Retail- en Private-bankverzekeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Retail- en Private-bankverzekeren"

Transcriptie

1 28 Retail- en Private-bankverzekeren Aandeel in de groepswinst (2004) 33,1% Het activiteitsdomein Retail- en Private-bankverzekeren omvat de activiteiten van de bankkantoren, agenten en makelaars, inclusief de elektronische kanalen, die zich richten op particulieren, zelfstandigen en lokale ondernemingen (retailbankverzekeren) en op de vermogende cliënten (private-bankverzekeren). Bijdrage tot het resultaat Retail- en Private-bankverzekeren Andere activiteitsdomeinen Rendement op toegewezen eigen vermogen 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 17,4% ,0% 2004 De bijdrage van Retail- en Private-bankverzekeren tot de geconsolideerde winst (inclusief derden) bedroeg 582 miljoen euro in 2004, een stijging van 19% ten opzichte van het jaar daarvoor. Hierdoor tekent dit activiteitsdomein voor 33% van de groepswinst (44% in 2003) en behaalt het een rendement op toegewezen eigen vermogen van 19% (17% in 2003). Dat toegewezen eigen vermogen steeg tot 3,1 miljard euro en vertegenwoordigde 30% van het groepsvermogen. In het bankbedrijf stegen de bruto-opbrengsten in 2004 met ongeveer 4%. De stijging is onder meer te situeren bij de provisie-inkomsten (onder meer uit verzekeringen, als resultante van het opvoeren van de verkoopsinspanningen voor verzekeringen in de bankkantoren, en ook uit vermogensbeheer en betalingsverkeer). Door de volgehouden kostenbesparingen, daalden de kosten van het domein retailbankieren voor het derde jaar op rij (in 2004 met ongeveer 2%). Dit leidde ertoe dat het exploitatieresultaat van de retailbankactiviteiten in 2004 zo n 23% hoger lag dan in Het jaar 2004 was op het stuk van kredietverliezen een bijzonder goed jaar, wat onder meer ook bij de retailkredieten tot uiting komt, met een kredietverliesratio van nauwelijks 9 basispunten (op risicogewogen activa). Samen met de stijging van de belastingen (overeenkomstig het toegenomen resultaat van dit activiteitsdomein), leidde dit tot een winstbijdrage van de retailbankactiviteiten van 343 miljoen euro, of een derde meer dan het jaar daarvoor. Het rendement op het aan de retailbankactiviteiten toegewezen eigen vermogen steeg hierdoor van 14% tot 17%.

2 K&H Magic Cure-programma in Hongarije Zorg is een kernwaarde voor K&H: aandacht voor de mens en goede relaties met cliënten en de bredere omgeving. In het K&H Magic Cure-programma betaalde K&H aanzienlijke bijdragen voor de aankoop van medische apparatuur voor kinderziekenhuizen of kinderafdelingen van ziekenhuizen. Daarnaast zorgde K&H ook in de ziekenhuizen voor kinderanimatie met geschenkjes en poppenspel. 29 Bijdrage tot het resultaat (In miljoenen euro) Verschil Bankbedrijf Bruto-opbrengsten* 1 923, ,1 3,9% Algemene beheerskosten , ,3-1,9% Waardeverminderingen en voorzieningen -66,2-31,4-52,6% Belastingen -122,4-177,5 45,1% Overige 0,0 0,0 - Winstbijdrage 260,3 342,9 31,7% Winstbijdrage, deel van de groep 260,0 343,4 32,1% Risicogewogen activa , ,7 7,7% Toegewezen eigen vermogen 1 947, ,2 7,5% Aandeel in de groepswinst 23,2% 19,5% - Kostendruk 76,7% 72,4% - Rendement op toegewezen eigen vermogen 13,5% 16,9% - Verzekeringsbedrijf Netto verdiende premies 2 958, ,5 37,8% Netto technische lasten , ,8 40,9% Beleggingsopbrengsten en -lasten 552,2 574,8 4,1% Algemene beheerskosten -364,8-398,9 9,4% Niet-recurrente en uitzonderlijke resultaten -44,1 25,8 - Belastingen -24,7-70,6 - Overige -35,4-7,3-79,2% Winstbijdrage 230,5 239,4 3,8% Winstbijdrage, deel van de groep 230,1 239,0 3,9% Toegewezen eigen vermogen 892, ,0 16,7% Aandeel in de groepswinst 20,6% 13,6% - Gecombineerde ratio 93,1% 92,8% - Rendement op toegewezen eigen vermogen 25,8% 23,0% - Totaal Winstbijdrage 490,8 582,3 18,6% Winstbijdrage, deel van de groep 490,1 582,5 18,9% Toegewezen eigen vermogen 2 839, ,2 10,4% Aandeel in de groepswinst 43,8% 33,1% - Rendement op toegewezen eigen vermogen 17,4% 19,0% - * De bruto-opbrengsten omvatten voornamelijk de opbrengsten uit deposito s en kredieten, uit beleggingsproducten en uit binnenlands betalingsverkeer. Verder ook renteopbrengsten van het toegewezen eigen vermogen.

3 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzeker Bankkantoren en agentschappen in België ( ) Retail Private Bedrijven Totaal banking Bankkantoren KBC Bank CBC Banque * 113 Agentschappen Centea KBC Verzekeringen * Succursales, voor zowel retail- als bedrijvencliënten. 30 In het retailverzekeringsbedrijf stegen de premie-inkomsten met 38%. De stijging van de premie-inkomsten bij de schadeverzekeringen bedroeg 7%; de groei van de premie-inkomsten in Leven (in globo met 47%) deed zich voor bij zowel de tak 21-verzekeringen (producten met gegarandeerde rentevoet) als bij de tak 23-producten (aan beleggingsfondsen gekoppelde verzekeringen). Meer specifiek de pensioenproducten (onder andere door de invoering van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en de KBC-Life Capital-producten (tak 21) deden het bijzonder goed. De algemene beheerskosten (inclusief de commissielonen) namen toe met 9%. In 2004 zette het technisch herstel op de markt van de schadeverzekeringen zich voort (hoewel de eerste tekenen dat de markt zich opnieuw soepeler begint op te stellen zich al aftekenen, met een druk op de premies als gevolg). Voor KBC resulteerde dat in een bijzonder goede gecombineerde ratio van 93% voor de retailverzekeringen in België. Onder meer door de aanhoudend lage rente bleven de beleggingsopbrengsten wel relatief laag. De aan dit activiteitsdomein toegerekende niet-recurrente resultaten (in 2004 bestaande uit waardecorrecties op aandelen, realisatie van bepaalde meerwaarden en een terugneming van de voorziening voor financiële risico s) kwamen uit op +26 miljoen euro (tegenover -44 miljoen euro in de referentieperiode). De belastingen stegen met 45 miljoen euro in vergelijking met 2003, toen een belastinglatentie op de rentebuffer Leven het belastingbedrag naar beneden haalde. Per saldo steeg de winstbijdrage van de retailverzekeringsactiviteiten nog lichtjes met ongeveer 4%, van 230 miljoen euro in 2003 tot 239 miljoen euro in 2004 (telkens exclusief aandeel van derden). Belangrijkste ontwikkelingen Netwerk KBC begon zijn bestaan in 1998 met retailbankkantoren (1 490 voor KBC Bank en 167 voor CBC Banque) en bijna 900 verzekeringsagentschappen in België. Na de stroomlijning in de voorbije jaren bestond het netwerk eind 2004 nog uit 914 retailbankkantoren en 594 verzekeringsagentschappen. Het overgrote deel van de rationalisering gebeurde in de voorbije jaren, maar ook in 2004 verminderde het aantal retailkantoren van KBC Bank en CBC Banque nog met respectievelijk 54 en 2. Het aantal agentschappen van KBC Verzekeringen daalde in 2004 ook verder met 24, van 618 tot 594. Behalve via het KBC- en CBC-bankkantoornetwerk biedt KBC ook producten en diensten aan via het netwerk van zelfstandige agenten van bankdochtermaatschappij Centea. Eind 2004 bestond het verkoopnet van deze retailspaarbank uit 725 agentschappen in België (tegenover ruwweg in 1998). De Centea-agenten bieden ook verzekeringsproducten van Fidea (een dochtermaatschappij van KBC Verzekeringen) aan. Dit complementeert de verkoop van verzekeringsproducten via het netwerk van zelfstandige agenten van KBC Verzekeringen, via makelaars en, in toenemende mate, via het bankkantoornetwerk (zie verder). In de tabel volgt een overzicht van het totale aantal bankkantoren (retailkantoren, bedrijvenkantoren en private-bankingkantoren) en bank- en verzekeringsagenten per einde Met dat netwerk bedient KBC ruwweg 3,3 miljoen bank- en 1,4 miljoen verzekeringscliënten in België.

4 aarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC Kruisverkoopindicatoren (België) Gemeenschappelijke cliënten KBC Bank KBC Verzekeringen (aantal adressen) Gemeenschappelijke stabiele 1 cliënten KBC Bank KBC Verzekeringen (aantal adressen) Tak 21-levensverzekeringen verkocht via het bankkanaal 2 75,3% 81,5% Tak 23-levensverzekeringen verkocht via het bankkanaal 2 98,1% 98,5% Schadeverzekeringen verkocht via het bankkanaal 2 10,2% 10,8% 1 Stabiel: met minimaal drie bank- en drie verzekeringsproducten. 2 In procenten van het premie-inkomen, rechtstreekse zaken. Cijfers over 2003 werden retroactief licht aangepast. 31 Naast de omvang van het kantoornetwerk werd ook de structuur ervan ingrijpend verbeterd, door de invoering van het clusteringconcept. Een cluster is een vérstrekkend samenwerkingsverband tussen gemiddeld zes bankkantoren (waaronder één groter centraal kantoor (het centrumkantoor) en een aantal kleinere kantoren en distributiepunten). Het clusteringconcept heeft als bedoeling de cliënt optimaal te bedienen door binnen de cluster afspraken te maken over onder meer openingstijden, productkennis, opleidingsinspanningen en personeelsbezetting. Het past evenzeer in de nieuwe aanpak van cliëntgericht werken, waarvoor in de loop van het jaar diverse campagnes werden gelanceerd. Elke cluster heeft ook één of meer KMOrelatiebeheerders, die nauw samenwerken met de gespecialiseerde ondernemingsagenten van KBC Verzekeringen. Kruisverkoop KBC beschouwt zichzelf als een bankverzekeringsinstelling, wat niet alleen inhoudt dat bepaalde (centrale en meestal ondersteunende) diensten waar mogelijk samen worden georganiseerd (zoals ICT, marketing en risicobeheer), maar ook dat kruisverkoop van bank- en verzekeringsproducten actief wordt gestimuleerd binnen de groep. Het succes van dit bankverzekeringsconcept kan dan ook onder meer worden gemeten aan de ontwikkeling van het aantal gemeenschappelijke cliënten van de bank en de verzekeraar en aan het aandeel van de bankdistributie in de verkoop van verzekeringen en het aantal doorverwijzingen van de bankkantoren naar de verzekeringsagenten. Het aantal gemeenschappelijke cliënten van KBC Bank en KBC Verzekeringen in België steeg gestaag in de voorbije jaren en nam ook in 2004 verder toe (met 4%). Hierdoor oversteeg de kruisverkoopratio (het aantal cliënten dat zowel bank- als verzekeringsproducten van KBC afneemt over het totaal aantal KBC-cliënten) eind 2004, met 40,4%, zelfs licht de initiële doelstelling van 40%. Voor deze berekening, die alleen op KBC Bank en KBC Verzekeringen in België betrekking heeft, worden alle rekeningen onder hetzelfde adres als één cliënt geteld. Een mooi voorbeeld van kruisverkoop van individuele producten is de combinatie brandverzekering-woningkrediet: in 2004 werd bij meer dan de helft van de nieuwe woningkredieten van KBC Bank in België tegelijkertijd een brandverzekering van KBC Verzekeringen afgesloten. In Niet-Leven bleven de agenten met 65% van het totale premievolume in België (exclusief herverzekeringen) en de makelaars (24%) het belangrijkste verkoopmedium, maar tekent de verkoop via bankkantoren al voor 11%, tegenover nauwelijks meer dan 7% vier jaar geleden. Vooral echter wat betreft levensverzekeringsproducten is de bankdistributie veruit het belangrijkste verkoopkanaal, dat in 2004 niet minder dan 87% van het totale premievolume Leven in België (zonder herverzekeringen) voor zijn rekening nam (82% voor tak 21-producten en 98% voor tak 23-producten). Het resterende gedeelte van het premievolume werd gerealiseerd door de verzekeringsagenten (7%) en door makelaars (6%). In 2004 werd, om de kruisverkoop nog te versterken, een apart, intensief opleidingsprogramma opgestart met als doel de verzekeringsexpertise in het bankkanaal nog te verhogen. Daarnaast werd het aantal verzekeringsexperts in de kantoren fors uitgebreid. In 2004 werd ook het samenwerkingsakkoord tussen de bankkantoren en de verzekeringsagenten, dat onder meer de doorverwijzing regelt, verder verfijnd. De bankkantoren in België blijven zoals voorheen gestandaardiseerde verzekeringspro-

5 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzeker Indicatoren van het elektronisch bankieren voor retailcliënten Aandeel van betalingstransacties via elektronische kanalen 86% 89% Aantal KBC- en CBC-Matic-geldautomaten Maandelijks aantal geldopnemingen via KBC- en CBC-Matic 2,8 miljoen 2,7 miljoen Actieve abonnees KBC-internet- en pc-bankieren (KBC-Online en CBC-Online) (particulieren) Actieve abonnees KBC-telefoonbankieren (KBC-Phone en CBC-Phone) ducten verkopen en hun cliënten voor niet-gestandaardiseerde producten doorverwijzen naar de verzekeringsagenten. Schadeafhandeling gebeurt door de agenten, een callcenter en de centrale diensten van KBC Verzekeringen (en dus niet door de bankkantoren). De voornaamste wijziging in deze overeenkomst betreft de regel dat alle niet-particuliere cliënten van nu af aan exclusief door de verzekeringsagenten worden bediend. E-bankverzekeren voor particulieren Behalve langs zijn kantoor- en agentennetwerken biedt KBC zijn diensten nog via diverse andere kanalen aan, waaronder telefoon en internet. Opnieuw waren deze alternatieve kanalen zeer succesvol: het aantal binnenlandse betalingen dat elektronisch of automatisch wordt verwerkt, steeg tot nagenoeg 90%, onder meer doordat de overschakeling op domiciliëringen, doorlopende opdrachten en KBC-Online verder werd gepromoot. Eind 2004 bedroeg het aantal actieve KBC- en CBC-Online-cliënten al meer dan , een stijging van maar liefst 20% in een jaar tijd. Het aanbod qua elektronisch bankverzekeren wordt continu uitgebreid en verbeterd met nieuwe toepassingen en verfijningen en de uitbouw van bestaande toepassingen. Zo werd in 2004 KBC-Online uitgebreid met een module verzekeringsadvies (die de bestaande verzekeringsportefeuille van de cliënt vergelijkt met de voor hem ideale portefeuille) en de mogelijkheid om effectenrekeningen te openen en te beheren. De KBC-website werd grondig vernieuwd, zowel wat onderliggende architectuur als layout betreft. KBC-Onlineabonnees krijgen voortaan exclusief toegang tot een aantal extra s op de website, zoals de belastingplanner en commentaren bij beleggingsfondsen en aandelen. Daarnaast werden ook inhoudelijke uitbreidingen doorgevoerd zoals de mogelijkheid om e-cards te versturen waaraan een overschrijving is gekoppeld als gift en zelfs om deel te nemen aan een (tijdelijk) on-linebeursspel. In 2004 werden verder alle KBC- en CBC-Matic-automaten overgeschakeld op een nieuw besturingssysteem, met een aanzienlijke verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Ten slotte werd ook het AssurCard-systeem opnieuw uitgebreid. Dat initiatief, mee opgestart door KBC Verzekeringen, voorziet in een elektronische verzekeringskaart die toegang geeft tot allerlei vormen van interactie en communicatie met de dienstenleveranciers van de verzekerden. Eind 2004 hadden bijna KBC-cliënten een AssurCard en waren er al 134 ziekenhuizen aangesloten, die samen circa 75% van het totale aantal ziekenhuisbedden in België vertegenwoordigen. Maatschappelijk Verantwoord Bankverzekeren KBC streeft ernaar om een warme bankverzekeraar te zijn, waarbij de focus ligt op cliënttevredenheid. In dat kader wil KBC ook een sociaal verantwoorde en cliëntgerichte politiek voeren. In 2003 nam KBC al een aantal initiatieven specifiek voor oudere cliënten die zich minder thuis voelen in het elektronische-dienstenaanbod. Zo werden onder meer Senior Road Shows en pc-opleidingen georganiseerd, die tot doel hebben de seniorcliënten te helpen om eventuele drempels in het elektronisch bankverzekeren te overwinnen. Het succes van deze initiatieven (de gerichte pc- en internetopleidingen bereikten bijna dubbel zoveel senioren als aanvankelijk voorzien) zette KBC ertoe aan deze dienstverlening uit te breiden tot andere domeinen van het betalingsverkeer. Eind november 2004 vond bijvoorbeeld een eerste Senior

6 Retailmarktaandeel in België aarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC Retailbankieren Afbetalingskredieten 20% 22% Hypothecaire kredieten 24% 24% Depositoboekjes 19% 19% Kasbons 2 16% 16% Beleggingsfondsen 31% 31% Retailverzekeren Algemeen 10% 13% Schadeverzekeringen 9% 9% Levensverzekeringen 11% 15% wrv. tak 21 9% 15% wrv. tak 23 24% 31% 1 Het marktaandeel in retailbankieren 2004 is een schatting op basis van extrapolaties van gegevens over een groot (maar niet volledig) deel van de Belgische markt. De afbetalingskredieten en hypothecaire kredieten betreffen hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, kredieten aan particulieren. Het marktaandeel in verzekeringen is voor 2004 gebaseerd op ramingen. 2 Inclusief achtergestelde retailcertificaten. 33 Road Show plaats over kaarten en automaten, waarop senioren konden kennismaken met de verschillende aspecten van bankkaarten, kredietkaarten, geld- en bankautomaten. Het is de bedoeling om in 2005 een hele reeks van deze roadshows te organiseren. Ook in zijn productaanbod wil KBC maatschappelijk verantwoord handelen. Zo biedt KBC een autoverzekering aan die speciale aandacht schenkt aan jongeren en senioren. Voor de 18- tot 25-jarigen wordt bijvoorbeeld een heel betaalbare formule aangeboden, die uitgaat van de gezinssolidariteit. Voor de oudere bestuurders verleent KBC een levenslange verzekeringsgarantie aan verzekerden die hun voorzichtig rijgedrag in het verleden hebben bewezen. In 2004 introduceerde KBC trouwens als eerste in België een eigen bonusmalusstelsel dat gericht is op het sneller en beter belonen van goede bestuurders. Trouwe cliënten kunnen dan weer rekenen op een beperktere malus bij een schadegeval. Marktaandeel op de binnenlandse retailmarkt Het totale marktaandeel van KBC op de Belgische bankmarkt (zie tabel) bleef in 2004 relatief stabiel. De onzekerheid, risicoaversie en lage rentevoeten maakten dat beleggers ook in 2004 massaal kozen voor de klassieke spaarrekening of intekenden op veilige fondsen of beleggingsverzekeringen met rentegarantie en winstdeling. KBC speelde daarop in door opnieuw talrijke nieuwe fondsen op de markt te brengen, waarvan een groot aantal met kapitaalbescherming. Onder meer daardoor blijft KBC in België, met niet minder dan 31% marktaandeel, de onbetwistbare marktleider in beleggingsfondsen (zie verder in het hoofdstuk Assetmanagement). In 2004 steeg het bedrag op spaarboekjes bij KBC in België met 9% tot 27,2 miljard euro, ondanks het feit dat in 2003 de basisrente op depositoboekjes was gedaald van 2% tot 1,50%. De populariteit van het klassieke spaarboekje gold trouwens voor de hele Belgische markt; bijgevolg bleef het marktaandeel van KBC, ondanks de toegenomen inlagen, ongeveer stabiel op 19%. In tegenstelling tot de depositoboekjes nam het belang van de kasbons verder af (met 21% tot 4,2 miljard euro). Het marktaandeel van KBC in deze producten in België bleef stabiel op ongeveer 16%. Wat de belangrijkste krediettypes betreft, bleef het marktaandeel van KBC in 2004 ruwweg stabiel. Bij de afbetalingskredieten heeft KBC een marktaandeel van ongeveer 22% en bij de hypothecaire kredieten een van 24%. De portefeuille hypothecaire kredieten in België steeg in 2004 trouwens met 9%. Eind 2004 stonden de basistarieven voor deze kredieten op een historisch laag peil. Door een combinatie van het al vereenvoudigde productaanbod, een nieuwe, soepeler registratietoepassing, een advies op maat én concurrerende tarieven, wil KBC zich duidelijk positioneren als dé specialist in woningkredieten. Voor 2004 schat KBC zijn totale aandeel in de kredietverlening (over alle types heen, retail en bedrijven samen) en deposito s in België op respectievelijk 23% en 21%. In retailverzekeringen steeg het marktaandeel, op basis van zeer voorlopige cijfers, van 10% naar 13%. Terwijl het marktaandeel in schadeverzekeringen ruwweg gelijk bleef (iets minder dan 9%), was 2004 vooral wat de verkoop van levens-

7 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzeker 34 verzekeringen betreft een uitzonderlijk goed jaar. Dat leidde tot een stijging van het geschatte marktaandeel in tak 21 (producten met rentegarantie) van 9% tot 15%, terwijl het marktaandeel in tak 23 (producten gekoppeld aan beleggingsfondsen) steeg van 24% tot bijna 31%; KBC bleef hiermee ook in 2004 de Belgische marktleider in tak 23-verzekeringen. Optimalisatie van het productaanbod In 2003 startte KBC een grootschalig project op om zijn productaanbod te rationaliseren en te vereenvoudigen. Een doordachte productrationalisatie leidt uiteraard tot besparingen op IT-systemen, backup- en opleidingsnoden, maar ook de dienstverlening aan de cliënteel wint erbij, omdat KBC zo een transparanter pakket van de meest moderne en aangepaste producten kan aanbieden. Een beter afgelijnd aanbod is bovendien ook een voorwaarde voor een efficiënt en warmer gesprek en leidt bijgevolg ook tot meer zekerheid bij de cliënt en bij de betrokken medewerkers. Na de al vroeger doorgevoerde rationalisaties (zoals de sterke vermindering van het aantal verschillende vormen van hypothecaire kredieten, het stopzetten van de verkoop van de meeste klassieke levensverzekeringsproducten en het sterk terugdringen van het aantal soorten kredietkaarten en overschrijvingsformulieren) werden ook in 2004 verschillende initiatieven genomen of verder uitgewerkt. Zo werd bijvoorbeeld bij de schadeverzekeringen het kortingssysteem in de autoverzekering drastisch vereenvoudigd en werd gewerkt aan de omschakeling van de verschillende oudere versies van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (in 2005 wordt gestart met eenzelfde omschakelingsactie in de autoverzekeringen). In de rechtsbijstandsverzekeringen werd eveneens een rationalisatie doorgevoerd. Ook de processen en procedures in verband met diverse producten en diensten worden aan een grondig onderzoek onderworpen met het oog op het creëren van logischere en efficiëntere verwerkingsketens. Bij de schadeverzekeringen, bijvoorbeeld, werden projecten opgestart ter verbetering van de dienstverlening en de efficiëntie van de schaderegelingsdiensten. In de kantoren werden diverse nieuwe of vernieuwde ICT-toepassingen opgeleverd (onder meer voor verzekeringen, beleggingen en kredieten), met als doel de administratie te beperken en het verkoopproces te bevorderen. Daarnaast werd ook een programma geïntroduceerd om kleine tekortkomingen in processen en procedures, die voor ergernis zorgen bij cliënten of bij het verkoopnetwerk, te verhelpen. Bij de bepaling van het productaanbod blijven de bank- en verzekeringsbehoeften van de cliënt uiteraard vooropstaan. Vandaar dat tegelijkertijd met de hierboven beschreven rationalisaties ook nieuwe producten of diensten worden ontwikkeld. Enkele voorbeelden daarvan werden al vermeld onder E-bankverzekeren voor particulieren. Maar ook op het gebied van beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen blijft KBC continu innoveren met, in 2004, meer dan 200 nieuwe (compartimenten van) beleggingsfondsen, waarvan gelet op de nog altijd voorzichtige houding van veel beleggers een aanzienlijk deel voorziet in kapitaalbescherming. Een ander mooi voorbeeld van een innovatieve nieuwe dienstverlening is het geïntegreerd verzekeringsadvies. Uit marktonderzoek bleek namelijk dat Vlamingen hun risico- en verzekeringssituatie onvoldoende kennen. KBC introduceerde daarom, als eerste op de Belgische markt, een geïntegreerde verzekeringsadviestoepassing. Elke cliënt kan gratis en vrijblijvend nagaan of zijn huidige verzekeringsportefeuille al zijn verzekeringsbehoeften effectief dekt. Dat kan, zoals al vermeld,

8 aarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC Kerncijfers dochtermaatschappijen* Belang KBC Nettowinst ROE CBC Banque 100,0% 100,0% 56,1 61,8 13,8% 15,2% Centea 99,6% 99,6% 135,5 128,9 24,9% 23,7% Fidea (inclusief Delphi) 100,0% 100,0% 16,0 27,8 4,6% 8,1% KBC Lease 100,0% 100,0% 17,9 19,6 16,5% 14,4% VITIS Life 94,3% 94,3% 5,3 5,0 11,3% 9,6% * Stand-alonecijfers; nettowinst in miljoenen euro; ROE: rendement op eigen vermogen. 35 gebeuren via KBC-Online, maar ook, als de cliënt dat verkiest, in zijn bankkantoor of bij zijn verzekeringsagent. Private banking De private-bankingcliënten van KBC kunnen een beroep doen op een netwerk van 19 gespecialiseerde private-bankingkantoren van KBC Bank en 6 private-bankingkantoren van CBC Banque. KBC biedt via deze private-bankingkantoren zowel adviserend als discretionair portefeuillebeheer aan (afhankelijk van de individuele situatie en doelstellingen van de cliënt). Een vaste relatiebeheerder zorgt voor een persoonlijke dienstverlening op het vlak van beheer, bescherming en overdracht van het vermogen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de structurering van het vermogen ook rekening gehouden met de wensen van de cliënt wat betreft erfopvolging en kan de relatiebeheerder hiervoor een beroep doen op specialisten terzake. De private-bankingdienstverlening bestaat vanzelfsprekend in een geprivilegieerde service, en omvat onder meer diensten die uitsluitend bestemd zijn voor deze cliëntengroep, zoals exclusieve beleggingsfondsen en obligatie-uitgiften. In 2004 werden opnieuw enkele exclusieve formules normaal alleen beschikbaar voor institutionele beleggers toegankelijk gemaakt voor private-bankingcliënten. Voorbeelden hiervan zijn de speciale fondsen voor het benutten van gunstige gelegenheden op de rentemarkt en een gestructureerde obligatieemissie die het volgen van een index van hefboomfondsen combineert met een kapitaalgarantie. Ten slotte ging in 2004 op fiscaal-juridisch gebied ook veel aandacht naar het informeren van cliënten over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte. Kerncijfers dochtermaatschappijen Naast KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV zelf zijn een aantal van hun dochtermaatschappijen uitsluitend of hoofdzakelijk werkzaam in het activiteitsdomein Retail- en Privatebankverzekeren, waaronder: CBC Banque: een algemene bank in Franstalig België, met een netwerk van 113 kantoren in Wallonië en Brussel, waaronder 94 retailkantoren, 6 private-bankingkantoren en 13 succursales die zowel retail- als bedrijvencliënten bedienen; Centea: een Belgische retailspaarbank die zich uitsluitend richt op de markt van de particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen. Centea biedt een volledig pakket bank- en verzekeringsproducten aan via zijn netwerk van zelfstandige agenten en middels een doorgedreven samenwerking met zijn zusteronderneming Fidea; KBC Lease: de KBC Lease-groep is in België en internationaal via verschillende vennootschappen actief op het vlak van financiële leasing, onroerende leasing, renting, full service car leasing en Europese vendor finance. In België is het bankkantoornet van de KBC-groep het voornaamste distributiekanaal en bekleedt de KBC Lease-groep wat betreft financiële leasing en full service car leasing een toppositie op de markt. Op Europees vlak ligt de focus, naast lokale leaseactiviteiten, vooral op samenwerking met internationale vendors; Fidea: een binnenlandse verzekeringsdochteronderneming die de markt benadert via onafhankelijke makelaars. Fidea werkt in maatschap met Brocom, een samenwerkingsverband van zo n onafhankelijke makelaars. Fidea biedt beleggingsverzekeringen, personenverzekeringen en schadeverzekeringen aan; VITIS Life: een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij die zich hoofdzakelijk richt op het segment van de vermogenden.

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

NEDERLAND BELGIË LUXEMBUR FRANKRIJK ALMAFIN. Brussel. Luxembur

NEDERLAND BELGIË LUXEMBUR FRANKRIJK ALMAFIN. Brussel. Luxembur DUI NEDERLAND Brussel BELGIË GROENPLAATS, ANTWERPEN, BELGIË FRANKRIJK ALMAFIN LUXEMBUR Luxembur Koen Vandendriessche, KBC Bank, België: De stijgende koers van het aandeel was niet het enige element dat

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

Diensten aan Bedrijven

Diensten aan Bedrijven 44 Diensten aan Bedrijven Aandeel in de groepswinst (2004) 21,5% Alle bank- en verzekeringsdiensten aan ondernemingen zijn samengebracht in het activiteitsdomein Diensten aan Bedrijven. Dit domein omvat

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen,

Nadere informatie

Network Banking. Kerncijfers Network Banking. Kerncijfers FB Verzekeringen

Network Banking. Kerncijfers Network Banking. Kerncijfers FB Verzekeringen 31 Network Banking biedt financiële diensten aan particulieren, kleine en (middel)grote ondernemingen. Als bank voor particulieren is Network Banking vooral actief in de Benelux, met een leidende marktpositie

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

3,5 miljoen klanten 24/7. KBC in België. 2Top. 4Top. 783 Bankkantoren. 441 Verzekeringsagenten medewerkers gebruikers KBC/CBC Touch

3,5 miljoen klanten 24/7. KBC in België. 2Top. 4Top. 783 Bankkantoren. 441 Verzekeringsagenten medewerkers gebruikers KBC/CBC Touch 1 KBC in België 783 Bankkantoren 441 Verzekeringsagenten 12 000 medewerkers 3,5 miljoen klanten 2Top In bankieren 4Top In Leven 2Top In Niet-leven 4 verdeeld in Segmenten Particulieren Vermogenden Lokale

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Halfjaarlijkse cijfers van Argenta Mooie resultaten voor bank en verzekeraar Met een nettowinst van 65 mio euro evenaart Argenta eind juni 2010

Nadere informatie

Beleid in verband met personeelsvoorwaarden

Beleid in verband met personeelsvoorwaarden Beleid in verband met KBC biedt op een groot aantal bank- en verzekerings aan. Voor de bank gaat het om kortingen binnen de wettelijk opgelegde maximumgrens (max. 30% korting op het normale cliëntentarief),

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaar ver sla g v an K B C Jaarverslag van KBC 20 0 4 2004

Jaar ver sla g v an K B C Jaarverslag van KBC 20 0 4 2004 Jaarverslag van KBC 2004 Korte voorstelling Werkgebied en activiteiten KBC is een multikanaalbankverzekeraar voor hoofdzakelijk particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen, met geografische focus

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge s-gravenhage is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein weinig regelde

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

Company Profile. ERGO Insurance nv

Company Profile. ERGO Insurance nv Company Profile ERGO Insurance nv Ons voordeel: Munich Re we kunnen beroep doen op de knowhow van de ganse groep. Daar halen we ons voordeel uit wanneer we nieuwe Munich Re verzekeringsoplossingen uit

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding 3 Ons beleid inzake belangenconflicten 4 Belangenconflicten 5 Doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

v_ Mogen wij u voorstellen aan

v_ Mogen wij u voorstellen aan Mogen wij u voorstellen aan 270 jaar bankervaring 1747 1807 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bank Nagelmackers 1747 01/07/2002 Fusie Delta Lloyd Bank en Bank Nagelmackers

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

Sterk eerste kwartaal Stevige opbrengsten, lage kosten en heel beperkte waardeverminderingen

Sterk eerste kwartaal Stevige opbrengsten, lage kosten en heel beperkte waardeverminderingen Communiqué over het eerste kwartaal 2005 Publicatieschema voor 9 juni 2005: Publicatie op www.kbc.com 11.00 uur CET Telefoonconferentie voor de pers 13.30 uur CET Tel + 32 2 290 14 11 Telefoonconferentie

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE)

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Kernpunten: Sinds 30 april 2012 maakt de bank voor particulieren Citibank Belgium N.V. deel uit van

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 1 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en Inhoud 1. Achtergrond

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. Meer dan 310 gedreven professionals kozen ervoor om

Nadere informatie

KBC Groep Communiqué over het eerste kwartaal 2007

KBC Groep Communiqué over het eerste kwartaal 2007 KBC Groep Communiqué over het eerste kwartaal 2007 16 mei 2007 (voor beurstijd) KBC sloot het eerste kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 997 miljoen euro (2,85 euro per aandeel). De onderliggende

Nadere informatie

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 1 Cordares 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 10 1.4 Opdrachtgevers 11 1.5 Premies en uitkeringen 11 1.6 Cordares op het internet 12

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017 Voor u ligt al weer de eerste nieuwsbrief van 2017. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de ontwikkeling van HEJO Advies & Administratie en geven wij u gratis weetjes

Nadere informatie

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch Beschrijving van de diensten in KBC-Touch KBC-Touch is opgedeeld in 5 grote thema s : Betalen, Sparen en Beleggen, Wonen, Gezin, Voertuig. Hieronder volgt een overzicht van de diensten per thema. Binnen

Nadere informatie

KBC boekt jaarwinst van miljoen euro over 2006 Laatste kwartaal bleef profiteren van sterke opbrengstenontwikkeling

KBC boekt jaarwinst van miljoen euro over 2006 Laatste kwartaal bleef profiteren van sterke opbrengstenontwikkeling Communiqué over het jaar 2006 Publicatieschema voor 22 februari 2007 Resultaten beschikbaar op www.kbc.com 7.00 uur Persconferentie (Brussel) 10.30 uur Telefoonconferentie / webcast voor financieel analisten

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering. Cijfers 2004. 1. Inleiding 02. 2. Doelstelling en methodologie van de enquête 03

Distributiekanalen van de verzekering. Cijfers 2004. 1. Inleiding 02. 2. Doelstelling en methodologie van de enquête 03 ssur Nr.9 Weekblad van 9/03/2006 Distributiekanalen van de verzekering Inhoud Cijfers 2004 1. Inleiding 02 2. Doelstelling en methodologie van de enquête 03 3. Resultaten 2004 04 Representativiteit van

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

DOSSIER: VERZEKERINGS- MAKELAAR WINT AAN BELANG!

DOSSIER: VERZEKERINGS- MAKELAAR WINT AAN BELANG! DOSSIER: VERZEKERINGS- MAKELAAR WINT AAN BELANG! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse studie over de distributiekanalen van de verzekering. Het doel van de studie is het relatieve belang van de

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Financiële resultaten KBC Groep, 2Q &1H 2007

Financiële resultaten KBC Groep, 2Q &1H 2007 Financiële resultaten KBC Groep, 2Q &1H 2007 10 augustus 2007 (7 uur) KBC sloot het tweede kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 936 miljoen euro, wat de nettowinst voor het eerste halfjaar op 1

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2013

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2013 Nr. 4 Weekblad van 5 februari 2015 Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2013 Inleiding: bankverzekering betaalt de tol voor terugval levensverzekering 2 1. Doelstelling, methodologie en definities

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever Stuk 1525 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever betreffende

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie