De competente gemeenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De competente gemeenschap"

Transcriptie

1 De competente gemeenschap GOVERNANCE VAN EEN ENERGIEKE SAMENLEVING MAART THIJS DE LA COURT

2 Opdrachtgever: Gemeente Lochem Auteur: Thijs de la Court Ontwerp: Thijs de la Court Voor meer informatie: Engelstalig: Nederlandstalig: Dit boek is het resultaat van het 'Rural Alliances project' en voor 50% gefinancierd door de EU vanuit het ERDF Interreg IVB NoordWest Europa Programma gericht op het versterken van gemeenschappen van het platteland van NW Europa met als doel de negatieve effecten van demographische verandering te adresseren. Thijs de la Court was 8 jaren wethouder in de gemeente Lochem. Nu is hij partner in het team van Klimaatverbond Nederland, een vereniging van decentrale overheden actief op het gebied van klimaatbeleid. Begeleidingsgroep: Rob Maessen, Paul Schellekens, Ted van Wijdeven, Kees Magry, Mariska Mentink, Willy Thijssen and Wim Ceulemans Deel één richt zich op de theorie en de praktijk van governance. Deel twee richt zich op de grote ontwikkelingen rond energie, mobiliteit, landbouw, toerisme en gezondheidszorg. Het beschrijft de rol van 'game-changers', de interventie van macht en economie en de radicaal veranderende verhoudingen tussen overheid en maatschappelijk middenveld. Het gaat over governance als deel van sociale innovatie. Deel drie gaat over het werk waarop dit boek is gebaseerd - de duizenden initiatieven op ons platteland en hoe ze zichzelf in stand houden en groeien. Welke tips, truucs en processen zijn cruciaal om deze initiatieven tot een succes te maken? Governance van 'onder op'. Deel vier gaat over de ontwikkelingen op institutioneel niveau. Over lokale, regionale en nationale overheden, banken en grote bedrijven. Wat is hún rol en functie om de noodzakelijke veranderingen op ons platteland mogelijk te maken. Wat is hún relatie met de duizenden initiatieven op lokaal niveau? Governance vanuit de 'top'.

3 Deel één, theorie en praktijk van governance... 1 Voorwoord door Richard Tyler... 2 Mayo Abbey bouwt haar droom idealen realiseren met de voeten in de klei... 3 Governance, diverse benaderingen... 5 Landschap van verandering... 7 Wrijving geeft glas, transitie naar een duurzame samenleving Bouwen aan lokaal initiatief, de ontwikkelingsstappen van governance Richtinggevende hulpmiddelen, van visie, missie, naar waarden, doelen en strategisch plan Het verleidelijk verhaal Column Thijs de la Court, de puzzel van de circulaire economie Deel twee, het macro-landschap van governance Voorwoord door Laetitia Guth Macro landschap, over trends, innovatie en toekomstverwachtingen...23 De Game-changer Het Europees energielandschap, bepalend voor lokaal initiatief Onvermijdelijke verduurzaming Toegankelijk platteland, game-changers in mobiliteit Governance en de economie, hoe de markt ons handelen kan bepalen Kennis delen, koers bepalen in een vloedgolf van informatie Column Jeroen Drabbe: Overheden, verander het spel van de vrijetijdseconomie...43 Deel drie, ontwikkeling van onder op...44 Voorwoord door Thijs de la Court De start van een initiatief De tien gouden tips...49 Lokale initiatieven in de praktijk...50 Nieuwe wegen in de nieuwe economie Durf te vragen, over de 'Deel- en We-economy' Zoek kennis door het in kaart brengen van vaardigheden De doe-democratie volgens het Brabants model Column door Karel Lhermitte Deel vier, het institutionele niveau Voorwoord door Sebastiaan van 't Erve Bestuurlijke lessen van Rural Alliances Staptreden van een volwassen initiatief, de rol van de overheid Verander het financiele spel, game-changers in je financiele organisatie Leiderschap voor verandering Zes eigenschappen van nieuwe leiders Conflicten om van te genieten, door mediation worden conflicten functioneel Column Thijs de la Court, weg uit de 'comfort zone'... 91

4 DE COMPETENTE GEMEENSCHAP GOVERNANCE VAN EEN ENERGIEKE SAMENLEVING DEEL ÉÉN THEORIE EN PRAKTIJK VAN GOVERNANCE De term 'governance' verwijst naar alle processen van besturen en leiding geven. Dat kan gebeuren door overheden, via de markt, vanuit netwerken, families, stammen, formele of informele organisatie, gebieden of regio's. Het gebeurt via wetten, normen, macht of taal. 'Governance' verwijst naar processen en besluiten die acties bepalen, macht geven en prestaties meten. In algemene termen kan 'governance' in drie vormen plaats vinden: 1. Door netwerken die publiek/private partnerschap (PPP) of samenwerking met organisaties van gemeenschappen in houdt; 2. Door top down-methoden die vooral door overheden en de bureaucratie van de staat worden bepaald; 3, Door het gebruik van markt mechanismen, waardoor de principes van de markt, zoas competitie of innovatieve samenwerking, functioneert binnen kaders die bepaald worden door overheidsregulering. 'Governance' is zeker geen waardevrij begrip, maar moet dan wel ingevuld worden. 'Goede governance' zou in unnen houden dat er voldoende waarborgen bestaan voor de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van organisaties, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelen. Bij die 'good governance' hoort dan ook het op open wijze communiceren en verantwoording afleggen te behoeve van de belanghebben. 'Governance' wordt ook ingevuld in de context van de tijd. Via goede governance worden organisaties en samenleving ook voorbereid op de wenselijke en noodzakelijke veranderingen die leiden tot een duurzame en rechtvaardige wereld. 1

5 2 Voorwoord door Richard Tyler Toen we in 2009 met ons netwerk van 'Rural Alliances' begonnen, hoopten we dat het mogelijk zou zijn de 'hartslag' van lokale initiatieven in het platteland van Europa te vinden. Want het is die hartslag die de grootste delen van ons land haar leven geeft. We hebben die duizenden lokale initiatieven nodig. Dát zijn de groepen die bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties binden. Samen met lokale overheden en regionale en nationale netwerken zorgen zij ervoor dat onze dorpen en ons platteland betere plekken worden om te levenb en te werken. Lokale duurzame energie initiatieven, gezondheidsprogramma's, onderwijs systemen, nieuwe en duurzame vormen van toerisme vinden hun fundament in dit lokale activisme. Ze richten zich op ouderen, jongeren en het versterken van de lokale economie en de bereikbaarheid van het platteland. Ze helpen onze dorpen uit hun isolement. Ze zorgen voor een levendige en krachtige weerbare samenleving die ook onze jongeren uit nodigt weer terug te keren en mee te werken aan de toekomst van het platteland dat voor ons allemaal van cruciale waarde is. We weten dat deze 'Rural Alliances', deze samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, gemeenschappelijke vragen en wensen hebben. Via het Interreg IVB NoordWest Europe programma zijn we in staat geweest om met 1 2 partners uit 6 EU landen intensief samen te werken en methodologie te bouwen. Gezamenlijk werkten we aan programma's die lokale partners in staat stellen om de kracht van hun samenleving te meten, nieuwe financiele middelen aan te boren, verbindingen met partners te leggen en de 'governance' op orde te krijgen. Zodat we zeker zijn dat er een tranparante, innovatieve en open beleid en organisatie ontstaat. Dit is het eerste van vier hoofdstukken die de structuur van dit handboek over governance vormen. De teksten vinden hun fundament in inspiratie in de hartslag van de lokale initiatieven en beschrijven zowel theorie als praktijk van een samenleving in verandering. En van de noodzaak op organisatorische kracht en gezamenlijke visie te bouwen. We weten dat ons platteland onder enerome druk staat. Demografische verandering (vergrijzing, ontvolking bv.), toename van schaal van productie en handel, verlies aan banen en verlies van diensten (postkantoor, bank, school bv.) zorgen voor een stevige uitdaging. Tegelijk zien we dat zowel technologie als sociale verandering hierop echte antwoorden kunnen geven. Daarin spelen rurale allianties, samenwerkingsverbanden van lokale bedrijven én maatschappelijk middenveld, een belangrijke rol. Ik ben Thijs de la Court dankbaar voor al het werk dat hij in dit handboek heeft gestoken. De visie die in dit boek wordt neergezet is van groot belang voor rurale gemeenschappen en zal een belangrijke bijdrage bieden aan hun ontwikkeling. Richard Tyler, Brecon Beacons National Park Authority (Lead-partner van Rural Alliances)

6 Mayo Abbey bouwt haar droom Idealen realiseren met de voeten in de klei In Noord-West Ierland, in het geisoleerde heuvelland, ligt Mayo Abbey. Hier een voorbeeld van een organisatie uit nood geboren. Ze groeide vanuit de wortels van de samenleving tot een volwassen en duurzame structuur. Met een sterke economische, sociale en ecologische betekenis voor de omgeving. Zo zijn er, voor wie goed kijkt, veel parels op ons platteland. Hoe houden ze stand? Hoe groeien ze? Hoe veranderen ze ons landschap ten goede? Wat doet hun hart kloppen In de heuvels, 1 8 kilometer van het rustieke en bedrijvige Castlebar, ligt Mayo Abbey. Houtwallen, schapen en veen tekenen het landschap. We bezoeken Mayo Abbey. Het is het centrum van actie van deze gemeenschap van ruim zielen. Een project met woningen, een trainings- en gemeenschapscentrum én een biologisch tuinbouwbedrijf. We worden ontvangen door de kokkin van het trainingscentrum. We betreden een professionele keuken en worden direct aan het werk gezet. Met de handen in het deeg horen we de geschiedenis van dit bijzondere centrum. Jullie maken kennis met het resultaat van meer dan 20 jaar gemeenschapswerk. We hebben hier een goed functionerend opleidingscentrum voor koks en voor landbouwers. We geven computerles. We hebben een sterk gemeenschapscentrum waar mensen bij elkaar komen. We hebben kinderopvang, ouderenzorg én we hebben sociale woningbouw. Terwijl de muffins in de oven garen leren we over één van de meest bijzondere gemeenschapsprojecten in Ierland, getuige ook de 'All Ireland 'Pride of Place' prijs die de gemeenschap in 2006 voor haar werk kreeg. 3 Ger Maguire, manager van het centrum, vertelt over hoe dit initiatief van de grond kwam. Dit land is arm, met een rijke cultuur en geschiedenis. De meeste van onze inwoners zijn 'low-income smallholder farm households'. Het inkomen uit hun agrarisch bedrijf is gemiddeld Euro/jaar. Ze moeten werk in het oa het nabijgelegen Castlebar vinden om te overleven. Veel jongeren trekken weg. In de jaren tachtig was Mayo Abbey Parish diep in de problemen. Grootschalige armoede, leegstand, verval van huizen en wegen en werkeloosheid. Toen werd tot actie besloten. Ger toont ons foto's van herstel van wegen, muren en huizen. Er kwam een nieuw voetbalveld en er kwam steun om werkelozen aan het werk te krijgen. Ger zelf was één van de mensen die bemiddelde om mensen aan een baan te helpen. Het was een periode dat weer perspectief bracht. Van die energie werd gebruik gemaakt om de belangrijkste prioriteiten van de gemeenschap op een rij te zetten. Er was behoefte aan een gemeenschapscentrum, ouderenzorg, transport, kinderopvang en stimulansen voor werkgelegenheid. Ger leest ons het 'mission statement' voor: De missie en visie van de gemeenschap van Mayo Abbey richt zich op een gastvrij gemeenschap, die training en werk biedt voor haar mensen. We willen toekomstgericht zijn. We zijn liever leiders dan volgers met vaardigheden die we ontwikkelen via training en mentorschap. We willen de tradities van het platteland van Ierland voorzetten, de jongeren en ouderen respecteren en er zijn voor elkaar in de tijden dat we elkaar nodig hebben. Terwijl de deuren op gaan voor onze excursie wil Ger nog één ding benadrukken: Dit centrum is een initiatief van de gemeenschap, in beheer bij lokale mensen. Jullie zullen in de rondleiding ervaren hoe belangrijk dat is. Twee vrouwen wachten ons op. Teresa Marwalsh en Denise Duggan zijn vrijwilligsters van het eerste uur. We nemen jullie mee naar het kindercentrum, en Teresa en Denise zetten er vaart in. Een modern gebouw, gecertificeerde werkmethoden met een professionele staf laat ons zien dat hier echt werk gemaakt wordt van de kinderopvang. Voor ons, vrouwen uit deze gemeenschap, was kinderopvang één van de

7 eerste prioriteiten. We waren niet in staat om werk te vinden omdat we gebonden waren aan huis. Dat zou onvermijdelijk ertoe leiden dat wij en andere jonge gezinnen wég zouden moeten gaan. Naar de stad. We moesten dan ons land, onze ouders en bedrijf verlaten. Dat was niet acceptabel en zo is het kindercentrum ontstaan. Op de vraag hoe ze dat voor elkaar kregen, vanuit zo'n achterstandsituatie wordt gewezen op de cruciale steun van de regio én op de kracht van de gemeenschap. We kregen toegang tot overheidsgefinancierde projecten. En we hebben in onze eigen gemeenschap veel kennis. Financieel, organisatorisch én technisch. Het was fantastisch te ervaren dat we met elkaar dit konden doen. Teruggekomen in het gemeenschapscentrum genieten we van een rijke maaltijd. Lokaal geproduceerd door vakmensen, met producten uit de eigen biologische tuin. Ik vraag Denise Duggan wat nu de sleutel van hun succes was. Want hoe is het mogelijk, in een zo'n moeilijke omgeving een dergelijk sterk programma neer te zettten. Denise ging er even voor zitten: Als we indertijd hadden geweten we we nu weten, dan hadden we met de dappere mensen die het fundament van ons huidig succes hebben gelegd, een boek geschreven met een bereik van miljoenen... Zelf denk ik dat de sleutel van ons ducces de lokale samenwerking en steun van onze gemeenschap en gemeente was. We hadden een goed mechanisme van steun van de gemeente en een gemeenteraad die naar ons luisterde. De mensen die toen gekozen waren zetten zich vrijwillig in om onze suggesties op te volgen en zo vormden we een groep die het project leven in kon blazen. Dit zou niet gebeurd zijn zonder de mogelijkheden om ons te verbinden met andere lokale groepen en daarmee steun en hulpbronnen te krijgen van bv de sportclubs, school en kerk. Door onze gemeenschapsdiensten te delen konden veel nieuwe projecten starten en konden we financiering realiseren waardoor het uiteindelijk een duurzaam programma werd. En hieruit groeiden weer nieuwe diensten, zoals onze biologische tuin die voedsel en andere diensten leverde voor de schoolkinderen en ouderen. Zo groeide dit programma van idee van de versterking van onze gemeenschap naar een samenhangend programma waaruit werkgelegenheid en diensten voor de gemeenschap voort kwamen. Nu delen we deze kennis, onze successen maar ook onze fouten, met andere gemeenschappen die zien wat je kan bereiken als je de juiste steun kan vinden". Ger Maguire glimt van trots. Dit is wat een gemeenschap kán. En als je die visie op de toekomst hebt en bereidt en in staat bent om met je gemeenschap bent haar, in stappen, te verwezenlijken, ddan krijg je dit. En hij strekt z'n armen uit en wijst om zich heen. Met een brede glimlach. 4

8 Governance Diverse benaderingen Governance is een ingewikkeld begrip. Het gaat over structuur en macht, over organisatievormen. Maar ook over hoe en met wie je plannen maakt, beleid vorm geeft, je toekomstvisie bouwt. Ik loop door de gangen van het gemeentehuis. In mijn armen drie dikke boeken over de ontwikkeling van armoede op het Europees platteland. Bij de kopieermachine ontmoet ik de gemeentesecretaris die me meewarig aan kijkt. Je ziet er niet uit als een bestuurder, zegt hij met een knikje naar de gewichtige publicaties. Daarvoor heb je ambtenaren. Jij bent wethouder. In je functie ga jij over de hoofdlijnen, en je ambtenaren gaan over de diepte. Ik kijk hem vragend aan. Hoe begrijp ik de hoofdlijnen als ik de diepte niet ken? Er is geen organisatie zonder structuur. Macht en sturing speelt altijd een rol. Er zijn altijd mensen die bepalen wat er gebeurt. Als die macht niet georganiseerd en transparant is, dan krijg je misstanden. Governance gaat in essentie om de vraag hoe met macht wordt omgegaan. De open source bron Wikipedia geeft een heldere definitie: Governance is een oorspronkelijk Engelstalig begrip dat duidt op de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisaties. Het wordt in verband gebracht met beslissingen die verwachtingen bepalen, macht verlenen of prestaties verifiëren. Het bestaat ofwel uit een afzonderlijk proces ofwel uit een specifiek deel van management- of leiderschapsprocessen. Soms stellen mensen een regering aan om deze processen en systemen 5 te beheren. In het geval van een onderneming of een nonprofitorganisatie wordt governance gerelateerd aan consistent management, samenhangend beleid, processen en beslissingsrechten voor een bepaalde bevoegdheid. Bestuur Wie vraagt hoe de partners van Rural Alliance zijn georganiseerd krijgt meestal het beroemde 'harkje' als antwoord: de taakverdeling en hiërarchie in je organisatie. Het bestuur in de top, met daaronder de werkgroepen en producten als rapportages en evaluatiecycli. Jaarlijks wordt de begroting opgemaakt en als je op bezoek gaat ontmoet je die bestuursleden. Veel van deze bestuurlijke structuur kent ook een wettelijke basis. Je moet een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben. Je zult consistent financieel beleid moet voeren en als je bijvoorbeeld overheidsgeld gebruikt zitten de accountants er boven op. Elk land en elke regio kent haar eigen traditie en cultuur van besturen. In Nederland schuif je met een minister vrij snel aan de ontbijttafel of fiets je samen op. De cultuur is 'horizontaal' en status speelt een relatief kleine rol. Dat is anders in het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, waar een minister of burgemeester ook een belangrijke rol in het protocol heeft en de hiërarchie meer verankerd is in het denken en doen. Dat is niet anders o bij de structuur van besturen in ondernemingen en nonprofitorganisaties. Het 'zien' en 'respecteren' van deze cultuurverschillen is een voorwaarde voor internationale samenwerking. Tegelijk bieden deze verschillen ook een fantastische experimenteerruimte om te zien welke structuur van governance het meest effectief is. Standaard voor goed bestuur De 'harkjes' van een organisatie, financiële verantwoording en beleidscycli horen bij het basispakket van 'goed bestuur'. Maar hoe weten we nu dat een organisatie (overheid, onderneming of nonprofitorganisatie) echt 'goed bestuur' praktiseert? In vrijwel elk land zijn instituten en instellingen die zich met die vraag bezig houden. Het Governance Forum in Ierland (www.governance.ie) publiceerde kortgeleden haar versie 1.0 van de Governance Code. Een handzame gids voor non-profitorganisaties. Voor bedrijven zijn tientallen gidsen voor 'good governance' op de markt. Goed bestuur, zo maken vrijwel al deze gidsen duidelijk, biedt financiers de zekerheid van een verantwoord financieel beleid, het vermindert de risico's in de organisatie, verlaagt de kosten en versnelt het bereiken van resultaten. Maatschappelijk verantwoord? Een mondiale standaard voor goed bestuur is SO Het is

9 dé governance standard voor Social Responsibility (www.iso.org). Zoals de ISO organisatie stelt: Business and organizations do not operate in a vacuum. Their relationship to the society and environment in which they operate is a critical factor in their ability to continue to operate effectively. It is also increasingly being used as a measure of their overall performance. ISO provides guidance on how businesses and organizations can operate in a socially responsible way. This means acting in an ethical and transparent way that contributes to the health and welfare of society. Veel sterker dan, bijvoorbeeld, de Ierse Governance Code, geeft ISO normen voor onderwerpen als milieu, consumentenrechten, betrokkenheid van gemeenschap, eerlijke handel en mensenrechten. In deel 4 van deze publikatie over governance komen we er uitgebreid op terug. Bestuurlijke vernieuwing Macht en haar structuren vormen vaak een conservatieve kracht. In de transitietheorie (lees artikel 'Wrijving geeft glans', pg 1 1 ) wordt aangegeven hoe bijvoorbeeld de overheid of financiële instellingen ervoor zorgen dat de status quo behouden blijft en dat niets wezenlijk verandert. Dan raakt de ontwikkeling naar een duurzame samenleving gefrustreerd raken en vormen de structuren van 'governance' een struikelblok. Onderzoek naar armoede en overheidsbeleid door de Rural Alliance partner Lochem liet dat helder zien. Gemeenteraadsleden bezochten tientallen mensen die in armoede leven. Ze vroegen hun wat de gemeente kon doen om hun situatie te verbeteren. De raadsleden kregen lijsten van praktische suggesties. De belangrijkste aanbeveling van de Lochemse inwoners was dat de gemeente haar burgers moet 'vertrouwen'. Want het armoedebeleid was doordrenkt van wantrouwen. Voor elke steun van de overheid, waar burgers recht op hadden, moesten inkomensverklaringen en bonnetjes worden overlegd. Elke Euro die aan armoede werd Principe 1 : Leiderschap van de organisatie 1. Eens zijn over visie, doel en waarden en zorgen dat ze relevant blijven 2. Ontwikkeling, voorzien van hulpmiddelen, monitoring en evaluatie van plannen om zeker te zijn dat de organisatie haar doel bereikt 3. Managen, ondersteunen en het verantwoordelijk houden van staf, vrijwilligers en iedereen die in naam van de organisatie actief is Principe 2: Uitoefenen van controle over de organisatie 1. Identificeren van en houden aan alle relevante juridische regels en organisatorische vereisten 2. Zeker zijn dat er doelmatige interne financiele én management controle is 3. Identificeren van de belangrijkste risico's voor de organisatie en het besluiten hoe om te gaan met het managen van de risico's Principe 3: Transparant en aanspreekbaar zijn 1. Identificeer degenen die een legitiem belang in het werk van de organisatie hebben en het zeker stellen dat er een regelmatige en effectieve communicatie naar hen toe gaat over de organisatie 2. Reageren op vragen en visies van belangrhebbenden over het werk van de organisatie en de wijze waarop ze georganiseerd is 3. Stimuleren en mogelijk maken van betrokkenheid in planning en besluitvorming van degenen die belangrijk hebben bij de organisatie Principe 4: Werk effectief 1. Zeker stellen dat het bestuur, de individuele bestuurders, commitees, staf en vrijwilligers hun rollen, wettelijke plichten en gedelgeerde verantwoordelijkheid in besluitvorming begrijpen 2. Zeker stellen dat het bestuur haar collectieve verantwoordelijkheid neemt door middel van efficiente en effectieve bestuursvergaderingen 3. Zeker stellen dat er goede bestuursleden worden aangetrokken, dat er ontwikkeling van bestuurders plaats vindt en dat er ook een proces van aftreden bestaat Principe 5: Integer gedrag 1. Wees eerlijk, onpartijdigen en onafhankelijk 2. Begrijpend, benoemend en oplossend in conflicten van belang en conflicten van loyaliteit 3. Beschermend en promoot de reputatie van de organisatie De 'Governance Code Principes', (www.governance.ie) besteed koste méér dan een Euro aan administratie en controle! Het alternatief was simpel: Ga steekproefgewijs controleren en publiceer de resultaten. Vertrouw de aanvrager, verlaag de drempels. De gemeenteraad nam vrijwel alle aanbevelingen van de Lochemse burgers over. Governance is veel meer dan het vastleggen van een structuur van macht en verantwoording. Het is de dynamiek van besturen die leidt tot de meest effectieve en integere weg van maatschappelijke verandering, gericht op duurzame ontwikkeling, circulaire economie, sociale en economische rechtvaardigheid. 6

10 Landschap van verandering Regeren is vooruit zien. Een cliché, maar naast de structuren van zorgvuldige 'governance' even belangrijk. Wat zijn de grote veranderingen in technolgie, landbouw, demografie, milieu. Hoe ziet het platteland er over tien of twintig jaar uit. Dus wat 'zien' we komen? Waar houden we rekening mee? In formuleerde Gordon Moore, één van de oprichters van de chipfabrikant Intel, zijn 'Wet van Moore'. De Wet van Moore stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke 2 jaar verdubbelt. Nieuwe materialen, 3D ontwerpen en nanotechnologie zorgen er voor dat de Wet van Moore nog steeds geldig is. Het gevolg merken we alle dagen, in onze smartphones, de snelheid van telecommunicatie, de rekenkracht van onze spelcomputers. Wie nieuwsgierig is naar de toekomst van ons Europese platteland, doet er goed aan om inzicht te verkrijgen in de belangrijkste technische en sociale ontwikkelingen die daarop invloed hebben. De Wet van Moore zegt bijvoorbeeld ook iets over de mogelijkheid om, ver weg van stedelijke conglomeraten, via breedband deel te nemen aan economisch en maatschappelijk verkeer. Ik ben, wonend op het platteland, met de snelheid van het licht verbonden met de wereld. Ik kan dit magazine vormgeven en mailen aan een drukker, online zetten op een website, in seconden delen met vrienden over de hele wereld. En terwijl ik geniet van rust, natuur en veiligheid van het platteland, ben ik deel van een Europees en Mondiaal netwerk. Overigens gratis, want ik gebruik Open Source Software. 7 We zien, ook in de rurale allianties van ons netwerk, nieuwe antwoorden op complexe maatschappelijke vragen. De explosieve groei van pakketpost als gevolg van internetaankopen betekent ook een kans voor nieuwe vormen van vervoer van personen. Want waarom kunnen al die busjes niet tegelijk mensen vervoeren? En is er geen slimme uitvinder die een 'App' ontwikkeld waarmee de dienst "In dit veranderend landschap krijgt duurzame ontwikkeling de wind in de rug" van pakket- en mensenvervoer gecombineerd kan worden? Natuurlijk, dat gaat gebeuren! Onze Franse partner helpt deze diensten te ontwikkelen. En kan, op het platteland, breedband ingezet worden om kleine en middelgrote bedrijven deel te laten worden van de markt? Zeker, we zien kennis- en technologie gerichte bedrijven opkomen in gebieden die voorheen 'geïsoleerd' waren. Zal technologie onze vrije tijdseconomie op het platteland beïnvloeden? Natuurlijk, we zien hoe consumenten via internet hun vakantie plannen. De smartphone wordt gebruikt wordt om lokaal routes te volgen via gps. We zien nieuwe bedrijven ontstaan die daar diensten op verlenen. Duurzame ontwikkeling krijgt in dit veranderende landschap de wind in de rug. De kosten van wind- en zonne-energie dalen zo snel dat de lokaal geproduceerde elektronen concurreren met die van kolen, gas en kernenergie. Technologie van energie-opslag en slimme energienetten die productie en gebruik afstemmen ontwikkelt zo snel, dat lokaal geproduceerde elektronen ook effectief en efficiënt ingezet worden. Slimme meters breiden zich uit naar slimme huizen, die ervoor zorgen dat elke kamer op het juiste moment en op de meest efficiënte manier verwarmd en verlicht wordt. Nieuwe woningen en kantoren worden alleen maar klimaatneutraal of energielevering gebouwd. Bestaande woningen worden versneld gerenoveerd, met nieuwe milieutechnologie. Rond al deze ontwikkelingen ontstaan nieuwe organisatievormen, zoals energie-coöperaties en nieuwe marktmechanismen, zoals bedrijven die energiediensten leveren. Je koopt dan geen energie meer, maar een bedrijf (zoals je lokale energiecoöperatie) zorgt ervoor dat je huis warm is, je wasmachine draait en er goede verlichting is als je het nodig hebt! Ja, en er wordt

11 winst gemaakt in dit bedrijf. Maar de rendementen blijven in de regio en worden geherinvesteerd in innovatie en duurzaamheid. Dat klinkt natuurlijk allemaal fantastisch! Kansen te over voor ruraal transport, groene banen, organisch voedsel, ecotoerisme, duurzame energie en het onderwijs. Het lijkt een utopische droom. De transitie naar een samenleving die deze kansen grijpt is niet vanzelfsprekend. Er zijn andere, grote ontwikkelingen, die roet in het eten kunnen gooien. Schaalvergroting bijvoorbeeld. Naar verwachting zal de schaalvergroting in de landbouw verder doorzetten. Percelen worden samengevoegd, waardoor sloten worden gedempt, houtranden zullen verdwijnen en nog aanwezig reliëf verder wordt vervlakt. Ten behoeve van de grotere machines worden ontsluitingswegen breder en schuren groter. In de veehouderij neemt het aantal megastallen toe. 1 % van de agrarische bedrijven gebruikt 20% van het agrarisch land in Europa terwijl tussen 2003 en meer dan 20% van de agrarische bedrijven in Europa is gestopt, een daling van 1 5 miljoen naar 1 2 miljoen bedrijven. Vooral in marginale gebieden komt de agrarische economie onder druk te staan. Het fundament van het onderhoud van ons kwalitatief sterke agrarische landschap (met eigen cultuur- en structuurkenmerken, zo belangrijk voor haar identiteit, het toeristisch product, de natuur, kan weg vallen. De spanning tussen natuur, landschap en ecotoerisme tegenover schaalvergrotende landbouw zal toenemen. Vergrijzing en toenemend isolement is een thema voor de honderdduizenden kleine gehuchten en dorpjes op het Europees platteland. Want met het wegvallen van de landbouw als leverancier van arbeid en inkomen is de trek naar de stad definitief geworden. Het jongere en innovatieve segment van onze samenleving zoekt de stedelijke omgeving op. Wie door het Europese platteland trekt kan het fysiek zien! Dorpen vallen stil, het voorzieningenniveau daalt snel. Zorg en bereikbaarheid, scholing en werkgelegenheid vormen een probleem. Duurzaamheid en grondstoffen vormen óók een belangrijke uitdaging. Klimaatverandering betekent vaak toenemende extremen, zowel door zware regenval als droogte. De prijzen van grondstoffen stijgen, zowel als het gaat om stikstof en fosfaat als om veevoeder. De Europese vruchtbare bodem erodeert jaarlijks als gevolg van intensief gebruik door landbouw, bosbouw en urbanisatie. Miljarden tonnen CO2 komen in de atmosfeer als gevolg van afbraak van organische stoffen. Landbouwgronden worden kwetsbaar voor verdroging en steeds afhankelijker van kunstmest als gevolg van deze verborgen vorm van mijnbouw van de toplaag. Het landschap van verandering kent vele gezichten. Maar één element is duidelijk. Het gaat om lange termijn ontwikkelingen waar onze rurale allianties, de overheden, ondernemers en burgers, mee rekening dienen te houden. Zowel positief, doordat er meer ontwikkelruimte ontstaat, als negatief, omdat de negatieve effecten van ons economisch handelen onze rurale gebieden keihard treffen. Regeren is vooruitzien. Dat is misschien een cliché, maar als het om 'governance' gaat een wel een heel belangrijke. 8

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases TNO-rapport TNO 2013 R11720 Eindrapport Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases Behavioural and Societal Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

De grenzeloos duurzame gemeente. Verslag van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2003

De grenzeloos duurzame gemeente. Verslag van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2003 De grenzeloos duurzame gemeente Verslag van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2003 Thijs de la Court COS Noord-Holland Noord September 2003 Dit verslag is geschreven in opdracht van de Nationale Commissie

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Sociale gemeenten. De kracht van nieuwe media. David Kok [red.]

Sociale gemeenten. De kracht van nieuwe media. David Kok [red.] 1 2 Sociale gemeenten 3 4 Sociale gemeenten De kracht van nieuwe media David Kok [red.] Eburon Delft 2013 5 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #socialegemeenten ISBN 978-90-5972-805-9 (paperback)

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie