Retail- en Private-bankverzekeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Retail- en Private-bankverzekeren"

Transcriptie

1 28 Retail- en Private-bankverzekeren Aandeel in de groepswinst (2004) 33,1% Het activiteitsdomein Retail- en Private-bankverzekeren omvat de activiteiten van de bankkantoren, agenten en makelaars, inclusief de elektronische kanalen, die zich richten op particulieren, zelfstandigen en lokale ondernemingen (retailbankverzekeren) en op de vermogende cliënten (private-bankverzekeren). Bijdrage tot het resultaat Retail- en Private-bankverzekeren Andere activiteitsdomeinen Rendement op toegewezen eigen vermogen 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 17,4% ,0% 2004 De bijdrage van Retail- en Private-bankverzekeren tot de geconsolideerde winst (inclusief derden) bedroeg 582 miljoen euro in 2004, een stijging van 19% ten opzichte van het jaar daarvoor. Hierdoor tekent dit activiteitsdomein voor 33% van de groepswinst (44% in 2003) en behaalt het een rendement op toegewezen eigen vermogen van 19% (17% in 2003). Dat toegewezen eigen vermogen steeg tot 3,1 miljard euro en vertegenwoordigde 30% van het groepsvermogen. In het bankbedrijf stegen de bruto-opbrengsten in 2004 met ongeveer 4%. De stijging is onder meer te situeren bij de provisie-inkomsten (onder meer uit verzekeringen, als resultante van het opvoeren van de verkoopsinspanningen voor verzekeringen in de bankkantoren, en ook uit vermogensbeheer en betalingsverkeer). Door de volgehouden kostenbesparingen, daalden de kosten van het domein retailbankieren voor het derde jaar op rij (in 2004 met ongeveer 2%). Dit leidde ertoe dat het exploitatieresultaat van de retailbankactiviteiten in 2004 zo n 23% hoger lag dan in Het jaar 2004 was op het stuk van kredietverliezen een bijzonder goed jaar, wat onder meer ook bij de retailkredieten tot uiting komt, met een kredietverliesratio van nauwelijks 9 basispunten (op risicogewogen activa). Samen met de stijging van de belastingen (overeenkomstig het toegenomen resultaat van dit activiteitsdomein), leidde dit tot een winstbijdrage van de retailbankactiviteiten van 343 miljoen euro, of een derde meer dan het jaar daarvoor. Het rendement op het aan de retailbankactiviteiten toegewezen eigen vermogen steeg hierdoor van 14% tot 17%.

2 K&H Magic Cure-programma in Hongarije Zorg is een kernwaarde voor K&H: aandacht voor de mens en goede relaties met cliënten en de bredere omgeving. In het K&H Magic Cure-programma betaalde K&H aanzienlijke bijdragen voor de aankoop van medische apparatuur voor kinderziekenhuizen of kinderafdelingen van ziekenhuizen. Daarnaast zorgde K&H ook in de ziekenhuizen voor kinderanimatie met geschenkjes en poppenspel. 29 Bijdrage tot het resultaat (In miljoenen euro) Verschil Bankbedrijf Bruto-opbrengsten* 1 923, ,1 3,9% Algemene beheerskosten , ,3-1,9% Waardeverminderingen en voorzieningen -66,2-31,4-52,6% Belastingen -122,4-177,5 45,1% Overige 0,0 0,0 - Winstbijdrage 260,3 342,9 31,7% Winstbijdrage, deel van de groep 260,0 343,4 32,1% Risicogewogen activa , ,7 7,7% Toegewezen eigen vermogen 1 947, ,2 7,5% Aandeel in de groepswinst 23,2% 19,5% - Kostendruk 76,7% 72,4% - Rendement op toegewezen eigen vermogen 13,5% 16,9% - Verzekeringsbedrijf Netto verdiende premies 2 958, ,5 37,8% Netto technische lasten , ,8 40,9% Beleggingsopbrengsten en -lasten 552,2 574,8 4,1% Algemene beheerskosten -364,8-398,9 9,4% Niet-recurrente en uitzonderlijke resultaten -44,1 25,8 - Belastingen -24,7-70,6 - Overige -35,4-7,3-79,2% Winstbijdrage 230,5 239,4 3,8% Winstbijdrage, deel van de groep 230,1 239,0 3,9% Toegewezen eigen vermogen 892, ,0 16,7% Aandeel in de groepswinst 20,6% 13,6% - Gecombineerde ratio 93,1% 92,8% - Rendement op toegewezen eigen vermogen 25,8% 23,0% - Totaal Winstbijdrage 490,8 582,3 18,6% Winstbijdrage, deel van de groep 490,1 582,5 18,9% Toegewezen eigen vermogen 2 839, ,2 10,4% Aandeel in de groepswinst 43,8% 33,1% - Rendement op toegewezen eigen vermogen 17,4% 19,0% - * De bruto-opbrengsten omvatten voornamelijk de opbrengsten uit deposito s en kredieten, uit beleggingsproducten en uit binnenlands betalingsverkeer. Verder ook renteopbrengsten van het toegewezen eigen vermogen.

3 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzeker Bankkantoren en agentschappen in België ( ) Retail Private Bedrijven Totaal banking Bankkantoren KBC Bank CBC Banque * 113 Agentschappen Centea KBC Verzekeringen * Succursales, voor zowel retail- als bedrijvencliënten. 30 In het retailverzekeringsbedrijf stegen de premie-inkomsten met 38%. De stijging van de premie-inkomsten bij de schadeverzekeringen bedroeg 7%; de groei van de premie-inkomsten in Leven (in globo met 47%) deed zich voor bij zowel de tak 21-verzekeringen (producten met gegarandeerde rentevoet) als bij de tak 23-producten (aan beleggingsfondsen gekoppelde verzekeringen). Meer specifiek de pensioenproducten (onder andere door de invoering van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en de KBC-Life Capital-producten (tak 21) deden het bijzonder goed. De algemene beheerskosten (inclusief de commissielonen) namen toe met 9%. In 2004 zette het technisch herstel op de markt van de schadeverzekeringen zich voort (hoewel de eerste tekenen dat de markt zich opnieuw soepeler begint op te stellen zich al aftekenen, met een druk op de premies als gevolg). Voor KBC resulteerde dat in een bijzonder goede gecombineerde ratio van 93% voor de retailverzekeringen in België. Onder meer door de aanhoudend lage rente bleven de beleggingsopbrengsten wel relatief laag. De aan dit activiteitsdomein toegerekende niet-recurrente resultaten (in 2004 bestaande uit waardecorrecties op aandelen, realisatie van bepaalde meerwaarden en een terugneming van de voorziening voor financiële risico s) kwamen uit op +26 miljoen euro (tegenover -44 miljoen euro in de referentieperiode). De belastingen stegen met 45 miljoen euro in vergelijking met 2003, toen een belastinglatentie op de rentebuffer Leven het belastingbedrag naar beneden haalde. Per saldo steeg de winstbijdrage van de retailverzekeringsactiviteiten nog lichtjes met ongeveer 4%, van 230 miljoen euro in 2003 tot 239 miljoen euro in 2004 (telkens exclusief aandeel van derden). Belangrijkste ontwikkelingen Netwerk KBC begon zijn bestaan in 1998 met retailbankkantoren (1 490 voor KBC Bank en 167 voor CBC Banque) en bijna 900 verzekeringsagentschappen in België. Na de stroomlijning in de voorbije jaren bestond het netwerk eind 2004 nog uit 914 retailbankkantoren en 594 verzekeringsagentschappen. Het overgrote deel van de rationalisering gebeurde in de voorbije jaren, maar ook in 2004 verminderde het aantal retailkantoren van KBC Bank en CBC Banque nog met respectievelijk 54 en 2. Het aantal agentschappen van KBC Verzekeringen daalde in 2004 ook verder met 24, van 618 tot 594. Behalve via het KBC- en CBC-bankkantoornetwerk biedt KBC ook producten en diensten aan via het netwerk van zelfstandige agenten van bankdochtermaatschappij Centea. Eind 2004 bestond het verkoopnet van deze retailspaarbank uit 725 agentschappen in België (tegenover ruwweg in 1998). De Centea-agenten bieden ook verzekeringsproducten van Fidea (een dochtermaatschappij van KBC Verzekeringen) aan. Dit complementeert de verkoop van verzekeringsproducten via het netwerk van zelfstandige agenten van KBC Verzekeringen, via makelaars en, in toenemende mate, via het bankkantoornetwerk (zie verder). In de tabel volgt een overzicht van het totale aantal bankkantoren (retailkantoren, bedrijvenkantoren en private-bankingkantoren) en bank- en verzekeringsagenten per einde Met dat netwerk bedient KBC ruwweg 3,3 miljoen bank- en 1,4 miljoen verzekeringscliënten in België.

4 aarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC Kruisverkoopindicatoren (België) Gemeenschappelijke cliënten KBC Bank KBC Verzekeringen (aantal adressen) Gemeenschappelijke stabiele 1 cliënten KBC Bank KBC Verzekeringen (aantal adressen) Tak 21-levensverzekeringen verkocht via het bankkanaal 2 75,3% 81,5% Tak 23-levensverzekeringen verkocht via het bankkanaal 2 98,1% 98,5% Schadeverzekeringen verkocht via het bankkanaal 2 10,2% 10,8% 1 Stabiel: met minimaal drie bank- en drie verzekeringsproducten. 2 In procenten van het premie-inkomen, rechtstreekse zaken. Cijfers over 2003 werden retroactief licht aangepast. 31 Naast de omvang van het kantoornetwerk werd ook de structuur ervan ingrijpend verbeterd, door de invoering van het clusteringconcept. Een cluster is een vérstrekkend samenwerkingsverband tussen gemiddeld zes bankkantoren (waaronder één groter centraal kantoor (het centrumkantoor) en een aantal kleinere kantoren en distributiepunten). Het clusteringconcept heeft als bedoeling de cliënt optimaal te bedienen door binnen de cluster afspraken te maken over onder meer openingstijden, productkennis, opleidingsinspanningen en personeelsbezetting. Het past evenzeer in de nieuwe aanpak van cliëntgericht werken, waarvoor in de loop van het jaar diverse campagnes werden gelanceerd. Elke cluster heeft ook één of meer KMOrelatiebeheerders, die nauw samenwerken met de gespecialiseerde ondernemingsagenten van KBC Verzekeringen. Kruisverkoop KBC beschouwt zichzelf als een bankverzekeringsinstelling, wat niet alleen inhoudt dat bepaalde (centrale en meestal ondersteunende) diensten waar mogelijk samen worden georganiseerd (zoals ICT, marketing en risicobeheer), maar ook dat kruisverkoop van bank- en verzekeringsproducten actief wordt gestimuleerd binnen de groep. Het succes van dit bankverzekeringsconcept kan dan ook onder meer worden gemeten aan de ontwikkeling van het aantal gemeenschappelijke cliënten van de bank en de verzekeraar en aan het aandeel van de bankdistributie in de verkoop van verzekeringen en het aantal doorverwijzingen van de bankkantoren naar de verzekeringsagenten. Het aantal gemeenschappelijke cliënten van KBC Bank en KBC Verzekeringen in België steeg gestaag in de voorbije jaren en nam ook in 2004 verder toe (met 4%). Hierdoor oversteeg de kruisverkoopratio (het aantal cliënten dat zowel bank- als verzekeringsproducten van KBC afneemt over het totaal aantal KBC-cliënten) eind 2004, met 40,4%, zelfs licht de initiële doelstelling van 40%. Voor deze berekening, die alleen op KBC Bank en KBC Verzekeringen in België betrekking heeft, worden alle rekeningen onder hetzelfde adres als één cliënt geteld. Een mooi voorbeeld van kruisverkoop van individuele producten is de combinatie brandverzekering-woningkrediet: in 2004 werd bij meer dan de helft van de nieuwe woningkredieten van KBC Bank in België tegelijkertijd een brandverzekering van KBC Verzekeringen afgesloten. In Niet-Leven bleven de agenten met 65% van het totale premievolume in België (exclusief herverzekeringen) en de makelaars (24%) het belangrijkste verkoopmedium, maar tekent de verkoop via bankkantoren al voor 11%, tegenover nauwelijks meer dan 7% vier jaar geleden. Vooral echter wat betreft levensverzekeringsproducten is de bankdistributie veruit het belangrijkste verkoopkanaal, dat in 2004 niet minder dan 87% van het totale premievolume Leven in België (zonder herverzekeringen) voor zijn rekening nam (82% voor tak 21-producten en 98% voor tak 23-producten). Het resterende gedeelte van het premievolume werd gerealiseerd door de verzekeringsagenten (7%) en door makelaars (6%). In 2004 werd, om de kruisverkoop nog te versterken, een apart, intensief opleidingsprogramma opgestart met als doel de verzekeringsexpertise in het bankkanaal nog te verhogen. Daarnaast werd het aantal verzekeringsexperts in de kantoren fors uitgebreid. In 2004 werd ook het samenwerkingsakkoord tussen de bankkantoren en de verzekeringsagenten, dat onder meer de doorverwijzing regelt, verder verfijnd. De bankkantoren in België blijven zoals voorheen gestandaardiseerde verzekeringspro-

5 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzeker Indicatoren van het elektronisch bankieren voor retailcliënten Aandeel van betalingstransacties via elektronische kanalen 86% 89% Aantal KBC- en CBC-Matic-geldautomaten Maandelijks aantal geldopnemingen via KBC- en CBC-Matic 2,8 miljoen 2,7 miljoen Actieve abonnees KBC-internet- en pc-bankieren (KBC-Online en CBC-Online) (particulieren) Actieve abonnees KBC-telefoonbankieren (KBC-Phone en CBC-Phone) ducten verkopen en hun cliënten voor niet-gestandaardiseerde producten doorverwijzen naar de verzekeringsagenten. Schadeafhandeling gebeurt door de agenten, een callcenter en de centrale diensten van KBC Verzekeringen (en dus niet door de bankkantoren). De voornaamste wijziging in deze overeenkomst betreft de regel dat alle niet-particuliere cliënten van nu af aan exclusief door de verzekeringsagenten worden bediend. E-bankverzekeren voor particulieren Behalve langs zijn kantoor- en agentennetwerken biedt KBC zijn diensten nog via diverse andere kanalen aan, waaronder telefoon en internet. Opnieuw waren deze alternatieve kanalen zeer succesvol: het aantal binnenlandse betalingen dat elektronisch of automatisch wordt verwerkt, steeg tot nagenoeg 90%, onder meer doordat de overschakeling op domiciliëringen, doorlopende opdrachten en KBC-Online verder werd gepromoot. Eind 2004 bedroeg het aantal actieve KBC- en CBC-Online-cliënten al meer dan , een stijging van maar liefst 20% in een jaar tijd. Het aanbod qua elektronisch bankverzekeren wordt continu uitgebreid en verbeterd met nieuwe toepassingen en verfijningen en de uitbouw van bestaande toepassingen. Zo werd in 2004 KBC-Online uitgebreid met een module verzekeringsadvies (die de bestaande verzekeringsportefeuille van de cliënt vergelijkt met de voor hem ideale portefeuille) en de mogelijkheid om effectenrekeningen te openen en te beheren. De KBC-website werd grondig vernieuwd, zowel wat onderliggende architectuur als layout betreft. KBC-Onlineabonnees krijgen voortaan exclusief toegang tot een aantal extra s op de website, zoals de belastingplanner en commentaren bij beleggingsfondsen en aandelen. Daarnaast werden ook inhoudelijke uitbreidingen doorgevoerd zoals de mogelijkheid om e-cards te versturen waaraan een overschrijving is gekoppeld als gift en zelfs om deel te nemen aan een (tijdelijk) on-linebeursspel. In 2004 werden verder alle KBC- en CBC-Matic-automaten overgeschakeld op een nieuw besturingssysteem, met een aanzienlijke verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Ten slotte werd ook het AssurCard-systeem opnieuw uitgebreid. Dat initiatief, mee opgestart door KBC Verzekeringen, voorziet in een elektronische verzekeringskaart die toegang geeft tot allerlei vormen van interactie en communicatie met de dienstenleveranciers van de verzekerden. Eind 2004 hadden bijna KBC-cliënten een AssurCard en waren er al 134 ziekenhuizen aangesloten, die samen circa 75% van het totale aantal ziekenhuisbedden in België vertegenwoordigen. Maatschappelijk Verantwoord Bankverzekeren KBC streeft ernaar om een warme bankverzekeraar te zijn, waarbij de focus ligt op cliënttevredenheid. In dat kader wil KBC ook een sociaal verantwoorde en cliëntgerichte politiek voeren. In 2003 nam KBC al een aantal initiatieven specifiek voor oudere cliënten die zich minder thuis voelen in het elektronische-dienstenaanbod. Zo werden onder meer Senior Road Shows en pc-opleidingen georganiseerd, die tot doel hebben de seniorcliënten te helpen om eventuele drempels in het elektronisch bankverzekeren te overwinnen. Het succes van deze initiatieven (de gerichte pc- en internetopleidingen bereikten bijna dubbel zoveel senioren als aanvankelijk voorzien) zette KBC ertoe aan deze dienstverlening uit te breiden tot andere domeinen van het betalingsverkeer. Eind november 2004 vond bijvoorbeeld een eerste Senior

6 Retailmarktaandeel in België aarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC Retailbankieren Afbetalingskredieten 20% 22% Hypothecaire kredieten 24% 24% Depositoboekjes 19% 19% Kasbons 2 16% 16% Beleggingsfondsen 31% 31% Retailverzekeren Algemeen 10% 13% Schadeverzekeringen 9% 9% Levensverzekeringen 11% 15% wrv. tak 21 9% 15% wrv. tak 23 24% 31% 1 Het marktaandeel in retailbankieren 2004 is een schatting op basis van extrapolaties van gegevens over een groot (maar niet volledig) deel van de Belgische markt. De afbetalingskredieten en hypothecaire kredieten betreffen hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, kredieten aan particulieren. Het marktaandeel in verzekeringen is voor 2004 gebaseerd op ramingen. 2 Inclusief achtergestelde retailcertificaten. 33 Road Show plaats over kaarten en automaten, waarop senioren konden kennismaken met de verschillende aspecten van bankkaarten, kredietkaarten, geld- en bankautomaten. Het is de bedoeling om in 2005 een hele reeks van deze roadshows te organiseren. Ook in zijn productaanbod wil KBC maatschappelijk verantwoord handelen. Zo biedt KBC een autoverzekering aan die speciale aandacht schenkt aan jongeren en senioren. Voor de 18- tot 25-jarigen wordt bijvoorbeeld een heel betaalbare formule aangeboden, die uitgaat van de gezinssolidariteit. Voor de oudere bestuurders verleent KBC een levenslange verzekeringsgarantie aan verzekerden die hun voorzichtig rijgedrag in het verleden hebben bewezen. In 2004 introduceerde KBC trouwens als eerste in België een eigen bonusmalusstelsel dat gericht is op het sneller en beter belonen van goede bestuurders. Trouwe cliënten kunnen dan weer rekenen op een beperktere malus bij een schadegeval. Marktaandeel op de binnenlandse retailmarkt Het totale marktaandeel van KBC op de Belgische bankmarkt (zie tabel) bleef in 2004 relatief stabiel. De onzekerheid, risicoaversie en lage rentevoeten maakten dat beleggers ook in 2004 massaal kozen voor de klassieke spaarrekening of intekenden op veilige fondsen of beleggingsverzekeringen met rentegarantie en winstdeling. KBC speelde daarop in door opnieuw talrijke nieuwe fondsen op de markt te brengen, waarvan een groot aantal met kapitaalbescherming. Onder meer daardoor blijft KBC in België, met niet minder dan 31% marktaandeel, de onbetwistbare marktleider in beleggingsfondsen (zie verder in het hoofdstuk Assetmanagement). In 2004 steeg het bedrag op spaarboekjes bij KBC in België met 9% tot 27,2 miljard euro, ondanks het feit dat in 2003 de basisrente op depositoboekjes was gedaald van 2% tot 1,50%. De populariteit van het klassieke spaarboekje gold trouwens voor de hele Belgische markt; bijgevolg bleef het marktaandeel van KBC, ondanks de toegenomen inlagen, ongeveer stabiel op 19%. In tegenstelling tot de depositoboekjes nam het belang van de kasbons verder af (met 21% tot 4,2 miljard euro). Het marktaandeel van KBC in deze producten in België bleef stabiel op ongeveer 16%. Wat de belangrijkste krediettypes betreft, bleef het marktaandeel van KBC in 2004 ruwweg stabiel. Bij de afbetalingskredieten heeft KBC een marktaandeel van ongeveer 22% en bij de hypothecaire kredieten een van 24%. De portefeuille hypothecaire kredieten in België steeg in 2004 trouwens met 9%. Eind 2004 stonden de basistarieven voor deze kredieten op een historisch laag peil. Door een combinatie van het al vereenvoudigde productaanbod, een nieuwe, soepeler registratietoepassing, een advies op maat én concurrerende tarieven, wil KBC zich duidelijk positioneren als dé specialist in woningkredieten. Voor 2004 schat KBC zijn totale aandeel in de kredietverlening (over alle types heen, retail en bedrijven samen) en deposito s in België op respectievelijk 23% en 21%. In retailverzekeringen steeg het marktaandeel, op basis van zeer voorlopige cijfers, van 10% naar 13%. Terwijl het marktaandeel in schadeverzekeringen ruwweg gelijk bleef (iets minder dan 9%), was 2004 vooral wat de verkoop van levens-

7 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzeker 34 verzekeringen betreft een uitzonderlijk goed jaar. Dat leidde tot een stijging van het geschatte marktaandeel in tak 21 (producten met rentegarantie) van 9% tot 15%, terwijl het marktaandeel in tak 23 (producten gekoppeld aan beleggingsfondsen) steeg van 24% tot bijna 31%; KBC bleef hiermee ook in 2004 de Belgische marktleider in tak 23-verzekeringen. Optimalisatie van het productaanbod In 2003 startte KBC een grootschalig project op om zijn productaanbod te rationaliseren en te vereenvoudigen. Een doordachte productrationalisatie leidt uiteraard tot besparingen op IT-systemen, backup- en opleidingsnoden, maar ook de dienstverlening aan de cliënteel wint erbij, omdat KBC zo een transparanter pakket van de meest moderne en aangepaste producten kan aanbieden. Een beter afgelijnd aanbod is bovendien ook een voorwaarde voor een efficiënt en warmer gesprek en leidt bijgevolg ook tot meer zekerheid bij de cliënt en bij de betrokken medewerkers. Na de al vroeger doorgevoerde rationalisaties (zoals de sterke vermindering van het aantal verschillende vormen van hypothecaire kredieten, het stopzetten van de verkoop van de meeste klassieke levensverzekeringsproducten en het sterk terugdringen van het aantal soorten kredietkaarten en overschrijvingsformulieren) werden ook in 2004 verschillende initiatieven genomen of verder uitgewerkt. Zo werd bijvoorbeeld bij de schadeverzekeringen het kortingssysteem in de autoverzekering drastisch vereenvoudigd en werd gewerkt aan de omschakeling van de verschillende oudere versies van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (in 2005 wordt gestart met eenzelfde omschakelingsactie in de autoverzekeringen). In de rechtsbijstandsverzekeringen werd eveneens een rationalisatie doorgevoerd. Ook de processen en procedures in verband met diverse producten en diensten worden aan een grondig onderzoek onderworpen met het oog op het creëren van logischere en efficiëntere verwerkingsketens. Bij de schadeverzekeringen, bijvoorbeeld, werden projecten opgestart ter verbetering van de dienstverlening en de efficiëntie van de schaderegelingsdiensten. In de kantoren werden diverse nieuwe of vernieuwde ICT-toepassingen opgeleverd (onder meer voor verzekeringen, beleggingen en kredieten), met als doel de administratie te beperken en het verkoopproces te bevorderen. Daarnaast werd ook een programma geïntroduceerd om kleine tekortkomingen in processen en procedures, die voor ergernis zorgen bij cliënten of bij het verkoopnetwerk, te verhelpen. Bij de bepaling van het productaanbod blijven de bank- en verzekeringsbehoeften van de cliënt uiteraard vooropstaan. Vandaar dat tegelijkertijd met de hierboven beschreven rationalisaties ook nieuwe producten of diensten worden ontwikkeld. Enkele voorbeelden daarvan werden al vermeld onder E-bankverzekeren voor particulieren. Maar ook op het gebied van beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen blijft KBC continu innoveren met, in 2004, meer dan 200 nieuwe (compartimenten van) beleggingsfondsen, waarvan gelet op de nog altijd voorzichtige houding van veel beleggers een aanzienlijk deel voorziet in kapitaalbescherming. Een ander mooi voorbeeld van een innovatieve nieuwe dienstverlening is het geïntegreerd verzekeringsadvies. Uit marktonderzoek bleek namelijk dat Vlamingen hun risico- en verzekeringssituatie onvoldoende kennen. KBC introduceerde daarom, als eerste op de Belgische markt, een geïntegreerde verzekeringsadviestoepassing. Elke cliënt kan gratis en vrijblijvend nagaan of zijn huidige verzekeringsportefeuille al zijn verzekeringsbehoeften effectief dekt. Dat kan, zoals al vermeld,

8 aarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC 2004 Retail- en Private-bankverzekeren Jaarverslag van KBC Kerncijfers dochtermaatschappijen* Belang KBC Nettowinst ROE CBC Banque 100,0% 100,0% 56,1 61,8 13,8% 15,2% Centea 99,6% 99,6% 135,5 128,9 24,9% 23,7% Fidea (inclusief Delphi) 100,0% 100,0% 16,0 27,8 4,6% 8,1% KBC Lease 100,0% 100,0% 17,9 19,6 16,5% 14,4% VITIS Life 94,3% 94,3% 5,3 5,0 11,3% 9,6% * Stand-alonecijfers; nettowinst in miljoenen euro; ROE: rendement op eigen vermogen. 35 gebeuren via KBC-Online, maar ook, als de cliënt dat verkiest, in zijn bankkantoor of bij zijn verzekeringsagent. Private banking De private-bankingcliënten van KBC kunnen een beroep doen op een netwerk van 19 gespecialiseerde private-bankingkantoren van KBC Bank en 6 private-bankingkantoren van CBC Banque. KBC biedt via deze private-bankingkantoren zowel adviserend als discretionair portefeuillebeheer aan (afhankelijk van de individuele situatie en doelstellingen van de cliënt). Een vaste relatiebeheerder zorgt voor een persoonlijke dienstverlening op het vlak van beheer, bescherming en overdracht van het vermogen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de structurering van het vermogen ook rekening gehouden met de wensen van de cliënt wat betreft erfopvolging en kan de relatiebeheerder hiervoor een beroep doen op specialisten terzake. De private-bankingdienstverlening bestaat vanzelfsprekend in een geprivilegieerde service, en omvat onder meer diensten die uitsluitend bestemd zijn voor deze cliëntengroep, zoals exclusieve beleggingsfondsen en obligatie-uitgiften. In 2004 werden opnieuw enkele exclusieve formules normaal alleen beschikbaar voor institutionele beleggers toegankelijk gemaakt voor private-bankingcliënten. Voorbeelden hiervan zijn de speciale fondsen voor het benutten van gunstige gelegenheden op de rentemarkt en een gestructureerde obligatieemissie die het volgen van een index van hefboomfondsen combineert met een kapitaalgarantie. Ten slotte ging in 2004 op fiscaal-juridisch gebied ook veel aandacht naar het informeren van cliënten over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte. Kerncijfers dochtermaatschappijen Naast KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV zelf zijn een aantal van hun dochtermaatschappijen uitsluitend of hoofdzakelijk werkzaam in het activiteitsdomein Retail- en Privatebankverzekeren, waaronder: CBC Banque: een algemene bank in Franstalig België, met een netwerk van 113 kantoren in Wallonië en Brussel, waaronder 94 retailkantoren, 6 private-bankingkantoren en 13 succursales die zowel retail- als bedrijvencliënten bedienen; Centea: een Belgische retailspaarbank die zich uitsluitend richt op de markt van de particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen. Centea biedt een volledig pakket bank- en verzekeringsproducten aan via zijn netwerk van zelfstandige agenten en middels een doorgedreven samenwerking met zijn zusteronderneming Fidea; KBC Lease: de KBC Lease-groep is in België en internationaal via verschillende vennootschappen actief op het vlak van financiële leasing, onroerende leasing, renting, full service car leasing en Europese vendor finance. In België is het bankkantoornet van de KBC-groep het voornaamste distributiekanaal en bekleedt de KBC Lease-groep wat betreft financiële leasing en full service car leasing een toppositie op de markt. Op Europees vlak ligt de focus, naast lokale leaseactiviteiten, vooral op samenwerking met internationale vendors; Fidea: een binnenlandse verzekeringsdochteronderneming die de markt benadert via onafhankelijke makelaars. Fidea werkt in maatschap met Brocom, een samenwerkingsverband van zo n onafhankelijke makelaars. Fidea biedt beleggingsverzekeringen, personenverzekeringen en schadeverzekeringen aan; VITIS Life: een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij die zich hoofdzakelijk richt op het segment van de vermogenden.

J A A R V E R S L A G K B C B A N K 2 0 0 5 2 0 0 5 I 1 I

J A A R V E R S L A G K B C B A N K 2 0 0 5 2 0 0 5 I 1 I 2 0 0 5 I 1 I Inhoud 1 Korte voorstelling van KBC Bank p. 3 2 Bespreking van de geconsolideerde resultaten p. 6 3 Belangrijkste ontwikkelingen p. 9 4 Geconsolideerde jaarrekening KBC Bank p. 18 5 Vennootschappelijke

Nadere informatie

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254 2014 Jaarverslag Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 6 74 196 Aanvullende inlichtingen 254 Jaarverslag 2014 Belfius Bank 1 Profiel van Belfius Bank Belfius is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 6 augustus 2015 (07.00 a.m. CEST) Eerste halfjaar van 2015 levert een stevige winst op van 1,2 miljard euro. De liquiditeitspositie

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling 2011

Duurzame Ontwikkeling 2011 Verslag Duurzame Ontwikkeling 2011 1 Pertinentie Inhoud Identiteit en strategie Bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bestrijden...p 19 De ontwikkeling van groene groei steunen...p 21 Onze diensten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE?

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE? INLEIDING Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 MISSIE Focus op autonome mensen 9 2 HOE? KeyPack,

Nadere informatie

Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be

Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be Op koers in onrustig vaarwater J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 www.deltalloydbank.be INHOUDSPAGINA VOORWOORD 05 DEEL 1 BESTUUR 06 1.1 Bestuur en comités 06 1.2 Mandaten 08 DEEL 2 ONZE MENSEN MAKEN HET MOGELIJK

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2012 Inleiding Het Jaarverslag 2012 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het

Nadere informatie

GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING

GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING 2002 JAARVERSLAG 2002 JAARVERSLAG GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING EEN VOORAANSTAANDE ACTOR VAN DE EUROPESE FINANCIËLE SECTOR Dexia is in 1996 ontstaan uit de toenadering tussen

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep Jaarverslag 2009 Rabobank Groep Jaarverslag 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving 11 Financiële ontwikkelingen 17 Binnenlands

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie