verordening particuliere woningverbetering Zuiderzee-en Atolwijk Openbare bekendmaking vereist Registratie llllllllllllllllllllllllllllllllll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verordening particuliere woningverbetering Zuiderzee-en Atolwijk Openbare bekendmaking vereist Registratie llllllllllllllllllllllllllllllllll"

Transcriptie

1 Onderwerp Portefeuillehouder verordening particuliere woningverbetering Zuiderzee-en Atolwijk Fackeldey /Jansen Openbaar Programma Samen werken aan een leefbare en sterke stad M Directie Financiële paragraaf Aan M College Bijlagen M Raadsvoorstel Burgemeester Openbare bekendmaking vereist Registratie Anders, nl.: diversen llllllllllllllllllllllllllllllllll Steller B Y.M. Croes Datum 21 juni 2010 Doorkiesnummer Ingekomen brief d.d. Afdeling BLD Afkomstig van Parafen Afdelingshoofd Controller Medeparaaf. Naam: 5P'> wlc-j Besproken met portefeuillehouders Afd.:#tf-^m, y Medeparaaf Naam: T/Jj/JijTo Afd.:.7 ei/ Besproken in directie nee ja, zie bijgevoegd advies/besluit d.d. nvt AKKOORD BESPREKEN Besluit via A-procedure A B Gemeentesecretaris/ Algemeen directe/r <r\ a t Horselenberg Conform Gewijzigd Aangehouden De Jager Kok Datum besluit: Besluit via B-procedure Lodders Conform^; " fiwijzi d Aangehouden Fackeldey Datum besluit: - 6 JULI 2010 Nuijt Agendanummer: 13T -» Voorgesteld besluit 1.De raad voor te stellen: a. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk in te trekken; b. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen euro; 2.De beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk.inclusief bijlagen vast te stellen en ter kennisname naar de raad te sturen; 3.De bevoegdheid van het college om leningen tce te kennen middels het verlenen van beschikkingen te mandateren aan de algemeen directeur..'. <-, 4. De verordening te publiceren. B Versie van 10 juni 2010

2 Voorgesteld besluit 1.De raad voor te stellen: a de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk in te trekken; b. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen euro; 2.De beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-Atolwijk, inclusief bijlagen vast te stellen en ter kennisname naar de raad te sturen; 3.De bevoegdheid van het college om leningen toe te kennen middels het verlenen van beschikkingen te mandateren aan dea'nemeen directeur e" o^^mandaat te verlenen aan de directeur 4. De verordening te publiceren.. Aanleiding Het project particuliere woningverbetering is enige jaren geleden gestart in de Zuiderzeewijk. Mensen met een eigen woning kunnen daarbij gebruik maken van een lening met een lage rente van het Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) om de renovatie te financieren. Daartoe is de verordening particuliere woningverbetering Lelystad -Zuiderzeewijk vastgesteld. Inmiddels zijn circa 30 woningen met een SVn lening gerenoveerd en zijn circa 54 in eigen beheer opgeknapt. Alle particulieren in de Zuiderzeewijk zijn benaderd. Er zijn nog circa 70 dossiers in behandeling. De particulieren werden tot 31 december 2009 begeleid door de Bouwadvieswinkel (BAW). Vanaf 1 januari 2010 kunnen geïnteresseerden bij de wijkpost terecht voor informatie en voor het aanvragen van een SVn lening. Om de herstructurering van het particulier bezit de komende jaren een vervolg te kunnen geven, wordt in dit raadsvoorstel voorgesteld de verordening te wijzigen zodat ook de eigenaar bewoners in de Atolwijk van de gunstige financieringsregeling gebruik kunnen maken. Beoogd effect Het realiseren van vitale woonwijken met een goede uitstraling en het bevorderen van de duurzaamheid in de wijk Zuiderzee- en Atolwijk. Argumenten ad1 wijziging verordening Om uitvoering te kunnen geven aan het doelstelling herstructureringsopgave 73- en 80er jaren wijken, de afspraken met het ministerie van VROM om de woningen in het wijkontwikkelingsplan Noord Oost (WOP NO) op te knappen en om een vervolg aan WOP NO te geven is het gewenst de werking van de verordening particuliere woningverbetering uit te breiden naar de Atolwijk. Na evaluatie kan de regeling mogelijk verder worden uitgebreid. In de gewijzigde verordening is wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de financiële mogelijkheden van de particulieren en de aanpak van de sociale huurwoningen door Centrada. ad2 vaststelling beleidsregel De beleidsregel, inclusief bijlagen, behorende bij de verordening voor de Zuiderzeewijk is aangepast voor de Atolwijk. Ad3 mandatering Omdat de afdeling RD de beschikkingen voor SVn leningen zal verstrekken, is voorgesteld deze bevoegdheid door te mandateren tot en met het afdelingshoofd RD. Kanttekeningen B Versie van 10 juni 2010

3 Met uitbreiding van het werkingsgebied naar de Atolwijk zal het aantal aanvragen voor een laagrentende lening groter worden. Het beschikbare budget om leningen te verstrekken blijft echter beperkt tot 3, 5 miljoen. Daarom is in het besluit het toekenningplafond van 3,5 miljoen opgenomen. In maart 2009 is een bevoorschotting aan de SVn van 1,5 miljoen euro verstrekt. Van de totaal beschikbare 3,5 miljoen euro is dus nog 2 miljoen euro beschikbaar. Ad2 uitvoering verordening De uitvoering van de verordening zal samen met maatregelen ter stimulering van duurzaamheidmaatregelen aan woningen door de frontoffice van de gemeente, de stadswinkel en de wijkposten en de backoffice, de afdeling RD, worden uitgevoerd. De uitvoering kan tot eind 2011 met bestaande financiële middelen en capaciteit kunnen worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage voor de uitvoering van de particuliere woningverbetering door Centrada in 2010 van , zoals vastgelegd in het Lokaal Akkoord en tijdelijke capaciteitsruimte bij de afdeling RD vanwege de economische omstandigheden. Onderuitputting van het budget 2010 dient daartoe te worden doorgeschoven naar Communicatie Na vaststelling van de verordening door de raad zal deze gepubliceerd worden in de Flevopost en opgenomen op de gemeentelijke website. B juli 2010

4 P Voorstel aan de raad afdeling: BLD steller: Y.M. Croes doorkiesnummer: e-mai lad res: ym. n I begrotingsparagraaf: Wonen en wijkontwikkeling 2010 Nr. Punt... van de agenda voor de vergadering van Onderwerp Verordening particuliere woningverbetering Lelystad Zuiderzee- en Atolwijk Voorgesteld besluit 1a. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk in te trekken; b. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningsplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen euro; 2. kennis te nemen van de beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk, inclusief bijlagen. Inleiding Het project particuliere woningverbetering is enige jaren geleden gestart in de Zuiderzeewijk. Mensen met een eigen woning kunnen daarbij gebruik maken van een lening met een lage rente van het Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) om de renovatie te financieren. Daartoe is de verordening particuliere woningverbetering Lelystad -Zuiderzeewijk vastgesteld. Inmiddels zijn circa 30 woningen met een SVn lening gerenoveerd en zijn circa 54 in eigen beheer opgeknapt. Alle particulieren in de Zuiderzeewijk zijn benaderd. Er zijn neg circa 70 dossiers in behandeling. De particulieren werden tot 31 december 2009 begeleid door de Bouwadvieswinkel (BAW). Vanaf 1 januari 2010 kunnen geïnteresseerden bij de wijkpost terecht voor informatie en voor het aanvragen van een SVn lening. Om de herstructurering van het particulier bezit de komende jaren een vervolg te kunnen geven, wordt in dit raadsvoorstel voorgesteld de verordening te wijzigen zodat ook de eigenaar bewoners in de Atolwijk van de gunstige financieringsregelingen gebruik kunnen maken. Beoogd effect Het realiseren van vitale woonwijken met een goede uitstraling en het bevorderen van de duurzaamheid in de wijk Zuiderzee- en Atolwijk. Argumenten Ad1 wijziging verordening Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling herstructureringsopgave 70- en 80er jaren wijken, de afspraken met het ministerie van VROM om de woningen in het wijkontwikkelingsplan Noor Oost (WOP NO) op te knappen en om een vervolg aan WOP NO te geven is het gewenst de werking van de verordening particuliere woningverbetering uit te breiden naar de Atolwijk. Na evaluatie kan de regeling mogelijk verder worden uitgebreid. In de gewijzigde verordening is wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de financiële mogelijkheden van de particulieren en de aanpak van de sociale huurwoningen door Centrada. ad2 vaststelling beleidsregel De beleidsregel behorende bij de verordening voor de Zuiderzeewijk is aangepast voor de Atolwijk.

5 y Kanttekeningen ad1 wijziging verordening Met uitbreiding van het werkingsgebied naar de Atolwijk zal het aantal aanvragen voor een laagrentende lening groter worden. Het beschikbare budget om leningen te verstrekken blijft echter beperkt tot 3, 5 miljoen. Daarom is in het besluit het toekenningplafond van 3,5 miljoen opgenomen. In maart 2009 is een bevoorschotting aan de SVn van 1,5 miljoen euro verstrekt. Van de totaal beschikbare 3,5 miljoen euro is dus nog 2 miljoen euro beschikbaar. Ad2 uitvoering verordening De uitvoering van de verordening zal samen met maatregelen ter stimulering van duurzaamheidmaatregelen aan woningen door de frontoffice van de gemeente, de stadswinkel en de wijkposten en de backoffice, de afdeling RD, worden uitgevoerd. De uitvoering kan tot eind 2011 met bestaande financiële middelen en capaciteit kunnen worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage voor de uitvoering van de particuliere woningverbetering door Centrada in 2010 van , zoals vastgelegd in het Lokaal Akkoord en tijdelijke capaciteitsruimte bij de afdeling RD vanwege de economische omstandigheden. Onderuitputting van het budget 2010 dient daartoe te worden doorgeschoven naar Lelystad, Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, B juli 2010

6 Raadsbesluit 2010 Nr. De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. BESLUIT: 1a de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk in te trekken; b. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen euro; 2. kennis te nemen van de beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk, inclusief bijlagen. Lelystad, De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter,

7 Publicatie Het college maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2010 de Verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk heeft ingetrokken en de Verordening particuliere woningverbetering Lelystad Zuiderzeewijk - Atolwijk per heeft vastgesteld. De verordening is op 2010 in werking getreden. De nieuwe verordening ligt gedurende zes weken na deze bekendmaking voor eenieder ter inzage bij de stadswinkel: De Meent 14

8 Voorstel aan de raad afdeling. steller: doorkiesnummer: adres: begrotingsparagraaf: BLD Y.M. Croes Wonen en wijkontwikkeling y 2010 Nr. B Punt 7a van de agenda voorde vergadering van 14 september2010. Onderwerp Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzee- en Atolwijk. Voorgesteld besluit 1. a. De Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk in te trekken. b. De Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk-Atolwijk vast te stellen. c. Het toekenningsplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering, te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen. 2. Kennis te nemen van de beleidsregel particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk, inclusief bijlagen. Inleiding Het project particuliere woningverbetering is enige jaren geleden gestart in de Zuiderzeewijk. Mensen met een eigen woning kunnen daarbij gebruikmaken van een lening meteen lage rente van het Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) om de renovatie te financieren. Daartoe is de verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk vastgesteld. Inmiddels zijn circa 30 woningen met een SVn-lening gerenoveerd en zijn circa 54 in eigen beheer opgeknapt. Alle particulieren in de Zuiderzeewijk zijn benaderd. Er zijn nog circa 70 dossiers in behandeling. De particulieren werden tot 31 december 2009 begeleid door de Bouwadvieswinkel (BAW). Vanaf 1 januari 2010 kunnen geïnteresseerden bij de wijkpost terecht voor informatie en voor het aanvragen van een SVn-lening. Om de herstructurering van het particulier bezit de komende jaren een vervolg te kunnen geven, wordt in dit raadsvoorstel voorgesteld de verordening te wijzigen zodat ook de eigenaarbewoners in de Atolwijk van de gunstige financieringsregelingen gebruik kunnen maken. Beoogd effect Het realiseren van vitale woonwijken met een goede uitstraling en het bevorderen van de duurzaamheid in de wijk Zuiderzee- en Atolwijk. Argumenten Ad 1. Wijziging verordening Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling herstructureringsopgave 70- en 80-er jaren wijken, de afspraken met het ministerie van VROM om de woningen in het wijkontwikkelingsplan Noord Oost (WOP NO) op te knappen en om een vervolg aan WOP NO te geven is het gewenst de werking van de verordening particuliere woningverbetering uit te breiden naar de Atolwijk. Na evaluatie kan de regeling mogelijk verder worden uitgebreid. In de gewijzigde verordening wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de financiële mogelijkheden van de particulieren en de aanpak van de sociale huurwoningen door Centrada. Ad 2. Vaststelling beleidsregel De beleidsregel behorende bij de verordening voor de Zuiderzeewijk is aangepast voor de Atolwijk. HB1007

9 2010 Nr. B Kanttekeningen Ad 1. Wijziging verordening Met uitbreiding van het werkingsgebied naar de Atolwijk zal het aantal aanvragen voor een laagrentende lening groter worden. Het beschikbare budget om leningen te verstrekken blijft echter beperkt tot 3,5 miljoen. Daarom is in het besluit het toekenningplafond van 3,5 miljoen opgenomen. In maart 2009 is een bevoorschotting aan de SVn van 1,5 miljoen verstrekt. Van de totaal beschikbare 3,5 miljoen is dus nog 2 miljoen beschikbaar. Ad 2. Uitvoering verordening De uitvoering van de verordening zal samen met maatregelen ter stimulering van duurzaamheidmaatregelen aan woningen door de frontoffice van de gemeente, de stadswinkel en de wijkposten en de backoffice, de afdeling RD, worden uitgevoerd. De uitvoering kan tot eind 2011 met bestaande financiële middelen en capaciteit kunnen worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage voor de uitvoering van de particuliere woningverbetering door Centrada in 2010 van ,00 zoals vastgelegd in het Lokaal Akkoord en tijdelijke capaciteitsruimte bij de afdeling RD vanwege de economische omstandigheden. Onderuitputting van het budget 2010 dient daartoe te worden doorgeschoven naar Lelystad, 6 juli Het college van de gemeente Lelystad, de retans, de bu er, D elenberg HB1007

10 Raadsbesluit y 2010 Nr. B De raad van de gemeente Lelystad op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 6 juli 2010; BESLUIT: 1. a. de Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk in te trekken; b. de Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk-Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering, te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen; 2. kennis te nemen van de beleidsregel particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk, inclusief bijlagen. Lelystad, 14 september De raad van de gemeente Lelystad, de griffier CL f t W de voo Horselenbafg HB1007

11 2010 Nr. B Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen Artikel De gemeenteraad van Lelystad heeft een Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering ingericht waaruit aan eigenaar-bewoners leningen kunnen worden toegekend, ter verbetering van hun woning, op een zodanige wijze dat de verbetering () bijdraagt aan de vitalisering van de wijk. Het Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering is ondergebracht bij SVn en past binnen de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en de SVn. 2. In de beleidsregels particuliere woningverbetering worden regels gesteld ter uitwerking van deze verordening, waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een lening. Het college is bevoegd de beleidsregels op te stellen en te wijzigen. Artikel Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een lening particuliere woningverbetering toe te kennen. Het toekennen van deze beschikking vindt plaats onder voorbehoud van een positief advies van de SVn. 2. Het college stelt de hoogte van de lening vast op basis van de beleidsregels particuliere woningverbetering. Artikel Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 2. Aanvragen welke in verband met artikel 3 niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen. Hoofdstuk 3. Toepassingsbereik Artikel Deze verordening is uitsluitend van toepassing op woonruimte in het gebied zoals bepaald in de beleidsregels particuliere woningverbetering en welke bestemd is voor permanente bewoning. 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van in de gemeente Lelystad woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag eigenaar-bewoner zijn van een woning gelegen in het gebied als in de beleidsregels particuliere woningverbetering aangegeven. Hoofdstuk 4. Financiering Artikel Aan een eigenaar-bewoner van een woning gelegen in het gebied bepaald in de beleidsregels particuliere woningverbetering kan een lening worden toegekend ter verbetering van de woning. De toekenning vindt plaats onder voorbehoud van een positief advies van de SVn. 2. Onder verbeteringen aan de woning vallen maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van de woning en/of die de kwaliteit en/of de uitstraling van directe woonomgeving duurzaam verbeteren. De maatregelen zijn genoemd in de beleidsregels particuliere woningverbetering. Artikel Er wordt geen lening verstrekt wanneer de kosten van verbetering minder bedragen dan het minimum bedrag zoals genoemd de beleidsregels. 2. Een lening, als bedoeld in artikel 6 is gelijk aan de "kosten van de verbetering", tot een maximum bedrag, zoals bepaald in de beleidsregels. 3. De lening wordt slechts verleend indien de ingreep ter verbetering van de woning voldoet aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in de beleidsregels. 4. Voor het verkrijgen van de benodigde financiering is de aanvrager gehouden alle benodigde medewerking te verlenen ten behoeve van de gemeente en/of de SVn. 5. De eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aanvrager en kunnen in de financiering worden opgenomen. HB1007

12 2110 Nr. B Hoofdstuk 5. Aanvraag en toekenning Alike! 8. D6 eigenaar-bewoner kan in aanmerking komen voor een lening indien wordt voldaan aan de stappen ais beschreven in de beleidsregels. Artikel Het college beslist op de aanvraag als bedoeld in artikel 8 binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. 2. Zij kan haar beslissing eenmaal voor ten hoogste 8 weken verdagen. Hoofdstuk 6. Betaling van rente en aflossing van de lening particuliere woningverbetering Artikel De eigenaar-bewoner betaalt maandelijks rente en aflossing volgens de in de beleidsregels genoemde voorwaarden. 2. Extra aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk. 3. Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost. Hoofdstuk 7. Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 11. Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Artikel 12. Deze verordening treedt in werking op 15 september 2010 en is geldig totdat de raad de verordening intrekt. Artikel 13. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk-Atolwijk". Lelystad, 14 september De raad van de gemeente Lelystad, griffe de gnffior, de v er, \ M orselenbera HB1007

13 BELEIDSREGEL LENING PARTICULIERE WONINGVERBETERING BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PARTICULIERE WONINGVERBETERING LELYSTAD- ZUIDERZEEWIJK EN ATOLWIJK BESLUIT COLLEGE d.d Product: Programma: Onderwerp: Beleidsinhoud: wonen wonen en wijkontwikkeling particuliere woningverbetering Zuiderzeewijk en Atolwijk «3 Doel van de lening particuliere woningverbetering: Eigenaar-bewoners van de Zuiderzeewijk en Atolwijk middels een laagrentende lening te stimuleren hun woning op te knappen zodat de verbetering bijdraagt aan de duurzaamheid van de woning en/of de kwaliteit en/of de uitstraling van directe woonomgeving verbetert. Leningsvoorwaarden: Een eigenaar-bewoner kan voor een lening in aanmerking komen: 1. Indien de eigenaar-bewoner op het moment van de aanvraag van de lening een in de gemeente Lelystad verblijfsgerechtigd persoon is. 2. Indien de lening betrekking heeft op een woning die gelegen is in de Zuiderzeewijk of Atolwijk, zoals aangegeven in bijlage 1a en 1 b en die in eigendom is van de eigenaarbewoner. 3. Indien tenminste de gevel of delen van de gevel aan de zichtzijde wordt gerenoveerd, waaronder tenminste schilderwerk en dubbele beglazing en een erfafscheiding aan de zichtzijde wordt geplaatst. Met zichtzijde wordt bedoeld; die zijde die vanaf de openbare weg het meest prominent zichtbaar is. 4. Indien de gevel aan de zichtzijde al is gerenoveerd, zoals bedoeld onder 3 en een erfafscheiding aan de zichtzijde is geplaatst, kan een lening worden aangevraagd voor verbeteringen aan de woning zoals genoemd onder Een lening kan worden verstrekt voor renovatie van de gevel of delen van de gevel, niet aan de zichtzijde, het vervangen van een CV ketel, het vernieuwen van de radiatoren en renovatie van het dak ; 6. Indien een van beide verbeteringen zoals genoemd onder 3. al is uitgevoerd, kan een lening worden aangevraagd voor verbetering van de woning waarbij in ieder geval de verbetering van punt 3, die nog niet is uitgevoerd, is meegenomen, en de maatregelen onder De verbeteringen onder 3,4., 5.,en 6. moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in bijlage : kwaliteitseisen verbeteringsingrepen en het welstandbeleid van de gemeente, zie bijlagen sneltoetscriteria en welstandgebieden Zuiderzeewijk. 8. De maatregelen kunnen door een door de eigenaar zelf te kiezen aannemer worden uitgevoerd. De aannemer dient bij voorkeur aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie en/ of gecerticifeerd te zijn. Indien dit niet hert geval is, is dit voor risico van de. Het schilderwerk kan in eigen beheer worden uitgevoerd. Alleen de materiaal kosten voor het schilderwerk kunnen, wanneer het schilderen in eigen beheer wordt uitgevoerd, als kosten voor de lening worden opgevoerd. 9. De kosten voor verbetering, waarvoor een lening kan worden toegekend, bedragen minimaal 2.500,- en maximaal ,- 10. Het college stelt de hoogte van de lening vast op basis van het advies van de SVn. 11. De lening wordt verstrekt onder de algemene voorwaarden van de SVn. 12. Extra kosten die in de lening kunnen worden meegenomen zijn: SVn-financieringskosten voor het verkrijgen van de lening, de kosten voor de bouwvergunning, notariskosten t.b.v. de hypotheekakte en kosten voor een bouwkundige opleveringskeuring. 13. Een lening groter dan wordt verstrekt onder hypothecaire zekerheid; 14. De lening wordt verstrekt zolang het plafond van het Stimuleringsfonds particuliere Woningverbetering van 3,5 miljoen nog niet is bereikt.

14 Aanvraag en toekenning 1.De eigenaar-bewoner die zijn woning wil aanpassen m.b.v. een SVn-lening vraagt offertes aan bij een aannemer. 2.De eigenaar-bewoner dient alle medewerking te verlenen ter verkrijging van een SVn-lening en alle medewerking te verlenen aan de SVn-vereisten. 3. De gemeente verricht in samenwerking met SVn een voortoets ter verkrijging van de SVn-lening. Daaronder valt een BKR-check waardoor in een vroeg stadium bekend is of de aanvrager een redelijke kans van slagen heeft om een SVn-lening te krijgen. Er wordt een raming van de totale kosten gemaakt (investering plus bijkomende kosten). 4.De gemeente wijst de lening toe. De lening wordt verstrekt onder uitdrukkelijk voorbehoud van een positieve krediettoets door SVn. De Toekenning van de lening is de formele beschikking van de gemeente. 5. De gemeente stuurt samen met de aanvrager de complete aanvraag met alle gegevens naar de SVn. 6. Financiële toets door de SVn. 7.Indien stap 6 leidt tot een positieve kredietbeoordeling, brengt de SVn een offerte uit. 8. Na acceptatie van de offerte door de aanvrager, kan de hypotheekakte (bij een lening groter dan ) passeren bij de notaris. 9. De lening wordt gestort in een bouwdepot en daaruit wordt op basis van originele nota's (na materiële controle door de gemeente) uitbetaald door de SVn. 10. Facultatief: er wordt geadviseerd een opleveringskeuring uit te laten voeren door een bevoegd bouwkundig inspecteur, bijv. van Vereniging Eigen Huis (VEH). 11. Na gereedmelding van de werkzaamheden en de laatste betaling uit het bouwdepot, wordt het bouwkrediet in opdracht van de gemeente beëindigd. I Verdeeiregeis: Het beschikbare leningenbudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van ontvangst van de leningaanvragen en voor zover het subsidieplafond nog niet is bereikt. [ : 9

15 ingangsdatum: Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen voor leningen particuliere woningverbeteringen Zuiderzeewijk en Atolwijk per Bijlagen bij de beleidsregel particuliere woningverbetering Lelystad 1. A toepassingsgebied particuliere woningverbetering Zuiderzeewijk: kaart met begrenzing 2. B toepassingsgebied particuliere woningverbetering Atolwijk; kaart met begrenzing 3. kwaliteitseisen verbeteringsingrepen met -sneltoetscriteria kozijn- en gevelwijzigingen -sneltoetscriteria voor erfafscheidingen - welstandgebieden Zuiderzeewijk 4. werkgeversverklaring 5. checklist bij aanvraag lening particuliere woningverbetering 6. criteria aannemers 7. leningsvoorwaarden 8. aanvraagformulier SVn financieringsplan

16 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 1. Gegevens aanvrager Indien de aanvraag een bedrijf, stichting, vereniging of anderszins betreft ga naar 2 Aanvrager 1 Aanvrager 2 Naam.. m/v Voorletter(s) CP Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk O O CC Sofinummer Burgerlijke staat Eerder huwelijk ontbonden ongehuwd gehuwd I geregistreerd partner ongehuwd samenwonend ongehuwd gehuwd / geregistreerd partner ongehuwd samenwonend 0) mam 3 E o I MM ü c co door echtscheiding? Heeft u inkomen uit ja, d.d. nee loondienst uitkering zelfstandige onderneming inkomsten uit verhuur anders nl. 2. Bedrijf, Corporatie, Vereniging van Eigenaren, Stichting Naam Adres Postcode en woonplaats Rechtsvorm Telefoonnummer 3. Gegevens van de te financieren zaken Te financieren object ja, d.d. nee loondienst uitkering zelfstandige onderneming O inkomsten uit verhuur anders nl. Adres Postcode en woonplaats Object is in (juridisch) eigendom CO < C/3 Nog geen eigendom Q Anders, nl. Is de grond in erfpacht? ja nee Koopovereenkomst getekend Eigendomsoverdracht vindt plaats Zo ja, wanneer loopt de erfpacht af d.d. d.d. d.d. Hoeveel bedraagt de canon? Per jaar Indien 2 van toepassing is ga verder naar 5 4. Financiële verplichtingen Lopende hypothecaire leningen op dit object 1 Naam geldgever Soort lening* Einde looptijd lening Oorspronkelijke hoofdsom Huidig saldo lening** Lasten per maand d.d. _ d.d. _ _ d.d. _ _ _ * Bi/voorbeeld 1 annuilair. aflossmgsvrij, spaarhypotheek, levenhypotheek, beleggingshypotheek *" Volgens laalsle saldo-ovemcbt

17 Lopende persoonlijke verplichtingen Naam geldgever Soort* Einde looptijd Oorspronkelijke hoofdsom of kredietlimiet Huidig saldo Lasten per maand * Bijvoorbeeld doorlopend krediet, persoonlijke lening d.d. _ _ d.d.. _ _ _ d.d. _ _ 5. Gegevens voor de financiering Opbouw financiering Aankoop Bouw-/verbeterkosten Overige, nl. Totaal exclusief financieringskosten Af: financiering elders Af: eigen geld Af: subtotaal Te financieren bij SVn, excl. financieringskosten Bouwperiode 6. Leningsgegevens Stimuleringslening SVn* Annuïteitenlening SVn Aflossingsvrije lening SVn Totaal van de leningen Start bouw.20. Einde bouw.20. Gewenste rentevastperiode n.v.t. 5 jaar 10 jaar 15 jaar D 5 jaar 10 jaar 15 jaar * Het bedrag bij 'Strmulenngslening 'kuntu overnemen van de toewijzingsbriel die u van de gemeente hebt ontvangen. Het is het totaal van de leningdelen die in de toewtjiingsbnaf worden vermeld bij 'Bemeentelijke Stimuleringslening, Bouwfonds Stimuleringslening, Bouwfonds Combmatielening', Hebt u nog geen toewijzing ontvangen, dan kunt u hier eventueel het bedrag invullen waarvoor u overleg hebt gevoerd met de gemeente Weet u nog geen bedrag, dan vermeldt u hier niets. Indien de gemeente het wenselijk acht zal door het Bemiddelend Orgaan een onafhankelijk advies aan de gemeente worden afgegeven, inzake de haalbaarheid van de financiering. De kosten hiervoor bedragen 55,- voor particulieren en 135,- voor overigen. Deze kosten komen voor uw rekening. Notaris die de akte dient te passeren Naam Adres. Postcode en woonplaats 7. Rekeningnummer Uw rekeningnummer (voor de incasso van de maandelijkse betalingen): 8. Slotverklaring De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren: 1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n); 2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens, voor zover van belang voor het beoordelen van deze aanvraag, worden geverifieerd en zonodig tevens aan het Bemiddelend Orgaan overgedragen; 3. Akkoord te gaan met een toetsing bij de Stichting Bureau Kredietregistratie intiel met betrekking tot de financiële verplichtingen; 4. Kennis te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden geregistreerd conform de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Plaats: Datum. Handtekening* Aanvrager 1 Aanvrager 2 * Indien de aanvrager een rechtspersoon is Ibijvoorbeeld een Stichting, Vereniging, 8. V. of N. VJ, dienen de bevoegde jbestuurslleden allen te ondertekenen met vermelding van de naam en hoedanigheid/functie Voor meer informatie Postbus 15 T (033) SumulerinnslanrJs,.. SVN VdkshuisïL-itiny 3870 DA Hoevelaken F (033) lwww.svn.nl

18 J L ff? O I ft I J i i inn i Id i X I a N if (111(1 I <D! - a> 1 = 1 8 a) 3 4 E=3 CO 1C4 E3 a a> co 0) r i CO n N N -j r 1

19 I r 3 ï 1^ -5 «V r I 1 t. Ö f s I HI >» r ÏT5 n s 3 I 0) f m Es i3; 0 *«1 O r 1 1 a> 1 1 CO IB! I MS N :4 pant ; i am ffl a 2 /.'.J V fa if 1 r 1 fel ft, a. i.

20 Bijlage Kwaliteitseisen verbeterings-ingrepen. A. Voorgevel en achtergevel. De (voor)gevel is een bouwconstructie en tevens een uitwendige scheidingsconstructie. Deze moet constructief veilig zijn, waterdicht of regenwerend zijn en bescherming bieden tegen van een vloer vallen. Beweegbare delen mogen geen gevaar opleveren voor weggebruikers. De constructie moet voldoende weerstand tegen brandoverslag hebben volgens bouwbesluit, afdeling 2,14. Te openen delen moeten ventileren en spuien mogelijk maken. Ramen moeten daglichttoetreding waarborgen. Een voorgevel mag niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Verwezen wordt naar de sneltoetscriteria voor kozijn- en gevelwijzigingen in gebieden met beperkte of stedenbouwkundige welstand. Voorgebieden met architectonische of volledige welstand is overleg met de welstandsecretaris nodig. Bij het vernieuwen of vervangen van de buitengevel of delen daarvan zal de nieuwe gevelconstructie of onderdelen ten minste moeten voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften volgens hoofdstuk 5 van het bouwbesluit. De warmteweerstand van ramen en deuren schiet in het algemeen tekort om te voldoen aan de in artikel 5.2 gestelde eis. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor in kozijnen opgenomen borstweringen (panelen). Op grond van artikel 5.3 mag daarom voor dit soort constructieonderdelen worden volstaan met een lagere isolatiewaarde. Praktisch gezien betekent dit voor ramen en deuren met beglazing, dat deze moeten zijn voorzien van thermisch isolerend dubbel glas. Verder kunnen op grond van dit voorschrift binnen de gangbare afmetingen van kozijnstijlen borstweringen worden verwezenlijkt die niet voldoen aan de eis van het eerste lid. Motivatie. Als de complete voor- en achtergevel wordt vervangen, zijn de meerkosten van de thermisch isoleren beperkt. De berekende besparing voor het compleet vervangen van de voor- en achtergevel bedraagt ca m3 gas per jaar. (afhankelijk van het woningtype) Groot voordeel van deze verbetering is de verhoging van het wooncomfort en de positieve bijdrage aan de beperking van de C02-uitstoot. B. Erfafscheiding. Voor het afscheiden van het erf is het toegestaan om, conform de voorschriften van het vigerende bestemmingplan en welstand, een deugdelijke en stabiele erfafscheiding te plaatsen. Voor gebieden met beperkte of stedenbouwkundige welstand gelden de sneltoetscriteria voor erfafscheidingen. Voor gebieden met volledige of architectonische welstand is overleg met de welstandsecretaris nodig. Op het hebben van een erfafscheiding berust een onderhoudsplicht. Motivatie. In verband met de bijzondere kenmerken van het stedebouwkundigeplan van de wijk en de eisen en wensen van deze tijd is de wens om een meer besloten erf zeer dringend aanwezig. De erfscheidingen presenteren zich veelal aan de wijkontsluitingsweg. Hierdoor ontstaat de wens om deze afscheiding in een deugdelijk materiaal uit te voeren. C. Dak en dakterrassen. Het dak is een bouwconstructie en tevens een uitwendige scheidingsconstructie. Deze moet constructief veilig en waterdicht (of regenwerend) zijn. Het hemelwater moet, zonder overlast te veroorzaken, worden afgevoerd. Verwezen wordt naar het burgerrecht in het Burgerlijk Wetboek, boek 5 o.a. artikel 52. Dit betekent dat bij begrenzing aan een woning, waarvan het dak niet aan de buitenkant is geïsoleerd, de isolatie aan de binnenkant moet worden aangebracht om een goede waterafvoer te waarborgen.

criteria 3 erfafscheidingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 3 erfafscheidingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 3 erfafscheidingen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 3 - erfafscheidingen dorp stad & land Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 1 - kozijn- en gevelwijzigingen dorp stad & land

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Beleidsregel lening particuliere woningverbetering

Beleidsregel lening particuliere woningverbetering Beleidsregel lening particuliere woningverbetering Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage - MODEL BRIEVENSET MET VERKLARINGEN VERHUURVEILIG VOORBEELD datum contactpersoon onderwerp woningaanbieding uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -, Namens de eigenaar (verhuurder) bied ik u de woning

Nadere informatie

2009 Nr. B09-08166-1. Punt 7 van de agenda voor de vergadering van 24 november 2009.

2009 Nr. B09-08166-1. Punt 7 van de agenda voor de vergadering van 24 november 2009. 2009 Nr. B09-08166-1 Punt 7 van de agenda voor de vergadering van 24 november 2009. Onderwerp Beantwoording verzoek om inlichtingen (artikel 40 RvO) van de fractie van GroenLinks inzake de toegang tot

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT De raad der gemeente Weert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage - MODEL BRIEVENSET MET VERKLARINGEN VERHUURVEILIG VOORBEELD datum contactpersoon onderwerp woningaanbieding uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -, Namens de eigenaar (verhuurder) bied ik u de woning/

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij een inschrijfformulier toekomen.

Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij een inschrijfformulier toekomen. Mulder Beheer Vastgoed Management IJsselmeerstraat 284 1784 MB Den Helder Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij een inschrijfformulier toekomen. Gelieve dit formulier

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man

Nadere informatie

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN?

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? www.wimhypotheken.nl DOCUMENTEN WONING A Koopovereenkomst. (Bij bestaande bouw) B Koop / aanneemovereenkomst (Bij nieuwbouw)

Nadere informatie

BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim"

BRL 1332 Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim ISOLATIE, VLOER, SPRAY-SYSTEEM (attest, procescertificaat) BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUURWONING ( - - 2016 )

AANVRAAGFORMULIER HUURWONING ( - - 2016 ) AANVRAAGFORMULIER HUURWONING ( - - 2016 ) Personalia aanvrager huurwoning/appartement Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en -datum Huidig adres Postcode/Woonplaats E-Mail BSN-nummer.........

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER GROOT PROFFIJT

AANMELDINGSFORMULIER GROOT PROFFIJT AANMELDINGSFORMULIER GROOT PROFFIJT Wilt u in aanmerking komen voor het huren van een vrije sector huurwoning in Groot Proffijt aan de Boerhaavelaan in Oegstgeest? Zorg er dan voor dat u dit aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Sneltoetscriteria 2008

Sneltoetscriteria 2008 Aan- en uitbouwen Sneltoetscriteria 2008 Omschrijving en uitgangspunten Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een gevel van een gebouw. Voor wat betreft rooilijnen en

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG OM DE EERSTE BEREKENING ZELF TE MAKEN.

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG OM DE EERSTE BEREKENING ZELF TE MAKEN. DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG OM DE EERSTE BEREKENING ZELF TE MAKEN www.wimhypotheken.nl DOCUMENTEN INKOMSTEN O Salarisspecificatie van de aanvrager en indien van toepassing ook van de medeaanvrager

Nadere informatie

HAUZER & PARTNERS B.V. WERKGEVERSVERKLARING (NHG MODEL 2015)

HAUZER & PARTNERS B.V. WERKGEVERSVERKLARING (NHG MODEL 2015) HAUZER & PARTNERS B.V. WERKGEVERSVERKLARING (NHG MODEL 2015) Postbus 493, 5900 AL VENLO (in te vullen door de werkgever) Telefoon: (077) 321 91 10 werkgever Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:...

Nadere informatie

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V.

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. Aanvraagformulier voor het huren van een woning PERSONALIA AANVRAGER HUURWONING Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Nationaliteit Huidig

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Kozijn- of gevelwijziging

Kozijn- of gevelwijziging Kozijn- of gevelwijziging (aan bestaande woningen of woongebouwen of aan bijgebouwen bij bestaande woningen of woongebouwen) Omschrijving en uitgangspunten Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Je werkgeversverklaring

Je werkgeversverklaring Je werkgeversverklaring Leuk dat je via Hypotheek24.nl van plan bent om je hypotheek aan te vragen! Hieronder vind je de werkgeversverklaring die je aan je werkgever kunt geven. Je kunt de verklaring met

Nadere informatie

De werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring De werkgeversverklaring Voor het afsluiten van een hypotheek moet je een werkgeversverklaring aanleveren. Hieronder vind je een model met een uitleg voor jezelf en je werkgever. Je kunt de verklaring met

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Huurwoning

Aanvraagformulier Huurwoning Aanvraagformulier Huurwoning 1. Persoonlijke gegevens 1. Aanvrager 2. Aanvrager Achternaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Huidig adres Postcode / Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Werk / Mobiel

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

PERDIJK ADVIES HYPOTHEKEN INSTRUCTIE VOOR WERKGEVERS

PERDIJK ADVIES HYPOTHEKEN INSTRUCTIE VOOR WERKGEVERS Uw werkgeversverklaring Leuk dat u van plan bent om via uw adviseur uw hypotheek bij Perdijk Advies aan te vragen! Om uw hypotheekaanvraag bij de geldverstrekker in te kunnen dienen hebben wij een werkgeversverklaring

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Onregelmatigheidstoeslag Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen dienen opgegeven te worden.

Onregelmatigheidstoeslag Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen dienen opgegeven te worden. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s G e m e e n t e S l u i s De raad van de gemeente Sluis; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, B E S L U I T: vast te stellen de navolgende VERORDENING Stimuleringslening Duurzame Particuliere

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B17.001536; gezien het advies van de raadscommissie van 15-9-2017; B E S L U I T: I. in te stemmen met invoering

Nadere informatie

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11)

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren (2003-11) SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Wering van

Nadere informatie

Kandidaat huurder. Onze ref.: Mak.AO/MM Steenwijk, Geachte kandidaat huurder,

Kandidaat huurder. Onze ref.: Mak.AO/MM Steenwijk, Geachte kandidaat huurder, Kandidaat huurder Onze ref.: Mak.AO/MM Steenwijk, 2016 Geachte kandidaat huurder, Bijgaand doen wij u toekomen een inschrijfformulier voor huurwoningen. Indien u interesse heeft voor een huurwoning verzoeken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

SLUITINGSDATUM maandag 7 mei 2012 17.00 uur

SLUITINGSDATUM maandag 7 mei 2012 17.00 uur INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN CALLENBROECK, TE BARNEVELD SLUITINGSDATUM maandag 7 mei 2012 17.00 uur De woningen zullen, indien nodig, worden toegewezen middels een loting door Notariskantoor Van Putten Van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT 1 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw

Nadere informatie

De werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring De werkgeversverklaring Met deze checklist kun je controleren of de werkgeversverklaring goed is ingevuld. Is de verklaring ingevuld en ondertekend met dezelfde blauwe pen? Is het bruto jaarsalaris gelijk

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - *

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * hermische isolatie gebruiksfunctie leden van toepassing algemeen deur, raam, kozijn thermische isolatie-index vrijgesteld verbouw tijdelijk bouw artikel 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 lid 1 2 3 4 5 1 2 * 1 2

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een appartement in Van Zuid te Delft

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een appartement in Van Zuid te Delft INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een appartement in Van Zuid te Delft 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN HOLLAND & DE VEILING

INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN HOLLAND & DE VEILING INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN HOLLAND & DE VEILING Gegevens aanvrager Achternaam : Voornamen (voluit) : Geslacht 0 Man 0 Vrouw Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit : Huidig adres : Postcode en

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde 1 Inhoudsopgave Waarom renoveren Voor wie? Renovatiemogelijkheden Deelnemen Welke aannemer en/of installateur? Vergunning aanvragen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op: Kenmerk: Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

1. aanvrager 2. aanvrager Man/Vrouw * Man/Vrouw * Achternaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Huidig adres

1. aanvrager 2. aanvrager Man/Vrouw * Man/Vrouw * Achternaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Huidig adres Aanvraagformulier Huurwoning Aanvraag voor een woning in de gemeente(n): 1. Persoonlijke gegevens 1. aanvrager 2. aanvrager Man/Vrouw * Man/Vrouw * Achternaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Huidig

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2016-85 Verordening Duurzaamheidsleningen Oss 2017 Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager 2 e aanvrager

Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager 2 e aanvrager Naritaweg 211, 1043 CB Amsterdam Postbus 17106, 1001 JC Amsterdam E-mail : backoffice@recourt.nl Tel : 020-5217 217 (optie 1) Inschrijfformulier BLOK 20- IJBURG Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager 2 e

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V.

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. Zoekopdracht J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. PERSONALIA AANVRAGER HUURWONING Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Nationaliteit Huidig adres Emailadres Hoogstraat 61a 3011

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

aanvraagformulier garage/parkeerplaats

aanvraagformulier garage/parkeerplaats aanvraagformulier garage/parkeerplaats De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Laatst vastgesteld: 23 april 2015 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 1 Artikel

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Vaste 13e maand Uitsluitend de vaste onvoorwaardelijke dertiende maand dient opgegeven te worden.

Vaste 13e maand Uitsluitend de vaste onvoorwaardelijke dertiende maand dient opgegeven te worden. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een (hypothecaire) financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam regeling Gemeente Leiderdorp Verordening Stimuleringslening

Nadere informatie

Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een verordening tot wijziging van de Verordening op de stadsdelen

Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een verordening tot wijziging van de Verordening op de stadsdelen Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2012 Afdeling 3A Publicatiedatum 20 juli 2012 Agendapunt 20 Datum besluit B&W 5 juni 2012 Onderwerp Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. afdeling: steller: doorkiesnummer: adres: begrotingsparagraaf:

Voorstel aan de raad. afdeling: steller: doorkiesnummer:  adres: begrotingsparagraaf: Voorstel aan de raad afdeling: steller: doorkiesnummer: e-mailadres: begrotingsparagraaf: BLD M.A. Kok 278926 fwj.vander.steen@lelystad.nl Niet van toepassing 2009 Nr. B09-03724-1 Punt 12 van de agenda

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere

Verordening Stimuleringsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Stimuleringsleningen

Nadere informatie

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

INFORMATIE HUURWONINGEN / APPARTEMENTEN

INFORMATIE HUURWONINGEN / APPARTEMENTEN INFORMATIE HUURWONINGEN / APPARTEMENTEN We hebben een ruim en steeds wisselend aanbod in huurhuizen in Oss en omgeving. Dat komt mede door de langdurige relaties waar wij als enige makelaar in de regio

Nadere informatie

aanvraagformulier huurwoning

aanvraagformulier huurwoning aanvraagformulier huurwoning De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

Particuliere Woningverbetering

Particuliere Woningverbetering Particuliere Woningverbetering Gemeente Veendam www.veendam.nl Project Particuliere woningverbetering Gemeente Veendam Inhoudsopgave Waarom renoveren...pagina 14 Voor wie?...pagina 16 Renovatiemogelijkheden...pagina

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Citeertitel Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Lees alstublieft eerst de toelichting hieronder voordat u het formulier invult 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie:

Nadere informatie

particuliere woningverbetering Zuiderzee- en Atolwijk Lelystad

particuliere woningverbetering Zuiderzee- en Atolwijk Lelystad particuliere woningverbetering Zuiderzee- en Atolwijk Lelystad 2 Inhoud Particuliere woningverbetering Zuiderzee- en Atolwijk 4 Renovatiemogelijkheden 6 De SVn lening 8 Bijzonderheden 10 Deelnemen 13 Bijlagen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aangewezen gebied: Voorstad Oost in Deventer Op grond van de Verordening Particuliere Woningverbetering (PWV) en de uitvoeringsregels

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 12570 11 maart 2014 Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 Zaaknummer: 1025468 De Raad van

Nadere informatie