Eigen plant eerst? Plant Goed Roeselare 18 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen plant eerst? Plant Goed Roeselare 18 januari 2012"

Transcriptie

1 Eigen plant eerst? Plant Goed Roeselare 18 januari 2012

2 Het hebben van een emotie berust op het hebben van overtuigingen, niet op het al dan niet waar zijn daarvan Martha Nussbaum

3 1. Waarom bomen planten en koesteren? 2. Stads- en straatbomen 3. Waarom inheemse en geen uitheemse bomen? 4. Over de noodzaak van exoten

4 Waarom bomen planten en koesteren? Ruimtelijke betekenis Ecologie en biodiversiteit Luchtkwaliteit & omgevingsklimaat Sociaal-psychologische effecten Cultuur-historische betekenis Educatief belang Esthetisch belang Economisch belang

5 Ecologie & biodiversiteit Intrinsieke natuurwaarde Biotoop (vogels, zoogdieren, ongewervelden, epifyten enz.) Ecologische infrastructuur (groene corridors)

6 Luchtkwaliteit & omgevingsklimaat Luchtkwaliteit (Fijnstof, NO2, CO2...) Omgevingstemperatuur Luchtvochtigheid Wind Schaduw Energiebesparing Hydrologische effecten & erosie Geluid

7 Waarom bomen planten en koesteren? Ruimtelijke betekenis Ecologie en biodiversiteit Luchtkwaliteit & omgevingsklimaat Sociaal-psychologische effecten Cultuur-historische betekenis Educatief belang Esthetisch belang Economisch belang

8 2. Stads- en straatbomen 1. Niet herkomst maar gebruik bepaalt soortkeuze

9 Stads- en straatbomen Niet inheemse boomsoorten die als straatboom in de bebouwde omgeving worden gebruikt, zijn een aanwinst vanuit het standpunt van de soortdiversiteit. Het is belangrijk om een zo groot mogelijke diversiteit na te streven om de risico s van ziekten en plagen en andere negatieve invloedsfactoren te beperken. De eis om ook in een stedelijke omgeving alleen inheemse bomen te gebruiken is vanuit een vakstandpunt te verwerpen. GALK - Positionspapier Verwendung von nicht heimischen Baumarten am innerstädtischen Strassenstandort (2009).

10 Stads- en straatbomen Duitse Bundesnaturschutzgezetz legt vergunningsplicht op wanneer nicht gebietseigen plantmateriaal wordt gebruikt in de Freie Natur of het freie Landschaft. Maar niet voor aanplantingen in tuinen, openbaar groen, straatbomen in bebouwd gebied, enz. Gebiedsvreemd is een in het wild levende plantensoort die in het betreffende gebied niet of sinds de laatste 100 jaar niet meer voorkomt

11 Stads- en straatbomen Het verbod om gebiedsvreemde bomen te planten betreft alleen de Freie Natur. Het aanplanten van gebiedsvreemde boomsoorten in stedelijke of bebouwde omgeving, inclusief in tuinen en vakantieparken in het buitengebied en op sportterreinen, valt niet onder dit verbod. Voor straatbomen moeten het aspect lichtdoorlaatbaarheid, verkeersveiligheid, resistentie tegen luchtvervuiling en zout voorrang krijgen, en dit kan onvoldoende gegarandeerd worden met streekeigen soorten. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reactorsicherheit - Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze (oktober 2011)

12 Diversiteit Biodiversiteit Verhoogd risico ziekten & plagen Klimaatopwarming Herkenbaarheid, belevingswaarde... Impact op luchtvervuiling

13 Luchtvervuiling Soort bomen: niet alle bomen even effectief en niet voor iedere schadelijke stof Boomstructuur (lijnaanplant/bos, doorlaatbaarheid, al dan niet opgesnoeid enz.) Positionering t.o.v. straat (tunneleffect!) en/of vervuilende bron.

14 Emissie VOS/Ozon Veel Liquidambar Eik Gewone acacia Cercidiphyllum Koelreuteria Plataan Populier Wilg Zeer weinig Berk Es Lijsterbes/meidoorn Linde naaldbomen Malus/ Prunus/Pyrus Sophora

15 Diversiteit Stads- en straatbomen Maximaal 30% soorten van eenzelfde familie (bv. Fagaceae, napjesdragersfamilie: eik, beuk, kastanje) Maximaal 20% soorten van eenzelfde geslacht (bv. eik) Maximaal 10% van eenzelfde boomsoort (bv. zomereik) Maximaal 5 % van één variëteit of cultivar (bv. Quercus robur Fastigiata Koster )

16 3. Waarom inheemse bomen? Ze zijn best geschikt voor ons klimaat Zijn minder vatbaar voor ziekten en plagen Herbergen een rijker dieren- en plantenleven en zijn dus beter voor de biodiversiteit Veel exoten verdringen onze inheemse flora en bedreigen dus de biodiversiteit Cultuurhistorisch / Karakter landschap... Etc

17 Wat zijn inheemse planten? Na de laatste ijstijd (ong jaar geleden) en voor het begin van onze tijdrekening Op eigen kracht, dus zonder directe invloed van de mens Wat bomen betreft gaat het om een veertigtal soorten.

18 Streekeigen of autochtoon Boom of struik die zich natuurlijk heeft verjongd, of kunstmatig verjongd is met strikt lokaal oorspronkelijk materiaal. Inheemse bomen en struiken die ingevoerd worden uit een andere regio zijn dus niet autochtoon. Maar Duitse wetgeving: niet-gebiedseigen = bomen die niet of sinds de laatste honderd jaar niet meer aanwezig zijn in het gebied.

19 Vragen Waarom vormt de laatste IJstijd de breuklijn? Tot wanneer loopt de periode dat een plant zich hier moet hebben gevestigd om inheems te zijn? Ook op eigen kracht is een dubieus criterium

20 Geologisch toeval: Noord-Amerika

21 Geologisch toeval: China

22 Geologisch toeval: Europa

23 Niet zwart-wit maar continuum Hans Heybroek: drie groepen de voormalige exoten: de zgn. inheemse soorten Europese exoten overzeese of "extra-continentale" exoten.

24 Guide du patrimoine botanique en France espèces indigènes: inheems in de stricte zin van het woord espèces épanagènes: soorten die nauw verwant zijn aan de huidige inheemse soorten en hier in het verleden ook massaal aanwezig waren (bv. kastanje, notelaar, Betula papyrifera, Acer griseum, Cedrus libani, Ginkgo biloba, Davidia, Oosterse Plataan, Liquidambar, enz) espèces paragènes: soorten die nauw verwant zijn met inheemse soorten maar hier in het verleden nooit aanwezig zijn geweest, bv. Abies grandis en A. Nordmanniana, Acer negundo, Ailanthus altissima espèces xénogènes: die tot een andere floraal rijk behoren en hier nooit aanwezig zijn geweest, zoals de Araucaria of de Eucalyptus

25 Inheemse superioriteit Inheemse planten zijn, door honderden jaren evolutie, beter geschikt voor ons klimaat en zijn minder vatbaar voor ziekten en plagen.

26 Inheemse superioriteit Klopt dit? Bv. Hongaarse eik vs. Zomereik. Ziektebestendigheid is relatief. Foute interpretatie evolutieleer.

27 Inheemse superioriteit & evolutieleer Natuurlijke selectie betekent dat sommige organismen zich beter dan anderen aanpassen aan veranderende omstandigheden, niet dat ze het beste zouden zijn. Elders kunnen organismen bestaan die nog beter zijn. Er bestaat niet zoiets als een natuurlijke flora. De huidige verspreiding van planten is een gevolg van een historische evolutie en toevallige factoren. Inheemse planten zijn niet voor een bepaalde plek gemaakt, maar hebben zich gewoon als eerste op een bepaalde plek kunnen handhaven. Stephen Jay Gould An Evolutionary Perspective on Strengths, Fallacies, and Confusions in the Concept of Native Plants

28 Biodiversiteit Inheemse planten herbergen een rijker dieren- en plantenleven dan exoten, en zijn dus beter voor de biodiversiteit.

29 Biodiversiteit Geen oorzakelijk verband tussen de diversiteit aan fauna & flora en de (geologische) ouderdom of inheemsheid van de boomsoorten (co-evolutie). De verschillen in diversiteit zijn niet te verklaren door een species-species relationship, maar door een species-area relationship. Niet de boomsoort maar de plaats waar die bomen staan, het huidige aantal bomen van een bepaalde soort, boomgrootte en -ouderdom en morfologie (bladlengte) zijn bepalend.

30 Biodiversiteit Diversiteit van geassociëerde soorten zegt niets over de biomassa. Biodiversiteit is geen rekenkunde. Biodiversiteit niet bekijken op niveau van één boom of één soort. Exoten kunnen bijdragen aan soortenrijkdom.

31 Biodiversiteit / Bloeitijdstip Effecten niet overdrijven. Grote natuurlijke variatie (fenologische gegevens). Is vooral argument om OOK inheemse planten te planten, niet om ALLEEN met inheemse planten te werken.

32 Eerste bloei sleedoorn gemiddelde : 19 april Tussen maart april & 24 feb april april

33 Invasieve exoten Exoten zijn agressief en vormen daardoor een bedreiging voor de inheemse flora en de biodiversiteit.

34 Wat zijn uitheemse invasieve planten ( aliens )? door de mens geïntroduceerd (vrijwillig of toevallig) buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied (exotische soorten) na 1500 in staat te naturaliseren en zich voort te planten in de natuur; een sterke verspreidingscapaciteit hebben die kan leiden tot een exponentiële toename van hun populaties. Belgisch Biodiversiteitplatform

35 Minder erg dan vaak wordt beweerd Regel van 10 Van de ruim drieduizend houtige exoten in Vlaanderen, zijn er hoogstens tien die (mogelijk) een probleem opleveren Ook heel wat inheemse planten zijn invasief Stadsnatuur: Exoten vaak eerder een zegen dan een vloek Beheermethoden

36 Stadsnatuur Certainly people can plant native species in the city, but few of them will thrive unless they are provided with the appropriate soil and are maintained to the same level as other intentionally cultivated plants. Experience has shown that without on-going management, the default vegetation of the vast majority of urban landscapes is a cosmopolitan assemblage of early-successional, disturbance-tolerant species that are preadapted to the conditions of the urban environment ( ) In recent years, a number of European researchers have gone so far as to propose that certain inner-city areas with relatively old patches of spontaneous vegetation be actively conserved because of the role they play in generating and maintaining urban biodiversity Del Tredici P. (2010) Spontaneous Urban Vegetation: Reflections of Change in a Globalized World. Nature and Culture 5(3),

37 Invasieve exoten (bomen) Zwarte lijst Ailanthus Prunus serotina Bewakingslijst Acer negundo Acer rufinerve Amelanchier lamarckii Buddleja davidii Elaeagnus angustifolia Fraxinus pennsylvanica Quercus rubra

38 Streekeigenheid / traditie / cultuurhistorie Beplantingen die kaderen in een traditie die voldoende ver teruggaat in de tijd. Soorten die als streekeigen kunnen bestempeld worden: door hun inheems karakter, door een historisch cultuurgebruik.

39 Streekeigen Hoe ver moeten we teruggaan in de tijd om van streekeigen te kunnen spreken? Waarom alleen traditionele beplantingen? Waarom wordt plantenassortiment uit de tuin- en landschapsarchitectuur uitgesloten?

40 Streekeigen Niet herkomst is belangrijk, wel het gebruik. Ook horticultuur behoort tot onze cultuur en onze traditie.

41 Over de noodzaak van exoten Klimaatopwarming Genetische diversiteit

42 Klimaatopwarming Misschien hebben we die exoten in de toekomst wel nodig. Zie bv. Arbeitskreis Stadtbäume: Positionspapier Klimawandel und Stadtbäume (2009): het onderscheid tussen inheemse en uitheemse irrelevant is geworden. Indien we in de toekomst nog straatbomen willen planten, zullen we opnieuw meer uitheemse bomen moeten planten en moeten zorgen voor een grotere diversiteit aan straatbomen.

43 Genetische diversiteit Onze inheemse bomen zijn op hun gejojo door Europa een groot deel van hun genetische diversiteit kwijtgespeeld. Genetische diversiteit op soortniveau plus variatie in soortkeuze is nodig om risico s te spreiden.

44 Besluit Veel argumenten die contra exoten en pro inheemse planten gebruikt worden, zijn onterecht of niet bewezen. Zeker wat tuinen en parken, plantsoenen en begraafplaatsen, straten en pleinen betreft, geen reden om in een verstedelijkte/bebouwde omgeving uitheemse bomen en struiken af te raden, laat staan te verbieden. Uiteindelijk is niet de herkomst belangrijk, wel hoe en waar die soort gebruikt wordt.

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Feiten over Biodiversiteit

Feiten over Biodiversiteit Feiten over Biodiversiteit Samenvatting van het Millennium Ecosystem Assessment Biodiversiteitrapport BIODIVERSITEIT draagt bij tot veel aspecten van het menselijk welzijn, bijvoorbeeld door het leveren

Nadere informatie

Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei?

Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei? Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei? Henk van der Jeugd 1,2, Berend Voslamber 1, Chris van Turnhout 1, Henk Sierdsema 1, Nicole Feige 3,Jeroen Nienhuis 1 & Kees Koffijberg 1 1. SOVON

Nadere informatie

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak A. Oosterbaan A.E.G. Tonneijck E.A. de Vries Alterra-rapport 1419, ISSN 1566-7197 Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit. Mag het licht uit?

Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit. Mag het licht uit? Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit Mag het licht uit? Over de structurele maatregelen en argumenten van gemeentes om de nacht donker te laten. Louise Marius Augustus 2009 Stichting

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Ecologisch Adviesbureau Maes Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Bert Maes Ecologisch

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Bedrijven en Biodiversiteit

Bedrijven en Biodiversiteit Bedrijven en Inzichten uit de Community of Practice Caroline van Leenders en Anne-Marie Bor Colofon Deel Publicatie Bedrijven en Inzichten uit de Community of Practice Tekst Anne-Marie Bor, AMBOR creatie

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren

Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren Natuurlandschap Multifunctioneel landschap Landbouwlandschap Kees Hendriks, Ilse Geijzendorffer, Astrid van Teeffelen, Tia Hermans, Cees Kwakernaak,

Nadere informatie

Met een djellaba aan kan je niet fietsen

Met een djellaba aan kan je niet fietsen Met een djellaba aan kan je niet fietsen EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE VERKLARENDE FACTOREN VOOR DE MATE VAN FIETSGEBRUIK ONDER MAROKKANEN IN AMSTERDAM AAFKE VERBEEK Wageningen, januari 2007 Begeleiders:

Nadere informatie

Waardering van. ecosysteemdiensten. Titel publicatie. handleiding. Ondertitel publicatie

Waardering van. ecosysteemdiensten. Titel publicatie. handleiding. Ondertitel publicatie Waardering van Titel publicatie ecosysteemdiensten Ondertitel publicatie handleiding Voorwoord Een ecosysteem levert goederen en diensten aan de mens, die een effect hebben op de welvaart of het welzijn

Nadere informatie

Handleiding. Goed Iepenbeheer

Handleiding. Goed Iepenbeheer Handleiding Goed Iepenbeheer 1 Colofon De handleiding Goed Iepenbeheer is een uitgave van de Bomenstichting en werd mede mogelijk gemaakt door: Aequator Groen & Ruimte BV BTL Bomendienst BV Iepenwacht

Nadere informatie

Timmer aan minder klimaatverandering:

Timmer aan minder klimaatverandering: Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout! Medewerkers Gunilla Beyer Scandinavische Raad voor Bos Swedish Forest Industries Federation Manu Defays Belgian Woodforum Martin Fischer Holzabsatzfonds

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? ADVIES Gebruik van Niet-Humane Primaten (NHP) als proefdier Nut en noodzaak? voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Een mooier buitengebied maken we samen! Doet u mee? Informatie en aanbevelingen over streekeigen beplanting.

Een mooier buitengebied maken we samen! Doet u mee? Informatie en aanbevelingen over streekeigen beplanting. Een mooier buitengebied maken we samen! Doet u mee? Informatie en aanbevelingen over streekeigen beplanting. INHOUD Voorwoord 5 Inleiding 6 Rivierenlandschap 8 Kampenlandschap 12 Heide- en broekontginningslandschap

Nadere informatie

Tien perspectieven uit de natuur. Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels

Tien perspectieven uit de natuur. Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels Tien perspectieven uit de natuur Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels ISBN 978-90-5748-094-2 2013 Agentschap NL De Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland Licentie is op deze

Nadere informatie

Het maximum aantal kinderen per spermadonor

Het maximum aantal kinderen per spermadonor Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn 2013/18 Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn Gezondheidsraad

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Hoera! Een nieuw klimaat

Hoera! Een nieuw klimaat Tekst 1 Hoera! Een nieuw klimaat 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Zou je het erg vinden als de winters voortaan milder worden? Minder koud, minder guur? Zou je het ook erg vinden als het voortaan een graad of

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen.

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen. Voorwoord Dit is een addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Nadere informatie