nergy De mens is de stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nergy De mens is de stad"

Transcriptie

1 IN nergy De mens is de stad

2 Energie pag. 5 Energie in overvloed Innergy pag. 15 Alles is energie Stad pag. 19 Materie, relatie en energetica Evolutie pag. 39 Herverdeling van activiteit, ruimte en middelen Begrippenlijst pag. 46 Vijf gezichten (midden) Een dag in 2050 Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder. Es scheiden und kehren im Herzen die Adern und einiges, ewiges, glühendes Leben ist Alles. Hölderlin, Hyperion Het idee van Innergy, dat in 2030 het energieprobleem is opgelost, is een uitermate hoopvolle gedachte. Het is een inspirerend uitgangspunt dat denkruimte geeft, voorbij alle doemscenario s. Deze bevrijdende gedachte geeft hoop en een doorzicht voor het moment dat er geen energieprobleem meer is. Hoe zullen de mens, de maatschappij en onze steden zich vanaf 2030 tot 2050 verder ontwikkelen? Wat zijn dan de kernwaarden? Mijn persoonlijke visie is dat de gebouwde omgeving energie zal moeten leveren, niet alleen in technische zin maar met name ook in menselijke zin. Immers, de waarden die het moeilijkst meetbaar zijn, zoals gezondheid en geluk, zijn feitelijk het belangrijkst. Het winnende team biedt met hun plan Innergy een prachtige verbeelding van deze waarden, en daarmee van een toekomst waar je naar wilt verlangen. Jurylid architect Paul de Ruiter 2 Inhoud 3 Voorwoord

3 Innergy kwam tot stand in het kader van de prijsvraag Energetic City 2050, georganiseerd door Alliander en de gemeente Arnhem in De opgave was om te komen tot een stadsontwerp voor Arnhem in het jaar 2050, een nieuw energetisch panorama voor de stad van de toekomst, met als uitgangspunt dat de bewoners van de stad voor hun eigen, duurzaam opgewekte energie zorgen. energie De ontwikkelingen in die richting zijn nu, in 2012, al zichtbaar. Het wordt steeds meer mensen duidelijk dat de manier waarop wij nu in onze energie voorzien niet houdbaar is. Energie staat op de agenda. Bovendien komt het moment steeds dichterbij dat duurzaam opgewekte energie goedkoper wordt dan energie uit fossiele brandstoffen. Duurzame energie gaat geld opleveren. Daarom verwachten wij dat de ontwikkelingen op energiegebied steeds sneller zullen gaan, en dat de situatie die Energetic City schetst al in 2030 wordt bereikt. Wij stellen dat in 2050 het energieprobleem al lang is opgelost. Hernieuwbare energie is in overvloed beschikbaar. Daarom kijken wij niet alleen naar energie als brandstof, maar vooral naar menselijke energie: naar innergy. 4 Inleiding Energie in overvloed hst. 1

4 Energie in 2050 Wij stellen dat in 2050 hernieuwbare energie in overvloed beschikbaar is. Maar wat betekent dat precies, energie in overvloed? Betekent het dat er een oneindige hoeveelheid energie beschikbaar is, veel meer dan we ooit op zouden kunnen krijgen? Of betekent het dat er genoeg energie is om alles te doen wat we willen doen, als we dat op een efficiënte manier doen? In 2012 gebruiken we namelijk maar een heel beperkt percentage van alle opgewekte energie voor de dingen die we werkelijk willen. Om een ei te koken verhitten we een hele pan water, om vervolgens de warmte met het water door de gootsteen te spoelen. Om een persoon van zo n 80 kilo te vervoeren gebruiken we een auto van 900 kilo. Als iemand van A naar B reist met de vervoermiddelen van 2012, op fossiele brandstoffen, dan is het rendement dat uit die brandstoffen wordt gehaald minder dan 1%. (1) Een nog extremer voorbeeld zijn elektrische deurbellen. Die worden hooguit een paar seconden per dag gebruikt, maar daarvoor moet er dag en nacht een transformator aan staan. Het energierendement van zo n deurbel is 0,01%. Naar schatting moeten er twee kolencentrales van 600 megawatt continu draaien om alle Europese deurbellen van stroom te voorzien. (2) Energie-efficiëntie 1% 0,01% 1 Van Wijk, A., Hoe kook ik een ei?, Haarlem: MGMC, 2011, p Van Wijk, A., Hoe kook ik een ei?, Haarlem: MGMC, 2011, p By substantially increasing efficiency globally, the final energy consumption in 2050 will fall below the annual consumption of 2000, while global activity, and the associated increase in living standards, will more than double. Ecofys, The energy report (summary). Te downloaden op 4 De capsules bewegen over maglev (magnetic levitation) rails. Er is alleen energie nodig om de capsules te versnellen. Daarna kunnen ze zonder wrijving en dus zonder extra energie door het vacuüm bewegen. De bewegingsenergie kan weer worden omgezet in elektriciteit bij het afremmen. 5 Oster, D., Kamuda, M., en Zhang, Y., Evacuated tube transport technologies (ET3): a maximum value global transportation network for passengers and cargo, Journal of Modern Transportation, maart 2011 (19), pp Osmose is een proces dat optreedt als zout water en zoet water worden gescheiden door een membraan dat wel de kleine watermoleculen doorlaat, maar niet de grotere zoutmoleculen. In zo n geval zal er water van de zoete naar de zoute kant stromen om de zoutgehaltes in evenwicht te brengen. Aan de zoute kant wordt zo druk opgebouwd die kan worden omgezet in energie. 8 Supergeleiding is het fenomeen dat sommige materialen onder een bepaalde temperatuur geen elektrische weerstand meer hebben. Daardoor kan een supergeleidend materiaal zonder enig verlies elektriciteit transporteren. Bij de meeste materialen gebeurt dat pas bij enkele graden boven het absolute nulpunt (-273 C). De laatste decennia worden er materialen ontwikkeld die bij een steeds hogere temperatuur al supergeleidend worden. Als die ontwikkeling doorzet zouden supergeleiders gebruikt kunnen worden om zonder verlies elektriciteit te transporteren over grote afstanden. 9 Over lange afstanden kan energie goedkoper en met minder verlies worden getransporteerd met gelijkstroom dan met wisselstroom. Hoe hoger de spanning, hoe lager relatief gezien de weerstand wordt, dus hoe minder elektriciteit er verloren gaat. Op dit moment worden er al studies gedaan naar een Europees supergrid op basis van hoog voltage gelijkstroom. Zie bijvoorbeeld Czisch, G., Low Cost but Totally Renewable Electricity Supply for a Huge Supply Area A European / Trans-European Example, 2008 Claverton Energy Conference, Universiteit Kassel. 10 Energy Conference, Universiteit Kassel. Flexibilisering van de energievraag kan onder andere door batterijen en accu s (bijvoorbeeld van PRT-voertuigen) op te laten laden op het moment dat er veel aanbod van energie is (batterijen en accu s zijn ook als buffer te gebruiken) De is een transportsysteem waarbij capsules met het formaat van een auto door een buis bewegen waarin een vacuüm is gecreëerd. (4) Door het gebrek aan luchtweerstand wordt er weinig energie verbruikt en kunnen extreem hoge snelheden bereikt worden. (5) Het bedrijf achter deze technologie heet ET3 (Evacuated Tube Transport Technology), een naam die kort na de introductie in Nederland verbasterd wordt tot Scenario 1: Het hypergrid Energie wordt opgewekt uit verschillende, duurzame bronnen zoals zon, wind, getijde, geothermie, algen en osmose. (6,7) Energie wordt opgewekt op de plaatsen waar dat het efficiëntst kan: zonne-energie in de woestijn, windenergie op de Noordzee. De energie uit de verschillende bronnen wordt ook gebruikt voor het meest geschikte doel: aardwarmte voor verwarming, windenergie voor elektriciteit, algen als biobrandstof. Al deze energiebronnen zijn verbonden door een wereldwijd hypergrid van supergeleiders (8) of hoog voltage gelijkstroom. (9) De energieopbrengst van bronnen als zon en wind is niet constant, die schommelingen moeten worden opgevangen door flexibilisering van de energievraag en door opslag van energie. Op allebei die gebieden is nog veel winst te behalen ten opzichte van (10,11,12) Het hypergrid windenergie getijdenenergie zonne-energie concentrated solar power Er zijn dus gigantische efficiëntieslagen te maken, en de technieken daarvoor bestaan grotendeels al. Als dat de komende 30 jaar gebeurt is het een veilige voorspelling dat er in 2050 meer dan genoeg hernieuwbare energie beschikbaar is om alles te doen wat we willen doen. (3) Hoe die energie precies zal worden opgewekt, getransporteerd en opgeslagen is niet te voorspellen, er zijn zeer uiteenlopende scenario s mogelijk. Wij beschrijven er hier drie, maar er zijn nog veel meer scenario s of combinaties van scenario s denkbaar. 7 Per kubieke meter zoet water die vanuit een rivier de zee in vloeit kan op die manier in theorie 0,2 kwh aan energie worden opgewekt. Opgeteld is het potentieel van alle rivieren ter wereld ongeveer 60% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. (Van Wijk, Hoe kook ik een ei?, p.36) Op dit moment zijn er plannen voor een osmose-energiecentrale op de afsluitdijk. Didde, R., Energy from the Afsluitdijk, Wageningen World, no.3, Energie op wereldschaal osmose 6 Energie in overvloed 7 Energie in overvloed

5 Kernfusie deuterium tritium Scenario 2: Nieuwe technologie Op allerlei verschillende fronten wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om energie op te wekken. Het is niet onwaarschijnlijk dat er de komende 40 jaar belangrijke doorbraken plaats zullen vinden waardoor één of meer van deze technieken ons in 2050 van energie kunnen voorzien. Space-based Solar Power neutron helium Energie! 11 Er worden op dit moment batterijen ontwikkeld die goedkoop, op grote schaal te produceren zijn uit grondstoffen die in overvloed te vinden zijn. Een voorbeeld is de liquid battery die is ontwikkeld door Donald Sadoway. energy.html 12 Er wordt veel gesproken over waterstof als opslag en brandstof, maar dat heeft een belangrijk nadeel: waterstof is moeilijk op te slaan, omdat het het allerkleinste atoom is, en door andere materialen heen kan. Een deel van de opgeslagen waterstof zal dus ontsnappen en in de lucht terechtkomen. Als dit op grote schaal gebeurt ontstaat er een probleem: omdat waterstof zo klein is zal niet alle waterstof meteen reageren met zuurstof (en zo water vormen), maar zal een deel van de waterstof doordringen naar een hogere luchtlaag, waar veel zuurstof is, en daar water vormen. Water op die hoogte komt niet als neerslag terug op aarde, maar blijft in die luchtlaag en vormt daar een nog veel erger broeikasgas dan CO2. 13 Waarschijnlijk zal waterstof dus chemisch moeten worden gebonden tot grotere moleculen om het te kunnen gebruiken als opslag en brandstof. Kernfusie is het samensmelten van de kernen van twee lichte atomen tot één zwaardere kern. (Dit in tegenstelling tot de huidige vorm van kernenergie, waarbij één heel zwaar atoom gesplitst wordt in twee lichte kernen.) Bij dit proces komt veel energie vrij, maar kernfusie vindt pas plaats bij enorm hoge temperaturen. 15 Space-based Solar Power heeft als voordeel dat er in de ruimte 24 uur per dag zonlicht is, dat niet wordt gefilterd door de atmosfeer, en dat de energie naar behoefte naar een bepaalde plaats gestraald kan worden zodat de energie op aarde niet over grote afstanden getransporteerd hoeft te worden. Dat betekent ook dat de energie niet getransporteerd hoeft te worden door andere landen die bij een geval van conflict de voorziening af kunnen sluiten. Een belangrijk politiek argument voor Space-based Solar Power. Er zijn op dit moment verschillende landen (waaronder Japan, China en de VS) met een eigen Space-based Solar Power programma, dus het is goed mogelijk dat dit één van de energiebronnen van de toekomst zal zijn. 16 Onderzoekers van MIT (Massachusetts Institute of Technology) hebben bijvoorbeeld een techniek ontwikkeld waarmee een raam kan werken als zonnepaneel, terwijl je er nog steeds gewoon doorheen kunt kijken. Lunt, R. en Bulovic, V., Transparent, nearinfrared organic photovoltaic solar cells for window and energy-scavenging applications. Applied Physics Letters, 2011 (98). Te downloaden op apl.aip.org/resource/1/applab/v98/i11/ p113305_s1?bypasssso=1. 17 Van Wijk, Hoe kook ik een ei?, p.19. Zie ook MediaDetails Het belangrijkste voorbeeld van zo n techniek is kernfusie. (13) Kernfusie zou een vrijwel onuitputtelijke hoeveelheid energie kunnen leveren, zonder radioactief afval. Het is niet te zeggen of dat voor 2050 al zal lukken, maar het is een technologie waar heel veel geld in geïnvesteerd wordt. (14) Een andere techniek waar op dit moment aan gewerkt wordt is Spacebased Solar Power: zonne-energie die opgevangen wordt door satellieten in een baan om de aarde, en vervolgens in de vorm van microgolven of lasers naar de aarde wordt gestraald. (15) Energie scenario 3: zelfredzaamheid Niet alleen bij grootschalige opwekking van energie is nog veel te verwachten, ook de gebruiker heeft grote invloed. Door energiezuinigere apparaten kan het energieverbruik de komende decennia verminderen. De energie die iemand nog nodig heeft kan worden opgewekt door eigen energiebronnen en worden opgeslagen. Zo worden mensen onafhankelijk van grootschalige energieproductie. Tegen 2050 kunnen energiebronnen worden ingebouwd in bouwmaterialen, (16) of het nu gaat om zonne-, wind- of thermische energie. Nu al worden zonnecellen ingebouwd in rugzakken en in oprolbare folie. Restenergie, zoals bijvoorbeeld warmte in het afvoerwater, wordt zoveel mogelijk opgevangen en hergebruikt. (17) Ook het energiepotentieel in afval wordt beter benut, veel huizen hebben een eigen biovergister. Autarkie zonne-energie restwarmte aardwarmte windernergie 14 De principes van kernfusie zijn al lang bekend en algemeen geaccepteerd, maar tot nu toe is het nooit gelukt dit proces te beheersen en als energiebron te gebruiken. Op dit moment werken Europa, Rusland, de VS, Japan, China, Zonnesatelliet in een baan om de aarde India en Zuid-Korea samen aan de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), die de praktische haalbaarheid van kernfusie als energiebron moet aantonen. Naar verwachting wordt ITER in 2018 in gebruik genomen. energie! 8 Energie in overvloed 9 Energie in overvloed

6 Personal Rapid Transit (PRT) De auto is uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door de PRT: een vervoerssysteem van onbemande automatische taxi s die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Hierdoor combineert het systeem de voordelen van autobezit (op ieder moment naar iedere plaats rijden) met die van het openbaar vervoer (minder milieubelasting, minder kosten per gebruiker). Omdat er geen geparkeerde auto s meer op straat staan is er meer ruimte voor fiets, voetganger, bomen en ontmoetingen. 10 Energie in overvloed

7

8 innergy Alles is energie hst. 2

9 Hypothese - Energie, duurzaam opgewekt, is er in overvloed - Ervaringen kunnen worden ontkoppeld van tijd en plaats - Menselijk contact creëert waarde - De overheid trekt zich terug naar de grote lijnen - Gebruik is leidend, niet bezit Energie Sinds Einstein weten we dat alles energie is: E = mc2. Toch realiseren we ons nog lang niet wat dat allemaal betekent. De mens en het bewustzijn zijn energie. Iedereen heeft wel eens een ontmoeting die hem energie geeft of ontneemt. Energie heeft een frequentie, en de frequenties van verschillende energieën kunnen resoneren en elkaar versterken. Alles is energie E = MC 2 In-Formatie Wij zien de werkelijkheid als een veld van informatie. In die informatie ontstaan patronen. Op een gegeven moment worden die zo sterk dat het materie wordt. Informatie betekent letterlijk dat iets in formatie is ; iets is bezig zich te vormen. (18) Mensen zullen leren om steeds beter energiepatronen te herkennen en daarop in te spelen. (19,20) Dichtheid Er bestaan dus verschillende dichtheden van energie. Of het nu een ding is, een mens, een stad, of de hele wereld: alles heeft drie verschillende niveaus van energie: materie, relatie, en energetica. (21) Ideeën en mogelijkheden, energetica, vormen de meest subtiele vorm van energie, dat is wat er in de lucht zit. Daarin kan resonantie plaatsvinden, waardoor patronen ontstaan, en als die patronen zich verdichten kunnen ze zich manifesteren in de relatie, de interactie tussen mensen. Daar kunnen ze na verloop van tijd weer verdwijnen, maar ze kunnen zich ook nog verder verdichten tot materie. 18 Lazslo, E., Kosmische Visie: Wetenschap en het Akasha-veld, Deventer: Ankh-Hermes, Helderzienden kunnen bijvoorbeeld een patroon zien dat tot ziekte kan leiden voordat de ziekte zich gemanifesteerd heeft. Het herstellen van het energieveld voorkomt dan de ziekte. Merry, P., masterclass in het kader van Energetic City 2050, augustus We worden steeds meer telepathisch. Je kan gewoon projecteren. Dit wordt de eeuw van de hersenen. De intuïtie gaat werken. Edelkoort, L., in Zomergasten, 12 augustus 2012, VPRO. 21 Merry, Peter, masterclass in het kader van Energetic City 2050, Kuhn, T., The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Het ik-tijdperk is nu afgelopen. Alle urban planning gaat nog daarover, alle grote concerns, alle grote briefings gaan nog daarover. Maar dat is niet meer zo, mensen gaan samen dingen doen, samen dingen maken, oplossen, nationaal, regionaal, global, alles door elkaar. En dat is een feit, dat kun je aantonen, maar dat voel je ook gewoon. Edelkoort, L. in Zomergasten, 12 augustus 2012, VPRO. Dichtheden van energie Nieuwe stedelijkheid Het stadsontwerp voor Arnhem 2050 van Innergy veronderstelt een transformatie; de overgang van de ene samenlevingsvorm naar een fundamenteel andere. De drempel die we over gaan is flinterdun, maar torenhoog. Tussen ons huidige wereldbeeld (paradigma) en het volgende bestaat een onoverkomelijke communicatiebarrière. (22) Dit maakt het moeilijk zo niet onmogelijk om de wereld van 2050 te ontwerpen. Of beter gezegd, zodra we het nieuwe wereldbeeld kunnen weergeven, zijn we al veranderd en kijken we (ten dele) vanuit het nieuwe paradigma. Het Innergy-project zoekt ondanks de ondoorgrondelijkheid van de transformatie naar de sporen van een nieuwe vorm. In het ergste geval vinden we de drempel; in het beste geval schieten we er overheen en veranderen we in het proces van het stadsontwerp. We hopen dat het laatste ons niet geheel onbegrijpelijk zal maken. Stedelijkheid in 2050 zal een andere betekenis hebben. Deze nieuwe stedelijkheid faciliteert samenwerking zonder fysieke of territoriale grenzen. (23) Samenwerking is de stedelijke attitude, de stedelijke vorm is fluïde. De nieuwe stedelijkheid draait niet om bezit, maar om gebruik van ruimte en middelen. Paradigmawisseling 2012 Materie Relatie Energetica 2050 nieuw paradigma chaospunt huidig paradigma 16 Alles is energie 17 Alles is energie

10 Innergy resoneert stad Innergy Het innergy-project vertrekt vanuit het fenomeen van innergy. Innergy is de innerlijke energie van een mens. Het gaat hier om ideeën, zienswijzen, verlangens, ervaringen: het is de kracht die iemand de zin en richting geeft om iets te doen. Als metafoor gebruiken we de golfbeweging. Twee of meer mensen kunnen een interactie met elkaar aangaan. In deze interactie ontstaat resonantie (versterking), interferentie (verandering), of uitdoving (opheffing). Innergy is activerend en kan een bron zijn van menselijke interactie en samenwerking. Omgekeerd geeft de menselijke interactie weer innergy. 18 Alles is energie Materie, relatie en energetica hst. 3

11 Nieuwe stedelijkheid Stedelijkheid als sociale interactie en connectiviteit Arnhem is nu, in 2050, wezenlijk anders dan het was in We zien een nieuw soort stedelijkheid, stedelijkheid die bestaat uit ontmoetingen, uit sociale netwerken, uit connecties tussen mensen. En die zijn niet langer gebonden aan een fysieke stad. De mens is de stad. (24) Aangezien de middelen tot sociale interactie en connectiviteit hyper mobiel en vrijelijk toegankelijk zijn geworden, (25) kan het zijn dat de stad van 2050 zich snel verplaatst. Het is mogelijk dat de stad zich zelfs op dagelijks niveau vormt, verschuift en weer verdwijnt. (26) Het is de menselijke interactie die bepaalt of, waar, wanneer en in welke vorm de stad verschijnt. Voor een stedelijk leven is het dus niet nodig om in de stad te wonen. En dat heeft de omkering betekend van een belangrijke trend. Tot 2030 trokken steeds meer mensen naar de grote steden. De Europese bevolking concentreerde zich in een paar supersteden. Rond 2030 zijn die geëxplodeerd als een supernova, en vervolgens weer uitgedoofd. Veel mensen trokken na 2030 weer weg uit de grote steden. De stad als verzameling habitats 24 Hardt, M. en Negri, A., Empire; de Nieuwe Wereldorde, Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep, 2002, p. 390, r : ( ) het [de menigte] is de singuliere macht van een nieuwe stad. Voor Hardt en Negri ontstaat de macht van de nieuwe stad door samenwerking en communicatie in de sfeer van biopolitieke productie ( ). (r.18-19). Biopolitieke productie is de productie van het sociale leven zelf, waarin cultuur en politiek samengaan. 25 Idem, p. 401, r Idem, p. 405, r Het vermogen om plaatsen, temporaliteiten, migraties en nieuwe lichamen te construeren ( ) is kenmerkend voor de opkomst van de menigte en de vorming van een nieuwe stedelijkheid (de singuliere macht van een nieuwe stad). dus ook diversiteit in wat mensen verlangen van hun woonomgeving. Het Arnhem van 2050 bestaat uit een verzameling van relatief kleine habitats of buurten met elk een eigen karakter. In het Arnhem van 2050 beperkt de overheid zich tot de grote lijnen. Op het niveau van stadsontwerp resulteert dit in minder interventiemogelijkheden voor de overheid. Anderzijds is er veel meer stadsontwikkeling door de Arnhemmers zelf voorstelbaar; dat kan alleen of in een klein collectief zijn. Drie typen ontwikkeling ontstaan parallel aan elkaar in de stad. Stad van de Materie In delen van de stad met grote cultuurhistorische waarde en samenhang ontstaat een evenwicht. De morfologie van deze delen van de stad zal weinig veranderen. De bewoners die zich tot deze wijken aangetrokken voelen zijn meer gericht op zichzelf en hun eigen groep. Het zijn wijken met een lage dynamiek van bebouwing en een lage dynamiek van bewoners. Het historische centrum en het ingesloten dorp Elden zijn goede voorbeelden. Stad van de Relatie Dit zijn delen van de stad met een dichtere structuur en ruimere objecten. Stedenbouw en architectuur bieden flexibiliteit en ruimte voor verschillende functies. De gebruikers hebben een open houding naar de wereld om zich heen. Deze stad is gericht op ontmoeting & ontwikkeling. Het zijn wijken met een lage dynamiek van bebouwing en hoge dynamiek van bewoners. Het Spijkerkwartier is een goed voorbeeld van dit type stad. Stad van de Energetica In deze wijken is er vrijheid van stedenbouw en architectuur. Deze fluïde omgeving huisvest bewuste, zelfredzame mensen met een integraal wereldbeeld. Het zijn wijken met een hoge dynamiek van gebruikers en een hoge dynamiek van bebouwing; het is een komen en gaan van gebouwen en mensen. Wijken als Presikhaaf vormen dit type stad. Arnhem 2050 Je bent niet langer gebonden aan een bepaalde plaats, dus je kunt wonen waar je wilt. Mensen zijn nomadischer geworden. De stad is fluïde. Nieuwe stedelijkheid vraagt nieuwe vaardigheden van mensen, het vraagt om ontwikkeling, maar niet iedereen heeft zich op hetzelfde moment op dezelfde manier ontwikkeld. Meer nog dan vroeger is er een grote diversiteit. Diversiteit in achtergrond, diversiteit in ontwikkeling, en Stad van de Materie Stad van de Relatie Stad van de Energetica Veluws Landschap Voormalige Landgoederen Rivierenlandschap Polderlandschap Evacuated Tube Transport (1-2-3) Markant gebouw 20 Materie, relatie en energetica 21 Materie, relatie en energetica

12 Supernova europa Tot 2030 trekken mensen naar de stad omdat daar het scala van mogelijke ervaringen het grootst is. Daarna stopt de volksverhuizing naar de stad. In 2050 is het technisch mogelijk om met je zintuigen op een andere plaats aanwezig te zijn dan waar je fysieke lichaam is. 23 Materie, relatie en energetica

13 Centrum - Volks Arnhem Het oude centrum van de stad is druk en levendig. Niet met winkelend publiek, die tijd is voorbij. Het centrum is gevuld met stemmen die spreken in een mix van Roemeens, Chinees, Xhosa en Ernhems; in het centrum hoor je de taal van de straat Gele Rijders plein Singel Al in 2012 nam online shoppen een enorme vlucht. Je schoenen, een nieuwe tafel of de dagelijkse boodschappen worden sindsdien aan huis afgeleverd. Winkelketens zijn meegegaan in deze verandering, winkelpanden hebben zij al lang niet meer. Met het verdwijnen van de winkelfunctie uit het centrum daalden de huurprijzen sterk. Creatievelingen kwamen in de plaats van winkelketens. Ook dat keerde het tij niet. Na de flexibilisering van het bestemmingsplan rond 2030 werden de panden veelal wat ze lang daarvoor waren: woonhuizen. De vermaarde glazen winkelpuien zijn uit het straatbeeld verdwenen. De nieuwe slimme huid is er soms voor teruggekomen. Er wordt weer volop gewoond in de Ketelstraat en Vijzelstraat. Een nieuwe stroom van immigranten vindt hier een thuis. Na de eerste immigratiegolven van Roemenen, Chinezen en mensen uit de Filippijnen komen er nu vooral Afrikanen deze kant op, op de vlucht voor de overbevolking op hun continent. Centrum Oude Oeverstraat Kerkplein Gele Rijders plein Singel Oude Oeverstraat Kerkplein Centrum 2050, grijstinten symboliseren verschillende etnische volkswijken En dat is te merken in de binnenstad. De migranten klonteren traditioneel samen en vormen zo verschillende etnische buurten. Het stadshart is weer een woonwijk geworden, een ouderwetse volksbuurt bijna. De mix van culturen brengt diversiteit en een nieuw verhaal over Arnhem. Elke buurt heeft zijn eigen kenmerken en zijn eigen buurthuis. In deze kerken van 2050 komt men samen en worden cultuur, achtergrond en verhalen gedeeld. Wat in 2012 een onbewoond voetgangersgebied was waar alleen mensen kwamen op winkeltijden, wordt in 2050 vierentwintig uur per dag bewoond en gebruikt. Centrum als shoppingzone Centrum als woongebied 24 Materie, relatie en energetica 25 Materie, relatie en energetica

14 Spijkerkwartier Spijkerkwartier Dynamisch leven Het Spijkerkwartier werd ontwikkeld in de tweede helft van de 19e eeuw. Het voldeed aan de vraag van de welgestelden uit die tijd. Zij betrokken de herenhuizen in neoclassicistische stijl die kenmerkend zijn voor de wijk. De grote, statige panden waren duur in onderhoud en beheer. De gegoede burgerij van weleer vertrok langzaam maar zeker uit het Spijkerkwartier. Nieuwe vastgoedeigenaren splitsten de woonruimte op in kleinere delen die werden verhuurd als aparte etages of kamertjes. Met name in de periode ging de leefbaarheid van de wijk hard achteruit. Prostitutie en criminaliteit zorgden voor een bedenkelijke reputatie. De mooiste en oudste panden uit het Spijkerkwartier blijven het straatbeeld bepalen, ze zijn flexibel en worden intensief en wisselend gebruikt. Panden zonder die flexibiliteit, veelal gerealiseerd tussen de jaren 70 en 90, zijn buiten gebruik. Veel van die panden zijn nu vervallen tot ruïnes (een weldaad voor biodiversiteit) of gesloopt en ingeruild voor nieuwe, soms tijdelijke bouwwerken. Op sommige plekken verschijnt nieuwe bebouwing die ook fysiek flexibel is. Het inwonersaantal van het Spijkerkwartier kan van maand tot maand flink variëren, en deze bebouwing vangt variaties in bewoning op door haar afmetingen mee te laten veranderen met het inwonersaantal van de wijk. Veel nieuwe gebouwen worden gecreëerd door de 3D-printer en voorzien van een geavanceerde huid, die ademt, isoleert en zonlicht omzet in energie. De huid reageert op lichtinval en laat het licht door zoals een raam of reflecteert zoals een prisma. De huid of gevel kan constant van kleur veranderen en zelfs persoonlijk gestuurde beelden tonen in de vorm van reclame, kunst en kitsch Singel Spijkerstraat Begin 21e eeuw kwam de omslag: de prostitutie werd verbannen uit het straatbeeld. Investeringen in de openbare ruimte en grootscheepse renovatie van het woningbestand gaven een enorme boost aan de wijk. Het Spijkerkwartier werd de yuppenwijk van de jaren De introductie van het Veld in 2030 had ook zijn weerslag op het Spijkerkwartier. De ontstedelijking nam de druk weg van de woningmarkt en de retail verdween door online shoppen, home delivery en home printing. Toch blijft een groep Arnhemmers hier wonen. De panden ademen sfeer en karakter, ze zijn goed onderhouden, groot en flexibel genoeg om de nieuwe manier van leven te ondervangen: deeltijd wonen, werken en recreëren vloeien samen. Functiemenging treedt overal op, een pand waar men enkel maar woont of werkt is onvoorstelbaar. Veel mensen verblijven in het Spijkerkwartier met een woonabonnement. Voor een vast bedrag per maand hebben ze de beschikking over woonruimte, maar dat hoeft niet steeds dezelfde woning te zijn. Soms wonen ze ergens een jaar, soms twee weken. Ze gebruiken ruimte constant op een andere manier en door de technologie is die razendsnel aan te passen aan het moment. Ze blijven elkaar fysiek ontmoeten in de hippe tenten op de Steenstraat, Spijkerstraat of Parkstraat. Er wordt gewerkt en gemaakt in de doe-het-zelf-werkplaatsen. Spijkerkwartier Singel Spijkerstraat Spijkerkwartier 2050: jaren panden zijn in verval of vervangen door flexibele bebouwing 26 Materie, relatie en energetica 27 Materie, relatie en energetica

15 Spijkerstraat 2012 Spijkerstraat 2050 Spijkerstraat 2050

16 Spijkerkwartier 2050

17 Presikhaaf From no man s land to nomad s land De wederopbouwwijk Presikhaaf werd gebouwd in de jaren van de 20e eeuw. De naoorlogse woningbouw voorzag de snelgroeiende Arnhemse populatie van een dak boven het hoofd, maar was al snel toe aan renovatie. Rond 2012 werd Presikhaaf bestempeld als prachtwijk en opgekalefaterd, maar de woningen waren van matige bouwkundige kwaliteit, en na 2040 wilde eigenlijk niemand er meer wonen. De wijk liep leeg, Presikhaaf werd een no man s land. In de geest van de wederopbouw: een nieuw begin, werd de wijk ook in één keer wederafgebouwd. Wederom een nieuw begin. Autarkisch bouwen Relicten en winkelcentrum Volgroeide bomen Open veld Openbare weg Spoorweg Zichtlijn 2012 Een aantal relicten, zoals het voormalige winkelcentrum en de naastgelegen flats, werden gekoesterd en bewaard. De rest van de gebouwen werd gesloopt. De materialen die vrijkwamen (bakstenen, dakpannen, hout) werden gesorteerd en opgespaard op een centraal plein. Zo werd de wijk een delfput voor bouwmaterialen. Alsof het een huttenbouw is kan eenieder die dat wil de bouwmaterialen gebruiken om iets nieuws te bouwen, door ouderwets stenen op elkaar te stapelen of door de bouwmaterialen te gebruiken als grondstof voor een 3D-printer. Op die manier kan in Presikhaaf snel en vaak tijdelijk gebouwd worden. Wederopbouwwijk Presikhaaf, De relicten blijven aangesloten op de hoofdleidingen van nutsvoorzieningen. De rest van Presikhaaf is een vrij veld met enkel gras, bomen, water en enkele wegen. Presikhaaf 2012 Presikhaaf 2050, een leeg veld met relicten zoals het winkelcentrum De unieke kwaliteiten van Presikhaaf als no man s land trekken een specifiek publiek aan. Urban nomads zien kansen in het lege veld die ze nergens anders aantreffen: ruimte voor eigen, vaak tijdelijke initiatieven, aanbod van goedkope bouwmaterialen en gelijkgestemden en-suite. No man s land verandert in nomad s land. Het depot met bouwmaterialen op het centrale plein raakt langzaam op wanneer in het veld nieuwe initiatieven worden ontplooid. Daarna is het plein een lege ruimte, zonder directe functies, aanleidingen of mooimakerij. De poëzie van weder-afbouw is nu haar kracht: leegte. Presikhaaf Materie, relatie en energetica 33 Materie, relatie en energetica

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame energie in 2050

Ruimte voor duurzame energie in 2050 Making Projects p.4 11 Herbestemmen als gebieds opgave In een nieuwe, rijksbrede strategie voor rijksvastgoed streeft het rijk naar een beter financieel én maatschappelijk rendement op haar vastgoed. Tegelijk

Nadere informatie

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040 Amsterdam Uitgesproken Duurzaam Perspectief voor 2040 INHOUD colofon in opdracht van Marijke Vos Wethouder Milieu 5 VOORWOORD ambtelijke werkgroep Kerngroep Duurzaamheid 7 Anno 2040 ledenkern groep DMB,

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

Darwin en het Internet

Darwin en het Internet Darwin en het Internet The fundamental purpose of brains is to produce future (Paul Valéry) Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in De Evolutie van

Nadere informatie

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Wonen Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Deelnemers: Ariane Lelieveld; Dirk Dekker; Emil Talen; Erika Jacobs Lord;

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Prof.dr. Ad J.M. van Wijk

Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Prof.dr. Ad J.M. van Wijk Een duurzame energievoorziening voor iedereen Prof.dr. Ad J.M. van Wijk Intreerede uitgesproken op 7 december 2011 Ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Future Energy Systems Aan

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

ROTTERDAM GREEN CAPITAL

ROTTERDAM GREEN CAPITAL ROTTERDAM GREEN CAPITAL FEBRUARI 2014 Nature as the driving force for innovation COLOFON Titel Eindredactie Redactie Rotterdam Green Capital Activiteiten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Doesjka

Nadere informatie

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper Naam!! Noortje van Eekelen Opleiding! Grafisch ontwerpen Datum!! januari 2009 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1! NIEUWE MEDIA!!!!!!!!! 4 1.1 Definitie

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

STT 80. STT 80 Horizonscan 2050

STT 80. STT 80 Horizonscan 2050 De versmelting van mens en machine, programmeerbare materie, kunstmatige fotosynthese, de exocortex en de kolonisatie van de ruimte. Het zijn allemaal signalen van verandering waar wij in de toekomst mee

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

3.1 Toekomstvisies 7 3.2 Industriële revolutie 8 3.3 Informatie revolutie 11 3.4 Transformatie van de industriële maatschappij 13 3.

3.1 Toekomstvisies 7 3.2 Industriële revolutie 8 3.3 Informatie revolutie 11 3.4 Transformatie van de industriële maatschappij 13 3. Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Marketing: behoeftebevrediging 3 1.1 Defenitie(f)? 3 1.2 Van markt naar marketing 3 2. Interactieve media: de gebruiker aan de macht 5 2.1 De opkomst van ICT 5 2.2 Interactiviteit

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Visie Energie 2050 Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan. Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke

Nadere informatie

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie...2 2. Handleidingen...5 3. Serious gaming en lesbrieven...13 4. Algemene informatie over energie...26

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 Andere tijden Corporate magazine 01 Juni 2010 Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4 Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 De Groene Zaak strijdt voor verduurzaming

Nadere informatie

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars!

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars! D November 2012 De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. BEWAAR EXEMPLAAR PAGINA 9 EN 10 PAGINA 13 PAGINA 17 PAGINA 19 Warm wonen dankzij de woningcorporaties Plastic bomen?

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Toekomstkrabbels van de mensen van Tiem

Toekomstkrabbels van de mensen van Tiem Toekomstkrabbels van de mensen van Tiem Hualien Beach Resort door BIG/Bjarke Ingels Group Utopia Forever, Gestalten 2012, zie colofon Toekomstvisies op mobiliteit TOEKOMST DOOR KINDEROGEN De tekeningen

Nadere informatie

Nederland wordt anders Voorlopers en vormgevers van een nieuwe bouwcultuur

Nederland wordt anders Voorlopers en vormgevers van een nieuwe bouwcultuur Nederland wordt anders Voorlopers en vormgevers van een nieuwe bouwcultuur ede icco Mansholt d een cruciale ording van de hervorming ndschap. Via een nieuwe edendaagse project n naar rd gaat met n; een

Nadere informatie

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Is er genoeg wind voor ons allemaal? Grote krantenkoppen vandaag. Een energiemaatschappij in Rotterdam zegt: Er is genoeg wind voor ons allemaal. Maar is dat wel zo? Zit er in die wind wel genoeg energie

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie