HAN BLAD # 02/OKTOBER Imagine...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAN BLAD # 02/OKTOBER 2005. Imagine..."

Transcriptie

1 HAN BLAD # 02/OKTOBER 2005 Imagine...

2 Imagine... 'De verbeelding aan de macht!' Een verlangen uit de jaren zestig dat aan actualiteit niets lijkt te hebben ingeboet. Uit onverwachte hoek wordt aan de begrippen 'verbeelding' en 'creativiteit' opnieuw betekenis gegeven. De economen Nordström en Florida vinden over de hele wereld een gretig gehoor voor hun stelling dat de wereld slechts door creativiteit te redden is. Het spreekt voor zich dat de HAN deze inzichten geïnteresseerd en kritisch volgt. Masterclasses, seminars en casussen geven vorm en inhoud aan dit nieuwe elan. In deze editie van het HAN-blad een weerslag van deze beweging. Most people live and die with their music still unplayed. They never dare to try. Han Geurts, hoofdredacteur. Inhoud pagina 8 Creativiteit is de motor pagina 10 Spinnen op Waterstof pagina 14 Creativiteit in het onderwijs pagina 20 Geen sexy plaatjesmakerij pagina 22 De klant nog beter helpen pagina 24 Klantconflict met behoud van klant pagina 26 Het bouwconcept van de toekomst pagina 4 De bevlogenheid mobiliseren pagina 28 Smart Business Center

3 De HAN als kennispartner De bevlogenheid van mensen mobiliseren Nieuwe Master of Automotive Engineering uniek in Europa Marcel Wintels Voorzitter College van Bestuur HAN Er valt nog een wereld te winnen. De HAN moet over enkele jaren niet alleen bekend staan als hèt opleidingsinstituut, maar ook als dé kennispartner van de regio. Dat laatste is één van de doelen van het programma Kennispoort, dat tijdens de opening van het studiejaar werd gelanceerd. Kennispoort richt zich vooral op de activiteiten náást het reguliere hboonderwijs. De HAN beoogt met Kennispoort een intensieve band met (regionale) instellingen, overheden en het bedrijfsleven, waarbij men steeds beter inspeelt op elkaars vragen. Niet alleen biedt de HAN werknemers scholing, zodat organisaties snelle maatschappelijke veranderingen kunnen bijbenen, maar bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook lectoren en studenten van de HAN inschakelen voor praktisch onderzoek. Tegelijk zorgen de intensievere contacten met de beroepspraktijk ook over en weer voor innovatie. Dynamisch Kennispoort borduurt verder op bestaande activiteiten en ontwikkelingen. Nederland wil tot de meest dynamische kenniseconomieën horen. Dat betekent dat werknemers hun kennis en vaardigheden moeten bijhouden, ze moeten een leven lang leren. De HAN deelt bovendien al jaren kennis en expertise met bedrijven en instellingen en ontwikkelt zich steeds meer als kennispartner en kennisinstituut. Helaas klopt het beeld dat in de regio bestaat van de hogeschool vaak niet met de werkelijkheid. Onze omgeving heeft nauwelijks notie van wat hier allemaal gebeurt. Ze zien een hogeschool uitsluitend als onderwijsinstelling die jonge mensen van achttien tot begin twintig opleidt, hen een tijd op stage stuurt en uiteindelijk een diploma meegeeft. Ik schrik nog steeds van het beperkte beeld dat mensen hebben van een hogeschool. Hier valt nog een wereld te winnen, vertelt Marcel Wintels, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN. Het programma Kennispoort moet verandering brengen in deze situatie. Wintels wil het brede aanbod van zijn hogeschool de komende jaren beter zichtbaar maken. Tegelijkertijd wil hij een duurzame relatie aangaan met partijen in de wijde regio. De bedoeling is dat marktpartijen en HAN steeds meer kennis gaan delen en profiteren van elkaars ervaring en know how. Daarmee heeft de HAN al jaren goede ervaring. Niet alleen binnen de regio, ook daarbuiten. We bieden bijvoorbeeld kennis op het hoogste niveau op het gebied van voeding en diëtetiek en sport en beweging. Zo begeleiden voedingsdocenten van de HAN de TVM-schaatsploeg. Ook met het NOC*NSF werken we samen, doen we onderzoek op het terrein van sport en beweging. Internationaal Het programma Kennispoort richt zich in eerste instantie op de regio. Op instellingen, scholen, gemeenten, het MKB en grotere ondernemingen. Met veel van deze partijen heeft de HAN al relaties dankzij studenten die er stage lopen. Daarnaast zijn er de afgestudeerden die een baan vinden in de omgeving. We willen meer gebruik maken van de bestaande contacten. De HAN moet de logische partner worden voor bijscholing, contractonderwijs, in-company training, organisatie-, HRM- en scholingsvraagstukken, onderzoeksvragen..we hebben hier expertise in huis op alle terreinen behalve kunst en groen. Dat is dus heel breed. Hoewel de regio centraal staat, gaat de HAN meer nationale en internationale contacten zeker niet uit de weg. Wintels: Mobiliteitsvraagstukken spelen zich af op internationaal niveau. Datzelfde geldt voor data-architectuur en zoveel meer. Input Iedereen vaart wel bij samenwerking. De HAN draagt via de kennisontwikkelingen bij aan de sociaal-economische groei en innovatie van de regio. Bedrijven en instellingen leveren op hún beurt weer bijdragen aan de innovatie en verbetering van het onderwijs. Zo zijn er veel marktpartijen betrokken als adviseurs van Kennispoort. Marcel Wintels: De leden van de Raad van Advies Kennispoort HAN denken bijvoorbeeld kritisch mee. Kritiek zie ik niet als bedreiging maar vooral als kans om te leren. Elke keer weer. Dus hoe meer input van buiten, hoe liever het me is. Over pakweg acht tot tien jaar moet de HAN een vanzelfsprekende kennispartner zijn voor de regio. Dat proces kost tijd. Niet alleen moet het beeld verbeteren dat de regio heeft van de HAN maar ook intern moet er nog één en ander gebeuren. De bestuursvoorzitter steekt de hand in eigen boezem: De HAN moet toegankelijker worden voor mensen van buiten. Die moeten weten bij wie ze terecht kunnen met een vraagstuk of probleem. De lijnen moeten korter. Bovendien moeten we zelf meer acte de présence geven bij bedrijven en instellingen en gebruik maken van alle mogelijkheden die er al zijn. De ambities zijn hoog. Marcel Wintels knikt instemmend. Ja, maar we gaan ze waarmaken. Het is heel simpel: iedere dag een beetje beter. We houden het praktisch en dichtbij. Ik heb een heilig geloof in de kwaliteit die hier aanwezig is. Als je de bevlogenheid van de mensen die hier werken nog gerichter mobiliseert, kun je veel bereiken. De ontwikkelingen in de auto-industrie en de bijbehorende markt gaan razendsnel. Om (hbo er) met een technische achtergrond de kans te geven om beter op deze ontwikkelingen in te spelen, biedt de HAN een internationaal mastertraject aan, samen met de Technische Universiteit (CVUT) in Praag (CZ) en École Supérieure Ensieta in het Franse Brest. Master of Automotive Engineering heet deze nieuwe, tweejarige voltijdopleiding. De internationale samenwerking en de aanpak zijn uniek in Europa, vertelt opleidingsmanager Hans Vooren. Begin oktober zijn de eerste studenten van de nieuwe Master of Automotive Engineering in de collegebanken gekropen. Het eerste jaar volgen ze een Engelstalig programma aan de CVUT in Praag. Daarna kunnen ze kiezen tussen een Franstalig semester in Brest (Ensieta) of een Engelstalig semester in Arnhem (HAN). Degenen die naar Frankrijk gaan, kunnen in het eerste jaar in Praag via de Franse ambassade hun taal bijspijkeren, vertelt Hans Vooren, opleidingsmanager bij het Lectoraat Mobiliteitstechnologie van HAN Kenniscentrum Economie, Techniek en Informatica. Het laatste semester van het tweede jaar doet de student een afstudeeropdracht bij een onderneming uit de automobielbranche in één van de deelnemende landen. Zowel docenten als vakmensen uit de onderneming begeleiden de student hierbij. Afgestudeerden kunnen dankzij hun internationale ervaring een leidinggevende rol vervullen in de automobielindustrie en aanverwante bedrijfstakken in zowel binnen- als buitenland. Netwerk De drie partners hebben samen de opleiding ontwikkeld. Dat levert een bundeling van expertise op, want alledrie hebben ze al bachelor- en soms ook masteropleidingen op automotivegebied. De Master of Automotive Engineering onderscheidt zich van soortgelijke opleidingen door de aanpak. Masteropleidingen aan een universiteit zijn meestal wetenschappelijk. Wij beperken ons niet tot ontwerpprogramma s en berekeningen aan theoretische modellen, maar leggen juist de nadruk op de link tussen de theorie en de praktijk. Bovendien is deze opleiding puur gericht op automotive, terwijl andere automotivemasterprogramma's vaak deel uitmaken van een bredere technische opleiding. Internationaal Ook het internationale karakter is bijzonder. De deelnemende hogescholen en universiteit hebben elk een eigen netwerk. Tsjechië heeft goede contacten met Slowakije, Roemenië en Hongarije, waar de Praagse universiteit ook studenten enthousiasmeert voor de opleiding. Brest werft in Frankrijk en de Franse koloniën. En de HAN gaat met de nieuwe opleiding de boer op in Nederland, België, China en India. Vooren: India en China zijn naties om rekening mee te houden en ik ben blij dat we daar vanuit het HAN Kenniscentrum zulke goede contacten hebben. Deze landen maken een gigantische ontwikkeling door op automotive gebied. Dat geldt voor ontwerp en productie, maar ook de verkoop en het gebruik van auto s neemt daar met soms meer dan twintig procent per jaar toe. De eerste aanmeldingen voor de masteropleiding komen uit diverse landen. Niet alleen vanuit Nederland, ook vanuit Frankrijk, Tsjechië en India. We zijn de opleiding dit jaar gestart met 15 studenten met zes verschillende nationaliteiten. Het is een heel leuk internationaal gezelschap geworden. Dat biedt meerwaarde voor de studenten; die kunnen contacten aanknopen met mensen uit verschillende landen en komen in aanraking met andere culturen. Ze leren Europees en zelfs globaal denken en werken. Meer informatie over deze Master is te vinden op: Studieprogramma Het eerste jaar (in Praag): Internal combustion Engines, Mechanical and Hydraulic Transmissions, Microelectronics in Vehicles, Manufacturing Process Design, Vehicle Dynamics, Vibrations of Vehicles, Vehicle concept, structure, aggregates and safety. Het derde semester in Brest: Vehicle Architecture, Linear en Non-linear Geometrics, Engineering and Design. Het derde semester in Arnhem: Advanced Vehicle Dynamics, Advanced Vehicle Electronics, Advanced Vehicle Control, Systems Control Engineering, Automotive Management. Het laatste semester doen de studenten een afstudeeropdracht. 4 5

4 Het Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) is een samenwerking aangegaan met het ROC Rijn IJssel en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De samenwerking is erop gericht een duurzame verbinding te maken tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in Arnhem. Daartoe is een nieuwe secretaris aangesteld die hierin een belangrijke en stimulerende schakel vormt. Zij zal een goede afstemming laten plaatsvinden tussen de opleidings- en onderzoeksbehoeften van de leden en het aanbod vanuit het ROC Rijn IJssel en de HAN. De OKA krijgt hiermee een direct contactpersoon voor allerhande opleidings- en onderzoeksvragen. Ook fysiek zullen deze samenwerkingspartners medio november bij elkaar gehuisvest zijn in het nieuwe onderkomen van het HAN Kenniscentrum Economie Techniek en Informatica tegenover de huidige campus (zie boven). Synergie bedrijfsleven en onderwijs HAN KENNISCENTRUM VERHUIST Vanaf 3 november heeft het HAN Kenniscentrum Economie Techniek en Informatica een nieuw onderkomen. Bijna alle productgroepen en lectoraten, evenals het Smart Business Center en het Ondernemers Kontakt Arnhem, verhuizen naar het nieuwe adres. De Productgroep Bouwkunde en Civiele Techniek blijft op het huidige adres evenals Individueel onderwijs Engineering. De productgroep Biologische, Medische en Chemische Laboratoriumopleidingen verhuist onder de naam HAN BioCentre naar Nijmegen. HAN Kenniscentrum Economie Techniek en Informatica Beverweerdlaan 3, 6825, AE Arnhem Postbus 2217, 6802 CE Arnhem Tel: De samenwerking sluit aan bij doelstellingen die de Stichting Innovatie Alliantie (samenwerking van MKB- Nederland, VNO-NCW, HBO-Raad, TNO, Telematica Instituut, Syntens) heeft om samenwerking tussen het MKB en het onderwijs te versterken. Doel is het opstellen van een programma waarbinnen projecten uitgevoerd worden waar ondernemers en kenniswerkers (lectoren, docenten en studenten) samenwerken aan de oplossing van technische of bedrijfskundige innovatieve vraagstukken. Deze regeling biedt OKA-leden een uitgelezen mogelijkheid om met elkaar te onderzoeken op welke wijze concrete projecten geïnitieerd kunnen worden. Voor verdere informatie: Lizetta Hübner, of het secretariaat van het OKA Accreditatie voor Master of Molecular Life Sciences Don t pull back from the passion. Passie, dat is het toverwoord van top-econoom Kjell (spreek uit Shjell) Nordström die op 3 oktober de eerste uit een serie masterclasses gaf op de HAN. In de Cultuurherberg op de voormalige Saxen Weimarkazerne in Arnhem vertelt s werelds funkiest business guru dat er zonder passie geen broodnodige innovatie is. Klanten binden, nieuwe markten aanboren, het kan alleen nog door ondernemingen of met producten die fit of sexy zijn, die passen in de huidige emotie-economie. De Nederlandse doe-maar-gewoon mentaliteit en het na-apen en benchmarken leidt volgens de Zweed alleen maar tot standaardisering en dat is dodelijk voor vernieuwing. In het ochtendprogramma houdt Nordström zijn masterclass voor een vijftiental kopstukken uit het bedrijfsleven en 25 studenten die voor een plekje hebben moeten solliciteren. In het middagprogramma wordt ook door andere inleiders uitgebreider op het onderwerp teruggekomen, voor een geboeid publiek van ruim honderd aanwezigen waaronder Emile Ratelband ( Ik kom even bijtanken bij een topper ). Tom Spanjaard, tweedejaars Commerciële Economie in Nijmegen, is er de hele dag bij. Ik heb dit weekend zijn boek gelezen, maar mijn wereld is nog niet op zijn kop gezet. Nordströms visie is heel interessant, maar veel was natuurlijk al bekend. Tom is er om te Passie is alles kijken hoe zo n masterclass nou in elkaar zit en vooral om te netwerken: contacten te leggen met mensen uit het bedrijfsleven. Tijdens de masterclass in de ochtend was hij buitenbeentje in zijn groep in de casus over Siemens. Een product moet kwalitatief goed zijn én sexy, was zijn stelling. Siemens is niet sexy, dat is zoiets Kjell Nordström: fit and sexy. Gejuich op de opleiding Master Molecular Life Sciences: begin augustus werd bekend dat deze opleiding geaccrediteerd is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Daarmee bezit de opleiding nu een belangrijke kwaliteitsborging. Studenten van masteropleidingen die geaccrediteerd zijn kunnen bepaalde vormen van studiefinanciering krijgen, als ze onder de dertig zijn kunnen ze een OV-kaart krijgen en geld lenen. Opleidingsmanager Christien Lokman is blij met deze accreditatie. 'Het is een echte mijlpaal', vindt ze. 'Het is een erkenning dat de opleiding in niveau en kwaliteit niet onderdoet voor een masteropleiding op de universiteit.' Wat is dan het verschil met een universitaire master? 'De focus is anders. Op een hbomasteropleiding leren studenten toegepast onderzoek, op de universiteit gaat het om fundamenteel onderzoek. Onze masters heten straks niet Master of Science, maar Master of Molecular Life Sciences'. Deelgebieden waar de opleiding zich op richt zijn infectieziekten, kankeronderzoek en biotechnologie. De opleiding is parttime of fulltime te volgen. Parttimers hebben al een werkkring. Het zijn meestal analisten die onder leiding van een projectmanager werken. De bedoeling is dat ze in de toekomst bijvoorbeeld zelf zo'n projectmanager worden. Dit jaar stromen er twaalf studenten in. De opleiding is gevestigd in het Trigon-gebouw op de Nijmeegse campus, waar ze de volgens Lokman beschikt over alle nodige facilteiten. als seks met je oma: niet cool. Een product moet zijn als seks met Pamela Anderson. Tom wil zijn horizon blijven verbreden, ook buiten de HAN. Daarom solliciteer ik zeker weer naar een plek bij de volgende masterclass. 6 7

5 Masterclass Richard Florida bij de HAN Creativiteit is de motor van de economie Richard Florida Prof. Dr. Richard Florida bekleedt de Hirst Leerstoel Openbaar Beleid aan de George Mason Universiteit, Virginia. Tot vorig jaar was hij de Heinz professor Regionaal Economische Ontwikkeling aan de Carnegie Mellon Universiteit in Pittsburgh. Richard Florida is gasthoogleraar geweest aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Kennedy School of Government van de Harvard Universiteit. Florida doceert ook aan het Brookings Instituut in Washington DC. Het boek The Rise of the Creative Class: and how it s transforming work, leisure, community and everyday life verscheen in De Harvard Business Review noemde Rise een van de doorbraakideeën van In april verscheen de opvolger, The Flight of the Creative Class: the global battle for talent. Het is de bedoeling dat er een derde deel verschijnt dat voorlopig The Creative Edge gaat heten en handelt over creativiteit in organisaties. Niet kennis, niet technologie, maar menselijke creativiteit is dé motor van de economie in de eenentwintigste eeuw. Dat is de boodschap van de Amerikaanse hoogleraar Richard Florida die op uitnodiging van de HAN op 9 november in Arnhem spreekt. De uber-cool professor of economics uit Washington heeft in twee jaar tijd het beleid van grote steden o veral ter wereld - en niet in het minst in Nederland - in zijn ban gekregen. Wie wil weten welke steden bloeien, kijkt waar de studenten heengaan. Studenten zijn de kanaries in de talentenmijn. Als de atmosfeer te benauwd wordt, vliegen ze naar een andere stad. Een mislukte rockmuzikant die economie is gaan studeren, zo omschrijft Richard Florida zichzelf graag. De professor aan de George Mason Universiteit vlakbij Washington, arbeiderszoon en kleinkind van Italiaanse immigranten, praat over het economische belang van Jimi Hendrix en de concentratie van homo s in een stad. De drie T s - Talent, Technologie en Tolerantie - maken de economie van de 21e eeuw. Technologie (onderzoek, R&D, innovatie) volgt het talent en tolerantie (een open en divers klimaat) verklaart de flow van dat talent. Marx van de markteconomie Richard Florida leunt voorover: Zal ik je eens wat vertellen? Paul Allen, de mede-oprichter van Microsoft, heeft met architect Frank Gehry een centrum in Seattle gebouwd ter ere van Jimi Hendrix. Dat is een economisch belang. En de Bill Gates Foundation gaat in Seattle vijftig high schools neerzetten die een compleet nieuwe manier van onderwijs stimuleren. Met dj-cursussen en al. Vijftig! Waarom doet hij dat? Dat is een talent strategy. De creatieve economie vraagt om talent en talent houdt van een stad die bruist. Ja, Seattle bracht Jimi Hendrix en Nirvana voort, maar ook Starbucks en Amazon.com. Sinds Florida s spraakmakende boek The Rise of the Creative Class in 2002 verscheen, volgde de ene loftuiting na de andere. De bijbel van de creatieve economie werd het boek genoemd en even belangrijk voor een nieuwe economische ordening als Das Kapital van Marx dat in zijn tijd was. Florida kan erom glimlachen: Ach, het leek me wel aardig om mijn boek een nogal beladen politieke titel mee te geven Alleen al het woord klasse deed de haren van menige Europese sociaal democraat overeind staan. Een nieuwe klasse Hoe komt een econoom tot de conclusie dat een economie vooral op creativiteit drijft? Richard Florida: Zoals alle economen geloofde ik in de jaren negentig dat het bijeenbrengen van kennis, technologie en durfkapitaal dé sleutel tot economisch succes was. Immers, zo werkte het in Silicon Valley. Ik kom uit Pittsburgh, een industriestad bij uitstek. Toen de industrieën ten onder gingen, hebben het stadsbestuur en de universiteit alles op alles gezet om spin offs te generen, kapitaal te zoeken, belastingvoordelen te bieden. Dat leverde inderdaad het Richard Florida: It s the creativity, stupid! nodige op. Lycos, de internet zoekmachine, was zo n uiterst succesvol voorbeeld. En toen gebeurde het. Ik was in Harvard om college te geven, sloeg nog even de krant open met een kop koffie en las tot mijn stomme verbazing: Lycos verhuist naar Boston. Waarom? Omdat Lycos in Boston kon vinden wat het in Pittsburgh niet vond: een groot reservoir aan goed opgeleide en creatieve mensen. Dus de bedrijven en de banen volgden de mensen en niet meer andersom. En goed opgeleide mensen zochten een stedelijk klimaat met cultuur en uitdagingen. Om een lang verhaal kort te maken, mijn conclusie luidt dat economische groei plaats vindt op plekken die tolerant zijn, divers en die open staan voor creativiteit. De creativiteit van onderzoekers, kunstenaars, musici, ontwerpers, techneuten, mediamensen, noem maar op. Langzamerhand is er een economische klasse ontstaan die zijn geld verdient met creatief zijn. Die klasse is van groot economisch belang omdat zij de meeste toegevoegde waarde creëert. De Creatieve Klasse is dus een economische groep. De mensen in die groep bepalen zelf waar zij willen wonen, werken en ontspannen. Een stad of regio die creatief talent koestert en aantrekt, heeft daarom een beslissend concurrentievoordeel. Het boek sloeg in als een bom. Maar, kritiek kwam er ook. Die Florida is een yuppie prof voor de creatieve elite. Florida doet de kritiek echter verstommen met zijn nieuwe boek The Flight of the Creative Class dat dit voorjaar verscheen. Een boek met een sterk sociale boodschap. Het gaat niet om de creatieven, it s the creativity, stupid. Florida: Dé opgave van deze tijd is om meer mensen in de creatieve klasse te krijgen. Je kunt een economie niet duurzaam laten draaien op een bovenlaag. Een creatieve economie is nog geen creatieve samenleving. Daarvoor moet je een moedig beleid voeren dat geen enkele groep uitsluit. Deze drie dingen blijven overeind: technologie, talent en tolerantie, maar tolerantie is het belangrijkst. Jeroen Oerlemans Richard Florida komt naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in het kader van de HAN Creative Masterclasses, waarin begin oktober de Scandinavische econoom Kjell Nordström hem voorging. De hogeschool organiseert de masterclasses om de status van kenniscentrum en kennispartner voor bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te onderstrepen. De lezing van Florida start op 9 november om uur precies in de Eusebiuskerk in Arnhem. Informatie over en aanmeldingen voor de publiekslezing van Richard Florida op of neem contact op met Marion van der Donk via of mobiel:

6 Arnhems waterstofnetwerk werkt aan energievorm van de toekomst Gaat Schumacher spinnen op het Velperplein? Hans Bosma Senior projectmanager Schone Mobiliteit en Milieu De tijd dringt om andere energiebronnen te vinden. bovendien nog eens ecologische schade aanricht. Maar, zo erkent hij, er is amper een alternatief, ook ik ga bijvoorbeeld met de auto op vakantie. De tijd dringt dat we iets anders vinden. Waterstof, kortweg H2, gooit hoge ogen als alternatieve en schone brandstof, daar is hij zeker van. Nederland als geheel sloft internationaal gezien dan wel achteraan met de keuze van nieuwe energiebronnen, de regio Arnhem zit in de kopgroep als het gaat om waterstof. Het probleem is duidelijk, zeker voor wie zich regelmatig op onze snelwegen waagt. Miljoenen auto's, allen uitgerust met een inefficiënte verbrandingsmotor. Waanzinnig eigenlijk. Maar met alleen erover klágen, komen we geen steek verder. Zijn er nog mensen die méér doen dan mopperen? Die zijn er. Bijvoorbeeld Hans Bosma van het lectoraat Mobiliteitstechnologie van de HAN en senior projectmanager 'Schone mobiliteit en milieu. En hij staat niet alleen, want Arnhem beschikt over een heuse waterstoflobby. En nog een creatieve ook. Wat dacht u van een Formule 1 race over het stratencircuit van Arnhem, op waterstof? Hans Bosma schudt zijn hoofd bij het gemak waarmee de mens de eindige energiebronnen er doorheen jaagt en zo Netwerk met lef Het 'basismolecuul' van de Arnhemse H2-samenwerking bestaat uit de twee 'atomen' Hexion BV en Nedstack BV; twee technologiebedrijven op industriepark Kleefse Waard die jaren terug de handen ineensloegen om te gaan werken aan de verbetering van de waterstoftechnologie. Hexion produceert apparaten die aardgas omzetten in waterstof; Nedstack bouwt brandstofcellen. Belangrijk is ook de inspanning van Erik de Nie, project-directeur van Hydrogen Network Enterprise, tevens voorzitter van de Nederlandse Waterstofvereniging. Samen met Hexion en Nedstack wil hij op de Kleefse Waard een industriekern stichten van fabrikanten van waterstofapparatuur en brandstofcellen. Op initiatief van de gemeente Arnhem hebben de drie bedrijven zich zo n anderhalf jaar geleden verenigd in het Arnhemse Waterstofnetwerk, samen met regionale kennisinstellingen als HAN en Kema, diverse ingenieursbureaus Als op maandagochtend in alle bedrijven de knop op aan wordt gezet, ben je nooit verzekerd van voldoende windenergie

7 Pizzakoeriers op waterstof Auto's op alternatieve brandstof bepalen nog niet echt het straatbeeld, toch kijkt niemand er echt van op als zo n wagen langsrijdt. De hybride Toyota Prius (traditionele benzinemotor gecombineerd met 'elektriek') bijvoorbeeld zorgt voor een doorbraak en is niet aan te slepen. Het lectoraat Mobiliteitstechnologie van de HAN wil graag zoveel mogelijk belangstelling wekken voor waterstoftechnologie en koos daarom voor een afwijkend vervoermiddel om die technologie toe te passen. Het werd een scooter. Dat is een vervoermiddel van deze tijd en bovendien praktisch, vooral in stadsverkeer; dus net dáár waar luchtvervuiling het grootste probleem is. Volgens Menno Merts van het lectoraat Mobiliteits-technologie zit de creativiteit in het afwijkende idee van zo n scooter. En in de speurtocht naar mogelijkheden om het ding de functies te laten behouden die er in thuishoren, maar toch gebruik te maken van heel andere technologie. Merts typeert de vinding van zijn lectoraat als enerzijds een kant-en-klaar gebruiksvoorwerp en anderzijds als demo-model én - bovendien - als een apparaat waaraan hij nog fundamenteel onderzoek kan doen. De NOx (stikstof oxide)emissies kunnen nóg steeds lager. Merts: Als je het helemaal goed doet, zijn ze nul. Overigens, verwar deze motor niet met een brandstofcel. Dit is in principe een gewone verbrandingsmotor die loopt op waterstof, aardgas of een mengsel daarvan. De scooter scoort gunstig in verbruik en dus brandstofkosten. Bij serieproductie hoeft hij bovendien amper duurder te zijn dan de bestaande scheurijzers. Probleem is nog de actieradius en de beschikbaarheid van tankstations. Merts: In Duitsland bestaat al een uitgebreid distributiesysteem voor aardgas; dat is zonder veel moeite ook hier voor in te zetten. Het zou een opstapje naar de distributie van waterstof kunnen zijn. Tenslotte is de vraag hoe je hier zo'n ding in de markt zet. Merts: Eigenlijk zouden we de scooter allereerst aan pizza-koeriers moeten slijten. Dan ben je pas echt cool. en zogeheten launching customers. Dit netwerk is druk doende projecten van de grond te trekken en de launching customers zijn daarbij belangrijk. Deze bedrijven en instellingen garanderen dat ze de nieuwe technologie afnemen. Zo wil de Arnhemse eigenarenvereniging De Stoere Houtman een wijkgebouw hebben uitgerust met warmte-krachtkoppeling op basis van waterstoftechnologie. Voorvechter is vooral voorzitter Jaap Huurman, tevens gemeenteraads- en statenlid. Dat getuigt van lef, vindt Bosma. Zo kwalificeert hij ook de opstelling van de gemeente Arnhem; ze legt liefst ,- op tafel voor innovatie en werkgelegenheid in de waterstof- en brandstofceltechnologie. Parallel hieraan kan de HAN beschikken over ruim ,- subsidie van OC&W bestemd voor samenwerkingsprojecten tussen hbo en MKB. Hét knelpunt Dat geld is bestemd voor het onderzoek van Bosma cum suis dat zich toespitst op productie, opslag, gebruik en veiligheidsaspecten van H2. Onderzoek daarnaar is nodig om een groot nadeel van windenergie te ondervangen. Wind komt namelijk in horten en stoten. Als op maandagochtend om acht uur in alle bedrijven de knop op 'aan' wordt gezet, ben je net op dat moment nooit verzekerd van voldoende wind, dus ook niet van windenergie. Daarom kan windenergie alléén niet de basis zijn van de elektrische energievoorziening. Een oplossing kan zijn met windenergie en elektrolyse waterstof produceren en die vervolgens opslaan. Zo sla je dus in feite windenergie op. Als het niet waait is er in elk geval waterstof beschikbaar om elektriciteit mee te produceren. De opslag daarvan is echter het grootste knelpunt. Volgens Bosma beperken de huidige mogelijkheden zich tot hogedruktanks (± 200 Bar), tot het chemisch binden aan metaalhydride (met als nadeel het hoge gewicht en dito prijs) en tot het vloeibaar maken (waarbij eenderde van de energie verloren gaat). H2-trolleybussen De hoge-druk-tank kan dienst doen in voertuigen die, met een geringe actieradius (ongunstiger dan LPG), met name in de stad rondcrossen: vooral taxi's en bussen dus. Voordeel daarvan is dat ze net dáár soelaas bieden waar de concentratie schadelijke uitlaatgassen hoog is. Al is waterstof een notoir 'heetgebakerd goedje', de veiligheid is vergelijkbaar met die van LPG en aardgas, zo geeft Bosma aan. Waterstof kan dienst doen in een verbrandingsmotor of in een brandstofcel. Bosma zet in op de brandstofcel als winnaar op de langere termijn. Het Arnhemse netwerk haakt in op de ontwikkelingen rond de oprichting van een openbaar H2-tankstation. Dit past bij de gemeentelijke ambitie. Overigens was Amsterdam het netwerk vóór, althans met H2-bussen, weet Bosma. Het netwerk durft nu te dromen over ècht Arnhemse trolleybussen op H2. Ze plannen hiervoor nu een haalbaarheidsanalyse. Werkgelegenheid Waterstof lijkt Arnhem veel te kunnen bieden. Het is een volledig nieuwe technologie met dienovereenkomstige knelpunten en mogelijkheden. De Arnhemse technologiebedrijven en kennisinstellingen lopen op de scheidslijn tussen het bekende en het onbekende. De creativiteit en hoogwaardige kennis die dat veronderstelt, betekenen een stimulans voor de regio. Inclusief de regionale werkgelegenheid- en milieu-aspecten: nieuwe technologie betekent nieuwe bedrijven. Als in de toekomst serieproductie nodig zal zijn, is Azië een geduchte kaper op de kust, zo denkt Bosma. Maar in de huidige creatieve fase acht hij de productie van prototypes nog te zeer gebonden aan de nabijheid van de research. Om de nieuwe technologie voor de Arnhemmers zichtbaar te maken, is creativiteit vereist. Onbekend maakt onbemind, dus moet je ermee voor de dag komen. Bosma zegt dat er ambitieuze ideeën leven om in Arnhem Formule I wedstrijden op waterstof te houden, of om speedboten op waterstof op de Rijn te laten varen. Het prototype van een scooter op waterstof is in een afrondende fase. Waterstof-laptop Ook knelpunten zijn voer voor creatieve geesten. We noemden al de opslag- en actieradiusproblemen. Bosma: Dan is er nog een kip-of ei-kwestie. Zolang er nog weinig toepassingen gerealiseerd worden is de infrastructuur voor distributie, hoewel technisch oplosbaar, een probleem. Het kan nog wel dertig jaar duren voor de technologie echt goed is ingeburgerd. De huidige auto op H2 kost nu nog ruim een miljoen Euro! Hij verwacht een doorbraak in drie fasen. De eerste fase is die van de portable toepassingen in pc's en alles waar je nu accu s of batterijen voor gebruikt. Die gaan draaien op een brandstofcel met H2 of methanol. In fase twee komen er stationaire toepassingen: uitgebreidere installaties in de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld vaste aggregaten en warmtekrachtkoppelingen. In de derde en laatste fase zijn er de mobiele toepassingen, bijvoorbeeld in auto's. Bosma verwacht aanvankelijk vooral hybride toepassingen in die derde fase: de combinatie van twee of meer energietechnologieën. (H2 netwerk Arnhem)

HAN BLAD # 01/JUNI 2005. De omslag

HAN BLAD # 01/JUNI 2005. De omslag HAN BLAD # 01/JUNI 2005 De omslag De omslag De overgang van steen naar ijzer. De uitvinding van het wiel. De eerste computer. Grote omwentelingen die het aanzien van de wereld veranderden. Die het bestaande

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken HAN BLAD #15 / MEI 2010

Het Nieuwe Werken HAN BLAD #15 / MEI 2010 HAN BLAD Het Nieuwe Werken #15 / MEI 2010 Ronde tafel: Kennis délen is macht Veel managers nog niet klaar voor Het Nieuwe Werken Broedplaatsen, voor mensen die fucking woest zijn Lector gooit forse steen

Nadere informatie

MAKERS OEKOMST R DE STUDENT R INTERVIEW R PIETER KOOL VAN. Ik hou van lingerie én bouwkunde

MAKERS OEKOMST R DE STUDENT R INTERVIEW R PIETER KOOL VAN. Ik hou van lingerie én bouwkunde Special over techniekonderwijs, aangeboden door Shell R DE STUDENT Ik hou van lingerie én bouwkunde R INTERVIEW Juliette Walma van der Molen: Leer kinderen creatiever te denken R PIETER KOOL Technisch

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

HAN BLAD. Leiderschap

HAN BLAD. Leiderschap HAN BLAD Leiderschap #09 / MAART 2008 Meestribbelen Nederlandse ondernemers worden geconfronteerd met een scherpere mondiale concurrentie en dito klanten. Dit vergt dat zowel de ondernemer als zijn werknemers

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009 OnderwijsInnovatie Nummer 3 september 2009 Docenten maken het verschil Krachtenbundeling voor een leven-lang-leren Een bijzonder onderwijsconcept Ontwikkeling en implementatie van een versnellingstraject

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie

VERRASSENDE ONTMOETINGEN. Verslag van het Brabant Academy Event op 16 juni 2010

VERRASSENDE ONTMOETINGEN. Verslag van het Brabant Academy Event op 16 juni 2010 VERRASSENDE ONTMOETINGEN Verslag van het Brabant Academy Event op 16 juni 2010 pag. 3 Voorwoord INHOUDSOPGAVE Voorwoord Impressie Ochtendprogramma van het Brabant Academy Event Foto impressie Een jaar

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

KENNIS ALS WATER 4 vragen over leven lang leren en wat huiswerk Colofon Kennis als water Vier vragen over leven lang leren en wat huiswerk Stichting Nederland Kennisland Juni 2004 Deze publicatie is financieel

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Nederlandse versie Creatief leiderschap dromen, denken, durven, doen en doorzetten Ruim baan voor de slimme mens Het is misschien wel de belangrijkste vraag van heden ten dage: wie

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere InspIratIemagazIne voor ondernemend Breda 2014 15 creëer enthousiasme op basis van emotie CrowdfundIng Is hot Denken in andere oplossingen slim vestigen Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn starten

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie nummer 3 september 2006

OnderwijsInnovatie nummer 3 september 2006 OnderwijsInnovatie nummer 3 september 2006 3/2006 De docent als procesmanager Het roer om! Ontwerpstrategie voor blended learning Opleiden voor de toekomst Onderwijs als nationale klaagmuur Spraakmakend

Nadere informatie