet vervroegd af te betalen. 2. Een wederzijdse informatieplicht: De bank moet de kredietnemer altijd de meest gepaste kredietvorm voor zijn investeringsbehoefte voorstellen. De ondernemer moet voldoende informatie verstrekken zodat de bank de kredietbehoefte en het kredietrisico grondig kan analyseren en vervolgens een optimaal kredietvoorstel kan formuleren. Bij het definitieve kredietaanbod moet de bank een begeleidend gestructureerd document toevoegen met de belangrijkste elementen van het krediet. Zo kan de kredietnemer de voorstellen van verschillende banken vlot vergelijken. Indien de bank een krediet weigert, moet ze dit uitvoerig motiveren. Conclusie: door onze persoonlijke aanpak en transparante communicatie passen we deze principes al vele jaren toe. Als cliënt moet u uw kredietaanvraag in de toekomst nog beter documenteren, maar we staan klaar om u daarbij te helpen. mei 2014 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 3

4 o p i n i e m a k e r Dirk Broeckx, apotheker en trainer-consultant bij het Instituut voor Farmaceutische Bedrijfskunde (IFB) Big data: ook voor de zorgsector Technologie Data Zorg Big data is het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden gegevens uit de praktijk. In de bedrijfswereld is het gebruik al populair. Ook de medische sector zou big data kunnen gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Apotheker Dirk Broeckx praat enthousiast over mogelijke toepassingen. Dirk Broeckx: Om big data te benutten, hebt u een softwareplatform nodig waarop gegevens verzameld worden en competente mensen die ze analyseren. Sectorale samenwerking is dus noodzakelijk: u deelt de kosten en meer gegevens betekent ook meer analysemogelijkheden. Drie nuttige toepassingen in de medische sector DB: Het opslaan en delen van gezondheidsgegevens van individuele patiënten via ehealth zit in de lift. Die uitwisseling is strikt beperkt tot het zorgteam rond de patiënt. Weinig mensen realiseren zich dat er al een 60-tal Belgische ehealth-diensten actief zijn. De overheid wil over drie à vijf jaar van ehealth de norm maken. "Het kleine risico op privacyproblemen weegt niet op tegen de gezondheidswinst." Wanneer we patiëntengegevens anoniem maken en verzamelen om ze te analyseren, spreken we van big data. Ik zie drie mogelijkheden om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 1. Wetenschappelijke doeleinden DB: Wetenschappelijk onderzoek kan veel makkelijker gebeuren wanneer we anonieme patiëntengegevens uit diverse bronnen combineren. Zo kan u bijvoorbeeld therapieën onderling vergelijken en sneller nevenwerkingen opsporen. Andere landen staan al veel verder. Willen we onze leiderspositie op het vlak van klinisch onderzoek behouden, dan moeten we veel meer patiëntengegevens gebruiken. We moeten daarbij duidelijk uitleggen hoe dit veilig kan gebeuren, zodat mensen vertrouwen krijgen en begrijpen hoe belangrijk dit is. 2. Populatiemanagement DB: Door de vergrijzing gaan we handen en geld tekortkomen, dus 4 Bank J.Van Breda & C In de praktijk mei 2014

5 moeten we efficiënter werken. Wanneer zorgverstrekkers lokaal een analyse van populatiegegevens krijgen, kunnen ze de beschikbare middelen efficiënter inzetten voor de meest kwetsbare groepen. De data van de ziekenfondsen zouden hiervoor al meteen een nuttige informatiebron kunnen zijn. Reumatologen gebruiken bijvoorbeeld hun esafe digitaal platform met patiëntengegevens om na te gaan welke patiënten door welke behandeling geholpen zijn en zo hun medicatiegebruik te verfijnen. In België staat populatiemanagement nog in zijn kinderschoenen. De nodige cultuurverandering zal op gang komen, wanneer de lokale netwerken van zorgverstrekkers meer structuur krijgen en de voordelen zichtbaar worden. 3. Benchmarking van individuele prestaties DB: Het is niet de gewoonte in de gezondheidszorg om individuele prestaties te vergelijken. Ons aan elkaar spiegelen is nodig als we de kwaliteit van de zorg systematisch willen verbeteren. Elke sector zal zelf kwaliteitsindicatoren moeten vastleggen op het vlak van infrastructuur, processen en resultaten. Voor die laatste heb je patiëntengegevens nodig. Maar ook hier is een fundamentele cultuurverandering nodig: wie minder goed scoort, moet complexloos kunnen leren van wie betere resultaten boekt. Zo krijgen patiënten overal de best mogelijke zorg. Benchmarken moet je zelf doen. Anders zullen consumentenorganisaties of patiënten het via internet sowieso doen: op beoordelen patiënten nu al hun medicatie. Privacy verzekerd DB: De overheid doet enorme inspanningen om de patiëntengegevens te beschermen en de beveiliging van ehealth zit goed in elkaar. Bovendien zijn zorgverstrekkers voldoende vertegenwoordigd in het beheer. Bij het gebruik van patiëntengegevens garandeert de privacycommissie dat er geen individuele gegevens doorsijpelen. Ik hoor veel vragen over privacy, terwijl we nauwelijks effectieve inbreuken vaststellen. Het beperkte risico op problemen weegt trouwens niet op tegen de gezondheidswinst en het aantal levens dat we kunnen redden. Vooral mentale barrières DB: In de Belgische medische sector zijn big data nog niet ingeburgerd om verschillende redenen: We hebben een cultuur van individuele zorg voor patiënten. Beroepsgeheim en privacy zijn nog vaak een mentale barrière om gegevens te delen. Ziekenfondsen beschikken over alle gegevens van de terugbetaling van elke soort zorg. Maar het fundamentele wantrouwen tussen hen en de zorgverstrekkers lijkt een onoverkomelijke hindernis voor samenwerking. Farmabedrijven zouden big data heel goed kunnen gebruiken, maar de weerstand omwille van hun commerciële doeleinden vormt een obstakel. Nood aan cultuurverandering DB: Ik pleit ervoor dat alle beroepsgroepen geld en mensen vrijmaken om een actieve rol te spelen bij de uitbouw van ehealth en big data. Mensen met praktijkervaring moeten bepalen welke gegevens we nodig hebben en wat we ermee kunnen doen. Diezelfde mensen kunnen in hun eigen sector een cultuurverandering teweegbrengen. De overheid en de media moeten de mogelijkheden van big data uitleggen en het publieke debat openen. Ik ben heel hoopvol dat dit gaat lukken. Het esafe systeem van reumatologen toont aan wat je met big data kan doen wanneer een beroepsgroep zelf de koe bij de horens vat. 3 x meer met big data 1. Wetenschappelijk onderzoek vergemakkelijken. 2. Efficiëntere zorg voor specifieke populaties. 3. Benchmarken van eigen resultaten en leren van elkaar. V o o r u g e l e z e n De tweede helft van de digitale revolutie Digitaal is het nieuwe normaal van Peter Hinssen toont waar we de komende decennia op het vlak van IT naartoe gaan. Voor twintigers is digitaal werken normaal, want ze hebben nooit anders gekend. Schrik voor het onbekende en onwetendheid over wat ons te wachten staat, zijn waarschijnlijk de grootste vijanden voor wie de dertig voorbij is. Hinssen reikt een reeks blauwdrukken aan die inzicht en betekenis geven. Schetsen, schema s en heldere voorbeelden tonen heel begrijpelijk hoe IT ons leven verandert en kan verbeteren. Digitaal is het nieuwe normaal De revolutie is begonnen Peter Hinssen, Lannoo ISBN Win dit boek Stuur voor zaterdag 31 mei een met als onderwerp Het nieuwe normaal naar Vermeld uw voornaam, naam en adres! Een onschuldige hand zal 10 winnaars uitloten. Zij krijgen het boek in de maand juni bezorgd op het adres vermeld in de . Eén deelname per persoon en per adres. mei 2014 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 5

6 v r a a g & a n t w o o r d Hedwig Van Reusel, Specialist betalingsverkeer en deposito s bij Bank J.Van Breda & C Wat is de nieuwe Business deposit rekening? Een spaarboekje voor uw vennootschap De gulden middenweg De Business deposit rekening is ideaal voor wie in tijden van onzekerheid een buffer wil aanleggen. U kan rendement opbouwen en toch uw geld opnemen wanneer u wil. Al is het natuurlijk het voordeligst om uw geld zes maanden op de rekening te laten staan, zodat u geniet van de getrouwheidspremie. De Business deposit rekening valt onder de depositobeschermingsregel. "Een flexibel spaarproduct voor uw professionele liquiditeiten." Wij adviseren deze rekening in combinatie met een zicht- en termijnrekening. Via uw zichtrekening organiseert u uw dagelijkse werking. Op uw Business deposit rekening plaatst u geld dat u minstens zes maanden niet nodig hebt. Geld dat u tot twaalf maanden kan missen, zet u beter op een termijnrekening. Bij een termijnrekening krijgt u doorgaans een hoger tarief, maar uw geld is niet binnen handbereik zoals bij de Business deposit rekening. Op elk moment beschikbaar U kan uw geld op eender welk moment overschrijven naar een andere rekening van Bank J.Van Breda & C. U kan de rekening ook gebruiken als huurwaarborgrekening of koppelen aan uw termijndossier. Aangezien de Business deposit rekening geen zichtrekening is, zijn cashverrichtingen, debet- of creditcheques, betaalkaarten, domiciliëringen en doorlopende opdrachten niet mogelijk. Fiscaliteit De Business deposit rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening: u betaalt vanaf de eerste euro intrest een roerende voorheffing van 25%. Een vennootschap kan de roerende voorheffing wel verrekenen met de vennootschapsbelasting. i Hebt u vragen? Uw account manager staat klaar met advies. Opbrengst Basisrente: jaarlijks uitbetaald op 1 januari. De basisrente kan altijd gewijzigd worden. De huidige basisrentes zijn: 1ste schijf van 0 tot euro: 0,30% 2de schijf van ,01 tot euro: 0,40% 3de schijf vanaf ,01 euro: 0,10% + Getrouwheidspremie: semestrieel uitbetaald op 1 januari en 1 juli. U krijgt een getrouwheidspremie op het bedrag dat u zes kalendermaanden ononderbroken op de rekening laat staan. Het percentage van de premie is gegarandeerd voor zes kalendermaanden vanaf de dag van de storting of het begin van een nieuwe verwervingsperiode. Op 16 april bedroeg deze premie 0,30% op jaarbasis. 6 Bank J.Van Breda & C In de praktijk mei 2014

7 Aandelen van een artsenvennootschap schenken Sinds kort is het mogelijk om de naakte eigendom van een artsenvennootschap weg te schenken aan een niet-arts in het kader van familiale vermogensplanning. De Nationale Raad van de Orde van geneesheren besliste op 14 december 2013 om dit voortaan toe te laten, weliswaar onder strikte voorwaarden. f i s c a l i t e i t De arts moet aan de hand van de statuten aan de Provinciale Raad aantonen dat aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan: de vruchtgebruiker is steeds een arts; de naakte eigenaar is een natuurlijk persoon; elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is ontegensprekelijk verboden; alle lidmaatschapsrechten gelden uitsluitend voor de vruchtgebruiker; de naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten; indien de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker; als bij overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom verkrijgt, moet hij onmiddellijk de aandelen overlaten aan een arts of het doel van de vennootschap wijzigen. Marc Gielis, Belastingconsulent bij Bank J.Van Breda & C eigendom houdt. Ook sommige familiale planningen zijn mogelijk, maar wanneer u de aandelen aan uw kinderen schenkt met voorbehoud van het vruchtgebruik dan verliest u het tarief van 15%. Dus een successieplanning met voorbehoud van vruchtgebruik kan hier wel eens een kostenverhogend effect geven. Waarom zou u schenken met voorbehoud van vruchtgebruik? De fiscaliteit is een terugkerend argument, want u kan de aandelen schenken aan een tarief van 0%. Maar een successieplanning houdt veel meer in dan een fiscale besparing. Velen voelen de successierechten aan als een onrechtvaardige belasting. We merken ook dat de successierechten niet altijd in hun juiste context geplaatst worden. Zonder fiscaal nadelig huwelijkscontract kan een echtpaar tot euro per kind nalaten met een aanvaardbare belastingdruk (< 8%). Ervaring leert dat technieken om deze belastingdruk verder te verminderen vaak meer nadelen dan voordelen inhouden. Opgelet: roerende voorheffing Wie een dividend onttrekt aan zijn vennootschap betaalt nog roerende voorheffing. Deze bedraagt in principe 25% maar het kan ook aan 15%. Een van de voorwaarden hiervoor is dat u de aandelen ononderbroken in volle Mijn conclusie Een schenking van de aandelen van een artsenvennootschap zou de belastingdruk in het kader van successieplanning weliswaar kunnen drukken, maar: de voorwaarden dienen streng gerespecteerd te worden. successieplanning is niet enkel een fiscale materie en bovendien blijkt het vaak niet nodig. Hierbij is het wellicht verstandiger om voorrang te geven aan het behoud van uw vermogen om blijvend te kunnen voorzien in een aanvullend inkomen voor levensonderhoud en latere kosten van verzorging. het zorgt voor het verlies van de verlaagde roerende voorheffing op dividenduitkeringen. i Meer weten? Uw account manager geeft u graag advies. mei 2014 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 7

8 p o r t r e t Isabel Rogiers, spoedarts in het AZ Middelares in Gent De 5 waarden van Isabel Rogiers m i j n activiteit m i j n pa s s i e Naam: Isabel Rogiers ( 1975) Activiteit: Spoedarts Verwezenlijkingen: Tijdens haar huisartsenstage draaide Isabel Rogiers mee op de spoedafdeling, waar ze besefte dat daar haar ware roeping lag. Ondertussen werkt ze al 13 jaar als spoedarts, eerst in Oostende en sinds drie jaar in het AZ Maria Middelares in Gent. "Drukte mag nooit een alibi zijn voor nonchalance." 1. Werksfeer Op de spoeddienst werk je als team. Je moet respect hebben voor iedereen en luisteren naar elkaars mening. Om een spoeddienst aangenaam te maken, moet je zelf actief bijdragen aan de sfeer. Dat probeer ik door goed te communiceren, een babbeltje te slaan en ook op drukke momenten vriendelijk te blijven. 2. Enthousiasme Iedere dag is een nieuwe en we zien wel wat hij brengt. Ik ben altijd positief ten opzichte van patiënten en collega s. Enthousiasme werkt aanstekelijk. 3. Relativeren Dat probeer ik zowel met de goede als de slechte dingen te doen. Als ik iets ergs meemaak, praat ik er thuis over, zodat ik de zaken eens door andermans ogen kan bekijken. Ook spoedartsen onder elkaar zijn altijd heel toegankelijk voor dergelijke gesprekken. Door veel leed te zien, leer ik genieten van de kleine dingen. 4. Rust Elke patiënt heeft een vorm van angst. Het is belangrijk om de tijd te nemen om patiënten gerust te stellen. Drukte mag nooit een alibi zijn voor nonchalance. Ook al heb je 15 patiënten tegelijk, dan nog moet je rust brengen in de chaos. 5. Patiëntencontact Ik pas mijn woordgebruik aan mijn patiënten aan. Zo kunnen ze mijn denkproces volgen en zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk. Je moet aan hetzelfde zeel trekken. Bank J.Van Breda & C NV Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, tel BTW BE , RPR Antwerpen, FSMA A Ver. uitg.: Eindredactie: Bank J.Van Breda & C respecteert uw privacy. Uw gegevens werden opgenomen in ons bestand om u te informeren over onze diensten en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie Bank J.Van Breda & C contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer. 8 Bank J.Van Breda & C In de praktijk mei 2014

Bij de zaak. Volg de laatste evoluties

Bij de zaak. Volg de laatste evoluties Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers mei 2014 Expertise: kredietstrategie op uw maat Sinds de nieuwe wet op de kmo-financiering, moet u kredietaanvragen nog meer documenteren. Hier leest u wat

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier januari-februari 2014 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FISCALE MAXIMA 2014 Elk

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voor elke behoefte een krediet dat bij u past U plant een belangrijke aankoop of u wordt geconfronteerd met een onverwachte uitgave? En u beschikt

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

Lening op afbetaling. kredieten

Lening op afbetaling. kredieten Lening op afbetaling kredieten Een krediet voor uw projecten, voor uw dromen Het kan al vanaf 1.250 EUR BNP Paribas Fortis vindt u altijd een Lening op afbetaling op maat van uw persoonlijke behoeften

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Beroepsvereniging van het Krediet

Beroepsvereniging van het Krediet Beroepsvereniging van het Krediet Principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken 1. Inleiding Kredieten geven de kredietnemer de mogelijkheid om goederen

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Grote kantoren hebben specialist

Grote kantoren hebben specialist "Waar koopt u best uw spaar-en beleggingsproducten? Kies de financieel adviseur die best bij u past. Netto zet de sterke en zwakke punten van de verschillende financiële tussenpersonen voor u op een rijtje."

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

ABR groep. Vaar veilig de toekomst tegemoet met uw kompasplan

ABR groep. Vaar veilig de toekomst tegemoet met uw kompasplan Vaar veilig de toekomst tegemoet met uw kompasplan Wie zijn we? ABR Groep heeft meer dan 50 jaar ervaring in bank en verzekeringen. Wij zijn een hechte ploeg van 3 stuurmannen en 7 ervaren matrozen. We

Nadere informatie

raad naar mensenmaat

raad naar mensenmaat raad naar mensenmaat bescherming financiële risico s goed inschatten U wilt uw inkomen zo goed mogelijk beschermen. U wilt het optimaliseren. En u wilt zoveel mogelijk overhouden van wat u verdient. Maar

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Een actief activa-passiva beheer in de KMO

Een actief activa-passiva beheer in de KMO Een actief activa-passiva beheer in de KMO sprekers Activa beheer : Gerrit Van Daele, prof Ugent Passiva beheer : Lennert Cooreman, business banker, BKCP bank Activa beheer Welke activa? Alle vorderingen

Nadere informatie

In de praktijk. Een sterke start

In de praktijk. Een sterke start In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen juni 2014 Expertise: ontdek onze nieuwe informaticatechnologieën Klantvriendelijkheid en gebruiksgemak staan centraal bij de ontwikkeling van onze nieuwe

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Deutsche Bank Speciaal dossier

Deutsche Bank Speciaal dossier Deutsche Bank Speciaal dossier Alles wat u moet weten over de hervorming van het spaarboekje Inhoudstafel De hervorming van de gereglementeerde spaarrekening in 9 punten Inleiding...3 1. Geen voorwaarden

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Verzekerd Doel laat u toe om een analyse te maken, die volgende features omvat :

Verzekerd Doel laat u toe om een analyse te maken, die volgende features omvat : Verzekerd Doel Distriplan ontwikkelt sinds 1985 software pakketten voor financiële planning op de Belgische markt. Het is een gamma van flexibele, gebruiksvriendelijke en gespecialiseerde software waarbij

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

In de praktijk. Wist u dat?

In de praktijk. Wist u dat? In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen december 2015 Expertise: Van Breda Advisory adviseert u Sinds oktober geven vijf experts, verspreid over België, u onafhankelijk, gespecialiseerd advies

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

e-privacy in België: werk aan de e-winkel?

e-privacy in België: werk aan de e-winkel? PRIVACY PAPER NR. 1. e-privacy in België: werk aan de e-winkel? De bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Belgische websites. Prof. dr. Michel Walrave K.U. Leuven - Communicatiewetenschap Eerste

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

In de praktijk. U gaat met vakantie? Bekijk onze checklist

In de praktijk. U gaat met vakantie? Bekijk onze checklist In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen juni 2013 Expertise: goede keuzes voor uw successieplanning Beleggings- en overlijdensverzekeringen zijn handige hulpmiddelen om uw successieplanning

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom!

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! Betaal minder belastingen! Wilt u minder belastingen betalen? Wat een vraag. Als zelfstandige hebt u er alle voordeel bij om uw belastingen vooraf te betalen.

Nadere informatie

Principes om op verantwoorde wijze consumentenen hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken

Principes om op verantwoorde wijze consumentenen hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken Principes om op verantwoorde wijze consumentenen hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken 1 2 Kredieten geven de kredietnemer de mogelijkheid om goederen en diensten te verwerven of investeringen

Nadere informatie

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij?

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? 1 Inhoud Inleiding... 3 Sparen... 3 A. Waarom wel?... 3 B. Waarom niet?... 4 Beleggen... 4 A. Waarom wel?... 4 B. Waarom niet?... 5 Besluit:

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING SERVICEFLATS INVEST (SFI) WORDT CARE PROPERTY INVEST (CP INVEST) - AANDELEN WORDEN GESPLITST MET EEN RATIO VAN 1:1.000 Vandaag, 19 maart 2014, heeft Serviceflats

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas Overweegt u om, al dan niet op verzoek van uw arts, deel te nemen aan een klinische studie? Het is belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Bij de zaak. Wist u dat? i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek.

Bij de zaak. Wist u dat? i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers december 2015 Expertise: Van Breda Advisory adviseert u Sinds oktober geven vijf experts, verspreid over België, u onafhankelijk, gespecialiseerd advies over

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie