najaar 2013 Magazine van de Tilburg School of Humanities Afscheid van Renkema en Loose Cyber-pelgrimage:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "najaar 2013 Magazine van de Tilburg School of Humanities Afscheid van Renkema en Loose Cyber-pelgrimage:"

Transcriptie

1 najaar 2013 DANTE Magazine van de Tilburg School of Humanities Afscheid van Renkema en Loose GEDRAG VOORSPELLEN Cyber-pelgrimage: Online sacrale DEPRESSIE JONGEREN ruimte

2 Inhoud Jaargang 6 nr 2 NAjaar Colofon 03. I like e-humanities Van de redactie 04. Geesteswetenschappen moeten digitalisering volop gebruiken Dubbel interview 08. Geen studie zonder facebook Reportage 11. Voor- en nadelen van social media Onderzoek 13. Eenzelfde realiteit, of toch verschillende werelden? Column 14. Child-computer Interaction in the wild Onderzoek 16. Proefschriften 18. Gedragskenmerken voorspellen mogelijke depressie bij jongeren Onderzoek 21. Cyberpelgrimage: de online sacrale ruimte Onderzoek 23. Scheidend hoogleraren Jan Renkema en Donald Loose Interview 27. Datajournalism: meer dan de brenger van nieuws Reportage 30. Studente wint Geert Grote Pen Interview 31. Huis van de toekomst Column 32. Kroniek en agenda Dante Magazine is een uitgave van de Tilburg School of Humanities (TSH). Een cultureel en informatief magazine met een scherpe blik voor nieuwe ontwikkelingen in de geesteswetenschappen in het algemeen en TSH in het bijzonder. Dante Magazine hergebruik Indien u dit exemplaar na lezing niet behoudt, gelieve deze dan niet in de daarvoor beschikbare bakken te deponeren, maar te retourneren aan uw secretariaat t.b.v. hergebruik (o.a. voor studenten). Productie Afdeling Education and Research Marketing Tilburg University, Simongebouw, kamer S833, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Redactie Odile Heynders (hoofdredactie), Tineke Bennema & Clemens van Diek (eindredactie), Veerle Draulans, Hille van der Kaa, Tom van Nuenen, Frans van Peperstraten, Diede Schots, Suleman Shahid, Paul Vogt Met medewerking van Jim Korsten, Marjolijn Antheunis, Martijn Balsters, Suzanne van der Beek, Suleman Shahid Fotografie Ben Bergmans, Etmee Boeve, S. Dewickere, De Touter, Hollandse Hoogte, Denis Oei, Dolph Cantrijn Cartoon Osvaldo Gutierrez Gomez Grafisch ontwerp en vormgeving Beelenkamp ontwerpers, Tilburg Drukwerk PrismaPrint, Tilburg University Copyright Overname van (delen) van artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van de hoofdredactie, via edu. Voor overname van illustraties en foto s neem contact op met de redactie. Uitgave november Het volgende nummer verschijnt voorjaar 2014.

3 VAN DE REDACTIE I like e-humanities door odile heynders Hoogleraar Vergelijkende Literatuurwetenschap aan het Department of Culture Studies uit mijn tijd, maar er is een kans dat ze me niet zullen volgen als ik vertel dat wij zwart-wit beelden op TV hadden vroeger en dat we met het hele gezin op zaterdagavond naar een spelprogamma keken. (Misschien is zelfs het gezin tegen die tijd een achterhaalde burgerlijke constructie). In 1986 schreef ik mijn doctoraal scriptie (over filosofie en literatuur) op een elektrische typemachine, die hip geel en uitzonderlijk snel was. Alle pagina s met fouten erop moesten worden overgetypt en steeds moest gecontroleerd worden of er geen regels op pagina s waren verschoven. Het klinkt als het stenen tijdperk. Vier jaar later, bij het schrijven van mijn dissertatie was er, god zij dank, de computer, groot en vierkant op mijn bureau met een ronkende matrix printer ernaast. En nu is er de MacBook die je van tafel naar bureau kunt verplaatsen en waarop ik altijd en overal kan werken en ontspannen. Rapporten lezen in het vliegtuig, powerpointpresentaties maken in de trein, nog even een film kijken s avonds laat, of skypen met dochter in het buitenland. In vijfentwintig jaar tijd, in één generatie, is het leven volledig veranderd. We handelen anders, we werken anders, en we denken anders. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de technologische ontwikkelingen versneld en dat heeft radicale repercussies voor alle generaties, niet alleen de mijne. Vanzelfsprekend zijn er positieve en negatieve gevolgen, maar wat vooral ook opvalt, is dat de veranderingen zo snel gaan en door zo velen onmiddellijk worden aangeleerd en overgenomen. Mijn grootvader vertelde toen hij oud was, over het wonder van de Amerikanen op de maan, en dat dat op de televisie werd uitgezonden. Ik heb geen idee wat ik mijn toekomstige kleinkinderen zal vertellen, als ze mij vragen naar de grootste belevenis Digitalisering, globalisering en technologische vernieuwingen zijn aan de gang, en moeten in al hun sociale en culturele consequenties doordacht en begrepen worden. Dit is de taak voor de Humanities wetenschapper, die we aan onze faculteit met beide handen hebben aangegrepen. Hoe veranderen handelen, denken en leven, als dat op allerlei manieren voortaan digitaal gebeurt? Welke mensen hebben toegang tot die digitale wereld en wie zijn buiten gesloten? En hoe zijn nieuwe ontwikkelingen ook altijd vergelijkbaar met veranderingen in het verleden? Taak van humanities om sociale en culturele consequenties van digitalisering te doorgronden en begrijpen Met studenten uit het Honors Programma, European Discourses, las ik Don Quichot van Cervantes, en bediscussieerden we hoe die rare, moderne roman uit 1605, iets te bieden heeft aan het Europa van nu. De wereld, zoals Don Quichot haar beschouwt en opvat, past niet op de wereld in het echt, omdat hij geen zin heeft in die echte, pragmatische wereld. Het moet mogelijk zijn iets te fantaseren, te veinzen, meent de Spaanse held. En dat is nu precies de virtuele wereld die we geopend hebben op onze computers. Dante Magazine november

4 DIGITALISERING GEBRUIKEN Geesteswetenschappen moeten digitalisering volop gebruiken, anders besta je niet meer over tien jaar. Het onderwijs en onderzoek van de TSH zullen in de komende jaren bepaald gaan worden door een E-Humanities profiel. Maar wat betekent dat precies? We hebben vragen voorgelegd aan Eric Postma, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie en verbonden aan TICC (Tilburg Center for Cognition and Communication) en aan Hans van Driel, vice-decaan Onderwijs. Zij geven een uitdagend en realistisch beeld van de veranderingen. 4 Dante Magazine november 2013

5 DIGITALISERING GEBRUIKEN door odile heynders Wat betekent e-humanities letterlijk en Eric Postma, hoogleraar wat houdt het in als we dit als karakterisering van onze Humanities faculteit kunstmatige intelligentie nemen? Letterlijk staat e-humanities voor enhanced humanities (of enabled humanities ), oftewel geesteswetenschappen versterkt met digitale hulpmiddelen. In de VS wordt de term digital humanities gehanteerd. Voor onze faculteit geeft de enhanced aan dat moderne informatie en communicatietechnologieën (het web, sociale media, datamining) in het geesteswetenschappelijk onderzoek worden gebruikt en onderwerp van onderzoek zijn. Kun je voorbeelden geven van relevant onderzoek? Drie voorbeelden. Stylometrics methoden herkennen de verborgen handtekening van schrijvers in teksten. Zo vond bijvoorbeeld professor Peter Millican van Oxford de verborgen handtekening van J.K. Rowling in The Cuckoo s Calling, een detective die zij onder pseudoniem schreef. Stylometrics kunnen ook worden toegepast in het visuele domein. Tekstanalysemethoden kunnen geografische informatie uit boeken of geschriften halen. Professor Max Louwerse van onze faculteit verkreeg door automatische tekstuele analyse van de Lord of the Rings trilogie goede schattingen van de locaties van de steden in Middle Earth. Promovenda Matje van der Camp ontwikkelt methoden om uit biografieën de veranderingen in sociale relaties in kaart te brengen. Naast deze voorbeelden wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van automatische spraak- en beeldanalysemethoden. In ons onderzoek gebruiken we die bijvoorbeeld voor de automatische analyse van spraakuitingen en gezichtsexpressies. Kun je voorbeelden geven van een verandering van onderzoekmethode als gevolg van een focus op e-humanities? Gaat men nu alles met grote data-bestanden doen en wat impliceert dat dan precies? Zoals bovengenoemde voorbeelden illustreren vinden de meest ingrijpende veranderingen plaats in het onderzoek op basis van tekstuele bronnen. Door de opkomst van het internet en van bedrijven zoals Google zijn veel bronnen gedigitaliseerd en zijn er zeer krachtige digitale tekstanalysemethoden ontwikkeld. Een ander voorbeeld betreft het kunsthistorisch onderzoek. Conservatoren en kunsthistorici maken in toenemende mate gebruik van digitale methoden voor de analyse van schilderijen. Computers worden ingezet voor de automatische bepaling van de structuur van het canvas waarop de oude meesters schilderden. Ieder canvas heeft een uniek patroon van verstoringen die het mogelijk maakt om schilderijen die zijn vervaardigd op naburige delen van het canvas te identificeren. Hierdoor wordt nieuwe kennis opgedaan over de werkwijze van oude meesters. De betreffende onderzoekers versterken hun traditionele geesteswetenschappelijk onderzoek met de mogelijkheden van de moderne ICT. Eigenlijk is dat kenmerkend voor e-humanities onderzoek: het maakt gebruik van nieuwe methoden, niet ter vervanging van bestaande methoden, maar ter versterking daarvan. Dante Magazine november

6 DIGITALISERING GEBRUIKEN What s new? Met andere woorden: is enige scepsis ook op z n plaats als je ziet dat aan alle Humanities faculteiten in Nederland ineens digitalisering naar voren wordt geschoven? Praat men elkaar niet na, wat zijn de echt onderscheidende initiatieven? Uiteraard is er sprake van een e-humanities hype. Zoals bij iedere digitale revolutie zijn er aanvankelijk overtrokken verwachtingen. Enerzijds staat e-humanities voor een nieuwe werkwijze die het mogelijk maakt oude en geheel nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden. Anderzijds biedt het alleen maar een nieuw stuk gereedschap in de gereedschapskist van de onderzoeker. Dat digitalisering zo naar voren geschoven wordt, beschouw ik als een positief punt. Het biedt de geesteswetenschappen de mogelijkheid om een vernieuwingsslag te maken. Betekent e-humanities per definitie ook interdisciplinariteit? Empirisch onderzoek in relatie tot kwalitatieve analyse; samenwerken van onderzoekers uit verschillende disciplines? En hoe gaat dat dan? Voorlopig wel, om twee redenen. De eerste reden is dat de digitale methoden veelal nog niet uitontwikkeld zijn. De tweede reden is dat veel geesteswetenschappers nog niet bekend zijn met de methoden. We begonnen in 1982 als een faculteit voor Taal- en Letterkunde - wat zijn we over tien jaar? Dat hebben we zelf in de hand. De digitalisering is een zegen en een vloek. Het is zaak om de mogelijkheden van de digitalisering volop te benutten, anders besta je niet meer over tien jaar. Daarnaast is het minstens zo belangrijk, om de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen kritisch te blijven beschouwen. Juist voor de geesteswetenschappen ligt daar een belangrijke taak. Zoals we dagelijks kunnen lezen in de krant, leidt de digitalisering tot allerlei ongewenste uitwassen. Digitalisering is alleen maar een nieuw stuk gereedschap in de gereedschapskist van de onderzoeker Wat levert e-humanities op voor het onderwijs? E-humanities bieden een verrijking van het onderwijs in de zin dat studenten leren werken met nieuwe methoden. Nu zijn dat voornamelijk tekstuele methoden, maar het zal niet lang duren voordat er visuele analysemethoden beschikbaar komen. Onze studenten worden al getraind op het gebruik van deze nieuwe methoden. Wat moeten de studenten van nu leren als zij zich willen bekwamen als toekomstige e-werknemer of e-onderzoeker? Toekomstige (en huidige) e-werknemers dienen bekend te zijn met de (on)mogelijkheden van digitale onderzoeksmethoden. Hoe verandert de faculteit als instituut als we de e-humanities focus van belang vinden: hoorcollege weg ten gunste van college vanachter de laptop? De faculteit is al aan het veranderen. Dat is meer een gevolg van het internet en de digitalisering dan van e-humanities. Studenten communiceren met elkaar en met docenten via , ze komen met hun laptop naar colleges en practica, en colleges worden versterkt door middel van video lectures. Colleges gaan niet verdwijnen, maar wel veranderen. De traditionele eenrichtings colleges waarin docenten hun verhaal afdraaien zullen worden vervangen door video lectures die studenten op ieder gewenst moment kunnen bekijken. In toenemende mate zullen colleges interactief worden, dat wil zeggen dat ze gekenmerkt worden door interacties tussen docenten en studenten. Ondanks al het digitaliseringsgeweld, zoeken mensen elkaar nog altijd op. Menselijke communicatie kan maar in beperkte mate worden vervangen door digitale communicatie. Levert meer techniek daadwerkelijk meer vrijheid op? Het is niet zo dat techniek meer vrijheid oplevert. Techniek biedt nieuwe mogelijkheden om vrij te zijn en nieuwe mogelijkheden om vrijheid in te perken. Sociale media bieden meer vrijheid om meningen en visies te delen, maar tegelijkertijd kunnen sociale media gebruikt worden voor repressie. Dit interview kwam tot stand via . 6 Dante Magazine november 2013

7 DIGITALISERING GEBRUIKEN Hans van Driel, vice-decaan onderwijs We begonnen in 1982 als een faculteit voor Taal- en Letterkunde - wat zijn we over tien jaar? De vraag is of de universiteiten over tien jaar nog wel in deze vorm een complex van disciplinaire onderzoeksen onderwijsactiviteiten - zullen bestaan. Steeds meer onderzoek gebeurt buiten de muren van de universiteit en op onderwijsgebied worden de universiteiten links en rechts ingehaald. Ik beperk me tot onderwijs. De functie van kennisoverdracht komt zeker te vervallen. De alternatieven groeien met de dag: MOOC s, TED-talks, open source bronnen, expert-bijeenkomsten, etc. Anders gezegd, er gaan meer wegen naar Rome dan alleen de universitaire colleges. mogelijk dat de universiteit zich dan op onderwijsgebied ontwikkelt tot een instituut dat nauwgezet maatschappelijke ontwikkelingen ook in historisch perspectief observeert en daaraan leerdoelen en toetsen koppelt. De universiteit is in deze visie een kwaliteitsbewaker en maatschappelijke agendavolger, mogelijk bepaler. Tegelijkertijd kan de universiteit een instituut worden dat de verschillende wegen naar Rome begeleidt en initiatieven ontplooit om kennis niet alleen te toetsen, maar ook toe te passen en multidisciplinair te integreren. Het korte antwoord: De faculteit bestaat niet meer. Wat levert e-humanities op voor het onderwijs? Zelf zie ik e-humanities graag als een leergemeenschap, waarbinnen docenten en studenten op multidisciplinaire basis gezamenlijk werken aan leerprojecten en waarbij met name het proces en niet alleen het resultaat - transparant wordt gecommuniceerd, zodat ook anderen tijdens het proces terugkoppeling kunnen geven. Wat moeten de studenten van nu leren als zij zich willen bekwamen als toekomstige e-werknemer of e-onderzoeker? Uit het voorgaande kun je, denk ik, de volgende 21e eeuwse skills afleiden. Bereidheid om open te gooien en los te laten vaardigheid om projectmatig en multidisciplinair te werken en daarbinnen van perspectief te kunnen wisselen multimediaal verslag kunnen doen van je onderzoeksproces en onderzoeksresultaat Doelen kunnen formuleren alsmede trajecten die kunnen leiden tot die doelen Innovatief denken, en niet alleen het bestaande een beetje willen verbeteren Hoe verandert de faculteit als instituut als we de e-humanities focus van belang vinden: hoorcollege weg ten gunste van college vanachter de laptop? Je snapt, dat ik niet erg meer geloof in de colleges, zoals we deze nu kennen. Dit interview kwam tot stand via . Dante Magazine november

8 Geen studie zonder Faceb FACEBOOK Diede Schots, studente Communicatie- en Informatiewetenschappen Studenten zijn er al een aantal jaar flink mee in de weer: Facebook-groepen die bij hun opleiding horen. Er wordt van alles en nog wat uitgewisseld tussen die digitale muren maar wat precies? Studente Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) Diede Schots ging op onderzoek uit. Er was een tijd waarin je als student wekenlang moest wachten op antwoord van je docent. Waarin je geen vragen durfde te stellen in je werkgroep omdat ze misschien te dom waren. Maar die tijden zijn voorbij. Waar de drempel voorheen nogal hoog was om voor iedere simpele vraag je docent of medestudenten lastig te vallen via mail of Blackboard, zijn de dingen veranderd sinds Facebook tot de opties behoort. Ik pluk daar zelf ook de vruchten van: als een medestudent net voor het tentamen een samenvatting van dat ene moeilijke hoofdstuk online zet, maakt dat het leren toch net wat makkelijker. De populariteit van Facebook als alternatieve studiegroep roept natuurlijk allerlei vragen op. In 2012 kwam de kwestie in het nieuws toen de Amerikaanse student Chris Avenir bijna de universiteit moest verlaten omdat hij een Facebook-groep had opgericht waar studievragen werden beantwoord. Valsspelerij, beoordeelde Ryerson University. De kwestie blijkt moeilijk: aan de ene kant is Facebook natuurlijk een verlengstuk van onze sociale sfeer ook op de universiteit. Anderzijds zijn de groepen op Facebook niet helemaal vergelijkbaar met die op de campus. De Amerikaanse internetgoeroe Clay Shirky vatte het mooi samen: als je in een échte werkgroep aan komt zetten met de mededeling dat je er alleen bij bent om andermans antwoorden af te lezen, word je er subiet uitgezet. Voordelen. De vraag is dus hoe het er hier in Tilburg aan toe gaat. Ik vraag het allereerst aan Hille van der Kaa, docente Data Journalism. Ze zit zelf ook in een aantal UvT-groepen, vertelt ze. Het valt me op dat studenten regelmatig vragen in de groep gooien die je met een telefoontje of mail naar een docent of studentenbalie zo beantwoord had kunnen hebben. Facebook werkt dan schijnbaar toch laagdrempeliger of sneller. Dat gemak is ook voor Van der Kaa voordelig. Ik werk zelf ook graag met Facebook. Bijvoorbeeld door een groep bij een vak aan te maken, waardoor je makkelijk dingen kunt delen. De interactie is dan vele malen groter dan via een officieel discussieplatform zoals Blackboard. Maar zo n Facebook-groep brengt natuurlijk ook problemen met zich mee vooral in auteursrechtelijk opzicht. Van der Kaa: Ik zie regelmatig ingescande papers of boeken voorbij komen. Nu is het kopiëren van literatuur van alle tijden, maar op een Facebook-groep van een universiteit moet je nadenken of je hier iets mee moet of niet. Zeker als het een pagina is die je als universiteit zelf hebt aangemaakt. Wildgroei. Dan maar eens een kijkje nemen bij mijn eigen opleiding. Bij een kleine rondgang kom ik er al snel achter dat zo goed als iedere studie wel een Facebook-groep heeft. Soms is het zelfs even zoeken naar de juiste pagina vanwege de wildgroei aan studiegerelateerde groepen. Zo verschijnen er bijvoorbeeld na het intypen van de zoektermen UVT Communicatie meerdere pagina s waarop studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen informatie uitwisselen. Sommige daarvan zijn openbaar, waarbij iedereen de informatie kan lezen. Andere zijn besloten wat wil zeggen dat je jezelf moet uitnodigen en geaccepteerd moet worden, of dat je uitgenodigd wordt door andere leden van de pagina. 8 Dante Magazine november 2013

9 FACEBOOK ook Ik zie op Facebook regelmatig ingescande papers of boeken Waar wordt de CIW Masters -Facebook vooral voor gebruikt - Het uitwisselen van experimenten - Vragen over lesstof en tentamens - Samenvattingen (vragen en delen) - Informatie over vakken (m.b.t. het kiezen van vakken) - Vragen over het nakijken van tentamens Om de proef op de som te nemen heb ik mezelf willekeurig voor wat pagina s aangemeld. Daar werd ik opvallend snel geaccepteerd zelfs toen ik een verkeerde uitnodiging verzond kwam ik binnen bij de communicatiepagina van de Universiteit van Amsterdam. Al leverde dat niet al teveel spannends op. De inhoud verschilt wel wat van groep tot groep, maar het hoofddoel is overal hetzelfde: het uitwisselen van informatie over studie-gerelateerde onderwerpen. Zo kom je vragen en antwoorden tegen over specifieke vakken, vragen met betrekking tot het kiezen van vakken voor het volgende semester, vragen over APA, vacatures voor stageplaatsen, vragen over bronnen, vragen over het nakijken van tentamens en cijfers en samenvattingen van tentamenstof. Een kleine rondgang bij de Facebookpagina s van CIW: - CIW Premasters & Bachelors (Openbare groep, 522 leden) - CIW Masters (Besloten groep, 265 leden) - (Bijna ex)- Master Tilburg Univeristy (Besloten groep, 133 leden) - Human Aspects of Information Technology (Openbare groep, 104 leden) - Data Journalism UvT (Openbare groep, 58 leden) - bedrijfscommunicatie en Digitale Media (Openbare groep binnen Tilburg University, 28 leden) Dante Magazine november

10 FACEBOOK Sappige roddels. Een voorbeeld van een zeer actieve Facebook-groep is die van CIW-Masters In de groep, die meer dan 250 leden bevat, worden vragen en mededelingen actief geplaatst en gelezen. Tegen het einde van het collegejaar stond de groep in het teken van experimenten hij had meer weg van een ruilhandel dan een informatieve werkgroep. De studenten die in hun afstudeerfase zaten en voor hun scriptie een experiment af moesten nemen, maakten gretig gebruik van de groep. Wie heeft er 10 minuten tijd voor het invullen van mijn enquête? Naast dat je mijn eeuwige dank krijgt, zal ik uiteraard ook jouw enquête invullen. Dergelijke smeekbedes om respondenten te winnen, vlogen je om de oren. Verdeling tussen actieve studenten in Facebookgroep, die antwoorden geven en vragen stellen, en passieve figuren Er zijn verder behoorlijk wat overeenkomsten tussen de on- en offline werkgroepen. In mijn groep wordt snel duidelijk dat het beantwoorden van vragen vaak door dezelfde personen gebeurt. Dat zijn ook vaak de personen die wat meer betrokken zijn bij de opleiding, en een hoge inzet tonen tijdens de colleges. Er is een duidelijke verdeling tussen de actieve studenten, die antwoorden geven en vragen stellen, en de wat passieve figuren, die wel in groep zitten maar nauwelijks meedoen. Wie overigens denkt dat de besloten pagina s boordevol sappige roddels staan, heeft het mis. De studenten gebruiken de bovengenoemde pagina s hoofdzakelijk als informatiebron. Maar niet getreurd! Aan de UvT-student die op zoek is naar communicatie met een knipoog is ook gedacht. Zo bestaat er de Facebook-groep Gespot: UB UVT. Op deze Facebook pagina kunnen fanatieke bezoekers van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek anoniem flirten met hun geheime liefdes. Denk hierbij aan vragen als: Wie is dat meisje met die zwarte bril en het grijze vestje? Ze zit zo druk te studeren, ik denk dat ze wel toe is aan een pauze! Die ik dan wel samen met haar door wil brengen. Ze zit bij de Lockers NE1 of Gelukkig heeft de dame op haar plek even verlaten, kan ik m n hoofd nog even leegmaken voor m n tentamen. Hoe zou ze heten? Social Media. Aan het einde van mijn speurtocht in de wereld van studie en Facebook kan ik concluderen dat door het gebruik van Facebook de Tilburgse student anno 2013 socialer geworden is met zijn/haar medestudenten. Informatie die studenten voorheen voor zichzelf hielden, wordt nu met het grootste gemak gedeeld en men is niet te beroerd om een medestudent te helpen. Maar eigenlijk is deze nieuwe, socialere student geen grote verassing aangezien Facebook valt onder de noemer Social media. 10 D Dante Magazine november 2013

11 SOCIALE KIJK Jong adolescenten en sociale netwerksites: Een sociale kijk door marjolijn antheunis Marjolijn Antheunis is universitair docent social aspects of new media bij het departement Communicatie en Informatiewetenschappen en verbonden aan het Tilburg center voor Cognition and Communication (TiCC). Sociale netwerksites zoals Facebook zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Voornamelijk jongeren besteden veel tijd op dergelijke sites. Bijna 90% van de jongeren is lid van een of meerdere sociale netwerk site(s) en zitten daar gemiddeld 7.2 uur per week op. Door de stijging van mobiel internet neemt het aantal uren alleen nog maar toe. Vooral voor jong adolescenten, jongeren van 11 tot 14 jaar, kunnen deze sites een belangrijke rol spelen in hun leven. In deze periode gaan ze van de basisschool naar de middelbare school en worden veel nieuwe vriendschappen gevormd. Daarnaast neemt de invloed van de ouders in deze periode af en wordt de rol van vrienden juist belangrijker. Ze gaan in toenemende mate bij vrienden te rade in plaats van bij de ouders. De enorme populariteit van de sites zorgt voor onrust in de maatschappij. Veel ouders denken dat het niet goed kan zijn voor het sociaal leven van hun kinderen. Maar ook vanuit de wetenschap klinken kritische geluiden: kinderen zouden vervreemd kunnen raken van hun vrienden omdat ze alleen nog maar oppervlakkig contact hebben via digitale platformen zoals Facebook, aldus onderzoekster Sherry Turkle. Zij zegt dat online zijn met je vrienden op Facebook een manier is van connecting in plaats van communicating en ze verwacht dat dit zorgt voor de creatie van een illusie van vriendschappen. Dante Magazine november

12 SOCIALE KIJK Weinig longitudinaal onderzoek. Er is al veel onderzoek gedaan naar sociale netwerksites, maar nog maar weinig longitudinaal onderzoek. Met deze methode van onderzoek zijn we in staat om te kijken naar de causaliteit. Veroorzaakt het gebruik van deze sites bijvoorbeeld een betere kwaliteit van vriendschappen of is het zo dat jongeren met hogere kwaliteit vriendschappen juist meer gebruik maken van die sites? Na alle geluiden uit de samenleving en de wetenschap, wilden we nu eens weten hoe het echt zit met de effecten van het gebruik van sociale netwerksites op het sociaal leven van jongeren. Hiervoor hebben we 1680 leerlingen uit de brug- en tweede klas van 14 verschillende scholen in Nederland, van Geleen tot Leeuwarden, een jaar lang gevolgd. In die periode hebben we drie metingen gedaan. In de klas moesten de jongeren drie keer een uitgebreide vragenlijst invullen. Na afloop van die drie metingen werd de data ingevoerd en aan elkaar gekoppeld door middel van een unieke id. Door sites juist makkelijker om een gesprek te beginnen en anderen te steunen Juist positieve effecten. Uit de resultaten is ten eerste gebleken dat er een positief effect is van het gebruik van sociale netwerksites op de kwaliteit van vriendschappen. Jongeren die meer tijd op de site besteden en zich daar meer verbonden mee voelen, vinden de kwaliteit van hun vriendschappen hoger. Ten tweede vonden we een positief effect van het gebruik van sociale netwerksites op sociaal kapitaal, dit zijn de opbrengsten van vrienden en bekenden (bijvoorbeeld het krijgen van steun van een vriendin). Naarmate jongeren actiever zijn met sociale netwerksites, neemt dit sociale kapitaal toe. Tot slot is uit ons onderzoek gebleken dat het gebruik van sociale netwerk sites ook goed is voor de sociale competentie van jongeren. Zo vinden jongeren die actiever zijn op een sociale netwerksite het makkelijker om een gesprek te beginnen, het makkelijker om over zichzelf te praten en kunnen ze de ander beter steunen. Uit deze studie is dus gebleken dat SNS geen negatieve impact hebben op het sociale leven van jongeren. Integendeel, de uitkomsten van deze studie laten zien dat het gebruik van Hyves of Facebook van jongeren op het sociale leven positief is. Socialbesitas. Tieners en twintigers sturen gemiddeld via Whatsapp 68 berichten per dag en ontvangen er 154. Er is een toenemende druk om iedereen te volgen en niets te missen. Mayke Calis en Herm Kisjes, Socialbesitas, Sociale media van vertier tot verslaving, Identiteit oefenen. Ongeveer driekwart van alle tieners (10-17 jaar) beschikt over een smartphone. De bekendste sociale media zijn Facebook en Youtube, maar favoriet is Whatsapp. De meeste mensen hebben baat bij social media, aldus Patti Valkenburg, hoogleraar Jeugd en Media aan de UVA, omdat ze gemakkelijker vrienden maken en hun identiteit oefenen. Bron: NRC, 1 oktober Impressionistische blogs. Blog entries are often hastily written personal musings, sculptured around a link or event. In most cases, bloggers simply do not have the time, skills, or financial means for proper research. There are collective research blogs working on specific topics, but these are rare. What ordinary blogs create is a dense cloud of impressions around a topic. Blogs will tell you if your audience is still awake and receptive. Blogs test. In that sense we could also say that blogs are the outsourced, privatized test beds, or rather unit tests of the big media. Geert Lovink, Blogging, the nihilist impulse. Eurozine.com Wereldberoemd op YouTube. In January 2006, DeAndre Cortez Way, age 15 (soon to become known as Soulja Boy), opened a YouTube account and started posting song and dance videos he made in his father s home in Batesville, Mississippi. A little over a year later (March 2007), his song, Crank Dat was on mainstream radio, and in another month, Michael Crooms, also known as Mr. Collipark of Collipark Music (an imprint of Interscope), met with Soulja Boy and gave him a recording contract. From its humble beginnings in Batesville, Mississippi, this song was catapulted, largely via YouTube and MySpace to massive commercial success. Betsy Rymes, Recontextualizing YouTube: From Macro Micro to Mass-Mediated Communicative Repertoires. In: Antropology and Education, D Dante Magazine november 2013

13 Column Eenzelfde realiteit, of toch verschillende werelden? door veerle draulans Universitair docent aan het Department of Culture Studies De Rijnstreek is gehuld in nevel en mist. Een van de familiesagen wil dat ik als driejarige aan de voet van de Lorelei iedereen aanmaande tot stilte: ik hoorde de jonge vrouw boven op de rots zingen. Een verre voorbode van mijn gendergevoeligheid?! De regio is tegelijk prachtig en confronterend met haar zichtbare sporen van verval en vergane glorie. Ongetwijfeld ooit schitterende hotels, rijkelijk opgesmukt met engelen of centauren die de wacht houden bij de verroeste hekkens, staan leeg, vlak bij de spoorweg. Ik zie het zo voor me: de toplaag van de samenleving laat zich per trein de grote innovatie en ontsluiting van het land letterlijk voorrijden. God zorgt in tijden van nood en van voorspoed voor mensen, weet de gevel. En toch zijn er dingen die bleven. De lindeboom bij het hotel-in-verval bleef overeind, gaat mee in de cycli van de seizoenen en bezwangert elke zomer opnieuw de lucht met haar verslavende geur. Toen, nu. Hoe diep staan geuren gegrift in ons geheugen? Aan de oevers van de Rijn, onder een lindeboom, lees ik Erwin Mortiers Gestameld liedboek. Moedergetijden. De woorden over de dementie van zijn moeder sprankelen in hun afgewogenheid. Schitterende taal, over onmacht, liefde, vergankelijkheid en willen vasthouden. En dan, de namiddagen dat we aan tafel zitten en ons best doen ons geduld niet te verliezen terwijl ze voor de zoveelste keer vastloopt in een zin. Ik kan de zinnen haast over haar lippen zien struikelen. Verbale bouwval, grammaticale ruïnes liggen rond haar handen verspreid over het tafelkleed. (p. 20) Ik kijk haar aan, ze kijkt terug, met een hulpeloosheid die door merg en been gaat (p. 53). Wat beleeft iemand, die dementerend is? Hoe zou dement zijn voelen? Verschillende partners, waaronder de Universiteit van Tilburg, ontwikkelden een dementie-simulator, een interactieve ruimte in een mobiele bouwkeet, waarin dagelijkse, levensechte situaties in een huiskamer door computergestuurde projectie worden nagebootst. Doel van het simulator project is mantelzorgers van dementerenden dankzij verhoogd inlevingsvermogen beter te begeleiden. Mensen die zorg dragen voor een dementerende naaste, kunnen er dankzij de mogelijkheden van een virtuele wereld, even beleven hoe het (mogelijk) voelt om als dementerende oudere thuis te komen van het boodschappen doen. Je hoort ook een stem, zodat de gedachten en gevoelens van een dementerende oudere, heel expliciet worden. Je stapt als bezoeker de ruimte binnen, staat binnen in huis, de bel gaat Je doet de voordeur open, - of wat je dacht de voordeur te zijn -, maar je staat in de garage. Of je wilt je boodschappen opbergen, maar opent voortdurend verkeerde kastjes. Door de interactieve beeldmanipulatie ervaart de bezoeker controleverlies, onzekerheid, onmacht of verwarring. De dementie-similator en Mortiers Gestameld Liedboek kijken naar eenzelfde realiteit, vanuit een verschillend perspectief. In beide gevallen is het resultaat onmacht. De similator brengt door de mogelijkheden van een virtuele wereld de hulpverlener of mantelzorger in de buurt van wat dementie in iemand aanricht. Erwin Mortier laat binnenkijken in de beleving van de heel naaste omgeving. Kon ik maar één keer in dat hoofd van haar kijken. Kon ik maar nagaan of daar nog iemand is. (p. 143). Gelukkig draagt de schoonheid van taal ook mededogen en warmte. Dante Magazine november

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

TV As It Should Be. Afstudeerscriptie Jasper den Ouden

TV As It Should Be. Afstudeerscriptie Jasper den Ouden TV As It Should Be Afstudeerscriptie Jasper den Ouden Pag. 3 Jasper den Ouden 0836297 06-39561580 jasperdenouden92@gmail.com Grutto 22, 3263 AC Oud-Beijerland UNITiD Suzanne Wensveen +31 (0) 20 204 45

Nadere informatie

Social media en de kansen voor het onderwijs

Social media en de kansen voor het onderwijs Social media en de kansen voor het onderwijs Auteur: Mark Schoondorp (Winkwaves) Versie 1 12-03-2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Social media en de humanisten 4

Nadere informatie

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet?

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Onderzoek naar de Afghanistan-gerelateerde informatie die militairen op sociale media hebben geplaatst en de waarde hiervan voor tegenstanders. Door: Tweede

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A.

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Colofon Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Social media 5 1.1 Wat is social media? 5 1.2 De geschiedenis van de social media 5 1.3 De werking van social media 5 1.4 Varianten van social media 6 1.4.1 Facebook 6 1.4.2

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering Kracht in Kaart Een spel voor persoonlijke profilering Anke Worms, Eddie Maas, Chris Vossen Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Augustus 2012 Afstudeerrapportage: Kracht in kaart

Nadere informatie

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Een actieonderzoek wat is uitgevoerd in het kader van de opleiding basisschoolleerkracht ipabo, Alkmaar. Naam: Leonie Tensen (80179) Klas: L44

Nadere informatie

/magazine VOORJAAR 2008. India special: ICT in het onderwijs Self City. Rituelen: religieus erfgoed

/magazine VOORJAAR 2008. India special: ICT in het onderwijs Self City. Rituelen: religieus erfgoed /magazine VOORJAAR 2008 Op 14 maart is het Games Atelier officieel gelanceerd door burgemeester Job Cohen van Amsterdam. In het Games Atelier gebruiken scholieren mobiele telefoons, GPS en internet om

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Mediawijsheid

Nadere informatie

Een Postmodern zelf?

Een Postmodern zelf? Een Postmodern zelf? Een kwalitatieve studie naar de vorm van het zelf en de betekenis daarvan voor het individu. Auteurs: Joost Gräper (276565) Jeroen van den Heuvel (275227) Laurens Goudswaard (277031)

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS?

SOCIAL MEDIA IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS? SOCIAL MEDIA IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS? MASTER THESIS Kansen en belemmeringen van social media voor het taal- en rekenonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs M.E.C. van den Biggelaar s0111376

Nadere informatie

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving De plaats van een online community binnen een evenement beleving Colofon Auteur Naam: Website: Email: Ivanka T Schrijvershof www.ivankaschrijvershof.nl I_T_Sch@hotmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 1 ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 2 Pre-University College Humanities www.ru.nl/puchumanities Zwolle en Nijmegen 2013 Student: Sanne Versteeg (MA)

Nadere informatie

Zing, post, huil, tweet, lach, like en verwonder

Zing, post, huil, tweet, lach, like en verwonder Zing, post, huil, tweet, lach, like en verwonder Voor Erik, Madelief en Casper Zing, post, huil, tweet, lach, like en verwonder Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Marketing

Nadere informatie

De overheid & e-participatie

De overheid & e-participatie De overheid & e-participatie Online initiatieven vanuit de samenleving, de gemiste kans voor overheden voor de vorming van beter beleid Masterthesis Mei 2009 Janine Bake 3090353 Universiteit Utrecht Faculteit

Nadere informatie

De zwarte kant van sociale media

De zwarte kant van sociale media De zwarte kant van sociale media Alarmbellen, analyse en de way-out Sander Duivestein & Jaap Bloem Vision Inspiration Navigation Trends vint.sogeti.com vint@sogeti.nl II Inhoud Inhoud 1 The Dark Side of

Nadere informatie

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 11 / nummer 4 / december 2014 ICT-onderzoek ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen 2 I/O Magazine / december 2014

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Worsteling tussen lust en last

Worsteling tussen lust en last Worsteling tussen lust en last Over de benutting van social media door de rijksoverheid Peter van Deventer Ben Ebbelaar Sas Terpstra Claire Zalm Master of Public Administration (MPA) Worsteling tussen

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

De receptie van de muziekblog in de muziekindustrie

De receptie van de muziekblog in de muziekindustrie KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT LETTEREN MASTER IN CULTURELE STUDIES De receptie van de muziekblog in de muziekindustrie PROMOTOR: HEIDI PEETERS MASTERPROEF Ingediend door THOMAS VANOOSTHUYSE

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y 2 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans 3 2011 Twitteren over dit boek? De officiële

Nadere informatie